Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Links

Introductie Links -Links per categorie -Links per land/provincie -Zoek Link

Deze sectie bevat 2789 links naar vele sites die betrekking hebben op de genealogie. Rechts ziet u een aantal zeer bekende en populaire genealogische websites.

U kunt overzichten van de links verkrijgen door te zoeken op categorie ,onderzoeksgebied of tekst (het woord moet dan voorkomen in de omschrijving van de link, de URL of de titel van de link).

Deze links zijn verzameld door onze leden. Heeft u ook een link, biedt die dan aan via 'Toevoegen nieuwe Link'. U moet daarvoor wel aangemeld zijn op onze site!
Voor opmerkingen of vragen kunt u contact opnemen met de

Heeft u hier al gekeken?


Zoek-indexen archieven in Nederland - Portal van 1700 organisaties!
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)
Haags Gemeentearchief: Zoeken naar personen
Explore our Passenger Lists for your Family Ellis Island Immigration Records
Geneaknowhow Internetplatform
Genealogie Online (diverse stambomen online doorzoeken)
GeneaNet:- Wereldwijde gegevens-bank voor personen in genealogiën
Wie was Wie -Ga op zoek naar je voorouders (Iedereen heeft een geschiedenis)
Ga-het-NA: Het Nationaal Archief - Ook Beeldbank en Digitaal
Familysearch: Discover Your Family History (Record Search)
Openarchieven: doorzoek de genealogische gegevens in Nederlandse archieven'


Links die de laatste 14 dagen zijn toegevoegd of bijgewerkt:


InfoResultatenOmschrijvingGeografie
Vlaamse Erfgoedbibliotheek Bibliotheekerfgoed wordt bewaard door diverse instellingen en organisaties verspreid over heel Vlaanderen en Brussel. Onze Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken probeert dit erfgoed zo volledig mogelijk in kaart te brengen. U kunt de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken verkennen via een overzichtslijst, een zoekscherm of een kaart van Vlaanderen. Achtergrondinformatie vindt u in een korte toelichting of het uitgebreidere dossier over de databank.België
De Heraldische DataBank (HDB) van het CBGDe Heraldische DataBank (HDB) is een product van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) en brengt de rijke Nederlandse familieheraldiek in kaart. In de HDB zijn moderne en historische familiewapens op naam toegankelijk gemaakt. Deze hebben vaak een beschrijving en zijn voorzien van bronvermelding, waardoor de HDB een waardevol instrument wordt voor allerlei soorten van wetenschappelijk en familiehistorisch onderzoek.Nederland
Kasboekje: Financiële geschiedenis van Nederlanders (ook op TV)Het onderzoek
De financiële geschiedenis van Nederland gaat niet alleen over banken en verzekeraars, maar ook over hoe huishoudens en ondernemingen in het dagelijkse leven omgaan met geld. De Universiteit Utrecht speurt daarom naar huishoudboekjes, bedrijfskasboeken en spaarbankboekjes om de financiële geschiedenis van Nederland in kaart te brengen.
Hoe kunt u meehelpen?
Heeft u op zolder oude huishoudboekjes, bedrijfskasboeken of spaarbankboekjes die u aan ons wilt uitlenen of geven voor wetenschappelijk onderzoek?
Mail ons
Nederland
UtrechtAltijd.nl (met webexpo)Voor wie is UtrechtAltijd.nl?
UtrechtAltijd.nl is er voor iedereen die meer wilt weten over de provincie Utrecht. Zo biedt de website de bewoner van de provincie Utrecht informatie over zijn of haar eigen omgeving. Zij kunnen verhalen en beeldmateriaal vinden over de straten of wijken waar ze wonen en het verleden van vroegere bewoners ontdekken. Ook zijn er overzichten te vinden van wat er de komende tijd in een buurt te doen is: een wandeling, een tentoonstelling of een speciale activiteit voor het hele gezin.
Daarnaast is UtrechtAltijd.nl er ook voor de Cultuurtoerist. Het biedt een overzicht met wat er waar te doen is in de provincie en bovendien kan de toerist zich al verdiepen over wat hij gaat zien. Een bezoek plannen aan Utrecht wordt zo een stuk makkelijker en leuker!
UtrechtAltijd.nl is door zijn inhoud ook van waarde voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs en voor vrijwilligers en amateuronderzoekers.
UtrechtAltijd.nl biedt ook de mogelijkheid om verhalen, voorwerpen en activiteiten te waarderen, erop te reageren en het te delen via sociale media, foto's toe te voegen via Instagram, prints te bestellen en een eigen selectie van favoriete voorwerpen te maken. Zo draagt de bezoeker zelf bij aan de website.
NL(Utrecht)
GENEALOGISCHE PAGINAS VAN L.P. HEURTER - ZOETERMEER - NLOp deze paginas staan o.a.:
Familiegeschiedenissen
Genealogie van de familie Hürter / Huerter / Heurter in Nederland
Kwartierstaat L.P. Heurter
De takken in Oberkassel, Duitsland
De Zuid Afrikaanse takken
Fotos
Heraldische Wapens
Diverse Akten
Van de familienaam Hürter zijn in Oberkassel, Duitsland diverse schrijfwijzen gevonden: Hürter, Hurter, Huereter, Hurther, Hurdter, Huerther, Horter, Hörter, Hoerter. In Nederland vond ik: Heurter, Hutter, Horter, Hörter, Hoerter. In Zuid Afrika alleen Hurter en in de Verenigde Staten van Amerika: Hurter, Huerter en Herter.
In deze paginas is consequent Hürter gebruikt voor de Duitse families, Heurter voor de Nederlandse families en Hurter voor de Zuid Afrikaanse families.Dit sluit het beste aansluit bij de tegenwoordig in gebruik zijnde familienamen.
Indien de termen genealogie, parenteel en kwartierstaat onbekend zijn dan is dit een link naar een uitleg.
Nederland
Stadsarchief Amsterdam: Inventarissen: 5007 registers van vertrek, vestiging, verblijf en huisnummerPeriode 1821 - 1934 Inleiding
VOORGESCHIEDENIS: DE VOLKSTELLINGEN
HET BEVOLKINGSREGISTER - ALGEMEEN
HET BEVOLKINGSREGISTER IN AMSTERDAM - tot 1893 HET BEVOLKINGSREGISTER IN AMSTERDAM - tot 1893
Voor we de algemene geschiedenis van de bevolkingsregisters aan het einde van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw vervolgen, richten we onze aandacht op de situatie in Amsterdam. In Amsterdam had men, net als in andere grote steden, al eerder dan 1850 de noodzaak en de wenselijkheid ingezien om registers van verschillende categorieën inwoners aan te leggen. De registers werden ook na de feitelijke invoering van het bevolkingsregister bijgehouden. Om te beginnen de vestigingsregisters: registers van personen, die zich in de perioden tussen 1821 en 1890 en tussen 1895 en 1922 in de stad vestigden. Op de eerste acht registers, die lopen van 1821 tot 1850, is een alfabetische index op achternaam aanwezig. Dan zijn er de vertrekregisters, die de perioden beslaan van 1821- 1890 en 1895 - 1923. Deze registers zijn, samen met de later aangelegde hulpregisters, die nog aan de orde komen, te vinden onder toegangsnr. 5007.
HET BEVOLKINGSREGISTER - ALGEMEEN vanaf 1890
HET BEVOLKINGSREGISTER IN AMSTERDAM vanaf 1893
DE BETROUWBAARHEID VAN HET BEVOLKINGSREGISTER ALS BRON Als historische bron is het bevolkingsregister na 1872 dus redelijk betrouwbaar. Voor de twee decennia daarvoor moet voor wat betreft de betrouwbaarheid van de registratie de nodige reserve in acht genomen worden. Het raadplegen van aanvullende bronnen (bijvoorbeeld de registers van de burgerlijke stand (toegangsnr. 5009), de registers in het archief van de secretarieafdeling Militaire Zaken (toegangsnr. 5182) en de hulpregisters (toegangsnr. 5007) verdient aanbeveling.
DE GEANNEXEERDE GEMEENTEN
Literatuur
Nederland
Stadsarchief Amsterdam DTB (doop-, trouw- en begraafboeken)5001: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)

BOEKEN EN INDEXEN OP HET GEMEENTEARCHIEF
Volgens een besluit van Burgemeester en Wethouders van 20 oktober 1892 werden alle doop-, trouw- en begraafregisters van het bureau van de burgerlijke stand naar de depots van het Gemeentearchief overgebracht. (12) De boeken werden genummerd; vervolgens werd een lijst van de registers opgesteld, met de toegekende nummers en een vermelding van de periode, waarover het register loopt.

De lijst verscheen in 1910 in druk; zij wordt nog steeds gebruikt als inventaris voor de doop-, trouw- en begraafboeken.

In deze lijst is voor wat betreft de dopen en geboorten een onderverdeling gemaakt in protestantse kerken, rooms-katholieke, oud-katholieke en grieks-katholieke kerken en als derde de Portugees-joodse gemeente. De huwelijksregisters zijn onderverdeeld in de intekenregisters of ondertrouwregisters (kerk, pui en extraordinaris), de proclamatieregisters (stadhuis, kerken) en de huwelijksvoltrekkingregisters (stadhuis, kerken).

De serie van *doop- en geboorteregisters* is als één geheel geklapperd. De klappers op de dopen van 1564 tot 1700 zijn op achternaam ingericht, plus de voornamen van vader, moeder en kind. De achternamen zijn gesplitst in familienamen en patroniemen (Jans, Pieters). Ook is er een klapper op de voornamen van vaders, die een patroniem voeren. De klappers op de dopen van 1701 tot 1811 zijn alleen op familienaam van de vader gemaakt. Medewerkers van de afdeling Indicering van het Gemeentearchief werken sinds 1991 aan de invoering van de gegevens uit de doopboeken over de periode 1701-1811: het BaBe-projekt. De gegevens over de periode 1776-1811 zijn beschikbaar op de studiezalen; momenteel wordt gewerkt aan de invoering van de dopen over de periode 1751-1775.
NL(Noord-Holland)
Stadsarchief Amsterdam: 5009: Archief van de Burgerlijke standIntro: Toen in 1810 het Koninkrijk Holland opging in het keizerrijk Frankrijk, werden de Franse wetten ook hier van kracht. De 'Code Napoléon' bevatte uitvoerige voorschriften betreffende de burgerlijke stand. In Amsterdam werd op 1 maart 1811 de stedelijke rechtspraak afgeschaft. De bevoegdheden wat betreft het trouwen gingen over op de burgerlijke stand. Op 12 juli 1811 verzocht de Maire (burgemeester) aan de kerkmeesters, pastoors en joodse parnassim (bestuurders) om alle doopboeken, geboorte-, huwelijks- en begraafregisters in te leveren. (Deze boeken zijn te vinden onder toegangsnr. 5001.) De registratie van huwelijken, geboorten en sterfgevallen was voortaan de taak van de ambtenaren van de Secretarie van het stadhuis. Zij maakten de akten van de burgerlijke stand op. De eerste huwelijksakten zijn op 3 maart 1811 gepasseerd; de eerste inschrijvingen in de geboorte- en overlijdensregisters dateren van 23 juli 1811. Een keizerlijk decreet van 18 augustus 1811 bepaalde dat alle ingezeten binnen één jaar over een vaste voor- en familienaam moesten beschikken. Op 17 mei 1813 werd de termijn verlengd tot 1 januari 1814. Op 8 november 1825 vaardigde koning Willem I een Koninklijk Besluit uit, waarbij nogmaals binnen zes maanden een vaste geslachtsnaam aangenomen kon worden. In sommige gevallen werden de namen, die tussen 1811-1814 aangenomen waren, weer gewijzigd. De ambtenaren van de burgerlijke stand waren belast met het inschrijven van de namen, die aangenomen werden. Vooral asjkenazische joden (Asjkenaz is Hebreeuws voor Duitsland) hadden zelden een achternaam. De naamsaannemingregisters bevatten daarom veel akten van joden.
In de Inventaris:
1. Geboorten 247.945 bestanden
2. Erkenningen 1.202 bestanden
3. Huwelijken en echtscheidingen 285.911 bestanden
4. Overlijdens 286.286 bestanden
5. Algemene Akten 11.408 bestanden:
Het betreft akten van overlijden (in 1940-1945) opgemaakt op schriftelijke aangifte van de Minister van Justitie.
6. Bijvoegsels 3.948 bestanden
7. Naamsaannemingen 854 bestanden
8. Hulpsecretariën geannexeerde gemeenten 1.888 bestanden
9. Diversen 44 bestanden
NL(Noord-Holland)
ONZE VERRE VOOROUDERS (o.b.v. DNA-onderzoek)Deze website wil een mengvat zijn van de kennis uit onderzoek van onze genen. We hopen de geschiedenis van de bevolking van de Lage landen aan de Noordzee van Noord tot Zuid te ontrafelen. Op kleine schaal beginnen we met de beschrijving van de genetische samenhang in onze eigen families. We hopen dat velen ook aan een dergelijk onderzoek willen beginnen. Aan iedereen wordt hier dan ook de mogelijkheid geboden de resultaten van eigen DNA-onderzoek te publiceren.
We verwachten hierdoor familieverbanden te vinden en te beschrijven tussen deze families en daarna in de regionale bevolkingsgroepen.

Onze verre Voorouders
Een begin is gemaakt: het verhaal van onze verre voorouders. Het begint ruim een millioen jaar geleden. Het geeft ook een overzicht van alle haplogroepen van het Y-DNA en mt-DNA.
Nederland
Bradshaw FoundationThe Bradshaw Foundation provides an online learning resource. Its main areas of focus are archaeology, anthropology and genetic research, and its primary objective is to discover, document and preserve ancient rock art around the world, and promote the study of early mankind’s artistic achievements. The Foundation funds preservation projects around the world, scientific research and research publication. The Foundation carries out its work in collaboration with UNESCO, the Royal Geographic Society, the National Geographic Society, the Rock Art Research Institute in South Africa and the Trust for African Rock Art to ensure that the programs achieve maximum impact. It is a privately funded, non-profit organisation based in Geneva.
Wereld
Indexen Archiefbank Amsterdam (niet de Inventarissen w.o. DTB)Van onderstaand overzicht kunt u de Indexen raadplegen.
Inhoudelijke informatie over deze documenten vindt u in de Handleiding die bij iedere index afzonderlijk te vinden is.
De indexen maken deel uit van de Archiefbank.

De Indexen:
- Archiefkaarten 1939-1994
- Averijgrossen 1700-1810
- Begraafregisters 1553-1811
- Begraafplaatsen 1660-2010
- Bevolkingsregisters 1851-1853, 1853-1863 en 1874-1893
- Overgenomen Delen 1892-1920
- Tijdelijk Verblijf 1854-1934
- Boedelpapieren 1634-1938
- Trouw- en Begraafboete 1685-1795
- Comportementboeken 1785-1971
- Confessieboeken 1535-1732
- Doopregisters 1564-1811
- Gezinskaarten 1893-1939
- Huiszittenhuizen 1808-1870
- Lidmaten Doopsgezinden 1668-1829
- Marktkaarten 1922-1954
- Ondertrouwregisters 1565-1811
- Overledenen Gasthuis 1739-1812
- Paspoorten 1940-1945
- Patientenregisters 1818-1899
- Pensioenkaarten 1894-1915
- Persoonskaarten 1939-1994
- Politierapporten 1940-1945
- Poorters 1531-1652
- Signalementenregister 1880-1917
- Tewerkgestelden 1940-1945
- Transportakten 1563-1811
- Vreemdelingenregisters 1849-1922
- Waterloo Gratificaties 1817-1819
- Woningkaarten 1924-1989
NL(Noord-Holland)
Nationaal Archief: Overzicht van onderzoekgidsen c.q. 'Stel een vraag !'Weet u niet of u bij het Nationaal Archief aan het goede adres bent? Of komt u er op deze site niet helemaal uit?
Kijkt u dan eerst bij de veelgestelde vragen, in de A tot Z index en bij de onderzoeksgidsen. Wellicht is het antwoord op uw vraag hier te vinden.
Staat het gezochte onderwerp er niet tussen? Stel dan uw vraag via het contactformulier, de inlichtingentelefoon (070-3315444, dinsdag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur) of via de chat (dinsdag t/m vrijdag van 13.00-16.30). Kijk wel eerst of er een medewerker online is.
Tip: gebruik ook eens de geavanceerde zoekmogelijkheden van de site!

Geselecteerde unieke links: 12
Totaal aantal links in database: 2789

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |