Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Links

Introductie Links -Links per categorie -Links per land/provincie -Zoek LinkResultaat Zoekopdracht


InfoResultatenOmschrijvingGeografie
categorie: archieven
'Beschryvinge der stad Dordrecht'Heruitgave van het in 1909 vervaardigde register op geslachtsnamen voorkomend in "De beschrijvingen der stad Dordrecht" door Matthijs Balen, 1676.
In 1909 verscheen in een oplage van slechts 200 exemplaren een register op de geslachtsnamen voorkomend in De Beschryvinge der stad Dordrecht. Deze heruitgave van het register zal zowel genealogen als historici van dienst kunnen zijn bij hun onderzoek in Dordrecht. Het is voor € 14,50 te bestellen op de webshop  van boekhandel Vos & van der Leer (link) of af te halen in het Augustijnenhof (link)
NL(Zuid-Holland)
'Huis'genoten uit een ver verleden (Delft)Hoe oud is uw huis? Wie hebben er ooit in gewoond? Wat waren dat voor mensen? Wat is er in de loop der tijd aan uw huis veranderd?
Als u in een oud huis in de binnenstad van Delft woont zult u daar vast wel eens nieuwsgierig naar zijn. Op deze website is van diverse huizen de geschiedenis al te vinden, maar van veel huizen nog niet. Staat uw huis er (nog) niet tussen, dan kunt u ook een steentje daartoe bijdragen. Graag zien wij uw bijdrage tegemoet. (De criteria die we aan een bijdrage stellen, kunt u elders op de site vinden)
Ook opmerkingen of aanvullingen op de reeds geplaatste verhalen zijn zeer welkom. En ook vrijwilligers die willen meewerken aan de verdere uitbreiding van deze site.
NL(Zuid-Holland)
Akten en Tafels Burgerlijke stand Leiden 1816-1929 (zoeken in scans)Inventaris van het Stadsarchief van Leiden (SA III), (1359) 1816-1929 (1963)

Archiefvormers:
•Algemeen en Dagelijks bestuur, 1816 - 1929
•Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1816 - 1929
•Tresorier Extra-ordinaris/Fabricage (Gemeentewerken, 1816 - 1929)
•Tresorier Ordinaris, later (gemeente-)ontvanger, 1816 - 1929
NL(Zuid-Holland)
Archiefdienst voor de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en RijswijkDe nadere toegangen op de bestanden van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB), Burgerlijke Stand (BS) en Bevolkingsregisters (BR) zijn per gemeente te doorzoeken op de collectiesite. Die 'gemeenten' zijn: Abtsregt, Ackersdijk en Vrouwenregt, Biesland, Delft, Groeneveld, Hof van Delft, Hoog en Woud Harnasch, Rijswijk, 't Woudt en Vrijenban.
De datasets die ten grondslag liggen aan deze nadere toegangen zijn op deze site als open-data beschikbaar gesteld. De link 'csv' in de kolom 'bestand' brengt u naar de pagina .
Records kunnen worden opgeroepen via de collectiesite door gebruik te maken van de waarde van het veld UUID in het record.

Daarnaast vindt u onder Diverse bronnen:
-OAT Kadaster 1832
-Militieregisters 1809-1922
-Verponding 1632 Delft
NL(Zuid-Holland)
Archiefman: nadere toegangen (op o.a. Kadaster- en DTB-gegegevens)LET OP: De archieven waarnaar wordt verwezen worden bijna alle beheerd door het Streekarchief Midden-Holland te Gouda. Het betreft AMMERSTOL, BOSKOOP, GOUDA, KRIMPEN A/D IJSSEL, LEKKERKERK, NIEUWERKERK A/D IJSSEL, SCHOONHOVEN, VLIST, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN.
o.m. Kadaster Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen: de weergave in tabelvorm van de z.g. oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) = de start van het kadaster van Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen (Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a.) uit 1832, compleet met alle gegevens inzake soort eigendom, oppervlakte en belastingheffing.
NL(Zuid-Holland)
De Digitale Arena, het digitale archief van het Oud Notarieel Archief van DelftEr wordt al enige tijd gewerkt aan het digitaliseren en opnieuw indiceren van het Oud Notarieel Archief van Delft (1572-1842). Dit wordt gedaan door een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers. Het project gaat vele jaren duren maar de voortgang en resultaten kunt u al zien en doorzoeken op deze website. In dit archief zit prachtig materiaal verborgen dat nu aan u ter beschikking komt. De omschrijving ‘ter beschikking’ moet u in dit geval letterlijk nemen want bij elke treffer die u krijgt na een zoekopdracht, kunt u met ‘Toon de akte’ doorklikken naar de scans van de originele akte.

Wat vindt u in dit archief.
Vaak bestaat de indruk dat het grootste deel van dit archief bestaat uit testamenten en huwelijksvoorwaarden, maar tot nu toe geldt dit slechts voor bijna 20% van de ingevoerde akten. De rest van de akten heeft betrekking op de meer dagelijkse zaken als koop, huur, burenruzie, handel, vaderschap, voogdij etc. en juist die geven ons een gedetailleerd beeld van de samenleving in verschillende tijden. Deze beelden kunnen treurig, schilderachtig of misschien zelfs komisch zijn, maar zeker ook verhelderend en herkenbaar. Bij veel genealogieën zullen deze gegevens familierelaties duidelijker maken en u veel informatie geven voor het schrijven van uw familiegeschiedenis. Voor onderzoek naar specifieke onderwerpen als kunst, religie, criminaliteit, sociale wetenschappen etc. is het Oud Notarieel Archief van Delft een rijkgevulde schatkamer.
NL(Zuid-Holland)
de DTB- en Gaarder-boeken van Zuid-Holland (via de plaatsen-index)Per plaats:
Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en
Begraafboeken (DTB)van ----------
Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in --------
Toelichting bij de gaarders:
Tussen 1695 en 1806 werd in het gewest Holland een speciale belasting (impost) geheven op het trouwen en op het begraven.
De hoogte van de aanslag was afhankelijk van de welstand van degenen die het huwelijk aangingen resp. degene die begraven werd.
In deze archieven vindt men, geordend op datum van aanslag, de namen van de huwelijkspartners/overledenen en gegevens omtrent de aanslag.
NL(Zuid-Holland)
Den Haag - 10-jaren tafels en wat kun je zoeken in de nieuwe site van Familysearch?Op de vernieuwde site van Familysearch.org staan heel veel aktes integraal als scan online. Niet duidelijk is van welke plaatsen er welke jaargangen akten aanwezig zijn. Dit heb ik in een overzicht opgenomen. Zie de eerste pagina van het bestand voor meer informatie.
Verder: Den Haag - 10 jaren tafels Huwelijken. Omdat er in de 10-jaren tafels van huwelijken van de gemeente Den Haag niet eenvoudig gezocht kan worden op de bruid, ben ik begonnen met om de 10-jaren tafels over te nemen in Excel.
VOOR OUDERE GEGEVENS ZOEKEN IN DE VIRTUELE STUDIEZAAL VAN HET ARCHIEF VAN DEN HAAG (ZIE HUN WEBSITE)
NL(Zuid-Holland)
DiEP Erfgoedcentrum DordrechtErfgoedcentrum DiEP is een organisatie waar met de bewoners van Dordrecht en de regiogemeenten het geheugen van de stad en omliggende regiogemeenten in stand wordt gehouden.
In zijn collectie, die nog iedere dag groeit, heeft Erfgoedcentrum DiEP duizenden archiefstukken als beeld- en geluidsfragmenten, bouwhistorische tekeningen, archeologische vondsten, prenten, kaarten, boeken, tijdschriften en kranten.

Erfgoedcentrum DiEP is voortgekomen uit een samenwerking tussen het voormalig Stadsarchief Dordrecht en het Bureau Monumentenzorg en Archeologie. Hierdoor is de geschiedenis van de stad in al haar facetten samengevoegd; papieren bronnen, archeologische vondsten en de talrijke monumenten geven samen een fraai beeld van het rijke verleden.

NL(Zuid-Holland)
Digitaal Krantenarchief gem. SchiedamDigitale Krantenarchief - Gemeentearchief Schiedam | Pictura KrantenviewerNL(Zuid-Holland)
Digitale Stamboom Den Haag met Gezinskaarten en Repertoires Notariële AktenOp deze site zullen wij belangrijke genealogische bronnen en indexen aanbieden.
- Bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage (gezinskaarten) periode 1913-1939
- Repertoires van notariële akten uit Notarieel Archief 1843-1925 (beheersnummer 0373-01)

Op dit moment (januari 2013) zijn de volgende repertoires geindiceerd:
-notaris Samuel François de Pinto, 1843-1856
-notaris Alphonse Jacobus Bernardus Rijke, 1898-1905
-notaris Carl Vollgraff, 1896-1906
-notaris Andreas Antoon van Straaten, 1898-1907
-notaris Nicolaas Josephus Verkoren, 1896-1906
-notaris William Bouberg Wilson, 1896-1897
-notaris Petrus Johannes Laboyrie, 1896-1906
-notaris Hendrik Hendrikse, 1896-1905
-notaris Casper Bimberge, 1896-1907

en In bewerking zijn de repertoires van:
-notaris Lodewijk Alexander van Dijk, 1896-1906
-notaris Soko Johannes van den Bergh, 1896-1907
-notaris Gerrit Adriaan Pieter Bax, 1896-1906
-notaris Abraham Johannes Terlaak, 1892-1908
-notaris Gerard van Rossem, 1890-1904
NL(Zuid-Holland)
Dingboek Oost-IJsselmonde 1603 (Transcriptie; met zoekfunctie)Transcriptie door Michel G.A. Ball van dit register voor schout en heemraden van Oostambacht van Iselmonde, beginnende den 17e july 1603.
Het originele stuk is aanwezig in het Stadsarchief van Rotterdam: Toegangsnr. 8, Inventarisnr. 158.
NL(Zuid-Holland)
Documentatie- en Kenniscentrum AugustijnenhofVOOROUDERS IN DORDRECHT? Dat is dit dé plek waar historisch en genealogisch onderzoek in Dordrecht begint. Historisch centrum, pal tegenover het Regionaal Archief Dordrecht gevestigd, waar met een groot team vrijwilligers historisch onderzoek wordt gedaan. Waar bronnen worden ontsloten, lezingen worden gegeven, cursussen historisch huizenonderzoek en genealogische workshops worden gegeven, genealogische en cultuurhistorische Dordtse tijdschriften worden uitgegeven enz. Donateur-leden (minimaal € 15,00 per jaar) ontvangen jaarlijks maar liefst 7 digitale tijdschriften én kunnen gebruik maken van de diensten van het Augustijnenhof, waaronder onderzoek tegen een laag tarief van € 25,00 per uur. Zie ook www.dordrechtmonumenteel.nl www.dordtsgeboren.nl een www.illustredordracum.nlNL(Zuid-Holland)
Dordts GeborenVoorouders in Dordrecht? Genealogisch tijdschrift gericht op Dordrecht. Het komt 3 keer per jaar in digitale vorm uit. Een abonnement kost € 10,00 per jaar. Donateur-leden van onze stichting (zie site) ontvangen het gratis en krijgen eveneens het 4 keer per jaar verschijnend cultuurhistorisch tijdschrift Dordrecht Monumenteel (www.dordrechtmonumenteel.nl) én zij kunnen gebruik maken van de diensten van ons historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. (www.augustijnenhof.nl)NL(Zuid-Holland)
DTB Zuid-Holland: Sneller zoeken via deze DistrictsklappersZoeken via deze 'deep-links' leidt in eerste instantie naar de alfabetische index op achternaam per periode van 20 jaar; het aanklikken van de familienamen in deze index geeft vervolgens rechtstreeks toegang tot de online-scans van de districtsklappers op de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Zuid-Holland (1695-1812).
Op deze wijze kunnen de bewerkelijke uitklapmenu's en de extra tussenstap 'Archiefbeschrijving' van www.gahetna.nl worden omzeild.
NL(Zuid-Holland)
Erfgoed Delft en omstrekenErfgoed Delft en Omstreken heeft diverse partners:
-Museum Nusantara maakt deel uit van de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN).
-Met NEMO/Kennislink heeft Erfgoed Delft een overeenkomst voor de uitwisseling van artikelen en andere content, in het bijzonder uit het tijdschrift Delf.
-Daarnaast werkt Erfgoed Delft samen met verschillende bedrijven, die zich opwerpen als sponsor of Schatbewaarder van Delft.
-Samen met Royal Delft stimuleert Erfgoed Delft de artistiek-culturele uitwisseling tussen de keramieksteden Jingdezhen (China) en Delft.
-Het Gemeentearchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie Beeld en Geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio zijn hier ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland). U kunt bij ons gratis terecht voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger), maar ook om in de kranten na te gaan wat er op een bepaalde dag in Delft gebeurde of hoe de gemeenteraad dacht over een bepaalde zaak.
NL(Zuid-Holland)
Gemeente Den Haag - Haags GemeentearchiefInformatie over:- Uw stamboom- Een huis- Een wijk of straat- Andere onderwerpen- Afbeeldingen- Onderzoek m.b.v. informatiebladenNL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief Den HaagHet Haags Gemeentearchief is het geschiedkundig centrum van Den Haag. U kunt er informatie vinden over (oud) Den Haag, Loosduinen en Scheveningen, vanaf begin 14de eeuw tot nu. U kunt hier ook uw (Haagse) familiegeschiedenis uitzoeken.
Het Haags Gemeentearchief werkt aan versterking van de culturele identiteit van Den Haag en van de stedelijke samenhang. Dit doet het archief door het verwerven, beheren en verspreiden van belangrijke cultuurhistorische informatie over Den Haag en haar inwoners.
NL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief SchiedamHet Gemeentearchief bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar.NL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief ZoetermeerIn het gemeentearchief van Zoetermeer is uitgebreide informatie te vinden over de geschiedenis van Zoetermeer en zijn inwoners. Naast de archieven van de plaatselijke overheid, rechtbanken en notarissen, zijn ook particuliere archieven van bijvoorbeeld kerken en scholen aanwezig.
Ook de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van Zoetermeer en het voormalige Zegwaart bevinden zich tot en met 1940 in het gemeentearchief.
De fotocollectie, die meer dan 15.000 foto's van Zoetermeer en Zoetermeerders bevat, vanaf circa 1950 tot heden, is via een geautomatiseerd trefwoordensysteem toegankelijk gemaakt.
NL(Zuid-Holland)
Geneal. ver. 'De Stamboom' SliedrechtDe huidige plaats Sliedrecht is ontstaan uit 3 ambachten: Naaldwijk, Niemandvriend en Sliedrecht / Lockhorst. In het centrum zijn vele genealogische gegevens aanwezig op microfiches.NL(Zuid-Holland)
Genealogie in Wassenaar - Ton BrederoSinds 1993 heb ik alle genealogische gegevens van de gemeente Wassenaar gedigitaliseerd. Met DTB, BS, Overlijdensadvertenties enz.NL(Zuid-Holland)
Genealogie Zuid-Hollandse Eilanden- Archieven op de Zuid-Hollandse Eilanden
- Genealogische homepages deelnemers
- Door deelnemers onderzochte namen
- Genealogische links - Kaart Zuid-Hollandse Eilanden van 1870
- Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie
- De Yahoo-site Zuid-Hollandse Eilanden voor o.a. berichtenarchief, lid worden, etc.
- Volledig doorzoekbare database met hoofdzakelijk namen van de Z-H eilanden

NL(Zuid-Holland)
Genealogisch Centrum Goeree-OverflakkeeMiddels deze website willen we bekendheid geven aan het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, een stichting voor geïnteresseerden in de familiegeschiedenis van ons eiland. U kunt via ons contact leggen met andere stamboomonderzoekers, een overzicht krijgen van de verzamelingen die in de loop der jaren aangelegd zijn en te weten komen hoe de samenwerking met het Streekarchief Goeree-Overflakkee gestalte heeft gekregen. Jarenlang heeft de stichting onderdak gevonden aan het Achterdorp 7 te Dirksland. Het ''uithangteken'' van deze ruimte, getiteld ''Het Feijne Kwartier'' hebben wij als logo voor de website en titel van de nieuwsbrief gehouden. De lokaliteit kon niet langer gebruikt worden, maar gelukkig was er ruimte bij het Streekarchief in Middelharnis. Daar wordt door bestuur en werkgroepleden nog net zo enthousiast gewerkt aan het ordenen en beschikbaar stellen van de verzamelingen op genealogisch gebied. Ook U kunt meedenken en discussieren via ons Forum of door donateur te worden van de Stichting.NL(Zuid-Holland)
Genealogische databank MaassluisDe publicatie Genealogische databank Maassluis is samengesteld door Genealogie Maassluis. De gegevensverzameling bestaat uit 70.652 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 283 personen niet gepubliceerd. Een lijst met gebruikte bronnen en bewaarplaatsen/archieven is te vinden op de bronnen pagina. U vindt meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) op de tellingen pagina. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op zondag 30 januari 2011.
In deze verzameling zijn de gegevens uit de burgerlijke stand akten van de plaats Maassluis (ZH) in genealogisch verband gekoppeld.
NL(Zuid-Holland)
Genealogische Vereniging PrometheusDe Genealogische Vereniging Prometheus is in 1973 opgericht als dochtervereniging van de Centrale Personeelsvereniging 'Prometheus' van de Technische Universiteit Delft. Het is een landelijk georiënteerde vereniging met relatief veel publikaties over Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland.
Leden ontvangen het tijdschrift 'Ons genealogisch Erfgoed' en het 'Mededelingenblad', zij kunnen in onze bibliotheek alle boeken en tijdschriften inzien en deelnemen aan alle door ons georganiseerde evenementen. Enkele daarvan, zoals de jaarlijkse Delflanddag (samen met N.G.V., afd. Delfland en de Genealogische Werkgroep Zoetermeer) en onze 5-jaarlijkse Nationale Genealogische Dag zijn helaas niet gratis.
Daarnaast mogen leden aan de jaarvergadering deelnemen en ontvangen zij, uitsluitend op hun TU-adres, de tijdschriften waarop wij geabonneerd zijn een week ter inzage.
NL(Zuid-Holland)
GENSEARCH regio DordrechtIn de dordtenaZOEKer zijn ook alle gegevens opgenomen van de oude websites gensearch, kadaster (1832), adresboek (1855-1938) en telefoonboek 1958.
-1631-1958 buiten Dordrecht - niet-Dordtse bronnen
-1674-heden Dordrecht - Dordtse bronnen
-1889-1940:
Passagierslijsten - Oost-Indië (Indonesië)
Passagierslijsten - West-Indië (Curaçao, Suriname)
NL(Zuid-Holland)
Gouda: transcriptie doopboeken St.-Janskerk t/m 1712Er is in de periode 1934-1955 gewerkt aan de ontsluiting van de doopboeken van de hervormde (“Nederduits gereformeerde”) St.-Janskerk te Gouda voor de periode tot en met 1712.
Met tussenstappen heeft dit geresulteerd in een digitale versie, waarin op datum en (beperkt) op naam is te zoeken.

N.B.: Door de vele tussenstadia van bewerking is er nogal wat onzuiverheid in het uiteindelijke digitale resultaat, dus vergelijking met de originele bron in het streekarchief in Gouda is altijd noodzakelijk.
NL(Zuid-Holland)
Groenehart ArchievenBij het Streekarchief Rijnlands Midden zijn de volgende gemeenten aangesloten: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem (Jacobswoude en Alkemade), Nieuwkoop (Nieuwkoop, Liemeer en Ter Aar) en Rijnwoude.
Het Streekarchief is gevestigd in een gedeelte van het voormalige raadhuis van Alphen aan den Rijn.
NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap NieuwkoopHet Genootschap werd op 21 maart 1987 opgericht en heeft als doel:
- Het in de ruimste zin des woords bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van de drie kernen van de gemeente Nieuwkoop: Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat.
- Het verzamelen en tentoonstellen van historisch-cultureel belangwekkende voorwerpen en dokumenten over de geschiedenis van de gemeente Nieuwkoop.
- Het voor de gemeente Nieuwkoop trachten te behouden van karakteristieke gebouwen, monumenten en dorpsgezichten.
NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap Roterodamum (Blad: Meent)Het Historisch Genootschap Roterodamum werd in 1947 opgericht met het doel de belangstelling voor de geschiedenis van Rotterdam en omgeving te bevorderen. NL(Zuid-Holland)
Historische en Genealogische Vereniging ScheveningenDe Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen streeft haar doelstellingen na in nauwe samenwerking met de Stichting Oud Scheveningen, beheerder van Muzee Scheveningen (link). Het Centrum van de vereniging en haar collecties zijn daar ook gehuisvest.NL(Zuid-Holland)
Historische Kranten - Rotterdamsch NieuwsbladDeze website bevat alle edities van het Rotterdams Nieuwsblad die van 1929 tot en met 1946 zijn verschenen. Met het zoekformulier kunt u daarin zoeken. Gezien de slechte kwaliteit van het papier zijn niet alle krantenpagina's even goed leesbaar. De kranten zijn op microfiche bij het Gemeentearchief Rotterdam in te zien.
In 1878 richtte de Leidse uitgever A.W. Sijthoff het Rotterdamsch Nieuwsblad op. Volgens de statuten moest het een krant worden 'van een onafhankelijke, vrijzinnige richting, tot bevordering van de algemeene ontwikkeling.' Het eerste nummer verscheen op 3 april 1878. Nadat zoon Cornelis Sijthoff in 1885 de leiding had overgenomen, groeide de krant snel. Rond 1900 bedroeg de oplage 50.000 exemplaren; ruim twintig jaar later het dubbele daarvan. Tijdens de directie van Cornelis Sijthoff kregen stadsnieuws, kunst en sport meer ruimte toebedeeld. Ook werden al vrij vroeg illustraties en foto's opgenomen: in 1909 verschenen voor het eerst foto's in de krant.
NL(Zuid-Holland)
Historische kranten - WoerdenPictura Krantenviewer. Rechts kunt u uw zoekvraag invullen onder het tabblad ‘Zoeken’. U kunt uw zoekresultaat beperken door bijvoorbeeld ‘datering’ in te vullen. Als u meerdere zoektermen intikt is het handig om bij ‘zoekmethode’ te kiezen voor paragraaf; de zoektermen staan dan bij elkaar in een paragraaf.NL(Zuid-Holland)
Historische Kring Krimpen a-d IJssel/StormpolderAls HKK spannen we ons in om de historie en cultuur van de gemeente levend te houden. Er is gelukkig nog heel wat dat herinnert aan het Krimpen van vroeger.NL(Zuid-Holland)
Historische Kring Voorhout (Blad: Dwars Op)De geschiedenis van het dorp Voorhout dat nu samen met Sassenheim en Warmond de gemeente Teylingen vormt.

Op deze pagina de DTB van de Bartholomeuskerk Voorhout en de indexen van de geboorte, huwelijk en overlijden. De bronnen, samengesteld door Emiel van der Hoeven, van Voorhout zijn nog in bewerking.
De gegevens van de Burgelijke Stand (BS) van Voorhout zijn/komen op de website van het Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) en de Digitale stamboom beschikbaar.
Van 1812-1817 viel Voorhout onder Sassenheim. De BS over die periode is daar geregistreerd.
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging 's-GravendeelWelkom op de website van de Historische Vereniging ‘s-Gravendeel. Op de site treft u informatie over de vereniging en over de werkgroepen, en informatie over de geschiedenis van ‘s-Gravendeel, onder meer in artikelen die zijn overgenomen uit onze kwartaaluitgaven. De vereniging heeft ten doel:
- Het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van ''s-Gravendeel;
- Het verrichten van historisch onderzoek en inventarisatie met betrekking tot bovengenoemd gebied;
- Het aanleggen en beheren van een historisch archief;
- Het aanleggen en beheren van collecties van oudheidkundige of volkskundige voorwerpen;
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Berkel en RodenrijsOp deze website vindt u toegangen tot diverse archieven, bronbewerkingen, een aantal inventarissen en oude en nieuwe fotos van Berkel en Rodenrijs.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Capelle a.d. IJsselDe Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) werd in 1987 opgericht als voortzetting van de Vereniging tot Behoud van Oud Capelle (VOC). Deze VOC was een initiatief in 1980 van een aantal Capellenaren die zich verzetten tegen de heersende sloopdrift van het Bestuur van de Gemeente Capelle aan den IJssel.
Mede dankzij de inspanningen van de HVC is er geleidelijk een situatie ontstaan waarin de Gemeente een erfgoedbeleid voert met als doel cultuurhistorische waarden te definiëren, te beschermen, in stand te houden en bekendheid te geven. Het is op deze gronden dat de Gemeente Capelle aan den IJssel de doelstellingen van de HVC financieel ondersteunt.
De HVC is een vanzelfsprekende gesprekspartner wanneer beleidsvoorstellen worden voorbereid die te maken hebben met monumenten, archeologie en cultuurlandschap.
Elk kwartaal verschijnt het HVC Nieuwsblad waarin naast verenigingsnieuws ruim aandacht wordt geschonken aan historische onderwerpen.

Met de Collecties: (link)
* Beeldbank
* Burgerlijke Stand
* Archief van de Gemeente Capelle aan de IJssel / VADA
* Notariële akten
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Die GoudeNL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Schiedam/ScyedamDe Historische Vereniging Schiedam is op 28 oktober 1975 opgericht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging VlaardingenMede dank zij de inspanningen van de Historische Vereniging Vlaardingen is het besef gegroeid bij het stadsbestuur dat niet alles wat oud is zonder meer tegen de vlakte gegooid kan worden. Behoud van wat waardevol is, heeft meer aandacht gekregen. Er is tegenwoordig ook een gemeentelijke Monumentencommissie. Maar de Historische Vereniging Vlaardingen houdt zich met méér bezig dan met alleen maar zorg voor mooie panden. Ook geschiedschrijving van de stad en haar omgeving rekent zij tot haar taken. En daarbij gaat het niet alleen om resultaten van gedegen onderzoek (bij voorbeeld op het Stadsarchief), maar ook om het optekenen van persoonlijke herinneringen van oudere stadgenoten.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging West-AlblasserwaardNL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging ZuytlantNL(Zuid-Holland)
Hollandse Genealogische DatabankU vindt op HoGenDa gegevens uit het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuidholland), uit Zeeland en uit de invloedssfeer van Holland (het z.w. van Utrecht, de Betuwe, de Bommelerwaard, het land van Altena en Heusden, het n.w. van Brabant). HoGenDa kent een openbaar en een besloten gedeelte. Het besloten gedeelte is uitsluitend te raadplegen indien men lid is van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en/of de Genealogische Vereniging Prometheus. Nadere informatie over beide verenigingen vindt u onder ‘lidmaatschap’ en ‘vereniging’ in de bovenste menubalk.
Vanaf 1 september 2007 is de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) actief en heeft sindsdien een explosieve groei doorgemaakt.

Ondertussen zijn er 3775 artikelen, bestaande uit bewerkte archiefbronnen, genealogieën, kwartierstaten en leenrepertoria, geplaatst met een geschatte omvang van ruim 120.000 pagina''s. Daarnaast zijn er 5.856 familiewapens geplaatst, waarvan er vele herkomstig zijn uit unieke wapenboeken (Amsterdam, Delft, Gorinchem). (Datum bericht: 28-12-2011)

NL(Noord-Brabant / Noord-Holland / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland)
Hoogheemraadschap van Rijnland - Online zoeken in archieven, collecties en beeldbankRijnland bezit een rijke verzameling archieven en collecties die betrekking hebben op de geschiedenis van het hoogheemraadschap en de voormalige inliggende waterschappen en polders.

De toegangen tot de archieven van het hoogheemraadschap zijn in toenemende mate online beschikbaar. Naast deze toegangen oftewel inventarissen kunt u ook het systematisch overzicht (overzicht van alle archieven in onze collectie) raadplegen en het overzicht van archiefvormers. De Rijnlandse charters zijn een bijzondere verzameling van archiefbescheiden. Zij zijn nu ook online toegankelijk.

Zoeken in de beeldbank: In de beeldbank kunt u zoeken in drie verschillende collecties beeldmateriaal:
* Kaarten (kartografische documenten en technische tekeningen)
* Foto's (foto's en prentbriefkaarten)
* Kunstvoorwerpen (kunst- en gebruiksvoorwerpen)

NL(Zuid-Holland)
Nadere toegangen; Collectie DelftNadere toegangen: Archieven worden ontsloten middels inventarissen en plaatsingslijsten. Daarin vindt u een overzicht van de stukken die aanwezig zijn en de periode waarover dezen lopen. Voor sommige stukken is zo'n toegang echter onvoldoende. Denk bijvoorbeeld aan een trouwregister: in de inventaris staat bijvoorbeeld alleen dat in het archief van de Burgerlijke Stand van Delft een dergelijk register aanwezig is uit het jaar 1845. Mocht een onderzoeker de trouwakte willen inzien van Catharina Janssen, dan zou deze onderzoeker het hele trouwboek moeten doorbladeren om uiteindelijk haar trouwakte te vinden onder nummer 66. Dat is tijdrovend en bovendien erg slecht voor registers waar veel onderzoek in wordt gedaan. Daarom zijn op veel van dergelijke archiefstukken 'nadere toegangen' gemaakt: indexen op bijvoorbeeld namen, adressen en beroepen. Maar ook aanvullende gegevens zijn ingevoerd, zoals plaats van herkomst of geboorte, religie, overleden partners enz.

Meer dan 1 miljoen gegevens via link
NL(Zuid-Holland)
Ons Voorgeslacht - Hollandse vereniging voor genealogieHet actieve werk- en publicatiegebied van de vereniging is: het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuid-Holland), Zeeland en zijn invloedssferen (het Zuidwesten van Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van Altena en Heusden, Noordwesten van Brabant).
Vanaf 1 januari 2009 zal het mogelijk zijn om bij de vereniging een familiewapen te laten registreren. ‘Ons Voorgeslacht’ onderscheidt zich daarbij door wapens op te nemen waar de heraldische tekenaars hun artistieke vrijheid in mogen ontwikkelen. Zo worden o.a. ook schildhouders en spreuken toegestaan. Uiteraard worden de wapenvormen van de Middeleeuwen tot heden getoetst door een heraldisch college voordat ze worden opgenomen. Ook nieuw is dat registraties direct met een afbeelding op de Heraldische Databank worden gezet uiteraard met toestemming van de aanvrager.
Nadere informatie over het registreren van een familiewapen kunt u vinden op deze website.
NL(Noord-Holland / Zeeland / Zuid-Holland)
Oudheidk. Ver. en Museum Bleiswijk (Blad: Blesewic)Het veenontginningsdorp Bleiswijk wordt reeds in de 12e eeuw genoemd. Een oorkonde uit 1242 maakt melding van de verkoop van Bleiswijkse veengronden. Volgens informatie uit de 17e eeuw bestond er in de 11e eeuw het slot Kranenburg, gesticht door een Burggraaf uit Leiden. Dit slot is vermoedelijk tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten vernietigd. Er is geen spoor van teruggevonden. In 1267 wordt het bestaan van een kerk in Bleiswijk vermeld. Bleiswijk was toen al een (hoge) Heerlijkheid.NL(Zuid-Holland)
Regionaal Archief GorinchemHet regionaal archief archief beheert de archieven en documentaire collecties van de gemeeenten Giessenlanden, Gorinchem en Lingewaal. Daarnaast kan men de archieven van het voormalige Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden komen inzien. Dat gebied loopt van Kinderdijk tot Leerdam en van Gorinchem tot Vianen. NL(Gelderland / Zuid-Holland)
Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg, Noordwijk en Leiderdorp of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken. Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis. Onze Prentverzameling bevat al het beeldmateriaal. Zij bestaat uit foto’s, prenten, tekeningen, plattegronden, prentbriefkaarten en dia’s betreffende Leiden en de andere plaatsen in Rijnland. Deze beeldcollectie bestaat uit ca. 125.000 nummers, die in de studiezaal (digitaal) aangevraagd, bekeken en nabesteld kunnen worden. Een deel van deze collectie vindt u in de Beeldbank op deze site.Daarnaast wordt een kleine Audiovisuele verzameling beheerd (video- en geluidsbanden, films en grammofoonplaten), evenals een Affichecollectie van ruim 10.000 affiches uit de 19e en 20e eeuw.In 2007 heeft het Regionaal Archief Leiden het initiatief genomen om een van haar schatten, de atlas van Blaeu genaamd 'Toonneel des Aerdrycks', digitaal toegankelijk te maken. Dit kostbare historische werk, bestaande uit zes banden, kon vanwege de kwetsbaarheid niet meer aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Het resultaat is een fantastisch digitaal boekwerk. Niet alleen bestemd voor Leiden maar voor heel kaartminnend Nederland en wereldwijd. Hiermee is een prachtig podium gecreëerd waarop dit bijzondere werk wordt geëtaleerd. Voor het eerst wordt de mogelijkheid geboden om letterlijk door alle zes delen van de atlas te bladeren. Dankzij de toepassing van hoge resolutie scantechnologie is het mogelijk moeiteloos tot op het kleinste detail in te zoomen.NL(Zuid-Holland)
Regionaal- en Stadsarchief DordrechtTwaalf gemeenten in de regio hebben hun archief ondergebracht bij het Regionaal Archief Dordrecht. Hierdoor kunt u bij ons ook onderzoek doen naar de geschiedenis van Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen en Zwijndrecht.

Het Regionaal Archief Dordrecht, Dordrechts Museum, Huis Van Gijn en Het Hof van Nederland vormen één organisatie voor archief, geschiedenis, kunst van de stad Dordrecht. De collectie tonen we op de website, in vaste presentaties, wisseltentoonstellingen en in de openbare ruimte.

Behalve overheidsarchieven beheert het Regionaal Archief Dordrecht ook particuliere archieven en collecties van personen en instellingen. Het Regionaal Archief Dordrecht vindt het belangrijk deze te bewaren, omdat zij een aanvulling vormen op de overheidsarchieven of omdat ze aspecten in de samenleving belichten die in die archieven niet of nauwelijks aan bod komen. Het Regionaal Archief Dordrecht bewaart uw geschiedenis. Daarom houdt het zich aanbevolen voor aanvullingen op de collectie. Bent u actief geweest in het Dordtse of regionale verenigingsleven? Heeft u een eigen bedrijf gehad in Dordrecht of de regio? Of heeft u misschien afbeeldingen van Dordrecht en/of de regio verzameld of zelf gemaakt? Neem dan contact met ons op.

Genealogische bronnen
Op zoek naar uw voorouders? Bij het Regionaal Archief Dordrecht kunt u veel genealogische bronnen van Dordrecht en de regiogemeenten raadplegen om uw stamboom compleet te maken. Nog niet openbare akten van de burgerlijke stand en de persoonskaarten bevinden zich op het gemeentehuis van de desbetreffende gemeente. De lijst die u online kunt raadplegen ( link ) geeft een overzicht van wat we hebben. De nummers voorafgaand aan de omschrijvingen verwijzen naar het archiefnummer. Bijna alle genealogische bronnen zijn digitaal beschikbaar, zodat genealogische onderzoek nog eenvoudiger wordt. Voor genealogisch onderzoek kunt u ook in de studiezaal terecht.
NL(Zuid-Holland)
RHC Rijnstreek: Scans notariaat van vóór 1811De archieven van de notarissen zijn enorm populair bij de genealoog en historisch onderzoeker. Wat dat betreft zal de digitalisering van deze bron naar verwachting enthousiast worden ontvangen.
De scans zijn te vinden onder de knop "Archieven" (link) op de site bij het notarieel archief van de desbetreffende plaats. Voor zover geïndiceerd zijn de akten ook via de indexen benaderbaar, maar dat is niet altijd het geval. Eerder werden overigens op dezelfde manier al stukken uit de oud-rechterlijke archieven van de gemeenten Woerden en Montfoort beschikbaar gesteld. In het geval van het notariaat zijn de gemaakte scans vrucht van de samenwerking van het RHC met FamilySearch. De originele akten zijn nog wel op de studiezaal in te zien, maar er worden geen kopieën meer uit verstrekt.
De scans betreffen de volgende inventarisnummers:
Notariaat Bodegraven, inv. 880-893, 895
Notariaat Cabauw, inv. 672-673
Notariaat Lopik, inv. 1111-1112
Notariaat Montfoort, inv. 1445-1469, 1471-1476, 1484
Notariaat Oudewater, inv. 1877-2000
Notariaat Reeuwijk, inv. 6956-6964
Notariaat Woerden, inv. 8496-8768, 8775
Notariaat Kamerik, inv. 931-938
Notariaat IJsselstein, inv. 2836-2837, 2840, 2842, 2875-2876
Notariaat Zevender, inv. 3104-3105
NL(Zuid-Holland)
Rotterdam in de 2e wereldoorlogInventarissen, foto's, films, kranten, etc. over Rotterdam in de 2e wereldoorlog uit de collecties van het gemeentearchiefNL(Zuid-Holland)
Stadsarchief RotterdamHet Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam en enkele omliggende gemeenten. Onze bijzonder rijke collectie omvat honderdduizenden prenten, foto's, films, kaarten, geluidsopnames en meer dan 20 kilometer papieren archiefstukken. Steeds meer informatie wordt alleen in digitale vorm bewaard. Hiervoor bouwen we een zogeheten elektronisch-depot.
Het Stadsarchief Rotterdam is een van de oudste en een van de grootste archieven van het land. Ons oudste stuk stamt uit 1201, het jongste stuk is de krant van gisteren.

De vele bezoekers op de locatie en via internet ondersteunen we in hun onderzoek naar bijvoorbeeld de familiestamboom of bouwdossier. Ook bij wetenschappelijke of andere actuele vragen waarvoor een archief van wezenlijk belang is, helpen we graag.
NL(Zuid-Holland)
Stadsarchief VlaardingenISIS is een databestand waarin u kunt zoeken naar vermeldingen van personen in de talrijke bronnen van het Vlaardings Stadsarchief. U tikt een naam in en ISIS vertelt u in welke bronnen die naam voorkomt. U kunt ook andere zoektermen gebruiken of combinaties daarvan uitproberen. Via de knop 'Bronnen' kunt u zien wat er al in ISIS zit. Een druk op de knop 'Nieuw' geeft een overzicht van nieuwe bronnen en de bronnen die we in de volgende update verwachten toe te voegen.
NL(Zuid-Holland)
Stichting Historisch Charlois (Rotterdam)De stichting heeft ten doel de belangstelling voor de historie van de deelgemeente Charlois te vergroten en te activeren, alsmede het bewaken en bevorderen van de instandhouding van monumenten.NL(Zuid-Holland)
Stichting Oud Sassenheim (Blad: De Aschpotter)De beeldbank bezit een grote hoeveelheid foto’s, die in de loop der jaren door de Stichting Oud Sassenheim zijn verzameld, onder meer door giften en nalatenschappen van particulieren.
De beeldbank is verdeeld in meerdere albums zoals hier onder aangegeven. Door op het album van u keuze te klikken komt u in het gewenste album.

Het doel van de verschillende werkgroepen is om de voorkomende werkzaamheden goed te kunnen inventariseren en te verdelen. Bovendien wordt gestreefd naar het bundelen van gespecialiseerde kennis te of het verkrijgen daarvan. Vanuit gezamenlijke interesse willen we de werkzaamheden met plezier uitvoeren. Eenieder kan zich bij een van werkgroepen aanmelden als vrijwilliger of voor inlichtingen.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Eiland IJsselmondeVan alle relevante stukken over het eiland IJsselmonde en de mensen die op het eiland hebben geleefd, worden de gegevens zoveel mogelijk vastgelegd. Hoewel het Streekarchief eigenlijk meer een historische databank genoemd kan worden, bezit het archief een grote schat aan gegevens zoals:
•vele genealogieën, stamreeksen en kwartierstaten.
•een bibliotheek met een grote collectie genealogische boeken als ook over het eiland IJsselmonde
•een database, door ons ‘de zoekmachine’ genoemd, waarin men de gegevens uit ca. 250.000 akten van de Burgerlijke Stand van de voormalige en huidige gemeenten op IJsselmonde kan raadplegen.
•Doop- ,Trouw- en Begraafregisters van de voormalige en huidige gemeenten op het eiland IJsselmonde.
•Oude gebruiksvoorwerpen uit het boerenleven.
•DTB-registers van bijna heel Nederland in boekvorm.
•Een uitgebreide fotocollectie van het eiland IJsselmonde.

NIEUW:Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan maakte het Streekarchief haar eerste digitale uitgave: Een DVD met het Oud Notarieel Archief van IJsselmonde (1661-1811). Naast alle gedigitaliseerde akten uit bovenstaande inventarissen bevat de DVD ook een overzicht in Excel met de namen van personen en plaatsen die in de akten voorkomen met een directe verwijzing naar de desbetreffende bladzijde/akte waar de naam is vermeld.
De DVD kost € 17,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Donateurs kunnen de DVD verkrijgen voor € 12,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Voor meer informatie over de DVD of als u de DVD wilt bestellen kunt u een email sturen via het contactformulier op de website.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Midden-Holland te GoudaStreekarchief Midden-Holland bewaart de archieven van de volgende gemeenten:
-Gouda
-Krimpen aan den IJssel
-Krimpenerwaard (Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist)
-Waddinxveen (Broek c.a., Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen)
-Zuidplas (Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle)
-Omgevingsdienst Midden-Holland (voorheen Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland)

Naast gemeentearchieven beheert Streekarchief Midden-Holland ook de overgebrachte rijksarchieven uit de bovenstaande gemeenten, zoals de rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken.

Bovendien is het streekarchief in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.

In het zoekbestand "Genealogie" vindt u onder meer de akten van de burgerlijke stand, de doop-, trouw- en begraafboeken, bevolkingsregisters, fiscale en oud-rechterlijke bronnen.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Rijnlands MiddenHet Streekarchief Rijnlands Midden bewaart de archieven van de gemeenten:
Alphen aan den Rijn (Aarlanderveen, Alphen, Benthorn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Hoogeveen in Rijnland, Koudekerk (aan den Rijn), Oudshoorn, Rijnwoude, Zwammerdam, Zuidwijk)
Nieuwkoop (Achttienhoven, Nieuwkoop en Noorden, Nieuwveen, Ter Aar, Vrijhoeven, Zevenhoven)
Kaag en Braassem (Alkemade, Hoogmade, Jacobswoude, Kalslagen, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Vrije en Lage Boekhorst, Woubrugge)
Naast gemeentearchieven beheert het Streekarchief Rijnlands Midden ook de overgebrachte rijksarchieven uit de bovenstaande gemeenten, zoals de rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. Bovendien is het streekarchief in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.
Ook wordt er een zo volledig mogelijke bibliotheek bijgehouden van boeken, tijdschriften en andere publicaties die betrekking hebben op de regio.
Daarnaast kunt u diverse bijzondere verzamelingen raadplegen, zoals een uitgebreide collectie foto's en prentbriefkaarten, kaarten en plattegronden, een collectie met mooie affiches en een aantal regionale kranten.
Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn familie, huis of buurt in deze regio kan terecht in de studiezaal. Alle boeken, archiefstukken, etcetera zijn gratis in te zien.  
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief RijnstreekOp zoek naar informatie over vroeger? Streekarchief Rijnstreek is hét historisch informatiecentrum voor de huidige gemeenten Woerden, Bodegraven, Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Reeuwijk, en werkt bovendien voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Onze documentatie en de vaak eeuwenoude archieven die het Streekarchief bewaart, bevatten een schat aan informatie over de streek en de mensen die er leefden.
Er kan gezocht worden in:
-Archieven
-Indexen
-Bouwvergunningen
-Foto's en kaarten
-Kranten
-Bibliotheek
-Lokale historie
-Streekgenoten

Recent toegevoegd:
-Inventaris gemeentearchief Willeskop 1816-1988
-Polderarchieven van Jaarsveld
-Kranten weer op website
-Digitalisering oud-rechterlijk archief Woerden en Montfoort
NL(Utrecht / Zuid-Holland)
Streekarchief Voorne-Putten: Zoeken in de diverse collectiesHet Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt zodoende de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, zoals dat van kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families. Bovendien is er een uitgebreide collectie foto’s en documentatie aanwezig, zodat het Streekarchief de aangewezen plek is voor iedereen met vragen over de lokale geschiedenis.

-Archievendatabase (bijna 2 miljoen)
-Bibliotheek (7.500 boeken en tijdschriften)
-Kranten (53.000 pagina's)
-Notariële akten (97.000)
-Beeldbank (47.000)
-Personendatabase (ruim 1 miljoen)
-Scans: 456 registers uit Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne enz.
-Historische films (620 stuks)
-Lokale geschiedenis
-Schatkamer
-Open Data (560 datasets)

Plaatsnamen
-Brielle, Heenvliet, Geervliet, Nieuwenhoorn, Biert, Abbenbroek, Hellevoetsluis, Rozenburg, Vierpolders, Rockanje, Spijkenisse, Simonshaven, Zwartewaal, Hekelingen, Oostvoorne, Rozenburg
NL(Zuid-Holland)
Streekmuseum Hoeksche Waard - Genealogie & StreekhistorieHet Streekmuseum Hoeksche Waard is van een grote genealogische betekenis. In de leeszaal staan inmiddels meer dan 3 miljoen microfiches met familie-gegevens. Ook links naar diverse streekgenealogieen van de Hoekse WaardNL(Zuid-Holland)
Studiegroep Genealogie WestlandNL(Zuid-Holland)
Toen Leidschendam-VoorburgToen Leidschendam-Voorburg is het historisch informatiepunt voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. In Toen Leidschendam-Voorburg werken Bibliotheek Leidschendam-Voorburg, Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg en het Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg samen.

NL(Zuid-Holland)
Vereniging 'Noitdorpsche Historiën'Nootdorp heeft al meer dan zeven eeuwen, soms bewogen, historie achter zich. Het Gemeente Bestuur van Nootdorp heeft in 1966 en 1990 de geschiedenis van Nootdorp nader laten beschrijven en dit is vastgelegd in de 'Kroniek van Nootdorp'.
De in 2001 opgerichte Vereniging 'Noitdorpsche Historiën' is een vervolg hierop en heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en die van Nootdorp in het bijzonder.
NL(Zuid-Holland)
Vereniging Jan van Hout - Vrienden van het Leidse ArchiefEen bloeiend archief is van belang voor allen die, als Jan van Hout in zijn tijd, de geschiedenis en de cultuur van Leiden en omstreken een warm hart toedragen. Zo werd de vereniging Jan van Hout opgericht om het Regionaal Archief Leiden te steunen met het publiceren van onderzoeksresultaten en bronnen, het helpen indiceren van moeilijk toegankelijke archiefbescheiden en verwerving van archieven en ander documentair materiaal. Een aantal van deze publicaties, bij elkaar ca 3000 pagina's met historische, genealogische en bestuurlijke informatie en interactieve databases, zijn op deze site te raadplegen. NL(Zuid-Holland)
Zoeken in het Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Teylingen, Hillegom, Rijnsburg, Noordwijk, Leiderdorp en Voorschoten of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken.
Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis.
NL(Zuid-Holland)
categorie: atlassen en landkaarten
Archiefman: nadere toegangen (op o.a. Kadaster- en DTB-gegegevens)LET OP: De archieven waarnaar wordt verwezen worden bijna alle beheerd door het Streekarchief Midden-Holland te Gouda. Het betreft AMMERSTOL, BOSKOOP, GOUDA, KRIMPEN A/D IJSSEL, LEKKERKERK, NIEUWERKERK A/D IJSSEL, SCHOONHOVEN, VLIST, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN.
o.m. Kadaster Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen: de weergave in tabelvorm van de z.g. oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) = de start van het kadaster van Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen (Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a.) uit 1832, compleet met alle gegevens inzake soort eigendom, oppervlakte en belastingheffing.
NL(Zuid-Holland)
De geschiedenis van Zuid-HollandDeze website is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Erfgoedhuis Zuid-Holland is een provinciaal kennis- en servicecentrum dat zich inzet om erfgoed te behouden, benutten en beleven. Dat doen we in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Deze website vertelt het verhaal van Zuid-Holland, met extra aandacht voor de Erfgoedlijnen die op initiatief van de provincie samen met circa tweehonderd partijen worden ontwikkeld: Goeree-Overflakkee, Trekvaarten, Landgoederenzone, Limes, Atlantikwall, de Oude Hollandse Waterlinie en de 'Waterdriehoek' Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch. NL(Zuid-Holland)
Genealogie en geschiedenis 'Van der Vorm' (met bronbewerkingen)Welkom bij de demografische atlas van Nederland. Kaarten zijn een onontbeerlijk instrument voor iedereen die zich aan een tocht te land of ter zee wil wagen. Kaarten zijn echter ook van grote betekenis voor iedereen die een tocht door de tijd wil afleggen. Historische kaarten laten de veranderingen zien in de fysieke, sociale en ruimtelijke omgeving waarin de mens leeft. Demografische processen, zoals het sluiten van huwelijken, de geboorte van kinderen, sterfte en migratie, behoren tot de meest wezenlijke collectieve gedragingen van een samenleving. Het zijn veranderingen in de menselijke levensloop die een directe weerslag vinden in de omvang en de samenstelling van de bevolking. In deze interactieve demografische atlas van Nederland wordt aandacht besteed aan een selectie van de belangrijkste aspecten van de ontwikkeling van de bevolking en de veranderingen daarin, alsmede aan de regionale verschillen in enkele componenten van de bevolkingsgroei. De atlas is in ontwikkeling. In de loop van de tijd zullen er steeds meer onderwerpen worden toegevoegd.NL(Zuid-Holland)
Kaarten Duurzaam Den Haag (GEO Informatie Portaal)Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Zo’n 160 internationale organisaties werken er dagelijks aan een veilige en rechtvaardige wereld.NL(Zuid-Holland)
Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg, Noordwijk en Leiderdorp of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken. Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis. Onze Prentverzameling bevat al het beeldmateriaal. Zij bestaat uit foto’s, prenten, tekeningen, plattegronden, prentbriefkaarten en dia’s betreffende Leiden en de andere plaatsen in Rijnland. Deze beeldcollectie bestaat uit ca. 125.000 nummers, die in de studiezaal (digitaal) aangevraagd, bekeken en nabesteld kunnen worden. Een deel van deze collectie vindt u in de Beeldbank op deze site.Daarnaast wordt een kleine Audiovisuele verzameling beheerd (video- en geluidsbanden, films en grammofoonplaten), evenals een Affichecollectie van ruim 10.000 affiches uit de 19e en 20e eeuw.In 2007 heeft het Regionaal Archief Leiden het initiatief genomen om een van haar schatten, de atlas van Blaeu genaamd 'Toonneel des Aerdrycks', digitaal toegankelijk te maken. Dit kostbare historische werk, bestaande uit zes banden, kon vanwege de kwetsbaarheid niet meer aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Het resultaat is een fantastisch digitaal boekwerk. Niet alleen bestemd voor Leiden maar voor heel kaartminnend Nederland en wereldwijd. Hiermee is een prachtig podium gecreëerd waarop dit bijzondere werk wordt geëtaleerd. Voor het eerst wordt de mogelijkheid geboden om letterlijk door alle zes delen van de atlas te bladeren. Dankzij de toepassing van hoge resolutie scantechnologie is het mogelijk moeiteloos tot op het kleinste detail in te zoomen.NL(Zuid-Holland)
Stichts-Hollandse Historiche Vereniging (rond Woerden) (blad Heemtijdinghen)Welkom op de website van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging - SHHV. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van het Stichts-Hollandse grensgebied in ruime zin (art.3. Statuten). Het werkgebied omvat de Stichts- Hollandse grensstreek in het stroomgebied van de Oude Rijn en de Hollandse IJssel. Dit gebied valt samen met beheersgebied het eeuwenoude 'Grootwaterschap van Woerden' dat sinds 1 januari 1995 is gefuseerd met het 'Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden'.NL(Utrecht / Zuid-Holland)
categorie: beeldbanken
Beeldbank gemeentearchief SchiedamHet Gemeentearchief Schiedam bezit zo'n 50.000 foto's, prentbriefkaarten, spotprenten en tekeningen. Op dit moment zijn ruim 28.000 foto's in de studiezaal van het Gemeentearchief raadpleegbaar via de Beeldbank, de digitale fotocatalogus van het Gemeentearchief.

Auteursrecht
Op veel van ons beeldmateriaal rusten auteursrechten. Dit houdt in dat er zonder toestemming van de rechthebbende niet gepubliceerd mag worden. In de meeste gevallen ligt het auteursrecht bij de maker of de erfgenamen van de maker. Deze rechten vervallen zeventig jaar na de dood van de maker.

U kunt onze volledige beeldcollectie wel raadplegen in de studiezaal van het archief. Daar zijn computers beschikbaar voor het zoeken in de digitale beeldbank. Het is ook altijd mogelijk om een afdruk voor eigen gebruik te bestellen!
NL(Zuid-Holland)
Beeldbank Haags Gemeente-archief180.000 foto''s vanaf 1854
Affiches
850 kaarten en plattegronden
Prenten en tekeningen
10 Charters
Totaal méér dan 200.000!
NL(Zuid-Holland)
De familie Groen-BreukelmanOp deze website gaat het over families uit de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en Overijssel.
Daarnaast zijn er echter ook veel gegevens uit Duitsland en Amerika.
Als U merkt dat een bepaalde persoon ten onrechte wel of niet genoemd wordt, wilt U mij daar dan op attenderen? Ik zal dat dan zo spoedig mogelijk corrigeren.
(In verband met de privacy-wetgeving worden personen die nog in leven zijn hier niet vermeld).
Duitsland / NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Zeeland / Zuid-Holland) / Verenigde Staten
De Haagse FilmbankBinnen deze filmbank kunt u kijken naar films van het Haags Gemeentearchief. Onze collectie bestaat uit professionele- en amateurfilms, met en zonder geluid, in zwart/wit of kleur. Allemaal met betrekking tot Den Haag. U kunt op verschillende manieren grasduinen op zoek naar films. Regelmatig wordt door ons een nieuwe film bijgeplaatst.NL(Zuid-Holland)
DiEP Erfgoedcentrum DordrechtErfgoedcentrum DiEP is een organisatie waar met de bewoners van Dordrecht en de regiogemeenten het geheugen van de stad en omliggende regiogemeenten in stand wordt gehouden.
In zijn collectie, die nog iedere dag groeit, heeft Erfgoedcentrum DiEP duizenden archiefstukken als beeld- en geluidsfragmenten, bouwhistorische tekeningen, archeologische vondsten, prenten, kaarten, boeken, tijdschriften en kranten.

Erfgoedcentrum DiEP is voortgekomen uit een samenwerking tussen het voormalig Stadsarchief Dordrecht en het Bureau Monumentenzorg en Archeologie. Hierdoor is de geschiedenis van de stad in al haar facetten samengevoegd; papieren bronnen, archeologische vondsten en de talrijke monumenten geven samen een fraai beeld van het rijke verleden.

NL(Zuid-Holland)
Dingboek Oost-IJsselmonde 1603 (Transcriptie; met zoekfunctie)Transcriptie door Michel G.A. Ball van dit register voor schout en heemraden van Oostambacht van Iselmonde, beginnende den 17e july 1603.
Het originele stuk is aanwezig in het Stadsarchief van Rotterdam: Toegangsnr. 8, Inventarisnr. 158.
NL(Zuid-Holland)
Dordrechtse Monumenten en Bronnen (met diverse indexen en PDF-bestanden)Dordrecht Monumenteel is een initiatief van Stichting Illustre Dordracum. Deze stichting stimuleert en faciliteert historisch onderzoek naar monumenten in de oudste stad van Holland. De stad telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten. Van een groeiend aantal monumenten is de bouw- en de bewoningsgeschiedenis bekend. Illustre Dordracum is van mening dat iedere bewoner/eigenaar van een monument zich geroepen zou moeten voelen om de historie van zijn pand te onderzoeken, te laten onderzoeken of hier in een andere vorm aan bij te dragen.

NL(Zuid-Holland)
Erfgoed Delft en omstrekenErfgoed Delft en Omstreken heeft diverse partners:
-Museum Nusantara maakt deel uit van de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN).
-Met NEMO/Kennislink heeft Erfgoed Delft een overeenkomst voor de uitwisseling van artikelen en andere content, in het bijzonder uit het tijdschrift Delf.
-Daarnaast werkt Erfgoed Delft samen met verschillende bedrijven, die zich opwerpen als sponsor of Schatbewaarder van Delft.
-Samen met Royal Delft stimuleert Erfgoed Delft de artistiek-culturele uitwisseling tussen de keramieksteden Jingdezhen (China) en Delft.
-Het Gemeentearchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie Beeld en Geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio zijn hier ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland). U kunt bij ons gratis terecht voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger), maar ook om in de kranten na te gaan wat er op een bepaalde dag in Delft gebeurde of hoe de gemeenteraad dacht over een bepaalde zaak.
NL(Zuid-Holland)
FotoArchief Gemeente SliedrechtHet digitale fotoarchief Sliedrecht is een samenwerking tussen de gemeente Sliedrecht en de Historische Vereniging Sliedrecht. Zowel de gemeente als de vereniging beschikken over veel fotomateriaal dat ze door middel van deze site aan een breder publiek beschikbaar willen stellen.
Het bestand is nog in opbouw en de foto’s zijn nog niet van alle benodigde kenmerken voorzien.
Intussen zijn ruim 8000 foto’s opgenomen. In de komende tijd zullen deze door het toekennen van kenmerken toegankelijk gemaakt worden. Het materiaal is afkomstig uit verschillende collecties
en omvat foto’s van gebeurtenissen vanaf ca. 1900 tot heden.
Daarnaast is veel materiaal beschikbaar van straten en panden in de gemeente.
NL(Zuid-Holland)
Gemeente Den Haag - Haags GemeentearchiefInformatie over:- Uw stamboom- Een huis- Een wijk of straat- Andere onderwerpen- Afbeeldingen- Onderzoek m.b.v. informatiebladenNL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief Den HaagHet Haags Gemeentearchief is het geschiedkundig centrum van Den Haag. U kunt er informatie vinden over (oud) Den Haag, Loosduinen en Scheveningen, vanaf begin 14de eeuw tot nu. U kunt hier ook uw (Haagse) familiegeschiedenis uitzoeken.
Het Haags Gemeentearchief werkt aan versterking van de culturele identiteit van Den Haag en van de stedelijke samenhang. Dit doet het archief door het verwerven, beheren en verspreiden van belangrijke cultuurhistorische informatie over Den Haag en haar inwoners.
NL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief SchiedamHet Gemeentearchief bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar.NL(Zuid-Holland)
Genealogische verkenningen op het eiland IJsselmonde, Schiedam, Delfshaven en daarbuitenFamilienamenlijst, plaatsen overzicht, foto's en vele broninformatie.NL(Zuid-Holland)
Gouda, a journey through the pastNL(Zuid-Holland)
Haagse Scholen (met klassenfoto's)Haagsescholen is een website van het Haags Gemeentearchief. Er zijn klassenfoto's, waarbij vaak de namen van de leerlingen staan. Er zijn schoolpagina's met daarop de geschiedenis van een school in grote lijnen, publikaties over de school en herinneringen aan de school, geplaatst door bezoekers van de site. Tenslotte zijn er gebouwenpagina's. Die zijn geheel gewijd aan het gebouw, de geschiedenis ervan en foto's van het gebouw. Op die pagina vind je ook een link naar de scholen die gebruik hebben gemaakt van dat gebouw; veel gebouwen hebben als huisvesting gediend voor diverse scholen.

De foto's
Op deze site vindt u klassenfoto's van scholen uit Den Haag en omgeving. De foto's komen voor een deel uit de collecties van het Haags Gemeentearchief, maar er zijn ook veel foto's die bezoekers van de website hebben ingestuurd en foto's die scholen hebben uitgeleend aan het archief om ze op deze site te plaatsen.

Alle hier getoonde foto's zijn - gratis - te downloaden door door te klikken op de link rechtsonder de foto's.
NL(Zuid-Holland)
Haagse Verenigingen (met foto's)Een intro volgt nog vlgs de webmaster !NL(Zuid-Holland)
Historisch den HaagUit archeologisch onderzoek blijkt dat de geschiedenis van Ypenburg veel verder terug gaat dan gedacht. Zo zijn er resten gevonden van een nederzetting van wel 5500 jaar oud. Op dat moment de oudste die in Nederland gevonden werd. Naast resten van huizen werd er ook een van de grootste grafvelden uit de Nederlandse prehistorie gevonden. Er zijn 42 mensen gevonden die begraven zijn in 31 graven. Dat dit grafveld juist in Ypenburg gevonden is, is geen toeval. Destijds trok de zee landinwaarts tot aan Ypenburg. Omdat Ypenburg in feite op een duin is gebouwd behielden de inwoners droge voeten. Ook toen was Ypenburg een ideale plek om te wonen.NL(Zuid-Holland)
Historisch genootschap Oud Soetermeer (blad: 't Seghen Waert)Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) is de historische vereniging van Zoetermeer. De doelstelling van de vereniging is het onderzoeken, uitdragen en behouden van de historie van Zoetermeer. NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap WARMELDA (Warmond)Welkom op de site van het Historisch Genootschap WARMELDA,
ter bevordering van de kennis over de Warmondse geschiedenis.
Ons dorp Warmond is ontstaan op de oude duinen tussen de Noordzee en het Hollands-Utrechts veengebied. Het dorp wordt in de negende eeuw voor het eerst vermeld. Uit die tijd stamt een goederenlijst van de kerk van St. Maarten te Utrecht waarin drie mansi (hoeven) te Warmelda genoemd worden.
NL(Zuid-Holland)
Historische Kranten - Rotterdamsch NieuwsbladDeze website bevat alle edities van het Rotterdams Nieuwsblad die van 1929 tot en met 1946 zijn verschenen. Met het zoekformulier kunt u daarin zoeken. Gezien de slechte kwaliteit van het papier zijn niet alle krantenpagina's even goed leesbaar. De kranten zijn op microfiche bij het Gemeentearchief Rotterdam in te zien.
In 1878 richtte de Leidse uitgever A.W. Sijthoff het Rotterdamsch Nieuwsblad op. Volgens de statuten moest het een krant worden 'van een onafhankelijke, vrijzinnige richting, tot bevordering van de algemeene ontwikkeling.' Het eerste nummer verscheen op 3 april 1878. Nadat zoon Cornelis Sijthoff in 1885 de leiding had overgenomen, groeide de krant snel. Rond 1900 bedroeg de oplage 50.000 exemplaren; ruim twintig jaar later het dubbele daarvan. Tijdens de directie van Cornelis Sijthoff kregen stadsnieuws, kunst en sport meer ruimte toebedeeld. Ook werden al vrij vroeg illustraties en foto's opgenomen: in 1909 verschenen voor het eerst foto's in de krant.
NL(Zuid-Holland)
Historische kranten - WoerdenPictura Krantenviewer. Rechts kunt u uw zoekvraag invullen onder het tabblad ‘Zoeken’. U kunt uw zoekresultaat beperken door bijvoorbeeld ‘datering’ in te vullen. Als u meerdere zoektermen intikt is het handig om bij ‘zoekmethode’ te kiezen voor paragraaf; de zoektermen staan dan bij elkaar in een paragraaf.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Berkel en RodenrijsOp deze website vindt u toegangen tot diverse archieven, bronbewerkingen, een aantal inventarissen en oude en nieuwe fotos van Berkel en Rodenrijs.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Capelle a.d. IJsselDe Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) werd in 1987 opgericht als voortzetting van de Vereniging tot Behoud van Oud Capelle (VOC). Deze VOC was een initiatief in 1980 van een aantal Capellenaren die zich verzetten tegen de heersende sloopdrift van het Bestuur van de Gemeente Capelle aan den IJssel.
Mede dankzij de inspanningen van de HVC is er geleidelijk een situatie ontstaan waarin de Gemeente een erfgoedbeleid voert met als doel cultuurhistorische waarden te definiëren, te beschermen, in stand te houden en bekendheid te geven. Het is op deze gronden dat de Gemeente Capelle aan den IJssel de doelstellingen van de HVC financieel ondersteunt.
De HVC is een vanzelfsprekende gesprekspartner wanneer beleidsvoorstellen worden voorbereid die te maken hebben met monumenten, archeologie en cultuurlandschap.
Elk kwartaal verschijnt het HVC Nieuwsblad waarin naast verenigingsnieuws ruim aandacht wordt geschonken aan historische onderwerpen.

Met de Collecties: (link)
* Beeldbank
* Burgerlijke Stand
* Archief van de Gemeente Capelle aan de IJssel / VADA
* Notariële akten
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Nieuwerkerk a-d IJssel-Iets van de lokale historie is hier beschikbaar in tekst, beeld en geluid. In een groeiende beeldbank wordt een selectie aan prenten, foto’s en andere illustraties geboden.
-Zie voor 700 beschrijvingen van oude Nieuwerkerkse foto’s op het streekarchief: Midden-Holland
(468 foto’s daarvan zijn ook zelf te bekijken, de rest volgt.)
-Dankzij de lokale omroep is een origineel interview te beluisteren.
-Uit de rijke dorpsgeschiedenis zijn enkele beknopte beschrijvingen te raadplegen.
Stormvloed 1953 Oude Kerk
Torenklok Oude Kerk IJsselsteenbakkerij
Het oude dorp
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Oud-Leiden (met Beeldbank)De historische vereniging Oud Leiden houdt zich sinds haar oprichting op 5 november 1902 bezig met de geschiedenis van Leiden. Zij doet dit onder andere door het uitgeven van het Leids Jaarboekje en van publicaties in de Leidse Historische Reeks. Verder organiseert de vereniging lezingen en excursies, en subsidieert zij historische projecten.
Ook is er op de website een Beeldbank
NL(Zuid-Holland)
Hollandse Genealogische DatabankU vindt op HoGenDa gegevens uit het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuidholland), uit Zeeland en uit de invloedssfeer van Holland (het z.w. van Utrecht, de Betuwe, de Bommelerwaard, het land van Altena en Heusden, het n.w. van Brabant). HoGenDa kent een openbaar en een besloten gedeelte. Het besloten gedeelte is uitsluitend te raadplegen indien men lid is van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en/of de Genealogische Vereniging Prometheus. Nadere informatie over beide verenigingen vindt u onder ‘lidmaatschap’ en ‘vereniging’ in de bovenste menubalk.
Vanaf 1 september 2007 is de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) actief en heeft sindsdien een explosieve groei doorgemaakt.

Ondertussen zijn er 3775 artikelen, bestaande uit bewerkte archiefbronnen, genealogieën, kwartierstaten en leenrepertoria, geplaatst met een geschatte omvang van ruim 120.000 pagina''s. Daarnaast zijn er 5.856 familiewapens geplaatst, waarvan er vele herkomstig zijn uit unieke wapenboeken (Amsterdam, Delft, Gorinchem). (Datum bericht: 28-12-2011)

NL(Noord-Brabant / Noord-Holland / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland)
Hoogheemraadschap van Rijnland - Online zoeken in archieven, collecties en beeldbankRijnland bezit een rijke verzameling archieven en collecties die betrekking hebben op de geschiedenis van het hoogheemraadschap en de voormalige inliggende waterschappen en polders.

De toegangen tot de archieven van het hoogheemraadschap zijn in toenemende mate online beschikbaar. Naast deze toegangen oftewel inventarissen kunt u ook het systematisch overzicht (overzicht van alle archieven in onze collectie) raadplegen en het overzicht van archiefvormers. De Rijnlandse charters zijn een bijzondere verzameling van archiefbescheiden. Zij zijn nu ook online toegankelijk.

Zoeken in de beeldbank: In de beeldbank kunt u zoeken in drie verschillende collecties beeldmateriaal:
* Kaarten (kartografische documenten en technische tekeningen)
* Foto's (foto's en prentbriefkaarten)
* Kunstvoorwerpen (kunst- en gebruiksvoorwerpen)

NL(Zuid-Holland)
Kastelen en Buitenplaatsen in de provincie Zuid-HollandU treft op deze site een inventarisatie aan van kastelen en buitenplaatsen welke in Zuid-Holland staan of hebben gestaan.
Aanvullende informatie is erg welkom!
NL(Zuid-Holland)
Kastelenstichting Holland en ZeelandWaar de belangstelling verdwijnt, daar verdwijnt ook de herinnering (Goethe).
De Kastelenstichting Holland en Zeeland werd opgericht in 1984.
Sinds 1995 beheert zij de kasteelruïnes Brederode (bij Santpoort) en Teylingen (in Voorhout).
NL(Noord-Holland / Zeeland / Zuid-Holland)
Oudheidk. Ver. en Museum Bleiswijk (Blad: Blesewic)Het veenontginningsdorp Bleiswijk wordt reeds in de 12e eeuw genoemd. Een oorkonde uit 1242 maakt melding van de verkoop van Bleiswijkse veengronden. Volgens informatie uit de 17e eeuw bestond er in de 11e eeuw het slot Kranenburg, gesticht door een Burggraaf uit Leiden. Dit slot is vermoedelijk tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten vernietigd. Er is geen spoor van teruggevonden. In 1267 wordt het bestaan van een kerk in Bleiswijk vermeld. Bleiswijk was toen al een (hoge) Heerlijkheid.NL(Zuid-Holland)
Pilgrim Archives Leiden - Pilgrim FathersDe komst van de Pilgrim Fathers vanuit Engeland naar Leiden heeft bijgedragen aan haar reputatie als vluchtelingenstad. Een deel van deze vluchtelingen emigreerde tussen 1620 en 1629 naar Noord-Amerika met de Mayflower.NL(Zuid-Holland) / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten
Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg, Noordwijk en Leiderdorp of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken. Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis. Onze Prentverzameling bevat al het beeldmateriaal. Zij bestaat uit foto’s, prenten, tekeningen, plattegronden, prentbriefkaarten en dia’s betreffende Leiden en de andere plaatsen in Rijnland. Deze beeldcollectie bestaat uit ca. 125.000 nummers, die in de studiezaal (digitaal) aangevraagd, bekeken en nabesteld kunnen worden. Een deel van deze collectie vindt u in de Beeldbank op deze site.Daarnaast wordt een kleine Audiovisuele verzameling beheerd (video- en geluidsbanden, films en grammofoonplaten), evenals een Affichecollectie van ruim 10.000 affiches uit de 19e en 20e eeuw.In 2007 heeft het Regionaal Archief Leiden het initiatief genomen om een van haar schatten, de atlas van Blaeu genaamd 'Toonneel des Aerdrycks', digitaal toegankelijk te maken. Dit kostbare historische werk, bestaande uit zes banden, kon vanwege de kwetsbaarheid niet meer aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Het resultaat is een fantastisch digitaal boekwerk. Niet alleen bestemd voor Leiden maar voor heel kaartminnend Nederland en wereldwijd. Hiermee is een prachtig podium gecreëerd waarop dit bijzondere werk wordt geëtaleerd. Voor het eerst wordt de mogelijkheid geboden om letterlijk door alle zes delen van de atlas te bladeren. Dankzij de toepassing van hoge resolutie scantechnologie is het mogelijk moeiteloos tot op het kleinste detail in te zoomen.NL(Zuid-Holland)
Rotterdam in de 2e wereldoorlogInventarissen, foto's, films, kranten, etc. over Rotterdam in de 2e wereldoorlog uit de collecties van het gemeentearchiefNL(Zuid-Holland)
Rotterdam op prentbriefkaarten van vroeger_NL(Zuid-Holland)
Schiedam in oude ansichten (Schiedams foto Album)Klik op 'Photographics' voor foto's van Oud Schiedam (maar ook foto's van de natuur in de omgeving van Vlaardingen.

Beste mensen, deze site is tot stand gekomen, doordat vele
"Schiedammers" hun foto's hebben ingestuurd naar een vroegere
site over Schiedam. Geniet van de mooie (soms zeer oude) foto's die, door het klikken op de afbeelding, vergroot worden.

Als U nog een foto heeft van Schiedam en U vind het leuk om hem geplaatst te zien, kunt U via deze   "Email"   Uw foto
insturen. Als het mogelijk is, graag met enig commentaar.
Uw foto is van harte welkom.

P.S.: Ook andere steden zijn welkom.
NL(Zuid-Holland)
Schiedam, oude foto'sOp deze site vindt u oude ansichtkaarten en foto's van Schiedam en Kethel. De afbeeldingen zijn deel van een grote collectie kaarten en foto's die ik bezit. Deze site heb ik gebouwd in ca 2004 om een ieder een kijkje in de oude straten van Schiedam te kunnen laten nemen. De periode van de ansichtkaarten loopt van ca 1900 tot 1970 en een enkele recente foto. Het is leuk om te zien dat er een hoop straten in deze periode veranderd zijn. Er zit geen beschrijving bij de foto's, wellicht volgt deze nog. Ik heb er bewust voor gekozen de kaarten groot af te beelden, zo kun je het meest zien.
De scans die ik gemaakt heb kunnen nog een vorm van copyright bevatten. Het is dus verboden de scans te reproduceren of te gebruiken op andere websites of enige andere vorm van publicatie zonder mijn medeweten.
NL(Zuid-Holland)
Stichting Oud Sassenheim (Blad: De Aschpotter)De beeldbank bezit een grote hoeveelheid foto’s, die in de loop der jaren door de Stichting Oud Sassenheim zijn verzameld, onder meer door giften en nalatenschappen van particulieren.
De beeldbank is verdeeld in meerdere albums zoals hier onder aangegeven. Door op het album van u keuze te klikken komt u in het gewenste album.

Het doel van de verschillende werkgroepen is om de voorkomende werkzaamheden goed te kunnen inventariseren en te verdelen. Bovendien wordt gestreefd naar het bundelen van gespecialiseerde kennis te of het verkrijgen daarvan. Vanuit gezamenlijke interesse willen we de werkzaamheden met plezier uitvoeren. Eenieder kan zich bij een van werkgroepen aanmelden als vrijwilliger of voor inlichtingen.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Eiland IJsselmondeVan alle relevante stukken over het eiland IJsselmonde en de mensen die op het eiland hebben geleefd, worden de gegevens zoveel mogelijk vastgelegd. Hoewel het Streekarchief eigenlijk meer een historische databank genoemd kan worden, bezit het archief een grote schat aan gegevens zoals:
•vele genealogieën, stamreeksen en kwartierstaten.
•een bibliotheek met een grote collectie genealogische boeken als ook over het eiland IJsselmonde
•een database, door ons ‘de zoekmachine’ genoemd, waarin men de gegevens uit ca. 250.000 akten van de Burgerlijke Stand van de voormalige en huidige gemeenten op IJsselmonde kan raadplegen.
•Doop- ,Trouw- en Begraafregisters van de voormalige en huidige gemeenten op het eiland IJsselmonde.
•Oude gebruiksvoorwerpen uit het boerenleven.
•DTB-registers van bijna heel Nederland in boekvorm.
•Een uitgebreide fotocollectie van het eiland IJsselmonde.

NIEUW:Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan maakte het Streekarchief haar eerste digitale uitgave: Een DVD met het Oud Notarieel Archief van IJsselmonde (1661-1811). Naast alle gedigitaliseerde akten uit bovenstaande inventarissen bevat de DVD ook een overzicht in Excel met de namen van personen en plaatsen die in de akten voorkomen met een directe verwijzing naar de desbetreffende bladzijde/akte waar de naam is vermeld.
De DVD kost € 17,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Donateurs kunnen de DVD verkrijgen voor € 12,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Voor meer informatie over de DVD of als u de DVD wilt bestellen kunt u een email sturen via het contactformulier op de website.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief RijnstreekOp zoek naar informatie over vroeger? Streekarchief Rijnstreek is hét historisch informatiecentrum voor de huidige gemeenten Woerden, Bodegraven, Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Reeuwijk, en werkt bovendien voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Onze documentatie en de vaak eeuwenoude archieven die het Streekarchief bewaart, bevatten een schat aan informatie over de streek en de mensen die er leefden.
Er kan gezocht worden in:
-Archieven
-Indexen
-Bouwvergunningen
-Foto's en kaarten
-Kranten
-Bibliotheek
-Lokale historie
-Streekgenoten

Recent toegevoegd:
-Inventaris gemeentearchief Willeskop 1816-1988
-Polderarchieven van Jaarsveld
-Kranten weer op website
-Digitalisering oud-rechterlijk archief Woerden en Montfoort
NL(Utrecht / Zuid-Holland)
Streekarchief Voorne-Putten: Zoeken in de diverse collectiesHet Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt zodoende de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, zoals dat van kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families. Bovendien is er een uitgebreide collectie foto’s en documentatie aanwezig, zodat het Streekarchief de aangewezen plek is voor iedereen met vragen over de lokale geschiedenis.

-Archievendatabase (bijna 2 miljoen)
-Bibliotheek (7.500 boeken en tijdschriften)
-Kranten (53.000 pagina's)
-Notariële akten (97.000)
-Beeldbank (47.000)
-Personendatabase (ruim 1 miljoen)
-Scans: 456 registers uit Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne enz.
-Historische films (620 stuks)
-Lokale geschiedenis
-Schatkamer
-Open Data (560 datasets)

Plaatsnamen
-Brielle, Heenvliet, Geervliet, Nieuwenhoorn, Biert, Abbenbroek, Hellevoetsluis, Rozenburg, Vierpolders, Rockanje, Spijkenisse, Simonshaven, Zwartewaal, Hekelingen, Oostvoorne, Rozenburg
NL(Zuid-Holland)
Watersnoodmuseum: Oral History 1953 Het VerhaalWelkom op de website 1953 Het Verhaal. Op deze website vindt u alle informatie, en de vehalen, in woord, beeld en geluid over de Watersnoodramp van 1 Februari 1953 in Zeeland/Zuidholland.NL(Zeeland / Zuid-Holland)
categorie: begraafplaatsen
Begraafplaats Groenesteeg te LeidenEr zijn twee lijsten:
A: Graven gesorteerd op achternaam
De namen zijn alfabetisch gerangschikt en worden gevolgd door de voornamen of voorletters. Als deze niet genoteerd zijn in de begraafboeken, is een liggend streepje gezet.
Het volgende gegeven is de leeftijd bij overlijden. Ook hier is een liggend streepje gebruikt als de leeftijd niet genoteerd was.
In sommige gevallen gaat het om doodgeboren kinderen, dan zijn de letters dg (doodgeboren) vermeld.
De laatste gegevens betreffen de begraafdatum en het graf; allereerst de klasse: 1 (gemetselde graven) en 2 (zandgraven), gevolgd door het grafnummer.
Op het grafnummer kan doorgeklikt worden naar het grafnummer in de lijst gesorteerd op grafnummer, zodat u kunt zien welke personen nog meer in dit graf zijn begraven.

B: Graven gesorteerd op grafnummer
De grafnummers worden gevolgd door de klasse: 1 (gemetselde graven) en 2 (zandgraven), gevolgd door de achternamen en voornamen of voorletters. Als deze niet genoteerd zijn in de begraafboeken, is een liggend streepje gezet.
Het volgende gegeven is de leeftijd bij overlijden. Ook hier is een liggend streepje gebruikt als de leeftijd niet genoteerd was.
In sommige gevallen gaat het om doodgeboren kinderen, dan zijn de letters dg (doodgeboren) vermeld. De laatste gegevens betreffen de begraafdatum.
NL(Zuid-Holland)
Begraafplaats Rhijnhof, LeidenIn het linkermenu bij 'Grafwijzer' kunt u op naam zoeken.NL(Zuid-Holland)
Homepage van de familie LouwMet o.a. de begravenen in de regio Reeuwijk.NL(Zuid-Holland)
Vereniging Jan van Hout - Vrienden van het Leidse ArchiefEen bloeiend archief is van belang voor allen die, als Jan van Hout in zijn tijd, de geschiedenis en de cultuur van Leiden en omstreken een warm hart toedragen. Zo werd de vereniging Jan van Hout opgericht om het Regionaal Archief Leiden te steunen met het publiceren van onderzoeksresultaten en bronnen, het helpen indiceren van moeilijk toegankelijke archiefbescheiden en verwerving van archieven en ander documentair materiaal. Een aantal van deze publicaties, bij elkaar ca 3000 pagina's met historische, genealogische en bestuurlijke informatie en interactieve databases, zijn op deze site te raadplegen. NL(Zuid-Holland)
categorie: beroepen
Delfia Batavorum: historische vereniging DelftDelfia Batavorum - historische vereniging met hart voor Delft - wil mensen enthousiast maken voor de stad Delft. We zijn trots op de stad en haar rijke verleden. Met onze activiteiten koesteren we deze historie en houden we de geschiedenis van de stad levend. Want over Delft zijn prachtige verhalen te vertellen. En dat niet alleen: de schoonheid van de stad is uniek en daar moeten we zuinig op zijn.

Huizenonderzoek Delft: link

Jaarboek 2015: 'Verheven als het huis des heeren'
Het precaire evenwicht tussen wereldlijke en geestelijke macht in de Republiek van 1618 tot 1631 door Wouter Kuyper:
link

Over 'Architectura moderna' en de Amsterdamse architect 'Hendrick de Keyser': link
NL(Zuid-Holland)
Genealogie van de familie Werk (met de Poffertjeskraam op Kermissen)De vele takken aan de inmiddels fors gegroeide stamboom worden niet vergeten. De laatste jaren is mijn onderzoek meer en meer verschoven naar secundaire bronnen, zoals die over de kermisgeschiedenis van stad en provincie Groningen en, vaak met verrassende resultaten, rechterlijke archieven.NL(Groningen / Utrecht / Zuid-Holland)
Het verhaal van Woerden: de Pan- en SteenfabriekenDe belangrijkste vorm van industrie in Woerden was eeuwenlang de pan- en steenbakkerij. In de tijd, dat Willem van Naaldwijck Woerden ommuurde en omgrachtte werd er in het plaatsje al steen gebakken. Oude rekeningen tonen aan, dat zekere Jacob van Hessel in opdracht van de baljuw 150.000 stenen bakte, waarschijnlijk ter versterking van het oude kasteel of de toren. Hij was de eerste in een lange rij van steenbakkers. De eerst nog houten en brandgevaarlijke gebouwen in de steden werden vanaf de 16e eeuw meer en meer vervangen door stenen exemplaren. Ook rieten daken moesten, waar mogelijk, vervangen worden door een bedekking met dakpannen. De vraag naar stenen groeide enorm en het Woerdense stadsbestuur legde zelfs boetes op in stenen. Zo kregen in 1602 twee baldadige Woerdenaars als straf voor het ingooien van een paar ramen een boete van respectievelijk 10.000 en 150.000 bakstenen…NL(Zuid-Holland)
Middeleeuwse Haagse Bestuurders: de lokale Haagse politieke elite tot in 1572De leden van de Haagse lokale bestuurselite in de middeleeuwen. Deze elite is beschouwd als het geheel van functionarissen in het bestuur van Haagambacht en in de colleges die op lager niveau functioneerden, zoals bijvoorbeeld van de Heilige-Geestmeesters. Het onderzoek strekte zich uit tot in 1572, het jaar waarin de Opstand in Den Haag leidde tot een leegloop van de plaats en een wijziging van de bestuurssamenstelling.
Ten behoeve van dit onderzoek is allereerst geput uit de regeringslijsten die Mensonides opstelde. Deze bevatten de namen van schepenen, burgemeesters, vroedschappen en kerkmeesters. Aan de hand van bronnenonderzoek is dit namenbestand uitgebreid en zijn bovendien bestuurslijsten opgesteld van de schouten, de gasthuismeesters van Sint-Nicolaas en het H. Sacrament, de H. Geestmeesters en de weesmeesters. Deze bestuurders waren vervolgens onderwerp van genealogisch-biografisch onderzoek.
De baljuws zijn niet tot de bestuurselite gerekend. Zij kwamen van buiten Den Haag en bleven buitenstaanders. Voor hun plaatsvervangers geldt dit overigens niet. Zij zijn dan ook tot de bestuurselite gerekend. Overigens zijn wel summiere gegevens betreffende de baljuws aan het databestand met prosopografische gegevens toegevoegd.
De verzamelde gegevens vormden de basis voor mijn ‘De Haagse politieke elite in de middeleeuwen’, Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (2000) 82-95.
NL(Zuid-Holland)
Museum Vlaardingen: 5000 jaar leven in de delta van Rijn en MaasMuseum Vlaardingen vertelt het verhaal over 5000 jaar leven in de delta van Rijn en Maas. Maak kennis met de levens van Vlaardingers en andere deltabewoners. Ontdek hoe ze (over)leefden in de delta, met het water dat geeft en neemt.
De ‘Krabbeplasman’ uit prehistorische tijden, de in een boomstamkist begraven immigrant en graaf Dirk III uit de middeleeuwen, reder Abraham van der Linden en zijn vrouw Agneta van Reeuwijk uit de 18e eeuw, de zeeman Jan Pet uit de 20e eeuw; allemaal vertellen zij in het museum hun verhaal en daarmee het verhaal van 5000 jaar leven in de delta. Het museum toont een boomstamkano, middeleeuwse grafkisten, scheepsmodellen, gereedschappen, schilderijen, prenten, kleding en nog veel meer.

Het Centraal Visserijregister (vanaf 1911 tot circa 1980) is op dit moment (02-2018) niet raadpleegbaar. Genealogische - of andere vragen? Stuur een bericht of stel een vraag via bibliotheek@museumvlaardingen.nl.
Raadpleeg de collectie van Maritiem Digitaal via link
NL(Zuid-Holland)
categorie: bronnen
'Beschryvinge der stad Dordrecht'Heruitgave van het in 1909 vervaardigde register op geslachtsnamen voorkomend in "De beschrijvingen der stad Dordrecht" door Matthijs Balen, 1676.
In 1909 verscheen in een oplage van slechts 200 exemplaren een register op de geslachtsnamen voorkomend in De Beschryvinge der stad Dordrecht. Deze heruitgave van het register zal zowel genealogen als historici van dienst kunnen zijn bij hun onderzoek in Dordrecht. Het is voor € 14,50 te bestellen op de webshop  van boekhandel Vos & van der Leer (link) of af te halen in het Augustijnenhof (link)
NL(Zuid-Holland)
Akten en Tafels Burgerlijke stand Leiden 1816-1929 (zoeken in scans)Inventaris van het Stadsarchief van Leiden (SA III), (1359) 1816-1929 (1963)

Archiefvormers:
•Algemeen en Dagelijks bestuur, 1816 - 1929
•Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1816 - 1929
•Tresorier Extra-ordinaris/Fabricage (Gemeentewerken, 1816 - 1929)
•Tresorier Ordinaris, later (gemeente-)ontvanger, 1816 - 1929
NL(Zuid-Holland)
Alle Zoetermeerders (en Zegwaarders)De doelstelling van de GWZ is het bedrijven en ondersteunen van gedegen genealogisch en heraldisch onderzoek. Bij het genealogisch onderzoek ligt de nadruk op de Zoetermeerse en Zegwaartse families. Alle verzamelde genealogische gegevens van deze families worden vastgelegd in een genealogische database die inmiddels 215.000 personen bevat. Voor leden en niet-leden is het een unieke bron van informatie voor het vinden van een antwoord op hun vragen.
Ook heeft de GWZ een collectie opgebouwd van familie-advertenties van Zoetermeerders. Voor leden staat bovendien een uitgebreide genealogische bibliotheek voor raadpleging tot hun beschikking.
NL(Zuid-Holland)
Archiefdienst voor de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en RijswijkDe nadere toegangen op de bestanden van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB), Burgerlijke Stand (BS) en Bevolkingsregisters (BR) zijn per gemeente te doorzoeken op de collectiesite. Die 'gemeenten' zijn: Abtsregt, Ackersdijk en Vrouwenregt, Biesland, Delft, Groeneveld, Hof van Delft, Hoog en Woud Harnasch, Rijswijk, 't Woudt en Vrijenban.
De datasets die ten grondslag liggen aan deze nadere toegangen zijn op deze site als open-data beschikbaar gesteld. De link 'csv' in de kolom 'bestand' brengt u naar de pagina .
Records kunnen worden opgeroepen via de collectiesite door gebruik te maken van de waarde van het veld UUID in het record.

Daarnaast vindt u onder Diverse bronnen:
-OAT Kadaster 1832
-Militieregisters 1809-1922
-Verponding 1632 Delft
NL(Zuid-Holland)
Archiefman: nadere toegangen (op o.a. Kadaster- en DTB-gegegevens)LET OP: De archieven waarnaar wordt verwezen worden bijna alle beheerd door het Streekarchief Midden-Holland te Gouda. Het betreft AMMERSTOL, BOSKOOP, GOUDA, KRIMPEN A/D IJSSEL, LEKKERKERK, NIEUWERKERK A/D IJSSEL, SCHOONHOVEN, VLIST, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN.
o.m. Kadaster Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen: de weergave in tabelvorm van de z.g. oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) = de start van het kadaster van Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen (Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a.) uit 1832, compleet met alle gegevens inzake soort eigendom, oppervlakte en belastingheffing.
NL(Zuid-Holland)
De Digitale Arena, het digitale archief van het Oud Notarieel Archief van DelftEr wordt al enige tijd gewerkt aan het digitaliseren en opnieuw indiceren van het Oud Notarieel Archief van Delft (1572-1842). Dit wordt gedaan door een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers. Het project gaat vele jaren duren maar de voortgang en resultaten kunt u al zien en doorzoeken op deze website. In dit archief zit prachtig materiaal verborgen dat nu aan u ter beschikking komt. De omschrijving ‘ter beschikking’ moet u in dit geval letterlijk nemen want bij elke treffer die u krijgt na een zoekopdracht, kunt u met ‘Toon de akte’ doorklikken naar de scans van de originele akte.

Wat vindt u in dit archief.
Vaak bestaat de indruk dat het grootste deel van dit archief bestaat uit testamenten en huwelijksvoorwaarden, maar tot nu toe geldt dit slechts voor bijna 20% van de ingevoerde akten. De rest van de akten heeft betrekking op de meer dagelijkse zaken als koop, huur, burenruzie, handel, vaderschap, voogdij etc. en juist die geven ons een gedetailleerd beeld van de samenleving in verschillende tijden. Deze beelden kunnen treurig, schilderachtig of misschien zelfs komisch zijn, maar zeker ook verhelderend en herkenbaar. Bij veel genealogieën zullen deze gegevens familierelaties duidelijker maken en u veel informatie geven voor het schrijven van uw familiegeschiedenis. Voor onderzoek naar specifieke onderwerpen als kunst, religie, criminaliteit, sociale wetenschappen etc. is het Oud Notarieel Archief van Delft een rijkgevulde schatkamer.
NL(Zuid-Holland)
de DTB- en Gaarder-boeken van Zuid-Holland (via de plaatsen-index)Per plaats:
Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en
Begraafboeken (DTB)van ----------
Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in --------
Toelichting bij de gaarders:
Tussen 1695 en 1806 werd in het gewest Holland een speciale belasting (impost) geheven op het trouwen en op het begraven.
De hoogte van de aanslag was afhankelijk van de welstand van degenen die het huwelijk aangingen resp. degene die begraven werd.
In deze archieven vindt men, geordend op datum van aanslag, de namen van de huwelijkspartners/overledenen en gegevens omtrent de aanslag.
NL(Zuid-Holland)
Delfia Batavorum: historische vereniging DelftDelfia Batavorum - historische vereniging met hart voor Delft - wil mensen enthousiast maken voor de stad Delft. We zijn trots op de stad en haar rijke verleden. Met onze activiteiten koesteren we deze historie en houden we de geschiedenis van de stad levend. Want over Delft zijn prachtige verhalen te vertellen. En dat niet alleen: de schoonheid van de stad is uniek en daar moeten we zuinig op zijn.

Huizenonderzoek Delft: link

Jaarboek 2015: 'Verheven als het huis des heeren'
Het precaire evenwicht tussen wereldlijke en geestelijke macht in de Republiek van 1618 tot 1631 door Wouter Kuyper:
link

Over 'Architectura moderna' en de Amsterdamse architect 'Hendrick de Keyser': link
NL(Zuid-Holland)
Den Haag - 10-jaren tafels en wat kun je zoeken in de nieuwe site van Familysearch?Op de vernieuwde site van Familysearch.org staan heel veel aktes integraal als scan online. Niet duidelijk is van welke plaatsen er welke jaargangen akten aanwezig zijn. Dit heb ik in een overzicht opgenomen. Zie de eerste pagina van het bestand voor meer informatie.
Verder: Den Haag - 10 jaren tafels Huwelijken. Omdat er in de 10-jaren tafels van huwelijken van de gemeente Den Haag niet eenvoudig gezocht kan worden op de bruid, ben ik begonnen met om de 10-jaren tafels over te nemen in Excel.
VOOR OUDERE GEGEVENS ZOEKEN IN DE VIRTUELE STUDIEZAAL VAN HET ARCHIEF VAN DEN HAAG (ZIE HUN WEBSITE)
NL(Zuid-Holland)
Digitaal Krantenarchief gem. SchiedamDigitale Krantenarchief - Gemeentearchief Schiedam | Pictura KrantenviewerNL(Zuid-Holland)
Digitale Stamboom Den Haag met Gezinskaarten en Repertoires Notariële AktenOp deze site zullen wij belangrijke genealogische bronnen en indexen aanbieden.
- Bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage (gezinskaarten) periode 1913-1939
- Repertoires van notariële akten uit Notarieel Archief 1843-1925 (beheersnummer 0373-01)

Op dit moment (januari 2013) zijn de volgende repertoires geindiceerd:
-notaris Samuel François de Pinto, 1843-1856
-notaris Alphonse Jacobus Bernardus Rijke, 1898-1905
-notaris Carl Vollgraff, 1896-1906
-notaris Andreas Antoon van Straaten, 1898-1907
-notaris Nicolaas Josephus Verkoren, 1896-1906
-notaris William Bouberg Wilson, 1896-1897
-notaris Petrus Johannes Laboyrie, 1896-1906
-notaris Hendrik Hendrikse, 1896-1905
-notaris Casper Bimberge, 1896-1907

en In bewerking zijn de repertoires van:
-notaris Lodewijk Alexander van Dijk, 1896-1906
-notaris Soko Johannes van den Bergh, 1896-1907
-notaris Gerrit Adriaan Pieter Bax, 1896-1906
-notaris Abraham Johannes Terlaak, 1892-1908
-notaris Gerard van Rossem, 1890-1904
NL(Zuid-Holland)
Dingboek Oost-IJsselmonde 1603 (Transcriptie; met zoekfunctie)Transcriptie door Michel G.A. Ball van dit register voor schout en heemraden van Oostambacht van Iselmonde, beginnende den 17e july 1603.
Het originele stuk is aanwezig in het Stadsarchief van Rotterdam: Toegangsnr. 8, Inventarisnr. 158.
NL(Zuid-Holland)
Documentatie- en Kenniscentrum AugustijnenhofVOOROUDERS IN DORDRECHT? Dat is dit dé plek waar historisch en genealogisch onderzoek in Dordrecht begint. Historisch centrum, pal tegenover het Regionaal Archief Dordrecht gevestigd, waar met een groot team vrijwilligers historisch onderzoek wordt gedaan. Waar bronnen worden ontsloten, lezingen worden gegeven, cursussen historisch huizenonderzoek en genealogische workshops worden gegeven, genealogische en cultuurhistorische Dordtse tijdschriften worden uitgegeven enz. Donateur-leden (minimaal € 15,00 per jaar) ontvangen jaarlijks maar liefst 7 digitale tijdschriften én kunnen gebruik maken van de diensten van het Augustijnenhof, waaronder onderzoek tegen een laag tarief van € 25,00 per uur. Zie ook www.dordrechtmonumenteel.nl www.dordtsgeboren.nl een www.illustredordracum.nlNL(Zuid-Holland)
Dordrechtse Monumenten en Bronnen (met diverse indexen en PDF-bestanden)Dordrecht Monumenteel is een initiatief van Stichting Illustre Dordracum. Deze stichting stimuleert en faciliteert historisch onderzoek naar monumenten in de oudste stad van Holland. De stad telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten. Van een groeiend aantal monumenten is de bouw- en de bewoningsgeschiedenis bekend. Illustre Dordracum is van mening dat iedere bewoner/eigenaar van een monument zich geroepen zou moeten voelen om de historie van zijn pand te onderzoeken, te laten onderzoeken of hier in een andere vorm aan bij te dragen.

NL(Zuid-Holland)
DTB Zuid-Holland: Sneller zoeken via deze DistrictsklappersZoeken via deze 'deep-links' leidt in eerste instantie naar de alfabetische index op achternaam per periode van 20 jaar; het aanklikken van de familienamen in deze index geeft vervolgens rechtstreeks toegang tot de online-scans van de districtsklappers op de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Zuid-Holland (1695-1812).
Op deze wijze kunnen de bewerkelijke uitklapmenu's en de extra tussenstap 'Archiefbeschrijving' van www.gahetna.nl worden omzeild.
NL(Zuid-Holland)
Erfgoed Delft en omstrekenErfgoed Delft en Omstreken heeft diverse partners:
-Museum Nusantara maakt deel uit van de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN).
-Met NEMO/Kennislink heeft Erfgoed Delft een overeenkomst voor de uitwisseling van artikelen en andere content, in het bijzonder uit het tijdschrift Delf.
-Daarnaast werkt Erfgoed Delft samen met verschillende bedrijven, die zich opwerpen als sponsor of Schatbewaarder van Delft.
-Samen met Royal Delft stimuleert Erfgoed Delft de artistiek-culturele uitwisseling tussen de keramieksteden Jingdezhen (China) en Delft.
-Het Gemeentearchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie Beeld en Geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio zijn hier ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland). U kunt bij ons gratis terecht voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger), maar ook om in de kranten na te gaan wat er op een bepaalde dag in Delft gebeurde of hoe de gemeenteraad dacht over een bepaalde zaak.
NL(Zuid-Holland)
Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO)Klik svp op de knop 'Menu'
Door de eeuwen heen zijn er op allerlei manieren persoonsgegevens verzameld. Veel van deze gegevens zijn verloren gegaan, maar ook een aanzienlijk deel is wel bewaard gebleven. Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) beheert een groot aantal van deze genealogische bronnen uit de omgeving. Met behulp van deze bronnen kunt u meer te weten komen over personen uit het verleden en eventueel op zoek naar informatie over uw voorouders. Op dit moment kunt u bij ons de volgende genealogische bronnen raadplegen:
•Registers van de Burgerlijke Stand (1811-1913 voor geboorten, 1811-1938 voor huwelijken en 1811-1963 voor overlijdens)
•Volkstelling (1849)
•Delen van het Bevolkingsregister (1854-1929)
•DTB-registers (1574-1811)
•Bonboeken (registers van huiseigenaren) (ca 1640-ca 1830)
NL(Zuid-Holland)
Gemeente Den Haag - Haags GemeentearchiefInformatie over:- Uw stamboom- Een huis- Een wijk of straat- Andere onderwerpen- Afbeeldingen- Onderzoek m.b.v. informatiebladenNL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief SchiedamHet Gemeentearchief bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar.NL(Zuid-Holland)
Genealogie - Genealogy - Généalogie (Zuidhollandse Eilanden, * vóór 1900)In de loop van de tijd en met hulp van vele anderen heb ik genealogische gegevens verzameld. Op het ogenblik zijn het gegevens van meer dan 45.000 personen, voornamelijk van de Zuidhollandse eilanden, maar ook uitwaaierend over de rest van Nederland en de rest van de wereld. Via deze website is het mogelijk om gegevens te zoeken en te bekijken van personen die vóór 1900 geboren zijn.
Omdat alle gegevens getoond worden, heeft het geen zin om mij meer gegevens over personen geboren voor 1900 te vragen!
NL(Zuid-Holland)
Genealogie en geschiedenis 'Van der Vorm' (met bronbewerkingen)Welkom bij de demografische atlas van Nederland. Kaarten zijn een onontbeerlijk instrument voor iedereen die zich aan een tocht te land of ter zee wil wagen. Kaarten zijn echter ook van grote betekenis voor iedereen die een tocht door de tijd wil afleggen. Historische kaarten laten de veranderingen zien in de fysieke, sociale en ruimtelijke omgeving waarin de mens leeft. Demografische processen, zoals het sluiten van huwelijken, de geboorte van kinderen, sterfte en migratie, behoren tot de meest wezenlijke collectieve gedragingen van een samenleving. Het zijn veranderingen in de menselijke levensloop die een directe weerslag vinden in de omvang en de samenstelling van de bevolking. In deze interactieve demografische atlas van Nederland wordt aandacht besteed aan een selectie van de belangrijkste aspecten van de ontwikkeling van de bevolking en de veranderingen daarin, alsmede aan de regionale verschillen in enkele componenten van de bevolkingsgroei. De atlas is in ontwikkeling. In de loop van de tijd zullen er steeds meer onderwerpen worden toegevoegd.NL(Zuid-Holland)
Genealogie Hoekse waardDe webpagina Genealogie Hoeksche Waard van Piet en Willeke Molema-Smitshoek bied u een startpunt voor genealogisch onderzoek in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland). De pagina wordt regelmatig aangepast.NL(Zuid-Holland)
Genealogie Zuid-Hollandse Eilanden- Archieven op de Zuid-Hollandse Eilanden
- Genealogische homepages deelnemers
- Door deelnemers onderzochte namen
- Genealogische links - Kaart Zuid-Hollandse Eilanden van 1870
- Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie
- De Yahoo-site Zuid-Hollandse Eilanden voor o.a. berichtenarchief, lid worden, etc.
- Volledig doorzoekbare database met hoofdzakelijk namen van de Z-H eilanden

NL(Zuid-Holland)
Genealogische databank MaassluisDe publicatie Genealogische databank Maassluis is samengesteld door Genealogie Maassluis. De gegevensverzameling bestaat uit 70.652 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 283 personen niet gepubliceerd. Een lijst met gebruikte bronnen en bewaarplaatsen/archieven is te vinden op de bronnen pagina. U vindt meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) op de tellingen pagina. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op zondag 30 januari 2011.
In deze verzameling zijn de gegevens uit de burgerlijke stand akten van de plaats Maassluis (ZH) in genealogisch verband gekoppeld.
NL(Zuid-Holland)
Genealogische verkenningen op het eiland IJsselmonde, Schiedam, Delfshaven en daarbuitenFamilienamenlijst, plaatsen overzicht, foto's en vele broninformatie.NL(Zuid-Holland)
GENSEARCH regio DordrechtIn de dordtenaZOEKer zijn ook alle gegevens opgenomen van de oude websites gensearch, kadaster (1832), adresboek (1855-1938) en telefoonboek 1958.
-1631-1958 buiten Dordrecht - niet-Dordtse bronnen
-1674-heden Dordrecht - Dordtse bronnen
-1889-1940:
Passagierslijsten - Oost-Indië (Indonesië)
Passagierslijsten - West-Indië (Curaçao, Suriname)
NL(Zuid-Holland)
Geschiedkundige vereniging Die HagheU houdt van Den Haag, u woont er, bent er geboren of interesseert zich voor de geschiedenis van de stad met zijn monumenten, bouwstijlen en 'couleur locale', die het typische Haagse karakter van de stad bepalen? U wilt graag meer weten over deze stad? Dan bent u bij de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe - Vrienden van het Haags Historisch Museum aan het juiste adres.

Die Haghe doet al sinds 1890 haar uiterste best om de geschiedkundige kennis over en belangstelling voor Den Haag en directe omgeving te bevorderen en historische stadsgezichten en monumenten te behouden.

En met ingang van 2016 is de vereniging formeel verbonden aan het Haags Historisch Museum en de Gevangenpoort na het samengaan met de Vrienden van het Haags Historisch Museum.

Met behulp van deze site kan o.m. gezocht worden in de gescande jaarboekjes van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe en de Gemeenteverslagen van Den Haag.
NL(Zuid-Holland)
Gouda: transcriptie doopboeken St.-Janskerk t/m 1712Er is in de periode 1934-1955 gewerkt aan de ontsluiting van de doopboeken van de hervormde (“Nederduits gereformeerde”) St.-Janskerk te Gouda voor de periode tot en met 1712.
Met tussenstappen heeft dit geresulteerd in een digitale versie, waarin op datum en (beperkt) op naam is te zoeken.

N.B.: Door de vele tussenstadia van bewerking is er nogal wat onzuiverheid in het uiteindelijke digitale resultaat, dus vergelijking met de originele bron in het streekarchief in Gouda is altijd noodzakelijk.
NL(Zuid-Holland)
Haags Gemeentearchief: Zoeken naar personenBevolkingsregisters, Burgerlijke Stand, doop-, trouw- en begraafregisters en meer:

Stamboomonderzoek via internet
Direct naar de website Digitale Stamboom link
Deze website bevat het Haagse bevolkingsregister (de gezinskaarten) uit de periode 1913-1939 en de registers van de Burgerlijke Stand uit de periode 1811-1959. Dit zijn geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- en overlijdensakten. Daarnaast kan gezocht worden in repertoires (lijsten van ingeschreven akten) van diverse Haagse notarissen uit de periode 1843-1925.

Direct naar de website Middeleeuwse Haagse Elite link
Deze website bevat gegevens over voorname Haagse personen tot het jaar 1572.
NL(Zuid-Holland)
Het oostelijk deel van de Hoeksche WaardMet mijn homepage wil ik een overzicht geven van de geschiedenis van de Hoeksche Waard: één van de Zuid-Hollandse eilanden. Omdat mijn belangstelling uitgaat naar de vroegmoderne periode (de Republiek), grofweg geperiodiseerd van 1565 tot 1812, wil ik zoveel mogelijk informatie over deze periode verzamelen. Ik wil wijzen op genealogische bronnen, die tot op heden nog niet zo bekend waren. In de praktijk bleek mijn homepage zich steeds meer te richten op het oostelijk deel van de Hoeksche Waard en dan met name op ''s-Gravendeel.NL(Zuid-Holland)
Historisch genootschap Oud Soetermeer (blad: 't Seghen Waert)Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) is de historische vereniging van Zoetermeer. De doelstelling van de vereniging is het onderzoeken, uitdragen en behouden van de historie van Zoetermeer. NL(Zuid-Holland)
Historische Kring NieuwpoortMet gegevens uit Streefkerk, Groot Ammers, Nieuwpoort en Langerak.
De DTB- en BS-gegevens (geboorten, huwelijken en overlijdens) zijn raadpleegbaar in het centrum. Ook gegevens over het Slot Liesveld en het Dieselgemaal.
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Berkel en RodenrijsOp deze website vindt u toegangen tot diverse archieven, bronbewerkingen, een aantal inventarissen en oude en nieuwe fotos van Berkel en Rodenrijs.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Capelle a.d. IJsselDe Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) werd in 1987 opgericht als voortzetting van de Vereniging tot Behoud van Oud Capelle (VOC). Deze VOC was een initiatief in 1980 van een aantal Capellenaren die zich verzetten tegen de heersende sloopdrift van het Bestuur van de Gemeente Capelle aan den IJssel.
Mede dankzij de inspanningen van de HVC is er geleidelijk een situatie ontstaan waarin de Gemeente een erfgoedbeleid voert met als doel cultuurhistorische waarden te definiëren, te beschermen, in stand te houden en bekendheid te geven. Het is op deze gronden dat de Gemeente Capelle aan den IJssel de doelstellingen van de HVC financieel ondersteunt.
De HVC is een vanzelfsprekende gesprekspartner wanneer beleidsvoorstellen worden voorbereid die te maken hebben met monumenten, archeologie en cultuurlandschap.
Elk kwartaal verschijnt het HVC Nieuwsblad waarin naast verenigingsnieuws ruim aandacht wordt geschonken aan historische onderwerpen.

Met de Collecties: (link)
* Beeldbank
* Burgerlijke Stand
* Archief van de Gemeente Capelle aan de IJssel / VADA
* Notariële akten
NL(Zuid-Holland)
Hollandse Genealogische DatabankU vindt op HoGenDa gegevens uit het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuidholland), uit Zeeland en uit de invloedssfeer van Holland (het z.w. van Utrecht, de Betuwe, de Bommelerwaard, het land van Altena en Heusden, het n.w. van Brabant). HoGenDa kent een openbaar en een besloten gedeelte. Het besloten gedeelte is uitsluitend te raadplegen indien men lid is van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en/of de Genealogische Vereniging Prometheus. Nadere informatie over beide verenigingen vindt u onder ‘lidmaatschap’ en ‘vereniging’ in de bovenste menubalk.
Vanaf 1 september 2007 is de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) actief en heeft sindsdien een explosieve groei doorgemaakt.

Ondertussen zijn er 3775 artikelen, bestaande uit bewerkte archiefbronnen, genealogieën, kwartierstaten en leenrepertoria, geplaatst met een geschatte omvang van ruim 120.000 pagina''s. Daarnaast zijn er 5.856 familiewapens geplaatst, waarvan er vele herkomstig zijn uit unieke wapenboeken (Amsterdam, Delft, Gorinchem). (Datum bericht: 28-12-2011)

NL(Noord-Brabant / Noord-Holland / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland)
Jan Lafeber (geschiedenis, genealogie en Gouda)De site van Jan Lafeber met veel informatie over Gouda.NL(Zuid-Holland)
Middeleeuwse Haagse Bestuurders: de lokale Haagse politieke elite tot in 1572De leden van de Haagse lokale bestuurselite in de middeleeuwen. Deze elite is beschouwd als het geheel van functionarissen in het bestuur van Haagambacht en in de colleges die op lager niveau functioneerden, zoals bijvoorbeeld van de Heilige-Geestmeesters. Het onderzoek strekte zich uit tot in 1572, het jaar waarin de Opstand in Den Haag leidde tot een leegloop van de plaats en een wijziging van de bestuurssamenstelling.
Ten behoeve van dit onderzoek is allereerst geput uit de regeringslijsten die Mensonides opstelde. Deze bevatten de namen van schepenen, burgemeesters, vroedschappen en kerkmeesters. Aan de hand van bronnenonderzoek is dit namenbestand uitgebreid en zijn bovendien bestuurslijsten opgesteld van de schouten, de gasthuismeesters van Sint-Nicolaas en het H. Sacrament, de H. Geestmeesters en de weesmeesters. Deze bestuurders waren vervolgens onderwerp van genealogisch-biografisch onderzoek.
De baljuws zijn niet tot de bestuurselite gerekend. Zij kwamen van buiten Den Haag en bleven buitenstaanders. Voor hun plaatsvervangers geldt dit overigens niet. Zij zijn dan ook tot de bestuurselite gerekend. Overigens zijn wel summiere gegevens betreffende de baljuws aan het databestand met prosopografische gegevens toegevoegd.
De verzamelde gegevens vormden de basis voor mijn ‘De Haagse politieke elite in de middeleeuwen’, Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (2000) 82-95.
NL(Zuid-Holland)
Nadere toegangen; Collectie DelftNadere toegangen: Archieven worden ontsloten middels inventarissen en plaatsingslijsten. Daarin vindt u een overzicht van de stukken die aanwezig zijn en de periode waarover dezen lopen. Voor sommige stukken is zo'n toegang echter onvoldoende. Denk bijvoorbeeld aan een trouwregister: in de inventaris staat bijvoorbeeld alleen dat in het archief van de Burgerlijke Stand van Delft een dergelijk register aanwezig is uit het jaar 1845. Mocht een onderzoeker de trouwakte willen inzien van Catharina Janssen, dan zou deze onderzoeker het hele trouwboek moeten doorbladeren om uiteindelijk haar trouwakte te vinden onder nummer 66. Dat is tijdrovend en bovendien erg slecht voor registers waar veel onderzoek in wordt gedaan. Daarom zijn op veel van dergelijke archiefstukken 'nadere toegangen' gemaakt: indexen op bijvoorbeeld namen, adressen en beroepen. Maar ook aanvullende gegevens zijn ingevoerd, zoals plaats van herkomst of geboorte, religie, overleden partners enz.

Meer dan 1 miljoen gegevens via link
NL(Zuid-Holland)
Noppen: zie in Bronnen: Transcriptie huwelijken Zwijndrecht 1600-1677 (PDF)Op deze bladzijde worden bronbestanden (acten / indices) beschikbaar gesteld die deels of geheel door mij zijn 'getranscribeerd' aan de hand van (afschriften van) originelen die elders in archieven zijn geraadpleegd.
Hoewel met zorg samengesteld, sta ik niet in voor de absolute nauwkeurigheid van de gepresenteerde gegevens.
Een controle is altijd op zijn plaats!

-In o.a. het stadsarchief van Dordrecht, het CBG en het Nationaal Archief is te raadplegen een afschrift van:
Het register van de namen 'der gener die in de Gemeijnte tot Swijndrecht ten huwelijksen staet uitgeroepen ofte bevesticht sijn, tsedert anno 1600': Huwelijken Zwijndrecht 1600 t/m 26-09-1677).
-In het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden bevinden zich o.a de Rechterlijke, Notariele en Weeskamerarchieven van Woerden.
Een groot aantal aktes waarin familieleden Noppen en andere pannenbakkers voorkomen, wordt hier gepresenteerd; met soms een acte van elders.
Transcripties Notariele acten. (bijgewerkt op 29 april 2013).
Transcripties en scans Weeskamer acten. (1 acte / bijgewerkt op 2 mei 2013).
NL(Zuid-Holland)
Oud Alkemade met AlkmaddersVanaf 1100 kwamen er mensen in het gebied wonen. Deze mensen kapten de bomen en struiken zodat de veengrond bruikbaar werd voor de landbouw.
In de 13e eeuw werden er polders aangelegd zodat de waterstand in het gebied onder controle werd gehouden. Het gebied werd bestuurd door Hollandse graven, die het gebied opdeelden en deze lieten besturen door de zogenoemde Hoofdwaterschappen of Hoogheemraadschappen. Deze zorgden voor het land en de mensen die er woonden.
Rond 1290 kocht Dirk van Alkemade het hele gebied van de ''heeren eedelen van Leyden''.

Genealogie
Via onze werkgroep kunnen wij u de volgende bestanden aanbieden:
Binnengekomen aktes van indemniteit
Uitgegeven aktes van indemniteit
Doopboek Petruskerk 1776-1827
Begraafboek Petruskerk 1817-1893
Trouwboek Petruskerk 1776-1942
Trouwboek Jacobuskerk 1894-1942
Voorwoord trouwboek trouwboek Rijpwetering
Trouwboek RK kerk Rijpwetering 1675-1732
Register van aangegeven lijken Alkemade 1805-1811
Dienstplichtige militairen 1808-1810
Dienstplichtige militairen 1811-1813
Volkstelling gemeente Alkemade 1795
Bevolkingsregister Abbenes gemeente Haarlemmermeer 1846-1859
NL(Zuid-Holland)
Our AncestorswebThe “Our Ancestors” family tree is constantly changing and growing, with research being carried out fairly regularly into several branches of the tree.
As with all family trees, this one has its fair share of mystery.  There are some questions surrounding my grandmother, great grandmother and 3 times great grandfather.
Lots of my ancestors come from the historic county of Lancashire, England, on both my parents sides.
Denemarken / NL(Zeeland / Zuid-Holland) / Noorwegen / Verenigde Staten
Pilgrim Archives Leiden - Pilgrim FathersDe komst van de Pilgrim Fathers vanuit Engeland naar Leiden heeft bijgedragen aan haar reputatie als vluchtelingenstad. Een deel van deze vluchtelingen emigreerde tussen 1620 en 1629 naar Noord-Amerika met de Mayflower.NL(Zuid-Holland) / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten
Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg, Noordwijk en Leiderdorp of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken. Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis. Onze Prentverzameling bevat al het beeldmateriaal. Zij bestaat uit foto’s, prenten, tekeningen, plattegronden, prentbriefkaarten en dia’s betreffende Leiden en de andere plaatsen in Rijnland. Deze beeldcollectie bestaat uit ca. 125.000 nummers, die in de studiezaal (digitaal) aangevraagd, bekeken en nabesteld kunnen worden. Een deel van deze collectie vindt u in de Beeldbank op deze site.Daarnaast wordt een kleine Audiovisuele verzameling beheerd (video- en geluidsbanden, films en grammofoonplaten), evenals een Affichecollectie van ruim 10.000 affiches uit de 19e en 20e eeuw.In 2007 heeft het Regionaal Archief Leiden het initiatief genomen om een van haar schatten, de atlas van Blaeu genaamd 'Toonneel des Aerdrycks', digitaal toegankelijk te maken. Dit kostbare historische werk, bestaande uit zes banden, kon vanwege de kwetsbaarheid niet meer aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Het resultaat is een fantastisch digitaal boekwerk. Niet alleen bestemd voor Leiden maar voor heel kaartminnend Nederland en wereldwijd. Hiermee is een prachtig podium gecreëerd waarop dit bijzondere werk wordt geëtaleerd. Voor het eerst wordt de mogelijkheid geboden om letterlijk door alle zes delen van de atlas te bladeren. Dankzij de toepassing van hoge resolutie scantechnologie is het mogelijk moeiteloos tot op het kleinste detail in te zoomen.NL(Zuid-Holland)
Regionaal- en Stadsarchief DordrechtTwaalf gemeenten in de regio hebben hun archief ondergebracht bij het Regionaal Archief Dordrecht. Hierdoor kunt u bij ons ook onderzoek doen naar de geschiedenis van Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen en Zwijndrecht.

Het Regionaal Archief Dordrecht, Dordrechts Museum, Huis Van Gijn en Het Hof van Nederland vormen één organisatie voor archief, geschiedenis, kunst van de stad Dordrecht. De collectie tonen we op de website, in vaste presentaties, wisseltentoonstellingen en in de openbare ruimte.

Behalve overheidsarchieven beheert het Regionaal Archief Dordrecht ook particuliere archieven en collecties van personen en instellingen. Het Regionaal Archief Dordrecht vindt het belangrijk deze te bewaren, omdat zij een aanvulling vormen op de overheidsarchieven of omdat ze aspecten in de samenleving belichten die in die archieven niet of nauwelijks aan bod komen. Het Regionaal Archief Dordrecht bewaart uw geschiedenis. Daarom houdt het zich aanbevolen voor aanvullingen op de collectie. Bent u actief geweest in het Dordtse of regionale verenigingsleven? Heeft u een eigen bedrijf gehad in Dordrecht of de regio? Of heeft u misschien afbeeldingen van Dordrecht en/of de regio verzameld of zelf gemaakt? Neem dan contact met ons op.

Genealogische bronnen
Op zoek naar uw voorouders? Bij het Regionaal Archief Dordrecht kunt u veel genealogische bronnen van Dordrecht en de regiogemeenten raadplegen om uw stamboom compleet te maken. Nog niet openbare akten van de burgerlijke stand en de persoonskaarten bevinden zich op het gemeentehuis van de desbetreffende gemeente. De lijst die u online kunt raadplegen ( link ) geeft een overzicht van wat we hebben. De nummers voorafgaand aan de omschrijvingen verwijzen naar het archiefnummer. Bijna alle genealogische bronnen zijn digitaal beschikbaar, zodat genealogische onderzoek nog eenvoudiger wordt. Voor genealogisch onderzoek kunt u ook in de studiezaal terecht.
NL(Zuid-Holland)
RHC Rijnstreek: Scans notariaat van vóór 1811De archieven van de notarissen zijn enorm populair bij de genealoog en historisch onderzoeker. Wat dat betreft zal de digitalisering van deze bron naar verwachting enthousiast worden ontvangen.
De scans zijn te vinden onder de knop "Archieven" (link) op de site bij het notarieel archief van de desbetreffende plaats. Voor zover geïndiceerd zijn de akten ook via de indexen benaderbaar, maar dat is niet altijd het geval. Eerder werden overigens op dezelfde manier al stukken uit de oud-rechterlijke archieven van de gemeenten Woerden en Montfoort beschikbaar gesteld. In het geval van het notariaat zijn de gemaakte scans vrucht van de samenwerking van het RHC met FamilySearch. De originele akten zijn nog wel op de studiezaal in te zien, maar er worden geen kopieën meer uit verstrekt.
De scans betreffen de volgende inventarisnummers:
Notariaat Bodegraven, inv. 880-893, 895
Notariaat Cabauw, inv. 672-673
Notariaat Lopik, inv. 1111-1112
Notariaat Montfoort, inv. 1445-1469, 1471-1476, 1484
Notariaat Oudewater, inv. 1877-2000
Notariaat Reeuwijk, inv. 6956-6964
Notariaat Woerden, inv. 8496-8768, 8775
Notariaat Kamerik, inv. 931-938
Notariaat IJsselstein, inv. 2836-2837, 2840, 2842, 2875-2876
Notariaat Zevender, inv. 3104-3105
NL(Zuid-Holland)
Rotterdam in de 2e wereldoorlogInventarissen, foto's, films, kranten, etc. over Rotterdam in de 2e wereldoorlog uit de collecties van het gemeentearchiefNL(Zuid-Holland)
Stambomen in/uit Leiden o.a. Pilgrim FathersOp deze site vindt u veel gegevens over Leiden. De nadruk ligt hierbij op data van vóór 1812. Met bekende namen als Bush en Obama die afstammen van de Pilgrim Fathers. Ze zijn te vinden via de zoekfunctie op de site.NL(Zuid-Holland) / Verenigde Staten
Streekarchief Eiland IJsselmondeVan alle relevante stukken over het eiland IJsselmonde en de mensen die op het eiland hebben geleefd, worden de gegevens zoveel mogelijk vastgelegd. Hoewel het Streekarchief eigenlijk meer een historische databank genoemd kan worden, bezit het archief een grote schat aan gegevens zoals:
•vele genealogieën, stamreeksen en kwartierstaten.
•een bibliotheek met een grote collectie genealogische boeken als ook over het eiland IJsselmonde
•een database, door ons ‘de zoekmachine’ genoemd, waarin men de gegevens uit ca. 250.000 akten van de Burgerlijke Stand van de voormalige en huidige gemeenten op IJsselmonde kan raadplegen.
•Doop- ,Trouw- en Begraafregisters van de voormalige en huidige gemeenten op het eiland IJsselmonde.
•Oude gebruiksvoorwerpen uit het boerenleven.
•DTB-registers van bijna heel Nederland in boekvorm.
•Een uitgebreide fotocollectie van het eiland IJsselmonde.

NIEUW:Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan maakte het Streekarchief haar eerste digitale uitgave: Een DVD met het Oud Notarieel Archief van IJsselmonde (1661-1811). Naast alle gedigitaliseerde akten uit bovenstaande inventarissen bevat de DVD ook een overzicht in Excel met de namen van personen en plaatsen die in de akten voorkomen met een directe verwijzing naar de desbetreffende bladzijde/akte waar de naam is vermeld.
De DVD kost € 17,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Donateurs kunnen de DVD verkrijgen voor € 12,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Voor meer informatie over de DVD of als u de DVD wilt bestellen kunt u een email sturen via het contactformulier op de website.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Midden-Holland te GoudaStreekarchief Midden-Holland bewaart de archieven van de volgende gemeenten:
-Gouda
-Krimpen aan den IJssel
-Krimpenerwaard (Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist)
-Waddinxveen (Broek c.a., Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen)
-Zuidplas (Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle)
-Omgevingsdienst Midden-Holland (voorheen Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland)

Naast gemeentearchieven beheert Streekarchief Midden-Holland ook de overgebrachte rijksarchieven uit de bovenstaande gemeenten, zoals de rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken.

Bovendien is het streekarchief in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.

In het zoekbestand "Genealogie" vindt u onder meer de akten van de burgerlijke stand, de doop-, trouw- en begraafboeken, bevolkingsregisters, fiscale en oud-rechterlijke bronnen.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Rijnlands MiddenHet Streekarchief Rijnlands Midden bewaart de archieven van de gemeenten:
Alphen aan den Rijn (Aarlanderveen, Alphen, Benthorn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Hoogeveen in Rijnland, Koudekerk (aan den Rijn), Oudshoorn, Rijnwoude, Zwammerdam, Zuidwijk)
Nieuwkoop (Achttienhoven, Nieuwkoop en Noorden, Nieuwveen, Ter Aar, Vrijhoeven, Zevenhoven)
Kaag en Braassem (Alkemade, Hoogmade, Jacobswoude, Kalslagen, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Vrije en Lage Boekhorst, Woubrugge)
Naast gemeentearchieven beheert het Streekarchief Rijnlands Midden ook de overgebrachte rijksarchieven uit de bovenstaande gemeenten, zoals de rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. Bovendien is het streekarchief in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.
Ook wordt er een zo volledig mogelijke bibliotheek bijgehouden van boeken, tijdschriften en andere publicaties die betrekking hebben op de regio.
Daarnaast kunt u diverse bijzondere verzamelingen raadplegen, zoals een uitgebreide collectie foto's en prentbriefkaarten, kaarten en plattegronden, een collectie met mooie affiches en een aantal regionale kranten.
Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn familie, huis of buurt in deze regio kan terecht in de studiezaal. Alle boeken, archiefstukken, etcetera zijn gratis in te zien.  
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief RijnstreekOp zoek naar informatie over vroeger? Streekarchief Rijnstreek is hét historisch informatiecentrum voor de huidige gemeenten Woerden, Bodegraven, Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Reeuwijk, en werkt bovendien voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Onze documentatie en de vaak eeuwenoude archieven die het Streekarchief bewaart, bevatten een schat aan informatie over de streek en de mensen die er leefden.
Er kan gezocht worden in:
-Archieven
-Indexen
-Bouwvergunningen
-Foto's en kaarten
-Kranten
-Bibliotheek
-Lokale historie
-Streekgenoten

Recent toegevoegd:
-Inventaris gemeentearchief Willeskop 1816-1988
-Polderarchieven van Jaarsveld
-Kranten weer op website
-Digitalisering oud-rechterlijk archief Woerden en Montfoort
NL(Utrecht / Zuid-Holland)
Streekarchief Voorne-Putten: Zoeken in de diverse collectiesHet Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt zodoende de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, zoals dat van kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families. Bovendien is er een uitgebreide collectie foto’s en documentatie aanwezig, zodat het Streekarchief de aangewezen plek is voor iedereen met vragen over de lokale geschiedenis.

-Archievendatabase (bijna 2 miljoen)
-Bibliotheek (7.500 boeken en tijdschriften)
-Kranten (53.000 pagina's)
-Notariële akten (97.000)
-Beeldbank (47.000)
-Personendatabase (ruim 1 miljoen)
-Scans: 456 registers uit Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne enz.
-Historische films (620 stuks)
-Lokale geschiedenis
-Schatkamer
-Open Data (560 datasets)

Plaatsnamen
-Brielle, Heenvliet, Geervliet, Nieuwenhoorn, Biert, Abbenbroek, Hellevoetsluis, Rozenburg, Vierpolders, Rockanje, Spijkenisse, Simonshaven, Zwartewaal, Hekelingen, Oostvoorne, Rozenburg
NL(Zuid-Holland)
Streekmuseum Hoeksche Waard - Genealogie & StreekhistorieHet Streekmuseum Hoeksche Waard is van een grote genealogische betekenis. In de leeszaal staan inmiddels meer dan 3 miljoen microfiches met familie-gegevens. Ook links naar diverse streekgenealogieen van de Hoekse WaardNL(Zuid-Holland)
Uw passie online: André den Haan (met veel info over Dordrecht)Deze website bevat:
- genealogische en geschiedkundige publicaties (Genealogie, Kwartierstaat en Bronnenpublicaties, DTB-transcripties)
- fotoalbum met schilderijen, beeldhouwwerken, architectuur, foto " s van Dordrecht, fragmenten uit boeken, die ik onlangs gelezen heb etc.
- een mogelijkheid om te reageren, namelijk via de pagina " s Contact en Gastenboek.

NL(Zuid-Holland)
categorie: cursussen
Documentatie- en Kenniscentrum AugustijnenhofVOOROUDERS IN DORDRECHT? Dat is dit dé plek waar historisch en genealogisch onderzoek in Dordrecht begint. Historisch centrum, pal tegenover het Regionaal Archief Dordrecht gevestigd, waar met een groot team vrijwilligers historisch onderzoek wordt gedaan. Waar bronnen worden ontsloten, lezingen worden gegeven, cursussen historisch huizenonderzoek en genealogische workshops worden gegeven, genealogische en cultuurhistorische Dordtse tijdschriften worden uitgegeven enz. Donateur-leden (minimaal € 15,00 per jaar) ontvangen jaarlijks maar liefst 7 digitale tijdschriften én kunnen gebruik maken van de diensten van het Augustijnenhof, waaronder onderzoek tegen een laag tarief van € 25,00 per uur. Zie ook www.dordrechtmonumenteel.nl www.dordtsgeboren.nl een www.illustredordracum.nlNL(Zuid-Holland)
Dordts GeborenVoorouders in Dordrecht? Genealogisch tijdschrift gericht op Dordrecht. Het komt 3 keer per jaar in digitale vorm uit. Een abonnement kost € 10,00 per jaar. Donateur-leden van onze stichting (zie site) ontvangen het gratis en krijgen eveneens het 4 keer per jaar verschijnend cultuurhistorisch tijdschrift Dordrecht Monumenteel (www.dordrechtmonumenteel.nl) én zij kunnen gebruik maken van de diensten van ons historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. (www.augustijnenhof.nl)NL(Zuid-Holland)
categorie: erfgoed
Bevolkingsreconstructie in de omstreken van Rotterdam (met begrippenlijst (o.a. Kekulé))De Stichting Voorouder is een erfgoedinstelling die zich toelegt op bevolkingsreconstructie, genealogisch onderzoek en familiegeschiedenis.
Aan de hand van vele bronnen wordt door een groep ervaren genealogen, van diverse plaatsen in Zuid-Holland, een reconstructie gemaakt van de gezinssamenstelling in de periode: eind 16e – begin 20e eeuw. Per plaats zijn overzichten beschikbaar van de uitgewerkte doop-, trouw- en begraafregisters en de akten (geboorte, huwelijk, overlijden) van de burgerlijke stand.

Alfabetisch overzicht van begrippen en termen die verband houden met genealogisch onderzoek.
NL(Zuid-Holland)
De geschiedenis van Zuid-HollandDeze website is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Erfgoedhuis Zuid-Holland is een provinciaal kennis- en servicecentrum dat zich inzet om erfgoed te behouden, benutten en beleven. Dat doen we in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Deze website vertelt het verhaal van Zuid-Holland, met extra aandacht voor de Erfgoedlijnen die op initiatief van de provincie samen met circa tweehonderd partijen worden ontwikkeld: Goeree-Overflakkee, Trekvaarten, Landgoederenzone, Limes, Atlantikwall, de Oude Hollandse Waterlinie en de 'Waterdriehoek' Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch. NL(Zuid-Holland)
Delfia Batavorum: historische vereniging DelftDelfia Batavorum - historische vereniging met hart voor Delft - wil mensen enthousiast maken voor de stad Delft. We zijn trots op de stad en haar rijke verleden. Met onze activiteiten koesteren we deze historie en houden we de geschiedenis van de stad levend. Want over Delft zijn prachtige verhalen te vertellen. En dat niet alleen: de schoonheid van de stad is uniek en daar moeten we zuinig op zijn.

Huizenonderzoek Delft: link

Jaarboek 2015: 'Verheven als het huis des heeren'
Het precaire evenwicht tussen wereldlijke en geestelijke macht in de Republiek van 1618 tot 1631 door Wouter Kuyper:
link

Over 'Architectura moderna' en de Amsterdamse architect 'Hendrick de Keyser': link
NL(Zuid-Holland)
DiEP Erfgoedcentrum DordrechtErfgoedcentrum DiEP is een organisatie waar met de bewoners van Dordrecht en de regiogemeenten het geheugen van de stad en omliggende regiogemeenten in stand wordt gehouden.
In zijn collectie, die nog iedere dag groeit, heeft Erfgoedcentrum DiEP duizenden archiefstukken als beeld- en geluidsfragmenten, bouwhistorische tekeningen, archeologische vondsten, prenten, kaarten, boeken, tijdschriften en kranten.

Erfgoedcentrum DiEP is voortgekomen uit een samenwerking tussen het voormalig Stadsarchief Dordrecht en het Bureau Monumentenzorg en Archeologie. Hierdoor is de geschiedenis van de stad in al haar facetten samengevoegd; papieren bronnen, archeologische vondsten en de talrijke monumenten geven samen een fraai beeld van het rijke verleden.

NL(Zuid-Holland)
Documentatie- en Kenniscentrum AugustijnenhofVOOROUDERS IN DORDRECHT? Dat is dit dé plek waar historisch en genealogisch onderzoek in Dordrecht begint. Historisch centrum, pal tegenover het Regionaal Archief Dordrecht gevestigd, waar met een groot team vrijwilligers historisch onderzoek wordt gedaan. Waar bronnen worden ontsloten, lezingen worden gegeven, cursussen historisch huizenonderzoek en genealogische workshops worden gegeven, genealogische en cultuurhistorische Dordtse tijdschriften worden uitgegeven enz. Donateur-leden (minimaal € 15,00 per jaar) ontvangen jaarlijks maar liefst 7 digitale tijdschriften én kunnen gebruik maken van de diensten van het Augustijnenhof, waaronder onderzoek tegen een laag tarief van € 25,00 per uur. Zie ook www.dordrechtmonumenteel.nl www.dordtsgeboren.nl een www.illustredordracum.nlNL(Zuid-Holland)
Dordrechtse Monumenten en Bronnen (met diverse indexen en PDF-bestanden)Dordrecht Monumenteel is een initiatief van Stichting Illustre Dordracum. Deze stichting stimuleert en faciliteert historisch onderzoek naar monumenten in de oudste stad van Holland. De stad telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten. Van een groeiend aantal monumenten is de bouw- en de bewoningsgeschiedenis bekend. Illustre Dordracum is van mening dat iedere bewoner/eigenaar van een monument zich geroepen zou moeten voelen om de historie van zijn pand te onderzoeken, te laten onderzoeken of hier in een andere vorm aan bij te dragen.

NL(Zuid-Holland)
Erfgoed Delft en omstrekenErfgoed Delft en Omstreken heeft diverse partners:
-Museum Nusantara maakt deel uit van de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN).
-Met NEMO/Kennislink heeft Erfgoed Delft een overeenkomst voor de uitwisseling van artikelen en andere content, in het bijzonder uit het tijdschrift Delf.
-Daarnaast werkt Erfgoed Delft samen met verschillende bedrijven, die zich opwerpen als sponsor of Schatbewaarder van Delft.
-Samen met Royal Delft stimuleert Erfgoed Delft de artistiek-culturele uitwisseling tussen de keramieksteden Jingdezhen (China) en Delft.
-Het Gemeentearchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie Beeld en Geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio zijn hier ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland). U kunt bij ons gratis terecht voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger), maar ook om in de kranten na te gaan wat er op een bepaalde dag in Delft gebeurde of hoe de gemeenteraad dacht over een bepaalde zaak.
NL(Zuid-Holland)
Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO)Klik svp op de knop 'Menu'
Door de eeuwen heen zijn er op allerlei manieren persoonsgegevens verzameld. Veel van deze gegevens zijn verloren gegaan, maar ook een aanzienlijk deel is wel bewaard gebleven. Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) beheert een groot aantal van deze genealogische bronnen uit de omgeving. Met behulp van deze bronnen kunt u meer te weten komen over personen uit het verleden en eventueel op zoek naar informatie over uw voorouders. Op dit moment kunt u bij ons de volgende genealogische bronnen raadplegen:
•Registers van de Burgerlijke Stand (1811-1913 voor geboorten, 1811-1938 voor huwelijken en 1811-1963 voor overlijdens)
•Volkstelling (1849)
•Delen van het Bevolkingsregister (1854-1929)
•DTB-registers (1574-1811)
•Bonboeken (registers van huiseigenaren) (ca 1640-ca 1830)
NL(Zuid-Holland)
Gemeente Den Haag - Haags GemeentearchiefInformatie over:- Uw stamboom- Een huis- Een wijk of straat- Andere onderwerpen- Afbeeldingen- Onderzoek m.b.v. informatiebladenNL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief Den HaagHet Haags Gemeentearchief is het geschiedkundig centrum van Den Haag. U kunt er informatie vinden over (oud) Den Haag, Loosduinen en Scheveningen, vanaf begin 14de eeuw tot nu. U kunt hier ook uw (Haagse) familiegeschiedenis uitzoeken.
Het Haags Gemeentearchief werkt aan versterking van de culturele identiteit van Den Haag en van de stedelijke samenhang. Dit doet het archief door het verwerven, beheren en verspreiden van belangrijke cultuurhistorische informatie over Den Haag en haar inwoners.
NL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief SchiedamHet Gemeentearchief bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar.NL(Zuid-Holland)
GESCHIEDENIS VAN ZUID-HOLLAND: Ontdek de verhalen van Zuid-Holland Deze website is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Erfgoedhuis Zuid-Holland is een provinciaal kennis- en servicecentrum dat zich inzet om erfgoed te behouden, benutten en beleven. Dat doen we in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Deze website vertelt het verhaal van Zuid-Holland, met extra aandacht voor de Erfgoedlijnen die op initiatief van de provincie samen met circa tweehonderd partijen worden ontwikkeld: Goeree-Overflakkee, Trekvaarten, Landgoederenzone, Limes, Atlantikwall, de Oude Hollandse Waterlinie en de 'Waterdriehoek' Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch. NL(Zuid-Holland)
Haagse Scholen (met klassenfoto's)Haagsescholen is een website van het Haags Gemeentearchief. Er zijn klassenfoto's, waarbij vaak de namen van de leerlingen staan. Er zijn schoolpagina's met daarop de geschiedenis van een school in grote lijnen, publikaties over de school en herinneringen aan de school, geplaatst door bezoekers van de site. Tenslotte zijn er gebouwenpagina's. Die zijn geheel gewijd aan het gebouw, de geschiedenis ervan en foto's van het gebouw. Op die pagina vind je ook een link naar de scholen die gebruik hebben gemaakt van dat gebouw; veel gebouwen hebben als huisvesting gediend voor diverse scholen.

De foto's
Op deze site vindt u klassenfoto's van scholen uit Den Haag en omgeving. De foto's komen voor een deel uit de collecties van het Haags Gemeentearchief, maar er zijn ook veel foto's die bezoekers van de website hebben ingestuurd en foto's die scholen hebben uitgeleend aan het archief om ze op deze site te plaatsen.

Alle hier getoonde foto's zijn - gratis - te downloaden door door te klikken op de link rechtsonder de foto's.
NL(Zuid-Holland)
Historisch den HaagUit archeologisch onderzoek blijkt dat de geschiedenis van Ypenburg veel verder terug gaat dan gedacht. Zo zijn er resten gevonden van een nederzetting van wel 5500 jaar oud. Op dat moment de oudste die in Nederland gevonden werd. Naast resten van huizen werd er ook een van de grootste grafvelden uit de Nederlandse prehistorie gevonden. Er zijn 42 mensen gevonden die begraven zijn in 31 graven. Dat dit grafveld juist in Ypenburg gevonden is, is geen toeval. Destijds trok de zee landinwaarts tot aan Ypenburg. Omdat Ypenburg in feite op een duin is gebouwd behielden de inwoners droge voeten. Ook toen was Ypenburg een ideale plek om te wonen.NL(Zuid-Holland)
Historisch Egmond (Blad: Geestgronden)De Stichting Historisch Egmond (SHE) bestaat sinds 1993. Doelstelling is het naspeuren en optekenen van de geschiedenis van de Egmonden en hun omgeving van het vroegste begin tot heden én het opwekken van de belangstelling daarvoor. Historisch Egmond probeert waar mogelijk het verband te leggen tussen vroeger en nu. Ook zoekt zij naar raakvlakken met de regionale, vaderlandse of algemene geschiedenis.NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap NieuwkoopHet Genootschap werd op 21 maart 1987 opgericht en heeft als doel:
- Het in de ruimste zin des woords bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van de drie kernen van de gemeente Nieuwkoop: Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat.
- Het verzamelen en tentoonstellen van historisch-cultureel belangwekkende voorwerpen en dokumenten over de geschiedenis van de gemeente Nieuwkoop.
- Het voor de gemeente Nieuwkoop trachten te behouden van karakteristieke gebouwen, monumenten en dorpsgezichten.
NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap Roterodamum (Blad: Meent)Het Historisch Genootschap Roterodamum werd in 1947 opgericht met het doel de belangstelling voor de geschiedenis van Rotterdam en omgeving te bevorderen. NL(Zuid-Holland)
Historische Kring Voorhout (Blad: Dwars Op)De geschiedenis van het dorp Voorhout dat nu samen met Sassenheim en Warmond de gemeente Teylingen vormt.

Op deze pagina de DTB van de Bartholomeuskerk Voorhout en de indexen van de geboorte, huwelijk en overlijden. De bronnen, samengesteld door Emiel van der Hoeven, van Voorhout zijn nog in bewerking.
De gegevens van de Burgelijke Stand (BS) van Voorhout zijn/komen op de website van het Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) en de Digitale stamboom beschikbaar.
Van 1812-1817 viel Voorhout onder Sassenheim. De BS over die periode is daar geregistreerd.
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging 's-GravendeelWelkom op de website van de Historische Vereniging ‘s-Gravendeel. Op de site treft u informatie over de vereniging en over de werkgroepen, en informatie over de geschiedenis van ‘s-Gravendeel, onder meer in artikelen die zijn overgenomen uit onze kwartaaluitgaven. De vereniging heeft ten doel:
- Het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van ''s-Gravendeel;
- Het verrichten van historisch onderzoek en inventarisatie met betrekking tot bovengenoemd gebied;
- Het aanleggen en beheren van een historisch archief;
- Het aanleggen en beheren van collecties van oudheidkundige of volkskundige voorwerpen;
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Capelle a.d. IJsselDe Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) werd in 1987 opgericht als voortzetting van de Vereniging tot Behoud van Oud Capelle (VOC). Deze VOC was een initiatief in 1980 van een aantal Capellenaren die zich verzetten tegen de heersende sloopdrift van het Bestuur van de Gemeente Capelle aan den IJssel.
Mede dankzij de inspanningen van de HVC is er geleidelijk een situatie ontstaan waarin de Gemeente een erfgoedbeleid voert met als doel cultuurhistorische waarden te definiëren, te beschermen, in stand te houden en bekendheid te geven. Het is op deze gronden dat de Gemeente Capelle aan den IJssel de doelstellingen van de HVC financieel ondersteunt.
De HVC is een vanzelfsprekende gesprekspartner wanneer beleidsvoorstellen worden voorbereid die te maken hebben met monumenten, archeologie en cultuurlandschap.
Elk kwartaal verschijnt het HVC Nieuwsblad waarin naast verenigingsnieuws ruim aandacht wordt geschonken aan historische onderwerpen.

Met de Collecties: (link)
* Beeldbank
* Burgerlijke Stand
* Archief van de Gemeente Capelle aan de IJssel / VADA
* Notariële akten
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Schiedam/ScyedamDe Historische Vereniging Schiedam is op 28 oktober 1975 opgericht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging VoorburgDe Historische Vereniging Voorburg is op 25 oktober 1993 opgericht. Het doel van de vereniging is het onderzoeken van de geschiedenis van Voorburg, het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor deze geschiedenis en het bevorderen van het behoud van de resterende, tastbare herinneringen uit het verleden van Voorburg.NL(Zuid-Holland)
Hoogheemraadschap van Rijnland - Online zoeken in archieven, collecties en beeldbankRijnland bezit een rijke verzameling archieven en collecties die betrekking hebben op de geschiedenis van het hoogheemraadschap en de voormalige inliggende waterschappen en polders.

De toegangen tot de archieven van het hoogheemraadschap zijn in toenemende mate online beschikbaar. Naast deze toegangen oftewel inventarissen kunt u ook het systematisch overzicht (overzicht van alle archieven in onze collectie) raadplegen en het overzicht van archiefvormers. De Rijnlandse charters zijn een bijzondere verzameling van archiefbescheiden. Zij zijn nu ook online toegankelijk.

Zoeken in de beeldbank: In de beeldbank kunt u zoeken in drie verschillende collecties beeldmateriaal:
* Kaarten (kartografische documenten en technische tekeningen)
* Foto's (foto's en prentbriefkaarten)
* Kunstvoorwerpen (kunst- en gebruiksvoorwerpen)

NL(Zuid-Holland)
Kastelen en Buitenplaatsen in de provincie Zuid-HollandU treft op deze site een inventarisatie aan van kastelen en buitenplaatsen welke in Zuid-Holland staan of hebben gestaan.
Aanvullende informatie is erg welkom!
NL(Zuid-Holland)
Leven in Nieuw-VennepWat doen we op deze site? De inventarisatie en de vastlegging van het leven en de cultuur in Nieuw-Vennep in de breedste zin van het woord. Dus hoe het was, maar ook hoe het is en hoe het wordt. We zetten ons in , voor het verspreiden van dit alles zodat ook nieuwe generaties bewoners en ondernemers kennis kunnen nemen van dit unieke cultureel erfgoed. Wij wensen u veel lees-, kijk- en luisterplezier.

Deze website is een initiatief van Stichting Meerhistorie en de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep en mogelijk gemaakt door subsidie uit de regeling Volkscultuur van de Gemeente Haarlemmermeer.

NL(Noord-Holland / Zuid-Holland)
Midden-Delfland is MensenwerkSporen van het verleden - de stichting 'Midden-Delfland is Mensenwerk' wekt de geschiedenis van Midden-Delfland opnieuw tot leven met persoonlijke verhalen, voorwerpen, foto's, documenten, historische plaatsen en objecten. Door middel van het menu, de interactieve tijdlijn, de interactieve kaart en de zoekmachine kan iedereen zijn eigen reis uitzetten en kennis maken met de rijke historie van deze streek.NL(Zuid-Holland)
Oud Alkemade met AlkmaddersVanaf 1100 kwamen er mensen in het gebied wonen. Deze mensen kapten de bomen en struiken zodat de veengrond bruikbaar werd voor de landbouw.
In de 13e eeuw werden er polders aangelegd zodat de waterstand in het gebied onder controle werd gehouden. Het gebied werd bestuurd door Hollandse graven, die het gebied opdeelden en deze lieten besturen door de zogenoemde Hoofdwaterschappen of Hoogheemraadschappen. Deze zorgden voor het land en de mensen die er woonden.
Rond 1290 kocht Dirk van Alkemade het hele gebied van de ''heeren eedelen van Leyden''.

Genealogie
Via onze werkgroep kunnen wij u de volgende bestanden aanbieden:
Binnengekomen aktes van indemniteit
Uitgegeven aktes van indemniteit
Doopboek Petruskerk 1776-1827
Begraafboek Petruskerk 1817-1893
Trouwboek Petruskerk 1776-1942
Trouwboek Jacobuskerk 1894-1942
Voorwoord trouwboek trouwboek Rijpwetering
Trouwboek RK kerk Rijpwetering 1675-1732
Register van aangegeven lijken Alkemade 1805-1811
Dienstplichtige militairen 1808-1810
Dienstplichtige militairen 1811-1813
Volkstelling gemeente Alkemade 1795
Bevolkingsregister Abbenes gemeente Haarlemmermeer 1846-1859
NL(Zuid-Holland)
Stelling van Amsterdam: Forteiland IJmuidenFort IJmuiden is gebouwd tussen 1881 en 1888. Met drie verdiepingen, 72 lokalen en een grotendeels ondergronds gangenstelsel van 585 meter lengte is het fort het grootste uit de zogeheten Stelling van Amsterdam, waar het sinds 1888 deel van uitmaakt. Het fort had als doel het verdedigen van de monding van het Noordzeekanaal. De Stelling van Amsterdam, met in totaal 43 forten en de mogelijkheid om een groot gebied rondom Amsterdam onder water te laten lopen, is aangelegd ter bescherming tegen militaire dreiging. In 1886 werd er een regiment gelegerd met ongeveer 300 man tijdens de paraatheid van de eerste wereldoorlog.

In 1929 werd de Noordersluis aangelegd en vanaf dat moment lag het fort van IJmuiden op een eiland: ‘het Forteiland’. In 1940 kwam het Forteiland in Duitse handen. Eind 1941 besluit het Duitse opperbevel tot aanleg van de Atlantikwall langs de bezette Europese westkust van Noorwegen tot Zuid-Frankrijk. IJmuiden wordt vanwege de belangrijke haven tot ‘Festung’ verklaard en er worden op het eiland door de Duitsers 37 bunkers gebouwd.

In 1996 wordt de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Daarna is de restauratie van het Forteiland opgepakt. In 2000 is het fort voorzien van verlichting en werd het mogelijk om het Forteiland te bezoeken. Het prachtige, half ondergrondse fort is het grootste van de Stelling van Amsterdam, met een uitgebreid gangenstelsel, meer dan 40 kamers en een indrukwekkende koepelzaal. Het is een belangrijke toeristische bezienswaardigheid in de IJmond geworden. Het fort en het eiland zijn grotendeels teruggebracht naar de originele staat, of ingericht als museum.

Een aantal highlights zijn: een volledig ingericht hospitaal ten tijde van vóór de Tweede Wereldoorlog, een compleet ingerichte Duitse bunker en een wapen- en munitie-museum.
NL(Noord-Holland / Utrecht / Zuid-Holland)
Streekmuseum ReeuwijkOns Streekmuseum is een afspiegeling van het dagelijks leven in Grootmoeders tijd, dus het begin van de twintigste eeuw. De ruggengraat van de vaste collectie is het ontstaan van de Reeuwijkse Plassen door turfwinning in Reeuwijk en Sluipwijk.NL(Zuid-Holland)
Toen Leidschendam-VoorburgToen Leidschendam-Voorburg is het historisch informatiepunt voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. In Toen Leidschendam-Voorburg werken Bibliotheek Leidschendam-Voorburg, Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg en het Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg samen.

NL(Zuid-Holland)
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop (blad Lek- en Huibert Kroniek)De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de kennis en de geschiedenis in het algemeen en die van Lexmond en Hei- en Boeicop in het bijzonder. Dit probeert de vereniging te bereiken door:
- Het organiseren van vier lezingen per jaar;
- Het organiseren van twee excursies per jaar;
- Publiceren van artikelen en boeken over de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop;
- Het houden van exposities;
- Het verzamelen en in stand houden van documenten en objecten van
historische betekenis van Lexmond en Hei- en Boeicop en omgeving;
- Het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop en hun bewoners;
- Het stimuleren van het behoud van monumenten, dorps-eigen karakteristieke gebouwen, infrastructuur en landschap.
NL(Zuid-Holland)
categorie: familieberichten en bidprentjes
Familieberichten Gorinchem/Bommelerwaard en Heusden/AltenaDe gegevens komen uit kranten uit Gorinchem en Het Land van Heusden en Altena sinds 01-01-2002 tot en met 04-04-2007 en worden steeds aangevuld.
Uit het weekblad De Toren uit de Bommelerwaard zijn gegevens sinds 01-01-2000 aanwezig.
Uit het weekblad Het Kontakt uit de Bommelerwaard zijn gegevens sinds 01-01-2007 aanwezig.
NL(Gelderland / Noord-Brabant / Zuid-Holland)
Familieberichten op Internet (uit kranten)Uit de kranten:
- Almere Vandaag
- Gooi- en Eemlander
- Haarlems Dagblad /IJmuider Courant
- Leids Dagblad
- Noorhollands Dagblad
NL(Flevoland / Noord-Holland / Utrecht / Zuid-Holland)
Genealogie in Wassenaar - Ton BrederoSinds 1993 heb ik alle genealogische gegevens van de gemeente Wassenaar gedigitaliseerd. Met DTB, BS, Overlijdensadvertenties enz.NL(Zuid-Holland)
GENSEARCH regio DordrechtIn de dordtenaZOEKer zijn ook alle gegevens opgenomen van de oude websites gensearch, kadaster (1832), adresboek (1855-1938) en telefoonboek 1958.
-1631-1958 buiten Dordrecht - niet-Dordtse bronnen
-1674-heden Dordrecht - Dordtse bronnen
-1889-1940:
Passagierslijsten - Oost-Indië (Indonesië)
Passagierslijsten - West-Indië (Curaçao, Suriname)
NL(Zuid-Holland)
Gouda: transcriptie doopboeken St.-Janskerk t/m 1712Er is in de periode 1934-1955 gewerkt aan de ontsluiting van de doopboeken van de hervormde (“Nederduits gereformeerde”) St.-Janskerk te Gouda voor de periode tot en met 1712.
Met tussenstappen heeft dit geresulteerd in een digitale versie, waarin op datum en (beperkt) op naam is te zoeken.

N.B.: Door de vele tussenstadia van bewerking is er nogal wat onzuiverheid in het uiteindelijke digitale resultaat, dus vergelijking met de originele bron in het streekarchief in Gouda is altijd noodzakelijk.
NL(Zuid-Holland)
Middeleeuwse Haagse Bestuurders: de lokale Haagse politieke elite tot in 1572De leden van de Haagse lokale bestuurselite in de middeleeuwen. Deze elite is beschouwd als het geheel van functionarissen in het bestuur van Haagambacht en in de colleges die op lager niveau functioneerden, zoals bijvoorbeeld van de Heilige-Geestmeesters. Het onderzoek strekte zich uit tot in 1572, het jaar waarin de Opstand in Den Haag leidde tot een leegloop van de plaats en een wijziging van de bestuurssamenstelling.
Ten behoeve van dit onderzoek is allereerst geput uit de regeringslijsten die Mensonides opstelde. Deze bevatten de namen van schepenen, burgemeesters, vroedschappen en kerkmeesters. Aan de hand van bronnenonderzoek is dit namenbestand uitgebreid en zijn bovendien bestuurslijsten opgesteld van de schouten, de gasthuismeesters van Sint-Nicolaas en het H. Sacrament, de H. Geestmeesters en de weesmeesters. Deze bestuurders waren vervolgens onderwerp van genealogisch-biografisch onderzoek.
De baljuws zijn niet tot de bestuurselite gerekend. Zij kwamen van buiten Den Haag en bleven buitenstaanders. Voor hun plaatsvervangers geldt dit overigens niet. Zij zijn dan ook tot de bestuurselite gerekend. Overigens zijn wel summiere gegevens betreffende de baljuws aan het databestand met prosopografische gegevens toegevoegd.
De verzamelde gegevens vormden de basis voor mijn ‘De Haagse politieke elite in de middeleeuwen’, Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (2000) 82-95.
NL(Zuid-Holland)
categorie: familieverenigingen
500 jaar famile NeomagusDeze website bevat de ongeveer 150 biografische schetsen die ik heb geschreven over de volwassen geworden leden van de familie Neomagus tot en met de 12de generatie. Ze omvatten een periode van ongeveer 500 jaar. De thans levende leden van de familie zijn van de 13de, 14de en 15de generatie. Ik vind het niet correct over hen informatie te verschaffen op een openbare website.
NL(Noord-Brabant / Zuid-Holland)
Databank Rijerkerk-Bronner met vele andere familienamen!Databank:
•Personen: 250396
•Gezinnen: 89505
•Totaal aantal verschillende familienamen: 23152

- Deze site wordt wekelijks bijgewerkt.
Het heeft geen zin mij te vragen naar personen en/of gegevens die niet in de databank vermeld staan. Of ik heb ze (nog) niet, of ik heb ze (nog) niet verwerkt, dus het antwoord zal altijd negatief zijn.
De genealogische en historische gegevens op deze pagina''s zijn met de meeste zorg in archieven en op andere betrouwbare plaatsen verzameld. Desondanks zijn foutjes, zeker gezien de zeer grote hoeveelheid gegevens, nooit geheel uit te sluiten, dus het blijft uiteraard uw eigen verantwoording zaken zonder eigen controle over te nemen. Overigens is overname van de gegevens voor niet-commerciële doeleinden volledig vrij. Wel stel ik het zeer op prijs indien u afwijkingen constateert en/of aanvullingen heeft, u dit mij, via ''contact'' bovenaan of via ''Stuur een opmerking in'' bij de desbetreffende persoon, laat weten.
NL(Zuid-Holland)
De familie Groen-BreukelmanOp deze website gaat het over families uit de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en Overijssel.
Daarnaast zijn er echter ook veel gegevens uit Duitsland en Amerika.
Als U merkt dat een bepaalde persoon ten onrechte wel of niet genoemd wordt, wilt U mij daar dan op attenderen? Ik zal dat dan zo spoedig mogelijk corrigeren.
(In verband met de privacy-wetgeving worden personen die nog in leven zijn hier niet vermeld).
Duitsland / NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Zeeland / Zuid-Holland) / Verenigde Staten
De genealogische site van de familie Poot.Welkom op de genealogische site van de familie Poot.
Ik ben al een jaar of 35 bezig met deze hobby. De laatste 7 jaar in samenwerking met Jaqueline Hofland-Poot.
Heeft u aanvullingen foto`s , scan`s van documenten voor ons ?.
Mail het dan aan mij.

Wilt u zoeken in de Poot database? Klik link
NL(Noord-Holland / Zuid-Holland)
De genealogische vereniging Van der Bijl (Blad: Festina Lente)''Hovaeus staat bekend als een betrouwbaar kroniekschrijver zodat je kunt aannemen dat ook dit verhaal correct is. Vanwege het feit dat achternamen in de middeleeuwen nog zeldzaam waren, kun je ervan overtuigd zijn dat de Van der Bijlen, Van der Kamers, Kloppers en Coddes die in de registers worden genoemd, inderdaad nakomelingen zijn van de eerste naamdragers en dan ligt het voor de hand dat je in later tijd in de vroegere leengebieden ook de stamvaders uit de Van der Bijl-genealogieen aantreft.NL(Zuid-Holland)
De Hoege Woeninck - Familie HogewoningWelkom op de homepage van
Frank Hoogewoning en Christa de Jager

Onderwerpen / subjects:
-Genealogie Hogewoning / Hogewoning genealogy
-Familiewapen / Coat of arms

Kwartierstaat F.C. Hoogewoning Kwartierbladen F.C. Hoogewoning
Kwartierstaat J. de Jager Kwartierbladen J. de Jager
Kwartierstaat C.G.J. Twigt Kwartierbladen C.G.J. Twigt
NL(Zuid-Holland)
De Kruijdboom - Familievereniging KruitDit is de officiële site van de familievereniging Kruit. De familievereniging staat open voor alle personen met de naam (van der) Kruit, Kruijt, Kruyt,Cruijt, Cruyt en alle andere verbasteringen zoals bv. Kruid, Kruidt, Kroet, Kroit, Kroth, Crewitt etc. etc.

This society is founded by descendants of Jacob Heyndricksz Cruyt born ca. 1640 at Catwijk on See and is open for al persons named Kruit irrespective the spelling.
NL(Zuid-Holland)
Familie Herweijer (blad Herweijer Post)Welkom op de website van de Stichting Familie Herweijer. Hier kunt U terecht voor informatie over de familie Herweijer in het algemeen en het familieonderzoek en de stichting in het bijzonder. Via deze website kunt u gemakkelijk contact met ons zoeken voor bijv. adreswijzigingen, geboorte- en overlijdensberichten en natuurlijk alle familieverhalen. Suggesties, op- en aanmerkingen en vragen zijn van harte welkom.NL(Zeeland / Zuid-Holland)
Familie Honcoop/HonkoopThe Honcoop/Honkoop family
There are 21.181 individuals and 8.436 families representing 4.588 surnames in this database.
The most common surnames in this database (in no particular order) are : BERG, van den(116), GROENVELD(149), DAM, van(133), JONG, de(232), HEUVEL, van den(81), NN(174), SCHOUTEN(74), VOS(79), HONCOOP(1186), HONKOOP(1542)
NL(Zuid-Holland)
Familieclub der nazaten van Johannes van der LindenMotto: Niet zo benauwd

Familieclub der nazaten van
Johannes van der Linden(1818 - 1894)

NL(Zuid-Holland)
Familievereniging Vreugdenhil (blad: Vreugdeschakel)Hoe is dit geslacht ontstaan en wat weten wij ervan? Die vraag beantwoorden is geen eenvoudige. Er zijn bronnen die mogelijk iets met dit ontstaan, alsook met het ontstaan van de naam Vreugdenhil te maken kunnen hebben. We laten ze hier volgen. Een zekere Willem Corsen van der Vliet, geboren ca. 1505, welgeboren en negenman - dat wil zeggen lid van een college van negen - van het dorp Naaldwijk, zo blijkt uit een belasting kohier van de tiende penning van 1561, heeft een eigen boomgaard op ''Vreuchdenhil''. NL(Zuid-Holland)
GEGEVENS STAMBOOM LEIDSE FAMILIE PONTAfstamming van Chearl (de) PONT en zijn broers Joris/Jacob/Jan
geboren Nieukercke(B), rond 1635 verhuisd naar Leiden (NL)
De naam PONT wordt ook geschreven als
DE PONT/ PONDT/DU PONT/DE PON/PON/VAN BRUGGEN.
België / NL(Zuid-Holland)
Genealogie (stamboom) fam. WeststrateHiernaast ziet u een overzicht van lokaties in Nederland waar onze familieleden zich gevestigd hebben. Waarschijnlijk zal alles niet meer helemaal kloppen en we hopen daarom op reacties, correcties, aanvulling etc. van u allemaal als leden van de familie weststrate.NL(Zuid-Holland)
Genealogie Hoorewech (Blad: Hoorngeschal)Hoornweg, Hoornweg van Rij, Hoorweg, Horeweg.
Deze namen zijn momenteel te vinden in geheel Nederland en in een aantal landen elders op de wereld. Vijf eeuwen geleden was er één vrouw met een soortgelijke naam, Jannetje Cornelisdr. Hoorewech, geboren omstreeks 1550 op een boerderij aan de Hoorewech te Overschie bij Rotterdam. Alle bovengenoemde naamgenoten stammen af van deze vrouw en haar echtgenoten die introkken op de boerderij.
De Hoornweg bestaat nog steeds, de boerderij (de enige die aan deze weg stond) is echter in 1925 eigendom geworden van de gemeente Rotterdam en in october 1952 afgebroken om plaats te maken voor woonflats en een winkelcentrum.
NL(Zuid-Holland)
Genealogie van de familie Werk (met de Poffertjeskraam op Kermissen)De vele takken aan de inmiddels fors gegroeide stamboom worden niet vergeten. De laatste jaren is mijn onderzoek meer en meer verschoven naar secundaire bronnen, zoals die over de kermisgeschiedenis van stad en provincie Groningen en, vaak met verrassende resultaten, rechterlijke archieven.NL(Groningen / Utrecht / Zuid-Holland)
Genealogie van het geslacht BoekeeOp deze site ziet U de resultaten van een onderzoekstocht naar de genealogie van de vijf geslachten Boekee. Door daarop te klikken vindt U de daarbij behorende generaties en een inleidende tekst over dat geslacht. Daarenboven kunt U gebruik maken van een zoekfunctie.

Van de vier geslachten Boekee die in Nederland zijn voorgekomen resteren er thans nog twee. Ze hebben gemeen dat deze geslachten weliswaar met verschillende namen zijn begonnen (zoals Boucquet, Bocquet, Boque en dergelijke), maar uiteindelijk alle vier de spelling Boekee zijn gaan gebruiken. De thans nog bestaande geslachten Boekee, nl. het Rijnlandse en het Hoekse geslacht, zijn met name geconcentreerd in Zuid Holland. Het Rijnlandse geslacht is afkomstig uit het gebied Pays de Lalloeue, ca. 40 km ten westen van Lille (Frankrijk) en heeft een protestantse achtergrond. Mogelijk hebben zij behoord tot de Bosgeuzen. Van het Hoekse geslacht, eveneens protestants, zijn de eerste sporen gevonden in Leffingen (België) en Breskens, Groede en Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen.

Van de uitgestorven geslachten behoort het Delftse geslacht, dat Rooms-Katholiek is, tot het Rijnlandse geslacht, hetgeen onlangs met voldoende zekerheid kon worden vastgesteld.

De twee Dordse takken, beide Evangelisch Luthers, zijn afkomstig van hetzelfde geslacht Bocquet dat rond 1680 vanuit Sainghen-en-Weppes, dicht bij het Pays de Lalloeue naar Minfeld en Freckenfeld in het huidige Rheinlandt-Pfaltz in Duitsland is gegaan.

Het Amsterdamse geslacht tenslotte is afkomstig uit Luik.

Verder kunt U op deze site informatie vinden over
•Spelling en betekenis van de naam Boekee
•De achtergrond van het geslacht Boekee in ruimer verband
en over de publicaties door Dick Boekee over de genealogie van het geslacht Boekee.
NL(Zuid-Holland)
Genealogische site over Bijker, Bosma, Van den Berg en BenckhuijsenDe site bevat verhalen, overzichten, boeken en foto's over Bijker (Opsterland en Schoterland), Bosma (id.), Van den Berg (Koudekerk) en Benckhuijsen (Veluwe). De oudst bekende rechtstreekse voorvader van het geslacht Bijker was rond 1620 boer in een dorpje tussen Heerenveen en Gorredijk. Hij had een behoorlijk stuk grond en was dorpsrechter. Er worden steeds nieuwe verhalen en overzichten over zijn nakomelingen en over andere voorouders geplaatst.NL(Friesland / Gelderland / Zeeland / Zuid-Holland)
Heden en verleden van de familie's HollanderDe vereniging staat open voor naamdragers Hollander, hun aanverwanten of andere belangstellenden. Als algemene doelstelling geldt het bevorderen en verrichten van genealogisch onderzoek, zoals het samenstellen van stambomen en geschiedenissen betreffende alle families die de naam Hollander dragen. Daartoe verschijnt elke 4 maanden de familiekrant: ''''Het heden en verleden van de families Hollander''''. Hierin treft u aan de resultaten van genealogisch onderzoek, wetenswaardigheden, nieuws uit het verleden en heden, mededelingen over de vereniging, etc. Daarnaast houden we elk jaar een ledenvergadering, waar we elkaar ook beter kunnen leren kennen door het organiseren van activiteiten.
Voor genealogische doeleinden heeft de vereniging de beschikking over een databank met inmiddels ruim 25.000 naamgenoten en een verzameling van officiële documenten, historische foto’s, advertenties, 30.000 bidprentjes, etc.
NL(Noord-Holland / Zuid-Holland)
Het Westlandse geslacht VoskampWelkom op deze website! Hier vind je de resultaten van mijn genealogisch onderzoek naar de familie Voskamp. Met deze website wil ik zo veel mogelijk contact leggen met mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Genealogisch onderzoek is nooit afgerond, en om die reden nodig ik een ieder uit die aanvullende informatie heeft met mij te delen. Naast de bekende gegevens zoals geboorte, trouwen en overlijden, ben ik vooral ook op zoek naar familiefoto's en interessante wetenswaardigheden. Veel plezier met het bekijken ervan!

De stamvader van het Westlandse geslacht Voskamp is Hermanus Voskamp. Op 1 februari 1739 huwde hij met Jannetje van Wemen in 's-Gravenzande waarna 5 kinderen worden geboren. Hieruit werden in de afgelopen 300 jaar (1715-2015) ruim 2200 nakomelingen geboren!

Deze familiegeschiedenis is verwerkt in het boek "Genealogie van de Westlandse tak Voskamp". Dit boek telt 260 bladzijden en is rijkelijk voorzien van foto's, krantenartikelen en bijdragen van aanverwanten alsmede een index.
NL(Zuid-Holland)
Homepage van de familie LouwMet o.a. de begravenen in de regio Reeuwijk.NL(Zuid-Holland)
Noppen: zie in Bronnen: Transcriptie huwelijken Zwijndrecht 1600-1677 (PDF)Op deze bladzijde worden bronbestanden (acten / indices) beschikbaar gesteld die deels of geheel door mij zijn 'getranscribeerd' aan de hand van (afschriften van) originelen die elders in archieven zijn geraadpleegd.
Hoewel met zorg samengesteld, sta ik niet in voor de absolute nauwkeurigheid van de gepresenteerde gegevens.
Een controle is altijd op zijn plaats!

-In o.a. het stadsarchief van Dordrecht, het CBG en het Nationaal Archief is te raadplegen een afschrift van:
Het register van de namen 'der gener die in de Gemeijnte tot Swijndrecht ten huwelijksen staet uitgeroepen ofte bevesticht sijn, tsedert anno 1600': Huwelijken Zwijndrecht 1600 t/m 26-09-1677).
-In het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden bevinden zich o.a de Rechterlijke, Notariele en Weeskamerarchieven van Woerden.
Een groot aantal aktes waarin familieleden Noppen en andere pannenbakkers voorkomen, wordt hier gepresenteerd; met soms een acte van elders.
Transcripties Notariele acten. (bijgewerkt op 29 april 2013).
Transcripties en scans Weeskamer acten. (1 acte / bijgewerkt op 2 mei 2013).
NL(Zuid-Holland)
Our AncestorswebThe “Our Ancestors” family tree is constantly changing and growing, with research being carried out fairly regularly into several branches of the tree.
As with all family trees, this one has its fair share of mystery.  There are some questions surrounding my grandmother, great grandmother and 3 times great grandfather.
Lots of my ancestors come from the historic county of Lancashire, England, on both my parents sides.
Denemarken / NL(Zeeland / Zuid-Holland) / Noorwegen / Verenigde Staten
Ruychrock History (alternatief?)BENT U EEN RUIGROK, RUIJGROK, RUYGROK, RUIFROK, RUIJFROK, RUYFROK, RUIGROK VAN DE WERVE OF RUIGROK VAN DER WERVEN OF STAMT U HIERVAN AF? Deze site heeft als doel: het verschaffen van informatie over het geslacht Ruychrock in het algemeen en het familieonderzoek in het bijzonder. Voor dat doel staan voor u een groot aantal onderwerpen ter beschikking. Het bestuur van de ''Vereniging Ruychrock History'' wenst u veel genoegen tijdens uw bezoek aan de site!NL(Zuid-Holland)
Stamboom Familie Hoogland (met bidprentje)Op de eerste plaats, wanneer je gaat zoeken op het internet dan denk je “Ho even! Wat een grote familie heb ik!” en “In alle hoeken van de wereld komen ze voor” Zo uitgebreid kan de familie toch niet zijn? !
Dan komt het moment waarop je gaat nadenken. Dan begint het zoeken, het uitpluizen, het navragen bij familieleden of internet-vrienden, enz. Maar weet waar je aan begint! Geduld is de sleutel! Soms kom je ook achter dingen die erg moeilijk zijn; hou daar ook rekening mee.
Maar wilt u helpen vinden? Er zijn nog meer!!
NL(Zuid-Holland)
Stamboom van der SteenDit is de stamboomsite van de familie Van der Steen, oorspronkelijk afkomstig uit Pernis.
De verschillende onderdelen van de site vindt u via de buttons hierboven.
Met enkele muisklikken komt u via de knop ‘Genealogie’ in een database met meer dan 17 000 personen, zowel van mannelijke als van vrouwelijke kant.
Via ‘Foto’s en Documenten’ komt u in 40 webalbums met meer dan 4000 foto’s en documenten.
Op de pagina ‘Introductie’ kunt u lezen wie wij zijn.
NL(Zuid-Holland)
Uw passie online: André den Haan (met veel info over Dordrecht)Deze website bevat:
- genealogische en geschiedkundige publicaties (Genealogie, Kwartierstaat en Bronnenpublicaties, DTB-transcripties)
- fotoalbum met schilderijen, beeldhouwwerken, architectuur, foto " s van Dordrecht, fragmenten uit boeken, die ik onlangs gelezen heb etc.
- een mogelijkheid om te reageren, namelijk via de pagina " s Contact en Gastenboek.

NL(Zuid-Holland)
Welkom op de Genealogie Homepage van T.Bais.Naast de familie Bais uit Wieringen:
Gerlofs/Klok
Hille/Hillen/Hillenius
Suk, Voppen, Witting, Huijg
NL(Friesland / Groningen / Noord-Holland / Zuid-Holland)
categorie: genetische genealogie
Genealogische Page van Arnold ZuiderentDe zoektocht naar de Oer-Vlaardinger wordt beschreven, waarbij een DNA-match werd gevonden tussen een 1000-jaar oude schedel te Vlaardingen en een lid van het geslacht Zuiderent. De gezichtsreconstructie wordt vergeleken met afbeeldingen van famieleden. Ook wordt op het onderwerp genografie ingegaan.NL(Zuid-Holland)
categorie: geschiedenis
'Huis'genoten uit een ver verleden (Delft)Hoe oud is uw huis? Wie hebben er ooit in gewoond? Wat waren dat voor mensen? Wat is er in de loop der tijd aan uw huis veranderd?
Als u in een oud huis in de binnenstad van Delft woont zult u daar vast wel eens nieuwsgierig naar zijn. Op deze website is van diverse huizen de geschiedenis al te vinden, maar van veel huizen nog niet. Staat uw huis er (nog) niet tussen, dan kunt u ook een steentje daartoe bijdragen. Graag zien wij uw bijdrage tegemoet. (De criteria die we aan een bijdrage stellen, kunt u elders op de site vinden)
Ook opmerkingen of aanvullingen op de reeds geplaatste verhalen zijn zeer welkom. En ook vrijwilligers die willen meewerken aan de verdere uitbreiding van deze site.
NL(Zuid-Holland)
De geschiedenis van Zuid-HollandDeze website is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Erfgoedhuis Zuid-Holland is een provinciaal kennis- en servicecentrum dat zich inzet om erfgoed te behouden, benutten en beleven. Dat doen we in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Deze website vertelt het verhaal van Zuid-Holland, met extra aandacht voor de Erfgoedlijnen die op initiatief van de provincie samen met circa tweehonderd partijen worden ontwikkeld: Goeree-Overflakkee, Trekvaarten, Landgoederenzone, Limes, Atlantikwall, de Oude Hollandse Waterlinie en de 'Waterdriehoek' Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch. NL(Zuid-Holland)
Delfia Batavorum: historische vereniging DelftDelfia Batavorum - historische vereniging met hart voor Delft - wil mensen enthousiast maken voor de stad Delft. We zijn trots op de stad en haar rijke verleden. Met onze activiteiten koesteren we deze historie en houden we de geschiedenis van de stad levend. Want over Delft zijn prachtige verhalen te vertellen. En dat niet alleen: de schoonheid van de stad is uniek en daar moeten we zuinig op zijn.

Huizenonderzoek Delft: link

Jaarboek 2015: 'Verheven als het huis des heeren'
Het precaire evenwicht tussen wereldlijke en geestelijke macht in de Republiek van 1618 tot 1631 door Wouter Kuyper:
link

Over 'Architectura moderna' en de Amsterdamse architect 'Hendrick de Keyser': link
NL(Zuid-Holland)
Documentatie- en Kenniscentrum AugustijnenhofVOOROUDERS IN DORDRECHT? Dat is dit dé plek waar historisch en genealogisch onderzoek in Dordrecht begint. Historisch centrum, pal tegenover het Regionaal Archief Dordrecht gevestigd, waar met een groot team vrijwilligers historisch onderzoek wordt gedaan. Waar bronnen worden ontsloten, lezingen worden gegeven, cursussen historisch huizenonderzoek en genealogische workshops worden gegeven, genealogische en cultuurhistorische Dordtse tijdschriften worden uitgegeven enz. Donateur-leden (minimaal € 15,00 per jaar) ontvangen jaarlijks maar liefst 7 digitale tijdschriften én kunnen gebruik maken van de diensten van het Augustijnenhof, waaronder onderzoek tegen een laag tarief van € 25,00 per uur. Zie ook www.dordrechtmonumenteel.nl www.dordtsgeboren.nl een www.illustredordracum.nlNL(Zuid-Holland)
Dordrechtse Monumenten en Bronnen (met diverse indexen en PDF-bestanden)Dordrecht Monumenteel is een initiatief van Stichting Illustre Dordracum. Deze stichting stimuleert en faciliteert historisch onderzoek naar monumenten in de oudste stad van Holland. De stad telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten. Van een groeiend aantal monumenten is de bouw- en de bewoningsgeschiedenis bekend. Illustre Dordracum is van mening dat iedere bewoner/eigenaar van een monument zich geroepen zou moeten voelen om de historie van zijn pand te onderzoeken, te laten onderzoeken of hier in een andere vorm aan bij te dragen.

NL(Zuid-Holland)
Dordts GeborenVoorouders in Dordrecht? Genealogisch tijdschrift gericht op Dordrecht. Het komt 3 keer per jaar in digitale vorm uit. Een abonnement kost € 10,00 per jaar. Donateur-leden van onze stichting (zie site) ontvangen het gratis en krijgen eveneens het 4 keer per jaar verschijnend cultuurhistorisch tijdschrift Dordrecht Monumenteel (www.dordrechtmonumenteel.nl) én zij kunnen gebruik maken van de diensten van ons historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. (www.augustijnenhof.nl)NL(Zuid-Holland)
Erfgoed Delft en omstrekenErfgoed Delft en Omstreken heeft diverse partners:
-Museum Nusantara maakt deel uit van de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN).
-Met NEMO/Kennislink heeft Erfgoed Delft een overeenkomst voor de uitwisseling van artikelen en andere content, in het bijzonder uit het tijdschrift Delf.
-Daarnaast werkt Erfgoed Delft samen met verschillende bedrijven, die zich opwerpen als sponsor of Schatbewaarder van Delft.
-Samen met Royal Delft stimuleert Erfgoed Delft de artistiek-culturele uitwisseling tussen de keramieksteden Jingdezhen (China) en Delft.
-Het Gemeentearchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie Beeld en Geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio zijn hier ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland). U kunt bij ons gratis terecht voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger), maar ook om in de kranten na te gaan wat er op een bepaalde dag in Delft gebeurde of hoe de gemeenteraad dacht over een bepaalde zaak.
NL(Zuid-Holland)
Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO)Klik svp op de knop 'Menu'
Door de eeuwen heen zijn er op allerlei manieren persoonsgegevens verzameld. Veel van deze gegevens zijn verloren gegaan, maar ook een aanzienlijk deel is wel bewaard gebleven. Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) beheert een groot aantal van deze genealogische bronnen uit de omgeving. Met behulp van deze bronnen kunt u meer te weten komen over personen uit het verleden en eventueel op zoek naar informatie over uw voorouders. Op dit moment kunt u bij ons de volgende genealogische bronnen raadplegen:
•Registers van de Burgerlijke Stand (1811-1913 voor geboorten, 1811-1938 voor huwelijken en 1811-1963 voor overlijdens)
•Volkstelling (1849)
•Delen van het Bevolkingsregister (1854-1929)
•DTB-registers (1574-1811)
•Bonboeken (registers van huiseigenaren) (ca 1640-ca 1830)
NL(Zuid-Holland)
Gemeente Den Haag - Haags GemeentearchiefInformatie over:- Uw stamboom- Een huis- Een wijk of straat- Andere onderwerpen- Afbeeldingen- Onderzoek m.b.v. informatiebladenNL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief Den HaagHet Haags Gemeentearchief is het geschiedkundig centrum van Den Haag. U kunt er informatie vinden over (oud) Den Haag, Loosduinen en Scheveningen, vanaf begin 14de eeuw tot nu. U kunt hier ook uw (Haagse) familiegeschiedenis uitzoeken.
Het Haags Gemeentearchief werkt aan versterking van de culturele identiteit van Den Haag en van de stedelijke samenhang. Dit doet het archief door het verwerven, beheren en verspreiden van belangrijke cultuurhistorische informatie over Den Haag en haar inwoners.
NL(Zuid-Holland)
Geneal. ver. 'De Stamboom' SliedrechtDe huidige plaats Sliedrecht is ontstaan uit 3 ambachten: Naaldwijk, Niemandvriend en Sliedrecht / Lockhorst. In het centrum zijn vele genealogische gegevens aanwezig op microfiches.NL(Zuid-Holland)
Genealogie Zuid-Hollandse Eilanden- Archieven op de Zuid-Hollandse Eilanden
- Genealogische homepages deelnemers
- Door deelnemers onderzochte namen
- Genealogische links - Kaart Zuid-Hollandse Eilanden van 1870
- Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie
- De Yahoo-site Zuid-Hollandse Eilanden voor o.a. berichtenarchief, lid worden, etc.
- Volledig doorzoekbare database met hoofdzakelijk namen van de Z-H eilanden

NL(Zuid-Holland)
Genealogische records (Dick Krabbendam)Gewoon even voor een genealogische glimlach (en soms een grimlach...): op deze pagina 50 genealogische uitersten. Wie er een heeft, mail hem mij en ik zet hem erbij. Ik vertrouw erop dat de gegevens geverifieerd zijn. Mocht je prijs stellen op een link naar de webpagina waarop de personen te vinden zijn, vermeld deze dan erbij. Een retourlink stel ik op mijn beurt dan weer op prijs. Neem ook eens een kijkje op mijn genealogiepagina's.

NL(Zuid-Holland)
GESCHIEDENIS VAN ZUID-HOLLAND: Ontdek de verhalen van Zuid-Holland Deze website is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Erfgoedhuis Zuid-Holland is een provinciaal kennis- en servicecentrum dat zich inzet om erfgoed te behouden, benutten en beleven. Dat doen we in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Deze website vertelt het verhaal van Zuid-Holland, met extra aandacht voor de Erfgoedlijnen die op initiatief van de provincie samen met circa tweehonderd partijen worden ontwikkeld: Goeree-Overflakkee, Trekvaarten, Landgoederenzone, Limes, Atlantikwall, de Oude Hollandse Waterlinie en de 'Waterdriehoek' Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch. NL(Zuid-Holland)
Goudse Canon - 40 vensters op de Goudse geschiedenis (1050-2005)De website 'Goudse Canon' is ontwikkeld in 2009 door de stuurgroep Goudse Canon in opdracht van Stichting Historisch Platform Gouda. De website is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de cultuur en geschiedenis van Gouda.NL(Zuid-Holland)
Het oostelijk deel van de Hoeksche WaardMet mijn homepage wil ik een overzicht geven van de geschiedenis van de Hoeksche Waard: één van de Zuid-Hollandse eilanden. Omdat mijn belangstelling uitgaat naar de vroegmoderne periode (de Republiek), grofweg geperiodiseerd van 1565 tot 1812, wil ik zoveel mogelijk informatie over deze periode verzamelen. Ik wil wijzen op genealogische bronnen, die tot op heden nog niet zo bekend waren. In de praktijk bleek mijn homepage zich steeds meer te richten op het oostelijk deel van de Hoeksche Waard en dan met name op ''s-Gravendeel.NL(Zuid-Holland)
Historisch den HaagUit archeologisch onderzoek blijkt dat de geschiedenis van Ypenburg veel verder terug gaat dan gedacht. Zo zijn er resten gevonden van een nederzetting van wel 5500 jaar oud. Op dat moment de oudste die in Nederland gevonden werd. Naast resten van huizen werd er ook een van de grootste grafvelden uit de Nederlandse prehistorie gevonden. Er zijn 42 mensen gevonden die begraven zijn in 31 graven. Dat dit grafveld juist in Ypenburg gevonden is, is geen toeval. Destijds trok de zee landinwaarts tot aan Ypenburg. Omdat Ypenburg in feite op een duin is gebouwd behielden de inwoners droge voeten. Ook toen was Ypenburg een ideale plek om te wonen.NL(Zuid-Holland)
Historisch Egmond (Blad: Geestgronden)De Stichting Historisch Egmond (SHE) bestaat sinds 1993. Doelstelling is het naspeuren en optekenen van de geschiedenis van de Egmonden en hun omgeving van het vroegste begin tot heden én het opwekken van de belangstelling daarvoor. Historisch Egmond probeert waar mogelijk het verband te leggen tussen vroeger en nu. Ook zoekt zij naar raakvlakken met de regionale, vaderlandse of algemene geschiedenis.NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap NieuwkoopHet Genootschap werd op 21 maart 1987 opgericht en heeft als doel:
- Het in de ruimste zin des woords bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van de drie kernen van de gemeente Nieuwkoop: Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat.
- Het verzamelen en tentoonstellen van historisch-cultureel belangwekkende voorwerpen en dokumenten over de geschiedenis van de gemeente Nieuwkoop.
- Het voor de gemeente Nieuwkoop trachten te behouden van karakteristieke gebouwen, monumenten en dorpsgezichten.
NL(Zuid-Holland)
Historisch genootschap Oud Soetermeer (blad: 't Seghen Waert)Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) is de historische vereniging van Zoetermeer. De doelstelling van de vereniging is het onderzoeken, uitdragen en behouden van de historie van Zoetermeer. NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap Roterodamum (Blad: Meent)Het Historisch Genootschap Roterodamum werd in 1947 opgericht met het doel de belangstelling voor de geschiedenis van Rotterdam en omgeving te bevorderen. NL(Zuid-Holland)
Historische Kring NieuwpoortMet gegevens uit Streefkerk, Groot Ammers, Nieuwpoort en Langerak.
De DTB- en BS-gegevens (geboorten, huwelijken en overlijdens) zijn raadpleegbaar in het centrum. Ook gegevens over het Slot Liesveld en het Dieselgemaal.
NL(Zuid-Holland)
Historische Kring Voorhout (Blad: Dwars Op)De geschiedenis van het dorp Voorhout dat nu samen met Sassenheim en Warmond de gemeente Teylingen vormt.

Op deze pagina de DTB van de Bartholomeuskerk Voorhout en de indexen van de geboorte, huwelijk en overlijden. De bronnen, samengesteld door Emiel van der Hoeven, van Voorhout zijn nog in bewerking.
De gegevens van de Burgelijke Stand (BS) van Voorhout zijn/komen op de website van het Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) en de Digitale stamboom beschikbaar.
Van 1812-1817 viel Voorhout onder Sassenheim. De BS over die periode is daar geregistreerd.
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging 's-GravendeelWelkom op de website van de Historische Vereniging ‘s-Gravendeel. Op de site treft u informatie over de vereniging en over de werkgroepen, en informatie over de geschiedenis van ‘s-Gravendeel, onder meer in artikelen die zijn overgenomen uit onze kwartaaluitgaven. De vereniging heeft ten doel:
- Het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van ''s-Gravendeel;
- Het verrichten van historisch onderzoek en inventarisatie met betrekking tot bovengenoemd gebied;
- Het aanleggen en beheren van een historisch archief;
- Het aanleggen en beheren van collecties van oudheidkundige of volkskundige voorwerpen;
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Berkel en RodenrijsOp deze website vindt u toegangen tot diverse archieven, bronbewerkingen, een aantal inventarissen en oude en nieuwe fotos van Berkel en Rodenrijs.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Capelle a.d. IJsselDe Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) werd in 1987 opgericht als voortzetting van de Vereniging tot Behoud van Oud Capelle (VOC). Deze VOC was een initiatief in 1980 van een aantal Capellenaren die zich verzetten tegen de heersende sloopdrift van het Bestuur van de Gemeente Capelle aan den IJssel.
Mede dankzij de inspanningen van de HVC is er geleidelijk een situatie ontstaan waarin de Gemeente een erfgoedbeleid voert met als doel cultuurhistorische waarden te definiëren, te beschermen, in stand te houden en bekendheid te geven. Het is op deze gronden dat de Gemeente Capelle aan den IJssel de doelstellingen van de HVC financieel ondersteunt.
De HVC is een vanzelfsprekende gesprekspartner wanneer beleidsvoorstellen worden voorbereid die te maken hebben met monumenten, archeologie en cultuurlandschap.
Elk kwartaal verschijnt het HVC Nieuwsblad waarin naast verenigingsnieuws ruim aandacht wordt geschonken aan historische onderwerpen.

Met de Collecties: (link)
* Beeldbank
* Burgerlijke Stand
* Archief van de Gemeente Capelle aan de IJssel / VADA
* Notariële akten
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging RijswijkRijswijk: een moderne, ruime plaats met veel groene gebieden. Maar daarnaast ook een plaats die zich mag verheugen in een eeuwenoude geschiedenis. De oude kern van Rijswijk is daar het levende bewijs van. Maar ook andere delen van Rijswijk hebben vaak een historisch zeer boeiend verleden.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Rijswijk en wilt u daarover meer weten? Dat kan wanneer u lid wordt van de Historische Vereniging Rijswijk. Deze vereniging zet zich in voor het behoud en de verspreiding van de Rijswijkse geschiedenis en haar cultuurhistorisch erfgoed. De HVR organiseert lezingen en excursies, verricht en stimuleert onderzoek en verzorgt historische publicaties. Elk jaar geeft zij een rijk geïllustreerd jaarboek uit, met vele interessante artikelen. Leden ontvangen regelmatig een convocatie voor de bijeenkomsten, waarin zij op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de vereniging.

Verteld Verleden
-Levensverhalen: Herinneringen van oudere Rijswijkers zijn waardevol voor de plaatselijke geschiedenis. Die mogen niet verloren gaan. Daarom gaan leden bij hen langs voor een interview. "Fijn, dat ik dat eens heb kunnen vertellen," zeggen ze vaak, nadat ze over hun leven hebben verteld.
-Thema-verhalen: Sommigen vertellen liever over een onderwerp waar ze veel mee hebben, bijvoorbeeld: oorlogservaringen in Nederlands-Indië, het Julialaantje of een prentbriefkaartenverzameling.
-Elk jaar ontvangen de leden van de HVR het boekje 'Levend Verleden' gratis. Er staan verkorte interviews in.
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Schiedam/ScyedamDe Historische Vereniging Schiedam is op 28 oktober 1975 opgericht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging VoorburgDe Historische Vereniging Voorburg is op 25 oktober 1993 opgericht. Het doel van de vereniging is het onderzoeken van de geschiedenis van Voorburg, het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor deze geschiedenis en het bevorderen van het behoud van de resterende, tastbare herinneringen uit het verleden van Voorburg.NL(Zuid-Holland)
Historische Werkgroep Oud-Wateringen & KwintsheulDe leden van de Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul zijn amateur-historici die elk hun eigen specialiteit of werkgebied hebben. Er zijn bijvoorbeeld leden die zich bezig houden met stamboomonderzoek, boerderijonderzoek of archeologie. Het thuishonk van de vereniging is de kaaskelder in het historische pand de Hofboerderij. In de kaaskelder is een bibliotheek aanwezig. Er is ook een foto- en dia-archief en een kaarten- en tekeningenverzameling . Daarnaast is er ook nog een uitgebreid knipselarchief.NL(Zuid-Holland)
Kastelen en Buitenplaatsen in de provincie Zuid-HollandU treft op deze site een inventarisatie aan van kastelen en buitenplaatsen welke in Zuid-Holland staan of hebben gestaan.
Aanvullende informatie is erg welkom!
NL(Zuid-Holland)
Kastelenstichting Holland en ZeelandWaar de belangstelling verdwijnt, daar verdwijnt ook de herinnering (Goethe).
De Kastelenstichting Holland en Zeeland werd opgericht in 1984.
Sinds 1995 beheert zij de kasteelruïnes Brederode (bij Santpoort) en Teylingen (in Voorhout).
NL(Noord-Holland / Zeeland / Zuid-Holland)
Leids Jaarboekje HV Oud Leiden 1904 - 2010 (met Links voor de index)Het Leids Jaarboekje verschijnt elk jaar in november. Het bevat toegankelijk geschreven wetenschappelijke artikelen over de geschiedenis van Leiden en omstreken. Ook zijn er een historisch, een archeologisch en een bouwhistorisch jaaroverzicht in opgenomen, samen met een overzicht van publicaties op het gebied van de geschiedenis van de stad. Het Jaarboekje is inbegrepen bij het lidmaatschap van de HVOL en niet los te koop.

Jaarboekjes index
Alle Jaarboekjes van de HVOL zijn gedigitaliseerd. De link brengt u bij alle oude jaargangen tot en met 2010. U kunt deze raadplegen of downloaden. Jaarboekjes vanaf 2011 zijn verkrijgbaar door lid te worden van de HVOL. Leden ontvangen elk jaar in november het nieuwe Jaarboekje tijdens de Dieslezing en kunnen oude Jaarboekjes voordelig aanschaffen.
Volgt u deze link voor het overzicht van alle oude Leidse Jaarboekjes.

Doorzoeken van de Jaarboekjes
U kunt zoeken door alle digitale Jaarboekjes. Vul in het onderstaande veld de zoekterm in en druk op zoek. Er wordt vervolgens een nieuw scherm geopend, waarin alle resultaten worden getoond.
NL(Zuid-Holland)
LEO ADRIAENSSEN: Zijn historische oeuvreAlle artikelen in de bibliografie van de hand van Leo Adriaenssen zijn rechtstreeks te downloaden via de rubiek Gepubliceerd historisch werk. Artikelen die door hem samen met anderen zijn geschreven, zijn op te vragen via de website www.thuisinbrabant.nl of via de redactie van de Brabantse Leeuw.
Voor vragen of achtergrondinformatie over de overige artikelen kunt u contact opnemen met Anna Krüger, de echtgenote van Leo Adriaenssen.

-Database Onwettige geboorten, Bastaardij, Incest, Vondelingen en Verboden huwelijken in Noord-Brabant, 1600-1800.
Het stamboom-onderzoek Verboden Vruchten gaat, kernachtig geformuleerd, over geboorte, huwelijk en overlijden; over seks en dood. Het verhaal gaat over de seksualiteit van Brabantse voorouders. Ook de dood (kindermoord) komt soms om de hoek kijken.

Database 'Haarlem':
Over de Noordoost-Brabantse migratie naar Haarlem
-Haarlem
-Meijerij 1610-1619
-Vrouwen ongehuwd, weduwe en gehuwd met een niet-meierijenaar
NL(Noord-Brabant / Noord-Holland / Zuid-Holland)
Middeleeuwse Haagse Bestuurders: de lokale Haagse politieke elite tot in 1572De leden van de Haagse lokale bestuurselite in de middeleeuwen. Deze elite is beschouwd als het geheel van functionarissen in het bestuur van Haagambacht en in de colleges die op lager niveau functioneerden, zoals bijvoorbeeld van de Heilige-Geestmeesters. Het onderzoek strekte zich uit tot in 1572, het jaar waarin de Opstand in Den Haag leidde tot een leegloop van de plaats en een wijziging van de bestuurssamenstelling.
Ten behoeve van dit onderzoek is allereerst geput uit de regeringslijsten die Mensonides opstelde. Deze bevatten de namen van schepenen, burgemeesters, vroedschappen en kerkmeesters. Aan de hand van bronnenonderzoek is dit namenbestand uitgebreid en zijn bovendien bestuurslijsten opgesteld van de schouten, de gasthuismeesters van Sint-Nicolaas en het H. Sacrament, de H. Geestmeesters en de weesmeesters. Deze bestuurders waren vervolgens onderwerp van genealogisch-biografisch onderzoek.
De baljuws zijn niet tot de bestuurselite gerekend. Zij kwamen van buiten Den Haag en bleven buitenstaanders. Voor hun plaatsvervangers geldt dit overigens niet. Zij zijn dan ook tot de bestuurselite gerekend. Overigens zijn wel summiere gegevens betreffende de baljuws aan het databestand met prosopografische gegevens toegevoegd.
De verzamelde gegevens vormden de basis voor mijn ‘De Haagse politieke elite in de middeleeuwen’, Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (2000) 82-95.
NL(Zuid-Holland)
Midden-Delfland is MensenwerkSporen van het verleden - de stichting 'Midden-Delfland is Mensenwerk' wekt de geschiedenis van Midden-Delfland opnieuw tot leven met persoonlijke verhalen, voorwerpen, foto's, documenten, historische plaatsen en objecten. Door middel van het menu, de interactieve tijdlijn, de interactieve kaart en de zoekmachine kan iedereen zijn eigen reis uitzetten en kennis maken met de rijke historie van deze streek.NL(Zuid-Holland)
Mijn Den HaagAls Hagenaar bent u onderdeel van de Haagse geschiedenis. Het Haags Historisch Museum is dan ook erg benieuwd naar uw persoonlijke verhalen en voorwerpen over Den Haag. Doe mee aan MijnDenHaag* en schrijf geschiedenis samen met het Haags Historisch Museum.

NL(Zuid-Holland)
Museum Vlaardingen: 5000 jaar leven in de delta van Rijn en MaasMuseum Vlaardingen vertelt het verhaal over 5000 jaar leven in de delta van Rijn en Maas. Maak kennis met de levens van Vlaardingers en andere deltabewoners. Ontdek hoe ze (over)leefden in de delta, met het water dat geeft en neemt.
De ‘Krabbeplasman’ uit prehistorische tijden, de in een boomstamkist begraven immigrant en graaf Dirk III uit de middeleeuwen, reder Abraham van der Linden en zijn vrouw Agneta van Reeuwijk uit de 18e eeuw, de zeeman Jan Pet uit de 20e eeuw; allemaal vertellen zij in het museum hun verhaal en daarmee het verhaal van 5000 jaar leven in de delta. Het museum toont een boomstamkano, middeleeuwse grafkisten, scheepsmodellen, gereedschappen, schilderijen, prenten, kleding en nog veel meer.

Het Centraal Visserijregister (vanaf 1911 tot circa 1980) is op dit moment (02-2018) niet raadpleegbaar. Genealogische - of andere vragen? Stuur een bericht of stel een vraag via bibliotheek@museumvlaardingen.nl.
Raadpleeg de collectie van Maritiem Digitaal via link
NL(Zuid-Holland)
Nieuwsbrief 'Waardevol Woerden' (Zh)Waardevol Woerden verschijnt elke drie maanden en is gratis verkrijgbaar op het stadhuis van Woerden, bij het VVV-kantoor, bij de bibliotheken van Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld, bij het Hofpoort ziekenhuis en bij het Stadsmuseum. Ook kunt u via een mailtje naar waardevol@woerden.nl zich aanmelden voor de nieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief dan iedere 3 maanden in uw mailbox.
Ook is de Nieuwsbrief te lezen op de site van de gemeente Woerden (al is dat even zoeken)
NL(Zuid-Holland)
Oudheidk. Ver. en Museum Bleiswijk (Blad: Blesewic)Het veenontginningsdorp Bleiswijk wordt reeds in de 12e eeuw genoemd. Een oorkonde uit 1242 maakt melding van de verkoop van Bleiswijkse veengronden. Volgens informatie uit de 17e eeuw bestond er in de 11e eeuw het slot Kranenburg, gesticht door een Burggraaf uit Leiden. Dit slot is vermoedelijk tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten vernietigd. Er is geen spoor van teruggevonden. In 1267 wordt het bestaan van een kerk in Bleiswijk vermeld. Bleiswijk was toen al een (hoge) Heerlijkheid.NL(Zuid-Holland)
Pilgrim Archives Leiden - Pilgrim FathersDe komst van de Pilgrim Fathers vanuit Engeland naar Leiden heeft bijgedragen aan haar reputatie als vluchtelingenstad. Een deel van deze vluchtelingen emigreerde tussen 1620 en 1629 naar Noord-Amerika met de Mayflower.NL(Zuid-Holland) / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten
Publicaties over adellijke families in NederlandInformatie en publicaties over adellijke geslachten in Nederland en het adelsbeleid in zowel binnen- als buitenland. De bijdragen omvatten de gebieden adelsgeschiedenis, heraldiek, genealogie en de Wet op de Adeldom. Alsmede een actuele lijst van adellijke geslachten in Nederland en de totstandkoming hiervan.België / Duitsland / Europa / NL(Drenthe / Flevoland / Friesland / Gelderland / Groningen / Limburg / Noord-Brabant / Noord-Holland / Overijssel / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland) / Wereld
Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg, Noordwijk en Leiderdorp of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken. Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis. Onze Prentverzameling bevat al het beeldmateriaal. Zij bestaat uit foto’s, prenten, tekeningen, plattegronden, prentbriefkaarten en dia’s betreffende Leiden en de andere plaatsen in Rijnland. Deze beeldcollectie bestaat uit ca. 125.000 nummers, die in de studiezaal (digitaal) aangevraagd, bekeken en nabesteld kunnen worden. Een deel van deze collectie vindt u in de Beeldbank op deze site.Daarnaast wordt een kleine Audiovisuele verzameling beheerd (video- en geluidsbanden, films en grammofoonplaten), evenals een Affichecollectie van ruim 10.000 affiches uit de 19e en 20e eeuw.In 2007 heeft het Regionaal Archief Leiden het initiatief genomen om een van haar schatten, de atlas van Blaeu genaamd 'Toonneel des Aerdrycks', digitaal toegankelijk te maken. Dit kostbare historische werk, bestaande uit zes banden, kon vanwege de kwetsbaarheid niet meer aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Het resultaat is een fantastisch digitaal boekwerk. Niet alleen bestemd voor Leiden maar voor heel kaartminnend Nederland en wereldwijd. Hiermee is een prachtig podium gecreëerd waarop dit bijzondere werk wordt geëtaleerd. Voor het eerst wordt de mogelijkheid geboden om letterlijk door alle zes delen van de atlas te bladeren. Dankzij de toepassing van hoge resolutie scantechnologie is het mogelijk moeiteloos tot op het kleinste detail in te zoomen.NL(Zuid-Holland)
Rotterdam en de verhalen van de familie EngelfrietEven doorscrollen naar beneden!!NL(Zuid-Holland)
St. De Kwakel toen & nuDe Kwakel is een dorp dat sinds 1576 deel uitmaakt van de gemeente Uithoorn. Het ligt in Noord-Holland, vlakbij de grens met Zuid-Holland. De Kwakel wordt omringd door Uithoorn, Kudelstaart en Aalsmeer. De Kwakel is een dorp met een heel eigen geschiedenis en een heel eigen dorpsleven.NL(Noord-Holland / Zuid-Holland)
Stelling van Amsterdam: Forteiland IJmuidenFort IJmuiden is gebouwd tussen 1881 en 1888. Met drie verdiepingen, 72 lokalen en een grotendeels ondergronds gangenstelsel van 585 meter lengte is het fort het grootste uit de zogeheten Stelling van Amsterdam, waar het sinds 1888 deel van uitmaakt. Het fort had als doel het verdedigen van de monding van het Noordzeekanaal. De Stelling van Amsterdam, met in totaal 43 forten en de mogelijkheid om een groot gebied rondom Amsterdam onder water te laten lopen, is aangelegd ter bescherming tegen militaire dreiging. In 1886 werd er een regiment gelegerd met ongeveer 300 man tijdens de paraatheid van de eerste wereldoorlog.

In 1929 werd de Noordersluis aangelegd en vanaf dat moment lag het fort van IJmuiden op een eiland: ‘het Forteiland’. In 1940 kwam het Forteiland in Duitse handen. Eind 1941 besluit het Duitse opperbevel tot aanleg van de Atlantikwall langs de bezette Europese westkust van Noorwegen tot Zuid-Frankrijk. IJmuiden wordt vanwege de belangrijke haven tot ‘Festung’ verklaard en er worden op het eiland door de Duitsers 37 bunkers gebouwd.

In 1996 wordt de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Daarna is de restauratie van het Forteiland opgepakt. In 2000 is het fort voorzien van verlichting en werd het mogelijk om het Forteiland te bezoeken. Het prachtige, half ondergrondse fort is het grootste van de Stelling van Amsterdam, met een uitgebreid gangenstelsel, meer dan 40 kamers en een indrukwekkende koepelzaal. Het is een belangrijke toeristische bezienswaardigheid in de IJmond geworden. Het fort en het eiland zijn grotendeels teruggebracht naar de originele staat, of ingericht als museum.

Een aantal highlights zijn: een volledig ingericht hospitaal ten tijde van vóór de Tweede Wereldoorlog, een compleet ingerichte Duitse bunker en een wapen- en munitie-museum.
NL(Noord-Holland / Utrecht / Zuid-Holland)
Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland: Portaal voor Rijnlandse geschiedenisDeze website wordt verzorgd door de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland in samenwerking met verenigingen, stichtingen, instellingen en andere organisaties die zich met de geschiedenis en het erfgoed in Rijnland bezighouden.
Dit (Oude)-Rijnland is vanouds de naam van een gebied dat zich uitstrekt van Hillegom tot (en met) Wassenaar en Zoetermeer, van de Noordzeekust tot Zwammerdam en Boskoop. Het is een van de kerngebieden van het graafschap Holland. De bewoningsgeschiedenis gaat echter veel verder terug, tot in de steentijd, met name op de Rijnoevers en strandwallen. Rijnland kent, ook historisch, tal van verschillende landschappen en daarmee verbonden activiteiten. Maar daartussen heeft altijd ook veel samenhang bestaan in de vorm van onderlinge relaties of gedeelde ervaringen.
NL(Zuid-Holland)
Stichting Oud Sassenheim (Blad: De Aschpotter)De beeldbank bezit een grote hoeveelheid foto’s, die in de loop der jaren door de Stichting Oud Sassenheim zijn verzameld, onder meer door giften en nalatenschappen van particulieren.
De beeldbank is verdeeld in meerdere albums zoals hier onder aangegeven. Door op het album van u keuze te klikken komt u in het gewenste album.

Het doel van de verschillende werkgroepen is om de voorkomende werkzaamheden goed te kunnen inventariseren en te verdelen. Bovendien wordt gestreefd naar het bundelen van gespecialiseerde kennis te of het verkrijgen daarvan. Vanuit gezamenlijke interesse willen we de werkzaamheden met plezier uitvoeren. Eenieder kan zich bij een van werkgroepen aanmelden als vrijwilliger of voor inlichtingen.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Rijnlands MiddenHet Streekarchief Rijnlands Midden bewaart de archieven van de gemeenten:
Alphen aan den Rijn (Aarlanderveen, Alphen, Benthorn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Hoogeveen in Rijnland, Koudekerk (aan den Rijn), Oudshoorn, Rijnwoude, Zwammerdam, Zuidwijk)
Nieuwkoop (Achttienhoven, Nieuwkoop en Noorden, Nieuwveen, Ter Aar, Vrijhoeven, Zevenhoven)
Kaag en Braassem (Alkemade, Hoogmade, Jacobswoude, Kalslagen, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Vrije en Lage Boekhorst, Woubrugge)
Naast gemeentearchieven beheert het Streekarchief Rijnlands Midden ook de overgebrachte rijksarchieven uit de bovenstaande gemeenten, zoals de rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. Bovendien is het streekarchief in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.
Ook wordt er een zo volledig mogelijke bibliotheek bijgehouden van boeken, tijdschriften en andere publicaties die betrekking hebben op de regio.
Daarnaast kunt u diverse bijzondere verzamelingen raadplegen, zoals een uitgebreide collectie foto's en prentbriefkaarten, kaarten en plattegronden, een collectie met mooie affiches en een aantal regionale kranten.
Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn familie, huis of buurt in deze regio kan terecht in de studiezaal. Alle boeken, archiefstukken, etcetera zijn gratis in te zien.  
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief RijnstreekOp zoek naar informatie over vroeger? Streekarchief Rijnstreek is hét historisch informatiecentrum voor de huidige gemeenten Woerden, Bodegraven, Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Reeuwijk, en werkt bovendien voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Onze documentatie en de vaak eeuwenoude archieven die het Streekarchief bewaart, bevatten een schat aan informatie over de streek en de mensen die er leefden.
Er kan gezocht worden in:
-Archieven
-Indexen
-Bouwvergunningen
-Foto's en kaarten
-Kranten
-Bibliotheek
-Lokale historie
-Streekgenoten

Recent toegevoegd:
-Inventaris gemeentearchief Willeskop 1816-1988
-Polderarchieven van Jaarsveld
-Kranten weer op website
-Digitalisering oud-rechterlijk archief Woerden en Montfoort
NL(Utrecht / Zuid-Holland)
Streekarchief Voorne-Putten: Zoeken in de diverse collectiesHet Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt zodoende de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, zoals dat van kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families. Bovendien is er een uitgebreide collectie foto’s en documentatie aanwezig, zodat het Streekarchief de aangewezen plek is voor iedereen met vragen over de lokale geschiedenis.

-Archievendatabase (bijna 2 miljoen)
-Bibliotheek (7.500 boeken en tijdschriften)
-Kranten (53.000 pagina's)
-Notariële akten (97.000)
-Beeldbank (47.000)
-Personendatabase (ruim 1 miljoen)
-Scans: 456 registers uit Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne enz.
-Historische films (620 stuks)
-Lokale geschiedenis
-Schatkamer
-Open Data (560 datasets)

Plaatsnamen
-Brielle, Heenvliet, Geervliet, Nieuwenhoorn, Biert, Abbenbroek, Hellevoetsluis, Rozenburg, Vierpolders, Rockanje, Spijkenisse, Simonshaven, Zwartewaal, Hekelingen, Oostvoorne, Rozenburg
NL(Zuid-Holland)
Streekmuseum Hoeksche Waard - Genealogie & StreekhistorieHet Streekmuseum Hoeksche Waard is van een grote genealogische betekenis. In de leeszaal staan inmiddels meer dan 3 miljoen microfiches met familie-gegevens. Ook links naar diverse streekgenealogieen van de Hoekse WaardNL(Zuid-Holland)
Streekmuseum ReeuwijkOns Streekmuseum is een afspiegeling van het dagelijks leven in Grootmoeders tijd, dus het begin van de twintigste eeuw. De ruggengraat van de vaste collectie is het ontstaan van de Reeuwijkse Plassen door turfwinning in Reeuwijk en Sluipwijk.NL(Zuid-Holland)
Toen Leidschendam-VoorburgToen Leidschendam-Voorburg is het historisch informatiepunt voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. In Toen Leidschendam-Voorburg werken Bibliotheek Leidschendam-Voorburg, Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg en het Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg samen.

NL(Zuid-Holland)
Vereniging 'Noitdorpsche Historiën'Nootdorp heeft al meer dan zeven eeuwen, soms bewogen, historie achter zich. Het Gemeente Bestuur van Nootdorp heeft in 1966 en 1990 de geschiedenis van Nootdorp nader laten beschrijven en dit is vastgelegd in de 'Kroniek van Nootdorp'.
De in 2001 opgerichte Vereniging 'Noitdorpsche Historiën' is een vervolg hierop en heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en die van Nootdorp in het bijzonder.
NL(Zuid-Holland)
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop (blad Lek- en Huibert Kroniek)De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de kennis en de geschiedenis in het algemeen en die van Lexmond en Hei- en Boeicop in het bijzonder. Dit probeert de vereniging te bereiken door:
- Het organiseren van vier lezingen per jaar;
- Het organiseren van twee excursies per jaar;
- Publiceren van artikelen en boeken over de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop;
- Het houden van exposities;
- Het verzamelen en in stand houden van documenten en objecten van
historische betekenis van Lexmond en Hei- en Boeicop en omgeving;
- Het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop en hun bewoners;
- Het stimuleren van het behoud van monumenten, dorps-eigen karakteristieke gebouwen, infrastructuur en landschap.
NL(Zuid-Holland)
Watersnoodmuseum: Oral History 1953 Het VerhaalWelkom op de website 1953 Het Verhaal. Op deze website vindt u alle informatie, en de vehalen, in woord, beeld en geluid over de Watersnoodramp van 1 Februari 1953 in Zeeland/Zuidholland.NL(Zeeland / Zuid-Holland)
categorie: handleiding
Bevolkingsreconstructie in de omstreken van Rotterdam (met begrippenlijst (o.a. Kekulé))De Stichting Voorouder is een erfgoedinstelling die zich toelegt op bevolkingsreconstructie, genealogisch onderzoek en familiegeschiedenis.
Aan de hand van vele bronnen wordt door een groep ervaren genealogen, van diverse plaatsen in Zuid-Holland, een reconstructie gemaakt van de gezinssamenstelling in de periode: eind 16e – begin 20e eeuw. Per plaats zijn overzichten beschikbaar van de uitgewerkte doop-, trouw- en begraafregisters en de akten (geboorte, huwelijk, overlijden) van de burgerlijke stand.

Alfabetisch overzicht van begrippen en termen die verband houden met genealogisch onderzoek.
NL(Zuid-Holland)
categorie: Heemkundige- en Historische Verenigingen
'Beschryvinge der stad Dordrecht'Heruitgave van het in 1909 vervaardigde register op geslachtsnamen voorkomend in "De beschrijvingen der stad Dordrecht" door Matthijs Balen, 1676.
In 1909 verscheen in een oplage van slechts 200 exemplaren een register op de geslachtsnamen voorkomend in De Beschryvinge der stad Dordrecht. Deze heruitgave van het register zal zowel genealogen als historici van dienst kunnen zijn bij hun onderzoek in Dordrecht. Het is voor € 14,50 te bestellen op de webshop  van boekhandel Vos & van der Leer (link) of af te halen in het Augustijnenhof (link)
NL(Zuid-Holland)
'Huis'genoten uit een ver verleden (Delft)Hoe oud is uw huis? Wie hebben er ooit in gewoond? Wat waren dat voor mensen? Wat is er in de loop der tijd aan uw huis veranderd?
Als u in een oud huis in de binnenstad van Delft woont zult u daar vast wel eens nieuwsgierig naar zijn. Op deze website is van diverse huizen de geschiedenis al te vinden, maar van veel huizen nog niet. Staat uw huis er (nog) niet tussen, dan kunt u ook een steentje daartoe bijdragen. Graag zien wij uw bijdrage tegemoet. (De criteria die we aan een bijdrage stellen, kunt u elders op de site vinden)
Ook opmerkingen of aanvullingen op de reeds geplaatste verhalen zijn zeer welkom. En ook vrijwilligers die willen meewerken aan de verdere uitbreiding van deze site.
NL(Zuid-Holland)
Archiefman: nadere toegangen (op o.a. Kadaster- en DTB-gegegevens)LET OP: De archieven waarnaar wordt verwezen worden bijna alle beheerd door het Streekarchief Midden-Holland te Gouda. Het betreft AMMERSTOL, BOSKOOP, GOUDA, KRIMPEN A/D IJSSEL, LEKKERKERK, NIEUWERKERK A/D IJSSEL, SCHOONHOVEN, VLIST, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN.
o.m. Kadaster Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen: de weergave in tabelvorm van de z.g. oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) = de start van het kadaster van Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen (Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a.) uit 1832, compleet met alle gegevens inzake soort eigendom, oppervlakte en belastingheffing.
NL(Zuid-Holland)
Delfia Batavorum: historische vereniging DelftDelfia Batavorum - historische vereniging met hart voor Delft - wil mensen enthousiast maken voor de stad Delft. We zijn trots op de stad en haar rijke verleden. Met onze activiteiten koesteren we deze historie en houden we de geschiedenis van de stad levend. Want over Delft zijn prachtige verhalen te vertellen. En dat niet alleen: de schoonheid van de stad is uniek en daar moeten we zuinig op zijn.

Huizenonderzoek Delft: link

Jaarboek 2015: 'Verheven als het huis des heeren'
Het precaire evenwicht tussen wereldlijke en geestelijke macht in de Republiek van 1618 tot 1631 door Wouter Kuyper:
link

Over 'Architectura moderna' en de Amsterdamse architect 'Hendrick de Keyser': link
NL(Zuid-Holland)
Documentatie- en Kenniscentrum AugustijnenhofVOOROUDERS IN DORDRECHT? Dat is dit dé plek waar historisch en genealogisch onderzoek in Dordrecht begint. Historisch centrum, pal tegenover het Regionaal Archief Dordrecht gevestigd, waar met een groot team vrijwilligers historisch onderzoek wordt gedaan. Waar bronnen worden ontsloten, lezingen worden gegeven, cursussen historisch huizenonderzoek en genealogische workshops worden gegeven, genealogische en cultuurhistorische Dordtse tijdschriften worden uitgegeven enz. Donateur-leden (minimaal € 15,00 per jaar) ontvangen jaarlijks maar liefst 7 digitale tijdschriften én kunnen gebruik maken van de diensten van het Augustijnenhof, waaronder onderzoek tegen een laag tarief van € 25,00 per uur. Zie ook www.dordrechtmonumenteel.nl www.dordtsgeboren.nl een www.illustredordracum.nlNL(Zuid-Holland)
Erfgoed Delft en omstrekenErfgoed Delft en Omstreken heeft diverse partners:
-Museum Nusantara maakt deel uit van de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN).
-Met NEMO/Kennislink heeft Erfgoed Delft een overeenkomst voor de uitwisseling van artikelen en andere content, in het bijzonder uit het tijdschrift Delf.
-Daarnaast werkt Erfgoed Delft samen met verschillende bedrijven, die zich opwerpen als sponsor of Schatbewaarder van Delft.
-Samen met Royal Delft stimuleert Erfgoed Delft de artistiek-culturele uitwisseling tussen de keramieksteden Jingdezhen (China) en Delft.
-Het Gemeentearchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie Beeld en Geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio zijn hier ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland). U kunt bij ons gratis terecht voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger), maar ook om in de kranten na te gaan wat er op een bepaalde dag in Delft gebeurde of hoe de gemeenteraad dacht over een bepaalde zaak.
NL(Zuid-Holland)
Geneal. ver. 'De Stamboom' SliedrechtDe huidige plaats Sliedrecht is ontstaan uit 3 ambachten: Naaldwijk, Niemandvriend en Sliedrecht / Lockhorst. In het centrum zijn vele genealogische gegevens aanwezig op microfiches.NL(Zuid-Holland)
Genealogisch Centrum Goeree-OverflakkeeMiddels deze website willen we bekendheid geven aan het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, een stichting voor geïnteresseerden in de familiegeschiedenis van ons eiland. U kunt via ons contact leggen met andere stamboomonderzoekers, een overzicht krijgen van de verzamelingen die in de loop der jaren aangelegd zijn en te weten komen hoe de samenwerking met het Streekarchief Goeree-Overflakkee gestalte heeft gekregen. Jarenlang heeft de stichting onderdak gevonden aan het Achterdorp 7 te Dirksland. Het ''uithangteken'' van deze ruimte, getiteld ''Het Feijne Kwartier'' hebben wij als logo voor de website en titel van de nieuwsbrief gehouden. De lokaliteit kon niet langer gebruikt worden, maar gelukkig was er ruimte bij het Streekarchief in Middelharnis. Daar wordt door bestuur en werkgroepleden nog net zo enthousiast gewerkt aan het ordenen en beschikbaar stellen van de verzamelingen op genealogisch gebied. Ook U kunt meedenken en discussieren via ons Forum of door donateur te worden van de Stichting.NL(Zuid-Holland)
Geschiedkundige vereniging Die HagheU houdt van Den Haag, u woont er, bent er geboren of interesseert zich voor de geschiedenis van de stad met zijn monumenten, bouwstijlen en 'couleur locale', die het typische Haagse karakter van de stad bepalen? U wilt graag meer weten over deze stad? Dan bent u bij de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe - Vrienden van het Haags Historisch Museum aan het juiste adres.

Die Haghe doet al sinds 1890 haar uiterste best om de geschiedkundige kennis over en belangstelling voor Den Haag en directe omgeving te bevorderen en historische stadsgezichten en monumenten te behouden.

En met ingang van 2016 is de vereniging formeel verbonden aan het Haags Historisch Museum en de Gevangenpoort na het samengaan met de Vrienden van het Haags Historisch Museum.

Met behulp van deze site kan o.m. gezocht worden in de gescande jaarboekjes van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe en de Gemeenteverslagen van Den Haag.
NL(Zuid-Holland)
Het Verhaal van Woerden (ZH)Verhalen stromen als rivieren
Net als de Oude Rijn, waaraan de huidige gemeente Woerden is gelegen, vormt ''Het Verhaal van Woerden'' een continu stromend geheel. Verhalen stromen vanuit een duidelijke oorsprong naar een oneindige zee van ontelbare andere verhalen waarmee zij verweven zijn en daar maakt het Verhaal van Woerden onderdeel van uit. Op deze website leest u het Verhaal van Woerden in 42 korte verhalen, opgesteld vanuit heel herkenbare en soms ook verrassende thema’s. De redactie bestaat uit vrijwilligers, die hun uiterste best doen alle verhalen op korte termijn online te zetten. Op dit moment is de site dus nog niet volledig ingevuld, maar het is de moeite waard om regelmatig terug te komen om de nieuwste verhalen te lezen en aanvullingen op bestaande verhalen te bekijken.

Aanvullingen zijn welkom!
NL(Zuid-Holland)
Historisch Egmond (Blad: Geestgronden)De Stichting Historisch Egmond (SHE) bestaat sinds 1993. Doelstelling is het naspeuren en optekenen van de geschiedenis van de Egmonden en hun omgeving van het vroegste begin tot heden én het opwekken van de belangstelling daarvoor. Historisch Egmond probeert waar mogelijk het verband te leggen tussen vroeger en nu. Ook zoekt zij naar raakvlakken met de regionale, vaderlandse of algemene geschiedenis.NL(Zuid-Holland)
Historisch genootschap Oud Soetermeer (blad: 't Seghen Waert)Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) is de historische vereniging van Zoetermeer. De doelstelling van de vereniging is het onderzoeken, uitdragen en behouden van de historie van Zoetermeer. NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap Roterodamum (Blad: Meent)Het Historisch Genootschap Roterodamum werd in 1947 opgericht met het doel de belangstelling voor de geschiedenis van Rotterdam en omgeving te bevorderen. NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap WARMELDA (Warmond)Welkom op de site van het Historisch Genootschap WARMELDA,
ter bevordering van de kennis over de Warmondse geschiedenis.
Ons dorp Warmond is ontstaan op de oude duinen tussen de Noordzee en het Hollands-Utrechts veengebied. Het dorp wordt in de negende eeuw voor het eerst vermeld. Uit die tijd stamt een goederenlijst van de kerk van St. Maarten te Utrecht waarin drie mansi (hoeven) te Warmelda genoemd worden.
NL(Zuid-Holland)
Historische Kring Voorhout (Blad: Dwars Op)De geschiedenis van het dorp Voorhout dat nu samen met Sassenheim en Warmond de gemeente Teylingen vormt.

Op deze pagina de DTB van de Bartholomeuskerk Voorhout en de indexen van de geboorte, huwelijk en overlijden. De bronnen, samengesteld door Emiel van der Hoeven, van Voorhout zijn nog in bewerking.
De gegevens van de Burgelijke Stand (BS) van Voorhout zijn/komen op de website van het Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) en de Digitale stamboom beschikbaar.
Van 1812-1817 viel Voorhout onder Sassenheim. De BS over die periode is daar geregistreerd.
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging 's-GravendeelWelkom op de website van de Historische Vereniging ‘s-Gravendeel. Op de site treft u informatie over de vereniging en over de werkgroepen, en informatie over de geschiedenis van ‘s-Gravendeel, onder meer in artikelen die zijn overgenomen uit onze kwartaaluitgaven. De vereniging heeft ten doel:
- Het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van ''s-Gravendeel;
- Het verrichten van historisch onderzoek en inventarisatie met betrekking tot bovengenoemd gebied;
- Het aanleggen en beheren van een historisch archief;
- Het aanleggen en beheren van collecties van oudheidkundige of volkskundige voorwerpen;
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Capelle a.d. IJsselDe Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) werd in 1987 opgericht als voortzetting van de Vereniging tot Behoud van Oud Capelle (VOC). Deze VOC was een initiatief in 1980 van een aantal Capellenaren die zich verzetten tegen de heersende sloopdrift van het Bestuur van de Gemeente Capelle aan den IJssel.
Mede dankzij de inspanningen van de HVC is er geleidelijk een situatie ontstaan waarin de Gemeente een erfgoedbeleid voert met als doel cultuurhistorische waarden te definiëren, te beschermen, in stand te houden en bekendheid te geven. Het is op deze gronden dat de Gemeente Capelle aan den IJssel de doelstellingen van de HVC financieel ondersteunt.
De HVC is een vanzelfsprekende gesprekspartner wanneer beleidsvoorstellen worden voorbereid die te maken hebben met monumenten, archeologie en cultuurlandschap.
Elk kwartaal verschijnt het HVC Nieuwsblad waarin naast verenigingsnieuws ruim aandacht wordt geschonken aan historische onderwerpen.

Met de Collecties: (link)
* Beeldbank
* Burgerlijke Stand
* Archief van de Gemeente Capelle aan de IJssel / VADA
* Notariële akten
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Nieuwerkerk a-d IJssel-Iets van de lokale historie is hier beschikbaar in tekst, beeld en geluid. In een groeiende beeldbank wordt een selectie aan prenten, foto’s en andere illustraties geboden.
-Zie voor 700 beschrijvingen van oude Nieuwerkerkse foto’s op het streekarchief: Midden-Holland
(468 foto’s daarvan zijn ook zelf te bekijken, de rest volgt.)
-Dankzij de lokale omroep is een origineel interview te beluisteren.
-Uit de rijke dorpsgeschiedenis zijn enkele beknopte beschrijvingen te raadplegen.
Stormvloed 1953 Oude Kerk
Torenklok Oude Kerk IJsselsteenbakkerij
Het oude dorp
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Oud-Leiden (met Beeldbank)De historische vereniging Oud Leiden houdt zich sinds haar oprichting op 5 november 1902 bezig met de geschiedenis van Leiden. Zij doet dit onder andere door het uitgeven van het Leids Jaarboekje en van publicaties in de Leidse Historische Reeks. Verder organiseert de vereniging lezingen en excursies, en subsidieert zij historische projecten.
Ook is er op de website een Beeldbank
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Oud-Schipluiden2010 is een bijzonder jaar in het bestaan van de Historische Vereniging Oud-Schipluiden. Veertig jaar geleden ontstond de Historische Werkgroep Oud-Schipluiden. In het startjaar waren elf personen actief lid. Aanvankelijk was het werk vooral op archiefonderzoek gericht. Vanaf juli 1976 werd Oud-Schipluiden ook bij het archeologisch onderzoek in de gemeente betrokken. In die maand zijn de fundamenten van de hoofdtoren van het kasteel Keenenburg met enkele aanbouwen blootgelegd. Op 4 juli 1979 werd de Historische Werkgroep bij de notaris omgezet in de Historische Vereniging Oud-Schipluiden.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging RijswijkRijswijk: een moderne, ruime plaats met veel groene gebieden. Maar daarnaast ook een plaats die zich mag verheugen in een eeuwenoude geschiedenis. De oude kern van Rijswijk is daar het levende bewijs van. Maar ook andere delen van Rijswijk hebben vaak een historisch zeer boeiend verleden.

Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van Rijswijk en wilt u daarover meer weten? Dat kan wanneer u lid wordt van de Historische Vereniging Rijswijk. Deze vereniging zet zich in voor het behoud en de verspreiding van de Rijswijkse geschiedenis en haar cultuurhistorisch erfgoed. De HVR organiseert lezingen en excursies, verricht en stimuleert onderzoek en verzorgt historische publicaties. Elk jaar geeft zij een rijk geïllustreerd jaarboek uit, met vele interessante artikelen. Leden ontvangen regelmatig een convocatie voor de bijeenkomsten, waarin zij op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de vereniging.

Verteld Verleden
-Levensverhalen: Herinneringen van oudere Rijswijkers zijn waardevol voor de plaatselijke geschiedenis. Die mogen niet verloren gaan. Daarom gaan leden bij hen langs voor een interview. "Fijn, dat ik dat eens heb kunnen vertellen," zeggen ze vaak, nadat ze over hun leven hebben verteld.
-Thema-verhalen: Sommigen vertellen liever over een onderwerp waar ze veel mee hebben, bijvoorbeeld: oorlogservaringen in Nederlands-Indië, het Julialaantje of een prentbriefkaartenverzameling.
-Elk jaar ontvangen de leden van de HVR het boekje 'Levend Verleden' gratis. Er staan verkorte interviews in.
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Schiedam/ScyedamDe Historische Vereniging Schiedam is op 28 oktober 1975 opgericht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Zwijndrecht (blad Swindrecht Were)De oorsprong van Zwijndrecht ligt in nevelen. Was hier een oversteekplaats door het water naar Dordrecht? Waarschijnlijk wel. Aanvankelijk een doorwaadbare plaats, later toen na erge vloeden de Maas tussen Dordt en Zwijndrecht kwam te liggen, een veer. In de 15e/16e eeuw was er sprake van zoutindustrie, in de 17e eeuw was Zwijndrecht vooral een tuindersdorp, door de vruchtbare grond de moestuin van Dordrecht en Rotterdam. Later had Zwijndrecht één van de grootste veilingen. Deze bevond zich direct langs de spoorlijn.
De gunstige ligging van Zwijndrecht, met een enorme afzetmarkt in de directe omgeving, was en is van grote betekenis voor de handel. Halverwege de 19e eeuw kwamen enkele industriebedrijven naar Zwijndrecht, waaronder een glasfabriek, een bierbrouwerij en een chocoladefabriek. Er waren in die tijd drie scheepstimmerwerven. Eind 19e eeuw kwamen er, vooral door de goede bereikbaarheid over water, grotere industrieën naar Zwijndrecht, zoals onder andere rijstpellerij Euryza, een flessenfabriek en een aantal chemische fabrieken, waaronder Van de Bergh en Jurgens (het tegenwoordige Unimills) en de chemische industrie Hercules.
In de gemeente Zwijndrecht zijn de vroegere dorpen Meerdervoort (1855), Heer Oudelands Ambacht (1857), Groote Lindt (1881) en Kijfhoek (1857) opgegaan. In oktober 2002 kwam daar ook Heerjansdam bij.
NL(Zuid-Holland)
Leids Jaarboekje HV Oud Leiden 1904 - 2010 (met Links voor de index)Het Leids Jaarboekje verschijnt elk jaar in november. Het bevat toegankelijk geschreven wetenschappelijke artikelen over de geschiedenis van Leiden en omstreken. Ook zijn er een historisch, een archeologisch en een bouwhistorisch jaaroverzicht in opgenomen, samen met een overzicht van publicaties op het gebied van de geschiedenis van de stad. Het Jaarboekje is inbegrepen bij het lidmaatschap van de HVOL en niet los te koop.

Jaarboekjes index
Alle Jaarboekjes van de HVOL zijn gedigitaliseerd. De link brengt u bij alle oude jaargangen tot en met 2010. U kunt deze raadplegen of downloaden. Jaarboekjes vanaf 2011 zijn verkrijgbaar door lid te worden van de HVOL. Leden ontvangen elk jaar in november het nieuwe Jaarboekje tijdens de Dieslezing en kunnen oude Jaarboekjes voordelig aanschaffen.
Volgt u deze link voor het overzicht van alle oude Leidse Jaarboekjes.

Doorzoeken van de Jaarboekjes
U kunt zoeken door alle digitale Jaarboekjes. Vul in het onderstaande veld de zoekterm in en druk op zoek. Er wordt vervolgens een nieuw scherm geopend, waarin alle resultaten worden getoond.
NL(Zuid-Holland)
Leven in Nieuw-VennepWat doen we op deze site? De inventarisatie en de vastlegging van het leven en de cultuur in Nieuw-Vennep in de breedste zin van het woord. Dus hoe het was, maar ook hoe het is en hoe het wordt. We zetten ons in , voor het verspreiden van dit alles zodat ook nieuwe generaties bewoners en ondernemers kennis kunnen nemen van dit unieke cultureel erfgoed. Wij wensen u veel lees-, kijk- en luisterplezier.

Deze website is een initiatief van Stichting Meerhistorie en de Stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep en mogelijk gemaakt door subsidie uit de regeling Volkscultuur van de Gemeente Haarlemmermeer.

NL(Noord-Holland / Zuid-Holland)
Magazine Haagse HistorieGeschiedenis van de stad, op uw eigen mat!
Het magazine is ontstaan uit de samenwerking tussen 20 historische verenigingen in den Haag, samen met anderen.
Neem nu een abonnement en u ontvangt Haagse Historie elke drie maanden.
NL(Zuid-Holland)
Meer-Historie (van de Haarlemmermeer) Maar er is meer!Het magazine van de stichting Meer-Historie verschijnt sinds 1972 en is een kwartaal uitgave met informatie over de cultuurgeschiedenis van Haarlemmermeer (in de ruimste zin van het woord). Meer-Historie verschijnt in een oplage van 2700 exemplaren en wordt verspreid onder de begunstigers van de Stichting Meer-Historie. Ook is Meer-Historie te koop in een aantal gerenommeerde boekwinkels in Haarlemmermeer.

NL(Noord-Holland / Zuid-Holland)
Museum De Ronde VenenMuseum De Ronde Venen beheert een unieke erfgoedcollectie van De Ronde Venen en vertelt daarmee het verhaal van het veenlandschap waar wij dagelijks in en mee leven. In het museum werken twee parttime professionals en een grote groep vrijwilligers dag in, dag uit om dit stukje geschiedenis levend te houden. Het topstuk van het museum is de laatste Veensteekmachine van Nederland. Deze enorme baggermachine is de laatste representant van de 800 jaar durende turftijd in De Ronde Venen, waarin nog steeds menig inwoner zijn roots heeft liggen. In het museum worden de herinneringen bewaard en de verhalen weer tot leven gebracht van de mensen die eeuwenlang leefden en ploeterden in dit veenmoerasgebied.NL(Zuid-Holland)
Oudheidk. Ver. en Museum Bleiswijk (Blad: Blesewic)Het veenontginningsdorp Bleiswijk wordt reeds in de 12e eeuw genoemd. Een oorkonde uit 1242 maakt melding van de verkoop van Bleiswijkse veengronden. Volgens informatie uit de 17e eeuw bestond er in de 11e eeuw het slot Kranenburg, gesticht door een Burggraaf uit Leiden. Dit slot is vermoedelijk tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten vernietigd. Er is geen spoor van teruggevonden. In 1267 wordt het bestaan van een kerk in Bleiswijk vermeld. Bleiswijk was toen al een (hoge) Heerlijkheid.NL(Zuid-Holland)
St. De Kwakel toen & nuDe Kwakel is een dorp dat sinds 1576 deel uitmaakt van de gemeente Uithoorn. Het ligt in Noord-Holland, vlakbij de grens met Zuid-Holland. De Kwakel wordt omringd door Uithoorn, Kudelstaart en Aalsmeer. De Kwakel is een dorp met een heel eigen geschiedenis en een heel eigen dorpsleven.NL(Noord-Holland / Zuid-Holland)
Stichting Historisch Charlois (Rotterdam)De stichting heeft ten doel de belangstelling voor de historie van de deelgemeente Charlois te vergroten en te activeren, alsmede het bewaken en bevorderen van de instandhouding van monumenten.NL(Zuid-Holland)
Stichting Oud Alkemade (blad 'de Alkemadders' )Rond 1290 kocht Dirk van Alkemade het hele gebied van de ''''heeren eedelen van Leyden''''. Zij waren bruggraven van Leiden en heren van Rijnland. Het geslacht van Dirk van Alkemade stamde af van het oude grafelijke huis van Holland. Dit is terug te zien in hun wapenschild dat bestaat uit een zwarte leeuw, waarvan de kop afgedekt is met de prinselijke bloemenkroon. Dit wapen is nog steeds het huidige wapen van de gemeente Alkemade.
Het slot van het geslacht Alkemade stond al in de 9e eeuw in Warmond. Het werd vele malen verwoest en weer opgebouwd. Er is nu helaas niets meer van te vinden.
Toen Dirk van Alkemade het gebied kocht kreeg het automatisch zijn naam. Vanaf 1291 kreeg de heer van Alkemade het recht van heerlijkheid wat inhield dat hij de rechtspraak en het bestuur van het gebied op zich nam, dat hij het jachtrecht bepaalde, dat hij het recht van hand- en spandiensten had en ook het recht had om tienden van de bevolking te heffen. Zo ontstond de heerlijkheid van Alkemade.
NL(Zuid-Holland)
Stichting Oud Sassenheim (Blad: De Aschpotter)De beeldbank bezit een grote hoeveelheid foto’s, die in de loop der jaren door de Stichting Oud Sassenheim zijn verzameld, onder meer door giften en nalatenschappen van particulieren.
De beeldbank is verdeeld in meerdere albums zoals hier onder aangegeven. Door op het album van u keuze te klikken komt u in het gewenste album.

Het doel van de verschillende werkgroepen is om de voorkomende werkzaamheden goed te kunnen inventariseren en te verdelen. Bovendien wordt gestreefd naar het bundelen van gespecialiseerde kennis te of het verkrijgen daarvan. Vanuit gezamenlijke interesse willen we de werkzaamheden met plezier uitvoeren. Eenieder kan zich bij een van werkgroepen aanmelden als vrijwilliger of voor inlichtingen.
NL(Zuid-Holland)
Stichting Oud Zoeterwoude (blad: Suetan)Oud Zoeterwoude heeft een archief van naslagwerken met betrekking tot Zoeterwoude. Het archief bevindt zich in onze oudheidkamer Suetanborgh. U kunt het archief raadplegen na het maken van een afspraak via het secretariaat.
Wilt u weten wat we zoal in huis hebben, dan kunt u de volgende inhoudsopgaven raadplegen. Onze overzichten zijn geplaatst als pdf. Indien het overzicht zich niet automatisch opent, klik dan hier en download c.q. installeer het programma Adobe Reader.
Nieuw is dat deze items als afbeelding en met een korte beschrijving in een nieuwe databank worden ondergebracht.
Het is onze Bibliotheek collectie die u hier kunt vinden. Zolang echter het digitaliseren en overbrengen nog niet geheel gereed is, kunt u onderstaande lijsten raadplegen.
NL(Zuid-Holland)
Stichting Oud-Aalsmeer (Blad: Oud Nuus)Een website is net een archief: Er is van alles te vinden, je moet alleen even weten waar je moet zoeken.
De indeling van deze startpagina helpt u daar bij.
Bovenaan staat iets over onze stichting in het algemeen.
Links staat wat we zoal doen of gedaan/geproduceerd hebben.
NL(Noord-Holland / Zuid-Holland)
Stichts-Hollandse Historiche Vereniging (rond Woerden) (blad Heemtijdinghen)Welkom op de website van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging - SHHV. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van het Stichts-Hollandse grensgebied in ruime zin (art.3. Statuten). Het werkgebied omvat de Stichts- Hollandse grensstreek in het stroomgebied van de Oude Rijn en de Hollandse IJssel. Dit gebied valt samen met beheersgebied het eeuwenoude 'Grootwaterschap van Woerden' dat sinds 1 januari 1995 is gefuseerd met het 'Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden'.NL(Utrecht / Zuid-Holland)
Streekarchief Eiland IJsselmondeVan alle relevante stukken over het eiland IJsselmonde en de mensen die op het eiland hebben geleefd, worden de gegevens zoveel mogelijk vastgelegd. Hoewel het Streekarchief eigenlijk meer een historische databank genoemd kan worden, bezit het archief een grote schat aan gegevens zoals:
•vele genealogieën, stamreeksen en kwartierstaten.
•een bibliotheek met een grote collectie genealogische boeken als ook over het eiland IJsselmonde
•een database, door ons ‘de zoekmachine’ genoemd, waarin men de gegevens uit ca. 250.000 akten van de Burgerlijke Stand van de voormalige en huidige gemeenten op IJsselmonde kan raadplegen.
•Doop- ,Trouw- en Begraafregisters van de voormalige en huidige gemeenten op het eiland IJsselmonde.
•Oude gebruiksvoorwerpen uit het boerenleven.
•DTB-registers van bijna heel Nederland in boekvorm.
•Een uitgebreide fotocollectie van het eiland IJsselmonde.

NIEUW:Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan maakte het Streekarchief haar eerste digitale uitgave: Een DVD met het Oud Notarieel Archief van IJsselmonde (1661-1811). Naast alle gedigitaliseerde akten uit bovenstaande inventarissen bevat de DVD ook een overzicht in Excel met de namen van personen en plaatsen die in de akten voorkomen met een directe verwijzing naar de desbetreffende bladzijde/akte waar de naam is vermeld.
De DVD kost € 17,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Donateurs kunnen de DVD verkrijgen voor € 12,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Voor meer informatie over de DVD of als u de DVD wilt bestellen kunt u een email sturen via het contactformulier op de website.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Rijnlands MiddenHet Streekarchief Rijnlands Midden bewaart de archieven van de gemeenten:
Alphen aan den Rijn (Aarlanderveen, Alphen, Benthorn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Hoogeveen in Rijnland, Koudekerk (aan den Rijn), Oudshoorn, Rijnwoude, Zwammerdam, Zuidwijk)
Nieuwkoop (Achttienhoven, Nieuwkoop en Noorden, Nieuwveen, Ter Aar, Vrijhoeven, Zevenhoven)
Kaag en Braassem (Alkemade, Hoogmade, Jacobswoude, Kalslagen, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Vrije en Lage Boekhorst, Woubrugge)
Naast gemeentearchieven beheert het Streekarchief Rijnlands Midden ook de overgebrachte rijksarchieven uit de bovenstaande gemeenten, zoals de rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. Bovendien is het streekarchief in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.
Ook wordt er een zo volledig mogelijke bibliotheek bijgehouden van boeken, tijdschriften en andere publicaties die betrekking hebben op de regio.
Daarnaast kunt u diverse bijzondere verzamelingen raadplegen, zoals een uitgebreide collectie foto's en prentbriefkaarten, kaarten en plattegronden, een collectie met mooie affiches en een aantal regionale kranten.
Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn familie, huis of buurt in deze regio kan terecht in de studiezaal. Alle boeken, archiefstukken, etcetera zijn gratis in te zien.  
NL(Zuid-Holland)
Vereniging 'Oud-Lisse' (met index op hun Nieuwsblad)De Vereniging zet zich op krachtige wijze in voor het behoud van beeldbepalende panden, bomen en landschappen in de gemeente.
Na jaren op de barricades te hebben gestaan worden het cultuurhistorisch belang en de doelstellingen van de Vereniging nu algemeen, ook door de gemeentebestuurders, erkend. Leden van de vereniging hebben zitting in gemeentelijke commissies die te maken hebben met de ontwikkelingen in het dorp, bijvoorbeeld de Monumentencommissie.
Zij geven ook een aantal boeken uit.
NL(Zuid-Holland)
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop (blad Lek- en Huibert Kroniek)De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de kennis en de geschiedenis in het algemeen en die van Lexmond en Hei- en Boeicop in het bijzonder. Dit probeert de vereniging te bereiken door:
- Het organiseren van vier lezingen per jaar;
- Het organiseren van twee excursies per jaar;
- Publiceren van artikelen en boeken over de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop;
- Het houden van exposities;
- Het verzamelen en in stand houden van documenten en objecten van
historische betekenis van Lexmond en Hei- en Boeicop en omgeving;
- Het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop en hun bewoners;
- Het stimuleren van het behoud van monumenten, dorps-eigen karakteristieke gebouwen, infrastructuur en landschap.
NL(Zuid-Holland)
Welkom op WikiDelft!De informatie op WikiDelft draait rond een aantal thema’s (categorieën in wiki-taal); Verhalen in de buurt, Ambachten in Delft, Straten in Delft, Grachten in Delft, Tunnels in Delft, Buurten in Delft, Wijken in Delft, de Spoorzone, Delfts Blauw, Delft en de Oranjes, Indonesië in Delft, Delft en de VOC, Delft en de wereld, Delftse instellingen, Delftse personen, Delftse middenstand, Delftse Meesters, Muziek in Delft, Industrie en techniek in Delft, Moderne kunst in Delft, Delft en de Gouden Eeuw, Oorlog in Delft, Welzijn in Delft en Verenigingsleven in Delft. Onder deze thema’s kunnen artikelen aangemaakt worden over allerlei onderwerpen. In de ''etalage'' vindt u bovendien het onderdeel ‘Delftse datums’, dit is een kalender met historische datums voor deze maand. Wat gebeurde er in Delft op deze dag in vroeger eeuwen?

Als u zoekt naar informatie in WikiDelft, vindt u in de middenkolom de artikelen en rechts in het scherm items uit de collecties van Erfgoed Delft die aan uw zoekvraag voldoen. Ook bij de collectie-items kunt u -als u ingelogd bent- een reactie plaatsen, of een verhaal schrijven.
NL(Zuid-Holland)
categorie: heraldiek, wapens en vlaggen
Alles over heraldische productenEen website waar u informatie vindt over heraldische producten als zegelringen, familiewapens, schilderijen, gravures en het ontwerpen van familie wapens.NL(Zuid-Holland)
Hollandse Genealogische DatabankU vindt op HoGenDa gegevens uit het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuidholland), uit Zeeland en uit de invloedssfeer van Holland (het z.w. van Utrecht, de Betuwe, de Bommelerwaard, het land van Altena en Heusden, het n.w. van Brabant). HoGenDa kent een openbaar en een besloten gedeelte. Het besloten gedeelte is uitsluitend te raadplegen indien men lid is van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en/of de Genealogische Vereniging Prometheus. Nadere informatie over beide verenigingen vindt u onder ‘lidmaatschap’ en ‘vereniging’ in de bovenste menubalk.
Vanaf 1 september 2007 is de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) actief en heeft sindsdien een explosieve groei doorgemaakt.

Ondertussen zijn er 3775 artikelen, bestaande uit bewerkte archiefbronnen, genealogieën, kwartierstaten en leenrepertoria, geplaatst met een geschatte omvang van ruim 120.000 pagina''s. Daarnaast zijn er 5.856 familiewapens geplaatst, waarvan er vele herkomstig zijn uit unieke wapenboeken (Amsterdam, Delft, Gorinchem). (Datum bericht: 28-12-2011)

NL(Noord-Brabant / Noord-Holland / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland)
Ons Voorgeslacht - Hollandse vereniging voor genealogieHet actieve werk- en publicatiegebied van de vereniging is: het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuid-Holland), Zeeland en zijn invloedssferen (het Zuidwesten van Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van Altena en Heusden, Noordwesten van Brabant).
Vanaf 1 januari 2009 zal het mogelijk zijn om bij de vereniging een familiewapen te laten registreren. ‘Ons Voorgeslacht’ onderscheidt zich daarbij door wapens op te nemen waar de heraldische tekenaars hun artistieke vrijheid in mogen ontwikkelen. Zo worden o.a. ook schildhouders en spreuken toegestaan. Uiteraard worden de wapenvormen van de Middeleeuwen tot heden getoetst door een heraldisch college voordat ze worden opgenomen. Ook nieuw is dat registraties direct met een afbeelding op de Heraldische Databank worden gezet uiteraard met toestemming van de aanvrager.
Nadere informatie over het registreren van een familiewapen kunt u vinden op deze website.
NL(Noord-Holland / Zeeland / Zuid-Holland)
Publicaties over adellijke families in NederlandInformatie en publicaties over adellijke geslachten in Nederland en het adelsbeleid in zowel binnen- als buitenland. De bijdragen omvatten de gebieden adelsgeschiedenis, heraldiek, genealogie en de Wet op de Adeldom. Alsmede een actuele lijst van adellijke geslachten in Nederland en de totstandkoming hiervan.België / Duitsland / Europa / NL(Drenthe / Flevoland / Friesland / Gelderland / Groningen / Limburg / Noord-Brabant / Noord-Holland / Overijssel / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland) / Wereld
categorie: informatieve sites
Archiefman: nadere toegangen (op o.a. Kadaster- en DTB-gegegevens)LET OP: De archieven waarnaar wordt verwezen worden bijna alle beheerd door het Streekarchief Midden-Holland te Gouda. Het betreft AMMERSTOL, BOSKOOP, GOUDA, KRIMPEN A/D IJSSEL, LEKKERKERK, NIEUWERKERK A/D IJSSEL, SCHOONHOVEN, VLIST, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN.
o.m. Kadaster Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen: de weergave in tabelvorm van de z.g. oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) = de start van het kadaster van Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen (Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a.) uit 1832, compleet met alle gegevens inzake soort eigendom, oppervlakte en belastingheffing.
NL(Zuid-Holland)
Bevolkingsreconstructie in de omstreken van Rotterdam (met begrippenlijst (o.a. Kekulé))De Stichting Voorouder is een erfgoedinstelling die zich toelegt op bevolkingsreconstructie, genealogisch onderzoek en familiegeschiedenis.
Aan de hand van vele bronnen wordt door een groep ervaren genealogen, van diverse plaatsen in Zuid-Holland, een reconstructie gemaakt van de gezinssamenstelling in de periode: eind 16e – begin 20e eeuw. Per plaats zijn overzichten beschikbaar van de uitgewerkte doop-, trouw- en begraafregisters en de akten (geboorte, huwelijk, overlijden) van de burgerlijke stand.

Alfabetisch overzicht van begrippen en termen die verband houden met genealogisch onderzoek.
NL(Zuid-Holland)
Delfia Batavorum: historische vereniging DelftDelfia Batavorum - historische vereniging met hart voor Delft - wil mensen enthousiast maken voor de stad Delft. We zijn trots op de stad en haar rijke verleden. Met onze activiteiten koesteren we deze historie en houden we de geschiedenis van de stad levend. Want over Delft zijn prachtige verhalen te vertellen. En dat niet alleen: de schoonheid van de stad is uniek en daar moeten we zuinig op zijn.

Huizenonderzoek Delft: link

Jaarboek 2015: 'Verheven als het huis des heeren'
Het precaire evenwicht tussen wereldlijke en geestelijke macht in de Republiek van 1618 tot 1631 door Wouter Kuyper:
link

Over 'Architectura moderna' en de Amsterdamse architect 'Hendrick de Keyser': link
NL(Zuid-Holland)
Dordrechtse Monumenten en Bronnen (met diverse indexen en PDF-bestanden)Dordrecht Monumenteel is een initiatief van Stichting Illustre Dordracum. Deze stichting stimuleert en faciliteert historisch onderzoek naar monumenten in de oudste stad van Holland. De stad telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten. Van een groeiend aantal monumenten is de bouw- en de bewoningsgeschiedenis bekend. Illustre Dordracum is van mening dat iedere bewoner/eigenaar van een monument zich geroepen zou moeten voelen om de historie van zijn pand te onderzoeken, te laten onderzoeken of hier in een andere vorm aan bij te dragen.

NL(Zuid-Holland)
Ed Stevenhagen (Kalksteengroeve, Archeolog. Zoetermeer)I.p.v. de originele link: een link naar zijn Wikipedia-pagina.
Dhr. Stevenhagen werd 62 jaar.
De oude Link betrof: De onderaardse kalksteengroeven (200) van Limburg (Index to the limestone quarries in the Netherlands), het familiealbum van Stevenhagen, Archeologische Werkgroep Zoetermeer
NL(Limburg / Zuid-Holland)
Genealogische Page van Arnold ZuiderentDe zoektocht naar de Oer-Vlaardinger wordt beschreven, waarbij een DNA-match werd gevonden tussen een 1000-jaar oude schedel te Vlaardingen en een lid van het geslacht Zuiderent. De gezichtsreconstructie wordt vergeleken met afbeeldingen van famieleden. Ook wordt op het onderwerp genografie ingegaan.NL(Zuid-Holland)
Genealogische records (Dick Krabbendam)Gewoon even voor een genealogische glimlach (en soms een grimlach...): op deze pagina 50 genealogische uitersten. Wie er een heeft, mail hem mij en ik zet hem erbij. Ik vertrouw erop dat de gegevens geverifieerd zijn. Mocht je prijs stellen op een link naar de webpagina waarop de personen te vinden zijn, vermeld deze dan erbij. Een retourlink stel ik op mijn beurt dan weer op prijs. Neem ook eens een kijkje op mijn genealogiepagina's.

NL(Zuid-Holland)
Genealogische site over Bijker, Bosma, Van den Berg en BenckhuijsenDe site bevat verhalen, overzichten, boeken en foto's over Bijker (Opsterland en Schoterland), Bosma (id.), Van den Berg (Koudekerk) en Benckhuijsen (Veluwe). De oudst bekende rechtstreekse voorvader van het geslacht Bijker was rond 1620 boer in een dorpje tussen Heerenveen en Gorredijk. Hij had een behoorlijk stuk grond en was dorpsrechter. Er worden steeds nieuwe verhalen en overzichten over zijn nakomelingen en over andere voorouders geplaatst.NL(Friesland / Gelderland / Zeeland / Zuid-Holland)
Gouda: transcriptie doopboeken St.-Janskerk t/m 1712Er is in de periode 1934-1955 gewerkt aan de ontsluiting van de doopboeken van de hervormde (“Nederduits gereformeerde”) St.-Janskerk te Gouda voor de periode tot en met 1712.
Met tussenstappen heeft dit geresulteerd in een digitale versie, waarin op datum en (beperkt) op naam is te zoeken.

N.B.: Door de vele tussenstadia van bewerking is er nogal wat onzuiverheid in het uiteindelijke digitale resultaat, dus vergelijking met de originele bron in het streekarchief in Gouda is altijd noodzakelijk.
NL(Zuid-Holland)
Haags Gemeentearchief: Zoeken naar personenBevolkingsregisters, Burgerlijke Stand, doop-, trouw- en begraafregisters en meer:

Stamboomonderzoek via internet
Direct naar de website Digitale Stamboom link
Deze website bevat het Haagse bevolkingsregister (de gezinskaarten) uit de periode 1913-1939 en de registers van de Burgerlijke Stand uit de periode 1811-1959. Dit zijn geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- en overlijdensakten. Daarnaast kan gezocht worden in repertoires (lijsten van ingeschreven akten) van diverse Haagse notarissen uit de periode 1843-1925.

Direct naar de website Middeleeuwse Haagse Elite link
Deze website bevat gegevens over voorname Haagse personen tot het jaar 1572.
NL(Zuid-Holland)
Heden en verleden van de familie's HollanderDe vereniging staat open voor naamdragers Hollander, hun aanverwanten of andere belangstellenden. Als algemene doelstelling geldt het bevorderen en verrichten van genealogisch onderzoek, zoals het samenstellen van stambomen en geschiedenissen betreffende alle families die de naam Hollander dragen. Daartoe verschijnt elke 4 maanden de familiekrant: ''''Het heden en verleden van de families Hollander''''. Hierin treft u aan de resultaten van genealogisch onderzoek, wetenswaardigheden, nieuws uit het verleden en heden, mededelingen over de vereniging, etc. Daarnaast houden we elk jaar een ledenvergadering, waar we elkaar ook beter kunnen leren kennen door het organiseren van activiteiten.
Voor genealogische doeleinden heeft de vereniging de beschikking over een databank met inmiddels ruim 25.000 naamgenoten en een verzameling van officiële documenten, historische foto’s, advertenties, 30.000 bidprentjes, etc.
NL(Noord-Holland / Zuid-Holland)
Het Verhaal van Woerden (ZH)Verhalen stromen als rivieren
Net als de Oude Rijn, waaraan de huidige gemeente Woerden is gelegen, vormt ''Het Verhaal van Woerden'' een continu stromend geheel. Verhalen stromen vanuit een duidelijke oorsprong naar een oneindige zee van ontelbare andere verhalen waarmee zij verweven zijn en daar maakt het Verhaal van Woerden onderdeel van uit. Op deze website leest u het Verhaal van Woerden in 42 korte verhalen, opgesteld vanuit heel herkenbare en soms ook verrassende thema’s. De redactie bestaat uit vrijwilligers, die hun uiterste best doen alle verhalen op korte termijn online te zetten. Op dit moment is de site dus nog niet volledig ingevuld, maar het is de moeite waard om regelmatig terug te komen om de nieuwste verhalen te lezen en aanvullingen op bestaande verhalen te bekijken.

Aanvullingen zijn welkom!
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Zwijndrecht (blad Swindrecht Were)De oorsprong van Zwijndrecht ligt in nevelen. Was hier een oversteekplaats door het water naar Dordrecht? Waarschijnlijk wel. Aanvankelijk een doorwaadbare plaats, later toen na erge vloeden de Maas tussen Dordt en Zwijndrecht kwam te liggen, een veer. In de 15e/16e eeuw was er sprake van zoutindustrie, in de 17e eeuw was Zwijndrecht vooral een tuindersdorp, door de vruchtbare grond de moestuin van Dordrecht en Rotterdam. Later had Zwijndrecht één van de grootste veilingen. Deze bevond zich direct langs de spoorlijn.
De gunstige ligging van Zwijndrecht, met een enorme afzetmarkt in de directe omgeving, was en is van grote betekenis voor de handel. Halverwege de 19e eeuw kwamen enkele industriebedrijven naar Zwijndrecht, waaronder een glasfabriek, een bierbrouwerij en een chocoladefabriek. Er waren in die tijd drie scheepstimmerwerven. Eind 19e eeuw kwamen er, vooral door de goede bereikbaarheid over water, grotere industrieën naar Zwijndrecht, zoals onder andere rijstpellerij Euryza, een flessenfabriek en een aantal chemische fabrieken, waaronder Van de Bergh en Jurgens (het tegenwoordige Unimills) en de chemische industrie Hercules.
In de gemeente Zwijndrecht zijn de vroegere dorpen Meerdervoort (1855), Heer Oudelands Ambacht (1857), Groote Lindt (1881) en Kijfhoek (1857) opgegaan. In oktober 2002 kwam daar ook Heerjansdam bij.
NL(Zuid-Holland)
Inventarissen Bibliotheek 'Ons Voorgeslacht'Na lange tijd is er de vernieuwde inventaris op de verzamelingen van onze vereniging. Aan deze inventaris liggen de delen 1 en 2 van de 'Serie inventarissen bibliotheek Ons Voorgeslacht' ten grondslag. Beide delen zijn samengevoegd, aangevuld en verbeterd. Deze inventaris bevat ingangen op het grootste deel van de collectie boeken, tijdschriften en periodieken, microfiches en kaartsystemen die zich bevinden in de bibliotheek.
Voor het indelen van het bronmateriaal werd gekozen voor het systeem dat bij het Nationaal Archief te 's-Gravenhage in gebruik is en bij nagenoeg alle genealogen bekend. Het betreft hier de indeling van de provincie Zuid-Holland in districten genummerd van I t/m XIII.
NL(Noord-Holland / Zuid-Holland)
Jan Lafeber (geschiedenis, genealogie en Gouda)De site van Jan Lafeber met veel informatie over Gouda.NL(Zuid-Holland)
Leids Jaarboekje HV Oud Leiden 1904 - 2010 (met Links voor de index)Het Leids Jaarboekje verschijnt elk jaar in november. Het bevat toegankelijk geschreven wetenschappelijke artikelen over de geschiedenis van Leiden en omstreken. Ook zijn er een historisch, een archeologisch en een bouwhistorisch jaaroverzicht in opgenomen, samen met een overzicht van publicaties op het gebied van de geschiedenis van de stad. Het Jaarboekje is inbegrepen bij het lidmaatschap van de HVOL en niet los te koop.

Jaarboekjes index
Alle Jaarboekjes van de HVOL zijn gedigitaliseerd. De link brengt u bij alle oude jaargangen tot en met 2010. U kunt deze raadplegen of downloaden. Jaarboekjes vanaf 2011 zijn verkrijgbaar door lid te worden van de HVOL. Leden ontvangen elk jaar in november het nieuwe Jaarboekje tijdens de Dieslezing en kunnen oude Jaarboekjes voordelig aanschaffen.
Volgt u deze link voor het overzicht van alle oude Leidse Jaarboekjes.

Doorzoeken van de Jaarboekjes
U kunt zoeken door alle digitale Jaarboekjes. Vul in het onderstaande veld de zoekterm in en druk op zoek. Er wordt vervolgens een nieuw scherm geopend, waarin alle resultaten worden getoond.
NL(Zuid-Holland)
LEO ADRIAENSSEN: Zijn historische oeuvreAlle artikelen in de bibliografie van de hand van Leo Adriaenssen zijn rechtstreeks te downloaden via de rubiek Gepubliceerd historisch werk. Artikelen die door hem samen met anderen zijn geschreven, zijn op te vragen via de website www.thuisinbrabant.nl of via de redactie van de Brabantse Leeuw.
Voor vragen of achtergrondinformatie over de overige artikelen kunt u contact opnemen met Anna Krüger, de echtgenote van Leo Adriaenssen.

-Database Onwettige geboorten, Bastaardij, Incest, Vondelingen en Verboden huwelijken in Noord-Brabant, 1600-1800.
Het stamboom-onderzoek Verboden Vruchten gaat, kernachtig geformuleerd, over geboorte, huwelijk en overlijden; over seks en dood. Het verhaal gaat over de seksualiteit van Brabantse voorouders. Ook de dood (kindermoord) komt soms om de hoek kijken.

Database 'Haarlem':
Over de Noordoost-Brabantse migratie naar Haarlem
-Haarlem
-Meijerij 1610-1619
-Vrouwen ongehuwd, weduwe en gehuwd met een niet-meierijenaar
NL(Noord-Brabant / Noord-Holland / Zuid-Holland)
Meer-Historie (van de Haarlemmermeer) Maar er is meer!Het magazine van de stichting Meer-Historie verschijnt sinds 1972 en is een kwartaal uitgave met informatie over de cultuurgeschiedenis van Haarlemmermeer (in de ruimste zin van het woord). Meer-Historie verschijnt in een oplage van 2700 exemplaren en wordt verspreid onder de begunstigers van de Stichting Meer-Historie. Ook is Meer-Historie te koop in een aantal gerenommeerde boekwinkels in Haarlemmermeer.

NL(Noord-Holland / Zuid-Holland)
Middeleeuwse Haagse Bestuurders: de lokale Haagse politieke elite tot in 1572De leden van de Haagse lokale bestuurselite in de middeleeuwen. Deze elite is beschouwd als het geheel van functionarissen in het bestuur van Haagambacht en in de colleges die op lager niveau functioneerden, zoals bijvoorbeeld van de Heilige-Geestmeesters. Het onderzoek strekte zich uit tot in 1572, het jaar waarin de Opstand in Den Haag leidde tot een leegloop van de plaats en een wijziging van de bestuurssamenstelling.
Ten behoeve van dit onderzoek is allereerst geput uit de regeringslijsten die Mensonides opstelde. Deze bevatten de namen van schepenen, burgemeesters, vroedschappen en kerkmeesters. Aan de hand van bronnenonderzoek is dit namenbestand uitgebreid en zijn bovendien bestuurslijsten opgesteld van de schouten, de gasthuismeesters van Sint-Nicolaas en het H. Sacrament, de H. Geestmeesters en de weesmeesters. Deze bestuurders waren vervolgens onderwerp van genealogisch-biografisch onderzoek.
De baljuws zijn niet tot de bestuurselite gerekend. Zij kwamen van buiten Den Haag en bleven buitenstaanders. Voor hun plaatsvervangers geldt dit overigens niet. Zij zijn dan ook tot de bestuurselite gerekend. Overigens zijn wel summiere gegevens betreffende de baljuws aan het databestand met prosopografische gegevens toegevoegd.
De verzamelde gegevens vormden de basis voor mijn ‘De Haagse politieke elite in de middeleeuwen’, Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (2000) 82-95.
NL(Zuid-Holland)
Nadere toegangen; Collectie DelftNadere toegangen: Archieven worden ontsloten middels inventarissen en plaatsingslijsten. Daarin vindt u een overzicht van de stukken die aanwezig zijn en de periode waarover dezen lopen. Voor sommige stukken is zo'n toegang echter onvoldoende. Denk bijvoorbeeld aan een trouwregister: in de inventaris staat bijvoorbeeld alleen dat in het archief van de Burgerlijke Stand van Delft een dergelijk register aanwezig is uit het jaar 1845. Mocht een onderzoeker de trouwakte willen inzien van Catharina Janssen, dan zou deze onderzoeker het hele trouwboek moeten doorbladeren om uiteindelijk haar trouwakte te vinden onder nummer 66. Dat is tijdrovend en bovendien erg slecht voor registers waar veel onderzoek in wordt gedaan. Daarom zijn op veel van dergelijke archiefstukken 'nadere toegangen' gemaakt: indexen op bijvoorbeeld namen, adressen en beroepen. Maar ook aanvullende gegevens zijn ingevoerd, zoals plaats van herkomst of geboorte, religie, overleden partners enz.

Meer dan 1 miljoen gegevens via link
NL(Zuid-Holland)
Pilgrim Archives Leiden - Pilgrim FathersDe komst van de Pilgrim Fathers vanuit Engeland naar Leiden heeft bijgedragen aan haar reputatie als vluchtelingenstad. Een deel van deze vluchtelingen emigreerde tussen 1620 en 1629 naar Noord-Amerika met de Mayflower.NL(Zuid-Holland) / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten
Publicaties over adellijke families in NederlandInformatie en publicaties over adellijke geslachten in Nederland en het adelsbeleid in zowel binnen- als buitenland. De bijdragen omvatten de gebieden adelsgeschiedenis, heraldiek, genealogie en de Wet op de Adeldom. Alsmede een actuele lijst van adellijke geslachten in Nederland en de totstandkoming hiervan.België / Duitsland / Europa / NL(Drenthe / Flevoland / Friesland / Gelderland / Groningen / Limburg / Noord-Brabant / Noord-Holland / Overijssel / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland) / Wereld
Stelling van Amsterdam: Forteiland IJmuidenFort IJmuiden is gebouwd tussen 1881 en 1888. Met drie verdiepingen, 72 lokalen en een grotendeels ondergronds gangenstelsel van 585 meter lengte is het fort het grootste uit de zogeheten Stelling van Amsterdam, waar het sinds 1888 deel van uitmaakt. Het fort had als doel het verdedigen van de monding van het Noordzeekanaal. De Stelling van Amsterdam, met in totaal 43 forten en de mogelijkheid om een groot gebied rondom Amsterdam onder water te laten lopen, is aangelegd ter bescherming tegen militaire dreiging. In 1886 werd er een regiment gelegerd met ongeveer 300 man tijdens de paraatheid van de eerste wereldoorlog.

In 1929 werd de Noordersluis aangelegd en vanaf dat moment lag het fort van IJmuiden op een eiland: ‘het Forteiland’. In 1940 kwam het Forteiland in Duitse handen. Eind 1941 besluit het Duitse opperbevel tot aanleg van de Atlantikwall langs de bezette Europese westkust van Noorwegen tot Zuid-Frankrijk. IJmuiden wordt vanwege de belangrijke haven tot ‘Festung’ verklaard en er worden op het eiland door de Duitsers 37 bunkers gebouwd.

In 1996 wordt de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Daarna is de restauratie van het Forteiland opgepakt. In 2000 is het fort voorzien van verlichting en werd het mogelijk om het Forteiland te bezoeken. Het prachtige, half ondergrondse fort is het grootste van de Stelling van Amsterdam, met een uitgebreid gangenstelsel, meer dan 40 kamers en een indrukwekkende koepelzaal. Het is een belangrijke toeristische bezienswaardigheid in de IJmond geworden. Het fort en het eiland zijn grotendeels teruggebracht naar de originele staat, of ingericht als museum.

Een aantal highlights zijn: een volledig ingericht hospitaal ten tijde van vóór de Tweede Wereldoorlog, een compleet ingerichte Duitse bunker en een wapen- en munitie-museum.
NL(Noord-Holland / Utrecht / Zuid-Holland)
Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland: Portaal voor Rijnlandse geschiedenisDeze website wordt verzorgd door de Stichting Historische Publicaties Holland-Rijnland in samenwerking met verenigingen, stichtingen, instellingen en andere organisaties die zich met de geschiedenis en het erfgoed in Rijnland bezighouden.
Dit (Oude)-Rijnland is vanouds de naam van een gebied dat zich uitstrekt van Hillegom tot (en met) Wassenaar en Zoetermeer, van de Noordzeekust tot Zwammerdam en Boskoop. Het is een van de kerngebieden van het graafschap Holland. De bewoningsgeschiedenis gaat echter veel verder terug, tot in de steentijd, met name op de Rijnoevers en strandwallen. Rijnland kent, ook historisch, tal van verschillende landschappen en daarmee verbonden activiteiten. Maar daartussen heeft altijd ook veel samenhang bestaan in de vorm van onderlinge relaties of gedeelde ervaringen.
NL(Zuid-Holland)
Stichting Oud-Aalsmeer (Blad: Oud Nuus)Een website is net een archief: Er is van alles te vinden, je moet alleen even weten waar je moet zoeken.
De indeling van deze startpagina helpt u daar bij.
Bovenaan staat iets over onze stichting in het algemeen.
Links staat wat we zoal doen of gedaan/geproduceerd hebben.
NL(Noord-Holland / Zuid-Holland)
Streekarchief Voorne-Putten: Zoeken in de diverse collectiesHet Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt zodoende de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, zoals dat van kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families. Bovendien is er een uitgebreide collectie foto’s en documentatie aanwezig, zodat het Streekarchief de aangewezen plek is voor iedereen met vragen over de lokale geschiedenis.

-Archievendatabase (bijna 2 miljoen)
-Bibliotheek (7.500 boeken en tijdschriften)
-Kranten (53.000 pagina's)
-Notariële akten (97.000)
-Beeldbank (47.000)
-Personendatabase (ruim 1 miljoen)
-Scans: 456 registers uit Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne enz.
-Historische films (620 stuks)
-Lokale geschiedenis
-Schatkamer
-Open Data (560 datasets)

Plaatsnamen
-Brielle, Heenvliet, Geervliet, Nieuwenhoorn, Biert, Abbenbroek, Hellevoetsluis, Rozenburg, Vierpolders, Rockanje, Spijkenisse, Simonshaven, Zwartewaal, Hekelingen, Oostvoorne, Rozenburg
NL(Zuid-Holland)
Watersnoodmuseum: Oral History 1953 Het VerhaalWelkom op de website 1953 Het Verhaal. Op deze website vindt u alle informatie, en de vehalen, in woord, beeld en geluid over de Watersnoodramp van 1 Februari 1953 in Zeeland/Zuidholland.NL(Zeeland / Zuid-Holland)
Welkom op WikiDelft!De informatie op WikiDelft draait rond een aantal thema’s (categorieën in wiki-taal); Verhalen in de buurt, Ambachten in Delft, Straten in Delft, Grachten in Delft, Tunnels in Delft, Buurten in Delft, Wijken in Delft, de Spoorzone, Delfts Blauw, Delft en de Oranjes, Indonesië in Delft, Delft en de VOC, Delft en de wereld, Delftse instellingen, Delftse personen, Delftse middenstand, Delftse Meesters, Muziek in Delft, Industrie en techniek in Delft, Moderne kunst in Delft, Delft en de Gouden Eeuw, Oorlog in Delft, Welzijn in Delft en Verenigingsleven in Delft. Onder deze thema’s kunnen artikelen aangemaakt worden over allerlei onderwerpen. In de ''etalage'' vindt u bovendien het onderdeel ‘Delftse datums’, dit is een kalender met historische datums voor deze maand. Wat gebeurde er in Delft op deze dag in vroeger eeuwen?

Als u zoekt naar informatie in WikiDelft, vindt u in de middenkolom de artikelen en rechts in het scherm items uit de collecties van Erfgoed Delft die aan uw zoekvraag voldoen. Ook bij de collectie-items kunt u -als u ingelogd bent- een reactie plaatsen, of een verhaal schrijven.
NL(Zuid-Holland)
categorie: Joodse genealogie
Genealogie van de familie Werk (met de Poffertjeskraam op Kermissen)De vele takken aan de inmiddels fors gegroeide stamboom worden niet vergeten. De laatste jaren is mijn onderzoek meer en meer verschoven naar secundaire bronnen, zoals die over de kermisgeschiedenis van stad en provincie Groningen en, vaak met verrassende resultaten, rechterlijke archieven.NL(Groningen / Utrecht / Zuid-Holland)
Joods RotterdamRond 1610 vestigden de eerste joden zich in Rotterdam. In eerste instantie was het een kleine gemeenschap van veelal Sefardische ofwel Portugese Joden. Rond 1650 vestigen zich de eerste Askenazische ofwel Hoogduitse Joden zich in Rotterdam. De publicaties in ons tijdschrift behandelen de periode van ongeveer 1610 tot halverwege de negentiende eeuw.
Op de pagina 'archief' vindt u de indexen op ons tijdschrift en bronnen over Joods Rotterdam, zoals het volledige besnijdenisregister van 1737 tot en met 1811.
NL(Zuid-Holland)
categorie: leger en oorlog
GESCHIEDENIS VAN ZUID-HOLLAND: Ontdek de verhalen van Zuid-Holland Deze website is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Erfgoedhuis Zuid-Holland is een provinciaal kennis- en servicecentrum dat zich inzet om erfgoed te behouden, benutten en beleven. Dat doen we in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Deze website vertelt het verhaal van Zuid-Holland, met extra aandacht voor de Erfgoedlijnen die op initiatief van de provincie samen met circa tweehonderd partijen worden ontwikkeld: Goeree-Overflakkee, Trekvaarten, Landgoederenzone, Limes, Atlantikwall, de Oude Hollandse Waterlinie en de 'Waterdriehoek' Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch. NL(Zuid-Holland)
Rotterdam in de 2e wereldoorlogInventarissen, foto's, films, kranten, etc. over Rotterdam in de 2e wereldoorlog uit de collecties van het gemeentearchiefNL(Zuid-Holland)
Stelling van Amsterdam: Forteiland IJmuidenFort IJmuiden is gebouwd tussen 1881 en 1888. Met drie verdiepingen, 72 lokalen en een grotendeels ondergronds gangenstelsel van 585 meter lengte is het fort het grootste uit de zogeheten Stelling van Amsterdam, waar het sinds 1888 deel van uitmaakt. Het fort had als doel het verdedigen van de monding van het Noordzeekanaal. De Stelling van Amsterdam, met in totaal 43 forten en de mogelijkheid om een groot gebied rondom Amsterdam onder water te laten lopen, is aangelegd ter bescherming tegen militaire dreiging. In 1886 werd er een regiment gelegerd met ongeveer 300 man tijdens de paraatheid van de eerste wereldoorlog.

In 1929 werd de Noordersluis aangelegd en vanaf dat moment lag het fort van IJmuiden op een eiland: ‘het Forteiland’. In 1940 kwam het Forteiland in Duitse handen. Eind 1941 besluit het Duitse opperbevel tot aanleg van de Atlantikwall langs de bezette Europese westkust van Noorwegen tot Zuid-Frankrijk. IJmuiden wordt vanwege de belangrijke haven tot ‘Festung’ verklaard en er worden op het eiland door de Duitsers 37 bunkers gebouwd.

In 1996 wordt de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Daarna is de restauratie van het Forteiland opgepakt. In 2000 is het fort voorzien van verlichting en werd het mogelijk om het Forteiland te bezoeken. Het prachtige, half ondergrondse fort is het grootste van de Stelling van Amsterdam, met een uitgebreid gangenstelsel, meer dan 40 kamers en een indrukwekkende koepelzaal. Het is een belangrijke toeristische bezienswaardigheid in de IJmond geworden. Het fort en het eiland zijn grotendeels teruggebracht naar de originele staat, of ingericht als museum.

Een aantal highlights zijn: een volledig ingericht hospitaal ten tijde van vóór de Tweede Wereldoorlog, een compleet ingerichte Duitse bunker en een wapen- en munitie-museum.
NL(Noord-Holland / Utrecht / Zuid-Holland)
categorie: media
'Beschryvinge der stad Dordrecht'Heruitgave van het in 1909 vervaardigde register op geslachtsnamen voorkomend in "De beschrijvingen der stad Dordrecht" door Matthijs Balen, 1676.
In 1909 verscheen in een oplage van slechts 200 exemplaren een register op de geslachtsnamen voorkomend in De Beschryvinge der stad Dordrecht. Deze heruitgave van het register zal zowel genealogen als historici van dienst kunnen zijn bij hun onderzoek in Dordrecht. Het is voor € 14,50 te bestellen op de webshop  van boekhandel Vos & van der Leer (link) of af te halen in het Augustijnenhof (link)
NL(Zuid-Holland)
Digitaal Krantenarchief gem. SchiedamDigitale Krantenarchief - Gemeentearchief Schiedam | Pictura KrantenviewerNL(Zuid-Holland)
Digitale Krantenarchief - Regionaal Archief LeidenPictura Krantenviewer
Rechts kunt u uw zoekvraag invullen onder het tabblad ‘Zoeken’.
U kunt uw zoekresultaat beperken door bijvoorbeeld ‘datering’ in te vullen.
Als u meerdere zoektermen intikt is het handig om bij ‘zoekmethode’ te kiezen voor paragraaf; de zoektermen staan dan bij elkaar in een paragraaf.
NL(Zuid-Holland)
Historische Kranten - Rotterdamsch NieuwsbladDeze website bevat alle edities van het Rotterdams Nieuwsblad die van 1929 tot en met 1946 zijn verschenen. Met het zoekformulier kunt u daarin zoeken. Gezien de slechte kwaliteit van het papier zijn niet alle krantenpagina's even goed leesbaar. De kranten zijn op microfiche bij het Gemeentearchief Rotterdam in te zien.
In 1878 richtte de Leidse uitgever A.W. Sijthoff het Rotterdamsch Nieuwsblad op. Volgens de statuten moest het een krant worden 'van een onafhankelijke, vrijzinnige richting, tot bevordering van de algemeene ontwikkeling.' Het eerste nummer verscheen op 3 april 1878. Nadat zoon Cornelis Sijthoff in 1885 de leiding had overgenomen, groeide de krant snel. Rond 1900 bedroeg de oplage 50.000 exemplaren; ruim twintig jaar later het dubbele daarvan. Tijdens de directie van Cornelis Sijthoff kregen stadsnieuws, kunst en sport meer ruimte toebedeeld. Ook werden al vrij vroeg illustraties en foto's opgenomen: in 1909 verschenen voor het eerst foto's in de krant.
NL(Zuid-Holland)
Historische kranten - WoerdenPictura Krantenviewer. Rechts kunt u uw zoekvraag invullen onder het tabblad ‘Zoeken’. U kunt uw zoekresultaat beperken door bijvoorbeeld ‘datering’ in te vullen. Als u meerdere zoektermen intikt is het handig om bij ‘zoekmethode’ te kiezen voor paragraaf; de zoektermen staan dan bij elkaar in een paragraaf.NL(Zuid-Holland)
Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg, Noordwijk en Leiderdorp of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken. Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis. Onze Prentverzameling bevat al het beeldmateriaal. Zij bestaat uit foto’s, prenten, tekeningen, plattegronden, prentbriefkaarten en dia’s betreffende Leiden en de andere plaatsen in Rijnland. Deze beeldcollectie bestaat uit ca. 125.000 nummers, die in de studiezaal (digitaal) aangevraagd, bekeken en nabesteld kunnen worden. Een deel van deze collectie vindt u in de Beeldbank op deze site.Daarnaast wordt een kleine Audiovisuele verzameling beheerd (video- en geluidsbanden, films en grammofoonplaten), evenals een Affichecollectie van ruim 10.000 affiches uit de 19e en 20e eeuw.In 2007 heeft het Regionaal Archief Leiden het initiatief genomen om een van haar schatten, de atlas van Blaeu genaamd 'Toonneel des Aerdrycks', digitaal toegankelijk te maken. Dit kostbare historische werk, bestaande uit zes banden, kon vanwege de kwetsbaarheid niet meer aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Het resultaat is een fantastisch digitaal boekwerk. Niet alleen bestemd voor Leiden maar voor heel kaartminnend Nederland en wereldwijd. Hiermee is een prachtig podium gecreëerd waarop dit bijzondere werk wordt geëtaleerd. Voor het eerst wordt de mogelijkheid geboden om letterlijk door alle zes delen van de atlas te bladeren. Dankzij de toepassing van hoge resolutie scantechnologie is het mogelijk moeiteloos tot op het kleinste detail in te zoomen.NL(Zuid-Holland)
Rotterdam in de 2e wereldoorlogInventarissen, foto's, films, kranten, etc. over Rotterdam in de 2e wereldoorlog uit de collecties van het gemeentearchiefNL(Zuid-Holland)
Streekarchief RijnstreekOp zoek naar informatie over vroeger? Streekarchief Rijnstreek is hét historisch informatiecentrum voor de huidige gemeenten Woerden, Bodegraven, Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Reeuwijk, en werkt bovendien voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Onze documentatie en de vaak eeuwenoude archieven die het Streekarchief bewaart, bevatten een schat aan informatie over de streek en de mensen die er leefden.
Er kan gezocht worden in:
-Archieven
-Indexen
-Bouwvergunningen
-Foto's en kaarten
-Kranten
-Bibliotheek
-Lokale historie
-Streekgenoten

Recent toegevoegd:
-Inventaris gemeentearchief Willeskop 1816-1988
-Polderarchieven van Jaarsveld
-Kranten weer op website
-Digitalisering oud-rechterlijk archief Woerden en Montfoort
NL(Utrecht / Zuid-Holland)
Streekarchief Voorne-Putten: Zoeken in de diverse collectiesHet Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt zodoende de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, zoals dat van kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families. Bovendien is er een uitgebreide collectie foto’s en documentatie aanwezig, zodat het Streekarchief de aangewezen plek is voor iedereen met vragen over de lokale geschiedenis.

-Archievendatabase (bijna 2 miljoen)
-Bibliotheek (7.500 boeken en tijdschriften)
-Kranten (53.000 pagina's)
-Notariële akten (97.000)
-Beeldbank (47.000)
-Personendatabase (ruim 1 miljoen)
-Scans: 456 registers uit Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne enz.
-Historische films (620 stuks)
-Lokale geschiedenis
-Schatkamer
-Open Data (560 datasets)

Plaatsnamen
-Brielle, Heenvliet, Geervliet, Nieuwenhoorn, Biert, Abbenbroek, Hellevoetsluis, Rozenburg, Vierpolders, Rockanje, Spijkenisse, Simonshaven, Zwartewaal, Hekelingen, Oostvoorne, Rozenburg
NL(Zuid-Holland)
categorie: musea
Biesbosch-museum WerkendamWegdromen in een museum naar een ver verleden met kaarten en foto's. In het archief grasduinen naar antwoorden op tal van vragen over de historie van de Biesbosch.
Buiten geruisloos varen met de fluisterboot of fietsend en wandelend genieten van eindeloze vergezichten.
Een dagje Biesbosch verkwikt lichaam en geest.
De Biesbosch, ruim 9100 hectare groot, strekt zich uit over twee provincies en bestaat uit drie delen. De Nieuwe Merwede vormt de grens tussen de in Zuid-Holland gelegen Dordtse -, en Sliedrechtse Biesbosch en de in Noord-Brabant gesitueerde Brabantse Biesbosch.
NL(Noord-Brabant / Zuid-Holland)
Museum De Ronde VenenMuseum De Ronde Venen beheert een unieke erfgoedcollectie van De Ronde Venen en vertelt daarmee het verhaal van het veenlandschap waar wij dagelijks in en mee leven. In het museum werken twee parttime professionals en een grote groep vrijwilligers dag in, dag uit om dit stukje geschiedenis levend te houden. Het topstuk van het museum is de laatste Veensteekmachine van Nederland. Deze enorme baggermachine is de laatste representant van de 800 jaar durende turftijd in De Ronde Venen, waarin nog steeds menig inwoner zijn roots heeft liggen. In het museum worden de herinneringen bewaard en de verhalen weer tot leven gebracht van de mensen die eeuwenlang leefden en ploeterden in dit veenmoerasgebied.NL(Zuid-Holland)
Museum Vlaardingen: 5000 jaar leven in de delta van Rijn en MaasMuseum Vlaardingen vertelt het verhaal over 5000 jaar leven in de delta van Rijn en Maas. Maak kennis met de levens van Vlaardingers en andere deltabewoners. Ontdek hoe ze (over)leefden in de delta, met het water dat geeft en neemt.
De ‘Krabbeplasman’ uit prehistorische tijden, de in een boomstamkist begraven immigrant en graaf Dirk III uit de middeleeuwen, reder Abraham van der Linden en zijn vrouw Agneta van Reeuwijk uit de 18e eeuw, de zeeman Jan Pet uit de 20e eeuw; allemaal vertellen zij in het museum hun verhaal en daarmee het verhaal van 5000 jaar leven in de delta. Het museum toont een boomstamkano, middeleeuwse grafkisten, scheepsmodellen, gereedschappen, schilderijen, prenten, kleding en nog veel meer.

Het Centraal Visserijregister (vanaf 1911 tot circa 1980) is op dit moment (02-2018) niet raadpleegbaar. Genealogische - of andere vragen? Stuur een bericht of stel een vraag via bibliotheek@museumvlaardingen.nl.
Raadpleeg de collectie van Maritiem Digitaal via link
NL(Zuid-Holland)
Oudheidk. Ver. en Museum Bleiswijk (Blad: Blesewic)Het veenontginningsdorp Bleiswijk wordt reeds in de 12e eeuw genoemd. Een oorkonde uit 1242 maakt melding van de verkoop van Bleiswijkse veengronden. Volgens informatie uit de 17e eeuw bestond er in de 11e eeuw het slot Kranenburg, gesticht door een Burggraaf uit Leiden. Dit slot is vermoedelijk tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten vernietigd. Er is geen spoor van teruggevonden. In 1267 wordt het bestaan van een kerk in Bleiswijk vermeld. Bleiswijk was toen al een (hoge) Heerlijkheid.NL(Zuid-Holland)
Stadsmuseum WoerdenHet Stadsmuseum Woerden is gevestigd in het voormalige stadhuis van Woerden. De bouw hiervan gaat ruim 500 jaar terug, tot het jaar 1501. Het bestaat dan nog slechts uit een benedenverdieping en een zolder en is uitgevoerd in een laatgotische stijl. Het voornaamste vertrek is de Schout- en Schepenenzaal waar onder meer recht wordt gesproken.
De schandpaal uit 1567 aan de gevel herinnert aan deze belangrijke functie. Veroordeelden werden hier ‘te schande’ gezet. Erger was het ophangen van veroordeelden aan een galg die uit de gevel werd gestoken. Voor het bestraffen van lichtere vergrijpen beschikte de stad over schandstenen van Bentheimer zandsteen.
NL(Zuid-Holland)
Stelling van Amsterdam: Forteiland IJmuidenFort IJmuiden is gebouwd tussen 1881 en 1888. Met drie verdiepingen, 72 lokalen en een grotendeels ondergronds gangenstelsel van 585 meter lengte is het fort het grootste uit de zogeheten Stelling van Amsterdam, waar het sinds 1888 deel van uitmaakt. Het fort had als doel het verdedigen van de monding van het Noordzeekanaal. De Stelling van Amsterdam, met in totaal 43 forten en de mogelijkheid om een groot gebied rondom Amsterdam onder water te laten lopen, is aangelegd ter bescherming tegen militaire dreiging. In 1886 werd er een regiment gelegerd met ongeveer 300 man tijdens de paraatheid van de eerste wereldoorlog.

In 1929 werd de Noordersluis aangelegd en vanaf dat moment lag het fort van IJmuiden op een eiland: ‘het Forteiland’. In 1940 kwam het Forteiland in Duitse handen. Eind 1941 besluit het Duitse opperbevel tot aanleg van de Atlantikwall langs de bezette Europese westkust van Noorwegen tot Zuid-Frankrijk. IJmuiden wordt vanwege de belangrijke haven tot ‘Festung’ verklaard en er worden op het eiland door de Duitsers 37 bunkers gebouwd.

In 1996 wordt de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Daarna is de restauratie van het Forteiland opgepakt. In 2000 is het fort voorzien van verlichting en werd het mogelijk om het Forteiland te bezoeken. Het prachtige, half ondergrondse fort is het grootste van de Stelling van Amsterdam, met een uitgebreid gangenstelsel, meer dan 40 kamers en een indrukwekkende koepelzaal. Het is een belangrijke toeristische bezienswaardigheid in de IJmond geworden. Het fort en het eiland zijn grotendeels teruggebracht naar de originele staat, of ingericht als museum.

Een aantal highlights zijn: een volledig ingericht hospitaal ten tijde van vóór de Tweede Wereldoorlog, een compleet ingerichte Duitse bunker en een wapen- en munitie-museum.
NL(Noord-Holland / Utrecht / Zuid-Holland)
Streekmuseum Hoeksche Waard - Genealogie & StreekhistorieHet Streekmuseum Hoeksche Waard is van een grote genealogische betekenis. In de leeszaal staan inmiddels meer dan 3 miljoen microfiches met familie-gegevens. Ook links naar diverse streekgenealogieen van de Hoekse WaardNL(Zuid-Holland)
Streekmuseum ReeuwijkOns Streekmuseum is een afspiegeling van het dagelijks leven in Grootmoeders tijd, dus het begin van de twintigste eeuw. De ruggengraat van de vaste collectie is het ontstaan van de Reeuwijkse Plassen door turfwinning in Reeuwijk en Sluipwijk.NL(Zuid-Holland)
Toen Leidschendam-VoorburgToen Leidschendam-Voorburg is het historisch informatiepunt voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. In Toen Leidschendam-Voorburg werken Bibliotheek Leidschendam-Voorburg, Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg en het Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg samen.

NL(Zuid-Holland)
categorie: nieuwsgroepen en fora
Mijn Den HaagAls Hagenaar bent u onderdeel van de Haagse geschiedenis. Het Haags Historisch Museum is dan ook erg benieuwd naar uw persoonlijke verhalen en voorwerpen over Den Haag. Doe mee aan MijnDenHaag* en schrijf geschiedenis samen met het Haags Historisch Museum.

NL(Zuid-Holland)
ZuidHolland-GenealogyYahoo group bedoeld voor genealogisch onderzoek en onderlinge communicatie over slechts genealogische onderwerpen. Het concentreert zich op families en voorouders uit de provincie Zuid-Holland.NL(Zuid-Holland)
categorie: plaatsen en gemeenten
'Beschryvinge der stad Dordrecht'Heruitgave van het in 1909 vervaardigde register op geslachtsnamen voorkomend in "De beschrijvingen der stad Dordrecht" door Matthijs Balen, 1676.
In 1909 verscheen in een oplage van slechts 200 exemplaren een register op de geslachtsnamen voorkomend in De Beschryvinge der stad Dordrecht. Deze heruitgave van het register zal zowel genealogen als historici van dienst kunnen zijn bij hun onderzoek in Dordrecht. Het is voor € 14,50 te bestellen op de webshop  van boekhandel Vos & van der Leer (link) of af te halen in het Augustijnenhof (link)
NL(Zuid-Holland)
'Huis'genoten uit een ver verleden (Delft)Hoe oud is uw huis? Wie hebben er ooit in gewoond? Wat waren dat voor mensen? Wat is er in de loop der tijd aan uw huis veranderd?
Als u in een oud huis in de binnenstad van Delft woont zult u daar vast wel eens nieuwsgierig naar zijn. Op deze website is van diverse huizen de geschiedenis al te vinden, maar van veel huizen nog niet. Staat uw huis er (nog) niet tussen, dan kunt u ook een steentje daartoe bijdragen. Graag zien wij uw bijdrage tegemoet. (De criteria die we aan een bijdrage stellen, kunt u elders op de site vinden)
Ook opmerkingen of aanvullingen op de reeds geplaatste verhalen zijn zeer welkom. En ook vrijwilligers die willen meewerken aan de verdere uitbreiding van deze site.
NL(Zuid-Holland)
's Gravendeel - BonaventuraIn 1593 is 's-Gravendeel gesticht. Tot 1592 had de zee nog vrije toegang over de gorzingen van Bonaventura, de polder waarin 's-Gravendeel nu is gelegen. Een kaartfragment uit 1590 laat de plannen zien om Bonaventura met dijken te omgeven. Toen besloten de Staten van Holland, in het kader van de bedijking van de Hoeksche Waard, het gebied rondom het huidige 's-Gravendeel in te polderen. Toen de inpoldering in 1594 voltooid was werd het gebied door de Staten aan pachters uitgeleend. De gronden in Bonaventura waren nogal verdeeld. Tot 1731 was 's-Gravendeel eigendom van de Graven van Holland. De naamgeving van het dorp is om die reden ook goed te verklaren: het deel van de Graaf (Grafelijkheid) of des Graven Deel. De drie Oranjebomen in het wapen van 's-Gravendeel herinneren nog aan de band met de Graven van Holland.
In 1731 werd het dorp verkocht aan de stad Dordrecht. 's-Gravendeel groeide uit tot een belangrijke overslaghaven. Veel schepen die over de Dordtse Kil richting Rotterdam voeren (toen de gebruikelijke vaarroute) konden wegens te grote diepgang niet verder komen dan 's-Gravendeel. Daar werden de vaak uit Suriname en Nederlands-Indië afkomstige ladingen overgeslagen op lichtere schepen.
NL(Zuid-Holland)
Akten en Tafels Burgerlijke stand Leiden 1816-1929 (zoeken in scans)Inventaris van het Stadsarchief van Leiden (SA III), (1359) 1816-1929 (1963)

Archiefvormers:
•Algemeen en Dagelijks bestuur, 1816 - 1929
•Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1816 - 1929
•Tresorier Extra-ordinaris/Fabricage (Gemeentewerken, 1816 - 1929)
•Tresorier Ordinaris, later (gemeente-)ontvanger, 1816 - 1929
NL(Zuid-Holland)
Archiefdienst voor de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en RijswijkDe nadere toegangen op de bestanden van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB), Burgerlijke Stand (BS) en Bevolkingsregisters (BR) zijn per gemeente te doorzoeken op de collectiesite. Die 'gemeenten' zijn: Abtsregt, Ackersdijk en Vrouwenregt, Biesland, Delft, Groeneveld, Hof van Delft, Hoog en Woud Harnasch, Rijswijk, 't Woudt en Vrijenban.
De datasets die ten grondslag liggen aan deze nadere toegangen zijn op deze site als open-data beschikbaar gesteld. De link 'csv' in de kolom 'bestand' brengt u naar de pagina .
Records kunnen worden opgeroepen via de collectiesite door gebruik te maken van de waarde van het veld UUID in het record.

Daarnaast vindt u onder Diverse bronnen:
-OAT Kadaster 1832
-Militieregisters 1809-1922
-Verponding 1632 Delft
NL(Zuid-Holland)
Beeldbank Haags Gemeente-archief180.000 foto''s vanaf 1854
Affiches
850 kaarten en plattegronden
Prenten en tekeningen
10 Charters
Totaal méér dan 200.000!
NL(Zuid-Holland)
de DTB- en Gaarder-boeken van Zuid-Holland (via de plaatsen-index)Per plaats:
Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en
Begraafboeken (DTB)van ----------
Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in --------
Toelichting bij de gaarders:
Tussen 1695 en 1806 werd in het gewest Holland een speciale belasting (impost) geheven op het trouwen en op het begraven.
De hoogte van de aanslag was afhankelijk van de welstand van degenen die het huwelijk aangingen resp. degene die begraven werd.
In deze archieven vindt men, geordend op datum van aanslag, de namen van de huwelijkspartners/overledenen en gegevens omtrent de aanslag.
NL(Zuid-Holland)
De Haagse FilmbankBinnen deze filmbank kunt u kijken naar films van het Haags Gemeentearchief. Onze collectie bestaat uit professionele- en amateurfilms, met en zonder geluid, in zwart/wit of kleur. Allemaal met betrekking tot Den Haag. U kunt op verschillende manieren grasduinen op zoek naar films. Regelmatig wordt door ons een nieuwe film bijgeplaatst.NL(Zuid-Holland)
Den Haag - 10-jaren tafels en wat kun je zoeken in de nieuwe site van Familysearch?Op de vernieuwde site van Familysearch.org staan heel veel aktes integraal als scan online. Niet duidelijk is van welke plaatsen er welke jaargangen akten aanwezig zijn. Dit heb ik in een overzicht opgenomen. Zie de eerste pagina van het bestand voor meer informatie.
Verder: Den Haag - 10 jaren tafels Huwelijken. Omdat er in de 10-jaren tafels van huwelijken van de gemeente Den Haag niet eenvoudig gezocht kan worden op de bruid, ben ik begonnen met om de 10-jaren tafels over te nemen in Excel.
VOOR OUDERE GEGEVENS ZOEKEN IN DE VIRTUELE STUDIEZAAL VAN HET ARCHIEF VAN DEN HAAG (ZIE HUN WEBSITE)
NL(Zuid-Holland)
DiEP Erfgoedcentrum DordrechtErfgoedcentrum DiEP is een organisatie waar met de bewoners van Dordrecht en de regiogemeenten het geheugen van de stad en omliggende regiogemeenten in stand wordt gehouden.
In zijn collectie, die nog iedere dag groeit, heeft Erfgoedcentrum DiEP duizenden archiefstukken als beeld- en geluidsfragmenten, bouwhistorische tekeningen, archeologische vondsten, prenten, kaarten, boeken, tijdschriften en kranten.

Erfgoedcentrum DiEP is voortgekomen uit een samenwerking tussen het voormalig Stadsarchief Dordrecht en het Bureau Monumentenzorg en Archeologie. Hierdoor is de geschiedenis van de stad in al haar facetten samengevoegd; papieren bronnen, archeologische vondsten en de talrijke monumenten geven samen een fraai beeld van het rijke verleden.

NL(Zuid-Holland)
Digitale Stamboom Den Haag met Gezinskaarten en Repertoires Notariële AktenOp deze site zullen wij belangrijke genealogische bronnen en indexen aanbieden.
- Bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage (gezinskaarten) periode 1913-1939
- Repertoires van notariële akten uit Notarieel Archief 1843-1925 (beheersnummer 0373-01)

Op dit moment (januari 2013) zijn de volgende repertoires geindiceerd:
-notaris Samuel François de Pinto, 1843-1856
-notaris Alphonse Jacobus Bernardus Rijke, 1898-1905
-notaris Carl Vollgraff, 1896-1906
-notaris Andreas Antoon van Straaten, 1898-1907
-notaris Nicolaas Josephus Verkoren, 1896-1906
-notaris William Bouberg Wilson, 1896-1897
-notaris Petrus Johannes Laboyrie, 1896-1906
-notaris Hendrik Hendrikse, 1896-1905
-notaris Casper Bimberge, 1896-1907

en In bewerking zijn de repertoires van:
-notaris Lodewijk Alexander van Dijk, 1896-1906
-notaris Soko Johannes van den Bergh, 1896-1907
-notaris Gerrit Adriaan Pieter Bax, 1896-1906
-notaris Abraham Johannes Terlaak, 1892-1908
-notaris Gerard van Rossem, 1890-1904
NL(Zuid-Holland)
Documentatie- en Kenniscentrum AugustijnenhofVOOROUDERS IN DORDRECHT? Dat is dit dé plek waar historisch en genealogisch onderzoek in Dordrecht begint. Historisch centrum, pal tegenover het Regionaal Archief Dordrecht gevestigd, waar met een groot team vrijwilligers historisch onderzoek wordt gedaan. Waar bronnen worden ontsloten, lezingen worden gegeven, cursussen historisch huizenonderzoek en genealogische workshops worden gegeven, genealogische en cultuurhistorische Dordtse tijdschriften worden uitgegeven enz. Donateur-leden (minimaal € 15,00 per jaar) ontvangen jaarlijks maar liefst 7 digitale tijdschriften én kunnen gebruik maken van de diensten van het Augustijnenhof, waaronder onderzoek tegen een laag tarief van € 25,00 per uur. Zie ook www.dordrechtmonumenteel.nl www.dordtsgeboren.nl een www.illustredordracum.nlNL(Zuid-Holland)
Dordrechtse Monumenten en Bronnen (met diverse indexen en PDF-bestanden)Dordrecht Monumenteel is een initiatief van Stichting Illustre Dordracum. Deze stichting stimuleert en faciliteert historisch onderzoek naar monumenten in de oudste stad van Holland. De stad telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten. Van een groeiend aantal monumenten is de bouw- en de bewoningsgeschiedenis bekend. Illustre Dordracum is van mening dat iedere bewoner/eigenaar van een monument zich geroepen zou moeten voelen om de historie van zijn pand te onderzoeken, te laten onderzoeken of hier in een andere vorm aan bij te dragen.

NL(Zuid-Holland)
Dordts GeborenVoorouders in Dordrecht? Genealogisch tijdschrift gericht op Dordrecht. Het komt 3 keer per jaar in digitale vorm uit. Een abonnement kost € 10,00 per jaar. Donateur-leden van onze stichting (zie site) ontvangen het gratis en krijgen eveneens het 4 keer per jaar verschijnend cultuurhistorisch tijdschrift Dordrecht Monumenteel (www.dordrechtmonumenteel.nl) én zij kunnen gebruik maken van de diensten van ons historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. (www.augustijnenhof.nl)NL(Zuid-Holland)
Erfgoed Delft en omstrekenErfgoed Delft en Omstreken heeft diverse partners:
-Museum Nusantara maakt deel uit van de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN).
-Met NEMO/Kennislink heeft Erfgoed Delft een overeenkomst voor de uitwisseling van artikelen en andere content, in het bijzonder uit het tijdschrift Delf.
-Daarnaast werkt Erfgoed Delft samen met verschillende bedrijven, die zich opwerpen als sponsor of Schatbewaarder van Delft.
-Samen met Royal Delft stimuleert Erfgoed Delft de artistiek-culturele uitwisseling tussen de keramieksteden Jingdezhen (China) en Delft.
-Het Gemeentearchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie Beeld en Geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio zijn hier ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland). U kunt bij ons gratis terecht voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger), maar ook om in de kranten na te gaan wat er op een bepaalde dag in Delft gebeurde of hoe de gemeenteraad dacht over een bepaalde zaak.
NL(Zuid-Holland)
Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO)Klik svp op de knop 'Menu'
Door de eeuwen heen zijn er op allerlei manieren persoonsgegevens verzameld. Veel van deze gegevens zijn verloren gegaan, maar ook een aanzienlijk deel is wel bewaard gebleven. Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) beheert een groot aantal van deze genealogische bronnen uit de omgeving. Met behulp van deze bronnen kunt u meer te weten komen over personen uit het verleden en eventueel op zoek naar informatie over uw voorouders. Op dit moment kunt u bij ons de volgende genealogische bronnen raadplegen:
•Registers van de Burgerlijke Stand (1811-1913 voor geboorten, 1811-1938 voor huwelijken en 1811-1963 voor overlijdens)
•Volkstelling (1849)
•Delen van het Bevolkingsregister (1854-1929)
•DTB-registers (1574-1811)
•Bonboeken (registers van huiseigenaren) (ca 1640-ca 1830)
NL(Zuid-Holland)
Gemeente Den Haag - Haags GemeentearchiefInformatie over:- Uw stamboom- Een huis- Een wijk of straat- Andere onderwerpen- Afbeeldingen- Onderzoek m.b.v. informatiebladenNL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief Den HaagHet Haags Gemeentearchief is het geschiedkundig centrum van Den Haag. U kunt er informatie vinden over (oud) Den Haag, Loosduinen en Scheveningen, vanaf begin 14de eeuw tot nu. U kunt hier ook uw (Haagse) familiegeschiedenis uitzoeken.
Het Haags Gemeentearchief werkt aan versterking van de culturele identiteit van Den Haag en van de stedelijke samenhang. Dit doet het archief door het verwerven, beheren en verspreiden van belangrijke cultuurhistorische informatie over Den Haag en haar inwoners.
NL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief ZoetermeerIn het gemeentearchief van Zoetermeer is uitgebreide informatie te vinden over de geschiedenis van Zoetermeer en zijn inwoners. Naast de archieven van de plaatselijke overheid, rechtbanken en notarissen, zijn ook particuliere archieven van bijvoorbeeld kerken en scholen aanwezig.
Ook de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van Zoetermeer en het voormalige Zegwaart bevinden zich tot en met 1940 in het gemeentearchief.
De fotocollectie, die meer dan 15.000 foto's van Zoetermeer en Zoetermeerders bevat, vanaf circa 1950 tot heden, is via een geautomatiseerd trefwoordensysteem toegankelijk gemaakt.
NL(Zuid-Holland)
Geneal. ver. 'De Stamboom' SliedrechtDe huidige plaats Sliedrecht is ontstaan uit 3 ambachten: Naaldwijk, Niemandvriend en Sliedrecht / Lockhorst. In het centrum zijn vele genealogische gegevens aanwezig op microfiches.NL(Zuid-Holland)
Genealogie in Wassenaar - Ton BrederoSinds 1993 heb ik alle genealogische gegevens van de gemeente Wassenaar gedigitaliseerd. Met DTB, BS, Overlijdensadvertenties enz.NL(Zuid-Holland)
Genealogische databank MaassluisDe publicatie Genealogische databank Maassluis is samengesteld door Genealogie Maassluis. De gegevensverzameling bestaat uit 70.652 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 283 personen niet gepubliceerd. Een lijst met gebruikte bronnen en bewaarplaatsen/archieven is te vinden op de bronnen pagina. U vindt meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) op de tellingen pagina. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op zondag 30 januari 2011.
In deze verzameling zijn de gegevens uit de burgerlijke stand akten van de plaats Maassluis (ZH) in genealogisch verband gekoppeld.
NL(Zuid-Holland)
Genealogische Vereniging PrometheusDe Genealogische Vereniging Prometheus is in 1973 opgericht als dochtervereniging van de Centrale Personeelsvereniging 'Prometheus' van de Technische Universiteit Delft. Het is een landelijk georiënteerde vereniging met relatief veel publikaties over Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland.
Leden ontvangen het tijdschrift 'Ons genealogisch Erfgoed' en het 'Mededelingenblad', zij kunnen in onze bibliotheek alle boeken en tijdschriften inzien en deelnemen aan alle door ons georganiseerde evenementen. Enkele daarvan, zoals de jaarlijkse Delflanddag (samen met N.G.V., afd. Delfland en de Genealogische Werkgroep Zoetermeer) en onze 5-jaarlijkse Nationale Genealogische Dag zijn helaas niet gratis.
Daarnaast mogen leden aan de jaarvergadering deelnemen en ontvangen zij, uitsluitend op hun TU-adres, de tijdschriften waarop wij geabonneerd zijn een week ter inzage.
NL(Zuid-Holland)
Geschiedkundige vereniging Die HagheU houdt van Den Haag, u woont er, bent er geboren of interesseert zich voor de geschiedenis van de stad met zijn monumenten, bouwstijlen en 'couleur locale', die het typische Haagse karakter van de stad bepalen? U wilt graag meer weten over deze stad? Dan bent u bij de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe - Vrienden van het Haags Historisch Museum aan het juiste adres.

Die Haghe doet al sinds 1890 haar uiterste best om de geschiedkundige kennis over en belangstelling voor Den Haag en directe omgeving te bevorderen en historische stadsgezichten en monumenten te behouden.

En met ingang van 2016 is de vereniging formeel verbonden aan het Haags Historisch Museum en de Gevangenpoort na het samengaan met de Vrienden van het Haags Historisch Museum.

Met behulp van deze site kan o.m. gezocht worden in de gescande jaarboekjes van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe en de Gemeenteverslagen van Den Haag.
NL(Zuid-Holland)
Gouda: transcriptie doopboeken St.-Janskerk t/m 1712Er is in de periode 1934-1955 gewerkt aan de ontsluiting van de doopboeken van de hervormde (“Nederduits gereformeerde”) St.-Janskerk te Gouda voor de periode tot en met 1712.
Met tussenstappen heeft dit geresulteerd in een digitale versie, waarin op datum en (beperkt) op naam is te zoeken.

N.B.: Door de vele tussenstadia van bewerking is er nogal wat onzuiverheid in het uiteindelijke digitale resultaat, dus vergelijking met de originele bron in het streekarchief in Gouda is altijd noodzakelijk.
NL(Zuid-Holland)
Goudse Canon - 40 vensters op de Goudse geschiedenis (1050-2005)De website 'Goudse Canon' is ontwikkeld in 2009 door de stuurgroep Goudse Canon in opdracht van Stichting Historisch Platform Gouda. De website is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de cultuur en geschiedenis van Gouda.NL(Zuid-Holland)
Haagse Scholen (met klassenfoto's)Haagsescholen is een website van het Haags Gemeentearchief. Er zijn klassenfoto's, waarbij vaak de namen van de leerlingen staan. Er zijn schoolpagina's met daarop de geschiedenis van een school in grote lijnen, publikaties over de school en herinneringen aan de school, geplaatst door bezoekers van de site. Tenslotte zijn er gebouwenpagina's. Die zijn geheel gewijd aan het gebouw, de geschiedenis ervan en foto's van het gebouw. Op die pagina vind je ook een link naar de scholen die gebruik hebben gemaakt van dat gebouw; veel gebouwen hebben als huisvesting gediend voor diverse scholen.

De foto's
Op deze site vindt u klassenfoto's van scholen uit Den Haag en omgeving. De foto's komen voor een deel uit de collecties van het Haags Gemeentearchief, maar er zijn ook veel foto's die bezoekers van de website hebben ingestuurd en foto's die scholen hebben uitgeleend aan het archief om ze op deze site te plaatsen.

Alle hier getoonde foto's zijn - gratis - te downloaden door door te klikken op de link rechtsonder de foto's.
NL(Zuid-Holland)
Haagse Verenigingen (met foto's)Een intro volgt nog vlgs de webmaster !NL(Zuid-Holland)
Historisch den HaagUit archeologisch onderzoek blijkt dat de geschiedenis van Ypenburg veel verder terug gaat dan gedacht. Zo zijn er resten gevonden van een nederzetting van wel 5500 jaar oud. Op dat moment de oudste die in Nederland gevonden werd. Naast resten van huizen werd er ook een van de grootste grafvelden uit de Nederlandse prehistorie gevonden. Er zijn 42 mensen gevonden die begraven zijn in 31 graven. Dat dit grafveld juist in Ypenburg gevonden is, is geen toeval. Destijds trok de zee landinwaarts tot aan Ypenburg. Omdat Ypenburg in feite op een duin is gebouwd behielden de inwoners droge voeten. Ook toen was Ypenburg een ideale plek om te wonen.NL(Zuid-Holland)
Historische Kranten - Rotterdamsch NieuwsbladDeze website bevat alle edities van het Rotterdams Nieuwsblad die van 1929 tot en met 1946 zijn verschenen. Met het zoekformulier kunt u daarin zoeken. Gezien de slechte kwaliteit van het papier zijn niet alle krantenpagina's even goed leesbaar. De kranten zijn op microfiche bij het Gemeentearchief Rotterdam in te zien.
In 1878 richtte de Leidse uitgever A.W. Sijthoff het Rotterdamsch Nieuwsblad op. Volgens de statuten moest het een krant worden 'van een onafhankelijke, vrijzinnige richting, tot bevordering van de algemeene ontwikkeling.' Het eerste nummer verscheen op 3 april 1878. Nadat zoon Cornelis Sijthoff in 1885 de leiding had overgenomen, groeide de krant snel. Rond 1900 bedroeg de oplage 50.000 exemplaren; ruim twintig jaar later het dubbele daarvan. Tijdens de directie van Cornelis Sijthoff kregen stadsnieuws, kunst en sport meer ruimte toebedeeld. Ook werden al vrij vroeg illustraties en foto's opgenomen: in 1909 verschenen voor het eerst foto's in de krant.
NL(Zuid-Holland)
Historische kranten - WoerdenPictura Krantenviewer. Rechts kunt u uw zoekvraag invullen onder het tabblad ‘Zoeken’. U kunt uw zoekresultaat beperken door bijvoorbeeld ‘datering’ in te vullen. Als u meerdere zoektermen intikt is het handig om bij ‘zoekmethode’ te kiezen voor paragraaf; de zoektermen staan dan bij elkaar in een paragraaf.NL(Zuid-Holland)
Historische Kring NieuwpoortMet gegevens uit Streefkerk, Groot Ammers, Nieuwpoort en Langerak.
De DTB- en BS-gegevens (geboorten, huwelijken en overlijdens) zijn raadpleegbaar in het centrum. Ook gegevens over het Slot Liesveld en het Dieselgemaal.
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging VlaardingenMede dank zij de inspanningen van de Historische Vereniging Vlaardingen is het besef gegroeid bij het stadsbestuur dat niet alles wat oud is zonder meer tegen de vlakte gegooid kan worden. Behoud van wat waardevol is, heeft meer aandacht gekregen. Er is tegenwoordig ook een gemeentelijke Monumentencommissie. Maar de Historische Vereniging Vlaardingen houdt zich met méér bezig dan met alleen maar zorg voor mooie panden. Ook geschiedschrijving van de stad en haar omgeving rekent zij tot haar taken. En daarbij gaat het niet alleen om resultaten van gedegen onderzoek (bij voorbeeld op het Stadsarchief), maar ook om het optekenen van persoonlijke herinneringen van oudere stadgenoten.NL(Zuid-Holland)
Jan Lafeber (geschiedenis, genealogie en Gouda)De site van Jan Lafeber met veel informatie over Gouda.NL(Zuid-Holland)
Joods RotterdamRond 1610 vestigden de eerste joden zich in Rotterdam. In eerste instantie was het een kleine gemeenschap van veelal Sefardische ofwel Portugese Joden. Rond 1650 vestigen zich de eerste Askenazische ofwel Hoogduitse Joden zich in Rotterdam. De publicaties in ons tijdschrift behandelen de periode van ongeveer 1610 tot halverwege de negentiende eeuw.
Op de pagina 'archief' vindt u de indexen op ons tijdschrift en bronnen over Joods Rotterdam, zoals het volledige besnijdenisregister van 1737 tot en met 1811.
NL(Zuid-Holland)
Magazine Haagse HistorieGeschiedenis van de stad, op uw eigen mat!
Het magazine is ontstaan uit de samenwerking tussen 20 historische verenigingen in den Haag, samen met anderen.
Neem nu een abonnement en u ontvangt Haagse Historie elke drie maanden.
NL(Zuid-Holland)
Mijn Den HaagAls Hagenaar bent u onderdeel van de Haagse geschiedenis. Het Haags Historisch Museum is dan ook erg benieuwd naar uw persoonlijke verhalen en voorwerpen over Den Haag. Doe mee aan MijnDenHaag* en schrijf geschiedenis samen met het Haags Historisch Museum.

NL(Zuid-Holland)
Nadere toegangen; Collectie DelftNadere toegangen: Archieven worden ontsloten middels inventarissen en plaatsingslijsten. Daarin vindt u een overzicht van de stukken die aanwezig zijn en de periode waarover dezen lopen. Voor sommige stukken is zo'n toegang echter onvoldoende. Denk bijvoorbeeld aan een trouwregister: in de inventaris staat bijvoorbeeld alleen dat in het archief van de Burgerlijke Stand van Delft een dergelijk register aanwezig is uit het jaar 1845. Mocht een onderzoeker de trouwakte willen inzien van Catharina Janssen, dan zou deze onderzoeker het hele trouwboek moeten doorbladeren om uiteindelijk haar trouwakte te vinden onder nummer 66. Dat is tijdrovend en bovendien erg slecht voor registers waar veel onderzoek in wordt gedaan. Daarom zijn op veel van dergelijke archiefstukken 'nadere toegangen' gemaakt: indexen op bijvoorbeeld namen, adressen en beroepen. Maar ook aanvullende gegevens zijn ingevoerd, zoals plaats van herkomst of geboorte, religie, overleden partners enz.

Meer dan 1 miljoen gegevens via link
NL(Zuid-Holland)
Nieuwsbrief 'Waardevol Woerden' (Zh)Waardevol Woerden verschijnt elke drie maanden en is gratis verkrijgbaar op het stadhuis van Woerden, bij het VVV-kantoor, bij de bibliotheken van Harmelen, Kamerik, Woerden en Zegveld, bij het Hofpoort ziekenhuis en bij het Stadsmuseum. Ook kunt u via een mailtje naar waardevol@woerden.nl zich aanmelden voor de nieuwsbrief. U ontvangt de nieuwsbrief dan iedere 3 maanden in uw mailbox.
Ook is de Nieuwsbrief te lezen op de site van de gemeente Woerden (al is dat even zoeken)
NL(Zuid-Holland)
Oud Alkemade met AlkmaddersVanaf 1100 kwamen er mensen in het gebied wonen. Deze mensen kapten de bomen en struiken zodat de veengrond bruikbaar werd voor de landbouw.
In de 13e eeuw werden er polders aangelegd zodat de waterstand in het gebied onder controle werd gehouden. Het gebied werd bestuurd door Hollandse graven, die het gebied opdeelden en deze lieten besturen door de zogenoemde Hoofdwaterschappen of Hoogheemraadschappen. Deze zorgden voor het land en de mensen die er woonden.
Rond 1290 kocht Dirk van Alkemade het hele gebied van de ''heeren eedelen van Leyden''.

Genealogie
Via onze werkgroep kunnen wij u de volgende bestanden aanbieden:
Binnengekomen aktes van indemniteit
Uitgegeven aktes van indemniteit
Doopboek Petruskerk 1776-1827
Begraafboek Petruskerk 1817-1893
Trouwboek Petruskerk 1776-1942
Trouwboek Jacobuskerk 1894-1942
Voorwoord trouwboek trouwboek Rijpwetering
Trouwboek RK kerk Rijpwetering 1675-1732
Register van aangegeven lijken Alkemade 1805-1811
Dienstplichtige militairen 1808-1810
Dienstplichtige militairen 1811-1813
Volkstelling gemeente Alkemade 1795
Bevolkingsregister Abbenes gemeente Haarlemmermeer 1846-1859
NL(Zuid-Holland)
PapendrechtPapendrecht.net is in de eerste plaats een ontmoetingsplek met een sociale insteek voor Papendrechters door het aanbod van algemene informatie en nieuws. Verder wil het een compleet aanbod van Papendrechtse links aanbieden en fungeert het op deze wijze als dé startpagina voor Papendrecht.NL(Zuid-Holland)
Regionaal- en Stadsarchief DordrechtTwaalf gemeenten in de regio hebben hun archief ondergebracht bij het Regionaal Archief Dordrecht. Hierdoor kunt u bij ons ook onderzoek doen naar de geschiedenis van Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen en Zwijndrecht.

Het Regionaal Archief Dordrecht, Dordrechts Museum, Huis Van Gijn en Het Hof van Nederland vormen één organisatie voor archief, geschiedenis, kunst van de stad Dordrecht. De collectie tonen we op de website, in vaste presentaties, wisseltentoonstellingen en in de openbare ruimte.

Behalve overheidsarchieven beheert het Regionaal Archief Dordrecht ook particuliere archieven en collecties van personen en instellingen. Het Regionaal Archief Dordrecht vindt het belangrijk deze te bewaren, omdat zij een aanvulling vormen op de overheidsarchieven of omdat ze aspecten in de samenleving belichten die in die archieven niet of nauwelijks aan bod komen. Het Regionaal Archief Dordrecht bewaart uw geschiedenis. Daarom houdt het zich aanbevolen voor aanvullingen op de collectie. Bent u actief geweest in het Dordtse of regionale verenigingsleven? Heeft u een eigen bedrijf gehad in Dordrecht of de regio? Of heeft u misschien afbeeldingen van Dordrecht en/of de regio verzameld of zelf gemaakt? Neem dan contact met ons op.

Genealogische bronnen
Op zoek naar uw voorouders? Bij het Regionaal Archief Dordrecht kunt u veel genealogische bronnen van Dordrecht en de regiogemeenten raadplegen om uw stamboom compleet te maken. Nog niet openbare akten van de burgerlijke stand en de persoonskaarten bevinden zich op het gemeentehuis van de desbetreffende gemeente. De lijst die u online kunt raadplegen ( link ) geeft een overzicht van wat we hebben. De nummers voorafgaand aan de omschrijvingen verwijzen naar het archiefnummer. Bijna alle genealogische bronnen zijn digitaal beschikbaar, zodat genealogische onderzoek nog eenvoudiger wordt. Voor genealogisch onderzoek kunt u ook in de studiezaal terecht.
NL(Zuid-Holland)
Schiedam, oude foto'sOp deze site vindt u oude ansichtkaarten en foto's van Schiedam en Kethel. De afbeeldingen zijn deel van een grote collectie kaarten en foto's die ik bezit. Deze site heb ik gebouwd in ca 2004 om een ieder een kijkje in de oude straten van Schiedam te kunnen laten nemen. De periode van de ansichtkaarten loopt van ca 1900 tot 1970 en een enkele recente foto. Het is leuk om te zien dat er een hoop straten in deze periode veranderd zijn. Er zit geen beschrijving bij de foto's, wellicht volgt deze nog. Ik heb er bewust voor gekozen de kaarten groot af te beelden, zo kun je het meest zien.
De scans die ik gemaakt heb kunnen nog een vorm van copyright bevatten. Het is dus verboden de scans te reproduceren of te gebruiken op andere websites of enige andere vorm van publicatie zonder mijn medeweten.
NL(Zuid-Holland)
Stadsarchief RotterdamHet Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam en enkele omliggende gemeenten. Onze bijzonder rijke collectie omvat honderdduizenden prenten, foto's, films, kaarten, geluidsopnames en meer dan 20 kilometer papieren archiefstukken. Steeds meer informatie wordt alleen in digitale vorm bewaard. Hiervoor bouwen we een zogeheten elektronisch-depot.
Het Stadsarchief Rotterdam is een van de oudste en een van de grootste archieven van het land. Ons oudste stuk stamt uit 1201, het jongste stuk is de krant van gisteren.

De vele bezoekers op de locatie en via internet ondersteunen we in hun onderzoek naar bijvoorbeeld de familiestamboom of bouwdossier. Ook bij wetenschappelijke of andere actuele vragen waarvoor een archief van wezenlijk belang is, helpen we graag.
NL(Zuid-Holland)
Stadsarchief VlaardingenISIS is een databestand waarin u kunt zoeken naar vermeldingen van personen in de talrijke bronnen van het Vlaardings Stadsarchief. U tikt een naam in en ISIS vertelt u in welke bronnen die naam voorkomt. U kunt ook andere zoektermen gebruiken of combinaties daarvan uitproberen. Via de knop 'Bronnen' kunt u zien wat er al in ISIS zit. Een druk op de knop 'Nieuw' geeft een overzicht van nieuwe bronnen en de bronnen die we in de volgende update verwachten toe te voegen.
NL(Zuid-Holland)
Stadsmuseum WoerdenHet Stadsmuseum Woerden is gevestigd in het voormalige stadhuis van Woerden. De bouw hiervan gaat ruim 500 jaar terug, tot het jaar 1501. Het bestaat dan nog slechts uit een benedenverdieping en een zolder en is uitgevoerd in een laatgotische stijl. Het voornaamste vertrek is de Schout- en Schepenenzaal waar onder meer recht wordt gesproken.
De schandpaal uit 1567 aan de gevel herinnert aan deze belangrijke functie. Veroordeelden werden hier ‘te schande’ gezet. Erger was het ophangen van veroordeelden aan een galg die uit de gevel werd gestoken. Voor het bestraffen van lichtere vergrijpen beschikte de stad over schandstenen van Bentheimer zandsteen.
NL(Zuid-Holland)
Stichting Oud Sassenheim (Blad: De Aschpotter)De beeldbank bezit een grote hoeveelheid foto’s, die in de loop der jaren door de Stichting Oud Sassenheim zijn verzameld, onder meer door giften en nalatenschappen van particulieren.
De beeldbank is verdeeld in meerdere albums zoals hier onder aangegeven. Door op het album van u keuze te klikken komt u in het gewenste album.

Het doel van de verschillende werkgroepen is om de voorkomende werkzaamheden goed te kunnen inventariseren en te verdelen. Bovendien wordt gestreefd naar het bundelen van gespecialiseerde kennis te of het verkrijgen daarvan. Vanuit gezamenlijke interesse willen we de werkzaamheden met plezier uitvoeren. Eenieder kan zich bij een van werkgroepen aanmelden als vrijwilliger of voor inlichtingen.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Midden-Holland te GoudaStreekarchief Midden-Holland bewaart de archieven van de volgende gemeenten:
-Gouda
-Krimpen aan den IJssel
-Krimpenerwaard (Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist)
-Waddinxveen (Broek c.a., Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen)
-Zuidplas (Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle)
-Omgevingsdienst Midden-Holland (voorheen Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland)

Naast gemeentearchieven beheert Streekarchief Midden-Holland ook de overgebrachte rijksarchieven uit de bovenstaande gemeenten, zoals de rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken.

Bovendien is het streekarchief in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.

In het zoekbestand "Genealogie" vindt u onder meer de akten van de burgerlijke stand, de doop-, trouw- en begraafboeken, bevolkingsregisters, fiscale en oud-rechterlijke bronnen.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Voorne-Putten: Zoeken in de diverse collectiesHet Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt zodoende de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, zoals dat van kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families. Bovendien is er een uitgebreide collectie foto’s en documentatie aanwezig, zodat het Streekarchief de aangewezen plek is voor iedereen met vragen over de lokale geschiedenis.

-Archievendatabase (bijna 2 miljoen)
-Bibliotheek (7.500 boeken en tijdschriften)
-Kranten (53.000 pagina's)
-Notariële akten (97.000)
-Beeldbank (47.000)
-Personendatabase (ruim 1 miljoen)
-Scans: 456 registers uit Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne enz.
-Historische films (620 stuks)
-Lokale geschiedenis
-Schatkamer
-Open Data (560 datasets)

Plaatsnamen
-Brielle, Heenvliet, Geervliet, Nieuwenhoorn, Biert, Abbenbroek, Hellevoetsluis, Rozenburg, Vierpolders, Rockanje, Spijkenisse, Simonshaven, Zwartewaal, Hekelingen, Oostvoorne, Rozenburg
NL(Zuid-Holland)
Streekmuseum ReeuwijkOns Streekmuseum is een afspiegeling van het dagelijks leven in Grootmoeders tijd, dus het begin van de twintigste eeuw. De ruggengraat van de vaste collectie is het ontstaan van de Reeuwijkse Plassen door turfwinning in Reeuwijk en Sluipwijk.NL(Zuid-Holland)
Toen Leidschendam-VoorburgToen Leidschendam-Voorburg is het historisch informatiepunt voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. In Toen Leidschendam-Voorburg werken Bibliotheek Leidschendam-Voorburg, Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg en het Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg samen.

NL(Zuid-Holland)
Vereniging 'Noitdorpsche Historiën'Nootdorp heeft al meer dan zeven eeuwen, soms bewogen, historie achter zich. Het Gemeente Bestuur van Nootdorp heeft in 1966 en 1990 de geschiedenis van Nootdorp nader laten beschrijven en dit is vastgelegd in de 'Kroniek van Nootdorp'.
De in 2001 opgerichte Vereniging 'Noitdorpsche Historiën' is een vervolg hierop en heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en die van Nootdorp in het bijzonder.
NL(Zuid-Holland)
Vereniging Historisch Lexmond en Hei- en Boeicop (blad Lek- en Huibert Kroniek)De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de kennis en de geschiedenis in het algemeen en die van Lexmond en Hei- en Boeicop in het bijzonder. Dit probeert de vereniging te bereiken door:
- Het organiseren van vier lezingen per jaar;
- Het organiseren van twee excursies per jaar;
- Publiceren van artikelen en boeken over de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop;
- Het houden van exposities;
- Het verzamelen en in stand houden van documenten en objecten van
historische betekenis van Lexmond en Hei- en Boeicop en omgeving;
- Het doen van onderzoek naar de geschiedenis van Lexmond en Hei- en Boeicop en hun bewoners;
- Het stimuleren van het behoud van monumenten, dorps-eigen karakteristieke gebouwen, infrastructuur en landschap.
NL(Zuid-Holland)
Vereniging Jan van Hout - Vrienden van het Leidse ArchiefEen bloeiend archief is van belang voor allen die, als Jan van Hout in zijn tijd, de geschiedenis en de cultuur van Leiden en omstreken een warm hart toedragen. Zo werd de vereniging Jan van Hout opgericht om het Regionaal Archief Leiden te steunen met het publiceren van onderzoeksresultaten en bronnen, het helpen indiceren van moeilijk toegankelijke archiefbescheiden en verwerving van archieven en ander documentair materiaal. Een aantal van deze publicaties, bij elkaar ca 3000 pagina's met historische, genealogische en bestuurlijke informatie en interactieve databases, zijn op deze site te raadplegen. NL(Zuid-Holland)
Vereniging Oud-DordrechtEen historische vereniging in een historische stad. Een stad met zo'n historisch karakter verdient een levendige vereniging die zich over het verleden ontfermt. In Hollands oudste stad is één van Nederlands oudste historische verenigingen actief: de Vereniging Oud-Dordrecht. Ze bestaat al sinds 1892 en werd opgericht o.a. door bankier en kunstverzamelaar mr. Simon van Gijn, kunstschilder Bas Veth en mr. J.C. Overvoorde, de eerste stadsarchivaris.NL(Zuid-Holland)
Zoeken in het Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Teylingen, Hillegom, Rijnsburg, Noordwijk, Leiderdorp en Voorschoten of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken.
Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis.
NL(Zuid-Holland)
categorie: startsites
Genealogie Hoekse waardDe webpagina Genealogie Hoeksche Waard van Piet en Willeke Molema-Smitshoek bied u een startpunt voor genealogisch onderzoek in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland). De pagina wordt regelmatig aangepast.NL(Zuid-Holland)
categorie: verenigingen en stichtingen
's Gravendeel - BonaventuraIn 1593 is 's-Gravendeel gesticht. Tot 1592 had de zee nog vrije toegang over de gorzingen van Bonaventura, de polder waarin 's-Gravendeel nu is gelegen. Een kaartfragment uit 1590 laat de plannen zien om Bonaventura met dijken te omgeven. Toen besloten de Staten van Holland, in het kader van de bedijking van de Hoeksche Waard, het gebied rondom het huidige 's-Gravendeel in te polderen. Toen de inpoldering in 1594 voltooid was werd het gebied door de Staten aan pachters uitgeleend. De gronden in Bonaventura waren nogal verdeeld. Tot 1731 was 's-Gravendeel eigendom van de Graven van Holland. De naamgeving van het dorp is om die reden ook goed te verklaren: het deel van de Graaf (Grafelijkheid) of des Graven Deel. De drie Oranjebomen in het wapen van 's-Gravendeel herinneren nog aan de band met de Graven van Holland.
In 1731 werd het dorp verkocht aan de stad Dordrecht. 's-Gravendeel groeide uit tot een belangrijke overslaghaven. Veel schepen die over de Dordtse Kil richting Rotterdam voeren (toen de gebruikelijke vaarroute) konden wegens te grote diepgang niet verder komen dan 's-Gravendeel. Daar werden de vaak uit Suriname en Nederlands-Indië afkomstige ladingen overgeslagen op lichtere schepen.
NL(Zuid-Holland)
Alle Zoetermeerders (en Zegwaarders)De doelstelling van de GWZ is het bedrijven en ondersteunen van gedegen genealogisch en heraldisch onderzoek. Bij het genealogisch onderzoek ligt de nadruk op de Zoetermeerse en Zegwaartse families. Alle verzamelde genealogische gegevens van deze families worden vastgelegd in een genealogische database die inmiddels 215.000 personen bevat. Voor leden en niet-leden is het een unieke bron van informatie voor het vinden van een antwoord op hun vragen.
Ook heeft de GWZ een collectie opgebouwd van familie-advertenties van Zoetermeerders. Voor leden staat bovendien een uitgebreide genealogische bibliotheek voor raadpleging tot hun beschikking.
NL(Zuid-Holland)
Documentatie- en Kenniscentrum AugustijnenhofVOOROUDERS IN DORDRECHT? Dat is dit dé plek waar historisch en genealogisch onderzoek in Dordrecht begint. Historisch centrum, pal tegenover het Regionaal Archief Dordrecht gevestigd, waar met een groot team vrijwilligers historisch onderzoek wordt gedaan. Waar bronnen worden ontsloten, lezingen worden gegeven, cursussen historisch huizenonderzoek en genealogische workshops worden gegeven, genealogische en cultuurhistorische Dordtse tijdschriften worden uitgegeven enz. Donateur-leden (minimaal € 15,00 per jaar) ontvangen jaarlijks maar liefst 7 digitale tijdschriften én kunnen gebruik maken van de diensten van het Augustijnenhof, waaronder onderzoek tegen een laag tarief van € 25,00 per uur. Zie ook www.dordrechtmonumenteel.nl www.dordtsgeboren.nl een www.illustredordracum.nlNL(Zuid-Holland)
Dordts GeborenVoorouders in Dordrecht? Genealogisch tijdschrift gericht op Dordrecht. Het komt 3 keer per jaar in digitale vorm uit. Een abonnement kost € 10,00 per jaar. Donateur-leden van onze stichting (zie site) ontvangen het gratis en krijgen eveneens het 4 keer per jaar verschijnend cultuurhistorisch tijdschrift Dordrecht Monumenteel (www.dordrechtmonumenteel.nl) én zij kunnen gebruik maken van de diensten van ons historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. (www.augustijnenhof.nl)NL(Zuid-Holland)
Genealogisch Centrum Goeree-OverflakkeeMiddels deze website willen we bekendheid geven aan het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, een stichting voor geïnteresseerden in de familiegeschiedenis van ons eiland. U kunt via ons contact leggen met andere stamboomonderzoekers, een overzicht krijgen van de verzamelingen die in de loop der jaren aangelegd zijn en te weten komen hoe de samenwerking met het Streekarchief Goeree-Overflakkee gestalte heeft gekregen. Jarenlang heeft de stichting onderdak gevonden aan het Achterdorp 7 te Dirksland. Het ''uithangteken'' van deze ruimte, getiteld ''Het Feijne Kwartier'' hebben wij als logo voor de website en titel van de nieuwsbrief gehouden. De lokaliteit kon niet langer gebruikt worden, maar gelukkig was er ruimte bij het Streekarchief in Middelharnis. Daar wordt door bestuur en werkgroepleden nog net zo enthousiast gewerkt aan het ordenen en beschikbaar stellen van de verzamelingen op genealogisch gebied. Ook U kunt meedenken en discussieren via ons Forum of door donateur te worden van de Stichting.NL(Zuid-Holland)
Genealogische Vereniging PrometheusDe Genealogische Vereniging Prometheus is in 1973 opgericht als dochtervereniging van de Centrale Personeelsvereniging 'Prometheus' van de Technische Universiteit Delft. Het is een landelijk georiënteerde vereniging met relatief veel publikaties over Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland.
Leden ontvangen het tijdschrift 'Ons genealogisch Erfgoed' en het 'Mededelingenblad', zij kunnen in onze bibliotheek alle boeken en tijdschriften inzien en deelnemen aan alle door ons georganiseerde evenementen. Enkele daarvan, zoals de jaarlijkse Delflanddag (samen met N.G.V., afd. Delfland en de Genealogische Werkgroep Zoetermeer) en onze 5-jaarlijkse Nationale Genealogische Dag zijn helaas niet gratis.
Daarnaast mogen leden aan de jaarvergadering deelnemen en ontvangen zij, uitsluitend op hun TU-adres, de tijdschriften waarop wij geabonneerd zijn een week ter inzage.
NL(Zuid-Holland)
Haagse Verenigingen (met foto's)Een intro volgt nog vlgs de webmaster !NL(Zuid-Holland)
Historisch den HaagUit archeologisch onderzoek blijkt dat de geschiedenis van Ypenburg veel verder terug gaat dan gedacht. Zo zijn er resten gevonden van een nederzetting van wel 5500 jaar oud. Op dat moment de oudste die in Nederland gevonden werd. Naast resten van huizen werd er ook een van de grootste grafvelden uit de Nederlandse prehistorie gevonden. Er zijn 42 mensen gevonden die begraven zijn in 31 graven. Dat dit grafveld juist in Ypenburg gevonden is, is geen toeval. Destijds trok de zee landinwaarts tot aan Ypenburg. Omdat Ypenburg in feite op een duin is gebouwd behielden de inwoners droge voeten. Ook toen was Ypenburg een ideale plek om te wonen.NL(Zuid-Holland)
Historische en Genealogische Vereniging ScheveningenDe Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen streeft haar doelstellingen na in nauwe samenwerking met de Stichting Oud Scheveningen, beheerder van Muzee Scheveningen (link). Het Centrum van de vereniging en haar collecties zijn daar ook gehuisvest.NL(Zuid-Holland)
Historische Kring NieuwpoortMet gegevens uit Streefkerk, Groot Ammers, Nieuwpoort en Langerak.
De DTB- en BS-gegevens (geboorten, huwelijken en overlijdens) zijn raadpleegbaar in het centrum. Ook gegevens over het Slot Liesveld en het Dieselgemaal.
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Berkel en RodenrijsOp deze website vindt u toegangen tot diverse archieven, bronbewerkingen, een aantal inventarissen en oude en nieuwe fotos van Berkel en Rodenrijs.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging VlaardingenMede dank zij de inspanningen van de Historische Vereniging Vlaardingen is het besef gegroeid bij het stadsbestuur dat niet alles wat oud is zonder meer tegen de vlakte gegooid kan worden. Behoud van wat waardevol is, heeft meer aandacht gekregen. Er is tegenwoordig ook een gemeentelijke Monumentencommissie. Maar de Historische Vereniging Vlaardingen houdt zich met méér bezig dan met alleen maar zorg voor mooie panden. Ook geschiedschrijving van de stad en haar omgeving rekent zij tot haar taken. En daarbij gaat het niet alleen om resultaten van gedegen onderzoek (bij voorbeeld op het Stadsarchief), maar ook om het optekenen van persoonlijke herinneringen van oudere stadgenoten.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging VoorburgDe Historische Vereniging Voorburg is op 25 oktober 1993 opgericht. Het doel van de vereniging is het onderzoeken van de geschiedenis van Voorburg, het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor deze geschiedenis en het bevorderen van het behoud van de resterende, tastbare herinneringen uit het verleden van Voorburg.NL(Zuid-Holland)
Historische Werkgroep Oud-Wateringen & KwintsheulDe leden van de Historische Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul zijn amateur-historici die elk hun eigen specialiteit of werkgebied hebben. Er zijn bijvoorbeeld leden die zich bezig houden met stamboomonderzoek, boerderijonderzoek of archeologie. Het thuishonk van de vereniging is de kaaskelder in het historische pand de Hofboerderij. In de kaaskelder is een bibliotheek aanwezig. Er is ook een foto- en dia-archief en een kaarten- en tekeningenverzameling . Daarnaast is er ook nog een uitgebreid knipselarchief.NL(Zuid-Holland)
Ons Voorgeslacht - Hollandse vereniging voor genealogieHet actieve werk- en publicatiegebied van de vereniging is: het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuid-Holland), Zeeland en zijn invloedssferen (het Zuidwesten van Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van Altena en Heusden, Noordwesten van Brabant).
Vanaf 1 januari 2009 zal het mogelijk zijn om bij de vereniging een familiewapen te laten registreren. ‘Ons Voorgeslacht’ onderscheidt zich daarbij door wapens op te nemen waar de heraldische tekenaars hun artistieke vrijheid in mogen ontwikkelen. Zo worden o.a. ook schildhouders en spreuken toegestaan. Uiteraard worden de wapenvormen van de Middeleeuwen tot heden getoetst door een heraldisch college voordat ze worden opgenomen. Ook nieuw is dat registraties direct met een afbeelding op de Heraldische Databank worden gezet uiteraard met toestemming van de aanvrager.
Nadere informatie over het registreren van een familiewapen kunt u vinden op deze website.
NL(Noord-Holland / Zeeland / Zuid-Holland)
Oud Alkemade met AlkmaddersVanaf 1100 kwamen er mensen in het gebied wonen. Deze mensen kapten de bomen en struiken zodat de veengrond bruikbaar werd voor de landbouw.
In de 13e eeuw werden er polders aangelegd zodat de waterstand in het gebied onder controle werd gehouden. Het gebied werd bestuurd door Hollandse graven, die het gebied opdeelden en deze lieten besturen door de zogenoemde Hoofdwaterschappen of Hoogheemraadschappen. Deze zorgden voor het land en de mensen die er woonden.
Rond 1290 kocht Dirk van Alkemade het hele gebied van de ''heeren eedelen van Leyden''.

Genealogie
Via onze werkgroep kunnen wij u de volgende bestanden aanbieden:
Binnengekomen aktes van indemniteit
Uitgegeven aktes van indemniteit
Doopboek Petruskerk 1776-1827
Begraafboek Petruskerk 1817-1893
Trouwboek Petruskerk 1776-1942
Trouwboek Jacobuskerk 1894-1942
Voorwoord trouwboek trouwboek Rijpwetering
Trouwboek RK kerk Rijpwetering 1675-1732
Register van aangegeven lijken Alkemade 1805-1811
Dienstplichtige militairen 1808-1810
Dienstplichtige militairen 1811-1813
Volkstelling gemeente Alkemade 1795
Bevolkingsregister Abbenes gemeente Haarlemmermeer 1846-1859
NL(Zuid-Holland)
Vereniging 'Noitdorpsche Historiën'Nootdorp heeft al meer dan zeven eeuwen, soms bewogen, historie achter zich. Het Gemeente Bestuur van Nootdorp heeft in 1966 en 1990 de geschiedenis van Nootdorp nader laten beschrijven en dit is vastgelegd in de 'Kroniek van Nootdorp'.
De in 2001 opgerichte Vereniging 'Noitdorpsche Historiën' is een vervolg hierop en heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en die van Nootdorp in het bijzonder.
NL(Zuid-Holland)
Vereniging Jan van Hout - Vrienden van het Leidse ArchiefEen bloeiend archief is van belang voor allen die, als Jan van Hout in zijn tijd, de geschiedenis en de cultuur van Leiden en omstreken een warm hart toedragen. Zo werd de vereniging Jan van Hout opgericht om het Regionaal Archief Leiden te steunen met het publiceren van onderzoeksresultaten en bronnen, het helpen indiceren van moeilijk toegankelijke archiefbescheiden en verwerving van archieven en ander documentair materiaal. Een aantal van deze publicaties, bij elkaar ca 3000 pagina's met historische, genealogische en bestuurlijke informatie en interactieve databases, zijn op deze site te raadplegen. NL(Zuid-Holland)
Vereniging Oud-DordrechtEen historische vereniging in een historische stad. Een stad met zo'n historisch karakter verdient een levendige vereniging die zich over het verleden ontfermt. In Hollands oudste stad is één van Nederlands oudste historische verenigingen actief: de Vereniging Oud-Dordrecht. Ze bestaat al sinds 1892 en werd opgericht o.a. door bankier en kunstverzamelaar mr. Simon van Gijn, kunstschilder Bas Veth en mr. J.C. Overvoorde, de eerste stadsarchivaris.NL(Zuid-Holland)
categorie: VOC
De geschiedenis van Zuid-HollandDeze website is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Erfgoedhuis Zuid-Holland is een provinciaal kennis- en servicecentrum dat zich inzet om erfgoed te behouden, benutten en beleven. Dat doen we in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Deze website vertelt het verhaal van Zuid-Holland, met extra aandacht voor de Erfgoedlijnen die op initiatief van de provincie samen met circa tweehonderd partijen worden ontwikkeld: Goeree-Overflakkee, Trekvaarten, Landgoederenzone, Limes, Atlantikwall, de Oude Hollandse Waterlinie en de 'Waterdriehoek' Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch. NL(Zuid-Holland)
Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg, Noordwijk en Leiderdorp of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken. Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis. Onze Prentverzameling bevat al het beeldmateriaal. Zij bestaat uit foto’s, prenten, tekeningen, plattegronden, prentbriefkaarten en dia’s betreffende Leiden en de andere plaatsen in Rijnland. Deze beeldcollectie bestaat uit ca. 125.000 nummers, die in de studiezaal (digitaal) aangevraagd, bekeken en nabesteld kunnen worden. Een deel van deze collectie vindt u in de Beeldbank op deze site.Daarnaast wordt een kleine Audiovisuele verzameling beheerd (video- en geluidsbanden, films en grammofoonplaten), evenals een Affichecollectie van ruim 10.000 affiches uit de 19e en 20e eeuw.In 2007 heeft het Regionaal Archief Leiden het initiatief genomen om een van haar schatten, de atlas van Blaeu genaamd 'Toonneel des Aerdrycks', digitaal toegankelijk te maken. Dit kostbare historische werk, bestaande uit zes banden, kon vanwege de kwetsbaarheid niet meer aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Het resultaat is een fantastisch digitaal boekwerk. Niet alleen bestemd voor Leiden maar voor heel kaartminnend Nederland en wereldwijd. Hiermee is een prachtig podium gecreëerd waarop dit bijzondere werk wordt geëtaleerd. Voor het eerst wordt de mogelijkheid geboden om letterlijk door alle zes delen van de atlas te bladeren. Dankzij de toepassing van hoge resolutie scantechnologie is het mogelijk moeiteloos tot op het kleinste detail in te zoomen.NL(Zuid-Holland)
categorie: woordenboeken
Bevolkingsreconstructie in de omstreken van Rotterdam (met begrippenlijst (o.a. Kekulé))De Stichting Voorouder is een erfgoedinstelling die zich toelegt op bevolkingsreconstructie, genealogisch onderzoek en familiegeschiedenis.
Aan de hand van vele bronnen wordt door een groep ervaren genealogen, van diverse plaatsen in Zuid-Holland, een reconstructie gemaakt van de gezinssamenstelling in de periode: eind 16e – begin 20e eeuw. Per plaats zijn overzichten beschikbaar van de uitgewerkte doop-, trouw- en begraafregisters en de akten (geboorte, huwelijk, overlijden) van de burgerlijke stand.

Alfabetisch overzicht van begrippen en termen die verband houden met genealogisch onderzoek.
NL(Zuid-Holland)
categorie: zoeksites
Alle Zoetermeerders (en Zegwaarders)De doelstelling van de GWZ is het bedrijven en ondersteunen van gedegen genealogisch en heraldisch onderzoek. Bij het genealogisch onderzoek ligt de nadruk op de Zoetermeerse en Zegwaartse families. Alle verzamelde genealogische gegevens van deze families worden vastgelegd in een genealogische database die inmiddels 215.000 personen bevat. Voor leden en niet-leden is het een unieke bron van informatie voor het vinden van een antwoord op hun vragen.
Ook heeft de GWZ een collectie opgebouwd van familie-advertenties van Zoetermeerders. Voor leden staat bovendien een uitgebreide genealogische bibliotheek voor raadpleging tot hun beschikking.
NL(Zuid-Holland)
Bevolkingsreconstructie in de omstreken van Rotterdam (met begrippenlijst (o.a. Kekulé))De Stichting Voorouder is een erfgoedinstelling die zich toelegt op bevolkingsreconstructie, genealogisch onderzoek en familiegeschiedenis.
Aan de hand van vele bronnen wordt door een groep ervaren genealogen, van diverse plaatsen in Zuid-Holland, een reconstructie gemaakt van de gezinssamenstelling in de periode: eind 16e – begin 20e eeuw. Per plaats zijn overzichten beschikbaar van de uitgewerkte doop-, trouw- en begraafregisters en de akten (geboorte, huwelijk, overlijden) van de burgerlijke stand.

Alfabetisch overzicht van begrippen en termen die verband houden met genealogisch onderzoek.
NL(Zuid-Holland)
Databank Rijerkerk-Bronner met vele andere familienamen!Databank:
•Personen: 250396
•Gezinnen: 89505
•Totaal aantal verschillende familienamen: 23152

- Deze site wordt wekelijks bijgewerkt.
Het heeft geen zin mij te vragen naar personen en/of gegevens die niet in de databank vermeld staan. Of ik heb ze (nog) niet, of ik heb ze (nog) niet verwerkt, dus het antwoord zal altijd negatief zijn.
De genealogische en historische gegevens op deze pagina''s zijn met de meeste zorg in archieven en op andere betrouwbare plaatsen verzameld. Desondanks zijn foutjes, zeker gezien de zeer grote hoeveelheid gegevens, nooit geheel uit te sluiten, dus het blijft uiteraard uw eigen verantwoording zaken zonder eigen controle over te nemen. Overigens is overname van de gegevens voor niet-commerciële doeleinden volledig vrij. Wel stel ik het zeer op prijs indien u afwijkingen constateert en/of aanvullingen heeft, u dit mij, via ''contact'' bovenaan of via ''Stuur een opmerking in'' bij de desbetreffende persoon, laat weten.
NL(Zuid-Holland)
De Haagse FilmbankBinnen deze filmbank kunt u kijken naar films van het Haags Gemeentearchief. Onze collectie bestaat uit professionele- en amateurfilms, met en zonder geluid, in zwart/wit of kleur. Allemaal met betrekking tot Den Haag. U kunt op verschillende manieren grasduinen op zoek naar films. Regelmatig wordt door ons een nieuwe film bijgeplaatst.NL(Zuid-Holland)
Digitale Stamboom Den Haag met Gezinskaarten en Repertoires Notariële AktenOp deze site zullen wij belangrijke genealogische bronnen en indexen aanbieden.
- Bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage (gezinskaarten) periode 1913-1939
- Repertoires van notariële akten uit Notarieel Archief 1843-1925 (beheersnummer 0373-01)

Op dit moment (januari 2013) zijn de volgende repertoires geindiceerd:
-notaris Samuel François de Pinto, 1843-1856
-notaris Alphonse Jacobus Bernardus Rijke, 1898-1905
-notaris Carl Vollgraff, 1896-1906
-notaris Andreas Antoon van Straaten, 1898-1907
-notaris Nicolaas Josephus Verkoren, 1896-1906
-notaris William Bouberg Wilson, 1896-1897
-notaris Petrus Johannes Laboyrie, 1896-1906
-notaris Hendrik Hendrikse, 1896-1905
-notaris Casper Bimberge, 1896-1907

en In bewerking zijn de repertoires van:
-notaris Lodewijk Alexander van Dijk, 1896-1906
-notaris Soko Johannes van den Bergh, 1896-1907
-notaris Gerrit Adriaan Pieter Bax, 1896-1906
-notaris Abraham Johannes Terlaak, 1892-1908
-notaris Gerard van Rossem, 1890-1904
NL(Zuid-Holland)
DTB Zuid-Holland: Sneller zoeken via deze DistrictsklappersZoeken via deze 'deep-links' leidt in eerste instantie naar de alfabetische index op achternaam per periode van 20 jaar; het aanklikken van de familienamen in deze index geeft vervolgens rechtstreeks toegang tot de online-scans van de districtsklappers op de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Zuid-Holland (1695-1812).
Op deze wijze kunnen de bewerkelijke uitklapmenu's en de extra tussenstap 'Archiefbeschrijving' van www.gahetna.nl worden omzeild.
NL(Zuid-Holland)
Familieberichten Gorinchem/Bommelerwaard en Heusden/AltenaDe gegevens komen uit kranten uit Gorinchem en Het Land van Heusden en Altena sinds 01-01-2002 tot en met 04-04-2007 en worden steeds aangevuld.
Uit het weekblad De Toren uit de Bommelerwaard zijn gegevens sinds 01-01-2000 aanwezig.
Uit het weekblad Het Kontakt uit de Bommelerwaard zijn gegevens sinds 01-01-2007 aanwezig.
NL(Gelderland / Noord-Brabant / Zuid-Holland)
Genealogie Hoekse waardDe webpagina Genealogie Hoeksche Waard van Piet en Willeke Molema-Smitshoek bied u een startpunt voor genealogisch onderzoek in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland). De pagina wordt regelmatig aangepast.NL(Zuid-Holland)
Genealogie in Wassenaar - Ton BrederoSinds 1993 heb ik alle genealogische gegevens van de gemeente Wassenaar gedigitaliseerd. Met DTB, BS, Overlijdensadvertenties enz.NL(Zuid-Holland)
Genealogische verkenningen op het eiland IJsselmonde, Schiedam, Delfshaven en daarbuitenFamilienamenlijst, plaatsen overzicht, foto's en vele broninformatie.NL(Zuid-Holland)
GENSEARCH regio DordrechtIn de dordtenaZOEKer zijn ook alle gegevens opgenomen van de oude websites gensearch, kadaster (1832), adresboek (1855-1938) en telefoonboek 1958.
-1631-1958 buiten Dordrecht - niet-Dordtse bronnen
-1674-heden Dordrecht - Dordtse bronnen
-1889-1940:
Passagierslijsten - Oost-Indië (Indonesië)
Passagierslijsten - West-Indië (Curaçao, Suriname)
NL(Zuid-Holland)
Geschiedkundige vereniging Die HagheU houdt van Den Haag, u woont er, bent er geboren of interesseert zich voor de geschiedenis van de stad met zijn monumenten, bouwstijlen en 'couleur locale', die het typische Haagse karakter van de stad bepalen? U wilt graag meer weten over deze stad? Dan bent u bij de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe - Vrienden van het Haags Historisch Museum aan het juiste adres.

Die Haghe doet al sinds 1890 haar uiterste best om de geschiedkundige kennis over en belangstelling voor Den Haag en directe omgeving te bevorderen en historische stadsgezichten en monumenten te behouden.

En met ingang van 2016 is de vereniging formeel verbonden aan het Haags Historisch Museum en de Gevangenpoort na het samengaan met de Vrienden van het Haags Historisch Museum.

Met behulp van deze site kan o.m. gezocht worden in de gescande jaarboekjes van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe en de Gemeenteverslagen van Den Haag.
NL(Zuid-Holland)
Haags Gemeentearchief: Zoeken naar personenBevolkingsregisters, Burgerlijke Stand, doop-, trouw- en begraafregisters en meer:

Stamboomonderzoek via internet
Direct naar de website Digitale Stamboom link
Deze website bevat het Haagse bevolkingsregister (de gezinskaarten) uit de periode 1913-1939 en de registers van de Burgerlijke Stand uit de periode 1811-1959. Dit zijn geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- en overlijdensakten. Daarnaast kan gezocht worden in repertoires (lijsten van ingeschreven akten) van diverse Haagse notarissen uit de periode 1843-1925.

Direct naar de website Middeleeuwse Haagse Elite link
Deze website bevat gegevens over voorname Haagse personen tot het jaar 1572.
NL(Zuid-Holland)
Leids Jaarboekje HV Oud Leiden 1904 - 2010 (met Links voor de index)Het Leids Jaarboekje verschijnt elk jaar in november. Het bevat toegankelijk geschreven wetenschappelijke artikelen over de geschiedenis van Leiden en omstreken. Ook zijn er een historisch, een archeologisch en een bouwhistorisch jaaroverzicht in opgenomen, samen met een overzicht van publicaties op het gebied van de geschiedenis van de stad. Het Jaarboekje is inbegrepen bij het lidmaatschap van de HVOL en niet los te koop.

Jaarboekjes index
Alle Jaarboekjes van de HVOL zijn gedigitaliseerd. De link brengt u bij alle oude jaargangen tot en met 2010. U kunt deze raadplegen of downloaden. Jaarboekjes vanaf 2011 zijn verkrijgbaar door lid te worden van de HVOL. Leden ontvangen elk jaar in november het nieuwe Jaarboekje tijdens de Dieslezing en kunnen oude Jaarboekjes voordelig aanschaffen.
Volgt u deze link voor het overzicht van alle oude Leidse Jaarboekjes.

Doorzoeken van de Jaarboekjes
U kunt zoeken door alle digitale Jaarboekjes. Vul in het onderstaande veld de zoekterm in en druk op zoek. Er wordt vervolgens een nieuw scherm geopend, waarin alle resultaten worden getoond.
NL(Zuid-Holland)
Our AncestorswebThe “Our Ancestors” family tree is constantly changing and growing, with research being carried out fairly regularly into several branches of the tree.
As with all family trees, this one has its fair share of mystery.  There are some questions surrounding my grandmother, great grandmother and 3 times great grandfather.
Lots of my ancestors come from the historic county of Lancashire, England, on both my parents sides.
Denemarken / NL(Zeeland / Zuid-Holland) / Noorwegen / Verenigde Staten
Stambomen in/uit Leiden o.a. Pilgrim FathersOp deze site vindt u veel gegevens over Leiden. De nadruk ligt hierbij op data van vóór 1812. Met bekende namen als Bush en Obama die afstammen van de Pilgrim Fathers. Ze zijn te vinden via de zoekfunctie op de site.NL(Zuid-Holland) / Verenigde Staten
Stichting Oud Zoeterwoude (blad: Suetan)Oud Zoeterwoude heeft een archief van naslagwerken met betrekking tot Zoeterwoude. Het archief bevindt zich in onze oudheidkamer Suetanborgh. U kunt het archief raadplegen na het maken van een afspraak via het secretariaat.
Wilt u weten wat we zoal in huis hebben, dan kunt u de volgende inhoudsopgaven raadplegen. Onze overzichten zijn geplaatst als pdf. Indien het overzicht zich niet automatisch opent, klik dan hier en download c.q. installeer het programma Adobe Reader.
Nieuw is dat deze items als afbeelding en met een korte beschrijving in een nieuwe databank worden ondergebracht.
Het is onze Bibliotheek collectie die u hier kunt vinden. Zolang echter het digitaliseren en overbrengen nog niet geheel gereed is, kunt u onderstaande lijsten raadplegen.
NL(Zuid-Holland)
Zoeken in het Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Teylingen, Hillegom, Rijnsburg, Noordwijk, Leiderdorp en Voorschoten of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken.
Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis.
NL(Zuid-Holland)

Geselecteerde unieke links: 184
Totaal aantal links in database: 2803

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |