Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Links

Introductie Links -Links per categorie -Links per land/provincie -Zoek Link

Deze sectie bevat 2745 links naar vele sites die betrekking hebben op de genealogie. Rechts ziet u een aantal zeer bekende en populaire genealogische websites.

U kunt overzichten van de links verkrijgen door te zoeken op categorie ,onderzoeksgebied of tekst (het woord moet dan voorkomen in de omschrijving van de link, de URL of de titel van de link).

Deze links zijn verzameld door onze leden. Heeft u ook een link, biedt die dan aan via 'Toevoegen nieuwe Link'. U moet daarvoor wel aangemeld zijn op onze site!
Voor opmerkingen of vragen kunt u contact opnemen met de

Heeft u hier al gekeken?


Zoek-indexen archieven in Nederland - Portal van 1700 organisaties!
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)
Digitale Stamboom
Explore our Passenger Lists for your Family Ellis Island Immigration Records
Geneaknowhow Internetplatform
Genealogie Online (diverse stambomen online doorzoeken)
GeneaNet:- Wereldwijde gegevens-bank voor personen in genealogiën
Wie was Wie -Ga op zoek naar je voorouders (Iedereen heeft een geschiedenis)
Ga-het-NA: Het Nationaal Archief - Ook Beeldbank en Digitaal
Werkgroep Genealogisch Onderzoek Duitsland (WGOD)
Familysearch: Discover Your Family History (Record Search)
Openarchieven: doorzoek de genealogische gegevens in Nederlandse archieven'


Links die de laatste 14 dagen zijn toegevoegd of bijgewerkt:


InfoResultatenOmschrijvingGeografie
Het verhaal van Woerden: de Pan- en SteenfabriekenDe belangrijkste vorm van industrie in Woerden was eeuwenlang de pan- en steenbakkerij. In de tijd, dat Willem van Naaldwijck Woerden ommuurde en omgrachtte werd er in het plaatsje al steen gebakken. Oude rekeningen tonen aan, dat zekere Jacob van Hessel in opdracht van de baljuw 150.000 stenen bakte, waarschijnlijk ter versterking van het oude kasteel of de toren. Hij was de eerste in een lange rij van steenbakkers. De eerst nog houten en brandgevaarlijke gebouwen in de steden werden vanaf de 16e eeuw meer en meer vervangen door stenen exemplaren. Ook rieten daken moesten, waar mogelijk, vervangen worden door een bedekking met dakpannen. De vraag naar stenen groeide enorm en het Woerdense stadsbestuur legde zelfs boetes op in stenen. Zo kregen in 1602 twee baldadige Woerdenaars als straf voor het ingooien van een paar ramen een boete van respectievelijk 10.000 en 150.000 bakstenen…NL(Zuid-Holland)
Liefde en huwelijk in Nederland (Door: Marchien den Hertog en Bas Kromhout)Bezoek haar vaak en geef veel cadeautjes
Tegenwoordig trouwen we laat en uit liefde, krijgen we weinig kinderen en vinden we ons daarmee maar wat modern. Maar tot 1800 deden de Nederlanders het niet anders. Over flirten in de herberg, verleiding met pannenkoeken, uitgestelde huwelijken en straffen op overspel.
Maar wat is daar nu eigenlijk anders aan? Liefde en huwelijk zijn al eeuwenlang het resultaat van zorgvuldige afweging van belangen. In heel Europa is het tot in de negentiende eeuw de gewoonte om het huwelijk uit te stellen. Het toekomstige paar moet zich eerst economisch kunnen redden, en bij gebrek aan voorbehoedsmiddelen is laat trouwen de beste manier om het aantal kinderen te beperken. Toch trouwde men, in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, in de meeste gevallen uit liefde, met de zelf gekozen partner.
Nederland
Genealogische records (Dick Krabbendam)Gewoon even voor een genealogische glimlach (en soms een grimlach...): op deze pagina 50 genealogische uitersten. Wie er een heeft, mail hem mij en ik zet hem erbij. Ik vertrouw erop dat de gegevens geverifieerd zijn. Mocht je prijs stellen op een link naar de webpagina waarop de personen te vinden zijn, vermeld deze dan erbij. Een retourlink stel ik op mijn beurt dan weer op prijs. Neem ook eens een kijkje op mijn genealogiepagina's.

NL(Zuid-Holland)
New Bremen Historic Association (Ohio, USA)In the late 1970s and early 1980s, a group of people headed by Mrs. Irene Bay and Mrs. Mary Wint, working for the New Bremen Historic Association, took it upon themselves to create a genealogy department by translating old church records and recording the information from the tombstones in area cemeteries.  Mrs. Bay and her crew spent many hours translating the births/baptisms, marriages, and death records at St. Paul, St. Peter's, and Zion's Churches.  These statistics had been recorded in German script through 1922.  After they were translated, a group of people typed the information on index cards and Mrs. Bay donated a file to hold these cards.  This file is located in the New Bremen Public Library.  Mary Wint and her crew, along with Mrs. Bay, also spent many hours recording tombstone information from the cemeteries of New Bremen, St. Marys, and New Knoxville.  These records were also put into the card file.
In 1996, after many years of frustration at not being able to follow up on the female members of a family because she couldn't find whom they had married, Lucille decided to create a listing of New Bremen marriages with a maiden name index from the statistics recorded in the genealogy card files (1835-1922).  After completing it, she found it so helpful that she presented to the Historic Association the possibility of having this book printed and offering it for sale to other genealogists. These are not just names of brides and grooms, but also, in many cases, the names of parents, birth dates, birthplaces, and witnesses are included.
In July 1998, Tom Braun became a member of the New Bremen Historic Association board and took over the position of genealogist.  If you have genealogy questions, contact Tom Braun.
Duitsland / NL(Noord-Holland) / Verenigde Staten
De familiesite Beijen/Beyen Informatie en verhalen over de verschillende families Beijen (of Beyen)
Er zijn in Nederland vier families Beijen of Beyen. Voor zover we kunnen nagaan is het puur toeval dat deze families dezelfde naam hebben gekregen.

-De IJsselsteinse familie is de oudste en grootste. De oudste bekende vermelding van een lid van die familie stamt uit het jaar 1530, uit IJsselstein bij Utrecht. Binnen de IJsselsteinse familie kunnen we drie takken onderscheiden: de tak Gijsbert, de tak Jan Thomas en de tak Johan Franco.
En daarbij hoeft het niet te blijven: binnen de tak Gijsbert maak ik onderscheid tussen de subtak Arie en de subtak Dirk Jan; binnen de tak Jan Thomas tussen de subtak Dirk, de subtak Maarten en de subtak Gerrit.

-De Nieuwkapelse familie is afkomstig uit Nieuwkapelle in West-Vlaanderen. De stamvader van deze familie kwam rond 1750 naar de Noordelijke Nederlanden.

-Ook de Breyellse familie heeft wortels buiten Nederland. Aan het eind van de negentiende eeuw kwamen leden van die familie uit het Duitse grensgebied ten oosten van Venlo naar Nederland.

-De Hengelose familie komt, zoals de naam laat zien, uit Twente. In de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde bij een aantal mensen de naam Bijen in Beijen, waarschijnlijk door slordigheid van een ambtenaar.
Binnen de Hengelose familie maak ik onderscheid tussen de afdeling Beijen-Overbeek en de afdeling Beijen-Spekreis.
Naast deze vier nu nog bestaande families was er in het verleden de Dordtse familie. Die is rond 1750 uitgestorven. Verder waren er in het verleden enkele "losse eindjes".
NL(Noord-Holland)
Dictionary.com and Thesaurus.comDictionary.com is the world’s leading online source for English definitions, synonyms, word origins, audio pronunciations, example sentences, slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day and more. For over 20 years, Dictionary.com has been helping millions of people improve their use of the English language with its free digital services. Duitsland / Nederland
Historisch Museum Vriezenveen (Vereniging Oud Vriezenveen): RusluieDe inwoners uit dit Overijsselse dorp dreven een levendige handel met Sint Petersburg in de periode 1720-1917. In de loop der tijd werden er door de verschillende Vriezenveense compagnieën zelfs handelshuizen en winkels gesticht aan de Nevski Prospekt en de Gostinny Dwor. Hoewel men zich een vaste plek wist te verwerven in de stad aan de Newa keerde men toch altijd weer terug naar het moederdorp.

In de speciale Russische afdeling van het Museum krijgt u een aardige indruk van deze rijke handelshistorie tussen Nederland en Rusland. Met beeldmateriaal en uitvoerige documentatie krijgt de bezoeker een beeld van Sint Petersburg. Ook van de reisroute van de ondernemende dorpelingen wordt gewag gemaakt door een kaart en reisverslag van een 14-jarige jongen, die de 15 dagen durende reis naar het verre Rusland meemaakte.
De namen: (link)

Aan de nauwe relatie tussen dit Twentse dorp en de kosmopolitische stad Sint Petersburg kwam een einde door de Russische revolutie.
NL(Overijssel) / Rusland
Ambachten, beroepen en functies van toen (H.M. Lups)In het Woordenboek der Nederlandsche Taal wordt het begrip beroep als volgt omschreven:
“Een maatschappelijke werkkring, eene betrekking, waartoe men of door eene behoorlijke aanstelling, of als ’t ware beroepen is, d.i. de vereischte bevoegdheid heeft verkregen”.
Voor onze site is deze definiëring evenals de titel te beperkt. In de stukken, de documentatie die wij als genealogen raadplegen komen zowel beroepen als functies tegen. Een beroep is een middel van bestaan. Het stelt in staat een inkomen te verwerven. Daarnaast en/of kon men een functie bekleden, die geen directe verdienste opleverde maar min of meer een erebaantje en soms ook de mogelijkheid te bewijzen, dat je over bepaalde bekwaamheden beschikte, bijv. diaken of weesmeester, waardoor je bijv. in aanmerking voor andere taken kon komen..
Ook een aantal van deze functies, die men bij genealogisch onderzoek tegenkomt, worden besproken.
Waar mogelijk zijn de gebruikte bronnen weergegeven.
De afbeeldingen zijn gevarieerd. Er zijn afbeeldingen van beroepsbeoefenaren als afgebeeld door Jan Luiken, maar vele zijn ontleend aan andere bronnen, ook buitenlandse. Soms ook zijn gereedschappen weergegeven. Voor zover mogelijk zijn de bron, de maker en het jaar van ontstaan van de illustratie vermeld.

-Joodse beroepen.
-Kleingaren-industrie.
-Molenaars-beroepen.
-Naar school.
-Notariaat.
-Schilderij-hersteller.
-'van Giffen' (Goudsmeden).
-Van Pijpmaeckers tot Toebacksuygers.
-Vrouwenberoepen.

Nederland
Die Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e.V.Die „Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher‟ (AGoFF) entstand 1948 als zunächst informelle „Arbeitsgemeinschaft schlesischer Familienforscher‟, in Anknüpfung an die 1927 gegründete und bis 1945 in Breslau tätige „Niederschlesische Arbeitsgemeinschaft für Familienforschung‟ (1935 zeitbedingt umbenannt in „Arbeitsgemeinschaft für schlesische Sippenkunde‟), deren von 1941 bis 1945 amtierender letzter Vorsitzender, Dr.-Ing. Curt Liebich, nun auch Geschäftsführer der Nachkriegs-AG wurde. Unmittelbar nach seiner erst im Sommer 1946 erfolgten Ausweisung aus Breslau hatte er von Wolfenbüttel aus wieder erste Kontakte unter den schlesischen Forschern aufgebaut.

1952 gab die hieraus gebildete Arbeitsgemeinschaft eine erste Lieferung des „Archivs ostdeutscher Familienforscher‟ (AOFF) heraus und erweiterte seitdem kontinuierlich ihr Arbeitsgebiet auf sämtliche ehemaligen deutschen Ostgebiete und deutschen Siedlungsgebiete in Ostmittel- und Osteuropa. Noch im selben Jahr erfolgte daher die Umbenennung in „Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher‟, die am 1. Mai 1953 unter diesem Namen als Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet und in der Gründungsversammlung am 4. Mai 1958 als Verein konstituiert wurde, der am 31. Dezember 1958 die Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht Herne erlangte (seitdem „Arbeitsgemeinschaft ostdeutscher Familienforscher e. V.‟).
Duitsland

Geselecteerde unieke links: 9
Totaal aantal links in database: 2745
Zoek in de NGV site
(m.u.v. Bronnen)









10 redenen om lid te worden van de NGV!


RSS Agenda
RSS Nieuws
RSS Prikbord
RSS Publicaties
RSS Cursussen

Onze partners:




| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |