LinksResultaat Zoekopdracht

Verwijder landelijke links     Toon beknopt overzicht

InfoResultatenOmschrijvingGeografie
categorie: archieven
't Archief. Gent on Files vzw (GOF)Welkom op de website van ''t Archief. Gent on Files vzw (GOF), de vriendenkring van het Stadsarchief van Gent. Als archiefvereniging willen we hierbij graag afwijken van de betreden paden en grasduinen in de wereld van documentatiecentra, heemkundige kringen, familieverenigingen en erfgoedcentra.
Wist u dat Gent één van de belangrijkste stedelijke archieven van West-Europa huisvest? Het stadsarchief bewaart inderdaad uniek bronnenmateriaal en krijgt dan ook dagelijks vele vrienden op bezoek! Ze schrijven er mee aan de geschiedenis van de stad of doen boeiende ontdekkingen over het verleden van hun familie, straat of woning. Sommigen werden echt vriend aan huis en zaten boordevol ideeën om de werking van het Stadsarchief nog beter te ondersteunen. Om een en ander beter te structureren, ontstond begin 2000 de vzw ‘t Archief. Gent on Files.
België / Nederland
'de Wit-net' - Genalogisch domein Herman de WitHet zal zoals bij velen zijn gegaan: op een verjaardag in 1978 kwam onze afkomst ter sprake en kort daarna heb ik voorzichtig de eerste stappen gezet op het gebied van het familieonderzoek. En vanaf het begin doe ik dat samen met mijn broer. Beiden werden we gegrepen door het genealogie-virus en sindsdien zijn we redelijk actief op dit terrein. Sinds het begin van de negentiger jaren gebruiken we de computer daarbij (tekstverwerking en wat genealogische software) en in 1996 begon ik op het internet eens rond te kijken.Een toenemend aantal bezoekers van deze pagina's, samenhangend met de uitbreiding van de internetactiviteiten -in samenwerking met Hein Vera- met de site FAQ Genealogie Benelux, bracht mij ertoe om een aantal veranderingen door te voeren. Ik heb in april 2000 een scheiding aangebracht tussen de resultaten van mijn eigen onderzoeksgegevens en de activiteiten gericht op het ondersteunen van grote groepen genealogisch geïnteresseerden. Grofweg staat de eerste groep activiteiten op het domein de-wit.net en zijn de meer ondersteunende activiteiten ondergebracht op het domein geneaknowhow.net.Nederland
2 Tijdbalken met Nederlandse thema'sTijdbalken met links naar de Nederlandse geschiedenis tussen 1180 en 2000:
-Tijdbalk Nederlandse geschiedenis:
Tijdbalk met hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis.
-Tijdbalk Tweede Wereldoorlog:
Overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland.
Nederland
20-20 siteImportant information on the things you need to know about HistoryNederland
Academische collectiesOp deze website kunt u zoeken door collecties en voorwerpen van negen universiteiten:
de Universiteit van Amsterdam (Bijzondere Collecties en Allard Piersonmuseum),
de Technische Universiteit Delft (TU Delft Library),
de Technische Universiteit Eindhoven (Informatie Expertisecentrum),
de Universiteit Groningen (Universiteitsmuseum),
de Universiteit Leiden (Universiteitsbibliotheek),
de Universiteit Maastricht (Universiteitsbibliotheek en Kunst- en Erfgoedcommissie),
de Universiteit Utrecht (Universiteitsmuseum),
de Vrije Universiteit (Universiteitsbibliotheek)
Wageningen UR (Universiteitsbibliotheek).

Nederland
Afscheid van Indië - Digitale documenten 1940-1950Een digitale bron waarin u documenten kunt raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie.
Lijsten van het Rode Kruis over de slachtoffers zijn ook vindbaar via de beeldbank van het nationaalarchief.
Indië / Nederland
Akevoth (Dutch-Jewish families and their heritage)The aim of the foundation Akevoth is to collect, research and to save relevant data in order to publish the history of the Dutch-Jewish families and their heritage. The website contains a vast amount of material and it is characterized by its accessibility for the visitor and its quick reaction to queries related to its content.
The sources of the website are the registrations of births, circumcisions, deaths, funerals and marriages (including those conducted in synagogues), and also the results of censuses and permits for market stands in Amsterdam. The collection contains Portuguese/ Spanish as well as Ashkenazi data. A large space has been allocated for the collection of family trees and historical-demographical region-descriptions.
Israël / Nederland
Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenisAls in een gezin met zeven kinderen de achtste spruit het levenslicht aanschouwt, wordt die gebeurtenis meestal niet met buitengewoon veel vreugde begroet. Mij mocht, op 9 Februari 1854, het in zoo'n geval dikwijls twijfelachtige voorrecht ten deel vallen, als achtste kind mijn intrede te doen in de dokterswoning te Sappemeer, waar evenwel mijn komst met blijdschap werd begroet.
De naam van het instituut Aletta verwijst naar deze bijzondere vrouw: Aletta Jacobs. Zij leefde tussen 1854 en 1929 en was de eerste vrouw die de universiteit afrondde en arts werd. Zij zette zich jarenlang actief in voor de verbetering van vrouwenrechten. Daarvoor moest zij wel veel barrières in haar omgeving doorbreken. De boeken van Aletta Jacobs waren in 1935 het begin van de voorloper van de organisatie Aletta. Alles over Aletta Jacobs vindt u onder de volgende link
Nederland
Alle kolonisten (Paupers) zoeken.Aan het begin van de negentiende eeuw heerste er in geheel West-Europa grote armoede. Ook in Nederland was er onvoldoende werkgelegenheid voor de groeiende bevol­king. Vooral in de grote steden waren er steeds meer bedelaars, te vondeling gelegde kin­deren en wezen. Arme mensen die niet in staat waren om voor zichzelf te zorgen werden vaak paupers genoemd.

Officier Johannes van den Bosch kwam met een plan voor een structurele oplossing voor de verpaupering. In 1818 kreeg hij toestemming van de Staat voor het oprichten van de Maatschappij van Weldadigheid. De Maatschappij was een particuliere instelling die onder andere gefinancierd werd door contributie van leden uit het hele land. De doelstelling was het stichten van landbouwkolonies waarin paupers gehuisvest werden. Deze paupers konden door het ontginnen van grond een bestaan voor zichzelf opbouwen en zichzelf zo uit de armoede helpen. Hun kinderen moesten worden onderwezen, zodat ook zij succesvol zouden worden in de samenleving. Hoewel het doel was om de gezinnen die geselecteerd waren voor de koloniën aan het werk te zetten, stuurden de subcommissies in de grote steden ook vele personen op die niet in staat waren om te werken. Dit leverde de Maatschappij grote problemen op.
 
DE VRIJE KOLONIËN – FREDERIKSOORD, WILLEMSOORD EN WILHELMINAOORD
Op 25 augustus 1818 legde Van den Bosch de eerste steen van de eerste kolonisten­wo­ning in de nieuwe kolonie Frederiksoord. In 1820 volgden Willemsoord en Wilhelminaoord. De koloniën waren verdeeld in wijken van 20 à 30 zogenaamde huisgezinnen, waarover wijk­meesters werden aangesteld. Een kolonist die met zijn gezin in de vrije koloniën aankwam, kreeg een woning met een stuk land, huisraad en gereedschappen. De gezinnen werden vaak aangevuld met weeskinderen of ouderen die, omdat ze bij een gezin in huis woonden, ingedeelden of bestedelingen werden genoemd.

Vrije kolonisten konden hun hele leven lang het land van hun hoeve bewerken tegen betaling van een derde van hun oogst aan de Maatschappij. Kleding en huisraad moesten geleidelijk worden afbetaald. Elke kolonist had zijn eigen rekening en een boekje, waarin zijn schuld aan de Maatschappij stond opgetekend.
 
DE ONVRIJE KOLONIËN – OMMERSCHANS EN VEENHUIZEN
Al snel na de oprichting van de vrije koloniën vond de Maatschappij het nodig om nieuwe koloniën te stichten. Deze waren bestemd voor het opnemen van personen van 'minder zedelijk en goed gedrag': bedelaars en landlopers. Voor de aanleg van een gesticht waar deze mensen konden wonen en werken, had Van den Bosch een verlaten fort bij Ommen, de Ommerschans, op het oog. Op 7 oktober 1822 werd met de regering een contract af­gesloten voor de plaatsing van 1000 bedelaars. De Ommerschans was ingericht als straf­kolonie en verbeteringsgesticht. Hier werden zowel als misdadigers van buiten de kolonie naartoe gezonden, als kolonisten die zich in de vrije koloniën hadden misdragen.
NL(Drenthe)
Amsterdam: Vonnissen ter zaken van Averij Grosse 1700-1810Overzicht van Amsterdamse notariële akten vermeld in de vonnissen van averij‐grosse uit de periode 1700-1810 (47 pagina's)
Het overzicht bevat een lijst met in totaal 5449 akten van 136 Amsterdamse notarissen, bij wie scheepsverklaringen en bevrachtingscontracten werden vastgelegd die als basis dienden voor een procedure van averij-grosse. Aan de hand van de naam van de notaris en de datering kan in het Notarieel Archief het inventarisnummer worden opgezocht met daarin de betreffende akte. De scheepsverklaringen geven vaak veel details over de reis, lading van de schepen en gebeurtenissen aan boord.
Nederland
Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen Landschaft e. V. (AFEL)1980 gegründet, gehören dem Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen Landschaft e. V. (AFEL) mittlerweile rund 130 Genealogen aus der Region sowie aus den benachbarten Gebieten an. Ihr Arbeitsfeld umfasst das Emsland, die Grafschaft Bentheim und das niederländische Grenzgebiet.

Die Mitglieder treffen sich regelmäßig zu Vortrags- und Gesprächsveranstaltungen in der Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes in Meppen. Hier tauschen "alte Füchse" und Anfänger Erfahrungen aus und geben einander Hilfestellung bei der Ahnenforschung. Außerdem erhalten die Mitglieder des Arbeitskreises quartalsweise die Zeitschrift "Emsländische und Bentheimer Familienforschung" (EBF) mit hilfreichen Artikeln, Suchanfragen oder Ahnenlisten anderer Mitglieder.
Über die Arbeit des AFEL ist ein Beitrag in der Zeitschrift Use Land & Lüü erschienen.

Ausführliche Informationen gibt die Homepage des Arbeitskreises Familienforschung (link)
Duitsland / Nederland
Archief DelftArchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie beeld- en geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Naast het archief van de gemeente Delft zijn hier ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland).
U kunt gratis terecht voor stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders?) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger?).
Nederland
Archief startkabelEen startsite met links naar archieven in binnen- en buitenlandNederland
Archief startpaginaEen startpagina met diverse links naar archieven in binnen- en buitenland.Nederland
Archief van de Notarissen ter Standplaats AmsterdamBijna drieëneenhalve kilometer planklengte, meer dan 28.000 inventarisnummers. Dat zijn de imposante archieven van de notarissen die tussen 1578 en 1915 in Amsterdam werkzaam zijn geweest. Ze zijn enigszins toegankelijk gemaakt met twee miljoen handgeschreven en getypte kaartjes. Als 'de archieven van de grote getallen' hebben zij bijzonder veel te bieden. Ze worden dan ook veelvuldig geraadpleegd. Wie zich bezig-houdt met aspecten van de materiële cultuur, de slavenhandel, goud- en zilversmeden, erfeniskwesties, bevrachtingscontracten of met het voorkomen van bijzettafeltjes in Amsterdamse huishoudens, kan nauwelijks buiten deze archieven.
De notariële archieven zijn weliswaar zeer omvangrijk maar niet volledig bewaard. Door onder meer een brand in 1762, het niet inleveren van protocollen of het niet doorgeven aan een opvolger zijn akten verloren gegaan. Het oudst bewaarde protocol begint in 1578. Afschriften van notariële akten uit de daaraan voorafgaande periode zijn elders te vinden, in het bijzonder in de archieven van kerkelijke en stedelijke instellingen, zoals de Weeskamer, en in sommige familiearchieven. Alle zestiende-eeuwse en de meeste zeventiende-eeuwse protocollen, ook de niet beschadigde delen, zijn op microfilm gezet. Alle notariële akten in het Gemeentearchief Amsterdam zijn openbaar, uitgezonderd testamenten die 94 jaar oud of jonger zijn. Deze kunnen slechts worden ingezien als kan worden aangetoond dat de testateur is overleden. Vrijwel alles is dus openbaar.
Nederland
Archiefforum - Kenniswebsite over het archiefVoor Internetresearch, personen en documenten zoeken,
advies, archief, databank, foto, media, nieuws, onderzoek, onderwijs, stamboom, journalistiek. Met als links:
1. @Eric Hennekam (Nieuwe online (archief-)bronnen en personen zoeken)
2. Archiefzoeker.nl (Databank met bronnen voor documenten en personen zoeken)
3. Sapere Aude! (Blog met veel tips en trucs)
4. Internetgids (Gratis te downloaden Internetgids zoeken naar archieven en personen)
5. Heel Nederlands (Een bijzondere fotosite)
6. Bijzondere documenten (Bronnen en documenten op Flickr)
7. Eric Hennekam Agora
Nederland
ArchiefnetArchiefnet is een zoekservice voor websites van archiefdiensten in binnen- en buitenland. Archiefnet wordt sinds 1995 dagelijks onderhouden.U kunt kiezen tussen de hoofdrubrieken Nederland, Vlaanderen, wereld en overig. Bij de rubrieken Nederland en Vlaanderen kunt u zowel op plaats als op provincie zoeken. De rubriek wereld is ingedeeld naar werelddeel. In de rubriek overig vindt u verwijzingen naar portalsites en websites van overige instellingen. Als u de door u gezochte instelling niet kunt vinden, kan het zoekscherm boven in beeld misschien uitkomst bieden. Ook attendeert Archiefnet u, door berichten in de rechter kolom, op nieuwe websites of onderdelen daarvan. U kunt dergelijke berichten ook zelf aanmelden.Nederland
Archieven - Beginthiereen startsite met diverse links naar archieven in binnen- en buitenland.Nederland
Archieven in NederlandHet overzicht is gerangschikt per provincie en er is geen onderscheid gemaakt tussen overheids- en particuliere archieven.Nederland
Archieven in NederlandOverzicht van de archieven in Nederland:
Naar aanleiding van een discussie over het ontbreken van een centrale plaats op het web met informatie over archieven in Nederland hebben wij de taak op ons genomen daarvoor zorg te dragen. We hebben het overzicht gerangschikt per provincie en geen onderscheid gemaakt tussen overheids- en particuliere archieven.
Nederland
Asser Historische Vereniging (Blad: Asser Historisch Tijdschrift)De geschiedenis van de Drentse hoofdstad begint eigenlijk pas in 1258, toen er een nieuwe plek gevonden moest worden voor het klooster Maria in Campis, dat als boetedoening in de buurt van Coevorden was gebouwd. Het stond daar in een arm veengebied dat regelmatig ook nog eens onder water liep. Een betere en dus vooral drogere plek voor het Cistercienzer klooster werd gevonden in de marke van Witten, op een plek waar destijds alleen een paar boerderijen stonden. Rondom lagen buurtschappen als Deurze, Witten en Peelo. Van het laatste gaat de bewoningsgeschiedenis terug tot de tijden dat de hunebedden werden gebouwd, maar het ligt nu ingeklemd tussen twee nieuwbouwwijken van Assen.
In 1259 is de grondruil tot stand gekomen. Daardoor werd de verhuizing van het klooster vanuit Coevorden naar Assen mogelijk. Het staat verwoord in een akte die nog altijd bewaard wordt in het archief van het klooster. Hieronder de tekst:

Otto, graaf van Benthem, keurt de overdracht goed door Hako, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg, ridder, aan de St.-Maria-abdij bij Covordia van de hof en de molen c.a. te Durse en de pacht van 4 Groninger ponden uit Nortwalde bij Rode, vroeger door Hako van hem in leen gehouden, onder voorbehoud van de pacht van 3 Groninger ponden uit de hof voor zijn kastelein Hermannus de Methele, ridder; en dit in ruil voor het huis van de abdij te Campen bij Covordia, door haar verkregen van Johannes Campinc en Rode, en haar rechten op de door haar van graaf Otto in leen gehouden huizen te Itterbeke en te Anewede, met uitzondering van haar bezittingen te Lutten.
NL(Drenthe)
Basisbibliotheek - 985 items leesbaar onlineIn deze digitale bibliotheek 985 boeken over diverse onderwerpen: o.m.:- 1984 Memoryboeck van de vrouwens (Het notitieboek van de Friese vroedvrouw C G Schrader over de bevallingen tussen 1693 en 1745.- 1985 Huwelijk en gezin in Holland in de 17e en 18e eeuw (door Donald Haks)Nederland
Beeld en Geluid. OnvergetelijkEen groot deel van het Nederlands audiovisueel erfgoed ligt opgeslagen in de kelders van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In de depots ligt meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek. En dagelijks groeit het archief: uitzendingen ‘stromen’ digitaal binnen en particulieren en instellingen vertrouwen hun collecties toe aan Beeld en Geluid. Eind 2006 openden we onze deuren voor het grote publiek met de Beeld en Geluid experience. Ruim 500.000 bezoekers wisten hun weg al te vinden naar deze publieksattractie.Nederland
Bibliothekssystem Universität Hamburg (Niederlassung von ....)Das Projekt begann die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg als eigenfinanziertes Pilotprojekt ihrer Digitalisierungs-aktivitäten 2005. Es wurde einerseits zum Testfall für die Administrations- und Präsentationssoftware AGORA des Satz-Rechen-Zentrums, Berlin, die die Bibliothek für alle Projekte dieser Art einsetzt. Andererseits bildete die ZHG den Auftakt zu einer Serie von Digitalisierungsprojekten mit landesgeschichtlichem bzw. landeskundlichem Inhalt: historische Karten und Ansichten, Hamburger Adressbücher, vielgenutzte Nachschlagewerke und Monographien folgten und werden künftig mit Ressourcen aus anderen Einrichtungen in ein gemeinsames Hamburgensien-Internetportal eingehen.
Die freundliche Genehmigung der 'moving wall' von drei Jahren durch den Verein für Hamburgische Geschichte war neben der Bedeutung der ZHG als des zentralen Publikationsorgans für die Historie der Hansestadt ein ausschlaggebendes Argument für die Wahl dieser Zeitschrift für das Pilotprojekt. 2008 konnte das Projekt abgeschlossen und publiziert werden.

Informationen zur digitalen Version der Zeitschrift
Die digitale Version der Zeitschrift umfasst alle Jahrgänge außer den drei zuletzt erschienenen. Wird ein neuer Band publiziert, erweitert sich das digitale Angebot um den viertletzten Jahrgang.
België / Duitsland / Nederland
BOOKKEEPER-GENERAL BATAVIA/BOEKHOUDER-GENERAAL BATAVIATHE CIRCULATION OF COMMODITIES OF THE DUTCH EAST INDIA COMPANY IN THE EIGHTEENTH CENTURY (All Voyages and All Cargo)
This project offers a database with information concerning the circulation of commodities as found in the administration of the Bookkeeper-General (Boekhouder-Generaal) of the Dutch East India Company (Verenigde Oost-Indische Compagnie, for short VOC) in Batavia.
NB.: Gericht zoeken helpt bij het vinden!!

Azië / Nederland
Brieven als BuitMet het programma Brieven als buit/ Letters as loot onderzoeken wij de bijzondere Nederlandse brievencollectie in de National Archives (Kew, UK). Twee dwarsdoorsnedes in het brievenmateriaal gaan ons zicht geven op heel verschillende periodes: de periode 1665-1674 (2e en 3e Engelse oorlog) , een tijd van talige diversiteit naast ontwikkelende uniformiteit, en 1776-1784 (4e Engelse oorlog en Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog), volgens het traditionele beeld een periode van aanzienlijke taaluniformiteit. Van de analyse van een breed spectrum aan taalverschijnselen zijn voor beide periodes verrassende resultaten te verwachten, die een geheel nieuw licht gaan werpen op de alledaagse taal. Bovendien zal vergelijking van de twee periodes inzicht geven in de oorsprong van specifieke taalveranderingen en de verspreiding ervan in honderd jaar. Die resultaten zullen, afgezet tegen de taal in gedrukte werken en in grammatica’s, een nieuw, veelzijdig beeld van de taalwerkelijkheid opleveren.Nederland
BUKU - Bibliotheca Surinamica: A blog about books on Suriname & moreBuku - Bibliotheca Surinamica is een privé-collectie van Surinamica: boeken, foto's, schilderijen, etsen, manuscripten en ephemera. Alle items zijn op een of andere wijze verbonden met de geschiedenis van Suriname. Ieder boek of foto vertelt een verhaal over een lang verwaarloosde geschiedenis. Pas in de afgelopen jaren is de belangstelling voor deze geschiedenis bij een breder publiek gaan groeien. De geschiedenis van Suriname is in wezen Nederlandse-, of in een breder perspectief, Europese- geschiedenis. Suriname en haar voormalige kolonisator, Nederland, delen een gemeenschappelijk verleden.Europa / Nederland / Suriname
Canada Naturalization Records, 1915–1951The lists of naturalizations published in the Secretary of State annual reports and in the Canada Gazette were recognized several years ago as being a valuable genealogical resource by a variety of people. Among them was an archivist from Library and Archives Canada who was the founding president of the Jewish Genealogical Society of Ottawa. At that time, however, the technology to make them available and usable online was not readily available. Genealogists did not broadcast news of this resource at that time due to fears that the fragile paper records could be subject to significant damage through frequent handling.Canada / Nederland
Cartago - Oorkonden Groningen en DrentheIn Cartago zijn in principe alle akten van vóór 31 december 1600 uit Groningen en Drenthe opgenomen. Hieronder vindt u een overzicht van alle archieffondsen die bronnen van vóór die datum bevatten. Dit overzicht omvat alle archieffondsen in de Groninger Archieven en het Drents Archief.

Achtereenvolgens geeft de tabel:
•de aanduiding van het archieffonds (sigle), zoals die in Cartago gebruikt wordt;
•het toegangsnummer zoals dat in de betreffende archiefinstellingen gebruikt wordt;
•de verkorte aanduiding van het archieffonds;
•de volledige naam van het archieffonds;
•de jaren (vóór 1600) waarop de gevonden stukken betrekking hebben;
•het aantal stukken (akten en andere archiefbestanddelen) dat mogelijk voor opneming in Cartago in aanmerking komt.

Een aantal fondsen is nog niet opgenomen. Binnenkort zal het Oud-archief van de stad Groningen aan Cartago toegevoegd worden. De overige hieronder genoemde archieven bevatten wel bronnen van vóór 1600, maar deze betreffen geen akten in engere zin (en vallen daarom buiten het bereik van Cartago) of de bewerking is nog niet voltooid.
NL(Drenthe / Groningen)
Caspar-Olevian-Gesellschaft e.V.Die Arbeit der Caspar-Olevian-Gesellschaft ist ökumenisch offen und strebt an, konfessionelle und andere Grenzen abzubauen und zu überwinden. In einer Zeit fortschreitender Säkularisierung in Europa versucht die Caspar-Olevian-Gesellschaft einen Beitrag zu leisten, dem entgegenzuwirken und sich auf die gemeinsamen und fundamentalen Gegebenheiten christlichen Glaubens und christlicher Kultur zu besinnen.Duitsland / Nederland
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) – Centrum voor familiegeschiedenis – is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. In onze online catalogus kunt u zoeken naar interessante gegevens op: familienaam, plaatsnaam of trefwoord . De catalogus leidt u ook naar onze Digitale studiezaal. Nederland
Collectie's Tropenmuseum AmsterdamDe collectie van het Amsterdamse Tropenmuseum bevat bijna 175.000 voorwerpen en ca. 485.000 fotografieën. Slechts een klein deel daarvan is te zien in de zalen van het museum. Op deze website wordt daarom steeds meer getoond van wat in het depot is opgeborgen. De collectie is hier opgesplitst in objecten en foto’s, en bovendien gerelateerd aan personen & instellingen, tentoonstellingen, expedities en thema''s.
Nieuw op het web is de Papua-special waarin ruim 2000 topstukken uit de collectie in hoge resolutie te bekijken zijn.
Afrika / Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname / Zuid-Afrika
Confessieboeken 1534-1731 (Index v.d. verhoren van verdachte personen)Ook in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Amsterdam kwam uiteraard criminaliteit voor. De meeste veroordelingen vonden plaats wegens gewelds- en vermogensdelicten, maar ook andere uitwassen zijn terug te vinden in de archieven: onder meer vechtpartijen, bedreiging, geweld, moord, overspel, verkrachting, zakkenrollen, diefstal, valsspelen, smokkel en belastingontduiken. Als iemand binnen de stad tegen de lamp liep, kwam hij of zij in handen van de Schout en Schepenen, die zich in deze periode zowel bezighielden met bestuurlijke taken en het opsporen van criminelen als de lokale rechtspraak.
In civiele zaken traden de Schepenen op als bemiddelaars in geschillen, bijvoorbeeld bij conflicten tussen kooplieden over geld of bij ruzie tussen huwelijkspartners. Bij strafzaken trad de Schout op als aanklager. Tegelijkertijd stond hij aan het hoofd van de Vierschaar, de lagere rechtbank. De rechtbank was gevestigd op de begane grond van het stadhuis, op dezelfde plaats waar nu het Paleis op de Dam staat.
Nederland
Cultuur-historisch Centrum Land van Vollenhove (Blad: Kondschap)Welkom op de site van het Cultuur Historisch Centrum ( CHC ) Land Van Vollenhove.
-Duizend jaar bewoning
-Duizend jaar landschappelijke ontwikkeling
-Duizend jaar waterbeheersing
-Duizend jaar maatschappelijke ontwikkeling
-Duizend jaar religie
-Duizend jaar ....
Kortom: Duizend jaar cultureel erfgoed.

Kennis hierover vergaren en overdragen is de opdracht van het CHC Land van Vollenhove.
NL(Drenthe / Overijssel)
Cumulatieve namenindex op Website Historici.nlDe namenindex biedt een "meta-index" van alle lijsten van namen die op deze website voorkomen. Als u de namenindex opent ziet u een alfabetische lijst, waarin u kunt bladeren met behulp van het alfabet. Tevens kunt u heen en terug bladeren met behulp van de links "volgende" en "vorige" resultaten. Bent u op zoek naar een specifieke persoon of familie, dan vult u in het zoekveld een naam in.

De namenindex helpt u bij het zoeken, door naar spellingsvarianten van uw zoekopdracht te zoeken. De resultaten worden dan gesorteerd naar relevantie - de namen die het meest op uw zoekopdracht lijken, staan bovenaan. Als u bijvoorbeeld zoekt op Eik, dan staan de mensen die "van Eik" heten bovenaan; verder op de pagina (en de volgende pagina's) staan mensen die "Eijck" of "Yck" heten.

Vindt u deze manier van zoeken vervelend (of bent u geïnteresseerd in de exacte manier waarop een naam is gespeld), dan kunt u het vakje "zoek exact" aanvinken. In dat geval wordt er wèl op precies de letters die u invoert gezocht; de resultaten krijgt u in alfabetische volgorde te zien.

Achter iedere naam staan twee links. De eerste link brengt u naar de pagina waar de naam wordt vermeld - bijvoorbeeld het Repertorium van Ambstdragers of de lijst van correspondenten van Huygens. De tweede link, "zoek in de index", zoekt in de namenindex naar andere plaatsen waar de naam voorkomt, waarbij de resultaten wederom gesorteerd worden op relevantie.
Nederland
Databases Tanap: Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good HopeThis is your entry to 150 years of history of South Africa. The Council of Policy was the highest authority of the VOC in the Cape of Good Hope. The Council ruled the establishment between 1652 and 1795 and discussed all the important issues concerning the colony. The proceedings, which include reports and decisions taken, are called the Resolutions.
You can search the resolutions by date, by geographical name, by ship name, by the reference number of the document or by using free search on every word of interest to you.
A glossary in Afrikaans helps you to understand the archaic Dutch expressions.
The extensive introduction in Afrikaans and English describes the background of the Resolutions, offers a sketch of the Cape of Good Hope and explains how to use the search facilities to get the best results.
Nederland / Zuid-Afrika
Dataportaal van de Nederlandse overheid (26 datasets voor "Genealogie")(Gezocht op Genealogie werden 26 datasets gevonden). Vooraluit Breda en Leiden; maar ook DTB-boeken Gelderland en Militieregisters van de gemeente Ede.

Info: Dit data-portaal van de Rijksoverheid maakt datasets van alle Nederlandse overheden vindbaar. Dit doen we door te functioneren als register én als centrale vindplaats van overheidsdata. We werken samen met ministeries, gemeenten, waterschappen en provincies aan het open stellen van data. Natuurlijk bieden we daarbij ook ondersteuning en leveren we informatie aan wie meer wil weten.
Nederland
De Bijzondere Collecties van de UniversiteitsbibliotheekDe Bijzondere Collecties omvatten het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. De ruim duizend deelcollecties bestaan uit zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, prenten, foto's en nog veel meer. Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, cartografie, letterkunde, grafische vormgeving en zoölogie is dit een van de grote erfgoedbibliotheken in Europa.
Het erfgoed in de Bijzondere Collecties vertegenwoordigt vele disciplines in wetenschap en kunst en telt tal van onvervangbare werken met museale kwaliteit, van eeuwenoud tot hedendaags. De verzamelingen staan ten dienste van onderwijs en onderzoek, maar ook van een algemeen publiek. Stukken kunnen geraadpleegd worden in de moderne onderzoekzaal en via online beeldbanken. Ze worden uitgelicht in tentoonstellingen, lezingen en presentaties.
Nederland
De fotocollectie van het Nationaal ArchiefAbout the Nationaal Archief historical photo collections
The Nationaal Archief photo collection consists of more than 2 million photos that cover a period of more than a hundred years of national and international history. More than 500,000 digitalised photographs can already be viewed in low resolution on our at online image bank . Over the course of the next few years, the majority of the Nationaal Archief’s photo collection will be digitalised in high resolution as part of the Images for the Future project. The Nationaal Archief manages important documentary photograph collections. These collections contain genres and subjects such as press photography, social and historic documentary photography, reports on the former Dutch colonies, football and the Royal Family.

De fotocollectie van het Nationaal Archief bestaat uit meer dan 2 miljoen foto’s die een periode van honderd jaar nationale en internationale geschiedenis bestrijken. Meer dan 500.000 gedigitaliseerde foto’s zijn al in lage resolutie te bekijken op de online beeldbank. Binnen het digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst zal het belangrijkste deel van de fotocollectie van het Nationaal Archief in de komende jaren beschreven en in hoge resolutie gedigitaliseerd worden. Het Nationaal Archief beheert belangrijke documentaire fotocollecties. Deze collecties bevatten genres en onderwerpen als persfotografie, sociale en historische documentaire fotografie, reportages over de voormalige Nederlandse koloniën, voetbal en de Koninklijke familie.
Nederland
De Geïntegreerde Taal-Bank van het Inst. v. Nederl. LexicologieBeschikbare woordenboeken:

-Oudnederlands Woordenboek
-Vroegmiddelnederlands Woordenboek
-Middelnederlandsch Woordenboek
-Woordenboek der Nederlandsche Taal
-Woordenboek der Friese taal

In deze woordenboeken van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en de Nederlandse Taal-Unie vindt u oude, vreemde en niet meer gangbare woorden. Vandaar: Waarom niet eerst even gekeken in ons grootste woordenboek?
België / Nederland
De Monumenta-handschriften (met transcriptie) van Aernout van Buchel (1565-1641)Tussen 1610 en 1620 stelde de Utrechtse oudheidminnaar Aernout van Buchel of Buchelius (1565-1641) een drietal bijzondere handschriften samen met beschrijvingen en tekeningen van de grafzerken, wapenborden, inscripties en andere historische bijzonderheden die hij tegenkwam in de kerken en kloosters in de stad Utrecht, en daarbuiten in de provincie Utrecht en in diverse andere provincies van de Noordelijke Nederlanden. Hij had vooral belangstelling voor de genealogie en heraldiek van de oude Utrechtse geslachten. De handschriften zijn alle in het Latijn en beslaan in totaal bijna 700 bladzijden. Het meest bekend is het deel over de kerken in en om de stad Utrecht. Grafmonumenten uit kerken elders in het Sticht, in de gewesten Holland en Zeeland en in de Betuwe beschrijft hij in de Inscriptiones monumentaque in templis et monasteriis Belgicis inventa. In het tweede deel van dit handschrift besteedt hij bovendien aandacht aan Antwerpen, Mechelen, Leuven en Brussel en een aantal kleinere plaatsen in de Zuidelijke Nederlanden. Daarnaast bevat het nog enige andere aantekeningen en verhandelingen. Minder omvangrijk is het derde handschrift, de Monumenta quaedam sepulcralia et publica, dat handelt over kerken in Friesland, Groningen en Emden, alsmede in Luik, Kamerijk en Orléans.Nederland
De Nederlandse Weermacht: met Stappenplan voor het zoeken naar militairen van 1940De infanterie van onze Koninklijke Landmacht kan niet op eeuwenoude traditie of geschiedenis terugwijzen. Dit houdt verband met de eigenaardige ontwikkeling van de weermacht in Nederland. Vóór het optreden van Prins Maurits werd met huurlegers gevochten, grotendeels bestaande uit vreemdelingen. Onze tachtigjarige oorlog werd gevoerd met huurtroepen, door de Prinsen van Oranje bekostigd.

Eerst begon prins Maurits met de vorming van een Nederlands staand leger van vrijwilligers met exercitiereglementen, schietonderricht, pionierskunst en vaste soldij. De steden organiseerden daarnaast schutterijen, met burger hulpkrachten in de vorm van waardgelders. De infanterie was bewapend met musket en piek.

Na de vrede van Munster hadden de Algemene Staten geen gelden voor de landsverdediging meer over, men vertrouwde op de onderhandelingen en verdragen en slechts voor de vloot was geld beschikbaar, teneinde de zeehandel te kunnen beschermen. De gevolgen van deze verwaarlozing ondervonden we in 1672 en slechts door het energiek ingrijpen van stadhouder Willem de Derde, die het leger in de jaren 1672 en 1673 weder tot een sterkte van 90.000 man wist op te voeren, werd voorkomen, dat de Nederlanden een wingewest van de Franse Zonnekoning werden.
Nederland
De Regionale Krantenbank 2008 - 2009Daarna zoeken op Regionale kranten. Momenteel alleen 2008 en 2009 mogelijk. Door het grote aantal kranten is het wenselijk om in uw eigen regio te zoeken.Nederland
De Slag bij Waterloo op 18 juni 1815 ten zuiden van Brussel (lijsten van strijders)De Slag bij Waterloo vond plaats op 18 juni 1815 ten zuiden van Brussel. Als dank voor de geleverde diensten hadden de betrokkenen recht op een geldelijke beloning. In maart 1817 kreeg luitenant-generaal kwartiermeester De Constant Rebecque een uitnodiging van de Hertog van Wellington om zich naar Parijs te begeven en daar met hem te overleggen over de verdeling van de prijsgelden voor het Nederlandse leger, als dank voor hun aandeel in de Slag bij Waterloo. Om alle strijders te kunnen geven waar ze recht op hadden verzamelde het Ministerie van Oorlog de staten van alle officieren en manschappen die in 1815 de Campagne hadden meegemaakt. De bijzonderheden werden in de Nederlandsche Staatscourant van 23 juli gepubliceerd.
Naar welke bronnen verwijst de index op deze site?
De index verwijst naar de volgende bronnen uit het Archief van het Hoofdbestuur van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden (archief 355):
1. 713-720 Registers houdende opgave van uitkeringen van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden, 1817/1818.
2. 722 Officieren en manschappen, die niet of verkeerd op de lijsten zijn geplaatst.
In deze registers staan de namen van bijna 30.000 mannen die na de slag van Waterloo recht hadden op de zogenaamde ‘Waterloo-gratificatie’.
België / Nederland
De stukken van de 'Staten Generaal' NL (Digitaal 1814 -1994)U vindt hier alle Handelingen (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van het zittingsjaar 1814-1815 tot 1 januari 1995. Het complete materiaal vanaf 1814 wordt in 2010 stap voor stap aan deze website toegevoegd. De Handelingen vanaf 1995 zijn digitaal beschikbaar via de website Overheid.nl.

Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname
De Vereniging Ommerschans (met diverse zoekmogelijkheden))De bewoners van de kolonie Ommerschans
In de Nederlandse archieven liggen veel gegevens met betrekking tot de bewoningsgeschiedenis van de Ommerschans vanaf 1818. Zo bevindt zich in het Drents Archief de complete administratie van de Maatschappij van Weldadigheid. Maar ook in het gemeente archief van Ommen liggen de nodige bronnen (ondermeer Bevolkingsregisters en Burgerlijke Stand). In het Historisch Centrum Overijssel liggen naast de de kadaster archieven, de notariële archieven en diverse kleinere bronnen met betrekking tot de Ommerschans. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag beheert de grote verzameling dag- en weekbladen waarin ook veel informatie over de Schans te vinden is. Ons doel is om zoveel mogelijk bronnen online toegankelijk te maken om daarmee de bewoningsgeschiedenis van de Ommerschans zo compleet en overzichtelijk mogelijk beschikbaar te stellen aan een breed publiek.
Door de personen in de afzonderlijke bronnen te koppelen aan een centraal genealogisch bestand (de Genealogische Database Avereest), kan de gedocumenteerde geschiedenis van elke persoon met één muisklik in beeld worden gebracht.
Aan de rechterzijde van deze pagina ziet U de afzonderlijke bronnen waarin U kunt zoeken. Via het algemene zoekscherm hierboven doorzoekt U al deze bronnen, plus de bronnen op de website bonmama.nl, in één keer.

In de oranje blokken staan links naar een groot aantal gedigitaliseerde, maar niet ontsloten bronnen met betrekking tot Ommerschans op de website alledrenten.nl. Het is de bedoeling dat deze bronnen successievelijk ontsloten worden op deze website.
Nederland
Die Kirchenbücher der Diözese Osnabrück vor 1875 (auch in Meppen)Vor etlichen Jahren wurden die Kirchenbücher der katholischen Kirchengemeinden des Bistums Osnabrück verfilmt und stehen nun den Familienforschern im Bistumsarchiv Osnabrück und in der Katholischen Familienforschungsstelle Meppen auf Personalcomputern zur Einsicht zur Verfügung, soweit sie nach kirchlichem Recht freigegeben sind. Die Taufdaten sind danach 120 Jahre, die Heirats- und Sterbedaten 100 Jahre geschützt. Im Folgenden sind die Kirchengemeinden (nach Dekanaten sortiert) aufgeführt, deren Personenstandsregister dieser Vorgabe entsprechen.
Nur größere Lücken in den betreffenden Kirchenbüchern wurden hier vermerkt, so dass sich der Forscher selbst vor Ort über die Vollständigkeit informieren muß.
Für alle Kirchengemeinden des Osnabrücker Landes gilt, dass bis zur Säkularisierung 1803 häufig auch die Matrikel der evangelischen Kirchengemeinden eingesehen werden müssen.
Duitsland / Nederland
Die Ortsippenbücher von Westoverledingen (Leer Dld.)by C. Robert Appledorn, Indianapolis, In and Around George, Iowa USA
OSB:
Die Familien der Kirchengemeinde Collinghorst (1701-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Grosswolde (1728-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Grotegaste (1725-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Ihrhove (1723-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Mitling (1637-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Steenfelde (1719-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Völlen (1677-1900)
Duitsland / Nederland
Digital Sources Leiden UniversityZoekpaginaNederland
Digitale bijzondere collecties uit de Universieteitsbibliotheek van Utrecht.De Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht bestaan uit vele omvangrijke collecties handschriften, gedrukte boeken van vóór 1901, zeldzame en kostbare gedrukte werken van latere datum en land- en zeekaarten. De bibliotheek draagt de zorg voor de verwerving, conservering, ontsluiting en beschikbaar-stelling van dit materiaal.
De Bijzondere Collecties bieden studenten, docenten, wetenschappers en andere belangstellenden een grote verscheidenheid aan onderzoeks-materiaal. Ook met tentoonstellingen, publicaties, lezingen en presentaties wil de Universiteitsbibliotheek Utrecht wijzen op het belang van dit culturele erfgoed voor onderwijs en onderzoek.

Het Digitaal Repertorium Bijzondere Collecties geeft een overzicht van de thematische collecties, voor zover ze duidelijk als zelfstandige collectie getraceerd kunnen worden, doordat ze zijn bijeengeplaatst en/of apart zijn ontsloten via een eigen catalogus, inventaris of standlijst. Ze bestrijken vrijwel alle gebieden van wetenschap. Het kunnen handschriften zijn of gedrukte werken, historisch of recent materiaal. Het merendeel betreft de humaniora, vanouds de gebieden waar handschriften en gedrukte werken de belangrijkste bronnen vormen.
Nederland
Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiëHet doel van deze in 1997 opgezette site is om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de beschikbare bewerkingen van archiefbronnen welke veel persoonsnamen bevatten en die digitaal te raadplegen zijn in de thuissituatie van de onderzoeker. Concreet gaat het daarbij in de eerste plaats om bewerkingen die zijn te vinden op het internet, met daarnaast de -bij derden- verkrijgbare bewerkingen op cd-rom of diskette.
Binnen de scoop van deze site vallen onder het begrip ''bronbewerking'' in de eerste plaats de volledig weergegeven tekst van een archiefbron, of de index (ook wel: klapper) of de regesten daarvan. Ook reconstructies van b.v. gezinnen gebaseerd op enkele volledig verwerkte bronnen, die alle gegevens hieruit bevatten, worden tot de bronbewerkingen gerekend. Daarnaast is in de laatste jaren ook ruimte geboden aan specifieke -uitgebreide- lijsten, gebaseerd op gericht onderzoek in archiefbronnen, bijvoorbeeld van leden van een bepaalde beroepsgroep.Door de ontwikkelingen van de techniek komen geleidelijk aan ook onbewerkte maar wel volledig van het origineel gefotografeerde bronnen online. Ook naar deze afbeeldingen wordt verwezen op deze site. In 2005 is in samenwerking met Hans den Braber het project ''Van Paper Naar Digitaal'' gestart, waar in hoog tempo nieuw beeldmateriaal verschijnt.
België / Nederland
Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiëGeneaScript is het onderdeel binnen dit domein van de Stichting Geneaknowhow, waar bewerkingen van genealogisch archiefmateriaal worden bewaard. De bewerkingen verschillen van aard (bijv. index, transcriptie) en bestandstype (bijv. word, pdf), maar zij geven allemaal tenminste een volledig overzicht van de genoemde persoonsnamen, die voorkomen in een archiefbron. Het online delen van bronbewerkingen is een prachtige hulp voor onderzoekers, al blijft het van belang om te wijzen op het feit dat het noodzakelijk is om de gevonden gegevens altijd te controleren in het origineel. Bronbewerkingen bevatten vrijwel altijd fouten, variërend van leesfouten tot een verschrijving of typefout.

Op het domein Geneaknowhow bevindt zich het gedeelte Van Papier Naar Digitaal, waar eveneens bronbewerkingen te vinden zijn. Hierbij is echter ook het beeldmateriaal beschikbaar, zodat de afbeelding van het origineel en de bewerking naast elkaar staan. Als Geneaknowhow zowel het beeldmateriaal als de bewerking van dat materiaal in eigen beheer hebben, wordt deze bewerking niet ondergebracht onder GeneaScript, maar bij Van Papier Naar Digitaal.

Op elke pagina binnen GeneaScript (provincie of algemeen) zijn de bewerkingen alfabetisch opgenomen. Zijn er bewerkingen die de gehele provincie of een regio betreffen, dan zijn deze in een blok bovenaan die pagina geplaatst; de individuele plaatsen worden in een blok daaronder genoemd.
Alle hier aanwezige bestanden zijn uiteraard opgenomen in de gegevens van Digitale Bronbewerkingen Nederland en België, elders op dit domein. Voor een volledig overzicht van alle bekende online bronbewerkingen dient u de genoemde website te raadplegen.

Bij de start van GeneaScript in december 2011 zijn een groot aantal bewerkingen opgenomen in de Collectie De Wit. Deze bewerkingen waren in de periode 1997-2011 ter publicatie aangeboden aan Herman de Wit en geplaatst op het domein link. Alle in de loop der jaren aangeboden bewerkingen zijn integraal overgedragen aan de stichting Geneaknowhow, ten behoeve van langdurig online behoud van het materiaal. Op de pagina's van GeneaScript zijn de individuele bestanden uit deze collectie herkenbaar aan de aanduiding *) achter de bronomschrijving.

Als u bewerkingen wilt aanbieden om te laten plaatsen op GeneaScript, zie dan de pagina 'een bewerking laten plaatsen'. Wilt u om andere redenen contact, dan kunt u ons bereiken via het e-mailadres:
België / Nederland
Doorzoek de genealogische gegevens van Nederlandse archieven... en vind automatisch gelinkte akten en aanvullende informatie over personen en context ... in 141 miljoen persoonsvermeldingen.
Veel van de mogelijkheden van Open Archieven zijn gratis te gebruiken. Om sommige persoonlijke functies te gebruiken dient u eerst in te loggen. Voor de meeste uitgebreide functionaliteit kunt u een abonnement nemen. De prijs van het Open Archieven abonnement is afhankelijk van het aantal persoons­vermeldingen op Open Archieven op het moment van afsluiten. Meer persoons­vermeldingen, betekent meer waarde voor u (en meer kosten voor Open Archieven). De gebruikte formule is als volgt: prijs = € 3,50 + € 0,15 * aantal persoonsvermeldingen / 1.000.000
Het afsluiten van een abonnement, dat gekoppeld is aan uw e-mail adres, is eenmalig! U hoeft dus maar één keer te betalen (geen terugkerende kosten).
Nederland
Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord (Blad: De Aole Tweiling)Het Tweelingdorp Nieuw Amsterdam/Veenoord ligt aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart.
De ontstaansgeschiedenis van beide dorpen is verschillend.
-Veenoord ontstond i.v.m. met de aanleg van de Verlengde Hoogeveensche vaart rond 1859 als een kolonie van polderjongens. Later bij de vervening van het laagveengebied vestigden zich er ook veel turfmakers.
-De veenkolonie Nieuw-Amsterdam ontstond meer zuidelijker.
Amsterdamse beleggers kochten daar in 1850 een bijna 14 km lange en smalle veenstrook. Dit was langs de grens met Schoonebeek. Zij vernoemden hun hier nieuw verworven gebied naar hun woonplaats 'het Amsterdamsche veld'. De door hen enkele jaren later gestichte nederzetting kreeg dan ook de vanzelfsprekende naam 'Nieuw-Amsterdam'. Toch kwam Nieuw-Amsterdam uiteindelijk noordelijker te liggen aan de toen (1860) juist gereedgekomen Verlengde Hoogeveensche vaart. Hier ontwikkelde ze zich samen met het aangrenzende Veenoord sterk. Er ontstond een grote bedrijvigheid.

Niet voor niets werd het ZO-Drentse veengebied - n.a.v. de spectaculaire goudvondsten in Californië - in die jaren wel het Drents Californië genoemd. Ook hier was 'goud' in de vorm van turven te delven.

Te Nieuw-Amsterdam was in de daarop volgende jaren de belangrijkste turfmarkt van Nederland gevestigd. Er ontwikkelden zich tal van veen-industriële bedrijven zoals scheepswerven, kalkbranderijen, machinale turf- en turfstrooiselfabrieken en ook een aardappel­meelfabriek.
Er stonden omstreeks diezelfde periode op een gegeven moment zelfs zes hotels in Nieuw Amsterdam/Veenoord. Eén ervan was het bekende logement Scholte, waar de schilder Vincent van Gogh in 1883 het grootste gedeelte van zijn Drentse periode doorbracht.
NL(Drenthe)
Drents ArchiefHet startpunt voor uw onderzoek in Drenthe.NL(Drenthe)
Drents Archief: onderzoeken/zoektips/genealogische-gids/hoe-begin-ik ?Het is van belang zo veel mogelijk `harde' gegevens (namen, data, plaatsen) te verzamelen voor men naar een archief gaat in verband met de beperkte openbaarheid van de recentste akten. Een geboortedatum vóór of in 1902 is daarvoor in het algemeen genoeg. Men kan hiervoor familieleden raadplegen of overlijdensadvertenties, trouwboekjes en dergelijke papieren in de eigen familie proberen op te sporen.
De openbaarheid van de akten uit de twintigste eeuw is beperkt om redenen van privacy van nog levende personen.
NL(Drenthe)
Drents ArchiefnetVeel mensen weten niet precies waar welke archieven zich bevinden en welke informatie in die archieven te vinden is. Het DrentsArchiefNet wil daar wat aan doen, door informatie over de Drentse archieven op eenvoudige wijze op het internet te presenteren. Wij hopen dat deze website u wegwijs maakt in de Drentse 'archiefwereld' en een stimulans is om de archieven te bezoeken en archiefonderzoek te doen.NL(Drenthe)
Drents FotoarchiefHet Drents Fotoarchief is een initiatief van het Drents Archief en is een samenwerkingsverband met Drentse gemeenten, historische verenigingen en musea.

Deze vernieuwde website biedt u de mogelijkheid om zelf commentaar aan foto’s toe te voegen. Op deze manier kunt u meehelpen om de informatie bij de foto’s compleet te krijgen.
NL(Drenthe)
Dutch Prints On-lineDutch Prints Online heeft als doel het gratis en integraal beschikbaar stellen van gedigitaliseerde boeken uit de periode 1781-1800 (in totaal 1,3 miljoen pagina’s). Het is een samenwerkingsverband van de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden.Nederland
Dutch Research CornerOn the trail of our AncestorsNederland
Erelijst gevallenen WO IILijst is erg traag/soms niet bereikbaar!Nederland
Eric Hennekam: Archieven Albumsmet o.a.:
-Archieftips
-Genealogie: online bronnen
-Paleografie gids
Nederland
Familiearchieven: introFamiliearchieven worden in huis bij families of extern bij organisaties bewaard.
Naast het verwijzen naar de bestaande archiefinstellingen geeft familiearchieven.nl een handzaam overzicht van relevante websites met directe toegang tot online databanken.
Nederland
Familiekunde Vlaanderen; De Afdelingen, Agenda, Nieuwsbrief en PublicatiesDocumentatiecentra voor familiegeschiedenis
Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis (Merksem)
West-Vlaams Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis (Oostende)
Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH)
Regio Antwerpen | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Kempen | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Mechelen | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Familiekunde Brussel | website | activiteiten | nieuws/publicaties
Provincie Limburg | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Aalst | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Deinze | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Dendermonde | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Gent | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Land van Waas | website | activiteiten | nieuws/publicaties
Regio Meetjesland | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Vlaamse Ardennen | activiteiten | nieuws en publicaties
Provincie Vlaams-Brabant | website
Regio Aarschot | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Diest | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Dilbeek | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Leuven | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Brugge | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Ieper-Diksmuide | website | activiteiten | nieuws/publicaties
Regio Mandel-Leie | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Oostende | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Tielt | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Westkust | website | activiteiten | nieuws en publicaties
België / Nederland
Familiestichting Cluyt/KluitOutgert Cluyt wordt omstreeks 1577 geboren in Delft en was de oudste zoon van apotheker Dirck Outgaertsz Cluyt en Josina van Teylingen. Via het beroep van zijn vader raakt hij geïnteresseerd in plant- en kruidkunde. Het gezin verhuist in de jaren ’90 naar Leiden, waar vader Dirck onder leiding van Carolus Clusius voor de Universiteit Europa’s eerste Hortus Botanicus aanlegt en studenten in plant- en kruidkunde doceert. Ook Outgert wordt tot zijn 19e jaar door zijn vader in de botanie onderwezen. Nadat zijn vader in 1598 overlijdt, proberen studenten Outgert als zijn opvolger te laten benoemen. Deze poging mislukt.
Voor vergroting van zijn kennis en voor het verzamelen van nog onbekende planten en gewassen (deels ten behoeve van de Leidse Hortus) reist hij tussen 1602 en 1608 naar Duitsland, Frankrijk en Spanje. Outgert is op jonge leeftijd al zo ervaren dat hij twee jaar lang zijn zieke hoogleraar kruidkunde vervangt: Richer de Belleval (de ontwerper van de plaatselijke botanische tuin). Outgert bereikt in Montpellier de hoogste graad in pharmacie en helpt mee de botanische tuin vorm te geven.
Nederland
Family History Library Catalog, kurz FHLC (Online-Katalog)Weniger bekannt ist anscheinend die Möglichkeit, online im Family History Library Catalog, kurz FHLCzu stöbern. Es handelt sich um einen Online-Katalog der mikroverfilmten Unterlagen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Dabei ist diese Art der Suche nicht schwierig. Wer sich damit auskennt, ist in dieser Hinsicht selbständig und unabhängig, er ist nicht auf fremde Hilfe und auch nicht auf die Öffnungszeiten der Genealogie-Forschungsstellen angewiesen. Natürlich sind die Mitarbeiter in den Forschungsstellen den Forschern bei der Filmauswahl behilflich, die diese Hilfe wünschen. Der Online-Katalog ist aber rund um die Uhr verfügbar und solange man ihn befragen will. Weiss man also schon, welche Mikrofilme man bestellen möchte, ist die eigentliche Bestellung dann sehr schnell erledigt. Duitsland / Nederland
Forum met archiefsite'sEls has made a new site at favos, where surnames are listed in alphabetical order. These names all belong to existing family trees, and when clicking on a surname you will arrive at the family tree it belongs to. It will make searching a little easierNederland
Foto-database Algemene Begraafplaats Meppel (+ Meppel-koppeling Alledrenten)Dit archief bevat foto's en geregistreerde gegevens van graven op de Algemene Begraafplaats van Meppel. Ze zijn de afgelopen jaren vervaardigd door Ebel Zandstra, die de Stichting Oud Meppel welwillend de mogelijkheid bood, dit archief raadpleegbaar te maken. Het omvat ruim 18.000 personen.

Overzichtsplattegrond Algemene Begraafplaats Meppel; een vindhulp bij het vinden van het graf.

Zoeken kan op verschillende manieren: 
-Er kan gezocht worden op zowel voor als achternaam. In de database zijn de officiële voorna(a)m(en), eventuele tussenvoegsels en eigen achternaam weergegeven, zoals bekend in de burgerlijke stand.
-Er kan ook gezocht worden op de naam van een eventuele echtgenoot, of op naam van de ouders. Gebruik daar het 2e zoekvak voor.
-Novum: Voor diegenen die tussen 1811 tot en met 1952 zijn overleden, bestaat de mogelijkheid, voor die persoon direct AlleDrenten.nl te raadplegen. AlleDrenten.nl is het systeem van het Drents Archief met gegevens uit en over geboorte, huwelijks- en overlijdensakten, notarisarchieven en memories van successie. (Gegevens van akten van 1953 en jonger zijn uit privacy-overwegingen niet openbaar en dus niet beschikbaar.)
-Voor diegenen die uiterlijk in 1811 zijn geboren, bestaat ook nog de mogelijkheid, voor die persoon direct in AlleDrenten.nl ook de gegevens uit Doop- Trouw en Begraafregisters van de Hervormde Kerk te raadplegen.
NL(Drenthe)
Fotografiebibliotheek OnlineAlle fotografiepublicaties op één website beschikbaar
Bent u op zoek naar publicaties over een bepaalde fotograaf? Zoekt u fotoboeken? Met behulp van de fotografiebibliotheek weet u bij welke foto-instelling in Nederland de publicatie te vinden is.

Fotografiebibliotheek Online is een samenwerking tussen verschillende fotografie-instellingen in Nederland. Het Nederlands fotomuseum stelt zijn bibliotheekcatalogus beschikbaar aan deze instellingen. Zij vullen deze aan met publicaties uit eigen bezit zodat Fotografiebibliotheek Online een compleet beeld zal geven van fotografiepublicaties in Nederland. Een overzicht van de deelnemende instellingen ziet u in de linkerkolom. De catalogi van het Rijksmuseum en Stedelijk Museum Amsterdam zijn in 2007 toegevoegd via een SRU-koppeling. Andere Nederlandse en Vlaamse instellingen met fotografie in hun catalogi zijn van harte welkom.
Nederland
Ga-het-NA: Het Nationaal Archief - Ook Beeldbank en DigitaalZoals u merkt, heeft het Nationaal Archief een nieuwe website. Of eigenlijk zijn het er twee. De collectie van het Nationaal Archief wordt vanaf vandaag gepresenteerd op de website www.gahetna.nl. Daar kunt u terecht voor de ontsluiting van miljoenen foto’s, honderdduizenden kaarten en vele tientallen kilometers archiefmateriaal.Nederland
Gemeente Aa en Hunze: Gemeentearchief: Dorpen in Aa en HunzeDorpen in Aa en Hunze; met een Link naar de Dorpswebsite: linkNL(Drenthe)
Gemeente-archief Coevorden (+geschiedenis van Coevorden)Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. De volgende inventarissen van de archieven van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo zijn beschikbaar: 
Inventaris archieven Coevorden 1814-1851
Inventaris archieven Coevorden 1851-1934
Inventaris archieven Dalen
Inventaris archieven Oosterhesselen 1814-1919
Inventaris archieven Sleen 1817-1945
Inventaris archieven Zweeloo 1811-1975

Sinds kort zijn de openbare akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters beschikbaar op link
De archieven van Coevorden 1407-1814 bevinden zich in het Drents Archief te Assen en kunt u daar ook raadplegen. Een inventaris ligt bij de gemeente ter inzage.

Verder is er een fotoarchief, een bibliotheek en een uitgebreide documentatie over historische aspecten aanwezig.
De historische gegevens, de geschiedenis van de gemeente en documentatie kunt u op een speciale website link.
Duitsland / Nederland
Gemeente-archief HoogeveenHet gemeentearchief van Hoogeveen is een plek waar u een boeiende duik in het verleden kunt nemen, bijvoorbeeld voor stamboomonderzoek. In het archief kunt u doop-, trouw en overlijdensakten en oude jaargangen van de Hoogeveensche Courant op microfiche raadplegen.
Er is altijd een medewerker aanwezig om u op weg te helpen bij uw onderzoek of om vragen te beantwoorden. Alle openbare akten van de burgerlijke stand vanaf 1811 en het bevolkingsregister van 1850 tot en met 1935 staan op micro-fiches en op CD-ROM. Het digitaal zoeken naar gegevens gaat daardoor gemakkelijk en snel. U kunt op een computer in de leeskamer ook zoeken in een regionaal archief van de Nationale Militie, periode 1814 tot 1923. U vindt hierin persoonlijke gegevens van ongeveer 13.000 dienstplichtigen uit die tijd, een hele aardige aanvulling op de gegevens uit de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. Het bevolkingsregister tot 1935 is openbaar. In het archief kunt u ook de huwelijksbijlagen van Hoogeveen vanaf 1811 tot 1922 vinden. In het archief van het Armenwerkhuis, dat begint in 1809 en loopt tot 1939, kunt u veel informatie vinden over armenzorg in Hoogeveen.
NL(Drenthe)
Gemeente-archief Venray - Rooynet (met BS-akten)Velen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van hun familie (= genealogie). Het Gemeentearchief Venray heeft tal van bronnen die u kunnen helpen om uw eigen stamboom te maken. De belangrijkste persoonsgegevens zullen beschikbaar komen via de website van RooyNet.Op dit moment kunnen de volgende bronnen voor genealogisch onderzoek geraadpleegd worden:Burgerlijke stand van de gemeente Venray■Geboorteakten, 1798-1902■Huwelijksakten, 1798-1927■Overlijdensakten, 1798-1952Burgerlijke stand van de gemeente Oirlo■Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, 1798-1800In 2010 zullen de volgende bestanden op de website worden gepubliceerd: de doop-, trouw- en begraafboeken van de parochies van Venray (tot 1798) en de burgerlijke stand van de gemeenten Meerlo en Wanssum.Nederland
Gemeentearchieven Emmen/SchoonebeekWist u dat het gemeentearchief van Emmen al in 1811 is begonnen? Toen verplichtte Napoleon de gemeenten om geboorten, overlijdens en huwelijken te noteren.
-U vindt hier documenten met informatie over de taken van de gemeentelijke organisatie toen en nu.
-U kunt hier veel informatie vinden voor afstudeeropdrachten, scripties en voor het schrijven van een boek of een artikel.
-Het is dé bron als u meer wilt weten over uw afkomst (genealogie)
-Er is ook een grote collectie foto's. Heeft u nog oude foto's? Dan nemen we graag een afdruk van deze foto’s op in onze collectie.
 
NL(Drenthe)
Gemeentearchieven_verzamelgids_nlVerzamelsite met veel links naar gemeentearchievenNederland
Geneaknowhow InternetplatformGeneaknowhow.net is een door Hein Vera en Herman de Wit ontwikkeld en onderhouden internetplatform. Het doel is het bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede zin van het woord. De bezoeker kan op gespecialiseerde sites gericht op zoek naar informatie. Met behulp van deze informatie is de bezoeker in staat om zijn onderzoek (beter) te verrichten. In de komende jaren zal geneaknowhow.net verder als kenniscentrum uitgroeien. Onderzoeksresultaten, zoals de kwartierstaat, familiegeschiedenis of lokaal-historische schets, worden niet op geneaknowhow.net opgenomen. Alle beschikbare gegevens op het domein zijn vrij toegankelijk; reclame-uitingen worden vermeden.België / Nederland
Genealogical Research within MIGenWeb Michigan, The Great Lakes State!Genealogical Research within MIGenWeb, The Great Lakes State!
In March and April, 1996, a group of genealogists organized the Kentucky Comprehensive Genealogy Database Project, now known as the Kentucky GenWeb Project. The idea was to provide a single entry point for all counties in Kentucky, where collected databases would be stored. In addition, the databases would be indexed and cross-linked, so that even if an individual were found in more than one county, they could be located in the index. At the same time, volunteers were found who were willing to coordinate the collection of databases and generally oversee the contents of the web page. The MIGenWeb Project is an outgrowth of that original Kentucky project for the state of Michigan and also began in 1996.

The USGenWeb Project Policy on HTML code, graphics, etc.
It is the policy of The USGenWeb Project to obtain permission from the creator of the code, graphics, and backgrounds before using them on our pages unless they have been placed in the public domain. Images, text or data compilations SHOULD NOT be incorporated into USGenWeb/MIGenWeb pages without explicit written permission. The state coordinator has the responsibility to remove any links to websites which fail to meet The USGenWeb Project/MIGenWeb Project established guidelines/standards. More information on the copyright standards of the USGenWeb Project is available on their website. Please review their guidelines. If you have any questions or concerns please write to the State Coordinator.
Nederland / Verenigde Staten
Genealogie Drenthe van MolemaWelkom op de webpagina Genealogie Drenthe van Piet en Willeke Molema-Smitshoek. Met deze pagina bieden wij u een startpunt voor genealogisch onderzoek in Drenthe. De pagina wordt regelmatig aangepast.
Allereerst ziet u hieronder de Drentse families waarvan wij gegevens hebben verzameld. Vele namen treft u aan in de index van de kwartierstaat. Vervolgens een overzicht van enige archieven en verenigingen gevolgd door verwijzingen naar vragenrubrieken m.b.t. Drenthe. Sinds juni 2000 hosten we overigens het Vragenforum Drenthe (message board).
NL(Drenthe)
Genealogie en archieven in Nederland (Molema-Smitshoek)De website van P. Molema met heel veel links.Nederland
Genealogie van PijlmannenGenealogie van verschillende Pijlman stambomen met b.v. Beulake (Ov) of Aalsmeer (NH) als eerst bekende Nederlandse vestingsplaats.Nederland
Genealogische DatabankHierin zijn thans opgenomen bijna 205.000 namen (stand 1 apr 2013):
- Genealogie van de familie Gomes.
- Genealogische fragmenten Alkmaar.
- Gezinsreconstructies Callantsoog < BS
- Europese adel en hun afstamming.

De Genealogie Gomes omvat als hoofdzaak Texel, Egmond aan Zee, Den Helder en de rest van Nederland (stand 1 apr 2013 114.420 personen) met 307 foto''s; 2257 documenten; 432 grafstenen; 37 verhalen
Nederland
Genlias is er niet meer.... Wat nu?Genlias is er niet meer en dus zullen we naar andere bronnen moeten omzien. Op deze plek doe ik een poging om dergelijke bronnen bij elkaar te brengen.
Klik op de kaart hiernaast om een provinciepagina in beeld te brengen. Behalve provinciale bronnen zijn er natuurlijk ook landelijke vindplaatsen van genealogische gegevens. Er zijn voldoende bronnen om uit te putten, denk aan de site van de Latter Day Saints (LDS), ook wel Mormonen genoemd. En wellicht is de naam FamilySearch nog het bekendst.

Daarnaast zijn kranten een zeer fraaie bron voor familiegegevens. Denk aan advertenties van geboorte, huwelijk en overlijden maar ook aan artikelen over iemands levensloop. Een 40-jarig jubileum, of een benoeming, of een lintje of...
Nederland
Getuigen verhalen (Getuigenverhalen WO 2)Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt kleiner. Om de belevenissen en indrukken over de oorlog te bewaren en vast te leggen voor de toekomst heeft het programma ''''Erfgoed van de Oorlog'''' van het ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld voor zogenaamde Oral History. Binnen dit kader konden initiatiefnemers projecten draaien waarin interviews werden afgenomen met getuigen van de oorlog. Dit heeft een breed scala aan interviews over diverse onderwerpen opgeleverd. Alle interviews zijn digitaal opgeslagen bij ''''Data Archiving and Networked Services (DANS)'''', partnerinstituut van het NIOD. Naast deze digitale opslag is de website ''''Getuigen Verhalen'''' ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.Nederland
Google Books: Volksgebruiken der Nederlanders (bij het vrijen en trouwen)Zoeken naar boeken werkt net als zoeken op het web. U kunt een zoekopdracht uitvoeren op 'Zoeken naar boeken met Google' of op Google.nl. Als er een boek wordt gevonden waarvan de inhoud overeenkomt met uw trefwoorden, wordt er in uw zoekresultaten een link naar het boek weergegeven. Als er geen auteursrechten meer op het boek rusten of als de uitgever ons toestemming heeft verleend, kunt u een voorbeeld van het boek bekijken en in sommige gevallen de gehele tekst. Wanneer het boek zich in het publieke domein bevindt, kunt u er een pdf-versie van downloaden.
Nederland
Hekman Digital Archive - Calvin College - Michigan ImmigrationHistory of the Hekman Library
From the 3,500 volume ''library room'' in 1915 to 1.7 million volumes in 2005 housed across four floors and the Internet, the Hekman Library has certainly seen many changes over the years. Many of the full text articles linked below, printed in various publications, provide readers with a glimpse of the issues that the Library faced, while other articles offer a reflection on the past, to the place that the Hekman Library occupied in the communities of Calvin and of Grand Rapids.
Nederland / Verenigde Staten
Heritage Hall - Dutch Immigrant Letters 1838 -1930The Dutch Immigrant Letter Collection includes a wide spectrum of Dutch immigrant experience-Protestant, Catholic, and secular-and it is the only major collection of its kind. To assemble the Immigrant Letter Collection the archives conducted four major manuscript collection campaigns in the Netherlands and the United States between 1976 and 1990. These efforts accumulated at least eight thousand items-letters, travel accounts, immigrant memoirs, and photographs.

Of the 4,970 letters gathered (1838-1930), 2,793 were American postings and 2,179 were from the Netherlands to the United States. Half of the letters from immigrants cluster between 1873 and 1893, accurately reflecting the numerical configuration of Dutch immigration. Moreover, immigration peaks in 1848-1857, 1867-1888, and 1892-l915 are followed a year or two later by peaks in correspondence.

Unfortnately we acquired no useful examples of two-way correspondence. Furthermore, the immigrant letters represent at best 0.0032 percent of an estimated 889,000 letters mailed from the United States to Holland between 1890 and 1930.

All names reflect the original spellings, so try variants spellings (i.e. ij / y); variant spacing (i.e. vanden / van den); and variants of v.d. names (i.e. van de / van den / van der).
Nederland / Verenigde Staten
Het archief van Steenwijkerland (met veel gegevens uit de kop van Overijssel sinds 1354)Het gemeentearchief Steenwijkerland: bij ons kunt u ook de archieven raadplegen van verschillende particuliere archiefvormers die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de gemeente. Onder het kopje particuliere archieven kunt u hier meer informatie over vinden. Onze inventarissen kunt u via internet raadplegen, maar u bent ook van harte welkom in onze studiezaal.
Het oudste stuk in het archief is een charter dat de verlening van stadsrechten aan de stad Vollenhove bevat. Dat gebeurde in 1354 door de bisschop van Utrecht, Jan van Arkel. De pagina Geschiedenis in het kort geeft u informatie over hoe de gemeente Steenwijkerland door de jaren heen tot stand is gekomen.
Eind 2010 is de gemeente Steenwijkerland begonnen met het scannen van de bevolkingsregisters van haar rechtsvoorgangers: Blankenham, Blokzijl, Giethoorn, Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk, Steenwijkerwold, Stad Vollenhove, Ambt Vollenhove en Wanneperveen. Na Blankenham zijn nu ook de scans van Giethoorn en Kuinre online te bekijken. U kunt door de scans bladeren op zoek naar de juiste personen, op dezelfde manier als in de boeken. De komende tijd zullen alle bevolkingsregisters online worden gezet.
In 2011 starten vrijwilligers met het indexeren van de registers. Via de index kunnen geïnteresseerden in alle boeken zoeken op naam. Het indexeren van de registers duurt naar verwachting 5 jaar.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Het geleerde Friesland - Studenten Franeker 1380-1650Rond ERASMUS (1467-1536) en SAECKMA (raadsheer Hof van Friesland / curator Franeker Academie, 1572-1636):tekstuitgaven, catalogi en naamlijsten; • = novum/renovatum
Start: september 2001; voorkeur: Times New Roman; update (maand/dag/jaar): 08/31/2017 09:59:58
© auteur/webmaster: Martin(us Hubertus Henricus) Engels (1948)link

Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland (studenten ca. 1380 - 1650)
Evt. Alfabetisch op achternaam resp. patroniem link
Toelichting bij de codes: 1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie 6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting 11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader 16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum 20: varia 21: diversen 22: literatuur
Duitsland / Nederland
Het GruuthusehandschriftGruuthuse is een middeleeuws handschrift met liederen en gebeden dat rond 1400 is ontstaan in Brugge. Een groep vrienden zingt over de maagd Maria, over de tere liefde, maar ook over dronkenschap en seks. Wonder boven wonder is het handschrift waarin dit alles is opgeschreven bewaard gebleven, compleet met noten voor de muziek. Gruuthuse is niet de schrijver van dit handschrift of de liederen die erin staan. Het is wél de naam van een rijke Brugse koopman die het geheel rond 1460 in zijn bezit krijgt. Bij die gelegenheid laat hij zijn naam en wapenschild in het handschrift zetten.België / Nederland
Het Humanistisch Historisch Centrum (HHC)Het HHC levert met haar drie kerntaken op het gebied van archiveren, toegankelijk maken en publiceren een belangrijke bijdrage aan het behoud en de verspreiding van het humanistisch culturele en levensbeschouwelijke erfgoed. Het HHC verricht deze taken voor en met humanistische organisaties. Ze doet dit met een minimale vaste staf aan professionals en professionele infrastructuur. Voorts met een aantal toegewijde vrijwilligers. Bovendien werkt ze nauw samen met de Universiteit voor Humanistiek (UvH), Het Utrechts Archief en een wisselend aantal tijdelijke partners.Nederland
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
Het Nationaal Archief: 115 Indexen van archief(stukken) b.v.het Hof van HollandHet Nationaal Archief beheert de grootste collectie archieven in Nederland. Die collectie bestaat uit belangrijke overheidsdocumenten, archieven van de provincie en particuliere archieven. De collectie van het Nationaal Archief is voortdurend in beweging. Dagelijks komen er nieuwe archieven bij en regelmatig stoot het archief stukken af en brengt die over naar andere - vaak regionale - archieven. Informatie over de collectie van het Nationaal Archief, recente aanwinsten en vervreemding van archiefstukken vindt u op deze pagina's.

Een index gaat over de inhoud van een specifiek archief of archiefstukken en is daarmee vergelijkbaar met een index achterin een boek. Vaak zijn in een index persoons- of geografische namen opgenomen die in de originele documenten voorkomen. U kunt kiezen uit 115 onderwerpen.

Voorbeeld: link
Nederland
Het Nationaal Archief: Uw voorouders zoeken (o.a. in Zuid-Holland)Vóór 1811 bent u aangewezen op bronnen, zoals de doop-, trouw- en begraafboeken die werden bijgehouden door kerken.
Voor Zuid-Holland kunt u die via deze site raadplegen. Naast de basisgegevens over geboorte, huwelijk en overlijden kunt u in onze archieven en collecties nog veel meer te weten komen over uw voorouders.
In de onderzoeksgidsen leest u welke archieven u hiervoor kunt raadplegen. Of ga op zoek in de foto- en kaartencollectie. 
De Digitale Bronbewerkingen Nederland en België geeft een overzicht van de online beschikbare bronnen in andere regio's.
Nederland
Het online ANP-archief (Algem. Ned. Persbureau)Het ANP Historisch Archief bestaat uit ruim twee miljoen foto’s, ruim 300 meter tekstmappen en 1150 geluidsfragmenten. Alle niet-commerciële activiteiten van het persbureau - in beeld, tekst en geluid - worden ondergebracht bij ANP Foundation, dat zowel fondsenwerver als projectenbureau is. Het streven is een duurzaam beheer en volledige toegankelijkheid van het archief voor niet-commercieel gebruik, door samenwerking met culturele partners. Ook biedt de Foundation ondersteuning aan de ANP-businesslines en hun relaties door activiteiten rond het archief.

Wat zit in het fotoarchief: link
Wat zit in het tekstarchief: link
Nederland
Het Persmuseum - Journalistiek ErfgoedHet Persmuseum is de nationale bewaarplaats voor het journalistieke erfgoed. Het museum beheert een omvangrijke collectie kranten en tijdschriften vanaf 1600, een verzameling affiches en overige reclame-uitingen met betrekking tot de pers, een unieke collectie (originele) politieke tekeningen en persgrafiek, tal van archieven en foto’s rond journalisten en de persbedrijfstak, en een uitgebreide bibliotheek.Nederland
Het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal (SHC) (Stadskanaal en de Semslinie)Het documentatiecentrum bevat ruim 25.000 foto’s, 15.000 documenten, boeken, krantenknipsels, dia’s en video’s, die samen de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde, maar ook van de Drentse veendorpen vertellen. Daarnaast bewaren we voorwerpen die te maken hebben met de streek: oude gereedschappen, huishoudelijke voorwerpen, attributen uit de scheepvaart, enzovoort. De hele collectie is in samenwerking met Biblionet Groningen online raadpleegbaar door middel van de Aquabrowser.

In 1615 werd de Semslinie getrokken, de grenslijn dwars door de Oostermoerse venen tussen Drenthe en Westerwolde. Tal van grensgeschillen over het gebruik van de woeste gronden waren voor die tijd uitgevochten tussen de Onstwedder boeren en die van Buinen en Valthe.
Toen in de 17e eeuw werd begonnen met het ontginnen van dit veengebied werd een duidelijke afbakening van de markgronden noodzakelijk. Stadhouder Willem Lodewijk gaf daarom de opdracht aan de landmeters Jan Sems en Jan de la Haye een definitieve grenslijn uit te zetten. Op 2 maart 1615 was de kaart met de grens gereed. Over de getrokken grenslijn bestond weinig verschil van mening. De Groningers maakten echter bezwaar tegen de toedeling van Ter Apel aan Drenthe, met als argument dat het klooster daar ooit bij het bisdom Münster had behoord en nooit bij dat van Utrecht, waar Drenthe ooit onder viel, als deel van het Oversticht. Johan Sems ging daarop weer aan het werk en kwam in oktober 1615 met een kaart waarop Ter Apel Gronings was. Hiertegen had Drenthe weer bezwaren.
NL(Drenthe / Groningen)
Het Verhalen-archief: Persoonlijke-geschiedenis-verhalenVertel het NA in het Verhalenarchief: Het Verhalenarchief vertelt en verzamelt persoonlijke verhalen over uiteenlopende gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis: Familiegeschiedenissen, vrolijke, droevige en soms wonderlijke lotgevallen. Heeft u ook een verhaal?

Voor een grote groep mensen hield de Tweede Wereldoorlog niet op na de bevrijding. Vele kinderen van ''''foute'''' ouders (NSB) zwijgen vanaf dat moment over hun jeugd. Uit angst, schaamte of om andere redenen. De laatste jaren is er voor deze (klein)kinderen van ''''foute'''' ouders steeds vaker de gelegenheid hun verhaal kwijt te kunnen. Het Open Archief heeft van 2008 t/m 2010 hun verhalen verzameld; sinds februari 2011 zijn deze online te lezen op Het Verhalenarchief.

Op het Verhalenarchief kunt u niet alleen uw verhaal schrijven, maar ook de herinneringen van anderen lezen en op elkaar reageren. Wellicht worden sommige zaken daardoor beter te begrijpen, of kunt u uw eigen herinneringen beter een plek geven.
Nederland
Hist. Ver. Hardenberg en Omg. (Blad: Rondom den Herdenbergh)De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van de studie, en het verbreiden van de kennis, van de geschiedenis van Hardenberg en omgeving, in de ruimste zin genomen. Het beschermen van het esthetisch en historisch-ruimtelijk karakter van Hardenberg en omgeving in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Historie Zwartsluis (met veel DTB-gegevens)Wat we zelf 'in huis' hebben:
-Geboortegegevens (1811-1912) Burgerlijke Stand Zwartsluis.
Deze gegevens zijn niet te vinden op wiewaswie.nl. In dit bestand zijn in één oogopslag kinderen te vinden van bepaalde ouders. Eigen bewerking (download)
-Lidmaten Hervormde Kerk, 1787-1895 (download: 1787-1826, eigen bewerking & 1828-1895, bewerking van A.B. Broekman)
-Gegevens uit doopboeken van vóór 1811 (download: 1657-1729, 1729-1778 & 1778-1821)
-Gegevens uit trouwboeken van vóór 1811 (download)
-Belastingen opgelegd door de Staten van Overijssel (bekijk alle documenten)

Alle aktes van de Burgerlijke Stand die openbaar zijn, hebben we in digitale vorm in onze computer opgeslagen. Liefst 25 GB! Een beetje te groot voor deze website, maar wij nodigen u van harte uit om alle aktes te komen bekijken in Zwartsluis!
NL(Drenthe / Overijssel)
Historisch documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800 - heden)Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (opgericht in 1971) is een documentatiecentrum van de Vrije Universiteit, dat zich richt op de geschiedenis van het protestantisme in Nederland na 1800.Nederland
Historische kranten in beeld (KB)De belangrijkste Nederlandse kranten van 1618 tot 1995 online.
Een selectie van landelijke, regionale, lokale, Nederlands-Indische, Surinaamse en Antilliaanse kranten en extra titels uit 1940-1945.
Indië / Nederland
Historische Kring Hoogeveen (Blad: De Veenmol)De site bevat de geschiedenis van Hoogeveen, akten van de burgerlijke stand, genealogiën voor 1811 en de volkstelling van 1829.

De Historische Kring Hoogeveen richt zich vooral op documenten en foto's. In het Kringhuus is een uitgebreide bibliotheek beschikbaar met boeken over de Hoogeveense - en Drentse geschiedenis en over uiteenlopende onderwerpen zoals: scheepvaart, turfwinning, religie, economie, onderwijs en de Tweede Wereldoorlog.
Een aparte plaats is er voor de boeken en documenten m.b.t. genealogie. De archieven bevatten documenten afkomstig van scholen, gemeente en verenigingen en bevat notulen, administraties, foto's, akten, kaarten etc. Ook is er ruimte ingericht voor de archieven van Lammert Huizing en Jan Havinga.
Daarnaast beschikt de HKH over een familie-archief. Dit bevat stukken die door nabestaanden worden afgeleverd bij de HKH.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging "Oud Vries” (Blad: Vriezer Cronieck)Markegegevens brengen ons een paar eeuwen terug in de geschiedenis van de voormalige gemeente Vries. Notulen en verslagen van diverse instanties en verenigingen, die in het verleden van grote betekenis zijn geweest binnen onze gemeentegrenzen, zijn in te zien in ons onderkomen. Bewonersgeschiedenis en de genealogie van diverse families zijn opgeslagen aan de Suudbrink in Vries, evenals veel gemeentelijke zaken, kerkgeschiedenis en zaken uit het onderwijs. In meer dan 160 ordners en archiefdozen is veel informatie uit de historie van deze omgeving voor handen. Ook de archieven van ‘Vrouwen van Nu Vries’, de openbare lagere school in Vries, een reisvereniging voor bejaarden uit Vries en een schat aan gegevens van voetbalafdeling van sportvereniging VAKO zijn bij de historische vereniging ondergebracht. Dit is natuurlijk lang niet alles.
Komt u gerust eens langs, misschien kunnen wij u helpen een antwoord te vinden op vragen die u al geruime tijd bezighouden.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart en BalkbrugDe belangstelling voor genealogie wordt groter en groter. Steeds meer mensen gaan op zoek naar de namen en de omstandigheden waaronder hun verre voorvaderen hebben geleefd.
Naast de Historische Database Avereest, die ook via onze website is te bekijken (Hist.Database Av.) nog een aantal interessante Genealogie-links.
Het betreft de BS van de (v.m.) gemeenten:
Avereest
Gramsbergen
Hardenberg (Stad en Ambt))
Ommen (Stad en Ambt)
Zwolle/Zwollerkerspel
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging der Gemeente Gasselte (Blad: Op 't Spoor)Het esdorp Gasselte is de oudste kern. Uit opgravingen kan men concluderen dat er reeds in de 9e eeuw een nederzetting was met grote boerderijen ten westen van het huidige dorp. Ook is uit verschillende vondsten gebleken dat al duizenden jaren voor onze jaartelling er zich mensen hebben opgehouden in deze streek. Karakteristiek is de NH-kerk (het witte kerkje). Deze kerk dateert uit de tweede helft van de dertiende eeuw en was toen gewijd aan de Heilige Maagd Maria.
De buurtschap Kostvlies is omstreeks 1850 ontstaan door vestiging van eekschillers uit Gelderland.
Het veengedeelte is vanaf 1660 tot ontwikkeling gekomen. Boeren van de marke Gasselte aan wie dit woeste en lege gebied behoorde, verkochten een groot deel van dit gebied aan de secretaris van het Landschap Drenthe met twee compagnons. Dit drietal heeft de ontginning met voortvarendheid aangepakt. De Hunze werd beter bevaarbaar gemaakt en er werd een kanaal gegraven voor afvoer van de turf. Zo ontstonden Gasselternijveen en Gasselterboerveen als veenkoloniën, waarbij zich in de loop der tijden vele schippers vestigden in eerste instantie voor de afvoer van de turf naar alle windstreken. Tot 1830 voeren zij met hun vrachten over de Hunze, maar door het wegspoelen van een sluis bij Spijkerboor konden zij Gasselternijveen niet meer bereiken. Dit duurde tot 1839. Toen was de Gasselternijveenschemond gereedgekomen en konden de schippers hun thuishaven weer bereiken.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Gemeente DieverOpraekelen wordt uitgegeven door de Historische Vereniging Gemeente Diever. Het komt vier keer per jaar ''um de deure''. In Opraekelen zijn de onderwerpen Vroeger en nu, Nieuws van 50 jaar geleden en Wie herkent ze, als vaste rubrieken opgenomen.
Daarnaast treft u artikelen aan die in het verre verleden in de landelijke en provinciale pers hebben gestaan. Dit is uiteraard een unieke gelegenheid om nieuwsbronnen te lezen uit de tijd van onze groot- en overgroot ouders.

Bij bezoeken aan het Drents Archief komen we soms wetenswaardige informatie tegen die geschikt is voor publikatie in Opraekelen. Kortom, wie geïnteresseerd is in het verleden van de voormalige gemeente Diever wordt lid van de historische vereniging.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Roon (Blad: Roon)De Historische Vereniging Roon is opgericht op 23 oktober 1978.
Doelstellingen:
-Het onderzoeken, vastleggen en uitdragen van de geschiedenis van de voormalige gemeente Roden.
-Bevorderen dat panden, landschappen, gebruiken, dialecten, voorwerpen en uitdrukkingen die van historisch belang zijn, behouden blijven.
-Er wordt vier keer per jaar het tijdschrift "Roon" uitgegegeven.
-Daarnaast wordt er 6 keer per jaar een Roneravond gehouden met de ene keer een lezing, de andere keer amusement door middel van toneel, cabaret en muziek.
-De werkgroep Archief, nu op de bovenverdieping van het koetshuis van havezate Mensinghe, houdt iedere dinsdagmiddag zitting. Daar kan men eventueel benodigde informatie opzoeken.
-Verder werkt de Historische Vereniging Roon mee aan de Open Monumentedagen in de gemeente Noordenveld.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Westerwolde (Gr.) (Blad: Terra Westerwolda)Tot het midden van de dertiende eeuw behoorde Westerwolde tot het graafschap Agrotingo en maakte het als zodanig deel uit van de bezittingen van de graven van Ravensberg. In 1252 verko­pen deze hun rechten aan de bis­schop van Munster. Van enige bestuur­lijke invloed van Mun­sterse zijde is aanvankelijk geen sprake. Net als de inwoners van de naburige Friese landen erkent men geen landsheerlijk gezag bo­ven zich. Pas in 1316 komt het tot het een formele overeenkomst waarbij de Westerwoldingers de bisschop van Munster als hun landsheer erken­nen en ‘dat voor elk huis in onze landschap waaruit rook opgaat, bij wijze van belasting een hoen zal gegeven worden ten tijde van het feest van de Heilige Michaël ‘(29 septem­ber).

Het waarschijnlijk uit Reiderland afkomstige hoofdelinggeslacht Addinga weet zich aan het einde van de veertiende eeuw meester te maken van het overheidsgezag in Westerwolde. Door hun machtsstreven komt het spoedig tot schen­dingen van wat de Westerwolders als hun oude rechten en gewoonten beschouwen en in 1391 wordt Egge Addinga, de stamvader van het geslacht, vermoord. Na hem komt het nog herhaaldelijk tot nieuwe bloedige conflicten met zijn nazaten. Uiteindelijk verliezen de Ad­dinga’s hun gezag nadat de borg van de familie bij Wedde in 1478 door de Stad-Groningers wordt ingenomen en verwoest. Bij verdrag krijgt de Stad het gericht van Westerwolde in leen van de bisschop van Munster.
NL(Drenthe / Groningen)
Historischer Verein Waldfeucht e. V. (Kreis Heinsberg)Aufgabe des Vereins ist die Erforschung und Darstellung der Geschichte der Gemeinde Waldfeucht und Umgebung.
Schwerpunkte der Vereinstätigkeit sind heimatgeschichtliche Vorträge, Familienforschung, Denkmalwanderungen und das Heimatmuseum ''''''''''''''''Gerhard-Tholen-Stube''''''''''''''''.
Der Verein verfügt über eine Bibliothek mit mehr als 2000 Bänden, die lokal- und regionalhistorische Themen behandeln.
Duitsland / Nederland
Hope College: The Joint Archives of Holland (US)Joint Archives Search:
Choose the collection you wish to search:
-Guide to the Collection
-The Anchor Index
-News from Hope Index
-Pamphlet Collection
-Photographic Collection
-Topical Files
-Biographical Files
-Church Files
-Church Herald Index
-Business Files
-Alumni Magazine Index
-Boards and Committees
-Newspaper Collection

Helpful Hint: Single word searches are the most productive. Our search engine looks for EXACTLY what you input. Hence the search "Diekema, Gerrit" will not hit on places where the catalog mentions "Gerrit Diekema" or "G.J. Diekema." Searching for "Diekema" will hit on all locations.

View all collections now online >
Collections Search
-Collections Home
-Search the Collections
-Instructions
-Newspaper Collections
-Online Collections
Nederland / Verenigde Staten
IGI batchnummers van Nederland en BelgiëOm gericht in bronbewerkingen te zoeken in de
International Genealogical Index (IGI), onderdeel van de database FamilySearch.
België / Nederland
IISG: Migration (o.a. documenten over de Hollandgang en Lipskers in steenfabrieken)The IISH houses important collections on the history of (labour) migration in many countries of the world. IISH staff members have published on almost every single migrant group in the Netherlands and are playing a prominent role in the development of global migration history. Over the past decade a third category of activities has been developed, the so-called meta sources of large digital datasets.Duitsland / Nederland
Imagebase Universiteitsbibliotheek VU AmsterdamDe beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ze bevat hoogwaardige beelden en gedetaileerde beschrijvingen van verschillende collecties. Daardoor zijn ze geschikt voor onderzoek in binnen- en buitenland.
Een greep uit het rijke aanbod:
kleitabletten en andere voorwerpen uit het Nabije en Midden-Oosten,
gegraveerde portretten van protestantse kopstukken (ca. 1500),
historische kaarten (van voor 1900).
Nederland
Indië in oorlog - Toegang tot het Indisch erfgoed van WO IIDit webportaal is voor iedereen die op zoek is naar informatie over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Ook over de aanloop tot de oorlog en de nasleep ervan vindt u informatie. Behalve een overzichtsverhaal over deze periode biedt dit portaal ook de mogelijkheid om te zoeken in de archieven en collecties van belangrijke instellingen in Nederland die bronnenmateriaal over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië beheren.Indië / Nederland
Indisch tijdschrift 'Moesson': Oude uitgavenVoordat u de online versie van 'Moesson' kunt raadplegen dient u uw emailadres op te geven en dient u tevens akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.
Ik ga akkoord met het Privacy Statement en met de Gebruiksvoorwaarden.
Hou mij op de hoogte van nieuws, producten en activiteiten van 'Moesson'.
Indië / Nederland
Indische kamparchieven (i.s.m. NIOD)Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) belandden tienduizenden Europese burgers in interneringskampen. Militairen werden in krijgsgevangenkampen ondergebracht en tewerkgesteld, binnen en buiten Indië. Na de Japanse capitulatie brak op Java een onafhankelijkheidsstrijd los die de evacuatie van de mensen uit de kampen ernstig hinderde. Ook kwamen in deze bersiapperiode burgers die tot dan toe buiten de kampen waren gebleven, in zg. republikeinse kampen terecht. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) brengt op deze website de kampen in beeld die in de periode 1942-1948 op Indisch grondgebied hebben bestaan. Klik op een regio in onderstaande kaart om uw reis door deze website te beginnen.Indië / Nederland
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis - ArchievenAlso in English: Een overzicht van de meer dan 3.000 archieven en collecties die bij het IISG worden bewaard. Van alle archieven is een korte beschrijving opgenomen. Van meer dan 1.000 archieven zijn er toegangen in de vorm van lijsten en inventarissen online beschikbaar.Nederland / Wereld
J. van Kooten: Zoeken in FamilySearch-gegevensDit is de stamboom van Jerry van Kooten. Mijn grootouders zijn Van Kooten, Van Zomeren, Varkevisser en Van der Weide; die van mijn vrouw Zwagerman, Haagsma, Kristel en Lonis. Van Varkevisser en Kristel zijn reeds uitgebreide stambomen bekend - die zullen hier in hun geheel worden overgenomen, maar er zijn ook al nieuwe (oude) gegevens gevonden. Hieronder geef ik per naam aan wat de vorderingen zijn in het onderzoek. Veel plezier! Jerry
2017-03-30 Na lange tijd eindelijk een update van de site. Ik vind het er wat moderner uitzien!
Er waren geen stambomen bekend, alles hebben we zelf uit moeten zoeken. Toen ik de persoonskaart van mijn opa Van Kooten ontving en dus de namen van zijn ouders had, ging het snel. Er zijn nu zeven generaties Van Kooten boven mij ingevoerd. Van slechts een aantal ook de broers en zussen, maar er is al meer bekend dan hier is te lezen. 2008-07-01 Scans van aktes uit het bevolkingsregister van Laren zijn binnen en zullen langzamerhand worden toegevoegd. 2008-10 Gesprekken gevoerd met een aantal ooms en tantes. Resultaat: behoorlijk wat (achter)neven en (achter)nichten mogen invoeren. De achternamen Nagtegaal, Bouwman, Pandelaar, Van Bruchem, Busch, Christant en Wilhelm hebben hun intrede gedaan. Ook artikelen uit de Laarder Courant De Bel zijn en worden toegevoegd. 2009-04 Nakomelingen van de halfbroer van mijn opa (A.J. van Kooten 1894) hebben me flink geholpen met die tak van de familie!
Nederland
Kath. Familienforschungsstelle in MeppenDer Bischof von Osnabrück hat zum 1. Mai 2001 zusätzlich zu der Familienforschungs-stelle im Diözesanarchiv Osnabrück eine solche Stelle in Meppen eingerichtet. Träger dieser Einrichtung ist die Kath. Propsteigemeinde St. Vitus in Meppen. Die Katholische Familienforschungsstelle in Meppen hält die Mikrofiches der Familien-bücher (Geburts- bzw. Tauf-, Heirats- und Sterbedaten) aller katholischen Pfarrgemeinden des heutigen Bistums Osnabrück mit Ausnahme des Osnabrücker Anteiles des Landes Bremen für Sie bereit. Es können alle mikrofichierten Kirchenbücher ganz Ostfrieslands, des Emslandes, der Grafschaft Bentheim, des Osnabrücker Landes und des Dekanates Twistringen in Meppen auf speziellen Lesegeräten eingesehen werden. Insgesamt stehen fünf Lesegeräte zur Verfügung. Eine Nutzung der Lesegeräte (Gebühr von 7 Euro pro Tag) kann erfolgen nach vorheriger verbindlicher Anmeldung. Darüber hinaus können auch schriftliche Anfragen zur Familienforschung bearbeitet werden, wenn der Interessierte selbst nicht die Forschung übernehmen möchte. Diese sind an obige Adresse zu richten. Dafür muß dann allerdings eine Gebühr von 20,00 Euro pro Stunde entrichtet werden. Mit Auflistung der Kirchengemeinden, deren Personalregister vor 1875 einsetzen.Duitsland / Nederland
Katholiek Documentatie CentrumHet KDC bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland sinds het begin van de 19e eeuw. Al deze documentatie is voor onderzoek beschikbaar.
Het KDC geeft daarnaast informatie over de geschiedenis van het katholiek leven in Nederland vanaf 1800 tot heden, zowel aan individuele vragenstellers als door mee te werken aan handboeken en encyclopedieën.
In het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis (DKE) is de geschiedenis van katholieken in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw te lezen en te bekijken. Aan de hand van uitgebreide artikelen, maar met name een grote collecties aan foto''s, originele teksten, video- en geluidsfragmenten.
Nederland
Kenniscentrum Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is uw adviseur.Stichting DEN is het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN is er voor archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen.Nederland
Kentekens voor Motorvoertuigen in Drenthe (1906 t/m 1950)Hierin staan 22.928 kentekens vanaf 12-01-1906. Op de 1e dag werden 20 kentekens uitgegeven. Het numeer D-1 aan Jhr. Mr. H. G. van Holthe tot Echten te Assen.NL(Drenthe)
KNMI Klimatologie: Informatie over Het Weer in het Verleden Via deze link heeft u toegang tot klimatologische informatie die niet is gemigreerd naar de nieuwe KNMI-website

-Antieke waarnemingen
-Onderzoeksgegevens
-Frequentietabellen van KNMI-stations
-Meta-informatie KNMI-stations
 
Klimatologische informatie op www.knmi.nl
 
Interactieve dataselectie:
-daggegevens KNMI-stations
-uurgegevens KNMI-stations
-etmaalsommen KNMI-neerslagstations
 
Mailcontact klimaatdesk
high charts pluim demo
Nederland
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Kon. Bibliotheek: Catalogi & digitale collectiesNB: deze pagina vervangt de pagina Catalogi & informatiediensten.
In dit overzicht vindt u alle catalogi en digitale collecties die de KB aanbiedt. Verken het aanbod door een thema, een beginletter of een soort bron te kiezen. Met een klik opent de bron van uw keuze in een nieuw venster.
Bronnen met het KB-logo zijn online diensten van de KB voor iedereen.
Bronnen met een slotje zijn slechts toegankelijk met een betaald lidmaatschap.
Nederland
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)In de catalogus zijn beschrijvingen opgenomen van gedrukte werken, handschriften en archivalia, kaarten en audiovisuele materialen. In veel gevallen wordt ook rechtstreeks toegang geboden tot gedigitaliseerde bronnen.
- Titels kunnen gedownload worden naar uw e-mailadres met de optie ''Bewaren''
NB:
De standaard zoeksleutel is ''alle woorden''. Deze sleutel zoekt in velden als ''Auteur'', ''Woorden uit de titel'' en ''Trefwoorden KITLV Thesaurus''.
Als u wilt zoeken met samengestelde trefwoorden, maak dan gebruik van de zoeksleutel ''Trefwoorden KITLV Thesaurus''.
Met behulp van ''Geavanceerd'' kunt u uw zoekopdracht verfijnen naar bv. materiaalsoort, jaar van publicatie, taal en land.
Voor meer informatie over zoekmogelijkheden en zoekresultaten kunt u gebruik maken van de helpfunctie bovenaan de pagina.

Een deel van de collectie is niet direct beschikbaar. In de catalogus vindt u de actuele informatie bij de betreffende titels.
Nederland / Wereld
Koninklijke Vereniging van Archivarissen in NederlandDe Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland stelt zich ten doel de belangen van het Nederlands archiefwezen te behartigen en de deskundigheid van archivarissen te bevorderen . De vereniging organiseert onder meer studiedagen, internationale uitwisselingen en buitenlandse oriëntatiereizen.
Nederland
Kunera, laatmiddeleeuwse insignes en ampullenHet doel van Kunera als onderzoeksproject van de Radboud Universiteit Nijmegen is tweeledig:
Enerzijds trachten we de kennis over de laatmiddeleeuwse (bedevaart-)cultuur te vergroten. De geregistreerde gegevens zijn daarom beschikbaar voor een breed publiek van (amateur-)archeologen, wetenschappers en andere geïnteresseerden die zich bezighouden met de laatmiddeleeuwse (bedevaart-)cultuur.
Anderzijds dient de database een documentair doel. Insignes en ampullen zijn vaak vervaardigd van een goedkope tin-loodlegering. De materie is onherroepelijk aan oxidatie onderhevig, wanneer de objecten blootstaan aan zuurstof. Beschadiging van de fragiele objecten is onontkoombaar.
Nederland
Landelijk Archief 'Nederlands Gereformeerde Kerken'Het Landelijk Archief van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK)is ondergebracht bij het Archief- en Documentatiecentrum te Kampen. Onderstaand kunt u het overzicht van de archieven/verzamelingen van personen raadplegen, inclusief aanwijzing hoe ze zijn in te zien. De inhoud van deze archieven/verzamelingen varieert sterk in omvang. Er zijn archieven bij, maar ook veelal alleen stukken uit een bepaalde periode. Van de inhoud zijn in veel gevallen overzichten aanwezig.Nederland
Landelijke Ver. tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (of LVBHB)De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig zet zich in om oude bedrijfsvaartuigen te bewaren.Het gaat om schepen, die meer dan 50 jaar geleden Hollands Glorie op de Nederlandse, Duitse en Belgische rivieren en kanalen hebben hoog gehouden. Dat zijn niet alleen vrachtschepen, maar ook vissersschepen, veerponten, parlevinkers en werkbootjes. Kortom: schepen van allerlei soort, zeilend, gesleept of met een motor, die de economie van Nederland draaiende hielden. Vrijwel alle schepen zijn in handen van particulieren, die hun schip vaak letterlijk van de sloop hebben gered. De schepen worden zonder (of met maar een heel klein beetje) subsidie, met veel liefde en kennis in de vaart gehouden. Hier vindt u ook de schepen van de leden van de LVBHB, gesorteerd op scheepstype: (evt. op naam)

-Aken, Tjalken, Klippers, Steilstevens, Westlanders, Stoom- en motorschepen.
-Sleep- en duwboten, Sleepschepen, Vissersschepen, Zeeschepen, Werkvaartuigen, Overige schepen.
Nederland
Library and Archives CanadaLibrary and Archives Canada preserves and makes accessible the documentary heritage of Canada. It also serves as the continuing memory of the Government of Canada and its institutions. This heritage includes publications, archival records, sound and audio-visual materials, photographs, artworks, and electronic documents.
Canada / Nederland
Library and Archives Canada - Passengers Lists since 1869Library and Archives Canada collects and preserves Canada's documentary heritage, and makes it accessible to all Canadians. This heritage includes publications, archival records, sound and audio-visual materials, photographs, artworks, and electronic documents such as websites. As part of our mandate, we work closely with other archives and libraries to acquire and share these materials as widely as possible. ImmigrationCanada / Nederland
Lintjesregen 2016 (en zoeken in de Staatscourant)Dit jaar zijn er tijdens de Lintjesregen 2016 2.752 personen gedecoreerd, 965 vrouwen en 1.787 mannen. U kunt hier zien wie er in dit bijzondere jaar een lintje in uw gemeente heeft ontvangen.
Bekijk de cijfers van Lintjesregen 2016.

Behalve de Orde van de Nederlandse Leeuw, de Orde van Oranje-Nassau en de Militaire Willems-Orde, waarvoor het Kapittel voor de Civiele Orden, het Kapittel der Militaire Willems-Orde en de Kanselarij der Nederlandse Orden zorg dragen, zijn er nog verschillende onderscheidingen zoals de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.

Op deze website vindt u via Andere onderscheidingen informatie over meerdere Dapperheidsonderscheidingen, over de Huisorde van Oranje, over de Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie en over de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid.
Nederland
Maritiem Museum Rotterdam (met database Maritiem Digitaal)Het Maritiem Museum Rotterdam is samen met het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam initiatiefnemer van de website Maritiem Digitaal. De site biedt gebruikers de gelegenheid objecten en literatuur te zoeken in relatie tot het maritieme verleden van Nederland. De gehele geregistreerde collectie van het Maritiem Museum is op link te raadplegen. Maritiem Digitaal is een gezamenlijke database van de belangrijke maritieme musea in Nederland, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden. Naast het opzoeken van gegevens kunt u ook zelf commentaar en foto- en videobestanden aan de informatie toevoegen.Nederland
Maritiem Museum Rotterdam: Ligger- en Brandmerkboeken ScheepsmetingsdienstHet register van de scheepsmetingen begint vanaf 1899. Ze worden in het scheepsjargon  “Liggers” genoemd. Door heel Nederland worden 24 registratiekantoren ingericht om deze metingen te kunnen verrichten.  In 1979 zijn het er nog maar drie: Amsterdam, Groningen en Rotterdam. 10 jaar later wordt alles gecentraliseerd naar Rotterdam. In het zelfde jaar (1989) wordt  overgegaan op een geautomatiseerd systeem en behoort het handmatig inschrijven van de scheepsmeting  in de boeken van het register tot het verleden. De boeken zijn in 2008 door de Scheepsmetingsdienst in beheer overgedragen aan het Maritiem Museum Rotterdam. De boeken worden door het museum geconserveerd en via deze website ontsloten. 
 
Type boeken  
Het register van de scheepsmetingsdienst omvat twee typen boeken:
- Liggers betreffen de registraties van de meetbrieven van schepen door de Scheepsmeetingsdienst. Een schip wordt met name gemeten om het laadvermogen van het schip te bepalen.
- Brandmerken: Om schepen officieel te registreren bij het Kadaster wordt een brandmerknummer op het schip aangebracht en opgenomen in het Schepenregister van het Kadaster. Het brandmerk-nummer werd bij een houten schip gebrand en bij ijzeren / stalen schepen gebeiteld.
Nederland
Maritieme gegevens koopvaardijschepen Benelux-landen vanaf 1813.Voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de zeescheepvaart in Nederland is er nu een mogelijkheid informatie te vinden over alle zeeschepen die sinds 1813, het ontstaan van het huidige Koninkrijk der Nederlanden, hebben gevaren onder Nederlandse vlag, inclusief de schepen met thuishaven in de (voormalige) overzeese gebiedsdelen. Naast algemene informatie over het ontstaan en doelstelling van onze stichting wordt u via het keuzemenu geleid naar de zoekfuncties die antwoord moeten geven op uw vragen.
Veel gegevens van de naar schatting uiteindelijk 12.500 tot 15.000 verschillende schepen zijn nog niet in de database opgeslagen. Als gevolg van onze research, zoals bij voorbeeld naar tot dusverre onbekende (zeil-)schepen, door het in de vaart komen van nieuwe schepen of door mutaties, vinden echter wekelijks aanvullingen en wijzigingen plaats.
België / Nederland
Maritieme Kalender (Zoeksite in de historie)Welke maritieme gebeurtenissen vonden plaats op welke dag of in welke maand? Ruim 8.000 maritieme gebeurtenissen zijn in deze kalender verwerkt.Nederland
Mennonite Genealogical Resources (Surname Research)The society is pleased to make these web resources available to you about Canada, Latin America, Prussia, Russia and the USA. However, the society webmaster is not able to help you with your genealogical research. Research queries will not be answered. Instead, queries should be directed to one of the Mennonite archives in Canada or the U.S. Canada / Duitsland / Nederland / Polen / Rusland / Verenigde Staten
Mijnadres.org, bouwdossiers onlineOp zoek naar een bouwdossier of bouwtekening van een bepaald adres? Zoekt u bouwwerken van een bepaalde architect? Doet u onderzoek naar een bepaald type gebouw, zoals pakhuizen, fabrieken in de periode 1930-1950 of winkels? Wilt u meer te weten komen over de historische achtergrond van een bepaald adres? Wilt u ervaringen over historisch huizenonderzoek uitwisselen?

Op MijnAdres vindt u een overzicht van bouwdossiers van archiefdiensten in Nederland. Het gaat om negentiende- en twintigste-eeuwse dossiers van particuliere bouwwerken waarvoor bij de gemeente een vergunning aangevraagd moest worden.

Het Kennisportaal biedt tips voor historisch huizenonderzoek. Hiermee kunt u nog meer te weten komen over de geschiedenis van een bepaalde locatie. Wij zouden het kennisportaal graag samen met u verder uitbouwen. Als u interessante informatie of verwijzingen/links heeft, vult u dan het contactformulier in.

Beschikbare gemeenten (01-01-2016):
Aalburg, Amersfoort, Antwerpen?, Heusden, Mechelen?, Rotterdam, Schiedam, Waalwijk, Werkendam, Woudrichem,
België / Nederland
Nationaal ArchiefHet Nationaal Archief is de grootste openbare archiefinstelling in Nederland en is vrij en kosteloos toegankelijk. Hier ligt een overvloed aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van:
- Nederland en zijn koloniën
- het graafschap/gewest Holland en van de provinciale bestuursinstellingen in Zuid-Holland
- particuliere instellingen en personen van nationale betekenis
Nederland
Nationaal Archief - SMN + KPM + KJCPL Scheepsjournalen 1872-1972Inventaris van de archieven van de
- Stoomvaart Matschappij Nederland
- Koninklijke Pakketvaart Maatschappij
- Koninklijke Java-China-Japan Lijnen
- Scheepsjournalen 1872 - 1972
Indië / Nederland / Sri Lanka
Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden En Erfenis (NiNsee)Het NiNsee maakt een kleine doorstart met verschillende losse projecten die in 2013 gelanceerd worden. Hier valt o.a. onder een nieuwe website over het slavernijverleden, een theaterproductie (Rebelse Vrouwen) en de organisatie van de Herdenking.
De projecten worden gefinancieerd door verschillende partijen, waaronder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks Relaties. De subsidie is project-gericht, dus er is alleen geld voor de projecten en voor een klein team dat er tijdelijk aan werkt, tot een project is afgerond.
De tentoonstellingen worden voorlopig niet opnieuw opgezet en het grootste deel is opgeslagen. De kantoren zijn maandag t/m donderdag tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar.
Nederland
Nederl. kamparchieven (Amersfoort, Vught en Westerbork) (ism NIOD)Kamparchieven.nl stelt u in staat snel en gemakkelijk op te zoeken wáár in Nederland archieven ober de kampen Amersfoort, Vught, Westerbork, Schoorl en Ommen worden bewaard en wat precies hun inhoud is. Het rijk geschakeerde materiaal loopt uiteen van kampadministraties, transportlijsten, gevangenisregisters en bouwtekeningen tot dagboeken en brieven. Op de site zijn ook foto's en tekeningen te zien. De stukken zèlf zijn niet raadpleegbaar via de site i.v.m. de privacy.Nederland
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).Bent u op zoek naar gegevens over uw militaire voorouders? U kunt mogelijk terecht bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Dat hangt af van het krijgsmachtdeel en geboortejaar van uw voorouder. Het NIMH biedt vooral veel algemene informatie over het militaire leven in het verleden. Hierbij de links naar de onderwerpen.Nederland
Nederlands Militair Erfgoed: De toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnenOp deze site worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie.
Enerzijds is het doel: objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp bij elkaar brengen.
Anderzijds is het doel: het toegankelijk maken van bronnen waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is.
Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.
Nederland
NEHA - Nederlands Economisch Historisch ArchiefBegin 1988 is een aanvang gemaakt met de inventarisatie van het Verenigingsarchief van het NEHA. Het archief bevond zich in een aantal kasten en kisten, verspreid door het gebouw van de Economisch-Historische Bibliotheek (EHB) aan de Herengracht te Amsterdam. Deze spreiding binnen een gebouw was echter al een vorm van concentratie vergeleken met de situatie zoals die tussen 1932 en 1974 bestond. Immers in 1932 gingen de deuren open van de EHB in Amsterdam, terwijl de verzameling bedrijfsarchieven in het gebouw aan de Laan Copes van Cattenburch en enkele wisselende opslagruimtes in 's-Gravenhage bleef.Nederland
Netherlands, Archival Indexes, Miscellaneous RecordsWhat Is in This Collection?
This collection contains indexes contributed from many archives around the Netherlands. The collection continues to grow as records become available. The indexes were originally collected, combined, and published by OpenArchives. For the entire index collection and more information visit OpenArchives.
This collection contains records of many types. Some of the more common include:
-Civil registration
-Church records
-Emigration lists
-Military registers
-Land and tax records.
Nederland
Onderzoek: De Dialoog in de Loop der Tijd; (iets voor wetenschappers?)Allerlei onderzoekers zijn bezig met het opbouwen en verrijken van een eigen corpus voor diachroon onderzoek. Het Meertens Instituut stelt deze corpora, met toestemming van de samenstellers ervan, alvast ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Bovendien nodigen wij iedereen die zelf bezig is met het opbouwen van een corpus uit, dat corpus hier alvast ter beschikking te stellen. Bij de verschillende corpora wordt waar mogelijk achtergrondinformatie gegeven over de opbouw en status. De teksten zijn vooralsnog in verschillende formaten: html, pdf. Het streven is de corpora uiteindelijk in één, goed doorzoekbaar formaat aan te bieden.Nederland
Ons DNA (onze gegevens in De Nederlandse Archieven)Iedere inwoner van Nederland laat administratieve sporen achter. Je geboorte is geregistreerd door de gemeente. Als je een huis koopt ligt dat vast in het Kadaster en in een akte bij de notaris. De archiefinstellingen van Nederland bewaren deze documenten. Sporen van ieders bestaan zijn terug te vinden in De Nederlandse Archieven (DNA). Te wachten om gevonden te worden.
Iedereen heeft zijn eigen geschiedenis. Niemand heeft hetzelfde verhaal. Jouw verhaal is jouw geschiedenis. De Nederlandse Archieven helpen jou het verhaal van jouw familie, van het huis, de straat en de buurt waar je woont of van de stad waar je werd geboren te ontdekken. Je dna ligt in DNA!
Nederland
Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderenTot de jaren-1920 werden de dienst-staten van militair personeel bijgehouden in omvangrijke registers: de zogenaamde stamboeken. Een centrale klapper ontbreekt. Wel zijn er aparte klappers per legeronderdeel (regiment, bataljon, eskadron). In de stamboeken zijn over een militair (als regel) de volgende gegevens te vinden: familienaam en voornamen, geboorteplaats en datum, namen van de ouders, laatste woonplaats, signalement en staat van dienst. Een speciaal Infoblad met aanwijzingen hoe te werken in de collectie stamboeken is op de studiezaal of via internet beschikbaar.

Vaste URL: link
Nederland
Openarchieven: doorzoek de genealogische gegevens in Nederlandse archieven'Zoek akten op naam, Zoek personen op naam
Zoek publicaties op titel en auteur
Zoek genealogen in Wie (door)zoekt wie?
Zoek discussies in het Stamboom Forum
Zoek websites op titel en beschrijving

De persoonsvermeldingen komen uit akten (aantal) die beschikbaar zijn gesteld door de volgende 34 archiefinstellingen:
01.Gelders Archief (3.479.702)
02.Drents Archief (2.741.003)
03.Regionaal Archief Tilburg (2.539.696)
04.Regionaal Historisch Centrum Limburg (1.878.233)
05.Erfgoed Leiden en omstreken (1.728.089)
06.Stadsarchief Rotterdam (1.525.975)
07.Historisch Centrum Overijssel (1.445.402)
08.Nationaal Archief (1.433.360)
09.Regionaal Archief Alkmaar (1.200.805)
10.Archief Delft (1.091.569)
11.Historisch Centrum Leeuwarden (681.607)
12.Nationaal Archief / Rijksarchief Zuid-Holland (542.187)
13.Gemeentearchief Tholen (374.317)
14.Archief Eemland (257.188)
15.Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (176.688)
16.Regionaal Archief Nijmegen (170.763)
17.Gemeentearchief Borsele (169.842)
18.Noord-Hollands Archief (152.136)
19.Stadsarchief Enschede (146.714)
20.Gemeentearchief Ede (111.163)
21.Gemeentearchief Hengelo (110.592)
22.Streekarchief Langstraat Heusden Altena (60.504)
23.Stadsarchief Deventer (56.075)
24.Nieuw Land Erfgoedcentrum (23.556)
25.Nederlands Instituut voor Militaire Historie (16.251)
26.Gemeentearchief Wassenaar (15.691)
27.Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (12.858)
28.Brabants Historisch Informatie Centrum (5.455)
29.Zeeuws Archief (2.896)
30.Regionaal Archief Rivierenland (2.211)
31.Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (2.021)
32.Streekarchief Rijnlands Midden (939)
33.Gemeentearchief Goes (819)
34.Gemeentearchief Noord-Beveland (540)
Nederland
Overheidslinks_NLWelkom op Overheidslinks.nl. De website is geheel vernieuwd van vormgeving en er wordt de komende tijd veel inhoud toegevoegd. Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen? Wij stellen het zeer op prijs als u deze stuurt naar info@overheidslinks.nl.Nederland
Parlement & PolitiekU kunt op diverse manieren biografieën opvragen van personen die voorkomen in het biografisch archief i van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. In het archief bevinden zich beschrijvingen van politici (Tweede en Eerste Kamerleden, ministers, staatssecretarissen, Nederlandse leden Europees Parlement), bestuurders (Commissarissen van de Koningin, topambtenaren), adviseurs (staatsraden), leden van het koninklijk huis uit zowel heden als verleden, alsmede beschrijvingen van de leden van de Bataafse parlementen.

U kunt in het zoekveld de achternaam opgeven van de persoon die u zoekt, of de eerste letters daarvan. Tussenvoegsels moeten daarbij achterwege worden gelaten. Dus 'Vries' in plaats van 'De Vries' en 'Broek' in plaats van 'Van den Broek'. Indien meerdere personen met dezelfde naam worden gevonden, verschijnt een lijst.
Nederland
Passagierslijsten en boten NL-Indië, Nw. Guinea en Australië 1945 -1964U treft op deze website scheepslijsten en passagierslijsten aan.
De botenlijsten geeft een overzicht van schepen die in de periode 1945 t/m 1964 burgers en militairen van Nederlands Indie /Nieuw Guinea en Australie naar Nederland hebben gerepatrieerd/geevacueerd.
Buiten de in deze website weergegeven vaarten vanuit Ned.Indie beschik ik ook over namenlijsten en reisverslagen van troepentransporten naar Nederlands Indie.
De passagierslijsten geven een overzicht van de personen die met deze schepen gereisd hebben.
Australië / Indië / Nederland / Nieuw-Zeeland
Pilgrim ArchivesDe Pilgrim Archives zijn de Leidse archieven van de vluchtelingen die na ruim elf jaar in Leiden te hebben gewoond, besloten om naar het 'nieuwe land' Amerika te verhuizen om daar een eigen gemeenschap met zelfbestuur te stichten. Deze kolonie, Plimoth Plantation, wordt tot op de dag van vandaag nog gezien als één van de mijlpalen in de geschiedenis van de Verenigde Staten. De groep Leidse vluchtelingen worden nu de Pilgrim of Founding Fathers van de V.S. genoemd en worden gezien als zeer belangrijke personen in de ontstaansgeschiedenis van het land. Vanwege het belang van deze archieven voor de Leidenaren en Amerikanen, was er vraag naar een eigen website voor deze archieven. De website vertelt u het verhaal van de Pilgrim Fathers in Leiden, u kunt zoeken door de originele documenten van de Pilgrim Fathers uit de tijd dat zij in Leiden woonden en leefden en u vindt de informatie over de expositie, die op dit moment in de Pieterskerk in Leiden te bewonderen is.
NB: De website is tijdelijk offline in verband met onderhoud
Nederland / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten
Rapporten Centrale Nederlandse Inlichtingendienst 1919 - 1940In de meidagen van 1940 werd het archief vernietigd van de Centrale Inlichtingendienst (C.I.), opgericht in 1919 en een voorloper van organisaties als de huidige Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (de voormalige BVD) en de Militaire Inlichtingen Dienst. De C.I. verzamelde tijdens het Interbellum voortdurend materiaal over (extreem) linkse en rechtse groepen en personen, en volgde hun activiteiten. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis heeft in het kader van een reconstructie van de C.I.-rapportage in de archieven van de rijksoverheid op nationaal niveau zoveel mogelijk uitgegane rapporten van de C.I. getraceerd.
De documenten zijn gescand, ontsloten op namen van personen, organisaties en locaties (in totaal bijna 50.000) en opgeslagen in een database-systeem. De zo ontstane databank van afbeeldingen gekoppeld aan electronische gegevens wordt op deze website voor onderzoek beschikbaar gesteld. Op wat langere termijn is de publicatie van een boek voorzien, waarin geschiedenis en werkwijze van de C.I. meer in detail worden besproken.
Nederland
Reestdal Genealogie www.webringreestdal.nl heet u ook dit jaar welkom. Hét adres om de geschiedenis en de genealogische gegevens van het Reestdal te publiceren. Eindelijk ruimte om (oude) foto''''s en ansichtkaarten te plaatsen, en misschien een film van een vliegtocht die wij hebben gehouden boven het Reestdal.

www.webringreestdal.nl staat voor:
-Het bijeenbrengen van alle informatie van dit mooie gebied in het Reestdal, zonder commerciële doeleinden, zonder reclame.
-Iedereen kan meedoen. Mede dankzij bijdragen van andere onderzoekers hebben wij een leuke site met veel informatie kunnen ontwerpen. Dit blijkt niet alleen uit de bezoekersaantallen, maar ook uit de vele dankbetuigingen die wij mochten ontvangen. Dus als U informatie heeft die interessant is voor onze lezers, dan zullen wij die informatie publiceren, en voor een breder publiek toegankelijk maken.
-Op de Webring staan de pagina''''s van de Historische Vereniging De Wijk & Koekange. Ook dit jaar zullen wij de artikelen uit ''''t Olde Karspel, het verenigingsblad van de vereniging, blijven publiceren, en bovendien uitbreiden. Uit oudere nummers van dit blad liggen nog vele artikelen te wachten op publicatie. Natuurlijk kunt U altijd lid worden van deze vereniging; hierdoor steunt U de vereniging en verlicht U het vele werk en onderzoek.
NL(Drenthe)
Reisgids Indonesïe (periode 1942-1949) voor Indïe-gangersDeze website ondersteunt de Reisgids Indonesië. Oorlogsplekken 1942-1949. De gids maakt u wegwijs in de oorlogsjaren, van de Japanse bezetting van Nederlands Indië tot de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Een zoektocht naar de sporen van dit verleden: interneringskampen, begraafplaatsen, musea, monumenten en andere plekken van herinnering meer over de reisgids

Via deze website wordt de informatie in de gids actueel gehouden en worden objecten ontsloten waarvoor in de gids geen plaats was. Bezoekers van de site kunnen nieuwe of gewijzigde informatie aandragen. Informatie van praktische aard, actuele en/of van historische aard. Op deze manier helpen reizigers reizigers en kan een databank van onschatbare waarde groeien. U kunt hier uw opmerkingen, correcties en aanvullingen kwijt.
Indië / Nederland
Resources for Genealogists and Family HistoriansThe National Archives offers insight into the lives of people, their families and our history. Because the records at the National Archives come from every branch of the Federal government, almost all Americans can find themselves, their ancestors, or their community in the archives. Knowing how a person interacted with the government is key to a successful search.Nederland / Verenigde Staten
Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van UtrechtDe Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht was een kloosterorde die sinds 1231 in Utrecht zetelt. Zij richtte zich oorspronkelijk vooral op de geestelijke vorming van de eigen leden, en ontwikkelde zich tot een charitatief vermogensfonds. Het vermogen wordt voor een belangrijk deel gevormd door in de loop der eeuwen verkregen agrarisch grondbezit.
In het verleden had de RDO Balije van Utrecht bezittingen - zogenaamde commanderijen - in diverse gebieden in Nederland. Deze voormalige commanderijen bevinden zich in de betreffende gemeenten en hun omliggende regio's. De RDO Balije van Utrecht richt zich met de financiële hulpverlening specifiek op deze gebieden.

De RDO Balije van Utrecht bewaart en beheert haar waardevol cultuurhistorisch erfgoed, waaronder het archief. Dit archief geldt als een van de fraaiste middeleeuwse archieven van Nederland, waarvan de oudste stukken dateren uit het begin van de 13e eeuw.

Het archief is online te raadplegen via link. Daarnaast bezit de RDO een unieke serie portretten van alle Landcommandeurs van de Balije van Utrecht, de zogenaamde kwartierstaten en een bijzondere collectie middeleeuwse munten.
Duitsland / Nederland
SailinglettersHet project Sailing Letters wil de bekendheid van de brieven en documenten vergroten en ze toegankelijk maken voor onderzoekers.
Eeuwenlang zijn de brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en hun familieleden, de scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en kwitanties bewaard in het archief van The National Archives in Londen. The National Archives (TNA) in Kew (Londen) bewaart het archief van het High Court of Admiralty. In dit omvangrijke archief zitten ongeveer 38.000 in het Nederlands geschreven brieven en documenten. Dat is een deel van de buit die Engelse kapers in de zeventiende en achttiende eeuw veroverden op Nederlandse schepen. Eeuwenlang zijn ze bewaard op stoffige zolders en in donkere kelders van het High Court of Admiralty in Londen, zonder dat iemand naar deze unieke verzameling documenten omkeek. Sommige brieven zijn tot op de dag van vandaag niet geopend en gelezen.
Nederland
Selected Resources Housed in Heritage Hall - Immigration MichiganLinks to digital formats of a few collections in Heritage Hall. To learn of all the records are stored in Heritage Hall use the Hekman Library web catalog at the Hekman Library website. Nederland / Verenigde Staten
Seventeenth-Century Persons Who Lived in Holland and North AmericaWithin these pages you will find articles on many persons from Holland and the neighboring countries near it. Many of these people came to the North American colonies in the 1600''s, or had family members who did. Interesting information we would like to share here may include family and genealogical data on persons living on both sides of the Atlantic, and sometimes in Brazil or even in places in Europe before they moved to Holland! We have various kinds of information, including their skills, interests and occupations, their business and mercantile activities, voyages they made, the places where they lived, people they knew, their personal interests, and some of the challenges and events they encountered during their lifetimes.Duitsland / Nederland / Verenigde Staten
Short Title Catalogue Netherlands - Bibliografie tot 1800De STCN is de retrospectieve nationale bibliografie van Nederland voor de periode 1540-1800; ook opgenomen zijn summiere beschrijvingen van Nederlandse (post-)incunabelen. Het STCN-bestand bevat ruim 190.000 titels en meer dan 500.000 exemplaren van in Nederland gedrukte boeken (ongeacht de taal) en buiten Nederland gedrukte Nederlandstalige boeken (Belgische uitgezonderd). De STCN (voltooid juni 2009) is samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek op basis van belangrijke collecties in binnen- en buitenland.Nederland
Spoorwegarchieven NederlandSpoorwegmaatschappijen van 1832 tot 1937
In hun archieven vindt u gegevens over de aanleg van spoorwegen, tramwegen, besluitvorming, aanbesteden van werken, bestekken, financiële gegevens, notulen, correspondentie en informatie over liquidatie. De belangrijkste spoorwegmaatschappijen waarvan u de archieven kunt raadplegen, zijn:
*Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (MESS)
*Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM)
*Nederlandsche Centraal-Spoorwegmaatschappij (NCS)
*Nederlandsche Rhijn-Spoorwegmaatschappij (NRS)
Nederland
Stadtarchiv Emden Von Generationen für GenerationenDas Stadtarchiv Emden hat die Aufgabe, die Geschichte der Stadt Emden und des Emder Raumes zu erforschen und zu dokumentieren. Es verwahrt das Archivgut der Stadt und stellt es Interessenten für eine Auswertung zur Verfügung. Es handelt sich räumlich und hinsichtlich der Bestände um eines der größten Kommunalarchive in Niedersachsen. In der Überlieferung der Quellen für das 16. bis 18. Jahrhundert bietet das Stadtarchiv Emden eine unvergleichbare Überlieferungsdichte.
Innerhalb des umfangreichen Gesamtbestands existieren mehrere Einzelinventare unterschiedlicher Provinenz. Diese heterogene Zusammensetzung hat ihre Ursache in mehreren Eingemeindungen seit dem 19. Jahrhundert. Andere Bestände des Archivs entstanden durch Sammlungen oder aber durch Stiftungen und Nachlässe von Familien, Firmen und Privatpersonen.
Das Stadtarchiv Emden umfaßt gegenwärtig ca. 1.600 lfd. Meter Archivgut aus der Zeit vom 15. bis zum 20. Jahrhundert.

In Pergament- und Papierurkunden, Handschriften, Inkunabeln, Akten, Amtsbüchern, Karten und Plänen sowie einer umfangreichen Bibliothek wird homogen und weitgehend lückenlos die Geschichte der älteren und jüngeren städtischen und bürgerschaftlichen Gremien und Organe (Bürgermeister und Rat, Vierziger, Kämmerei mit allen Sparten der Finanz- und Zollverwaltung, frühe Fachbehörden und spätere Ämter) dokumentiert.
Archive, die in ihrer Vollständigkeit, Breite und Dichte alle Bereiche der politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, kirchlichen und sozialen Geschichte ihrer Kommune dokumentieren, sind selten, und das Stadtarchiv Emden stellt in seiner komplexen Überlieferung eine dieser seltenen Ausnahmen dar.
Duitsland / Nederland
Stambomen.net - Genealogie Duits - Archief HulpdienstWelkom bij de Archief Hulpdienst.
Er zijn vele genealogen die helaas door tijdgebrek, ziekte, reistijd of anderen oorzaken, niet in staat zijn om archieven te bezoeken. Hier vindt u een lijst met personen die zich beschikbaar stellen om in de archieven waar zij komen, voor u een dienst te bewijzen. Het ligt aan de persoon wat hij/zij wil doen voor u. Dit kan het maken van een fotokopie zijn, een zoekopdracht of iets dergelijks zijn. Het is deze personen ook vrij om er iets voor te vragen, maar vaak zijn dit enkel kopiekosten en porto-kosten. Deze website bemiddelt niet in deze afspraken!
Nederland
Startpagina archieven - Alle archieven op een rijtjeStartpagina met veel links naar archieven in Nederland, Europa en andere werelddelen. Ook links rond het archiveren.Nederland / Wereld
Startpagina van historische krantenarchievenVeel links in binnen- en buitenland naar historische kranten-archieven.
Wereldwijd worden dagelijks tienduizenden pagina's van eeuwenoude kranten met zorg ingescand en gedigitaliseerd. De oude edities staan in veel gevallen online, zijn doorzoekbaar en toegankelijk voor publiek. De oudste kranten dateren uit de zeventiende eeuw. Op deze startpagina wordt u uitgenodigd een bezoek aan het verleden te brengen.
Nederland / Wereld
SteenwijkerlandVolkstellingregister Steenwijk 1748NL(Drenthe)
Suriname 1599 - 1975De geschiedenis van de kolonie Suriname begint in het midden van de 18e eeuw. In 1770 verwierf de stad Amsterdam de aandelen in de kolonie Suriname uit particulier bezit. Daarmee kreeg het een meerderheidsbelang in dit overzeese wingewest. Ambtenaren, militairen, zendelingen, reizigers en wetenschappers doen verslag van hun verblijf in de kolonie en geven zo een beeld van de Nieuwe Wereld. Er verschijnen kaarten, boeken en plaatwerken over het gebied.
Deze collectie bevat kaarten, foto's, plaatwerken, gedrukte werken etcetera tot 1975, het jaar van Suriname's onafhankelijkheid.
Aan de collectie zijn verschillende pamfletachtige publicaties toegevoegd die het proces van Surinaamse zelfstandigwording begeleiden. Ook zijn toegevoegd vele Surinaamse uitgaven die door hun beperkte verspreiding moeilijk te vinden zijn.
De collectie bevat titels die vanaf de 17e eeuw over Suriname zijn verschenen. Reisverslagen bijvoorbeeld en plantershandboeken. De eerste woordenlijsten en beschrijvingen van land en volk. Natuurlijk een grote collectie kaarten. Er wordt veel informatie geboden over Suriname in de vorm van geschiedkundige, politieke, economische en rechtskundige verhandelingen.
Nederland / Suriname
SWite of the Netherlands Association of South Florida (Dutchclub)Zoals in de meeste gevallen in het bestaan van een gestructureerde organisatie (als we daarvan mogen spreken in het geval van de N.A.S.F.), was het ‘in den beginne’ bijna een toevallige samenloop van omstandigheden. Het begon allemaal onofficieel onder het genot van een kopje koffie. Hoe kan het ook anders, toch? Dit was ongeveer in 1977, waarbij een paar Nederlandse dames bij elkaar kwamen en voor het eerst het idee op tafel brachten om een clubje te beginnen. Er wordt in die tijd al een ledenlijst samengesteld met meer dan 250 namen van families. Er blijkt dus echt wel een Nederlandse gemeenschap en behoefte te zijn aan een social gebeuren dat de Nederlandse cultuur en mensen met elkaar en andere culturen in contact brengt.

Het was gewoon een gezellig idee en van het een kwam het ander. Het jaar erop werd er voor het eerst een Koninginnedag Bal georganiseerd, een echt ‘black-tie’ evenement. Het heeft toen nog 2 jaar geduurd voor het eerste officiële bestuur zitting nam. Het is dan 1980 en dat betekent dat de N.A.S.F. reeds meer dan 30 jaar bestaat.
Nederland / Verenigde Staten
Tanap Tamil Nadu Archives (VOC-records)Gateway to the documents of the Dutch East India Company (VOC) 1602-1795. Note: this database provides descriptions of VOC documents, not their images.
Save your search results in your personal work folder, print them or download them to your own computer.
Please, refer to Help for information about the contents and the use of this database. This Database of VOC Documents aims to give easy access to all VOC archives in the world together.

The VOC documents contain data on e.g. people, language, landscape, fauna, flora, culture, religion, tradition, society, authorities, politics, commodities, technique, climate, agriculture, law, ownership of land, family relations, war, fishery, education, transport, economy, industry and trade in the regions of the VOC establishments, sometimes even on a village level. The VOC documents are kept in India, Indonesia, Malaysia, the Netherlands, South Africa, Sri Lanka and the United Kingdom.
Indië / Nederland
TANAP: Towards a New Age of Partnership•Primary finding aids:
These are summaries of all voc objects (bundles and volumes) which the researcher can use to request the desired documents: the so-called archival inventory. Without an inventory, the voc archives are an enormous mountain of paper with which no researcher or archivist can work. A finding aid consists at minimum of a unique serial number, a title, and an indication of the period for every separate voc object. The best inventories group descriptions in such a way that the researcher can see the origin of the archival documents (for example, which department, establishment, or commission) and the structure of the organization. The contents of the documents are also described in somewhat more detail, and there are instructions on how to best search through the mass of archival material.

•Secondary finding aids:
These are not limited to the formal side of the voc object (number, title, year), but explore the contents of the archival documents.
Azië / Indië / Nederland / Nederlandse Antillen
The American Jewish Joint Distribution CommitteeThe JDC Archives documents the relief, rescue and rehabilitation activities of the organization, from its inception in 1914 to the present. The collection includes 3 miles of text documents, over 100,000 photographs, 6000 books, and over 1500 audiovisual materials including 200 oral histories.

Our database currently includes 500,000 names found in our historic documents and client lists, with more being added regularly.

Lists in the Names Database. Below is a description of the lists currently searchable in the Names Database. As this is an ongoing effort, the inventory of lists available to the public continues to grow, with more names and documents being added periodically.
Nederland / Verenigde Staten
The Christian Reformed Church Periodical IndexThis database was created and is currently maintained by Hekman Library staff and volunteers from around North America. The CRCPI is an index to periodicals which are official publications of the Christian Reformed Church or its institutions, or periodicals which have a significant number of contributors who are affiliated with the CRC or its institutions.
The Advanced Search screen lets you construct more complex search statements. Each search string entered in a Search for: box uses a single index. Up to three search strings in three indexes can be combined using the Boolean operators AND and OR. You may also choose how you would like your results sorted: by article author, title, the journal in which the article appears, and the year the article was written.
Nederland / Verenigde Staten
the Nusantara: Treasures from the the 17th and 18th VOC archive sign in search This website offers access to thousands of unresearched documents about the history of the Nusantara and its connections to the world at large during the seventeenth and eighteenth centuries. This website also gives access to some older book publications of the former ‘Landsarchief’, beginning with the published Daily Journals of Batavia Castle (1624-1682).
During the seventeenth and eighteenth centuries, the Indonesian archipelago became more and more intertwined with global developments. The pre-colonial world of the Nusantara was at the centre of the intra-Asian trading networks. The outward looking attitude of the Nusantara’s maritime entrepreneurs and tradesmen shaped the character of its people. Intensive interactions between the people of so many islands and regions gave them a sense of common identity.
Indië / Nederland
The Ships List (to Canada, USA, Australia, South-Africa)TheShipsList website, online since August 1999, will help you find your ancestors on ships'' passenger lists.We also have immigration reports, newspaper records, shipwreck information, ship pictures, ship descriptions, shipping-line fleet lists and more; as well as hundreds of passenger lists to Canada, USA, Australia and even some for South Africa. Be sure to check the ''special projects,'' listed below.
We have over 3,500 totally free access web-pages with new databases added regularly (see the links below between the big arrows).
To make best use of your visit, use the Navigation-bars (buttons and text) which are on the top of every page, to help you find your way around.
Australië / Canada / Nederland / Verenigde Staten / Zuid-Afrika
The World Archives Project - Ancestry.comHelp us keep the world’s stories alive.
For centuries, key moments in our stories have been captured on fragile paper. These records are often all that’s left of ancestors’ lives. Sadly, many of the world’s historical records are disappearing faster than we can archive them on our own.
The World Archives Project lets anyone from the genealogy community help bring FREE historical record collections to the public. Contributors become the first to see new collections as they type in information that creates searchable record indexes.
Nederland / Verenigde Staten
Tolregisters van de Sont (1497 - 1857)De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. Ze zijn (met hiaten in de eerste decennia) bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857, toen de tol werd opgeheven. Vanaf 1574 is de serie vrijwel compleet.
De STR worden bewaard in het Deense Nationaal Archief (Rigsarkivet) in Kopenhagen.
De STR bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten. Van elke doorvaart noteerden de ambtenaren van de Tolkamer in Helsingor in principe de volgende gegevens:
de datum
de naam van de schipper
de woonplaats van de schipper
de haven van vertrek
de haven van bestemming (vanaf het midden van de jaren 1660)
de samenstelling van de lading
de tol

De STR zijn een belangrijke bron voor het onderzoek naar handel, transport, productie en consumptie in Europa, en bovendien naar het leven van de schippers ter koopvaardij. Zij behoren tot de belangrijkste seriële bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Nederland en Europa. Een groot deel van het geoderentransport binnen Europa verliep via de Sont. De STR bevat gegevens over die uitwisseling voor een periode van meer dan drieënhalve eeuw. Er is geen andere bron voor de Europese handelsvaart die een zo lange periode beslaat.
Denemarken / Nederland
Universiteits-bibliotheek Leiden (met index en databases)De UBL bezit een zeer omvangrijke collectie wetenschappelijke informatie, zowel op papier als in digitale vorm. Daarnaast biedt zij toegang tot bijzondere collecties van internationale allure. Tot die bijzondere collecties behoren middeleeuwse handschriften, archieven, oude drukken, kaarten, prenten, tekeningen en foto''s, zowel afkomstig uit de Westerse wereld als uit het Midden-Oosten en Azië.Azië / Nederland
Upstalsboom für historische Personenforschung in Ostfriesland e. V.Zweck der Upstalsboom-Gesellschaft (UG) ist die Förderung der wissenschaftlichen Erforschung von Personen, Familien, Geschlechtern und sozialer Schichten aus dem Raume Ostfriesland nebst seinen Nachbargebieten und deren Bezug zur allgemeinen Geschichte und Kultur.
Die UG hat ihren Namen nach dem Upstalsboom, einem Hügel nahe bei Rahe, etwa 3,5 Kilometer westlich von Aurich. Dieser war ursprünglich ein wahrscheinlich frühmittelalterlicher Grabhügel, ist aber besonders bekannt als mittelalterlicher Versammlungsort der Abgeordneten der friesischen Seelande. Hier wurde eine Art Thing abgehalten, urkundlich belegt für die Zeit zwischen 1216 und 1327 mit offenbar längerer Vorgeschichte. Der Begriff Upstalsboom ist daher den meisten Ostfriesen geläufig. Der Upstalsboom als Bild ist Bestandteil des 1678 der Ostfriesischen Landschaft durch Kaiser Leopold I. verliehenen Wappens.

Grabsteine-Ostfriesland.de bietet Fotos von Grabsteinen auf Friedhöfen in Ostfriesland als Hilfsmittel für die Ahnenforschung (Genealogie). Mit der Suche lassen sich Grabsteine durch die Eingabe eines Namens oder Ortes finden.
Der Punkt Friedhöfe bietet eine Liste der erfassten Friedhöfe. Nach einem Klick auf den Namen werden alle Einträge dieses Friedhofes angezeigt. Die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege wurden mit „Soldat“ bezeichnet.
Duitsland / Nederland
Upstalsboom-Gesellschaft für historische Forschung in OstfrieslandZweck der Upstalsboom-Gesellschaft (UG) ist die Förderung der wissenschaftlichen Erforschung von Personen, Familien, Geschlechtern und sozialer Schichten aus dem Raume Ostfriesland nebst seinen Nachbargebieten und deren Bezug zur allgemeinen Geschichte und Kultur.

''Veröffentlichungen''
-Ostfrieslands Ortssippenbücher (OSB)
-Ostfriesische Familienkunde (OFK)
-Ostfriesische Familiendaten (OFD)
-Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde (QuF)
-Beihefte zu den Quellen und Forschungen
Ostfriesische Ahnenlisten (OAL)

Die UG hat ihren Namen nach dem Upstalsboom, einem Hügel nahe bei Rahe, etwa 3,5 Kilometer westlich von Aurich. Dieser war ursprünglich ein wahrscheinlich frühmittelalterlicher Grabhügel, ist aber besonders bekannt als mittelalterlicher Versammlungsort der Abgeordneten der friesischen Seelande. Hier wurde eine Art Thing abgehalten, urkundlich belegt für die Zeit zwischen 1216 und 1327 mit offenbar längerer Vorgeschichte. Der Begriff Upstalsboom ist daher den meisten Ostfriesen geläufig. Der Upstalsboom als Bild ist Bestandteil des 1678 der Ostfriesischen Landschaft durch Kaiser Leopold I. verliehenen Wappens.
Duitsland / Nederland
Uw Stamboom OnlinePubliceer uw stamboom via ons op internet: Snel, Overzichtelijk, Makkelijk, Plus website. Met 469 websites waarin ruim 790.000 personen.Nederland
Van Nederland naar Australië Emigranten 1946 - 1991Na de Tweede Wereldoorlog neemt het aantal Nederlandse emigranten naar Australië sterk toe. De slechte economische vooruitzichten in Nederland op dat moment vormen voor veel inwoners een belangrijk motief om elders een toekomst op te bouwen.Vanaf 1946 houden de Nederlandse consulaten in Australië een uitgebreide registratie bij van Nederlandse emigranten ofwel nieuwe Australiërs van Nederlandse afkomst. De emigratiekaarten laten zien hoe de consulaten de emigranten helpen bij het veroveren van een plek in hun nieuwe vaderland. Daarmee geven de kaarten ook zicht op evenzovele persoonlijke geschiedenissen. Vaak heel summier, soms uitgebreid.In maart 2006 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken het archief Emigratiekaarten Australië aan het Nationaal Archief overgedragen.Op deze website zijn een aantal gegevens van de emigratiekaarten beschikbaar gesteld in een database. Zo kan de bezoeker van de website op zoek naar emigranten van wie de naam in de database is opgenomen. De zoektocht levert in veel gevallen ook de naam van het schip op of de vliegtuigmaatschappij waarmee de reis naar Australië is ondernomen.Het doel van de website is om emigranten en hun familie in Nederland en Australië te ondersteunen en stimuleren bij het zoeken van hun 'roots'. De achtergrondinformatie en de namen in de database dienen als ingang, vertrekpunt en inspiratiebron voor verder historisch onderzoek van de eigen geschiedenis.Australië / Nederland
Van Papier naar Digitaal - Bronnen raadplegenVan Papier Naar Digitaal geeft via het beschikbaar stellen van webruimte een extra impuls aan het online zetten van genealogische bronnen betreffende Nederland en België. Archiefbezoekers kunnen zelf vrij eenvoudig bijdragen aan de uitbreiding van het beeldmateriaal. De ervaring leert dat op deze wijze beschikbaar gesteld materiaal zeer waardevol is voor onderzoekers die niet, of beperkt, in staat zijn om archiefmateriaal ter plaatse te kunnen bestuderen.
Via de provinciale pagina''s in het menu wordt simpelweg gezocht naar de voor de onderzoeker interessante plaatsen welke momenteel via Van Papier Naar Digitaal beschikbaar zijn.
Nederland
Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. (Blad: De Stelling)In Het Historisch Informatiepunt (HIP), ondergebracht in de Openbare Bibliotheek in Wolvega heeft de vereniging de mogelijkheid belangstellenden kennis te laten maken met informatie over Weststellingwerf op historisch, archeologisch en genealogisch gebied. In het HIP is ondergebracht:
• alle informatie over de eigen streek voor zover de bibliotheek die in huis heeft
• een computer die kosteloos toegang biedt tot bepaalde digitale informatiebronnen die onder andere gericht zijn op genealogisch onderzoek, zoals WieWasWie, AlleDrenten, Tresoar
• informatie over cursussen en andere activiteiten op het historische vlak
• regelmatig wisselende kleine exposities over verschillende historische onderwerpen
• de presentatie van oud beeldmateriaal over Weststellingwerf en omstreken.
De Vereniging beschikt ook over een archief vol met historische documenten. Een aantal leden is afgelopen jaren intensief bezig geweest te registreren wat in het archief opgeslagen ligt. We zullen voor de bezoekers hier een lijst beschikbaar stellen met een aantal basisgegevens. Om deze stukken in te zien zal men een afspraak met de archief-commissie moeten maken.
In de bibliotheek konden bezoekers altijd de documentatiemappen inzien. Binnenkort beginnen we met het digitaliseren van deze mappen en kan iedereen ze online (in PDF formaat) inzien.
Het gaat hier vaak om informatie die nergens anders te vinden is.
NL(Drenthe / Friesland)
Vergane Glorie - Scheepsbouw langs de Noord - AlblasserdamTot de eerste ijzeren zeeschepen, in Nederland gebouwd, behoorde de schoenerbrik 'Industrie', die in 1847 bij Fop Smit aan de Kinderdijk voor Willem Ruys jr Dzn. te water werd gelaten. We zien hier de naam Smit in de eerste gelederen. Het gebrek aan ervaring in Nederland met de bouw van stoommachines en ketels had tot gevolg, dat de scheepvaartondernemingen slechts aarzelend hun opdracht in ons land plaatsten. De oprichting van vele nieuwe rederijen in de jaren van de eeuwwisseling heeft echter in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van de Nederlandse Scheepsbouw, die door het verdwijnen van de zeilvaart ernstig achteruitgegaan was. Scheepsbouwer Smit en nazaten vestigden zich in o.a. Kinderdijk, Alblasserdam, Krimpen aan de Lek, Slikkerveer, Rotterdam, Vlissingen. Naast scheepswerven hadden de Smitten rederijen en machinefabrieken.
Nederland / Verenigde Staten
Volkstellingen - Overzicht van alle tellingen tussen 1795 en 1971Welkom op de website van de Nederlandse Volkstellingen. Deze website verschaft toegang tot alle tabellen van de volkstellingen die tussen 1795 en 1971 (zie de bladerfunctie in de rechter kolom) werden gepubliceerd. Ook de meeste toelichtingen, inleidingen en bijlagen (zie de documentatie) zijn digitaal beschikbaar. In totaal zijn ruim 40.000 pagina''s, oorspronkelijk gepubliceerd in meer dan 200 banden, toegankelijk gemaakt. Aan de digitalisering van de volkstellingen wordt sinds 1997 gewerkt in een drietal projecten.Nederland
Voyages: The Trans-Atlantic Slave-Trade Database (1514-1866)It is difficult to believe in the first decade of the twenty-first century that just over two centuries ago, for those Europeans who thought about the issue, the shipping of enslaved Africans across the Atlantic was morally indistinguishable from shipping textiles, wheat, or even sugar. Our reconstruction of a major part of this migration experience covers an era in which there was massive technological change (steamers were among the last slave ships), as well as very dramatic shifts in perceptions of good and evil. Just as important perhaps were the relations between the Western and non-Western worlds that the trade both reflected and encapsulated. Slaves constituted the most important reason for contact between Europeans and Africans for nearly two centuries. The shipment of slaves from Africa was related to the demographic disaster consequent to the meeting of Europeans and Amerindians, which greatly reduced the numbers of Amerindian laborers and raised the demand for labor drawn from elsewhere, particularly Africa.Afrika / Nederland
Webarchieven Overheid NLWe archiveren websites voor het bedrijfsleven, maar ook voor de overheid, waaronder gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries, het Koninklijk Huis, de Erfgoedinspectie en de AIVD.
Voor de overheid maken we webarchieven vanuit het kader van de Archiefwet 1995. Deze dagelijkse archieven voldoen aan alle eisen die de Archiefwet aan webarchivering stelt. In Nederland geldt dit voor Ministeries, Provincies, Waterschappen, Gemeenten, ZBO's en andere (semi) overheidsorganisaties.

Officiële lijst openbare webarchieven overheid: In dit overzicht met webarchieven treft u een groot deel van de Nederlandse overheids organisaties aan. De archieven van andere organisaties en instellingen zijn hierin niet opgenomen. Wij proberen dit overzicht zo actueel mogelijk te houden. Heeft u vragen over deze lijst, neem dan contact met ons op.
-Webarchieven Gemeenten: link
-Webarchieven Waterschappen: link
-Webarchieven Provincies: link
-Webarchieven Rijksoverheid: link
-Webarchieven Rijksoverheid m.b.t. Magazines: link
Nederland
Webexpo GahetnaDe Webexpo presenteert een keuze van bijzondere, aangrijpende en mooie archiefstukken uit het Nationaal Archief. Hier ontdekt u de rijkdom en variatie van de collectie, waaronder verdragen, verslagen, brieven, kaarten en foto’s. Zoek op thema of trefwoord of laat u verrassen. De Webexpo groeit, verandert en verrast.
Nederland
Welcome to ArchivariaAlthough this website is a dot com, it's not a commercial site. This site serves as my research notebook into the study of the history of Buffalo, New York and the study of German Language and Literature. Buffalo had a large German population in its earlier days, so the two fields of study come together quite nicely.
Please feel free to browse the following projects. The original pages are imaged so that you can compare the translations with the text. Translation is not rigorous science. It's not an exercise where you substitute English Word A for German Word One. There are words, there is underlying meaning, there is the intention of the writer, and there is the narrative flow to consider.
Duitsland / Nederland / Verenigde Staten
Wie was Wie -Ga op zoek naar je voorouders (Iedereen heeft een geschiedenis)WieWasWie wil genealogie en historisch persoonsonderzoek voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken. Per 01-01-2015 zitten er ruim 104 miljoen personen in de database!!
Het is dé plek:
-waar je betrouwbare bronnen kunt vinden voor historisch persoonsonderzoek,
-waar je ondersteuning krijgt bij de zoektocht
-én waar je (nu nog) de mogelijkheid hebt om met het zoekresultaat de stamboom te bouwen en te delen. Deze mogelijkheid stopt binnenkort !!

De kracht van WieWasWie.nl zit in het enorme aanbod van historische documenten.
Nederland
Zoek-indexen archieven in Nederland - Portal van 1700 organisaties!Welkom op archieven.nl, waar u honderden kilometers archiefmateriaal kunt doorzoeken.
Tientallen archiefdiensten brengen hier in een gezamenlijk project meer dan 18.000.000 beschrijvingen van archiefstukken bijeen.
In een klein deel van de gevallen is ook het archiefstuk zelf in te zien.
Naast archievenoverzichten en archieftoegangen, beeld en geluid, genealogische bronnen en bibliotheken kunt u hier ook adressen van historische instellingen vinden.
Wij wensen u veel plezier en succes op uw zoektocht in de historie.
Nederland
Zoeken in de bliotheek van de Radboud Universiteit NijmegenU treft hier in alfabetische volgorde de belangrijkste zoeksystemen aan die door de bibliotheken van de Radboud Universiteit Nijmegen worden aangeboden. In een ander deel van de bibliotheek-site treft u ze per vakgebied aan. Voor medewerkers en studenten van de RU is toegang hiertoe geregeld. Alleen persoonlijk gebruik is toegestaan in de context van studie en wetenschapsbeoefening.Nederland
Zoeken in de Database van VOC Opvarenden 1700 - 1794De scheepssoldijboeken vormen de basis van de personeelsadministratie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Per uitreis van elk schip worden daarin alle betaalde opvarenden vermeld, in totaal zo''n 655.000 personen in de periode 1700-1794. In de boeken worden ook de mutaties op de salarisrekening genoteerd. Uiteraard wordt de salarisrekening afgesloten als de betrokkene overlijdt of de VOC-dienst verlaat en zodoende is zowel het begin als het einde van het dienstverband bekend.De opvarenden waren formeel in dienst van één van de zes Kamers van de VOC, gevestigd in Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. Informatie uit de scheepssoldijboeken van de Kamers Delft, Hoorn, Rotterdam, Zeeland en Enkhuizen is ingevoerd, met de gegevensinvoer van Amsterdam is in september 2006 begonnen.Nederland
Zoeken in het Rijksarchief in België (Gratis na Login)Zoeken in het Rijksarchief in België
N.B.: Belgische parochieregisters en registers van de burgerlijke stand zijn nu ook online!

De website van het Rijksarchief maakt meer dan 22 miljoen pagina’s genealogische bronnen (parochieregisters en burgerlijke stand) toegankelijk.
Miljoenen akten gratis in uw woonkamer toegankelijk. Bijna 25.500 Belgische parochieregisters (inclusief tafels), die in de verschillende depots van het Rijksarchief bewaard worden, zijn raadpleegbaar, naast aanvullingen ter beschikking gesteld door andere archiefdiensten.
De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand is nog niet afgerond. Naarmate de digitale beelden verwerkt zijn, worden ze aan de website toegevoegd. Waar tienjaarlijkse tafels beschikbaar zijn, werden ook deze ingescand. Consultatie is gratis, maar wie toegang wil krijgen tot de beelden moet wel over een login en wachtwoord beschikken, dit kan op de website aangemaakt worden. De applicatie laat toe in/uit te zoomen en contrast en helderheid aan te passen.
België / Nederland
categorie: atlassen en landkaarten
Amersfoort op de kaart is dé online stadskaart waarop de locaties zijn gekoppeld aan......De website Amersfoort op de kaart is dé online stadskaart waarop locaties zijn gekoppeld aan alle cultuurhistorische informatie uit de stad. Amersfoort op de kaart wil mensen enthousiast maken voor de rijke geschiedenis van de stad. De website is in 2009 ontwikkeld door Archief Eemland, in het kader van het jubileumjaar Amersfoort 750.
De online stadskaart 'Amersfoort op de kaart' is nu te zien op vier nieuwe digitale en verrassende producten van Archief Eemland: een vernieuwde website, een mobiele website, Layarapplicatie en interactieve tafel. De tienduizenden foto's met beschrijvingen vormen zo de grootste cultuurhistorische schat van Amersfoort.
Nederland
Antiquariaat 'Dat Narrenschip'Als antiquariaat 'Dat Narrenschip' zijn we gespecialiseerd in de aan- en verkoop van oude landkaarten, antieke landkaarten, stads- en dorpsgezichten, stadsplattegronden, historische kaarten, prenten, en topografische atlassen. Wij beschikken over een unieke, uitgebreide en bijzondere collectie. Wij zijn gespecialiseerd in de aan- en verkoop van en topografische boeken (atlassen, stadsbeschrijvingen etc.).

Authenticiteit gegarandeerd
Of u nou op zoek bent naar een oude plattegrond, een antieke wereldkaart of een bijzondere prent: wij garanderen de authenticiteit van alle items die we aanbieden. Alle items zijn originele gravures, etsen, litho's en boeken, vervaardigd in of omtrent het opgegeven jaar. Wij bieden geen reproducties aan. Ons lidmaatschap van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren en van de International League of Antiquarian Booksellers bekrachtigt de hiervoor genoemde garantie.

De Catalogus zie link
Nederland
Atlas de Wit: Ontdek de Google Earth van de Gouden EeuwAtlas De Wit is een unieke, historische atlas van cartograaf Frederick De Wit met 158 stadsplattegronden, stadsgezichten en gravures uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (het huidige Nederland, België en Frans-Vlaanderen). Deze facsimile op ware grootte bevat afbeeldingen van de prachtige, oorspronkelijk met de hand ingekleurde, kaarten die in perspectief zijn getekend. De kaarten geven een visuele kijk op de geschiedenis van de 17de eeuw, van Groningen tot Kamerijk.

De inleiding en de gedetailleerde kaartbeschrijvingen maken deze historische atlas toegankelijk voor alle liefhebbers van geschiedenis en oude kaarten.

Nederland
Atlas of Mutual HeritageOp deze website kunt u zoeken naar kaarten, tekeningen, prenten en schilderijen van plaatsen die gerelateerd zijn aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC).
Momenteel bevat deze groeiende database 6244 afbeeldingen die afkomstig zijn van verschillende collecties binnen en buiten Nederland. Tegelijkertijd biedt deze website een totaaloverzicht van plaatsen waar de VOC of WIC gevestigd is geweest.
Azië / Nederland / Suriname / Verenigde Staten
Atlas van der Hagen en atlas BeudekerDe Atlas Van der Hagen en de Atlas Beudeker zijn belangrijke culturele bronnen voor het leven en de kunst in de zeventiende en achttiende eeuw.

De term 'atlas' heeft hier een bredere betekenis dan een boek met kaarten. Het gaat om collecties kaarten en topografische afbeeldingen aangevuld met bijvoorbeeld portretten, prenten van stadsgezichten, plattegronden, emblemen en mythologische scènes.

De Atlas Van der Hagen (circa 1690) toont topografische afbeeldingen en prenten van de hele wereld. De Atlas Beudeker (circa 1750) is gewijd aan de noordelijke en zuidelijke Nederlanden.
Nederland / Wereld
Atlas van NederlandDe internetversie van de Atlas van Nederland tweede editie link bevat een selectie van de kaarten van de gedrukte versie. Bij deze selectie zijn zoveel mogelijk kaarten gekozen waarop geheel Nederland is afgebeeld. De indeling van de internetversie van de Atlas van Nederland is dezelfde als die van de gedrukte versie.Nederland
Atlas van Stolk: De Nederlandse geschiedenis in beeldDe Rotterdamse houthandelaar Abraham van Stolk had twee passies: hout en vaderlandse geschiedenis. In 1835 begon hij met het verzamelen van prenten, kaarten en tekeningen van de geschiedenis van Nederland. Zijn verzameling, ook wel Atlas genoemd, zou uitgroeien tot één van de belangrijkste en omvangrijkste collecties historieprenten van Nederland. Het Schielandshuis biedt onderdak aan deze unieke collectie van circa 150.000 prenten, tekeningen, foto´s en affiches. Met drie exposities per jaar toont de Atlas Van Stolk het beste uit eigen collectie. Die collectie wordt nog steeds bijgehouden en aangevuld. Deelcollecties, zoals de tekeningen van politiek tekenaar L.J. Jordaan, zijn gedigitaliseerd en via Internet toegankelijk gemaakt. Na 170 jaar is de Atlas Van Stolk levendiger dan ooit.Nederland
B Kolkman: Bijdragen tot de historische Topografie van NederlandIn het begin van de achttiende eeuw werden grote verzamelingen van topografische tekeningen en prenten aangelegd, waarbij die van Brouërius van Nidek het hele land omvatte. Van dat verzamelen ging een stimulans uit om het historische erfgoed zo nauwkeurig en compleet mogelijk vast te leggen. Andries Schoemaker speelde daarin rond 1730 een belangrijke rol, als mecenas van een nieuwe, documentaire school van topografische tekenaars. De Haen was een van die vernieuwende tekenaars. Craandijk, die anderhalve eeuw later het land door reisde, kan als een navolger van Schoemaker beschouwd worden. Zijn vriend Scheffer stond in diezelfde tijd aan de wieg van het moderne archiefwezen.
De inhoud van deze site is gebaseerd op onderzoek van de in 2014 overleden auteur, met medewerking van anderen. Commentaar en aanvullingen zijn welkom.
Nederland
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Viewer NLDe BAG (Basisiregistraties Adressen en Gebouwen) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het registreren en bijhouden van deze gegevens. Alle gemeenten zorgen ervoor dat een kopie van deze gegevens naar het Kadaster wordt gestuurd. Elke wijziging die de gemeente doet in de BAG registratie wordt automatisch naar het Kadaster gestuurd. Het Kadaster verzamelt alle gegevens van alle gemeenten in één zogenaamde Landelijke Voorziening. Het Kadaster zorgt er ook voor dat afnemers gegevens vanuit deze Landelijke Voorziening kunnen raadplegen. U kunt de BAG Viewer gratis gebruiken.Nederland
Beeldbank Universiteitsbiblotheek VU AmsterdamDe beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ze bevat hoogwaardige beelden en gedetaileerde beschrijvingen van verschillende collecties.  Daardoor zijn ze geschikt voor onderzoek in binnen- en buitenland.
 
Wat treft u zoal aan in de beeldbank? Een greep uit het rijke aanbod: kleitabletten en andere voorwerpen uit het Nabije en Midden-Oosten, gegraveerde portretten van protestantse kopstukken (ca. 1500), historische kaarten (van voor 1900).
 
Nederland
Bevolkingsatlas (nidi)Bevolkingsatlas
Print View
Welkom bij de demografische atlas van Nederland

Kaarten vormen een onontbeerlijk instrument voor iedereen die zich aan een tocht te land of ter zee wil wagen. Kaarten zijn echter ook van grote betekenis voor iedereen die een tocht door de tijd willen afleggen. Historische kaarten laten de veranderingen zien in de fysieke, sociale en ruimtelijke omgeving waarin de mens leeft. Demografische processen, zoals het sluiten van huwelijken, de geboorte van kinderen, sterfte en migratie, behoren tot de meest wezenlijke collectieve gedragingen van een samenleving. Het zijn veranderingen in de menselijke levensloop die een directe weerslag vinden in de omvang en de samenstelling van de bevolking.

In deze interactieve demografische atlas van Nederland wordt aandacht besteed aan een selectie van de belangrijkste aspecten van de ontwikkeling van de bevolking en veranderingen daarin, alsmede aan de regionale verschillen in enkele componenten van de bevolkingsgroei (zie de onderwerpen in de rechterkolom).
De atlas is in ontwikkeling. In de loop van de tijd zullen er steeds meer onderwerpen worden toegevoegd.
Nederland
Caert-ThresoorCaert-Thresoor, een uitgave van de Barent Langenesstichting, is het enige Nederlandse tijdschrift dat geheel gewijd is aan de geschiedenis van de cartografie. De artikelen behandelen verschillende aspecten van de geschiedenis van de cartografie, zoals stadsplattegronden, militaire cartografie, cartografen, graveurs en uitgevers, kunsthistorische ontwikkelingen op kaarten enz. Eveneens wordt aandacht besteed aan bijdragen over Nederlandse kaartenverzamelingen en bijzondere aanwinsten. Lezers van Caert-Thresoor worden in elke nummer geïnformeerd over nieuwe literatuur en facsimiles en tentoonstellingen. Caert-Thresoor verschijnt vier maal per jaar sinds 1981. Het tijdschrift heeft ongeveer 650 abonnees, voornamelijk in Nederland. Gewoonlijk bevat elk nummer twee of drie artikelen, besprekingen, nieuws en aankondigingen (''Varia Cartographica'') en een overzicht van de recente literatuur en facsimiles. Alle bijdragen zijn in het Nederlands, artikelen hebben een Engelse samenvatting.Nederland
Cartografie Nederland StartpaginaLandkaarten zijn gewoonweg onontbeerlijk, schreef de Nederlandse cartograaf Joan Blaeu in het voorwoord van zijn Atlas Maior van 1665. Dat zijn ze nog steeds voor wie bijvoorbeeld de ontwikkeling van stad of streek wil bestuderen. Deze web-pagina beperkt het aanbod tot kaarten die direct met Nederlandse plaatsen of regio''s te maken hebben. Per provincie vindt u enkele kaarten die op (delen van) die provincie betrekking hebben gevolgd door kaarten (vaak plattegronden) van afzonderlijke steden. U vindt hier uitsluitend kaarten van vòòr 1940. Geniet van de fraaie, soms zeer gedetailleerde, kaarten uit vroeger eeuwen en zie hoe Nederland in de loop der tijd veranderd is.Nederland
Collectie's Tropenmuseum AmsterdamDe collectie van het Amsterdamse Tropenmuseum bevat bijna 175.000 voorwerpen en ca. 485.000 fotografieën. Slechts een klein deel daarvan is te zien in de zalen van het museum. Op deze website wordt daarom steeds meer getoond van wat in het depot is opgeborgen. De collectie is hier opgesplitst in objecten en foto’s, en bovendien gerelateerd aan personen & instellingen, tentoonstellingen, expedities en thema''s.
Nieuw op het web is de Papua-special waarin ruim 2000 topstukken uit de collectie in hoge resolutie te bekijken zijn.
Afrika / Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname / Zuid-Afrika
DE ATLAS DER NEEDERLANDEN - DE ULTIEME VERZAMELAARSATLASBijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, bereiden momenteel de uitgave in facsimile voor van een in alle opzichten uniek verzamelwerk uit de collectie Kaarten en Atlassen, de Atlas der Neederlanden. Deze website informeert u nader over dit bijzondere project.
In de Atlas der Neederlanden vindt men werk van alle bekende cartografen en kaartenuitgevers uit de laatste anderhalve eeuw voor 1815, onder wie Nicolaas Visscher, Frederick de Wit, Cornelis Danckerts, Carel Allard, Hubert Jaillot, Johannes en Gerard van Keulen, Jan de Lat, Hendrick de Leth, Isaak Tirion, Petrus Schenk, Reinier en Josua Ottens, Eugène Henri Fricx, Johannes Covens en Cornelis Mortier, Jan Allart en Evert Maaskamp. Daarnaast zijn van tal van waterstaatkundigen, hydrografen en militair ingenieurs vertegenwoordigd, zoals Nicolaes Cruquius, Melchior Bolstra, Jacques Nicolas Bellin, vader en zoons Hattinga en Cornelis Kraijenhoff, en grafisch kunstenaars als Claes Jansz Visscher, Thomas Doesburgh, Daniel van Breen, Johannes en David Vingboons, Jan Luyken, Romeyn de Hooghe, Abraham Deur, Daniël Stopendaal, Salomon Rogeri, Abraham de Lairesse, Johannes Condet, Pieter Straat, Jan van Jagen, Cornelis van Baarsel en J.C. Roeder.
Andere belangrijke bijdragen zijn die van de geleerden Nicolaas Witsen, Constantijn Huygens, Cornelius Pynacker, Joannes Le Francq van Berkhey en Guillaume Sanson, en van een groot aantal landmeters, onder wie Adriaen Anthonisz, Balthasar Florisz van Berckenrode, Lucas Jansz Sinck, Pieter Wils, Bernard de Roy, Johannes Bloteling, Abel de Vries, Johan van Swieten, Jan Stampioen, Mattheus van Nispen, Nicolaes van der Heyde, Jan Jansz Dou, Govert Oostwoudt, Jan Dirksz Zoutman, Steven van Broeckhuysen, Bernardus Schotanus à Sterringa, Johannes Rollerus en Hendrik Ver hees. Al even breed en veelzijdig is de inhoud van het kaartmateriaal in de Atlas der Neederlanden.
Daartoe behoren natuurlijk topografische detail- en overzichtskaarten op diverse schalen variërend van ca. 1 : 2.000 tot 1 : 250.000, maar bijvoorbeeld ook kaarten van waterschappen, projectplannen voor bedijkingen en droogmakerijen, kust- en rivierkaarten, militaire kaarten, historische reconstructie kaarten en zelfs een aantal kaarten van de toenmalige overzeese bezittingen.
Nederland
De Bijzondere Collecties van de UniversiteitsbibliotheekDe Bijzondere Collecties omvatten het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. De ruim duizend deelcollecties bestaan uit zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, prenten, foto's en nog veel meer. Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, cartografie, letterkunde, grafische vormgeving en zoölogie is dit een van de grote erfgoedbibliotheken in Europa.
Het erfgoed in de Bijzondere Collecties vertegenwoordigt vele disciplines in wetenschap en kunst en telt tal van onvervangbare werken met museale kwaliteit, van eeuwenoud tot hedendaags. De verzamelingen staan ten dienste van onderwijs en onderzoek, maar ook van een algemeen publiek. Stukken kunnen geraadpleegd worden in de moderne onderzoekzaal en via online beeldbanken. Ze worden uitgelicht in tentoonstellingen, lezingen en presentaties.
Nederland
De borden bij de Plaatsen- en gehuchtengidsDit is een website met foto s van plaatsnamen in Nederland.
Alle foto s (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks

De website www.plaatsengids.nl bevat een overzicht en veel informatie over alle 15.000 plaatsen die er in Nederland zijn of sinds 1840 geweest zijn. De site maakt onderscheid tussen plaatsen en buurtschappen; de plaatsen (en de gemeentes) heb ik allemaal vanaf deze site gelinkt (en daardoor heb ik de gegevens van beide sites met elkaar vergeleken). Plaatsengids.nl heeft op zijn beurt weer links naar deze site.
Met gezamenlijke inspanning proberen we beide sites nog beter te krijgen dan ze al zijn.
Nederland
De Kadaster Archiefviewer (PDF door Ad van Liempt)Het zoeken in kadastrale archieven was niet eenvoudig. Wanneer het ging om de eigendomsregistratie in de kadastrale leggers ging dat nog wel via bewaarde gemeentelijke afschriften in het gemeente- archief of de originele exemplaren in de regionale archieven. Deze laatstgenoemde waren daar ook gescand beschikbaar via het programma “Digilegger”. Kadastraal kaartmateriaal is een ander verhaal. Bij het historische onderzoek voor mijn boek “Wonen in dammen en mijnen” was kadastrale kaartinformatie op perceelniveau noodzakelijk. De enige plaats waar ik die toen kon vinden, was de dienst van het Kadaster zelf. Na een verzoek bij de Raad van Bestuur kreeg ik toestemming om in een van hun kantoren het gedigitaliseerde archief van hulpkaarten en veldwerken te doorzoeken. Inmiddels hoef je voor historisch kadastraal onderzoek geen toestemming meer te vragen. Het kan snel en efficiënt via het programma Kadaster Archiefviewer, dat beschikbaar is bij de eerdergenoemde regionale historische centra. Nederland
De website van Ad J. van Liempt uit Rosmalen/ Hintham (o.a. Kadasterinfo)Welkom op de website van Ad J. van Liempt uit Rosmalen/ Hintham
Je vind op deze site onderwerpen waarover ik geschreven heb. Omdat ik met pensioen ben, heb ik daar de gelegenheid voor. Werken, schrijven en bedenken zijn zaken die ik mijn hele leven met plezier deed. Het merendeel van het schrijfwerk bestond uit adviezen, werkplannen, verslagen en voorstellen. Het eerste stuk dat ik in een betaalde baan schreef was een advies over een bestemmingsplanwijziging, het laatste een communicatiestrategie.
Over de onderwerpen waarover ik schreef wilden mensen ook op een andere manier wat te weten komen. Vandaar dat ik over een aantal ervan lezingen en workshops geef.

Kadaster
Voor mijn ruimtelijk- historische onderzoeken ontwikkelde ik een methodiek, waarbij kadastrale informatie de kapstok is waar ik andere informatie aan op hang. Werken met kadastrale informatie is goed te doen omdat het kadastrale archief grotendeels ontsloten wordt door het programma “Kadaster Archiefviewer”, dat  beschikbaar is op enkele regionale archieven. Op verzoek van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) gaf ik workshops over het gebruik van dit programma. U kunt hier een door mij geschreven uitleg van het programma downloaden.

Om na te gaan welke gebouwen en percelen iemand bezat, beschreef ik een zoekmethode om daar achter te komen. Interessant voor genealogen! Kijk hieronder naar het artikel “Hadden je voorouders onroerend goed?”.
Nederland
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De website wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.

De Atlas voor de Nederlandse taal en literatuur biedt informatie over meer dan 1100 plaatsen in Nederland en Vlaanderen. Welke schrijvers werden er geboren, wie stierven er? Welke literaire teksten staan in verband met deze plaatsen, en wat valt er te weten over het lokale dialect, en het plaatselijke literaire leven?
De Atlas geeft een verrassende blik op de Nederlandse cultuur. Waar worden de meeste schrijvers geboren? En zijn er geliefde sterfplaatsen? Waar zit het literaire leven in de Middeleeuwen? Hoe klonk de parabel van de Verloren Zoon in 1874 in Oostende, en hoe in Katwijk aan Zee?
De Atlas is nog volop in opbouw, en zal meegroeien met de zich snel uitbreidende digitale bibliotheek. Maar in Antwerpen vinden we nu al onder andere Mariken van Nieumeghen, in Middelburg de Zeeusche nachtegael, in Nieuwpoort, Brielle en Heiligerlee verscheidene geuzenliederen, in Den Haag en Scheveningen Huygens' Zee-straet, en in Amsterdam een aantal verhalen van Simon Carmiggelt. Dit is nog maar een kleine greep uit het huidige aanbod.
Sinds de lancering in 1999 door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde groeide de site uit tot een populaire dienst die duizenden literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën en audiovisueel materiaal bevat.
Nederland
Digitale bijzondere collecties uit de Universieteitsbibliotheek van Utrecht.De Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht bestaan uit vele omvangrijke collecties handschriften, gedrukte boeken van vóór 1901, zeldzame en kostbare gedrukte werken van latere datum en land- en zeekaarten. De bibliotheek draagt de zorg voor de verwerving, conservering, ontsluiting en beschikbaar-stelling van dit materiaal.
De Bijzondere Collecties bieden studenten, docenten, wetenschappers en andere belangstellenden een grote verscheidenheid aan onderzoeks-materiaal. Ook met tentoonstellingen, publicaties, lezingen en presentaties wil de Universiteitsbibliotheek Utrecht wijzen op het belang van dit culturele erfgoed voor onderwijs en onderzoek.

Het Digitaal Repertorium Bijzondere Collecties geeft een overzicht van de thematische collecties, voor zover ze duidelijk als zelfstandige collectie getraceerd kunnen worden, doordat ze zijn bijeengeplaatst en/of apart zijn ontsloten via een eigen catalogus, inventaris of standlijst. Ze bestrijken vrijwel alle gebieden van wetenschap. Het kunnen handschriften zijn of gedrukte werken, historisch of recent materiaal. Het merendeel betreft de humaniora, vanouds de gebieden waar handschriften en gedrukte werken de belangrijkste bronnen vormen.
Nederland
DotKa Data werkt samen met het Kadaster aan......Originals: Beeldbank met Kadaster en WOII luchtfoto's en kaarten
Dotka Originals is een online dienst waar al meer dan 446.000 gedigitaliseerde luchtfoto's en kaarten van de afgelopen 200 jaar te bestellen zijn. Luchtfoto's zijn vanaf de jaren dertig opgenomen, en als afdrukken in archieven bewaard gebleven. Dotka heeft deze afdrukken van ca 18x18 tot 23x23 cm hoogwaardig gescand en samen met de bijbehorende gegevens online gezet. Topografische kaarten zijn er vanaf 1809. De dekking is per gebied verschillend.
Dotka Originals toont alle producten; het aantal is zichtbaar. Vervolgens kun je filteren op locatie, jaartal of andere criteria, waarmee je het zoekresultaat kleiner maakt en zo beter laat aansluiten bij je vraag.

Mosaic: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in beeld.
Hoe werkt de Dotka Shop? Kies uw omgeving door een postcode + huisnummer of een plaats- of straatnaam op te geven. Vervolgens drukt u op de rode knop 'Zoek locatie'. Op basis van de opgegeven locatie zoekt het systeem welke luchtfoto's en kaarten er beschikbaar zijn. U kunt precies zien in welke jaren uw locatie is gefotografeerd. Hiervan kunt u er één tegelijk selecteren in de 'rollerbalk'.

Dotka Report is een kant en klaar rapport met luchtfoto’s en kaarten van 1809 tot 2011. De digitale collectie bevat tot wel 45 lagen van elke locatie in Nederland. Dit levert een unieke kijk op historische gebeurtenissen, landschappen en ontwikkelingen: Inpoldering, ruilverkaveling, de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de stedelijke expansie in de jaren ’70; Met Dotka Report is de Nederlandse geschiedenis van 1809 tot 2011 inzichtelijk, toegankelijk en snel inzetbaar.
Nederland
Drenten in het leger van NapoleonDe vroegere autonome buurschappen en kerspelen in het ‘Lantschap Drenthe’ werden, zeker na 1806, met orders en instructies van bovenaf overspoeld.
De grootste onrust ontstond door de invoering van de conscriptie of dienstplicht in februari 1811. Het leidde tot verzet. In Hoogeveen kwam het tot ordeverstoringen; in Vries gooiden opgeroepenen voor de zeemacht talloze ruiten in, in Meppel werd het nodig geacht de tapperijen op een vroeg uur te sluiten en in Zuidlaren werd vanaf de kansel tegen ordeverstoringen gepreekt.

Het oude Drenthe was door Napoleon in vier ‘cantons’ verdeeld. Elk ‘canton’ bestond uit een aantal ‘communes’ (gemeenten), de oude kerspelen:
>>‘Canton’ Assen: communes (gemeenten): Anloo/Annen, Assen, Eelde , Gasselte, Gasselternijveen, Gieten, Norg, Peize, Roden, Roderwolde, Rolde, Smilde, Vries en Zuidlaren.
>>‘Canton’ Dalen: communes (gemeenten): Borger, Coevorden, Dalen/Oosterhesselen, Emmen/Roswinkel/Schoonebeek, Odoorn en Sleen/Zweeloo.
>>‘Canton’ Hoogeveen: communes (gemeenten) Beilen, Dwingeloo, Hoogeveen, Ruinen, Westerbork en Zuidwolde.
>>‘Canton’ Meppel: De Wijk, Diever, Havelte, Koekange, Kolderveen, Meppel, Nijeveen, Ruinerwold, Vledder en Wapserveen.

Van 3 gemeenten zijn de Drentse jongemannen in Franse dienst inmiddels bekend. Als u die aanklikt krijgt u een nieuw venster met de namen (en zo mogelijk afbeeldingen) van jongemannen die in de jaren 1788 en 1789 zijn geboren en van wie een signalement bekend is.
In de Canton Dalen: Emmen/Roswinkel/Schoonebeek en Odoorn: link
In de Canton Hoogeveen: Beilen link

Via de database op Archieven.nl link kunt u zoeken en gegevens krijgen voor de franse website 'servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/'
NL(Drenthe)
Dutch and Belgian genealogy, history, topographyThis site will provide links of mainly Dutch and Belgian genealogical, cultural, historical, linguistical and topographical websites. Texts and information about the Netherlands and Belgium that might be relevant to non-Dutch speaking genealogists, will be available here too. Almost all links to the Dutch and Belgian pages that I have listed are for websites which are -at least partly- written in English.
For large, printable, historical maps and examples of old Dutch handwriting, you can visit the Warehouse site link
België / Nederland
Erfgoed en Locatie (incl. WatWasWaar)De collectie scans van de Kadastrale Kaarten 1811-1832 uit WatWasWaar is inmiddels overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De scans van de verzamelplans, minuutplans en OAT-bladen zijn online te raadplegen via de Beeldbank van de RCE op link

Er zijn verschillende manieren om in de Beeldbank de scans te vinden, sorteren en filteren:
Per provincie (11)
Per gemeente (van destijds) b.v. als eerste startpunt: link.
Per collectie (Minuutplans, O.A.T.'s, Verzamelplans)
Op onderwerpen (voorbeelden)

Nederland
Europese Wildernis (met veel historisch kaartmateriaal)Kaarten maken het waarnemen van het landschap in 4 dimensies gemakkelijker. Op kaarten kun je zien hoe een rivier vroeger stroomde, en soms zelfs hoe de rivier in de toekomst zou kunnen gaan stromen. Vandaar dat er voor de verschillende projecten veel kaarten verzameld worden. Om iedereen te kunnen laten meegenieten, zijn ze op deze site te vinden.
N.B.: De kaarten zijn voor prive en/of studiedoeleinden.
Voor zover er copyright op rust dienen voor andere soorten gebruik de rechten geregeld te worden.
Nederland
Falkplan LocatievinderZoek lokatie op postcode OF op adres Nederland
Familie-zoekmachine 'TOETO' - brengt mensen samenToeto wil mensen samenbrengen die iets gemeenschappelijk hebben. Zoek de pagina van uw familie, straat, plaats of provincie en word lid of lever een bijdrage! Of plaats een zoeker en vind een oude bekende terug.Toeto behoudt ten aller tijde het recht een gebruiker te blokkeren, stoppen of te wissen. Aangezien u immer in staat bent om deze disclaimer te lezen is deze disclaimer ook van toepassing wanneer u deze server via een zogenaamde 'deep-link' benadert, derhalve kunt u zich nooit beroepen op het ontbreken van kennis met betrekking tot deze disclaimer. Beslissingsbevoegdheid ligt bij de beheerders en de eigenaar van Toeto. Middels het gebruik van de op deze server aangeboden diensten, wanneer u zowel leest als schrijft, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.Nederland
Finding your German Immigrant Ancestor's HometownThe Genealogy Roots Blog is for finding online genealogy databases, records and resources. The focus is on vital records (birth, marriage, divorce & death records), obituaries, census records, naturalization records, military records and ship passenger lists. The Genealogy Roots Blog is based in the USA, but online European, Canadian, and other records sources are sometimes included. Mixed in with all this you will occasionally find a fun post, a book review or genealogy news.Canada / Duitsland / Nederland / Verenigde Staten
Foto's en verhalen uit diverse plaatsen in NederlandMet zoekwoorden vind je diverse foto's en verhalen uit diverse websites.Nederland
Ga-het-NA: Het Nationaal Archief - Ook Beeldbank en DigitaalZoals u merkt, heeft het Nationaal Archief een nieuwe website. Of eigenlijk zijn het er twee. De collectie van het Nationaal Archief wordt vanaf vandaag gepresenteerd op de website www.gahetna.nl. Daar kunt u terecht voor de ontsluiting van miljoenen foto’s, honderdduizenden kaarten en vele tientallen kilometers archiefmateriaal.Nederland
Gebouwen in NederlandInteractieve kaart met alle gebouwen in Nederland, waarbij de inkleuring van de gebouwen de periode van het bouwjaar laat zien. Een menu ontbreekt. Als je de coordinaten NB/OL van een plaats kent (bijv opzoeken in Wikipedia) dan kun je deze ingeven in het zoekbalk.
Link voor Amsterdam is http:// code.waag.org/ buildings/ #52.3751,4.8981,13
N.B. Metrische coordinaten (dus minuten en seconden omzet naar een getal tussen .0000 en .9999); het laatste cijfer is de zoom-factor (1-16).
Nederland
Geheugen van Nederland: Atlas Andries Schoemaker (1660-1735)2.588 resultaten voor: Atlas Schoemaker.
Op basis van uw zoekopdracht ‘Atlas Schoemaker’ vonden wij op Delpher.nl:
166 boeken in de basiscollectie
205 boeken in de Googlecollectie
288 krantenartikelen
157 tijdschriften
Nederland
Gemeente Atlas Nederland 1868De gemeente-atlas van Nederland verscheen ca. 1868 en werd uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. Voor iedere provincie één deel. Het bevat de kaarten van alle Nederlandse gemeenten. De kaarten werden in zwart/wit gedrukt waarbij de gemeentegrenzen met de hand waren ingekleurd. De tekenaar van de kaarten, Jacob Kuyper (1821-1908) was een belangrijke pionier op het gebied van de thematische kartografie en mede-oprichter van het KNAG. Hij stelde in de periode 1857-1880 verschillende atlassen samen. De bekendste atlas was deze. De kaarten hiervoor tekende Kuyper in de jaren 1865-1870.Nederland
Gemeenten, Plaatsnamen en Buurtschappen in Nederland (per 28-04-2013)Dit is de nieuwe presentatie van www.metatopos.eu – een dynamische website op basis van vraag en antwoord uit een database. De resultaten worden in kolommen gepresenteerd; u kunt op elke kolom een eigen sorteervolgorde aanbrengen.
www.metatopos.eu presenteert topografische gegevens van gemeenten, plaatsen en stadswijken. In de blauwe kaders links op de pagina vindt alle huidige 390 gemeenten en de samenvoegingen van gemeenten (geplande en gerealiseerde herindelingen).
Via de invulvakken hieronder vindt u 6.313 plaatsnamen in Nederland met vermelding van de postcode en een kaart.
Nederland
Gemeentenatlas NederlandGemeentenatlas.nl bevat actuele kaarten van alle continentale Nederlandse gemeenten. Het beste uit open geodata bronnen is gecombineerd in 393 rasterkaarten. Deze bieden een topografisch beeld van het terrein van "de eerste overheid". Alle gemeentekaarten zijn open data onder de CC-BY licentie. De huidige kaarten tonen wegen en gebouwen per februari 2015 en de gemeentegrenzen per 2015. Klik op een gemeente om die gemeentekaart te downloaden als JPG (400 pixels/km). Zie ook de legenda.Nederland
Gemeentenatlas NL (OpenTopo.nl )OpenTopo.nl biedt gedetailleerde actuele kaartbladen waarin het beste uit open geodata-bronnen is gecombineerd. De kaartbladen zijn vrij te gebruiken onder de CC BY licentie. Klik op een hokje op de indexkaart om een kaartblad te downloaden (jpg, 400 pix/km) en op te slaan. De bladindeling volgt die van de Basisregistratie Topografie van het Kadaster.

Andere mogelijkheden:
• GeoTIFs van deze kaartbladen zijn te downloaden via NLextract-data.
• Bekijk de volledige kaart in de Map5 viewer.
• Drukwerk (papier) op hoge resolutie van OpenTopo kaarten op deze schaal is te bestellen via Uitgeverij 12Provinciën.
• Kaartbeeld is ook beschikbaar als ESRI REST Webservice. Met dank aan Joris Bak van ESRI.
• De JPGs georefereren in een GIS pakket? Gebruik de Worldfiles, met dank aan Just van den Broecke en Frank Steggink.
Nederland
Gemeentenatlas.nlGemeentenatlas.nl bevat actuele kaarten van alle continentale Nederlandse gemeenten. Het beste uit open geodata-bronnen is gecombineerd in 393 rasterkaarten. Deze bieden een topografisch beeld van het terrein van "de eerste overheid". Alle gemeentekaarten zijn open data onder de CC-BY licentie. De huidige kaarten tonen wegen en gebouwen per februari 2015 en de gemeentegrenzen per 2015. Klik op een gemeente om die gemeentekaart te downloaden als JPG (400 pixels/km). Nederland
Geodesie - Hollandse Cirkel - LandmeetkundeDe stichting De Hollandse Cirkel is opgericht op 16 juni 1998 en heeft als doel de bevordering van de belangstelling voor de historie van de Geodesie. Geodesie houdt zich kortweg bezig met:
de Vorm van en de Plaatsbepaling op en om de Aarde en levert
Geografische Informatie.

Nederland
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Een digitale hoogtekaart, als het ware. Voor heel Nederland is van elke vierkante meter bekend wat de hoogte is. De waterschappen en Rijkswaterstaat laten het AHN maken voor hun dagelijks werk, met name voor waterbeheer en waterkeringbeheer. Maar ook voor andere toepassingen wordt het AHN gebruikt.
Op deze website kunt u de hoogtekaart verkennen met de viewer, de hoogte voor een bepaalde postcode opvragen en voorbeelden van het AHN bekijken. Verder geeft deze website meer informatie over het AHN, de organisatie daarachter, de verschillende hoogtebestanden en de wijze van bestellen.
Nederland
Het KadasterHet Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen.
Of je nou wilt weten of je schutting op de grens staat, of wat de beste route is voor een nieuwe snelweg. Gegevens helpen bij het maken van keuzes. En wanneer ze je rechtszekerheid geven, kun je er zelfs je bestaan op bouwen. Een eigen huis kan onderpand zijn voor een lening om een bedrijf op te starten. Vastgoedgegevens vormen de basis voor economische groei. Dat verplicht ons als Kadaster om er zorgvuldig mee om te gaan.
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland. En de rechten die daar bij horen, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. Onze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft. Samen met andere overheden zorgen we ervoor dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is.
Nederland
Het Nationaal Georegister van NLDeze applicatie maakt het mogelijk om kaarten en geo-informatie van verschillende overheden te doorzoeken en eigenschappen van deze kaarten op te vragen. Deze handleiding geeft instructie en toelichting bij het gebruik van die applicatie.Nederland
Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee)Wat wil NiNsee doen met de slavernij geschiedenis?
Het NiNsee wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij het kennisnemen van de slavernijgeschiedenis en de erfenis daarvan. Wij willen dat de mensen zelf ontdekken wat geschiedenis is, wat slavernij was, wat de ervaring was van de slaven, wie de slavendrijvers waren en wie de zwarte mannen en vrouwen die geen slaven meer waren. Wij willen de bezoekers van onze site ook laten participeren in het identificeren van de erfenis van het slavernijverleden. Hoe meer mensen participeren bij het in kaart brengen van de erfenis van ons slavernijverleden, hoe groter de kans dat de verwerking van de geschiedenis in goede banen zal verlopen.

Hoe wil NiNsee dit aanpakken?
Een belangrijk middel is onze website. Op onze site kunt u literatuurverwijzingen aantreffen, beschrijvingen over belangrijke gebeurtenissen uit de slavernij geschiedenis, informatie over organisaties die actief zijn met het slavernijdossier, informatie over herdenkingsbijeenkomsten over de slavernij en haar erfenis. Op onze site kunt u ook verwijzingen vinden naar primaire en secundaire bronnen over de slavenhandel en de slavernij. Ten slotte biedt onze site mensen de gelegenheid om zelf informatie over de slavernij en haar erfenis te plaatsen. NiNsee is er voor en door de mensen. 
Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname
Histograph ViewerHistograph: geocoding places of the past

Our cultural heritage is a rich source of open data about places and events in time. Metadata and digital objects are meticulously collected, curated and annotated by specialists in museums, archives, libraries all over the world. The availability of these historical data is increasing fast but collections remain hard to search geographically.

Enter Histograph: a historical geocoder for search and standardization of place names throughout history. For example, people used different names for the city of The Hague: ’s-Gravenhage, Vander Haegen, Haga Comitis, Den Haege, La Haye, De Haach, In den Haige, Schravenhaegen and ‘t Haagie. Histograph collects and links place names and uses these to georeference and standardize place names in time; currently, sources used include birth places of Dutch East India Company crew members, monastry records and historical census data.

Examples
&#9702;Hengelo, Overijssel and Hengelo, Gelderland
&#9702;Places on the sea
&#9702;Coriovallum, Heerlen’s Roman name
&#9702;Municipality of Leeuwarden
Nederland
Historic maps by Dutch CartographersWelcome on this website with historic maps by Dutch Cartographers.
The works you can find on this site are:
Toonneel der Steden - Blaeu
Janssonius 1658
De Vyerighe Colom - Jacob Aertsz. Colom
Civitates orbis terrarum - Braun and Hogenberg
All these books contain several historic maps which can be viewed on this site.

This website was designed by Wilja Overeijnder of the University of Groningen in the Netherlands. It was an assignment for a course called 'Elektronisch Publiceren' (Electronic Publishing). Her design was the winner in a competition among the students. The design is based on Frames, Cascading Stylesheets and JavaScripts, which makes maintenance easy.
Nederland
Historische Kaart: Webwinkel met reproductiesBij Historische Kaart verkopen we met veel plezier reproducties van historische kaarten. We hebben vooral Nederlandse steden in onze collectie, maar ook een flink aantal regiokaarten, kaarten van Nederland en historische wereldkaarten. Alles bij elkaar hebben we nu een collectie van ruim 140 kaarten.

De liefhebberij van kaarten zit nogal in de familie. De opa van Hajo tekende aan het begin van zijn carrière mee aan de Grote Bosatlas van Wolters-Noordhoff in Groningen. Bij opa en oma waren dus altijd atlassen in huis. En Hajo's moeder zat op vakantie altijd met een Michelinkaart op schoot in de auto. Vanaf de bijrijdersstoel werden de kinderen op de achterbank dan gewezen op kerken, kastelen, bruggen, bergen en andere bijzonderheden in het Franse landschap. Het duurde dan ook niet lang voordat Hajo zelf met zijn eigen Franse wegenkaart op schoot zat.
Maar eerlijk is eerlijk: het idee om reproducties van historische kaarten te verkopen is niet van onszelf, maar van een vriend van ons.
Nederland
Imagebase Universiteitsbibliotheek VU AmsterdamDe beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ze bevat hoogwaardige beelden en gedetaileerde beschrijvingen van verschillende collecties. Daardoor zijn ze geschikt voor onderzoek in binnen- en buitenland.
Een greep uit het rijke aanbod:
kleitabletten en andere voorwerpen uit het Nabije en Midden-Oosten,
gegraveerde portretten van protestantse kopstukken (ca. 1500),
historische kaarten (van voor 1900).
Nederland
Indische kamparchieven (i.s.m. NIOD)Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) belandden tienduizenden Europese burgers in interneringskampen. Militairen werden in krijgsgevangenkampen ondergebracht en tewerkgesteld, binnen en buiten Indië. Na de Japanse capitulatie brak op Java een onafhankelijkheidsstrijd los die de evacuatie van de mensen uit de kampen ernstig hinderde. Ook kwamen in deze bersiapperiode burgers die tot dan toe buiten de kampen waren gebleven, in zg. republikeinse kampen terecht. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) brengt op deze website de kampen in beeld die in de periode 1942-1948 op Indisch grondgebied hebben bestaan. Klik op een regio in onderstaande kaart om uw reis door deze website te beginnen.Indië / Nederland
Jan Menze van Diepen stichtingDe Jan Menze van Diepen Stichting werd in 1978 door de heer Van Diepen opgericht, om in de toekomst zijn collectie (bestaand uit ruim 9000 objecten)te blijven beheren.
''Het doel van de stichting is de verkrijging, het beheer en de tentoonstelling voor publiek van voorwerpen van beeldende kunst, ceramiek, glas, prenten, kaarten, foto''s, byjoux, meubelen, curiosa en andere kunstvoorwerpen met een historische waarde, alsmede het in bruikleen geven van de voorwerpen aan instellingen, die een gelijksoortig doel nastreven als deze stichting''.

Nederland
Johan Sems: Leeuwarden (van de Semslinie)Maar ook vele andereNederland
Kaarten Egbert Haubois in de Bibliotheek van de RUGZe zijn alvast voor u opgezocht !!Nederland
Kadaster: Tijdreis over 200 jaar topografie (TopoViewer: 200 jr kijken naar 1 plekje !)200 jaar de kaarten van 1 plek zien als een dia-serie !!
Het Topographisch Bureau werd op 18 februari 1815 opgericht. Sinds die datum verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie: bijvoorbeeld over de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Later ging het Bureau verder onder de naam Topografische Dienst. In 2004 werd de Dienst onderdeel van het Kadaster. Hiermee haalde het Kadaster jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie in huis. 200 jaar topografische kaarten van topniveau; een resultaat om trots op te zijn. Om dit niveau te behouden investeren we in innovaties, waar mogelijk in samenwerking met overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. Door nieuwe methoden en technieken hebben gebruikers nog meer plezier van onze kaarten. Deze zijn actueler dan ooit en sinds kort bieden we zelfs een topografische kaart aan in 3D.

Om 200 jaar topografie te vieren is deze tijdreis-app gemaakt. ontdek met de app 200 jaar aan topografische gegevens van nederland!
Nederland
Kuypers Gemeente-Atlas van Nederland uit 1865-1870 (met toelichtingen) Deze website combineert Kuypers Gemeente-Atlas van Nederland uit 1865-1870 met afbeeldingen en plaatsbeschrijvingen uit Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in een reeks naar de natuur getekende schilderachtige gezigten en beschreven door J.L. Terwen uit 1858 om zo tot een interactief beeld van de topografie van Nederland in het midden van de negentiende eeuw te komen.

Kaartgegevens (zie ook link)
Op dit moment bestaat de kaart uit 8136 tegels. Voornamelijk het westen van Nederland (heel Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant), en kleine delen van de Achterhoek, Twente, Friesland (Ameland) en rond het Drielandenpunt). Heel Nederland zou zo'n 20.000 tegels beslaan. Ik ben dus op zo'n 41%.
Opmerkingen? Vragen? Stuur een mailtje.

Meewerken?
Het is ondoenlijk voor mij om de beschrijvingen uit Het Koningrijk der Nederlanden.. van J.L. Terwen van alle plaatsen over te typen (of te OCR'en) en in een database te zetten. Het boek is gescand door HathiTrust. Plaatsbeschrijvingen zijn dus erg welkom per mail.

Credits
De Google-maps implementatie is gebaseerd op Mike Williams' Google Maps API Tutorial.
De Gemeente Atlas-scans zijn — met toestemming — afkomstig van www.atlas1868.nl.
De topografische informatie over Rotterdam is gebaseerd op de uitstekende site van de familie Engelfriet.
Nederland
Landschappen van Noord-Nederland (mét toponiemen en een duidelijke kaartviewer)Welkom op de website ‘Landschappen van Noord-Nederland’ die u wordt aangeboden door het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. U vindt hier de meest recente informatie over de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap in uw streek. Ontdek hoe het landschap in uw streek is ontstaan en bekijk de kaarten die hiervan zijn gemaakt. En help zelf mee om nieuwe informatie zoals veldnamen, verhalen over plekken en foto’s toe te voegen aan deze site. De kaartviewer van deze website bevat naast historisch kaartmateriaal de mogelijkheid om zelf informatie toe te voegen. Het is mogelijk om toponiemen, verhalen en (landschaps)foto's toe te voegen aan de website.

Noord-Nederland is op deze website ingedeeld in 30 verschillende cultuurlandschappen. Deze streken hebben allemaal een afzonderlijk pagina met meer informatie over het ontstaan en de geschiedenis van dat landschap.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Met AnnoDrenthe.nu beleef je DrentheOp de website (en in de mobiele app) van AnnoDrenthe.nu kun je met de tijdbalk navigeren door verschillende historische kaarten van Drenthe:
--1940: Bonnebladen, de gedetailleerde opvolger van de TMK, uit de periode 1926-1948, 1:25.000
--1900: Bonnebladen, de gedetailleerde opvolger van de TMK uit de periode van 1898-1928, 1:25.000
--1850: de Topografisch Militaire Kaart (TMK), de gedetailleerde veldminuten van circa 1850, 1:25.000
--1800: de Franse Kaarten uit 1811-1812 en Hottinger Kaarten van Zuid-Oost Drenthe uit 1788-1792 (deze kaarten komen binnenkort beschikbaar)
--1640: de eerste kaart van Drenthe door Cornelis Pijnacker uit 1634
NL(Drenthe)
Migratie in Nederland in de 20ste eeuwMensen blijven lang niet altijd wonen waar ze geboren zijn. Op deze website wordt de verspreiding van mensen in de 20ste eeuw in Nederland op gemeenteniveau in kaart gebracht. Per plaats wordt antwoord gegeven op de vragen: waar zijn de voorouders van de huidige inwoners geboren, en waar wonen de nakomelingen van de inwoners van een eeuw geleden nu.
We tonen gedetailleerde kaarten van Nederland die laten zien waar inwoners, die in 2007 tussen 30 en 50 jaar oud waren, van een gekozen gemeente geboren zijn. Maar ook kaarten die dat laten zien voor hun ouders, grootouders en overgrootouders. Omgekeerd kan gekozen worden voor kaarten die tonen waar nu de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wonen van mensen die tussen 1880 en 1900 in een bepaalde gemeente zijn geboren.
Zo kan een indruk gekregen worden van de verspreiding van mensen in Nederland gedurende een viertal generaties. Dat is bijvoorbeeld van belang om de verspreiding te onderzoeken van dialecten, familienamen, tradities en cultuuruitingen.
Nederland
Nederland van Boven (VPRO)Nederland van Boven is een ode aan het maakbare Nederland. Door middel van datavisualisaties, indrukwekkende luchtbeelden en portretten van helden op de grond laten we zien wie we zijn en hoe onze mentaliteit ons land gevormd heeft.
Wie naar de krioelende mierenhoop kijkt die Nederland is, vraagt zich af waarom ons land niet elke dag totaal vastloopt in een ongelofelijke chaos. Maar wie van bovenaf naar ons land kijkt ziet iets heel anders: een precisie-uurwerk. ‘Nederland van Boven’ kijkt vanuit vogelperspectief met behulp van helikopters, paragliders, ballonnen en vliegers naar de ritmes en patronen van Nederland.
Nederland
Nieuwe specialkaart van de colonie Suriname (1801)Nieuwe specialkaart van de colonie Suriname (1801): met de tot culture gebragt zijnde landen en plantagien : eerbiedigst opgedragen aan alle geinteresseerdens op en ingezetenen der gemelde colonie / door I.H. Moseberg, landm. in voornoemde colonie
Nederland / Suriname
NIMH Beeldbank Ministerie van DefensieNederlands Instituut voor de Militaire Historie:
Beeldbank met 313.940 afbeeldingen uit 79 categoriëen.
Nederland
OpenTopoNL 1:25000 kaart Nederland (versie november 2014) by BigMapFanTot op detailnivo in te zoomen !
Versie november 2014 - schaal 1:25000 (400px/km). Combinatie van TOP10NL (basis), BAG (gebouwen), OpenStreetMap (wegen) en AHN2 (reliëf), gemaakt door Jan Willem van Aalst. Licentie: CC-BY-SA. Zie opentopo.nl voor de originele kaarten en voor achtergrondinfo.
Nederland
Plaatsengids.nl - Gegevens bij de plaatsnamenAardrijkskundig woordenboek van Nederland op internet. Opvolger van de Topografische gids van Nederland uit 1998. Iedere plaats heeft een homepage met statistische en cultuurhistorische informatie. Aanvullingen en opmerkingen zijn welkom!Nederland
Rabbels Warehouse (Old History)Mapsoverview America and the Netherlands link
New Netherland
Brazil and the Caribbean area
The Netherlands

Don't forget the wonderful source of old maps to be found at:
The Atlas of Mutual Heritage website link
Here you can search for maps, drawings, prints and paintings of locations related to the Dutch East India Company (Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC) and the West-Indische Compagnie (WIC)

Old Dutch Handwriting: link
Old Dutch alphabet
Old abbreviations
Marks
Nederland / Nederlandse Antillen / Verenigde Staten
Reis- en Zakatlas Nederland 1773Reis- en zakatlas van Nederland en het Duitse Nederrijngebied; uitgegevens in 1773 door graveur en boekverkoper J.C. Sepp. 74 redelijk gedetailleerde kaarten van de situatie destijds.Duitsland / Nederland
Reisgids Indonesïe (periode 1942-1949) voor Indïe-gangersDeze website ondersteunt de Reisgids Indonesië. Oorlogsplekken 1942-1949. De gids maakt u wegwijs in de oorlogsjaren, van de Japanse bezetting van Nederlands Indië tot de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Een zoektocht naar de sporen van dit verleden: interneringskampen, begraafplaatsen, musea, monumenten en andere plekken van herinnering meer over de reisgids

Via deze website wordt de informatie in de gids actueel gehouden en worden objecten ontsloten waarvoor in de gids geen plaats was. Bezoekers van de site kunnen nieuwe of gewijzigde informatie aandragen. Informatie van praktische aard, actuele en/of van historische aard. Op deze manier helpen reizigers reizigers en kan een databank van onschatbare waarde groeien. U kunt hier uw opmerkingen, correcties en aanvullingen kwijt.
Indië / Nederland
Repertorium van Nederlandse Kaartmakers tussen 1500 en 1900 (PDF)In het Repertorium zijn in alfabetische volgorde personen opgenomen die een inhoudelijke bijdrage hebben geleverd aan de vervaardiging van kaarten in Nederland in de periode 1500-1900. De aard van hun werkwijze verschilt daarbij. Te onderscheiden zijn: landmeters, ingenieurs (veelal in militaire dienst), hydrografen (stuurlieden bv Willem Barentsz.), tekenaars, kaartafzetters (kleurders), houtsnijders, graveurs, uitgevers en adviseurs (redacteur en/of kartograaf)Nederland
RUG: Overzicht van masterscripties LandschapsgeschiedenisFundamenteel onderzoek: Masterscripties
Scriptie-onderzoek studenten
De uitvoering van een eigen onderzoek ten behoeve van de eindscriptie vormt voor iedere master- of research master-student een belangrijke eerste stap op het terrein van het wetenschappelijk landschapsonderzoek.Soms vormt dit onderzoek ook de opmaat voor een promotie-onderzoek of andersoortig vervolgproject. Sinds 2008 zijn bij het Kenniscentrum Landschap diverse scripties afgerond en in bewerking.

Overzicht van masterscripties Landschapsgeschiedenis RuG
Verschenen scripties zijn vaak te downloaden (o.a. inz. Suriname)
Nederland / Suriname
Studiekring Historische CartografieWelkom op de website van de Studiekring Historische Cartografie. Deze website bevat informatie voor liefhebbers van oude kaarten, zoals tips over nieuwe websites, boeken of tentoonstellingen op cartografisch gebied. Op deze website kunt u lezen over onze geschiedenis, doelstellingen, lid worden en het programma. Verder vindt u in ons logboek nieuws over historische cartografie. Het links-gedeelte bevat verwijzingen naar andere interessante websites.
De studiekring komt al sinds 1996 in de winter één keer per maand in Enschede bij elkaar om kennis uit te wisselen over historische cartografie.
Nederland
Suriname 1599 - 1975De geschiedenis van de kolonie Suriname begint in het midden van de 18e eeuw. In 1770 verwierf de stad Amsterdam de aandelen in de kolonie Suriname uit particulier bezit. Daarmee kreeg het een meerderheidsbelang in dit overzeese wingewest. Ambtenaren, militairen, zendelingen, reizigers en wetenschappers doen verslag van hun verblijf in de kolonie en geven zo een beeld van de Nieuwe Wereld. Er verschijnen kaarten, boeken en plaatwerken over het gebied.
Deze collectie bevat kaarten, foto's, plaatwerken, gedrukte werken etcetera tot 1975, het jaar van Suriname's onafhankelijkheid.
Aan de collectie zijn verschillende pamfletachtige publicaties toegevoegd die het proces van Surinaamse zelfstandigwording begeleiden. Ook zijn toegevoegd vele Surinaamse uitgaven die door hun beperkte verspreiding moeilijk te vinden zijn.
De collectie bevat titels die vanaf de 17e eeuw over Suriname zijn verschenen. Reisverslagen bijvoorbeeld en plantershandboeken. De eerste woordenlijsten en beschrijvingen van land en volk. Natuurlijk een grote collectie kaarten. Er wordt veel informatie geboden over Suriname in de vorm van geschiedkundige, politieke, economische en rechtskundige verhandelingen.
Nederland / Suriname
Tabellen Nederlandse Volkstellingen 1795 - 1971Welkom op de website van de Nederlandse Volkstellingen. Deze website verschaft toegang tot alle tabellen van de volkstellingen die tussen 1795 en 1971 (zie de bladerfunctie in de rechter kolom) werden gepubliceerd. Ook de meeste toelichtingen, inleidingen en bijlagen (zie de documentatie) zijn digitaal beschikbaar. In totaal zijn ruim 40.000 pagina's, oorspronkelijk gepubliceerd in meer dan 200 banden, toegankelijk gemaakt. Aan de digitalisering van de volkstellingen wordt sinds 1997 gewerkt in een drietal projecten. Nederland
Ter info: N.a.v. de Oudste kaart van de NederlandenDe Koninklijke Bibliotheek van België heeft het oudste kaartfragment van de Nederlanden aangekocht. De kaart dateert uit 1557, maar werd pas vorig jaar ontdekt. Wanneer het publiek de aanwinst zal kunnen bezichtigen in Brussel, is nog niet bekend. Het kaartfragment maakt deel uit van de Corte cronikel van Cornelis van Hoorn, een wereldkroniek uit 1586. Het gaat om de tweede editie van de kroniek, die een extra blad heeft, in tegenstelling tot de eerste editie. Op de achterkant van dat blad staat het kaartfragment afgedrukt. Omdat papier erg duur was in de 16e eeuw, hergebruikten drukkers vaak bedrukte bladen. Vandaar dat de kaart opduikt in een werk van latere datum. De kaart bevindt zich in heel goede staat, zo luidt het.
De volledige Nederlandse uitgave van de kroniek uit 1586 is nog nergens anders teruggevonden. Het kaartfragment is ook een unieke vondst, want het vult een onvolledig bewaarde kaart uit 1526 aan.
Het kaartfragment beeldt de Zuidelijke Nederlanden af en is zo dus de oudste gedrukte topografische kaart van onze gebieden. De Koninklijke Bibliotheek zal de aanwinst in de nabije toekomst tentoonstellen, maar een concrete datum is er nog niet.
België / Nederland
Tolregisters van de Sont (1497 - 1857)De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. Ze zijn (met hiaten in de eerste decennia) bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857, toen de tol werd opgeheven. Vanaf 1574 is de serie vrijwel compleet.
De STR worden bewaard in het Deense Nationaal Archief (Rigsarkivet) in Kopenhagen.
De STR bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten. Van elke doorvaart noteerden de ambtenaren van de Tolkamer in Helsingor in principe de volgende gegevens:
de datum
de naam van de schipper
de woonplaats van de schipper
de haven van vertrek
de haven van bestemming (vanaf het midden van de jaren 1660)
de samenstelling van de lading
de tol

De STR zijn een belangrijke bron voor het onderzoek naar handel, transport, productie en consumptie in Europa, en bovendien naar het leven van de schippers ter koopvaardij. Zij behoren tot de belangrijkste seriële bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Nederland en Europa. Een groot deel van het geoderentransport binnen Europa verliep via de Sont. De STR bevat gegevens over die uitwisseling voor een periode van meer dan drieënhalve eeuw. Er is geen andere bron voor de Europese handelsvaart die een zo lange periode beslaat.
Denemarken / Nederland
Uitgeverij MatrijsDe stichting Uitgeverij Matrijs, opgericht in 1981 en gevestigd te Utrecht, is een zelfstandige uitgeverij die door middel van publicaties de belangstelling wil bevorderen voor geschiedenis, landschap, archeologie en monumenten in Nederland. Haar brede, gevarieerde fonds (dat bestaat uit meer dan 300 leverbare titels) is verkrijgbaar via de boekhandel en deze website.

o.a Alle erfgoedroutes van Uitgeverij Matrijs
Nederland
Uitgeverij Verloren maakt GeschiedenisMet recht kunnen wij al jaren beweren: ''Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis''. Wij zijn de grootste werkelijk in geschiedenis gespecialiseerde uitgeverij in Nederland en hebben een grote bijdrage geleverd aan het verspreiden van de kennis van de middeleeuwse en vaderlandse geschiedenis. Daarnaast publiceren wij veel boeken op het terrein van de historische letterkunde.
De inhoud van de meeste van onze boeken is doorzoekbaar via Google. De inhoud kan daar (deels) worden gelezen, maar niet gekopieerd of geprint. Wij zien dit als extra service voor auteurs en lezers en als marketinginstrument. Uitgeverij Verloren stuurt bestelde boeken met een factuur toe. Naast de prijs per boek brengen wij u op deze factuur verzendkosten in rekening, in Nederland ten bedrage van €2,00, buiten Nederland de werkelijke porti.
Nederland
Union Catalogue of Agricultural Libraries in the NetherlandsThe Wageningen UR Library Catalogue contains bibliographic data on books and periodicals held by the libraries of Wageningen University and Research Centre and some 15 associated libraries. Holding data are added to each record.

Subjects covered include Agrotechnology, Food and Food Production, Plant and Animal Sciences, Soil Science, Geo-information, Landscape and Spatial Planning, Water and Climate, Ecosystem Studies, Economics and Society.

The joint collections of the participating libraries cover a substantial part of the internationally available scientific literature in these disciplines.

As far as Dutch scientific literature in these fields is concerned, coverage can be considered near 100%, including much of the so-called "grey literature".

All titles are entered in their original language. Keywords are added to facilitate subject searching.

The database is updated every day and now contains over 700.000 records.
Nederland
Verdwenen dorpen in Nederland (de poster op A0-formaat is apart te bestellen)Er gaat een wereld open voor degene die zich verdiept in het onderwerp van de verdwenen dorpen in Nederland.
Een wereld van grote en kleine gebeurtenissen en van veel spannende verhalen in een ver maar soms ook in een zeer nabij verleden.
Maar ook een wereld van veel narigheid en ellende voor de inwoners van de dorpen die om wat voor reden dan ook moesten verdwijnen.
Als we voor “dorpen” even gemakshalve “nederzettingen” zetten waarmee we zowel steden, dorpen als buurtschappen bedoelen, dan zijn er in het laatste millennium zeker 500 maar waarschijnlijk een veelvoud daarvan verdwenen.
In deze site zult u veel te weten komen over de vijf boeken die over dit onderwerp zijn verschenen.

De fraaie kaart (A0-formaat) wordt aangeboden in samenwerking met schrijver Bert Stulp en CartoMagie link . Hij is te bestellen via info@cartomagie.nl
Nederland
Verzameling (prachtige) oude stafkaartenOp deze website kunt u veel informatie vinden over oude stafkaarten en het verzamelen ervan. Er zijn veel fragmenten te zien en ook enkele complete stafkaarten. Oude stafkaarten verzamelen is mijn hobby. Ongeveer 25 jaar geleden kwam mijn zoon van toen ongeveer een jaar of elf thuis van een rommelmarkt. Hij had voor een kwartje een oude stafkaart gekocht. Hij had gezien dat mijn geboortedorp er op stond en dacht dat ik dat wel leuk zou vinden. De kaart zag er goed uit, was gesneden en op linnen geplakt en had een schaal van 1 : 50.000. Ik had wel eerder stafkaarten gezien, maar nooit zo'n oude. Ik heb de kaart met een vergrootglas van alle kanten bestudeerd. Dat was het begin van mijn verzameling oude stafkaarten. (De meeste kaarten kunnen worden vergroot door erop te klikken, waardoor ze ook duidelijker worden.)
Ik streef naar een complete verzameling van deze stafkaarten, om preciezer te zijn een verzameling stafkaarten waarin elke uitgave van elk jaar waarop een stafkaart van 1:25.000 en 1:50.000 is uitgegeven met één exemplaar vertegenwoordigd is. Ik hoop dat ik met behulp van deze website in contact kom met mensen die ook belangstelling hebben voor stafkaarten.
Nederland
Viewer Nationale Atlas NederlandThema:

Onderwerpen: Bevolking, Economie, Natuur

Karteereenheid: Land, Provincie, Gemeente

Datum: = Kiezen uit ....
Nederland
Yvette's Dutch Genealogy HomepageThis site helps people of Dutch descent research their Dutch ancestors. Many articles explain the research opportunities in the Netherlands, both offline and online. Other articles give background information about Dutch history in general and emigration in particular. Also, some primary sources you can use for your research are provided. Special attention is given to online research, with many links to useful websites.Nederland
categorie: beeldbanken
Historische Vereniging Annen (Blad: Toen Annen)Ons mooie dorp Annen is vanaf de jaren zestig steeds harder gaan groeien en het accent van agrarisch dorp verschoof langzaamaan naar dat van dynamisch forenzendorp.
Daarbij groeide echter ook de behoefte om vooral niet uit het oog te verliezen hoe het dorp er in vroeger tijden uitzag, hoe het leven toen reilde en zeilde, maar ook hoe zaken te behouden
voor het nageslacht.
In januari 2005 werd daartoe officieel de Historische Vereniging Annen opgericht.
Met een stabiel blijvend ledental van iets meer dan 600 leden, een kwartaaltijdschrift "TOEN", een uitgebreid digitaal fotoarchief en een hardwerkende kerngroep om de historie levend en levendig te houden, is er een bloeiende vereniging ontstaan. 
Enige vruchten hiervan zijn recente publicaties als "Annen in oude ansichtkaarten", diverse historisch getinte wandelroutes en natuurlijk de mooie "Canon van Annen 1309-2009 "
De vereniging kan altijd nieuwe enthousiaste medewerkers gebruiken, want tegelijk met het speurwerk in oude archieven houdt de vereniging zich ook intensief bezig met de bewonings-geschiedenis van huizen en panden evenals de bewoners-geschiedenis, van hunebed tot begraafplaats, van de vroege oudheid tot in het jonge verleden.
NL(Drenthe)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: MonumentenregisterDeze website bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Bijna alle rijksbeschermde monumenten zijn in particulier bezit.

N.B.: Monumenten die door gemeenten en provincies zijn beschermd zijn niet in deze website opgenomen!

Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status vanaf de datum van inschrijving. Is de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet afgerond dan heeft het een voorbeschermde status.

Het Monumentenregister vormt de kern van de getoonde informatie. In het register is opgenomen: monumentnummer, beschermingsstatus, omschrijving (dit is veelal de historische omschrijving uit het aanwijzingsbesluit en deze is daarom niet altijd actueel of juist), plaatselijke aanduiding (adres), kadastrale aanduiding (perceel), inschrijvingsgegevens en indien van toepassing complexnummer. Hieraan zijn overige gegevens toegevoegd, voor zover deze voorhanden zijn.
Nederland
Afscheid van Indië - Digitale documenten 1940-1950Een digitale bron waarin u documenten kunt raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie.
Lijsten van het Rode Kruis over de slachtoffers zijn ook vindbaar via de beeldbank van het nationaalarchief.
Indië / Nederland
All 9,866,539 buildings in the Netherlands (Data from BAG)All 9,866,539 buildings in the Netherlands, shaded according to year of construction. Data from BAG (January 2015), via CitySDK LD API. Map made with TileMill by Bert Spaan, Waag Society, inspired by BKLYNR. Map errors can be reported on the Kadaster's website.NL(Drenthe)
Amersfoort op de kaart is dé online stadskaart waarop de locaties zijn gekoppeld aan......De website Amersfoort op de kaart is dé online stadskaart waarop locaties zijn gekoppeld aan alle cultuurhistorische informatie uit de stad. Amersfoort op de kaart wil mensen enthousiast maken voor de rijke geschiedenis van de stad. De website is in 2009 ontwikkeld door Archief Eemland, in het kader van het jubileumjaar Amersfoort 750.
De online stadskaart 'Amersfoort op de kaart' is nu te zien op vier nieuwe digitale en verrassende producten van Archief Eemland: een vernieuwde website, een mobiele website, Layarapplicatie en interactieve tafel. De tienduizenden foto's met beschrijvingen vormen zo de grootste cultuurhistorische schat van Amersfoort.
Nederland
Ansichtkaarten van het Nederland van ToenOp Nederland Toen en Nu vindt u een verzameling oude ansichtkaarten die u een blik geven in het Nederland van de vorige eeuw. De ansichtkaarten zijn aangevuld met extra informatie en foto's.
Klik op de provincie-namen voor een overzicht van ansichtkaarten uit de gekozen provincie.
Nederland
Archief DelftArchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie beeld- en geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Naast het archief van de gemeente Delft zijn hier ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland).
U kunt gratis terecht voor stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders?) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger?).
Nederland
ArchimonWebsite met afbeeldingen van kerken in NederlandNederland
Asser Historische Vereniging (Blad: Asser Historisch Tijdschrift)De geschiedenis van de Drentse hoofdstad begint eigenlijk pas in 1258, toen er een nieuwe plek gevonden moest worden voor het klooster Maria in Campis, dat als boetedoening in de buurt van Coevorden was gebouwd. Het stond daar in een arm veengebied dat regelmatig ook nog eens onder water liep. Een betere en dus vooral drogere plek voor het Cistercienzer klooster werd gevonden in de marke van Witten, op een plek waar destijds alleen een paar boerderijen stonden. Rondom lagen buurtschappen als Deurze, Witten en Peelo. Van het laatste gaat de bewoningsgeschiedenis terug tot de tijden dat de hunebedden werden gebouwd, maar het ligt nu ingeklemd tussen twee nieuwbouwwijken van Assen.
In 1259 is de grondruil tot stand gekomen. Daardoor werd de verhuizing van het klooster vanuit Coevorden naar Assen mogelijk. Het staat verwoord in een akte die nog altijd bewaard wordt in het archief van het klooster. Hieronder de tekst:

Otto, graaf van Benthem, keurt de overdracht goed door Hako, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg, ridder, aan de St.-Maria-abdij bij Covordia van de hof en de molen c.a. te Durse en de pacht van 4 Groninger ponden uit Nortwalde bij Rode, vroeger door Hako van hem in leen gehouden, onder voorbehoud van de pacht van 3 Groninger ponden uit de hof voor zijn kastelein Hermannus de Methele, ridder; en dit in ruil voor het huis van de abdij te Campen bij Covordia, door haar verkregen van Johannes Campinc en Rode, en haar rechten op de door haar van graaf Otto in leen gehouden huizen te Itterbeke en te Anewede, met uitzondering van haar bezittingen te Lutten.
NL(Drenthe)
Atlas de Wit: Ontdek de Google Earth van de Gouden EeuwAtlas De Wit is een unieke, historische atlas van cartograaf Frederick De Wit met 158 stadsplattegronden, stadsgezichten en gravures uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (het huidige Nederland, België en Frans-Vlaanderen). Deze facsimile op ware grootte bevat afbeeldingen van de prachtige, oorspronkelijk met de hand ingekleurde, kaarten die in perspectief zijn getekend. De kaarten geven een visuele kijk op de geschiedenis van de 17de eeuw, van Groningen tot Kamerijk.

De inleiding en de gedetailleerde kaartbeschrijvingen maken deze historische atlas toegankelijk voor alle liefhebbers van geschiedenis en oude kaarten.

Nederland
Atlas van Stolk: De Nederlandse geschiedenis in beeldDe Rotterdamse houthandelaar Abraham van Stolk had twee passies: hout en vaderlandse geschiedenis. In 1835 begon hij met het verzamelen van prenten, kaarten en tekeningen van de geschiedenis van Nederland. Zijn verzameling, ook wel Atlas genoemd, zou uitgroeien tot één van de belangrijkste en omvangrijkste collecties historieprenten van Nederland. Het Schielandshuis biedt onderdak aan deze unieke collectie van circa 150.000 prenten, tekeningen, foto´s en affiches. Met drie exposities per jaar toont de Atlas Van Stolk het beste uit eigen collectie. Die collectie wordt nog steeds bijgehouden en aangevuld. Deelcollecties, zoals de tekeningen van politiek tekenaar L.J. Jordaan, zijn gedigitaliseerd en via Internet toegankelijk gemaakt. Na 170 jaar is de Atlas Van Stolk levendiger dan ooit.Nederland
Beeld en Geluid. OnvergetelijkEen groot deel van het Nederlands audiovisueel erfgoed ligt opgeslagen in de kelders van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In de depots ligt meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek. En dagelijks groeit het archief: uitzendingen ‘stromen’ digitaal binnen en particulieren en instellingen vertrouwen hun collecties toe aan Beeld en Geluid. Eind 2006 openden we onze deuren voor het grote publiek met de Beeld en Geluid experience. Ruim 500.000 bezoekers wisten hun weg al te vinden naar deze publieksattractie.Nederland
Beeldbank PKN (Protestantse Kerk in Nederland)Het gebruik van deze site is gebonden aan enkele voorwaarden. Met het gebruik van deze site stemt u met deze voorwaarden in.
De meeste beelden kunt u direct downloaden. Voor gebruik van beelden met een watermerk klikt u op het winkelwagentje. Rechtsboven in beeld verschijnt de link naar uw winkelwagentje. Voor beelden afkomstig van de HGJB kunt u beter direct contact opnemen met: Beheer beeldbank HGJB.
De snelheid van afhandeling van bestellingen is afhankelijk van de eigenaar. Voor ondersteuning of andere vragen kun u contact opnemen met een van de beheerders.
Nederland
Beeldbank Universiteitsbiblotheek VU AmsterdamDe beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ze bevat hoogwaardige beelden en gedetaileerde beschrijvingen van verschillende collecties.  Daardoor zijn ze geschikt voor onderzoek in binnen- en buitenland.
 
Wat treft u zoal aan in de beeldbank? Een greep uit het rijke aanbod: kleitabletten en andere voorwerpen uit het Nabije en Midden-Oosten, gegraveerde portretten van protestantse kopstukken (ca. 1500), historische kaarten (van voor 1900).
 
Nederland
Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedDit is de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Via deze website kan iedereen foto’s en tekeningen opzoeken, bekijken en tegen een vergoeding bestellen. Deze beeldbank ontsluit ongeveer een half miljoen afbeeldingen van erfgoed die de afgelopen 150 jaar zijn gemaakt. In de beeldbank staan nu vooral foto’s van gebouwde monumenten, afbeeldingen van archeologie en landschap. Op een later moment zullen er ook foto’s van objecten uit de kunstcollectie op te vinden zijn.

Nederland
Beeldbank WO2Alle afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea,
herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) zijn bijeen
gebracht in deze databank. Iedereen kan beelden inzien en bestellen.

Niet weggooien! Ook uw foto’s uit de oorlogsjaren kunnen als digitaal bestand opgenomen worden in Beeldbank WO2. Neem contact op.
U bent ons kenniscentrum. Reageer op onze afbeeldingen als u er meer over weet. Een reactiemogelijkheid treft u aan bij elk beeld.
Duitsland / Indië / Nederland
Beeldbank WO2Vanaf eind april 2008 zijn 175.000 afbeeldingen van Nederland en Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog voor iedereen online raadpleegbaar op www.beeldbankwo2.nl. De foto’s, tekeningen en affiches in de beeldbank zijn afkomstig van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Met de komst van de beeldbank blijft het voor toekomstige generaties mogelijk een beeld over de Tweede Wereldoorlog te vormen.
Nederland
Beeldbanken.startpagina.nlBeeldbanken tonen online historisch beeld- en videomateriaal over steden, dorpen en gehuchten, provincies, landen en tal van uiteenlopende onderwerpen.

Nederland
Beelden van Nederland (NPO Geschiedenis)Het digitale themakanaal van de Nederlandse Publieke OmroepenNederland
Beelden voor de toekomst - Audiovisueel erfgoed NederlandIn het project 'Beelden voor de Toekomst' redden zes instellingen een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed van Nederland door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerde materiaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor onderwijs en het publiek. De instellingen helpen de erfgoedsector te vernieuwen door de opgedane expertise, kennis en ervaring te delen.Nederland
Bij Uitstek: het blad van de Heijstek FamiliestichtingHomepage van de Heijstek Familiestichting, met genealogische gegevens en andere wetenwaardigheden van onze familie.Nederland
Bijbels Digitaal - Scans én TranscriptieScan met Transcriptie van de Delftse Bijbel (1477), de Leuvense Bijbel (1548) en de Statenvertaling (1637). Verder de Lutherse vetaling (1648) en de Mortierbijbel (1700; selectie)België / Nederland
BUKU - Bibliotheca Surinamica: A blog about books on Suriname & moreBuku - Bibliotheca Surinamica is een privé-collectie van Surinamica: boeken, foto's, schilderijen, etsen, manuscripten en ephemera. Alle items zijn op een of andere wijze verbonden met de geschiedenis van Suriname. Ieder boek of foto vertelt een verhaal over een lang verwaarloosde geschiedenis. Pas in de afgelopen jaren is de belangstelling voor deze geschiedenis bij een breder publiek gaan groeien. De geschiedenis van Suriname is in wezen Nederlandse-, of in een breder perspectief, Europese- geschiedenis. Suriname en haar voormalige kolonisator, Nederland, delen een gemeenschappelijk verleden.Europa / Nederland / Suriname
Catalogus Bibliotheek Stichting Oud Meppel (met speciale zoekfunctie!)Deze website bevat de catalogus van boeken, tijdschriften en het archiefmateriaal dat bij de Stichting Oud Meppel berust.
Deze boeken en documenten zijn in het Historisch Centrum Meppel (HCM) van de stichting in te zien. Verder vindt u op deze website:
- het Fotoarchief van de Stichting Oud Meppel, gecombineerd met dat van de Gemeente Meppel,
- het Kwartaalbladarchief (bladen door de stichting uitgegeven) en het Gravenarchief (Algemene Begraafplaats).
- (Interne, oftewel uitgebreidere, versies hiervan zijn in de bibliotheek van het HCM te raadplegen)
NL(Drenthe / Overijssel)
CBS in uw buurt (Statistieken)Vele statistieken en linksNederland
Collectie's Tropenmuseum AmsterdamDe collectie van het Amsterdamse Tropenmuseum bevat bijna 175.000 voorwerpen en ca. 485.000 fotografieën. Slechts een klein deel daarvan is te zien in de zalen van het museum. Op deze website wordt daarom steeds meer getoond van wat in het depot is opgeborgen. De collectie is hier opgesplitst in objecten en foto’s, en bovendien gerelateerd aan personen & instellingen, tentoonstellingen, expedities en thema''s.
Nieuw op het web is de Papua-special waarin ruim 2000 topstukken uit de collectie in hoge resolutie te bekijken zijn.
Afrika / Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname / Zuid-Afrika
Data Archiving and Networked ServicesDANS gaat oude data over de Nederlandse scheepvaart verzamelen en digitaal voor algemeen publiek toegankelijk maken. Dat gebeurt als onderdeel van een groot onderzoek naar de Nederlandse scheepvaart in het Atlantisch gebied in de zeventiende en achttiende eeuw.Nederland
De auto van m'n Opa: Welke provincie? Welk nummer ? Welke auto ?De letters A t/m R (evt. met een X of een Z) zijn simpelweg alfabetisch aan de provincies toegekend, beginnend met de A voor Groningen, B voor Friesland en D voor Drenthe (de C werd, zoals nog steeds, overgeslagen). Waren er teveel auto's dan werd een X of een Z aan die letter toegevoegd.
Hier vindt u de links naar 'alle' Nederlandse auto's (voor zover bekend en ingebracht)
Nederland
De Bijzondere Collecties van de UniversiteitsbibliotheekDe Bijzondere Collecties omvatten het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. De ruim duizend deelcollecties bestaan uit zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, prenten, foto's en nog veel meer. Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, cartografie, letterkunde, grafische vormgeving en zoölogie is dit een van de grote erfgoedbibliotheken in Europa.
Het erfgoed in de Bijzondere Collecties vertegenwoordigt vele disciplines in wetenschap en kunst en telt tal van onvervangbare werken met museale kwaliteit, van eeuwenoud tot hedendaags. De verzamelingen staan ten dienste van onderwijs en onderzoek, maar ook van een algemeen publiek. Stukken kunnen geraadpleegd worden in de moderne onderzoekzaal en via online beeldbanken. Ze worden uitgelicht in tentoonstellingen, lezingen en presentaties.
Nederland
De dossiers van Ned. Publ. Omroep: GeschiedenisOp deze pagina kunt u kiezen: te veel om op te noemen
Nederland
De fotocollectie van het Nationaal ArchiefAbout the Nationaal Archief historical photo collections
The Nationaal Archief photo collection consists of more than 2 million photos that cover a period of more than a hundred years of national and international history. More than 500,000 digitalised photographs can already be viewed in low resolution on our at online image bank . Over the course of the next few years, the majority of the Nationaal Archief’s photo collection will be digitalised in high resolution as part of the Images for the Future project. The Nationaal Archief manages important documentary photograph collections. These collections contain genres and subjects such as press photography, social and historic documentary photography, reports on the former Dutch colonies, football and the Royal Family.

De fotocollectie van het Nationaal Archief bestaat uit meer dan 2 miljoen foto’s die een periode van honderd jaar nationale en internationale geschiedenis bestrijken. Meer dan 500.000 gedigitaliseerde foto’s zijn al in lage resolutie te bekijken op de online beeldbank. Binnen het digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst zal het belangrijkste deel van de fotocollectie van het Nationaal Archief in de komende jaren beschreven en in hoge resolutie gedigitaliseerd worden. Het Nationaal Archief beheert belangrijke documentaire fotocollecties. Deze collecties bevatten genres en onderwerpen als persfotografie, sociale en historische documentaire fotografie, reportages over de voormalige Nederlandse koloniën, voetbal en de Koninklijke familie.
Nederland
De KantlijnOude schoolplaten, Gebruik van afbeeldingen en tekst voor werkstukken of kleinschalige publicaties is vrij mits vemeld: Bron Antiquariaat De kantlijn BredevoortNederland
De krant van toen (nieuws sinds 1754 uit Noord-Nederland)Welkom bij het grootste online krantenarchief. Doorzoek hier het digitale archief van de drie dagbladen in noord Nederland:
*het Dagblad van het Noorden
*de Leeuwarder Courant
*het Friesch Dagblad.
Plus ook de vele weekbladen van NDC mediagroep en meer.

De databank is op dit moment gevuld met:
*Het Dagblad van het Noorden van 1888 tot heden.
*De Leeuwarder Courant van 1752 tot heden.
*Het Friesch Dagblad (sinds 1903) en online te zien vanaf 26-05-2014
*Week- en nieuwsbladen van NDC mediagroep.
*De lokale bladen Frisia (van 1896-1977), Klaverblad (1967-1977) en Sawn Stjerren Nijs (1949 tot 2008).

Doorzoek gemakkelijk miljoenen artikelen, foto's, en advertenties, blader rustig door de krant of bekijk dossiers over het nieuws van toen.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
De molendatabase van België en NederlandNederlandse Molendatabase is de verzameling van het complete, werkende Nederlandse bestand van molens, samengesteld door molenminnend Nederland voor iedereen met een interesse in molens. De molendatabase is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van honderden liefhebbers van molens. De Molendatabase is de eerste volledige inventarisatie van Nederlandse molens op het internet en bestaat sinds augustus 1999. Sindsdien heeft de molendatabase 8,3 miljoen bezoekers gehad (stand juli 2014).

Iedere nieuwe aanvulling (tekst of foto's) is van harte welkom.
België / Nederland
De Regio-Canons (het verhaal van uw provincie, regio of woonplaats)Regiocanons.nl is de overkoepelende website voor regionale en lokale canons in Nederland. Hier vindt u het verhaal van uw provincie, regio of woonplaats als ''vensters'' in woord en beeld: de belangrijkste momenten, personen en plekken uit het verleden op een rijtje. Regiocanons.nl is gekoppeld aan entoen.nu, de canon van Nederland.Nederland
Der Genealogische Abend: Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land LippeDer Genealogische Abend wurde 1969 vom Rechtsanwalt Dr. Paulsdorf aus Detmold ins Leben gerufen. Die Teilnehmer treffen sich, um sich über ihr Hobby Familienforschung in loser Runde zu unterhalten und Erfahrungen auszutauschen. Es werden Probleme besprochen, nicht bekannte Begriffe geklärt oder Lesehilfe gegeben. Meistens findet noch ein kleiner Vortrag statt. Seit sich der Kreis 1997 als 7. Vereinsgruppe „Familienforschung'' dem Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein für das Land Lippe (NHV) angeschlossen hat, trifft man sich im Landesarchiv NRW dem Staatsarchiv in Detmold. An den Abenden nehmen meistens 20 – 25 Personen teil. Es sind Männer und Frauen aus jeder Alters- und Berufsgruppe, die gerade erst mit der Familienforschung beginnen, oder schon viele Jahre betreiben.
Der Nachlass unseres verstorbenen Mitgliedes Helmut Schering ist im Staatsarchiv einzusehen und von lippischen Familienforscher eine oft benutzte Quelle.
Haben Sie Interesse an Familienforschung oder betreiben sie schon ?
Dann nehmen Sie doch einfach mal an einem Abend teil. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Nederland
Digibron: Kenniscentrum Gereformeerde gezindte (zoeken vanaf 1834)In het digitale archief zoeken, kan op verschillende manieren.
-Eenvoudig zoeken (Zoeken in alle bronnen)
In het zoekveld op de startpagina kunt u één of meer woorden opgeven. Als resultaat krijgt u dan de artikelen waar alle woorden die u heeft opgegeven in voorkomen. Als u meerdere woorden opgeeft, krijgt u alle artikelen waar de opgegeven woorden ergens in het artikel voorkomen. Bijvoorbeeld: avondmaal belijdenis. Hierbij hoeven beide woorden niet achter elkaar in de tekst voor te komen.
Standaard is de sortering van de resultaten op relevantie, wat inhoudt dat bovenaan de resultatenlijst de artikelen worden getoond waar avondmaal en belijdenis wél dicht bij elkaar staan, of waar beide woorden in kop, onderkop of aanhef staan.
Bij eenvoudig zoeken moet het zoekwoord uit minstens twee tekens bestaan, eventueel in combinatie met wildcards.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.
Nederland
Digitaal Museum van de VolkshuisvestingHet Digitaal Museum van de Volkshuisvesting. U vindt hier een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse sociale woningbouw in de twintigste eeuw. Het museum toont vijf kenmerkende woningbouwprojecten per periode van tien jaar, zoveel mogelijk verspreid over het hele land. Elk project is voorzien van achtergrondinformatie en vijf afbeeldingen.Nederland
Digitale Bibliografie Nederlandse GeschiedenisDe bibliografie bevat thans ruim meer dan 200.000 titels en is daarmee de algemene toegangspoort tot de Nederlandse geschied-schrijving. Zo vormt de DBNG een essentiële bron voor onderzoek van de meest uiteenlopende aspecten van de Nederlandse geschiedenis. Daarnaast zal de DBNG in de toekomst de basis vormen van een breder platform voor samenwerking tussen bibliotheken en wetenschappelijke instituten op het gebied van historisch-bibliografische informatie-systemen.
VOOR WIE?
De Digitale Bibliografie voor Nederlandse Geschiedenis is een gemakkelijk toegankelijke digitale vraagbaak. Voor een breder publiek van studenten en historisch belangstellenden biedt zij een laagdrempelige toegang tot historische informatie. De professionele onderzoeker kan gebruik maken van uitgebreide, geavanceerde zoek-faciliteiten die snel een hoogwaardig resultaat opleveren.
Nederland
Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord (Blad: De Aole Tweiling)Het Tweelingdorp Nieuw Amsterdam/Veenoord ligt aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart.
De ontstaansgeschiedenis van beide dorpen is verschillend.
-Veenoord ontstond i.v.m. met de aanleg van de Verlengde Hoogeveensche vaart rond 1859 als een kolonie van polderjongens. Later bij de vervening van het laagveengebied vestigden zich er ook veel turfmakers.
-De veenkolonie Nieuw-Amsterdam ontstond meer zuidelijker.
Amsterdamse beleggers kochten daar in 1850 een bijna 14 km lange en smalle veenstrook. Dit was langs de grens met Schoonebeek. Zij vernoemden hun hier nieuw verworven gebied naar hun woonplaats 'het Amsterdamsche veld'. De door hen enkele jaren later gestichte nederzetting kreeg dan ook de vanzelfsprekende naam 'Nieuw-Amsterdam'. Toch kwam Nieuw-Amsterdam uiteindelijk noordelijker te liggen aan de toen (1860) juist gereedgekomen Verlengde Hoogeveensche vaart. Hier ontwikkelde ze zich samen met het aangrenzende Veenoord sterk. Er ontstond een grote bedrijvigheid.

Niet voor niets werd het ZO-Drentse veengebied - n.a.v. de spectaculaire goudvondsten in Californië - in die jaren wel het Drents Californië genoemd. Ook hier was 'goud' in de vorm van turven te delven.

Te Nieuw-Amsterdam was in de daarop volgende jaren de belangrijkste turfmarkt van Nederland gevestigd. Er ontwikkelden zich tal van veen-industriële bedrijven zoals scheepswerven, kalkbranderijen, machinale turf- en turfstrooiselfabrieken en ook een aardappel­meelfabriek.
Er stonden omstreeks diezelfde periode op een gegeven moment zelfs zes hotels in Nieuw Amsterdam/Veenoord. Eén ervan was het bekende logement Scholte, waar de schilder Vincent van Gogh in 1883 het grootste gedeelte van zijn Drentse periode doorbracht.
NL(Drenthe)
Dorpshistorie en GenealogieDorpshistorie is een Startpagina.
Voor toestemming tot het overnemen van gegevens zie de sub-pagina's:
-Nieuw Amsterdam + Veenoord + Zandpol
-Huis ter Heide en Norgervaart (Bovensmilde)
-Norg (Hist. Ver. Norch: zie ook Blad: de Boerhoorn)
-Veenhuizen en Een

-Genealogie: De genealogische gegevens zijn door mij verzameld via het bezoeken van de vroegere rijksarchieven in Assen en Leeuwarden en via internet, WieWasWie, (voorheen GenLias), Fries Archief, Drents Archief, Overijssels Archief, en later de sites Alle Groningers, Alle Friezen en Graftombe, en vele sites van individuele genealogen en genealogische kringen. Verder hebben veel bezoekers van mijn homepage gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven. Hieronder vindt u per familienaam alle achtergondinformatie die heeft geleid tot de samenstelling van de in de linkerzijbalk vermelde parentelen. Tevens aanvullende informatie welke naar mijn mening belangrijk genoeg is om vermeld te worden.

Verder nog vele Links naar websites met historische en/of genealogische gegevens.
Duitsland / NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Dorpsmuseum De Kluis in Eext (met veel foto's)Na een aantal jaren van voorbereiding opende het museum in 1985 haar deuren. Het museum is gevestigd in de voormalige diepvrieskluis. Dit gebouw is door een zelfstandige coöperatie opgericht, waarin men als lid één of meerdere diepvriescellen kon huren om hierin groenten, vlees etc. te bewaren. Met de komst van
diepvrieskisten/kasten werd het gebouw overbodig en door de gemeente aangekocht.
Eind zeventiger jaren ontstond er in samenwerking met de Commissie Dorpsbelangen Eext een werkgroep met als doel datgene, wat uit het dorp dreigde te verdwijnen, te behouden en te bewaren. De gemeente stelde hiervoor, eerst 5 jaar, het gebouw beschikbaar. Sinds 1997 is het museum de eigenaar van het gebouw.
Nu vind je geen ingevroren stukken meer in de Kluis, maar is het een tentoonstellingsruimte voor oude, reeds verdwenen bedrijven, zoals een stelmakerij, bakkerij, e.d..
NL(Drenthe)
DotKa Data werkt samen met het Kadaster aan......Originals: Beeldbank met Kadaster en WOII luchtfoto's en kaarten
Dotka Originals is een online dienst waar al meer dan 446.000 gedigitaliseerde luchtfoto's en kaarten van de afgelopen 200 jaar te bestellen zijn. Luchtfoto's zijn vanaf de jaren dertig opgenomen, en als afdrukken in archieven bewaard gebleven. Dotka heeft deze afdrukken van ca 18x18 tot 23x23 cm hoogwaardig gescand en samen met de bijbehorende gegevens online gezet. Topografische kaarten zijn er vanaf 1809. De dekking is per gebied verschillend.
Dotka Originals toont alle producten; het aantal is zichtbaar. Vervolgens kun je filteren op locatie, jaartal of andere criteria, waarmee je het zoekresultaat kleiner maakt en zo beter laat aansluiten bij je vraag.

Mosaic: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in beeld.
Hoe werkt de Dotka Shop? Kies uw omgeving door een postcode + huisnummer of een plaats- of straatnaam op te geven. Vervolgens drukt u op de rode knop 'Zoek locatie'. Op basis van de opgegeven locatie zoekt het systeem welke luchtfoto's en kaarten er beschikbaar zijn. U kunt precies zien in welke jaren uw locatie is gefotografeerd. Hiervan kunt u er één tegelijk selecteren in de 'rollerbalk'.

Dotka Report is een kant en klaar rapport met luchtfoto’s en kaarten van 1809 tot 2011. De digitale collectie bevat tot wel 45 lagen van elke locatie in Nederland. Dit levert een unieke kijk op historische gebeurtenissen, landschappen en ontwikkelingen: Inpoldering, ruilverkaveling, de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de stedelijke expansie in de jaren ’70; Met Dotka Report is de Nederlandse geschiedenis van 1809 tot 2011 inzichtelijk, toegankelijk en snel inzetbaar.
Nederland
Drents ArchiefHet startpunt voor uw onderzoek in Drenthe.NL(Drenthe)
Drents FotoarchiefHet Drents Fotoarchief is een initiatief van het Drents Archief en is een samenwerkingsverband met Drentse gemeenten, historische verenigingen en musea.

Deze vernieuwde website biedt u de mogelijkheid om zelf commentaar aan foto’s toe te voegen. Op deze manier kunt u meehelpen om de informatie bij de foto’s compleet te krijgen.
NL(Drenthe)
Europese Wildernis (met veel historisch kaartmateriaal)Kaarten maken het waarnemen van het landschap in 4 dimensies gemakkelijker. Op kaarten kun je zien hoe een rivier vroeger stroomde, en soms zelfs hoe de rivier in de toekomst zou kunnen gaan stromen. Vandaar dat er voor de verschillende projecten veel kaarten verzameld worden. Om iedereen te kunnen laten meegenieten, zijn ze op deze site te vinden.
N.B.: De kaarten zijn voor prive en/of studiedoeleinden.
Voor zover er copyright op rust dienen voor andere soorten gebruik de rechten geregeld te worden.
Nederland
Films 'Oorlog in blik'Doorzoek 742 films van 19 instellingen:
Deze website geeft een beeld van Nederland in de periode 1933-1950 zoals gezien door amateur– en professionele filmers. Het leven tijdens de oorlog, bekeken door de lens van de camera, nu online.
De thema''s hieronder kunt u zien als een soort wisselexposities. Films die bij mensen thuis, op zolder en in oude blikken, werden gevonden.
Nederland
Forten-informatie Nederland en BelgieOp deze website vind je verwijzingen en algemene informatie over, in Nederland of door Nederlanders buiten Nederland gebouwde, voormalige verdedigingswerken, militair erfgoed, oorlogs- en crisisvoorbereiding en aanverwante zaken.
Het doel is om een centrale plek op internet te hebben waar (Nederlandstalige) mensen van diverse pluimage voldoende informatie over verdedigingswerken kunnen vinden.
De opzet is heel breed maar ondiep: zo veel mogelijk laten zien maar anderen de ruimte laten en inspireren om een aanvullende website te ontwikkelen.
België / Nederland
Foto's en verhalen uit diverse plaatsen in NederlandMet zoekwoorden vind je diverse foto's en verhalen uit diverse websites.Nederland
Foto-database Algemene Begraafplaats Meppel (+ Meppel-koppeling Alledrenten)Dit archief bevat foto's en geregistreerde gegevens van graven op de Algemene Begraafplaats van Meppel. Ze zijn de afgelopen jaren vervaardigd door Ebel Zandstra, die de Stichting Oud Meppel welwillend de mogelijkheid bood, dit archief raadpleegbaar te maken. Het omvat ruim 18.000 personen.

Overzichtsplattegrond Algemene Begraafplaats Meppel; een vindhulp bij het vinden van het graf.

Zoeken kan op verschillende manieren: 
-Er kan gezocht worden op zowel voor als achternaam. In de database zijn de officiële voorna(a)m(en), eventuele tussenvoegsels en eigen achternaam weergegeven, zoals bekend in de burgerlijke stand.
-Er kan ook gezocht worden op de naam van een eventuele echtgenoot, of op naam van de ouders. Gebruik daar het 2e zoekvak voor.
-Novum: Voor diegenen die tussen 1811 tot en met 1952 zijn overleden, bestaat de mogelijkheid, voor die persoon direct AlleDrenten.nl te raadplegen. AlleDrenten.nl is het systeem van het Drents Archief met gegevens uit en over geboorte, huwelijks- en overlijdensakten, notarisarchieven en memories van successie. (Gegevens van akten van 1953 en jonger zijn uit privacy-overwegingen niet openbaar en dus niet beschikbaar.)
-Voor diegenen die uiterlijk in 1811 zijn geboren, bestaat ook nog de mogelijkheid, voor die persoon direct in AlleDrenten.nl ook de gegevens uit Doop- Trouw en Begraafregisters van de Hervormde Kerk te raadplegen.
NL(Drenthe)
Fotoalbum Noordnl.nl (uit de jaren 1925-1940)Op 16 April 2013 is de bedenker en eigenaar van deze website, Hendrik Jan Boer , overleden. Zijn familie laat via deze weg weten dat de website operationeel blijft. Deze site toont de vele dorp- en stadsgezichten van Noord Nederland Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. De foto's komen uit de weekbladen Het Noorden in Woord en Beeld, Eigen Erf in Woord en Beeld en Fan Fryske Groun uit de jaren 30. De bladen van de jaren 1925 t/m 1940 waren gezinsbladen die eens per week op vrijdag verschenen.Nederland
Fotogerij van Erik Springelkamp (op Picasaweb)Mooie foto''s uit het Noorden van Nederland. Een toelichting ontbreekt.Nederland
Fotografiebibliotheek OnlineAlle fotografiepublicaties op één website beschikbaar
Bent u op zoek naar publicaties over een bepaalde fotograaf? Zoekt u fotoboeken? Met behulp van de fotografiebibliotheek weet u bij welke foto-instelling in Nederland de publicatie te vinden is.

Fotografiebibliotheek Online is een samenwerking tussen verschillende fotografie-instellingen in Nederland. Het Nederlands fotomuseum stelt zijn bibliotheekcatalogus beschikbaar aan deze instellingen. Zij vullen deze aan met publicaties uit eigen bezit zodat Fotografiebibliotheek Online een compleet beeld zal geven van fotografiepublicaties in Nederland. Een overzicht van de deelnemende instellingen ziet u in de linkerkolom. De catalogi van het Rijksmuseum en Stedelijk Museum Amsterdam zijn in 2007 toegevoegd via een SRU-koppeling. Andere Nederlandse en Vlaamse instellingen met fotografie in hun catalogi zijn van harte welkom.
Nederland
Ga-het-NA: Het Nationaal Archief - Ook Beeldbank en DigitaalZoals u merkt, heeft het Nationaal Archief een nieuwe website. Of eigenlijk zijn het er twee. De collectie van het Nationaal Archief wordt vanaf vandaag gepresenteerd op de website www.gahetna.nl. Daar kunt u terecht voor de ontsluiting van miljoenen foto’s, honderdduizenden kaarten en vele tientallen kilometers archiefmateriaal.Nederland
Gebruikersgroep Geneans - Bronbestanden & AfbeeldingenDe gebruikersgroep stelt zich ten doel afbeeldingen en bronnen met genealogische waarde te digitaliseren. Ze doet geen genalogisch onderzoek naar familiestambomen. Wat vindt u op de site:
-Aardrijkskundig woordenboek 1899-1913 met 45.000 plaatsaanduidingen
-15.000 afbeeldingen stads- en dorpsgezichten van 1900 tot 1960
-Transcripties DTB-boeken RA Arnhem
-Woordenboek Latijn-Nederlands met aanvullend veel gebruikte woorden
Nederland
Geheugen van Nederland: Atlas Andries Schoemaker (1660-1735)2.588 resultaten voor: Atlas Schoemaker.
Op basis van uw zoekopdracht ‘Atlas Schoemaker’ vonden wij op Delpher.nl:
166 boeken in de basiscollectie
205 boeken in de Googlecollectie
288 krantenartikelen
157 tijdschriften
Nederland
Gekaapte brieven uit de 17e en 18e eeuwOp deze website kunt u duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw doorzoeken en lezen, die veelal zijn geschreven door gewone Nederlanders. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. In Engeland belandden de in beslag genomen stukken in archieven, waar ze eeuwen later zijn herontdekt. De moeilijk leesbare originelen zijn door vrijwilligers nauwkeurig overgetikt. De gekaapte brieven leveren een schat aan gegevens voor historici en taalkundigen, (amateur-)genealogen, erfgoedinstellingen zoals musea, en iedereen die geïnteresseerd is in het maritieme verleden van Nederland. De collectie bevat zakelijke post die in de 17e en 18e eeuw per schip werd vervoerd en ook de persoonlijke correspondentie tussen de opvarenden en hun familieleden.

Bij brieven is meestal duidelijk wie de afzender is en wie de geadresseerde. Soms zijn brieven geadresseerd aan de kapitein van een schip, en staat in de tekst zelf voor welk bemanningslid de brief is bedoeld; in die gevallen zijn beide namen ingevuld als geadresseerden. Bij zakelijke teksten ligt het minder helder. Waar mogelijk hebben we toch afzenders en geadresseerden geïdentificeerd: bij een vrachtbrief of kwitantie is de eigenaar (reder) van het schip als afzender beschouwd en de ontvanger van de lading als geadresseerde. Bij notariële stukken en andere documenten geldt bijvoorbeeld de schenker van iets als afzender en de ontvanger als geadresseerde. Verkopers worden beschouwd als afzender en kopers als geadresseerde.
Nederland
Gemeente-archief Coevorden (+geschiedenis van Coevorden)Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. De volgende inventarissen van de archieven van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo zijn beschikbaar: 
Inventaris archieven Coevorden 1814-1851
Inventaris archieven Coevorden 1851-1934
Inventaris archieven Dalen
Inventaris archieven Oosterhesselen 1814-1919
Inventaris archieven Sleen 1817-1945
Inventaris archieven Zweeloo 1811-1975

Sinds kort zijn de openbare akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters beschikbaar op link
De archieven van Coevorden 1407-1814 bevinden zich in het Drents Archief te Assen en kunt u daar ook raadplegen. Een inventaris ligt bij de gemeente ter inzage.

Verder is er een fotoarchief, een bibliotheek en een uitgebreide documentatie over historische aspecten aanwezig.
De historische gegevens, de geschiedenis van de gemeente en documentatie kunt u op een speciale website link.
Duitsland / Nederland
Genealogical Research within MIGenWeb Michigan, The Great Lakes State!Genealogical Research within MIGenWeb, The Great Lakes State!
In March and April, 1996, a group of genealogists organized the Kentucky Comprehensive Genealogy Database Project, now known as the Kentucky GenWeb Project. The idea was to provide a single entry point for all counties in Kentucky, where collected databases would be stored. In addition, the databases would be indexed and cross-linked, so that even if an individual were found in more than one county, they could be located in the index. At the same time, volunteers were found who were willing to coordinate the collection of databases and generally oversee the contents of the web page. The MIGenWeb Project is an outgrowth of that original Kentucky project for the state of Michigan and also began in 1996.

The USGenWeb Project Policy on HTML code, graphics, etc.
It is the policy of The USGenWeb Project to obtain permission from the creator of the code, graphics, and backgrounds before using them on our pages unless they have been placed in the public domain. Images, text or data compilations SHOULD NOT be incorporated into USGenWeb/MIGenWeb pages without explicit written permission. The state coordinator has the responsibility to remove any links to websites which fail to meet The USGenWeb Project/MIGenWeb Project established guidelines/standards. More information on the copyright standards of the USGenWeb Project is available on their website. Please review their guidelines. If you have any questions or concerns please write to the State Coordinator.
Nederland / Verenigde Staten
Genealogische DatabankInhoud:
- Genealogie van de familie Gomes.
- Genealogische fragmenten Alkmaar.
- Europese adel en hun afstamming.

De site bevat enkele kerngebieden: Den Helder, Egmond aan Zee en Texel. Verder een groot aantal gegevens uit de rest van Noord-Holland en wat minder uit overig Nederland.
Elke maand een flinke uitbreiding.
De site bevat (31 jan 2009):
aantal personen: 181.000
aantal foto's: 125
aantal documenten: 626
aantal grafstenen: ca. 230
aantal verhalen: 19
aantal bronnen: > 20.000
Nederland
Hekman Digital Archive - Calvin College - Michigan ImmigrationHistory of the Hekman Library
From the 3,500 volume ''library room'' in 1915 to 1.7 million volumes in 2005 housed across four floors and the Internet, the Hekman Library has certainly seen many changes over the years. Many of the full text articles linked below, printed in various publications, provide readers with a glimpse of the issues that the Library faced, while other articles offer a reflection on the past, to the place that the Hekman Library occupied in the communities of Calvin and of Grand Rapids.
Nederland / Verenigde Staten
Het collectieve geheugen van GietenSinds 1 december 1998 maken huidige en vroegere inwoners, maar ook passanten van het Drentse dorp Gieten samen deze site. Iedereen kan meedoen aan de uitbreiding van de kennis over Gieten. Allereerst door het insturen van foto's en ander beeldmateriaal. Daarnaast door het schrijven van herinneringen, commentaren en anekdotes. Na meer dan twaalf jaar is 'Het Geheugen' al meer dan 600 pagina's groot! De site blijft nog steeds groeien.


NL(Drenthe)
Het Humanistisch Historisch Centrum (HHC)Het HHC levert met haar drie kerntaken op het gebied van archiveren, toegankelijk maken en publiceren een belangrijke bijdrage aan het behoud en de verspreiding van het humanistisch culturele en levensbeschouwelijke erfgoed. Het HHC verricht deze taken voor en met humanistische organisaties. Ze doet dit met een minimale vaste staf aan professionals en professionele infrastructuur. Voorts met een aantal toegewijde vrijwilligers. Bovendien werkt ze nauw samen met de Universiteit voor Humanistiek (UvH), Het Utrechts Archief en een wisselend aantal tijdelijke partners.Nederland
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee)Wat wil NiNsee doen met de slavernij geschiedenis?
Het NiNsee wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij het kennisnemen van de slavernijgeschiedenis en de erfenis daarvan. Wij willen dat de mensen zelf ontdekken wat geschiedenis is, wat slavernij was, wat de ervaring was van de slaven, wie de slavendrijvers waren en wie de zwarte mannen en vrouwen die geen slaven meer waren. Wij willen de bezoekers van onze site ook laten participeren in het identificeren van de erfenis van het slavernijverleden. Hoe meer mensen participeren bij het in kaart brengen van de erfenis van ons slavernijverleden, hoe groter de kans dat de verwerking van de geschiedenis in goede banen zal verlopen.

Hoe wil NiNsee dit aanpakken?
Een belangrijk middel is onze website. Op onze site kunt u literatuurverwijzingen aantreffen, beschrijvingen over belangrijke gebeurtenissen uit de slavernij geschiedenis, informatie over organisaties die actief zijn met het slavernijdossier, informatie over herdenkingsbijeenkomsten over de slavernij en haar erfenis. Op onze site kunt u ook verwijzingen vinden naar primaire en secundaire bronnen over de slavenhandel en de slavernij. Ten slotte biedt onze site mensen de gelegenheid om zelf informatie over de slavernij en haar erfenis te plaatsen. NiNsee is er voor en door de mensen. 
Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname
Het Onderwijs in de 19e en 20e eeuw (Speciaal m.b.t. de schoolmeesters 'Remery')Schoolmeesters Remery en het Onderwijs in Nederland in de 19e en 20e eeuw. (vele plaatsen, vele scholen, vele provincies in NL en BE)België / Nederland
Het online ANP-archief (Algem. Ned. Persbureau)Het ANP Historisch Archief bestaat uit ruim twee miljoen foto’s, ruim 300 meter tekstmappen en 1150 geluidsfragmenten. Alle niet-commerciële activiteiten van het persbureau - in beeld, tekst en geluid - worden ondergebracht bij ANP Foundation, dat zowel fondsenwerver als projectenbureau is. Het streven is een duurzaam beheer en volledige toegankelijkheid van het archief voor niet-commercieel gebruik, door samenwerking met culturele partners. Ook biedt de Foundation ondersteuning aan de ANP-businesslines en hun relaties door activiteiten rond het archief.

Wat zit in het fotoarchief: link
Wat zit in het tekstarchief: link
Nederland
Het Persmuseum - Journalistiek ErfgoedHet Persmuseum is de nationale bewaarplaats voor het journalistieke erfgoed. Het museum beheert een omvangrijke collectie kranten en tijdschriften vanaf 1600, een verzameling affiches en overige reclame-uitingen met betrekking tot de pers, een unieke collectie (originele) politieke tekeningen en persgrafiek, tal van archieven en foto’s rond journalisten en de persbedrijfstak, en een uitgebreide bibliotheek.Nederland
Het Red Star Line Museum te AntwerpenHet Nationaal Scheepvaartmuseum organiseert in 2002 de tentoonstelling ‘Landverhuizers’ over de geschiedenis van de Red Star Line en de emigratie via Antwerpen. Hiervoor worden ook de eerste contacten gelegd met de Ellis Island Foundation en het Ellis Island Immigration Museum in New York.
Na een verkennend onderzoek in België en de Verenigde Staten, richt het College van burgemeester en schepenen in 2004 een projectgroep op die de omvorming van de gebouwen van de RSL in Antwerpen tot een herdenkingsplek 'met een museaal-educatieve functie' onderzoekt.
Wij verzamelen en beheren voornamelijk audiovisuele getuigenissen en geschreven documenten die het Red Star Line-verhaal documenteren en vertellen. Ook vandaag zijn wij nog steeds op zoek naar getuigenissen die een bijdrage leveren aan de reconstructie van de geschiedenis van de Red Star Line.
België / Nederland
Het Stenen Archief - GrafstenenDe matsevot van de Ashkenazische Begraafplaatsen in Nederland

"Het Stenen Archief"
Een gemeenschappelijk digitalisatieproject van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en Akevoth. Dit joint-venture project is een project op lange termijn en zal worden uitgevoerd in twee fasen.
A.-Het fotograferen, digitaliseren en het vertalen van de grafstenen. (stadium 1)
B.-Het volledig in beeld brengen van de begraafplaatsen als aanvulling op eerdergenoemde databank, na voltooing (stadium 2).

Een team van 6 vaste medewerkers in Nederland, Israel en Engeland houdt zich bezig met dit digitalisatie proces. Aangezien het risico van beperkt onderhoud relatief het grootst is bij de kleinere begraafplaatsen van de verdwenen Joodse gemeenten, verspreid over Nederland, is er voor gekozen, deze begraafplaatsen als eersten online te plaatsen. Iedere grafsteen, van een begraafplaats die volledig is bewerkt, heeft een eigen pagina.
Nederland
Het Streekhistorisch Centrum te StadskanaalHet documentatiecentrum bevat ruim 25.000 foto’s, 15.000 documenten, boeken, krantenknipsels, dia’s en video’s, die samen de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde, maar ook van de Drentse veendorpen vertellen. Daarnaast bewaren we voorwerpen die te maken hebben met de streek: oude gereedschappen, huishoudelijke voorwerpen, attributen uit de scheepvaart, enzovoort. De hele collectie is in samenwerking met Biblionet Groningen online raadpleegbaar door middel van de Aquabrowser. NL(Drenthe / Groningen)
Het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal (SHC) (Stadskanaal en de Semslinie)Het documentatiecentrum bevat ruim 25.000 foto’s, 15.000 documenten, boeken, krantenknipsels, dia’s en video’s, die samen de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde, maar ook van de Drentse veendorpen vertellen. Daarnaast bewaren we voorwerpen die te maken hebben met de streek: oude gereedschappen, huishoudelijke voorwerpen, attributen uit de scheepvaart, enzovoort. De hele collectie is in samenwerking met Biblionet Groningen online raadpleegbaar door middel van de Aquabrowser.

In 1615 werd de Semslinie getrokken, de grenslijn dwars door de Oostermoerse venen tussen Drenthe en Westerwolde. Tal van grensgeschillen over het gebruik van de woeste gronden waren voor die tijd uitgevochten tussen de Onstwedder boeren en die van Buinen en Valthe.
Toen in de 17e eeuw werd begonnen met het ontginnen van dit veengebied werd een duidelijke afbakening van de markgronden noodzakelijk. Stadhouder Willem Lodewijk gaf daarom de opdracht aan de landmeters Jan Sems en Jan de la Haye een definitieve grenslijn uit te zetten. Op 2 maart 1615 was de kaart met de grens gereed. Over de getrokken grenslijn bestond weinig verschil van mening. De Groningers maakten echter bezwaar tegen de toedeling van Ter Apel aan Drenthe, met als argument dat het klooster daar ooit bij het bisdom Münster had behoord en nooit bij dat van Utrecht, waar Drenthe ooit onder viel, als deel van het Oversticht. Johan Sems ging daarop weer aan het werk en kwam in oktober 1615 met een kaart waarop Ter Apel Gronings was. Hiertegen had Drenthe weer bezwaren.
NL(Drenthe / Groningen)
Historische kranten in beeld (KB)De belangrijkste Nederlandse kranten van 1618 tot 1995 online.
Een selectie van landelijke, regionale, lokale, Nederlands-Indische, Surinaamse en Antilliaanse kranten en extra titels uit 1940-1945.
Indië / Nederland
Historische Ver. Nieuw-Buinen/Buinerveen (Blad: 't Turfschip)Verbeeld Verleden v.m. Gemeente BorgerNL(Drenthe)
Historische Vereniging 't Fledder Kerspel Blad: Kerspelstokkies)Historische Vereniging Vledder
Een site waarop U heel veel gegevens zult kunnen vinden. Natuurlijk gegevens welke de vereniging betreffen. Maar we willen ook vooral aandacht schenken aan allerlei zaken, gebouwen, gebeurtenissen en personen die raakvlakken hebben met de historie van het gebied dat de vereniging bestrijkt te weten het grondgebied van de voormalige gemeente Vledder. Dit omvat de dorpen; Boschoord, Doldersum, Frederiksoord, Nijensleek, Vledder, Vledderveen en Wilhelminaoord.
NL(Drenthe / Friesland)
Historische Vereniging "Oud Vries” (Blad: Vriezer Cronieck)Markegegevens brengen ons een paar eeuwen terug in de geschiedenis van de voormalige gemeente Vries. Notulen en verslagen van diverse instanties en verenigingen, die in het verleden van grote betekenis zijn geweest binnen onze gemeentegrenzen, zijn in te zien in ons onderkomen. Bewonersgeschiedenis en de genealogie van diverse families zijn opgeslagen aan de Suudbrink in Vries, evenals veel gemeentelijke zaken, kerkgeschiedenis en zaken uit het onderwijs. In meer dan 160 ordners en archiefdozen is veel informatie uit de historie van deze omgeving voor handen. Ook de archieven van ‘Vrouwen van Nu Vries’, de openbare lagere school in Vries, een reisvereniging voor bejaarden uit Vries en een schat aan gegevens van voetbalafdeling van sportvereniging VAKO zijn bij de historische vereniging ondergebracht. Dit is natuurlijk lang niet alles.
Komt u gerust eens langs, misschien kunnen wij u helpen een antwoord te vinden op vragen die u al geruime tijd bezighouden.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart - BalkbrugDe HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Borger (Blad: de Zwerfsteen & 't Turfschip)De volledige naam luidt: “Stichting Harm Tiesing – Historisch genootschap voor de regio Borger”.
De term “regio Borger” geeft het gebied aan van de vroegere gemeente Borger: ongeveer het noordelijke deel van de huidige gemeente Borger-Odoorn.
Oprichting Stichting Harm Tiesing: Op 13 januari 1986 is de stichting opgericht en draagt de naam van de in Borger geboren en getogen schrijver Harm Tiesing (1853 – 1936). Van zijn hand verschenen meer dan 1.000 publicaties, vooral over het volksleven en de landbouw in Oost-Drenthe. Wij willen met deze naam de herinnering aan de markante en voor de historie van Drenthe zo belangrijke figuur levend houden.
Het blad is ook van de ist. Ver. Nieuw-Buinen/Buinerveen
NL(Drenthe)
Historische Vereniging der Gemeente Gasselte (Blad: Op 't Spoor)Het esdorp Gasselte is de oudste kern. Uit opgravingen kan men concluderen dat er reeds in de 9e eeuw een nederzetting was met grote boerderijen ten westen van het huidige dorp. Ook is uit verschillende vondsten gebleken dat al duizenden jaren voor onze jaartelling er zich mensen hebben opgehouden in deze streek. Karakteristiek is de NH-kerk (het witte kerkje). Deze kerk dateert uit de tweede helft van de dertiende eeuw en was toen gewijd aan de Heilige Maagd Maria.
De buurtschap Kostvlies is omstreeks 1850 ontstaan door vestiging van eekschillers uit Gelderland.
Het veengedeelte is vanaf 1660 tot ontwikkeling gekomen. Boeren van de marke Gasselte aan wie dit woeste en lege gebied behoorde, verkochten een groot deel van dit gebied aan de secretaris van het Landschap Drenthe met twee compagnons. Dit drietal heeft de ontginning met voortvarendheid aangepakt. De Hunze werd beter bevaarbaar gemaakt en er werd een kanaal gegraven voor afvoer van de turf. Zo ontstonden Gasselternijveen en Gasselterboerveen als veenkoloniën, waarbij zich in de loop der tijden vele schippers vestigden in eerste instantie voor de afvoer van de turf naar alle windstreken. Tot 1830 voeren zij met hun vrachten over de Hunze, maar door het wegspoelen van een sluis bij Spijkerboor konden zij Gasselternijveen niet meer bereiken. Dit duurde tot 1839. Toen was de Gasselternijveenschemond gereedgekomen en konden de schippers hun thuishaven weer bereiken.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Gemeente BeilenUit onderzoek is gebleken dat ongeveer 20.000 jaar geleden rond Beilen al mensen woonden. Omstreeks het jaar 1000 werd Beilen al genoemd in oorkonden. In daarop volgende bronnen werd dit vermeld als: Bele (1139), de Beile (1205), de Beilne (1256), in Beylen (1292), to Beylen (1331), van Beylen (1335) en Beylen (1339); ook de Franse kaart van Drenthe (1811-13) geeft Beylen aan. Ooit opgevat als Bijllo: uitgehouwen plaats in het bos; eerder valt te denken aan bele, bei, beile: zwelling, buil, heuvel(landschap) en/of bagil: moeras.
Beilen is de hoofdplaats van het Beiler dingspil, één van de zes dingspillen, tevens parochies in Drenthe. De huidige hervormde Stefanuskerk was eertijds een zgn. eigenkerk van de bisschop van Utrecht. Toren en koor dateren uit de 15de eeuw, het schip uit de 16de eeuw. De kerk werd in 1937-1938 gerestaureerd; bij deze restauratie werden de kruisribgewelven gerestaureerd. Van het oude meubilair is niets bewaard gebleven. Het orgel dat hier in 1840 werd geplaatst, is afkomstig uit de Broerkerk te Groningen.

De hof van Beilen behoorde in 1331 aan de heer van Borculo. In de kerk werden in de Middeleeuwen vergaderingen van de landsdag, zowel de regelmatige als de bijzondere, gehouden naast die op de Bisschopsberg, in het Grollerholt en te Hulsvoorde.

In de 18de eeuw werd Beilen een pleisterplaats op de route Groningen-Meppel en groeide uit tot een dorp met veel kleine boeren en neringdoenden. Op 8 augustus 1820 is het dorp vrijwel geheel afgebrand; alleen de kerk, de school en veertien huizen bleven staan.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Hasselt (Blad: Hasselt Historiael)Hasselt ligt aan het Zwarte  Water, uitloper van de Vecht. Dit water had een open verbinding met de Zuiderzee, nu IJsselmeer. Hasselt werd als zodanig een handige plaats voor de scheepvaart, voor aanvoer en doorvoerhandel, ook van personen uit Duitsland. Hasselt lag in een gebied dat geregeerd werd door de bisschop van Utrecht (Het Sticht), namelijk Het Oversticht. Daar de bisschop bij vijandelijke invallen zelf niet zo gauw ter plaatse kon zijn met een leger moest hij in het Oversticht bondgenoten hebben. Zo hielpen in 1227 ridders uit Hasselt hem tegen opstandige Drenten (Slag bij Ane). Maar er waren ook machtige edelen die tegen hem opstonden (Van Eerde, Van Voorst, Van de Rutenborg, enz.).
Omstreeks 1252 kreeg Hasselt stadsrecht van bisschop Hendrik van Vianden. Wat eerst een nederzetting was werd nu een stad. Het principe van de middeleeuwse burcht ontstond. Er kwam een ommuring met daar om heen een gracht en daarbuiten vaak weer ophogingen (wallen). Hierdoor konden inwoners veiliger wonen. Ondanks enkele veranderingen heeft Hasselt zijn historische karakter voor een groot deel weten te behouden. De historische binnenstad van Hasselt en zijn verdedigingsgordel zijn in 1982 aangewezen als beschermd stadsgezicht. In de binnenstad bevindt zich een stadsdeel met grote historische waarde: de grachtengordel met de Brouwersgracht, Prinsengracht, Baangracht en Heerengracht. Dit deel van de stad ontleent zijn ‘belevingswaarde’ vooral aan de grachten, kades en monumentale panden. In totaal kent Hasselt ruim 70 rijksmonumenten.

Met het oog op de geschiedschrijving van Hasselt is het oude archief van onschatbare waarde. Voor zover bekend is het nooit door brand geteisterd. Het archief is daardoor, zowel in omvang als betekenis, één van de belangrijkste in Overijssel. Doordat er zoveel bewaard is gebleven, geeft het een zeer consistent overzicht door de eeuwen heen. Het archief wordt momenteel beheerd door de gemeente Zwartewaterland. Om de toegankelijkheid en juiste conserveringscondities ook voor de toekomst te waarborgen, is het archief inmiddels ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Nijeveen en Kolderveen (vroeger Nieveen en Colderveen)Fraaie site van de Historische Vereniging Nijeveen; ze geeft ook een kwartaalblad uit dat indertijd de naam Diekpraot heeft gekregen naar de dijken Dorpsstraat en Kolderveen. Ook is er een Beeldbank: er staan nu meer dan 2.000 foto's op. Jammer genoeg ontbreken veel namen. Misschien kunt u ons helpen. Heeft u interesse in de geschiedenis van Nijeveen/Kolderveen? Misschien kunt u eens in overweging nemen lid te worden van onze vereniging.NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Roon (Blad: Roon)De Historische Vereniging Roon is opgericht op 23 oktober 1978.
Doelstellingen:
-Het onderzoeken, vastleggen en uitdragen van de geschiedenis van de voormalige gemeente Roden.
-Bevorderen dat panden, landschappen, gebruiken, dialecten, voorwerpen en uitdrukkingen die van historisch belang zijn, behouden blijven.
-Er wordt vier keer per jaar het tijdschrift "Roon" uitgegegeven.
-Daarnaast wordt er 6 keer per jaar een Roneravond gehouden met de ene keer een lezing, de andere keer amusement door middel van toneel, cabaret en muziek.
-De werkgroep Archief, nu op de bovenverdieping van het koetshuis van havezate Mensinghe, houdt iedere dinsdagmiddag zitting. Daar kan men eventueel benodigde informatie opzoeken.
-Verder werkt de Historische Vereniging Roon mee aan de Open Monumentedagen in de gemeente Noordenveld.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging StaphorstWelkom op de website van de Historische Vereniging Staphorst. Op deze website laten wij de geschiedenis zien in de omgeving van Staphorst. Zoals u misschien al was opgevallen is het ontwerp van deze site geheel in Staphorster stijl. Herkenbaar is het Staphorster stipwerk aan beide zijden en het blauwe melkrek-motief. Kijk verder rond en laat u nog meer verrassen.

Onze vereniging heeft een archief met duizenden foto’s, dia’s en filmmateriaal. Een werkgroep is bezig dit materiaal te digitaliseren. De gedigitaliseerde foto’s worden opgeslagen in een zogenaamde beeldbank. De beeldbank kent een open en een gesloten gedeelte. De foto’s in het open gedeelte zijn door iedereen te bekijken op link.
U kunt hier zoeken op naam, onderwerp, trefwoord, jaartal enz.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (Blad: Old Steenwiek)In het begin van de jaren tachtig werd een oud stadsdeel bij de Grote Kerk afgebroken. Dit was een zo grote ingreep in de historische bebouwing van Steenwijk, dat een groep wakkere inwoners met gevoel voor het historisch erfgoed in 1984 de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken oprichtte.
In de eerste bestuursvergadering werd besloten zo spoedig mogelijk met de uitgave van een periodiek te beginnen. Als titel werd gekozen
HISTORISCHE MEDEDELINGEN, officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Het verscheen viermaal per jaar.

Inhoudsopgave Old Steenwiek (Historische Mededelingen): 578 titels.
U kunt oude nummers nabestellen (zie ook de lijst met titels)

Op de website: de Bibliotheek en een Lexicon
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Historische Vereniging Westerwolde (Gr.) (Blad: Terra Westerwolda)Tot het midden van de dertiende eeuw behoorde Westerwolde tot het graafschap Agrotingo en maakte het als zodanig deel uit van de bezittingen van de graven van Ravensberg. In 1252 verko­pen deze hun rechten aan de bis­schop van Munster. Van enige bestuur­lijke invloed van Mun­sterse zijde is aanvankelijk geen sprake. Net als de inwoners van de naburige Friese landen erkent men geen landsheerlijk gezag bo­ven zich. Pas in 1316 komt het tot het een formele overeenkomst waarbij de Westerwoldingers de bisschop van Munster als hun landsheer erken­nen en ‘dat voor elk huis in onze landschap waaruit rook opgaat, bij wijze van belasting een hoen zal gegeven worden ten tijde van het feest van de Heilige Michaël ‘(29 septem­ber).

Het waarschijnlijk uit Reiderland afkomstige hoofdelinggeslacht Addinga weet zich aan het einde van de veertiende eeuw meester te maken van het overheidsgezag in Westerwolde. Door hun machtsstreven komt het spoedig tot schen­dingen van wat de Westerwolders als hun oude rechten en gewoonten beschouwen en in 1391 wordt Egge Addinga, de stamvader van het geslacht, vermoord. Na hem komt het nog herhaaldelijk tot nieuwe bloedige conflicten met zijn nazaten. Uiteindelijk verliezen de Ad­dinga’s hun gezag nadat de borg van de familie bij Wedde in 1478 door de Stad-Groningers wordt ingenomen en verwoest. Bij verdrag krijgt de Stad het gericht van Westerwolde in leen van de bisschop van Munster.
NL(Drenthe / Groningen)
Imagebase Universiteitsbibliotheek VU AmsterdamDe beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ze bevat hoogwaardige beelden en gedetaileerde beschrijvingen van verschillende collecties. Daardoor zijn ze geschikt voor onderzoek in binnen- en buitenland.
Een greep uit het rijke aanbod:
kleitabletten en andere voorwerpen uit het Nabije en Midden-Oosten,
gegraveerde portretten van protestantse kopstukken (ca. 1500),
historische kaarten (van voor 1900).
Nederland
In en om AssenDeze internet catalogus richt zich op de geschiedenis van Drenthe, markante Drenten en bijzondere plekjes in het Drentheland.

Assen: Sinds omstreeks 1600 zetelt in Assen het bestuur van Drenthe. In de eeuwen daarvoor was het 'maer een klooster'. Assen kan in tegenstelling tot vele andere provinciehoofdsteden in ons land niet terug zien op een roemrucht middeleeuws verleden.Toch is zijn geschiedenis boeiender dan velen denken...

Info:De op deze website geplaatste artikelen en foto’s zijn niet door mij maar door anderen gemaakt. Ik heb ze gekozen omdat zij iets toevoegen aan het op de kaart zetten van de cultuur van Drenthe. Mocht ik echter door het plaatsen persoonlijke belangen hebben geschonden, laat het mij dan weten. De betreffende artikelen of foto’s zullen dan worden verwijderd.

Snel en gericht zoeken kunt u via het alfabetisch overzicht.
NL(Drenthe)
Indische kamparchieven (i.s.m. NIOD)Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) belandden tienduizenden Europese burgers in interneringskampen. Militairen werden in krijgsgevangenkampen ondergebracht en tewerkgesteld, binnen en buiten Indië. Na de Japanse capitulatie brak op Java een onafhankelijkheidsstrijd los die de evacuatie van de mensen uit de kampen ernstig hinderde. Ook kwamen in deze bersiapperiode burgers die tot dan toe buiten de kampen waren gebleven, in zg. republikeinse kampen terecht. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) brengt op deze website de kampen in beeld die in de periode 1942-1948 op Indisch grondgebied hebben bestaan. Klik op een regio in onderstaande kaart om uw reis door deze website te beginnen.Indië / Nederland
Johannes Vermeer en tijdgenoten - LucasgildeA multimedia encyclopedic 2000+ page web site on
Johannes Vermeer & life in Delft
New: Private lectures / Vermeer Tours and Public speaking engagements.
Met o.m. 2 doorzoekbare boeken over het Lucasgilde van Obreen.

Nederland
Joods Historisch MuseumHet Joods Historisch Museum verzamelt objecten en kunstvoorwerpen die een relatie hebben met de religie, cultuur en geschiedenis van de joden in Nederland en haar voormalige koloniën. De verzameling is verdeeld over de museumcollectie en de mediatheek.

De museumcollectie omvat meer dan 11.000 kunstvoorwerpen, ceremoniële objecten en historische objecten. Slechts vijf procent van deze collectie is permanent in het museum te zien. Het andere deel van de collectie verblijft in het depot en wordt soms gebruikt voor tentoonstellingen, ook in andere musea. Deze ' verborgen' collectie is wel op deze website te zien. U kunt kijken en zoeken in de museumcollectie.

De mediatheek verzamelt vooral documentaire informatie maar beheert ook een collectie historische documenten en foto's. Deze collectie omvat het brede verzamelgebied van de joodse geschiedenis en cultuur in het algemeen en bestaat uit meer dan 43.000 boeken, brochures, documenten, foto’s, audio- en videomateriaal. Een deel van de mediatheekcollectie (literatuur en audiovisueel materriaal) is via deze website te raadplegen: mediatheekcollectie. Meer informatie over de mediatheek.

Het museum legt onderzoek van deelcollecties vast in diverse publicaties, zoals reeds van het textiel, van de ceremoniële objecten en van de Charlotte Salomon collectie is gebeurd.
Nederland
Kadaster: Tijdreis over 200 jaar topografie (TopoViewer: 200 jr kijken naar 1 plekje !)200 jaar de kaarten van 1 plek zien als een dia-serie !!
Het Topographisch Bureau werd op 18 februari 1815 opgericht. Sinds die datum verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie: bijvoorbeeld over de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Later ging het Bureau verder onder de naam Topografische Dienst. In 2004 werd de Dienst onderdeel van het Kadaster. Hiermee haalde het Kadaster jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie in huis. 200 jaar topografische kaarten van topniveau; een resultaat om trots op te zijn. Om dit niveau te behouden investeren we in innovaties, waar mogelijk in samenwerking met overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. Door nieuwe methoden en technieken hebben gebruikers nog meer plezier van onze kaarten. Deze zijn actueler dan ooit en sinds kort bieden we zelfs een topografische kaart aan in 3D.

Om 200 jaar topografie te vieren is deze tijdreis-app gemaakt. ontdek met de app 200 jaar aan topografische gegevens van nederland!
Nederland
Kamp Westerbork: Bevrijdingsportretten 1945 met korte biografieën van overlevenden Op 12 april 1945 bevrijdden Canadese soldaten kamp Westerbork. Op dat moment bevonden zich nog ruim 850 gevangenen in het kamp. Voor een deel mensen die al langere tijd in het kamp verbleven, voor een deel opgepakte onderduikers die na het vertrek van de laatste trein in kamp Westerbork aankwamen. Met de bevrijding kwam een einde aan jaren van vervolging en gevangenschap.
Op 12 april 2015 is uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding van kamp Westerbork , onder andere met het project Bevrijdingsportretten. Voor de Bevrijdingsportretten zijn korte biografieën van overlevenden van kamp Westerbork geschreven, gefilmd, als audio-portret opgenomen of kunstzinnig verwerkt.

Menu: Info en Tags (link)

* Bij het samenstellen van de portretten hebben wij onze uiterste best gedaan om in contact te komen met geportretteerden, familieleden van geportretteerden en rechthebbenden van foto-, audio- en filmmateriaal. Gekozen is om mede vanwege de leesbaarheid de (meeste) portretten zonder bronvermelding te tonen. De gebruikte bronnen kunnen worden opgevraagd bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Nederland
Katholiek Documentatie CentrumHet KDC bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland sinds het begin van de 19e eeuw. Al deze documentatie is voor onderzoek beschikbaar.
Het KDC geeft daarnaast informatie over de geschiedenis van het katholiek leven in Nederland vanaf 1800 tot heden, zowel aan individuele vragenstellers als door mee te werken aan handboeken en encyclopedieën.
In het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis (DKE) is de geschiedenis van katholieken in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw te lezen en te bekijken. Aan de hand van uitgebreide artikelen, maar met name een grote collecties aan foto''s, originele teksten, video- en geluidsfragmenten.
Nederland
Kerken in Beeld (Fotoarchief Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed)In 1965 is het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed (voorheen Instituut voor Liturgiewetenschap) begonnen met het aanleggen van een fotoarchief van kerkgebouwen in Nederland. Dit omvat inmiddels ca. 3.000 kerken met in totaal zo’n 60.000 opnames van zowel historische als moderne gebouwen, zowel protestants als katholiek. Van iedere afzonderlijke kerk is een systematisch opgebouwd dossier aanwezig, met daarin oude afbeeldingen (voor zover beschikbaar), gevolgd door exterieuropnames (overzicht en details) en interieuropnames (idem).
De bestanden in dit archief zijn vrij te downloaden en te gebruiken. Voorwaarde bij publicatie is een duidelijke vermelding van de rechthebbende, op de volgende wijze: Foto collectie Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed, Rijksuniversiteit Groningen. N.B. alle fotorechten berusten bij het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, reproductie zonder bronvermelding wordt bestraft.
Deze databank en alle foto’s die erin zitten zijn gratis beschikbaar gesteld. Met de ontwikkeling en het beheer van deze website zijn echter wel kosten gemoeid. Iedere vrijwillige bijdrage wordt daarom zeer op prijs gesteld.
Nederland
Kerken-in-Beeld Rijksuniversiteit Groningen (Fotoarchief Inst. v Chr. Cult. Erfgoed)Kerken vormen het leeuwendeel van de monumenten in ons land. Hun bouw en inrichting vormt een spiegel van onze cultuurgeschiedenis. Ze werden gebruikt voor de viering van de eredienst (protestants, katholiek), maar daarnaast getuigen ze ook van stijlontwikkelingen in kunst en architectuur, economische omstandigheden, sociale verhoudingen, de invloed van het wereldlijk gezag en opvattingen van restaurateurs.
In 1965 is het Instituut voor Liturgiewetenschap (nu Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed) begonnen met het aanleggen van een fotoarchief van kerkgebouwen in Nederland. Inmiddels zijn ca. 3.000 kerken hierin vertegenwoordigd met in totaal zo'n 60.000 opnames van zowel historische als moderne gebouwen, protestants en katholiek. Ieder dossier is systematisch ingedeeld: per kerk bestaat het eerste deel uit oude afbeeldingen (voor zover beschikbaar), gevolgd door exterieuropnames (overzicht en details) en interieuropnames (idem).
De kerken zijn nu nog alleen per plaats raadpleegbaar. In de nabije toekomst moeten deze per kerk in afzonderlijke mappen geordend zijn, en moet ook de datum van opname bij iedere foto zichtbaar zijn. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt! Uw financiële bijdrage voor dit werk wordt zeer gewaardeerd! (zie boven).
Nederland
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)In de catalogus zijn beschrijvingen opgenomen van gedrukte werken, handschriften en archivalia, kaarten en audiovisuele materialen. In veel gevallen wordt ook rechtstreeks toegang geboden tot gedigitaliseerde bronnen.
- Titels kunnen gedownload worden naar uw e-mailadres met de optie ''Bewaren''
NB:
De standaard zoeksleutel is ''alle woorden''. Deze sleutel zoekt in velden als ''Auteur'', ''Woorden uit de titel'' en ''Trefwoorden KITLV Thesaurus''.
Als u wilt zoeken met samengestelde trefwoorden, maak dan gebruik van de zoeksleutel ''Trefwoorden KITLV Thesaurus''.
Met behulp van ''Geavanceerd'' kunt u uw zoekopdracht verfijnen naar bv. materiaalsoort, jaar van publicatie, taal en land.
Voor meer informatie over zoekmogelijkheden en zoekresultaten kunt u gebruik maken van de helpfunctie bovenaan de pagina.

Een deel van de collectie is niet direct beschikbaar. In de catalogus vindt u de actuele informatie bij de betreffende titels.
Nederland / Wereld
Koninklijke Verzamelingen: Het Hofpersoneel tussen 1814 en 1940De Koninklijke Verzamelingen hebben circa vijftig stamboeken gedigitaliseerd. Ze bestrijken de periode 1814-1940, van koning Willem I tot en met koningin Wilhelmina. Met behulp van de vrijwilligers van het platform VeleHanden zijn de gegevens uit de stamboeken geïndexeerd en doorzoekbaar gemaakt.

Het personeel werd ingeschreven in stamboeken, die per hofdepartement werden bijgehouden. Hierin werden zorgvuldig de persoonlijke gegevens opgeschreven, zoals naam, geboortedatum en geboorteplaats. Bovendien werden in veel registers ook de veranderingen in de functie vastgelegd, of bijzonderheden, zoals de decoraties die men ontving. Zelfs eerdere betrekkingen zijn hier soms in terug te vinden. De registers vormen een rijke bron aan informatie over het personeel in dienst van het Hof.
Nederland
Kuypers Gemeente-Atlas van Nederland uit 1865-1870 (met toelichtingen) Deze website combineert Kuypers Gemeente-Atlas van Nederland uit 1865-1870 met afbeeldingen en plaatsbeschrijvingen uit Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in een reeks naar de natuur getekende schilderachtige gezigten en beschreven door J.L. Terwen uit 1858 om zo tot een interactief beeld van de topografie van Nederland in het midden van de negentiende eeuw te komen.

Kaartgegevens (zie ook link)
Op dit moment bestaat de kaart uit 8136 tegels. Voornamelijk het westen van Nederland (heel Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant), en kleine delen van de Achterhoek, Twente, Friesland (Ameland) en rond het Drielandenpunt). Heel Nederland zou zo'n 20.000 tegels beslaan. Ik ben dus op zo'n 41%.
Opmerkingen? Vragen? Stuur een mailtje.

Meewerken?
Het is ondoenlijk voor mij om de beschrijvingen uit Het Koningrijk der Nederlanden.. van J.L. Terwen van alle plaatsen over te typen (of te OCR'en) en in een database te zetten. Het boek is gescand door HathiTrust. Plaatsbeschrijvingen zijn dus erg welkom per mail.

Credits
De Google-maps implementatie is gebaseerd op Mike Williams' Google Maps API Tutorial.
De Gemeente Atlas-scans zijn — met toestemming — afkomstig van www.atlas1868.nl.
De topografische informatie over Rotterdam is gebaseerd op de uitstekende site van de familie Engelfriet.
Nederland
Landelijke Ver. tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (of LVBHB)De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig zet zich in om oude bedrijfsvaartuigen te bewaren.Het gaat om schepen, die meer dan 50 jaar geleden Hollands Glorie op de Nederlandse, Duitse en Belgische rivieren en kanalen hebben hoog gehouden. Dat zijn niet alleen vrachtschepen, maar ook vissersschepen, veerponten, parlevinkers en werkbootjes. Kortom: schepen van allerlei soort, zeilend, gesleept of met een motor, die de economie van Nederland draaiende hielden. Vrijwel alle schepen zijn in handen van particulieren, die hun schip vaak letterlijk van de sloop hebben gered. De schepen worden zonder (of met maar een heel klein beetje) subsidie, met veel liefde en kennis in de vaart gehouden. Hier vindt u ook de schepen van de leden van de LVBHB, gesorteerd op scheepstype: (evt. op naam)

-Aken, Tjalken, Klippers, Steilstevens, Westlanders, Stoom- en motorschepen.
-Sleep- en duwboten, Sleepschepen, Vissersschepen, Zeeschepen, Werkvaartuigen, Overige schepen.
Nederland
Leukste Woordenboek Nederlands 19e eeuw (online zoeken mbv F3-toets)Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen van Taco H. de Beer en Eliza Laurillard, in een editie van Ewoud Sanders uit 1993. Het betreft een facsimile van de uitgave uit 1899 met een toegevoegde inleiding van Ewoud Sanders. Het originele werk verscheen in afleveringen van 1893-1899.
Doordat de inleiding is ingevoegd in het oorspronkelijke werk, is de paginering van het voorwerk nogal ongebruikelijk.
Nederland
Maritiem Museum Rotterdam (met database Maritiem Digitaal)Het Maritiem Museum Rotterdam is samen met het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam initiatiefnemer van de website Maritiem Digitaal. De site biedt gebruikers de gelegenheid objecten en literatuur te zoeken in relatie tot het maritieme verleden van Nederland. De gehele geregistreerde collectie van het Maritiem Museum is op link te raadplegen. Maritiem Digitaal is een gezamenlijke database van de belangrijke maritieme musea in Nederland, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden. Naast het opzoeken van gegevens kunt u ook zelf commentaar en foto- en videobestanden aan de informatie toevoegen.Nederland
Met AnnoDrenthe.nu beleef je DrentheOp de website (en in de mobiele app) van AnnoDrenthe.nu kun je met de tijdbalk navigeren door verschillende historische kaarten van Drenthe:
--1940: Bonnebladen, de gedetailleerde opvolger van de TMK, uit de periode 1926-1948, 1:25.000
--1900: Bonnebladen, de gedetailleerde opvolger van de TMK uit de periode van 1898-1928, 1:25.000
--1850: de Topografisch Militaire Kaart (TMK), de gedetailleerde veldminuten van circa 1850, 1:25.000
--1800: de Franse Kaarten uit 1811-1812 en Hottinger Kaarten van Zuid-Oost Drenthe uit 1788-1792 (deze kaarten komen binnenkort beschikbaar)
--1640: de eerste kaart van Drenthe door Cornelis Pijnacker uit 1634
NL(Drenthe)
Metamorfoze: Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren ErfgoedMetamorfoze is het nationale subsidieprogramma voor het behoud van papieren erfgoed; collecties van archieven, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Het doel van het programma is het conserveren van het, door versneld autonoom verval bedreigde, papieren erfgoed. Metamorfoze concentreert zich op materiaal van Nederlandse origine dat van nationaal belang is.
Metamorfoze subsidieert conserveringsprojecten die door erfgoedinstellingen worden uitgevoerd. Daarvoor zijn twee trajecten ingericht: Archieven en bijzondere collecties (ABC) en Boeken, kranten en tijdschriften (BKT). Daarnaast verstrekt het bureau tijdelijk subsidie voor het scannen van microfilms die eerder in het kader van Metamorfoze zijn vervaardigd.
Nederland
Museum De Lakenhal (Leiden)Het stadsbestuur van Leiden besluit op 8 mei 1639 tot de bouw van een keurhal voor wollen lakense stof: de Laecken-Halle. Stadsbouwmeester Arent van ’s-Gravesande (ca. 1610-1662) krijgt de opdracht een classicistisch stadspaleis te ontwerpen. De hal moet de kwaliteit en internationale reputatie weerspiegelen van de stoffen die Leiden in de Gouden Eeuw zo rijk maken.
Het topjaar van de Leidse lakenproductie is 1698: bijna 30.000 lakens vinden hun weg op de wereldmarkt.
Vanwege het verval van de textielnijverheid verliest de Laecken-Halle de functie van keurhal voor lakense stoffen en wordt in 1820 in gebruik genomen als Halle van Manufacturen en cholerahospitaal.
In 1869 start de verbouwing tot stadsmuseum. Stadsarchitect J.W. Schaap krijgt de opdracht om een trappenhuis toe te voegen en om de tweede verdieping van de Lakenhal te verbouwen tot tentoonstellingsruimte. Andere vertrekken van de Lakenhal worden in de periode 1872-1874 bij het museum betrokken.
Tegenwoordig valt er een uiteenlopende collectie te bewonderen waaronder werk van grote meesters als Rembrandt, Lucas van Leyden en Theo van Doesburg.
Nederland
Nationale fotografendatabase (met 42.000 Fotografen vanaf 1839)De website Fotografen.nl is in afwachting op een vervolgproject tijdelijk niet meer beschikbaar. Uw toegevoegde opmerkingen bij een fotograaf zijn allemaal verwerkt. De fotografenrecords uit Fotografen.nl blijven online beschikbaar en zijn raadpleegbaar in RKDartists, één van de zeven online databases van het RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis). U kunt gebruikmaken van verschillende zoek- en filteropties, waardoor u de resultaten kunt preciseren en met een account voor Explore kunt u ook selecties bewaren of vergelijken.
Nederland
Nederland in 76.000 oude ansichten (met zoekmogelijkheden)Op deze website kunt u van veel plaatsen in Nederland oude ansichten bekijken. Verzamelaars klik hier om uw verzameling gratis online te zetten.Nederland
Nederland van Boven (VPRO)Nederland van Boven is een ode aan het maakbare Nederland. Door middel van datavisualisaties, indrukwekkende luchtbeelden en portretten van helden op de grond laten we zien wie we zijn en hoe onze mentaliteit ons land gevormd heeft.
Wie naar de krioelende mierenhoop kijkt die Nederland is, vraagt zich af waarom ons land niet elke dag totaal vastloopt in een ongelofelijke chaos. Maar wie van bovenaf naar ons land kijkt ziet iets heel anders: een precisie-uurwerk. ‘Nederland van Boven’ kijkt vanuit vogelperspectief met behulp van helikopters, paragliders, ballonnen en vliegers naar de ritmes en patronen van Nederland.
Nederland
Nederlands FotomuseumEen beeldbank met een enorme verzameling foto's.
Via een zoekopdracht kunt u specifiek zoeken;
maar ook de verzamelingen van een fotograaf zijn te bekijken.

Regelmatig publiceren medewerkers van het Nederlands Fotomuseum online dossiers. De dossiers gaan dieper in op uiteenlopende onderwerpen op het gebied van fotografie zoals bijvoorbeeld daguerreotypieën, fotografisch materiaal bewaren of de fotograaf John Fernhout. De dossiers bieden u basiskennis over het onderwerp plus een verzameling nuttige tips om u verder te verdiepen.
Nederland
Nederlands Instituut voor OorlogsdocumentatieHet Instituut is kort na de bevrijding, op 8 mei 1945, opgericht in het besef van het grote belang van de bezettingsperiode. Sinds 1 januari 1999 is het Instituut onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) bestaat nu meer dan zestig jaar en is hét centrum in Nederland voor de kennis en de bestudering van Nederland (inclusief Nederlands-Indië) en de Tweede Wereldoorlog. Enige jaren geleden is het werkterrein van het Instituut verruimd en is het onderzoeksterrein geformuleerd als de geschiedenis van de beide wereldoorlogen in hun contemporain-historische context, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn.

Bij het NIOD zijn archieven van de Duitse bezetting van Nederland en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië bijeengebracht, evenals grote collecties illegale kranten en pamfletten, affiches en foto’s, boeken en artikelen.
Nederland
Nederlands Militair Erfgoed: De toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnenOp deze site worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie.
Enerzijds is het doel: objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp bij elkaar brengen.
Anderzijds is het doel: het toegankelijk maken van bronnen waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is.
Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.
Nederland
Nederlandse Middeleeuwse KastelenDeze site is gemaakt voor eindklassen HAVO en VWO en geschiedenis- studenten, daarnaast natuurlijk voor elke geïnteresseerde.
De site is een rijke bron voor iedere geïnteresseerde in kastelen. Van ruim 1200 kastelen is gestructureerde informatie verzameld. Van elk kasteel zijn bronnen en meestal foto's, prenten of plattegronden opgenomen. Daarnaast zijn er van diverse provincies eigen sites over kastelen/stinsen

In het zoekvenster (linkerkant, via Google zoeken) kun je op namen van kastelen, plaatsen of namen van kasteelheren en vrouwen zoeken.

In deze site gaat het om echte kastelen (definitie). Veel van deze middeleeuwse kastelen zijn verdwenen maar die zijn overgebleven zijn de moeite waard. Een aantal van deze overgebleven middeleeuwse kastelen zijn te bezoeken.Nederland
Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen (uitgebreide info)Hoewel er sins de laatste helft van de jaren '90 met regelmaat nieuwe boeken over Nederlandse onderscheidingen verschijnen, zijn er weinig complete werken op de markt. Er is de laatste 50 jaar maar één boek verschenen waarin een serieuze poging is gedaan om alle Nederlandse onderscheidingen op te sommen (Örders and Decorations of the Nethrlands"door H.G. Meijer, C.P. Mulder en B.W. Wagenaar). Ook dit boek bleek niet compleet.

Met deze website wil ik dan ook proberen om, buiten de officiële staatsonderscheidingen, ook de erkende en niet erkende (officiëuze) onderscheidingen te bespreken. Ook ik zal echter geen compleetheid claimen. Het is mij namelijk de laatste jaren gebleken dat nog met regelmaat onbekende Nederlandse onderscheidingen opduiken.

Menu: Home, Medailles, Batons, Publicaties, Decorati, Nieuws, Links.

© Erik Müller, 1998-2018
Nederland
Netwerk Oorlogsbronnen: Doorzoek de collecties in Nederland over WO IIKenniscentrum, gefaciliteerd door het NIOD

Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft als doel het gebruik van Tweede Wereldoorlog-collecties in Nederland te stimuleren. Door één digitale zoekingang tot alle relevante collecties te ontwikkelen, biedt het Netwerk een overzichtelijke en eenvoudige toegang aan professionele onderzoekers en het brede publiek.
Het Netwerk Oorlogsbronnen verbindt niet alleen collecties, maar ook collectiebeherende organisaties en personen. Door het organiseren van jaarlijkse Netwerkdagen biedt het Netwerk een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring.
Nederland
Nieuwe specialkaart van de colonie Suriname (1801)Nieuwe specialkaart van de colonie Suriname (1801): met de tot culture gebragt zijnde landen en plantagien : eerbiedigst opgedragen aan alle geinteresseerdens op en ingezetenen der gemelde colonie / door I.H. Moseberg, landm. in voornoemde colonie
Nederland / Suriname
Nieuws uit Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijen, Zeijerveen en Zeijerveld (ook historie)De bewoningsgeschiedenis van de woningen binnen de schoolkring Zeijen is in kaart gebracht.
De overzichten geven weer wat in de diverse archieven is gevonden, aangevuld met gegevens van de inwoners zelf.
Niet elke beschrijving is compleet en daarom blijven aanvullingen, foto's of correcties welkom. U kunt deze aan ons doorgeven.

-Rhee
-Ter Aard
-Ubbena
-Zeijen
-Zeijerveen
-Zeijerveld

Op deze historische pagina van ´de Zeijerwiek´ vindt u informatie, foto- en filmbeelden over bijna 35 jaar Zeijerwiek. 
Wilt u een werkseizoen bekijken, klik op één van de jaaroverzichten.
NL(Drenthe)
NIMH Beeldbank Ministerie van DefensieNederlands Instituut voor de Militaire Historie:
Beeldbank met 313.940 afbeeldingen uit 79 categoriëen.
Nederland
NIOD: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog ( dr. L. de Jong)Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Loe de Jong wordt sinds december 2011 door het NIOD digitaal aangeboden. Het gaat om de wetenschappelijke versie van 26 banden inclusief alle voetnoten: ruim 18.000 pagina''s. De downloadbare zwart/wit versie is nu ook geschikt gemaakt voor tablets. Gebruikers wordt aanbevolen om de zwart/wit bestanden te gebruiken omdat deze gebruiksvriendelijker zijn dan de kleuren bestanden. Na de lancering kwamen enkele errata naar boven, die zijn nu gecorrigeerd. Het NIOD dankt iedereen voor alle opmerkingen en meldingen.Nederland
NIOD: Indische Kamp-archievenKampen in Nederlands-Indië (1942-1948)
Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) belandden tienduizenden Europese burgers in interneringskampen. Militairen werden in krijgsgevangenkampen ondergebracht en tewerkgesteld, binnen en buiten Indië. Na de Japanse capitulatie brak op Java een onafhankelijkheidsstrijd los die de evacuatie van de mensen uit de kampen ernstig hinderde. Ook kwamen in deze bersiapperiode burgers die tot dan toe buiten de kampen waren gebleven, in zg. republikeinse kampen terecht. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) brengt op deze website de kampen in beeld die in de periode 1942-1948 op Indisch grondgebied hebben bestaan. Klik op een regio in onderstaande kaart om uw reis door deze website te beginnen.
Indië / Nederland
Nostalgie Net - TV-uitzendingen over de jaren 1940-1980NostalgieNet brengt met uniek beeldmateriaal herinneringen weer tot leven. Ze brengt naast TV-programma's ook vele DVD's uit die u op deze website kunt vinden en kunt kopen. Met directe link naar de TV-programma's en een Quiz.Nederland
NTR Beeldbank Genealogie: Informatieve ClipsWelkom bij de NTR Beeldbank Genealogie: Een handige site waarop u veel informatieve clips vindt over uw hobby. Zoek met de zoekmachine of op thema!Nederland
Onbekend in NederlandOp deze site treft u oude ansichten / fotokaarten aan waarvan de lokatie onbekend is. Samen met u proberen we om deze ''zoekplaatjes'' op te lossen, zodat deze weer in de juiste verzameling of archief terecht komen.
Zelf ben ik verzamelaar van Apeldoornse ansichtkaarten en foto''s en regelmatig kom je weer een kaart tegen waarvan je denkt ''waar is dat nou toch weer'' !! Vroeger bleven deze kaarten in de la liggen maar tegenwoordig hebben we internet, wat een mooi medium is om velen mee te laten kijken. Op mijn vorige site zijn ook vele van deze kaarten opgelost, vaak vanuit een onverwachte hoek.
Mocht u nog niet genoeg hebben van deze foto''s dan zijn er op de link-pagina nog meer sites met onbekende fotokaarten.

Heeft u zelf ook ''zoekplaatjes'' die u graag op deze site zou willen plaatsen dan kan dat.
Nederland
Online Begraafplaatsen-Het project 'Online Begraafplaatsen' heeft als doel het beschikbaar stellen van begraafplaatsinformatie. De doelgroep is enerzijds de genealogisch onderzoeker en anderzijds de geïnteresseerde familieleden. Op deze site worden de gegevens op een objectieve wijze weergegeven met inachtneming van de gevoelens van de nabestaanden.
-Er is een aanvang gemaakt met de adressenlijst van alle begraafplaatsen in Nederland. Maar natuurlijk verwachten we, mede door informatie van onze bezoekers, de lijst steeds completer te kunnen maken. Buiten de adressen is er ook vaak informatie opgenomen, een foto geplaatst en zijn er luchtfoto's beschikbaar om de plaats te bepalen.
-Diverse fotografen hebben een fotocollectie ter beschikking gesteld.
Een voorbeeld: Begraafplaats Zakopane, Polen (15 foto's)
Fotograaf: Bert de Lange
Nederland / Polen
Ons ErfgoedWelkom bij onserfgoed.eu
Uw medewerking stellen wij zeer op prijs, foto`s en informatie zijn altijd welkom.
Wij wensen u veel kijkplezier en als u een berichtje in ons gastenboek wilt achterlaten zou dat erg leuk zijn.

Er is een totaaloverzicht beschikbaar van de aantallen per soort.
Een compleet overzicht van alle landen in het archief kunt u vinden onder archief.
Nederland
Oorlogsgraven SittardDe begraafplaats is door de toenmalige Gemeente Sittard in 1946 overgedragen en heeft de status van een Brits Gemenebest-kerkhof. Het is gelegen op de hoek Kromstraat / Haagstraat, in de wijk Ophoven, Sittard (Limburg).
Het is dus Brits eigendom en wordt door en voor rekening van hun strijdkrachten onderhouden.
Er liggen op het kerkhof 239 personen begraven. Op deze pagina ook enige individuele informatie over deze mensen.

Op de pagina link kunt u ook enige internetlinks bekijken, die informatie bevatten over de locatie van het kerkhof, het kerkhof zelf en de aldaar begraven personen.

Op de algemene begraafplaats van Sittard zijn ook nog eens 20 Britse militairen begraven.
Nederland / Verenigd Koninkrijk
Osnabrücker genealogischer Forschungskreis e.V.Wir freuen uns, das Sie den Weg zu uns gefunden haben. Auf unseren Seiten werden Sie viele hilfreiche Informationen, Kontakte und Hinweise für Ihre Familienforschung im Nordwesten Deutschlands finden.
Publikationen: link
Osnabrücker Geschichte: link

Suchanfrage
Wir, d.h. die Vereinsmitglieder des Osnabrücker genalogischen Forschungskreises e.V sind gerne bereit Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Voraussetzung für eine Antwort ist:
-die Angabe ihres Namens und ihrer Emailadresse,
-die Angabe aller Ihnen zur Verfügung stehenden Daten zur gesuchten Person
-oder eine konkrete Frage,
-einen höflichen Ton,
-etwas Geduld.
Alle Mails von anonymen Absendern oder Fragen, die aufgrund mangelnder Daten nicht beantwortet werden können, löschen wir.
Am Besten benutzen sie das Formular.
Duitsland / Nederland
Oud Zuidlaren (foto’s uit de omgeving)Sinds december 2003 verzamel ik oude ansichtkaarten van Zuidlaren en omgeving. Zoals zoveel hobby’s beginnen, is dit ook bij mij min of meer door toeval ontstaan. Ik kwam een oude kaart tegen van het NoorderSanatorium. Je gaat zoeken naar informatie en van het één komt het ander, een jaar later had ik bijna 100 kaarten. De combinatie met een andere hobby is gauw gemaakt en zodoende is deze website ontstaan.
Veel jaartallen zijn gebaseerd op de poststempels van de ansichtkaarten en wellicht niet geheel in overeenstemming met de exacte datum van de foto zelf. Mocht u aanvullende of nauwkeuriger informatie hebben dan houd ik me aanbevolen.

Op zoek naar foto’s van een bepaalde straat of persoon? Ben je het zat om deze hele website door te zoeken?
Gewoon even de naam van de straat of persoon of wat dan ook intypen en de zoekmachine geeft alle relevante pagina’s van de website weer. De website wordt iedere dag opnieuw geindexeerd door de zoekmachine.
NL(Drenthe)
Oude Ansichtkaarten en Prentbriefkaarten van NederlandNederland
Over de Sont-tolregisters-Source crediting
There are no copyrights on this source. We appreciate it that the source is credited in publications as www.soundtoll.nl.
-Publications
We appreciate it to be informed of publications and research results which are (partly) based on this database. Please, mail this information to sonttolonline@tresoar.nl
-Provisional list with the translations of the commodity names in English, Dutch, Frisian and French.

-STR online
Available: Years 1705 - 1799; Passages 472.988 with 1.407.811 cargoes.
Missing films 171, 173, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 189, 195, 198, 203, 226, 237 and 249.
Denemarken / Nederland
Passagierslijsten en boten NL-Indië, Nw. Guinea en Australië 1945 -1964U treft op deze website scheepslijsten en passagierslijsten aan.
De botenlijsten geeft een overzicht van schepen die in de periode 1945 t/m 1964 burgers en militairen van Nederlands Indie /Nieuw Guinea en Australie naar Nederland hebben gerepatrieerd/geevacueerd.
Buiten de in deze website weergegeven vaarten vanuit Ned.Indie beschik ik ook over namenlijsten en reisverslagen van troepentransporten naar Nederlands Indie.
De passagierslijsten geven een overzicht van de personen die met deze schepen gereisd hebben.
Australië / Indië / Nederland / Nieuw-Zeeland
PATS (p/a Teun Schuurman) Vollenhove-NOPThe Noordoostpolder and of course my "own" Vollenhove are since 31 Mar 2006 the base for my volunteer WWII research (2581 pages), with this spin-off MACR 12109 (178 pages) and review ONGELANDT (176 pages)
- you can download these 2935 pages in ZIP-format!!!

A "lighter" index version of my WWII project is here SGLO - 294 planes indexed with 1625 Airmen While a list with 511 names of "Record Group 498" for this area is at this link RG498.

FOLDERS is since May 2016 a new way of spreading the info, incl. N-I overseas

- So far 571 foreign families contacted in this WWII research - 35.1% -
Nederland
Photo-tree: Dedicated to 19th Century Photography ResearchOver the years PhotoTree.com has been committed to collecting, documenting, and preserving 19th century photographs. This was primarily driven by genealogical research and the love of photography.
We still are collecting, but now we're also dedicated to passing on the vast amount of knowledge and information we have collected, organized, and studied.
Armed with a large collection of 19th century photographs; diligent study in libraries, universities, and museums; and assemblage of a vast collection of historical data, we can provide easy-to-use and substantiated guidance to dating 19th century photographs. These are not just opinions, but information and guidance backed up by demonstrable evidence.
Of special note, PhotoTree.com owns all the photographs displayed on this site. The images shown are from original scans or camera copies of those photographs.
Nederland
PicSearchSearch the web for images. An image search service with more than 3,000,000,000 pictures. Nederland
Reestdal Genealogie www.webringreestdal.nl heet u ook dit jaar welkom. Hét adres om de geschiedenis en de genealogische gegevens van het Reestdal te publiceren. Eindelijk ruimte om (oude) foto''''s en ansichtkaarten te plaatsen, en misschien een film van een vliegtocht die wij hebben gehouden boven het Reestdal.

www.webringreestdal.nl staat voor:
-Het bijeenbrengen van alle informatie van dit mooie gebied in het Reestdal, zonder commerciële doeleinden, zonder reclame.
-Iedereen kan meedoen. Mede dankzij bijdragen van andere onderzoekers hebben wij een leuke site met veel informatie kunnen ontwerpen. Dit blijkt niet alleen uit de bezoekersaantallen, maar ook uit de vele dankbetuigingen die wij mochten ontvangen. Dus als U informatie heeft die interessant is voor onze lezers, dan zullen wij die informatie publiceren, en voor een breder publiek toegankelijk maken.
-Op de Webring staan de pagina''''s van de Historische Vereniging De Wijk & Koekange. Ook dit jaar zullen wij de artikelen uit ''''t Olde Karspel, het verenigingsblad van de vereniging, blijven publiceren, en bovendien uitbreiden. Uit oudere nummers van dit blad liggen nog vele artikelen te wachten op publicatie. Natuurlijk kunt U altijd lid worden van deze vereniging; hierdoor steunt U de vereniging en verlicht U het vele werk en onderzoek.
NL(Drenthe)
Reisgids Indonesïe (periode 1942-1949) voor Indïe-gangersDeze website ondersteunt de Reisgids Indonesië. Oorlogsplekken 1942-1949. De gids maakt u wegwijs in de oorlogsjaren, van de Japanse bezetting van Nederlands Indië tot de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Een zoektocht naar de sporen van dit verleden: interneringskampen, begraafplaatsen, musea, monumenten en andere plekken van herinnering meer over de reisgids

Via deze website wordt de informatie in de gids actueel gehouden en worden objecten ontsloten waarvoor in de gids geen plaats was. Bezoekers van de site kunnen nieuwe of gewijzigde informatie aandragen. Informatie van praktische aard, actuele en/of van historische aard. Op deze manier helpen reizigers reizigers en kan een databank van onschatbare waarde groeien. U kunt hier uw opmerkingen, correcties en aanvullingen kwijt.
Indië / Nederland
Rolder Historisch Gezelschap (Blad: de Kloetschup) (o.a. Ordelboek 1518-1531)Rolde is oorspronkelijk een esdorp. Het dorp kent ook verschillende brinken. Vóór 1813 was Rolde het hoofddorp van de Landschap Drenthe. De etstoel, de vergadering van etten voorgezeten door de drost, kwam drie keer per jaar bijeen. Twee keer in Rolde en een keer in Anloo. Ieder dingspil (6) vaardigde 4 etten af naar de etstoel.
Het wapen van de voormalige gemeente Rolde bestond uit vier handen die een eedgebaar maken, met daartussenin een zwaard en een kruis die de hoogste rechtsmacht, de drost, verbeelden.

Meer over de etstoel in Drenthe is te lezen in het volgende ordelboek 1518-1531: Dies ist ein Quellenfaksimile aus dem Online-Angebot des Deutschen Rechtswörterbuchs: link (und die Seiten danach)

Rolde heeft een kerktoren die van ver te zien is. Het was een baken voor reizigers tussen de stad Groningen en Coevorden. De vele middeleeuwse karrensporen op het Balloërveld wijzen allemaal naar de toren van Rolde. De oorspronkelijke rechtspraak vond plaats rondom Rolde, zoals in de Balloërkuil.

Sinds begin 2011 is het RHG gehuisvest op de bovenverdieping van het pand van de Rabobank te Rolde ingang Stationsstraat.
Het RHG heeft hierdoor de mogelijk om de bibliotheek, de collectie voorwerpen en het fotoarchief beter toegankelijk te maken voor
gebruik en onderzoek.
Tevens biedt het gebouw een mooie werk- en ontmoetingsplek voor de leden. Als de vlag uithangt is men welkom.
NL(Drenthe)
RTV Oost: uit het archief van de TV: Het OverstichtHistorisch programma, waarin 155 onderwerpen uit de Overijsselse geschiedenis nader belicht worden.
NB Klik op 'Gemist'
NL(Drenthe / Overijssel)
Scheepsmakelaardij Fikkers Groningen (database met oude schepen)Een soort Funda voor oude schepen (verkocht/te koop)Nederland
Spoorwegarchieven NederlandSpoorwegmaatschappijen van 1832 tot 1937
In hun archieven vindt u gegevens over de aanleg van spoorwegen, tramwegen, besluitvorming, aanbesteden van werken, bestekken, financiële gegevens, notulen, correspondentie en informatie over liquidatie. De belangrijkste spoorwegmaatschappijen waarvan u de archieven kunt raadplegen, zijn:
*Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (MESS)
*Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM)
*Nederlandsche Centraal-Spoorwegmaatschappij (NCS)
*Nederlandsche Rhijn-Spoorwegmaatschappij (NRS)
Nederland
St. Menno van Coehoorn voor het behoud van historische verdedigingswerken De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies.
Gelukkig telt ons land nog een aantal vrij gave vestingsteden, onder andere Naarden en Willemstad. Dankzij het werk van de stichting hebben die nog hun oorspronkelijke vorm. 
Naast deze spectaculaire monumenten zijn er, over het hele land verspreid, nog vele andere oude militaire werken. Vaak hebben die een (cultuur)historische, architectonische, stedenbouwkundige of landschappelijke betekenis.

Ook in het buitenland zijn oude verdedigingswerken van Nederlandse herkomst te vinden. De stichting streeft eveneens naar bescherming van dit culturele erfgoed. 
Nederland
Staphorst in beeld Staphorst spreekt tot de verbeelding van media, filmmakers, fotografen, schrijvers, kunstenaars en onderzoekers.
De digitale expositie Staphorst in Beeld maakt inzichtelijk hoe en door wie Staphorst afgelopen decennia is verbeeld.
De belangrijkste en/of opvallendste items zijn voorzien van commentaar.
NL(Drenthe / Overijssel)
Stichting 'Aold Daol'n' (Blad: Nieuwsbrief)Geschiedenis van de gemeente Dalen (bij Coevorden)NL(Drenthe)
Stichting Dwingels EigenDwingels Eigen is ontstaan uit een contactgroep, die in 1985 in het leven is geroepen door de ‘Stichting Het Drentse Boek’. Deze contactgroep zou als ‘doorgeefluik’ moeten functioneren naar het gemeentebestuur en de bevolking van Dwingeloo, betreffende allerlei cultuurhistorische zaken. Zes enthousiaste Dwingelers hebben toen de schouders eronder gezet. Op 12 maart 1986 is de oprichtingsakte gepasseerd bij de notaris en werd de voorbereidende contactgroep opgeheven. De Stichting Dwingels Eigen was een feit. Alle medewerkers van de Stichting zijn vrijwilligers. Zij werken vol enthousiasme aan de volgende doelstellingen:
- Het behartigen van de historische en culturele belangen in de voormalige gemeente Dwingeloo en de kennis daarvan bevorderen,
- Het behouden en/of weer oprichten van historische monumenten in de voormalige gemeente Dwingeloo,
- Het bewaren van het culturele erfgoed van Dwingeloo en de belangstelling daarvoor stimuleren,
- Het gebruik van de streektaal bevorderen in de ruimste zin van het woord.
NL(Drenthe)
Stichting Ol Eel (Blad: Kontakt)Welkom op de website van de Historische Vereniging Ol Eel. De vereniging houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Eelde in de provincie Drenthe. Deze gemeente bestond uit de dorpen Eelde, Paterswolde en Eelderwolde. Wij houden ons aanbevolen voor interessante, historische informatie over de voormalige gemeente Eelde. Neem hiervoor contact met ons op.NL(Drenthe)
Stichting Oud Meppel (Blad: Oud Meppel)De stichting Oud Meppel heeft als doel het wekken van belangstelling voor Meppels verleden en het behoud van overblijfselen daaruit. Ze tracht dit doel te bereiken door onder andere onderzoek te (laten) verrichten naar dat verleden van Meppel.
Ook biedt ze gelegenheid hierover artikelen te plaatsen in haar kwartaalblad.
Alle binnengekomen gegevens over de geschiedenis van Meppel worden gearchiveerd. Vooral het fotoarchief is de laatste jaren enorm uitgebreid. In het digitale fotoarchief zijn meer dan 13.000 foto's van Meppel opgenomen, zo goed mogelijk gedateerd en beschreven. U kunt met een eenvoudig invulscherm een selectie maken en de foto's bekijken.
NL(Drenthe / Overijssel)
Streekeigen SleenStichting streekeigen Sleen. De stichting heeft de volgende doelstelling: De culturele en historische belangen in Sleen en omgeving behartigen en de kennis daarvan te vergroten. De erkenning en de betekenis van de streektaal bevorderen benevens het gebruik van die streektaal in de ruimste zin van het woord. De belangstelling voor de geschiedenis van Sleen en omgeving te stimuleren en zich in te zetten voor behoud en herstel van monumenten en andere karakteristieke waarden van de streek.NL(Drenthe)
Suriname 1599 - 1975De geschiedenis van de kolonie Suriname begint in het midden van de 18e eeuw. In 1770 verwierf de stad Amsterdam de aandelen in de kolonie Suriname uit particulier bezit. Daarmee kreeg het een meerderheidsbelang in dit overzeese wingewest. Ambtenaren, militairen, zendelingen, reizigers en wetenschappers doen verslag van hun verblijf in de kolonie en geven zo een beeld van de Nieuwe Wereld. Er verschijnen kaarten, boeken en plaatwerken over het gebied.
Deze collectie bevat kaarten, foto's, plaatwerken, gedrukte werken etcetera tot 1975, het jaar van Suriname's onafhankelijkheid.
Aan de collectie zijn verschillende pamfletachtige publicaties toegevoegd die het proces van Surinaamse zelfstandigwording begeleiden. Ook zijn toegevoegd vele Surinaamse uitgaven die door hun beperkte verspreiding moeilijk te vinden zijn.
De collectie bevat titels die vanaf de 17e eeuw over Suriname zijn verschenen. Reisverslagen bijvoorbeeld en plantershandboeken. De eerste woordenlijsten en beschrijvingen van land en volk. Natuurlijk een grote collectie kaarten. Er wordt veel informatie geboden over Suriname in de vorm van geschiedkundige, politieke, economische en rechtskundige verhandelingen.
Nederland / Suriname
SWite of the Netherlands Association of South Florida (Dutchclub)Zoals in de meeste gevallen in het bestaan van een gestructureerde organisatie (als we daarvan mogen spreken in het geval van de N.A.S.F.), was het ‘in den beginne’ bijna een toevallige samenloop van omstandigheden. Het begon allemaal onofficieel onder het genot van een kopje koffie. Hoe kan het ook anders, toch? Dit was ongeveer in 1977, waarbij een paar Nederlandse dames bij elkaar kwamen en voor het eerst het idee op tafel brachten om een clubje te beginnen. Er wordt in die tijd al een ledenlijst samengesteld met meer dan 250 namen van families. Er blijkt dus echt wel een Nederlandse gemeenschap en behoefte te zijn aan een social gebeuren dat de Nederlandse cultuur en mensen met elkaar en andere culturen in contact brengt.

Het was gewoon een gezellig idee en van het een kwam het ander. Het jaar erop werd er voor het eerst een Koninginnedag Bal georganiseerd, een echt ‘black-tie’ evenement. Het heeft toen nog 2 jaar geduurd voor het eerste officiële bestuur zitting nam. Het is dan 1980 en dat betekent dat de N.A.S.F. reeds meer dan 30 jaar bestaat.
Nederland / Verenigde Staten
Teylers MuseumTeylers Museum is opgericht als kennisinstituut voor kunst en wetenschap.
Het archief van het museum is compleet bewaard gebleven en bevat onder andere een complete reeks kasbewijzen (rekeningen) voor alle aankopen, uitbreidingen, salarissen en lopende zaken sinds 1778, een volledige reeks bezoekersboeken sinds 1789 en de Notulen van Directeursvergaderingen sinds 1778. Het is het meest complete museumarchief van Nederland.
Nederland
The Early Modern Pamphlets Online (47.000 pamfletten!)Dutch Pamphlets 1486 - 1853: The Knuttel Collection.
The Knuttel Collection at the Koninklijke Bibliotheek, the National Library of the Netherlands, is the most extensive pamphlet collection in the Netherlands.

Dutch Pamphlets, 1542-1853: The Van Alphen Collection
The Van Alphen collection supplements the Knuttel collection.

Flugschriften des 16. Jahrhunderts
The Sixteenth-Century Pamhlets collection contains well over 10,000 German and Latin pamphlets printed in the Holy Roman Empire.
Nederland
The Holland America Line Postcard Collectors Reference LibraryNews: The Netherlands' Photomuseum in Rotterdam is hosting a foto exposition of the s.s. Rotterdam V. A book is available as well as a new 21 card postcard set which is available only at the museum at Euro 15/set.
This website is a non-commercial reference library for purely educational purposes. The use of this library is free of charge to any collector or researcher.
It attempts to provide a comprehensive library of postcards published with any Holland America Line subjects depicted in image or text. The postcards in this reference library are owned by several collectors. For each image, a reference is provided to the collection where it resides. If you have cards in your collection that you do not see on this page, or if you want to sell or trade cards, please send an email to: tiemen@halpostcards.com. This will allow me to make this website as complete and current as possible.
Nederland / Verenigde Staten
Uitgeverij Europese Bibliotheek Sinds 2006 is uitgeverij Europese Bibliotheek gevestigd in Someren-Eind.
In een veelal digitale omgeving wordt er vanuit deze locatie een nieuwe invulling gegeven aan het traditionele uitgeefconcept.
In de loop der jaren is door de blijvende aanwas van nieuwe titels de collectie inmiddels uitgegroeid tot 's werelds grootste boekenserie.
In totaal vallen er onder de noemer 'Toen Boekje' ongeveer 5.800 titels. Deze titels bevatten in totaal ruim 450.000 oude ansichten en foto's. Elke oude ansicht of foto is voorzien van een onderschrift waarin veel details en wetenswaardigheden met naam en toenaam worden benoemd.

De uitgeverij wil haar ‘Toen Boekjes’-reeks graag uitbreiden. Bij het verschijnen van een nieuwe titel wordt in overleg een startoplage vastgesteld. Regelmatig verschijnen er nieuwe titels in de serie 'In oude ansichten'. Op basis van onze nieuwe productiemethode is het juist veel interessanter geworden om een nieuwe titel te verzorgen.
Juist nu is het interessant voor bijvoorbeeld een heemkundekring of vereniging om met een zeer beperkt risico, de verenigingskas aan te vullen door het samenstellen van een nieuwe titel.
Nederland
Uitgeverij Europese Bibliotheek: .........in oude ansichtenEen groot gedeelte van het fonds bestaat uit lokaal-historische uitgaven. Onder de verzamelnaam 'Toen Boekje' wordt in de diverse series vooral aandacht besteed aan het onderwerp topografie. In totaal vallen er onder de noemer 'Toen Boekje' ongeveer 5.800 titels. Deze titels bevatten in totaal ruim 450.000 oude ansichten en foto's. Regelmatig verschijnen er nieuwe titels in de serie 'In oude ansichten'. Op basis van onze nieuwe productiemethode is het veel interessanter geworden om een nieuwe titel te verzorgen.

Op dit moment heeft de Europese Bibliotheek in samenwerking met diverse vooraanstaande partners de mogelijkheid gecreëerd om al haar titels op stuksniveau als hardcover boeken te kunnen uitleveren. Het is interessant voor bijvoorbeeld een heemkundekring of vereniging om met een zeer beperkt risico, de verenigingskas aan te vullen door het samenstellen van een nieuwe titel.

Het binnenwerk van een 'Toen Boekje' is als volgt opgebouwd:
- pagina 1: titelpagina
- pagina 2: colofon met eventueel de beschrijving omslagfoto
- pagina 3 en 4: de inleiding of het voorwoord (max. 600 woorden)
- pagina 5 t/m 80: de afbeeldingen met onderschrift (plusminus 100 woorden per onderschrift)
Europa / Nederland
Van oude schepen, onder zeil en op de motor.Bij de beschrijving van oude schepen is een onderscheid gemaakt tussen zeevaart, binnenvaart en visserij. Niet altijd is een strakke scheiding te maken. Kofschepen werden b.v. gebruikt voor kust- en binnenvaart. Kraken bestonden als zeevaarders, maar ook als tjalkachtige binnenschepen. En zo waren er meer. Bepaalde schepen zijn dan ook zowel bij zeevaart als binnenvaart opgenomen. Een ander type zoals de kotter was oorspronkelijk een bewapende vrachtvaarder, maar later specifiek een vissersvaartuig. Boerenvaartuigen zijn ingedeeld bij binnenvaart. Beschrijvingen zijn bij lange na niet volledig, maar geven de lezer een goede indruk. Tevens moet worden bedacht dat verdere classifcatie (zeker op Hollands binnenwater) haast onmogelijk is. Men deed daar vroeger niet aan. Een boot werd - naar streekgebonden voorbeeld - gewoon volgens de wensen van visserman, boer of beurtvaarder gebouwd.Nederland
VDP: Prentbriefkaarten digitaal (geen freecards)De Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten heeft tot doel het inventariseren, registreren en documenteren van prentbriefkaarten in de ruimste zin van het woord. De vereniging is in 1982 opgericht. Uiteraard vormen de zgn. topografiekaarten het belangrijkste bestanddeel van prentbriefkaartenverzamelaars maar fantasiekaarten en allerlei thematische kaarten zijn begerenswaardige verzamelobjecten.

De verzamelaars van freecards (gratis verkrijgbare kaarten) hebben sinds 2009 een zelfstandige freecardclub opgericht(zie link).
Nederland
Ver. van Beheerders Monumentale KerkgebouwenElke bebouwde omgeving, of het nu gaat om een klein dorpje of om een grote stad in Nederland, herbergt een of meer kerkgebouwen. Klein en intiem, dan weer imposant en monumentaal, vormen zij een onlosmakelijk deel van de omgeving. Vanaf de jaren zestig verloren de gebouwen door de ontkerkelijking steeds meer terrein als godshuis. Daardoor liepen ook de inkomsten terug. Kerkbeheerders gingen op zoek naar aanvullende of nieuwe gebruiksvormen. Kerken ontkwamen zo aan de slopershamer en zijn nog altijd een wezenlijk onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed.
Verschillende kerkbeheerders die nieuwe wegen insloegen, besloten hun krachten te bundelen. In 1981 was de oprichting van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) een feit.
De VBMK werkt nauw samen met andere monumentenorganisaties, het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Verder heeft de VBMK regelmatig overleg en werkt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Erfgoed Nederland en tal van andere organisaties die zich inzetten voor monumentaal erfgoed in Nederland. Ook staan wij samen sterk in onze lobby richting overheid.
Nederland
Ver. voor funeraire cultuur 'DeTerebinth'De Terebinth is een onafhankelijke landelijke vereniging met regionale vertegenwoordiging. De vereniging zet zich in voor de funeraire cultuur in Nederland. Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij voorop. Bovendien streeft zij naar een brede toegankelijke funeraire structuur, waarbinnen burgers gemakkelijk hun weg weten te vinden en waar informatie in alle openheid voor iedereen voorhanden is. Ook streeft de vereniging naar een goede en respectvolle zorg voor onze doden en hun nabestaanden.Nederland
Vereniging 'De Hollandse Molen' (met database)De Hollandsche Molen maalt al meer dan 80 jaar om molens.Vereniging De Hollandsche Molen zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland. Molens zijn levende monumenten waar we zuinig op moeten zijn!Nederland
Vereniging 'De Lijn' (HAL)In december 1988, het jaar waarin de Holland-Amerika Lijn haar 115 jarig bestaan vierde, nam een aantal enthousiaste oud-werknemers van de HAL het initiatief en richtte in Rotterdam Vereniging 'De Lijn' op. In de loop der jaren steeg het aantal leden tot ruim 1900 en nog steeds groeit de vereniging. Aanvankelijk waren de leden vooral oud-medewerkers, maar tegenwoordig is er ook een flink aantal belangstellenden dat geïnteresseerd is in scheepvaart in het algemeen en de rijke historie van deze unieke scheepvaartmaatschappij in het bijzonder. Hoewel de meeste leden in Nederland wonen, zijn er ook leden uit België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Engeland, Spanje, Indonesië, de Filippijnen, en natuurlijk de Verenigde Staten.Nederland / Verenigde Staten
Vergane Glorie - Scheepsbouw langs de Noord - AlblasserdamTot de eerste ijzeren zeeschepen, in Nederland gebouwd, behoorde de schoenerbrik 'Industrie', die in 1847 bij Fop Smit aan de Kinderdijk voor Willem Ruys jr Dzn. te water werd gelaten. We zien hier de naam Smit in de eerste gelederen. Het gebrek aan ervaring in Nederland met de bouw van stoommachines en ketels had tot gevolg, dat de scheepvaartondernemingen slechts aarzelend hun opdracht in ons land plaatsten. De oprichting van vele nieuwe rederijen in de jaren van de eeuwwisseling heeft echter in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van de Nederlandse Scheepsbouw, die door het verdwijnen van de zeilvaart ernstig achteruitgegaan was. Scheepsbouwer Smit en nazaten vestigden zich in o.a. Kinderdijk, Alblasserdam, Krimpen aan de Lek, Slikkerveer, Rotterdam, Vlissingen. Naast scheepswerven hadden de Smitten rederijen en machinefabrieken.
Nederland / Verenigde Staten
Verre VerwantenDeze website was gebaseerd op de uitgave Twintig Eeuwen Nederland en de Nederlanders van Waanders Uitgevers/WBOOKS en het programma Verre verwanten. Het was bedoeld voor een breed publiek van mensen met interesse in Nederlandse geschiedenis en cultuur en leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs.

"Aan het begin van de Middeleeuwen wisten veel bewoners van West- Europa niet eens hoe de wereld er honderd kilometer verderop uitzag. Laat staan dat ze een idee hadden van de gebieden aan de rand van de (platte) aarde, waar je gevaar liep in een onpeilbare diepte te storten. Nog in de 13de eeuw meldde Jacob van Maerlant in Der Naturen Bloeme dat daar merkwaardige wezens woonden. Sommigen waren eenogen; anderen hadden slechts één been, maar met een voet die zó groot was dat ze hem als zonnescherm gebruikten. Weer anderen hadden zo’n kleine mond dat ze zich met een rietje moesten voeden, of hadden geen hoofd. Ogen en neusgaten zaten in hun borstkas."
Nederland
Virtueel Rhenen (Reconstructie van een stad in de provincie Utrecht tussen 1650 en 1750)Van het middeleeuwse Rhenen is helaas niet veel meer over. Leden van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. (HVOR) vormden in 2004 een werkgroep onder de naam Virtueel Rhenen, deze bouwt de virtuele stad Rhenen in de periode 1650-1750. Een mooi tijdperk: de stad kreeg zijn huidige plattegrond, het zomerpaleis het Koningshuis stond er net (1630) en de Cuneratoren al 150 jaar. Tot in het begin van de negentiende eeuw werd het zicht op Rhenen vanuit het westen niet alleen gedomineerd door de imposante Cuneratoren, maar ook door de hoog boven de rest van de bebouwing uitstekende daken van het Koningshuis of de Koningshof, een van de weinige paleizen die Nederland heeft gekend. Dit paleis ontstond in de jaren dertig van de zeventiende eeuw door verbouwing van het Agnietenconvent en was bestemd voor de in de Republiek in ballingschap levende ex-koning van Bohemen, die was gehuwd met een Engelse koningsdochter. Het in 1812 gesloopte gebouw kreeg in de recente literatuur over de Nederlandse bouwkunst weinig of geen aandacht. Bewaard gebleven opmetingstekeningen, inventarislijsten en ander beeldmateriaal maken het mogelijk een beeld te schetsen van dit voor Rhenen, maar ook voor Nederland uitzonderlijk gebouw.

Hotspots-belangrijke-gebouwen-en-huizen: (link)
In 2011 startte de werkgroep  met de realisatie van het Koningshuis als 3D model. De bezoeker kan zelf rondlopen in het virtuele Koningshuis zoals dat er rond 1640 uitgezien moet hebben. Virtueel betekent dat deze stad niet echt bestaat, alleen op de computer. De bezoeker wandelt via zijn computer door de stad van toen.
Loop binnen in de wereld van Frederik van de Palts en Elizabeth Stuart.
Duitsland / Nederland / Oostenrijk
Vlaggen van Nederlandse gemeenten - Flags of Dutch municipalitiesZie ook de Wikipedia-Links voor:
Lijst van wapens van Nederlandse gemeenten
Lijsten van voormalige gemeenten
Nederland
VOC SiteDe VOCsite is opgebouwd rondom de uitgebreide databank met gegevens van bijna 2000 schepen die voor de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) hebben gevaren. De website betreft ook de periode waarin er zgn. Voorcompagnieën naar Indië werden uitgezonden. Deze database is aanvankelijk voor privé-gebruik opgezet, maar inmiddels dermate uitgebreid dat besloten is de gegevens via internet te publiceren zodat de informatie aan een zo breed mogelijk publiek ter beschikking kan komen. De gegevens in de database worden regelmatig aangevuld. Tevens zijn op de VOCsite ook pagina''s opgenomen met relevante geschiedkundige aspecten. Zo zijn er beschrijvingen van VOC-vestigingen, een korte beschrijving van de organisatie van de VOC en een uitleg over de navigatie in de 17e en 18e eeuw. Ook de gegevens op deze pagina''s worden met regelmaat aangevuld. Daarnaast bevat de website woordenlijsten, boekenlijsten en links met betrekking tot de VOC.Nederland
Webexpo GahetnaDe Webexpo presenteert een keuze van bijzondere, aangrijpende en mooie archiefstukken uit het Nationaal Archief. Hier ontdekt u de rijkdom en variatie van de collectie, waaronder verdragen, verslagen, brieven, kaarten en foto’s. Zoek op thema of trefwoord of laat u verrassen. De Webexpo groeit, verandert en verrast.
Nederland
Website Henk en Tineke Zomer te MarkeloDeze internetpagina's heb ik voor gemaakt voor twee van mijn hobby's: Genealogie en Fotografie.
Wat de genealogie betreft hoop ik dat deze website mij in contact brengt met personen waarmee mijn (klein)kinderen genetische relaties hebben om zodoende gegevens uit te wisselen waarmee mijn familiearchief verrijkt kan worden. Zie het menu Genealogie.
En wat mijn foto's betreft, ik vind het leuk om ze te exposeren. Op deze website staan verkleinde versies. Ik ben bereid de foto's te exposeren (bij voorkeur tegen een onkostenvergoeding) en copyright te verkopen. Zie het menu Fotografie.

NL(Drenthe)
Webstee Stichting Historie Ruinerwold (Dr) (met beeldbank en gravendatabase)De Stichting Historie Ruinerwold verzamelt historische gegeven van de vroegere gemeente Ruinerwold, inclusief de buurtschap Tweeloo, die tot 1942 deel uitmaakte van deze gemeente. Via deze webstee willen wij laten zien waar de stichting zich sinds de oprichting in 1984 mee bezig heeft gehouden.

Via de trefwoorden links kunt u doorklikken naar een bepaald onderwerp, waar u een schat aan informatie zult aantreffen.

Beeldbank Stichting Historie Ruinerwold:
Aantal foto's op Internet: 12135

Alle graven van de vier begraafplaatsen in Ruinerwold zijn te zien op onze nieuwe graven-site: link
NL(Drenthe)
Welcome to the Daguerreobase (oldest photo's)The Daguerreobase is an online application designed to contain detailed information about daguerreotypes. Members can view, edit and store records of individual daguerreotypes and establish relations to other records based on a wide range of characteristics. This includes collections, owners, creators, hallmarks, housing models, sizes, materials and free text descriptions.
The Daguerreobase is intended as an non-profit research project to collect and generate as much knowledge on daguerreotypes as possible, to the benefit of all those interested: institutions, researchers, conservators, traders and owners, both professional and non-professional.


Nederland
Zoeken in Shipspotters-forumZoeken op sleutelwoorden:
Plaats een + voor elk woord dat gevonden moet worden en een - voor elk woord dat niet gevonden moet worden. Plaats een lijst met woorden gescheiden door een | tussen haakjes als maar één van de woorden gevonden moet worden. Gebruik * als een joker voor gedeeltelijke overeenkomsten.

Zoeken naar auteur:
Gebruik * als een joker voor gedeeltelijke overeenkomsten.

Zoeken in forums:
Selecteer de forum of forums die je wilt doorzoeken. Subforums worden automatisch doorzocht als je “Doorzoek subforums“ hieronder niet uitschakelt.
Nederland
Zoekplaatjes - foto's van onbekende Nederlandse stads- en dorpsgezichtenIedere genealoog heeft in zijn fotoverzameling wel foto’s waarvan niet bekend is waar ze gemaakt zijn. Wie zijn eigen stad of dorp goed kent, herkent zulke foto’s soms direct. In andere gevallen kan onderzoek in archieven uitsluitsel geven. Oude adresboeken en telefoongidsen zijn erg nuttige hulpmiddelen en van veel streken en plaatsen bestaan inmiddels beeldbanken, hiervan zijn er vele links te vinden op deze site.
Zoekplaatjes is een website die de mogelijkheid biedt foto’s van onbekende stads- of dorpsgezichten aan een groot publiek voor te leggen.
Nederland
categorie: begraafplaatsen
Online-Begraafplaatsen (gntpobegraafp) Beschrijving: Deze gegevens worden op een externe site buiten Geneanet opgeslagen. Wij hebben deze geïndexeerd om u toegang te geven tot de informatie.
Nederland
Begraafplaats Assen (met alfab. zoeken)Deze website vormt, hoe vreemd dat op het eerste gezicht misschien mag klinken, een afspiegeling van de Joodse gemeenschap in Assen van de afgelopen twee eeuwen.
De begraafplaats dateert van 1778. Rond 1796 zouden niet meer dan drie Joodse gezinnen in Assen gewoond hebben en in 1832 bestond de Joodse bevolkingsgroep uit 99 personen. Die groei was geen gevolg van natuurlijke aanwas, maar vooral van de komst van nieuwkomers. De groei zette door tot tegen de 600 begin vorige eeuw. Maar tijdens de holocaust volgde de bittere neergang toen de Joodse inwoners van Assen systematisch werden weggevoerd en vermoord. Na 1945 werd nog slechts een enkeling op de Joodse begraafplaats te Assen begraven. Van een bloeiende gemeenschap bleef bijna niets en niemand over.
In 1945 werd de ‘Stichting  Behartiging Belangen Vroegere Joodse Gemeenschap Assen’ opgericht, die moest nagaan hoe er met joodse eigendommen gehandeld was en vanuit die kring worden nog steeds de lopende zaken – waaronder het beheer van de begraafplaats – door een aantal zeer toegewijde mensen waargenomen.
Met alle in de loop der jaren verzamelde informatie wil deze site een digitaal monument zijn om de gedachtenis levend te houden aan de joodse gemeenschap, die twee eeuwen lang in Assen heeft bestaan.
NL(Drenthe)
Begraafplaatsenonline (per provincie, per gemeente)Welkom op Begraafplaatsenonline, de grootste verzameling Nederlandse begraafplaatsen en columbaria. Op deze website kunt u heel snel en eenvoudig de graven van uw overleden familieleden vinden en, indien nodig, de rechten van die graven verlengen.
De databases worden onderhouden door de begraafplaats-beheerders. Ze zijn veelal ook doorzoekbaar op de begraafplaats zelf.
(Met of zonder interactieve plattegronden (of zelfs luchtfoto''s))

N.B.: Niets van Begraafplaatsenonline mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een database, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Begraafplaatsenonline. Het gebruik van (delen van) Begraafplaatsenonline voor marketing of andere soortgelijke activiteiten is nadrukkelijk verboden en zal worden vervolgd. Begraafplaatsenonline verzoekt om op de hoogte gebracht te worden van (het vermoeden van) zulke activiteiten.
Nederland
De Monumenta-handschriften (met transcriptie) van Aernout van Buchel (1565-1641)Tussen 1610 en 1620 stelde de Utrechtse oudheidminnaar Aernout van Buchel of Buchelius (1565-1641) een drietal bijzondere handschriften samen met beschrijvingen en tekeningen van de grafzerken, wapenborden, inscripties en andere historische bijzonderheden die hij tegenkwam in de kerken en kloosters in de stad Utrecht, en daarbuiten in de provincie Utrecht en in diverse andere provincies van de Noordelijke Nederlanden. Hij had vooral belangstelling voor de genealogie en heraldiek van de oude Utrechtse geslachten. De handschriften zijn alle in het Latijn en beslaan in totaal bijna 700 bladzijden. Het meest bekend is het deel over de kerken in en om de stad Utrecht. Grafmonumenten uit kerken elders in het Sticht, in de gewesten Holland en Zeeland en in de Betuwe beschrijft hij in de Inscriptiones monumentaque in templis et monasteriis Belgicis inventa. In het tweede deel van dit handschrift besteedt hij bovendien aandacht aan Antwerpen, Mechelen, Leuven en Brussel en een aantal kleinere plaatsen in de Zuidelijke Nederlanden. Daarnaast bevat het nog enige andere aantekeningen en verhandelingen. Minder omvangrijk is het derde handschrift, de Monumenta quaedam sepulcralia et publica, dat handelt over kerken in Friesland, Groningen en Emden, alsmede in Luik, Kamerijk en Orléans.Nederland
Dood in Nederland - Beroemde gravenDoelstelling van de website is om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van het funeraire erfgoed in Nederland. Niet alleen betekent dat een index van begraafplaatsen (in de letterlijke zin) in Nederland middels een (korte) beschrijving, maar ook aandacht voor de geschiedenis van de funeraire cultuur in Nederland.
'Dood in Nederland' moet een open bron zijn, die als leidraad kan dienen voor geïnteresseerden. Gedeelten van teksten kunnen overgenomen worden, echter wel met bronvermelding. Hele teksten of foto's kunnen enkel met toestemming van de redactie en eventuele rechthebbenden worden overgenomen.
Nederland
DoodgewonedingenEr zijn van vele tientallen begraafplaatsen alle graven stuk voor stuk gefotografeerd en geïndexeerd. Nu begin 2008 is op deze manier een bestand opgebouwd van bijna 75.000 grafstenen. De foto’s zijn via een email te verkrijgenNederland
Foto-database Algemene Begraafplaats Meppel (+ Meppel-koppeling Alledrenten)Dit archief bevat foto's en geregistreerde gegevens van graven op de Algemene Begraafplaats van Meppel. Ze zijn de afgelopen jaren vervaardigd door Ebel Zandstra, die de Stichting Oud Meppel welwillend de mogelijkheid bood, dit archief raadpleegbaar te maken. Het omvat ruim 18.000 personen.

Overzichtsplattegrond Algemene Begraafplaats Meppel; een vindhulp bij het vinden van het graf.

Zoeken kan op verschillende manieren: 
-Er kan gezocht worden op zowel voor als achternaam. In de database zijn de officiële voorna(a)m(en), eventuele tussenvoegsels en eigen achternaam weergegeven, zoals bekend in de burgerlijke stand.
-Er kan ook gezocht worden op de naam van een eventuele echtgenoot, of op naam van de ouders. Gebruik daar het 2e zoekvak voor.
-Novum: Voor diegenen die tussen 1811 tot en met 1952 zijn overleden, bestaat de mogelijkheid, voor die persoon direct AlleDrenten.nl te raadplegen. AlleDrenten.nl is het systeem van het Drents Archief met gegevens uit en over geboorte, huwelijks- en overlijdensakten, notarisarchieven en memories van successie. (Gegevens van akten van 1953 en jonger zijn uit privacy-overwegingen niet openbaar en dus niet beschikbaar.)
-Voor diegenen die uiterlijk in 1811 zijn geboren, bestaat ook nog de mogelijkheid, voor die persoon direct in AlleDrenten.nl ook de gegevens uit Doop- Trouw en Begraafregisters van de Hervormde Kerk te raadplegen.
NL(Drenthe)
Gemeentenatlas NL (OpenTopo.nl )OpenTopo.nl biedt gedetailleerde actuele kaartbladen waarin het beste uit open geodata-bronnen is gecombineerd. De kaartbladen zijn vrij te gebruiken onder de CC BY licentie. Klik op een hokje op de indexkaart om een kaartblad te downloaden (jpg, 400 pix/km) en op te slaan. De bladindeling volgt die van de Basisregistratie Topografie van het Kadaster.

Andere mogelijkheden:
• GeoTIFs van deze kaartbladen zijn te downloaden via NLextract-data.
• Bekijk de volledige kaart in de Map5 viewer.
• Drukwerk (papier) op hoge resolutie van OpenTopo kaarten op deze schaal is te bestellen via Uitgeverij 12Provinciën.
• Kaartbeeld is ook beschikbaar als ESRI REST Webservice. Met dank aan Joris Bak van ESRI.
• De JPGs georefereren in een GIS pakket? Gebruik de Worldfiles, met dank aan Just van den Broecke en Frank Steggink.
Nederland
Genealogical Research within MIGenWeb Michigan, The Great Lakes State!Genealogical Research within MIGenWeb, The Great Lakes State!
In March and April, 1996, a group of genealogists organized the Kentucky Comprehensive Genealogy Database Project, now known as the Kentucky GenWeb Project. The idea was to provide a single entry point for all counties in Kentucky, where collected databases would be stored. In addition, the databases would be indexed and cross-linked, so that even if an individual were found in more than one county, they could be located in the index. At the same time, volunteers were found who were willing to coordinate the collection of databases and generally oversee the contents of the web page. The MIGenWeb Project is an outgrowth of that original Kentucky project for the state of Michigan and also began in 1996.

The USGenWeb Project Policy on HTML code, graphics, etc.
It is the policy of The USGenWeb Project to obtain permission from the creator of the code, graphics, and backgrounds before using them on our pages unless they have been placed in the public domain. Images, text or data compilations SHOULD NOT be incorporated into USGenWeb/MIGenWeb pages without explicit written permission. The state coordinator has the responsibility to remove any links to websites which fail to meet The USGenWeb Project/MIGenWeb Project established guidelines/standards. More information on the copyright standards of the USGenWeb Project is available on their website. Please review their guidelines. If you have any questions or concerns please write to the State Coordinator.
Nederland / Verenigde Staten
Genealogiën Historische Kring Erica (Dr.) 59 Genealogiën van familie .........(lijst op Alfabet) incl. die van een Herinneringsmonument geplaatst op 28-03-2015.
Over het Monument: In het voorjaar van 2011 zijn door de Gemeente Emmen een 350-tal graven geruimd op de Algemene Begraafplaats in Erica. Het betrof hier blok V.
De “Historische Kring Erica” (HKE) heeft zich, door tussenkomst van de Gemeente Emmen, ontfermd over een aantal vrijgekomen grafstenen, met als doel deze stenen op te knappen en deze te herplaatsen op de begraafplaats. Dat zijn er 32 geworden. Meerdere grafstenen hebben volgens de HKE een (Cultuur) Historische waarde.
Ook maakte Johan Hemel, de coördinator van de Werkgroep Helpende Handjes, een fraai boekwerkje over de gehele uitvoering van dit project met interessante gegevens over de “begraafcultuur” in onze streek in de vorige eeuw en voorbeelden daarvan aan de hand van de grafmonumenten van enkele personen die ooit begraven lagen in voornoemd vak V.
U kunt hier onder uw eigen pdf formaat van dit boekwerkje openen en downloaden link
NL(Drenthe)
Genealogische DatabankInhoud:
- Genealogie van de familie Gomes.
- Genealogische fragmenten Alkmaar.
- Europese adel en hun afstamming.

De site bevat enkele kerngebieden: Den Helder, Egmond aan Zee en Texel. Verder een groot aantal gegevens uit de rest van Noord-Holland en wat minder uit overig Nederland.
Elke maand een flinke uitbreiding.
De site bevat (31 jan 2009):
aantal personen: 181.000
aantal foto's: 125
aantal documenten: 626
aantal grafstenen: ca. 230
aantal verhalen: 19
aantal bronnen: > 20.000
Nederland
Genealogische DatabankHierin zijn thans opgenomen bijna 205.000 namen (stand 1 apr 2013):
- Genealogie van de familie Gomes.
- Genealogische fragmenten Alkmaar.
- Gezinsreconstructies Callantsoog < BS
- Europese adel en hun afstamming.

De Genealogie Gomes omvat als hoofdzaak Texel, Egmond aan Zee, Den Helder en de rest van Nederland (stand 1 apr 2013 114.420 personen) met 307 foto''s; 2257 documenten; 432 grafstenen; 37 verhalen
Nederland
Grafstenen in de Oude Kerk in AmsterdamNederland
GraftombeWat is Graftombe.nl? Het doel van graftombe is zoveel mogelijk begraafplaatsen en kerkhoven in Nederland te digitaliseren en dit op internet GRATIS beschikbaar te stellen voor genealogen en andere belangstellenden.
Personen overleden na 2002 zijn niet zichtbaar op de site deze worden gefilterd. En alle niet correct weergegeven datum's worden ook gefilterd. Er worden bijna dagelijks data aangepast en/of geplaatst op de website. Willem Hovinga is beheerder van deze site.
Nederland
het Russisch Ereveld in Leusden (te lezen in 4 talen)•Het Russisch Ereveld ligt naast de Amersfoortse begraafplaats Rusthof, op grondgebied van de gemeente Leusden.
•De graven zijn militaire rijksgraven van het Koninkrijk der Nederlanden. Er liggen 865 mensen, 101 krijgsgevangenen, 691 herbegraven krijgsgevangenen en 73 dwangarbeiders.
•Het beheer en onderhoud zijn in handen van de Oorlogsgravenstichting.
•De opstallen (grafstenen en obelisk) zijn van de Russische autoriteiten.
•De Stichting Russisch Ereveld is een non-profitorganisatie die beoogt nabestaanden te informeren (met uw hulp), grafbezoek te organiseren en de herinnering aan de soldaten levend te houden.
Nederland / Rusland
Het Stenen Archief - GrafstenenDe matsevot van de Ashkenazische Begraafplaatsen in Nederland

"Het Stenen Archief"
Een gemeenschappelijk digitalisatieproject van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en Akevoth. Dit joint-venture project is een project op lange termijn en zal worden uitgevoerd in twee fasen.
A.-Het fotograferen, digitaliseren en het vertalen van de grafstenen. (stadium 1)
B.-Het volledig in beeld brengen van de begraafplaatsen als aanvulling op eerdergenoemde databank, na voltooing (stadium 2).

Een team van 6 vaste medewerkers in Nederland, Israel en Engeland houdt zich bezig met dit digitalisatie proces. Aangezien het risico van beperkt onderhoud relatief het grootst is bij de kleinere begraafplaatsen van de verdwenen Joodse gemeenten, verspreid over Nederland, is er voor gekozen, deze begraafplaatsen als eersten online te plaatsen. Iedere grafsteen, van een begraafplaats die volledig is bewerkt, heeft een eigen pagina.
Nederland
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart - BalkbrugDe HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"
NL(Drenthe / Overijssel)
Hope College: The Joint Archives of Holland (US)Joint Archives Search:
Choose the collection you wish to search:
-Guide to the Collection
-The Anchor Index
-News from Hope Index
-Pamphlet Collection
-Photographic Collection
-Topical Files
-Biographical Files
-Church Files
-Church Herald Index
-Business Files
-Alumni Magazine Index
-Boards and Committees
-Newspaper Collection

Helpful Hint: Single word searches are the most productive. Our search engine looks for EXACTLY what you input. Hence the search "Diekema, Gerrit" will not hit on places where the catalog mentions "Gerrit Diekema" or "G.J. Diekema." Searching for "Diekema" will hit on all locations.

View all collections now online >
Collections Search
-Collections Home
-Search the Collections
-Instructions
-Newspaper Collections
-Online Collections
Nederland / Verenigde Staten
Macatawa Bay Area History & Heritage (by Luann Hughes DeVries)Introduction:
My desire for this site is to make data of this area more easily accessible for the people who are interested in the History of West Michigan - but live at great distances from here and would otherwise find it hard to obtain.
Last updated: 11 February 2009
Nederland
MeMO, Medieval Memoria OnlineMedieval Memoria Online biedt een gratis toegankelijke database, met inventarisaties en beschrijvingen van objecten en teksten die een functie hadden in de middeleeuwse dodengedachtenis in het gebied van het huidige Nederland tot 1580. Het gaat om:
•Grafmonumenten en grafzerken
•Memorievoorstellingen
•Memorieregisters (administratieve en liturgische bronnen)
•Verhalende bronnen die een rol speelden binnen de dodengedachtenis

Tevens is basisinformatie opgenomen over de instellingen waarbinnen de bronnen hebben gefunctioneerd.
Nederland
MeMO, Medieval Memoria OnlineMedieval Memoria Online provides a database that is accessible free of charge, with inventories and descriptions of objects and texts that had a function in the medieval commemoration of the dead in the area that is currently the Netherlands until 1580.
These are:
•Tomb monuments and floor slabs
•Memorial pieces (Memorialbilder)
•Memorial registers (administrative and liturgical sources)
•Narrative sources that fulfilled functions in the commemoration of the dead

The database also contains basic information on the institutions in which the sources functioned.
Nederland
Online Begraafplaatsen-Het project 'Online Begraafplaatsen' heeft als doel het beschikbaar stellen van begraafplaatsinformatie. De doelgroep is enerzijds de genealogisch onderzoeker en anderzijds de geïnteresseerde familieleden. Op deze site worden de gegevens op een objectieve wijze weergegeven met inachtneming van de gevoelens van de nabestaanden.
-Er is een aanvang gemaakt met de adressenlijst van alle begraafplaatsen in Nederland. Maar natuurlijk verwachten we, mede door informatie van onze bezoekers, de lijst steeds completer te kunnen maken. Buiten de adressen is er ook vaak informatie opgenomen, een foto geplaatst en zijn er luchtfoto's beschikbaar om de plaats te bepalen.
-Diverse fotografen hebben een fotocollectie ter beschikking gesteld.
Een voorbeeld: Begraafplaats Zakopane, Polen (15 foto's)
Fotograaf: Bert de Lange
Nederland / Polen
Oorlogsgraven SittardDe begraafplaats is door de toenmalige Gemeente Sittard in 1946 overgedragen en heeft de status van een Brits Gemenebest-kerkhof. Het is gelegen op de hoek Kromstraat / Haagstraat, in de wijk Ophoven, Sittard (Limburg).
Het is dus Brits eigendom en wordt door en voor rekening van hun strijdkrachten onderhouden.
Er liggen op het kerkhof 239 personen begraven. Op deze pagina ook enige individuele informatie over deze mensen.

Op de pagina link kunt u ook enige internetlinks bekijken, die informatie bevatten over de locatie van het kerkhof, het kerkhof zelf en de aldaar begraven personen.

Op de algemene begraafplaats van Sittard zijn ook nog eens 20 Britse militairen begraven.
Nederland / Verenigd Koninkrijk
Stichting Oud Meppel (Blad: Oud Meppel)De stichting Oud Meppel heeft als doel het wekken van belangstelling voor Meppels verleden en het behoud van overblijfselen daaruit. Ze tracht dit doel te bereiken door onder andere onderzoek te (laten) verrichten naar dat verleden van Meppel.
Ook biedt ze gelegenheid hierover artikelen te plaatsen in haar kwartaalblad.
Alle binnengekomen gegevens over de geschiedenis van Meppel worden gearchiveerd. Vooral het fotoarchief is de laatste jaren enorm uitgebreid. In het digitale fotoarchief zijn meer dan 13.000 foto's van Meppel opgenomen, zo goed mogelijk gedateerd en beschreven. U kunt met een eenvoudig invulscherm een selectie maken en de foto's bekijken.
NL(Drenthe / Overijssel)
Upstalsboom-Gesellschaft für historische Forschung in OstfrieslandZweck der Upstalsboom-Gesellschaft (UG) ist die Förderung der wissenschaftlichen Erforschung von Personen, Familien, Geschlechtern und sozialer Schichten aus dem Raume Ostfriesland nebst seinen Nachbargebieten und deren Bezug zur allgemeinen Geschichte und Kultur.

''Veröffentlichungen''
-Ostfrieslands Ortssippenbücher (OSB)
-Ostfriesische Familienkunde (OFK)
-Ostfriesische Familiendaten (OFD)
-Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde (QuF)
-Beihefte zu den Quellen und Forschungen
Ostfriesische Ahnenlisten (OAL)

Die UG hat ihren Namen nach dem Upstalsboom, einem Hügel nahe bei Rahe, etwa 3,5 Kilometer westlich von Aurich. Dieser war ursprünglich ein wahrscheinlich frühmittelalterlicher Grabhügel, ist aber besonders bekannt als mittelalterlicher Versammlungsort der Abgeordneten der friesischen Seelande. Hier wurde eine Art Thing abgehalten, urkundlich belegt für die Zeit zwischen 1216 und 1327 mit offenbar längerer Vorgeschichte. Der Begriff Upstalsboom ist daher den meisten Ostfriesen geläufig. Der Upstalsboom als Bild ist Bestandteil des 1678 der Ostfriesischen Landschaft durch Kaiser Leopold I. verliehenen Wappens.
Duitsland / Nederland
Veenkoloniale voorouders Op deze website vindt u veel nakomelingen van families die hun oorsprong in de veenkoloniën hebben/hadden. Nu al 810.000 namen !
Aan dit bestand wordt door vele gebruikers gewerkt en elke dag zijn er wel weer nieuwe aanvullingen. U kunt op namen zoeken en als u aangemeld bent de volledige namen zien. Uiteraard bent u van harte welkom om, wanneer u deze heeft, aanvullingen te doen. Als u dit doet volg dan de ‘eisen’ voor het invoeren van namen en plaatsen. Op deze manier blijft alles gelijk.
Om een bericht naar mij te sturen kunt u gebruik maken van de link. U dient hiervoor wel aangemeld te zijn.
NL(Drenthe / Groningen)
Vergeten en Verdwenen Dodenakkers in NederlandDiverse interessante artikelen.Nederland
Webstee Stichting Historie Ruinerwold (Dr) (met beeldbank en gravendatabase)De Stichting Historie Ruinerwold verzamelt historische gegeven van de vroegere gemeente Ruinerwold, inclusief de buurtschap Tweeloo, die tot 1942 deel uitmaakte van deze gemeente. Via deze webstee willen wij laten zien waar de stichting zich sinds de oprichting in 1984 mee bezig heeft gehouden.

Via de trefwoorden links kunt u doorklikken naar een bepaald onderwerp, waar u een schat aan informatie zult aantreffen.

Beeldbank Stichting Historie Ruinerwold:
Aantal foto's op Internet: 12135

Alle graven van de vier begraafplaatsen in Ruinerwold zijn te zien op onze nieuwe graven-site: link
NL(Drenthe)
Wiki : Bekende Dode Nederlanders - hun laatste rustplaatsAls je op internet gaat zoeken naar wat er allemaal te vinden is over Bekende Dode Nederlanders en hun laatste rustplaats, blijkt dat behoorlijk tegen te vallen. Er is veel informatie te vinden over de personen, maar bitter weinig over hun laatste rustplaats. Zou het dan toch zo zijn dat er een taboe rust op de dood en alles wat daarmee samenhangt? De initiatiefnemer van deze site kreeg een lijst met Bekende Nederlanders die op Zorgvlied waren begraven. Met deze lijst in het achterhoofd en wetend dat veel informatie slecht beschikbaar is, was het idee voor deze website snel geboren.Nederland
categorie: beroepen
Alle Molens in NederlandHier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaande en verdwenen. Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en bouwtekeningen, dé startplek voor uw molenonderzoek.
Allemolens.nl ontsluit de collectie van Vereniging De Hollandsche Molen en geeft toegang tot veel moleninformatie bij andere Nederlandse erfgoedinstellingen.
Nederland
Ambachten, beroepen en functies van toen (H.M. Lups)In het Woordenboek der Nederlandsche Taal wordt het begrip beroep als volgt omschreven:
“Een maatschappelijke werkkring, eene betrekking, waartoe men of door eene behoorlijke aanstelling, of als ’t ware beroepen is, d.i. de vereischte bevoegdheid heeft verkregen”.
Voor onze site is deze definiëring evenals de titel te beperkt. In de stukken, de documentatie die wij als genealogen raadplegen komen zowel beroepen als functies tegen. Een beroep is een middel van bestaan. Het stelt in staat een inkomen te verwerven. Daarnaast en/of kon men een functie bekleden, die geen directe verdienste opleverde maar min of meer een erebaantje en soms ook de mogelijkheid te bewijzen, dat je over bepaalde bekwaamheden beschikte, bijv. diaken of weesmeester, waardoor je bijv. in aanmerking voor andere taken kon komen..
Ook een aantal van deze functies, die men bij genealogisch onderzoek tegenkomt, worden besproken.
Waar mogelijk zijn de gebruikte bronnen weergegeven.
De afbeeldingen zijn gevarieerd. Er zijn afbeeldingen van beroepsbeoefenaren als afgebeeld door Jan Luiken, maar vele zijn ontleend aan andere bronnen, ook buitenlandse. Soms ook zijn gereedschappen weergegeven. Voor zover mogelijk zijn de bron, de maker en het jaar van ontstaan van de illustratie vermeld.

-Joodse beroepen.
-Kleingaren-industrie.
-Molenaars-beroepen.
-Naar school.
-Notariaat.
-Schilderij-hersteller.
-'van Giffen' (Goudsmeden).
-Van Pijpmaeckers tot Toebacksuygers.
-Vrouwenberoepen.

Nederland
Amsterdam: Vonnissen ter zaken van Averij Grosse 1700-1810Overzicht van Amsterdamse notariële akten vermeld in de vonnissen van averij&#8208;grosse uit de periode 1700-1810 (47 pagina's)
Het overzicht bevat een lijst met in totaal 5449 akten van 136 Amsterdamse notarissen, bij wie scheepsverklaringen en bevrachtingscontracten werden vastgelegd die als basis dienden voor een procedure van averij-grosse. Aan de hand van de naam van de notaris en de datering kan in het Notarieel Archief het inventarisnummer worden opgezocht met daarin de betreffende akte. De scheepsverklaringen geven vaak veel details over de reis, lading van de schepen en gebeurtenissen aan boord.
Nederland
Basisbibliotheek - 985 items leesbaar onlineIn deze digitale bibliotheek 985 boeken over diverse onderwerpen: o.m.:- 1984 Memoryboeck van de vrouwens (Het notitieboek van de Friese vroedvrouw C G Schrader over de bevallingen tussen 1693 en 1745.- 1985 Huwelijk en gezin in Holland in de 17e en 18e eeuw (door Donald Haks)Nederland
Beeldbank PKN (Protestantse Kerk in Nederland)Het gebruik van deze site is gebonden aan enkele voorwaarden. Met het gebruik van deze site stemt u met deze voorwaarden in.
De meeste beelden kunt u direct downloaden. Voor gebruik van beelden met een watermerk klikt u op het winkelwagentje. Rechtsboven in beeld verschijnt de link naar uw winkelwagentje. Voor beelden afkomstig van de HGJB kunt u beter direct contact opnemen met: Beheer beeldbank HGJB.
De snelheid van afhandeling van bestellingen is afhankelijk van de eigenaar. Voor ondersteuning of andere vragen kun u contact opnemen met een van de beheerders.
Nederland
Bovenlichten, Snijramen en andere geveltekens in NederlandWelkom op de site van bovenlichten en metseltekens.
Misschien loop je er vaak ongemerkt aan voorbij. Sommige van de oude huizen in onze binnensteden en dorpskernen hebben een versierend ornament boven de voordeur. Het raampje waarin dit ornament is opgenomen noemen we een bovenlicht.
Op deze site heb je de mogelijkheid deze ornamenten met elkaar te vergelijken en zo ontdek je gaandeweg steeds meer verschillen en zie je welke symbool-motieven er zijn toegepast.
Nederland
Caspar-Olevian-Gesellschaft e.V.Die Arbeit der Caspar-Olevian-Gesellschaft ist ökumenisch offen und strebt an, konfessionelle und andere Grenzen abzubauen und zu überwinden. In einer Zeit fortschreitender Säkularisierung in Europa versucht die Caspar-Olevian-Gesellschaft einen Beitrag zu leisten, dem entgegenzuwirken und sich auf die gemeinsamen und fundamentalen Gegebenheiten christlichen Glaubens und christlicher Kultur zu besinnen.Duitsland / Nederland
Centraal Bureau Rijn- en BinnenvaartDe leden van het CBRB zijn vertegenwoordigd in alle belangrijke deelsectoren van de binnenvaart, zowel op het niveau van de vervoerder als dat van vervoersorganisator. De aangesloten leden zijn actief in diverse deelmarkten: containers, droge bulk, duwvaart, passagiersvaart, Ro-Ro, sleepvaart en bijzonder transport, tankvaart en veerdiensten. Ook kent het CBRB een omvangrijk netwerk van geassocieerde leden die betrokken zijn bij de bedrijfstak binnenvaart.

Doel: versterking van de positie van de aangesloten binnenvaartondernemingen en van de binnenvaart.
Nederland
De auto van m'n Opa: Welke provincie? Welk nummer ? Welke auto ?De letters A t/m R (evt. met een X of een Z) zijn simpelweg alfabetisch aan de provincies toegekend, beginnend met de A voor Groningen, B voor Friesland en D voor Drenthe (de C werd, zoals nog steeds, overgeslagen). Waren er teveel auto's dan werd een X of een Z aan die letter toegevoegd.
Hier vindt u de links naar 'alle' Nederlandse auto's (voor zover bekend en ingebracht)
Nederland
De fotocollectie van het Nationaal ArchiefAbout the Nationaal Archief historical photo collections
The Nationaal Archief photo collection consists of more than 2 million photos that cover a period of more than a hundred years of national and international history. More than 500,000 digitalised photographs can already be viewed in low resolution on our at online image bank . Over the course of the next few years, the majority of the Nationaal Archief’s photo collection will be digitalised in high resolution as part of the Images for the Future project. The Nationaal Archief manages important documentary photograph collections. These collections contain genres and subjects such as press photography, social and historic documentary photography, reports on the former Dutch colonies, football and the Royal Family.

De fotocollectie van het Nationaal Archief bestaat uit meer dan 2 miljoen foto’s die een periode van honderd jaar nationale en internationale geschiedenis bestrijken. Meer dan 500.000 gedigitaliseerde foto’s zijn al in lage resolutie te bekijken op de online beeldbank. Binnen het digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst zal het belangrijkste deel van de fotocollectie van het Nationaal Archief in de komende jaren beschreven en in hoge resolutie gedigitaliseerd worden. Het Nationaal Archief beheert belangrijke documentaire fotocollecties. Deze collecties bevatten genres en onderwerpen als persfotografie, sociale en historische documentaire fotografie, reportages over de voormalige Nederlandse koloniën, voetbal en de Koninklijke familie.
Nederland
De Stichting tot Bevordering der Notariële Wetenschap Bibliotheek: Online catalogus:
Een groot deel van de bibliotheek is online te raadplegen. Er wordt hard gewerkt aan de automatisering van de gehele collectie, inclusief de antiquarische. Naarmate dit werk vordert, zal meer informatie op onze website beschikbaar zijn.
 
Adlib opent catalogi en collecties, voor de wereld
Adlib Internet Server is een totaalpakket om bibliotheekcatalogi en museumcollecties via het internet toegankelijk te maken voor geïnteresseerden van over heel de wereld. Middels deze webapplicatie kan de bezoeker, desgewenst in de eigen taal, eenvoudig of juist geavanceerd zoeken naar publicaties of objecten in de collectie. Via een stapsgewijze manier van werken, bladert u als vanzelfsprekend van het zoektabblad naar de resultaten van een zoekopdracht, naar de detailweergave van één of meer records, naar het maken van een eigen selectie, en ten slotte naar bijvoorbeeld het afdrukken ervan, of het maken van een reservering.
Nederland
ECARTICO (EConomic and ARTIstic COmpetition).Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725
ECARTICO is a comprehensive collection of structured biographical data concerning painters, engravers, printers, book sellers, gold- and silversmiths and others involved in the ‘cultural industries’ of the Low Countries in the sixteenth and seventeenth centuries. As in other biographical databases, users can search and browse for data on individuals or make selections of certain types of data. However, ECARTICO also allows users to visualize and analyze data on cultural entrepreneurs and their ‘milieus’.

Browsing persons by 'surnama' starting with 'A'.

Overview: The database currently (11-2016) contains biographical data on 25&#8239;615 persons.
Painters: 7&#8239;889
Engravers: 1&#8239;304
Booksellers, printers and publishers: 900
Gold- and silversmiths: 1&#8239;965
Sculptors: 215
Nederland
Friezen onder NapoleonDeze website is te danken aan het werk van de heer J.A. Paasman, die op 13 febr. 2007 in Burgum overleden is. Na het overlijden van de heer J.A. Paasman is er met de familie afgesproken dat de website in de lucht blijft en onderhouden zal worden door Tresoar, het Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden. Het was nl. zijn bedoeling om met deze website een wegwijzer te geven bij het zoeken naar militairen in de periode 1795-1810 en wel in het bijzonder naar die militairen die in de periode 1810-1813 in Franse krijgsdienst waren.
Via de database op Archieven.nl link kunt u (met uitleg) zoeken en gegevens krijgen voor de franse website 'servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/'

Evenals de website Friezen in de Tiendaagse Veldtocht is deze site tevens bedoeld om de Friese militairen in de periode 1795-1815 in herinnering te brengen en om na 200 jaar aandacht te schenken aan die Nederlanders waarvan de meesten tegen wil en dank in Franse krijgsdienst traden, grote ontberingen leden en waarvan zeker 70% niet is teruggekeerd.

Lang werd de indruk gewekt dat oorlog alleen maar tussen vorsten en legeraanvoerders en niet tussen legers werden gevoerd; de soldaat was daarbij slechts een hulpmiddel en individueel totaal niet van belang. Er zijn brieven bekend van Friese soldaten in het leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden, waarin deze hun beklag doen over de manier waarop zij door hun officieren werden behandeld: geschopt, geslagen, bespuwd, uitgescholden en gekort op hun tractement. Zij namen dat omdat het hun broodwinning was.

Uit de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815 komt het volgende verhaal: Op een gegeven moment had een Engelse kanonnier Napoleon in het vizier. Hij vroeg aan Wellington, de Engelse bevelhebber, of hij mocht schieten. Deze schijnt geantwoord te hebben: "Ben je gek kerel, je schiet niet op keizers". Napoleon liet niet na te zeggen dat de soldaten zijn kinderen waren. Wat dan te zeggen van zijn opmerking: "Ik ben op het slagveld opgegroeid en ik maal niet om een miljoen doden."

Het zou nog lang (en vele oorlogen) duren voordat Jan Soldaat de aandacht en erkenning kreeg waarop hij al eeuwen recht had.

Europa / Nederland
Genealogische homepage familie's de GoedeOp deze site, staan enkele genealogieen van de familienaam de Goede, de Goederen en de Goedere, welke ik in de loop der jaren heb uitgezocht.
In de schippers-index zijn alle varende voorouders vermeld, die voorkomen in de database Hoogeveen. Dit is gedaan, omdat varende voorouders door hun beroep vaak moeilijk te volgen zijn.
NL(Drenthe)
Genealogy Harmen SnelGenealogie is mijn passie. Ik houd me er sinds heel jong mee bezig. Mijn persoonlijk motto is: hoe moeilijker, des te uitdagender. Daarom houd ik mij het liefst bezig met groepen in de samenleving, voor wie speciale onderzoeksmethoden nodig zijn, zoals Joden, kermisklanten, schoorsteenvegers en criminelen. De dagelijkse gebeurtenissen zijn veel interessanter dan de grote gebeurtenissen. Want daarin zie je dat de geschiedenis zich permanent herhaalt.Nederland
Grootscheeps ! (met Bronnen en Interwiews)Grootscheeps is een project van de Verhalenwerf. Op dertien scheepswerven bouwden mensen samen aan nieuwe schepen. Deze werven zijn een symbool voor de ontwikkeling van Hoogeveen en voor de nieuwe rol van de bibliotheek. De Verhalenwerf wordt de plek waar Hoogeveners samen bouwen en werken aan de verhalen over het heden en verleden van Hoogeveen. Samen met betrokkenen zoals de historische verenigingen, vrijwilligers, het onderwijs,  de culturele instellingen en bedrijven wordt gewerkt aan het verhaal van Hoogeveen.
Sinds 7 november 2015 is een tijdelijke opstelling in het museum in de bibliotheek te zien: De Verhalenwerf in uitvoering. Heel veel schatten die tot nu toe zijn verzameld staan in grote transport-kisten tentoongesteld. Ook zijn veel voorwerpen uit  Museum De 5000 Morgen en voorwerpen die al lang voor het publiek verborgen lagen in een depot te bekijken. De toegang is gratis.
Tijdens dit project wordt de geschiedenis van de scheepvaart van Hoogeveen onder de aandacht gebracht.
NL(Drenthe)
Het NMM maakt onderdeel uit van de Stichting Defensie Musea (SDM).Het legermuseum vindt zijn oorsprong in de grote privéverzameling van F.A. Hoefer (1850-1938). Om zijn her en der verspreide collectie een waardig onderdak te verschaffen en toegankelijk te maken voor het publiek betrok hij kasteel De Doorwerth, gelegen in de uiterwaarden van de Rijn vlakbij Arnhem. Prins Hendrik gaf het de naam Nederlandsch Artillerie Museum en verrichtte op 5 augustus 1913 de officiële opening.
Gaandeweg kon Hoefer de lasten voor onderhoud aan het kasteel en de verzameling niet meer alleen opbrengen. Het lukte hem niet om van het museum een rijksmuseum te maken, maar het werd wel in 1921 in de organisatie van het ministerie van Oorlog opgenomen en ondergebracht bij de Generale Staf. De minister bleek met deze constructie minder gelukkig en in 1928 bracht men de collectie in een stichting onder met de naam Het Nederlandsch Legermuseum.

U kunt zoeken in 270.500 items (w.o. Hoefer)
Nederland
Het Onderwijs in de 19e en 20e eeuw (Speciaal m.b.t. de schoolmeesters 'Remery')Schoolmeesters Remery en het Onderwijs in Nederland in de 19e en 20e eeuw. (vele plaatsen, vele scholen, vele provincies in NL en BE)België / Nederland
Het Veenpark in Barger-Compascuum (bij Emmen)Het Veenpark biedt geweldig veel om te zien, te doen, te ontdekken en te leren. In het grootste museum van Nederland kunt u weids genieten maar de afstanden zijn klein door het nostalgische vervoer.
Ontdek het Veenpark per stoomtrein, of maak gebruik van het turfschip. Bezoek het Aole Compas (een dorp van plaggenhutten op het verende veen) en Bargermond (een dorp in het veen, ontstaan langs de kanalen). Met kerk, kroeg, school en dorpsleven tot 1966.
NL(Drenthe / Groningen)
Historic maps by Dutch CartographersWelcome on this website with historic maps by Dutch Cartographers.
The works you can find on this site are:
Toonneel der Steden - Blaeu
Janssonius 1658
De Vyerighe Colom - Jacob Aertsz. Colom
Civitates orbis terrarum - Braun and Hogenberg
All these books contain several historic maps which can be viewed on this site.

This website was designed by Wilja Overeijnder of the University of Groningen in the Netherlands. It was an assignment for a course called 'Elektronisch Publiceren' (Electronic Publishing). Her design was the winner in a competition among the students. The design is based on Frames, Cascading Stylesheets and JavaScripts, which makes maintenance easy.
Nederland
History Of Work Information System (with Images)Central to history is the world of work in the past, as known by occupational activities. Yet comparative research in this field is severely hampered by confusion regarding occupational terminology across time and space, within as well as between languages. To overcome this, we create an occupational information system that is both internationaland historical, and simultaneously links to existing classifications used for present-day conditions. The information system uses a historical international classification of occupations (HISCO) to combine various kinds of information on their tasks and duties in historical settings, as well as images on the history of work. The images on the world of work in the past, are taken from various books and collections. You may look for a particular images, by typing in the name an occupational title or the name of the maker, or by making a selection and browse through it. For each image, information is available on the title of the occupation, the image and its source, as well as the maker and the date of creation. The occupational group the title falls under is listed as well, as is the gender of the person(s) on the image. More information, such as on the medium, is available by clicking on the image. Via a few clicks you will find images of related occupations. You can also see for which (related) images we have short iconographical essays, describing the image. Nederland
Hoogeveen (Dr.) en zijn Historie (Een kijkje waard)Mensen die aan stamboomonderzoek doen vinden op deze pagina veel interessante informatie over diverse onderwerpen. Zoals o.a. de Nationale Militie 1814 - 1923 van Hoogeveen, waaronder schutterij, landstorm en de landweer. Ook zijn er gegevens te vinden van militairen uit ander provincies.
Ook zijn wij bezig met onderzoek naar de inschrijf en lotingsregisters van de Nationale Militie
1814 - 1923 van Zuidwolde gemeente De Wolden. Een groot deel staat al op de website.
Verder doen wij onderzoek in de gemeente Midden Drenthe en wel de plaatsen Westerbork en Smilde.
Later dit jaar komen deze gegevens ook op de website te staan.
NL(Drenthe)
IISG: Migration (o.a. documenten over de Hollandgang en Lipskers in steenfabrieken)The IISH houses important collections on the history of (labour) migration in many countries of the world. IISH staff members have published on almost every single migrant group in the Netherlands and are playing a prominent role in the development of global migration history. Over the past decade a third category of activities has been developed, the so-called meta sources of large digital datasets.Duitsland / Nederland
Koninklijke Vereniging van Archivarissen in NederlandDe Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland stelt zich ten doel de belangen van het Nederlands archiefwezen te behartigen en de deskundigheid van archivarissen te bevorderen . De vereniging organiseert onder meer studiedagen, internationale uitwisselingen en buitenlandse oriëntatiereizen.
Nederland
Kraamvrouwenbekentenissen (Wie is de 'vader')?Een poging om deze "in barensnood" afgelegde verklaringen in kaart te brengen; dit soort ontdekkingen maakt genealogie tot een leuke exercitie.
(je kunt ook heel goed de bevorderingen van de majoors, kolonels en generaals terugzien in de aanduidingen van de compagnieën en regimenten)
Nederland
Landelijke Ver. tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (of LVBHB)De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig zet zich in om oude bedrijfsvaartuigen te bewaren.Het gaat om schepen, die meer dan 50 jaar geleden Hollands Glorie op de Nederlandse, Duitse en Belgische rivieren en kanalen hebben hoog gehouden. Dat zijn niet alleen vrachtschepen, maar ook vissersschepen, veerponten, parlevinkers en werkbootjes. Kortom: schepen van allerlei soort, zeilend, gesleept of met een motor, die de economie van Nederland draaiende hielden. Vrijwel alle schepen zijn in handen van particulieren, die hun schip vaak letterlijk van de sloop hebben gered. De schepen worden zonder (of met maar een heel klein beetje) subsidie, met veel liefde en kennis in de vaart gehouden. Hier vindt u ook de schepen van de leden van de LVBHB, gesorteerd op scheepstype: (evt. op naam)

-Aken, Tjalken, Klippers, Steilstevens, Westlanders, Stoom- en motorschepen.
-Sleep- en duwboten, Sleepschepen, Vissersschepen, Zeeschepen, Werkvaartuigen, Overige schepen.
Nederland
Lippische Ziegler (met database)Im 19. Jahrhundert verließen bis zu 40% aller männlichen Erwerbstätigen in jedem Frühjahr das Fürstentum Lippe. Bis zum Herbst arbeiteten sie im Norden Deutschlands, in den Niederlanden, in Skandinavien und Osteuropa auf Ziegeleien. Die saisonale Wanderarbeit der lippischen Ziegler geht bis in das 17. Jahrhundert zurück. Die Verwaltung des Fürstentums Lippe registrierte sie in allen Einzelheiten. Für die Jahre von 1778 bis 1869 gibt es im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (LAV NRW), Abteilung Ostwestfalen-Lippe, in Detmold über 100.000 Daten zu mehr als 30.000 Zieglern. Nirgendwo sonst auf der Welt lassen sich so viele und dichte Informationen zu Saisonarbeitern mit Herkunft und Zielort für eine derart lange und frühe Zeit in diesem Umfang finden. Für die Geschichte der Migrationen, der Arbeit und der Familie sind sie von unschätzbarem Wert, aber auch für Genealogen mit Vorfahren aus Lippe.Duitsland / Nederland
Maritiem Museum Rotterdam: Ligger- en Brandmerkboeken ScheepsmetingsdienstHet register van de scheepsmetingen begint vanaf 1899. Ze worden in het scheepsjargon  “Liggers” genoemd. Door heel Nederland worden 24 registratiekantoren ingericht om deze metingen te kunnen verrichten.  In 1979 zijn het er nog maar drie: Amsterdam, Groningen en Rotterdam. 10 jaar later wordt alles gecentraliseerd naar Rotterdam. In het zelfde jaar (1989) wordt  overgegaan op een geautomatiseerd systeem en behoort het handmatig inschrijven van de scheepsmeting  in de boeken van het register tot het verleden. De boeken zijn in 2008 door de Scheepsmetingsdienst in beheer overgedragen aan het Maritiem Museum Rotterdam. De boeken worden door het museum geconserveerd en via deze website ontsloten. 
 
Type boeken  
Het register van de scheepsmetingsdienst omvat twee typen boeken:
- Liggers betreffen de registraties van de meetbrieven van schepen door de Scheepsmeetingsdienst. Een schip wordt met name gemeten om het laadvermogen van het schip te bepalen.
- Brandmerken: Om schepen officieel te registreren bij het Kadaster wordt een brandmerknummer op het schip aangebracht en opgenomen in het Schepenregister van het Kadaster. Het brandmerk-nummer werd bij een houten schip gebrand en bij ijzeren / stalen schepen gebeiteld.
Nederland
Maritieme gegevens koopvaardijschepen Benelux-landen vanaf 1813.Voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de zeescheepvaart in Nederland is er nu een mogelijkheid informatie te vinden over alle zeeschepen die sinds 1813, het ontstaan van het huidige Koninkrijk der Nederlanden, hebben gevaren onder Nederlandse vlag, inclusief de schepen met thuishaven in de (voormalige) overzeese gebiedsdelen. Naast algemene informatie over het ontstaan en doelstelling van onze stichting wordt u via het keuzemenu geleid naar de zoekfuncties die antwoord moeten geven op uw vragen.
Veel gegevens van de naar schatting uiteindelijk 12.500 tot 15.000 verschillende schepen zijn nog niet in de database opgeslagen. Als gevolg van onze research, zoals bij voorbeeld naar tot dusverre onbekende (zeil-)schepen, door het in de vaart komen van nieuwe schepen of door mutaties, vinden echter wekelijks aanvullingen en wijzigingen plaats.
België / Nederland
Mars et Historia - Ned. Ver. v. Militaire HistorieDe vereniging is een platform voor uitdragen en uitwisselen van kennis over militaire geschiedenis m.b.t. Nederland en de (voormalige) overzeese Rijksdelen. Diverse interessegebieden, Kwartaalblad, Activiteiten.Nederland / Nederlandse Antillen
Mijnadres.org, bouwdossiers onlineOp zoek naar een bouwdossier of bouwtekening van een bepaald adres? Zoekt u bouwwerken van een bepaalde architect? Doet u onderzoek naar een bepaald type gebouw, zoals pakhuizen, fabrieken in de periode 1930-1950 of winkels? Wilt u meer te weten komen over de historische achtergrond van een bepaald adres? Wilt u ervaringen over historisch huizenonderzoek uitwisselen?

Op MijnAdres vindt u een overzicht van bouwdossiers van archiefdiensten in Nederland. Het gaat om negentiende- en twintigste-eeuwse dossiers van particuliere bouwwerken waarvoor bij de gemeente een vergunning aangevraagd moest worden.

Het Kennisportaal biedt tips voor historisch huizenonderzoek. Hiermee kunt u nog meer te weten komen over de geschiedenis van een bepaalde locatie. Wij zouden het kennisportaal graag samen met u verder uitbouwen. Als u interessante informatie of verwijzingen/links heeft, vult u dan het contactformulier in.

Beschikbare gemeenten (01-01-2016):
Aalburg, Amersfoort, Antwerpen?, Heusden, Mechelen?, Rotterdam, Schiedam, Waalwijk, Werkendam, Woudrichem,
België / Nederland
Molema, Wegwijzer genealogieEen startsite met veel links op genealogisch gebied.Nederland
Museum De Lakenhal (Leiden)Het stadsbestuur van Leiden besluit op 8 mei 1639 tot de bouw van een keurhal voor wollen lakense stof: de Laecken-Halle. Stadsbouwmeester Arent van ’s-Gravesande (ca. 1610-1662) krijgt de opdracht een classicistisch stadspaleis te ontwerpen. De hal moet de kwaliteit en internationale reputatie weerspiegelen van de stoffen die Leiden in de Gouden Eeuw zo rijk maken.
Het topjaar van de Leidse lakenproductie is 1698: bijna 30.000 lakens vinden hun weg op de wereldmarkt.
Vanwege het verval van de textielnijverheid verliest de Laecken-Halle de functie van keurhal voor lakense stoffen en wordt in 1820 in gebruik genomen als Halle van Manufacturen en cholerahospitaal.
In 1869 start de verbouwing tot stadsmuseum. Stadsarchitect J.W. Schaap krijgt de opdracht om een trappenhuis toe te voegen en om de tweede verdieping van de Lakenhal te verbouwen tot tentoonstellingsruimte. Andere vertrekken van de Lakenhal worden in de periode 1872-1874 bij het museum betrokken.
Tegenwoordig valt er een uiteenlopende collectie te bewonderen waaronder werk van grote meesters als Rembrandt, Lucas van Leyden en Theo van Doesburg.
Nederland
Nationale fotografendatabase (met 42.000 Fotografen vanaf 1839)De website Fotografen.nl is in afwachting op een vervolgproject tijdelijk niet meer beschikbaar. Uw toegevoegde opmerkingen bij een fotograaf zijn allemaal verwerkt. De fotografenrecords uit Fotografen.nl blijven online beschikbaar en zijn raadpleegbaar in RKDartists, één van de zeven online databases van het RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis). U kunt gebruikmaken van verschillende zoek- en filteropties, waardoor u de resultaten kunt preciseren en met een account voor Explore kunt u ook selecties bewaren of vergelijken.
Nederland
Nederlands Militair Erfgoed: De toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnenOp deze site worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie.
Enerzijds is het doel: objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp bij elkaar brengen.
Anderzijds is het doel: het toegankelijk maken van bronnen waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is.
Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.
Nederland
Nederlandse vrijwilligers in de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939)Deze website beoogt een zo volledig mogelijke database te bieden van de Nederlandse mannen en vrouwen die tussen 1936 en 1939 in Spanje streden voor het behoud van de Spaanse Republiek, tegen de troepen van generaal Franco, die gesteund werd door fascistisch Italië en nazi-Duitsland.
Op deze website wordt informatie bijeen gebracht over de achtergrond van deze veelal vergeten personen. De database omvat tot nu toe zo’n 700 namen; het betekent dat we van deze mensen op zijn minst één document of verwijzing in literatuur gevonden hebben op grond waarvan we met enige zekerheid kunnen constateren dat hij/zij betrokken is geweest bij de Spaanse Burgeroorlog.
De hier gepresenteerde database bevat een aantal basisgegevens, zoals datum van geboorte en overlijden, jaren in Spanje, functie, beroep, politieke achtergrond, familiegegevens, verlies van nationaliteit. Daarnaast presenteren we van circa 150 Spanjestrijders een wat vollediger biografie, met verwijzingen naar bronnenmateriaal, interviews, literatuur en links naar andere websites. In de loop van de tijd hopen wij hier nog verscheidene namen aan toe te voegen.
Nederland / Spanje
NIMH: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon Na te zoeken op Geregistreerde, Eenheid, Rang of Geboorteplaats.

Deze database is nauwgezet samengesteld door de heer W. Oteman met gegevens uit de stamboeken en officiersdossiers aanwezig bij de Service historique de la Défense (SHD), in het Château de Vincennes nabij Parijs. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie biedt u deze database aan, maar beschikt niet over verdere informatie. Daarvoor kunt u zich wenden tot de SHD (zie onderaan).

Wat staat er wel in?
Vrijwel alle registers van het landleger uit de Napoleontische tijd.
Ruim 53.000 inschrijvingen (in de toekomst uitgebreid naar 57.000 en marinepersoneel).
Militairen die zijn geboren in het gebied dat nu tot Nederland behoort.
Militairen uit Limburg en Zeeuws-Vlaanderen uit de periode 1797-1814.
Militairen uit de rest van ‘Nederland’ uit de periode 1810-1814.
Nederland
Ons Genenealogisch Erfgoed (met Oude beroepen)Genealogie beoefenen is niet alleen het vinden van zo veel mogelijk voorouders.
We willen in toenemende mate meer over die voorouders weten.
Enerzijds weten we dat we zijn zoals we zijn als erfenis van onze voorouders. Dit in verschillende opzichten. Dit betreft niet alleen ons lichaam en onze geest. Soms zijn er erfelijke kwalen, soms bijzondere talenten. Ook onze houding in het leven wordt in zekere mate door onze voorouders bepaald. In een aantal gevallen kan worden ingegrepen, bijv. bij bepaalde ziektes als borstkanker, al kan dat rigoureus zijn, bijv. door in bepaalde gevallen geen kinderen te krijgen. Met andere dingen kan je blij zijn. Als je muzikale voorouders hebt is de kans groot dat je daar ook iets van mee krijgt.
Je houding in het leven wordt, dacht ik, ook in sterke mate door je voorouders en hun ervaringen bepaald al kan dat mogelijk beïnvloed worden door bijv. mental coaches.  
Soms zijn er bronnen, die gegevens opleveren, maar waar bijna niemand bij stil staat, al komen er steeds meer via het internet beschikbaar, hetzij rechtstreeks, hetzij als tip.

17 jaargangen Ons (genealogisch) Erfgoed:
De inhoudsopgave van de 17 jaargangen per nummer.
De 17 Acrobat Reader Pdf-files per jaargang kunt u openen door op de jaargang van uw keuze te klikken.

Nederland
Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderenTot de jaren-1920 werden de dienst-staten van militair personeel bijgehouden in omvangrijke registers: de zogenaamde stamboeken. Een centrale klapper ontbreekt. Wel zijn er aparte klappers per legeronderdeel (regiment, bataljon, eskadron). In de stamboeken zijn over een militair (als regel) de volgende gegevens te vinden: familienaam en voornamen, geboorteplaats en datum, namen van de ouders, laatste woonplaats, signalement en staat van dienst. Een speciaal Infoblad met aanwijzingen hoe te werken in de collectie stamboeken is op de studiezaal of via internet beschikbaar.

Vaste URL: link
Nederland
Over de Sont-tolregisters-Source crediting
There are no copyrights on this source. We appreciate it that the source is credited in publications as www.soundtoll.nl.
-Publications
We appreciate it to be informed of publications and research results which are (partly) based on this database. Please, mail this information to sonttolonline@tresoar.nl
-Provisional list with the translations of the commodity names in English, Dutch, Frisian and French.

-STR online
Available: Years 1705 - 1799; Passages 472.988 with 1.407.811 cargoes.
Missing films 171, 173, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 189, 195, 198, 203, 226, 237 and 249.
Denemarken / Nederland
Repertorium van Nederlandse Kaartmakers tussen 1500 en 1900 (PDF)In het Repertorium zijn in alfabetische volgorde personen opgenomen die een inhoudelijke bijdrage hebben geleverd aan de vervaardiging van kaarten in Nederland in de periode 1500-1900. De aard van hun werkwijze verschilt daarbij. Te onderscheiden zijn: landmeters, ingenieurs (veelal in militaire dienst), hydrografen (stuurlieden bv Willem Barentsz.), tekenaars, kaartafzetters (kleurders), houtsnijders, graveurs, uitgevers en adviseurs (redacteur en/of kartograaf)Nederland
Roepseinen 1867 (excl. marine en overzee) (bewerkt door P. van Heck)Roepseinenboeken zijn te vinden in het scheepvaartmuseum in Rotterdam. De roepseinen werden vanaf +/- 1866 gegeven aan schepen met een zeebrief. Het was een herkenningscode voor schepen op zee.
De boekjes vermelden, naast de naam en het type van het schip, de thuishaven en het roepsein van Nederlandse schepen in Nederland maar ook van de overzeese gebiedsdelen, Suriname, Oost Indie etc, en marineschepen. Het roepsein bestaat uit 4 letters, beginnend met een N, een P of een Q.
Nederland
Scheepsmakelaardij Fikkers Groningen (database met oude schepen)Een soort Funda voor oude schepen (verkocht/te koop)Nederland
Scheepvaarthistorie HoogeveenDeze gegevens over de scheepvaart in Hoogeveen komen uit
het scheepmetingsdienst van de L.V.B.H.B.
(Landelijk vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig). Ook als PDF-bestand te bekijken!

Met de Schepen, de Scheepswerven, de Scheepstimmerlieden, de Schippers en het Schippersboek
NL(Drenthe)
Schippersgilden: Noord Nederlandse schippersgilden en aanverwante gildenWelkom op Schippersgilden.nl (Samengesteld door Piet Boltjes)
Genealogische aanvullingen op Dirks, Keuzenkamp-Roovers, de Man, Minaard van Hoorebeke en Wittop Koning.

Zoek op 'gilde, naam en plaats'
Nederland
Trefwoorden en begrippen (o.a. voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken)Totaal zijn er mmer dan 23.000 trefwoorden met hun betekenis opgenomen. Niet alleen Genealogie trefwoorden maar ook woorden uit gerechtelijke akten, schepenakten, rechtbankverslagen en oude woordenboeken etc. Ook nu zijn alle woorden gewoon overgenomen die ik vond, inclusief schrijf- en typefouten etc.
Soms heb ik ook het oorspronkelijke woord opgenomen in de verklaring. Ook staat er vaak een ? bij een woord. Ondanks vele hulpbronnen op het internet, woordenboeken,taalhulp, hulp van mede Genealogen is het dan nog niet gelukt een passende verklaring ergens te vinden.
Nederland
Uitgeverij Europese Bibliotheek: .........in oude ansichtenEen groot gedeelte van het fonds bestaat uit lokaal-historische uitgaven. Onder de verzamelnaam 'Toen Boekje' wordt in de diverse series vooral aandacht besteed aan het onderwerp topografie. In totaal vallen er onder de noemer 'Toen Boekje' ongeveer 5.800 titels. Deze titels bevatten in totaal ruim 450.000 oude ansichten en foto's. Regelmatig verschijnen er nieuwe titels in de serie 'In oude ansichten'. Op basis van onze nieuwe productiemethode is het veel interessanter geworden om een nieuwe titel te verzorgen.

Op dit moment heeft de Europese Bibliotheek in samenwerking met diverse vooraanstaande partners de mogelijkheid gecreëerd om al haar titels op stuksniveau als hardcover boeken te kunnen uitleveren. Het is interessant voor bijvoorbeeld een heemkundekring of vereniging om met een zeer beperkt risico, de verenigingskas aan te vullen door het samenstellen van een nieuwe titel.

Het binnenwerk van een 'Toen Boekje' is als volgt opgebouwd:
- pagina 1: titelpagina
- pagina 2: colofon met eventueel de beschrijving omslagfoto
- pagina 3 en 4: de inleiding of het voorwoord (max. 600 woorden)
- pagina 5 t/m 80: de afbeeldingen met onderschrift (plusminus 100 woorden per onderschrift)
Europa / Nederland
Uitgeverij Gopher - met o.a. 9 boeken over familienamenAls u uw manuscript aan Gopher toevertrouwt, dan hebt u een aantal zekerheden. Dat wij het goed zullen lezen. Dat wij het zullen beoordelen op criteria als bijvoorbeeld taal, stijl, spanning en originaliteit. Dat wij, als we besluiten dat uw manuscript geschikt is voor uitgave bij Gopher, u waar nodig zullen helpen om het beste uit uw verhaal te halen. En dat wij, bij verschijning, samen met u een zo groot mogelijke groep lezers zullen proberen te interesseren. Met o.a. boeken van Jan Spendel.Nederland
Van oude schepen, onder zeil en op de motor.Bij de beschrijving van oude schepen is een onderscheid gemaakt tussen zeevaart, binnenvaart en visserij. Niet altijd is een strakke scheiding te maken. Kofschepen werden b.v. gebruikt voor kust- en binnenvaart. Kraken bestonden als zeevaarders, maar ook als tjalkachtige binnenschepen. En zo waren er meer. Bepaalde schepen zijn dan ook zowel bij zeevaart als binnenvaart opgenomen. Een ander type zoals de kotter was oorspronkelijk een bewapende vrachtvaarder, maar later specifiek een vissersvaartuig. Boerenvaartuigen zijn ingedeeld bij binnenvaart. Beschrijvingen zijn bij lange na niet volledig, maar geven de lezer een goede indruk. Tevens moet worden bedacht dat verdere classifcatie (zeker op Hollands binnenwater) haast onmogelijk is. Men deed daar vroeger niet aan. Een boot werd - naar streekgebonden voorbeeld - gewoon volgens de wensen van visserman, boer of beurtvaarder gebouwd.Nederland
Verzekeringsfondsen in Nederland 1827-1880 (database)Lees meer over dit project in de handleiding, of blader in de lijst metverzekeringsfondsen, of zoek in de database.
Onder Inleiding (PDF) is een artikel opgenomen waarin uitgebreider op de overheidsinitiatieven op het terrein van de voorzorgsfondsen en op de bronnen wordt ingegaan. In de toelichting op de database wordt op verschillende plaatsen via een link naar de uitgebreidere informatie in het artikel verwezen.

Als uitgangspunt voor verder onderzoek wordt in het tekstdocument bij de fondsen aangegeven of er archiefmateriaal (bekend) is en wordt verwezen naar de beschikbare literatuur.
Vanaf 1830 leverden de provincies de gegevens voor het Armverslag per stad geaggregeerd aan: de basisgegevens van de individuele fondsen zijn vaak bij de gemeentelijke afdeling armenzorg bewaard gebleven.

Citeerinstructie:
Als bron dient vermeld te worden: L.A. van der Valk, Zieken- en begrafenisfondsen, weduwefondsen en levensverzekeringen in Nederland 1827-1880, link.
Nederland
Website van de Stichting Familie Ravelli Nederland (Druogno)U kunt allerlei informatie over o.a. de familie Ravelli en verschillende streken in Italië vinden op deze website.
 
In het noord-westen van Italië, ten oosten van Domodossola, ligt het Val Vigezzo. Een dal dat doorloopt tot de Zwitserse grens en daar overgaat in het Centovalli. Het Valle Vigezzo wordt al heel lang het ’Schoorsteenvegersdal’ genoemd en dat is niet voor niets. Al vanaf de 16e eeuw trokken jongemannen uit dit dal tot ver over de grenzen om schoorstenen te reinigen. In de 18e eeuw kunnen we in Den Haag en Amsterdam bewoners van dit dal als schoorsteenvegers aantreffen. Het centrum van deze emigratie is de parochie Druogno, met daaronder vallend de dorpen Druogno, Sasseglio, Gagnone en Orcesco in het dal en Albogno en Sagrogno in de bergen. 

De eerste families uit deze parochie die zich in Nederland vestigden heetten Ravelli, Bertina, Comaita en Andreoli.  Opvallend is dat de nazaten van deze emigranten nog generaties lang met elkaar werkten, woonden en trouwden. Tot ver in de 19e eeuw beheersten zij in veel steden de markt van het schoorsteenvegen. In de 19e eeuw vestigden zich in Nederland nieuwe namen uit dezelfde parochie: Margaroli, Vitali, Maini, Gabardi, Cheula, Camozzi, Peduzzi en Baratta. Zonder uitzondering kwamen zij als schoorsteenvegers. 

Workgroup Church Archives Druogno has published a genealogy of the whole community of Druogno from 1569 – 1900: link
Italië / Nederland
categorie: bronnen
Genealogische gegevens over Drenthe (speciaal rond Gieten)Op deze pagina’s zijn een serie Drentse Genealogieen, bronbewerkingen en andere genealogische gegevens over Drenthe te vinden. Deze pagina is nog in bewerking. Mocht een van de lezers nog aanvullingen hebben die op deze pagina vermeld zou moeten worden, graag een e-mailNL(Drenthe)
'de Wit-net' - Genalogisch domein Herman de WitHet zal zoals bij velen zijn gegaan: op een verjaardag in 1978 kwam onze afkomst ter sprake en kort daarna heb ik voorzichtig de eerste stappen gezet op het gebied van het familieonderzoek. En vanaf het begin doe ik dat samen met mijn broer. Beiden werden we gegrepen door het genealogie-virus en sindsdien zijn we redelijk actief op dit terrein. Sinds het begin van de negentiger jaren gebruiken we de computer daarbij (tekstverwerking en wat genealogische software) en in 1996 begon ik op het internet eens rond te kijken.Een toenemend aantal bezoekers van deze pagina's, samenhangend met de uitbreiding van de internetactiviteiten -in samenwerking met Hein Vera- met de site FAQ Genealogie Benelux, bracht mij ertoe om een aantal veranderingen door te voeren. Ik heb in april 2000 een scheiding aangebracht tussen de resultaten van mijn eigen onderzoeksgegevens en de activiteiten gericht op het ondersteunen van grote groepen genealogisch geïnteresseerden. Grofweg staat de eerste groep activiteiten op het domein de-wit.net en zijn de meer ondersteunende activiteiten ondergebracht op het domein geneaknowhow.net.Nederland
250 Eelder families (o.a. van Swinderen)Deze site bevat genealogieën van families in Eelde, provincie Drenthe tot ongeveer 1850. Beginnend met ~ zijn genealogieën zonder duidelijke familienaam. Huwelijken en geboortes na 1812 zijn slechts gedeeltelijk opgenomen. Voor de gegevens van personen die elders zijn geboren of naar elders zijn vertrokken is evenmin gestreefd naar volledigheid, al is wel gebruik gemaakt van de nog steeds groeiende database van alledrenten.nl, allegroningers.nl en wiewaswie.nl. De in de tekst gebruikte huisnummers verwijzen naar de huisnummers zoals die tussen 1809 en 1852 in gebruik zijn geweest, zie ook het Boek over Eelde.
De meeste genealogieën zijn nogmaals nagekeken en geprobeerd is ontbrekende gegevens aan te vullen. Hierbij zijn vooral in Goningen nieuwe verbindingen gevonden. Dit is soms een toevalstreffer wanneer bij een huwelijk of overlijden de plaatsnaam Eelde of
Pater(s)wolde wordt vermeld.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Afscheid van Indië - Digitale documenten 1940-1950Een digitale bron waarin u documenten kunt raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie.
Lijsten van het Rode Kruis over de slachtoffers zijn ook vindbaar via de beeldbank van het nationaalarchief.
Indië / Nederland
Akevoth (Dutch-Jewish families and their heritage)The aim of the foundation Akevoth is to collect, research and to save relevant data in order to publish the history of the Dutch-Jewish families and their heritage. The website contains a vast amount of material and it is characterized by its accessibility for the visitor and its quick reaction to queries related to its content.
The sources of the website are the registrations of births, circumcisions, deaths, funerals and marriages (including those conducted in synagogues), and also the results of censuses and permits for market stands in Amsterdam. The collection contains Portuguese/ Spanish as well as Ashkenazi data. A large space has been allocated for the collection of family trees and historical-demographical region-descriptions.
Israël / Nederland
Alle kolonisten (Paupers) zoeken.Aan het begin van de negentiende eeuw heerste er in geheel West-Europa grote armoede. Ook in Nederland was er onvoldoende werkgelegenheid voor de groeiende bevol­king. Vooral in de grote steden waren er steeds meer bedelaars, te vondeling gelegde kin­deren en wezen. Arme mensen die niet in staat waren om voor zichzelf te zorgen werden vaak paupers genoemd.

Officier Johannes van den Bosch kwam met een plan voor een structurele oplossing voor de verpaupering. In 1818 kreeg hij toestemming van de Staat voor het oprichten van de Maatschappij van Weldadigheid. De Maatschappij was een particuliere instelling die onder andere gefinancierd werd door contributie van leden uit het hele land. De doelstelling was het stichten van landbouwkolonies waarin paupers gehuisvest werden. Deze paupers konden door het ontginnen van grond een bestaan voor zichzelf opbouwen en zichzelf zo uit de armoede helpen. Hun kinderen moesten worden onderwezen, zodat ook zij succesvol zouden worden in de samenleving. Hoewel het doel was om de gezinnen die geselecteerd waren voor de koloniën aan het werk te zetten, stuurden de subcommissies in de grote steden ook vele personen op die niet in staat waren om te werken. Dit leverde de Maatschappij grote problemen op.
 
DE VRIJE KOLONIËN – FREDERIKSOORD, WILLEMSOORD EN WILHELMINAOORD
Op 25 augustus 1818 legde Van den Bosch de eerste steen van de eerste kolonisten­wo­ning in de nieuwe kolonie Frederiksoord. In 1820 volgden Willemsoord en Wilhelminaoord. De koloniën waren verdeeld in wijken van 20 à 30 zogenaamde huisgezinnen, waarover wijk­meesters werden aangesteld. Een kolonist die met zijn gezin in de vrije koloniën aankwam, kreeg een woning met een stuk land, huisraad en gereedschappen. De gezinnen werden vaak aangevuld met weeskinderen of ouderen die, omdat ze bij een gezin in huis woonden, ingedeelden of bestedelingen werden genoemd.

Vrije kolonisten konden hun hele leven lang het land van hun hoeve bewerken tegen betaling van een derde van hun oogst aan de Maatschappij. Kleding en huisraad moesten geleidelijk worden afbetaald. Elke kolonist had zijn eigen rekening en een boekje, waarin zijn schuld aan de Maatschappij stond opgetekend.
 
DE ONVRIJE KOLONIËN – OMMERSCHANS EN VEENHUIZEN
Al snel na de oprichting van de vrije koloniën vond de Maatschappij het nodig om nieuwe koloniën te stichten. Deze waren bestemd voor het opnemen van personen van 'minder zedelijk en goed gedrag': bedelaars en landlopers. Voor de aanleg van een gesticht waar deze mensen konden wonen en werken, had Van den Bosch een verlaten fort bij Ommen, de Ommerschans, op het oog. Op 7 oktober 1822 werd met de regering een contract af­gesloten voor de plaatsing van 1000 bedelaars. De Ommerschans was ingericht als straf­kolonie en verbeteringsgesticht. Hier werden zowel als misdadigers van buiten de kolonie naartoe gezonden, als kolonisten die zich in de vrije koloniën hadden misdragen.
NL(Drenthe)
Amsterdam: Vonnissen ter zaken van Averij Grosse 1700-1810Overzicht van Amsterdamse notariële akten vermeld in de vonnissen van averij&#8208;grosse uit de periode 1700-1810 (47 pagina's)
Het overzicht bevat een lijst met in totaal 5449 akten van 136 Amsterdamse notarissen, bij wie scheepsverklaringen en bevrachtingscontracten werden vastgelegd die als basis dienden voor een procedure van averij-grosse. Aan de hand van de naam van de notaris en de datering kan in het Notarieel Archief het inventarisnummer worden opgezocht met daarin de betreffende akte. De scheepsverklaringen geven vaak veel details over de reis, lading van de schepen en gebeurtenissen aan boord.
Nederland
Archief van de Notarissen ter Standplaats AmsterdamBijna drieëneenhalve kilometer planklengte, meer dan 28.000 inventarisnummers. Dat zijn de imposante archieven van de notarissen die tussen 1578 en 1915 in Amsterdam werkzaam zijn geweest. Ze zijn enigszins toegankelijk gemaakt met twee miljoen handgeschreven en getypte kaartjes. Als 'de archieven van de grote getallen' hebben zij bijzonder veel te bieden. Ze worden dan ook veelvuldig geraadpleegd. Wie zich bezig-houdt met aspecten van de materiële cultuur, de slavenhandel, goud- en zilversmeden, erfeniskwesties, bevrachtingscontracten of met het voorkomen van bijzettafeltjes in Amsterdamse huishoudens, kan nauwelijks buiten deze archieven.
De notariële archieven zijn weliswaar zeer omvangrijk maar niet volledig bewaard. Door onder meer een brand in 1762, het niet inleveren van protocollen of het niet doorgeven aan een opvolger zijn akten verloren gegaan. Het oudst bewaarde protocol begint in 1578. Afschriften van notariële akten uit de daaraan voorafgaande periode zijn elders te vinden, in het bijzonder in de archieven van kerkelijke en stedelijke instellingen, zoals de Weeskamer, en in sommige familiearchieven. Alle zestiende-eeuwse en de meeste zeventiende-eeuwse protocollen, ook de niet beschadigde delen, zijn op microfilm gezet. Alle notariële akten in het Gemeentearchief Amsterdam zijn openbaar, uitgezonderd testamenten die 94 jaar oud of jonger zijn. Deze kunnen slechts worden ingezien als kan worden aangetoond dat de testateur is overleden. Vrijwel alles is dus openbaar.
Nederland
Arthurian Fiction in Medieval Europe: Narratives and ManuscriptsThis research tool provides information on medieval Arthurian narratives and the manuscripts in which they are transmitted throughout Europe. The database consists of linked records on over two hundred texts, more than thousand manuscripts and two hundred persons. Texts which belong to the pseudo-historical tradition of Geoffrey of Monmouth and printed books are not included.

The database is work in progress: a considerable number of records have yet to be completed, while fresh discoveries of narratives and manuscripts invite new entries. The compilers of the database hope that this tool will contribute to further research into Arthurian fiction as a pan-European phenomenon.
Nederland
Auswanderung aus dem alten Amt Damme (Oldbg.), insbesondere nach Nordamerika, in den Jahren 1830 - 1Durch den Reichsdeputationshauptschluß kam 1803 das Niederstift Münster, soweit es die Ämter Vechta und Cloppenburg mit Friesoythe umfaßte, an Oldenburg. Die Einführung der oldenburgischen Verwaltung setzte sich erst nach der napoleonischen Zeit durch, und zwar zum 1. Oktober 1814.
Mehrere Kirchspiele - die Kirchspiele Südoldenburgs deckten sich bis um 1900 meist mit den politischen Gemeinden, weshalb im folgenden diese Bezeichnung angewandt werden soll, auch für die Zeit, wo noch das Kirchspiel damit gemeint war - bildeten ein Amt, mehrere Ämter einen Kreis. Der Kreis Vechta zerfiel nach 1814 in die Ämter Vechta und Steinfeld. Die Gemeinden Vechta, Oythe, Lutten, Goldenstedt, Twistringen, Visbek, Langförden und Bakum mit Vestrup machten das Amt Vechta aus und Lohne, Dinklage, Steinfeld, Damme und Neuenkirchen das Amt Steinfeld.
1817 kam es zwischen Hannover und Oldenburg zu Grenzregulierungen, die vor allem Twistringen, Goldenstedt, Damme und Neuenkirchen betrafen. Damme und Neuenkirchen bildeten fortan das eigene Amt Damme. Von der räumlich großen Gemeinde Damme trennte man 1827 Holdorf als eigenen Verwaltungsbezirk ab.
Durch Gesetz vom 1. Mai 1870 wurde Lohne dem Amte Vechta zugelegt, und der gesetzliche Entscheid vom 17. April 1871 vereinigte das Amt Steinfeld - seit 1858 war Dinklage Amtssitz - mit Damme. Zum 1.Oktober 1879 hörte auch dieses als selbständiger Verwaltungsbezirk auf; fortan gab es nur noch das Amt Vechta.
Duitsland / Nederland
Belgique, Liège, registres d’état civil, 1621-1910Les registres d’état civil des naissances, marriages, et décès des Archives générales du Royaume. Cette collection comprends les proclamations de mariage, les suppléments de mariage, et quelques indexes. Les images supplémentaires s’ajouteraient dès qu’ils deviennent disponible.België / Nederland
Bevolkingshistorie Hoogeveenmet o.a. een rekwest aan Drost en Gedeputeerden tot goedkeuring van
uitzetting van de ten behoeve van inkwartiering van
Krijgsvolk in 1787 gemaakte onkosten.
NL(Drenthe)
Bibliothekssystem Universität Hamburg (Niederlassung von ....)Das Projekt begann die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg als eigenfinanziertes Pilotprojekt ihrer Digitalisierungs-aktivitäten 2005. Es wurde einerseits zum Testfall für die Administrations- und Präsentationssoftware AGORA des Satz-Rechen-Zentrums, Berlin, die die Bibliothek für alle Projekte dieser Art einsetzt. Andererseits bildete die ZHG den Auftakt zu einer Serie von Digitalisierungsprojekten mit landesgeschichtlichem bzw. landeskundlichem Inhalt: historische Karten und Ansichten, Hamburger Adressbücher, vielgenutzte Nachschlagewerke und Monographien folgten und werden künftig mit Ressourcen aus anderen Einrichtungen in ein gemeinsames Hamburgensien-Internetportal eingehen.
Die freundliche Genehmigung der 'moving wall' von drei Jahren durch den Verein für Hamburgische Geschichte war neben der Bedeutung der ZHG als des zentralen Publikationsorgans für die Historie der Hansestadt ein ausschlaggebendes Argument für die Wahl dieser Zeitschrift für das Pilotprojekt. 2008 konnte das Projekt abgeschlossen und publiziert werden.

Informationen zur digitalen Version der Zeitschrift
Die digitale Version der Zeitschrift umfasst alle Jahrgänge außer den drei zuletzt erschienenen. Wird ein neuer Band publiziert, erweitert sich das digitale Angebot um den viertletzten Jahrgang.
België / Duitsland / Nederland
Biografisch Portaal van Nederland ( nu van 77.000 personen) Dit is de site van het Biografisch Portaal van Nederland. Hier vindt u wetenschappelijk verantwoorde informatie over kopstukken en andere opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu. De website wordt steeds aangevuld met informatie en beeldmateriaal.Nederland
Biografisch Woordenboek van NederlandHet Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) is een wetenschappelijk naslagwerk. Hierin zijn korte levensbeschrijvingen opgenomen van personen die in de tweede helft van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw in Nederland of in de Nederlandse overzeese gebiedsdelen een rol van enige betekenis hebben gespeeld. Deze biografieën in miniformaat betreffen prominenten op ieder maatschappelijk terrein en zijn geschreven door een groot aantal deskundige auteurs.Nederland
Biographisch woordenboek der Nederlanden van der Aa (DBNL)Verantwoording: gebruikt exemplaar: scans Biografie Instituut Groningen
Algemene opmerkingen:Inhoud: Geslachten/Personen uit de Nederlanden; bevat een schat aan genealogisch interessante informatie! Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van 'Biographisch woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa' uit 1852. Het gehele woordenboek bestaat uit 21 delen en een bijvoegsel. Voor de paginering van deze digitale versie zijn de gebruikte scans gevolgd, ook waar dit leidt tot een ongebruikelijke paginanummering. Copyright DBNL
Nederland
BOOKKEEPER-GENERAL BATAVIA/BOEKHOUDER-GENERAAL BATAVIATHE CIRCULATION OF COMMODITIES OF THE DUTCH EAST INDIA COMPANY IN THE EIGHTEENTH CENTURY (All Voyages and All Cargo)
This project offers a database with information concerning the circulation of commodities as found in the administration of the Bookkeeper-General (Boekhouder-Generaal) of the Dutch East India Company (Verenigde Oost-Indische Compagnie, for short VOC) in Batavia.
NB.: Gericht zoeken helpt bij het vinden!!

Azië / Nederland
Brieven als BuitMet het programma Brieven als buit/ Letters as loot onderzoeken wij de bijzondere Nederlandse brievencollectie in de National Archives (Kew, UK). Twee dwarsdoorsnedes in het brievenmateriaal gaan ons zicht geven op heel verschillende periodes: de periode 1665-1674 (2e en 3e Engelse oorlog) , een tijd van talige diversiteit naast ontwikkelende uniformiteit, en 1776-1784 (4e Engelse oorlog en Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog), volgens het traditionele beeld een periode van aanzienlijke taaluniformiteit. Van de analyse van een breed spectrum aan taalverschijnselen zijn voor beide periodes verrassende resultaten te verwachten, die een geheel nieuw licht gaan werpen op de alledaagse taal. Bovendien zal vergelijking van de twee periodes inzicht geven in de oorsprong van specifieke taalveranderingen en de verspreiding ervan in honderd jaar. Die resultaten zullen, afgezet tegen de taal in gedrukte werken en in grammatica’s, een nieuw, veelzijdig beeld van de taalwerkelijkheid opleveren.Nederland
Brieven als buit (17e en 18e eeuw)Het NWO-onderzoeksprogramma Brieven als buit (Letters as loot. Towards a non-standard view on the history of Dutch) is geheel gericht op de bijzondere sailing letters uit de 17de en 18de eeuw, die zich in de National Archives (Kew, UK) bevinden. Die Nederlandse brieven dateren uit woelige oorlogstijden en zijn afkomstig uit schepen op de grote vaart die tijdens hun tocht werden buitgemaakt door Engelse kapers. Het zijn brieven van zeevarenden en Nederlanders in den vreemde aan het thuisfront en omgekeerd ook van de achterblijvers aan hun geliefden. Het bijzondere is dat hier personen uit alle lagen van de samenleving zijn vertegenwoordigd: mensen uit lagere en middenklassen die weinig of geen andere sporen hebben achter gelaten. Daarmee biedt dit brievenmateriaal ons een unieke kans om zicht te krijgen op het alledaagse taalgebruik uit het verleden.Nederland
Bronnen Oudenbosch, Noord-Brabant, Utrecht en GroningenHans de Braber: Omdat een genealogie eigenlijk nooit compleet is heb ik deze website bedoeld om mijn informatie met anderen te delen. Ik hoop dan ook via deze website nieuwe aansluitende gegevens, van een ver verleden, maar juist ook van de jongere generaties, te krijgen. Ieder die informatie heeft over personen met voornoemde achternamen, wordt vriendelijk uitgenodigd om mij te emailen. Nederland
Caribische Genealogie: Familiegeschiedenissen van overzeeDeze website vertelt het verhaal van families en personen die verweven zijn met het koloniale verleden van Nederland rond de Atlantische Oceaan. De expansie van de Nederlandse handel in het Atlantisch gebied vanaf 1600 en de neergang van de Oostzeehandel vanaf 1660 bracht Nederlanders naar Nieuw-Nederland, Brazilië, de Afrikaanse westkust en het Caribisch gebied. Sommige van hen zijn nooit overzee geweest, anderen tijdelijk en sommigen vestigden zich daar voorgoed en waren de stichters van koloniale families.

Uit de bewaard gebleven archieven van de West-Indische Compagnie, de koloniale archieven en andere bronnen is de geschiedenis van deze personen en hun families in kaart gebracht. De door mij (Stanley Marugg) hier gepubliceerde informatie, genealogieën en artikelen zijn het resultaat van vele jaren primair en secundair bronnenonderzoek in archieven en bibliotheken van Nederland, Curaçao en de VS, van online onderzoek en van het optekenen van verhalen en wetenswaardigheden uit de overlevering.

© 2014 Stanley Marugg. De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, 2014.
Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname
Cartago - Oorkonden Groningen en DrentheIn Cartago zijn in principe alle akten van vóór 31 december 1600 uit Groningen en Drenthe opgenomen. Hieronder vindt u een overzicht van alle archieffondsen die bronnen van vóór die datum bevatten. Dit overzicht omvat alle archieffondsen in de Groninger Archieven en het Drents Archief.

Achtereenvolgens geeft de tabel:
•de aanduiding van het archieffonds (sigle), zoals die in Cartago gebruikt wordt;
•het toegangsnummer zoals dat in de betreffende archiefinstellingen gebruikt wordt;
•de verkorte aanduiding van het archieffonds;
•de volledige naam van het archieffonds;
•de jaren (vóór 1600) waarop de gevonden stukken betrekking hebben;
•het aantal stukken (akten en andere archiefbestanddelen) dat mogelijk voor opneming in Cartago in aanmerking komt.

Een aantal fondsen is nog niet opgenomen. Binnenkort zal het Oud-archief van de stad Groningen aan Cartago toegevoegd worden. De overige hieronder genoemde archieven bevatten wel bronnen van vóór 1600, maar deze betreffen geen akten in engere zin (en vallen daarom buiten het bereik van Cartago) of de bewerking is nog niet voltooid.
NL(Drenthe / Groningen)
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) – Centrum voor familiegeschiedenis – is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. In onze online catalogus kunt u zoeken naar interessante gegevens op: familienaam, plaatsnaam of trefwoord . De catalogus leidt u ook naar onze Digitale studiezaal. Nederland
Confessieboeken 1534-1731 (Index v.d. verhoren van verdachte personen)Ook in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Amsterdam kwam uiteraard criminaliteit voor. De meeste veroordelingen vonden plaats wegens gewelds- en vermogensdelicten, maar ook andere uitwassen zijn terug te vinden in de archieven: onder meer vechtpartijen, bedreiging, geweld, moord, overspel, verkrachting, zakkenrollen, diefstal, valsspelen, smokkel en belastingontduiken. Als iemand binnen de stad tegen de lamp liep, kwam hij of zij in handen van de Schout en Schepenen, die zich in deze periode zowel bezighielden met bestuurlijke taken en het opsporen van criminelen als de lokale rechtspraak.
In civiele zaken traden de Schepenen op als bemiddelaars in geschillen, bijvoorbeeld bij conflicten tussen kooplieden over geld of bij ruzie tussen huwelijkspartners. Bij strafzaken trad de Schout op als aanklager. Tegelijkertijd stond hij aan het hoofd van de Vierschaar, de lagere rechtbank. De rechtbank was gevestigd op de begane grond van het stadhuis, op dezelfde plaats waar nu het Paleis op de Dam staat.
Nederland
Cultureel Erfgoed van de KVBK en de Militaire SpectatorDankzij de Minister van Defensie is het erfgoed van de KVBK en de Militaire Spectator ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Militaire Spectator in 2007 digitaal toegankelijk gemaakt. In huidige opzet is het complete erfgoed in één database beschikbaar. Het is de intentie het erfgoed op termijn te scheiden in een deel KVBK en een deel Militaire Spectator.

Het erfgoed bevat ruim 25.000 artikelen. Welke te downloaden informatie daarin is te vinden, wordt uitgelegd in het menu Wat treft u aan. Voor het zoeken in de database vindt u enige uitleg in het menu Uitleg zoekfunctie. Met deze uitleg kunt u gericht zoeken via het menu :: Zoekopdracht ::

Over de Militaire Spectator. Sinds 1 januari 1972 verzorgt de KVBK op verzoek van de Minister van Defensie de uitgave van de Militaire Spectator waarvan het eerste nummer op 29 januari 1832 verscheen. De oprichter was dr. J.C. van Rijneveld, RMWO-4, in 1832 eerste luitenant der artillerie. Het tijdschrift verscheen onafgebroken tot medio 1942. In 1945 werd de publicatie hervat. De Militaire Spectator is een militair-wetenschappelijk tijdschrift voor en over de Nederlandse krijgsmacht. Het maakt relevante kennis, wetenschappelijke inzichten, ontwikkelingen en praktijkervaringen toegankelijk en slaat zo een brug tussen theorie en praktijk. Het tijdschrift stimuleert de gedachtenvorming over onderwerpen die de krijgsmacht raken en draagt zodoende bij aan de ontwikkeling van de krijgswetenschap in de breedste zin van het woord. Op deze wijze geeft het tijdschrift inhoud aan haar missie: het bijdragen aan de professionalisering van het defensiepersoneel en het verhogen van het kennisniveau van overige geïnteresseerden. De Militaire Spectator bevordert daarmee ook de dialoog tussen krijgsmacht, wetenschap en samenleving.
Nederland
Dagh-register Batavia (VOC) 1624-1682Dagh-register gehouden in't Casteel Batavia van't passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlands-India Indië / Nederland
Data Archiving and Networked ServicesDANS gaat oude data over de Nederlandse scheepvaart verzamelen en digitaal voor algemeen publiek toegankelijk maken. Dat gebeurt als onderdeel van een groot onderzoek naar de Nederlandse scheepvaart in het Atlantisch gebied in de zeventiende en achttiende eeuw.Nederland
Databases Tanap: Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good HopeThis is your entry to 150 years of history of South Africa. The Council of Policy was the highest authority of the VOC in the Cape of Good Hope. The Council ruled the establishment between 1652 and 1795 and discussed all the important issues concerning the colony. The proceedings, which include reports and decisions taken, are called the Resolutions.
You can search the resolutions by date, by geographical name, by ship name, by the reference number of the document or by using free search on every word of interest to you.
A glossary in Afrikaans helps you to understand the archaic Dutch expressions.
The extensive introduction in Afrikaans and English describes the background of the Resolutions, offers a sketch of the Cape of Good Hope and explains how to use the search facilities to get the best results.
Nederland / Zuid-Afrika
Dataportaal van de Nederlandse overheid (26 datasets voor "Genealogie")(Gezocht op Genealogie werden 26 datasets gevonden). Vooraluit Breda en Leiden; maar ook DTB-boeken Gelderland en Militieregisters van de gemeente Ede.

Info: Dit data-portaal van de Rijksoverheid maakt datasets van alle Nederlandse overheden vindbaar. Dit doen we door te functioneren als register én als centrale vindplaats van overheidsdata. We werken samen met ministeries, gemeenten, waterschappen en provincies aan het open stellen van data. Natuurlijk bieden we daarbij ook ondersteuning en leveren we informatie aan wie meer wil weten.
Nederland
DE ATLAS DER NEEDERLANDEN - DE ULTIEME VERZAMELAARSATLASBijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, bereiden momenteel de uitgave in facsimile voor van een in alle opzichten uniek verzamelwerk uit de collectie Kaarten en Atlassen, de Atlas der Neederlanden. Deze website informeert u nader over dit bijzondere project.
In de Atlas der Neederlanden vindt men werk van alle bekende cartografen en kaartenuitgevers uit de laatste anderhalve eeuw voor 1815, onder wie Nicolaas Visscher, Frederick de Wit, Cornelis Danckerts, Carel Allard, Hubert Jaillot, Johannes en Gerard van Keulen, Jan de Lat, Hendrick de Leth, Isaak Tirion, Petrus Schenk, Reinier en Josua Ottens, Eugène Henri Fricx, Johannes Covens en Cornelis Mortier, Jan Allart en Evert Maaskamp. Daarnaast zijn van tal van waterstaatkundigen, hydrografen en militair ingenieurs vertegenwoordigd, zoals Nicolaes Cruquius, Melchior Bolstra, Jacques Nicolas Bellin, vader en zoons Hattinga en Cornelis Kraijenhoff, en grafisch kunstenaars als Claes Jansz Visscher, Thomas Doesburgh, Daniel van Breen, Johannes en David Vingboons, Jan Luyken, Romeyn de Hooghe, Abraham Deur, Daniël Stopendaal, Salomon Rogeri, Abraham de Lairesse, Johannes Condet, Pieter Straat, Jan van Jagen, Cornelis van Baarsel en J.C. Roeder.
Andere belangrijke bijdragen zijn die van de geleerden Nicolaas Witsen, Constantijn Huygens, Cornelius Pynacker, Joannes Le Francq van Berkhey en Guillaume Sanson, en van een groot aantal landmeters, onder wie Adriaen Anthonisz, Balthasar Florisz van Berckenrode, Lucas Jansz Sinck, Pieter Wils, Bernard de Roy, Johannes Bloteling, Abel de Vries, Johan van Swieten, Jan Stampioen, Mattheus van Nispen, Nicolaes van der Heyde, Jan Jansz Dou, Govert Oostwoudt, Jan Dirksz Zoutman, Steven van Broeckhuysen, Bernardus Schotanus à Sterringa, Johannes Rollerus en Hendrik Ver hees. Al even breed en veelzijdig is de inhoud van het kaartmateriaal in de Atlas der Neederlanden.
Daartoe behoren natuurlijk topografische detail- en overzichtskaarten op diverse schalen variërend van ca. 1 : 2.000 tot 1 : 250.000, maar bijvoorbeeld ook kaarten van waterschappen, projectplannen voor bedijkingen en droogmakerijen, kust- en rivierkaarten, militaire kaarten, historische reconstructie kaarten en zelfs een aantal kaarten van de toenmalige overzeese bezittingen.
Nederland
De Geïntegreerde Taal-Bank van het Inst. v. Nederl. LexicologieBeschikbare woordenboeken:

-Oudnederlands Woordenboek
-Vroegmiddelnederlands Woordenboek
-Middelnederlandsch Woordenboek
-Woordenboek der Nederlandsche Taal
-Woordenboek der Friese taal

In deze woordenboeken van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en de Nederlandse Taal-Unie vindt u oude, vreemde en niet meer gangbare woorden. Vandaar: Waarom niet eerst even gekeken in ons grootste woordenboek?
België / Nederland
DE genealogische gegevens-bank voor de Beneden-Rijn en het aangrenzend deel van NLWelkom bij onGen Hulp, uitleg + Contact
DE genealogische, wetenschappelijke gegevens-bank voor de Beneden-Rijn en het aangrenzend deel van Nederland! Voor genealogie, familieonderzoek en heemkunde aan de Beneden-Rijn en Nederland, speciaal rond Geldern en Kleve, is onGen het eerste adres voor genealogie.

Hoe werkt onGen? onGen bezit digitale kopieën van verschillende bronnen van langs de Neder-Rijn (doop-, trouw- en begraafboeken, Burgerlijke Stand, inwonerlijsten, enz.). Van elke pagina van deze bronnen worden de belangrijkste stukken informatie in de databank ingevoerd, met name de namen van de personen en bijbehorende datums. Elke informatieregel in de databank komt overeen met een doop, huwelijk of begraven of andere vermelding in een akte. De informatieregel wordt gekoppeld aan de pagina waarop de informatie te vinden is zodat deze door de genealoog is in te zien. Voor de financiering van het geheel worden kosten berekend voor het opvragen van de afbeeldingen van deze pagina''''s.
Duitsland / Nederland
De historsche website van Suytberghe (Zuidbarge bij Emmen)Welkom op de vernieuwde site van de historische Werkgroep Zuidbarge.

In de komende maanden zullen vele documenten aan de website worden toegevoegd, vooral in het menu archief. In het menu foto’s zullen vele afbeeldingen beschikbaar worden gesteld, zoals schoolfotos, die u eventueel zelf af kunt laten drukken.

Het onderdeel genealogieën is gelijk gebleven.

Onder errata boek staan de correcties en aanvullingen op het boek die door u zijn doorgegeven. Schroom niet om de fouten die u ziet aan ons door te geven. U kunt wanneer u wilt de gecorrigeerde pagina afdrukken en in het boek plaatsen.

Onder de menuoptie ''Bewoning'' is genealogische informatie te vinden over de bewoners van Zuidbarge.
NL(Drenthe)
De krant van toen (nieuws sinds 1754 uit Noord-Nederland)Welkom bij het grootste online krantenarchief. Doorzoek hier het digitale archief van de drie dagbladen in noord Nederland:
*het Dagblad van het Noorden
*de Leeuwarder Courant
*het Friesch Dagblad.
Plus ook de vele weekbladen van NDC mediagroep en meer.

De databank is op dit moment gevuld met:
*Het Dagblad van het Noorden van 1888 tot heden.
*De Leeuwarder Courant van 1752 tot heden.
*Het Friesch Dagblad (sinds 1903) en online te zien vanaf 26-05-2014
*Week- en nieuwsbladen van NDC mediagroep.
*De lokale bladen Frisia (van 1896-1977), Klaverblad (1967-1977) en Sawn Stjerren Nijs (1949 tot 2008).

Doorzoek gemakkelijk miljoenen artikelen, foto's, en advertenties, blader rustig door de krant of bekijk dossiers over het nieuws van toen.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
De Monumenta-handschriften (met transcriptie) van Aernout van Buchel (1565-1641)Tussen 1610 en 1620 stelde de Utrechtse oudheidminnaar Aernout van Buchel of Buchelius (1565-1641) een drietal bijzondere handschriften samen met beschrijvingen en tekeningen van de grafzerken, wapenborden, inscripties en andere historische bijzonderheden die hij tegenkwam in de kerken en kloosters in de stad Utrecht, en daarbuiten in de provincie Utrecht en in diverse andere provincies van de Noordelijke Nederlanden. Hij had vooral belangstelling voor de genealogie en heraldiek van de oude Utrechtse geslachten. De handschriften zijn alle in het Latijn en beslaan in totaal bijna 700 bladzijden. Het meest bekend is het deel over de kerken in en om de stad Utrecht. Grafmonumenten uit kerken elders in het Sticht, in de gewesten Holland en Zeeland en in de Betuwe beschrijft hij in de Inscriptiones monumentaque in templis et monasteriis Belgicis inventa. In het tweede deel van dit handschrift besteedt hij bovendien aandacht aan Antwerpen, Mechelen, Leuven en Brussel en een aantal kleinere plaatsen in de Zuidelijke Nederlanden. Daarnaast bevat het nog enige andere aantekeningen en verhandelingen. Minder omvangrijk is het derde handschrift, de Monumenta quaedam sepulcralia et publica, dat handelt over kerken in Friesland, Groningen en Emden, alsmede in Luik, Kamerijk en Orléans.Nederland
De Proefkolonie, het begin van Frederiksoord en VeenhuizenVia deze pagina komt u bij aanvullende informatie over de eerste 52 proefkolonisten in Fredriksoord en Veenhuizen. Data van geboortes, huwelijken en overlijden voorzover beschikbaar, fragmenten uit het archief die te uitgebreid waren om in het boek op te nemen en in veel gevallen doorverwijzingen naar mensen die zich met genealogisch onderzoek rond een bepaalde kolonist bezighouden.NL(Drenthe)
De Slag bij Waterloo op 18 juni 1815 ten zuiden van Brussel (lijsten van strijders)De Slag bij Waterloo vond plaats op 18 juni 1815 ten zuiden van Brussel. Als dank voor de geleverde diensten hadden de betrokkenen recht op een geldelijke beloning. In maart 1817 kreeg luitenant-generaal kwartiermeester De Constant Rebecque een uitnodiging van de Hertog van Wellington om zich naar Parijs te begeven en daar met hem te overleggen over de verdeling van de prijsgelden voor het Nederlandse leger, als dank voor hun aandeel in de Slag bij Waterloo. Om alle strijders te kunnen geven waar ze recht op hadden verzamelde het Ministerie van Oorlog de staten van alle officieren en manschappen die in 1815 de Campagne hadden meegemaakt. De bijzonderheden werden in de Nederlandsche Staatscourant van 23 juli gepubliceerd.
Naar welke bronnen verwijst de index op deze site?
De index verwijst naar de volgende bronnen uit het Archief van het Hoofdbestuur van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden (archief 355):
1. 713-720 Registers houdende opgave van uitkeringen van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden, 1817/1818.
2. 722 Officieren en manschappen, die niet of verkeerd op de lijsten zijn geplaatst.
In deze registers staan de namen van bijna 30.000 mannen die na de slag van Waterloo recht hadden op de zogenaamde ‘Waterloo-gratificatie’.
België / Nederland
De stukken van de 'Staten Generaal' NL (Digitaal 1814 -1994)U vindt hier alle Handelingen (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van het zittingsjaar 1814-1815 tot 1 januari 1995. Het complete materiaal vanaf 1814 wordt in 2010 stap voor stap aan deze website toegevoegd. De Handelingen vanaf 1995 zijn digitaal beschikbaar via de website Overheid.nl.

Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname
De Vereniging Ommerschans (met diverse zoekmogelijkheden))De bewoners van de kolonie Ommerschans
In de Nederlandse archieven liggen veel gegevens met betrekking tot de bewoningsgeschiedenis van de Ommerschans vanaf 1818. Zo bevindt zich in het Drents Archief de complete administratie van de Maatschappij van Weldadigheid. Maar ook in het gemeente archief van Ommen liggen de nodige bronnen (ondermeer Bevolkingsregisters en Burgerlijke Stand). In het Historisch Centrum Overijssel liggen naast de de kadaster archieven, de notariële archieven en diverse kleinere bronnen met betrekking tot de Ommerschans. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag beheert de grote verzameling dag- en weekbladen waarin ook veel informatie over de Schans te vinden is. Ons doel is om zoveel mogelijk bronnen online toegankelijk te maken om daarmee de bewoningsgeschiedenis van de Ommerschans zo compleet en overzichtelijk mogelijk beschikbaar te stellen aan een breed publiek.
Door de personen in de afzonderlijke bronnen te koppelen aan een centraal genealogisch bestand (de Genealogische Database Avereest), kan de gedocumenteerde geschiedenis van elke persoon met één muisklik in beeld worden gebracht.
Aan de rechterzijde van deze pagina ziet U de afzonderlijke bronnen waarin U kunt zoeken. Via het algemene zoekscherm hierboven doorzoekt U al deze bronnen, plus de bronnen op de website bonmama.nl, in één keer.

In de oranje blokken staan links naar een groot aantal gedigitaliseerde, maar niet ontsloten bronnen met betrekking tot Ommerschans op de website alledrenten.nl. Het is de bedoeling dat deze bronnen successievelijk ontsloten worden op deze website.
Nederland
De Vergeten Genocide (het lot van de Sinti en Roma in WO II)Tentoonstelling over Sinti en Roma in WO II met 6 Verhalen.
Een zwarte bladzijde in de geschiedenis; volkerenmoord.
Nederland
Delpher van de KB: Zoeken in alle historische tekstcollecties (17e t/m 20e eeuw)Delpher is er voor alle onderzoekers die historisch bronnenmateriaal gebruiken. Voor wetenschappers en journalisten die hun onderzoek een stap verder willen brengen. Voor genealogen die speuren naar onontdekte stukjes familiegeschiedenis. Voor studenten die werken aan hun scriptie. Delpher ontsluit full text miljoenen pagina’s uit kranten, boeken en tijdschriften en is een goudmijn voor onderzoek en ontdekking. Dit is nog maar het begin. In de toekomst worden veel meer gedigitaliseerde pagina's toegevoegd en zullen de functionaliteiten worden uitgebreid.

Handleiding: (link)
Nederland
Delpher: 38 Oude Telefoongidsen (onder één knop)38 nederlandse Telefoongidsen (van 1901 t/m 1950) doorzoeken via één Link.

Hulp nodig bij het zoeken in Delpher? Hier is een instructie video (link) over het zoeken met 'operatoren' (o.a. prox)
Nederland
Der Genealogische Abend: Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land LippeDer Genealogische Abend wurde 1969 vom Rechtsanwalt Dr. Paulsdorf aus Detmold ins Leben gerufen. Die Teilnehmer treffen sich, um sich über ihr Hobby Familienforschung in loser Runde zu unterhalten und Erfahrungen auszutauschen. Es werden Probleme besprochen, nicht bekannte Begriffe geklärt oder Lesehilfe gegeben. Meistens findet noch ein kleiner Vortrag statt. Seit sich der Kreis 1997 als 7. Vereinsgruppe „Familienforschung'' dem Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein für das Land Lippe (NHV) angeschlossen hat, trifft man sich im Landesarchiv NRW dem Staatsarchiv in Detmold. An den Abenden nehmen meistens 20 – 25 Personen teil. Es sind Männer und Frauen aus jeder Alters- und Berufsgruppe, die gerade erst mit der Familienforschung beginnen, oder schon viele Jahre betreiben.
Der Nachlass unseres verstorbenen Mitgliedes Helmut Schering ist im Staatsarchiv einzusehen und von lippischen Familienforscher eine oft benutzte Quelle.
Haben Sie Interesse an Familienforschung oder betreiben sie schon ?
Dann nehmen Sie doch einfach mal an einem Abend teil. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Nederland
Die Kirchenbücher der Diözese Osnabrück vor 1875 (auch in Meppen)Vor etlichen Jahren wurden die Kirchenbücher der katholischen Kirchengemeinden des Bistums Osnabrück verfilmt und stehen nun den Familienforschern im Bistumsarchiv Osnabrück und in der Katholischen Familienforschungsstelle Meppen auf Personalcomputern zur Einsicht zur Verfügung, soweit sie nach kirchlichem Recht freigegeben sind. Die Taufdaten sind danach 120 Jahre, die Heirats- und Sterbedaten 100 Jahre geschützt. Im Folgenden sind die Kirchengemeinden (nach Dekanaten sortiert) aufgeführt, deren Personenstandsregister dieser Vorgabe entsprechen.
Nur größere Lücken in den betreffenden Kirchenbüchern wurden hier vermerkt, so dass sich der Forscher selbst vor Ort über die Vollständigkeit informieren muß.
Für alle Kirchengemeinden des Osnabrücker Landes gilt, dass bis zur Säkularisierung 1803 häufig auch die Matrikel der evangelischen Kirchengemeinden eingesehen werden müssen.
Duitsland / Nederland
Die Ortsippenbücher von Westoverledingen (Leer Dld.)by C. Robert Appledorn, Indianapolis, In and Around George, Iowa USA
OSB:
Die Familien der Kirchengemeinde Collinghorst (1701-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Grosswolde (1728-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Grotegaste (1725-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Ihrhove (1723-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Mitling (1637-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Steenfelde (1719-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Völlen (1677-1900)
Duitsland / Nederland
Digitale Bibliografie Nederlandse GeschiedenisDe bibliografie bevat thans ruim meer dan 200.000 titels en is daarmee de algemene toegangspoort tot de Nederlandse geschied-schrijving. Zo vormt de DBNG een essentiële bron voor onderzoek van de meest uiteenlopende aspecten van de Nederlandse geschiedenis. Daarnaast zal de DBNG in de toekomst de basis vormen van een breder platform voor samenwerking tussen bibliotheken en wetenschappelijke instituten op het gebied van historisch-bibliografische informatie-systemen.
VOOR WIE?
De Digitale Bibliografie voor Nederlandse Geschiedenis is een gemakkelijk toegankelijke digitale vraagbaak. Voor een breder publiek van studenten en historisch belangstellenden biedt zij een laagdrempelige toegang tot historische informatie. De professionele onderzoeker kan gebruik maken van uitgebreide, geavanceerde zoek-faciliteiten die snel een hoogwaardig resultaat opleveren.
Nederland
Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiëHet doel van deze in 1997 opgezette site is om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de beschikbare bewerkingen van archiefbronnen welke veel persoonsnamen bevatten en die digitaal te raadplegen zijn in de thuissituatie van de onderzoeker. Concreet gaat het daarbij in de eerste plaats om bewerkingen die zijn te vinden op het internet, met daarnaast de -bij derden- verkrijgbare bewerkingen op cd-rom of diskette.
Binnen de scoop van deze site vallen onder het begrip ''bronbewerking'' in de eerste plaats de volledig weergegeven tekst van een archiefbron, of de index (ook wel: klapper) of de regesten daarvan. Ook reconstructies van b.v. gezinnen gebaseerd op enkele volledig verwerkte bronnen, die alle gegevens hieruit bevatten, worden tot de bronbewerkingen gerekend. Daarnaast is in de laatste jaren ook ruimte geboden aan specifieke -uitgebreide- lijsten, gebaseerd op gericht onderzoek in archiefbronnen, bijvoorbeeld van leden van een bepaalde beroepsgroep.Door de ontwikkelingen van de techniek komen geleidelijk aan ook onbewerkte maar wel volledig van het origineel gefotografeerde bronnen online. Ook naar deze afbeeldingen wordt verwezen op deze site. In 2005 is in samenwerking met Hans den Braber het project ''Van Paper Naar Digitaal'' gestart, waar in hoog tempo nieuw beeldmateriaal verschijnt.
België / Nederland
Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiëGeneaScript is het onderdeel binnen dit domein van de Stichting Geneaknowhow, waar bewerkingen van genealogisch archiefmateriaal worden bewaard. De bewerkingen verschillen van aard (bijv. index, transcriptie) en bestandstype (bijv. word, pdf), maar zij geven allemaal tenminste een volledig overzicht van de genoemde persoonsnamen, die voorkomen in een archiefbron. Het online delen van bronbewerkingen is een prachtige hulp voor onderzoekers, al blijft het van belang om te wijzen op het feit dat het noodzakelijk is om de gevonden gegevens altijd te controleren in het origineel. Bronbewerkingen bevatten vrijwel altijd fouten, variërend van leesfouten tot een verschrijving of typefout.

Op het domein Geneaknowhow bevindt zich het gedeelte Van Papier Naar Digitaal, waar eveneens bronbewerkingen te vinden zijn. Hierbij is echter ook het beeldmateriaal beschikbaar, zodat de afbeelding van het origineel en de bewerking naast elkaar staan. Als Geneaknowhow zowel het beeldmateriaal als de bewerking van dat materiaal in eigen beheer hebben, wordt deze bewerking niet ondergebracht onder GeneaScript, maar bij Van Papier Naar Digitaal.

Op elke pagina binnen GeneaScript (provincie of algemeen) zijn de bewerkingen alfabetisch opgenomen. Zijn er bewerkingen die de gehele provincie of een regio betreffen, dan zijn deze in een blok bovenaan die pagina geplaatst; de individuele plaatsen worden in een blok daaronder genoemd.
Alle hier aanwezige bestanden zijn uiteraard opgenomen in de gegevens van Digitale Bronbewerkingen Nederland en België, elders op dit domein. Voor een volledig overzicht van alle bekende online bronbewerkingen dient u de genoemde website te raadplegen.

Bij de start van GeneaScript in december 2011 zijn een groot aantal bewerkingen opgenomen in de Collectie De Wit. Deze bewerkingen waren in de periode 1997-2011 ter publicatie aangeboden aan Herman de Wit en geplaatst op het domein link. Alle in de loop der jaren aangeboden bewerkingen zijn integraal overgedragen aan de stichting Geneaknowhow, ten behoeve van langdurig online behoud van het materiaal. Op de pagina's van GeneaScript zijn de individuele bestanden uit deze collectie herkenbaar aan de aanduiding *) achter de bronomschrijving.

Als u bewerkingen wilt aanbieden om te laten plaatsen op GeneaScript, zie dan de pagina 'een bewerking laten plaatsen'. Wilt u om andere redenen contact, dan kunt u ons bereiken via het e-mailadres:
België / Nederland
Digitale bronbewerkingen Nederland en België (nu 730)Met de site 'Digitale Bronbewerkingen Nederland en België' probeer ik ook - naast het bieden van een geordend overzicht van beschibare bronbewerkingen - om genealogen aan te sporen bewerkingen van bronnen voor anderen beschikbaar te stellen. Eén van de manieren is, om bewerkingen van anderen op mijn site te plaatsen als men daartoe zelf niet in staat is.
LET OP: Zoals bij alle publicaties zijn ook onderstaande bewerkingen beschermd door de auteurswet. Het is dus niet toegestaan om kopieën van deze bestanden elders te publiceren, in welke vorm dan ook! Onderstaand overzicht geeft aan welke gegevens momenteel voorhanden zijn op dit eigen domein, deels op mijn site bij Planet Internet. Begin juli 2006 werd het getal van 500 bewerkingen gepasseerd, begin 2008 waren het er 605 stuks, in oktober 2009 werd de grens van 730 gepasseerd. Hier is de volgorde aangehouden zoals de bronnen op Digitale Bronbewerkingen zijn gerangschikt en uiteraard zijn ze daar ook allemaal terug te vinden.
Indië / Nederland
Doorzoek de genealogische gegevens van Nederlandse archieven... en vind automatisch gelinkte akten en aanvullende informatie over personen en context ... in 141 miljoen persoonsvermeldingen.
Veel van de mogelijkheden van Open Archieven zijn gratis te gebruiken. Om sommige persoonlijke functies te gebruiken dient u eerst in te loggen. Voor de meeste uitgebreide functionaliteit kunt u een abonnement nemen. De prijs van het Open Archieven abonnement is afhankelijk van het aantal persoons­vermeldingen op Open Archieven op het moment van afsluiten. Meer persoons­vermeldingen, betekent meer waarde voor u (en meer kosten voor Open Archieven). De gebruikte formule is als volgt: prijs = € 3,50 + € 0,15 * aantal persoonsvermeldingen / 1.000.000
Het afsluiten van een abonnement, dat gekoppeld is aan uw e-mail adres, is eenmalig! U hoeft dus maar één keer te betalen (geen terugkerende kosten).
Nederland
Drenlias (nu alledrenten.nl)linkNL(Drenthe)
Drenten in het leger van NapoleonDe vroegere autonome buurschappen en kerspelen in het ‘Lantschap Drenthe’ werden, zeker na 1806, met orders en instructies van bovenaf overspoeld.
De grootste onrust ontstond door de invoering van de conscriptie of dienstplicht in februari 1811. Het leidde tot verzet. In Hoogeveen kwam het tot ordeverstoringen; in Vries gooiden opgeroepenen voor de zeemacht talloze ruiten in, in Meppel werd het nodig geacht de tapperijen op een vroeg uur te sluiten en in Zuidlaren werd vanaf de kansel tegen ordeverstoringen gepreekt.

Het oude Drenthe was door Napoleon in vier ‘cantons’ verdeeld. Elk ‘canton’ bestond uit een aantal ‘communes’ (gemeenten), de oude kerspelen:
>>‘Canton’ Assen: communes (gemeenten): Anloo/Annen, Assen, Eelde , Gasselte, Gasselternijveen, Gieten, Norg, Peize, Roden, Roderwolde, Rolde, Smilde, Vries en Zuidlaren.
>>‘Canton’ Dalen: communes (gemeenten): Borger, Coevorden, Dalen/Oosterhesselen, Emmen/Roswinkel/Schoonebeek, Odoorn en Sleen/Zweeloo.
>>‘Canton’ Hoogeveen: communes (gemeenten) Beilen, Dwingeloo, Hoogeveen, Ruinen, Westerbork en Zuidwolde.
>>‘Canton’ Meppel: De Wijk, Diever, Havelte, Koekange, Kolderveen, Meppel, Nijeveen, Ruinerwold, Vledder en Wapserveen.

Van 3 gemeenten zijn de Drentse jongemannen in Franse dienst inmiddels bekend. Als u die aanklikt krijgt u een nieuw venster met de namen (en zo mogelijk afbeeldingen) van jongemannen die in de jaren 1788 en 1789 zijn geboren en van wie een signalement bekend is.
In de Canton Dalen: Emmen/Roswinkel/Schoonebeek en Odoorn: link
In de Canton Hoogeveen: Beilen link

Via de database op Archieven.nl link kunt u zoeken en gegevens krijgen voor de franse website 'servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/'
NL(Drenthe)
Drents ArchiefHet startpunt voor uw onderzoek in Drenthe.NL(Drenthe)
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries (VOC)Dutch-Asiatic Shipping vormt de basis voor systematisch onderzoek naar de scheepvaart van de VOC.

Op deze site is een digitale versie van Dutch-Asiatic Shipping beschikbaar die betere zoekmogelijkheden biedt in vergelijking met de gedrukte versie. Er is een Engelstalige inleiding op de elektronische versie. De DAS database heeft twee ingangen

overzicht van de reizen: link
zoekpagina: link

Ten behoeve van het onderzoek in VOC-archieven is op basis van de afzonderlijke glossaria (woordverklaringen) van de uitgaven over de VOC in de RGP een algemeen VOC-glossarium samengesteld dat online raadpleegbaar is.
Azië / Nederland
Eric Hennekam: Archieven Albumsmet o.a.:
-Archieftips
-Genealogie: online bronnen
-Paleografie gids
Nederland
Familiekunde Vlaanderen; De Afdelingen, Agenda, Nieuwsbrief en PublicatiesDocumentatiecentra voor familiegeschiedenis
Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis (Merksem)
West-Vlaams Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis (Oostende)
Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH)
Regio Antwerpen | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Kempen | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Mechelen | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Familiekunde Brussel | website | activiteiten | nieuws/publicaties
Provincie Limburg | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Aalst | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Deinze | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Dendermonde | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Gent | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Land van Waas | website | activiteiten | nieuws/publicaties
Regio Meetjesland | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Vlaamse Ardennen | activiteiten | nieuws en publicaties
Provincie Vlaams-Brabant | website
Regio Aarschot | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Diest | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Dilbeek | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Leuven | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Brugge | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Ieper-Diksmuide | website | activiteiten | nieuws/publicaties
Regio Mandel-Leie | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Oostende | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Tielt | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Westkust | website | activiteiten | nieuws en publicaties
België / Nederland
Family History Library Catalog, kurz FHLC (Online-Katalog)Weniger bekannt ist anscheinend die Möglichkeit, online im Family History Library Catalog, kurz FHLCzu stöbern. Es handelt sich um einen Online-Katalog der mikroverfilmten Unterlagen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Dabei ist diese Art der Suche nicht schwierig. Wer sich damit auskennt, ist in dieser Hinsicht selbständig und unabhängig, er ist nicht auf fremde Hilfe und auch nicht auf die Öffnungszeiten der Genealogie-Forschungsstellen angewiesen. Natürlich sind die Mitarbeiter in den Forschungsstellen den Forschern bei der Filmauswahl behilflich, die diese Hilfe wünschen. Der Online-Katalog ist aber rund um die Uhr verfügbar und solange man ihn befragen will. Weiss man also schon, welche Mikrofilme man bestellen möchte, ist die eigentliche Bestellung dann sehr schnell erledigt. Duitsland / Nederland
Foto-database Algemene Begraafplaats Meppel (+ Meppel-koppeling Alledrenten)Dit archief bevat foto's en geregistreerde gegevens van graven op de Algemene Begraafplaats van Meppel. Ze zijn de afgelopen jaren vervaardigd door Ebel Zandstra, die de Stichting Oud Meppel welwillend de mogelijkheid bood, dit archief raadpleegbaar te maken. Het omvat ruim 18.000 personen.

Overzichtsplattegrond Algemene Begraafplaats Meppel; een vindhulp bij het vinden van het graf.

Zoeken kan op verschillende manieren: 
-Er kan gezocht worden op zowel voor als achternaam. In de database zijn de officiële voorna(a)m(en), eventuele tussenvoegsels en eigen achternaam weergegeven, zoals bekend in de burgerlijke stand.
-Er kan ook gezocht worden op de naam van een eventuele echtgenoot, of op naam van de ouders. Gebruik daar het 2e zoekvak voor.
-Novum: Voor diegenen die tussen 1811 tot en met 1952 zijn overleden, bestaat de mogelijkheid, voor die persoon direct AlleDrenten.nl te raadplegen. AlleDrenten.nl is het systeem van het Drents Archief met gegevens uit en over geboorte, huwelijks- en overlijdensakten, notarisarchieven en memories van successie. (Gegevens van akten van 1953 en jonger zijn uit privacy-overwegingen niet openbaar en dus niet beschikbaar.)
-Voor diegenen die uiterlijk in 1811 zijn geboren, bestaat ook nog de mogelijkheid, voor die persoon direct in AlleDrenten.nl ook de gegevens uit Doop- Trouw en Begraafregisters van de Hervormde Kerk te raadplegen.
NL(Drenthe)
Ga het na: Ik zoek een emigrant: Hoe ga ik te werk?In de jaren veertig van de 19e eeuw kwam in Nederland de emigratie op gang als gevolg van religieuze spanningen en slechte economische omstandigheden. Emigratiepieken waren er van 1845 tot 1855, van 1865 tot 1874, in de jaren tachtig van de 19e eeuw en na de Tweede Wereldoorlog. In het Nationaal Archief vindt u vooral bronnen voor het opsporen van landverhuizers in de periode 1840-1940.

Hoe ga ik te werk?
Bij het Nationaal Archief vindt u overzichten (staten) van Landverhuizers over de periode 1848-1877 in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Statistiek (archiefinventaris 2.04.23.02, inventarisnummers 26 I- 26 XII). Van de namen uit deze overzichten is een namenklapper gemaakt. Deze vindt u in de archiefinventarissen 2.04.28 en 2.04.29. De staten zelf kunt u inzien op microfiche. Deze vindt u in de studiezaal in de microficheruimte in kast D7.
In het archief van het Provinciaal Bestuur Zuid-Holland vindt u de staten van landverhuizers uit de provincie Zuid Holland (archiefinventaris 3.02.27.01 inventarisnummer 6460). Van deze staten is ook een naamklapper gemaakt (archiefinventaris 3.02.27.02).

Bestemming?
Voor het achterhalen van meer informatie is het van belang dat u weet waar deze persoon naar toe is geëmigreerd. In de onderstaande overzichten vindt u per bestemming welke bronnen u kunt raadplegen.
Nederland
Ga-het-NA: Het Nationaal Archief - Ook Beeldbank en DigitaalZoals u merkt, heeft het Nationaal Archief een nieuwe website. Of eigenlijk zijn het er twee. De collectie van het Nationaal Archief wordt vanaf vandaag gepresenteerd op de website www.gahetna.nl. Daar kunt u terecht voor de ontsluiting van miljoenen foto’s, honderdduizenden kaarten en vele tientallen kilometers archiefmateriaal.Nederland
Gebruikersgroep Geneans - Bronbestanden & AfbeeldingenDe gebruikersgroep stelt zich ten doel afbeeldingen en bronnen met genealogische waarde te digitaliseren. Ze doet geen genalogisch onderzoek naar familiestambomen. Wat vindt u op de site:
-Aardrijkskundig woordenboek 1899-1913 met 45.000 plaatsaanduidingen
-15.000 afbeeldingen stads- en dorpsgezichten van 1900 tot 1960
-Transcripties DTB-boeken RA Arnhem
-Woordenboek Latijn-Nederlands met aanvullend veel gebruikte woorden
Nederland
Gekaapte brieven uit de 17e en 18e eeuwOp deze website kunt u duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw doorzoeken en lezen, die veelal zijn geschreven door gewone Nederlanders. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. In Engeland belandden de in beslag genomen stukken in archieven, waar ze eeuwen later zijn herontdekt. De moeilijk leesbare originelen zijn door vrijwilligers nauwkeurig overgetikt. De gekaapte brieven leveren een schat aan gegevens voor historici en taalkundigen, (amateur-)genealogen, erfgoedinstellingen zoals musea, en iedereen die geïnteresseerd is in het maritieme verleden van Nederland. De collectie bevat zakelijke post die in de 17e en 18e eeuw per schip werd vervoerd en ook de persoonlijke correspondentie tussen de opvarenden en hun familieleden.

Bij brieven is meestal duidelijk wie de afzender is en wie de geadresseerde. Soms zijn brieven geadresseerd aan de kapitein van een schip, en staat in de tekst zelf voor welk bemanningslid de brief is bedoeld; in die gevallen zijn beide namen ingevuld als geadresseerden. Bij zakelijke teksten ligt het minder helder. Waar mogelijk hebben we toch afzenders en geadresseerden geïdentificeerd: bij een vrachtbrief of kwitantie is de eigenaar (reder) van het schip als afzender beschouwd en de ontvanger van de lading als geadresseerde. Bij notariële stukken en andere documenten geldt bijvoorbeeld de schenker van iets als afzender en de ontvanger als geadresseerde. Verkopers worden beschouwd als afzender en kopers als geadresseerde.
Nederland
Gemeente-archief Coevorden (+geschiedenis van Coevorden)Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. De volgende inventarissen van de archieven van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo zijn beschikbaar: 
Inventaris archieven Coevorden 1814-1851
Inventaris archieven Coevorden 1851-1934
Inventaris archieven Dalen
Inventaris archieven Oosterhesselen 1814-1919
Inventaris archieven Sleen 1817-1945
Inventaris archieven Zweeloo 1811-1975

Sinds kort zijn de openbare akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters beschikbaar op link
De archieven van Coevorden 1407-1814 bevinden zich in het Drents Archief te Assen en kunt u daar ook raadplegen. Een inventaris ligt bij de gemeente ter inzage.

Verder is er een fotoarchief, een bibliotheek en een uitgebreide documentatie over historische aspecten aanwezig.
De historische gegevens, de geschiedenis van de gemeente en documentatie kunt u op een speciale website link.
Duitsland / Nederland
Gemeente-archief Venray - Rooynet (met BS-akten)Velen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van hun familie (= genealogie). Het Gemeentearchief Venray heeft tal van bronnen die u kunnen helpen om uw eigen stamboom te maken. De belangrijkste persoonsgegevens zullen beschikbaar komen via de website van RooyNet.Op dit moment kunnen de volgende bronnen voor genealogisch onderzoek geraadpleegd worden:Burgerlijke stand van de gemeente Venray■Geboorteakten, 1798-1902■Huwelijksakten, 1798-1927■Overlijdensakten, 1798-1952Burgerlijke stand van de gemeente Oirlo■Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, 1798-1800In 2010 zullen de volgende bestanden op de website worden gepubliceerd: de doop-, trouw- en begraafboeken van de parochies van Venray (tot 1798) en de burgerlijke stand van de gemeenten Meerlo en Wanssum.Nederland
Gemeentearchieven Emmen/SchoonebeekWist u dat het gemeentearchief van Emmen al in 1811 is begonnen? Toen verplichtte Napoleon de gemeenten om geboorten, overlijdens en huwelijken te noteren.
-U vindt hier documenten met informatie over de taken van de gemeentelijke organisatie toen en nu.
-U kunt hier veel informatie vinden voor afstudeeropdrachten, scripties en voor het schrijven van een boek of een artikel.
-Het is dé bron als u meer wilt weten over uw afkomst (genealogie)
-Er is ook een grote collectie foto's. Heeft u nog oude foto's? Dan nemen we graag een afdruk van deze foto’s op in onze collectie.
 
NL(Drenthe)
Gendep19: Les natifs de Correze, naissances, mariages etc.)Site gratuit de dépouillement d''actes de la Corrèze.
Venez nous aider! Même un petit peu! Plus on sera nombreux et plus la base sera grande.
Frankrijk / Nederland
Geneaknowhow InternetplatformGeneaknowhow.net is een door Hein Vera en Herman de Wit ontwikkeld en onderhouden internetplatform. Het doel is het bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede zin van het woord. De bezoeker kan op gespecialiseerde sites gericht op zoek naar informatie. Met behulp van deze informatie is de bezoeker in staat om zijn onderzoek (beter) te verrichten. In de komende jaren zal geneaknowhow.net verder als kenniscentrum uitgroeien. Onderzoeksresultaten, zoals de kwartierstaat, familiegeschiedenis of lokaal-historische schets, worden niet op geneaknowhow.net opgenomen. Alle beschikbare gegevens op het domein zijn vrij toegankelijk; reclame-uitingen worden vermeden.België / Nederland
Genealogical Research within MIGenWeb Michigan, The Great Lakes State!Genealogical Research within MIGenWeb, The Great Lakes State!
In March and April, 1996, a group of genealogists organized the Kentucky Comprehensive Genealogy Database Project, now known as the Kentucky GenWeb Project. The idea was to provide a single entry point for all counties in Kentucky, where collected databases would be stored. In addition, the databases would be indexed and cross-linked, so that even if an individual were found in more than one county, they could be located in the index. At the same time, volunteers were found who were willing to coordinate the collection of databases and generally oversee the contents of the web page. The MIGenWeb Project is an outgrowth of that original Kentucky project for the state of Michigan and also began in 1996.

The USGenWeb Project Policy on HTML code, graphics, etc.
It is the policy of The USGenWeb Project to obtain permission from the creator of the code, graphics, and backgrounds before using them on our pages unless they have been placed in the public domain. Images, text or data compilations SHOULD NOT be incorporated into USGenWeb/MIGenWeb pages without explicit written permission. The state coordinator has the responsibility to remove any links to websites which fail to meet The USGenWeb Project/MIGenWeb Project established guidelines/standards. More information on the copyright standards of the USGenWeb Project is available on their website. Please review their guidelines. If you have any questions or concerns please write to the State Coordinator.
Nederland / Verenigde Staten
Genealogie en archieven in Nederland (Molema-Smitshoek)De website van P. Molema met heel veel links.Nederland
Genealogie Online (diverse stambomen online doorzoeken)De gemiddelde genealoog verzamelt heel wat gegevens over voorouders, veelal gestructureerd in een database, spreadsheet of tekstverwerker. De stap om te publiceren - op papier of Internet - is wellicht (nog) een brug te ver. Om deze waardevolle genealogische gegevens toch te delen bied ik (Bob Coret) u een helpende hand. Neem contact met mij op als u uw genealogisch data (GEDCOM) - gratis - door mij op deze site wilt laten plaatsen. De gegevens zijn en blijven van u, de gegevens worden dan ook geplaatst onder bronvermelding. Wilt u er meer over weten? Bekijk de rondleiding van genealogieonline of lees Alle mogelijkheden op een rij!Nederland
Genealogie pagina's Richard van SchaikMijn genealogische interesse is eigenlijk begonnen bij het vinden van een familiebijbel, met daarin de gegevens van de familie Kooima. Ook waren de schilderijen van de in deze bijbel genoemde Berend Martinus Kooima en Fenna Sara Louis (mijn betovergrootouders in matrilineaire lijn) bij mijn ouders te zien. Daarna ging de interesse bij vlagen, tot in ongeveer 1996 mijn oom ook met vragen over de familie kwam. Daarna is de drang om de voorouders en de gerelateerde familie te vinden zo sterk geworden, dat wij nu hier ruim 37.000 personen (waarvan ongeveer 15.000 van de floppies van de NGV: Karel de Grote, de Graven van Holland en ons Koningshuis) hebben ingevoerd in ons bestand.
Verder Bronbewerkingen uit Breda, Utrecht, Wierden en Genemuiden: link
Deze hobby bedrijf ik samen met mijn ouders, daar deze ook een grote interesse voor hun voorouders hebben gekregen. Delen van dit onderzoek zijn verkregen via betaald onderzoek door archivarissen, desondanks delen wij deze graag met u, daar volgens onze opvatting de baten groter zijn dan de lasten.
Nederland
Genealogie über dem Ostsee (Über Mennoniten)Über Mennoniten (von Jürgen Weigle)

Inhaltsverzeichnis:
1. Marienburger Werder
2. Christliche Vorgänger
3. Die Schleitheimer Artikel
4. Menno Simons
5. Holländerdörfer
6. Ursprung, Namen, Berufe
7. Sprache
8. Ökonomie
9. Westwärts
10. Die Mennoniten heute
11. Über den Autor
12. Literatur

Duitsland / Nederland / Polen
Genealogie van PijlmannenGenealogie van verschillende Pijlman stambomen met b.v. Beulake (Ov) of Aalsmeer (NH) als eerst bekende Nederlandse vestingsplaats.Nederland
Genealogiewerkbalk - snelle toegang tot genealogische bronnenVia de genealogiewerkbalk kunt u diverse bronnen doorzoeken. Deze gratis werkbalk geeft u direct toegang tot een verzameling van belangrijke Nederlandse genealogische bronnen die allemaal doorzoekbaar zijn op familienaam.Nederland
Genealogische DatabankInhoud:
- Genealogie van de familie Gomes.
- Genealogische fragmenten Alkmaar.
- Europese adel en hun afstamming.

De site bevat enkele kerngebieden: Den Helder, Egmond aan Zee en Texel. Verder een groot aantal gegevens uit de rest van Noord-Holland en wat minder uit overig Nederland.
Elke maand een flinke uitbreiding.
De site bevat (31 jan 2009):
aantal personen: 181.000
aantal foto's: 125
aantal documenten: 626
aantal grafstenen: ca. 230
aantal verhalen: 19
aantal bronnen: > 20.000
Nederland
Genealogische DatabankHierin zijn thans opgenomen bijna 205.000 namen (stand 1 apr 2013):
- Genealogie van de familie Gomes.
- Genealogische fragmenten Alkmaar.
- Gezinsreconstructies Callantsoog < BS
- Europese adel en hun afstamming.

De Genealogie Gomes omvat als hoofdzaak Texel, Egmond aan Zee, Den Helder en de rest van Nederland (stand 1 apr 2013 114.420 personen) met 307 foto''s; 2257 documenten; 432 grafstenen; 37 verhalen
Nederland
Genealogische gegevens uit Noord-Oost Overijssel (met Index op fam. namen)De gegevensverzameling (11-2016) bestaat uit 160.725 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 19.691 personen niet gepubliceerd.
De werkgroep genealogie van de Historische Vereniging Hardenberg en omgeving is bijna twintig jaar actief met het verzamelen, invoeren en beschikbaar stellen van gegevens uit akten van de Burgerlijke Stand, eerst uit akten van de B.S. Hardenberg (Ambt en Stad) en na de gemeentelijke herindeling in 2001 ook uit de B.S. Avereest en Gramsbergen.

Van bovenstaande gemeenten zijn alle akten die vrij zijn gegeven aanwezig op de studiezaal (op fiche en/of digitaal) en ingevoerd in Pro-Gen, het programma dat de vereniging gebruikt om deze gegevens voor stamboomonderzoek op te slaan.

Omdat er genealogisch sterke verbondenheid is met Ommen zijn we nu bezig om ook de gegevens uit de Burgerlijke Stand van Ommen (Stad en Ambt) hieraan toe te voegen.

Naast gegevens uit de vrijgegeven akten van de Burgerlijke Stand beschikt de vereniging ook over de DTB boeken van kerken in deze en veel omliggende plaatsen in Nederland en Duitsland. Want niet alleen met Ommen is er een sterke genealogische band, ook met omringende plaatsen in de Niedergrafschaft Bentheim, in de tegenwoordige samtgemeinde Emlichheim, Uelsen en Neuenhaus is die er.
Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Genlias is er niet meer.... Wat nu?Genlias is er niet meer en dus zullen we naar andere bronnen moeten omzien. Op deze plek doe ik een poging om dergelijke bronnen bij elkaar te brengen.
Klik op de kaart hiernaast om een provinciepagina in beeld te brengen. Behalve provinciale bronnen zijn er natuurlijk ook landelijke vindplaatsen van genealogische gegevens. Er zijn voldoende bronnen om uit te putten, denk aan de site van de Latter Day Saints (LDS), ook wel Mormonen genoemd. En wellicht is de naam FamilySearch nog het bekendst.

Daarnaast zijn kranten een zeer fraaie bron voor familiegegevens. Denk aan advertenties van geboorte, huwelijk en overlijden maar ook aan artikelen over iemands levensloop. Een 40-jarig jubileum, of een benoeming, of een lintje of...
Nederland
GenWiki NederlandGenWiki Nederland is voortgekomen uit GenWiki Limburg, maar landelijk komt het GenWiki project nog niet echt op gang.Nederland
Getuigen verhalen (Getuigenverhalen WO 2)Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt kleiner. Om de belevenissen en indrukken over de oorlog te bewaren en vast te leggen voor de toekomst heeft het programma ''''Erfgoed van de Oorlog'''' van het ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld voor zogenaamde Oral History. Binnen dit kader konden initiatiefnemers projecten draaien waarin interviews werden afgenomen met getuigen van de oorlog. Dit heeft een breed scala aan interviews over diverse onderwerpen opgeleverd. Alle interviews zijn digitaal opgeslagen bij ''''Data Archiving and Networked Services (DANS)'''', partnerinstituut van het NIOD. Naast deze digitale opslag is de website ''''Getuigen Verhalen'''' ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.Nederland
Google boeken (NL)Doorzoek de meest uitgebreide index ter wereld van boeken met volledige tekst.Nederland
Greets GenealogieOp deze site vindt u informatie over Greets voorouders, zoals Joannes Hermse; Anna Catharina Verschueren; Jantien Weening; korporaal Dirk Nieuwenhuis en Jan Sijmons Wit.
Geen voorvader, maar wel verwant, is de kunstschilder A.J. van Prooijen (1834-1898).

Ook de voorouders van Jan Heikens, Greets echtgenoot, zijn op deze site te vinden. Jans overgrootmoeder, Kunje van der Leest.
De moeder van Kunje, Aaltje Nanninga (1839-1919), stamt af van de Groninger familie Broeils. Van Sjabbe Broeils (1561-1645) bestaat nog een portret. Hij was o.a. raadsheer van Groningen.
De betovergrootvader van Aaltjes moeder, Helena Abrahams Hartzema (1818-1891), is Abraham Trommius (1633-1719), die diverse religieuze werken publiceerde. De bekendste is de concordantie die hij maakte op de Statenvertaling.

Blader ook eens in het familiealbum van Greet en het familiealbum van Jan of wandel mee door oud Groningen…
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Grootscheeps ! (met Bronnen en Interwiews)Grootscheeps is een project van de Verhalenwerf. Op dertien scheepswerven bouwden mensen samen aan nieuwe schepen. Deze werven zijn een symbool voor de ontwikkeling van Hoogeveen en voor de nieuwe rol van de bibliotheek. De Verhalenwerf wordt de plek waar Hoogeveners samen bouwen en werken aan de verhalen over het heden en verleden van Hoogeveen. Samen met betrokkenen zoals de historische verenigingen, vrijwilligers, het onderwijs,  de culturele instellingen en bedrijven wordt gewerkt aan het verhaal van Hoogeveen.
Sinds 7 november 2015 is een tijdelijke opstelling in het museum in de bibliotheek te zien: De Verhalenwerf in uitvoering. Heel veel schatten die tot nu toe zijn verzameld staan in grote transport-kisten tentoongesteld. Ook zijn veel voorwerpen uit  Museum De 5000 Morgen en voorwerpen die al lang voor het publiek verborgen lagen in een depot te bekijken. De toegang is gratis.
Tijdens dit project wordt de geschiedenis van de scheepvaart van Hoogeveen onder de aandacht gebracht.
NL(Drenthe)
Hekman Digital Archive - Calvin College - Michigan ImmigrationHistory of the Hekman Library
From the 3,500 volume ''library room'' in 1915 to 1.7 million volumes in 2005 housed across four floors and the Internet, the Hekman Library has certainly seen many changes over the years. Many of the full text articles linked below, printed in various publications, provide readers with a glimpse of the issues that the Library faced, while other articles offer a reflection on the past, to the place that the Hekman Library occupied in the communities of Calvin and of Grand Rapids.
Nederland / Verenigde Staten
Heritage Hall - Dutch Immigrant Letters 1838 -1930The Dutch Immigrant Letter Collection includes a wide spectrum of Dutch immigrant experience-Protestant, Catholic, and secular-and it is the only major collection of its kind. To assemble the Immigrant Letter Collection the archives conducted four major manuscript collection campaigns in the Netherlands and the United States between 1976 and 1990. These efforts accumulated at least eight thousand items-letters, travel accounts, immigrant memoirs, and photographs.

Of the 4,970 letters gathered (1838-1930), 2,793 were American postings and 2,179 were from the Netherlands to the United States. Half of the letters from immigrants cluster between 1873 and 1893, accurately reflecting the numerical configuration of Dutch immigration. Moreover, immigration peaks in 1848-1857, 1867-1888, and 1892-l915 are followed a year or two later by peaks in correspondence.

Unfortnately we acquired no useful examples of two-way correspondence. Furthermore, the immigrant letters represent at best 0.0032 percent of an estimated 889,000 letters mailed from the United States to Holland between 1890 and 1930.

All names reflect the original spellings, so try variants spellings (i.e. ij / y); variant spacing (i.e. vanden / van den); and variants of v.d. names (i.e. van de / van den / van der).
Nederland / Verenigde Staten
Het geleerde Friesland - Studenten Franeker 1380-1650Rond ERASMUS (1467-1536) en SAECKMA (raadsheer Hof van Friesland / curator Franeker Academie, 1572-1636):tekstuitgaven, catalogi en naamlijsten; • = novum/renovatum
Start: september 2001; voorkeur: Times New Roman; update (maand/dag/jaar): 08/31/2017 09:59:58
© auteur/webmaster: Martin(us Hubertus Henricus) Engels (1948)link

Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland (studenten ca. 1380 - 1650)
Evt. Alfabetisch op achternaam resp. patroniem link
Toelichting bij de codes: 1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie 6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting 11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader 16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum 20: varia 21: diversen 22: literatuur
Duitsland / Nederland
Het Grote Voorouderboek - Passagierslijsten Nederlands-Indië.Dordtenaren (schapekoppen) en hun voorouders. Met o.a. Rijnvaartpatenten (schipperspatent/scheepspatent) van meer dan 1500 schippers/schepen (uit heel Nederland!) en meer dan 102.000 records in de database 'Adresboeken Dordrecht'(1854, 1855, 1857, 1860, 1865, 1930 en 1938).Daarnaast een database met 568.000 namen van passagiers op schepen naar en van Batavia vanaf 1868. Bronnen: De Indische Mercuur (1889-1908), de NRC (1909-1920) en het Vaderland (1920-1940)Indië / Nederland
Het KadasterHet Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen.
Of je nou wilt weten of je schutting op de grens staat, of wat de beste route is voor een nieuwe snelweg. Gegevens helpen bij het maken van keuzes. En wanneer ze je rechtszekerheid geven, kun je er zelfs je bestaan op bouwen. Een eigen huis kan onderpand zijn voor een lening om een bedrijf op te starten. Vastgoedgegevens vormen de basis voor economische groei. Dat verplicht ons als Kadaster om er zorgvuldig mee om te gaan.
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland. En de rechten die daar bij horen, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. Onze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft. Samen met andere overheden zorgen we ervoor dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is.
Nederland
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
Het Nationaal Archief: 115 Indexen van archief(stukken) b.v.het Hof van HollandHet Nationaal Archief beheert de grootste collectie archieven in Nederland. Die collectie bestaat uit belangrijke overheidsdocumenten, archieven van de provincie en particuliere archieven. De collectie van het Nationaal Archief is voortdurend in beweging. Dagelijks komen er nieuwe archieven bij en regelmatig stoot het archief stukken af en brengt die over naar andere - vaak regionale - archieven. Informatie over de collectie van het Nationaal Archief, recente aanwinsten en vervreemding van archiefstukken vindt u op deze pagina's.

Een index gaat over de inhoud van een specifiek archief of archiefstukken en is daarmee vergelijkbaar met een index achterin een boek. Vaak zijn in een index persoons- of geografische namen opgenomen die in de originele documenten voorkomen. U kunt kiezen uit 115 onderwerpen.

Voorbeeld: link
Nederland
Het Nationaal Archief: Uw voorouders zoeken (o.a. in Zuid-Holland)Vóór 1811 bent u aangewezen op bronnen, zoals de doop-, trouw- en begraafboeken die werden bijgehouden door kerken.
Voor Zuid-Holland kunt u die via deze site raadplegen. Naast de basisgegevens over geboorte, huwelijk en overlijden kunt u in onze archieven en collecties nog veel meer te weten komen over uw voorouders.
In de onderzoeksgidsen leest u welke archieven u hiervoor kunt raadplegen. Of ga op zoek in de foto- en kaartencollectie. 
De Digitale Bronbewerkingen Nederland en België geeft een overzicht van de online beschikbare bronnen in andere regio's.
Nederland
Het online ANP-archief (Algem. Ned. Persbureau)Het ANP Historisch Archief bestaat uit ruim twee miljoen foto’s, ruim 300 meter tekstmappen en 1150 geluidsfragmenten. Alle niet-commerciële activiteiten van het persbureau - in beeld, tekst en geluid - worden ondergebracht bij ANP Foundation, dat zowel fondsenwerver als projectenbureau is. Het streven is een duurzaam beheer en volledige toegankelijkheid van het archief voor niet-commercieel gebruik, door samenwerking met culturele partners. Ook biedt de Foundation ondersteuning aan de ANP-businesslines en hun relaties door activiteiten rond het archief.

Wat zit in het fotoarchief: link
Wat zit in het tekstarchief: link
Nederland
Het Red Star Line Museum te AntwerpenHet Nationaal Scheepvaartmuseum organiseert in 2002 de tentoonstelling ‘Landverhuizers’ over de geschiedenis van de Red Star Line en de emigratie via Antwerpen. Hiervoor worden ook de eerste contacten gelegd met de Ellis Island Foundation en het Ellis Island Immigration Museum in New York.
Na een verkennend onderzoek in België en de Verenigde Staten, richt het College van burgemeester en schepenen in 2004 een projectgroep op die de omvorming van de gebouwen van de RSL in Antwerpen tot een herdenkingsplek 'met een museaal-educatieve functie' onderzoekt.
Wij verzamelen en beheren voornamelijk audiovisuele getuigenissen en geschreven documenten die het Red Star Line-verhaal documenteren en vertellen. Ook vandaag zijn wij nog steeds op zoek naar getuigenissen die een bijdrage leveren aan de reconstructie van de geschiedenis van de Red Star Line.
België / Nederland
Het Streekhistorisch Centrum te StadskanaalHet documentatiecentrum bevat ruim 25.000 foto’s, 15.000 documenten, boeken, krantenknipsels, dia’s en video’s, die samen de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde, maar ook van de Drentse veendorpen vertellen. Daarnaast bewaren we voorwerpen die te maken hebben met de streek: oude gereedschappen, huishoudelijke voorwerpen, attributen uit de scheepvaart, enzovoort. De hele collectie is in samenwerking met Biblionet Groningen online raadpleegbaar door middel van de Aquabrowser. NL(Drenthe / Groningen)
Het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal (SHC) (Stadskanaal en de Semslinie)Het documentatiecentrum bevat ruim 25.000 foto’s, 15.000 documenten, boeken, krantenknipsels, dia’s en video’s, die samen de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde, maar ook van de Drentse veendorpen vertellen. Daarnaast bewaren we voorwerpen die te maken hebben met de streek: oude gereedschappen, huishoudelijke voorwerpen, attributen uit de scheepvaart, enzovoort. De hele collectie is in samenwerking met Biblionet Groningen online raadpleegbaar door middel van de Aquabrowser.

In 1615 werd de Semslinie getrokken, de grenslijn dwars door de Oostermoerse venen tussen Drenthe en Westerwolde. Tal van grensgeschillen over het gebruik van de woeste gronden waren voor die tijd uitgevochten tussen de Onstwedder boeren en die van Buinen en Valthe.
Toen in de 17e eeuw werd begonnen met het ontginnen van dit veengebied werd een duidelijke afbakening van de markgronden noodzakelijk. Stadhouder Willem Lodewijk gaf daarom de opdracht aan de landmeters Jan Sems en Jan de la Haye een definitieve grenslijn uit te zetten. Op 2 maart 1615 was de kaart met de grens gereed. Over de getrokken grenslijn bestond weinig verschil van mening. De Groningers maakten echter bezwaar tegen de toedeling van Ter Apel aan Drenthe, met als argument dat het klooster daar ooit bij het bisdom Münster had behoord en nooit bij dat van Utrecht, waar Drenthe ooit onder viel, als deel van het Oversticht. Johan Sems ging daarop weer aan het werk en kwam in oktober 1615 met een kaart waarop Ter Apel Gronings was. Hiertegen had Drenthe weer bezwaren.
NL(Drenthe / Groningen)
Hist. Ver. 'De Smilde' (Met bewonersindex van de huizen)Een stukje voorgeschiedenis over het bestuur in en over de gemeente Smilde. In wat nu Hoogersmilde is, woonden in 1620 enkele gezinnen op de hogere zandgronden. Toen ze begonnen met de vervening vanaf de kant van Diever werden er huizen gebouwd langs de gegraven vaart voor de vaste werknemers en breidde het aantal inwoners zich snel uit. Kerkelijk viel Hoogersmilde onder Diever en hoorde dan ook onder het kerspel Diever. Adriaan Pauw was deelnemer in de club van aandeelhouders die de vervening financierden en hij vroeg in 1632 aan het Landschapsbestuur van Drenthe om hem tot Heer van Hoogersmilde te benoemen. In 1634 kreeg hij die benoeming. Hij kwam zelf niet naar Drenthe, maar stuurde zijn rentmeester. Zelf is hij waarschijnlijk nooit in Hoogersmilde geweest, maar hij benoemde een schulte als plaatsvervanger. Als Heer moest hij de civiele en criminele rechtspraak uitoefenen, de geschillen tussen de inwoners beslechten en de overtredingen bestraffen. Het geld van de boetes was voor hem. Rijk werd hij er niet van, maar de eer was voor hem belangrijker, zo ook het behartigen van familiebelangen.
Toen de Fransen hier in 1798 de macht in handen kregen, was het gebeurd met de Heer van Hoogersmilde. De heerlijke rechten werden afgeschaft, hoewel de schulte van Hoogersmilde nog in functie bleef tot 1803. Er werd met de verschillende dorpen, die later de gemeente Smilde vormden, heen en weer geschoven. Hoogersmilde viel onder het kerspel Diever en had een Heer die de rechtspraak uitoefende. Kloosterveen ressorteerde formeel onder het kerspel Rolde en Hijkersmilde onder Beilen. In 1795 werden Hijkersmilde en Smilde onder één schoutambt gebracht: het schoutambt Hijkersmilde-Kloosterveen. Evert Sikkens, een rijke eigenerfde boer uit Hijkersmilde, werd de eerste schulte. Hij was vóór de Franse tijd al afgevaardigde naar de Landdag als gevolmachtigde voor Hijkersmilde en Kloosterveen.
NL(Drenthe)
Hist. Ver. Hardenberg en Omg. (Blad: Rondom den Herdenbergh)De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van de studie, en het verbreiden van de kennis, van de geschiedenis van Hardenberg en omgeving, in de ruimste zin genomen. Het beschermen van het esthetisch en historisch-ruimtelijk karakter van Hardenberg en omgeving in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Historici.nl: Nederlandse geschiedenisHistorici.nl is dé website voor iedereen met een serieuze interesse in de Nederlandse geschiedenis. Onderzoekers, studenten, docenten, archivarissen, museummedewerkers en historisch geïnteresseerden vinden hier het laatste nieuws, toegang tot een grote collectie online onderzoeksmateriaal en publicaties, en een community voor discussie en samenwerking. Historici.nl bevordert kennisdeling, discussie en samenwerking tussen historici en historisch geïnteresseerden. Daarnaast laat de site aan het grote publiek zien dat geschiedenis er toe doet. - See more at: linkNederland
Historici.nl: Vindplaats voor de geschiedenis van Nederland (mét namen-index)Met historici.nl is dé bron van historici geboren; een vindplaats voor de geschiedenis van Nederland (mét namenindex).
De site moet de favoriete startpagina worden voor professionele historici en andere belangstellenden in Nederlandse geschiedenis. Onderzoekers op het terrein van de Nederlandse geschiedenis en cultuur uit binnen- en buitenland zullen op den duur op www.historici.nl informatie over hun onderzoek, meningen en vragen kwijt kunnen.
De site zal worden ontwikkeld tot een digitale community voor professionele historici. Zij kunnen zich presenteren met hun CV, met publicaties, afgesloten - en nog lopende projecten, papers (work in progress). Zij kunnen debatteren over onderzoeksrapporten; over methoden en technieken en over bronnen, films, internet en tentoonstellingen; en over artikelen, reviews en recensies in de BMGN –Low Countries Historical Review.
Uitwisseling van kennis wordt makkelijker dan ooit. Kruisbestuiving eveneens. Discussiefora nodigen de historische gemeenschap uit om te debatteren over belangrijke kwesties in het onderzoeksveld, zowel over inhoudelijke thema’s en trends als over kwesties in de actualiteit.
Nederland
Historie Zwartsluis (met veel DTB-gegevens)Wat we zelf 'in huis' hebben:
-Geboortegegevens (1811-1912) Burgerlijke Stand Zwartsluis.
Deze gegevens zijn niet te vinden op wiewaswie.nl. In dit bestand zijn in één oogopslag kinderen te vinden van bepaalde ouders. Eigen bewerking (download)
-Lidmaten Hervormde Kerk, 1787-1895 (download: 1787-1826, eigen bewerking & 1828-1895, bewerking van A.B. Broekman)
-Gegevens uit doopboeken van vóór 1811 (download: 1657-1729, 1729-1778 & 1778-1821)
-Gegevens uit trouwboeken van vóór 1811 (download)
-Belastingen opgelegd door de Staten van Overijssel (bekijk alle documenten)

Alle aktes van de Burgerlijke Stand die openbaar zijn, hebben we in digitale vorm in onze computer opgeslagen. Liefst 25 GB! Een beetje te groot voor deze website, maar wij nodigen u van harte uit om alle aktes te komen bekijken in Zwartsluis!
NL(Drenthe / Overijssel)
Historisch documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800 - heden)Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (opgericht in 1971) is een documentatiecentrum van de Vrije Universiteit, dat zich richt op de geschiedenis van het protestantisme in Nederland na 1800.Nederland
Historische kranten (via startpagina)Wereldwijd worden dagelijks tienduizenden pagina''s van eeuwenoude kranten met zorg ingescand en gedigitaliseerd. De oude edities staan in veel gevallen online, zijn doorzoekbaar en toegankelijk voor publiek. De oudste kranten dateren uit de zeventiende eeuw. Op deze startpagina wordt u uitgenodigd een bezoek aan het verleden te brengen.Nederland
Historische kranten in beeld (KB)De belangrijkste Nederlandse kranten van 1618 tot 1995 online.
Een selectie van landelijke, regionale, lokale, Nederlands-Indische, Surinaamse en Antilliaanse kranten en extra titels uit 1940-1945.
Indië / Nederland
Historische Kring Hoogeveen (Blad: De Veenmol)De site bevat de geschiedenis van Hoogeveen, akten van de burgerlijke stand, genealogiën voor 1811 en de volkstelling van 1829.

De Historische Kring Hoogeveen richt zich vooral op documenten en foto's. In het Kringhuus is een uitgebreide bibliotheek beschikbaar met boeken over de Hoogeveense - en Drentse geschiedenis en over uiteenlopende onderwerpen zoals: scheepvaart, turfwinning, religie, economie, onderwijs en de Tweede Wereldoorlog.
Een aparte plaats is er voor de boeken en documenten m.b.t. genealogie. De archieven bevatten documenten afkomstig van scholen, gemeente en verenigingen en bevat notulen, administraties, foto's, akten, kaarten etc. Ook is er ruimte ingericht voor de archieven van Lammert Huizing en Jan Havinga.
Daarnaast beschikt de HKH over een familie-archief. Dit bevat stukken die door nabestaanden worden afgeleverd bij de HKH.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging 't Fledder Kerspel Blad: Kerspelstokkies)Historische Vereniging Vledder
Een site waarop U heel veel gegevens zult kunnen vinden. Natuurlijk gegevens welke de vereniging betreffen. Maar we willen ook vooral aandacht schenken aan allerlei zaken, gebouwen, gebeurtenissen en personen die raakvlakken hebben met de historie van het gebied dat de vereniging bestrijkt te weten het grondgebied van de voormalige gemeente Vledder. Dit omvat de dorpen; Boschoord, Doldersum, Frederiksoord, Nijensleek, Vledder, Vledderveen en Wilhelminaoord.
NL(Drenthe / Friesland)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart - BalkbrugDe HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart en BalkbrugDe belangstelling voor genealogie wordt groter en groter. Steeds meer mensen gaan op zoek naar de namen en de omstandigheden waaronder hun verre voorvaderen hebben geleefd.
Naast de Historische Database Avereest, die ook via onze website is te bekijken (Hist.Database Av.) nog een aantal interessante Genealogie-links.
Het betreft de BS van de (v.m.) gemeenten:
Avereest
Gramsbergen
Hardenberg (Stad en Ambt))
Ommen (Stad en Ambt)
Zwolle/Zwollerkerspel
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Gemeente DieverOpraekelen wordt uitgegeven door de Historische Vereniging Gemeente Diever. Het komt vier keer per jaar ''um de deure''. In Opraekelen zijn de onderwerpen Vroeger en nu, Nieuws van 50 jaar geleden en Wie herkent ze, als vaste rubrieken opgenomen.
Daarnaast treft u artikelen aan die in het verre verleden in de landelijke en provinciale pers hebben gestaan. Dit is uiteraard een unieke gelegenheid om nieuwsbronnen te lezen uit de tijd van onze groot- en overgroot ouders.

Bij bezoeken aan het Drents Archief komen we soms wetenswaardige informatie tegen die geschikt is voor publikatie in Opraekelen. Kortom, wie geïnteresseerd is in het verleden van de voormalige gemeente Diever wordt lid van de historische vereniging.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging IJsselham (Blad: De Silehammer)Onze vereniging is vertegenwoordigd in het Museumberaad Steenwijkerland, een koepel van musea en historische verenigingen in de gemeente Steenwijkerland. Het doel van de vereniging is: het bevorderen van de belangstelling voor onderzoek naar de geschiedenis van de voormalige gemeente IJsselham, met daarin de dorpen en streken Oldemarkt, Paasloo, Ossenzijl, Kalenberg, Kuinre, Blankenham, Baarlo, Muggenbeet, 't Nederland, Wetering en Scheerwolde.

"Wij de Municipaliteit des Scholtampts IJsselham Paaslo en de Oldemarkt Cum annexis benevens den Schout Certificeeren bij dezen , dat wij bij examinatie der lijsten van telling opgemaakt door W. Dumon, Jan Js Kuiper, en Cornelis Smit, bevonden hebben in dezelve Schoutampt te zijn het Getal van huisgezinnen en menschen als Volgt"

Als u zelf ook onderzoek doet naar (voormalige) inwoners van IJsselham en vast bent komen te zitten met uw onderzoek, kunt u een berichtje plaatsen op ons genealogische prikbord. Hopelijk komt u op deze manier in contact met medespeurders zodat uw onderzoek weer een nieuwe impuls krijgt. Ook als u al vergevorderd bent met uw onderzoek en uw resultaten op het internet heeft gepubliceerd, kunt u dit hier ook kenbaar maken (als er maar (oud-)inwoners van IJsselham in het onderzoek voorkomen).

Gezinsreconstructie voormalige gemeente IJsselham (met Index)
Laatste update: 11 aug 2016, 12591 personen, 4301 gezinnen.
&#8207;Eigenaar stamboom: Historische Vereniging IJsselham&#8207;
NL(Drenthe / Flevoland / Overijssel)
Historische Vereniging Zuid-Oost Drenthe (Blad: Kroniek)Emmen, Schoonebeek en omgevingDuitsland / NL(Drenthe)
Hoogeveen (Dr.) en zijn Historie (Een kijkje waard)Mensen die aan stamboomonderzoek doen vinden op deze pagina veel interessante informatie over diverse onderwerpen. Zoals o.a. de Nationale Militie 1814 - 1923 van Hoogeveen, waaronder schutterij, landstorm en de landweer. Ook zijn er gegevens te vinden van militairen uit ander provincies.
Ook zijn wij bezig met onderzoek naar de inschrijf en lotingsregisters van de Nationale Militie
1814 - 1923 van Zuidwolde gemeente De Wolden. Een groot deel staat al op de website.
Verder doen wij onderzoek in de gemeente Midden Drenthe en wel de plaatsen Westerbork en Smilde.
Later dit jaar komen deze gegevens ook op de website te staan.
NL(Drenthe)
Hope College: The Joint Archives of Holland (US)Joint Archives Search:
Choose the collection you wish to search:
-Guide to the Collection
-The Anchor Index
-News from Hope Index
-Pamphlet Collection
-Photographic Collection
-Topical Files
-Biographical Files
-Church Files
-Church Herald Index
-Business Files
-Alumni Magazine Index
-Boards and Committees
-Newspaper Collection

Helpful Hint: Single word searches are the most productive. Our search engine looks for EXACTLY what you input. Hence the search "Diekema, Gerrit" will not hit on places where the catalog mentions "Gerrit Diekema" or "G.J. Diekema." Searching for "Diekema" will hit on all locations.

View all collections now online >
Collections Search
-Collections Home
-Search the Collections
-Instructions
-Newspaper Collections
-Online Collections
Nederland / Verenigde Staten
IGI batchnummers van Nederland en BelgiëOm gericht in bronbewerkingen te zoeken in de
International Genealogical Index (IGI), onderdeel van de database FamilySearch.
België / Nederland
IISG: Migration (o.a. documenten over de Hollandgang en Lipskers in steenfabrieken)The IISH houses important collections on the history of (labour) migration in many countries of the world. IISH staff members have published on almost every single migrant group in the Netherlands and are playing a prominent role in the development of global migration history. Over the past decade a third category of activities has been developed, the so-called meta sources of large digital datasets.Duitsland / Nederland
Immigrant Arrivals: A Guide To Published SourcesA surge of interest in the subject of immigration --living conditions and political climate in the Old World, embarkation, the voyage, arrival in the new country, being 'processed' at immigration stations, and making an adjustment to life in America-- was sparked during the nation's bicentennial in 1976, the publication of Alex Haley's Roots, and by the highly successful restoration efforts at two outstanding historic sites: the Statue of Liberty, unveiled in 1986, and the Ellis Island Immigration Museum which opened in 1990. This latter facility, well known as an immigration station, was in operation for over half a century from 1892 to 1954. These two significant landmarks attracted the attention of millions of viewers throughout the nation during a particularly memorable televised celebration in New York City on the Fourth of July 1986. One result of all this attention is that Americans in all walks of life are pursuing their family roots in original documents, published books and journals, CD-ROMS, online data bases, and through the myriad avenues available on the Internet. Nederland / Verenigde Staten
Indië in oorlog - Toegang tot het Indisch erfgoed van WO IIDit webportaal is voor iedereen die op zoek is naar informatie over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Ook over de aanloop tot de oorlog en de nasleep ervan vindt u informatie. Behalve een overzichtsverhaal over deze periode biedt dit portaal ook de mogelijkheid om te zoeken in de archieven en collecties van belangrijke instellingen in Nederland die bronnenmateriaal over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië beheren.Indië / Nederland
Indische kamparchieven (i.s.m. NIOD)Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) belandden tienduizenden Europese burgers in interneringskampen. Militairen werden in krijgsgevangenkampen ondergebracht en tewerkgesteld, binnen en buiten Indië. Na de Japanse capitulatie brak op Java een onafhankelijkheidsstrijd los die de evacuatie van de mensen uit de kampen ernstig hinderde. Ook kwamen in deze bersiapperiode burgers die tot dan toe buiten de kampen waren gebleven, in zg. republikeinse kampen terecht. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) brengt op deze website de kampen in beeld die in de periode 1942-1948 op Indisch grondgebied hebben bestaan. Klik op een regio in onderstaande kaart om uw reis door deze website te beginnen.Indië / Nederland
Indische verhalen (om nooit te vergeten ...)Surabaya. De stad waar ik op zoek zou gaan naar mijn roots. Een belangrijke maar volstrekt niet-toeristische stad van ongeveer drie miljoen inwoners in het oosten van Java. Het belang van de stad is de haven waar niet alleen goederen worden gelost en geladen, maar ook de marine die er een basis heeft. Het was onder Hollandse tijd een prachtige stad vol met art deco-architectuur, alles in wit uitgevoerd, met in het midden een historisch centrum uit de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Inclusief nog steeds een levendige Chinese wijk waar overal gehandeld wordt. Indonesië is mentaal niet het vaste land van Zuidoost-Azië. Het lijkt er niet eens op.Indië / Nederland
J. van Kooten: Zoeken in FamilySearch-gegevensDit is de stamboom van Jerry van Kooten. Mijn grootouders zijn Van Kooten, Van Zomeren, Varkevisser en Van der Weide; die van mijn vrouw Zwagerman, Haagsma, Kristel en Lonis. Van Varkevisser en Kristel zijn reeds uitgebreide stambomen bekend - die zullen hier in hun geheel worden overgenomen, maar er zijn ook al nieuwe (oude) gegevens gevonden. Hieronder geef ik per naam aan wat de vorderingen zijn in het onderzoek. Veel plezier! Jerry
2017-03-30 Na lange tijd eindelijk een update van de site. Ik vind het er wat moderner uitzien!
Er waren geen stambomen bekend, alles hebben we zelf uit moeten zoeken. Toen ik de persoonskaart van mijn opa Van Kooten ontving en dus de namen van zijn ouders had, ging het snel. Er zijn nu zeven generaties Van Kooten boven mij ingevoerd. Van slechts een aantal ook de broers en zussen, maar er is al meer bekend dan hier is te lezen. 2008-07-01 Scans van aktes uit het bevolkingsregister van Laren zijn binnen en zullen langzamerhand worden toegevoegd. 2008-10 Gesprekken gevoerd met een aantal ooms en tantes. Resultaat: behoorlijk wat (achter)neven en (achter)nichten mogen invoeren. De achternamen Nagtegaal, Bouwman, Pandelaar, Van Bruchem, Busch, Christant en Wilhelm hebben hun intrede gedaan. Ook artikelen uit de Laarder Courant De Bel zijn en worden toegevoegd. 2009-04 Nakomelingen van de halfbroer van mijn opa (A.J. van Kooten 1894) hebben me flink geholpen met die tak van de familie!
Nederland
Jaarboek vd Maatschappij der Ned. Letterkunde 1865 (Ned. studenten Heidelberg en Genève)In dit jaarboek van 1865 staat mededeling nr V (5): Nederlanders, en personen die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Genève, sedert het begin der kerkhervorming door J de Wal. Dit is een (onvolledige?)transcriptie. De bron zèlf is in te zien via de Universiteits-bibliotheek van Heidelberg. Op internet staat nóg een (zeer recente)transcriptie van Erick Staal.Duitsland / Nederland / Zwitserland
Johannes Vermeer en tijdgenoten - LucasgildeA multimedia encyclopedic 2000+ page web site on
Johannes Vermeer & life in Delft
New: Private lectures / Vermeer Tours and Public speaking engagements.
Met o.m. 2 doorzoekbare boeken over het Lucasgilde van Obreen.

Nederland
Kath. Familienforschungsstelle in MeppenDer Bischof von Osnabrück hat zum 1. Mai 2001 zusätzlich zu der Familienforschungs-stelle im Diözesanarchiv Osnabrück eine solche Stelle in Meppen eingerichtet. Träger dieser Einrichtung ist die Kath. Propsteigemeinde St. Vitus in Meppen. Die Katholische Familienforschungsstelle in Meppen hält die Mikrofiches der Familien-bücher (Geburts- bzw. Tauf-, Heirats- und Sterbedaten) aller katholischen Pfarrgemeinden des heutigen Bistums Osnabrück mit Ausnahme des Osnabrücker Anteiles des Landes Bremen für Sie bereit. Es können alle mikrofichierten Kirchenbücher ganz Ostfrieslands, des Emslandes, der Grafschaft Bentheim, des Osnabrücker Landes und des Dekanates Twistringen in Meppen auf speziellen Lesegeräten eingesehen werden. Insgesamt stehen fünf Lesegeräte zur Verfügung. Eine Nutzung der Lesegeräte (Gebühr von 7 Euro pro Tag) kann erfolgen nach vorheriger verbindlicher Anmeldung. Darüber hinaus können auch schriftliche Anfragen zur Familienforschung bearbeitet werden, wenn der Interessierte selbst nicht die Forschung übernehmen möchte. Diese sind an obige Adresse zu richten. Dafür muß dann allerdings eine Gebühr von 20,00 Euro pro Stunde entrichtet werden. Mit Auflistung der Kirchengemeinden, deren Personalregister vor 1875 einsetzen.Duitsland / Nederland
Kentekens voor Motorvoertuigen in Drenthe (1906 t/m 1950)Hierin staan 22.928 kentekens vanaf 12-01-1906. Op de 1e dag werden 20 kentekens uitgegeven. Het numeer D-1 aan Jhr. Mr. H. G. van Holthe tot Echten te Assen.NL(Drenthe)
KNMI Klimatologie: Informatie over Het Weer in het Verleden Via deze link heeft u toegang tot klimatologische informatie die niet is gemigreerd naar de nieuwe KNMI-website

-Antieke waarnemingen
-Onderzoeksgegevens
-Frequentietabellen van KNMI-stations
-Meta-informatie KNMI-stations
 
Klimatologische informatie op www.knmi.nl
 
Interactieve dataselectie:
-daggegevens KNMI-stations
-uurgegevens KNMI-stations
-etmaalsommen KNMI-neerslagstations
 
Mailcontact klimaatdesk
high charts pluim demo
Nederland
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)In de catalogus zijn beschrijvingen opgenomen van gedrukte werken, handschriften en archivalia, kaarten en audiovisuele materialen. In veel gevallen wordt ook rechtstreeks toegang geboden tot gedigitaliseerde bronnen.
- Titels kunnen gedownload worden naar uw e-mailadres met de optie ''Bewaren''
NB:
De standaard zoeksleutel is ''alle woorden''. Deze sleutel zoekt in velden als ''Auteur'', ''Woorden uit de titel'' en ''Trefwoorden KITLV Thesaurus''.
Als u wilt zoeken met samengestelde trefwoorden, maak dan gebruik van de zoeksleutel ''Trefwoorden KITLV Thesaurus''.
Met behulp van ''Geavanceerd'' kunt u uw zoekopdracht verfijnen naar bv. materiaalsoort, jaar van publicatie, taal en land.
Voor meer informatie over zoekmogelijkheden en zoekresultaten kunt u gebruik maken van de helpfunctie bovenaan de pagina.

Een deel van de collectie is niet direct beschikbaar. In de catalogus vindt u de actuele informatie bij de betreffende titels.
Nederland / Wereld
Koninklijke Verzamelingen: Het Hofpersoneel tussen 1814 en 1940De Koninklijke Verzamelingen hebben circa vijftig stamboeken gedigitaliseerd. Ze bestrijken de periode 1814-1940, van koning Willem I tot en met koningin Wilhelmina. Met behulp van de vrijwilligers van het platform VeleHanden zijn de gegevens uit de stamboeken geïndexeerd en doorzoekbaar gemaakt.

Het personeel werd ingeschreven in stamboeken, die per hofdepartement werden bijgehouden. Hierin werden zorgvuldig de persoonlijke gegevens opgeschreven, zoals naam, geboortedatum en geboorteplaats. Bovendien werden in veel registers ook de veranderingen in de functie vastgelegd, of bijzonderheden, zoals de decoraties die men ontving. Zelfs eerdere betrekkingen zijn hier soms in terug te vinden. De registers vormen een rijke bron aan informatie over het personeel in dienst van het Hof.
Nederland
Kraamvrouwenbekentenissen (Wie is de 'vader')?Een poging om deze "in barensnood" afgelegde verklaringen in kaart te brengen; dit soort ontdekkingen maakt genealogie tot een leuke exercitie.
(je kunt ook heel goed de bevorderingen van de majoors, kolonels en generaals terugzien in de aanduidingen van de compagnieën en regimenten)
Nederland
Kwartierenboek van de familie Tobé (GezinsBladen)Na de uitgifte van mijn boek "Uitgebreid kwartierenboek van de familie Tobé" in 1988, had ik de behoefte om mijn gegevens met aanvullingen/wijzigingen in een andere vorm voor een ieder beschikbaar te stellen. Ik heb toen deze site geopend om mijn gegevens te presenteren in de vorm van GezinsBladen.
Echter de presentatie in de vorm van GezinsBladen heeft ertoe geleid dat velen zijn/haar genealogische gegevens konden koppelen aan een van de bestaande GezinsBladen. Daardoor is een van de grootste databases ontstaan waarin ieder individu "familie" van elkaar is.
In de komende tijd zal de website in een nieuw jasje gestoken worden opdat we de informatie op een duidelijkere en intuitievere manier kunnen presenteren. In de tussentijd is een deel van de site al te gebruiken, zo werken alle gezinsbladen bijvoorbeeld al.
Nederland
Library and Archives Canada - Passengers Lists since 1869Library and Archives Canada collects and preserves Canada's documentary heritage, and makes it accessible to all Canadians. This heritage includes publications, archival records, sound and audio-visual materials, photographs, artworks, and electronic documents such as websites. As part of our mandate, we work closely with other archives and libraries to acquire and share these materials as widely as possible. ImmigrationCanada / Nederland
Lippische Ziegler (met database)Im 19. Jahrhundert verließen bis zu 40% aller männlichen Erwerbstätigen in jedem Frühjahr das Fürstentum Lippe. Bis zum Herbst arbeiteten sie im Norden Deutschlands, in den Niederlanden, in Skandinavien und Osteuropa auf Ziegeleien. Die saisonale Wanderarbeit der lippischen Ziegler geht bis in das 17. Jahrhundert zurück. Die Verwaltung des Fürstentums Lippe registrierte sie in allen Einzelheiten. Für die Jahre von 1778 bis 1869 gibt es im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (LAV NRW), Abteilung Ostwestfalen-Lippe, in Detmold über 100.000 Daten zu mehr als 30.000 Zieglern. Nirgendwo sonst auf der Welt lassen sich so viele und dichte Informationen zu Saisonarbeitern mit Herkunft und Zielort für eine derart lange und frühe Zeit in diesem Umfang finden. Für die Geschichte der Migrationen, der Arbeit und der Familie sind sie von unschätzbarem Wert, aber auch für Genealogen mit Vorfahren aus Lippe.Duitsland / Nederland
Margret und Herbert Penke: Familienforschung im Kirchspiel Bad MeinbergQuellenhinweise zur Familienforschung in Lippe
Duitsland / Nederland
Maritiem Museum Rotterdam (met database Maritiem Digitaal)Het Maritiem Museum Rotterdam is samen met het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam initiatiefnemer van de website Maritiem Digitaal. De site biedt gebruikers de gelegenheid objecten en literatuur te zoeken in relatie tot het maritieme verleden van Nederland. De gehele geregistreerde collectie van het Maritiem Museum is op link te raadplegen. Maritiem Digitaal is een gezamenlijke database van de belangrijke maritieme musea in Nederland, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden. Naast het opzoeken van gegevens kunt u ook zelf commentaar en foto- en videobestanden aan de informatie toevoegen.Nederland
Maritiem Museum Rotterdam: Ligger- en Brandmerkboeken ScheepsmetingsdienstHet register van de scheepsmetingen begint vanaf 1899. Ze worden in het scheepsjargon  “Liggers” genoemd. Door heel Nederland worden 24 registratiekantoren ingericht om deze metingen te kunnen verrichten.  In 1979 zijn het er nog maar drie: Amsterdam, Groningen en Rotterdam. 10 jaar later wordt alles gecentraliseerd naar Rotterdam. In het zelfde jaar (1989) wordt  overgegaan op een geautomatiseerd systeem en behoort het handmatig inschrijven van de scheepsmeting  in de boeken van het register tot het verleden. De boeken zijn in 2008 door de Scheepsmetingsdienst in beheer overgedragen aan het Maritiem Museum Rotterdam. De boeken worden door het museum geconserveerd en via deze website ontsloten. 
 
Type boeken  
Het register van de scheepsmetingsdienst omvat twee typen boeken:
- Liggers betreffen de registraties van de meetbrieven van schepen door de Scheepsmeetingsdienst. Een schip wordt met name gemeten om het laadvermogen van het schip te bepalen.
- Brandmerken: Om schepen officieel te registreren bij het Kadaster wordt een brandmerknummer op het schip aangebracht en opgenomen in het Schepenregister van het Kadaster. Het brandmerk-nummer werd bij een houten schip gebrand en bij ijzeren / stalen schepen gebeiteld.
Nederland
Meertens Instituut (met opvallende databanken)Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.Nederland
Mennonite Genealogical Resources (Surname Research)The society is pleased to make these web resources available to you about Canada, Latin America, Prussia, Russia and the USA. However, the society webmaster is not able to help you with your genealogical research. Research queries will not be answered. Instead, queries should be directed to one of the Mennonite archives in Canada or the U.S. Canada / Duitsland / Nederland / Polen / Rusland / Verenigde Staten
Metamorfoze: Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren ErfgoedMetamorfoze is het nationale subsidieprogramma voor het behoud van papieren erfgoed; collecties van archieven, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Het doel van het programma is het conserveren van het, door versneld autonoom verval bedreigde, papieren erfgoed. Metamorfoze concentreert zich op materiaal van Nederlandse origine dat van nationaal belang is.
Metamorfoze subsidieert conserveringsprojecten die door erfgoedinstellingen worden uitgevoerd. Daarvoor zijn twee trajecten ingericht: Archieven en bijzondere collecties (ABC) en Boeken, kranten en tijdschriften (BKT). Daarnaast verstrekt het bureau tijdelijk subsidie voor het scannen van microfilms die eerder in het kader van Metamorfoze zijn vervaardigd.
Nederland
Naamlijst voor den Telefoondienst (NL 1915)Het aanvragen van Telefoongesprekken (1915)

Bij het aanvragen van telefoongesprekken zij men er vooral op bedacht om de plaats op te geven, waarop het perceel van den aangevraagde volgens de Naamlijst van den Telefoondienst is aangesloten, aangezien die plaats niet altijd de woonplaats van den aangevraagde is. Zoo moet b.v. voor de te Voorburg woonende geabonneerden, die allen op het locale telefoonnet ''s Gravenhage zijn aangesloten, niet ''Voorburg'', doch ''''s Gravenhage'' als plaats van bestemming worden vermeld.
Nederland
Nationaal Archief - SMN + KPM + KJCPL Scheepsjournalen 1872-1972Inventaris van de archieven van de
- Stoomvaart Matschappij Nederland
- Koninklijke Pakketvaart Maatschappij
- Koninklijke Java-China-Japan Lijnen
- Scheepsjournalen 1872 - 1972
Indië / Nederland / Sri Lanka
Naturalisaties van in Nederl. Indië / Indonesië geboren personen (1933 tot 1995)Op deze site vindt u een bewerking (index en transcriptie) van de wetsvoorstellen vanaf het vergaderjaar 1933-1934. Er is gekozen voor het verwerken van de wetsvoorstellen en niet de publicaties in het Staatsblad, omdat de wetsvoorstellen gemakkelijker online beschikbaar zijn.
In het detail-overzicht per persoon zijn directe links opgenomen naar de wetsvoorstellen en de bijbehorende memories van toelichting.

Een alfabetisch overzicht van naturalisaties van 1850-1934 is te vinden op de site van het Historisch Genootschap Valkenswaard.
Voor (genealogisch) onderzoek naar emigratie vanuit Nederlands-Indië na de tweede wereldoorlog is de laatsgenoemde lijst echter minder interessant.

Tot nu toe is een deel van de wetsvoorstellen verwerkt; in totaal 10.152 personen met 4412 verschillende achternamen in 733 wetsvoorstellen. De database zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe gegevens.
Indië / Nederland
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).Bent u op zoek naar gegevens over uw militaire voorouders? U kunt mogelijk terecht bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Dat hangt af van het krijgsmachtdeel en geboortejaar van uw voorouder. Het NIMH biedt vooral veel algemene informatie over het militaire leven in het verleden. Hierbij de links naar de onderwerpen.Nederland
Nederlands Militair Erfgoed: De toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnenOp deze site worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie.
Enerzijds is het doel: objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp bij elkaar brengen.
Anderzijds is het doel: het toegankelijk maken van bronnen waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is.
Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.
Nederland
Netherlands, Archival Indexes, Miscellaneous RecordsWhat Is in This Collection?
This collection contains indexes contributed from many archives around the Netherlands. The collection continues to grow as records become available. The indexes were originally collected, combined, and published by OpenArchives. For the entire index collection and more information visit OpenArchives.
This collection contains records of many types. Some of the more common include:
-Civil registration
-Church records
-Emigration lists
-Military registers
-Land and tax records.
Nederland
Netwerk Oorlogsbronnen: Doorzoek de collecties in Nederland over WO IIKenniscentrum, gefaciliteerd door het NIOD

Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft als doel het gebruik van Tweede Wereldoorlog-collecties in Nederland te stimuleren. Door één digitale zoekingang tot alle relevante collecties te ontwikkelen, biedt het Netwerk een overzichtelijke en eenvoudige toegang aan professionele onderzoekers en het brede publiek.
Het Netwerk Oorlogsbronnen verbindt niet alleen collecties, maar ook collectiebeherende organisaties en personen. Door het organiseren van jaarlijkse Netwerkdagen biedt het Netwerk een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring.
Nederland
Nieuwe specialkaart van de colonie Suriname (1801)Nieuwe specialkaart van de colonie Suriname (1801): met de tot culture gebragt zijnde landen en plantagien : eerbiedigst opgedragen aan alle geinteresseerdens op en ingezetenen der gemelde colonie / door I.H. Moseberg, landm. in voornoemde colonie
Nederland / Suriname
Nieuws uit Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijen, Zeijerveen en Zeijerveld (ook historie)De bewoningsgeschiedenis van de woningen binnen de schoolkring Zeijen is in kaart gebracht.
De overzichten geven weer wat in de diverse archieven is gevonden, aangevuld met gegevens van de inwoners zelf.
Niet elke beschrijving is compleet en daarom blijven aanvullingen, foto's of correcties welkom. U kunt deze aan ons doorgeven.

-Rhee
-Ter Aard
-Ubbena
-Zeijen
-Zeijerveen
-Zeijerveld

Op deze historische pagina van ´de Zeijerwiek´ vindt u informatie, foto- en filmbeelden over bijna 35 jaar Zeijerwiek. 
Wilt u een werkseizoen bekijken, klik op één van de jaaroverzichten.
NL(Drenthe)
NIMH: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon Na te zoeken op Geregistreerde, Eenheid, Rang of Geboorteplaats.

Deze database is nauwgezet samengesteld door de heer W. Oteman met gegevens uit de stamboeken en officiersdossiers aanwezig bij de Service historique de la Défense (SHD), in het Château de Vincennes nabij Parijs. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie biedt u deze database aan, maar beschikt niet over verdere informatie. Daarvoor kunt u zich wenden tot de SHD (zie onderaan).

Wat staat er wel in?
Vrijwel alle registers van het landleger uit de Napoleontische tijd.
Ruim 53.000 inschrijvingen (in de toekomst uitgebreid naar 57.000 en marinepersoneel).
Militairen die zijn geboren in het gebied dat nu tot Nederland behoort.
Militairen uit Limburg en Zeeuws-Vlaanderen uit de periode 1797-1814.
Militairen uit de rest van ‘Nederland’ uit de periode 1810-1814.
Nederland
NIOD: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog ( dr. L. de Jong)Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Loe de Jong wordt sinds december 2011 door het NIOD digitaal aangeboden. Het gaat om de wetenschappelijke versie van 26 banden inclusief alle voetnoten: ruim 18.000 pagina''s. De downloadbare zwart/wit versie is nu ook geschikt gemaakt voor tablets. Gebruikers wordt aanbevolen om de zwart/wit bestanden te gebruiken omdat deze gebruiksvriendelijker zijn dan de kleuren bestanden. Na de lancering kwamen enkele errata naar boven, die zijn nu gecorrigeerd. Het NIOD dankt iedereen voor alle opmerkingen en meldingen.Nederland
Noordelijk ScheepvaartmuseumHet Noordelijk Scheepvaartmuseum laat de geschiedenis zien van de Noord-Nederlandse scheepsbouw en scheepvaart vanaf de Middeleeuwen tot aan de dag van vandaag.Links naar sites van instellingen die een verwantschap met het museum hebben. Ook naar uw varende voorouders.

Zoeken in de monsterrollen.
De database van monsterrollen op deze website bevat 44.012 records van 19.265 zeelieden en 9.774 vermeldingen van 2.802 schepen. Er kan gezocht worden op familienaam, scheepsnaam en woonplaats.
Nederland
Onderzoeksinstituut Egodocument en GeschiedenisHet woord egodocument staat voor autobiografische teksten, zoals memoires, dagboeken, brieven en reisverslagen. De term werd rond 1955 bedacht door de historicus Jacques Presser. Hij definieerde egodocumenten als teksten waarin de 'ik', de schrijver, als schrijvend en beschrijvend subject voortdurend in de tekst aanwezig is.
Op deze website worden de resultaten gepresenteerd van de door Rudolf Dekker begonnen inventarisatie van Nederlandse egodocumenten geschreven tussen 1500 en 1918.
Ook wordt informatie gegeven over het door Arianne Baggerman geleide onderzoeksproject Controlling Time and Shaping the Self: Education, Introspection and Practices of Writing in the Netherlands 1750-1914, waarin Nederlandse egodocumenten centraal staan.
NB: Zoeken kan alleen via de Browser-mogelijkheden
Nederland
Openarchieven: doorzoek de genealogische gegevens in Nederlandse archieven'Zoek akten op naam, Zoek personen op naam
Zoek publicaties op titel en auteur
Zoek genealogen in Wie (door)zoekt wie?
Zoek discussies in het Stamboom Forum
Zoek websites op titel en beschrijving

De persoonsvermeldingen komen uit akten (aantal) die beschikbaar zijn gesteld door de volgende 34 archiefinstellingen:
01.Gelders Archief (3.479.702)
02.Drents Archief (2.741.003)
03.Regionaal Archief Tilburg (2.539.696)
04.Regionaal Historisch Centrum Limburg (1.878.233)
05.Erfgoed Leiden en omstreken (1.728.089)
06.Stadsarchief Rotterdam (1.525.975)
07.Historisch Centrum Overijssel (1.445.402)
08.Nationaal Archief (1.433.360)
09.Regionaal Archief Alkmaar (1.200.805)
10.Archief Delft (1.091.569)
11.Historisch Centrum Leeuwarden (681.607)
12.Nationaal Archief / Rijksarchief Zuid-Holland (542.187)
13.Gemeentearchief Tholen (374.317)
14.Archief Eemland (257.188)
15.Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (176.688)
16.Regionaal Archief Nijmegen (170.763)
17.Gemeentearchief Borsele (169.842)
18.Noord-Hollands Archief (152.136)
19.Stadsarchief Enschede (146.714)
20.Gemeentearchief Ede (111.163)
21.Gemeentearchief Hengelo (110.592)
22.Streekarchief Langstraat Heusden Altena (60.504)
23.Stadsarchief Deventer (56.075)
24.Nieuw Land Erfgoedcentrum (23.556)
25.Nederlands Instituut voor Militaire Historie (16.251)
26.Gemeentearchief Wassenaar (15.691)
27.Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (12.858)
28.Brabants Historisch Informatie Centrum (5.455)
29.Zeeuws Archief (2.896)
30.Regionaal Archief Rivierenland (2.211)
31.Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (2.021)
32.Streekarchief Rijnlands Midden (939)
33.Gemeentearchief Goes (819)
34.Gemeentearchief Noord-Beveland (540)
Nederland
Ortsfamilienbuch SchüttorfDie Stadt Schüttorf ist die älteste Stadt im Landkreis Grafschaft Bentheim. Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte bereits 1154; 1295 erhielt die Stadt vom Grafen von Bentheim die Stadtrechte verliehen. Markante Kennzeichen in Schüttorf bilden das alte Rathaus (aus dem 15.Jahrhundert) und die evangelisch-reformierte Kirche (ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert).
Zum Kirchspiel Schüttorf gehören die
Stadt Schüttorf (13.116 Einwohner)
Gemeinde Isterberg (ehemals Wengsel und Neerlage) (587 E.)
Gemeinde Quendorf (569 Einwohner)
Gemeinde Samern (nur teilweise, s. auch Kirchspiel Ohne)(733 E.)
Gemeinde Suddendorf. Die Gemeinde Suddendorf wiederum gehört seit Kurzem zur Stadt Schüttorf.

In den vergangenen Jahrzehnten erlebte die Stadt dramatische Veränderungen. Die traditionelle Textilindustrie ist - bis auf zwei Ausnahmen - einem Strukturwandel zum Opfer gefallen. Die Stadt Schüttorf verfügte im Osten der Stadt und östlich der Vechte über große eigene Flächen, die seit 1970 langsam in ein dynamisches Industriegebiet umgewandelt werden konnte, das sich durch eine positive Mischung verschiedener Industriezweige kennzeichnet. Die Stadt ist durch zwei Autobahnen (A 30 und A31) gut in das deutsche und internationale Verkehrsnetz eingebunden.
Duitsland / Nederland
Osnabrücker genealogischer Forschungskreis e.V.Wir freuen uns, das Sie den Weg zu uns gefunden haben. Auf unseren Seiten werden Sie viele hilfreiche Informationen, Kontakte und Hinweise für Ihre Familienforschung im Nordwesten Deutschlands finden.
Publikationen: link
Osnabrücker Geschichte: link

Suchanfrage
Wir, d.h. die Vereinsmitglieder des Osnabrücker genalogischen Forschungskreises e.V sind gerne bereit Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Voraussetzung für eine Antwort ist:
-die Angabe ihres Namens und ihrer Emailadresse,
-die Angabe aller Ihnen zur Verfügung stehenden Daten zur gesuchten Person
-oder eine konkrete Frage,
-einen höflichen Ton,
-etwas Geduld.
Alle Mails von anonymen Absendern oder Fragen, die aufgrund mangelnder Daten nicht beantwortet werden können, löschen wir.
Am Besten benutzen sie das Formular.
Duitsland / Nederland
Over de Sont-tolregisters-Source crediting
There are no copyrights on this source. We appreciate it that the source is credited in publications as www.soundtoll.nl.
-Publications
We appreciate it to be informed of publications and research results which are (partly) based on this database. Please, mail this information to sonttolonline@tresoar.nl
-Provisional list with the translations of the commodity names in English, Dutch, Frisian and French.

-STR online
Available: Years 1705 - 1799; Passages 472.988 with 1.407.811 cargoes.
Missing films 171, 173, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 189, 195, 198, 203, 226, 237 and 249.
Denemarken / Nederland
Overzicht van rampenElke ramp is er één om nooit te vergeten. Vaak worden er monumenten opgericht om te blijven herdenken. Toch mogen we ook de tienduizenden slachtoffers van 'kleine incidenten' niet vergeten. Ook daar brak de ketting, ook daar zijn waarschijnlijk fouten gemaakt. Alleen waren de gevolgen minder grotesk: Een klein berichtje in de krant, geen monument, geen herdenking. Hieronder een overzicht van rampen op Nederlands grondgebied en in het buitenland met Nederlandse betrokkenheid sinds de 2e Wereldoorlog, waarvan de gevolgen vaak nog steeds nadreunen bij de betrokkenen, ook al is het lang geleden.Nederland
Passagierslijsten en boten NL-Indië, Nw. Guinea en Australië 1945 -1964U treft op deze website scheepslijsten en passagierslijsten aan.
De botenlijsten geeft een overzicht van schepen die in de periode 1945 t/m 1964 burgers en militairen van Nederlands Indie /Nieuw Guinea en Australie naar Nederland hebben gerepatrieerd/geevacueerd.
Buiten de in deze website weergegeven vaarten vanuit Ned.Indie beschik ik ook over namenlijsten en reisverslagen van troepentransporten naar Nederlands Indie.
De passagierslijsten geven een overzicht van de personen die met deze schepen gereisd hebben.
Australië / Indië / Nederland / Nieuw-Zeeland
Publicaties IVIR (De Wet Hergebruik OverheidsInformatie)Al decennia kent Nederland wetgeving op het gebied van de openbaarheid van informatie. Deze regels hebben ten doel overheidsmacht transparant en democratische controle mogelijk te maken. Onlangs is nieuwe regelgeving aangenomen door de Eerste Kamer. De Wet Hergebruik OverheidsInformatie ziet tevens op openbaarheid van overheidsinformatie, maar kent een fundamenteel ander doel dan voorgaande wetgeving. Niet de democratie of de controle op de macht staat centraal, maar de commerciële exploitatie van overheidsinformatie door private ondernemingen. Dit brengt met zich dat de wetgeving een fundamenteel ander karakter krijgt, dat de overheid gegevens over burgers aan derden geeft zonder te weten waarvoor deze worden gebruikt en dat het sociaal contract tussen overheid en burger onder druk komt te staan.Nederland
Raadplegen – KNGGW: o.a de eerste 50 jaargangen van De Nederlandsche Leeuw, 1883 -1932Vanaf deze pagina heeft u toegang tot de eerste 50 jaargangen van De Nederlandsche Leeuw, van 1883 tot en met 1932. Dat zijn meer dan 8.600 pagina’s! Met het zoekveld kunt u alle jaargangen op woorden doorzoeken. U kunt ook door de jaargangen bladeren door op een van de jaartallen te klikken. De eerste 125 jaargangen van De Nederlandsche Leeuw zijn beschikbaar op DVD. De DVD kunt u bestellen via deze site.

Nederland
Retroboeken via www.historici.nl (met zoekfunctie)Het Huygens ING heeft een applicatie ontwikkeld om elektronisch door boeken te bladeren met als doel zo dicht mogelijk te blijven bij de ontsluiting van de oorspronkelijke uitgave. Tegelijkertijd is er getracht van de nieuwe mogelijkheden van een digitale publicatie gebruik te maken door de tekst op één of meerdere manieren doorzoekbaar te maken, en, waar mogelijk, aanklikbare inhoudsopgaves en/of indexen toe te voegen. In een aantal gevallen zijn zelfs transcripties toegevoegd voor optimale ontsluiting.
Het betreft onder meer de bekende reeks Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 450 delen met documenten over de geschiedenis van Nederland. Het eerste deel werd gepubliceerd in 1905. Maar ook andere publicaties zijn op deze manier gedigitaliseerd.
Nederland
Retroboeken: Generale Missiven VOC 1610-1724 (6 delen met index)Dit is de digitale versie van zeven delen Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, uitgegeven in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën (GS 104, 112, 125, 134, 150, 159, 164).
De boeken zijn toegankelijk gemaakt door ze te scannen en daarna met behulp van OCR (Optical Character Recognition) doorzoekbaar te maken. In elk van de 6 delen is een uitgebreide index van persoonsnamen opgenomen.
Azië / Nederland
Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van UtrechtDe Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht was een kloosterorde die sinds 1231 in Utrecht zetelt. Zij richtte zich oorspronkelijk vooral op de geestelijke vorming van de eigen leden, en ontwikkelde zich tot een charitatief vermogensfonds. Het vermogen wordt voor een belangrijk deel gevormd door in de loop der eeuwen verkregen agrarisch grondbezit.
In het verleden had de RDO Balije van Utrecht bezittingen - zogenaamde commanderijen - in diverse gebieden in Nederland. Deze voormalige commanderijen bevinden zich in de betreffende gemeenten en hun omliggende regio's. De RDO Balije van Utrecht richt zich met de financiële hulpverlening specifiek op deze gebieden.

De RDO Balije van Utrecht bewaart en beheert haar waardevol cultuurhistorisch erfgoed, waaronder het archief. Dit archief geldt als een van de fraaiste middeleeuwse archieven van Nederland, waarvan de oudste stukken dateren uit het begin van de 13e eeuw.

Het archief is online te raadplegen via link. Daarnaast bezit de RDO een unieke serie portretten van alle Landcommandeurs van de Balije van Utrecht, de zogenaamde kwartierstaten en een bijzondere collectie middeleeuwse munten.
Duitsland / Nederland
Roosje Roos (genealogisch onderzoeksbureau m.b.t. Nederlands-Indië)''Roosje Roos'' is het genealogisch onderzoeksbureau van:Maarten en Willy Etmans.Onze werkzaamheden zijn: * stamboomonderzoek in opdracht- Nederlandse families- Nederlands-Indische families- Nederlands-Joodse families Ook voor vastgelopen onderzoek! * toegankelijk maken van de Burgerlijke Stand van Nederlands-Indië *Publicatie van eigen genealogische projecten met een regio als uitgangspunt. Op de site kan men ook zoeken in een genealogische database van 200.000 personen (overlijdens 1815-1923) en ca 5000 huwelijken 1900-1942) Indië / Nederland
SailinglettersHet project Sailing Letters wil de bekendheid van de brieven en documenten vergroten en ze toegankelijk maken voor onderzoekers.
Eeuwenlang zijn de brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en hun familieleden, de scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en kwitanties bewaard in het archief van The National Archives in Londen. The National Archives (TNA) in Kew (Londen) bewaart het archief van het High Court of Admiralty. In dit omvangrijke archief zitten ongeveer 38.000 in het Nederlands geschreven brieven en documenten. Dat is een deel van de buit die Engelse kapers in de zeventiende en achttiende eeuw veroverden op Nederlandse schepen. Eeuwenlang zijn ze bewaard op stoffige zolders en in donkere kelders van het High Court of Admiralty in Londen, zonder dat iemand naar deze unieke verzameling documenten omkeek. Sommige brieven zijn tot op de dag van vandaag niet geopend en gelezen.
Nederland
Sconebeck (Schoonebeek)De werkgroep “Sconebeck” is een onderdeel van de “Historische Vereniging Zuidoost Drenthe” en stichting "De Spiker" uit Schoonebeek, met als werkgebied de voormalige gemeente Schoonebeek. Het doel is het verzamelen, opslaan en bewaren van historische en hedendaagse gegevens, betreffende het ontstaan van, het leven, wonen en werken in Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en Zandpol.
Het betreft hier gegevens zoals:
1 genealogische gegevens (persoonsgegevens over families, stamboomonderzoek, enz.)
N.B.: link : Deze index bevat de (familie)-namen van personen die in de oude gemeente Schoonebeek wonen- cq. hebben gewoond, met de aan hen gerelateerde families uit de omliggende gemeenten en die uit het aangrenzende Duitse gebied

2 historische gegevens (b.v. oude koopakten van grond, huizen e.d.; oude verzekeringsdocumenten van woningen, schuren en inboedels)
3 oude en hedendaagse foto’s, welke bewerkt en gearchiveerd worden.

Verder is de werkgroep bezig met het scannen van foto’s. Dit doet men in het Drents archief te Assen, waar de foto’s opgeslagen worden en in de toekomst voor belangstellenden beschikbaar zijn.
NL(Drenthe)
Selected Resources Housed in Heritage Hall - Immigration MichiganLinks to digital formats of a few collections in Heritage Hall. To learn of all the records are stored in Heritage Hall use the Hekman Library web catalog at the Hekman Library website. Nederland / Verenigde Staten
Seventeenth-Century Persons Who Lived in Holland and North AmericaWithin these pages you will find articles on many persons from Holland and the neighboring countries near it. Many of these people came to the North American colonies in the 1600''s, or had family members who did. Interesting information we would like to share here may include family and genealogical data on persons living on both sides of the Atlantic, and sometimes in Brazil or even in places in Europe before they moved to Holland! We have various kinds of information, including their skills, interests and occupations, their business and mercantile activities, voyages they made, the places where they lived, people they knew, their personal interests, and some of the challenges and events they encountered during their lifetimes.Duitsland / Nederland / Verenigde Staten
Slachtoffers W O II (uitgebreid beschreven)Deze website gaat een overzicht bieden van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jack Kooistra heeft een archief van 160.000 namen opgebouwd. De berichten over slachtoffers en de namen van gevallenen maakten een onuitwisbare indruk. Jack schreef ze destijds, huiverend van respect, over in een schriftje. De doden van de oorlog zouden hem een leven lang achtervolgen. Met niet aflatende speurzin en met hulp van velen bracht hij bijzonderheden en tot nu toe onbekende details rond oorlogsslachtoffers aan het licht. De eerste 10.000 zijn daarvan gedigitaliseerd. Deze zullen in de loop van de tijd op deze website gepubliceerd worden. Momenteel staan er 648 namen online.Nederland
Sluzigers (Mensen uit de regio Zwartsluis)De publicatie Sluzigers is samengesteld door Alle Elbers. De gegevensverzameling bestaat uit 2.506 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 3 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina.
Dit bestand bevat de gegevens van personen die geboren, gedoopt, getrouwd, overleden of begraven zijn in Zwartsluis, gemeente Zwartewaterland (Ov).  Het bestand beperkt zich tot de personen die voorkomen in bronnen van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand.

Een lijst met gebruikte bronnen (ook van dorpen rondom Zwartsluis) is te vinden op: link
NL(Drenthe / Flevoland)
Stadtarchiv Emden Von Generationen für GenerationenDas Stadtarchiv Emden hat die Aufgabe, die Geschichte der Stadt Emden und des Emder Raumes zu erforschen und zu dokumentieren. Es verwahrt das Archivgut der Stadt und stellt es Interessenten für eine Auswertung zur Verfügung. Es handelt sich räumlich und hinsichtlich der Bestände um eines der größten Kommunalarchive in Niedersachsen. In der Überlieferung der Quellen für das 16. bis 18. Jahrhundert bietet das Stadtarchiv Emden eine unvergleichbare Überlieferungsdichte.
Innerhalb des umfangreichen Gesamtbestands existieren mehrere Einzelinventare unterschiedlicher Provinenz. Diese heterogene Zusammensetzung hat ihre Ursache in mehreren Eingemeindungen seit dem 19. Jahrhundert. Andere Bestände des Archivs entstanden durch Sammlungen oder aber durch Stiftungen und Nachlässe von Familien, Firmen und Privatpersonen.
Das Stadtarchiv Emden umfaßt gegenwärtig ca. 1.600 lfd. Meter Archivgut aus der Zeit vom 15. bis zum 20. Jahrhundert.

In Pergament- und Papierurkunden, Handschriften, Inkunabeln, Akten, Amtsbüchern, Karten und Plänen sowie einer umfangreichen Bibliothek wird homogen und weitgehend lückenlos die Geschichte der älteren und jüngeren städtischen und bürgerschaftlichen Gremien und Organe (Bürgermeister und Rat, Vierziger, Kämmerei mit allen Sparten der Finanz- und Zollverwaltung, frühe Fachbehörden und spätere Ämter) dokumentiert.
Archive, die in ihrer Vollständigkeit, Breite und Dichte alle Bereiche der politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, kirchlichen und sozialen Geschichte ihrer Kommune dokumentieren, sind selten, und das Stadtarchiv Emden stellt in seiner komplexen Überlieferung eine dieser seltenen Ausnahmen dar.
Duitsland / Nederland
Stamboek Onderofficieren en Minderen van het 2e Bataljon Infanterie van Linie Het stamboek van het 2e Bataljon Infanterie, behorend tot de stamboeken van het 2e Regiment Infanterie van Linie (Stamboek Onderofficieren en Minderen nr. 68) vanaf de oprichting van het Regiment van Phaff d.d. 23 november 1813 tot en met juni 1815 (nrs. 1 – 1547)

Toelichting:
Zoals eerder aangegeven zijn niet alle genealogische gegevens overgenomen uit de stamboeken, enkel de naam, geboortedatum en –plaats en laatste woonplaats. Verder is genoteerd in welke eenheden, gevechten en campagnes elke soldaat heeft gediend, zijn bevorderingen en onderscheidingen, en wanneer en op welke wijze hij uit dienst is gegaan. Afkortingen zijn, in tegenstelling tot de vorige versies, zoveel mogelijk vermeden; enkel zijn een aantal landaanduidingen afgekort, waarbij ervan uit is gegaan dat deze bekend zijn (NL voor Nederland, D voor Duitsland, etc.).

N.B.: het bestand is via de Browser te doorzoeken op naam.
Nederland
Stambomen van Families in CoevordenDeze webstek is een verzameling van ruim honderdzestig genealogieën van families die hun wortels of tenminste een paar takken in Coevorden hebben.
Elke genealogie of stamboom bevat minstens vijf aangetrouwden uit één van de andere stambomen.  Zo zijn al deze families onderling verbonden en vormen hun eigen web.
De genealogieën zijn het resultaat van zo'n tien jaar verzamelen.  Sommige zijn echter nog verre van compleet.

Lijst met losse dopen in Coevorden: link

Lijst met losse huwelijken in Coevorden: link
NL(Drenthe)
Stamboom Gids - met 15.000 familie-stambomenWelkom op deze uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie, stamboom, familienamen en archieven! Een site voor genealogen en door genealogen. Alle stamboom relevante websites zijn gecategoriseerd en voorzien van een beschrijving en kleine schermafdruk. U kunt deze uitgebreide collectie doorbladeren of doorzoekenNederland
Startpagina van historische krantenarchievenVeel links in binnen- en buitenland naar historische kranten-archieven.
Wereldwijd worden dagelijks tienduizenden pagina's van eeuwenoude kranten met zorg ingescand en gedigitaliseerd. De oude edities staan in veel gevallen online, zijn doorzoekbaar en toegankelijk voor publiek. De oudste kranten dateren uit de zeventiende eeuw. Op deze startpagina wordt u uitgenodigd een bezoek aan het verleden te brengen.
Nederland / Wereld
SteenwijkerlandVolkstellingregister Steenwijk 1748NL(Drenthe)
STichting Informatie WereldOoorlog Twee (STIWOT)STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) is een stichting die zich bezighoudt met het vrij of zo goedkoop mogelijk verstrekken van informatie over de Tweede Wereldoorlog aan iedereen die daarin geïnteresseerd is. De stichting heeft het bevorderen van kennis over de Tweede Wereldoorlog op zowel militair, politiek, economisch, cultureel als maatschappelijk gebied bij een breed publiek als doel.
STIWOT wil dit doel vooral bereiken door de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te beschrijven en wil zo min mogelijk zelf een oordeel vellen. Het tweede uitgangspunt is dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog voor iedereen beschikbaar dient te zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van alle ter beschikking staande media. De artikelen van onze websites vormen hierbij de basis, maar daarnaast organiseren wij bijvoorbeeld ook excursies en bijeenkomsten.
STIWOT wil u met deze website informeren over de doelstelling, de activiteiten, de medewerkers en de geschiedenis van STIWOT. Tevens vindt u hier informatie over de wijze waarop u ons als medewerker, donateur of sponsor kunt steunen in onze werkzaamheden en houden wij u op de hoogte van het laatste STIWOT Nieuws.
Nederland
Stichting Ol Eel (Blad: Kontakt)Welkom op de website van de Historische Vereniging Ol Eel. De vereniging houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Eelde in de provincie Drenthe. Deze gemeente bestond uit de dorpen Eelde, Paterswolde en Eelderwolde. Wij houden ons aanbevolen voor interessante, historische informatie over de voormalige gemeente Eelde. Neem hiervoor contact met ons op.NL(Drenthe)
Stichting voor Surinaamse Genealogie - SSG (met database)De Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) heeft een website met aanwijzingen voor beginnende genealogen en een gebruikersforum specifiek gericht op stamboomonderzoek naar Surinaamse voorouders.
Ook is er een namendatabase aanwezig.
Zij geeft het blad ''''''''Wi Rutu'''''''' uit
Nederland / Suriname
Suriname 1599 - 1975De geschiedenis van de kolonie Suriname begint in het midden van de 18e eeuw. In 1770 verwierf de stad Amsterdam de aandelen in de kolonie Suriname uit particulier bezit. Daarmee kreeg het een meerderheidsbelang in dit overzeese wingewest. Ambtenaren, militairen, zendelingen, reizigers en wetenschappers doen verslag van hun verblijf in de kolonie en geven zo een beeld van de Nieuwe Wereld. Er verschijnen kaarten, boeken en plaatwerken over het gebied.
Deze collectie bevat kaarten, foto's, plaatwerken, gedrukte werken etcetera tot 1975, het jaar van Suriname's onafhankelijkheid.
Aan de collectie zijn verschillende pamfletachtige publicaties toegevoegd die het proces van Surinaamse zelfstandigwording begeleiden. Ook zijn toegevoegd vele Surinaamse uitgaven die door hun beperkte verspreiding moeilijk te vinden zijn.
De collectie bevat titels die vanaf de 17e eeuw over Suriname zijn verschenen. Reisverslagen bijvoorbeeld en plantershandboeken. De eerste woordenlijsten en beschrijvingen van land en volk. Natuurlijk een grote collectie kaarten. Er wordt veel informatie geboden over Suriname in de vorm van geschiedkundige, politieke, economische en rechtskundige verhandelingen.
Nederland / Suriname
Suriname: Registers van aangiften tot ondertrouw..... Gereformeerden, 1747 – 1766Via Home trouwboek zoeken:
Uit het archief 1.05.11.16 – Doop Trouw Begraafregisters van Suriname treft u hierbij de eerste inventaris aan, te weten 'Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van raden van politie' Gereformeerden, 1747 – 1766 apr. In dit deel komen ook voor aangiften tot ondertrouw bij welke een van de partijen non-conformist was.
Het document bevat gekleurde scans van de originele registers, waarbij alleen de namen van de verloofden zijn overgenomen. Deze zijn aan de linkerkant van het document als bladwijzers opgenomen. De rest van de aangifte is niet overgenomen, maar met goed inzoomen en oogknijpwerk redelijk te achterhalen.
Nederland / Suriname
SWite of the Netherlands Association of South Florida (Dutchclub)Zoals in de meeste gevallen in het bestaan van een gestructureerde organisatie (als we daarvan mogen spreken in het geval van de N.A.S.F.), was het ‘in den beginne’ bijna een toevallige samenloop van omstandigheden. Het begon allemaal onofficieel onder het genot van een kopje koffie. Hoe kan het ook anders, toch? Dit was ongeveer in 1977, waarbij een paar Nederlandse dames bij elkaar kwamen en voor het eerst het idee op tafel brachten om een clubje te beginnen. Er wordt in die tijd al een ledenlijst samengesteld met meer dan 250 namen van families. Er blijkt dus echt wel een Nederlandse gemeenschap en behoefte te zijn aan een social gebeuren dat de Nederlandse cultuur en mensen met elkaar en andere culturen in contact brengt.

Het was gewoon een gezellig idee en van het een kwam het ander. Het jaar erop werd er voor het eerst een Koninginnedag Bal georganiseerd, een echt ‘black-tie’ evenement. Het heeft toen nog 2 jaar geduurd voor het eerste officiële bestuur zitting nam. Het is dan 1980 en dat betekent dat de N.A.S.F. reeds meer dan 30 jaar bestaat.
Nederland / Verenigde Staten
TANAP: Towards a New Age of Partnership•Primary finding aids:
These are summaries of all voc objects (bundles and volumes) which the researcher can use to request the desired documents: the so-called archival inventory. Without an inventory, the voc archives are an enormous mountain of paper with which no researcher or archivist can work. A finding aid consists at minimum of a unique serial number, a title, and an indication of the period for every separate voc object. The best inventories group descriptions in such a way that the researcher can see the origin of the archival documents (for example, which department, establishment, or commission) and the structure of the organization. The contents of the documents are also described in somewhat more detail, and there are instructions on how to best search through the mass of archival material.

•Secondary finding aids:
These are not limited to the formal side of the voc object (number, title, year), but explore the contents of the archival documents.
Azië / Indië / Nederland / Nederlandse Antillen
The Christian Reformed Church Periodical IndexThis database was created and is currently maintained by Hekman Library staff and volunteers from around North America. The CRCPI is an index to periodicals which are official publications of the Christian Reformed Church or its institutions, or periodicals which have a significant number of contributors who are affiliated with the CRC or its institutions.
The Advanced Search screen lets you construct more complex search statements. Each search string entered in a Search for: box uses a single index. Up to three search strings in three indexes can be combined using the Boolean operators AND and OR. You may also choose how you would like your results sorted: by article author, title, the journal in which the article appears, and the year the article was written.
Nederland / Verenigde Staten
The genealogy-page of Max SchulteDe familie kwam uit de regio Recke, Mettingen, Ibbenbüren bij Osnabrück. Met veel achtergrondinformatie uit die regio.Duitsland / Nederland
The Immigrant Ships Transcribers Guild (Bringing Our Ancestors Home)Mission Statement: Bringing Our Ancestors Home. Reuniting Our Families. Zoek en contactsite emigrantenschepen.Canada / Duitsland / Nederland / Verenigde Staten
the Nusantara: Treasures from the the 17th and 18th VOC archive sign in search This website offers access to thousands of unresearched documents about the history of the Nusantara and its connections to the world at large during the seventeenth and eighteenth centuries. This website also gives access to some older book publications of the former ‘Landsarchief’, beginning with the published Daily Journals of Batavia Castle (1624-1682).
During the seventeenth and eighteenth centuries, the Indonesian archipelago became more and more intertwined with global developments. The pre-colonial world of the Nusantara was at the centre of the intra-Asian trading networks. The outward looking attitude of the Nusantara’s maritime entrepreneurs and tradesmen shaped the character of its people. Intensive interactions between the people of so many islands and regions gave them a sense of common identity.
Indië / Nederland
The Ships List (to Canada, USA, Australia, South-Africa)TheShipsList website, online since August 1999, will help you find your ancestors on ships'' passenger lists.We also have immigration reports, newspaper records, shipwreck information, ship pictures, ship descriptions, shipping-line fleet lists and more; as well as hundreds of passenger lists to Canada, USA, Australia and even some for South Africa. Be sure to check the ''special projects,'' listed below.
We have over 3,500 totally free access web-pages with new databases added regularly (see the links below between the big arrows).
To make best use of your visit, use the Navigation-bars (buttons and text) which are on the top of every page, to help you find your way around.
Australië / Canada / Nederland / Verenigde Staten / Zuid-Afrika
Tienduizenden boeken KB 1700 - 1870In deze webdienst zijn tienduizenden boeken uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek full text te doorzoeken. Talloze titels op het terrein van taal, cultuur, geschiedenis en wetenschap uit de 18e en 19e eeuw worden hier online beschikbaar gesteld. Deze rechtenvrije boeken zijn voor de KB gedigitaliseerd door Google.

Nederland
Tolregisters van de Sont (1497 - 1857)De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. Ze zijn (met hiaten in de eerste decennia) bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857, toen de tol werd opgeheven. Vanaf 1574 is de serie vrijwel compleet.
De STR worden bewaard in het Deense Nationaal Archief (Rigsarkivet) in Kopenhagen.
De STR bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten. Van elke doorvaart noteerden de ambtenaren van de Tolkamer in Helsingor in principe de volgende gegevens:
de datum
de naam van de schipper
de woonplaats van de schipper
de haven van vertrek
de haven van bestemming (vanaf het midden van de jaren 1660)
de samenstelling van de lading
de tol

De STR zijn een belangrijke bron voor het onderzoek naar handel, transport, productie en consumptie in Europa, en bovendien naar het leven van de schippers ter koopvaardij. Zij behoren tot de belangrijkste seriële bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Nederland en Europa. Een groot deel van het geoderentransport binnen Europa verliep via de Sont. De STR bevat gegevens over die uitwisseling voor een periode van meer dan drieënhalve eeuw. Er is geen andere bron voor de Europese handelsvaart die een zo lange periode beslaat.
Denemarken / Nederland
Uitgeverij GENEA-BoekNederland
Universiteits-bibliotheek Leiden (met index en databases)De UBL bezit een zeer omvangrijke collectie wetenschappelijke informatie, zowel op papier als in digitale vorm. Daarnaast biedt zij toegang tot bijzondere collecties van internationale allure. Tot die bijzondere collecties behoren middeleeuwse handschriften, archieven, oude drukken, kaarten, prenten, tekeningen en foto''s, zowel afkomstig uit de Westerse wereld als uit het Midden-Oosten en Azië.Azië / Nederland
Upstalsboom für historische Personenforschung in Ostfriesland e. V.Zweck der Upstalsboom-Gesellschaft (UG) ist die Förderung der wissenschaftlichen Erforschung von Personen, Familien, Geschlechtern und sozialer Schichten aus dem Raume Ostfriesland nebst seinen Nachbargebieten und deren Bezug zur allgemeinen Geschichte und Kultur.
Die UG hat ihren Namen nach dem Upstalsboom, einem Hügel nahe bei Rahe, etwa 3,5 Kilometer westlich von Aurich. Dieser war ursprünglich ein wahrscheinlich frühmittelalterlicher Grabhügel, ist aber besonders bekannt als mittelalterlicher Versammlungsort der Abgeordneten der friesischen Seelande. Hier wurde eine Art Thing abgehalten, urkundlich belegt für die Zeit zwischen 1216 und 1327 mit offenbar längerer Vorgeschichte. Der Begriff Upstalsboom ist daher den meisten Ostfriesen geläufig. Der Upstalsboom als Bild ist Bestandteil des 1678 der Ostfriesischen Landschaft durch Kaiser Leopold I. verliehenen Wappens.

Grabsteine-Ostfriesland.de bietet Fotos von Grabsteinen auf Friedhöfen in Ostfriesland als Hilfsmittel für die Ahnenforschung (Genealogie). Mit der Suche lassen sich Grabsteine durch die Eingabe eines Namens oder Ortes finden.
Der Punkt Friedhöfe bietet eine Liste der erfassten Friedhöfe. Nach einem Klick auf den Namen werden alle Einträge dieses Friedhofes angezeigt. Die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege wurden mit „Soldat“ bezeichnet.
Duitsland / Nederland
Upstalsboom-Gesellschaft für historische Forschung in OstfrieslandZweck der Upstalsboom-Gesellschaft (UG) ist die Förderung der wissenschaftlichen Erforschung von Personen, Familien, Geschlechtern und sozialer Schichten aus dem Raume Ostfriesland nebst seinen Nachbargebieten und deren Bezug zur allgemeinen Geschichte und Kultur.

''Veröffentlichungen''
-Ostfrieslands Ortssippenbücher (OSB)
-Ostfriesische Familienkunde (OFK)
-Ostfriesische Familiendaten (OFD)
-Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde (QuF)
-Beihefte zu den Quellen und Forschungen
Ostfriesische Ahnenlisten (OAL)

Die UG hat ihren Namen nach dem Upstalsboom, einem Hügel nahe bei Rahe, etwa 3,5 Kilometer westlich von Aurich. Dieser war ursprünglich ein wahrscheinlich frühmittelalterlicher Grabhügel, ist aber besonders bekannt als mittelalterlicher Versammlungsort der Abgeordneten der friesischen Seelande. Hier wurde eine Art Thing abgehalten, urkundlich belegt für die Zeit zwischen 1216 und 1327 mit offenbar längerer Vorgeschichte. Der Begriff Upstalsboom ist daher den meisten Ostfriesen geläufig. Der Upstalsboom als Bild ist Bestandteil des 1678 der Ostfriesischen Landschaft durch Kaiser Leopold I. verliehenen Wappens.
Duitsland / Nederland
Uw Stamboom OnlinePubliceer uw stamboom via ons op internet: Snel, Overzichtelijk, Makkelijk, Plus website. Met 469 websites waarin ruim 790.000 personen.Nederland
Van Papier naar Digitaal - Bronnen raadplegenVan Papier Naar Digitaal geeft via het beschikbaar stellen van webruimte een extra impuls aan het online zetten van genealogische bronnen betreffende Nederland en België. Archiefbezoekers kunnen zelf vrij eenvoudig bijdragen aan de uitbreiding van het beeldmateriaal. De ervaring leert dat op deze wijze beschikbaar gesteld materiaal zeer waardevol is voor onderzoekers die niet, of beperkt, in staat zijn om archiefmateriaal ter plaatse te kunnen bestuderen.
Via de provinciale pagina''s in het menu wordt simpelweg gezocht naar de voor de onderzoeker interessante plaatsen welke momenteel via Van Papier Naar Digitaal beschikbaar zijn.
Nederland
Veenkoloniale voorouders Op deze website vindt u veel nakomelingen van families die hun oorsprong in de veenkoloniën hebben/hadden. Nu al 810.000 namen !
Aan dit bestand wordt door vele gebruikers gewerkt en elke dag zijn er wel weer nieuwe aanvullingen. U kunt op namen zoeken en als u aangemeld bent de volledige namen zien. Uiteraard bent u van harte welkom om, wanneer u deze heeft, aanvullingen te doen. Als u dit doet volg dan de ‘eisen’ voor het invoeren van namen en plaatsen. Op deze manier blijft alles gelijk.
Om een bericht naar mij te sturen kunt u gebruik maken van de link. U dient hiervoor wel aangemeld te zijn.
NL(Drenthe / Groningen)
Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. (Blad: De Stelling)In Het Historisch Informatiepunt (HIP), ondergebracht in de Openbare Bibliotheek in Wolvega heeft de vereniging de mogelijkheid belangstellenden kennis te laten maken met informatie over Weststellingwerf op historisch, archeologisch en genealogisch gebied. In het HIP is ondergebracht:
• alle informatie over de eigen streek voor zover de bibliotheek die in huis heeft
• een computer die kosteloos toegang biedt tot bepaalde digitale informatiebronnen die onder andere gericht zijn op genealogisch onderzoek, zoals WieWasWie, AlleDrenten, Tresoar
• informatie over cursussen en andere activiteiten op het historische vlak
• regelmatig wisselende kleine exposities over verschillende historische onderwerpen
• de presentatie van oud beeldmateriaal over Weststellingwerf en omstreken.
De Vereniging beschikt ook over een archief vol met historische documenten. Een aantal leden is afgelopen jaren intensief bezig geweest te registreren wat in het archief opgeslagen ligt. We zullen voor de bezoekers hier een lijst beschikbaar stellen met een aantal basisgegevens. Om deze stukken in te zien zal men een afspraak met de archief-commissie moeten maken.
In de bibliotheek konden bezoekers altijd de documentatiemappen inzien. Binnenkort beginnen we met het digitaliseren van deze mappen en kan iedereen ze online (in PDF formaat) inzien.
Het gaat hier vaak om informatie die nergens anders te vinden is.
NL(Drenthe / Friesland)
Vergane Glorie - Scheepsbouw langs de Noord - AlblasserdamTot de eerste ijzeren zeeschepen, in Nederland gebouwd, behoorde de schoenerbrik 'Industrie', die in 1847 bij Fop Smit aan de Kinderdijk voor Willem Ruys jr Dzn. te water werd gelaten. We zien hier de naam Smit in de eerste gelederen. Het gebrek aan ervaring in Nederland met de bouw van stoommachines en ketels had tot gevolg, dat de scheepvaartondernemingen slechts aarzelend hun opdracht in ons land plaatsten. De oprichting van vele nieuwe rederijen in de jaren van de eeuwwisseling heeft echter in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van de Nederlandse Scheepsbouw, die door het verdwijnen van de zeilvaart ernstig achteruitgegaan was. Scheepsbouwer Smit en nazaten vestigden zich in o.a. Kinderdijk, Alblasserdam, Krimpen aan de Lek, Slikkerveer, Rotterdam, Vlissingen. Naast scheepswerven hadden de Smitten rederijen en machinefabrieken.
Nederland / Verenigde Staten
Verzekeringsfondsen in Nederland 1827-1880 (database)Lees meer over dit project in de handleiding, of blader in de lijst metverzekeringsfondsen, of zoek in de database.
Onder Inleiding (PDF) is een artikel opgenomen waarin uitgebreider op de overheidsinitiatieven op het terrein van de voorzorgsfondsen en op de bronnen wordt ingegaan. In de toelichting op de database wordt op verschillende plaatsen via een link naar de uitgebreidere informatie in het artikel verwezen.

Als uitgangspunt voor verder onderzoek wordt in het tekstdocument bij de fondsen aangegeven of er archiefmateriaal (bekend) is en wordt verwezen naar de beschikbare literatuur.
Vanaf 1830 leverden de provincies de gegevens voor het Armverslag per stad geaggregeerd aan: de basisgegevens van de individuele fondsen zijn vaak bij de gemeentelijke afdeling armenzorg bewaard gebleven.

Citeerinstructie:
Als bron dient vermeld te worden: L.A. van der Valk, Zieken- en begrafenisfondsen, weduwefondsen en levensverzekeringen in Nederland 1827-1880, link.
Nederland
Vortmes websiteFamilie-archief zum Vorde/Vortman(n)/Voortman.
Met Lidmatenregisters Lutherse Kerken in Noord-Holland.
Veelal afkomstig uit het Artland (ten Noorden van Osnabrück)
Duitsland / Nederland
Wat staat daer? Oefen het lezen van oude handschriftenWat staat daer? is een online oefentool voor het lezen van oude handschriften. Dit wordt ook wel paleografie genoemd, naar de Griekse woorden palaios (oud) en graphein (schrijven). Het kunnen lezen van oude handschriften is niet alleen belangrijk voor onderzoekers in archieven, maar is gewoon leuk voor iedereen die van geschiedenis houdt.
Van beginner tot gevorderde, er zijn verschillende soorten oefeningen:
-Letters & cijfers
-Woorden & afkortingen
-Complete teksten

-Forum - Heb je vragen? Dan is er het forum. Je kunt hier meedoen aan de paleopuzzel, leesproblemen voorleggen, andere gebruikers helpen of tips delen. Samen oefenen!
Nederland
Webexpo GahetnaDe Webexpo presenteert een keuze van bijzondere, aangrijpende en mooie archiefstukken uit het Nationaal Archief. Hier ontdekt u de rijkdom en variatie van de collectie, waaronder verdragen, verslagen, brieven, kaarten en foto’s. Zoek op thema of trefwoord of laat u verrassen. De Webexpo groeit, verandert en verrast.
Nederland
Website van de Stichting Familie Ravelli Nederland (Druogno)U kunt allerlei informatie over o.a. de familie Ravelli en verschillende streken in Italië vinden op deze website.
 
In het noord-westen van Italië, ten oosten van Domodossola, ligt het Val Vigezzo. Een dal dat doorloopt tot de Zwitserse grens en daar overgaat in het Centovalli. Het Valle Vigezzo wordt al heel lang het ’Schoorsteenvegersdal’ genoemd en dat is niet voor niets. Al vanaf de 16e eeuw trokken jongemannen uit dit dal tot ver over de grenzen om schoorstenen te reinigen. In de 18e eeuw kunnen we in Den Haag en Amsterdam bewoners van dit dal als schoorsteenvegers aantreffen. Het centrum van deze emigratie is de parochie Druogno, met daaronder vallend de dorpen Druogno, Sasseglio, Gagnone en Orcesco in het dal en Albogno en Sagrogno in de bergen. 

De eerste families uit deze parochie die zich in Nederland vestigden heetten Ravelli, Bertina, Comaita en Andreoli.  Opvallend is dat de nazaten van deze emigranten nog generaties lang met elkaar werkten, woonden en trouwden. Tot ver in de 19e eeuw beheersten zij in veel steden de markt van het schoorsteenvegen. In de 19e eeuw vestigden zich in Nederland nieuwe namen uit dezelfde parochie: Margaroli, Vitali, Maini, Gabardi, Cheula, Camozzi, Peduzzi en Baratta. Zonder uitzondering kwamen zij als schoorsteenvegers. 

Workgroup Church Archives Druogno has published a genealogy of the whole community of Druogno from 1569 – 1900: link
Italië / Nederland
Welcome to Family AffairsFor more than 10 years, we have been into professional genealogy research and are the place to be if you want to find out about your ancestors in the Netherlands (Holland). We can help you explore your Dutch family roots.

Our services are centred around two simple themes:
•Solid research
•Happy clients
Feel free to contact us and tell us what you''re looking for.
Nederland
Welkom op de website van H.W.G. van Blokland-Visser (Drechtstreek en Suriname)- MARITIEME GESCHIEDENIS VAN DORDRECHT IN DE 18/19E EEUW
-LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARSLOGE 'LA FLAMBOYANTE' TE DORDRECHT IN DE 19e EEUW 1812-1910 (200 jaar - 1812-2012)
-JOODSE BEWONERS IN DE DRECHTSTREEK 1740-1940
-PAPENDRECHT EN ZIJN GESCHIEDENIS (vanaf 27-5-2012: incl. oude scheepswerven en scheepbouwers / de 2e wereldoorlog 1944-1945)
- 300 JAAR HANDEL IN SUIKER 1695-1905 (met veel Surinaamse gegevens)
Nederland / Suriname
Westfälische Geschichte (aber auch: Regesten und Urkundentexte aus Westfalen und Lippe)Suchmöglichkeiten im Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
Auf Projektseiten, in Schwerpunkten, in Online-Texten oder in verschiedenen Datenbereichen - an vielen Stellen und in unterschiedlichen Formen werden die vielfältigen Inhalte des Portals angeboten. Einen zentralen, übergreifenden Zugang zu diesen Inhalten erhalten Sie über das Menü "Finde!". Hier stehen Ihnen verschiedene Recherche-instrumente - von der freien bis zur systematischen Suche - zur Verfügung. Über die Möglichkeiten wie auch Einschränkungen der einzelnen Sucharten informieren die folgende Übersicht sowie ausführlich die Hilfe-Texte, die Sie bei den jeweiligen Suchformularen aufrufen können. In einem gesonderten Bereich können Sie sich einen Überblick über die Projekte und Schwerpunkte des Portals verschaffen.

Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank (DWUD):
Regesten und Urkundentexte aus Westfalen und Lippe: link

Duitsland / Nederland
Wie was Wie -Ga op zoek naar je voorouders (Iedereen heeft een geschiedenis)WieWasWie wil genealogie en historisch persoonsonderzoek voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken. Per 01-01-2015 zitten er ruim 104 miljoen personen in de database!!
Het is dé plek:
-waar je betrouwbare bronnen kunt vinden voor historisch persoonsonderzoek,
-waar je ondersteuning krijgt bij de zoektocht
-én waar je (nu nog) de mogelijkheid hebt om met het zoekresultaat de stamboom te bouwen en te delen. Deze mogelijkheid stopt binnenkort !!

De kracht van WieWasWie.nl zit in het enorme aanbod van historische documenten.
Nederland
Zoek in het Repertorium DTB van het CBG op plaatsnaamZoek naar de gewenste plaatsnaam
Bron: CBG - Repertorium DTB versie 1980
Alle 2.883 in het Repertorium vermelde plaatsnamen zijn nu aanwezig inclusief de bijbehorende provincie-aanduidingen.
NB: Niet bij alle browsers wordt mogelijk naar de juiste pagina gesprongen.
Nederland
Zoek-indexen archieven in Nederland - Portal van 1700 organisaties!Welkom op archieven.nl, waar u honderden kilometers archiefmateriaal kunt doorzoeken.
Tientallen archiefdiensten brengen hier in een gezamenlijk project meer dan 18.000.000 beschrijvingen van archiefstukken bijeen.
In een klein deel van de gevallen is ook het archiefstuk zelf in te zien.
Naast archievenoverzichten en archieftoegangen, beeld en geluid, genealogische bronnen en bibliotheken kunt u hier ook adressen van historische instellingen vinden.
Wij wensen u veel plezier en succes op uw zoektocht in de historie.
Nederland
Zoekakten.nl: DE link naar het grijze verleden!!Zoekakten.nl verwijst in principe alleen door naar de FamilySearch-scans van Nederland en België. Zoekakten.nl is, net als GenVer was, een privé-initiatief. Gratis en voor niets toegankelijk.

OOK op deze site:
-Militaire Stamboeken
-Landverhuizers
-Overzicht plaatsnamen
-Bijzondere collecties
-De Excel-sheet voor de indexen
-Franse Jaartelling
-Recent geïndexeerde films
-Kraamvrouwenbekentenissen
-DTB-informatie
-Repertorium DTB
België / Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname
Zoeken in het Rijksarchief in België (Gratis na Login)Zoeken in het Rijksarchief in België
N.B.: Belgische parochieregisters en registers van de burgerlijke stand zijn nu ook online!

De website van het Rijksarchief maakt meer dan 22 miljoen pagina’s genealogische bronnen (parochieregisters en burgerlijke stand) toegankelijk.
Miljoenen akten gratis in uw woonkamer toegankelijk. Bijna 25.500 Belgische parochieregisters (inclusief tafels), die in de verschillende depots van het Rijksarchief bewaard worden, zijn raadpleegbaar, naast aanvullingen ter beschikking gesteld door andere archiefdiensten.
De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand is nog niet afgerond. Naarmate de digitale beelden verwerkt zijn, worden ze aan de website toegevoegd. Waar tienjaarlijkse tafels beschikbaar zijn, werden ook deze ingescand. Consultatie is gratis, maar wie toegang wil krijgen tot de beelden moet wel over een login en wachtwoord beschikken, dit kan op de website aangemaakt worden. De applicatie laat toe in/uit te zoomen en contrast en helderheid aan te passen.
België / Nederland
categorie: cursussen
'117 vragen om aan uw familie te stellen' (Tips door MyHeritageNL)Als genealogen moeten we ons altijd afvragen hoe we zo efficiënt mogelijk informatie kunnen vergaren. Wat zijn tijdens gesprekken met familieleden de beste vragen om te stellen? Hoe krijgen we een duidelijker beeld van het verleden van een familielid, vooral als de tijd beperkt is?
Het is vaak heel moeilijk om op het moment zelf goede vragen te bedenken. Daarom bieden we u een verzameling van 117 vragen, die u kunt meenemen als u op gesprek gaat bij familieleden. Zo krijgt u uw familieleden vast aan de praat!

Oudere tips voor het ienterviewen van familieleden: zie link
Nederland
'Geneaducatie' - Genealogie en Computer-EducatieGeneaducatie (Genealogie en computer-educatie) verzorgt cursusboeken voor het genealogie programma GensDataPro. Wij hebben ervaring in het maken en geven van cursussen en zijn enthousiaste gebruikers van GensDataPro. Een groot aantal basisvaardigheden is verkrijgbaar in de in- en uitvoergidsen.

Kijk op de 'boeken'-pagina voor meer informatie. Wie hierbij toch graag hulp wil kan ook een persoonlijke praktijkles aanvragen. Kijk hiervoor op de 'Contact & Praktijkles'-pagina.
N.B.: De 'Uitvoergids grafisch en website' is weer verkrijgbaar; niet op papier maar op een handige usb-stick. Kijk voor meer informatie op de 'boeken'-pagina.
Nederland
BENEMINLUX - Weblog Archieven en InternetWeblog van een docent Paleografie. Met scans in kleur van de te lezen teksten. De cursus wordt in Tilburg gegeven.België / Nederland
College Bescherming Persoonsgegevens CBPZeer veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens.
Deze wet (Wbp) is de Nederlandse uitwerking van de Europese richtlijn bescherming persoonsgegevens (95/46/EG). De Wbp is sinds 1 september 2001 van kracht. De Wbp regelt ook de taken en bevoegdheden van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) als toezichthouder op deze wet en andere wet- en regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens.
Nederland
Genealogie voor beginners, een handleidingWat is nu eigenlijk genealogie? Wat verstaat u daaronder?
De één zal zeggen: stamboomonderzoek.
Een ander zal zeggen: mijn voorouders uitzoeken.
Weer een ander zal u de definitie van genealogie geven:
een in generaties gerangschikte opgave van personen die in mannelijke lijn afstammen van een bepaalde mannelijke persoon.
U ziet al, dit zijn drie opvattingen van genealogie die op hetzelfde neerkomen: je bezighouden met het uitzoeken van je voorouders en familie.

Bezint echter voor u begint! Vraag u eerst af wat u eigenlijk wilt. Dit om te voorkomen dat u, later als uw belangstelling zich verder gaat uitbreiden, het reeds gedane onderzoek opnieuw, maar dan anders, moet doen.
Nederland
HCC GenealogieHCC-genealogie stelt zich ten doel:
-Het leggen en bevorderen van contacten tussen genealogen die bij hun onderzoek en bij het vastleggen van gegevens de computer gebruiken
-Het verstrekken van informatie op genealogisch gebied.

Om dit doel te bereiken ontwikkelt hcc!genealogie een aantal activiteiten, zoals:
-Het houden van bijeenkomsten met voordrachten over (computer)genealogische onderwerpen
-Het verspreiden van het contactblad `Gens Humana`
-Het leveren van een aantal diensten aan de leden onder de noemer `ledenservice`
-Het uitbouwen en onderhouden van deze website.
Nederland
Inleiding paleografie - Leren lezen van oude archiefstukkenOp deze bladzijde vindt U een praktische inleiding op het lezen van oud schrift in Nederlandstalige archiefstukken. Aan de orde komen behalve tips voor het ontcijferen op zich: Regels voor het noteren, het zogeheten transcriberen, en vooral de verschillende manieren van afkorting. Ook de weergave van cijfers en munteenheden wordt besproken. Een literatuurlijst sluit deze pagina af. Het vlotte lezen komt vooral met vaak oefenen.Nederland
Leren_nl, cursussen op allerlei gebiedOp Leren.nl vind je gratis online cursussen en andere kennisbronnen over allerlei onderwerpen.
Genealogie: leren.nl/rubriek/wetenschap/geschiedenis/familiegeschiedenis/
Nederland
Nederl. Geneal. Ver. afd. Drenthe en NW-OverijsselOorspronkelijk bestond alleen de afd. 'Drenthe'. Door het opheffen van de afd. IJssellanden is sinds 2010 Noordwest-Overijssel aan de afd. toegevoegd en heeft deze de naam 'Drenthe en Noordwest-Overijssel'' gekregen.

Ons afdelingsblad 'Threant' verschijnt vier keer per jaar, in januari, april, augustus en november en heeft een eigen redactie. Alle leden ontvangen: 'Threant' gratis thuis, maar ook niet-leden kunnen zich op het blad abonneren (zie: 'Afdelingsblad ').

Verder kent de afd. een knipseldienst voor het verzamelen van advertenties e.d. die digitaal worden verwerkt door een aantal vrijwilligers en Promens Care in Hoogeveen.

Onze afd. organiseert elk jaar circa 6 bijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten wordt bv. een spreker uitgenodigd om zijn of haar verhaal over een specifiek onderwerp te vertellen. De toegang, ook voor niet-leden, is gratis. De meeste bijeenkomsten vinden plaats in De Vredehorst te Hoogeveen (zie: 'Plaats bijeenkomsten ').

De afdeling beschikt over een eigen bibliotheek. Boeken kunnen via de boekenlijst op de website worden gereserveerd. Ze liggen dan op de eerstvolgende bijeenkomst voor u klaar (Zie: 'Afd. Bibliotheek').

Maak kennis met de afd. 'Drenthe en Noordwest-Overijssel' en bezoek onze bijeenkomsten. Word lid van de NGV en van onze afd. en geniet nog meer van genealogie, uw en onze hobby.

Tenslotte: U vindt ons ook op Facebook link
NL(Drenthe)
NTR Beeldbank Genealogie: Informatieve ClipsWelkom bij de NTR Beeldbank Genealogie: Een handige site waarop u veel informatieve clips vindt over uw hobby. Zoek met de zoekmachine of op thema!Nederland
PRO-GEN Gebruikersgroep BelgiëBelgië / Nederland
Probook.nl voor echte boeken: Boek maken met Pro-bookUw eigen boek maken, dat kan bij Pro-book. Genaaid gebonden van 1 tot 2000 exemplaren! Wij maken jaarboeken, romans, dichtbundels, fotoboeken, reisverslagen, levensboeken en alles daar tussenin. U kiest het formaat, het omslag en de papiersoort en wij maken er een mooi boek van.

Op onze website leest u alles wat u moet weten over het maken van uw eigen boek. U vindt er meer informatie over:
Uw boek opmaken met Word
Uw boek opmaken met InDesign
Uw boek opmaken met onze boeken software
Aanleverspecificaties
Nederland
Wat staat daer ? (online oefentool voor het lezen van oude handschriften)Wat staat daer? is een online oefentool voor het lezen van oude handschriften. Dit wordt ook wel paleografie genoemd, naar de Griekse woorden palaios (oud) en graphein (schrijven). Het kunnen lezen van oude handschriften is niet alleen belangrijk voor onderzoekers in archieven, maar is gewoon leuk voor iedereen die van geschiedenis houdt.

Woorden & afkortingen
- Voor beginners en licht gevorderden, leer losse woorden lezen en afkortingen herkennen. Je kunt ook hier kiezen uit makkelijk en moeilijk. Na het intypen krijg je weer direct feedback.
Complete teksten
- Voor gevorderden, oefen met complete teksten, kies uit diverse thema's en moeilijkheidsgraden: hoe meer veren er bij een tekst staan hoe lastiger deze te lezen is. Binnen een tekst zijn er vervolgens verschillende niveau's.
Nederland
Wat staat daer? Oefen het lezen van oude handschriftenWat staat daer? is een online oefentool voor het lezen van oude handschriften. Dit wordt ook wel paleografie genoemd, naar de Griekse woorden palaios (oud) en graphein (schrijven). Het kunnen lezen van oude handschriften is niet alleen belangrijk voor onderzoekers in archieven, maar is gewoon leuk voor iedereen die van geschiedenis houdt.
Van beginner tot gevorderde, er zijn verschillende soorten oefeningen:
-Letters & cijfers
-Woorden & afkortingen
-Complete teksten

-Forum - Heb je vragen? Dan is er het forum. Je kunt hier meedoen aan de paleopuzzel, leesproblemen voorleggen, andere gebruikers helpen of tips delen. Samen oefenen!
Nederland
categorie: erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: MonumentenregisterDeze website bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Bijna alle rijksbeschermde monumenten zijn in particulier bezit.

N.B.: Monumenten die door gemeenten en provincies zijn beschermd zijn niet in deze website opgenomen!

Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status vanaf de datum van inschrijving. Is de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet afgerond dan heeft het een voorbeschermde status.

Het Monumentenregister vormt de kern van de getoonde informatie. In het register is opgenomen: monumentnummer, beschermingsstatus, omschrijving (dit is veelal de historische omschrijving uit het aanwijzingsbesluit en deze is daarom niet altijd actueel of juist), plaatselijke aanduiding (adres), kadastrale aanduiding (perceel), inschrijvingsgegevens en indien van toepassing complexnummer. Hieraan zijn overige gegevens toegevoegd, voor zover deze voorhanden zijn.
Nederland
't Archief. Gent on Files vzw (GOF)Welkom op de website van ''t Archief. Gent on Files vzw (GOF), de vriendenkring van het Stadsarchief van Gent. Als archiefvereniging willen we hierbij graag afwijken van de betreden paden en grasduinen in de wereld van documentatiecentra, heemkundige kringen, familieverenigingen en erfgoedcentra.
Wist u dat Gent één van de belangrijkste stedelijke archieven van West-Europa huisvest? Het stadsarchief bewaart inderdaad uniek bronnenmateriaal en krijgt dan ook dagelijks vele vrienden op bezoek! Ze schrijven er mee aan de geschiedenis van de stad of doen boeiende ontdekkingen over het verleden van hun familie, straat of woning. Sommigen werden echt vriend aan huis en zaten boordevol ideeën om de werking van het Stadsarchief nog beter te ondersteunen. Om een en ander beter te structureren, ontstond begin 2000 de vzw ‘t Archief. Gent on Files.
België / Nederland
Afscheid van Indië - Digitale documenten 1940-1950Een digitale bron waarin u documenten kunt raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie.
Lijsten van het Rode Kruis over de slachtoffers zijn ook vindbaar via de beeldbank van het nationaalarchief.
Indië / Nederland
Agriwiki: Kennis over historische Boerderijen en ErvenAgriwiki is er voor iedereen die zich interesseert en inzet voor het behoud van historische boerderijen en erven. De website wordt gemaakt door en voor mensen zoals u: bewoners/gebruikers van boerderijen, boerderijdeskundigen en buitenmensen. Het ultieme doel is om zo veel mogelijk informatie over agrarisch erfgoed bijeen te brengen.
Kortom: voel u vrij om rond te kijken en kennis op te doen.
Nederland
Alle Molens in NederlandHier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaande en verdwenen. Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en bouwtekeningen, dé startplek voor uw molenonderzoek.
Allemolens.nl ontsluit de collectie van Vereniging De Hollandsche Molen en geeft toegang tot veel moleninformatie bij andere Nederlandse erfgoedinstellingen.
Nederland
Amersfoort op de kaart is dé online stadskaart waarop de locaties zijn gekoppeld aan......De website Amersfoort op de kaart is dé online stadskaart waarop locaties zijn gekoppeld aan alle cultuurhistorische informatie uit de stad. Amersfoort op de kaart wil mensen enthousiast maken voor de rijke geschiedenis van de stad. De website is in 2009 ontwikkeld door Archief Eemland, in het kader van het jubileumjaar Amersfoort 750.
De online stadskaart 'Amersfoort op de kaart' is nu te zien op vier nieuwe digitale en verrassende producten van Archief Eemland: een vernieuwde website, een mobiele website, Layarapplicatie en interactieve tafel. De tienduizenden foto's met beschrijvingen vormen zo de grootste cultuurhistorische schat van Amersfoort.
Nederland
Asser Historische Vereniging (Blad: Asser Historisch Tijdschrift)De geschiedenis van de Drentse hoofdstad begint eigenlijk pas in 1258, toen er een nieuwe plek gevonden moest worden voor het klooster Maria in Campis, dat als boetedoening in de buurt van Coevorden was gebouwd. Het stond daar in een arm veengebied dat regelmatig ook nog eens onder water liep. Een betere en dus vooral drogere plek voor het Cistercienzer klooster werd gevonden in de marke van Witten, op een plek waar destijds alleen een paar boerderijen stonden. Rondom lagen buurtschappen als Deurze, Witten en Peelo. Van het laatste gaat de bewoningsgeschiedenis terug tot de tijden dat de hunebedden werden gebouwd, maar het ligt nu ingeklemd tussen twee nieuwbouwwijken van Assen.
In 1259 is de grondruil tot stand gekomen. Daardoor werd de verhuizing van het klooster vanuit Coevorden naar Assen mogelijk. Het staat verwoord in een akte die nog altijd bewaard wordt in het archief van het klooster. Hieronder de tekst:

Otto, graaf van Benthem, keurt de overdracht goed door Hako, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg, ridder, aan de St.-Maria-abdij bij Covordia van de hof en de molen c.a. te Durse en de pacht van 4 Groninger ponden uit Nortwalde bij Rode, vroeger door Hako van hem in leen gehouden, onder voorbehoud van de pacht van 3 Groninger ponden uit de hof voor zijn kastelein Hermannus de Methele, ridder; en dit in ruil voor het huis van de abdij te Campen bij Covordia, door haar verkregen van Johannes Campinc en Rode, en haar rechten op de door haar van graaf Otto in leen gehouden huizen te Itterbeke en te Anewede, met uitzondering van haar bezittingen te Lutten.
NL(Drenthe)
AWN Vereniging van Vrijwilligers in de ArcheologieArcheologie ook jouw passie?
Ben jij nieuwsgierig naar het verhaal onder de grond, wil je weten wat er in jouw regio gevonden is, en waar en hoe opgravingen plaatsvinden? Of wil je zelf meehelpen en opgravingmateriaal door je handen laten gaan en onderzoeken om zo de geschiedenis helpen te ontrafelen? De AWN – Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie – is er voor iedereen.
Met onze 24 afdelingen zijn wij de ambassadeurs van de Nederlandse archeologie. De afdeling in jouw regio zal je graag vertellen welke mogelijkheden er zijn.
Nederland
Beeldbank PKN (Protestantse Kerk in Nederland)Het gebruik van deze site is gebonden aan enkele voorwaarden. Met het gebruik van deze site stemt u met deze voorwaarden in.
De meeste beelden kunt u direct downloaden. Voor gebruik van beelden met een watermerk klikt u op het winkelwagentje. Rechtsboven in beeld verschijnt de link naar uw winkelwagentje. Voor beelden afkomstig van de HGJB kunt u beter direct contact opnemen met: Beheer beeldbank HGJB.
De snelheid van afhandeling van bestellingen is afhankelijk van de eigenaar. Voor ondersteuning of andere vragen kun u contact opnemen met een van de beheerders.
Nederland
Beeldbank Universiteitsbiblotheek VU AmsterdamDe beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ze bevat hoogwaardige beelden en gedetaileerde beschrijvingen van verschillende collecties.  Daardoor zijn ze geschikt voor onderzoek in binnen- en buitenland.
 
Wat treft u zoal aan in de beeldbank? Een greep uit het rijke aanbod: kleitabletten en andere voorwerpen uit het Nabije en Midden-Oosten, gegraveerde portretten van protestantse kopstukken (ca. 1500), historische kaarten (van voor 1900).
 
Nederland
Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedDit is de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Via deze website kan iedereen foto’s en tekeningen opzoeken, bekijken en tegen een vergoeding bestellen. Deze beeldbank ontsluit ongeveer een half miljoen afbeeldingen van erfgoed die de afgelopen 150 jaar zijn gemaakt. In de beeldbank staan nu vooral foto’s van gebouwde monumenten, afbeeldingen van archeologie en landschap. Op een later moment zullen er ook foto’s van objecten uit de kunstcollectie op te vinden zijn.

Nederland
Beelden voor de toekomst - Audiovisueel erfgoed NederlandIn het project 'Beelden voor de Toekomst' redden zes instellingen een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed van Nederland door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerde materiaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor onderwijs en het publiek. De instellingen helpen de erfgoedsector te vernieuwen door de opgedane expertise, kennis en ervaring te delen.Nederland
Bovenlichten, Snijramen en andere geveltekens in NederlandWelkom op de site van bovenlichten en metseltekens.
Misschien loop je er vaak ongemerkt aan voorbij. Sommige van de oude huizen in onze binnensteden en dorpskernen hebben een versierend ornament boven de voordeur. Het raampje waarin dit ornament is opgenomen noemen we een bovenlicht.
Op deze site heb je de mogelijkheid deze ornamenten met elkaar te vergelijken en zo ontdek je gaandeweg steeds meer verschillen en zie je welke symbool-motieven er zijn toegepast.
Nederland
CKplus Cultuur Historische StadswandelingenEen overzicht van 503 stadswandelingen in heel Nederland.
Op te zoeken per plaats/stad.
Nederland
Collectie Brands - Museum - Erfgoedcentrum - Rariteitenkabinet -U zoekt in: 16.954 beschrijvingen
Laat u verrassen door de collecties van Jans Brands met o.a. het leenmannenregister uit 1381, de brief van Hugo de Groot (1621), voorwerpen uit onze veengeschiedenis en WO II. Totaal 70.000 objecten. Aanwezig een museumcafé, een filmzaal en het educatieve wandelbos voor kinderen. De Collectie Brands is opgenomen in fiets- en wandelroutes rondom het Oosterse bos, de oude Veenweg en het IJstijdpad bij het Koning Willem Alexander Kanaal.
NL(Drenthe)
Cultuurwijs - Reis door cultuur in NederlandDe Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel wordt van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma.
Al meer dan 2.500 basisscholen doen mee aan CmK binnen verschillende regionale programma’s in het hele land! Nieuwsgierig? Bekijk wie er al mee doen via de link . Wellicht kan je aansluiten bij een programma in de buurt!
Nederland
De Bijzondere Collecties van de UniversiteitsbibliotheekDe Bijzondere Collecties omvatten het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. De ruim duizend deelcollecties bestaan uit zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, prenten, foto's en nog veel meer. Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, cartografie, letterkunde, grafische vormgeving en zoölogie is dit een van de grote erfgoedbibliotheken in Europa.
Het erfgoed in de Bijzondere Collecties vertegenwoordigt vele disciplines in wetenschap en kunst en telt tal van onvervangbare werken met museale kwaliteit, van eeuwenoud tot hedendaags. De verzamelingen staan ten dienste van onderwijs en onderzoek, maar ook van een algemeen publiek. Stukken kunnen geraadpleegd worden in de moderne onderzoekzaal en via online beeldbanken. Ze worden uitgelicht in tentoonstellingen, lezingen en presentaties.
Nederland
De Collectie van het Nationaal Onderwijsmuseum te DordrechtAlle onderwijsmiddelen die ooit op een school in Nederland of in de voormalige koloniën gebruikt zijn, hebben we in huis. Schoolplaten, inktpotten, atlassen, foto’s, films, het is er allemaal.
In totaal beheert het museum meer dan 350.000 voorwerpen die op de één of andere manier iets met onderwijs te maken hebben.
In het linker menu kunt u meer lezen over de objecten, voorwerpen die momenteel in bruikleen zijn bij andere musea of instellingen en het doen van onderzoek. Tot slot kunt u hier antwoord vinden op veelgestelde vragen over de collectie en het verzamelbeleid.
Nederland
De fotocollectie van het Nationaal ArchiefAbout the Nationaal Archief historical photo collections
The Nationaal Archief photo collection consists of more than 2 million photos that cover a period of more than a hundred years of national and international history. More than 500,000 digitalised photographs can already be viewed in low resolution on our at online image bank . Over the course of the next few years, the majority of the Nationaal Archief’s photo collection will be digitalised in high resolution as part of the Images for the Future project. The Nationaal Archief manages important documentary photograph collections. These collections contain genres and subjects such as press photography, social and historic documentary photography, reports on the former Dutch colonies, football and the Royal Family.

De fotocollectie van het Nationaal Archief bestaat uit meer dan 2 miljoen foto’s die een periode van honderd jaar nationale en internationale geschiedenis bestrijken. Meer dan 500.000 gedigitaliseerde foto’s zijn al in lage resolutie te bekijken op de online beeldbank. Binnen het digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst zal het belangrijkste deel van de fotocollectie van het Nationaal Archief in de komende jaren beschreven en in hoge resolutie gedigitaliseerd worden. Het Nationaal Archief beheert belangrijke documentaire fotocollecties. Deze collecties bevatten genres en onderwerpen als persfotografie, sociale en historische documentaire fotografie, reportages over de voormalige Nederlandse koloniën, voetbal en de Koninklijke familie.
Nederland
De Koloniehof in FrederiksoordVrijwilligers van de Maatschappij van Weldadigheid zijn vanaf 1992 bezig de gegevens van kolonisten in de computer in te voeren. Meer dan 40.000 namen zijn ingevoerd. Ze zijn te raadplegen via de computer in de Koloniehof in Fredriksoord en via link . Circa 1 miljoen Nederlanders zijn nazaat van deze personen.NL(Drenthe)
De molendatabase van België en NederlandNederlandse Molendatabase is de verzameling van het complete, werkende Nederlandse bestand van molens, samengesteld door molenminnend Nederland voor iedereen met een interesse in molens. De molendatabase is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van honderden liefhebbers van molens. De Molendatabase is de eerste volledige inventarisatie van Nederlandse molens op het internet en bestaat sinds augustus 1999. Sindsdien heeft de molendatabase 8,3 miljoen bezoekers gehad (stand juli 2014).

Iedere nieuwe aanvulling (tekst of foto's) is van harte welkom.
België / Nederland
De Nederlandse LiederenbankIn de Nederlandse Liederenbank zijn bijna 170.000 Nederlandse liederen ontsloten, van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw.
Het gaat om liefdesliederen, spotliederen, geuzenliederen, psalmen en andere religieuze liederen, volksliederen, kinderliederen, sinterklaas- en kerstliedjes en nog veel meer. Bronnen van de liederen zijn liedboeken, liedbladen, liedschriften en veldwerkopnamen.
Van elk lied is de bron aangegeven waar de tekst en eventueel de melodie is te vinden. In een aantal gevallen kan direct worden doorgeklikt naar de gehele tekst van het lied of naar de melodie of een geluidsopname.
De Nederlandse Liederenbank wordt geproduceerd op het Meertens Instituut in het Documentatie- en Onderzoekscentrum van het Nederlandse lied in samenwerking met diverse partners. Daar wordt voortdurend verder gewerkt aan zowel de presentatie als aan de inhoud van de Nederlandse Liederenbank.
Wat zit er in de Nederlandse Liederenbank? link
Nederland
Der Genealogische Abend: Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land LippeDer Genealogische Abend wurde 1969 vom Rechtsanwalt Dr. Paulsdorf aus Detmold ins Leben gerufen. Die Teilnehmer treffen sich, um sich über ihr Hobby Familienforschung in loser Runde zu unterhalten und Erfahrungen auszutauschen. Es werden Probleme besprochen, nicht bekannte Begriffe geklärt oder Lesehilfe gegeben. Meistens findet noch ein kleiner Vortrag statt. Seit sich der Kreis 1997 als 7. Vereinsgruppe „Familienforschung'' dem Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein für das Land Lippe (NHV) angeschlossen hat, trifft man sich im Landesarchiv NRW dem Staatsarchiv in Detmold. An den Abenden nehmen meistens 20 – 25 Personen teil. Es sind Männer und Frauen aus jeder Alters- und Berufsgruppe, die gerade erst mit der Familienforschung beginnen, oder schon viele Jahre betreiben.
Der Nachlass unseres verstorbenen Mitgliedes Helmut Schering ist im Staatsarchiv einzusehen und von lippischen Familienforscher eine oft benutzte Quelle.
Haben Sie Interesse an Familienforschung oder betreiben sie schon ?
Dann nehmen Sie doch einfach mal an einem Abend teil. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Nederland
Digitale bijzondere collecties uit de Universieteitsbibliotheek van Utrecht.De Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht bestaan uit vele omvangrijke collecties handschriften, gedrukte boeken van vóór 1901, zeldzame en kostbare gedrukte werken van latere datum en land- en zeekaarten. De bibliotheek draagt de zorg voor de verwerving, conservering, ontsluiting en beschikbaar-stelling van dit materiaal.
De Bijzondere Collecties bieden studenten, docenten, wetenschappers en andere belangstellenden een grote verscheidenheid aan onderzoeks-materiaal. Ook met tentoonstellingen, publicaties, lezingen en presentaties wil de Universiteitsbibliotheek Utrecht wijzen op het belang van dit culturele erfgoed voor onderwijs en onderzoek.

Het Digitaal Repertorium Bijzondere Collecties geeft een overzicht van de thematische collecties, voor zover ze duidelijk als zelfstandige collectie getraceerd kunnen worden, doordat ze zijn bijeengeplaatst en/of apart zijn ontsloten via een eigen catalogus, inventaris of standlijst. Ze bestrijken vrijwel alle gebieden van wetenschap. Het kunnen handschriften zijn of gedrukte werken, historisch of recent materiaal. Het merendeel betreft de humaniora, vanouds de gebieden waar handschriften en gedrukte werken de belangrijkste bronnen vormen.
Nederland
DotKa Data werkt samen met het Kadaster aan......Originals: Beeldbank met Kadaster en WOII luchtfoto's en kaarten
Dotka Originals is een online dienst waar al meer dan 446.000 gedigitaliseerde luchtfoto's en kaarten van de afgelopen 200 jaar te bestellen zijn. Luchtfoto's zijn vanaf de jaren dertig opgenomen, en als afdrukken in archieven bewaard gebleven. Dotka heeft deze afdrukken van ca 18x18 tot 23x23 cm hoogwaardig gescand en samen met de bijbehorende gegevens online gezet. Topografische kaarten zijn er vanaf 1809. De dekking is per gebied verschillend.
Dotka Originals toont alle producten; het aantal is zichtbaar. Vervolgens kun je filteren op locatie, jaartal of andere criteria, waarmee je het zoekresultaat kleiner maakt en zo beter laat aansluiten bij je vraag.

Mosaic: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in beeld.
Hoe werkt de Dotka Shop? Kies uw omgeving door een postcode + huisnummer of een plaats- of straatnaam op te geven. Vervolgens drukt u op de rode knop 'Zoek locatie'. Op basis van de opgegeven locatie zoekt het systeem welke luchtfoto's en kaarten er beschikbaar zijn. U kunt precies zien in welke jaren uw locatie is gefotografeerd. Hiervan kunt u er één tegelijk selecteren in de 'rollerbalk'.

Dotka Report is een kant en klaar rapport met luchtfoto’s en kaarten van 1809 tot 2011. De digitale collectie bevat tot wel 45 lagen van elke locatie in Nederland. Dit levert een unieke kijk op historische gebeurtenissen, landschappen en ontwikkelingen: Inpoldering, ruilverkaveling, de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de stedelijke expansie in de jaren ’70; Met Dotka Report is de Nederlandse geschiedenis van 1809 tot 2011 inzichtelijk, toegankelijk en snel inzetbaar.
Nederland
ECARTICO (EConomic and ARTIstic COmpetition).Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725
ECARTICO is a comprehensive collection of structured biographical data concerning painters, engravers, printers, book sellers, gold- and silversmiths and others involved in the ‘cultural industries’ of the Low Countries in the sixteenth and seventeenth centuries. As in other biographical databases, users can search and browse for data on individuals or make selections of certain types of data. However, ECARTICO also allows users to visualize and analyze data on cultural entrepreneurs and their ‘milieus’.

Browsing persons by 'surnama' starting with 'A'.

Overview: The database currently (11-2016) contains biographical data on 25&#8239;615 persons.
Painters: 7&#8239;889
Engravers: 1&#8239;304
Booksellers, printers and publishers: 900
Gold- and silversmiths: 1&#8239;965
Sculptors: 215
Nederland
Erfgoed en Locatie (incl. WatWasWaar)De collectie scans van de Kadastrale Kaarten 1811-1832 uit WatWasWaar is inmiddels overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De scans van de verzamelplans, minuutplans en OAT-bladen zijn online te raadplegen via de Beeldbank van de RCE op link

Er zijn verschillende manieren om in de Beeldbank de scans te vinden, sorteren en filteren:
Per provincie (11)
Per gemeente (van destijds) b.v. als eerste startpunt: link.
Per collectie (Minuutplans, O.A.T.'s, Verzamelplans)
Op onderwerpen (voorbeelden)

Nederland
Erfgoedvereniging HeemschutDe Bond Heemschut bestaat sinds 1911 en zet zich al meer dan 100 jaar onafgebroken in voor het behoud van cultureel erfgoed. Heemschut betekent letterlijk het schutten (beschermen) van het heem (de eigen omgeving). Als erfgoedvereniging zetten we ons in voor de bescherming van waardevolle objecten en gebieden. Van een bedreigde theekoepel tot de verrommeling van Nederland, bijvoorbeeld langs de snelwegen.
Op deze pagina vindt u ook een overzicht van bedreigd Nederlands erfgoed. Heemschut probeert op verschillende manieren deze cultuurmonumenten te beschermen. De provinciale commissies zetten zich in voor het behoud van ''vergeten'' monumentale waarden. Ook u kunt uw steentje bijdragen om waardevolle monumenten te behouden door het meldpuntformulier in te vullen.
Nederland
Forten-informatie Nederland en BelgieOp deze website vind je verwijzingen en algemene informatie over, in Nederland of door Nederlanders buiten Nederland gebouwde, voormalige verdedigingswerken, militair erfgoed, oorlogs- en crisisvoorbereiding en aanverwante zaken.
Het doel is om een centrale plek op internet te hebben waar (Nederlandstalige) mensen van diverse pluimage voldoende informatie over verdedigingswerken kunnen vinden.
De opzet is heel breed maar ondiep: zo veel mogelijk laten zien maar anderen de ruimte laten en inspireren om een aanvullende website te ontwikkelen.
België / Nederland
Fotoalbum Noordnl.nl (uit de jaren 1925-1940)Op 16 April 2013 is de bedenker en eigenaar van deze website, Hendrik Jan Boer , overleden. Zijn familie laat via deze weg weten dat de website operationeel blijft. Deze site toont de vele dorp- en stadsgezichten van Noord Nederland Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. De foto's komen uit de weekbladen Het Noorden in Woord en Beeld, Eigen Erf in Woord en Beeld en Fan Fryske Groun uit de jaren 30. De bladen van de jaren 1925 t/m 1940 waren gezinsbladen die eens per week op vrijdag verschenen.Nederland
Fotogerij van Erik Springelkamp (op Picasaweb)Mooie foto''s uit het Noorden van Nederland. Een toelichting ontbreekt.Nederland
Geheugen van Drenthe: Encyclopedie DrentheThema’s: Ontdek de thema’s van de Digitale Drentse EncyclopedieNL(Drenthe)
Geheugen van Nederland: Atlas Andries Schoemaker (1660-1735)2.588 resultaten voor: Atlas Schoemaker.
Op basis van uw zoekopdracht ‘Atlas Schoemaker’ vonden wij op Delpher.nl:
166 boeken in de basiscollectie
205 boeken in de Googlecollectie
288 krantenartikelen
157 tijdschriften
Nederland
Gemeente-archief Coevorden (+geschiedenis van Coevorden)Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. De volgende inventarissen van de archieven van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo zijn beschikbaar: 
Inventaris archieven Coevorden 1814-1851
Inventaris archieven Coevorden 1851-1934
Inventaris archieven Dalen
Inventaris archieven Oosterhesselen 1814-1919
Inventaris archieven Sleen 1817-1945
Inventaris archieven Zweeloo 1811-1975

Sinds kort zijn de openbare akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters beschikbaar op link
De archieven van Coevorden 1407-1814 bevinden zich in het Drents Archief te Assen en kunt u daar ook raadplegen. Een inventaris ligt bij de gemeente ter inzage.

Verder is er een fotoarchief, een bibliotheek en een uitgebreide documentatie over historische aspecten aanwezig.
De historische gegevens, de geschiedenis van de gemeente en documentatie kunt u op een speciale website link.
Duitsland / Nederland
Gemeentenatlas NL (OpenTopo.nl )OpenTopo.nl biedt gedetailleerde actuele kaartbladen waarin het beste uit open geodata-bronnen is gecombineerd. De kaartbladen zijn vrij te gebruiken onder de CC BY licentie. Klik op een hokje op de indexkaart om een kaartblad te downloaden (jpg, 400 pix/km) en op te slaan. De bladindeling volgt die van de Basisregistratie Topografie van het Kadaster.

Andere mogelijkheden:
• GeoTIFs van deze kaartbladen zijn te downloaden via NLextract-data.
• Bekijk de volledige kaart in de Map5 viewer.
• Drukwerk (papier) op hoge resolutie van OpenTopo kaarten op deze schaal is te bestellen via Uitgeverij 12Provinciën.
• Kaartbeeld is ook beschikbaar als ESRI REST Webservice. Met dank aan Joris Bak van ESRI.
• De JPGs georefereren in een GIS pakket? Gebruik de Worldfiles, met dank aan Just van den Broecke en Frank Steggink.
Nederland
Genealogisch Erfgoed Magazine (GEM) (Uitgever Dick Kranen)Het Genealogisch Erfgoed Magazine (GEM) is de voortzetting van Ons (genealogisch) Erfgoed, dat van 1993 t/m 2009 werd uitgegeven door de heer H.M. Lups. Per 1 januari 2010 heb ik, Dick Kranen, het stokje van hem mogen overnemen. Ik nodig u uit eens rond te neuzen op deze site. Wilt u weten welke onderwerpen vanaf 2010 zijn gepubliceerd, u kunt het nazien op de pagina Artikelen GEM. De inzage van deze artikelen is wel voorbehouden aan abonnees van GEM en leden van Prometheus.

Vrij toegankelijk zijn:
-Portfolio Dick Kranen: De door mij,uit onderzoek naar mijn familie, opgestelde genealogieën én de resultaten uit mijn eigen archief-onderzoek.
-Extra artikelen.
Nederland
Geodesie - Hollandse Cirkel - LandmeetkundeDe stichting De Hollandse Cirkel is opgericht op 16 juni 1998 en heeft als doel de bevordering van de belangstelling voor de historie van de Geodesie. Geodesie houdt zich kortweg bezig met:
de Vorm van en de Plaatsbepaling op en om de Aarde en levert
Geografische Informatie.

Nederland
Geschiedenis Orgels in DrentheEen beschrijving van de orgelgeschiedenis van Drenthe per plaats en kerkNL(Drenthe)
Gevangenismuseum VeenhuizenWist u dat tenminste één op de zestien Nederlanders voorouders heeft, die een heropvoeding hebben ondergaan in de Drentse paupergestichten van de 19e eeuw? Dit heeft het CBS berekend naar aanleiding van het succesvolle boek Het Pauperparadijs van Suzanna Jansen. De auteur, zelf een nakomeling van deze gestichtsbewoners, blijkt dit lot te delen met meer dan 1 miljoen landgenoten.Nederland
Heeft u voorouders gehad in een klooster ?De collecties van Klooster Sint Aegten worden in de komende jaren opgebouwd en ontsloten. Het centrum beoogt de geschiedenis van het Nederlands kloosterleven in al zijn aspecten en verschijningsvormen vast te leggen. Daartoe worden in het erfgoedcentrum archieven ondergebracht, bibliotheekmateriaal, audiovisuele bronnen, en kunst- en cultuurhistorische objecten. Uiteindelijk zullen alle collecties raadpleegbaar zijn via het internet.Nederland
Het Geheugen van NederlandIedere afbeelding, tekst en film in Het Geheugen maakt deel uit van een speciale digitale collectie. De collecties zijn op hun beurt gerangschikt onder een aantal hoofd- en subthema''s. Er zijn de volgende thema''s:Geschiedenis en samenleving:Kolonisatie,verstedelijking, oorlog, het Huis van Oranje en de verzorgingsstaat: belangrijke thema''s uit het Nederlands verleden.Ruimte en omgeving:Het aanzicht van de lage landen: landschap, natuur, vondsten uit de bodem, verstedelijking en de eeuwenoude band met het water.Kunst en cultuur:Van Jeroen Bosch tot Peter van Straaten en van straatliedjes tot dichtkunst: erfenissen uit de nationale (volks)cultuur.Media en communicatie:Nederland in het mediatijdperk: opkomst van radio, tv, film en andere vormen van populaire cultuur.Nederland
Het GruuthusehandschriftGruuthuse is een middeleeuws handschrift met liederen en gebeden dat rond 1400 is ontstaan in Brugge. Een groep vrienden zingt over de maagd Maria, over de tere liefde, maar ook over dronkenschap en seks. Wonder boven wonder is het handschrift waarin dit alles is opgeschreven bewaard gebleven, compleet met noten voor de muziek. Gruuthuse is niet de schrijver van dit handschrift of de liederen die erin staan. Het is wél de naam van een rijke Brugse koopman die het geheel rond 1460 in zijn bezit krijgt. Bij die gelegenheid laat hij zijn naam en wapenschild in het handschrift zetten.België / Nederland
Het Historisch NieuwsbladArchief: Het naslagwerk bevat de titels van alle artikelen die vanaf 2000 in Historisch Nieuwsblad zijn verschenen.
Blader eens door alle artikelen van ons boeiende tijdschrift.

Specifiek zoeken: Heel gericht zoeken kan ook op basis van alle onderstaande velden. Vul je meer dan één veld in, dan wordt gezocht naar artikelen die voldoen aan die betreffende combinatie.

Nederlands-Indië (Lasso)
De Indische archipel was van groot belang voor de welvaart in Nederland en voor het aanzien van het land in de wereld. Het laatste speelde vooral vanaf de negentiende eeuw, toen men het gevoel had internationaal gezien geen land van betekenis te kunnen zijn zonder koloniën.
Indië / Nederland
Het Nederlands StoommachinemuseumHet museum houdt de geschiedenis van de stoommachine levend door stoommachines te verzamelen, te restaureren en te onderhouden.
Het museum is gevestigd in het voormalig stoomgemaal ‘Vier Noorder Koggen’ aan het IJsselmeer. Het stoomgemaal is al ruim 100 jaar oud (gebouwd in 1907) en werkt nog steeds!
Wilt u ons museum een bezoek brengen? Houd er dan rekening mee dat we op speciale dagen de grote machines laten draaien, op weer andere dagen zijn de kleinere aan de beurt. We zijn alle dagen van de week, behalve op maandag open van 10.00 u tot 17.00 u open.
Nederland
Het NMM maakt onderdeel uit van de Stichting Defensie Musea (SDM).Het legermuseum vindt zijn oorsprong in de grote privéverzameling van F.A. Hoefer (1850-1938). Om zijn her en der verspreide collectie een waardig onderdak te verschaffen en toegankelijk te maken voor het publiek betrok hij kasteel De Doorwerth, gelegen in de uiterwaarden van de Rijn vlakbij Arnhem. Prins Hendrik gaf het de naam Nederlandsch Artillerie Museum en verrichtte op 5 augustus 1913 de officiële opening.
Gaandeweg kon Hoefer de lasten voor onderhoud aan het kasteel en de verzameling niet meer alleen opbrengen. Het lukte hem niet om van het museum een rijksmuseum te maken, maar het werd wel in 1921 in de organisatie van het ministerie van Oorlog opgenomen en ondergebracht bij de Generale Staf. De minister bleek met deze constructie minder gelukkig en in 1928 bracht men de collectie in een stichting onder met de naam Het Nederlandsch Legermuseum.

U kunt zoeken in 270.500 items (w.o. Hoefer)
Nederland
Het Open-lucht-museum te ArnhemVan het leven en werken op het platteland is de aandacht verlegd naar de cultuur van het alledaagse. Daarnaast komen de historische presentaties steeds meer tot leven. In het museumpark ontmoet u bijvoorbeeld de radmaker en de molenaar die u hun werk demonstreren maar ook wordt u verrast door geuren, geluiden en multimediapresentaties die heel goed passen in de historische ambiance.
Met de realisatie van de opzienbarende museale HollandRama en het nieuwe Entreepaviljoen met tentoonstellingszalen en auditorium in 2000, opende het Openluchtmuseum de ingang naar de toekomst.
In de jaren die volgden ontwikkelde het Openluchtmuseum een heel eigen museologie. Het haalde onderwerpen naar binnen die door traditionele musea lang buiten de poorten werden gehouden; omdat ze niet aansloten bij het traditionele beeld van de Nederlandse cultuur. Zo wordt de hedendaagse ontwikkeling op het platteland belicht in een monumentale woonboerderij die moest wijken voor de aanleg van de HSL.
Over nieuwe Nederlanders wordt verteld in de Molukse Barak; hier wordt de beladen geschiedenis van de aankomst van Molukkers en hun eerste jaren in dit koude land tot leven gebracht.
Ook de theatrale presentatie over de Oostgroningse landarbeiders-staking in 1929 - die bijna een jaar duurde - belicht de schaduwzijde van onze geschiedenis.
Nederland
Het Utrechts Psalter tot leven gewekt.Een Psalter is een liedboek uit de Bijbel (Oude Testament). Christenen en Joden gebruikten en gebruiken het bij hun gebeden en diensten. Het Utrechts Psalter is wereldberoemd vanwege de spectaculaire illustraties. Het meesterwerk is rond 830 gemaakt in of nabij de Franse stad Reims en kwam na allerlei omzwervingen in 1716 in Utrecht terecht.
Het Utrechts Psalter is het meest kostbare handschrift dat zich in een Nederlandse collectie bevindt. Over geen enkel middeleeuws handschrift in Nederlands bezit is zoveel geschreven en zijn zoveel reproducties gepubliceerd. In het liedboek zijn 150 psalmen en zestien Bijbelse liederen en gebeden stuk voor stuk op een bijzondere manier geïllustreerd. Het handschrift leest als een stripverhaal waarin delen uit de teksten boven de psalm zijn afgebeeld.
Het volledige Utrechts Psalter is nu online in te zien. Een geannoteerde editie met uitleg bij de afbeeldingen volgt binnenkort.
Nederland
Het Veenpark in Barger-Compascuum (bij Emmen)Het Veenpark biedt geweldig veel om te zien, te doen, te ontdekken en te leren. In het grootste museum van Nederland kunt u weids genieten maar de afstanden zijn klein door het nostalgische vervoer.
Ontdek het Veenpark per stoomtrein, of maak gebruik van het turfschip. Bezoek het Aole Compas (een dorp van plaggenhutten op het verende veen) en Bargermond (een dorp in het veen, ontstaan langs de kanalen). Met kerk, kroeg, school en dorpsleven tot 1966.
NL(Drenthe / Groningen)
Historie Zwartsluis (met veel DTB-gegevens)Wat we zelf 'in huis' hebben:
-Geboortegegevens (1811-1912) Burgerlijke Stand Zwartsluis.
Deze gegevens zijn niet te vinden op wiewaswie.nl. In dit bestand zijn in één oogopslag kinderen te vinden van bepaalde ouders. Eigen bewerking (download)
-Lidmaten Hervormde Kerk, 1787-1895 (download: 1787-1826, eigen bewerking & 1828-1895, bewerking van A.B. Broekman)
-Gegevens uit doopboeken van vóór 1811 (download: 1657-1729, 1729-1778 & 1778-1821)
-Gegevens uit trouwboeken van vóór 1811 (download)
-Belastingen opgelegd door de Staten van Overijssel (bekijk alle documenten)

Alle aktes van de Burgerlijke Stand die openbaar zijn, hebben we in digitale vorm in onze computer opgeslagen. Liefst 25 GB! Een beetje te groot voor deze website, maar wij nodigen u van harte uit om alle aktes te komen bekijken in Zwartsluis!
NL(Drenthe / Overijssel)
Historisch onderzoeksbureau KleioskoopKleioskoop is een bedrijf voor geschiedenis-onderzoek opgericht in 2000 door historicus Bernardine Beenackers. De naam is een samenvoeging van Kleio en caleidoscoop. Kleio is de muze van de geschiedenis en de caleidoscoop vormt steeds nieuwe figuren uit dezelfde elementen. Dat geeft de wijze weer waarop Kleioskoop naar geschiedenis kijkt.
Kleioskoop verzorgt maatwerk voor erfgoedinstellingen, overheden, scholen en particulieren. Specialiteit is de geschiedenis van de eigen omgeving, dat overal in Nederland kan zijn. De projecten zijn zowel voor kinderen als voor volwassenen.
Nederland
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart - BalkbrugDe HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Carspel Oderen (Odoorn)Op 2 oktober 1997 is de Historische Vereniging Carspel Oderen opgericht. Een historische vereniging die de gehele voormalige gemeente Odoorn als werkgebied heeft en zich bezighoudt met de historie van de eigen woonomgeving. Tijdens de oprichtingsvergadering werd door de leden besloten de historische vereniging Carspel Oderen te noemen. De gemeentegrenzen van de voormalige gemeente Odoorn vallen nagenoeg samen met de grenzen van het oude kerspel. Bij het kerspel hoorden zowel het veen- als het zandgedeelte. Oderen is de oudste naam voor Odoorn. Dit valt te lezen in een stokleggingsbrief uit 1376. Gekozen is voor de oude schrijfwijze van kerspel, namelijk Carspel. De Historische Vereniging Carspel Oderen heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor en het vergroten van de kennis bij het publiek van de geschiedenis van de voormalige gemeente en het bevorderen van het waardebesef met betrekking tot het historisch erfgoed, alles in de ruimste zin van het woord. De vereniging telt momenteel ruim 400 leden, zowel wonend in de voormalige gemeente als ver daarbuiten.NL(Drenthe)
Historische Vereniging Hasselt (Blad: Hasselt Historiael)Hasselt ligt aan het Zwarte  Water, uitloper van de Vecht. Dit water had een open verbinding met de Zuiderzee, nu IJsselmeer. Hasselt werd als zodanig een handige plaats voor de scheepvaart, voor aanvoer en doorvoerhandel, ook van personen uit Duitsland. Hasselt lag in een gebied dat geregeerd werd door de bisschop van Utrecht (Het Sticht), namelijk Het Oversticht. Daar de bisschop bij vijandelijke invallen zelf niet zo gauw ter plaatse kon zijn met een leger moest hij in het Oversticht bondgenoten hebben. Zo hielpen in 1227 ridders uit Hasselt hem tegen opstandige Drenten (Slag bij Ane). Maar er waren ook machtige edelen die tegen hem opstonden (Van Eerde, Van Voorst, Van de Rutenborg, enz.).
Omstreeks 1252 kreeg Hasselt stadsrecht van bisschop Hendrik van Vianden. Wat eerst een nederzetting was werd nu een stad. Het principe van de middeleeuwse burcht ontstond. Er kwam een ommuring met daar om heen een gracht en daarbuiten vaak weer ophogingen (wallen). Hierdoor konden inwoners veiliger wonen. Ondanks enkele veranderingen heeft Hasselt zijn historische karakter voor een groot deel weten te behouden. De historische binnenstad van Hasselt en zijn verdedigingsgordel zijn in 1982 aangewezen als beschermd stadsgezicht. In de binnenstad bevindt zich een stadsdeel met grote historische waarde: de grachtengordel met de Brouwersgracht, Prinsengracht, Baangracht en Heerengracht. Dit deel van de stad ontleent zijn ‘belevingswaarde’ vooral aan de grachten, kades en monumentale panden. In totaal kent Hasselt ruim 70 rijksmonumenten.

Met het oog op de geschiedschrijving van Hasselt is het oude archief van onschatbare waarde. Voor zover bekend is het nooit door brand geteisterd. Het archief is daardoor, zowel in omvang als betekenis, één van de belangrijkste in Overijssel. Doordat er zoveel bewaard is gebleven, geeft het een zeer consistent overzicht door de eeuwen heen. Het archief wordt momenteel beheerd door de gemeente Zwartewaterland. Om de toegankelijkheid en juiste conserveringscondities ook voor de toekomst te waarborgen, is het archief inmiddels ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Nijeveen en Kolderveen (vroeger Nieveen en Colderveen)Fraaie site van de Historische Vereniging Nijeveen; ze geeft ook een kwartaalblad uit dat indertijd de naam Diekpraot heeft gekregen naar de dijken Dorpsstraat en Kolderveen. Ook is er een Beeldbank: er staan nu meer dan 2.000 foto's op. Jammer genoeg ontbreken veel namen. Misschien kunt u ons helpen. Heeft u interesse in de geschiedenis van Nijeveen/Kolderveen? Misschien kunt u eens in overweging nemen lid te worden van onze vereniging.NL(Drenthe / Overijssel)
Johannes Vermeer en tijdgenoten - LucasgildeA multimedia encyclopedic 2000+ page web site on
Johannes Vermeer & life in Delft
New: Private lectures / Vermeer Tours and Public speaking engagements.
Met o.m. 2 doorzoekbare boeken over het Lucasgilde van Obreen.

Nederland
Kenniscentrum Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is uw adviseur.Stichting DEN is het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN is er voor archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen.Nederland
Kerken in Beeld (Fotoarchief Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed)In 1965 is het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed (voorheen Instituut voor Liturgiewetenschap) begonnen met het aanleggen van een fotoarchief van kerkgebouwen in Nederland. Dit omvat inmiddels ca. 3.000 kerken met in totaal zo’n 60.000 opnames van zowel historische als moderne gebouwen, zowel protestants als katholiek. Van iedere afzonderlijke kerk is een systematisch opgebouwd dossier aanwezig, met daarin oude afbeeldingen (voor zover beschikbaar), gevolgd door exterieuropnames (overzicht en details) en interieuropnames (idem).
De bestanden in dit archief zijn vrij te downloaden en te gebruiken. Voorwaarde bij publicatie is een duidelijke vermelding van de rechthebbende, op de volgende wijze: Foto collectie Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed, Rijksuniversiteit Groningen. N.B. alle fotorechten berusten bij het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, reproductie zonder bronvermelding wordt bestraft.
Deze databank en alle foto’s die erin zitten zijn gratis beschikbaar gesteld. Met de ontwikkeling en het beheer van deze website zijn echter wel kosten gemoeid. Iedere vrijwillige bijdrage wordt daarom zeer op prijs gesteld.
Nederland
Kerken-in-Beeld Rijksuniversiteit Groningen (Fotoarchief Inst. v Chr. Cult. Erfgoed)Kerken vormen het leeuwendeel van de monumenten in ons land. Hun bouw en inrichting vormt een spiegel van onze cultuurgeschiedenis. Ze werden gebruikt voor de viering van de eredienst (protestants, katholiek), maar daarnaast getuigen ze ook van stijlontwikkelingen in kunst en architectuur, economische omstandigheden, sociale verhoudingen, de invloed van het wereldlijk gezag en opvattingen van restaurateurs.
In 1965 is het Instituut voor Liturgiewetenschap (nu Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed) begonnen met het aanleggen van een fotoarchief van kerkgebouwen in Nederland. Inmiddels zijn ca. 3.000 kerken hierin vertegenwoordigd met in totaal zo'n 60.000 opnames van zowel historische als moderne gebouwen, protestants en katholiek. Ieder dossier is systematisch ingedeeld: per kerk bestaat het eerste deel uit oude afbeeldingen (voor zover beschikbaar), gevolgd door exterieuropnames (overzicht en details) en interieuropnames (idem).
De kerken zijn nu nog alleen per plaats raadpleegbaar. In de nabije toekomst moeten deze per kerk in afzonderlijke mappen geordend zijn, en moet ook de datum van opname bij iedere foto zichtbaar zijn. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt! Uw financiële bijdrage voor dit werk wordt zeer gewaardeerd! (zie boven).
Nederland
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Landelijke Ver. tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (of LVBHB)De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig zet zich in om oude bedrijfsvaartuigen te bewaren.Het gaat om schepen, die meer dan 50 jaar geleden Hollands Glorie op de Nederlandse, Duitse en Belgische rivieren en kanalen hebben hoog gehouden. Dat zijn niet alleen vrachtschepen, maar ook vissersschepen, veerponten, parlevinkers en werkbootjes. Kortom: schepen van allerlei soort, zeilend, gesleept of met een motor, die de economie van Nederland draaiende hielden. Vrijwel alle schepen zijn in handen van particulieren, die hun schip vaak letterlijk van de sloop hebben gered. De schepen worden zonder (of met maar een heel klein beetje) subsidie, met veel liefde en kennis in de vaart gehouden. Hier vindt u ook de schepen van de leden van de LVBHB, gesorteerd op scheepstype: (evt. op naam)

-Aken, Tjalken, Klippers, Steilstevens, Westlanders, Stoom- en motorschepen.
-Sleep- en duwboten, Sleepschepen, Vissersschepen, Zeeschepen, Werkvaartuigen, Overige schepen.
Nederland
Maatschappij van WeldadigheidEen monumentaal bezit. In 1818 werd de Maatschappij van Weldadigheid opgericht om de grote armoede in Nederland te bestrijden. Al vanaf 1819 was er verplicht onderwijs, vanaf 1827 een verplicht Ziekenfonds en er was ook bejaardenzorg. Plaatsen: Veenhuizen, Fredriksoord, Willemsoord, Wilhelminaoord, Boschoord, Ommerschans.NL(Drenthe)
Maritiem Digitaal (zoeksysteem)Maritiem Digitaal is een gezamenlijke database van de belangrijke maritieme musea in Nederland. Zo kunt u alle maritieme databases van Nederland in één keer doorzoeken! Zeevaart, ScheepvaartNederland
Maritiem Museum Rotterdam (met database Maritiem Digitaal)Het Maritiem Museum Rotterdam is samen met het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam initiatiefnemer van de website Maritiem Digitaal. De site biedt gebruikers de gelegenheid objecten en literatuur te zoeken in relatie tot het maritieme verleden van Nederland. De gehele geregistreerde collectie van het Maritiem Museum is op link te raadplegen. Maritiem Digitaal is een gezamenlijke database van de belangrijke maritieme musea in Nederland, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden. Naast het opzoeken van gegevens kunt u ook zelf commentaar en foto- en videobestanden aan de informatie toevoegen.Nederland
Metamorfoze: Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren ErfgoedMetamorfoze is het nationale subsidieprogramma voor het behoud van papieren erfgoed; collecties van archieven, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Het doel van het programma is het conserveren van het, door versneld autonoom verval bedreigde, papieren erfgoed. Metamorfoze concentreert zich op materiaal van Nederlandse origine dat van nationaal belang is.
Metamorfoze subsidieert conserveringsprojecten die door erfgoedinstellingen worden uitgevoerd. Daarvoor zijn twee trajecten ingericht: Archieven en bijzondere collecties (ABC) en Boeken, kranten en tijdschriften (BKT). Daarnaast verstrekt het bureau tijdelijk subsidie voor het scannen van microfilms die eerder in het kader van Metamorfoze zijn vervaardigd.
Nederland
Mijnadres.org, bouwdossiers onlineOp zoek naar een bouwdossier of bouwtekening van een bepaald adres? Zoekt u bouwwerken van een bepaalde architect? Doet u onderzoek naar een bepaald type gebouw, zoals pakhuizen, fabrieken in de periode 1930-1950 of winkels? Wilt u meer te weten komen over de historische achtergrond van een bepaald adres? Wilt u ervaringen over historisch huizenonderzoek uitwisselen?

Op MijnAdres vindt u een overzicht van bouwdossiers van archiefdiensten in Nederland. Het gaat om negentiende- en twintigste-eeuwse dossiers van particuliere bouwwerken waarvoor bij de gemeente een vergunning aangevraagd moest worden.

Het Kennisportaal biedt tips voor historisch huizenonderzoek. Hiermee kunt u nog meer te weten komen over de geschiedenis van een bepaalde locatie. Wij zouden het kennisportaal graag samen met u verder uitbouwen. Als u interessante informatie of verwijzingen/links heeft, vult u dan het contactformulier in.

Beschikbare gemeenten (01-01-2016):
Aalburg, Amersfoort, Antwerpen?, Heusden, Mechelen?, Rotterdam, Schiedam, Waalwijk, Werkendam, Woudrichem,
België / Nederland
Monumenten in Nederland (12 delen; 1 per provincie)Monumenten in Nederland geeft een bondig overzicht van alle cultuurhistorisch waardevolle objecten en structuren. In dat overzicht staan beknopt de feiten vermeld over de waardevolle objecten en structuren, over grote en kleine bouwwerken en uit alle categorieën, van het artistieke meesterwerk tot de anonieme utiliteitsbouw, van heel oud tot tamelijk recent, van mooi tot merkwaardig en van kunst en ambacht tot industrie. Per kern - stad of dorp - ontstaat zo een samenhangend beeld van de cultuurhistorische waarden. Daarin zijn de resultaten verwerkt van de voortdurend aanzwellende publicatiestroom op regionaalhistorisch gebied. Behalve de ‘klassieke oude monumenten’ krijgt ook de jongere bouwkunst, uit de periode 1850-1940, ruime aandacht. Hiervan zijn na het onder auspiciën van de Rijksdienst in 1987-''93 voltooide Monumenten Inventarisatie Project (MIP) de relevante gegevens verwerkt. Het werk is samengesteld op basis van een uit 1987 stammend manuscript van drs. Margreet Tholens. Nederland
Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel ErfgoedVolkscultuur gaat over de cultuur van het dagelijks leven vroeger en nu. Bij volkscultuur horen alledaagse dingen, gewoonten en gebruiken, tradities en rituelen, normen en waarden, roots en identiteit. Als wij het over belangrijke tradities en rituelen met geschiedenis hebben, spreken wij over immaterieel erfgoed. Volkscultuur is belangrijk cultureel erfgoed waarin de identiteit van een samenleving zichtbaar is.Nederland
Nederlands Militair Erfgoed: De toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnenOp deze site worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie.
Enerzijds is het doel: objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp bij elkaar brengen.
Anderzijds is het doel: het toegankelijk maken van bronnen waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is.
Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.
Nederland
Nederlandse Middeleeuwse KastelenDeze site is gemaakt voor eindklassen HAVO en VWO en geschiedenis- studenten, daarnaast natuurlijk voor elke geïnteresseerde.
De site is een rijke bron voor iedere geïnteresseerde in kastelen. Van ruim 1200 kastelen is gestructureerde informatie verzameld. Van elk kasteel zijn bronnen en meestal foto's, prenten of plattegronden opgenomen. Daarnaast zijn er van diverse provincies eigen sites over kastelen/stinsen

In het zoekvenster (linkerkant, via Google zoeken) kun je op namen van kastelen, plaatsen of namen van kasteelheren en vrouwen zoeken.

In deze site gaat het om echte kastelen (definitie). Veel van deze middeleeuwse kastelen zijn verdwenen maar die zijn overgebleven zijn de moeite waard. Een aantal van deze overgebleven middeleeuwse kastelen zijn te bezoeken.Nederland
Ons ErfgoedWelkom bij onserfgoed.eu
Uw medewerking stellen wij zeer op prijs, foto`s en informatie zijn altijd welkom.
Wij wensen u veel kijkplezier en als u een berichtje in ons gastenboek wilt achterlaten zou dat erg leuk zijn.

Er is een totaaloverzicht beschikbaar van de aantallen per soort.
Een compleet overzicht van alle landen in het archief kunt u vinden onder archief.
Nederland
Ons Genenealogisch Erfgoed (met Oude beroepen)Genealogie beoefenen is niet alleen het vinden van zo veel mogelijk voorouders.
We willen in toenemende mate meer over die voorouders weten.
Enerzijds weten we dat we zijn zoals we zijn als erfenis van onze voorouders. Dit in verschillende opzichten. Dit betreft niet alleen ons lichaam en onze geest. Soms zijn er erfelijke kwalen, soms bijzondere talenten. Ook onze houding in het leven wordt in zekere mate door onze voorouders bepaald. In een aantal gevallen kan worden ingegrepen, bijv. bij bepaalde ziektes als borstkanker, al kan dat rigoureus zijn, bijv. door in bepaalde gevallen geen kinderen te krijgen. Met andere dingen kan je blij zijn. Als je muzikale voorouders hebt is de kans groot dat je daar ook iets van mee krijgt.
Je houding in het leven wordt, dacht ik, ook in sterke mate door je voorouders en hun ervaringen bepaald al kan dat mogelijk beïnvloed worden door bijv. mental coaches.  
Soms zijn er bronnen, die gegevens opleveren, maar waar bijna niemand bij stil staat, al komen er steeds meer via het internet beschikbaar, hetzij rechtstreeks, hetzij als tip.

17 jaargangen Ons (genealogisch) Erfgoed:
De inhoudsopgave van de 17 jaargangen per nummer.
De 17 Acrobat Reader Pdf-files per jaargang kunt u openen door op de jaargang van uw keuze te klikken.

Nederland
Plaatsengids.nl - Gegevens bij de plaatsnamenAardrijkskundig woordenboek van Nederland op internet. Opvolger van de Topografische gids van Nederland uit 1998. Iedere plaats heeft een homepage met statistische en cultuurhistorische informatie. Aanvullingen en opmerkingen zijn welkom!Nederland
Rabbels Warehouse (Old History)Mapsoverview America and the Netherlands link
New Netherland
Brazil and the Caribbean area
The Netherlands

Don't forget the wonderful source of old maps to be found at:
The Atlas of Mutual Heritage website link
Here you can search for maps, drawings, prints and paintings of locations related to the Dutch East India Company (Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC) and the West-Indische Compagnie (WIC)

Old Dutch Handwriting: link
Old Dutch alphabet
Old abbreviations
Marks
Nederland / Nederlandse Antillen / Verenigde Staten
Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van UtrechtDe Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht was een kloosterorde die sinds 1231 in Utrecht zetelt. Zij richtte zich oorspronkelijk vooral op de geestelijke vorming van de eigen leden, en ontwikkelde zich tot een charitatief vermogensfonds. Het vermogen wordt voor een belangrijk deel gevormd door in de loop der eeuwen verkregen agrarisch grondbezit.
In het verleden had de RDO Balije van Utrecht bezittingen - zogenaamde commanderijen - in diverse gebieden in Nederland. Deze voormalige commanderijen bevinden zich in de betreffende gemeenten en hun omliggende regio's. De RDO Balije van Utrecht richt zich met de financiële hulpverlening specifiek op deze gebieden.

De RDO Balije van Utrecht bewaart en beheert haar waardevol cultuurhistorisch erfgoed, waaronder het archief. Dit archief geldt als een van de fraaiste middeleeuwse archieven van Nederland, waarvan de oudste stukken dateren uit het begin van de 13e eeuw.

Het archief is online te raadplegen via link. Daarnaast bezit de RDO een unieke serie portretten van alle Landcommandeurs van de Balije van Utrecht, de zogenaamde kwartierstaten en een bijzondere collectie middeleeuwse munten.
Duitsland / Nederland
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (NL)Cultureelerfgoed: De Rijksdienst houdt zich bezig met onderzoek, advies en kwaliteitszorg als het gaat om de land- en scheepsarcheologie.
Monumenten: Kerken en kastelen, woonhuizen, molens, boerderijen en terreinen kunnen uniek en waardevol zijn voor ons land.
Cultuurlandschap: Het cultuurlandschap is het door menselijk denken en handelen bepaalde en gevormde deel van de Nederlandse ruimte.
Nederland
RTV Oost: uit het archief van de TV: Het OverstichtHistorisch programma, waarin 155 onderwerpen uit de Overijsselse geschiedenis nader belicht worden.
NB Klik op 'Gemist'
NL(Drenthe / Overijssel)
RUG: Overzicht van masterscripties LandschapsgeschiedenisFundamenteel onderzoek: Masterscripties
Scriptie-onderzoek studenten
De uitvoering van een eigen onderzoek ten behoeve van de eindscriptie vormt voor iedere master- of research master-student een belangrijke eerste stap op het terrein van het wetenschappelijk landschapsonderzoek.Soms vormt dit onderzoek ook de opmaat voor een promotie-onderzoek of andersoortig vervolgproject. Sinds 2008 zijn bij het Kenniscentrum Landschap diverse scripties afgerond en in bewerking.

Overzicht van masterscripties Landschapsgeschiedenis RuG
Verschenen scripties zijn vaak te downloaden (o.a. inz. Suriname)
Nederland / Suriname
Sjoa Drenthe’ nieuw Drents historisch-genealogisch erfgoedprojectHet gaat om een gedenkteken voor al deze oorlogsslachtoffers.
Tevens om een platform voor genealogen, familieleden en bekenden van deze oorlogsslachtoffers en andere geïnteresseerden.
Zij kunnen hun gegevens, foto’s, documenten, verhalen of ander materiaal bijdragen aan dit Drentse digitale monument. Hierdoor wordt deze website in de komende jaren steeds waardevoller Drents erfgoed.
Dit project biedt voor het eerst inzicht in alle Drentse oorlogsslachtoffers, waar zij woonden en in hun onderlinge familierelaties. Een samenvattend Informatieblad is op de website beschikbaar.
NL(Drenthe)
St. Menno van Coehoorn voor het behoud van historische verdedigingswerken De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies.
Gelukkig telt ons land nog een aantal vrij gave vestingsteden, onder andere Naarden en Willemstad. Dankzij het werk van de stichting hebben die nog hun oorspronkelijke vorm. 
Naast deze spectaculaire monumenten zijn er, over het hele land verspreid, nog vele andere oude militaire werken. Vaak hebben die een (cultuur)historische, architectonische, stedenbouwkundige of landschappelijke betekenis.

Ook in het buitenland zijn oude verdedigingswerken van Nederlandse herkomst te vinden. De stichting streeft eveneens naar bescherming van dit culturele erfgoed. 
Nederland
Stichting voor Surinaamse Genealogie - SSG (met database)De Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) heeft een website met aanwijzingen voor beginnende genealogen en een gebruikersforum specifiek gericht op stamboomonderzoek naar Surinaamse voorouders.
Ook is er een namendatabase aanwezig.
Zij geeft het blad ''''''''Wi Rutu'''''''' uit
Nederland / Suriname
Suriname 1599 - 1975De geschiedenis van de kolonie Suriname begint in het midden van de 18e eeuw. In 1770 verwierf de stad Amsterdam de aandelen in de kolonie Suriname uit particulier bezit. Daarmee kreeg het een meerderheidsbelang in dit overzeese wingewest. Ambtenaren, militairen, zendelingen, reizigers en wetenschappers doen verslag van hun verblijf in de kolonie en geven zo een beeld van de Nieuwe Wereld. Er verschijnen kaarten, boeken en plaatwerken over het gebied.
Deze collectie bevat kaarten, foto's, plaatwerken, gedrukte werken etcetera tot 1975, het jaar van Suriname's onafhankelijkheid.
Aan de collectie zijn verschillende pamfletachtige publicaties toegevoegd die het proces van Surinaamse zelfstandigwording begeleiden. Ook zijn toegevoegd vele Surinaamse uitgaven die door hun beperkte verspreiding moeilijk te vinden zijn.
De collectie bevat titels die vanaf de 17e eeuw over Suriname zijn verschenen. Reisverslagen bijvoorbeeld en plantershandboeken. De eerste woordenlijsten en beschrijvingen van land en volk. Natuurlijk een grote collectie kaarten. Er wordt veel informatie geboden over Suriname in de vorm van geschiedkundige, politieke, economische en rechtskundige verhandelingen.
Nederland / Suriname
Teylers MuseumTeylers Museum is opgericht als kennisinstituut voor kunst en wetenschap.
Het archief van het museum is compleet bewaard gebleven en bevat onder andere een complete reeks kasbewijzen (rekeningen) voor alle aankopen, uitbreidingen, salarissen en lopende zaken sinds 1778, een volledige reeks bezoekersboeken sinds 1789 en de Notulen van Directeursvergaderingen sinds 1778. Het is het meest complete museumarchief van Nederland.
Nederland
Über 30 Jahre Herinneringskamp WesterborkAm 12. April 2013 jährte sich die Eröffnung der Gedenkstätte Westerbork zum dreißigsten Mal. Der Film „Über 30 Jahre" konzentriert sich- neben einer kurzen Rückschau - auf die Arbeit der Gedenkstätte, basierend auf den vier Schwerpunkte ‚Erinnerung', ‚Wissenszentrum', ‚Bildung' und ‚Historischer Ort'. Zum Schluss äußert Direktor Dirk Mulder seine Erwartungen über die kommenden dreißig Jahre der Gedenkstätte.Nederland
Uitgeverij Europese Bibliotheek Sinds 2006 is uitgeverij Europese Bibliotheek gevestigd in Someren-Eind.
In een veelal digitale omgeving wordt er vanuit deze locatie een nieuwe invulling gegeven aan het traditionele uitgeefconcept.
In de loop der jaren is door de blijvende aanwas van nieuwe titels de collectie inmiddels uitgegroeid tot 's werelds grootste boekenserie.
In totaal vallen er onder de noemer 'Toen Boekje' ongeveer 5.800 titels. Deze titels bevatten in totaal ruim 450.000 oude ansichten en foto's. Elke oude ansicht of foto is voorzien van een onderschrift waarin veel details en wetenswaardigheden met naam en toenaam worden benoemd.

De uitgeverij wil haar ‘Toen Boekjes’-reeks graag uitbreiden. Bij het verschijnen van een nieuwe titel wordt in overleg een startoplage vastgesteld. Regelmatig verschijnen er nieuwe titels in de serie 'In oude ansichten'. Op basis van onze nieuwe productiemethode is het juist veel interessanter geworden om een nieuwe titel te verzorgen.
Juist nu is het interessant voor bijvoorbeeld een heemkundekring of vereniging om met een zeer beperkt risico, de verenigingskas aan te vullen door het samenstellen van een nieuwe titel.
Nederland
Uitgeverij Europese Bibliotheek: .........in oude ansichtenEen groot gedeelte van het fonds bestaat uit lokaal-historische uitgaven. Onder de verzamelnaam 'Toen Boekje' wordt in de diverse series vooral aandacht besteed aan het onderwerp topografie. In totaal vallen er onder de noemer 'Toen Boekje' ongeveer 5.800 titels. Deze titels bevatten in totaal ruim 450.000 oude ansichten en foto's. Regelmatig verschijnen er nieuwe titels in de serie 'In oude ansichten'. Op basis van onze nieuwe productiemethode is het veel interessanter geworden om een nieuwe titel te verzorgen.

Op dit moment heeft de Europese Bibliotheek in samenwerking met diverse vooraanstaande partners de mogelijkheid gecreëerd om al haar titels op stuksniveau als hardcover boeken te kunnen uitleveren. Het is interessant voor bijvoorbeeld een heemkundekring of vereniging om met een zeer beperkt risico, de verenigingskas aan te vullen door het samenstellen van een nieuwe titel.

Het binnenwerk van een 'Toen Boekje' is als volgt opgebouwd:
- pagina 1: titelpagina
- pagina 2: colofon met eventueel de beschrijving omslagfoto
- pagina 3 en 4: de inleiding of het voorwoord (max. 600 woorden)
- pagina 5 t/m 80: de afbeeldingen met onderschrift (plusminus 100 woorden per onderschrift)
Europa / Nederland
Uitgeverij Verloren maakt GeschiedenisMet recht kunnen wij al jaren beweren: ''Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis''. Wij zijn de grootste werkelijk in geschiedenis gespecialiseerde uitgeverij in Nederland en hebben een grote bijdrage geleverd aan het verspreiden van de kennis van de middeleeuwse en vaderlandse geschiedenis. Daarnaast publiceren wij veel boeken op het terrein van de historische letterkunde.
De inhoud van de meeste van onze boeken is doorzoekbaar via Google. De inhoud kan daar (deels) worden gelezen, maar niet gekopieerd of geprint. Wij zien dit als extra service voor auteurs en lezers en als marketinginstrument. Uitgeverij Verloren stuurt bestelde boeken met een factuur toe. Naast de prijs per boek brengen wij u op deze factuur verzendkosten in rekening, in Nederland ten bedrage van €2,00, buiten Nederland de werkelijke porti.
Nederland
Ver. van Beheerders Monumentale KerkgebouwenElke bebouwde omgeving, of het nu gaat om een klein dorpje of om een grote stad in Nederland, herbergt een of meer kerkgebouwen. Klein en intiem, dan weer imposant en monumentaal, vormen zij een onlosmakelijk deel van de omgeving. Vanaf de jaren zestig verloren de gebouwen door de ontkerkelijking steeds meer terrein als godshuis. Daardoor liepen ook de inkomsten terug. Kerkbeheerders gingen op zoek naar aanvullende of nieuwe gebruiksvormen. Kerken ontkwamen zo aan de slopershamer en zijn nog altijd een wezenlijk onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed.
Verschillende kerkbeheerders die nieuwe wegen insloegen, besloten hun krachten te bundelen. In 1981 was de oprichting van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) een feit.
De VBMK werkt nauw samen met andere monumentenorganisaties, het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Verder heeft de VBMK regelmatig overleg en werkt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Erfgoed Nederland en tal van andere organisaties die zich inzetten voor monumentaal erfgoed in Nederland. Ook staan wij samen sterk in onze lobby richting overheid.
Nederland
Vereniging 'De Hollandse Molen' (met database)De Hollandsche Molen maalt al meer dan 80 jaar om molens.Vereniging De Hollandsche Molen zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland. Molens zijn levende monumenten waar we zuinig op moeten zijn!Nederland
Vergeten en Verdwenen Dodenakkers in NederlandDiverse interessante artikelen.Nederland
Vijf eeuwen migratie naar NederlandNaar schatting 98% van de Nederlanders heeft buitenlandse voorouders. Sporen van migranten zijn overal te vinden. In archieven, in musea en bij jou thuis. Wat is jouw relatie met migratiegeschiedenis?
Vind hier: informatie over de geschiedenis van migranten in Nederland tussen 1580-heden. Zwerf van informatieblokje naar informatieblokje, gebruik de wereldkaart, bekijk migratiestromen per periode. Of zoek gericht naar verhalen, foto''s, voorwerpen, filmpjes, documenten en wetenschappelijke artikelen in onze zoekmachine.
Of: Voeg zelf verhalen, foto’s of filmpjes toe.
Nederland
Virtueel Rhenen (Reconstructie van een stad in de provincie Utrecht tussen 1650 en 1750)Van het middeleeuwse Rhenen is helaas niet veel meer over. Leden van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. (HVOR) vormden in 2004 een werkgroep onder de naam Virtueel Rhenen, deze bouwt de virtuele stad Rhenen in de periode 1650-1750. Een mooi tijdperk: de stad kreeg zijn huidige plattegrond, het zomerpaleis het Koningshuis stond er net (1630) en de Cuneratoren al 150 jaar. Tot in het begin van de negentiende eeuw werd het zicht op Rhenen vanuit het westen niet alleen gedomineerd door de imposante Cuneratoren, maar ook door de hoog boven de rest van de bebouwing uitstekende daken van het Koningshuis of de Koningshof, een van de weinige paleizen die Nederland heeft gekend. Dit paleis ontstond in de jaren dertig van de zeventiende eeuw door verbouwing van het Agnietenconvent en was bestemd voor de in de Republiek in ballingschap levende ex-koning van Bohemen, die was gehuwd met een Engelse koningsdochter. Het in 1812 gesloopte gebouw kreeg in de recente literatuur over de Nederlandse bouwkunst weinig of geen aandacht. Bewaard gebleven opmetingstekeningen, inventarislijsten en ander beeldmateriaal maken het mogelijk een beeld te schetsen van dit voor Rhenen, maar ook voor Nederland uitzonderlijk gebouw.

Hotspots-belangrijke-gebouwen-en-huizen: (link)
In 2011 startte de werkgroep  met de realisatie van het Koningshuis als 3D model. De bezoeker kan zelf rondlopen in het virtuele Koningshuis zoals dat er rond 1640 uitgezien moet hebben. Virtueel betekent dat deze stad niet echt bestaat, alleen op de computer. De bezoeker wandelt via zijn computer door de stad van toen.
Loop binnen in de wereld van Frederik van de Palts en Elizabeth Stuart.
Duitsland / Nederland / Oostenrijk
Wat Was WaarWatWasWaar is per 1 januari 2016 beëindigd.
Lees voor meer informatie de WatWasWaar-nieuwsbrief van november 2015, waarin het einde van WatWasWaar werd aangekondigd.

Scans Kadastrale Kaarten 1811-1832 beschikbaar via Beeldbank RCE
De collectie scans van de Kadastrale Kaarten 1811-1832 uit WatWasWaar is inmiddels overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De scans van de verzamelplans, minuutplans en OAT-bladen zijn online te raadplegen via de Beeldbank van de RCE op link. Er zijn verschillende manieren om in de Beeldbank de scans te vinden, sorteren en filteren – een eerste startpunt is de gehele collectie scans, gesorteerd op documentvolgorde (op basis van de gemeentecodering): link.
Nederland
Waterstaatsgeschiedenis in/van NederlandDe Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis organiseert twee maal per jaar een studiedag of een excursie. Sinds 1992 verzorgt de Vereniging de uitgave van het Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis. Het tijdschrift verschijnt tweemaal per jaar en wordt toegezonden aan de leden van de vereniging. Op deze site zijn de oude jaargangen te lezen (zoeken op jaargang of auteur).Nederland
WBOOKSWBOOKS is de grootste uitgever van kunst-, geschiedenis- en lifestyleboeken in Nederland. Met passie maakt het WBOOKS-team kwalitatief mooie en bijzondere cultuurboeken. WBOOKS’ publicaties worden verkocht in meer dan 1500 betere boekhandels in Nederland en via onze eigen website. Veel van onze uitgaven verschijnen in samenwerking met musea in Nederland, waaronder het Drents Museum, het Allard Pierson Museum en Museum Boerhaave, en met grote culturele instellingen waaronder de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.&#8232;WBOOKS is ook uitgever van Museumtijdschrift: het grootste kunsttijdschrift van Nederland. De lezer ontvangt als gratis bijlage de Tentoonstellingsagenda, de meest uitgebreide agenda met alle tentoonstellingsdata, adressen van musea en galeries in één gids. Onderdeel van Museumtijdschrift is het digitale kunst- en cultuurplatform Museumtijdschrift.nl met de daarbij horende Museumtijdschrift-app.Nederland
Webarchieven Overheid NLWe archiveren websites voor het bedrijfsleven, maar ook voor de overheid, waaronder gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries, het Koninklijk Huis, de Erfgoedinspectie en de AIVD.
Voor de overheid maken we webarchieven vanuit het kader van de Archiefwet 1995. Deze dagelijkse archieven voldoen aan alle eisen die de Archiefwet aan webarchivering stelt. In Nederland geldt dit voor Ministeries, Provincies, Waterschappen, Gemeenten, ZBO's en andere (semi) overheidsorganisaties.

Officiële lijst openbare webarchieven overheid: In dit overzicht met webarchieven treft u een groot deel van de Nederlandse overheids organisaties aan. De archieven van andere organisaties en instellingen zijn hierin niet opgenomen. Wij proberen dit overzicht zo actueel mogelijk te houden. Heeft u vragen over deze lijst, neem dan contact met ons op.
-Webarchieven Gemeenten: link
-Webarchieven Waterschappen: link
-Webarchieven Provincies: link
-Webarchieven Rijksoverheid: link
-Webarchieven Rijksoverheid m.b.t. Magazines: link
Nederland
Webstee Stichting Historie Ruinerwold (Dr) (met beeldbank en gravendatabase)De Stichting Historie Ruinerwold verzamelt historische gegeven van de vroegere gemeente Ruinerwold, inclusief de buurtschap Tweeloo, die tot 1942 deel uitmaakte van deze gemeente. Via deze webstee willen wij laten zien waar de stichting zich sinds de oprichting in 1984 mee bezig heeft gehouden.

Via de trefwoorden links kunt u doorklikken naar een bepaald onderwerp, waar u een schat aan informatie zult aantreffen.

Beeldbank Stichting Historie Ruinerwold:
Aantal foto's op Internet: 12135

Alle graven van de vier begraafplaatsen in Ruinerwold zijn te zien op onze nieuwe graven-site: link
NL(Drenthe)
Welkom op veldmans.comDiverse onderdelen, o.a. 33.000 bidprentjes en gegevens over kerken en orgels.

Kerk & Orgel
Foto''s van kerken in Nederland
Historie Gummaruskerk te Steenbergen
Overzicht bidprentjes (Alfabetisch)
Kwartierstaat familie Veldmans: We zijn geïnteresseerd in gegevens over de familienamen Veldmans, Bouwhuis, van der Wal, Nagelhout, Frankena en Wilbers uit Friesland. En de familienamen Willemsen en Peters uit Zevenaar (Gelderland).
Tevens verzamelen wij bidprentjes en hebben dubbele exemplaren als ruilmateriaal. Regio''s: Zuid-West Friesland, Achterhoek (de Liemers), West- en Midden Brabant.
Nederland
Werkkampen (onderzoek)Werkkampen.nl is de website die gebruik wordt voor het onderzoek naar werkkampen in en rond de tweede wereldoorlog en is geen vervanging van de website Joodse werkkampen ( link ). Werkkampen.nl kan wel als een aanvulling daarop gezien worden.

Het onderzoek dat uitgevoerd wordt in het kader van de publicatie Samen-een gaat over het leven van de familie David Tokkie die als werkloze vrijgezel in de Tweede wereldoorlog een aantal maanden in het werkkamp Kremboong heeft verbleven.
In het onderzoek wordt een inventarisatie gemaakt van alle kampen in Nederland, hun geschiedenis en haar bewoners. Daarnaast wordt een zo compleet mogelijk beeld gegeven van de jodenvervolging tussen 1941 en 1943 in combinatie met de werkkampen.
Nederland
categorie: familieberichten en bidprentjes
Annonce RevueFamilieberichten uit Nederlandse en Belgische kranten die verschenen zijn in de Usenet-newsgroup 'soc.genealogy.benelux'. Alle gegevens onder voorbehoud.Nederland
Belgen in Amersfoort ? Wiewarenze?Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleven 19.000 Belgische vluchtelingen in en rond Amersfoort. Bekijk de sporen die zij hebben achtergelaten in gezinskaarten, foto’s en kranten.
Help Archief Eemland om de bevolkingsregisters te beschrijven. Ook de gezinskaarten van Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog zijn onderdeel van deze bevolkingsregisters.

Deze bevolkingsregisters zijn opgesteld door het gemeentebestuur van Amersfoort en opgedeeld in drie delen: de reeks 1850-1860, de reeks 1860-1915 en de reeks (gezinskaarten) 1915-1938. De scans en beschrijvingen worden gepubliceerd op link en link
België / Nederland
Bidprentjes en Rouwbrieven bij W. VerheesenU vind op deze site enige duizenden Rouwbrieven en Bidprentjes.Nederland
Bidprentjes online van R Slijfer Venlo3110 bidprentjes van 1863 t/m 2008 online. Bidprentjes zijn perfecte documenten voor het nageslacht. Hierop vindt men waardevolle informatieNederland
Bidprentjes van Driek SmitsHartelijk welkom op mijn Bidprentjessite. Hij dateert van 10 November 2003. Ik heb deze site opgezet als een database. Hierin zijn momenteel de gegevens van de bidprentjes opgenomen van 16225 personen die ons in de loop der jaren zijn ontvallen. Voor velen kan deze zoekmachine een middel zijn om verloren geraakte gegevens van diverse personen weer te vinden. Men moet er echter wel rekening mee houden, dat de hier opgenomen gegevens niet altijd overeenstemmen met de vermeldingen in de Burgerlijke Stand. Soms ook zijn de gegevens zeer onvolledig. Houd daarom altijd bij twijfel de gegevens aan, zoals vermeld in de Burgerlijke Stand. De Bidprentjes zijn afkomstig uit heel Nederland, met name uit Oost Brabant en Noord en Midden Limburg. Ook zijn opgenomen van bidprentjes die ik gevonden heb in België, Duitsland en Italië. Ik wil u er wel even op wijzen, dat er geen kopieën worden verstrekt, de bidprentjes onder geen voorwaarden te koop zijn en er geen exemplaren te ruil worden aangeboden. Ik acht enige piëteit hier zeker op zijn plaats. Ik wens u veel succes bij uw onderzoek.België / Duitsland / Italië / Nederland
Bidprentjes.2link.beEen startsite met veel links naar websites met bidprentjes verzamelingen in België en Nederland.België / Nederland
BidprentjezoekenBij bijna iedere uitvaart in Nederlands- en Belgisch-Limburg en -Brabant worden bidprentjes uitgedeeld. Ze zijn bedoeld als herinnering aan de overledene.

Na verloop van tijd, zeker als het gaat om overleden personen die men niet zo goed kent of als kinderen de spullen van hun overleden ouders opruimen, worden bidprentjes vaak weggegooid.

Bidprentjes zijn echter een waardevolle bron van gegevens voor mensen die stamboomonderzoek doen. Vooral voor hen maar ook voor diegene die prentjes kwijt zijn van hun familieleden of kennissen stel ik de prentjes ter beschikking.

Ik verzamel nu enkele jaren bidprentjes vanuit heel Nederland, Belgie en Duitsland.
Dankzij de medewerking van velen blijft mijn collectie gestaag groeien en bevat nu 13673 prentjes.
Veel bezoekers maken dankbaar gebruik van de collectie.

Mocht u nog bidprentjes hebben die u zou willen afstaan, dan houdt ik mij aanbevolen. Ik ben geen handelaar en verkoop dan ook geen prentjes. Ook mijn dubbele prentjes worden niet verkocht maar worden met collega's verzamelaars geruild.
Als u nog prentjes heeft neem dan even contact met mij op onder de button "contact".
België / Duitsland / Nederland
BIS - Bidprent Informatie SysteemWelkom bij BIS, BIS staat voor Bidprent Informatie Systeem, het is een programma voor het bijhouden van uw verzameling bidprentjes, het doorzoeken ervan voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek alsmede uitgebreide functionaliteit voor het toevoegen van gegevens door meerdere mensen, het importeren van bestaande verzamelingen en het exporteren ervan. Nederland
CBG: FamilienamenIn de Nederlandse FamilienamenBank zijn meer dan 320.000 familienamen opgenomen. Bij deze namen vindt men het aantal naamdragers volgens de Gemeentelijke Basisadministratie van 2007 en de volkstelling van 1947 in verspreidingskaarten getoond.

Bij een groot aantal namen vindt men informatie die kan bestaan uit een naamsverklaring, oude naamsvermeldingen, naamkundige en genealogische literatuurverwijzingen, relevante internetsites en pdf-bijlagen. De namen zijn in variantenclusters door hyperlinks met elkaar verbonden. Tevens kan men doorlinken naar webpagina's over specifieke naamtypen en naamscomponenten.

De Nederlandse FamilienamenBank (NFB) is na een overgangsperiode van de omgeving van het Meertens Instituut verplaatst naar die van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis. De website is enkele jaren geleden door het Meertens Instituut overgedragen aan het CBG.
Nederland
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) – Centrum voor familiegeschiedenis – is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. In onze online catalogus kunt u zoeken naar interessante gegevens op: familienaam, plaatsnaam of trefwoord . De catalogus leidt u ook naar onze Digitale studiezaal. Nederland
Dat@Gene familieberichtenDat@Gene richt zich sinds midden jaren 90 van de vorige eeuw op het verzamelen en beschikbaarstellen van familieberichten uit een zo breed mogelijk aantal landelijke en regionale dag- en weekbladen.
En op dit moment zijn de gegevens van bijna 250.000 knipsels na te slaan op deze website. Tegen een geringe vergoeding kunt u incidenteel of op abonnementsbasis deze berichten in de vorm van scans ook in uw bezit krijgen.
Nederland
De Regionale Krantenbank 2008 - 2009Daarna zoeken op Regionale kranten. Momenteel alleen 2008 en 2009 mogelijk. Door het grote aantal kranten is het wenselijk om in uw eigen regio te zoeken.Nederland
Digibron: Kenniscentrum Gereformeerde gezindte (zoeken vanaf 1834)In het digitale archief zoeken, kan op verschillende manieren.
-Eenvoudig zoeken (Zoeken in alle bronnen)
In het zoekveld op de startpagina kunt u één of meer woorden opgeven. Als resultaat krijgt u dan de artikelen waar alle woorden die u heeft opgegeven in voorkomen. Als u meerdere woorden opgeeft, krijgt u alle artikelen waar de opgegeven woorden ergens in het artikel voorkomen. Bijvoorbeeld: avondmaal belijdenis. Hierbij hoeven beide woorden niet achter elkaar in de tekst voor te komen.
Standaard is de sortering van de resultaten op relevantie, wat inhoudt dat bovenaan de resultatenlijst de artikelen worden getoond waar avondmaal en belijdenis wél dicht bij elkaar staan, of waar beide woorden in kop, onderkop of aanhef staan.
Bij eenvoudig zoeken moet het zoekwoord uit minstens twee tekens bestaan, eventueel in combinatie met wildcards.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.
Nederland
Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in NederlandDe homepage is het feitelijke 'monument', dat bestaat uit een scherm met allemaal gekleurde staafjes. De staafjes zijn gegroepeerd in blokjes. Elk blokje stelt een gezin voor, elk staafje binnen een blokje staat voor een persoon die in de oorlog is omgekomen. Hoge blauwe staafjes staan voor volwassen mannen, hoge rode staafjes staan voor volwassen vrouwen. Halfhoge groene staafjes staan voor jongens tussen de 6 en 21, gele staafjes van dezelfde hoogte staan voor meisjes tussen de 6 en 21. De laagste staafjes staan voor kinderen onder de zes jaar: jongens zijn lichtblauw meisjes zijn roze. Overlevende gezinsleden (waarover in het monument verder geen informatie is opgenomen) zijn alleen op de gezinspagina's en dus niet op de homepage met een kleurloos staafje opgenomen, dat geen informatie prijsgeeft over geslacht of leeftijd.
Alle staafjes en blokjes op de homepage zijn klikbaar. Door op 'zomaar' een blokje te klikken, komt u bij 'zomaar' een gezin. Het gezin bestaat weer uit verschillende personen met ieder een eigen persoonspagina.
Nederland
Genealogical Research within MIGenWeb Michigan, The Great Lakes State!Genealogical Research within MIGenWeb, The Great Lakes State!
In March and April, 1996, a group of genealogists organized the Kentucky Comprehensive Genealogy Database Project, now known as the Kentucky GenWeb Project. The idea was to provide a single entry point for all counties in Kentucky, where collected databases would be stored. In addition, the databases would be indexed and cross-linked, so that even if an individual were found in more than one county, they could be located in the index. At the same time, volunteers were found who were willing to coordinate the collection of databases and generally oversee the contents of the web page. The MIGenWeb Project is an outgrowth of that original Kentucky project for the state of Michigan and also began in 1996.

The USGenWeb Project Policy on HTML code, graphics, etc.
It is the policy of The USGenWeb Project to obtain permission from the creator of the code, graphics, and backgrounds before using them on our pages unless they have been placed in the public domain. Images, text or data compilations SHOULD NOT be incorporated into USGenWeb/MIGenWeb pages without explicit written permission. The state coordinator has the responsibility to remove any links to websites which fail to meet The USGenWeb Project/MIGenWeb Project established guidelines/standards. More information on the copyright standards of the USGenWeb Project is available on their website. Please review their guidelines. If you have any questions or concerns please write to the State Coordinator.
Nederland / Verenigde Staten
Genealogiën Historische Kring Erica (Dr.) 59 Genealogiën van familie .........(lijst op Alfabet) incl. die van een Herinneringsmonument geplaatst op 28-03-2015.
Over het Monument: In het voorjaar van 2011 zijn door de Gemeente Emmen een 350-tal graven geruimd op de Algemene Begraafplaats in Erica. Het betrof hier blok V.
De “Historische Kring Erica” (HKE) heeft zich, door tussenkomst van de Gemeente Emmen, ontfermd over een aantal vrijgekomen grafstenen, met als doel deze stenen op te knappen en deze te herplaatsen op de begraafplaats. Dat zijn er 32 geworden. Meerdere grafstenen hebben volgens de HKE een (Cultuur) Historische waarde.
Ook maakte Johan Hemel, de coördinator van de Werkgroep Helpende Handjes, een fraai boekwerkje over de gehele uitvoering van dit project met interessante gegevens over de “begraafcultuur” in onze streek in de vorige eeuw en voorbeelden daarvan aan de hand van de grafmonumenten van enkele personen die ooit begraven lagen in voornoemd vak V.
U kunt hier onder uw eigen pdf formaat van dit boekwerkje openen en downloaden link
NL(Drenthe)
Genealogische DatabankInhoud:
- Genealogie van de familie Gomes.
- Genealogische fragmenten Alkmaar.
- Europese adel en hun afstamming.

De site bevat enkele kerngebieden: Den Helder, Egmond aan Zee en Texel. Verder een groot aantal gegevens uit de rest van Noord-Holland en wat minder uit overig Nederland.
Elke maand een flinke uitbreiding.
De site bevat (31 jan 2009):
aantal personen: 181.000
aantal foto's: 125
aantal documenten: 626
aantal grafstenen: ca. 230
aantal verhalen: 19
aantal bronnen: > 20.000
Nederland
Genealogische DatabankHierin zijn thans opgenomen bijna 205.000 namen (stand 1 apr 2013):
- Genealogie van de familie Gomes.
- Genealogische fragmenten Alkmaar.
- Gezinsreconstructies Callantsoog < BS
- Europese adel en hun afstamming.

De Genealogie Gomes omvat als hoofdzaak Texel, Egmond aan Zee, Den Helder en de rest van Nederland (stand 1 apr 2013 114.420 personen) met 307 foto''s; 2257 documenten; 432 grafstenen; 37 verhalen
Nederland
Geneaweb met familieberichten en stambomen uit NederlandNederland
GENIDOC - Genealogisch onderzoeksbureauWe zijn een bureau dat diensten aanbiedt en informatie verstrekt m.b.t. historisch familie onderzoek. Onlangs is een aanvang gemaakt met het aanbieden van informatie op het internet. Minstens 210.000 bidprentjes zijn geïndexeerd; familieberichten en geboortekaartjes volgen wellicht.Nederland
Gezinsreconstructies (Ambt-)VollenhoveDe publicatie Gezinsreconstructies (Ambt-)Vollenhove is samengesteld door Guus Nijhuis.
Het begon in 1975 en is in 40 jaar naar bijna 54.500 personen gegroeid. Er worden minder personen getoond omdat personen die in leven zijn of waarvan ik niet weet of ze nog leven, niet gepubliceerd worden. De connecties naar buiten zijn ook zoveel mogelijk opgenomen. Het bestand bevat ook veel families uit de omliggende gemeenten zoals Beulake, Zwartsluis, Blokzijl, Wanneperveen, Steenwijkerwold, Oldemarkt, Blankenham, Muggebeet, Kalenberg, Giethoorn etc.
NL(Drenthe / Overijssel)
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
Het online ANP-archief (Algem. Ned. Persbureau)Het ANP Historisch Archief bestaat uit ruim twee miljoen foto’s, ruim 300 meter tekstmappen en 1150 geluidsfragmenten. Alle niet-commerciële activiteiten van het persbureau - in beeld, tekst en geluid - worden ondergebracht bij ANP Foundation, dat zowel fondsenwerver als projectenbureau is. Het streven is een duurzaam beheer en volledige toegankelijkheid van het archief voor niet-commercieel gebruik, door samenwerking met culturele partners. Ook biedt de Foundation ondersteuning aan de ANP-businesslines en hun relaties door activiteiten rond het archief.

Wat zit in het fotoarchief: link
Wat zit in het tekstarchief: link
Nederland
Historische kranten in beeld (KB)De belangrijkste Nederlandse kranten van 1618 tot 1995 online.
Een selectie van landelijke, regionale, lokale, Nederlands-Indische, Surinaamse en Antilliaanse kranten en extra titels uit 1940-1945.
Indië / Nederland
Historische Kring Hoogeveen (Blad: De Veenmol)De site bevat de geschiedenis van Hoogeveen, akten van de burgerlijke stand, genealogiën voor 1811 en de volkstelling van 1829.

De Historische Kring Hoogeveen richt zich vooral op documenten en foto's. In het Kringhuus is een uitgebreide bibliotheek beschikbaar met boeken over de Hoogeveense - en Drentse geschiedenis en over uiteenlopende onderwerpen zoals: scheepvaart, turfwinning, religie, economie, onderwijs en de Tweede Wereldoorlog.
Een aparte plaats is er voor de boeken en documenten m.b.t. genealogie. De archieven bevatten documenten afkomstig van scholen, gemeente en verenigingen en bevat notulen, administraties, foto's, akten, kaarten etc. Ook is er ruimte ingericht voor de archieven van Lammert Huizing en Jan Havinga.
Daarnaast beschikt de HKH over een familie-archief. Dit bevat stukken die door nabestaanden worden afgeleverd bij de HKH.
NL(Drenthe)
Kamp Westerbork: Bevrijdingsportretten 1945 met korte biografieën van overlevenden Op 12 april 1945 bevrijdden Canadese soldaten kamp Westerbork. Op dat moment bevonden zich nog ruim 850 gevangenen in het kamp. Voor een deel mensen die al langere tijd in het kamp verbleven, voor een deel opgepakte onderduikers die na het vertrek van de laatste trein in kamp Westerbork aankwamen. Met de bevrijding kwam een einde aan jaren van vervolging en gevangenschap.
Op 12 april 2015 is uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding van kamp Westerbork , onder andere met het project Bevrijdingsportretten. Voor de Bevrijdingsportretten zijn korte biografieën van overlevenden van kamp Westerbork geschreven, gefilmd, als audio-portret opgenomen of kunstzinnig verwerkt.

Menu: Info en Tags (link)

* Bij het samenstellen van de portretten hebben wij onze uiterste best gedaan om in contact te komen met geportretteerden, familieleden van geportretteerden en rechthebbenden van foto-, audio- en filmmateriaal. Gekozen is om mede vanwege de leesbaarheid de (meeste) portretten zonder bronvermelding te tonen. De gebruikte bronnen kunnen worden opgevraagd bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Nederland
Laatste groetCondoleances, familieberichten en rouwberichtenNederland
Lautenslager-, Lauterslager-, Lauteslager-stambomen uit NederlandHet stamboomonderzoek naar onze achternaam ben ik ongeveer 30 jaar geleden gestart. In 2008 ben ik begonnen de gegevens te publiceren via deze website. De stamboom is denk ik voor 90 % compleet; ik wil dit nog aanvullen met recente generaties en foto-portretten.Nederland
MeMO, Medieval Memoria OnlineMedieval Memoria Online provides a database that is accessible free of charge, with inventories and descriptions of objects and texts that had a function in the medieval commemoration of the dead in the area that is currently the Netherlands until 1580.
These are:
•Tomb monuments and floor slabs
•Memorial pieces (Memorialbilder)
•Memorial registers (administrative and liturgical sources)
•Narrative sources that fulfilled functions in the commemoration of the dead

The database also contains basic information on the institutions in which the sources functioned.
Nederland
Mensenlinq: Overlijdensberichten vanuit de dagbladenWie en wat is Mensenlinq.nl?
Mensenlinq.nl is een initiatief van Koninklijke Wegener NV en NDC mediagroep. Mensenlinq.nl maakt de overlijdensberichten die geplaatst zijn in de titels van NDC mediagroep en Koninklijke Wegener NV vindbaar op internet. Tevens bestaat de mogelijkheid om informatie te vinden, te reageren en te condoleren een levensverhaal en persoonlijke filmpjes te plaatsen.

Wat doet Mensenlinq.nl met mijn gegevens?
Mensenlinq.nl doet niets met uw gegevens, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven. U vindt hierover meer informatie in de disclaimer van deze site.
Nederland
Nederl. Geneal. Ver. afd. Drenthe en NW-OverijsselOorspronkelijk bestond alleen de afd. 'Drenthe'. Door het opheffen van de afd. IJssellanden is sinds 2010 Noordwest-Overijssel aan de afd. toegevoegd en heeft deze de naam 'Drenthe en Noordwest-Overijssel'' gekregen.

Ons afdelingsblad 'Threant' verschijnt vier keer per jaar, in januari, april, augustus en november en heeft een eigen redactie. Alle leden ontvangen: 'Threant' gratis thuis, maar ook niet-leden kunnen zich op het blad abonneren (zie: 'Afdelingsblad ').

Verder kent de afd. een knipseldienst voor het verzamelen van advertenties e.d. die digitaal worden verwerkt door een aantal vrijwilligers en Promens Care in Hoogeveen.

Onze afd. organiseert elk jaar circa 6 bijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten wordt bv. een spreker uitgenodigd om zijn of haar verhaal over een specifiek onderwerp te vertellen. De toegang, ook voor niet-leden, is gratis. De meeste bijeenkomsten vinden plaats in De Vredehorst te Hoogeveen (zie: 'Plaats bijeenkomsten ').

De afdeling beschikt over een eigen bibliotheek. Boeken kunnen via de boekenlijst op de website worden gereserveerd. Ze liggen dan op de eerstvolgende bijeenkomst voor u klaar (Zie: 'Afd. Bibliotheek').

Maak kennis met de afd. 'Drenthe en Noordwest-Overijssel' en bezoek onze bijeenkomsten. Word lid van de NGV en van onze afd. en geniet nog meer van genealogie, uw en onze hobby.

Tenslotte: U vindt ons ook op Facebook link
NL(Drenthe)
Nederlands Bidprentjes ArchiefWebsite: Vanaf begin 2010 nam het idee vorm aan om de collectie onder te gaan brengen op het internet. Doel is een ingang te bieden voor stamboomonderzoekers en samenstellers, waar ook ter wereld, van geschiedenissen over familie en voorouders. Vaak bevat een bid- of herdenkingsprentje immers een korte levensbeschrijving van de overledene, hetgeen voor stamboomvorsers van onschatbare waarde kan zijn.
De bid- en herdenkingsprentjes omvatten op dit moment met name de omgeving van Helmond, Eindhoven, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Nijmegen, Venlo, Roermond, Boxmeer, Rosmalen, Someren, Weert en Bladel, maar het doel is bidprentjes uit geheel Nederland aan de collectie toe te voegen. Uitsluitend het aanbod bepaalt welke gebieden in het archief worden ondergebracht: er is geen voorkeur. Na het scannen worden de originelen uiteraard teruggegeven aan hun eigenaren.

Disclaimer
Met nadruk wordt hier vermeld dat het "Nederlands Bidprentjes Archief" geen enkel economisch doel dient en volkomen belangeloos beschikbaar gesteld wordt. U treft dan ook geen advertenties of andere reclame-uitingen op onze site aan. Wij zijn van niemand afhankelijk en worden op geen enkele wijze gesponsord of gesubsidiëerd. Het spreekt voor zich dat niets op deze site gebruikt mag worden voor welk commerciëel doel dan ook.
Nederland
Online familieberichtenFamilieberichten.nl is een initiatief van NDC Mediagroep BV, dé vertrouwde bron voor alle familieberichten in Nederland.

Hier kunt u een keuze maken uit een half miljoen geboorte-, huwelijks- en overlijdensadvertenties, bidprentjes, rouwbrieven, enz. De doelgroep is de genealogisch onderzoeker. In tegenstelling tot soortgelijke projecten is (en blijft) online-familieberichten een gratis dienst voor iedereen!
Er wordt dagelijks aan de site gewerkt door een team van vrijwilligers.
Nederland
Online-Familieberichten (Hollantsnet)Dit project heeft als doel het beschikbaar stellen van informatie over familieberichten die o.a. in de landelijke kranten en regionale bladen gestaan hebben. Hier kunt u een keuze maken uit ruim een half miljoen geboorte-, huwelijks- en overlijdensadvertenties, bidprentjes, rouwbrieven, enz. De doelgroep is de genealogisch onderzoeker. In tegenstelling tot soortgelijke projecten is (en blijft) online-familieberichten een gratis dienst voor iedereen!
Er wordt dagelijks aan de site gewerkt door een team van vrijwilligers.
Nederland
Overlijdensberichten in NederlandOp deze pagina treft u een lijst met familieberichten aan. Deze berichten zijn tot op heden enkel de overlijdensberichten. Deze berichten worden u aangeboden in samenwerking met Mensenlinq. De onderstaande overlijdensberichten hebben in een regionale krant gestaan. Na het klikken op een naam treft u niet alleen het bericht aan zoals deze in de krant is geplaatst, maar bestaat in veel gevallen ook de mogelijkheid om een condoleance te schrijven.Nederland
Ritmanlibrary - Bibliotheca Philosophica HermeticaThe Bibliotheca Philosophica Hermetica (BPH) is a private library located in the heart of Amsterdam. The library was founded by Amsterdam businessman Joost R. Ritman, who decided to make his collections part of the public domain in 1984. The library is not linked to any other public institution or library. The BPH with its collections of books and manuscripts and exhibition room is located on Bloemstraat 13-19, Amsterdam, and is freely accessible to the public.Nederland
Rouw-register.nl (voor een laatste groet)Rouw-register.nl
Wilt u op de hoogte gesteld worden van het overlijden van (familieleden van) vrienden, buurtgenoten, klasgenoten, oud collega''s en anderen met wie u in het verleden contact had, maar die u uit het oog bent verloren? Of wilt u automatisch rouwberichten ontvangen uit een bepaalde plaats? Schrijf u dan in op deze site. Inschrijving is gratis. Het is ook erg eenvoudig: maak uw eigen account aan en voer enkele weloverwogen trefwoorden in. Wij helpen u daarbij graag.

Door trefwoorden van rouwadvertenties op deze site te vergelijken met uw trefwoorden krijgt u automatisch per email bericht als er een ''match'' gevonden is.
Uw privacy is gewaarborgd. De gegevens die u invult, zijn niet zichtbaar voor anderen en worden niet aan anderen beschikbaar gesteld.
Nederland
Slachtoffers W O II (uitgebreid beschreven)Deze website gaat een overzicht bieden van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jack Kooistra heeft een archief van 160.000 namen opgebouwd. De berichten over slachtoffers en de namen van gevallenen maakten een onuitwisbare indruk. Jack schreef ze destijds, huiverend van respect, over in een schriftje. De doden van de oorlog zouden hem een leven lang achtervolgen. Met niet aflatende speurzin en met hulp van velen bracht hij bijzonderheden en tot nu toe onbekende details rond oorlogsslachtoffers aan het licht. De eerste 10.000 zijn daarvan gedigitaliseerd. Deze zullen in de loop van de tijd op deze website gepubliceerd worden. Momenteel staan er 648 namen online.Nederland
Spoorzoeker: Online bronnen om uw stamboom en familiegeschiedenis te stofferenStamboomonderzoek en Fotodatering
Je kan bij mij als professioneel genealoog terecht voor:
-stamboomonderzoek
-je oude familiefoto’s laten dateren, interpreteren en identificeren.
-lezingen en workshops over fotodatering en portretten
 
Blog over familiegeschiedenis en online bronnen
Je vindt hier artikels over stamboomonderzoek en fotogenealogie met hoofdzakelijk online bronnen. Op die manier wil ik helpen om je graatgenealogie te illustreren en uit te bouwen tot een familiegeschiedenis. Ik concentreer mij  voornamelijk op België en Nederland.
Je vindt hier ook mijn bescheiden bijdragen aan het samenbrengen en ontsluiten van genealogische informatie:
  Bidprentjesdatabank Hamme             Volkstellingendatabank
België / Nederland
Stamboom.nu - Forum en FamilieberichtenNederland
Uw respect en medeleven in hét condoleanceregister van NederlandAanleiding voor Condoleance.nl was de cafébrand in Volendam op 1 januari 2001. Duizenden mensen voelden de behoefte om hun medeleven te betuigen. Daarom lanceerde Uitvaart.Com de site Condoleance.nl. Vóór die tijd leek er al behoefte aan een dergelijke site omdat het gastenboek van Uitvaart.nl steeds vaker als condoleanceregister werd gebruikt. Zowel het aanmaken van een condoleanceregister als het plaatsen van condoleances is helemaal gratis. Een register wordt 2 maanden bewaard. Nadien kunt u verlengen, het register laten drukken of kosteloos bewaren op uw eigen computer.Nederland
Welkom op veldmans.comDiverse onderdelen, o.a. 33.000 bidprentjes en gegevens over kerken en orgels.

Kerk & Orgel
Foto''s van kerken in Nederland
Historie Gummaruskerk te Steenbergen
Overzicht bidprentjes (Alfabetisch)
Kwartierstaat familie Veldmans: We zijn geïnteresseerd in gegevens over de familienamen Veldmans, Bouwhuis, van der Wal, Nagelhout, Frankena en Wilbers uit Friesland. En de familienamen Willemsen en Peters uit Zevenaar (Gelderland).
Tevens verzamelen wij bidprentjes en hebben dubbele exemplaren als ruilmateriaal. Regio''s: Zuid-West Friesland, Achterhoek (de Liemers), West- en Midden Brabant.
Nederland
Zoeken in overlijdensknipsels Verenigingscentrum NGV (Na inloggen)Het bestand bevat per 01-10-2014 1.161.739 overlijdensknipsels.
Een klein deel dus van onze collectie van ruim 18 miljoen knipsels. Er wordt hard aan gewerkt om het uit te breiden. Nieuwe medewerkers zijn welkom. Alle in een advertentie vermelde familienamen zijn in het betreffende record vermeld en er kan ook op gezocht worden.
Om het bestand meer reikwijdte te geven zijn ook records uit de digitale bestanden van Kempen & Peel, Soest en De Sain opgenomen. De knipsels bij die records hebben we zeer waarschijnlijk wel in onze collectie, maar die hebben we nog niet zelf gedigitaliseerd.
Nederland
Zoeken in ruim 190.000 bidprentjesWelkom op Bidprentjes Archief, de grootste particuliere bidprentjesbank van Limburg. Ruim 25 jaar geleden zijn we begonnen met het verzamelen van bidprentjes. Langzamerhand kregen wij van kennissen, collega’s, vrienden en andere verzamelaars zoveel prentjes aangereikt dat we besloten hebben om deze in een database te zetten. Inmiddels kunt u op onze site, met gemakkelijke zoekfuncties, zoeken in ruim 190.000 bidprentjes.

In ons bidprentjes-archief hebben we bijzondere verzamelingen:
•Nederlandse militairen- en burgeroorlogsslachtoffers uit WW II.
•Nederlandse militairen die gesneuveld zijn in Nederlands Indië.
•Duitse militairen die gesneuveld zijn in WW I en WW II.
•Belgische militairen en burgerslachtoffers uit de wereldoorlogen.
•Mijnwerkers verongelukt zijn in een Nederlandse of Belgische mijn.
•Burgemeesters uit Nederland en België.
•Adellijke en bekende personen uit Nederland en België.
•Priesters en zusters uit Nederland en België.
Nederland
categorie: familieverenigingen
't Archief. Gent on Files vzw (GOF)Welkom op de website van ''t Archief. Gent on Files vzw (GOF), de vriendenkring van het Stadsarchief van Gent. Als archiefvereniging willen we hierbij graag afwijken van de betreden paden en grasduinen in de wereld van documentatiecentra, heemkundige kringen, familieverenigingen en erfgoedcentra.
Wist u dat Gent één van de belangrijkste stedelijke archieven van West-Europa huisvest? Het stadsarchief bewaart inderdaad uniek bronnenmateriaal en krijgt dan ook dagelijks vele vrienden op bezoek! Ze schrijven er mee aan de geschiedenis van de stad of doen boeiende ontdekkingen over het verleden van hun familie, straat of woning. Sommigen werden echt vriend aan huis en zaten boordevol ideeën om de werking van het Stadsarchief nog beter te ondersteunen. Om een en ander beter te structureren, ontstond begin 2000 de vzw ‘t Archief. Gent on Files.
België / Nederland
250 Eelder families (o.a. van Swinderen)Deze site bevat genealogieën van families in Eelde, provincie Drenthe tot ongeveer 1850. Beginnend met ~ zijn genealogieën zonder duidelijke familienaam. Huwelijken en geboortes na 1812 zijn slechts gedeeltelijk opgenomen. Voor de gegevens van personen die elders zijn geboren of naar elders zijn vertrokken is evenmin gestreefd naar volledigheid, al is wel gebruik gemaakt van de nog steeds groeiende database van alledrenten.nl, allegroningers.nl en wiewaswie.nl. De in de tekst gebruikte huisnummers verwijzen naar de huisnummers zoals die tussen 1809 en 1852 in gebruik zijn geweest, zie ook het Boek over Eelde.
De meeste genealogieën zijn nogmaals nagekeken en geprobeerd is ontbrekende gegevens aan te vullen. Hierbij zijn vooral in Goningen nieuwe verbindingen gevonden. Dit is soms een toevalstreffer wanneer bij een huwelijk of overlijden de plaatsnaam Eelde of
Pater(s)wolde wordt vermeld.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
6 Familes van de(r) Bil(d)tAls scholier had ik in het begin jaren '70 al het idee om een genealogie van de familie Van de Bilt te beginnen. Ik heb toen dagen in het archief aan de Alexander Numankade in Utrecht doorgebracht om in de registers naar zoveel mogelijk Van de Bilt-en te zoeken en die te combineren.
Het plan was oorspronkelijk om de genealogie van mijn stamvader (Jacob) te onderzoeken, maar door het groot aantal gevonden namen heb ik nu diverse reeksen aangelegd. De 6 verschillende stamvaders kan men links in het menu aanklikken. Na een korte inleiding is er onderaan een link waar de desbetreffende genealogie wordt geopend. Met de vier pijlen links boven of verschuiven met ingedrukte linker muisknop kan men deze dan bekijken.

Het tot nu toe oudste dokument wat ik heb gevonden (uit de tak van Jacob) is uit het huwelijksregister van 1 november 1634 - het huwelijk tussen Steven Jacobs en Lambertgen Janszdr. van Houten.

De website dient als informatie maar is ook bedoeld om reacties te krijgen van de betreffende families en andere bezoekers.Omdat vanaf 1900 - 1920 persoonlijke gegevens niet meer openbaar worden vrijgegeven is er weinig bekend over de laatste 4-5 generaties.
Nederland
Bij Uitstek: het blad van de Heijstek FamiliestichtingHomepage van de Heijstek Familiestichting, met genealogische gegevens en andere wetenwaardigheden van onze familie.Nederland
Coevern op 't web: Voorlopig alleen een hele reeks familiestambomen (160).Coevorder Stambomen: Deze webstek is een verzameling van ruim honderdzestig genealogieën van families die hun wortels, of tenminste een paar takken, in Coevorden hebben.
Elke genealogie of stamboom bevat minstens vijf aangetrouwden uit één van de andere stambomen. Zo zijn al deze families onderling verbonden en vormen hun eigen web.
De genealogieën zijn het resultaat van zo''''n tien jaar verzamelen. Sommige zijn echter nog verre van compleet.

Vernuver oe d''r mit. :-)

Duitsland / NL(Drenthe / Groningen / Overijssel)
Coret:: Waar komt die naam vandaan?Zie de melding op de site zelf.Nederland
De Eendenkooi - Van der Kooi(j)Deze stichting heeft ten doel de familierelaties te verbeteren en een ieder die belangstelling heeft en een achternaam als de naam van onze stichting, ten dienste te zijn.
De stichting heeft momenteel 600 donateurs verspreid over de gehele wereld. Regelmatig wordt er een bulletin, genaamd de Eendenkooi, uitgegeven met belangrijke informatie over het wel en wee van onze familie.
Nederland
De familie Le(e)verDe ''Stichting Genealogisch Onderzoek Geslachten Le(e)ver''
probeert alle Nederlandse Geslachten Le(e)ver in kaart te brengen.
Het resultaat is in het Le(e)verbestand ondergebracht.
De index (per 24 oktober 2003) kunt u vinden door ''index'' aan te klikken.
Nederland
De familie van Santbrink (....Dokkum, Attema, de Vries)Deze website bevat informatie over de familie van Santbrink, de familie bestaat echter ook uit familie van moeders kant en daarom zijn vooralsnog ook de families Dokkum, Attema en de Vries opgenomen. Onder genealogie zijn nog veel meer aanverwante families opgenomen. Door het aanvragen van een account kunnen alle gegevens worden opgevraagd.
De database bevat o.a. gegevens over de nakomelingen van Barent van Zandbrink (ca.1666), Jan Doekes Dokkum (ca. 1595), Siek Piers Attema (ca. 1680), en Folkert Wijbes de Vries (ca. 1535).
Deze site bevat ook een aantal fotoalbums.

Nederland
De Huizings uit Zuidbarge (Dr.)Deze site bevat informatie van één van de vele families Huizing.
Onze familie Huizing komt oorspronkelijk uit Zuidbarge, bij Emmen. De vroegste voorouders waren pachtboeren van het klooster in Ter Apel. En tot op heden wonen er nog nazaten in Emmen en directe omgeving.
Een zoon, Eijse Willems Huijsinge vertrok omstreeks 1742 met zijn echtgenote Swaantjen Egberts naar de omgeving van Wildervank om daar zijn geluk te beproeven. In het lidmatenboek van Wildervank is terug te vinden dat Swaantjen Egberts op 10 december is aangenomen als lidmaat in de kerk. den 10 10br angenomen: Renske Christina Cleijnhout vr van Pieter Hammink & Swaentien Egberts vr van Eijse Willems. Deze Eijse Willems Huijsinge is de voorvader van onze Huizing-tak. Vele generaties bleven ze in die omgeving wonen en werken.
NL(Drenthe / Groningen)
De Nederlandse familie HuberBeter gezegd: een van de Nederlandse families Huber. Er zijn in Nederland (en in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk!) talloze families Huber. Mensen die Huber heten, zijn niet noodzakelijk familie van elkaar. Het woord Huber komt uit het dialekt van een oude Germaanse stam, de Alemannen. In de taal van de Alemannen was Huber het woord voor boer. Een boerderij noemden de Alemannen een Hube - vergelijk het Nederlandse woord hoeve. Iemand die een boerderij (Hube) had, werd Huber genoemd. Dit is de website van de familie Huber uit het Zwitserse Altikon. Onze oudste bekende voorvader is Heinrich Huber. Hij kwam in de Tachtigjarige Oorlog naar Nederland, als huursoldaat. Volgens de familie legende zou hij hebben mee gevochten met prins Maurits tegen de Spanjaarden tijdens de beroemde Slag bij Nieuwpoort (1600).
Is de familie Huber een Nederlandse familie? Het antwoord luidt: ''Net zo Nederlands als de Oranjes. Willem van Oranje heeft Heinrch Huber naar Nederland gehaald.''
Nederland
De Stichting Familie AfmanDe Stichting houdt de genealogie van de familie bij in een database, beheert archieven met documenten en artikelen die van belang zijn voor de familiegeschiedenis, en onderhoudt een adressenlijst van alle Afmannen. Om dit alles te kunnen doen worden alle familieleden dringend gevraagd het secretariaat op de hoogte te stellen van gebeurtenissen als geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing. Wat betreft de archieven zijn interessante (kopieën) van documenten altijd welkom. Voor het foto-archief probeert de Stichting foto''s te verzamelen van alle familieleden en ook van gebeurtenissen als huwelijken en jubilea. Nederland
De Wit (met de Wit nieuws)Het 'de Wit' Nieuws/News is een nieuwskrant over de familienaam de Wit en alles wat daarmee in verband staat.Nederland
Die Ortsippenbücher von Westoverledingen (Leer Dld.)by C. Robert Appledorn, Indianapolis, In and Around George, Iowa USA
OSB:
Die Familien der Kirchengemeinde Collinghorst (1701-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Grosswolde (1728-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Grotegaste (1725-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Ihrhove (1723-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Mitling (1637-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Steenfelde (1719-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Völlen (1677-1900)
Duitsland / Nederland
Familie Hamelink (Zld) en Huizinga (Gr)In principe zijn de eigendomsrechten van foto’s, gezien de datering vervallen. Mocht u rechthebbende zijn, dan kunt u contact met mij opnemen. Teksten zijn geschreven door N.G. Hamelink en vallen ook onder diens copyright en mogen zonder schriftelijke toestemming niet overgenomen worden. Vraag en dan komen we er vast wel uit.

Verder wil ik opmerken dat genealogische gegevens die ik hier deel, zeker gezien het publieke karakter van internet, overgenomen mogen worden in genealogieën van andere mensen, MITS zij een adequate bronverwijzing doen, cq een link plaatsen (een mailtje met de mededeling ‘dank voor de informatie’ wordt zeer zeker op prijs gesteld!).
Nederland
Familie organisatie Pater (stamboom online)Dit is de site van de Familie organisatie Pater. Een naamsvereniging van de families Pater, De Pater en Paters.
Inmiddels zijn er twee stambomen in boekvorm verschenen, t.w.: ''Genealogie Familie Pater - Westerkwartier''; ''Genealogie Familie Pater - Oost-Groningen''; Verder zijn er nog de stambomen: Pater De Vroonlanden (N.H.), Pater West-Friesland, Pater Amerongen, Pater Nunspeet, Pater West-Veluwe, Pater Leeuwarden, Pater Reestdal, Pater Suriname, De Pater, Paters en Pater c.q. Paters Den Ham (Overijssel). Met ingang van 10 april 2010 zijn alle stambomen via de website openbaar.
Nederland
Familie ScheepbouwerOp de navolgende pagina’s wordt o.m. een indruk gegeven van de historie van deze van oorsprong Duitse familie (met een Amsterdamse tak), in de afgelopen ruim drie eeuwen.
Daarnaast is er de mogelijkheid je aan te melden als donateur van de werkgroep genealogie, vragen te stellen, door de stamboom te bladeren en je eigen positie daarin vast te stellen.
Er is een fotogalerij en een overzicht van de tot nu toe verschenen ‘Scheep(s)journaals’ (ons familieblad) en er wordt melding gemaakt van komende gebeurtenissen, zoals een familiedag.
Surf door de pagina’s van deze website, word donateur, stel je vragen en geef aanvullende informatie waar die nu nog ontbreekt.
Nederland
Familie VeerkampHet gehucht Veerkamp: In Duitsland in Westfalen ligt een Landsort ,een buurtschap (gehucht), vlakbij de plaats Schapen, met de naam Veerkamp. Hier staat op de plaats van de oude boerderij Veerkamp een moderne boerderij waar thans de familie Loose woont. Aan de andere kant van deze weg woont Ernst Veerkamp op een andere moderne boerderij. Loose is via de vrouwelijke lijn een echte Veerkamp. Volgens de overlevering komen alle Veerkampen van deze boerderij, in ieder geval van het gehucht Veerkamp.Nederland
Families Strating(h)Website van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.
Met foto''s, oude familie-documenten, foto''s van grafstenen en diverse weblinks.
NL(Drenthe / Groningen)
Familiestichting 'Moret' (info en GDP-database)Op deze website zijn de volgende onderdelen uit het Familieboek opgenomen:
- Gezicht op Antwerpen
- Oorsprong van de Familienaam
- Een wandeling door een heel oud Rotterdam
- Schippers Moret
- Accountants Moret
- Artistieke Moret
- Trek van Moretten naar de stad vanaf het platteland
Daarnaast een link naar de stamboom (GDP)
Nederland
Familiestichting Cluyt/KluitOutgert Cluyt wordt omstreeks 1577 geboren in Delft en was de oudste zoon van apotheker Dirck Outgaertsz Cluyt en Josina van Teylingen. Via het beroep van zijn vader raakt hij geïnteresseerd in plant- en kruidkunde. Het gezin verhuist in de jaren ’90 naar Leiden, waar vader Dirck onder leiding van Carolus Clusius voor de Universiteit Europa’s eerste Hortus Botanicus aanlegt en studenten in plant- en kruidkunde doceert. Ook Outgert wordt tot zijn 19e jaar door zijn vader in de botanie onderwezen. Nadat zijn vader in 1598 overlijdt, proberen studenten Outgert als zijn opvolger te laten benoemen. Deze poging mislukt.
Voor vergroting van zijn kennis en voor het verzamelen van nog onbekende planten en gewassen (deels ten behoeve van de Leidse Hortus) reist hij tussen 1602 en 1608 naar Duitsland, Frankrijk en Spanje. Outgert is op jonge leeftijd al zo ervaren dat hij twee jaar lang zijn zieke hoogleraar kruidkunde vervangt: Richer de Belleval (de ontwerper van de plaatselijke botanische tuin). Outgert bereikt in Montpellier de hoogste graad in pharmacie en helpt mee de botanische tuin vorm te geven.
Nederland
Familiestichting Haselhoff (vanuit Duitsland naar NL)Welkom op de website van de Familiestichting Haselhoff: De Familiestichting doet onderzoek naar de herkomst en de geschiedenis van de naam Haselhoff en naar de familieleden die deze naam, op verschillende manieren gespeld, dragen.
Via deze website, maar ook via diverse publicaties waaronder het HaselhoffBulletin streeft de stichting ernaar familieleden, naamdragers en overige geïnteresseerden van informatie te voorzien.

Entstehung der Stiftung Haselhoff
Die Stiftung Familie Haselhoff ist am 31. Mai 1989 in Wedde (Ost-Groningen) gegründet worden, auf dessen Friedhof bei der Kirche (Nederlands Hervormd) unter anderen Gräbern unseres Stammvaters Derck Haselhoff (gestorben in 1650) und seiner Frau Magdalena Saxenhausen liegt. Aus zahlreichen Nachforschungen geht hervor, dass einzig jene mit den Namen Haselhof(f), Hazelhof(f), Has(z)elof, Hazelhoff Roelfzema, Haselhoff Lich oder Haselhoff Lich Kasteleijn von diesem Derck, dem Burggrafen des Herrschaftsgebietes Westerwolde abstammen. Die Burg, das Huis te Wedde, spielte eine wichtige Rolle im Leben von Derck und seinen Nachfahren.
Duitsland / Nederland / Verenigde Staten
Familieverenigingen in de NederlandenEen verzameling familieverenigingen op de website van Wazamar.Nederland
Gen. Ver v/h geslacht KnipscheerDeze website is de ontmoetingsplaats voor leden van de Knipscheren-familie in Binnen- en Buitenland. Nederland / Verenigde Staten
Genealogie Houwing/HouwenOp deze pagina’s kunt U een een genealogie vinden van families Houwing. De gegevens in de diverse genealogieën zijn gecontroleerd, maar niet alle bronnen zijn geraadpleegd, en de genealogieën kunnen zeker nog verder aangevuld worden. Er kunnen nog fouten voorkomen in de genealogieën. Mocht iemand aanvullingen of correcties hebben, graag een mailtje.
De eerste genealogie begint met Roelof Houwing te Weerdinge. Op den duur zal deze pagina aangevuld worden met de overige genealogieën.
NL(Drenthe)
Genealogie Nederlandse Families (254 Stambomen van Nederlandse families)Welkom op deze website met genealogisch onderzoek, dat ik als hobby beoefen.
De families waar genealogisch onderzoek naar gedaan is kunt u vinden onder Familienamen. Via die link vindt u ook een korte historie van de desbetreffende familie.
Bent u uitsluitend in de stambomen geïnteresseerd, dan komt u via de link Stambomen direct bij de gepubliceerde stambomen.
De stambomen zijn voor het grootste deel door eigen onderzoek tot stand gekomen. Wel heb ik waar mogelijk van reeds bestaand onderzoek gebruik gemaakt, en dit ook per familie vermeld.
Correcties en aanvullingen zijn van harte welkom.

De gepubliceerde stambomen gaan allemaal maar tot ca. 1900-1920 i.v.m. de privacy.
NL(Drenthe / Friesland)
Genealogie pagina's Richard van SchaikMijn genealogische interesse is eigenlijk begonnen bij het vinden van een familiebijbel, met daarin de gegevens van de familie Kooima. Ook waren de schilderijen van de in deze bijbel genoemde Berend Martinus Kooima en Fenna Sara Louis (mijn betovergrootouders in matrilineaire lijn) bij mijn ouders te zien. Daarna ging de interesse bij vlagen, tot in ongeveer 1996 mijn oom ook met vragen over de familie kwam. Daarna is de drang om de voorouders en de gerelateerde familie te vinden zo sterk geworden, dat wij nu hier ruim 37.000 personen (waarvan ongeveer 15.000 van de floppies van de NGV: Karel de Grote, de Graven van Holland en ons Koningshuis) hebben ingevoerd in ons bestand.
Verder Bronbewerkingen uit Breda, Utrecht, Wierden en Genemuiden: link
Deze hobby bedrijf ik samen met mijn ouders, daar deze ook een grote interesse voor hun voorouders hebben gekregen. Delen van dit onderzoek zijn verkregen via betaald onderzoek door archivarissen, desondanks delen wij deze graag met u, daar volgens onze opvatting de baten groter zijn dan de lasten.
Nederland
Genealogie site van Peter van der Lee-Home: Op deze pagina's vind u stamboomgegevens van mijn familie Van der Lee, en de familie Groenhuijse van moederskant, en de familie Munnik, de voorouders van mijn vrouw van vaderskant, en de familie Middelkoop, de voorouders van mijn vrouw van moederskant
Ik doe een poging een overzicht te krijgen van, vooral de families van der Lee in Nederland.
Mijn eigen familie is de tak van de Van der Lee'en langs de Kromme Rijn en de Betuwe omgeving Beusichem.
Verder heb op mijn zoektocht diverse families Van der Lee en Groenhuijze vergaard.

-Van der Lee, Groenhuijse, Munnik, Middelkoop
-Munnik verwante families
-Van der Lee families in Nederland.
-Verlee families in Nederland
-Leede families in Nederland
-Groenhuizen families in Nederland

Gedichten boeken en andere zaken
Nederland
Genealogie-database: Herman Hendricx HAMERSLAGHerman Hendricx HAMERSLAG (van Cleeff), geboren te Nijmegen.
Ondertrouwd op 13-07-1628 te Nijmegen (getuige: Gerrit Persen), gehuwd op 27-07-1628 te Nijmegen met Marijken (Maria) Lenerts van ASTEN (ESST), geboren te Aken.
Nederland
Genealogie-portaal Van Staveren-van der MeulenOp deze site vindt U informatie over mijn voorouders en die van mijn vrouw, Mieke van der Meulen. Naast de namen van Staveren en van der Meulen zult U ook informatie aantreffen over de namen Kapitein, Boon en Gernler (de grootouders van mijn vrouw) en Reitsma, Jansen en Zweerman, mijn eigen grootouders.Nederland
Genealogisch webarchief van de families Van GrimmelyckhuysenGenealogische gegevens zijn per familie op een aantal samenhangende pagina''s bijeen gebracht. De familiepagina''s zijn te kiezen op de homepage.
De geschiedenissen van de nazaten van Jan van Grimmelyckhuysen vormen het hoofdthema van deze website. Andere personen en families hebben, meestal door huwelijken, bindingen met deze familie.
Nederland
Genealogische homepage familie's de GoedeOp deze site, staan enkele genealogieen van de familienaam de Goede, de Goederen en de Goedere, welke ik in de loop der jaren heb uitgezocht.
In de schippers-index zijn alle varende voorouders vermeld, die voorkomen in de database Hoogeveen. Dit is gedaan, omdat varende voorouders door hun beroep vaak moeilijk te volgen zijn.
NL(Drenthe)
Genealogische homepage Rutger Loenen en Teska van LeeuwenStamreeks fam. Loenen (Loosdrecht ca. 1400); kwartierstaten Rutger Loenen (Loosdrecht 1935) en Teska van Leeuwen (Laren 1934).Nederland
Genealogische homepage van de familie WeggemansOp deze site staan de stambomen van de families Arends, Kort, Nijkoops, Nijs, Schenkel, Stel, Weggeman(s) en vele andere.

Wij onderzoeken onze kwartierstaten en de nakomelingen van de stamouders van onze overgrootouders.

Gezocht
Er zijn 2 takken Weggeman(s) gevonden.
Tak 1 heeft zijn oorsprong in de gemeente Dalen, met als stamvader Berent Weggemans, geboren ca. 1640.
Tak 2 heeft zijn oorsprong in de gemeente Sleen, met als stamvader Jan Weggemans, geboren ca. 1560.

Gezien de achternamen van de personen in deze 2 naast elkaar liggende gemeenten, zou je zeggen dat ze familie van elkaar zijn.
Maar hoe? Wie kan ons meer vertellen?
NL(Drenthe / Groningen)
Genealogische Vereniging KlapwijkHet doel van de Genealogische Vereniging Klapwijk (GVK) is het verzamelen en doorgeven van informatie over het geslacht Klapwijk en aanverwante families. Zij publiceert viermaal per jaar het informatieblad ‘De Drudenvoet’ en organiseert ieder voorjaar een familiedag. Het lidmaatschap staat open voor iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van het geslacht Klapwijk.Nederland
Genealogische website Hubert-SchuwerMet de stambomen Aberson, Brederode, Heijboer, Hubert, Ripperda, Schuwer, Westerbeek van Eerten.Nederland
Greets GenealogieOp deze site vindt u informatie over Greets voorouders, zoals Joannes Hermse; Anna Catharina Verschueren; Jantien Weening; korporaal Dirk Nieuwenhuis en Jan Sijmons Wit.
Geen voorvader, maar wel verwant, is de kunstschilder A.J. van Prooijen (1834-1898).

Ook de voorouders van Jan Heikens, Greets echtgenoot, zijn op deze site te vinden. Jans overgrootmoeder, Kunje van der Leest.
De moeder van Kunje, Aaltje Nanninga (1839-1919), stamt af van de Groninger familie Broeils. Van Sjabbe Broeils (1561-1645) bestaat nog een portret. Hij was o.a. raadsheer van Groningen.
De betovergrootvader van Aaltjes moeder, Helena Abrahams Hartzema (1818-1891), is Abraham Trommius (1633-1719), die diverse religieuze werken publiceerde. De bekendste is de concordantie die hij maakte op de Statenvertaling.

Blader ook eens in het familiealbum van Greet en het familiealbum van Jan of wandel mee door oud Groningen…
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tjeDe naam van de stichting is gekozen omdat de naam op 3 manieren geschreven kan worden(Schuyt - Schuit en Schuijt) en dit ook vaak als zodanig binnen de verschillende families of geslachten gebeurt of gebeurde.
Er zijn naar schatting ongeveer 50 geslachten met deze naam zonder dat er sprake is van een gezamenlijke voorvader of de bewijzen hiervoor ontbreken.
Naar schatting leefden er rond de eeuwwisseling van 2000 ongeveer 3.000 personen met onze familienaam.
De activiteiten richten zich primair op de namen Schuyt - Schuit - Schuyt. Ook is er veel verzameld over Van der Schuit.
Van alle overige namen waarin 'Schuit' voorkomt, zoals Schuite, Schuitemaker, Schuitvlot, Schuiteman, Schuiten, Lasschuit, etc. worden gegevens verzameld en wordt gezocht naar medewerkers binnen deze geslachten voor een verdere uitwerking.
Nederland
Indische verhalen (om nooit te vergeten ...)Surabaya. De stad waar ik op zoek zou gaan naar mijn roots. Een belangrijke maar volstrekt niet-toeristische stad van ongeveer drie miljoen inwoners in het oosten van Java. Het belang van de stad is de haven waar niet alleen goederen worden gelost en geladen, maar ook de marine die er een basis heeft. Het was onder Hollandse tijd een prachtige stad vol met art deco-architectuur, alles in wit uitgevoerd, met in het midden een historisch centrum uit de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Inclusief nog steeds een levendige Chinese wijk waar overal gehandeld wordt. Indonesië is mentaal niet het vaste land van Zuidoost-Azië. Het lijkt er niet eens op.Indië / Nederland
J. van Kooten: Zoeken in FamilySearch-gegevensDit is de stamboom van Jerry van Kooten. Mijn grootouders zijn Van Kooten, Van Zomeren, Varkevisser en Van der Weide; die van mijn vrouw Zwagerman, Haagsma, Kristel en Lonis. Van Varkevisser en Kristel zijn reeds uitgebreide stambomen bekend - die zullen hier in hun geheel worden overgenomen, maar er zijn ook al nieuwe (oude) gegevens gevonden. Hieronder geef ik per naam aan wat de vorderingen zijn in het onderzoek. Veel plezier! Jerry
2017-03-30 Na lange tijd eindelijk een update van de site. Ik vind het er wat moderner uitzien!
Er waren geen stambomen bekend, alles hebben we zelf uit moeten zoeken. Toen ik de persoonskaart van mijn opa Van Kooten ontving en dus de namen van zijn ouders had, ging het snel. Er zijn nu zeven generaties Van Kooten boven mij ingevoerd. Van slechts een aantal ook de broers en zussen, maar er is al meer bekend dan hier is te lezen. 2008-07-01 Scans van aktes uit het bevolkingsregister van Laren zijn binnen en zullen langzamerhand worden toegevoegd. 2008-10 Gesprekken gevoerd met een aantal ooms en tantes. Resultaat: behoorlijk wat (achter)neven en (achter)nichten mogen invoeren. De achternamen Nagtegaal, Bouwman, Pandelaar, Van Bruchem, Busch, Christant en Wilhelm hebben hun intrede gedaan. Ook artikelen uit de Laarder Courant De Bel zijn en worden toegevoegd. 2009-04 Nakomelingen van de halfbroer van mijn opa (A.J. van Kooten 1894) hebben me flink geholpen met die tak van de familie!
Nederland
Lautenslager-, Lauterslager-, Lauteslager-stambomen uit NederlandHet stamboomonderzoek naar onze achternaam ben ik ongeveer 30 jaar geleden gestart. In 2008 ben ik begonnen de gegevens te publiceren via deze website. De stamboom is denk ik voor 90 % compleet; ik wil dit nog aanvullen met recente generaties en foto-portretten.Nederland
Luijkenaar (Helders, Booij, Voogd)Below, some information on the ancestral families and generations preceding me. While most of my ancestors come from within a triangle formed by Osnabrück, Brouwershaven and The Hague, there is some English and French as well. A family legend of a Jamaican, Indian or Indonesian ancestor I have not yet been able to substantiate.Canada / Duitsland / Nederland
NGV afd. FamilieorganisatiesVoor vragen over:
Hoe richt je een familieorganisatie op?
Hoe organiseer je een familiereünie?
Welke privacywetten gelden voor FO’s?
Een familieblad uitgeven, hoe doe je dat?
Opslag en beheer van een familiearchief, hoe doe je dat?
Wat doe je met je familiearchief als je thuis geen ruimte meer hebt of als je stopt?

Kan men uitstekend terecht bij deze NGV afdeling.
Nederland
Olyphant familydesk: Sieders/Koster, Rutgers/Elenius, v.d. Beukel/Dijkshoorn, Kloosterhuis/&,De namen in de header zijn van:
-Augustus Zider, stamvader van alle Siedersen in Nederland, zoals vermeld in het trouwboek van Meppel in 1652 bij zijn huwelijk met Aeltien Hermens,
-de trouwakte van Harke Harkes Rutgers met Hilje Tempel in 1877,
-de ondertekening van het testament van Maertge Wouters van der Beuckel in 1734 bij haar huwelijk met Mephiboset van de Woestijne, -Johannes Kloosterhuis Joh toen hij in 1919 hertrouwde met Rientje van Anken
-Harmen Sijder bij de ondertekening van het goedschattingsregister van Zweeloo in 1694.

Bij 'Streekgebonden'
Op die pagina heb ik links vermeld met interessante informatie uit de regio's van mijn families, te weten: het Westland, Drente en Groningen / Friesland.
Zowel de algemene Genealogie Links als de Streekgebonden Links staan onder de menuknop Genealogie.

NL(Drenthe)
Sluzigers (Mensen uit de regio Zwartsluis)De publicatie Sluzigers is samengesteld door Alle Elbers. De gegevensverzameling bestaat uit 2.506 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 3 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina.
Dit bestand bevat de gegevens van personen die geboren, gedoopt, getrouwd, overleden of begraven zijn in Zwartsluis, gemeente Zwartewaterland (Ov).  Het bestand beperkt zich tot de personen die voorkomen in bronnen van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand.

Een lijst met gebruikte bronnen (ook van dorpen rondom Zwartsluis) is te vinden op: link
NL(Drenthe / Flevoland)
Stambomen Zuid-Oost-Drenthe (400)Deze website bevat een vierhonderdtal genealogieën die hun oorsprong hebben in Zuid Oost Drenthe, Noord Oost Overijsel, de Duitse grensstreek en met name in de plaatsen:
Coevorden, Dalen, Wachtum, Oosterhesselen, Sleen, Zweeloo, Emmen, Odoorn, Borger, Gasselte, Gieten en Hardenberg.
Duitsland / NL(Drenthe / Groningen / Overijssel)
Stamboom KlaversHet begon met de stamboom van de familie Klavers. Inmiddels staat er echter veel meer in mijn bestand...

De publicatie Stamboom Klavers is samengesteld door Joop Klavers. De gegevensverzameling bestaat uit 175.912 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 59.535 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.
NL(Drenthe / Overijssel)
Stamboomonderzoek van de familie Houkes, Haukes, Houkens, HoukusEen stamboom is het geschiedenisboek van je familie. Als je de verschillende families wat beter bekijkt dan zie je welk een ellende een gezin soms is overkomen, maar ook zaken waar je om moet glimlachen. De jaartallen spreken voor zich.
De oudst bekende voorvader in de Millingense tak is vermoedelijk geboren omstreeks 1660.

De familie Houkes is bekend als:
Drachtense tak
Zutphense tak
Millingense tak
Een koppeling tussen de diverse takken is tot heden nog niet gevonden. Behalve de Millingense tak, die oorspronkelijk (voor zover we kunnen terugvinden) uit Huissen en later uit Zyfflich en Kranenburg (Duitsland) komt, onderzoek ik ook de andere takken.
Vanuit Zyfflich is een deel van de familie Houkes in Millingen aan de Rijn neergestreken.

Van de Zutphense tak heb ik al van diverse families opgaven gekregen over hun directe omgeving. Zelfs van een familie Houkes uit Duitsland kreeg ik een vraag en informatie naar aanleiding van mijn website over de Millingense tak. Deze familie bleek na enig onderzoek van de Zutphense tak af te stammen.
Hoewel het nog niet is bewezen, moet er volgens mij een koppeling tussen de Millingense tak en de Zutphense tak bestaan. Heel frappant is de naamvoering en religie van beide takken. Zowel in de Zutphense tak als in de Millingense tak kom je veelvuldig dezelfde doopnamen tegen en beide takken hebben als religie Rooms Katholiek.
De oudste voorvader in de Zutphense tak die ik terug heb kunnen vinden is Gerardus Houkes, geboren rond 1725 en gehuwd met Geertruida Mees (of Meis).

Nu ook op de site: familie Ursinus, van der Linden  en van Tienen.
Nederland
Stichting familie Millenaar/MillenaerOp deze site leest u alle wetenswaardigheden van en over de Millenaars. Inclusief de complete stamboom zoals deze bij ons, Stichting familie Millenaar, bekend is.

Nederland / Verenigde Staten
Stichting Familie Winnubst
This website is only available in Dutch; The genealogy can be set to English.

Deze website is opgezet en wordt onderhouden in opdracht van het bestuur van de Stichting Familie Winnubst, opgericht 25 mei 2001. Deze stichting heeft tot doel het bevorderen van het sociaal charitatief engagement van de leden van de familie Winnubst en aangehuwden.
Varianten: Wynoves, Winnubest, Weinobst, Winnips, Wennips, Wennubst en Winnubst.
Nederland
Stichting familiearchief De ClercqWij zijn allen nakomelingen van Jacques de Clercq (ca 1555-1609), telg van een oude Gentse familie, die in 1585 als doopsgezinde werd verbannen uit zijn geboortestad en vervolgens een nieuw bestaan opbouwde in Haarlem. Een achterkleinzoon vestigde zich zo’n honderd jaar later in Amsterdam. Sindsdien tot het midden van de 19e eeuw was de familie over vrijwel de gehele linie woonachtig in de hoofdstad. Zij behoorde er tot de gegoede (doopsgezinde) koopliedenstand. Inmiddels is de familie over de wereld uitgewaaierd. Buiten Nederland wonen telgen in Oostenrijk, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Kenia, De Verenigde Staten én weer ‘terug’ in België. Ook is er een omvangrijke Amerikaanse tak van onze familie, afgesplitst in 1794.België / Nederland
Stichting Geslachten FaberDe Stichting Geslachten Faber is er voor alle Fabers in Nederland en daarbuiten en heeft als belangrijkste doel het bieden van ondersteuning op het vlak van genealogisch onderzoek.
Hier vindt u informatie over onze doelstelling, het bestuur, onze activiteiten en ons uitgebreide genealogische bestand. Verder leest u hier wat het donateurschap inhoudt en treft u een vragenrubriek aan.
Nederland
Studiegroep Geslachten DrostHet verzamelen van gegevens over geslachten Drost in Nederland en het beschikbaar stellen hiervan aan belangstellenden. Het uitgeven van een familieblad met gegevens over de vorderingen van het werk van de Studiegroep, artikelen over het leven van personen Drost in he