Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Links

Introductie Links -Links per categorie -Links per land/provincie -Zoek LinkResultaat Zoekopdracht


InfoResultatenOmschrijvingGeografie
categorie: archieven
Aezel Projek (“Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederl. Eigendommen en Leefgemeenschappen)Bewoners en bewoningsgeschiedenis:
Er zijn heel veel mensen in Limburg die zich bezig houden met cultureel erfgoed waarbij informatie over de Limburgers en hun omgeving door de eeuwen heen vastgelegd wordt; vaak in verenigingsverband, soms zijn het individuele levenswerken. Daar zit een schat aan informatie. Dit zijn zaken zoals: Genealogie, archeologie, landschappen, foto’s, notarisaktes, kastelen, bevolkingsregisters, kerkhoven, kerken en kloosters, vervoer, handel, kleding, architectuur, taal, geschiedenis enz.. Zo zijn er tal van heemkundeverenigingen en in menig dorp is er een (oorlogs)museum, vaak privé.
Helaas is er is nog geen digitaal platform waar deze gegevens met het publiek gedeeld kunnen worden, met als gevolg een veelheid aan kleine websites met versplinterde kennis. Nog meer informatie wordt nooit gedeeld maar gaat verloren of wordt door nabestaanden zelfs weggegooid. Dit geldt zeker voor de kleinere dorpen waar weinig geld beschikbaar is voor erfgoed. Als al deze informatie aan elkaar gekoppeld zou kunnen worden in één platform dan zou een geweldig beeld ontstaan van de Limburgse samenleving over de tijd.

In Sittard is 6 jaar geleden een initiatief gestart om een oplossing voor dit dilemma te bieden: het zgn. “AEZEL Projek”. Dit initiatief heeft in Limburg veel enthousiasme teweeg gebracht en er zijn nu AEZEL projecten met meer dan 100 vrijwilligers in 60 dorpen en steden van Vaals tot Venlo; steeds in samenwerking met archieven in o.a. Sittard-Geleen, Weert, Roermond en Venlo. Het project gaat uit van een platform waar personen en verenigingen zelf gegevens in kunnen plaatsen en beheren, maar waarin deze gegevens wel door het brede publiek in één omgeving te zien zijn.
NL(Limburg)
Regionaal Archief Rivierenland (208.362 pagina's kranten vanaf 1756 t/m 2008)Welkom op de nieuwe website van het Regionaal Archief Rivierenland.
Deze nieuwe website vervangt de oude sites van het voormalig Streekarchief Bommelerwaard en het Regionaal Archief Rivierenland. Alle informatie vindt u voortaan op één plaats op het internet.

Gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Zaltbommel.
Ook de dorpen link zijn vermeld !
NL(Gelderland)
'Beschryvinge der stad Dordrecht'Heruitgave van het in 1909 vervaardigde register op geslachtsnamen voorkomend in "De beschrijvingen der stad Dordrecht" door Matthijs Balen, 1676.
In 1909 verscheen in een oplage van slechts 200 exemplaren een register op de geslachtsnamen voorkomend in De Beschryvinge der stad Dordrecht. Deze heruitgave van het register zal zowel genealogen als historici van dienst kunnen zijn bij hun onderzoek in Dordrecht. Het is voor € 14,50 te bestellen op de webshop  van boekhandel Vos & van der Leer (link) of af te halen in het Augustijnenhof (link)
NL(Zuid-Holland)
't Archief. Gent on Files vzw (GOF)Welkom op de website van ''t Archief. Gent on Files vzw (GOF), de vriendenkring van het Stadsarchief van Gent. Als archiefvereniging willen we hierbij graag afwijken van de betreden paden en grasduinen in de wereld van documentatiecentra, heemkundige kringen, familieverenigingen en erfgoedcentra.
Wist u dat Gent één van de belangrijkste stedelijke archieven van West-Europa huisvest? Het stadsarchief bewaart inderdaad uniek bronnenmateriaal en krijgt dan ook dagelijks vele vrienden op bezoek! Ze schrijven er mee aan de geschiedenis van de stad of doen boeiende ontdekkingen over het verleden van hun familie, straat of woning. Sommigen werden echt vriend aan huis en zaten boordevol ideeën om de werking van het Stadsarchief nog beter te ondersteunen. Om een en ander beter te structureren, ontstond begin 2000 de vzw ‘t Archief. Gent on Files.
België / Nederland
'de Wit-net' - Genalogisch domein Herman de WitHet zal zoals bij velen zijn gegaan: op een verjaardag in 1978 kwam onze afkomst ter sprake en kort daarna heb ik voorzichtig de eerste stappen gezet op het gebied van het familieonderzoek. En vanaf het begin doe ik dat samen met mijn broer. Beiden werden we gegrepen door het genealogie-virus en sindsdien zijn we redelijk actief op dit terrein. Sinds het begin van de negentiger jaren gebruiken we de computer daarbij (tekstverwerking en wat genealogische software) en in 1996 begon ik op het internet eens rond te kijken.Een toenemend aantal bezoekers van deze pagina's, samenhangend met de uitbreiding van de internetactiviteiten -in samenwerking met Hein Vera- met de site FAQ Genealogie Benelux, bracht mij ertoe om een aantal veranderingen door te voeren. Ik heb in april 2000 een scheiding aangebracht tussen de resultaten van mijn eigen onderzoeksgegevens en de activiteiten gericht op het ondersteunen van grote groepen genealogisch geïnteresseerden. Grofweg staat de eerste groep activiteiten op het domein de-wit.net en zijn de meer ondersteunende activiteiten ondergebracht op het domein geneaknowhow.net.Nederland
'Huis'genoten uit een ver verleden (Delft)Hoe oud is uw huis? Wie hebben er ooit in gewoond? Wat waren dat voor mensen? Wat is er in de loop der tijd aan uw huis veranderd?
Als u in een oud huis in de binnenstad van Delft woont zult u daar vast wel eens nieuwsgierig naar zijn. Op deze website is van diverse huizen de geschiedenis al te vinden, maar van veel huizen nog niet. Staat uw huis er (nog) niet tussen, dan kunt u ook een steentje daartoe bijdragen. Graag zien wij uw bijdrage tegemoet. (De criteria die we aan een bijdrage stellen, kunt u elders op de site vinden)
Ook opmerkingen of aanvullingen op de reeds geplaatste verhalen zijn zeer welkom. En ook vrijwilligers die willen meewerken aan de verdere uitbreiding van deze site.
NL(Zuid-Holland)
2 Tijdbalken met Nederlandse thema'sTijdbalken met links naar de Nederlandse geschiedenis tussen 1180 en 2000:
-Tijdbalk Nederlandse geschiedenis:
Tijdbalk met hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis.
-Tijdbalk Tweede Wereldoorlog:
Overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland.
Nederland
20-20 siteImportant information on the things you need to know about HistoryNederland
255 jaar archief Leeuwarder Courant onlineHet complete archief van de Leeuwarder Courant, van 1752 tot heden, is nu digitaal beschikbaar. U kunt onbeperkt en gratis door dit archief zoeken. NL(Friesland)
Academische collectiesOp deze website kunt u zoeken door collecties en voorwerpen van negen universiteiten:
de Universiteit van Amsterdam (Bijzondere Collecties en Allard Piersonmuseum),
de Technische Universiteit Delft (TU Delft Library),
de Technische Universiteit Eindhoven (Informatie Expertisecentrum),
de Universiteit Groningen (Universiteitsmuseum),
de Universiteit Leiden (Universiteitsbibliotheek),
de Universiteit Maastricht (Universiteitsbibliotheek en Kunst- en Erfgoedcommissie),
de Universiteit Utrecht (Universiteitsmuseum),
de Vrije Universiteit (Universiteitsbibliotheek)
Wageningen UR (Universiteitsbibliotheek).

Nederland
Afscheid van Indië - Digitale documenten 1940-1950Een digitale bron waarin u documenten kunt raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie.
Lijsten van het Rode Kruis over de slachtoffers zijn ook vindbaar via de beeldbank van het nationaalarchief.
Indië / Nederland
Akevoth (Dutch-Jewish families and their heritage)The aim of the foundation Akevoth is to collect, research and to save relevant data in order to publish the history of the Dutch-Jewish families and their heritage. The website contains a vast amount of material and it is characterized by its accessibility for the visitor and its quick reaction to queries related to its content.
The sources of the website are the registrations of births, circumcisions, deaths, funerals and marriages (including those conducted in synagogues), and also the results of censuses and permits for market stands in Amsterdam. The collection contains Portuguese/ Spanish as well as Ashkenazi data. A large space has been allocated for the collection of family trees and historical-demographical region-descriptions.
Israël / Nederland
Akten en Tafels Burgerlijke stand Leiden 1816-1929 (zoeken in scans)Inventaris van het Stadsarchief van Leiden (SA III), (1359) 1816-1929 (1963)

Archiefvormers:
•Algemeen en Dagelijks bestuur, 1816 - 1929
•Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1816 - 1929
•Tresorier Extra-ordinaris/Fabricage (Gemeentewerken, 1816 - 1929)
•Tresorier Ordinaris, later (gemeente-)ontvanger, 1816 - 1929
NL(Zuid-Holland)
Akten van Brabantse Schepenen en Notarissen (1500-1900)Zoeken naar boeken en archieven
Welkom bij onze historische werkplaats. Je kunt hier meteen gaan Zoeken naar boeken en archieven. Het BHIC biedt je daarmee de gereedschappen om zoveel mogelijk informatie te voorschijn te halen uit de ruim 30 kilometer archieven en collecties (meer dan 1.500 verschillende) in onze depots. Behalve een algemeen zoekformulier, horen daar ook een aantal specifieke indexen bij (linkerkolom).

NL(Noord-Brabant)
Aletta, instituut voor vrouwengeschiedenisAls in een gezin met zeven kinderen de achtste spruit het levenslicht aanschouwt, wordt die gebeurtenis meestal niet met buitengewoon veel vreugde begroet. Mij mocht, op 9 Februari 1854, het in zoo'n geval dikwijls twijfelachtige voorrecht ten deel vallen, als achtste kind mijn intrede te doen in de dokterswoning te Sappemeer, waar evenwel mijn komst met blijdschap werd begroet.
De naam van het instituut Aletta verwijst naar deze bijzondere vrouw: Aletta Jacobs. Zij leefde tussen 1854 en 1929 en was de eerste vrouw die de universiteit afrondde en arts werd. Zij zette zich jarenlang actief in voor de verbetering van vrouwenrechten. Daarvoor moest zij wel veel barrières in haar omgeving doorbreken. De boeken van Aletta Jacobs waren in 1935 het begin van de voorloper van de organisatie Aletta. Alles over Aletta Jacobs vindt u onder de volgende link
Nederland
Alle Amsterdamse Akten (het archief van de Amsterdamse notarissen)Per 30-09-2017: 3.702.157 pagina's gescand van 122.931 Documenten

In de donkere depots van het Stadsarchief Amsterdam ligt het kilometerslange archief van de Amsterdamse Notarissen 1578-1915. Diep verstopt in de tienduizenden dikke boeken en bundels bevinden zich vele miljoenen akten met daarin grotendeels onbekende details over Amsterdammers en hun internationale netwerken.
De akten bevatten gegevens over bekende en onbekende Amsterdammers en passanten, (internationale) handel, scheepvaart, slavernij, persoonlijk bezit en erfenissen, maar ook ooggetuigenverslagen van ontberingen op zee, ordinaire burenruzies of knokpartijen in herbergen en illegale speelhuizen. Om deze schatten op te kunnen diepen is nog veel werk te verzetten.
Het grote belang van het archief is nooit onderschat. De enorme omvang van het archief – alleen het digitaliseren kost immers al miljoenen – heeft echter meer dan eens doen terugdeinzen. Dankzij startsubsidies, het efficiënt inrichten van de scanprocessen en onze ruime ervaring met crowdsourcing zijn we begonnen aan de monsterklus om Alle Amsterdamse Akten in kaart te brengen.
NL(Noord-Holland)
Alle Friezen + DTBWelkom op Allefriezen.nl
AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin 60-er jaren 20e eeuw.

AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) digitaal beschikbaar. De gegevens uit de burgerlijke stand worden de komende jaren aangevuld met gegevens uit overige bronnen, zoals het bevolkingsregister. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van vóór 1811 beschikbaar gesteld.
NL(Friesland)
Alle GroningersVanaf 20 december zijn de Groninger Archieven gestart met de genealogische website www.allegroningers.nl.
Op dit moment zijn de volgende gegevens te zien:
Gemeente Leek
Burgerlijke stand
Huwelijksakten: periode 1811–1922
Overlijdensakten: periode 1836–1952
Van de overlijdensaktes is een beperkt aantal paginas uit de registers te zien van de periode 1863–1868 en van 1943–1951.
Kerkelijke gemeente Groningen
Van de DTB (doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811) zijn gegevens en pagina's vindbaar uit de periode 1594-1811.
Vanaf januari 2008 wordt de website verder aangevuld met alle nog ontbrekende gemeentes in Groningen.
NL(Groningen)
Alle kolonisten (Paupers) zoeken.Aan het begin van de negentiende eeuw heerste er in geheel West-Europa grote armoede. Ook in Nederland was er onvoldoende werkgelegenheid voor de groeiende bevol­king. Vooral in de grote steden waren er steeds meer bedelaars, te vondeling gelegde kin­deren en wezen. Arme mensen die niet in staat waren om voor zichzelf te zorgen werden vaak paupers genoemd.

Officier Johannes van den Bosch kwam met een plan voor een structurele oplossing voor de verpaupering. In 1818 kreeg hij toestemming van de Staat voor het oprichten van de Maatschappij van Weldadigheid. De Maatschappij was een particuliere instelling die onder andere gefinancierd werd door contributie van leden uit het hele land. De doelstelling was het stichten van landbouwkolonies waarin paupers gehuisvest werden. Deze paupers konden door het ontginnen van grond een bestaan voor zichzelf opbouwen en zichzelf zo uit de armoede helpen. Hun kinderen moesten worden onderwezen, zodat ook zij succesvol zouden worden in de samenleving. Hoewel het doel was om de gezinnen die geselecteerd waren voor de koloniën aan het werk te zetten, stuurden de subcommissies in de grote steden ook vele personen op die niet in staat waren om te werken. Dit leverde de Maatschappij grote problemen op.
 
DE VRIJE KOLONIËN – FREDERIKSOORD, WILLEMSOORD EN WILHELMINAOORD
Op 25 augustus 1818 legde Van den Bosch de eerste steen van de eerste kolonisten­wo­ning in de nieuwe kolonie Frederiksoord. In 1820 volgden Willemsoord en Wilhelminaoord. De koloniën waren verdeeld in wijken van 20 à 30 zogenaamde huisgezinnen, waarover wijk­meesters werden aangesteld. Een kolonist die met zijn gezin in de vrije koloniën aankwam, kreeg een woning met een stuk land, huisraad en gereedschappen. De gezinnen werden vaak aangevuld met weeskinderen of ouderen die, omdat ze bij een gezin in huis woonden, ingedeelden of bestedelingen werden genoemd.

Vrije kolonisten konden hun hele leven lang het land van hun hoeve bewerken tegen betaling van een derde van hun oogst aan de Maatschappij. Kleding en huisraad moesten geleidelijk worden afbetaald. Elke kolonist had zijn eigen rekening en een boekje, waarin zijn schuld aan de Maatschappij stond opgetekend.
 
DE ONVRIJE KOLONIËN – OMMERSCHANS EN VEENHUIZEN
Al snel na de oprichting van de vrije koloniën vond de Maatschappij het nodig om nieuwe koloniën te stichten. Deze waren bestemd voor het opnemen van personen van 'minder zedelijk en goed gedrag': bedelaars en landlopers. Voor de aanleg van een gesticht waar deze mensen konden wonen en werken, had Van den Bosch een verlaten fort bij Ommen, de Ommerschans, op het oog. Op 7 oktober 1822 werd met de regering een contract af­gesloten voor de plaatsing van 1000 bedelaars. De Ommerschans was ingericht als straf­kolonie en verbeteringsgesticht. Hier werden zowel als misdadigers van buiten de kolonie naartoe gezonden, als kolonisten die zich in de vrije koloniën hadden misdragen.
NL(Drenthe)
Alle Twentenaren (vóór 1812)Aangemaakt door H.C. Zorn met hulp van velen in de jaren 1986-nu. Het bestand omvat gegevens van 103598 personen, bijna allen geboren in of om Twente, vóór 1812. De gegevens zijn voor circa 90% verkregen uit primaire bronnen. Daarnaast is gebruik gemaakt van gepubliceerde genealogieën en vooroudertabellen (kwartierstaten) van o.a. de leden van de afdeling Twente van de N.G.V. (de bronnen zijn vermeld). Het bestand is te beschouwen als een, nog lang niet volledige, reconstructie van de bevolking van Twente vóór 1812. Gelegde relaties berusten vaak op vermoedens, genealogen dienen daarom alle gegevens aan de bronnen te verifiëren! Bovendien is het mogelijk dat in de bronnen nog aanvullende informatie te vinden is.

NL(Overijssel)
Almelo Gezinsreconstructies 1600-1850De website bevat alleen personen geboren voor 1850, maar in een aantal gevallen heb ik wel latere informatie. Voor ten Bruggencate, zie de ten Bruggencate database.
Dit Almelo-project groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van mijn familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
Amsterdam: Vonnissen ter zaken van Averij Grosse 1700-1810Overzicht van Amsterdamse notariële akten vermeld in de vonnissen van averij‐grosse uit de periode 1700-1810 (47 pagina's)
Het overzicht bevat een lijst met in totaal 5449 akten van 136 Amsterdamse notarissen, bij wie scheepsverklaringen en bevrachtingscontracten werden vastgelegd die als basis dienden voor een procedure van averij-grosse. Aan de hand van de naam van de notaris en de datering kan in het Notarieel Archief het inventarisnummer worden opgezocht met daarin de betreffende akte. De scheepsverklaringen geven vaak veel details over de reis, lading van de schepen en gebeurtenissen aan boord.
Nederland
Amsterdamse Slaveneigenaren in 1863 (bij de afschaffing)Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 kregen de eigenaren van tot slaaf gemaakten, zowel eigenaren of aandeelhouders van plantages als eigenaren van particuliere slaven, in Suriname en de Antillen een vergoeding: financiële compensatie. De meeste eigenaren woonden in Paramaribo of de Antillen, een deel woonde in Nederland. Op deze kaart staan de adressen van de eigenaren die in die tijd (1853-1863) in Amsterdam woonden. Elk adres heeft een link naar informatie in het Nationaal Archief (www.gahetna.nl). De huisnummering is de meest recente (1875). De kaart is gebaseerd op onderzoek in het Nationaal Archief en het Stadsarchief Amsterdam, door studenten geschiedenis van de Vrije Universiteit NL(Noord-Holland) / NL(Noord-Holland)se Antillen / Suriname
Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen Landschaft e. V. (AFEL)1980 gegründet, gehören dem Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen Landschaft e. V. (AFEL) mittlerweile rund 130 Genealogen aus der Region sowie aus den benachbarten Gebieten an. Ihr Arbeitsfeld umfasst das Emsland, die Grafschaft Bentheim und das niederländische Grenzgebiet.

Die Mitglieder treffen sich regelmäßig zu Vortrags- und Gesprächsveranstaltungen in der Bibliothek des Emsländischen Heimatbundes in Meppen. Hier tauschen "alte Füchse" und Anfänger Erfahrungen aus und geben einander Hilfestellung bei der Ahnenforschung. Außerdem erhalten die Mitglieder des Arbeitskreises quartalsweise die Zeitschrift "Emsländische und Bentheimer Familienforschung" (EBF) mit hilfreichen Artikeln, Suchanfragen oder Ahnenlisten anderer Mitglieder.
Über die Arbeit des AFEL ist ein Beitrag in der Zeitschrift Use Land & Lüü erschienen.

Ausführliche Informationen gibt die Homepage des Arbeitskreises Familienforschung (link)
Duitsland / Nederland
Archief AlmeloWelkom op de website van het historisch archief van de Gemeente Almelo. Op deze website vindt u allerlei informatie over het historisch archief Almelo. Daarnaast kunt u de gedigitaliseerde huwelijks- en overlijdensakten inzien en digitale archief foto's bekijken. U kunt ook archiefinventarissen en publicaties inzien.NL(Overijssel)
Archief DelftArchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie beeld- en geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Naast het archief van de gemeente Delft zijn hier ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland).
U kunt gratis terecht voor stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders?) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger?).
Nederland
Archief EemlandArchief Eemland is er voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Amersfoort en de regio Eemland. Op deze website is veel gedigitaliseerd beeld- en archiefmateriaal te vinden en kunt u genealogisch onderzoek verrichten. Ook ontdekt u welke collecties in de studiezaal geraadpleegd kunnen worden en wordt u op de hoogte gehouden van onze actualiteiten.NL(Utrecht)
Archief startkabelEen startsite met links naar archieven in binnen- en buitenlandNederland
Archief startpaginaEen startpagina met diverse links naar archieven in binnen- en buitenland.Nederland
Archief van de Notarissen ter Standplaats AmsterdamBijna drieëneenhalve kilometer planklengte, meer dan 28.000 inventarisnummers. Dat zijn de imposante archieven van de notarissen die tussen 1578 en 1915 in Amsterdam werkzaam zijn geweest. Ze zijn enigszins toegankelijk gemaakt met twee miljoen handgeschreven en getypte kaartjes. Als 'de archieven van de grote getallen' hebben zij bijzonder veel te bieden. Ze worden dan ook veelvuldig geraadpleegd. Wie zich bezig-houdt met aspecten van de materiële cultuur, de slavenhandel, goud- en zilversmeden, erfeniskwesties, bevrachtingscontracten of met het voorkomen van bijzettafeltjes in Amsterdamse huishoudens, kan nauwelijks buiten deze archieven.
De notariële archieven zijn weliswaar zeer omvangrijk maar niet volledig bewaard. Door onder meer een brand in 1762, het niet inleveren van protocollen of het niet doorgeven aan een opvolger zijn akten verloren gegaan. Het oudst bewaarde protocol begint in 1578. Afschriften van notariële akten uit de daaraan voorafgaande periode zijn elders te vinden, in het bijzonder in de archieven van kerkelijke en stedelijke instellingen, zoals de Weeskamer, en in sommige familiearchieven. Alle zestiende-eeuwse en de meeste zeventiende-eeuwse protocollen, ook de niet beschadigde delen, zijn op microfilm gezet. Alle notariële akten in het Gemeentearchief Amsterdam zijn openbaar, uitgezonderd testamenten die 94 jaar oud of jonger zijn. Deze kunnen slechts worden ingezien als kan worden aangetoond dat de testateur is overleden. Vrijwel alles is dus openbaar.
Nederland
Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. FrieslandDe stichting stelt zich ten doel het verzamelen, inventariseren en catalogiseren van alle mogelijke documentatie en archieven welke betrekking hebben op het Rooms-Katholieke leven in Friesland. Zij heeft bidprentjes van 40.000 personen uit Friesland; Kopie op aanvraag verkrijgbaar.NL(Friesland)
Archiefbank Amsterdam (Indexen, gegevens en scans bestellen)Via onderstaand overzicht kunt u onze Indexen raadplegen. Wilt u meer weten, lees dan 'hoe werken de indexen'?

Indexen overzicht:
-Archiefkaarten 1939-1994 Zoek Voorbeeld Handleiding
-enz. enz.
NL(Noord-Holland)
Archiefdienst voor de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en RijswijkDe nadere toegangen op de bestanden van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB), Burgerlijke Stand (BS) en Bevolkingsregisters (BR) zijn per gemeente te doorzoeken op de collectiesite. Die 'gemeenten' zijn: Abtsregt, Ackersdijk en Vrouwenregt, Biesland, Delft, Groeneveld, Hof van Delft, Hoog en Woud Harnasch, Rijswijk, 't Woudt en Vrijenban.
De datasets die ten grondslag liggen aan deze nadere toegangen zijn op deze site als open-data beschikbaar gesteld. De link 'csv' in de kolom 'bestand' brengt u naar de pagina .
Records kunnen worden opgeroepen via de collectiesite door gebruik te maken van de waarde van het veld UUID in het record.

Daarnaast vindt u onder Diverse bronnen:
-OAT Kadaster 1832
-Militieregisters 1809-1922
-Verponding 1632 Delft
NL(Zuid-Holland)
Archiefforum - Kenniswebsite over het archiefVoor Internetresearch, personen en documenten zoeken,
advies, archief, databank, foto, media, nieuws, onderzoek, onderwijs, stamboom, journalistiek. Met als links:
1. @Eric Hennekam (Nieuwe online (archief-)bronnen en personen zoeken)
2. Archiefzoeker.nl (Databank met bronnen voor documenten en personen zoeken)
3. Sapere Aude! (Blog met veel tips en trucs)
4. Internetgids (Gratis te downloaden Internetgids zoeken naar archieven en personen)
5. Heel Nederlands (Een bijzondere fotosite)
6. Bijzondere documenten (Bronnen en documenten op Flickr)
7. Eric Hennekam Agora
Nederland
Archiefman: nadere toegangen (op o.a. Kadaster- en DTB-gegegevens)LET OP: De archieven waarnaar wordt verwezen worden bijna alle beheerd door het Streekarchief Midden-Holland te Gouda. Het betreft AMMERSTOL, BOSKOOP, GOUDA, KRIMPEN A/D IJSSEL, LEKKERKERK, NIEUWERKERK A/D IJSSEL, SCHOONHOVEN, VLIST, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN.
o.m. Kadaster Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen: de weergave in tabelvorm van de z.g. oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) = de start van het kadaster van Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen (Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a.) uit 1832, compleet met alle gegevens inzake soort eigendom, oppervlakte en belastingheffing.
NL(Zuid-Holland)
ArchiefnetArchiefnet is een zoekservice voor websites van archiefdiensten in binnen- en buitenland. Archiefnet wordt sinds 1995 dagelijks onderhouden.U kunt kiezen tussen de hoofdrubrieken Nederland, Vlaanderen, wereld en overig. Bij de rubrieken Nederland en Vlaanderen kunt u zowel op plaats als op provincie zoeken. De rubriek wereld is ingedeeld naar werelddeel. In de rubriek overig vindt u verwijzingen naar portalsites en websites van overige instellingen. Als u de door u gezochte instelling niet kunt vinden, kan het zoekscherm boven in beeld misschien uitkomst bieden. Ook attendeert Archiefnet u, door berichten in de rechter kolom, op nieuwe websites of onderdelen daarvan. U kunt dergelijke berichten ook zelf aanmelden.Nederland
Archieven - Beginthiereen startsite met diverse links naar archieven in binnen- en buitenland.Nederland
Archieven Bisdom Roermond (met 3 Inventarissen)De archieven van het bisdom gaan terug tot het jaar 1559, het jaar waarin het zogenaamde eerste Bisdom Roermond tot stand kwam. De archiefbescheiden betreffende de periode 1559 – 1801 en 1840 – 1940, bevinden zich bij het Rijksarchief in Limburg te Maastricht en zijn openbaar voor derden. In samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg zijn de archieven van het eerste bisdom Roermond (1559 - 1801) geïnventariseerd. Het betreft het archief van het kappittel van dat eerste bisdom, het archief van de kerkelijke rechtbank (officialaat) en het archief van de bisschoppen uit die periode.
Drie Inventarissen zijn via de website te downloaden.

De archieven vanaf 1940 bevinden zich nog bij het bisdom zelf en zijn niet openbaar. Het beheer hiervan geschiedt door de archivaris, die hierbij wordt ondersteund door enkele medewerkers en vrijwilligers.

Het Bisschoppelijk Archief adviseert tevens parochies en andere kerkelijke instellingen op het gebied van archiefbeheer.
Archiefdocumenten die voor permanente bewaring in aanmerking komen en niet langer nodig zijn voor de dagelijkse administratie, dienen in bewaring te worden gegeven aan een regionale archiefdienst in de nabije omgeving. Op deze wijze is inmiddels 75% van de archieven van parochies (opgericht vóór 1940) veiliggesteld en 28% van de archieven van de naoorlogse parochies.
De regionale archiefdiensten die zich in Limburg ontfermen over de parochiearchieven zijn gevestigd in:
Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Peel en Maas, Roermond, Sittard-Geleen, Venlo, Venray, Weert.

Download de flyer met meer informatie over het beheer van de parochiearchieven via de link
NL(Limburg / Noord-Brabant)
Archieven in NederlandHet overzicht is gerangschikt per provincie en er is geen onderscheid gemaakt tussen overheids- en particuliere archieven.Nederland
Archieven in NederlandOverzicht van de archieven in Nederland:
Naar aanleiding van een discussie over het ontbreken van een centrale plaats op het web met informatie over archieven in Nederland hebben wij de taak op ons genomen daarvoor zorg te dragen. We hebben het overzicht gerangschikt per provincie en geen onderscheid gemaakt tussen overheids- en particuliere archieven.
Nederland
Asser Historische Vereniging (Blad: Asser Historisch Tijdschrift)De geschiedenis van de Drentse hoofdstad begint eigenlijk pas in 1258, toen er een nieuwe plek gevonden moest worden voor het klooster Maria in Campis, dat als boetedoening in de buurt van Coevorden was gebouwd. Het stond daar in een arm veengebied dat regelmatig ook nog eens onder water liep. Een betere en dus vooral drogere plek voor het Cistercienzer klooster werd gevonden in de marke van Witten, op een plek waar destijds alleen een paar boerderijen stonden. Rondom lagen buurtschappen als Deurze, Witten en Peelo. Van het laatste gaat de bewoningsgeschiedenis terug tot de tijden dat de hunebedden werden gebouwd, maar het ligt nu ingeklemd tussen twee nieuwbouwwijken van Assen.
In 1259 is de grondruil tot stand gekomen. Daardoor werd de verhuizing van het klooster vanuit Coevorden naar Assen mogelijk. Het staat verwoord in een akte die nog altijd bewaard wordt in het archief van het klooster. Hieronder de tekst:

Otto, graaf van Benthem, keurt de overdracht goed door Hako, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg, ridder, aan de St.-Maria-abdij bij Covordia van de hof en de molen c.a. te Durse en de pacht van 4 Groninger ponden uit Nortwalde bij Rode, vroeger door Hako van hem in leen gehouden, onder voorbehoud van de pacht van 3 Groninger ponden uit de hof voor zijn kastelein Hermannus de Methele, ridder; en dit in ruil voor het huis van de abdij te Campen bij Covordia, door haar verkregen van Johannes Campinc en Rode, en haar rechten op de door haar van graaf Otto in leen gehouden huizen te Itterbeke en te Anewede, met uitzondering van haar bezittingen te Lutten.
NL(Drenthe)
Audiovisueel Archief GelderlandNL(Gelderland)
Basisbibliotheek - 985 items leesbaar onlineIn deze digitale bibliotheek 985 boeken over diverse onderwerpen: o.m.:- 1984 Memoryboeck van de vrouwens (Het notitieboek van de Friese vroedvrouw C G Schrader over de bevallingen tussen 1693 en 1745.- 1985 Huwelijk en gezin in Holland in de 17e en 18e eeuw (door Donald Haks)Nederland
Beeld en Geluid. OnvergetelijkEen groot deel van het Nederlands audiovisueel erfgoed ligt opgeslagen in de kelders van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In de depots ligt meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek. En dagelijks groeit het archief: uitzendingen ‘stromen’ digitaal binnen en particulieren en instellingen vertrouwen hun collecties toe aan Beeld en Geluid. Eind 2006 openden we onze deuren voor het grote publiek met de Beeld en Geluid experience. Ruim 500.000 bezoekers wisten hun weg al te vinden naar deze publieksattractie.Nederland
Beeldbank ZeelandDe Beeldbank Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek. De foto’s, prentbriefkaarten, affiches, tekeningen en prenten geven een beeld van geheel Zeeland.
Foto's
In de Beeldbank Zeeland zijn de fotocollecties van de volgende instellingen opgenomen:
•Landbouwcentrum Goes,
•Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) 1953-1958,
•Provinciaal Zeeuwse Electricteits Maatschappij (PZEM),
•Waterleidingmaatschappij Midden Zeeland (WMZ),
•Provinciale Planologische Dienst Zeeland (PPD) en
•Provincie Zeeland, afdeling Communicatie

Verder zijn er de laatste 20 jaar uitgebreide documentaire fotoreportages gemaakt van de Noordzee visserij, een landbouwbedrijf, het dorpsleven in Baarland, Middelburgse braderie, bejaarden, Molukse wijk in Souburg en carnaval in 's-Heerenhoek.

Van de beroepsfotografen Oscar de Milliano, Ies Lamain, Jacqueline Midavaine, Adri van Wyngen en Jaap Wolterbeek zijn veel foto's opgenomen in de Beeldbank Zeeland.

Amateur-fotograaf Cor Kotvis fotografeerde veel Zeeuwse waterstaatwerken, schrijver A. den Doolaard (Het verjaagde water) schonk zijn foto's over de droogmaking van Walcheren in 1944-1946 aan het Zeeuws Documentatiecentrum. Verder vermeldenswaard zijn de foto's die de Zeeuwse schrijver/dichter Hans Warren maakte van zijn geboorte dorp Borssele en de Kaloot.

Op termijn zullen de foto's worden gedigitaliseerd die fotograaf Cor J. de Boer voor Dagblad De Stem in de periode 1969-1991 in Zeeuwsch-Vlaanderen maakte.

Correcties of aanvullingen? Heel graag! Via de knop onder elke afbeelding kunt u reageren.
NL(Zeeland)
BHIC: Notaris-, schepen- en andere aktenMet "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen, schepenen en diverse andere instellingen uit het werkgebied van het BHIC (Leen- en Tolkamer, Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen), uit de periode van de vijftiende tot en met de negentiende eeuw.

Van veel van de akten zijn scans beschikbaar. Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, bekijk dan het overzicht ( link ).

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn hun gegevens door veel mensen m akkelijk te vinden.

Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl
NL(Noord-Brabant)
BHIC: Zoeken in specifieke databasesKeus te over !!
o.a. Besluiten Raad van Brabant 1586-1811 (Resolutieboeken)
In die index staan 66.368 personen; genoemd in 41.328 criminele en civiele vonnissen (met scans)
NL(Noord-Brabant)
Bibliografie van Groningen - rubriek Geschiedenis sub Genealogie1420 beschrijvingen van diverse titels van uitgaven.
Deze zijn in te perken op Persoonsnaam (van de schrijver) of Trefwoord (soort).
NL(Groningen)
Bibliothekssystem Universität Hamburg (Niederlassung von ....)Das Projekt begann die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg als eigenfinanziertes Pilotprojekt ihrer Digitalisierungs-aktivitäten 2005. Es wurde einerseits zum Testfall für die Administrations- und Präsentationssoftware AGORA des Satz-Rechen-Zentrums, Berlin, die die Bibliothek für alle Projekte dieser Art einsetzt. Andererseits bildete die ZHG den Auftakt zu einer Serie von Digitalisierungsprojekten mit landesgeschichtlichem bzw. landeskundlichem Inhalt: historische Karten und Ansichten, Hamburger Adressbücher, vielgenutzte Nachschlagewerke und Monographien folgten und werden künftig mit Ressourcen aus anderen Einrichtungen in ein gemeinsames Hamburgensien-Internetportal eingehen.
Die freundliche Genehmigung der 'moving wall' von drei Jahren durch den Verein für Hamburgische Geschichte war neben der Bedeutung der ZHG als des zentralen Publikationsorgans für die Historie der Hansestadt ein ausschlaggebendes Argument für die Wahl dieser Zeitschrift für das Pilotprojekt. 2008 konnte das Projekt abgeschlossen und publiziert werden.

Informationen zur digitalen Version der Zeitschrift
Die digitale Version der Zeitschrift umfasst alle Jahrgänge außer den drei zuletzt erschienenen. Wird ein neuer Band publiziert, erweitert sich das digitale Angebot um den viertletzten Jahrgang.
België / Duitsland / Nederland
Bisdom Roermond: Verslagen van zogeheten ‘Kerkvisitaties’ uit de 17e en 18e eeuwVoor het beschikbaar stellen van historisch bronnenmateriaal biedt de huidige technologie nieuwe kansen. Het is vandaag de dag mogelijk een groot corpus aan teksten in originele vorm digitaal (als facsimile) uit te geven. Deze teksten komen letterlijk, via enkele muisklikken, binnen handbereik van de geïnteresseerde. Deze nieuwe wijze van uitgeven komt zowel de specialistische onderzoeker van pas, die ook het origineel, de bron- of basistekst, wil kunnen raadplegen, alsook een breder, lokaalhistorisch geïnteresseerd publiek waarvoor in dit geval ook nog de transcriptie met vertaling beschikbaar komt.

De hier uitgegeven bronnen, daterend uit de periode 1666 – 1761, zijn in wisselende mate verhalend of documentair van aard, dat laatste geldt vooral voor de rescripten. Ze zijn in het Latijn gesteld en voor het grootste deel nauwelijks ontgonnen voor historisch onderzoek.

Het is voor de gebruiker belangrijk te beseffen dat de aard van de overgeleverde tekst bepaald is door de functie die hij vervulde. De basistekst is immers een geheel van administratieve notities die ten dienste stonden van het bisschoppelijk bestuur. Deze notities, zowel die van de visitator als die welke vanuit de parochie werden aangeleverd, vormden, als geheugensteun, de basis van het praktische bestuurlijk handelen van de bisschoppelijke curie. Ze waren de bisschop behulpzaam bij het treffen van maatregelen (mandata) en bij de voorbereiding van een volgend bezoek aan de betreffende parochie. Die feitelijke, registrerende stijl geeft aan de verslagen een ‘opsommerig’ karakter. Ze zijn vaak in grote haast neergeschreven en dragen daarvan de sporen: soms niet meer dan een slordig, nauwelijks gestileerd kattebelletje dat voor de auteur - die aan een paar woorden genoeg heeft - volstrekt helder is maar voor een ander betrekkelijk duister. De tekst was dan ook niet bedoeld om het nageslacht te informeren! Dat heeft gevolgen voor de transcriptie en nog meer voor de vertaling.

De werkgroep visitaties beoogt in de transcriptie de tekst zo exact mogelijk weer te geven. De voorgedrukte formulieren zijn ongewijzigd overgenomen. De teksten zijn van de hand van verschillende functionarissen (de bisschop, de bisschoppelijk secretaris, de vicaris-generaal, de pastoor, de vicaris, de kapelaan, de beneficiant, de rector). Uniformiteit in de spelling ontbreekt. Dat is niet verwonderlijk, want de teksten zijn geschreven door verschillende handen over een lange periode. Een paar voorbeelden uit de vele: caemeterium (caemiterium, coemeterium, coemiterium) encoenia (encenia, encaenia), antipendium (antependium).

Van snel gemaakte, taalkundig ‘kromme’ aantekeningen is geen vlotlopende, prettig leesbare vertaling te maken.
NL(Limburg)
Boerderijenboeken: welke zijn er al in de provincie Groningen ?Boerderijenonderzoek werd in het verleden in deze provincie meestal uitgevoerd op initiatief van lokale afdelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Vaak werd ter gelegenheid van de viering van een jubileum van zo’n afdeling onderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis van de boerderijen van de leden van de G.M.v.L. binnen die betreffende afdeling. Tegenwoordig gebeurt dit type onderzoek meer en meer op initiatief van particulieren. Zo is met behulp van deze “boerderijenboeken” inmiddels een groot deel van de kuststrook en het oosten van Groningen in kaart gebracht.
De boerderijenboeken kennen een identieke tweedeling: het eerste gedeelte bestaat uit beknopte verhandelingen over facetten uit de historie van het gebied ressorterend onder een afdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw, bijvoorbeeld over kloosters, vestingen in het gebied, inpolderingen, ruilverkavelingen, mechanisatie, coöperaties. In het tweede gedeelte wordt, vaak per dorp, per boerderij in het kort de geschiedenis van het bedrijf en de bewoning weergegeven. Een boerderijenboek bevat, naast andere wetenswaardigheden, vooral een schat aan genealogische gegevens.
NL(Groningen)
Bokkenrijders en hun afstammelingen (Verzameld door John van Eekelen)Heel veel mensen hebben een mening over de Bokkenrijders.Goed of slecht.
Sommige mensen hebben een boek of artikel over de Bokkenrijders gelezen. Stripverhalen en jeugdboeken zijn er vele.
Serieuze historische literatuur is moeilijk te vinden.
Weinigen hebben originele bronnen ingezien.
Er zijn maar enkele processtukken gepubliceerd.
NL(Limburg)
BOOKKEEPER-GENERAL BATAVIA/BOEKHOUDER-GENERAAL BATAVIATHE CIRCULATION OF COMMODITIES OF THE DUTCH EAST INDIA COMPANY IN THE EIGHTEENTH CENTURY (All Voyages and All Cargo)
This project offers a database with information concerning the circulation of commodities as found in the administration of the Bookkeeper-General (Boekhouder-Generaal) of the Dutch East India Company (Verenigde Oost-Indische Compagnie, for short VOC) in Batavia.
NB.: Gericht zoeken helpt bij het vinden!!

Azië / Nederland
Bossche Schepenzegels - Schout en SchepenenHistorisch-biografische notaties uit Taxandria (1885-1909) zouden mogelijk aan verbeteringen toe kunnen zijn. Wellicht zijn er later nog correcties geplaatst of heeft men nu andere inzichten. Suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn welkom, onder vermelding van naam, nummer en bron.NL(Noord-Brabant)
Brabant Cloud: Cloud systeem voor het Brabantse erfgoedDigitale ontsluiting erfgoedcollecties:
De Brabant Cloud is er speciaal voor gemaakt om de barrières tussen deze silo''s van informatie te doorbreken en een begin te maken met het op een betekenisvolle manier vastleggen van de verbanden tussen al deze vormen van erfgoedinformatie. Dit gebeurt op een open manier. De Brabant Cloud is gebouwd met open source software en gebaseerd op open standaarden. Digitale erfgoedinformatie in de cloud kan als Linked Open Data beschikbaar worden gesteld. Hierbij geldt het principe ''baas over eigen data''. Als erfgoedinstelling bepaal je zelf hoe en met wie je je data deelt.
NL(Noord-Brabant)
Brabants Historisch Informatie Centrum (vooral Noord-Oost-Brabant)Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft als werkgebied de provincie Noord-Brabant, en met name 18 gemeenten en 2 waterschappen, beheert ruim 1.500 archieven en collecties (bijna 30 kilometer papier en perkament). Bewoont de Citadel in Den Bosch en een pand in Grave, heeft een ErfgoedLokaal in Veghel en Oss. Helpt niet alleen particulieren, maar ook organisaties, instellingen, gemeenten, waterschappen en provinciale organen met al hun vragen op het gebied van archieven en cultuurhistorie. Is hét centrum voor genealogie, geschiedenis in Brabant en voor lokale geschiedenis in noordoostelijk Noord-Brabant.NL(Noord-Brabant)
Brabantse BorgbrievenAlle Brabantse Borgbrieven (BHIC)NL(Noord-Brabant)
Breda: Stad van de NassausOp het gebied van de Nassaus is er veel te zien en te beleven in Breda: er is heel veel bijzonders overgebleven uit die tijd: het Kasteel van Breda, waar de Nassaus resideerden (nu Koninklijke Militaire Academie), de Grote Kerk (waar maar liefst 9 Nassaus én de eerste Prins van Oranje begraven liggen onder prachtige grafmonumenten), het Begijnhof, tientallen hofhuizen van leden van de hofhouding, een jachtslot, een prachtig stadspark ‘t Valkenberg (waar de Nassaus hun valken lieten jagen), het is bijna teveel om op te noemen.

Op deze site vindt u allerlei zaken die met Breda en de Nassaus te maken hebben: activiteiten die in de stad plaatsvinden rond het thema Nassau; monumenten die door de Nassaus zijn gebouwd, of vanwege de aanwezigheid van de Nassaus zijn ontstaan; u kunt er ook allerlei zaken vinden die direct of indirect met de Nassaus te maken hebben. Kortom: Kom naar Breda en ontdek Breda Nassaustad!

NL(Noord-Brabant)
Brieven als BuitMet het programma Brieven als buit/ Letters as loot onderzoeken wij de bijzondere Nederlandse brievencollectie in de National Archives (Kew, UK). Twee dwarsdoorsnedes in het brievenmateriaal gaan ons zicht geven op heel verschillende periodes: de periode 1665-1674 (2e en 3e Engelse oorlog) , een tijd van talige diversiteit naast ontwikkelende uniformiteit, en 1776-1784 (4e Engelse oorlog en Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog), volgens het traditionele beeld een periode van aanzienlijke taaluniformiteit. Van de analyse van een breed spectrum aan taalverschijnselen zijn voor beide periodes verrassende resultaten te verwachten, die een geheel nieuw licht gaan werpen op de alledaagse taal. Bovendien zal vergelijking van de twee periodes inzicht geven in de oorsprong van specifieke taalveranderingen en de verspreiding ervan in honderd jaar. Die resultaten zullen, afgezet tegen de taal in gedrukte werken en in grammatica’s, een nieuw, veelzijdig beeld van de taalwerkelijkheid opleveren.Nederland
Bronbewerkingen Gron. Archieven: Kentekens MotorvoertuigenIn 1906 werd het provinciale nummerbewijs voor motorvoertuigen ingevoerd. Elke provincie had zijn eigen kenteken, herkenbaar aan de letter op het nummerbord. De provincie Groningen had de letter A.
Het bewijs stond op naam van de kentekenhouder. De gegevens van alle Groninger kentekens (A-1 tot en met A-49.729) staan in deze database. Het nummer A-1 werd d.d. 05-01-1906 afgegeven voor een Peugeot. Op 12 april 1905 kreeg W. Alberda van Ekenstein, rechter te Groningen, een vergunning voor het rijden van een 1 cylinder 7 pk. motorrijtuig (Peugeot) in de stad Groningen.
NL(Groningen)
Bronbewerkingen uit Groningen (T. Doornkamp)Hier de links naar de bronbewerkingen op mijn site die ik in het kader van Genlias (zie: allegroningers) heb gemaakt. (1e concept: Ze zijn in deze versie dus nog niet door de tweede corrector bekeken)
-Doopboek Sellingen 1731-1811
-Doopboek Klooster Ter Apel 1679-1811
-Doopboek Eenum 1686-1811
-Doopboek Zandeweer 1680-1811
-Doopboek Groningen RK Statie Carolieweg
-Doopboek Groningen RK Statie Pausgang
-Doopboek Groningen RK Statie Pausgang/Oosterstraat
-Doopboek Groningen RK Statie Oosterstraat

Overige links
-Lidmatenlijst Zandeweer 1680-1766
-Lidmatenlijst Vriescheloo 1742-1811
-Lidmatenlijst Eexta 1729-1811
-Lidmatenlijst Blijham 1709-1811

Verantwoording:Zie Groninger Arch. Inventarisnr. 732 voor details)
De documenten bevatten extracten van akten uit het rechterlijk archief van Bellingwolde en Blijham: korte samenvattingen van verkoopactes, leningen, boedelscheidingen. Alle namen die voorkomen in de aktes zijn vermeld, alsmede de transactie zelf, het onderwerp van de akte. Alle juridische en financiële voorwaarden heb ik gelaten voor wat ze zijn. Als in de voorwaarden locaties worden genoemd heb ik die wel overgenomen, bijvoorbeeld daar waar een huis als onderpand heeft gediend:
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-692), 1750-1758
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-693), 1755-1770
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-694), 1770-1777
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-695), 1773-1786
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-696), 1786-1791
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-697), 1791-1795
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-698), 1795-1799
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-699), 1799-1803
NL(Groningen)
Bronnen/Sources inz. Eenrum en Pieterburen. Taxaties Hunsingo en FivelingoAls bijprodukt van het onderzoek naar de Reenders-en heb ik een aantal genealogische gegevens m.b.t. de plaats Eenrum en omgeving verzameld. Een deel is inmiddels verwerkt in de PC en dat stel ik hierbij graag beschikbaar aan andere onderzoekers.
Daarnaast heeft Hans den Braber op zijn site een serie huwelijken in Noord-Groningen gepubliceerd. Voor Eenrum, volg op zijn site de link naar de Huwelijken NH Eenrum 1686-1735.
NL(Groningen)
BS Venlo, Arcen en Velden, Belfeld, TegelenDe registers van de Burgerlijke Stand in de provincie Limburg zijn vanaf 1796 op grond van de Franse wet van 20 september 1792 ingevoerd. De registers bevatten de akten van Geboorte, Huwelijk en Overlijden. Met de invoering werd een ambtenaar van de Burgerlijke Stand benoemd die belast was met de opmaak van de akten. De Franse overheid beoogde met het instellen van de Burgerlijke Stand de gehele bevolking administratief in kaart te brengen. De akten werden in tweevoud opgemaakt. Eén exemplaar berustte bij de gemeente het tweede exemplaar bij de Arrondissementsrechtbank en na verloop van tijd bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht (voorheen Rijksarchief). De akten van de Burgerlijke Stand zijn een interessante bron voor genealogisch onderzoek.
NL(Limburg)
BUKU - Bibliotheca Surinamica: A blog about books on Suriname & moreBuku - Bibliotheca Surinamica is een privé-collectie van Surinamica: boeken, foto's, schilderijen, etsen, manuscripten en ephemera. Alle items zijn op een of andere wijze verbonden met de geschiedenis van Suriname. Ieder boek of foto vertelt een verhaal over een lang verwaarloosde geschiedenis. Pas in de afgelopen jaren is de belangstelling voor deze geschiedenis bij een breder publiek gaan groeien. De geschiedenis van Suriname is in wezen Nederlandse-, of in een breder perspectief, Europese- geschiedenis. Suriname en haar voormalige kolonisator, Nederland, delen een gemeenschappelijk verleden.Europa / Nederland / Suriname
Burgerboeken van LeeuwardenDe burgerboeken van Leeuwarden, circa 1530-1800
En andere bescheiden betreffende het burgerschap
NL(Friesland)
Canada Naturalization Records, 1915–1951The lists of naturalizations published in the Secretary of State annual reports and in the Canada Gazette were recognized several years ago as being a valuable genealogical resource by a variety of people. Among them was an archivist from Library and Archives Canada who was the founding president of the Jewish Genealogical Society of Ottawa. At that time, however, the technology to make them available and usable online was not readily available. Genealogists did not broadcast news of this resource at that time due to fears that the fragile paper records could be subject to significant damage through frequent handling.Canada / Nederland
Cartago - Oorkonden Groningen en DrentheIn Cartago zijn in principe alle akten van vóór 31 december 1600 uit Groningen en Drenthe opgenomen. Hieronder vindt u een overzicht van alle archieffondsen die bronnen van vóór die datum bevatten. Dit overzicht omvat alle archieffondsen in de Groninger Archieven en het Drents Archief.

Achtereenvolgens geeft de tabel:
•de aanduiding van het archieffonds (sigle), zoals die in Cartago gebruikt wordt;
•het toegangsnummer zoals dat in de betreffende archiefinstellingen gebruikt wordt;
•de verkorte aanduiding van het archieffonds;
•de volledige naam van het archieffonds;
•de jaren (vóór 1600) waarop de gevonden stukken betrekking hebben;
•het aantal stukken (akten en andere archiefbestanddelen) dat mogelijk voor opneming in Cartago in aanmerking komt.

Een aantal fondsen is nog niet opgenomen. Binnenkort zal het Oud-archief van de stad Groningen aan Cartago toegevoegd worden. De overige hieronder genoemde archieven bevatten wel bronnen van vóór 1600, maar deze betreffen geen akten in engere zin (en vallen daarom buiten het bereik van Cartago) of de bewerking is nog niet voltooid.
NL(Drenthe / Groningen)
Caspar-Olevian-Gesellschaft e.V.Die Arbeit der Caspar-Olevian-Gesellschaft ist ökumenisch offen und strebt an, konfessionelle und andere Grenzen abzubauen und zu überwinden. In einer Zeit fortschreitender Säkularisierung in Europa versucht die Caspar-Olevian-Gesellschaft einen Beitrag zu leisten, dem entgegenzuwirken und sich auf die gemeinsamen und fundamentalen Gegebenheiten christlichen Glaubens und christlicher Kultur zu besinnen.Duitsland / Nederland
Catalogus collecties Nieuw Land (Flevoland, IJsselmeer, Zuiderzee)Welkom bij de Catalogus! De Catalogus geeft toegang tot de collecties van Nieuw Land. U kunt hier beschrijvingen vinden van tienduizenden archiefstukken, archeologische en museale voorwerpen, dia’s, foto’s, films, boeken, kaarten en atlassen over Flevoland, het Zuiderzee-/IJsselmeergebied en het Zuiderzeeproject.

NL(Flevoland)
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) – Centrum voor familiegeschiedenis – is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. In onze online catalogus kunt u zoeken naar interessante gegevens op: familienaam, plaatsnaam of trefwoord . De catalogus leidt u ook naar onze Digitale studiezaal. Nederland
CODA Archief en KenniscentrumCODA Archief en Kenniscentrum (met daarin onder meer de archieven van de gemeente Apeldoorn en het waterschap Veluwe)
NL(Gelderland)
CODA: Bevolkingsregister van Apeldoorn onlineBevolkingsregister van Apeldoorn gedigitaliseerd: meer dan een kwart miljoen Apeldoorners online. Het bevolkingsregister is een onmisbare bron voor iedereen die geïnteresseerd is in familiegeschiedenis. Maar het bevolkingsregister geeft nog veel meer informatie: over samenstelling, migratie, groei en afname van de bevolking, over beroepen en godsdienst, over armoede en rijkdom. Het is daarmee dé sleutel tot het dagelijks leven van de Apeldoorners in de periode 1829-1939.
In het bevolkingsregister online kunt u zoeken naar achternamen en voornamen, binnen bepaalde periodes en aan de hand van geboorteplaatsen. Van de gevonden resultaten kunt u vervolgens een scan oproepen.
De registers werden ingedeeld op basis van wijk en huisnummer. Het ging daarbij om de volgende wijken:
Apeldoorn dorp
Zevenhuizen
Brink en Orden
Wormen
Woudhuis, Anklaar en Broekland
Beemte, Wenum en Wiessel
Het Loo , Noord Apeldoorn
Hoog Soeren, Utteld (Uddel), Meerveld en Kootwijk
Beekbergen dorp
Lieren en Oosterhuizen
Engeland en Ugchelen
Loenen en Zilven
Na 1849 werden de hierboven nog samengevoegde wijken/dorpen apart benoemd. Meerveld en Kootwijk vervielen, maar Hoenderloo kwam er bij.
NL(Gelderland)
Collectie's Tropenmuseum AmsterdamDe collectie van het Amsterdamse Tropenmuseum bevat bijna 175.000 voorwerpen en ca. 485.000 fotografieën. Slechts een klein deel daarvan is te zien in de zalen van het museum. Op deze website wordt daarom steeds meer getoond van wat in het depot is opgeborgen. De collectie is hier opgesplitst in objecten en foto’s, en bovendien gerelateerd aan personen & instellingen, tentoonstellingen, expedities en thema''s.
Nieuw op het web is de Papua-special waarin ruim 2000 topstukken uit de collectie in hoge resolutie te bekijken zijn.
Afrika / Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname / Zuid-Afrika
Collecties Stadsarchief BredaBelangrijke genealogische bronnen:
Doop-, trouw-, en begraafboeken (tot 1811)
Burgerlijke Stand (vanaf 1811)
Bevolkingsregister (vanaf 1850)

Verdere toelichtingen bij:
Notariële archieven
Andere bronnen , verwerkt in digitale stamboom
Huizenonderzoek

Andere onderwerpen:
Volkstellingen en bevolkingsopgaven
Bevolkingsregisters
Gezins- en alleenstaandenkaarten
Persoonskaarten
NL(Noord-Brabant)
Confessieboeken 1534-1731 (Index v.d. verhoren van verdachte personen)Ook in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Amsterdam kwam uiteraard criminaliteit voor. De meeste veroordelingen vonden plaats wegens gewelds- en vermogensdelicten, maar ook andere uitwassen zijn terug te vinden in de archieven: onder meer vechtpartijen, bedreiging, geweld, moord, overspel, verkrachting, zakkenrollen, diefstal, valsspelen, smokkel en belastingontduiken. Als iemand binnen de stad tegen de lamp liep, kwam hij of zij in handen van de Schout en Schepenen, die zich in deze periode zowel bezighielden met bestuurlijke taken en het opsporen van criminelen als de lokale rechtspraak.
In civiele zaken traden de Schepenen op als bemiddelaars in geschillen, bijvoorbeeld bij conflicten tussen kooplieden over geld of bij ruzie tussen huwelijkspartners. Bij strafzaken trad de Schout op als aanklager. Tegelijkertijd stond hij aan het hoofd van de Vierschaar, de lagere rechtbank. De rechtbank was gevestigd op de begane grond van het stadhuis, op dezelfde plaats waar nu het Paleis op de Dam staat.
Nederland
Criminele sententies 1513-1811 (met de sententies als PDF)Deze index bevat alle criminele sententies (rechterlijke uitspraken) over de periode 1530-1811.


NL(Utrecht)
Criminele Sententies 1649-1699 Hof van FrieslandDank zij het Streek-Archief NoordOost-Friesland:
Foto's met transcriptie's
NL(Friesland)
Cultuur-historisch Centrum Land van Vollenhove (Blad: Kondschap)Welkom op de site van het Cultuur Historisch Centrum ( CHC ) Land Van Vollenhove.
-Duizend jaar bewoning
-Duizend jaar landschappelijke ontwikkeling
-Duizend jaar waterbeheersing
-Duizend jaar maatschappelijke ontwikkeling
-Duizend jaar religie
-Duizend jaar ....
Kortom: Duizend jaar cultureel erfgoed.

Kennis hierover vergaren en overdragen is de opdracht van het CHC Land van Vollenhove.
NL(Drenthe / Overijssel)
Cumulatieve namenindex op Website Historici.nlDe namenindex biedt een "meta-index" van alle lijsten van namen die op deze website voorkomen. Als u de namenindex opent ziet u een alfabetische lijst, waarin u kunt bladeren met behulp van het alfabet. Tevens kunt u heen en terug bladeren met behulp van de links "volgende" en "vorige" resultaten. Bent u op zoek naar een specifieke persoon of familie, dan vult u in het zoekveld een naam in.

De namenindex helpt u bij het zoeken, door naar spellingsvarianten van uw zoekopdracht te zoeken. De resultaten worden dan gesorteerd naar relevantie - de namen die het meest op uw zoekopdracht lijken, staan bovenaan. Als u bijvoorbeeld zoekt op Eik, dan staan de mensen die "van Eik" heten bovenaan; verder op de pagina (en de volgende pagina's) staan mensen die "Eijck" of "Yck" heten.

Vindt u deze manier van zoeken vervelend (of bent u geïnteresseerd in de exacte manier waarop een naam is gespeld), dan kunt u het vakje "zoek exact" aanvinken. In dat geval wordt er wèl op precies de letters die u invoert gezocht; de resultaten krijgt u in alfabetische volgorde te zien.

Achter iedere naam staan twee links. De eerste link brengt u naar de pagina waar de naam wordt vermeld - bijvoorbeeld het Repertorium van Ambstdragers of de lijst van correspondenten van Huygens. De tweede link, "zoek in de index", zoekt in de namenindex naar andere plaatsen waar de naam voorkomt, waarbij de resultaten wederom gesorteerd worden op relevantie.
Nederland
Database van monsterrollen Zoeken in de monsterrollen: De database van monsterrollen op deze website bevat 77.043 records van 34.552 zeelieden en 17.098 vermeldingen van 4.935 schepen.
Via het menu aan de linkerzijde krijgt u meer achtergrondinformatie over deze monsterrollen-database.

Familienaam Als u ervoor kiest om te zoeken op familienaam, kunt u vervolgens voor de betreffende persoon ook het schip en de daarbij behorende bemanning vinden.

Scheepsnaam Weet u de naam van een schip, dan kunt u hier de bijbehorende monsterrollen vinden. Vervolgens kunt u, door een monsterrol te selecteren, de bemanningsleden vinden.

Woonplaats Weet u de woonplaats van een bemanningslid, dan kunt u hier zoeken naar een bemanningslid. Vervolgens kunt u het schip vinden waarop het bemanningslid heeft gevaren en, op basis van de monsterrol, wie de overige bemanningsleden waren.
NL(Groningen)
Databases Tanap: Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good HopeThis is your entry to 150 years of history of South Africa. The Council of Policy was the highest authority of the VOC in the Cape of Good Hope. The Council ruled the establishment between 1652 and 1795 and discussed all the important issues concerning the colony. The proceedings, which include reports and decisions taken, are called the Resolutions.
You can search the resolutions by date, by geographical name, by ship name, by the reference number of the document or by using free search on every word of interest to you.
A glossary in Afrikaans helps you to understand the archaic Dutch expressions.
The extensive introduction in Afrikaans and English describes the background of the Resolutions, offers a sketch of the Cape of Good Hope and explains how to use the search facilities to get the best results.
Nederland / Zuid-Afrika
De auto van m'n opa: Brabantse auto’s en motoren 1906-1951 (Kentekens)Brabantse kentekens?
Vanaf 1 januari 1906 moest iedere bestuurder een zogenaamd nummerbewijs hebben, dat verstrekt werd door de Commissaris van de Koningin van de provincie waar men woonde. Zo'n nummerbewijs begon met een letter, gevolgd door een nummer. Voor Noord-Brabant was dat de letter N. Die staat overigens niet voor de beginletter van de provincienaam, zoals men vaak nog denkt*. De letters zijn simpelweg alfabetisch aan de provincies toegekend, beginnend met de A voor Groningen, B voor Friesland en D voor Drenthe (de C werd, zoals nog steeds, overgeslagen).
NL(Noord-Brabant)
De Bijzondere Collecties van de UniversiteitsbibliotheekDe Bijzondere Collecties omvatten het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. De ruim duizend deelcollecties bestaan uit zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, prenten, foto's en nog veel meer. Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, cartografie, letterkunde, grafische vormgeving en zoölogie is dit een van de grote erfgoedbibliotheken in Europa.
Het erfgoed in de Bijzondere Collecties vertegenwoordigt vele disciplines in wetenschap en kunst en telt tal van onvervangbare werken met museale kwaliteit, van eeuwenoud tot hedendaags. De verzamelingen staan ten dienste van onderwijs en onderzoek, maar ook van een algemeen publiek. Stukken kunnen geraadpleegd worden in de moderne onderzoekzaal en via online beeldbanken. Ze worden uitgelicht in tentoonstellingen, lezingen en presentaties.
Nederland
De Digitale Arena, het digitale archief van het Oud Notarieel Archief van DelftEr wordt al enige tijd gewerkt aan het digitaliseren en opnieuw indiceren van het Oud Notarieel Archief van Delft (1572-1842). Dit wordt gedaan door een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers. Het project gaat vele jaren duren maar de voortgang en resultaten kunt u al zien en doorzoeken op deze website. In dit archief zit prachtig materiaal verborgen dat nu aan u ter beschikking komt. De omschrijving ‘ter beschikking’ moet u in dit geval letterlijk nemen want bij elke treffer die u krijgt na een zoekopdracht, kunt u met ‘Toon de akte’ doorklikken naar de scans van de originele akte.

Wat vindt u in dit archief.
Vaak bestaat de indruk dat het grootste deel van dit archief bestaat uit testamenten en huwelijksvoorwaarden, maar tot nu toe geldt dit slechts voor bijna 20% van de ingevoerde akten. De rest van de akten heeft betrekking op de meer dagelijkse zaken als koop, huur, burenruzie, handel, vaderschap, voogdij etc. en juist die geven ons een gedetailleerd beeld van de samenleving in verschillende tijden. Deze beelden kunnen treurig, schilderachtig of misschien zelfs komisch zijn, maar zeker ook verhelderend en herkenbaar. Bij veel genealogieën zullen deze gegevens familierelaties duidelijker maken en u veel informatie geven voor het schrijven van uw familiegeschiedenis. Voor onderzoek naar specifieke onderwerpen als kunst, religie, criminaliteit, sociale wetenschappen etc. is het Oud Notarieel Archief van Delft een rijkgevulde schatkamer.
NL(Zuid-Holland)
de DTB- en Gaarder-boeken van Zuid-Holland (via de plaatsen-index)Per plaats:
Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en
Begraafboeken (DTB)van ----------
Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in --------
Toelichting bij de gaarders:
Tussen 1695 en 1806 werd in het gewest Holland een speciale belasting (impost) geheven op het trouwen en op het begraven.
De hoogte van de aanslag was afhankelijk van de welstand van degenen die het huwelijk aangingen resp. degene die begraven werd.
In deze archieven vindt men, geordend op datum van aanslag, de namen van de huwelijkspartners/overledenen en gegevens omtrent de aanslag.
NL(Zuid-Holland)
De familie Middel uit WildervankDeze website gaat over de familie Middel uit Wildervank. Harmen Jans uit Brandenborgerland trouwt in april 1715 in Wildervank met Fennigjen Hindriks uit Emmelcamp. Deze Harmen Jans zal in 1741 voor het eerst ondertekenen met de achternaam Middel.

Verder vindt u informatie over genealogie met betrekking tot gerelateerde families, diverse andere families die zijn onderzocht en de Lutherse kerk in Wildervank.
Verder is er begonnen met het onderzoeken van de families van personen die zijn opgenomen in de canon van Groningen.

Daarnaast kunt u bewerkingen van archieven met betrekking tot Wildervank, Veendam en Nieuwe Pekela bestellen.
NL(Groningen)
De fotocollectie van het Nationaal ArchiefAbout the Nationaal Archief historical photo collections
The Nationaal Archief photo collection consists of more than 2 million photos that cover a period of more than a hundred years of national and international history. More than 500,000 digitalised photographs can already be viewed in low resolution on our at online image bank . Over the course of the next few years, the majority of the Nationaal Archief’s photo collection will be digitalised in high resolution as part of the Images for the Future project. The Nationaal Archief manages important documentary photograph collections. These collections contain genres and subjects such as press photography, social and historic documentary photography, reports on the former Dutch colonies, football and the Royal Family.

De fotocollectie van het Nationaal Archief bestaat uit meer dan 2 miljoen foto’s die een periode van honderd jaar nationale en internationale geschiedenis bestrijken. Meer dan 500.000 gedigitaliseerde foto’s zijn al in lage resolutie te bekijken op de online beeldbank. Binnen het digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst zal het belangrijkste deel van de fotocollectie van het Nationaal Archief in de komende jaren beschreven en in hoge resolutie gedigitaliseerd worden. Het Nationaal Archief beheert belangrijke documentaire fotocollecties. Deze collecties bevatten genres en onderwerpen als persfotografie, sociale en historische documentaire fotografie, reportages over de voormalige Nederlandse koloniën, voetbal en de Koninklijke familie.
Nederland
De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan FryslânMeedoen aan het Akademywerk
Wie studie wil maken van of geïnteresseerd is in onderwerpen op het terrein van de doelstelling van de Fryske Akademy, kan zich aansluiten bij de werkgroepen en werkverbanden; dit zijn groepen waarin wetenschappers en amateurs met elkaar samenwerken. Er zijn groepen o.a. op het gebied van:
archeologie, literatuurgeschiedenis, biologie,
maritieme geschiedenis, Friese oorkonden, musicologie, genealogie,
omgeving- land- watergeschiedenis, geschiedenis, pedagogiek, heraldiek, taalkunde, landbouwkunde, waterstaatsgeschiedenis.
NL(Friesland)
De Geïntegreerde Taal-Bank van het Inst. v. Nederl. LexicologieBeschikbare woordenboeken:

-Oudnederlands Woordenboek
-Vroegmiddelnederlands Woordenboek
-Middelnederlandsch Woordenboek
-Woordenboek der Nederlandsche Taal
-Woordenboek der Friese taal

In deze woordenboeken van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en de Nederlandse Taal-Unie vindt u oude, vreemde en niet meer gangbare woorden. Vandaar: Waarom niet eerst even gekeken in ons grootste woordenboek?
België / Nederland
De Hoge Bank van Tuil (een Schepenbank in de Betuwe)De schepenbanken van Tuil, Deil, Zuilichem en Driel werden opgericht op 27 maart 1335.
Bij de oprichting werd o.a. bepaald dat de bank zou bestaan uit 8 schepenen, waarvan jaarlijks 4 schepenen wisselen (dus een schepen kon maximaal 2 jaar aaneen aanblijven). Elke schepen diende minimaal 16 morgen land in het gericht te bezitten.
Een andere eis was ''''In een en dezelfde Stoel ende Gerichte mogen niet gelyk Schepenen wesen Vader en Soon, nogte Schoonvader en Schoonsoon of twee Gebroeders''''. Een belangrijk gegeven voor wie familierelaties onderzoekt!
Vanaf 1335 zouden er dus boeken moeten zijn geweest waarin de actes werden genoteerd. Tegenwoordig beginnen de bewaarde boeken rond 1525 en is er een gat van vrijwel 200 jaar.
In het verleden zijn er wel eens publicaties geweest over schepenen van Tuil in die vermiste periode (o.a. door J.D. Wagner) maar dat zijn fragmentarische lijstjes. In allerlei archieven en boekwerken komen actes (charters) voor uit die vermiste periode. Het zou daarom mogelijk moeten zijn om tot een soort ''''reconstructie'''' te komen van deze schepenbank.
Er blijkt veel beschikbaar. Inmiddels zijn er van vrijwel alle jaren 1 of meer actes verzameld en dus ook vele schepenen bekend; op dit moment betreft het 891 vermeldingen. Zoals bekend is de opvolging van schepenen informatief, omdat dit vaak van vader op zoon ging en het een maat is voor het overlijden van een schepen.
Deze verzameling omvat aanzienlijk meer dan wat tot nu gepubliceerd is, en er zijn nog vele vindplaatsen bekend.
NB. veel van de ingevoerde teksten zijn nu nog fragmenten, welke in de loop der tijd zullen worden aangevuld.
NL(Gelderland)
De Illustre 'Lieve Vrouwe Broederschap' 's HertogenboschDe Broederschap, in 1318 officieel opgericht ter ere van Maria, kwam samen in de eigen kapel in de St. Janskerk. Vanaf 1371 konden ook ‘gewone’ of buitenleden toetreden, onder wie vrouwen. Zij legden geen eed af en kwamen uit heel West-Europa, maar vooral uit de Nederlanden en de aanpalende Duitse gebieden. Hun namen werden genoteerd in de jaarrekeningen.
In de jaarrekeningen 1329-1620, kun je . Ook kun je hier inzien. Voor een uitgebreide toelichting zie . Ook een aantal en de drie zijn gescand. In de koorboeken kun je niet zoeken, maar ze wel hier bekijken. De wapenboeken zijn niet alleen gescand, maar ook geindiceerd, zodat je op familienaam kunt zoeken. Je kunt die .

NL(Noord-Brabant)
De Internetcatalogus van de Stichting Oude Groninger KerkenWie zoekt zal .... vinden?NL(Groningen)
De Monumenta-handschriften (met transcriptie) van Aernout van Buchel (1565-1641)Tussen 1610 en 1620 stelde de Utrechtse oudheidminnaar Aernout van Buchel of Buchelius (1565-1641) een drietal bijzondere handschriften samen met beschrijvingen en tekeningen van de grafzerken, wapenborden, inscripties en andere historische bijzonderheden die hij tegenkwam in de kerken en kloosters in de stad Utrecht, en daarbuiten in de provincie Utrecht en in diverse andere provincies van de Noordelijke Nederlanden. Hij had vooral belangstelling voor de genealogie en heraldiek van de oude Utrechtse geslachten. De handschriften zijn alle in het Latijn en beslaan in totaal bijna 700 bladzijden. Het meest bekend is het deel over de kerken in en om de stad Utrecht. Grafmonumenten uit kerken elders in het Sticht, in de gewesten Holland en Zeeland en in de Betuwe beschrijft hij in de Inscriptiones monumentaque in templis et monasteriis Belgicis inventa. In het tweede deel van dit handschrift besteedt hij bovendien aandacht aan Antwerpen, Mechelen, Leuven en Brussel en een aantal kleinere plaatsen in de Zuidelijke Nederlanden. Daarnaast bevat het nog enige andere aantekeningen en verhandelingen. Minder omvangrijk is het derde handschrift, de Monumenta quaedam sepulcralia et publica, dat handelt over kerken in Friesland, Groningen en Emden, alsmede in Luik, Kamerijk en Orléans.Nederland
De Nederlandse Weermacht: met Stappenplan voor het zoeken naar militairen van 1940De infanterie van onze Koninklijke Landmacht kan niet op eeuwenoude traditie of geschiedenis terugwijzen. Dit houdt verband met de eigenaardige ontwikkeling van de weermacht in Nederland. Vóór het optreden van Prins Maurits werd met huurlegers gevochten, grotendeels bestaande uit vreemdelingen. Onze tachtigjarige oorlog werd gevoerd met huurtroepen, door de Prinsen van Oranje bekostigd.

Eerst begon prins Maurits met de vorming van een Nederlands staand leger van vrijwilligers met exercitiereglementen, schietonderricht, pionierskunst en vaste soldij. De steden organiseerden daarnaast schutterijen, met burger hulpkrachten in de vorm van waardgelders. De infanterie was bewapend met musket en piek.

Na de vrede van Munster hadden de Algemene Staten geen gelden voor de landsverdediging meer over, men vertrouwde op de onderhandelingen en verdragen en slechts voor de vloot was geld beschikbaar, teneinde de zeehandel te kunnen beschermen. De gevolgen van deze verwaarlozing ondervonden we in 1672 en slechts door het energiek ingrijpen van stadhouder Willem de Derde, die het leger in de jaren 1672 en 1673 weder tot een sterkte van 90.000 man wist op te voeren, werd voorkomen, dat de Nederlanden een wingewest van de Franse Zonnekoning werden.
Nederland
De Oud-Rechterlijke Archieven (ORA) van de VeluweDe Oud Rechterlijke Archieven kunnen op vier verschillende manieren bemoeienis hebben gehad met uw voorouders, namelijk bij:
• Criminele rechtspraak
Bij dit onderdeel vindt u informatie over uw voorouders als zij betrokken zijn geweest bij een misdrijf, die bestraft kon worden met een lijfstraf, in het ergste geval met de doodstraf (een ‘halszaak’)
• Civiele rechtspraak
Bij dit onderdeel vindt u informatie over uw voorouders als zij een conflict hebben gehad met anderen bijvoorbeeld met hun buren
• Contentieuze rechtspraak
Bij dit onderdeel vindt u informatie over uw voorouders als zij een overtreding hadden begaan die bestraft werd met een geldboete
• Voluntaire / vrijwillige rechtspraak
Vóór 1811 waren er in Gelderland (bijna) geen notarissen. Als uw voorouders een akte wilden opstellen betreffende onder andere:
- een testament
- een boedelscheiding
- een verkoop
- een geldlening
- huwelijkse voorwaarden
- een voogdijstelling
gingen zij – vrijwillig - naar een gericht
De kans om informatie te vinden over uw voorouders is bij deze rechtspraak het grootst.


Bij welke rechtsinstellingen in Gelderland kunt u deze informatie vinden? Zie hieronder.
NL(Gelderland)
De Regionale Krantenbank 2008 - 2009Daarna zoeken op Regionale kranten. Momenteel alleen 2008 en 2009 mogelijk. Door het grote aantal kranten is het wenselijk om in uw eigen regio te zoeken.Nederland
De Resolutie- en Keurboeken van Enkhuizen en HoornHet Westfries Archief heeft de resolutie- en keurboeken van Enkhuizen en Hoorn laten digitaliseren. Deze boeken bevatten de besluiten van de stadsbesturen. U kunt de scans vinden met behulp van de donkergrijze plusjes in de inventaris.NL(Noord-Holland)
De Slag bij Waterloo op 18 juni 1815 ten zuiden van Brussel (lijsten van strijders)De Slag bij Waterloo vond plaats op 18 juni 1815 ten zuiden van Brussel. Als dank voor de geleverde diensten hadden de betrokkenen recht op een geldelijke beloning. In maart 1817 kreeg luitenant-generaal kwartiermeester De Constant Rebecque een uitnodiging van de Hertog van Wellington om zich naar Parijs te begeven en daar met hem te overleggen over de verdeling van de prijsgelden voor het Nederlandse leger, als dank voor hun aandeel in de Slag bij Waterloo. Om alle strijders te kunnen geven waar ze recht op hadden verzamelde het Ministerie van Oorlog de staten van alle officieren en manschappen die in 1815 de Campagne hadden meegemaakt. De bijzonderheden werden in de Nederlandsche Staatscourant van 23 juli gepubliceerd.
Naar welke bronnen verwijst de index op deze site?
De index verwijst naar de volgende bronnen uit het Archief van het Hoofdbestuur van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden (archief 355):
1. 713-720 Registers houdende opgave van uitkeringen van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden, 1817/1818.
2. 722 Officieren en manschappen, die niet of verkeerd op de lijsten zijn geplaatst.
In deze registers staan de namen van bijna 30.000 mannen die na de slag van Waterloo recht hadden op de zogenaamde ‘Waterloo-gratificatie’.
België / Nederland
De St. Plechelmusbasiliek te Oldenzaal - met necrologieMet online memorieboek (calendarium, necrologium) van het Plechelmuskapittel te Oldenzaal waarin de jaargedachtenissen vanaf 1455 t/m 1620 van overleden personen op datumvolgorde.NL(Overijssel)
De stukken van de 'Staten Generaal' NL (Digitaal 1814 -1994)U vindt hier alle Handelingen (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van het zittingsjaar 1814-1815 tot 1 januari 1995. Het complete materiaal vanaf 1814 wordt in 2010 stap voor stap aan deze website toegevoegd. De Handelingen vanaf 1995 zijn digitaal beschikbaar via de website Overheid.nl.

Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname
De Vereniging Ommerschans (met diverse zoekmogelijkheden))De bewoners van de kolonie Ommerschans
In de Nederlandse archieven liggen veel gegevens met betrekking tot de bewoningsgeschiedenis van de Ommerschans vanaf 1818. Zo bevindt zich in het Drents Archief de complete administratie van de Maatschappij van Weldadigheid. Maar ook in het gemeente archief van Ommen liggen de nodige bronnen (ondermeer Bevolkingsregisters en Burgerlijke Stand). In het Historisch Centrum Overijssel liggen naast de de kadaster archieven, de notariële archieven en diverse kleinere bronnen met betrekking tot de Ommerschans. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag beheert de grote verzameling dag- en weekbladen waarin ook veel informatie over de Schans te vinden is. Ons doel is om zoveel mogelijk bronnen online toegankelijk te maken om daarmee de bewoningsgeschiedenis van de Ommerschans zo compleet en overzichtelijk mogelijk beschikbaar te stellen aan een breed publiek.
Door de personen in de afzonderlijke bronnen te koppelen aan een centraal genealogisch bestand (de Genealogische Database Avereest), kan de gedocumenteerde geschiedenis van elke persoon met één muisklik in beeld worden gebracht.
Aan de rechterzijde van deze pagina ziet U de afzonderlijke bronnen waarin U kunt zoeken. Via het algemene zoekscherm hierboven doorzoekt U al deze bronnen, plus de bronnen op de website bonmama.nl, in één keer.

In de oranje blokken staan links naar een groot aantal gedigitaliseerde, maar niet ontsloten bronnen met betrekking tot Ommerschans op de website alledrenten.nl. Het is de bedoeling dat deze bronnen successievelijk ontsloten worden op deze website.
Nederland
de Vereniging Oudheidkamer Twente (OKT) (Blad: 't Inschrien)De Oudheidkamer Twente is een onderzoek- en kenniscentrum voor de geschiedenis van met name de regio Twente.
De Vereniging Oudheidkamer Twente is eigenaar van een grote historische collectie die in bruikleen is gegeven aan museum TwentseWelle. Deze heeft een behoorlijk deel van onze collectie tentoongesteld in haar museum aan Het Rozendaal 11 in Enschede.
De OKT heeft een verenigingscentrum genaamd OKThuis aan de Stroinksbleekweg 12B in Enschede. Ingang tegenover de ingang van TwentseWelle.
In het OKThuis wordt op de maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur een sociëteit (soos) georganiseerd. Iedere maandagmiddag kunt u binnenlopen bij deze soos. De bedoeling is om er te gaan werken aan eigen onderzoek, mee te werken aan onderzoek voor de OKT en uitwisseling van ideeën maar ook gewoon een gezellig samenzijn met koffie/thee etc. Kijk ook even bij de bladzijde over het OKThuis.
NL(Overijssel)
De Verhalen van Groningen (en Groningers)De Verhalen van Groningen vertelt verhalen in een thematische samenhang. Door met een aantal thema’s per jaar te werken, realiseren we aandacht voor de actuele gebeurtenissen en activiteiten in de culturele wereld in de provincie. Door de wisselende thema’s trekken we op met steeds nieuwe inhoudelijke partners (archieven, musea, historische verenigingen, kunsten, festivals, etc.). U als bezoeker van deze website krijgt bij elk thema een bijzondere selectie van grote en kleine verhalen om doorheen te bladeren. NL(Groningen)
Den Haag - 10-jaren tafels en wat kun je zoeken in de nieuwe site van Familysearch?Op de vernieuwde site van Familysearch.org staan heel veel aktes integraal als scan online. Niet duidelijk is van welke plaatsen er welke jaargangen akten aanwezig zijn. Dit heb ik in een overzicht opgenomen. Zie de eerste pagina van het bestand voor meer informatie.
Verder: Den Haag - 10 jaren tafels Huwelijken. Omdat er in de 10-jaren tafels van huwelijken van de gemeente Den Haag niet eenvoudig gezocht kan worden op de bruid, ben ik begonnen met om de 10-jaren tafels over te nemen in Excel.
VOOR OUDERE GEGEVENS ZOEKEN IN DE VIRTUELE STUDIEZAAL VAN HET ARCHIEF VAN DEN HAAG (ZIE HUN WEBSITE)
NL(Zuid-Holland)
Die Kirchenbücher der Diözese Osnabrück vor 1875 (auch in Meppen)Vor etlichen Jahren wurden die Kirchenbücher der katholischen Kirchengemeinden des Bistums Osnabrück verfilmt und stehen nun den Familienforschern im Bistumsarchiv Osnabrück und in der Katholischen Familienforschungsstelle Meppen auf Personalcomputern zur Einsicht zur Verfügung, soweit sie nach kirchlichem Recht freigegeben sind. Die Taufdaten sind danach 120 Jahre, die Heirats- und Sterbedaten 100 Jahre geschützt. Im Folgenden sind die Kirchengemeinden (nach Dekanaten sortiert) aufgeführt, deren Personenstandsregister dieser Vorgabe entsprechen.
Nur größere Lücken in den betreffenden Kirchenbüchern wurden hier vermerkt, so dass sich der Forscher selbst vor Ort über die Vollständigkeit informieren muß.
Für alle Kirchengemeinden des Osnabrücker Landes gilt, dass bis zur Säkularisierung 1803 häufig auch die Matrikel der evangelischen Kirchengemeinden eingesehen werden müssen.
Duitsland / Nederland
Die Ortsippenbücher von Westoverledingen (Leer Dld.)by C. Robert Appledorn, Indianapolis, In and Around George, Iowa USA
OSB:
Die Familien der Kirchengemeinde Collinghorst (1701-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Grosswolde (1728-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Grotegaste (1725-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Ihrhove (1723-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Mitling (1637-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Steenfelde (1719-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Völlen (1677-1900)
Duitsland / Nederland
DiEP Erfgoedcentrum DordrechtErfgoedcentrum DiEP is een organisatie waar met de bewoners van Dordrecht en de regiogemeenten het geheugen van de stad en omliggende regiogemeenten in stand wordt gehouden.
In zijn collectie, die nog iedere dag groeit, heeft Erfgoedcentrum DiEP duizenden archiefstukken als beeld- en geluidsfragmenten, bouwhistorische tekeningen, archeologische vondsten, prenten, kaarten, boeken, tijdschriften en kranten.

Erfgoedcentrum DiEP is voortgekomen uit een samenwerking tussen het voormalig Stadsarchief Dordrecht en het Bureau Monumentenzorg en Archeologie. Hierdoor is de geschiedenis van de stad in al haar facetten samengevoegd; papieren bronnen, archeologische vondsten en de talrijke monumenten geven samen een fraai beeld van het rijke verleden.

NL(Zuid-Holland)
Digitaal Krantenarchief gem. SchiedamDigitale Krantenarchief - Gemeentearchief Schiedam | Pictura KrantenviewerNL(Zuid-Holland)
Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant (722-1312) (in opbouw)Database: Oorkonden met afbeeldingen bij de teksten en tekstretrievalmogelijkheden, uitgegeven door dr. G. Van Synghel.NL(Noord-Brabant)
Digital Sources Leiden UniversityZoekpaginaNederland
Digitale bijzondere collecties uit de Universieteitsbibliotheek van Utrecht.De Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht bestaan uit vele omvangrijke collecties handschriften, gedrukte boeken van vóór 1901, zeldzame en kostbare gedrukte werken van latere datum en land- en zeekaarten. De bibliotheek draagt de zorg voor de verwerving, conservering, ontsluiting en beschikbaar-stelling van dit materiaal.
De Bijzondere Collecties bieden studenten, docenten, wetenschappers en andere belangstellenden een grote verscheidenheid aan onderzoeks-materiaal. Ook met tentoonstellingen, publicaties, lezingen en presentaties wil de Universiteitsbibliotheek Utrecht wijzen op het belang van dit culturele erfgoed voor onderwijs en onderzoek.

Het Digitaal Repertorium Bijzondere Collecties geeft een overzicht van de thematische collecties, voor zover ze duidelijk als zelfstandige collectie getraceerd kunnen worden, doordat ze zijn bijeengeplaatst en/of apart zijn ontsloten via een eigen catalogus, inventaris of standlijst. Ze bestrijken vrijwel alle gebieden van wetenschap. Het kunnen handschriften zijn of gedrukte werken, historisch of recent materiaal. Het merendeel betreft de humaniora, vanouds de gebieden waar handschriften en gedrukte werken de belangrijkste bronnen vormen.
Nederland
Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiëHet doel van deze in 1997 opgezette site is om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de beschikbare bewerkingen van archiefbronnen welke veel persoonsnamen bevatten en die digitaal te raadplegen zijn in de thuissituatie van de onderzoeker. Concreet gaat het daarbij in de eerste plaats om bewerkingen die zijn te vinden op het internet, met daarnaast de -bij derden- verkrijgbare bewerkingen op cd-rom of diskette.
Binnen de scoop van deze site vallen onder het begrip ''bronbewerking'' in de eerste plaats de volledig weergegeven tekst van een archiefbron, of de index (ook wel: klapper) of de regesten daarvan. Ook reconstructies van b.v. gezinnen gebaseerd op enkele volledig verwerkte bronnen, die alle gegevens hieruit bevatten, worden tot de bronbewerkingen gerekend. Daarnaast is in de laatste jaren ook ruimte geboden aan specifieke -uitgebreide- lijsten, gebaseerd op gericht onderzoek in archiefbronnen, bijvoorbeeld van leden van een bepaalde beroepsgroep.Door de ontwikkelingen van de techniek komen geleidelijk aan ook onbewerkte maar wel volledig van het origineel gefotografeerde bronnen online. Ook naar deze afbeeldingen wordt verwezen op deze site. In 2005 is in samenwerking met Hans den Braber het project ''Van Paper Naar Digitaal'' gestart, waar in hoog tempo nieuw beeldmateriaal verschijnt.
België / Nederland
Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiëGeneaScript is het onderdeel binnen dit domein van de Stichting Geneaknowhow, waar bewerkingen van genealogisch archiefmateriaal worden bewaard. De bewerkingen verschillen van aard (bijv. index, transcriptie) en bestandstype (bijv. word, pdf), maar zij geven allemaal tenminste een volledig overzicht van de genoemde persoonsnamen, die voorkomen in een archiefbron. Het online delen van bronbewerkingen is een prachtige hulp voor onderzoekers, al blijft het van belang om te wijzen op het feit dat het noodzakelijk is om de gevonden gegevens altijd te controleren in het origineel. Bronbewerkingen bevatten vrijwel altijd fouten, variërend van leesfouten tot een verschrijving of typefout.

Op het domein Geneaknowhow bevindt zich het gedeelte Van Papier Naar Digitaal, waar eveneens bronbewerkingen te vinden zijn. Hierbij is echter ook het beeldmateriaal beschikbaar, zodat de afbeelding van het origineel en de bewerking naast elkaar staan. Als Geneaknowhow zowel het beeldmateriaal als de bewerking van dat materiaal in eigen beheer hebben, wordt deze bewerking niet ondergebracht onder GeneaScript, maar bij Van Papier Naar Digitaal.

Op elke pagina binnen GeneaScript (provincie of algemeen) zijn de bewerkingen alfabetisch opgenomen. Zijn er bewerkingen die de gehele provincie of een regio betreffen, dan zijn deze in een blok bovenaan die pagina geplaatst; de individuele plaatsen worden in een blok daaronder genoemd.
Alle hier aanwezige bestanden zijn uiteraard opgenomen in de gegevens van Digitale Bronbewerkingen Nederland en België, elders op dit domein. Voor een volledig overzicht van alle bekende online bronbewerkingen dient u de genoemde website te raadplegen.

Bij de start van GeneaScript in december 2011 zijn een groot aantal bewerkingen opgenomen in de Collectie De Wit. Deze bewerkingen waren in de periode 1997-2011 ter publicatie aangeboden aan Herman de Wit en geplaatst op het domein link. Alle in de loop der jaren aangeboden bewerkingen zijn integraal overgedragen aan de stichting Geneaknowhow, ten behoeve van langdurig online behoud van het materiaal. Op de pagina's van GeneaScript zijn de individuele bestanden uit deze collectie herkenbaar aan de aanduiding *) achter de bronomschrijving.

Als u bewerkingen wilt aanbieden om te laten plaatsen op GeneaScript, zie dan de pagina 'een bewerking laten plaatsen'. Wilt u om andere redenen contact, dan kunt u ons bereiken via het e-mailadres:
België / Nederland
Digitale Stamboom Den Haag met Gezinskaarten en Repertoires Notariële AktenOp deze site zullen wij belangrijke genealogische bronnen en indexen aanbieden.
- Bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage (gezinskaarten) periode 1913-1939
- Repertoires van notariële akten uit Notarieel Archief 1843-1925 (beheersnummer 0373-01)

Op dit moment (januari 2013) zijn de volgende repertoires geindiceerd:
-notaris Samuel François de Pinto, 1843-1856
-notaris Alphonse Jacobus Bernardus Rijke, 1898-1905
-notaris Carl Vollgraff, 1896-1906
-notaris Andreas Antoon van Straaten, 1898-1907
-notaris Nicolaas Josephus Verkoren, 1896-1906
-notaris William Bouberg Wilson, 1896-1897
-notaris Petrus Johannes Laboyrie, 1896-1906
-notaris Hendrik Hendrikse, 1896-1905
-notaris Casper Bimberge, 1896-1907

en In bewerking zijn de repertoires van:
-notaris Lodewijk Alexander van Dijk, 1896-1906
-notaris Soko Johannes van den Bergh, 1896-1907
-notaris Gerrit Adriaan Pieter Bax, 1896-1906
-notaris Abraham Johannes Terlaak, 1892-1908
-notaris Gerard van Rossem, 1890-1904
NL(Zuid-Holland)
Digitale Stamboom van het RHC EindhovenDe bronnen opgenomen in de Digitale Stamboom zijn:1. Doop-, Trouw- en Begraafboeken. Het RHCe bewaart de Doop-, Trouw- en Begraafboeken uit de hele regio. Omdat in 1810 de Burgerlijke Stand werd ingevoerd, worden er meestal geen DTB-boeken bewaard van na die tijd. Voor een overzicht van de geïndiceerde DTB’s die on-line zijn te raadplegen klikt u op het geografische kaartje.2. Burgerlijke Stand De aktes van de Burgerlijke Stand, geboorte, huwelijk en overlijden, beginnen in 1810. Elke tien jaar werden er indexen gemaakt op persoonsnamen, de ''tienjaarlijkse tafels''. Behalve tienjaarlijks werden er ook jaarlijks indexen op persoonsnaam gemaakt, de ''jaartafels''. Voor een overzicht van de geïndiceerde jaartafels die on-line zijn te raadplegen klikt u op het geografische kaartje.NL(Noord-Brabant)
Dingboek Oost-IJsselmonde 1603 (Transcriptie; met zoekfunctie)Transcriptie door Michel G.A. Ball van dit register voor schout en heemraden van Oostambacht van Iselmonde, beginnende den 17e july 1603.
Het originele stuk is aanwezig in het Stadsarchief van Rotterdam: Toegangsnr. 8, Inventarisnr. 158.
NL(Zuid-Holland)
Documentatie- en Kenniscentrum AugustijnenhofVOOROUDERS IN DORDRECHT? Dat is dit dé plek waar historisch en genealogisch onderzoek in Dordrecht begint. Historisch centrum, pal tegenover het Regionaal Archief Dordrecht gevestigd, waar met een groot team vrijwilligers historisch onderzoek wordt gedaan. Waar bronnen worden ontsloten, lezingen worden gegeven, cursussen historisch huizenonderzoek en genealogische workshops worden gegeven, genealogische en cultuurhistorische Dordtse tijdschriften worden uitgegeven enz. Donateur-leden (minimaal € 15,00 per jaar) ontvangen jaarlijks maar liefst 7 digitale tijdschriften én kunnen gebruik maken van de diensten van het Augustijnenhof, waaronder onderzoek tegen een laag tarief van € 25,00 per uur. Zie ook www.dordrechtmonumenteel.nl www.dordtsgeboren.nl een www.illustredordracum.nlNL(Zuid-Holland)
Documentatiestichting LeeuwarderadeelDe stichting heeft tot doel het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van documentatiemateriaal, dat bindingen heeft met de gemeente Leeuwarderadeel. Er is veel informatie over archieven en bronnen op de site te vinden.NL(Friesland)
Doetinchem - Digitale genealogische brongegevensEen website voor digitale genealogische brongegevens en overige items in de Achterhoek en ook daarbuiten. Welkom!

U bent online bij Genealogiedomein
en op bezoek bij Genealogie in de Achterhoek
Er zijn diverse documenten aanwezig van kerkelijke en/of burgerlijke gemeenten. Het betreft o.a. transcripties van de originele registers van doopboeken - trouwboeken - lidmatenboeken - begraafboeken - etc. Ook van de burgerlijke stand (na 1811) en van de zogenaamde municipaliteitshuwelijken (periode 1796-1811) is een aantal documenten beschikbaar. Tevens zijn er gegevens te vinden van bewerkingen (en ook digitale foto's) van het Oud Rechterlijk Archief (ORA) van diverse plaatsen en regelmatig worden relevante digitale genealogische items toegevoegd.
NL(Gelderland)
Doorzoek de genealogische gegevens van Nederlandse archieven... en vind automatisch gelinkte akten en aanvullende informatie over personen en context ... in 141 miljoen persoonsvermeldingen.
Veel van de mogelijkheden van Open Archieven zijn gratis te gebruiken. Om sommige persoonlijke functies te gebruiken dient u eerst in te loggen. Voor de meeste uitgebreide functionaliteit kunt u een abonnement nemen. De prijs van het Open Archieven abonnement is afhankelijk van het aantal persoons­vermeldingen op Open Archieven op het moment van afsluiten. Meer persoons­vermeldingen, betekent meer waarde voor u (en meer kosten voor Open Archieven). De gebruikte formule is als volgt: prijs = € 3,50 + € 0,15 * aantal persoonsvermeldingen / 1.000.000
Het afsluiten van een abonnement, dat gekoppeld is aan uw e-mail adres, is eenmalig! U hoeft dus maar één keer te betalen (geen terugkerende kosten).
Nederland
Dordts GeborenVoorouders in Dordrecht? Genealogisch tijdschrift gericht op Dordrecht. Het komt 3 keer per jaar in digitale vorm uit. Een abonnement kost € 10,00 per jaar. Donateur-leden van onze stichting (zie site) ontvangen het gratis en krijgen eveneens het 4 keer per jaar verschijnend cultuurhistorisch tijdschrift Dordrecht Monumenteel (www.dordrechtmonumenteel.nl) én zij kunnen gebruik maken van de diensten van ons historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. (www.augustijnenhof.nl)NL(Zuid-Holland)
Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord (Blad: De Aole Tweiling)Het Tweelingdorp Nieuw Amsterdam/Veenoord ligt aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart.
De ontstaansgeschiedenis van beide dorpen is verschillend.
-Veenoord ontstond i.v.m. met de aanleg van de Verlengde Hoogeveensche vaart rond 1859 als een kolonie van polderjongens. Later bij de vervening van het laagveengebied vestigden zich er ook veel turfmakers.
-De veenkolonie Nieuw-Amsterdam ontstond meer zuidelijker.
Amsterdamse beleggers kochten daar in 1850 een bijna 14 km lange en smalle veenstrook. Dit was langs de grens met Schoonebeek. Zij vernoemden hun hier nieuw verworven gebied naar hun woonplaats 'het Amsterdamsche veld'. De door hen enkele jaren later gestichte nederzetting kreeg dan ook de vanzelfsprekende naam 'Nieuw-Amsterdam'. Toch kwam Nieuw-Amsterdam uiteindelijk noordelijker te liggen aan de toen (1860) juist gereedgekomen Verlengde Hoogeveensche vaart. Hier ontwikkelde ze zich samen met het aangrenzende Veenoord sterk. Er ontstond een grote bedrijvigheid.

Niet voor niets werd het ZO-Drentse veengebied - n.a.v. de spectaculaire goudvondsten in Californië - in die jaren wel het Drents Californië genoemd. Ook hier was 'goud' in de vorm van turven te delven.

Te Nieuw-Amsterdam was in de daarop volgende jaren de belangrijkste turfmarkt van Nederland gevestigd. Er ontwikkelden zich tal van veen-industriële bedrijven zoals scheepswerven, kalkbranderijen, machinale turf- en turfstrooiselfabrieken en ook een aardappel­meelfabriek.
Er stonden omstreeks diezelfde periode op een gegeven moment zelfs zes hotels in Nieuw Amsterdam/Veenoord. Eén ervan was het bekende logement Scholte, waar de schilder Vincent van Gogh in 1883 het grootste gedeelte van zijn Drentse periode doorbracht.
NL(Drenthe)
Dorpsarchieven FrieslandHet project Dorpsarchieven.nl is een project van Doarpswurk in samenwerking met AOC Friesland.
Met het project wil Doarpswurk het volgende realiseren:
Het stimuleren van de aanleg van dorpsarchieven, zowel fysiek als ook digitaal.
Het stimuleren van de digitalisering van bestaande dorpsarchieven
Het op éénduidige wijze ontsluiten van dorpsarchieven op het Internet
Het bieden van de mogelijkheid tot het volgen van cursussen en trainingen op het gebied van archieven en digitalisering.
NL(Friesland)
Drents ArchiefHet startpunt voor uw onderzoek in Drenthe.NL(Drenthe)
Drents Archief: onderzoeken/zoektips/genealogische-gids/hoe-begin-ik ?Het is van belang zo veel mogelijk `harde' gegevens (namen, data, plaatsen) te verzamelen voor men naar een archief gaat in verband met de beperkte openbaarheid van de recentste akten. Een geboortedatum vóór of in 1902 is daarvoor in het algemeen genoeg. Men kan hiervoor familieleden raadplegen of overlijdensadvertenties, trouwboekjes en dergelijke papieren in de eigen familie proberen op te sporen.
De openbaarheid van de akten uit de twintigste eeuw is beperkt om redenen van privacy van nog levende personen.
NL(Drenthe)
Drents ArchiefnetVeel mensen weten niet precies waar welke archieven zich bevinden en welke informatie in die archieven te vinden is. Het DrentsArchiefNet wil daar wat aan doen, door informatie over de Drentse archieven op eenvoudige wijze op het internet te presenteren. Wij hopen dat deze website u wegwijs maakt in de Drentse 'archiefwereld' en een stimulans is om de archieven te bezoeken en archiefonderzoek te doen.NL(Drenthe)
Drents FotoarchiefHet Drents Fotoarchief is een initiatief van het Drents Archief en is een samenwerkingsverband met Drentse gemeenten, historische verenigingen en musea.

Deze vernieuwde website biedt u de mogelijkheid om zelf commentaar aan foto’s toe te voegen. Op deze manier kunt u meehelpen om de informatie bij de foto’s compleet te krijgen.
NL(Drenthe)
DTB Zuid-Holland: Sneller zoeken via deze DistrictsklappersZoeken via deze 'deep-links' leidt in eerste instantie naar de alfabetische index op achternaam per periode van 20 jaar; het aanklikken van de familienamen in deze index geeft vervolgens rechtstreeks toegang tot de online-scans van de districtsklappers op de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Zuid-Holland (1695-1812).
Op deze wijze kunnen de bewerkelijke uitklapmenu's en de extra tussenstap 'Archiefbeschrijving' van www.gahetna.nl worden omzeild.
NL(Zuid-Holland)
Dutch Prints On-lineDutch Prints Online heeft als doel het gratis en integraal beschikbaar stellen van gedigitaliseerde boeken uit de periode 1781-1800 (in totaal 1,3 miljoen pagina’s). Het is een samenwerkingsverband van de Koninklijke Bibliotheek en de bibliotheken van de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Leiden.Nederland
Dutch Research CornerOn the trail of our AncestorsNederland
Erelijst gevallenen WO IILijst is erg traag/soms niet bereikbaar!Nederland
Erfgoed BrabantEen oude toren in het landschap, musea vol prachtige objecten, Brabanders die dialect praten. Overal om ons heen vinden we sporen van het verleden. Welke verhalen gaan daarachter schuil? Wat bewoog onze voorouders? Het bewaard gebleven erfgoed helpt om antwoorden te vinden op deze vragen en geeft iedereen de kans om zich met zijn eigen omgeving te identificeren. Erfgoed Brabant spant zich daarom in om dit erfgoed te behouden. Dat doen we door de rijke cultuur en geschiedenis van onze provincie onder uw aandacht te brengen via spraakmakende activiteiten en evenementen. Ook laten we het verleden leven op scholen door middel van educatieve projecten. En we ondersteunen erfgoedbeheerders in hun taak om het erfgoed te bewaren voor de generaties die na ons komen. NL(Noord-Brabant)
Erfgoed Delft en omstrekenErfgoed Delft en Omstreken heeft diverse partners:
-Museum Nusantara maakt deel uit van de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN).
-Met NEMO/Kennislink heeft Erfgoed Delft een overeenkomst voor de uitwisseling van artikelen en andere content, in het bijzonder uit het tijdschrift Delf.
-Daarnaast werkt Erfgoed Delft samen met verschillende bedrijven, die zich opwerpen als sponsor of Schatbewaarder van Delft.
-Samen met Royal Delft stimuleert Erfgoed Delft de artistiek-culturele uitwisseling tussen de keramieksteden Jingdezhen (China) en Delft.
-Het Gemeentearchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie Beeld en Geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio zijn hier ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland). U kunt bij ons gratis terecht voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger), maar ook om in de kranten na te gaan wat er op een bepaalde dag in Delft gebeurde of hoe de gemeenteraad dacht over een bepaalde zaak.
NL(Zuid-Holland)
Erfgoedcentrum Achterhoek en LiemersHet Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is een rijke bron van informatie over streekcultuur en -historie in de vorm van archieven, beeldcollecties, boeken en documentatie. Je kunt er onder meer terecht voor het uitzoeken van je stamboom, gegevens over gebouwen, dorpen, steden en wijken, boerderij- en veldnamen, geschiedenis van kerken, verenigingen en families en het nalezen van oude kranten. Tevens beheert het Erfgoedcentrum een prachtige collectie beeldmateriaal en streekliteratuur uit de Achterhoek en Liemers. Alle informatie wordt gratis beschikbaar gesteld via onze studiezaal en via onze website
Als je de streek wilt verkennen en beter leren kennen is een bezoek aan het Erfgoedcentrum een must. Kom naar het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers in Doetinchem en ervaar de oorsprong en de omgeving.
NL(Gelderland)
Eric Hennekam: Archieven Albumsmet o.a.:
-Archieftips
-Genealogie: online bronnen
-Paleografie gids
Nederland
Euregionaal Historisch Centrum Sittard-GeleenIn het gebied van de huidige gemeente Sittard-Geleen lagen de oudste boerendorpen van Nederland. Na vele eeuwen waarin de mensen een rondtrekkend jagersbestaan leidden vestigden zich hier ruim 5.000 jaar voor Christus de eerste mensen die leefden van akkerbouw en veeteelt. Deze bandkeramiekers, zo genoemd naar de versiering op hun aardewerk, woonden in kleine nederzettingen van 5 tot 15 vrij grote huizen met in totaal zo’n 50 tot 150 bewoners. Hun woningen lagen op de lössgronden nabij de (Geleen)beek. Door deze ligging waren de noodzakelijke basisvoorzieningen, water en vruchtbare grond, voorhanden. Na zo’n 400 jaar hebben deze eerste landbouwers onze regio verlaten. Hun beschaving is om tot nu toe onbekende redenen verdwenen.
Ook andere beschavingen, zoals de Romeinse, hebben hier hun sporen nagelaten. Zo is er zowel in Geleen als in Limbricht een sarcofaag teruggevonden en in Buchten een fraai beeldje van een haan uit de Romeinse tijd.
 
De meeste kerkdorpen die nu deel uit maken van de gemeente Sittard-Geleen zijn ontstaan in de middeleeuwen. In het overzicht zijn de plaatsnamen verklaard.

Met de komst van de Staatsmijn Maurits, officieel van start gegaan op 1 januari 1926, veranderde het karakter van het gebied in korte tijd. Van een landelijk agrarisch gebied rond één kleine provinciestad, Sittard, werd het in enkele decennia een industrieel gebied met twee stedelijke kernen, Sittard en Geleen.
Om de kwaliteit van het lokale bestuur te verbeteren ging de Nederlandse regering in de 20ste eeuw over tot het samenvoegen van gemeenten. Onze huidige gemeente Sittard-Geleen bestaat uit acht voormalige zelfstandige gemeenten: Sittard en Geleen; de gemeente Broeksittard die in 1942 bij Sittard werd gevoegd; Limbricht en Munstergeleen die in 1982 bij Sittard zijn heringedeeld; Grevenbicht, Obbicht-Papenhoven en Born, die vanaf 1982 onder de naam Born als één gemeente verder gingen. Vanaf 1 januari 2001 zijn de gemeenten Sittard, Geleen en Born onder één lokaal bestuur gekomen onder de naam gemeente Sittard-Geleen.
NL(Limburg)
Familie SteunFonds Hove van Zijll Achtergrond en StamboomDe volledige stamboom, genealogie van het familie SteunFonds van Hove van Zijll (de Witte Hond) is online beschikbaar voor genealogisch onderzoek en zodat nakomelingen, afstammelingen, nazaten of verwanten kunnen zoeken of ze in aanmerking komen voor een uitkering of toelage uit het familiefonds.NL(Noord-Holland)
Familiearchieven: introFamiliearchieven worden in huis bij families of extern bij organisaties bewaard.
Naast het verwijzen naar de bestaande archiefinstellingen geeft familiearchieven.nl een handzaam overzicht van relevante websites met directe toegang tot online databanken.
Nederland
Familiekunde Vlaanderen (blad Vlaamse Stam)Dit is de officiële webstek van Familiekunde Vlaanderen, de vzw die de Vlaamse genealogische verenigingen VVF en VCGH overkoepelt. Het is de meest uitgebreide Vlaamse webstek die genealogen kan helpen bij het voorbereiden van elk familiekundig onderzoek. Behalve een rijk aanbod van eigen gegevensbanken, verwijst deze webstek met vele duizenden schakels naar externe bronnen in binnen- en buitenland.

België / Nederland
Familienkundliche Vereinigung für das Klever Land e.V.Das Mosaik-Archiv ist eine familienkundliche Vereinigung und betreibt seit seiner Gründung im Jahr 1987 ein Archiv mit Kirchenbuchkopien, alphabetischen Registern, Nach- schlagewerken, Ahnenlisten, Bürgerbüchern, Familienchroniken und vielem mehr.Duitsland / NL(Gelderland)
Familiestichting Cluyt/KluitOutgert Cluyt wordt omstreeks 1577 geboren in Delft en was de oudste zoon van apotheker Dirck Outgaertsz Cluyt en Josina van Teylingen. Via het beroep van zijn vader raakt hij geïnteresseerd in plant- en kruidkunde. Het gezin verhuist in de jaren ’90 naar Leiden, waar vader Dirck onder leiding van Carolus Clusius voor de Universiteit Europa’s eerste Hortus Botanicus aanlegt en studenten in plant- en kruidkunde doceert. Ook Outgert wordt tot zijn 19e jaar door zijn vader in de botanie onderwezen. Nadat zijn vader in 1598 overlijdt, proberen studenten Outgert als zijn opvolger te laten benoemen. Deze poging mislukt.
Voor vergroting van zijn kennis en voor het verzamelen van nog onbekende planten en gewassen (deels ten behoeve van de Leidse Hortus) reist hij tussen 1602 en 1608 naar Duitsland, Frankrijk en Spanje. Outgert is op jonge leeftijd al zo ervaren dat hij twee jaar lang zijn zieke hoogleraar kruidkunde vervangt: Richer de Belleval (de ontwerper van de plaatselijke botanische tuin). Outgert bereikt in Montpellier de hoogste graad in pharmacie en helpt mee de botanische tuin vorm te geven.
Nederland
Family History Library Catalog, kurz FHLC (Online-Katalog)Weniger bekannt ist anscheinend die Möglichkeit, online im Family History Library Catalog, kurz FHLCzu stöbern. Es handelt sich um einen Online-Katalog der mikroverfilmten Unterlagen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Dabei ist diese Art der Suche nicht schwierig. Wer sich damit auskennt, ist in dieser Hinsicht selbständig und unabhängig, er ist nicht auf fremde Hilfe und auch nicht auf die Öffnungszeiten der Genealogie-Forschungsstellen angewiesen. Natürlich sind die Mitarbeiter in den Forschungsstellen den Forschern bei der Filmauswahl behilflich, die diese Hilfe wünschen. Der Online-Katalog ist aber rund um die Uhr verfügbar und solange man ihn befragen will. Weiss man also schon, welche Mikrofilme man bestellen möchte, ist die eigentliche Bestellung dann sehr schnell erledigt. Duitsland / Nederland
Forum met archiefsite'sEls has made a new site at favos, where surnames are listed in alphabetical order. These names all belong to existing family trees, and when clicking on a surname you will arrive at the family tree it belongs to. It will make searching a little easierNederland
Foto-database Algemene Begraafplaats Meppel (+ Meppel-koppeling Alledrenten)Dit archief bevat foto's en geregistreerde gegevens van graven op de Algemene Begraafplaats van Meppel. Ze zijn de afgelopen jaren vervaardigd door Ebel Zandstra, die de Stichting Oud Meppel welwillend de mogelijkheid bood, dit archief raadpleegbaar te maken. Het omvat ruim 18.000 personen.

Overzichtsplattegrond Algemene Begraafplaats Meppel; een vindhulp bij het vinden van het graf.

Zoeken kan op verschillende manieren: 
-Er kan gezocht worden op zowel voor als achternaam. In de database zijn de officiële voorna(a)m(en), eventuele tussenvoegsels en eigen achternaam weergegeven, zoals bekend in de burgerlijke stand.
-Er kan ook gezocht worden op de naam van een eventuele echtgenoot, of op naam van de ouders. Gebruik daar het 2e zoekvak voor.
-Novum: Voor diegenen die tussen 1811 tot en met 1952 zijn overleden, bestaat de mogelijkheid, voor die persoon direct AlleDrenten.nl te raadplegen. AlleDrenten.nl is het systeem van het Drents Archief met gegevens uit en over geboorte, huwelijks- en overlijdensakten, notarisarchieven en memories van successie. (Gegevens van akten van 1953 en jonger zijn uit privacy-overwegingen niet openbaar en dus niet beschikbaar.)
-Voor diegenen die uiterlijk in 1811 zijn geboren, bestaat ook nog de mogelijkheid, voor die persoon direct in AlleDrenten.nl ook de gegevens uit Doop- Trouw en Begraafregisters van de Hervormde Kerk te raadplegen.
NL(Drenthe)
Fotocollectie en Archieven van NijmegenTopografisch Historische Atlas en Historische beelddocumenten, (foto''s, prenten, briefkaarten, tekeningen, carthografische documenten) van Nijmegen stad, streek of regio. Tevens Archief- en Inventarisbeheer zoekingangen. NL(Gelderland)
Fotografiebibliotheek OnlineAlle fotografiepublicaties op één website beschikbaar
Bent u op zoek naar publicaties over een bepaalde fotograaf? Zoekt u fotoboeken? Met behulp van de fotografiebibliotheek weet u bij welke foto-instelling in Nederland de publicatie te vinden is.

Fotografiebibliotheek Online is een samenwerking tussen verschillende fotografie-instellingen in Nederland. Het Nederlands fotomuseum stelt zijn bibliotheekcatalogus beschikbaar aan deze instellingen. Zij vullen deze aan met publicaties uit eigen bezit zodat Fotografiebibliotheek Online een compleet beeld zal geven van fotografiepublicaties in Nederland. Een overzicht van de deelnemende instellingen ziet u in de linkerkolom. De catalogi van het Rijksmuseum en Stedelijk Museum Amsterdam zijn in 2007 toegevoegd via een SRU-koppeling. Andere Nederlandse en Vlaamse instellingen met fotografie in hun catalogi zijn van harte welkom.
Nederland
Fries Archief NetHet FriesArchiefNet wil informatie over de Friese archieven op eenvoudige wijze op het internet presenteren. Wij hopen dat deze website u wegwijs maakt in de Friese 'archiefwereld' en een stimulans is om de archieven te bezoeken en archiefonderzoek te doen.
Het FriesArchiefNet is een gezamenlijk project van de Provincie Fryslân, de Friese waterschappen en gemeenten en de drie archiefdiensten in de provincie.
NL(Friesland)
Friese nummerbewijzen (voor auto's, bussen, tractoren en motorfietsen)Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor motorfietsen, personen-auto's, vrachtauto's en tractoren.
Het nummer B-1 d.d. 02-01-1906 stond op naam van Notaris Sierevelt te Leeuwarden
NL(Friesland)
Ga-het-NA: Het Nationaal Archief - Ook Beeldbank en DigitaalZoals u merkt, heeft het Nationaal Archief een nieuwe website. Of eigenlijk zijn het er twee. De collectie van het Nationaal Archief wordt vanaf vandaag gepresenteerd op de website www.gahetna.nl. Daar kunt u terecht voor de ontsluiting van miljoenen foto’s, honderdduizenden kaarten en vele tientallen kilometers archiefmateriaal.Nederland
Gelders Archief: Familiegeschiedenis: Memories van SuccessieWat is een Memorie van Successie?
•In de memorie van aangifte deden de erfgenamen verplicht aangifte van het vermogen van een overledene (erfenis). Een belastingambtenaar stelde de Memorie van Successie op. Dit is een overzicht van de bezittingen en de schulden van de overledene en de verschuldigde successierechten (erfbelasting).
•Vóór 1878 hoefde men geen successierechten te betalen als men erfgenaam was in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen)
Wat kunt u zoal in een Memorie van Successie vinden?
•Naam van de overledene
•Plaats en datum van overlij­den
•Overzicht van de bezittingen en schulden (kadastrale aanduiding)
•Naam en woonplaats van de erfgenamen
En als er een testament is opgemaakt:
•Datum van het testament
•Naam van de notaris
NL(Gelderland)
Gelderse namen uit kerkboeken op internetVóór 1811 werd de bevolkingsadministratie bijgehouden door de kerken. Zij noteerden wie er was gedoopt, getrouwd of begraven. Deze administratie kan teruggaan tot in de 16e eeuw.
De index op een groot deel van de doop-, trouw- en begraafboeken tot 1811 (en binnen afzienbare tijd ook de afbeeldingen van de boeken zelf) is digitaal doorzoekbaar:

Zoekhulp   Doop-, trouw- en begraafboeken: link
Trefwoorden:
Begraafboek
Begraafboeken
Doopakte
Doopboek
Doopboeken
DTB
Genealogie
Overlijdensakte
RBS
Retroacta Burgerlijke Stand
Stamboom
Stamboomonderzoek
Trouwakte
Trouwboek
Trouwboeken
NL(Gelderland)
Gemeente Aa en Hunze: Gemeentearchief: Dorpen in Aa en HunzeDorpen in Aa en Hunze; met een Link naar de Dorpswebsite: linkNL(Drenthe)
Gemeente archief Schouwen-Duiveland (Archief Weeskamer Zierikzee 1484-1811)Het gemeentearchief is gestart met het via internet toegankelijk maken van bronnen voor onze bezoekers. Inmiddels zijn de volgende bronnen digitaal raadpleegbaar: De Krantenbank: Zoeken in de Zierikzeesche Nieuwsbode en de Zierikzeesche Courant. Via het zoeksysteem Atlantis:Afbeeldingen: Zoeken naar foto’s, tekeningen, prenten en kaarten.Bibliotheek: Zoeken naar boeken en tijdschriften in de bibliotheek van het gemeentearchief. Notariële akten: Zoeken naar personen en onroerend goed in de akten van de Zierikzeese notarissen voor 1811. Huisnamen Zierikzee: Lijst van namen van panden. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Weeskamer Zierikzee: Lijst van alle boedelinventarissen die in het weeskamerarchief van Zierikzee zijn gedeponeerd.NL(Zeeland)
Gemeente Archief ZaanstadHet gemeentearchief bewaart niet alleen de archieven van de gemeente Zaanstad en haar voorgangers, maar ook die van de gemeente Oostzaan. Daarnaast is bij het gemeentearchief een grote verzameling historische archieven van particulieren, bedrijven, verenigingen en kerken uit de Zaanstreek te vinden. Samen met collectie historische foto’s, films, boeken en kranten vormen de archieven hét geheugen van de Zaanstreek. Alle documenten zijn – met enkele uitzonderingen – openbaar en gratis in te zien op de studiezaal van het gemeentearchief.
NL(Noord-Holland)
Gemeente Den Haag - Haags GemeentearchiefInformatie over:- Uw stamboom- Een huis- Een wijk of straat- Andere onderwerpen- Afbeeldingen- Onderzoek m.b.v. informatiebladenNL(Zuid-Holland)
Gemeente Rotterdam: Gezinskaarten BSDoop-, Trouw- en Begraafboeken:(DTB) tot en met 1811
Burgerlijke Standvanaf 1811: Geboorten Huwelijk Scheiding Overlijden
Bevolkingsregister: Gezinskaarten
NL(Zuid-Holland)
Gemeente Soest - GemeentearchiefArchieven, Registers, Beeldbank (ook online). Voor genealogisch onderzoek is in het archief informatie beschikbaar op microficheNL(Utrecht)
Gemeente-archief Coevorden (+geschiedenis van Coevorden)Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. De volgende inventarissen van de archieven van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo zijn beschikbaar: 
Inventaris archieven Coevorden 1814-1851
Inventaris archieven Coevorden 1851-1934
Inventaris archieven Dalen
Inventaris archieven Oosterhesselen 1814-1919
Inventaris archieven Sleen 1817-1945
Inventaris archieven Zweeloo 1811-1975

Sinds kort zijn de openbare akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters beschikbaar op link
De archieven van Coevorden 1407-1814 bevinden zich in het Drents Archief te Assen en kunt u daar ook raadplegen. Een inventaris ligt bij de gemeente ter inzage.

Verder is er een fotoarchief, een bibliotheek en een uitgebreide documentatie over historische aspecten aanwezig.
De historische gegevens, de geschiedenis van de gemeente en documentatie kunt u op een speciale website link.
Duitsland / Nederland
Gemeente-archief HoogeveenHet gemeentearchief van Hoogeveen is een plek waar u een boeiende duik in het verleden kunt nemen, bijvoorbeeld voor stamboomonderzoek. In het archief kunt u doop-, trouw en overlijdensakten en oude jaargangen van de Hoogeveensche Courant op microfiche raadplegen.
Er is altijd een medewerker aanwezig om u op weg te helpen bij uw onderzoek of om vragen te beantwoorden. Alle openbare akten van de burgerlijke stand vanaf 1811 en het bevolkingsregister van 1850 tot en met 1935 staan op micro-fiches en op CD-ROM. Het digitaal zoeken naar gegevens gaat daardoor gemakkelijk en snel. U kunt op een computer in de leeskamer ook zoeken in een regionaal archief van de Nationale Militie, periode 1814 tot 1923. U vindt hierin persoonlijke gegevens van ongeveer 13.000 dienstplichtigen uit die tijd, een hele aardige aanvulling op de gegevens uit de burgerlijke stand en het bevolkingsregister. Het bevolkingsregister tot 1935 is openbaar. In het archief kunt u ook de huwelijksbijlagen van Hoogeveen vanaf 1811 tot 1922 vinden. In het archief van het Armenwerkhuis, dat begint in 1809 en loopt tot 1939, kunt u veel informatie vinden over armenzorg in Hoogeveen.
NL(Drenthe)
Gemeente-archief Roosendaal (BS ook Essen, Kalmthout, Wouw)Wat kunt u in het gemeentearchief vinden?
Het Gemeentearchief is dé plaats waar de historische informatie van Roosendaal en de kerkdorpen wordt bewaard. Hier vindt u de geschreven documenten van de gemeente, de kerken, de politieke partijen, de verenigingen, de vakorganisaties enz.
Daarnaast zijn er ook bidprentjes, kaarten en tekeningen te vinden, maar ook foto''s, filmmateriaal en geluidsbanden.
In het gemeentearchief worden alle belangrijke archieven van de gemeentelijke overheden bewaard, maar ook die van notarissen, particulieren, bedrijven, parochies, sportverenigingen, muziekverenigingen en andere instellingen.
Daarnaast vindt u in het archief een uitgebreide collectie oude kranten en tijdschriften, zoals de voorlopers van BN De Stem vanaf 1863. Om u een idee te geven van de omvang en diversiteit van het gemeentearchief: het archief beschikt over 2.500 strekkende meter geschreven documenten, 24.000 foto''s, 1.300 dia''s, 1.000 topografische kaarten, 100 films en video''s, 80 geluidsfragmenten, 2.500 affiches, 10.000 bidprentjes en meer dan 7.000 boeken en naslagwerken.
België / NL(Noord-Brabant)
Gemeente-archief Venray - Rooynet (met BS-akten)Velen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van hun familie (= genealogie). Het Gemeentearchief Venray heeft tal van bronnen die u kunnen helpen om uw eigen stamboom te maken. De belangrijkste persoonsgegevens zullen beschikbaar komen via de website van RooyNet.Op dit moment kunnen de volgende bronnen voor genealogisch onderzoek geraadpleegd worden:Burgerlijke stand van de gemeente Venray■Geboorteakten, 1798-1902■Huwelijksakten, 1798-1927■Overlijdensakten, 1798-1952Burgerlijke stand van de gemeente Oirlo■Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, 1798-1800In 2010 zullen de volgende bestanden op de website worden gepubliceerd: de doop-, trouw- en begraafboeken van de parochies van Venray (tot 1798) en de burgerlijke stand van de gemeenten Meerlo en Wanssum.Nederland
Gemeentearchief Borsele (Zld)Heeft u vragen over de geschiedenis van onze gemeente? Kijkt u dan in het gemeentearchief. Hier zijn ook de oude archieven van de voormalige gemeenten, die in 1970 in de nieuwe gemeente Borsele werden opgenomen. Sommige archieven beginnen aan het eind van de achttiende eeuw. Maar er zijn er ook die veel ouder zijn en al in de zestiende eeuw beginnen. Bijvoorbeeld de archieven van Borssele en 's-Gravenpolder.

Het Zeeuws Archief in Middelburg heeft de oude rechterlijke archieven overgebracht. Bijna alle kerkgenootschappen in de gemeente gaven ook hun archief bij ons in bewaring. Zo is er een kenniscentrum van de plaatselijke geschiedenis ontstaan.

Vrijwel alle archieven zijn geïnventariseerd. Maar er is meer! Inmiddels is een grote collectie foto’s en dia’s op onze internetsite geplaatst. Het archief is in het bezit van een goede bibliotheek. Deze kunt u in de studiezaal bekijken.

De mensen van het archief verlenen diensten ter behoud van het cultureel erfgoed in de gemeente. Ook geven wij graag lezingen en cursussen.
NL(Zeeland)
Gemeentearchief Den HaagHet Haags Gemeentearchief is het geschiedkundig centrum van Den Haag. U kunt er informatie vinden over (oud) Den Haag, Loosduinen en Scheveningen, vanaf begin 14de eeuw tot nu. U kunt hier ook uw (Haagse) familiegeschiedenis uitzoeken.
Het Haags Gemeentearchief werkt aan versterking van de culturele identiteit van Den Haag en van de stedelijke samenhang. Dit doet het archief door het verwerven, beheren en verspreiden van belangrijke cultuurhistorische informatie over Den Haag en haar inwoners.
NL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelHet Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel bewaart de archieven van de gemeente Ede met de kernen Bennekom, Otterlo, Wekerom, Harskamp, Ederveen, De Klomp, De Valk, een klein gedeelte van Hoenderloo en Gelders Veenendaal (tot 1967) en de Gemeente Scherpenzeel. Ook vindt u hier vele particuliere archieven, documentatie-verzamelingen, kranten, boeken, kaarten en foto’s. Het merendeel van deze archiefstukken is openbaar en in te zien in de studiezaal of op deze website.NL(Gelderland)
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelGemeentearchief Ede en Scherpenzeel:
Notariële archieven, Burgerlijke Stand, Gereconstrueerd Bevolkingsregister
Kranten, Militieregisters
Archievenoverzicht Ede, Archievenoverzicht Scherpenzeel
Bibliotheken, Webarchief, Collecties

Begin hier met zoeken in Archieval:
Archieval staat voor 'Archieven in de Vallei en Veluwe', het gezamenlijke portaal voor de collecties van Gemeentearchief Barneveld, Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel.

•Tips om handig te zoeken:
•Akten en registers
•Archieven en Toegangen
•Beeldbanken
•Bibliotheken
NL(Gelderland)
Gemeentearchief Gemert-BakelEen prachtig archief met veel gegevens en veel informatie, met een nieuw archiefdepot. NL(Noord-Brabant)
Gemeentearchief Goes (met Kadaster 1832 als HisGis)In het Gemeentearchief kunt u op vele manieren onderzoek doen naar het verleden. Zo zijn wij niet alleen in het bezit van het archief van de stad Goes - dat begint in de vijftiende eeuw-, maar ook van de archieven van de dorpen Kloetinge, Wilhelminadorp, Kattendijke, Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge, ’s-Heer Arendskerke en ’s-Heer Hendrikskinderen. Er kan ook onderzoek gedaan worden in een van onze collecties, zoals de foto- en prentbriefkaartencollectie, de bibliotheek en de krantencollectie. De archieven van de weeskamer, rechtbanken en notariële archieven herbergen een schat aan gegevens, net als die van de plaatselijke kerken en verenigingen.

Het Gemeentearchief heeft al veel archiefmateriaal op de website staan. Zo kunt u gegevens uit de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, de rechterlijke archieven, diverse inventarissen en foto- en prentbriefkaartmateriaal bekijken.
NL(Zeeland)
Gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer (met Beeldbank)Na doorklikken: Het gemeente-archief Hoogezand-Sappemeer is er voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis. Jaarlijks vinden vele bezoekers er antwoord op hun vragen. Het is een historisch documentatiecentrum door archieven van de overheid, van particuliere instellingen, personen en soms bedrijven. Bovendien is er een bibliotheek en een beeldcollectie.
In onze speciale website (doorklikken) 'Beeldbank Hoogezand-Sappemeer' kunt u online grasduinen in alle foto's van ons archief. U kunt de foto's ook via de website bestellen.
Bij 'Beeldcollectie' vindt u de foto's uit de serie 'Uit vervlogen tijden'.
NL(Groningen)
Gemeentearchief OnderbankenNet als vele andere gemeenten, beschikt ook Onderbanken over een uitgebreid gemeentelijk archief. In dit archief is uiteenlopende informatie te vinden over m.n. de historie van alle 4 dorpskernen: Bingelrade, Jabeek, Merkelbeek en Schinveld. Beschrijvende inventarissen daarvan zijn online beschikbaar.NL(Limburg)
Gemeentearchief Roermond (met online index)Het gemeentearchief beheert al heel lang, sedert 1866, het collectieve geheugen van de gemeente; het is daarmee een van de oudste archiefinstellingen in Nederland. Op deze pagina's worden de activiteiten van het gemeentearchief beschreven en volgt een overzicht van het in het gemeentearchief te vinden informatiemateriaal. Om u een indruk te geven, het betreft 3.000 meter archief, 500 meter boeken, 80.000 foto's en kaarten en 40 meter kranten. Tijdens de openingstijden is dit materiaal kosteloos in te zien.NL(Limburg)
Gemeentearchief SchiedamHet Gemeentearchief bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar.NL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief Tholen (met diverse interessante online-bestanden)Het gemeentearchief Tholen beheert de archieven van de plaatselijke besturen van Tholen en Sint Philipsland van de vroegste tijd -het oudste stuk dateert uit 1330- tot 1990. Bovendien worden er kerkelijke archieven bewaard, alsmede archieven van verenigingen en instellingen die in deze regio zijn of waren gevestigd. Ook bevat de collectie steeds meer foto''s die u gratis kunt bekijken. Het gemeentearchief is voor het publiek vrij toegankelijk.
Ook online zijn vele bronnen in te zien.
NL(Zeeland)
Gemeentearchief VeenendaalHet gemeentearchief beheert een groot aantal collecties archieven, kaarten, kranten, boeken en foto s over de geschiedenis van Veenendaal. Een deel hiervan is zichtbaar op of via deze website.
U kunt in de studiezaal terecht voor al uw historische vragen of stel uw vraag via gemeentearchief@veenendaal.nl.
NL(Gelderland)
Gemeentearchief VenloDoorzoek de inventarissen van ons archief in deze database, of bekijk het archievenoverzicht.

Genealogisch onderzoek:
Veel mensen brengen een bezoek aan ons archief om hun stamboom uit te zoeken, of - om het met een mooi woord te zeggen - voor genealogisch onderzoek. Om u wegwijs te maken is deze handleiding samengesteld. U kunt deze downloaden.

Huizenonderzoek in Venlo:
Via huizenonderzoek kan een stukje historie worden achterhaald van een woning en een perceel. Deze handleiding kan u op weg helpen wanneer het onderzoek zich richt op de historie van een woning of een perceel in de Gemeente Venlo. De belangrijkste bronnen worden vermeld. U kunt de handleiding downloaden.

Wegwijzer Tweede Wereldoorlog:
Een wegwijzer van archieven en collecties betreffende de Tweede Wereldoorlog aanwezig bij het Gemeentearchief Venlo. U kunt de wegwijzer bekijken.
NL(Limburg)
Gemeentearchief VlissingenHet Gemeentearchief Vlissingen beheert ruim 300 archieven en collecties van de stad Vlissingen en de voormalige dorpen Oost- en West-Souburg. Zij beslaan ongeveer 2 kilometer.
De meeste archieven zijn toegankelijk gemaakt door inventarissen of plaatsingslijsten. Voor een overzicht van de aanwezige archieven en collecties raadpleegt men het archievenoverzicht.
Al deze archieven kunnen worden ingezien in de studiezaal van het Gemeentearchief.
NL(Zeeland)
Gemeentearchief Wageningen (met Archieven-overzicht)U vindt in het archievenoverzichteen overzicht van alle archieven die het gemeentearchief beheert, mét links naar inventarissen.
N.B. Als de naam van het archief rood is, dan kunt u de inventaris van dat archief openen door op de archiefnaam te klikken. Dat levert een interessante lijst op !

NL(Gelderland)
Gemeentearchief WeertHet Gemeentearchief Weert heeft zijn genealogische database, met daarin belangrijke gegevens voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek, digitaal flink uitgebreid. Zo zijn scans van doop-, trouw- en begraafakten van verschillende parochies in Midden-Limburg toegevoegd. Dat deze gegevens nu digitaal beschikbaar zijn, maakt het onderzoek naar voorouders, ook wel genealogisch onderzoek genoemd, stukken makkelijker.De Genealogische Database Limburg (Gendawin) bevat van heel Limburg een groot aantal gegevens op genealogisch gebied. Hierbij kan men denken aan parochieregisters, akten van de burgerlijke stand, schepenakten en notariële akten.Akten van parochies uit Midden-Limburg:Vrijwilligers uit Weert en omgeving, onder leiding van Tom en Marie-Luciën Geuns, hebben de databases gevuld door foto's te maken van alle akten van parochieregisters van het jaar 1630 tot ongeveer 1800. Deze scans zijn nu dus ook gekoppeld aan de naamsindexen. Het gaat om oude doop- trouw- en overlijdensakten van de parochies Baexem, Beegden, Buggenum, Ell, Grathem, Haelen, Heel, Heythuysen, Horn, Hunsel, Leveroy, Meijel, Nederweert, Neer, Neeritter, Nunhem, Roggel, Stramproy, Swartbroek, Thorn, Tungelroy, Weert (Martinusparochie en klooster van de Minderbroeders) en Wessem.Sneller stamboomonderzoekVoor het raadplegen van de scans kan men naar de studiezaal van het Gemeentearchief Weert komen.Op de website kon men al enige tijd het weekblad 'Het Kanton Weert' (1869-1991) raadplegen. Nu kan men hier ook het Stadblad 'Op de Keper' (1969-1996) bekijken. Deze bladen bevatten voor historisch onderzoek en ook voor genealogisch onderzoek zeer interessante gegevens.NL(Limburg)
Gemeentearchief ZoetermeerIn het gemeentearchief van Zoetermeer is uitgebreide informatie te vinden over de geschiedenis van Zoetermeer en zijn inwoners. Naast de archieven van de plaatselijke overheid, rechtbanken en notarissen, zijn ook particuliere archieven van bijvoorbeeld kerken en scholen aanwezig.
Ook de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters van Zoetermeer en het voormalige Zegwaart bevinden zich tot en met 1940 in het gemeentearchief.
De fotocollectie, die meer dan 15.000 foto's van Zoetermeer en Zoetermeerders bevat, vanaf circa 1950 tot heden, is via een geautomatiseerd trefwoordensysteem toegankelijk gemaakt.
NL(Zuid-Holland)
Gemeentearchieven Emmen/SchoonebeekWist u dat het gemeentearchief van Emmen al in 1811 is begonnen? Toen verplichtte Napoleon de gemeenten om geboorten, overlijdens en huwelijken te noteren.
-U vindt hier documenten met informatie over de taken van de gemeentelijke organisatie toen en nu.
-U kunt hier veel informatie vinden voor afstudeeropdrachten, scripties en voor het schrijven van een boek of een artikel.
-Het is dé bron als u meer wilt weten over uw afkomst (genealogie)
-Er is ook een grote collectie foto's. Heeft u nog oude foto's? Dan nemen we graag een afdruk van deze foto’s op in onze collectie.
 
NL(Drenthe)
Gemeentearchieven_verzamelgids_nlVerzamelsite met veel links naar gemeentearchievenNederland
GenDaWin websiteIn deze databank kunnen veel diverse genealogische bronnen ondergebracht worden. Hierbij wordt van de geneatoom-theorie gebruik gemaakt om genealogische informatie te kunnen ontleden. Hierna worden de gegevens in één grote database opgeslagen. Er is een Index-cd gemaakt op de GENEALOGISCHE DATABANK LIMBURG, met hierin de GRISWIN- en GENLIAS-bestanden per 23-11-2007.NL(Limburg)
Geneaknowhow InternetplatformGeneaknowhow.net is een door Hein Vera en Herman de Wit ontwikkeld en onderhouden internetplatform. Het doel is het bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede zin van het woord. De bezoeker kan op gespecialiseerde sites gericht op zoek naar informatie. Met behulp van deze informatie is de bezoeker in staat om zijn onderzoek (beter) te verrichten. In de komende jaren zal geneaknowhow.net verder als kenniscentrum uitgroeien. Onderzoeksresultaten, zoals de kwartierstaat, familiegeschiedenis of lokaal-historische schets, worden niet op geneaknowhow.net opgenomen. Alle beschikbare gegevens op het domein zijn vrij toegankelijk; reclame-uitingen worden vermeden.België / Nederland
Geneaknowhow: wat is er digitaal van de Provincie Groningen op internet (met index)Informatieve site met vele stukken als basis voor onderzoek!!
Als wij een bronbewerking van u plaatsen, dan gaan wij er van uit dat u zelf die bewerking heeft gemaakt en dat u daarmee gerechtigd bent om ons toestemming te geven om deze bewerking te publiceren op Geneaknowhow. Wij vragen u daarom om uw naam in uw bestand te vermelden en daarbij in dit bestand ook aan te geven dat u als maker van de bewerking (de Stichting) Geneaknowhow toestemming geeft om uw bestand te publiceren op haar domein (Geneaknowhow.net). Geef uiteraard ook aan waar de bron precies is te vinden waarvan u de bewerking heeft gemaakt.
NL(Groningen)
Geneal. ver. 'De Stamboom' SliedrechtDe huidige plaats Sliedrecht is ontstaan uit 3 ambachten: Naaldwijk, Niemandvriend en Sliedrecht / Lockhorst. In het centrum zijn vele genealogische gegevens aanwezig op microfiches.NL(Zuid-Holland)
Genealogical Research within MIGenWeb Michigan, The Great Lakes State!Genealogical Research within MIGenWeb, The Great Lakes State!
In March and April, 1996, a group of genealogists organized the Kentucky Comprehensive Genealogy Database Project, now known as the Kentucky GenWeb Project. The idea was to provide a single entry point for all counties in Kentucky, where collected databases would be stored. In addition, the databases would be indexed and cross-linked, so that even if an individual were found in more than one county, they could be located in the index. At the same time, volunteers were found who were willing to coordinate the collection of databases and generally oversee the contents of the web page. The MIGenWeb Project is an outgrowth of that original Kentucky project for the state of Michigan and also began in 1996.

The USGenWeb Project Policy on HTML code, graphics, etc.
It is the policy of The USGenWeb Project to obtain permission from the creator of the code, graphics, and backgrounds before using them on our pages unless they have been placed in the public domain. Images, text or data compilations SHOULD NOT be incorporated into USGenWeb/MIGenWeb pages without explicit written permission. The state coordinator has the responsibility to remove any links to websites which fail to meet The USGenWeb Project/MIGenWeb Project established guidelines/standards. More information on the copyright standards of the USGenWeb Project is available on their website. Please review their guidelines. If you have any questions or concerns please write to the State Coordinator.
Nederland / Verenigde Staten
Genealogie Drenthe van MolemaWelkom op de webpagina Genealogie Drenthe van Piet en Willeke Molema-Smitshoek. Met deze pagina bieden wij u een startpunt voor genealogisch onderzoek in Drenthe. De pagina wordt regelmatig aangepast.
Allereerst ziet u hieronder de Drentse families waarvan wij gegevens hebben verzameld. Vele namen treft u aan in de index van de kwartierstaat. Vervolgens een overzicht van enige archieven en verenigingen gevolgd door verwijzingen naar vragenrubrieken m.b.t. Drenthe. Sinds juni 2000 hosten we overigens het Vragenforum Drenthe (message board).
NL(Drenthe)
Genealogie en archieven in Nederland (Molema-Smitshoek)De website van P. Molema met heel veel links.Nederland
Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJsselOp het einde van de 1960-er jaren ontstond een "Werkgroep Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJssel", die zich tot doel stelde het beschikbare genealogische materiaal in dit gebied naar gezinnen te ordenen.
Zo werd een overzicht verkregen en een "terminus ad guem" gesteld: Volledig zicht op het oudste materiaal voorkomt dat er gezocht wordt naar gegevens die helemaal niet te vinden zijn.

Onder Genealogie link in de navigatiebalk vindt u informatie over het voorouderonderzoek en wat wij voor u kunnen betekenen.
Onder het hoofdstuk Geschiedenis link worden de onderwerpen toegelicht waar de Stichting mee bezig is.
Onder Boeken link de boeken en andere uitgaven die de Stichting heeft uitgebracht of die spoedig zullen verschijnen.
Onder Bestellen link vindt u de voorwaarden en bestelformulieren.
NL(Gelderland)
Genealogie Groningen van MolemaDe webpagina Genealogie Groningen van Piet en Willeke Molema-Smitshoek bieden u een startpunt voor genealogisch onderzoek in Groningen. De pagina wordt regelmatig aangepast.NL(Groningen)
Genealogie HengeloWelkom op de genealogie pagina's van de gemeente Hengelo. Hier kunt u de bevolkingsregisters en de akten burgerlijke stand raadplegen, voor zover deze openbaar gemaakt zijn. Het betreft de gezinsbladen 1850-1900,de gezinskaarten 1900-1938, de kostgangerskaarten 1900-1938, en de akten burgerlijke stand (geboorten 1811-1898, huwelijken 1811-1921 en overlijdens 1811-1946)NL(Overijssel)
Genealogie in Wassenaar - Ton BrederoSinds 1993 heb ik alle genealogische gegevens van de gemeente Wassenaar gedigitaliseerd. Met DTB, BS, Overlijdensadvertenties enz.NL(Zuid-Holland)
Genealogie op UrkIn 1978 is het Vissersmuseum opgericht. Het werd gevestigd in het voormalige gebouw van 'Hulp en Steun' aan de Westhavenkade. Sinds 1989 is het in museum 'Het Oude Raadhuis' gevestigd. Dit karakteristiek vormgegeven pand is het voormalige gemeentehuis van Urk. Het is in 1905 gebouwd door architect J.S.L. Frowein. De linker- en rechtervleugel van het gebouw waren vroeger respectievelijk burgemeesters- en dokterswoning. Ook zijn diverse oude registers te raadplegen. Dit betreft gegevens afkomstig uit
- de doop-, trouw-, en begraafboeken, de lidmatenregisters
- de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden)
- familieadvertenties in diverse dag- en weekbladen
- notariële en andere archieven

op dit moment (10-2017) zijn beschikbaar :
- geboorten Urk 1811-1850  
- huwelijken 1811-1830
- overlijden Urk 1711-1920
- begraven Urk 1747-1826
- begraven Urk Holkenkamp
NL(Flevoland)
Genealogie Zuid-Hollandse Eilanden- Archieven op de Zuid-Hollandse Eilanden
- Genealogische homepages deelnemers
- Door deelnemers onderzochte namen
- Genealogische links - Kaart Zuid-Hollandse Eilanden van 1870
- Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie
- De Yahoo-site Zuid-Hollandse Eilanden voor o.a. berichtenarchief, lid worden, etc.
- Volledig doorzoekbare database met hoofdzakelijk namen van de Z-H eilanden

NL(Zuid-Holland)
Genealogisch Centrum Goeree-OverflakkeeMiddels deze website willen we bekendheid geven aan het Genealogisch Centrum Goeree-Overflakkee, een stichting voor geïnteresseerden in de familiegeschiedenis van ons eiland. U kunt via ons contact leggen met andere stamboomonderzoekers, een overzicht krijgen van de verzamelingen die in de loop der jaren aangelegd zijn en te weten komen hoe de samenwerking met het Streekarchief Goeree-Overflakkee gestalte heeft gekregen. Jarenlang heeft de stichting onderdak gevonden aan het Achterdorp 7 te Dirksland. Het ''uithangteken'' van deze ruimte, getiteld ''Het Feijne Kwartier'' hebben wij als logo voor de website en titel van de nieuwsbrief gehouden. De lokaliteit kon niet langer gebruikt worden, maar gelukkig was er ruimte bij het Streekarchief in Middelharnis. Daar wordt door bestuur en werkgroepleden nog net zo enthousiast gewerkt aan het ordenen en beschikbaar stellen van de verzamelingen op genealogisch gebied. Ook U kunt meedenken en discussieren via ons Forum of door donateur te worden van de Stichting.NL(Zuid-Holland)
Genealogisch Centrum ZeelandOp de site staan verschillende indexen: o.a. van de aanwezige microfiches. Ook is er een lijst met inventarissen. Men kan niet via internet de onderliggende bestanden raadplegen; daarvoor is deels de database linkNL(Zeeland)
Genealogisch onderzoek in de streek tussen Nijmegen en KleveDeze pagina bevat een aantal aanwijzingen en tips voor genealogisch onderzoek in de streek tussen Nijmegen en Kleve. Deze streek wordt ook wel aangeduidt als ''de Duffelt''; dat was aanvankelijk een ambt onder het Hertogdom Gelre totdat dit in de 15e eeuw aan het Hertogdom Kleve kwam.
Mijn eerste tip is: Word lid van een genealogische vereniging of Heemkunde kring, je komt dan in contact met andere genealogen, blijft op de hoogte van nieuwe publicaties, beschikbare bronnen etc. Voor genealogische verenigingen verwijs ik U naar Mosaik & NGV, voor info over de Heemkunde kring ''de Duffelt'' (kwartaalblad ''van toen naar nu'') kunt U schrijven naar .....
NL(Gelderland)
Genealogische bronnen West-Fries Archief Hoorn (Indexen DTB)Hier kunt u bladeren in de scans van de doop-, trouw- en begraafboeken. Op een gedeelte van deze registers zijn indexen beschikbaar.
Klik op de info-knop boven de zoekbalk voor tips bij het zoeken. 
In het westfriesarchief.nl/historie/werkgebied/plaatsnamen-op-alfabet vindt u alle plaatsen van voor 1812.
NL(Noord-Holland)
Genealogische DatabankHierin zijn thans opgenomen bijna 205.000 namen (stand 1 apr 2013):
- Genealogie van de familie Gomes.
- Genealogische fragmenten Alkmaar.
- Gezinsreconstructies Callantsoog < BS
- Europese adel en hun afstamming.

De Genealogie Gomes omvat als hoofdzaak Texel, Egmond aan Zee, Den Helder en de rest van Nederland (stand 1 apr 2013 114.420 personen) met 307 foto''s; 2257 documenten; 432 grafstenen; 37 verhalen
Nederland
Genealogische Databank LimburgZoekhulp: Het zoekformulier biedt verschillende selectie mogelijkheden.
De belangrijkste ingang is de familienaam, waarbij gezocht kan worden op één specifieke spelling of met meerdere naamsvarianten. (Vóór de invoering van de Burgerlijke Stand (rond 1800), maar ook daarna nog, kon de schrijfwijze van familienamen en voornamen sterk variëren).
Op de zogeheten Gehuchtenlijst (pdf bestand) kunt u vinden tot welke parochies en gemeenten de Limburgse woonkernen in het verleden hebben behoord.

Ook kunt u zoeken met zgn Quarks op Info, Plaats, of Datum.

Let op: u kunt per zoekopdracht maximaal 10.000 resultaten opvragen en bekijken.
NL(Limburg)
Genealogische databank MaassluisDe publicatie Genealogische databank Maassluis is samengesteld door Genealogie Maassluis. De gegevensverzameling bestaat uit 70.652 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 283 personen niet gepubliceerd. Een lijst met gebruikte bronnen en bewaarplaatsen/archieven is te vinden op de bronnen pagina. U vindt meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) op de tellingen pagina. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op zondag 30 januari 2011.
In deze verzameling zijn de gegevens uit de burgerlijke stand akten van de plaats Maassluis (ZH) in genealogisch verband gekoppeld.
NL(Zuid-Holland)
Genealogische database Noordoost-Brabant (BHIC)Deze database bevat indexen op:* Doop-, Trouw- en Begraafboeken van veel plaatsen in Noordoost-Brabant.* Burgerlijke Stand geboortes van veel plaatsen in ons werkgebied, huwelijken en overlijdens van heel de provincie.* Memories van Successie van heel de provincie.Van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van de plaatsen in ons lokale werkgebied zijn vanaf nu ook de gedigitaliseerde aktes als scan gratis beschikbaar. Van de aktes van alle andere bronnen/plaatsen zijn scans en/of afdrukken te bestellen. In het geval van scans kun je deze zelfs al binnen een half uur in huis hebben. In de nabije toekomst zullen we ook andere bronnen beschikbaarstellen, zoals bevolkingsregisters.NL(Noord-Brabant)
Genealogische en historische pagina GroningenDe site van Harm Selling: (Selling, Clobus, Fledderman, van Lenning, Strating)
Met veel informatie uit Winschoten en Weblinks naar andere Groningse families.
Ook veel Links naar Bronbewerkingen !!
NL(Groningen)
Genealogische gegevens in het Utrechts ArchiefU heeft verfijnd op:
Genealogie
NL(Utrecht)
Genealogische gegevens uit dorpen in en rondom Limburg Gezinsbladen: Land van Kessel.Opgenomen plaatsen buiten Nederlands Limburg:

A Asten
B Bakel - Berlicum - Bocholt - Bracht - Breugel - Breyell
E Elmpt
H Hüls
K Kaldenkirchen - Kessenich
L Leuth - Lobberich
M Maaseik - Mierlo
N Nederkruchten - Nederwetten - Nuenen
O Overkruchten
S Someren - Straelen- St Antonius - St Oedenrode
W Waldfeucht
NL(Limburg)
Genealogische Vereniging PrometheusDe Genealogische Vereniging Prometheus is in 1973 opgericht als dochtervereniging van de Centrale Personeelsvereniging 'Prometheus' van de Technische Universiteit Delft. Het is een landelijk georiënteerde vereniging met relatief veel publikaties over Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Zeeland.
Leden ontvangen het tijdschrift 'Ons genealogisch Erfgoed' en het 'Mededelingenblad', zij kunnen in onze bibliotheek alle boeken en tijdschriften inzien en deelnemen aan alle door ons georganiseerde evenementen. Enkele daarvan, zoals de jaarlijkse Delflanddag (samen met N.G.V., afd. Delfland en de Genealogische Werkgroep Zoetermeer) en onze 5-jaarlijkse Nationale Genealogische Dag zijn helaas niet gratis.
Daarnaast mogen leden aan de jaarvergadering deelnemen en ontvangen zij, uitsluitend op hun TU-adres, de tijdschriften waarop wij geabonneerd zijn een week ter inzage.
NL(Zuid-Holland)
Genealogysk WurkferbânWelkom bij de Fryske Akademy: Het centrum voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met betrekking tot de provincie Fryslân en zijn bevolking, zijn taal en cultuur.NL(Friesland)
Genlias is er niet meer.... Wat nu?Genlias is er niet meer en dus zullen we naar andere bronnen moeten omzien. Op deze plek doe ik een poging om dergelijke bronnen bij elkaar te brengen.
Klik op de kaart hiernaast om een provinciepagina in beeld te brengen. Behalve provinciale bronnen zijn er natuurlijk ook landelijke vindplaatsen van genealogische gegevens. Er zijn voldoende bronnen om uit te putten, denk aan de site van de Latter Day Saints (LDS), ook wel Mormonen genoemd. En wellicht is de naam FamilySearch nog het bekendst.

Daarnaast zijn kranten een zeer fraaie bron voor familiegegevens. Denk aan advertenties van geboorte, huwelijk en overlijden maar ook aan artikelen over iemands levensloop. Een 40-jarig jubileum, of een benoeming, of een lintje of...
Nederland
GENSEARCH regio DordrechtIn de dordtenaZOEKer zijn ook alle gegevens opgenomen van de oude websites gensearch, kadaster (1832), adresboek (1855-1938) en telefoonboek 1958.
-1631-1958 buiten Dordrecht - niet-Dordtse bronnen
-1674-heden Dordrecht - Dordtse bronnen
-1889-1940:
Passagierslijsten - Oost-Indië (Indonesië)
Passagierslijsten - West-Indië (Curaçao, Suriname)
NL(Zuid-Holland)
Geschiedenis ZeelandZoek naar cultuurhistorische bijzonderheden. Vind hier foto's, boeken, archiefstukken op één centrale plek in diverse digitale erfgoedbronnen. Zoekresultaten worden getoond uit o.a. Zeeuws archief, Zeeuws Bibliotheek, Beeldbank, Publicaties, etc.NL(Zeeland)
Geschiedkundige Kring Bergen op ZoomDe Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom richt zich op het bevorderen van kennis met betrekking tot de geschiedenis van westelijk Noord Brabant, en van het Markiezaat Bergen op Zoom in het bijzonder en richt zich daarbij vooral, maar niet uitsluitend, op de bewoners van het bedoelde gebied. Tevens spannen wij ons ook in voor het behoud van waardevol cultureel erfgoed in Bergen op Zoom en omgeving. Niet alleen het gebouwde erfgoed maar ook het landschap.NL(Noord-Brabant)
Getuigen verhalen (Getuigenverhalen WO 2)Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt kleiner. Om de belevenissen en indrukken over de oorlog te bewaren en vast te leggen voor de toekomst heeft het programma ''''Erfgoed van de Oorlog'''' van het ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld voor zogenaamde Oral History. Binnen dit kader konden initiatiefnemers projecten draaien waarin interviews werden afgenomen met getuigen van de oorlog. Dit heeft een breed scala aan interviews over diverse onderwerpen opgeleverd. Alle interviews zijn digitaal opgeslagen bij ''''Data Archiving and Networked Services (DANS)'''', partnerinstituut van het NIOD. Naast deze digitale opslag is de website ''''Getuigen Verhalen'''' ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.Nederland
Google Books: Volksgebruiken der Nederlanders (bij het vrijen en trouwen)Zoeken naar boeken werkt net als zoeken op het web. U kunt een zoekopdracht uitvoeren op 'Zoeken naar boeken met Google' of op Google.nl. Als er een boek wordt gevonden waarvan de inhoud overeenkomt met uw trefwoorden, wordt er in uw zoekresultaten een link naar het boek weergegeven. Als er geen auteursrechten meer op het boek rusten of als de uitgever ons toestemming heeft verleend, kunt u een voorbeeld van het boek bekijken en in sommige gevallen de gehele tekst. Wanneer het boek zich in het publieke domein bevindt, kunt u er een pdf-versie van downloaden.
Nederland
Gooi en Vecht historischHartelijk welkom op de website Gooi en Vecht Historisch, de site van de drie archiefdiensten van Hilversum, Naarden en Weesp. U vindt hier informatie over de verre en de minder verre geschiedenis van het Gooi en de Noordelijke Vechtstreek. In dit gebied liggen de Noord-Hollandse gemeenten Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren. Hierbij hoort ook de geschiedenis van de voormalige gemeenten Ankeveen, ''s-Graveland, Kortenhoef, Loosdrecht, Nederhorst den Berg en een gedeelte van Weesperkarspel. Naast specifieke informatie over de afzonderlijke plaatsen biedt de site voor het eerst de mogelijkheid om de geschiedenis van de streek in samenhang te zien en op onderwerp te doorzoeken. Wij wensen u dan ook veel verrassende ontdekkingen toe !

Wat vindt u op deze site ?
Terwijl aan de rechterkant van deze pagina de mogelijkheid bestaat direct op naam of onderwerp te zoeken kunt u ook meer uitgebreid zoeken of meer verfijnd zoeken bij Uw zoekvraag, deze mogelijkheid vindt u aan de bovenkant van deze pagina.

Wanneer u eens wil kijken welke bijzondere archiefstukken de drie archiefdiensten bezitten dan vindt u een kleine expositie hiervan bij Mooi en bijzonder onder Archiefschatten. Hier vindt u ook artikelen over de geschiedenis van de verschillende plaatsen.
NL(Noord-Holland)
Gouda: transcriptie doopboeken St.-Janskerk t/m 1712Er is in de periode 1934-1955 gewerkt aan de ontsluiting van de doopboeken van de hervormde (“Nederduits gereformeerde”) St.-Janskerk te Gouda voor de periode tot en met 1712.
Met tussenstappen heeft dit geresulteerd in een digitale versie, waarin op datum en (beperkt) op naam is te zoeken.

N.B.: Door de vele tussenstadia van bewerking is er nogal wat onzuiverheid in het uiteindelijke digitale resultaat, dus vergelijking met de originele bron in het streekarchief in Gouda is altijd noodzakelijk.
NL(Zuid-Holland)
Groenehart ArchievenBij het Streekarchief Rijnlands Midden zijn de volgende gemeenten aangesloten: Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem (Jacobswoude en Alkemade), Nieuwkoop (Nieuwkoop, Liemeer en Ter Aar) en Rijnwoude.
Het Streekarchief is gevestigd in een gedeelte van het voormalige raadhuis van Alphen aan den Rijn.
NL(Zuid-Holland)
Groninger ArchievenHet RHC Groninger Archieven is het informatiecentrum voor de geschiedenis van stad en provincie Groningen.
Archieven, boeken, kranten, kaarten, foto’s, films, video’s en geluidsopnames vertellen het verhaal van Groningen van de Middeleeuwen tot nu.
Ons verzoek: Gooi niets weg, kijk eerst op onze site!
(Dutch, German, English language)
NL(Groningen)
GroningerArchiefNetHet GroningerArchiefNet is een gezamenlijk project van de Provincie Groningen, de Groningse waterschappen en gemeenten en het RHC Groninger Archieven.
Op de website staan titels en toegangen (inventarissen) van de bewaarde archieven. Zo kunt u zien welke archiefstukken bewaard worden. Om die stukken te kunnen bekijken, moet u vooralsnog naar de desbetreffende archiefdiensten, gemeenten of waterschappen. Daarom staan er op de site ook adressen, contactpersonen en openingstijden van de archiefdiensten, gemeenten en waterschappen. Ook zijn er toegangen op sommige genealogische bronnen opgenomen.
NL(Groningen)
Harlinger Historie en GenealogieHomepage van Stefan ElsingaNL(Friesland)
Heemkunde Kring NistelvorstHeemkundekring Nistelvorst is opgericht in januari 1983 als heemkundekring voor Nistelrode en Vorstenbosch. Het werkgebied betreft het grondgebied van de toenmalige Gemeente Nistelrode. Sinds enige jaren beschikt Nistelvorst over een eigen vaandel.NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring 'De Kleine Meijerij'Heemkundekring ''De Kleine Meijerij'' heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.
Op de site staan een aantal bronnen: Bosch protocol (11259 regesten/transcripties)
Gilden en hun gildezilver (14 gilden)
Hertogelijke cijnsboeken cijnskring Oisterwijk (2266 regesten/transcripties)
Hertogelijke leenboeken (432 regesten / transcripties)
NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring 'De Vlasselt' (Terheijden)Doel van de vereniging: het bevorderen van belangstelling voor en kennis van eigen volk en streek, volksgebruiken en de natuur, alsmede stimulering van het behoud van historische waarden.
De heemkundekring verzamelt informatie en publiceert over velerlei onderwerpen uit de historie van Terheijden.

NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring de Heerlijckheijd NispenSinds 22 oktober 1991 heeft Nispen een eigen heemkundekring met de naam Heemkundekring de Heerlijckheijd Nispen. Onze vereniging houdt zich bezig met het Nispens erfgoed. Dit betekent dat we door middel van allerlei activiteiten veel aandacht besteden aan het verleden van Nispen en omgeving waarbij ook behoud van het nog aanwezige cultuurhistorisch erfgoed zoals gebouwen, landschappen, foto''s en documenten, centraal staat. Nispen is een dorp in de gemeente Roosendaal, provincie Noord-Brabant, met zo''n 1.500 inwoners en is gelegen in het zuidwesten van Nederland nabij de grens met België. NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring De Honderd HoevenHeemkundekring ''De Honderd Hoeven'' houdt zich voornamelijk bezig met het beschrijven van het heden en verleden van Hoeven en omstreken. Zij geeft elk jaar een (thema)jaarboek uit. Ook organiseert zijn regelmatig excursies en lezingen met een historisch karakter. Alle georganiseerde activiteiten worden door vrijwilligers ingevuld.NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring De VierschaerHet doel van de vereniging is: het onderzoeken, beleven, motiveren en stimuleren van de cultuur en het gedachtegoed van de 4 kerkdorpen Wouw, Heerle, Moerstraten en Wouwse Plantage.
Ook zijn 37.000 bidprentjes te doorzoeken (waarvan 9.000 digitaal)
NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring GemertEen actieve heemkundekring met veel werkgroepen o.a. genealogie. Werkt intensief samen met het gemeentearchief Gemert-Bakel. Beide instellingen zijn gevestigd in het historische pand van de Latijnse School.NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring Paulus van DaesdonckDe kring is genoemd naar de middeleeuwse edelman, die omstreeks 1350 leefde op een kasteeltje aan de Mark onder Galder en begraven ligt in de oude kerk van Ginneken. Van 1344-1364 was hij leenman van de Heren van Breda.NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring Swerter SciveDe streek ''Schijf'' ligt ongeveer in het midden van een gebied dat zich uitstrekt van Antwerpen tot Gertruidenberg en van Bergen op Zoom tot halverwege Tilburg, en dat vroeger gekenmerkt werd door uitgestrekte veen- en moerasgronden. Veen, of moer, was de basis van de turfwinning. Rond 1400 begon men in dit gebied turf te steken, dat veel gebruikt werd als brandstof. De eigenaren van de grond – vaak kloosters – gaven belangstellenden toestemming om een perceel te exploiteren door er alle turf uit te halen, waarvan dan een gedeelte als vergoeding naar het klooster ging.
De naam ''Zwarte Schijf'' komt voor het eerst voor in een document gedateerd uit 1423, waarin een stuk grond gelegen ''in de Rucphense moer aan de Zwart Schive'' (Zwarte Schijf) werd verkocht.
NL(Noord-Brabant)
Heemkundige Kring 'De Drie Heerlijkheden' (Zundert Rijsbergen)De Heemkundige Kring ''De Drie Heerlijkheden'' is een vereniging van vrijwilligers die zich bezig houdt met heemkunde; het bevorderen van belangstelling en vergroten van kennis voor de facetten in het verleden en heden in de omgeving van Zundert, Rijsbergen, Achtmaal, Klein Zundert en Wernhout.
De Heemkundige Kring heeft een eigen tijdschrift genaamd ''Het land aan de Breede Aa'', daarnaast wordt er periodiek een nieuwsbrief verspreid. Er worden geregeld activiteiten, waaronder excursies, georganiseerd.
NL(Noord-Brabant)
Heerlijkheid BredevoortDeze website is bedoeld om historische en genealogische informatie uit te wisselen over de voormalige heerlijkheid Bredevoort. We bouwen hier aan een elektronisch archief met transcripties van bronnen die voor onderzoek in deze regio van belang zijn.NL(Gelderland)
Hekman Digital Archive - Calvin College - Michigan ImmigrationHistory of the Hekman Library
From the 3,500 volume ''library room'' in 1915 to 1.7 million volumes in 2005 housed across four floors and the Internet, the Hekman Library has certainly seen many changes over the years. Many of the full text articles linked below, printed in various publications, provide readers with a glimpse of the issues that the Library faced, while other articles offer a reflection on the past, to the place that the Hekman Library occupied in the communities of Calvin and of Grand Rapids.
Nederland / Verenigde Staten
Henk Beijers Archiefcollectie over Oost-BrabantDeze website wordt in vier grote blokken onderverdeeld nl. genealogie, historisch onderzoek, publicaties en toponiemen of perceelsnamen in het oostelijk deel van Brabant. Elk domein kent weer zijn eigen subrubrieken. Ik hoop dat degenen die deze site bezoeken hun voordeel kunnen doen met bepaalde onderdelen of gerichte vragen kunnen stellen, die leiden naar een gericht antwoord!
Deze website wordt voortdurend bijgewerkt met archiefbestanden over de 14de - 19de eeuw, bestaande uit tekstbestanden en bijbehorende databases + genealogische en geografische indexen. Bij het nalezen van diverse tekstbestanden heb ik ontdekt dat er hier en daar wat tikfouten zijn ingeslopen. Mijn excuses daarvoor. Het betreft vooral letters die zijn blijven 'hangen' aan het voorgaande woord, terwijl ze beginletters van het volgende woord zijn!.
NL(Noord-Brabant)
Heritage Hall - Dutch Immigrant Letters 1838 -1930The Dutch Immigrant Letter Collection includes a wide spectrum of Dutch immigrant experience-Protestant, Catholic, and secular-and it is the only major collection of its kind. To assemble the Immigrant Letter Collection the archives conducted four major manuscript collection campaigns in the Netherlands and the United States between 1976 and 1990. These efforts accumulated at least eight thousand items-letters, travel accounts, immigrant memoirs, and photographs.

Of the 4,970 letters gathered (1838-1930), 2,793 were American postings and 2,179 were from the Netherlands to the United States. Half of the letters from immigrants cluster between 1873 and 1893, accurately reflecting the numerical configuration of Dutch immigration. Moreover, immigration peaks in 1848-1857, 1867-1888, and 1892-l915 are followed a year or two later by peaks in correspondence.

Unfortnately we acquired no useful examples of two-way correspondence. Furthermore, the immigrant letters represent at best 0.0032 percent of an estimated 889,000 letters mailed from the United States to Holland between 1890 and 1930.

All names reflect the original spellings, so try variants spellings (i.e. ij / y); variant spacing (i.e. vanden / van den); and variants of v.d. names (i.e. van de / van den / van der).
Nederland / Verenigde Staten
Het 'Zeeuws Archief'Het Zeeuws Archief is de historische vind- en werkplaats voor iedereen die geinteresseerd is in het verleden van Zeeland en de Zeeuwen.NL(Zeeland)
Het archief van Steenwijkerland (met veel gegevens uit de kop van Overijssel sinds 1354)Het gemeentearchief Steenwijkerland: bij ons kunt u ook de archieven raadplegen van verschillende particuliere archiefvormers die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van de gemeente. Onder het kopje particuliere archieven kunt u hier meer informatie over vinden. Onze inventarissen kunt u via internet raadplegen, maar u bent ook van harte welkom in onze studiezaal.
Het oudste stuk in het archief is een charter dat de verlening van stadsrechten aan de stad Vollenhove bevat. Dat gebeurde in 1354 door de bisschop van Utrecht, Jan van Arkel. De pagina Geschiedenis in het kort geeft u informatie over hoe de gemeente Steenwijkerland door de jaren heen tot stand is gekomen.
Eind 2010 is de gemeente Steenwijkerland begonnen met het scannen van de bevolkingsregisters van haar rechtsvoorgangers: Blankenham, Blokzijl, Giethoorn, Kuinre, Oldemarkt, Steenwijk, Steenwijkerwold, Stad Vollenhove, Ambt Vollenhove en Wanneperveen. Na Blankenham zijn nu ook de scans van Giethoorn en Kuinre online te bekijken. U kunt door de scans bladeren op zoek naar de juiste personen, op dezelfde manier als in de boeken. De komende tijd zullen alle bevolkingsregisters online worden gezet.
In 2011 starten vrijwilligers met het indexeren van de registers. Via de index kunnen geïnteresseerden in alle boeken zoeken op naam. Het indexeren van de registers duurt naar verwachting 5 jaar.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Het Fries Film ArchiefHet Fries Film Archief verzamelt en beheert sinds 1988 het filmisch erfgoed van Fryslân. Wij zijn geïnteresseerd in alle films en video’s die in of over Fryslân zijn gemaakt, van heel oud tot zeer recent. Onze collectie bestaat op dit moment uit ruim 6000 films en video’s die wij voor een deel hebben gedigitaliseerd. De originele films worden bewaard in ons filmdepot in het gebouw van Tresoar.
Samenwerking en dienstverlening staan hoog in ons vaandel. Met ons materiaal ondersteunen wij diverse musea in Fryslân. Wij adviseren archieven, historische verenigingen en particulieren over beheer en digitalisering van historisch filmmateriaal. Wij werken nauw samen met partners als Tresoar, Historisch centrum Leeuwarden, Fries Museum en de Waddenacademie. Verder publiceren wij over de geschiedenis van de film in Friesland, natuurlijk op onze website maar ook in ‘De Moanne’, het culturele opinieblad van Fryslân.
Een groot deel van onze collectie is afkomstig van enthousiaste amateurfilmers (amateur in de zin van liefhebber) die hun materiaal aan ons hebben geschonken of in beheer gegeven.
NL(Friesland)
Het Fries Foto-archiefIn het Fries Fotoarchief vindt u 56.669 * afbeeldingen uit Friesland, verzameld en ontsloten door Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden.NL(Friesland)
Het geleerde Friesland - Studenten Franeker 1380-1650Rond ERASMUS (1467-1536) en SAECKMA (raadsheer Hof van Friesland / curator Franeker Academie, 1572-1636):tekstuitgaven, catalogi en naamlijsten; • = novum/renovatum
Start: september 2001; voorkeur: Times New Roman; update (maand/dag/jaar): 08/31/2017 09:59:58
© auteur/webmaster: Martin(us Hubertus Henricus) Engels (1948)link

Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland (studenten ca. 1380 - 1650)
Evt. Alfabetisch op achternaam resp. patroniem link
Toelichting bij de codes: 1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie 6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting 11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader 16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum 20: varia 21: diversen 22: literatuur
Duitsland / Nederland
Het Goninger-Molen-HuisHet Groninger Molenhuis is de koepelorganisatie voor molens in Groningen en het ondersteunt moleneigenaren bij het optimaal houden of maken van de conditie van de molens. Zo is in opdracht van de Commissie Instandhouding en Beheer van het Groninger Molenhuis een handboek voor doelmatig onderhoud van molens samengesteld, met tips voor molenaars en moleneigenaren. Bij het in werking houden van een molen speelt ook de naaste omgeving – de molenbiotoop – een grote rol. Het Groninger Molenhuis heeft naar de molenbiotoop in Groningen in 2007 een onderzoek laten doen.
Het Groninger Molenhuis is bovendien een informatie- en kenniscentrum voor overheden en het geïnteresseerde publiek. Het Molenhuis geeft een eigen kwartaalblad uit: de Zelfzwichter en in het pand is eveneens het Molenarchief gehuisvest.
Ook leerlingen, docenten en molenaars kunnen bij het Groninger Molenhuis terecht voor informatie.

NL(Groningen)
Het Gronings Audio-Visueel Archief (GAVA)Het GAVA verzamelt en beheert sinds 1992 het audiovisuele erfgoed van stad en provincie Groningen. De collectie bestaat uit fIlm, audio en video over Groningen, of door Groningers gemaakt.
Het GAVA is verbonden met RHC Groninger Archieven.
NL(Groningen)
Het GruuthusehandschriftGruuthuse is een middeleeuws handschrift met liederen en gebeden dat rond 1400 is ontstaan in Brugge. Een groep vrienden zingt over de maagd Maria, over de tere liefde, maar ook over dronkenschap en seks. Wonder boven wonder is het handschrift waarin dit alles is opgeschreven bewaard gebleven, compleet met noten voor de muziek. Gruuthuse is niet de schrijver van dit handschrift of de liederen die erin staan. Het is wél de naam van een rijke Brugse koopman die het geheel rond 1460 in zijn bezit krijgt. Bij die gelegenheid laat hij zijn naam en wapenschild in het handschrift zetten.België / Nederland
Het historisch archief van de Gemeente AlmeloWelkom op de website van het historisch archief van de Gemeente Almelo. Op deze website vindt u allerlei informatie over het historisch archief Almelo. Daarnaast kunt u de gedigitaliseerde huwelijks- en overlijdensakten inzien en digitale archief foto's bekijken. U kunt ook archiefinventarissen en publicaties inzien. NL(Overijssel)
Het Humanistisch Historisch Centrum (HHC)Het HHC levert met haar drie kerntaken op het gebied van archiveren, toegankelijk maken en publiceren een belangrijke bijdrage aan het behoud en de verspreiding van het humanistisch culturele en levensbeschouwelijke erfgoed. Het HHC verricht deze taken voor en met humanistische organisaties. Ze doet dit met een minimale vaste staf aan professionals en professionele infrastructuur. Voorts met een aantal toegewijde vrijwilligers. Bovendien werkt ze nauw samen met de Universiteit voor Humanistiek (UvH), Het Utrechts Archief en een wisselend aantal tijdelijke partners.Nederland
Het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG)Geschiedenis stoffig en saai? Niet bij het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap! Al 150 jaar houdt het LGOG zich bezig met het verleden van Limburg. Dat komt tot leven in activiteiten als lezingen, excursies, reizen en congressen en in door het LGOG uitgegeven publicaties.
Om dichtbij de bijna 3000 leden te staan, heeft het LGOG Limburg opgedeeld in 10 kringen. Hierin staat de geschiedenis van de eigen regio centraal. Daarnaast zijn er drie de hele provincie bestrijkende secties: archeologie, genealogie en monumenten.
Leden van LGOG kunnen aan alle activiteiten deelnemen en ontvangen bovendien gratis het jaarboek en het viermaal per jaar verschijnende historisch tijdschrift De Maasgouw.
Lid worden kan al vanaf 40 euro per jaar.

LGOG: samen de geschiedenis van Limburg ontdekken!
NL(Limburg)
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
Het Nationaal Archief: 115 Indexen van archief(stukken) b.v.het Hof van HollandHet Nationaal Archief beheert de grootste collectie archieven in Nederland. Die collectie bestaat uit belangrijke overheidsdocumenten, archieven van de provincie en particuliere archieven. De collectie van het Nationaal Archief is voortdurend in beweging. Dagelijks komen er nieuwe archieven bij en regelmatig stoot het archief stukken af en brengt die over naar andere - vaak regionale - archieven. Informatie over de collectie van het Nationaal Archief, recente aanwinsten en vervreemding van archiefstukken vindt u op deze pagina's.

Een index gaat over de inhoud van een specifiek archief of archiefstukken en is daarmee vergelijkbaar met een index achterin een boek. Vaak zijn in een index persoons- of geografische namen opgenomen die in de originele documenten voorkomen. U kunt kiezen uit 115 onderwerpen.

Voorbeeld: link
Nederland
Het Nationaal Archief: Uw voorouders zoeken (o.a. in Zuid-Holland)Vóór 1811 bent u aangewezen op bronnen, zoals de doop-, trouw- en begraafboeken die werden bijgehouden door kerken.
Voor Zuid-Holland kunt u die via deze site raadplegen. Naast de basisgegevens over geboorte, huwelijk en overlijden kunt u in onze archieven en collecties nog veel meer te weten komen over uw voorouders.
In de onderzoeksgidsen leest u welke archieven u hiervoor kunt raadplegen. Of ga op zoek in de foto- en kaartencollectie. 
De Digitale Bronbewerkingen Nederland en België geeft een overzicht van de online beschikbare bronnen in andere regio's.
Nederland
Het online ANP-archief (Algem. Ned. Persbureau)Het ANP Historisch Archief bestaat uit ruim twee miljoen foto’s, ruim 300 meter tekstmappen en 1150 geluidsfragmenten. Alle niet-commerciële activiteiten van het persbureau - in beeld, tekst en geluid - worden ondergebracht bij ANP Foundation, dat zowel fondsenwerver als projectenbureau is. Het streven is een duurzaam beheer en volledige toegankelijkheid van het archief voor niet-commercieel gebruik, door samenwerking met culturele partners. Ook biedt de Foundation ondersteuning aan de ANP-businesslines en hun relaties door activiteiten rond het archief.

Wat zit in het fotoarchief: link
Wat zit in het tekstarchief: link
Nederland
het Open Data platform van de gemeente EnschedeDeze site, opendata.enschede.nl, is het Open Data platform van de gemeente Enschede. Hierop vindt u de data van de gemeente Enschede die aangemerkt is als Open Data.

Open Data is overheidsinformatie die:
&#9632; verzameld is in 't kader van de uitvoering van een publieke taak;
&#9632; gefinancierd is met publieke midd. voor de uitv. van die taak;
&#9632; openbaar is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur;
&#9632; bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden';
&#9632; bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.
(bron:https://data.overheid.nl/wat-is-open-data-concept)

Met behulp van dit platform van de gemeente Enschede kunnen die data opgevraagd worden. Deze standaarden en beschrijvingen van de gebruikte velden staan aangegeven in de omschrijving van de betreffende datasets.
NL(Overijssel)
Het Persmuseum - Journalistiek ErfgoedHet Persmuseum is de nationale bewaarplaats voor het journalistieke erfgoed. Het museum beheert een omvangrijke collectie kranten en tijdschriften vanaf 1600, een verzameling affiches en overige reclame-uitingen met betrekking tot de pers, een unieke collectie (originele) politieke tekeningen en persgrafiek, tal van archieven en foto’s rond journalisten en de persbedrijfstak, en een uitgebreide bibliotheek.Nederland
Het regionaal archief in AlkmaarDe genealogische bronnen worden zoveel mogelijk via internet toegankelijk gemaakt. Een aantal bestanden is nu al beschikbaar, onder meer via de Digitale Stamboom. Bijna 100.000 records met gegevens over dopelingen in het gebied van het Regionaal Archief (Alkmaar, Barsingerhorn, Graft, Harenkarspel, Heerhugowaard, Langedijk, Scharwoude, Oudkarspel, Limmen, Niedorp, De Rijp en Wieringerwaard) kunt u nu on-line inzien.Verder zijn er links naar gedigitaliseerde regio-kranten en oude Alkmaarse adresboeken.NL(Noord-Holland)
Het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal (SHC) (Stadskanaal en de Semslinie)Het documentatiecentrum bevat ruim 25.000 foto’s, 15.000 documenten, boeken, krantenknipsels, dia’s en video’s, die samen de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde, maar ook van de Drentse veendorpen vertellen. Daarnaast bewaren we voorwerpen die te maken hebben met de streek: oude gereedschappen, huishoudelijke voorwerpen, attributen uit de scheepvaart, enzovoort. De hele collectie is in samenwerking met Biblionet Groningen online raadpleegbaar door middel van de Aquabrowser.

In 1615 werd de Semslinie getrokken, de grenslijn dwars door de Oostermoerse venen tussen Drenthe en Westerwolde. Tal van grensgeschillen over het gebruik van de woeste gronden waren voor die tijd uitgevochten tussen de Onstwedder boeren en die van Buinen en Valthe.
Toen in de 17e eeuw werd begonnen met het ontginnen van dit veengebied werd een duidelijke afbakening van de markgronden noodzakelijk. Stadhouder Willem Lodewijk gaf daarom de opdracht aan de landmeters Jan Sems en Jan de la Haye een definitieve grenslijn uit te zetten. Op 2 maart 1615 was de kaart met de grens gereed. Over de getrokken grenslijn bestond weinig verschil van mening. De Groningers maakten echter bezwaar tegen de toedeling van Ter Apel aan Drenthe, met als argument dat het klooster daar ooit bij het bisdom Münster had behoord en nooit bij dat van Utrecht, waar Drenthe ooit onder viel, als deel van het Oversticht. Johan Sems ging daarop weer aan het werk en kwam in oktober 1615 met een kaart waarop Ter Apel Gronings was. Hiertegen had Drenthe weer bezwaren.
NL(Drenthe / Groningen)
Het Utrechts ArchiefHet Utrechts Archief vormt het geheugen van de stad en de provincie Utrecht. U kunt hier gratis onderzoek doen naar de geschiedenis van de provincie Utrecht, de steden, dorpen en hun inwoners. Tot uw beschikking staan:17 km archiefmateriaalU vindt hier de archieven van de overheidsinstellingen die in de loop van de eeuwen op het grondgebied van de stad en provincie Utrecht werkzaam zijn geweest. Daarnaast hebben tal van particulieren - zoals kerkgenootschappen, families en sportverenigingen - hun archieven aan Het Utrechts Archief in bewaring gegeven. De oudste archiefstukken dateren uit de 11e / 12e eeuw en zijn afkomstig van de bisschop van Utrecht, de kanunniken van de vijf Utrechtse kapittels en het Utrechtse stadsbestuur. De jongste archiefstukken, zoals de archieven van de Nederlandse Spoorwegen en de bouwtekeningen van de gemeente Utrecht, zijn niet ouder dan twintig jaar.70.000 boeken, kranten en tijdschriftenVoor de stad Utrecht vindt u in Het Utrechts Archief de meest complete collectie.Bijna een half miljoen kaarten, tekeningen, prenten en foto’sDe collectie beeldmateriaal wordt jaarlijks uitgebreid om het veranderde beeld van de stad en provincie vast te leggen. Daarvoor worden ook opdrachten gegeven aan de Fotodienst van Het Utrechts Archief.

Een uitgebreide studie- en leeszaal in het gebouw aan de Hamburgerstraat.
NL(Utrecht)
Het Utrechts Archief: Zoeken in de collectie oude krantenHet Utrechts Archief beheert naast archieven en een collectie beeldmateriaal een bibliotheek over stad en provincie Utrecht, kerkgeschiedenis en spoorwegen. Veel historische Utrechtse kranten zijn in deze bibliotheek aanwezig, onder meer het Utrechts Nieuwsblad vanaf de oprichting in 1893. Hier kunt u de digitale versie van het Utrechts Nieuwsblad raadplegen. Op dit moment is de periode 1893 tot 1918 beschikbaar. Uiteindelijk zullen alle jaargangen uit de periode 1893-2005 te raadplegen zijn.
NL(Utrecht)
Het Verhalen-archief: Persoonlijke-geschiedenis-verhalenVertel het NA in het Verhalenarchief: Het Verhalenarchief vertelt en verzamelt persoonlijke verhalen over uiteenlopende gebeurtenissen in de Nederlandse geschiedenis: Familiegeschiedenissen, vrolijke, droevige en soms wonderlijke lotgevallen. Heeft u ook een verhaal?

Voor een grote groep mensen hield de Tweede Wereldoorlog niet op na de bevrijding. Vele kinderen van ''''foute'''' ouders (NSB) zwijgen vanaf dat moment over hun jeugd. Uit angst, schaamte of om andere redenen. De laatste jaren is er voor deze (klein)kinderen van ''''foute'''' ouders steeds vaker de gelegenheid hun verhaal kwijt te kunnen. Het Open Archief heeft van 2008 t/m 2010 hun verhalen verzameld; sinds februari 2011 zijn deze online te lezen op Het Verhalenarchief.

Op het Verhalenarchief kunt u niet alleen uw verhaal schrijven, maar ook de herinneringen van anderen lezen en op elkaar reageren. Wellicht worden sommige zaken daardoor beter te begrijpen, of kunt u uw eigen herinneringen beter een plek geven.
Nederland
Hist. Ver. Hardenberg en Omg. (Blad: Rondom den Herdenbergh)De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van de studie, en het verbreiden van de kennis, van de geschiedenis van Hardenberg en omgeving, in de ruimste zin genomen. Het beschermen van het esthetisch en historisch-ruimtelijk karakter van Hardenberg en omgeving in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Historie Zwartsluis (met veel DTB-gegevens)Wat we zelf 'in huis' hebben:
-Geboortegegevens (1811-1912) Burgerlijke Stand Zwartsluis.
Deze gegevens zijn niet te vinden op wiewaswie.nl. In dit bestand zijn in één oogopslag kinderen te vinden van bepaalde ouders. Eigen bewerking (download)
-Lidmaten Hervormde Kerk, 1787-1895 (download: 1787-1826, eigen bewerking & 1828-1895, bewerking van A.B. Broekman)
-Gegevens uit doopboeken van vóór 1811 (download: 1657-1729, 1729-1778 & 1778-1821)
-Gegevens uit trouwboeken van vóór 1811 (download)
-Belastingen opgelegd door de Staten van Overijssel (bekijk alle documenten)

Alle aktes van de Burgerlijke Stand die openbaar zijn, hebben we in digitale vorm in onze computer opgeslagen. Liefst 25 GB! Een beetje te groot voor deze website, maar wij nodigen u van harte uit om alle aktes te komen bekijken in Zwartsluis!
NL(Drenthe / Overijssel)
Historisch archief Hoog-heemraadschap Amstel-Gooi-VechtHet archief beschikt over vele kaarten en tekeningen: gebieds- en grenskaarten, tekeningen van waterstaatkundige werken en geografische informatie. Een onderdeel hiervan zijn foto''s, dia''s en negatieven van bijvoorbeeld bouwprojecten. Ook zijn er waardevolle boeken, tijdschriften en documenten aanwezig, met informatie over waterbeheer, natuur, milieu, economie, ruimtelijke ordening en aardrijkskunde.
Wat zich in de archieven bevindt, is via deze website gedeeltelijk digitaal op te zoeken. Klik hiervoor links in het menu op ''Zoeken in het archief''. Wilt u zelf onderzoek doen, dan kan dat in de studiezaal van het archief. Maakt u daarvoor wel een afspraak via de link ''Contact''.

NL(Noord-Holland)
Historisch Archief van de gemeente Midden-Groningen (rond Hoogezand)De gemeente Midden-Groningen is per 1-1-2018 ontstaan uit de fusie van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Door de tijd heen zijn er in Midden-Groningen door overheid en inwoners boeken, documenten, foto's en kranten verzameld. Deze waardevolle archiefstukken geven inzicht in uw familiegeschiedenis, de ontwikkeling van de omgeving en het maatschappelijk leven door de jaren heen. Een zoektocht naar het verhaal van Midden-Groningen begint bij het Historisch Archief. De collectie bekijken kan zowel via deze website als in de studieruimtes op de locaties in Hoogezand, Slochteren en Muntendam.

Een link naar de 'oude' gemeenten.
NL(Groningen)
Historisch centrum Het MarkiezenhofWebsite van de gemeente Bergen op Zoom met een archievenoverzicht, beeldbank, bibliotheek, genealogisch- en notarieel zoekscherm.NL(Noord-Brabant)
Historisch Centrum LeeuwardenHet Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Duizenden strekkende meters aan historische documenten, vanaf de Middeleeuwen tot heden, worden hier bewaard en toegankelijk gemaakt. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden of de vroegere bewoners, kan hiervoor terecht bij het HCL. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bevolkingsregisters, foto’s, bouwtekeningen, kranten en vele andere bronnen. NL(Friesland)
Historisch centrum Oldambt (Gr)De Oldambtster gemeentearchieven zichtbaar maken op Internet, dat is een taak van het CHC. Het afgelopen jaar is daar hard aan gewerkt. De documenten moesten gescand worden. www.archieven.nl moest ingericht worden en doorzoekbaar gemaakt vanuit onze eigen website. Nu staan de eerste stukken in de 'studiezaal'.
Er is gekozen voor de 'kohieren van hoofdelijke omslag.' Dat is een mooie aanvulling op andere bronnen voor stamboomonderzoek. In drie van de voormalige gemeenten waren echter geen gegevens meer over de hoofdelijke omslag. Daar zoek ik nog een alternatief. Er staan nog andere scans klaar die binnenkort ook te zien zijn. De archieven van de dorsvereniging uit Drieborg zijn daar een voorbeeld van.
NL(Groningen)
Historisch Centrum Overijssel (Onderzoek doen bij het HCO)Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Centrum Overijssel is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over of onderzoek wil doen naar de cultuur, de geschiedenis en de mensen van en uit heel Overijssel. Bereid u zoveel mogelijk voor en kijk hier welke informatie u kunt vinden. U kunt thematisch te werk gaan of globaal door onze collecties zoeken.

Taaldatabase (dialect-woordenboeken): link
NL(Overijssel)
Historisch documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800 - heden)Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (opgericht in 1971) is een documentatiecentrum van de Vrije Universiteit, dat zich richt op de geschiedenis van het protestantisme in Nederland na 1800.Nederland
Historisch Genootschap NieuwkoopHet Genootschap werd op 21 maart 1987 opgericht en heeft als doel:
- Het in de ruimste zin des woords bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de geschiedenis van de drie kernen van de gemeente Nieuwkoop: Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat.
- Het verzamelen en tentoonstellen van historisch-cultureel belangwekkende voorwerpen en dokumenten over de geschiedenis van de gemeente Nieuwkoop.
- Het voor de gemeente Nieuwkoop trachten te behouden van karakteristieke gebouwen, monumenten en dorpsgezichten.
NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap Roterodamum (Blad: Meent)Het Historisch Genootschap Roterodamum werd in 1947 opgericht met het doel de belangstelling voor de geschiedenis van Rotterdam en omgeving te bevorderen. NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap WormerNL(Noord-Holland)
Historische en Genealogische Vereniging ScheveningenDe Historische en Genealogische Vereniging Scheveningen streeft haar doelstellingen na in nauwe samenwerking met de Stichting Oud Scheveningen, beheerder van Muzee Scheveningen (link). Het Centrum van de vereniging en haar collecties zijn daar ook gehuisvest.NL(Zuid-Holland)
Historische Kranten - Rotterdamsch NieuwsbladDeze website bevat alle edities van het Rotterdams Nieuwsblad die van 1929 tot en met 1946 zijn verschenen. Met het zoekformulier kunt u daarin zoeken. Gezien de slechte kwaliteit van het papier zijn niet alle krantenpagina's even goed leesbaar. De kranten zijn op microfiche bij het Gemeentearchief Rotterdam in te zien.
In 1878 richtte de Leidse uitgever A.W. Sijthoff het Rotterdamsch Nieuwsblad op. Volgens de statuten moest het een krant worden 'van een onafhankelijke, vrijzinnige richting, tot bevordering van de algemeene ontwikkeling.' Het eerste nummer verscheen op 3 april 1878. Nadat zoon Cornelis Sijthoff in 1885 de leiding had overgenomen, groeide de krant snel. Rond 1900 bedroeg de oplage 50.000 exemplaren; ruim twintig jaar later het dubbele daarvan. Tijdens de directie van Cornelis Sijthoff kregen stadsnieuws, kunst en sport meer ruimte toebedeeld. Ook werden al vrij vroeg illustraties en foto's opgenomen: in 1909 verschenen voor het eerst foto's in de krant.
NL(Zuid-Holland)
Historische kranten - WoerdenPictura Krantenviewer. Rechts kunt u uw zoekvraag invullen onder het tabblad ‘Zoeken’. U kunt uw zoekresultaat beperken door bijvoorbeeld ‘datering’ in te vullen. Als u meerdere zoektermen intikt is het handig om bij ‘zoekmethode’ te kiezen voor paragraaf; de zoektermen staan dan bij elkaar in een paragraaf.NL(Zuid-Holland)
Historische kranten in beeld (KB)De belangrijkste Nederlandse kranten van 1618 tot 1995 online.
Een selectie van landelijke, regionale, lokale, Nederlands-Indische, Surinaamse en Antilliaanse kranten en extra titels uit 1940-1945.
Indië / Nederland
Historische Kring 'Tussen Rijn en Lek'De Historische Kring Tussen Rijn en Lek is een vereniging die zich richt op de toekomst, met de volle aandacht voor het verleden van het Kromme-Rijngebied. De vereniging bestaat sinds 1966 en heeft als doelstelling iedereen die interesse heeft in deze streek en haar geschiedenis met elkaar in contact te brengen en de kennis over het gebied uit te breiden en te verdiepen.NL(Utrecht)
Historische Kring BemmelIn de kringhuisvesting zijn de volgende gegevens ter inzage:
-doop, trouw en begraafregisters van Bemmel (gereformeerd 1623-1811, katholiek 1780-1811)
-bevolkingsregister van Bemmel en Haalderen (1920-1930)
-burgerlijke stand van Bemmel (huwelijken, overlijden)
-indexen op de protokollen van bezwaar van het Oud Archief van het Ambt Overbetuwe (1e serie 1654-1759, 2e serie 1759-1811)
-Index op de polderdistrict van Over- en Nederbetuwe (1400-1811)
-diverse kopieën/afschriften van notariële en rechterlijke archieven
-Kadastrale Atlas van Bemmel, Haalderen en Ressen
-Diverse jaargangen van genealogische tijdschriften (o.a. Gens Nostra, Centraal Bureau voor Genealogie)
-CD-ROM van de Vereniging Gelre met daarop:
- de registers op de Leenakteboeken
- grondslagen voor de Bibliografie van Gelderland
- bijdragen en mededelingen 1898-1998
NL(Gelderland)
Historische Kring Hoogeveen (Blad: De Veenmol)De site bevat de geschiedenis van Hoogeveen, akten van de burgerlijke stand, genealogiën voor 1811 en de volkstelling van 1829.

De Historische Kring Hoogeveen richt zich vooral op documenten en foto's. In het Kringhuus is een uitgebreide bibliotheek beschikbaar met boeken over de Hoogeveense - en Drentse geschiedenis en over uiteenlopende onderwerpen zoals: scheepvaart, turfwinning, religie, economie, onderwijs en de Tweede Wereldoorlog.
Een aparte plaats is er voor de boeken en documenten m.b.t. genealogie. De archieven bevatten documenten afkomstig van scholen, gemeente en verenigingen en bevat notulen, administraties, foto's, akten, kaarten etc. Ook is er ruimte ingericht voor de archieven van Lammert Huizing en Jan Havinga.
Daarnaast beschikt de HKH over een familie-archief. Dit bevat stukken die door nabestaanden worden afgeleverd bij de HKH.
NL(Drenthe)
Historische kring KesterenGenealogie is de jongste telg van de Historische Kring.
Sedert het einde van de tachtiger jaren wordt er - deels in groepsverband - systematisch onderzoek gedaan naar de Betuwse families. De bronnen die wij hiervoor ter beschikking hebben zijn redelijk compleet. Met het trouwboekje van opa en oma kan een onderzoek worden opgestart. Gegevens van de burgerlijke stand van de voormalige gemeenten Dodewaard, Echteld, Elst, Heteren, Kesteren, Lienden, Maurik en Valburg zijn op microfiche te raadplegen.
Tevens beschikken we over de doop-, trouw-, lidmaat- en begraafregisters van zowel de protestantse als de katholieke kerken uit de regio. Deze gegevens zijn deels in een computerdatabase opgenomen. Veel van de informatie gaat terug tot de vroege 17e eeuw.
Naast deze bronnen zijn in onze bibliotheek vele reeds uitgewerkte deelgenealogieën aanwezig.
Wellicht heeft iemand anders zich reeds met uw familie bezig gehouden!
NL(Gelderland)
Historische Kring Kortenhoef (Blad: In de Gloriosa)We houden ons bezig met het verzamelen van oude voorwerpen, prentbriefkaarten, foto''s, dia''s, krantenknipsels en archieven van de drie dorpen: Ankeveen, ''s Graveland en Kortenhoef.NL(Utrecht)
Historische Kring Krimpen a-d IJssel/StormpolderAls HKK spannen we ons in om de historie en cultuur van de gemeente levend te houden. Er is gelukkig nog heel wat dat herinnert aan het Krimpen van vroeger.NL(Zuid-Holland)
Historische Kring Laren 't GooiWat vandaag gebeurt is morgen geschiedenis! De Stichting Historische Kring Laren heeft als doelstelling het onderzoeken, vastleggen, bewaren,verzamelen en bekend maken van de geschiedenis van Laren en zijn bewoners. Dat doen wij op verschillende manieren. Via ons kwartaalbericht en deze website publiceren we informatie over Larense historische onderwerpen. In ons archief bewaren we documenten over de geschiedenis van Laren in de breedste zin des woords. In het Historisch Centrum exposeren we onze collectie, die bestaat uit voorwerpen die te maken hebben met de dorpshistorie. Via werkgroepen breiden we onze kennis uit, vrijwilligers werken aan inventarisatie en documentatie van gegegevens. Tijdens speciale tentoonstellingen staan deelonderwerpen uit de Larense geschiedenis centraal.NL(Noord-Holland)
Historische Kring Loenen a.d. Vecht (Blad: Vechtkroniek)De werkgroep Historisch Beeldmateriaal van de HKGL verzamelt, ordent en ontsluit het materiaal dat de vereniging gekregen heeft of in bruikleen heeft. Sinds de Kring beschikt over een eigen ruimte in de vide van de bibliotheek is het mogelijk om dit goed te doen.
De verzameling bestaat uit krantenknipsels, foto''''s, artikelen, Vechtkronieken, gebruiksvoorwerpen, videobanden met films van vroeger (Vreeland en Loenen in de 60-er jaren) en nog wat andere objecten. De vereniging is erg geïnteresseerd in materiaal dat met de geschiedenis van Loenen, Vreeland, Nigtevecht, Loenersloot en Nieuwersluis te maken heeft. Publicaties die beschikbaar komen schaffen we aan. Daarnaast krijgt de vereniging ook materiaal van leden en belangstellenden. Mede omdat we nu een eigen werkruimte hebben is het materiaal goed toegankelijk.
NL(Utrecht)
Historische Kring LoosdrechtDe HKL houdt zich bezig met de geschiedenis van Loosdrecht in de ruimste zin (vanaf de oudste tijden tot heden). Alles wat met de Loosdrechtse historie te maken heeft wordt verzameld.NL(Noord-Holland)
Historische Kring Nederhorst den Berg (blad: Werinon)Uiteraard staat niet ons volledig archief op het web, alhoewel voor de toekomst die hoeveelheid steeds zal toenemen. Voor het raadplegen van het archief kunt u contact opnemen via e-mail, maar vooral ook door het bezoeken van de inloopavonden in onze verenigingsruimteNL(Noord-Holland)
Historische Kring Voorhout (Blad: Dwars Op)De geschiedenis van het dorp Voorhout dat nu samen met Sassenheim en Warmond de gemeente Teylingen vormt.

Op deze pagina de DTB van de Bartholomeuskerk Voorhout en de indexen van de geboorte, huwelijk en overlijden. De bronnen, samengesteld door Emiel van der Hoeven, van Voorhout zijn nog in bewerking.
De gegevens van de Burgelijke Stand (BS) van Voorhout zijn/komen op de website van het Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) en de Digitale stamboom beschikbaar.
Van 1812-1817 viel Voorhout onder Sassenheim. De BS over die periode is daar geregistreerd.
NL(Zuid-Holland)
Historische Kring WeespDe Historische Kring Weesp is in 1977 opgericht en groeide van twintig leden uit tot een club waar Weesp niet meer omheen kan.
De HKW houdt kantoor in Fort Ossenmarkt waar we beschikken over een eigen archief en een kleine bibliotheek.
Daarnaast is er vanaf het begin een knipselarchief bijgehouden dat ingekeken kan worden. Verder is er een groot foto- en filmbestand dat op dit moment gedigitaliseerd wordt om het op die manier voor leden toegankelijk te maken via deze website.
NL(Noord-Holland)
Historische Ver. 'Oudheidkamer Rhenen en omstr.'De Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken werd in 1907 door een aantal in de rijke geschiedenis van Rhenen geïnteresseerde notabelen opgericht. Na actieve en minder actieve perioden belandde de vereniging in de 70-er jaren op een dieptepunt. Enkele enthousiaste ingezetenen bliezen de vereniging in 1981 nieuw leven in en sindsdien groeit en bloeit de vereniging als nooit te voren. NL(Utrecht)
Historische Ver. Scharmer - Harkstede (blad: Vrouger)N.B.: Het Boerderijenboek kan besteld worden (zie form.)
Welkom op de website van de Historische Vereniging Scharmer, Harkstede en omstreken. Twee keer per jaar wordt een periodiek uitgegeven, met daarin wetenswaardigheden over de geschiedenis van Scharmer, Harkstede, Woudbloem, Schaaphok, Lageland, Klein Harkstede en Borgweg. Het eerste nummer van "Vrouger" verscheen in mei 1996 en in november 2010 verscheen nummer 30. De afleveringen van "Vrouger" bestaan uit gemiddeld 50 pagina's A4-formaat, en bevatten naast een aantal vaste rubrieken ook steeds wisselende informatie.
De Historische Vereniging doet hierbij een dringend beroep op iedereen, die iets heeft, wat voor de geschiedenis van onze dorpen van belang is. Gooi het niet weg, geef het aan onze vereniging. Zo hebben we inmiddels vele verenigingsarchieven onder ons beheer: Groene Kruis (plaatselijk); de handelsvereniging, begrafenisvereniging, ijsbaan Nooitgedacht, enz. Ook zouden wij graag kopieën willen hebben van historisch interessante documenten. En niet te vergeten oude foto's. U kunt ervan verzekerd zijn, dat alles zorgvuldig wordt bewaard in ons archief.
NL(Groningen)
Historische Vereniging "Oud Vries” (Blad: Vriezer Cronieck)Markegegevens brengen ons een paar eeuwen terug in de geschiedenis van de voormalige gemeente Vries. Notulen en verslagen van diverse instanties en verenigingen, die in het verleden van grote betekenis zijn geweest binnen onze gemeentegrenzen, zijn in te zien in ons onderkomen. Bewonersgeschiedenis en de genealogie van diverse families zijn opgeslagen aan de Suudbrink in Vries, evenals veel gemeentelijke zaken, kerkgeschiedenis en zaken uit het onderwijs. In meer dan 160 ordners en archiefdozen is veel informatie uit de historie van deze omgeving voor handen. Ook de archieven van ‘Vrouwen van Nu Vries’, de openbare lagere school in Vries, een reisvereniging voor bejaarden uit Vries en een schat aan gegevens van voetbalafdeling van sportvereniging VAKO zijn bij de historische vereniging ondergebracht. Dit is natuurlijk lang niet alles.
Komt u gerust eens langs, misschien kunnen wij u helpen een antwoord te vinden op vragen die u al geruime tijd bezighouden.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging 's-GravendeelWelkom op de website van de Historische Vereniging ‘s-Gravendeel. Op de site treft u informatie over de vereniging en over de werkgroepen, en informatie over de geschiedenis van ‘s-Gravendeel, onder meer in artikelen die zijn overgenomen uit onze kwartaaluitgaven. De vereniging heeft ten doel:
- Het wekken en onderhouden van belangstelling voor de geschiedenis van ''s-Gravendeel;
- Het verrichten van historisch onderzoek en inventarisatie met betrekking tot bovengenoemd gebied;
- Het aanleggen en beheren van een historisch archief;
- Het aanleggen en beheren van collecties van oudheidkundige of volkskundige voorwerpen;
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Arnemuiden (met online zoekfunctie)- Oude foto's en ansichtkaarten- Artikelen uit Kwartaalblad 'Arneklanken'- Database met de bewoningsgeschiedenis- Transcripties van oude documenten uit het oud archief- Met online zoekfunctie!NL(Zeeland)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart en BalkbrugDe belangstelling voor genealogie wordt groter en groter. Steeds meer mensen gaan op zoek naar de namen en de omstandigheden waaronder hun verre voorvaderen hebben geleefd.
Naast de Historische Database Avereest, die ook via onze website is te bekijken (Hist.Database Av.) nog een aantal interessante Genealogie-links.
Het betreft de BS van de (v.m.) gemeenten:
Avereest
Gramsbergen
Hardenberg (Stad en Ambt))
Ommen (Stad en Ambt)
Zwolle/Zwollerkerspel
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Berkel en RodenrijsOp deze website vindt u toegangen tot diverse archieven, bronbewerkingen, een aantal inventarissen en oude en nieuwe fotos van Berkel en Rodenrijs.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging BrabantHet Noord-Brabants verleden leeft! Elk jaar verschijnen tientallen boeken en honderden artikelen over de geschiedenis van deze provincie. De archieven trekken steeds meer bezoekers en cursussen trekken volle zalen. De manier om van al deze activiteiten op de hoogte te blijven, is het lidmaatschap van de Historische Vereniging Brabant. De HVB heeft als doel de geschiedbeoefening in en over Noord-Brabant te stimuleren. De HVB organiseert studiedagen, excursies, debatten en lezingen. Deze bijeenkomsten zijn informatief, actueel en geanimeerd. Natuurlijk hebben onze leden tegen sterk gereduceerde prijs toegang tot al onze activiteiten.
NL(Noord-Brabant)
Historische Vereniging de ProosdijlandenDe Historische Vereniging ''De Proosdijlanden'', opgericht op 20 september 1984, stelt zich ten doel de belangstelling te wekken voor de geschiedenis van de gemeente De Ronde Venen (Mijdrecht, Vinkeveen/Waverveen en Wilnis) en een stimulerend aandeel te leveren in de ontwikkelingen tot de regionale en lokale geschiedbeoefening in De Ronde Venen in de ruimste zin.NL(Utrecht)
Historische Vereniging der Gemeente Gasselte (Blad: Op 't Spoor)Het esdorp Gasselte is de oudste kern. Uit opgravingen kan men concluderen dat er reeds in de 9e eeuw een nederzetting was met grote boerderijen ten westen van het huidige dorp. Ook is uit verschillende vondsten gebleken dat al duizenden jaren voor onze jaartelling er zich mensen hebben opgehouden in deze streek. Karakteristiek is de NH-kerk (het witte kerkje). Deze kerk dateert uit de tweede helft van de dertiende eeuw en was toen gewijd aan de Heilige Maagd Maria.
De buurtschap Kostvlies is omstreeks 1850 ontstaan door vestiging van eekschillers uit Gelderland.
Het veengedeelte is vanaf 1660 tot ontwikkeling gekomen. Boeren van de marke Gasselte aan wie dit woeste en lege gebied behoorde, verkochten een groot deel van dit gebied aan de secretaris van het Landschap Drenthe met twee compagnons. Dit drietal heeft de ontginning met voortvarendheid aangepakt. De Hunze werd beter bevaarbaar gemaakt en er werd een kanaal gegraven voor afvoer van de turf. Zo ontstonden Gasselternijveen en Gasselterboerveen als veenkoloniën, waarbij zich in de loop der tijden vele schippers vestigden in eerste instantie voor de afvoer van de turf naar alle windstreken. Tot 1830 voeren zij met hun vrachten over de Hunze, maar door het wegspoelen van een sluis bij Spijkerboor konden zij Gasselternijveen niet meer bereiken. Dit duurde tot 1839. Toen was de Gasselternijveenschemond gereedgekomen en konden de schippers hun thuishaven weer bereiken.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Die GoudeNL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Gemeente DieverOpraekelen wordt uitgegeven door de Historische Vereniging Gemeente Diever. Het komt vier keer per jaar ''um de deure''. In Opraekelen zijn de onderwerpen Vroeger en nu, Nieuws van 50 jaar geleden en Wie herkent ze, als vaste rubrieken opgenomen.
Daarnaast treft u artikelen aan die in het verre verleden in de landelijke en provinciale pers hebben gestaan. Dit is uiteraard een unieke gelegenheid om nieuwsbronnen te lezen uit de tijd van onze groot- en overgroot ouders.

Bij bezoeken aan het Drents Archief komen we soms wetenswaardige informatie tegen die geschikt is voor publikatie in Opraekelen. Kortom, wie geïnteresseerd is in het verleden van de voormalige gemeente Diever wordt lid van de historische vereniging.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Noordoost FrieslandZeer uitgebreide en levendige site over de streek rond Dokkum (Streekarchivariaat Noordoost Friesland). Met vele gegevens en verhalen. Men geeft ook het blad ''''De Sneuper'''' uit.NL(Friesland)
Historische Vereniging Noordoost Friesland (met veel indexen op bronbestanden)Een doelstelling is het op weg helpen van beginnende archiefonderzoekers. Omdat het personeel van de studiezaal onvoldoende tijd heeft om een beginnende onderzoeker van voldoende informatie te voorzien, zag de vereniging daar een belangrijke taak weggelegd voor haar leden.
Daarnaast zag de vereniging nog vele mogelijkheden om op het Streekarchivariaat zelf de helpende hand uit te steken. Gedacht werd hierbij aan het kopiëren van Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken van de dorpen in de omgeving van Dokkum, het aanschaffen van klappers die door de Feriening fan Archyfûndersikers yn Fryslân gemaakt werden, het gezamenlijk werken aan een publicatie, het doen van onderzoek voor leden die te ver weg wonen om geregeld zelf op het Streekarchivariaat te komen, etc.
NL(Friesland)
Historische Vereniging Roon (Blad: Roon)De Historische Vereniging Roon is opgericht op 23 oktober 1978.
Doelstellingen:
-Het onderzoeken, vastleggen en uitdragen van de geschiedenis van de voormalige gemeente Roden.
-Bevorderen dat panden, landschappen, gebruiken, dialecten, voorwerpen en uitdrukkingen die van historisch belang zijn, behouden blijven.
-Er wordt vier keer per jaar het tijdschrift "Roon" uitgegegeven.
-Daarnaast wordt er 6 keer per jaar een Roneravond gehouden met de ene keer een lezing, de andere keer amusement door middel van toneel, cabaret en muziek.
-De werkgroep Archief, nu op de bovenverdieping van het koetshuis van havezate Mensinghe, houdt iedere dinsdagmiddag zitting. Daar kan men eventueel benodigde informatie opzoeken.
-Verder werkt de Historische Vereniging Roon mee aan de Open Monumentedagen in de gemeente Noordenveld.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Schiedam/ScyedamDe Historische Vereniging Schiedam is op 28 oktober 1975 opgericht. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van de stad en het waken over de in Schiedam aanwezige historische monumenten.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging VlaardingenMede dank zij de inspanningen van de Historische Vereniging Vlaardingen is het besef gegroeid bij het stadsbestuur dat niet alles wat oud is zonder meer tegen de vlakte gegooid kan worden. Behoud van wat waardevol is, heeft meer aandacht gekregen. Er is tegenwoordig ook een gemeentelijke Monumentencommissie. Maar de Historische Vereniging Vlaardingen houdt zich met méér bezig dan met alleen maar zorg voor mooie panden. Ook geschiedschrijving van de stad en haar omgeving rekent zij tot haar taken. En daarbij gaat het niet alleen om resultaten van gedegen onderzoek (bij voorbeeld op het Stadsarchief), maar ook om het optekenen van persoonlijke herinneringen van oudere stadgenoten.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Vleuten, De Meern en HaarzuilensAl ruim 25 jaar de best gedocumenteerde historische vereniging in de provincie Utrecht voor lokale geschiedenis, archeologie en genealogie.NL(Utrecht)
Historische vereniging voor Epe, Emst, Oene en VaassenAmpt Epe heeft sinds feb 2007 zijn site verrijkt met allerhande informaite over Epe in de 19e eeuw. De historische vereniging voor heeft er onder meer jaarverslagen op gezet die de gemeente sinds 1825 moest inleveren bij de provincie. Daarbij zit informatie over onderwijs, politie, brandweer, landbouw, armoede, fabrieken, ambachten en godsdienst.NL(Gelderland)
Historische Vereniging West-AlblasserwaardNL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Westerwolde (Gr.) (Blad: Terra Westerwolda)Tot het midden van de dertiende eeuw behoorde Westerwolde tot het graafschap Agrotingo en maakte het als zodanig deel uit van de bezittingen van de graven van Ravensberg. In 1252 verko­pen deze hun rechten aan de bis­schop van Munster. Van enige bestuur­lijke invloed van Mun­sterse zijde is aanvankelijk geen sprake. Net als de inwoners van de naburige Friese landen erkent men geen landsheerlijk gezag bo­ven zich. Pas in 1316 komt het tot het een formele overeenkomst waarbij de Westerwoldingers de bisschop van Munster als hun landsheer erken­nen en ‘dat voor elk huis in onze landschap waaruit rook opgaat, bij wijze van belasting een hoen zal gegeven worden ten tijde van het feest van de Heilige Michaël ‘(29 septem­ber).

Het waarschijnlijk uit Reiderland afkomstige hoofdelinggeslacht Addinga weet zich aan het einde van de veertiende eeuw meester te maken van het overheidsgezag in Westerwolde. Door hun machtsstreven komt het spoedig tot schen­dingen van wat de Westerwolders als hun oude rechten en gewoonten beschouwen en in 1391 wordt Egge Addinga, de stamvader van het geslacht, vermoord. Na hem komt het nog herhaaldelijk tot nieuwe bloedige conflicten met zijn nazaten. Uiteindelijk verliezen de Ad­dinga’s hun gezag nadat de borg van de familie bij Wedde in 1478 door de Stad-Groningers wordt ingenomen en verwoest. Bij verdrag krijgt de Stad het gericht van Westerwolde in leen van de bisschop van Munster.
NL(Drenthe / Groningen)
Historische Vereniging ZuytlantNL(Zuid-Holland)
Historische, regionale kranten Roermond on-lineDe op het Gemeentearchief Roermond beheerde historische regionale
kranten vormen een waardevolle bron voor onze kennis over het verleden, in het bijzonder de historie van de gemeente Roermond en midden-Limburg.
Deze website ontsluit de historische kranten uit de erfgoedcollecties van de gemeente Roermond. U kunt ca.
60.000 krantenpagina’s doorbladeren van onder andere de volgende kranten: De Roermondenaar, De Volksvriend, Het Nieuwsblad van Roermond, De Maas en Roerbode, De Nieuwe Koerier, De Nieuwe Koerier/
Maas-en Roerbode en De Maas-en Roerbode. Deze kranten beslaan de
periode 1856 – 1936.
NL(Limburg)
Historischer Verein Waldfeucht e. V. (Kreis Heinsberg)Aufgabe des Vereins ist die Erforschung und Darstellung der Geschichte der Gemeinde Waldfeucht und Umgebung.
Schwerpunkte der Vereinstätigkeit sind heimatgeschichtliche Vorträge, Familienforschung, Denkmalwanderungen und das Heimatmuseum ''''''''''''''''Gerhard-Tholen-Stube''''''''''''''''.
Der Verein verfügt über eine Bibliothek mit mehr als 2000 Bänden, die lokal- und regionalhistorische Themen behandeln.
Duitsland / Nederland
Hollandse Genealogische DatabankU vindt op HoGenDa gegevens uit het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuidholland), uit Zeeland en uit de invloedssfeer van Holland (het z.w. van Utrecht, de Betuwe, de Bommelerwaard, het land van Altena en Heusden, het n.w. van Brabant). HoGenDa kent een openbaar en een besloten gedeelte. Het besloten gedeelte is uitsluitend te raadplegen indien men lid is van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en/of de Genealogische Vereniging Prometheus. Nadere informatie over beide verenigingen vindt u onder ‘lidmaatschap’ en ‘vereniging’ in de bovenste menubalk.
Vanaf 1 september 2007 is de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) actief en heeft sindsdien een explosieve groei doorgemaakt.

Ondertussen zijn er 3775 artikelen, bestaande uit bewerkte archiefbronnen, genealogieën, kwartierstaten en leenrepertoria, geplaatst met een geschatte omvang van ruim 120.000 pagina''s. Daarnaast zijn er 5.856 familiewapens geplaatst, waarvan er vele herkomstig zijn uit unieke wapenboeken (Amsterdam, Delft, Gorinchem). (Datum bericht: 28-12-2011)

NL(Noord-Brabant / Noord-Holland / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland)
Hoogheemraadschap van Rijnland - Online zoeken in archieven, collecties en beeldbankRijnland bezit een rijke verzameling archieven en collecties die betrekking hebben op de geschiedenis van het hoogheemraadschap en de voormalige inliggende waterschappen en polders.

De toegangen tot de archieven van het hoogheemraadschap zijn in toenemende mate online beschikbaar. Naast deze toegangen oftewel inventarissen kunt u ook het systematisch overzicht (overzicht van alle archieven in onze collectie) raadplegen en het overzicht van archiefvormers. De Rijnlandse charters zijn een bijzondere verzameling van archiefbescheiden. Zij zijn nu ook online toegankelijk.

Zoeken in de beeldbank: In de beeldbank kunt u zoeken in drie verschillende collecties beeldmateriaal:
* Kaarten (kartografische documenten en technische tekeningen)
* Foto's (foto's en prentbriefkaarten)
* Kunstvoorwerpen (kunst- en gebruiksvoorwerpen)

NL(Zuid-Holland)
Hope College: The Joint Archives of Holland (US)Joint Archives Search:
Choose the collection you wish to search:
-Guide to the Collection
-The Anchor Index
-News from Hope Index
-Pamphlet Collection
-Photographic Collection
-Topical Files
-Biographical Files
-Church Files
-Church Herald Index
-Business Files
-Alumni Magazine Index
-Boards and Committees
-Newspaper Collection

Helpful Hint: Single word searches are the most productive. Our search engine looks for EXACTLY what you input. Hence the search "Diekema, Gerrit" will not hit on places where the catalog mentions "Gerrit Diekema" or "G.J. Diekema." Searching for "Diekema" will hit on all locations.

View all collections now online >
Collections Search
-Collections Home
-Search the Collections
-Instructions
-Newspaper Collections
-Online Collections
Nederland / Verenigde Staten
IGI batchnummers van Nederland en BelgiëOm gericht in bronbewerkingen te zoeken in de
International Genealogical Index (IGI), onderdeel van de database FamilySearch.
België / Nederland
IISG: Migration (o.a. documenten over de Hollandgang en Lipskers in steenfabrieken)The IISH houses important collections on the history of (labour) migration in many countries of the world. IISH staff members have published on almost every single migrant group in the Netherlands and are playing a prominent role in the development of global migration history. Over the past decade a third category of activities has been developed, the so-called meta sources of large digital datasets.Duitsland / Nederland
Imagebase Universiteitsbibliotheek VU AmsterdamDe beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ze bevat hoogwaardige beelden en gedetaileerde beschrijvingen van verschillende collecties. Daardoor zijn ze geschikt voor onderzoek in binnen- en buitenland.
Een greep uit het rijke aanbod:
kleitabletten en andere voorwerpen uit het Nabije en Midden-Oosten,
gegraveerde portretten van protestantse kopstukken (ca. 1500),
historische kaarten (van voor 1900).
Nederland
Index studiezaal Regionaal Archief NijmegenIn de Digitale Studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen kunt u zoeken naar foto''s, films, boeken, krantenartikelen of indexen met gegevens over personen of locaties in Nijmegen en omliggende gemeenten. Zoeken in archieven kan nog niet in de Digitale Studiezaal maar wél in Archieven en inventarissen.

NL(Gelderland / Limburg)
Indexen Archiefbank AmsterdamVan onderstaand overzicht kunt u de Indexen raadplegen.
Inhoudelijke informatie over deze documenten vindt u in de Handleiding die bij iedere index afzonderlijk te vinden is.
De indexen maken deel uit van de Archiefbank.

De Indexen:
- Archiefkaarten 1939-1994
- Averijgrossen 1700-1810
- Begraafregisters 1553-1811
- Begraafplaatsen 1660-2010
- Bevolkingsregisters 1851-1853, 1853-1863 en 1874-1893
- Overgenomen Delen 1892-1920
- Tijdelijk Verblijf 1854-1934
- Boedelpapieren 1634-1938
- Trouw- en Begraafboete 1685-1795
- Comportementboeken 1785-1971
- Confessieboeken 1535-1732
- Doopregisters 1564-1811
- Gezinskaarten 1893-1939
- Huiszittenhuizen 1808-1870
- Lidmaten Doopsgezinden 1668-1829
- Marktkaarten 1922-1954
- Ondertrouwregisters 1565-1811
- Overledenen Gasthuis 1739-1812
- Paspoorten 1940-1945
- Patientenregisters 1818-1899
- Pensioenkaarten 1894-1915
- Persoonskaarten 1939-1994
- Politierapporten 1940-1945
- Poorters 1531-1652
- Signalementenregister 1880-1917
- Tewerkgestelden 1940-1945
- Transportakten 1563-1811
- Vreemdelingenregisters 1849-1922
- Waterloo Gratificaties 1817-1819
- Woningkaarten 1924-1989
NL(Noord-Holland)
Indexen Archiefbank van het Utrechts ArchiefEen aantal veel gebruikte archieven is nader toegankelijk gemaakt door middel van een index of een aparte zoekingang. In de index ‘zoeken op personen'' kunt u algemeen zoeken naar personen in indexen. Daarnaast kunt u uitgebreid zoeken in de onderstaande indexen. Via het onderstaande overzicht kunt u de gegevens in de indexen raadplegen en voor wat betreft de bestanden DTB, notariële akten en bouwtekeningen tegen een geringe vergoeding de bijbehorende scans inzien of downloaden (scans DTB zijn gratis).NL(Utrecht)
Indië in oorlog - Toegang tot het Indisch erfgoed van WO IIDit webportaal is voor iedereen die op zoek is naar informatie over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Ook over de aanloop tot de oorlog en de nasleep ervan vindt u informatie. Behalve een overzichtsverhaal over deze periode biedt dit portaal ook de mogelijkheid om te zoeken in de archieven en collecties van belangrijke instellingen in Nederland die bronnenmateriaal over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië beheren.Indië / Nederland
Indisch tijdschrift 'Moesson': Oude uitgavenVoordat u de online versie van 'Moesson' kunt raadplegen dient u uw emailadres op te geven en dient u tevens akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.
Ik ga akkoord met het Privacy Statement en met de Gebruiksvoorwaarden.
Hou mij op de hoogte van nieuws, producten en activiteiten van 'Moesson'.
Indië / Nederland
Indische kamparchieven (i.s.m. NIOD)Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) belandden tienduizenden Europese burgers in interneringskampen. Militairen werden in krijgsgevangenkampen ondergebracht en tewerkgesteld, binnen en buiten Indië. Na de Japanse capitulatie brak op Java een onafhankelijkheidsstrijd los die de evacuatie van de mensen uit de kampen ernstig hinderde. Ook kwamen in deze bersiapperiode burgers die tot dan toe buiten de kampen waren gebleven, in zg. republikeinse kampen terecht. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) brengt op deze website de kampen in beeld die in de periode 1942-1948 op Indisch grondgebied hebben bestaan. Klik op een regio in onderstaande kaart om uw reis door deze website te beginnen.Indië / Nederland
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis - ArchievenAlso in English: Een overzicht van de meer dan 3.000 archieven en collecties die bij het IISG worden bewaard. Van alle archieven is een korte beschrijving opgenomen. Van meer dan 1.000 archieven zijn er toegangen in de vorm van lijsten en inventarissen online beschikbaar.Nederland / Wereld
Itenera Nova (Schepenregisters Leuven)Stap voor stap wordt op deze website meer materiaal ter beschikking gesteld van iedereen geïnteresseerd in deze rijke bron uit het Leuvense Stadsarchief en de geschiedenis van het hertogdom Brabant.
Momenteel staan er meer dan 31.500 transcripties online!
De digitale beelden van ruim 936 registers zijn momenteel beschikbaar voor iedere bezoeker van de website.
Met de zoekfunctie kunt u de ingevoerde transcripties vrij doorzoeken.

De Leuvense schepenen waren bevoegd voor de eigenlijke (burgerlijke en criminele) rechtspraak. Hun uitspraak in een geschil of strafzaak was bindend.
Daarnaast waren zij ook verantwoordelijk voor de oneigenlijke of vrijwillige rechtspraak. Daarbij deden de partijen beroep op de schepenbank om bepaalde rechtshandelingen, maatregelen of machtigingen te bekrachtigen. De bepalingen in deze schepenakten waren uitvoerbaar in het hele hertogdom Brabant.
De meest voorkomende rechtshandelingen waren: de verkoop van onroerende goederen, verpachtingen, betalingsbeloften, ontvoogdingsverklaringen, boedelbeschrijvingen, aanvragen tot het poorterschap en testamenten. Daarnaast bevatten de schepenbankregisters nog een heel aantal geïsoleerde akten zoals heel gedetailleerde opdrachten voor het maken van een schilderij of een huis of voor het hergieten van een gebarsten klok in de Sint-Pieterskerk, een klacht van een vrouw over haar echtgenoot, enzovoort.
Niet alleen Leuvenaars maakten gebruik van de Leuvense schepenbank. Ook inwoners van andere Brabantse steden lieten omwille van het prestige van de Leuvense schepenen hun rechtshandelingen hier registreren. De actieradius van de Leuvense schepenbank bedroeg zo’n 100 km.
België / NL(Noord-Brabant)
J. van Kooten: Zoeken in FamilySearch-gegevensDit is de stamboom van Jerry van Kooten. Mijn grootouders zijn Van Kooten, Van Zomeren, Varkevisser en Van der Weide; die van mijn vrouw Zwagerman, Haagsma, Kristel en Lonis. Van Varkevisser en Kristel zijn reeds uitgebreide stambomen bekend - die zullen hier in hun geheel worden overgenomen, maar er zijn ook al nieuwe (oude) gegevens gevonden. Hieronder geef ik per naam aan wat de vorderingen zijn in het onderzoek. Veel plezier! Jerry
2017-03-30 Na lange tijd eindelijk een update van de site. Ik vind het er wat moderner uitzien!
Er waren geen stambomen bekend, alles hebben we zelf uit moeten zoeken. Toen ik de persoonskaart van mijn opa Van Kooten ontving en dus de namen van zijn ouders had, ging het snel. Er zijn nu zeven generaties Van Kooten boven mij ingevoerd. Van slechts een aantal ook de broers en zussen, maar er is al meer bekend dan hier is te lezen. 2008-07-01 Scans van aktes uit het bevolkingsregister van Laren zijn binnen en zullen langzamerhand worden toegevoegd. 2008-10 Gesprekken gevoerd met een aantal ooms en tantes. Resultaat: behoorlijk wat (achter)neven en (achter)nichten mogen invoeren. De achternamen Nagtegaal, Bouwman, Pandelaar, Van Bruchem, Busch, Christant en Wilhelm hebben hun intrede gedaan. Ook artikelen uit de Laarder Courant De Bel zijn en worden toegevoegd. 2009-04 Nakomelingen van de halfbroer van mijn opa (A.J. van Kooten 1894) hebben me flink geholpen met die tak van de familie!
Nederland
Kapelle - BiezelingeHet vroeg-middeleeuwse Zuid-Beveland is een onbedijkt gebied met hooggelegen zanderige kreekruggen temidden van uitgestrekte laaggelegen poelgronden. Op dit patroon van kreekruggen ontstaan vanaf de 9de-10de eeuw wegen en verscheidene dorpen die binnen de tegenwoordige gemeente Kapelle vallen. Maalstede is zonder twijfel de oudste woonkern. Het dankt zijn naam aan de heren van Maalstede, die in de 13de en 14de eeuw de belangrijkste ambachtsheren van Zuid-Beveland zijn. De Maalstede's bouwen een kasteel en een kapel, waarnaar de nederzetting Kapelle ter Maalstede wordt genoemd. Enige tijd later is de kapel overgezet naar zijn huidige plaats in het dorp Kapelle, op een punt waar de wegen naar Biezelinge, Dijkwel en Maalstede samenkomen. Het middeleeuwse dorp Kapelle bestaat uit een eenvoudige ring van huizen rond de kerk met een Weststraat en een Ooststraat. Het kasteel Maalstede blijft tot rond 1800 bestaan. Andere kastelen rond Kapelle zijn Bruelis, Gistellis en Poucques. Ook deze zijn gesloopt. De kerk met zijn kenmerkende bakstenen toren met vier hoektorentjes is gewijd aan de Maagd Maria, en wordt in 1503 tot kapittelkerk verheven. De Biezelingsestraat vormt de verbinding met het zuidelijker gelegen Biezelinge.NL(Zeeland)
Kath. Familienforschungsstelle in MeppenDer Bischof von Osnabrück hat zum 1. Mai 2001 zusätzlich zu der Familienforschungs-stelle im Diözesanarchiv Osnabrück eine solche Stelle in Meppen eingerichtet. Träger dieser Einrichtung ist die Kath. Propsteigemeinde St. Vitus in Meppen. Die Katholische Familienforschungsstelle in Meppen hält die Mikrofiches der Familien-bücher (Geburts- bzw. Tauf-, Heirats- und Sterbedaten) aller katholischen Pfarrgemeinden des heutigen Bistums Osnabrück mit Ausnahme des Osnabrücker Anteiles des Landes Bremen für Sie bereit. Es können alle mikrofichierten Kirchenbücher ganz Ostfrieslands, des Emslandes, der Grafschaft Bentheim, des Osnabrücker Landes und des Dekanates Twistringen in Meppen auf speziellen Lesegeräten eingesehen werden. Insgesamt stehen fünf Lesegeräte zur Verfügung. Eine Nutzung der Lesegeräte (Gebühr von 7 Euro pro Tag) kann erfolgen nach vorheriger verbindlicher Anmeldung. Darüber hinaus können auch schriftliche Anfragen zur Familienforschung bearbeitet werden, wenn der Interessierte selbst nicht die Forschung übernehmen möchte. Diese sind an obige Adresse zu richten. Dafür muß dann allerdings eine Gebühr von 20,00 Euro pro Stunde entrichtet werden. Mit Auflistung der Kirchengemeinden, deren Personalregister vor 1875 einsetzen.Duitsland / Nederland
Katholiek Documentatie CentrumHet KDC bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland sinds het begin van de 19e eeuw. Al deze documentatie is voor onderzoek beschikbaar.
Het KDC geeft daarnaast informatie over de geschiedenis van het katholiek leven in Nederland vanaf 1800 tot heden, zowel aan individuele vragenstellers als door mee te werken aan handboeken en encyclopedieën.
In het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis (DKE) is de geschiedenis van katholieken in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw te lezen en te bekijken. Aan de hand van uitgebreide artikelen, maar met name een grote collecties aan foto''s, originele teksten, video- en geluidsfragmenten.
Nederland
Kenniscentrum Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) is uw adviseur.Stichting DEN is het nationale kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN is er voor archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen.Nederland
Kentekens voor Motorvoertuigen in Drenthe (1906 t/m 1950)Hierin staan 22.928 kentekens vanaf 12-01-1906. Op de 1e dag werden 20 kentekens uitgegeven. Het numeer D-1 aan Jhr. Mr. H. G. van Holthe tot Echten te Assen.NL(Drenthe)
Kerkelijke Archieven van Friesland (Foto's)Tot nu tot 53.000 foto''s van de kerkarchieven van;
Achlum/Hitzum 1656-1934
Blija-Hogebeintum 1611-1934
Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude 1697-1898
Donkerbroek-Haule 1701-1934
Ferwerd 1654-1934
Hallum 1532-1934
Heeg 1610-1655
Herbaijum 1730-1903
Makkinga-Elsloo-Langedijke 1732-1897
Olde-Nijeberkoop 1714-1850
Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo 1623-1934
Sloten 1594-1934
Tjerkgaast 1772-1812
Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega 1633-1934
NL(Friesland)
KNMI Klimatologie: Informatie over Het Weer in het Verleden Via deze link heeft u toegang tot klimatologische informatie die niet is gemigreerd naar de nieuwe KNMI-website

-Antieke waarnemingen
-Onderzoeksgegevens
-Frequentietabellen van KNMI-stations
-Meta-informatie KNMI-stations
 
Klimatologische informatie op www.knmi.nl
 
Interactieve dataselectie:
-daggegevens KNMI-stations
-uurgegevens KNMI-stations
-etmaalsommen KNMI-neerslagstations
 
Mailcontact klimaatdesk
high charts pluim demo
Nederland
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Kon. Bibliotheek: Catalogi & digitale collectiesNB: deze pagina vervangt de pagina Catalogi & informatiediensten.
In dit overzicht vindt u alle catalogi en digitale collecties die de KB aanbiedt. Verken het aanbod door een thema, een beginletter of een soort bron te kiezen. Met een klik opent de bron van uw keuze in een nieuw venster.
Bronnen met het KB-logo zijn online diensten van de KB voor iedereen.
Bronnen met een slotje zijn slechts toegankelijk met een betaald lidmaatschap.
Nederland
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)In de catalogus zijn beschrijvingen opgenomen van gedrukte werken, handschriften en archivalia, kaarten en audiovisuele materialen. In veel gevallen wordt ook rechtstreeks toegang geboden tot gedigitaliseerde bronnen.
- Titels kunnen gedownload worden naar uw e-mailadres met de optie ''Bewaren''
NB:
De standaard zoeksleutel is ''alle woorden''. Deze sleutel zoekt in velden als ''Auteur'', ''Woorden uit de titel'' en ''Trefwoorden KITLV Thesaurus''.
Als u wilt zoeken met samengestelde trefwoorden, maak dan gebruik van de zoeksleutel ''Trefwoorden KITLV Thesaurus''.
Met behulp van ''Geavanceerd'' kunt u uw zoekopdracht verfijnen naar bv. materiaalsoort, jaar van publicatie, taal en land.
Voor meer informatie over zoekmogelijkheden en zoekresultaten kunt u gebruik maken van de helpfunctie bovenaan de pagina.

Een deel van de collectie is niet direct beschikbaar. In de catalogus vindt u de actuele informatie bij de betreffende titels.
Nederland / Wereld
Koninklijke Vereniging van Archivarissen in NederlandDe Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland stelt zich ten doel de belangen van het Nederlands archiefwezen te behartigen en de deskundigheid van archivarissen te bevorderen . De vereniging organiseert onder meer studiedagen, internationale uitwisselingen en buitenlandse oriëntatiereizen.
Nederland
Kunera, laatmiddeleeuwse insignes en ampullenHet doel van Kunera als onderzoeksproject van de Radboud Universiteit Nijmegen is tweeledig:
Enerzijds trachten we de kennis over de laatmiddeleeuwse (bedevaart-)cultuur te vergroten. De geregistreerde gegevens zijn daarom beschikbaar voor een breed publiek van (amateur-)archeologen, wetenschappers en andere geïnteresseerden die zich bezighouden met de laatmiddeleeuwse (bedevaart-)cultuur.
Anderzijds dient de database een documentair doel. Insignes en ampullen zijn vaak vervaardigd van een goedkope tin-loodlegering. De materie is onherroepelijk aan oxidatie onderhevig, wanneer de objecten blootstaan aan zuurstof. Beschadiging van de fragiele objecten is onontkoombaar.
Nederland
Land van Kessel (met veel extra info)Doel van deze site: De geschiedenis over het Land van Kessel bestuderen in de periode van de Middeleeuwen tot aan de Franse Tijd. Daarnaast moeilijk toegankelijk archiefmateriaal verzamelen. Dit kan mogelijk leiden tot een publicatie, hetzij in boekvorm of anderszins, zodat de geschiedenis over dit gebied in een breder kader kan worden belicht voor historische geïnteresseerden.
O.m. Het oudste Leenactenboek VAN GELRE uit 1326. link
NL(Limburg / Noord-Brabant)
Landelijk Archief 'Nederlands Gereformeerde Kerken'Het Landelijk Archief van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK)is ondergebracht bij het Archief- en Documentatiecentrum te Kampen. Onderstaand kunt u het overzicht van de archieven/verzamelingen van personen raadplegen, inclusief aanwijzing hoe ze zijn in te zien. De inhoud van deze archieven/verzamelingen varieert sterk in omvang. Er zijn archieven bij, maar ook veelal alleen stukken uit een bepaalde periode. Van de inhoud zijn in veel gevallen overzichten aanwezig.Nederland
Landelijke Ver. tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (of LVBHB)De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig zet zich in om oude bedrijfsvaartuigen te bewaren.Het gaat om schepen, die meer dan 50 jaar geleden Hollands Glorie op de Nederlandse, Duitse en Belgische rivieren en kanalen hebben hoog gehouden. Dat zijn niet alleen vrachtschepen, maar ook vissersschepen, veerponten, parlevinkers en werkbootjes. Kortom: schepen van allerlei soort, zeilend, gesleept of met een motor, die de economie van Nederland draaiende hielden. Vrijwel alle schepen zijn in handen van particulieren, die hun schip vaak letterlijk van de sloop hebben gered. De schepen worden zonder (of met maar een heel klein beetje) subsidie, met veel liefde en kennis in de vaart gehouden. Hier vindt u ook de schepen van de leden van de LVBHB, gesorteerd op scheepstype: (evt. op naam)

-Aken, Tjalken, Klippers, Steilstevens, Westlanders, Stoom- en motorschepen.
-Sleep- en duwboten, Sleepschepen, Vissersschepen, Zeeschepen, Werkvaartuigen, Overige schepen.
Nederland
Larense Voorouders : Stamboom van personen uit Laren NHUit de Burgelijke Stand Laren NH zijn alle geboorte-aktes van 1811 tot en met 1904 en alle overlijdens-aktes van 1811 tot en met 1950 overgenomen. De personen zijn ‎(zoveel als mogelijk)‎ verbonden tot één stamboom.
De gegevens van vóór 1811 zijn nog niet volledig.
De gegevens van 1905 tot heden zijn niet volledig.
Aanvullingen / wijzigingen / foto''''''''s zijn welkom.
Uw gegevens verwerken we dan in het bestand, gegevens welke u niet op internet wilt laten plaatsen kunnen we zo instellen dat het niet zichtbaar en ook niet opzoekbaar is.
NL(Noord-Holland)
Leeuwarden GemeentearchiefVanaf nu kan iedere Leeuwarder een stukje zeventiende eeuwse stad adopteren. Op deze wijze wordt meegeholpen om het Leeuwarden van vierhonderd jaar geleden tot leven te brengen. Voor de tentoonstelling Leeuwarden in de Gouden Eeuw wil het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) de beroemde vogelvluchtkaart van Johannes Sems uit 1603 in 3D uitbrengen. Bekijk hier de 2D-versie op ware grootte waarop de route van de stadswandeling door het Leeuwarden van Saskia Ulenburgh elders op deze website is ingetekend. De kaart moet de blikvanger worden van de expositie met voorwerpen en archiefstukken over de Friese hoofdstad tussen 1600 en 1700 die in september van start gaat. Als in Google streetview maken tentoonstellingsbezoekers een spectaculaire tocht door de stad zoals die er rond 1600 uitzag. Men loopt door straten, langs gebouwen en grachten, men gaat naar de markt en naar de kerk, kortom men beleeft het Leeuwarden van eeuwen geleden op heel bijzondere wijze. De kaart wordt op de tentoonstelling op groot scherm geprojecteerd, maar zal ook worden uitgebracht op DVD.NL(Friesland)
Library and Archives CanadaLibrary and Archives Canada preserves and makes accessible the documentary heritage of Canada. It also serves as the continuing memory of the Government of Canada and its institutions. This heritage includes publications, archival records, sound and audio-visual materials, photographs, artworks, and electronic documents.
Canada / Nederland
Library and Archives Canada - Passengers Lists since 1869Library and Archives Canada collects and preserves Canada's documentary heritage, and makes it accessible to all Canadians. This heritage includes publications, archival records, sound and audio-visual materials, photographs, artworks, and electronic documents such as websites. As part of our mandate, we work closely with other archives and libraries to acquire and share these materials as widely as possible. ImmigrationCanada / Nederland
Limburg: huizenonderzoek na 1842In 1842 werd in Limburg het kadaster ingevoerd. Sindsdien heeft elk bebouwd of onbebouwd stuk grond een uniek perceelsnummer. Het kadaster werd ingevoerd om een rechtvaardige heffing van de grondbelasting mogelijk te maken. De kadastrale registratie gaf bovendien rechtszekerheid omtrent het eigendom en eventuele beperkte zakelijke rechten, zoals het recht van overpad. Met behulp van het kadaster is het mogelijk niet alleen voor huizen, maar ook voor elk onbebouwd perceel de eigendomswisselingen na te gaan.
De archieven van het kadaster zijn niet compleet bij het RHCL aanwezig. De jongste kadastrale registers zijn die van 1988. Gegevens van na 1988 zijn alleen verkrijgbaar bij de dienst van het Kadaster en Openbare Registers (KADOR) in Roermond.
NL(Limburg)
Limburgse Landverhuizers - Limburg Emigrant Page (USA)In de jaren 1860-1870 verlieten vele honderden Limburgers hun geboortegrond om een nieuw bestaan op te bouwen in Noord-Amerika. Via voorlichtingsavonden, georganiseerd door agenten van scheepvaartmaatschappijen, werden de mensen gelokt. Daarenboven volgt in 1862 de afkondiging van de ''''Homestead Act'''' door de Amerikaanse regering. Door deze wet werd aan emigranten die hoofd van een gezin waren en ouder dan 21 jaar, een gratis stuk land toegezegd ter grootte van 160 acres (ong. 64 ha.), men moest Amerikaans staatsburger worden en het land 5 jaren onafgebroken bewerken. Na die tijd zou het land op hun naam worden overgeschreven tegen betaling van slechts 10 dollar aan onkosten. Dit heeft velen er toe gebracht dit grote ''''avontuur'''' aan te gaan.Mijn interesse naar hoe het deze ''''Landverhuizers'''' vergaan is, is de grondslag van deze pagina. Tijdens mijn jarenlange onderzoek (sinds 1992) heb ik vele gegevens verzameld, welke ik hier wil delen met een ieder die interesse heeft. NL(Limburg) / Verenigde Staten
Lintjesregen 2016 (en zoeken in de Staatscourant)Dit jaar zijn er tijdens de Lintjesregen 2016 2.752 personen gedecoreerd, 965 vrouwen en 1.787 mannen. U kunt hier zien wie er in dit bijzondere jaar een lintje in uw gemeente heeft ontvangen.
Bekijk de cijfers van Lintjesregen 2016.

Behalve de Orde van de Nederlandse Leeuw, de Orde van Oranje-Nassau en de Militaire Willems-Orde, waarvoor het Kapittel voor de Civiele Orden, het Kapittel der Militaire Willems-Orde en de Kanselarij der Nederlandse Orden zorg dragen, zijn er nog verschillende onderscheidingen zoals de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.

Op deze website vindt u via Andere onderscheidingen informatie over meerdere Dapperheidsonderscheidingen, over de Huisorde van Oranje, over de Medaille voor trouwe en langdurige dienst Nederlandse Politie en over de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid.
Nederland
Maritiem Museum Rotterdam (met database Maritiem Digitaal)Het Maritiem Museum Rotterdam is samen met het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam initiatiefnemer van de website Maritiem Digitaal. De site biedt gebruikers de gelegenheid objecten en literatuur te zoeken in relatie tot het maritieme verleden van Nederland. De gehele geregistreerde collectie van het Maritiem Museum is op link te raadplegen. Maritiem Digitaal is een gezamenlijke database van de belangrijke maritieme musea in Nederland, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden. Naast het opzoeken van gegevens kunt u ook zelf commentaar en foto- en videobestanden aan de informatie toevoegen.Nederland
Maritiem Museum Rotterdam: Ligger- en Brandmerkboeken ScheepsmetingsdienstHet register van de scheepsmetingen begint vanaf 1899. Ze worden in het scheepsjargon  “Liggers” genoemd. Door heel Nederland worden 24 registratiekantoren ingericht om deze metingen te kunnen verrichten.  In 1979 zijn het er nog maar drie: Amsterdam, Groningen en Rotterdam. 10 jaar later wordt alles gecentraliseerd naar Rotterdam. In het zelfde jaar (1989) wordt  overgegaan op een geautomatiseerd systeem en behoort het handmatig inschrijven van de scheepsmeting  in de boeken van het register tot het verleden. De boeken zijn in 2008 door de Scheepsmetingsdienst in beheer overgedragen aan het Maritiem Museum Rotterdam. De boeken worden door het museum geconserveerd en via deze website ontsloten. 
 
Type boeken  
Het register van de scheepsmetingsdienst omvat twee typen boeken:
- Liggers betreffen de registraties van de meetbrieven van schepen door de Scheepsmeetingsdienst. Een schip wordt met name gemeten om het laadvermogen van het schip te bepalen.
- Brandmerken: Om schepen officieel te registreren bij het Kadaster wordt een brandmerknummer op het schip aangebracht en opgenomen in het Schepenregister van het Kadaster. Het brandmerk-nummer werd bij een houten schip gebrand en bij ijzeren / stalen schepen gebeiteld.
Nederland
Maritieme gegevens koopvaardijschepen Benelux-landen vanaf 1813.Voor geïnteresseerden in de geschiedenis van de zeescheepvaart in Nederland is er nu een mogelijkheid informatie te vinden over alle zeeschepen die sinds 1813, het ontstaan van het huidige Koninkrijk der Nederlanden, hebben gevaren onder Nederlandse vlag, inclusief de schepen met thuishaven in de (voormalige) overzeese gebiedsdelen. Naast algemene informatie over het ontstaan en doelstelling van onze stichting wordt u via het keuzemenu geleid naar de zoekfuncties die antwoord moeten geven op uw vragen.
Veel gegevens van de naar schatting uiteindelijk 12.500 tot 15.000 verschillende schepen zijn nog niet in de database opgeslagen. Als gevolg van onze research, zoals bij voorbeeld naar tot dusverre onbekende (zeil-)schepen, door het in de vaart komen van nieuwe schepen of door mutaties, vinden echter wekelijks aanvullingen en wijzigingen plaats.
België / Nederland
Maritieme Kalender (Zoeksite in de historie)Welke maritieme gebeurtenissen vonden plaats op welke dag of in welke maand? Ruim 8.000 maritieme gebeurtenissen zijn in deze kalender verwerkt.Nederland
Mennonite Genealogical Resources (Surname Research)The society is pleased to make these web resources available to you about Canada, Latin America, Prussia, Russia and the USA. However, the society webmaster is not able to help you with your genealogical research. Research queries will not be answered. Instead, queries should be directed to one of the Mennonite archives in Canada or the U.S. Canada / Duitsland / Nederland / Polen / Rusland / Verenigde Staten
MespilvsGesellschaft zur Förderung des Stadtarchives Geldern e.V.Duitsland / NL(Gelderland / Limburg)
Mijn Gelderland: VeluweEen groot gebied dat we kenmerken als de Veluwe. Het landschap is zeer divers, met weilanden, bossen, heide, bossen, zandvlakten, beken en sprengen. Aan de oostzijde stroomt de rivier de IJssel en de westkant grenst aan het Veluwemeer.
Historisch zijn er eveneens verschillende kenmerken aan te geven. De stad Hattem verwierf in 1299 haar stadsrechten en behoorde tot de Hanze, een stedenverbond van Oostzee tot Brugge.
Een van de belangrijkste Hessenwegen (meestal bestaande zandwegen) liep van Midden Duitsland door de Dellen in Heerde naar Utrecht. Alle genoemde gemeenten zijn aangesloten aan een van de streekarchieven, die deze streek rijk is en die zowel overheidsarchieven beheren als particuliere archieven en andere documentaire bronnen, vrij te raadplegen voor elke belangstellende.
NL(Gelderland)
Mijn Stad, mijn dorp: Verbinding met het verleden in OverijsselGeschiedenis is een levend element in onze samenleving. Het bepaalt mede onze identiteit. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) vindt het daarom erg belangrijk dat de Overijsselse geschiedenis herkenbaar en toegankelijk is voor alle mensen in Overijssel en daarbuiten. Wij staan daarin niet alleen. Naast het HCO spelen historische verenigingen, archiefinstellingen en andere collectiebeheerders binnen Overijssel een belangrijke rol in de zorg voor het behoud en de presentatie van het cultureel erfgoed van Overijssel. Het HCO heeft daarom met andere instellingen in Overijssel een platform opgezet om de geschiedenis van de provincie te presenteren: 'MijnStadMijnDorp - verbinding met het verleden'.
Iedereen die bijdraagt aan het cultureel erfgoed van Overijssel kan helpen om MijnStadMijnDorp inhoudelijk vorm te geven. Dit kan een archiefinstelling zijn, een historische vereniging, een museum, maar zeker ook de individuele bezoeker die veel van een bepaald historisch onderwerp af weet.
NL(Overijssel)
Mijnadres.org, bouwdossiers onlineOp zoek naar een bouwdossier of bouwtekening van een bepaald adres? Zoekt u bouwwerken van een bepaalde architect? Doet u onderzoek naar een bepaald type gebouw, zoals pakhuizen, fabrieken in de periode 1930-1950 of winkels? Wilt u meer te weten komen over de historische achtergrond van een bepaald adres? Wilt u ervaringen over historisch huizenonderzoek uitwisselen?

Op MijnAdres vindt u een overzicht van bouwdossiers van archiefdiensten in Nederland. Het gaat om negentiende- en twintigste-eeuwse dossiers van particuliere bouwwerken waarvoor bij de gemeente een vergunning aangevraagd moest worden.

Het Kennisportaal biedt tips voor historisch huizenonderzoek. Hiermee kunt u nog meer te weten komen over de geschiedenis van een bepaalde locatie. Wij zouden het kennisportaal graag samen met u verder uitbouwen. Als u interessante informatie of verwijzingen/links heeft, vult u dan het contactformulier in.

Beschikbare gemeenten (01-01-2016):
Aalburg, Amersfoort, Antwerpen?, Heusden, Mechelen?, Rotterdam, Schiedam, Waalwijk, Werkendam, Woudrichem,
België / Nederland
Nadere toegangen; Collectie DelftNadere toegangen: Archieven worden ontsloten middels inventarissen en plaatsingslijsten. Daarin vindt u een overzicht van de stukken die aanwezig zijn en de periode waarover dezen lopen. Voor sommige stukken is zo'n toegang echter onvoldoende. Denk bijvoorbeeld aan een trouwregister: in de inventaris staat bijvoorbeeld alleen dat in het archief van de Burgerlijke Stand van Delft een dergelijk register aanwezig is uit het jaar 1845. Mocht een onderzoeker de trouwakte willen inzien van Catharina Janssen, dan zou deze onderzoeker het hele trouwboek moeten doorbladeren om uiteindelijk haar trouwakte te vinden onder nummer 66. Dat is tijdrovend en bovendien erg slecht voor registers waar veel onderzoek in wordt gedaan. Daarom zijn op veel van dergelijke archiefstukken 'nadere toegangen' gemaakt: indexen op bijvoorbeeld namen, adressen en beroepen. Maar ook aanvullende gegevens zijn ingevoerd, zoals plaats van herkomst of geboorte, religie, overleden partners enz.

Meer dan 1 miljoen gegevens via link
NL(Zuid-Holland)
Nationaal ArchiefHet Nationaal Archief is de grootste openbare archiefinstelling in Nederland en is vrij en kosteloos toegankelijk. Hier ligt een overvloed aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van:
- Nederland en zijn koloniën
- het graafschap/gewest Holland en van de provinciale bestuursinstellingen in Zuid-Holland
- particuliere instellingen en personen van nationale betekenis
Nederland
Nationaal Archief - SMN + KPM + KJCPL Scheepsjournalen 1872-1972Inventaris van de archieven van de
- Stoomvaart Matschappij Nederland
- Koninklijke Pakketvaart Maatschappij
- Koninklijke Java-China-Japan Lijnen
- Scheepsjournalen 1872 - 1972
Indië / Nederland / Sri Lanka
Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden En Erfenis (NiNsee)Het NiNsee maakt een kleine doorstart met verschillende losse projecten die in 2013 gelanceerd worden. Hier valt o.a. onder een nieuwe website over het slavernijverleden, een theaterproductie (Rebelse Vrouwen) en de organisatie van de Herdenking.
De projecten worden gefinancieerd door verschillende partijen, waaronder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks Relaties. De subsidie is project-gericht, dus er is alleen geld voor de projecten en voor een klein team dat er tijdelijk aan werkt, tot een project is afgerond.
De tentoonstellingen worden voorlopig niet opnieuw opgezet en het grootste deel is opgeslagen. De kantoren zijn maandag t/m donderdag tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar.
Nederland
Nederl. kamparchieven (Amersfoort, Vught en Westerbork) (ism NIOD)Kamparchieven.nl stelt u in staat snel en gemakkelijk op te zoeken wáár in Nederland archieven ober de kampen Amersfoort, Vught, Westerbork, Schoorl en Ommen worden bewaard en wat precies hun inhoud is. Het rijk geschakeerde materiaal loopt uiteen van kampadministraties, transportlijsten, gevangenisregisters en bouwtekeningen tot dagboeken en brieven. Op de site zijn ook foto's en tekeningen te zien. De stukken zèlf zijn niet raadpleegbaar via de site i.v.m. de privacy.Nederland
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).Bent u op zoek naar gegevens over uw militaire voorouders? U kunt mogelijk terecht bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Dat hangt af van het krijgsmachtdeel en geboortejaar van uw voorouder. Het NIMH biedt vooral veel algemene informatie over het militaire leven in het verleden. Hierbij de links naar de onderwerpen.Nederland
Nederlands Militair Erfgoed: De toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnenOp deze site worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie.
Enerzijds is het doel: objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp bij elkaar brengen.
Anderzijds is het doel: het toegankelijk maken van bronnen waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is.
Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.
Nederland
NEHA - Nederlands Economisch Historisch ArchiefBegin 1988 is een aanvang gemaakt met de inventarisatie van het Verenigingsarchief van het NEHA. Het archief bevond zich in een aantal kasten en kisten, verspreid door het gebouw van de Economisch-Historische Bibliotheek (EHB) aan de Herengracht te Amsterdam. Deze spreiding binnen een gebouw was echter al een vorm van concentratie vergeleken met de situatie zoals die tussen 1932 en 1974 bestond. Immers in 1932 gingen de deuren open van de EHB in Amsterdam, terwijl de verzameling bedrijfsarchieven in het gebouw aan de Laan Copes van Cattenburch en enkele wisselende opslagruimtes in 's-Gravenhage bleef.Nederland
Netherlands, Archival Indexes, Miscellaneous RecordsWhat Is in This Collection?
This collection contains indexes contributed from many archives around the Netherlands. The collection continues to grow as records become available. The indexes were originally collected, combined, and published by OpenArchives. For the entire index collection and more information visit OpenArchives.
This collection contains records of many types. Some of the more common include:
-Civil registration
-Church records
-Emigration lists
-Military registers
-Land and tax records.
Nederland
Netherlands, Noord-Holland Province, Church Records, 1553-1909Church records of baptisms, marriages, memberships, deaths and burials. Marriage and burial taxes, and civil births, marriages, and deaths before the advent of Napoleonic Civil Registration in 1811 are also included. Not all places or denominations are represented. The collection contains many indexes. Most of the records do not go beyond 1811.NL(Noord-Holland)
Nijmegen - NumagaNumaga is de vereniging voor de geschiedbeoefening van Nijmegen en omgeving. Zij werd in 1954 opgericht door een bont gezelschap van historici en amateurs onder de bezielende leiding van prof. L.J. Rogier. Numaga - de naam van Nijmegen in de Frankische tijd toen Karel de Grote hier zijn paleis bouwde - stimuleert de beoefening van de geschiedenis van Nijmegen en omgeving. De vereniging wil het behoud van het cultuurbezit en het cultuureigene van Nijmegen en omgeving bevorderen en wil kennis daarover aankweken en verspreiden.NL(Gelderland)
Noord-Hollands Archief (Blad: NHA-nieuws)Het Noord-Hollands Archief is hét historisch informatiecentrum voor Noord-Holland, Kennemerland en Haarlem.Op deze website kunt u gegevens vinden over de geschiedenis van de hele provincie, van de regio Kennemerland (in het bijzonder van de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort) en van de provinciehoofdstad Haarlem.NL(Noord-Holland)
Noord-Hollandse Huwelijken 1811-1890We hebben van de gemeenten Andijk, Barsingerhorn, Beemster, Broek op Langedijk, Beverwijk, Egmond aan Zee, Harenkarspel, Hensbroek, Huizen, Katwoude, Midwoud, Muiden, Nieuwe Niedorp, Noord-Scharwoude, Oterleek, Oude Niedorp, Oudkarspel, Petten, de Rijp. Schagen, Sint Pancras, Sint Maarten, Twisk, Ursem, Veenhuizen, Venhuizen, Velsen, Warmenhuizen, Wimmenum, Winkel, Wieringen met Wieringerwaard, Zandvoort, Zeevang en Zuid-Scharwoude
bevolkingsreconstructies gemaakt aan de hand van de huwelijken die in deze gemeenten plaatsvonden in het tijdvak 1811-1890 en soms van vóór 1811
NL(Noord-Holland)
Noordelingen - Genealogie van NoorderlingenGenealogische wetenswaardigheden van een aantal families afkomstig van- of binding met- noordelijke streken van Nederland. Die worden als 'noorderlingen' aangeduid, in de spreektaal 'noordelingen'.
Volgens Van Dale is noor-der-ling óok de benaming van een bepaald ras aardappel. Dat is niet juist, want in kennerskringen heet hij nog steeds: Noordeling. Dit ras was al in vroeger tijden in de noordelijke streken welbekend. Momenteel wordt er jaarlijks minder dan een halve hectare pootgoed van geteeld. Ook deze noordeling kent trouwens genealogische voorouders.
Er zijn onder de beschreven families personen die deze aardappelen van nabij kenden, hetzij omdat zij als landbouwers dit ras verbouwden of omdat zij ze uit de grond moesten halen/rooien.
Is de stelling te gewaagd om de teelt van aardappelen te vergelijken met de genealogie, waar o.a. onderzocht wordt hoeveel en welke leden de familiestam(-vader) telt en waarbij hun eigenschappen (=genealogische gegevens) beschreven worden?
NL(Groningen)
Onderzoek: De Dialoog in de Loop der Tijd; (iets voor wetenschappers?)Allerlei onderzoekers zijn bezig met het opbouwen en verrijken van een eigen corpus voor diachroon onderzoek. Het Meertens Instituut stelt deze corpora, met toestemming van de samenstellers ervan, alvast ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Bovendien nodigen wij iedereen die zelf bezig is met het opbouwen van een corpus uit, dat corpus hier alvast ter beschikking te stellen. Bij de verschillende corpora wordt waar mogelijk achtergrondinformatie gegeven over de opbouw en status. De teksten zijn vooralsnog in verschillende formaten: html, pdf. Het streven is de corpora uiteindelijk in één, goed doorzoekbaar formaat aan te bieden.Nederland
Ons DNA (onze gegevens in De Nederlandse Archieven)Iedere inwoner van Nederland laat administratieve sporen achter. Je geboorte is geregistreerd door de gemeente. Als je een huis koopt ligt dat vast in het Kadaster en in een akte bij de notaris. De archiefinstellingen van Nederland bewaren deze documenten. Sporen van ieders bestaan zijn terug te vinden in De Nederlandse Archieven (DNA). Te wachten om gevonden te worden.
Iedereen heeft zijn eigen geschiedenis. Niemand heeft hetzelfde verhaal. Jouw verhaal is jouw geschiedenis. De Nederlandse Archieven helpen jou het verhaal van jouw familie, van het huis, de straat en de buurt waar je woont of van de stad waar je werd geboren te ontdekken. Je dna ligt in DNA!
Nederland
Ons Voorgeslacht - Hollandse vereniging voor genealogieHet actieve werk- en publicatiegebied van de vereniging is: het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuid-Holland), Zeeland en zijn invloedssferen (het Zuidwesten van Utrecht, de Betuwe en Bommelerwaard, land van Altena en Heusden, Noordwesten van Brabant).
Vanaf 1 januari 2009 zal het mogelijk zijn om bij de vereniging een familiewapen te laten registreren. ‘Ons Voorgeslacht’ onderscheidt zich daarbij door wapens op te nemen waar de heraldische tekenaars hun artistieke vrijheid in mogen ontwikkelen. Zo worden o.a. ook schildhouders en spreuken toegestaan. Uiteraard worden de wapenvormen van de Middeleeuwen tot heden getoetst door een heraldisch college voordat ze worden opgenomen. Ook nieuw is dat registraties direct met een afbeelding op de Heraldische Databank worden gezet uiteraard met toestemming van de aanvrager.
Nadere informatie over het registreren van een familiewapen kunt u vinden op deze website.
NL(Noord-Holland / Zeeland / Zuid-Holland)
Oorlog / Stamboeken Onderofficieren en minderenTot de jaren-1920 werden de dienst-staten van militair personeel bijgehouden in omvangrijke registers: de zogenaamde stamboeken. Een centrale klapper ontbreekt. Wel zijn er aparte klappers per legeronderdeel (regiment, bataljon, eskadron). In de stamboeken zijn over een militair (als regel) de volgende gegevens te vinden: familienaam en voornamen, geboorteplaats en datum, namen van de ouders, laatste woonplaats, signalement en staat van dienst. Een speciaal Infoblad met aanwijzingen hoe te werken in de collectie stamboeken is op de studiezaal of via internet beschikbaar.

Vaste URL: link
Nederland
Openarchieven: doorzoek de genealogische gegevens in Nederlandse archieven'Zoek akten op naam, Zoek personen op naam
Zoek publicaties op titel en auteur
Zoek genealogen in Wie (door)zoekt wie?
Zoek discussies in het Stamboom Forum
Zoek websites op titel en beschrijving

De persoonsvermeldingen komen uit akten (aantal) die beschikbaar zijn gesteld door de volgende 34 archiefinstellingen:
01.Gelders Archief (3.479.702)
02.Drents Archief (2.741.003)
03.Regionaal Archief Tilburg (2.539.696)
04.Regionaal Historisch Centrum Limburg (1.878.233)
05.Erfgoed Leiden en omstreken (1.728.089)
06.Stadsarchief Rotterdam (1.525.975)
07.Historisch Centrum Overijssel (1.445.402)
08.Nationaal Archief (1.433.360)
09.Regionaal Archief Alkmaar (1.200.805)
10.Archief Delft (1.091.569)
11.Historisch Centrum Leeuwarden (681.607)
12.Nationaal Archief / Rijksarchief Zuid-Holland (542.187)
13.Gemeentearchief Tholen (374.317)
14.Archief Eemland (257.188)
15.Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (176.688)
16.Regionaal Archief Nijmegen (170.763)
17.Gemeentearchief Borsele (169.842)
18.Noord-Hollands Archief (152.136)
19.Stadsarchief Enschede (146.714)
20.Gemeentearchief Ede (111.163)
21.Gemeentearchief Hengelo (110.592)
22.Streekarchief Langstraat Heusden Altena (60.504)
23.Stadsarchief Deventer (56.075)
24.Nieuw Land Erfgoedcentrum (23.556)
25.Nederlands Instituut voor Militaire Historie (16.251)
26.Gemeentearchief Wassenaar (15.691)
27.Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (12.858)
28.Brabants Historisch Informatie Centrum (5.455)
29.Zeeuws Archief (2.896)
30.Regionaal Archief Rivierenland (2.211)
31.Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (2.021)
32.Streekarchief Rijnlands Midden (939)
33.Gemeentearchief Goes (819)
34.Gemeentearchief Noord-Beveland (540)
Nederland
Ophemert en ZennewijnenNL(Gelderland)
Oud Geestmerambacht (Noord-Scharwoude) (blad COOG-Blick)Gespit wordt naar bewijzen van eigendom en actes van overdracht van de eilandjes, stukjes land en watertjes, vaarten en sloten. In een centraal computerbestand worden al deze gegevens opgenomen, gecontroleerd, verder bewerkt en nogmaals gecontroleerd. Net zolang tot we er zo goed als zeker van zijn dat de gevens kloppen en in onze boeken en kaarten verwerkt kunnen worden. Na afronding van een bepaald deel volgt publicatie en verschijnt er weer een prachtig uitgevoerd boek. Met heel veel gegevens over de landjes en watertjes. Maar ook over de bebouwing, de bewoners en de eigenaren. Voorzien van vele overzichtelijke kaarten en historische foto''s.
Zo zijn er reeds vijf prachtige boeken verschenen over meer dan vier eeuwen water- en veldnamen in de dorpen Sint Pancras, Koedijk, Warmenhuizen, Oudkarspel en Broek op Langedijk. Alleen van de laatste drie boeken zijn nog exemplaren te koop.
NL(Noord-Holland)
Oud ZelhemNL(Gelderland)
Oudheidk. Ver. en Museum Bleiswijk (Blad: Blesewic)Het veenontginningsdorp Bleiswijk wordt reeds in de 12e eeuw genoemd. Een oorkonde uit 1242 maakt melding van de verkoop van Bleiswijkse veengronden. Volgens informatie uit de 17e eeuw bestond er in de 11e eeuw het slot Kranenburg, gesticht door een Burggraaf uit Leiden. Dit slot is vermoedelijk tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten vernietigd. Er is geen spoor van teruggevonden. In 1267 wordt het bestaan van een kerk in Bleiswijk vermeld. Bleiswijk was toen al een (hoge) Heerlijkheid.NL(Zuid-Holland)
Oudheidkundig Genootschap ‘Oud Quadijck’ (met de Kwadijkers van de 18e eeuw)Oudheidkundig genootschap Oud-Quadyck is opgericht op 24 september 1963; in 2013 zal het vijftig jarig bestaan worden gevierd. De vereniging kreeg koninklijke goedkeuring in 1979. Sinds 1982 heeft Oud-Quadyck een eigen onderkomen. Samen met drie zusterverenigingen in de Zeevang (Historische Vereniging Beets, Historisch Genootschap Oud-Middelye en Historische Vereniging Oosthuizen) maakt Oud-Quadyck deel uit van de Stichting Historisch Zeevang.

Het werkgebied van Oud-Quadyck is het dorp Kwadijk, een van de zeven dorpen in de in 1970 ontstane gemeente gemeente Zeevang in Noord-Holland. Tot die tijd was Kwadijk na de Franse tijd een eigen gemeente.

Kwadijk in de 18e eeuw
Oud-Quadyck heeft een demografisch onderzoek gedaan naar Kwadijkers in de 18e eeuw. Alle bewoners uit die periode zijn hier weergegeven.
NL(Noord-Holland)
Oudheidkundige Vereniging Didam Blad: Didam Oud En Nieuw (DOEN)Op onze website vindt u korte en bondige informatie over de historie van Didam, Loil en Nieuw-Dijk.NL(Gelderland)
Oudheidkundige Vereniging Ermeloo (blad: Van 't Erf van Ermel)Fraaie site van Ermelo. Onder het schoutambt vielen ook Nunspeet en Harderwijk. De site vermeldt ook de registers van naamsaanneming; ze zijn gesorteerd op oude naam (patroniem) én nieuwe ( achter)naamNL(Gelderland)
Oudheidkundige werkgemeenschap Aalten Dinxperlo WischDoelstelling: Het bestuderen van gegevens op het gebied van de streektaal, streekhistorie, folklore, genealogie en archeologie.NL(Gelderland)
Overheidslinks_NLWelkom op Overheidslinks.nl. De website is geheel vernieuwd van vormgeving en er wordt de komende tijd veel inhoud toegevoegd. Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen? Wij stellen het zeer op prijs als u deze stuurt naar info@overheidslinks.nl.Nederland
Parlement & PolitiekU kunt op diverse manieren biografieën opvragen van personen die voorkomen in het biografisch archief i van het Parlementair Documentatie Centrum van de Universiteit Leiden. In het archief bevinden zich beschrijvingen van politici (Tweede en Eerste Kamerleden, ministers, staatssecretarissen, Nederlandse leden Europees Parlement), bestuurders (Commissarissen van de Koningin, topambtenaren), adviseurs (staatsraden), leden van het koninklijk huis uit zowel heden als verleden, alsmede beschrijvingen van de leden van de Bataafse parlementen.

U kunt in het zoekveld de achternaam opgeven van de persoon die u zoekt, of de eerste letters daarvan. Tussenvoegsels moeten daarbij achterwege worden gelaten. Dus 'Vries' in plaats van 'De Vries' en 'Broek' in plaats van 'Van den Broek'. Indien meerdere personen met dezelfde naam worden gevonden, verschijnt een lijst.
Nederland
Parochies VOMMMM: Parochieregisters Ottersum (L) uit 18e en 19e eeuw Op deze pagina kunt u de gegevens raadplegen van een aantal eeuwenoude parochieregisters van Ottersum.

Een werkgroepje dat zich bezig houdt met het in kaart brengen van historisch materiaal in het parochiearchief onder auspiciën van de Stichting tot behoud van cultureel erfgoed in Ottersum heeft hiervoor gezorgd, met bijzondere dank aan Trudy Dinnessen die het allemaal in de computer heeft verwerkt.

Aanwezig: diverse PDF-bestanden waarin alle gegevens van een bepaalde periode zijn terug te lezen:
-Begraafregisters 1780-1849
-Doopregisters 1710-1849
Trouwregisters (met scans) 1780-1799
(maar ook gesorteerd op bruidegom c.q.bruid)
NL(Limburg)
Passagierslijsten en boten NL-Indië, Nw. Guinea en Australië 1945 -1964U treft op deze website scheepslijsten en passagierslijsten aan.
De botenlijsten geeft een overzicht van schepen die in de periode 1945 t/m 1964 burgers en militairen van Nederlands Indie /Nieuw Guinea en Australie naar Nederland hebben gerepatrieerd/geevacueerd.
Buiten de in deze website weergegeven vaarten vanuit Ned.Indie beschik ik ook over namenlijsten en reisverslagen van troepentransporten naar Nederlands Indie.
De passagierslijsten geven een overzicht van de personen die met deze schepen gereisd hebben.
Australië / Indië / Nederland / Nieuw-Zeeland
Poorters in Amsterdam (Poorterboeken)Al in de 13e eeuw werd er in Amsterdam onderscheid gemaakt tussen inwoners en poorters. Als iemand officieel poorter was had hij of zij méér rechten en privileges dan bewoners die geen poorter waren; het hield niet in dat je als niet-poorter illegaal in de stad verbleef.

Voordelen die aan het poorterschap verbonden waren:
-in aanmerking komen voor een bestuurlijke functie
-eigen handel opzetten (tot 1668 was hiervoor het poorterschap benodigd) en/of lid worden van een gilde
-wezen van poorters hadden toegang tot het Burgerweeshuis, in aanzienlijk betere leefomstandigheden dan de overige weeshuizen
-vrijstelling voor tolbetalingen, binnen Holland en enkele gebieden daarbuiten (vanaf het tolprivilege uit 1275)
NL(Noord-Holland)
POPULUS SCALDIS: Nieuwsbrief van het gemeentearchief Schouwen-DuivelandHet Gemeentearchief Schouwen-Duiveland beheert meer dan 750 archieven en verzamelingen met een totale lengte van ca. 3,5 kilometer. In de navolgende overzichten zijn alle archieven en verzamelingen opgenomen. U vindt hierin de naam van het archief, de periode waarop het betrekking heeft en de omvang. Ook is vermeld of er een inventaris of plaatsingslijst voorhanden is, met het nummer van de toegang.

Er zijn twee verschillende overzichten: per archiefvormer en per plaats. Indien u wilt zoeken naar archieven die betrekking hebben op een bepaald onderwerp, dan is het overzicht per archiefvormer de aangewezen ingang. Indien u juist op zoek bent naar archieven die te maken hebben met een bepaalde plek op Schouwen-Duiveland, dan is het aan te bevelen eerst het overzicht per plaats te raadplegen. In het overzicht per plaats is per archief ook de aard van de archiefvormer aangegeven.

Een groot deel van de inventarissen en plaatsingslijsten op onze archieven en verzamelingen is online te raadplegen via ons zoeksysteem Atlantis.
NL(Zeeland)
Prov. best. Archief van Friesland (Anton Musquetier)Sinds 15 Januari 2000 ben ik bezig met het indexeren van het Provinciaal Bestuurlijk Archief (oftewel het Staten Archief) van Friesland 1813-1924. Omdat dit Provinciaal bestuurlijk archief een niet toegankelijk archief is noteer ik daarom alle vondsten (met een korte beschrijving/onderwerp) zonder bron op deze site. Van een vondst kan bij mij een copie worden aangevraagd, waarop tevens de bron is vermeld. In dit archief is iedereen die wat met de Provincie Friesland te doen heeft gehad vermeld, en dat zijn meer dan 130.000 namen van personen die komen uit Nederland, Belgie, Duitsland, Rusland, Noorwegen, Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen Friezen). Wat zit er zoal in dit archief ?. Dat kan zijn: een enkele aantekening , het aanvragen van een vergunning, veel handgeschreven brieven met handtekeningen en volledige belastingdossiers/dwangbevelen, dossiers van procesverbalen, dossiers met alle Gezinshoofden van een dorp, verklaringen van Geneesheren als er weer eens een besmettelijke ziekte was geconstateerd, lijsten van personen die met een paspoort Nederland verlaten in de jaren 1914-1918, dossiers over gezonken schepen, soms met hele inventarislijsten erbij. Ook komen er veel Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Soldaten, Schoolonderwijzers, Militairen, Molenaars enz. in voor. Echt iets voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten dan alleen maar namen en datums. Het resultaat van dat onderzoek vindt u op deze web-site. Verder op deze site: 29.000 foto's van oude documenten van diverse kerkgemeenten. Het betreft dan Doopboeken, Trouwboeken, Lidmatenboeken, Financiële boeken, Correspondentie van de kerkgemeenten Achlum, Ferwerd, Hallum, Herbaijum, Hitzum en in de Stellingwerven: Dantuma-Driesum-Wouterswoude, Donkerbroek en Haule, Makkinga-Elsloo-Langedijke, Olde- en Nijeberkoop, Oosterwolde, Appelscha en Fochteloo, Wolvega, Nijelamer, Nijeholtwolde en Sonnega.NL(Friesland)
Rapporten Centrale Nederlandse Inlichtingendienst 1919 - 1940In de meidagen van 1940 werd het archief vernietigd van de Centrale Inlichtingendienst (C.I.), opgericht in 1919 en een voorloper van organisaties als de huidige Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (de voormalige BVD) en de Militaire Inlichtingen Dienst. De C.I. verzamelde tijdens het Interbellum voortdurend materiaal over (extreem) linkse en rechtse groepen en personen, en volgde hun activiteiten. Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis heeft in het kader van een reconstructie van de C.I.-rapportage in de archieven van de rijksoverheid op nationaal niveau zoveel mogelijk uitgegane rapporten van de C.I. getraceerd.
De documenten zijn gescand, ontsloten op namen van personen, organisaties en locaties (in totaal bijna 50.000) en opgeslagen in een database-systeem. De zo ontstane databank van afbeeldingen gekoppeld aan electronische gegevens wordt op deze website voor onderzoek beschikbaar gesteld. Op wat langere termijn is de publicatie van een boek voorzien, waarin geschiedenis en werkwijze van de C.I. meer in detail worden besproken.
Nederland
RAZ Informatieblad: Oud-rechterlijke-Archieven1. Wat zijn oud-rechterlijke archieven? Dat zijnde archieven die betrekking hebben op de rechtspraak vóór 1811. Tot 1811 werd de rechterlijke organisatie in Nederland gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan rechtskringen en hun bevoegdheden.

Gelderland was vóór het ontstaan van de Republiek aan het eind van de 16 eeuw verdeeld in 4 kwartieren, daarna in 3. Het Kwartier van Zutphen was er één van. De rechtspraak was verdeeld over de steden en vrije heerlijkheden; het platteland was verdeeld in ambten. Het Hof van Gelre en Zutphen was de hoogste rechterlijke instantie in Gelderland.
In dit informatieblad wordt uitsluitend aandacht besteed aan de oud-rechterlijke archieven die betrekking hebben op het werkgebied van het RAZ.
2. Wat voor informatie bieden de oud-rechterlijke archieven?Rechterlijke instellingen van vóór 1811 hadden verschillende competenties. Grofweg zijn de rechtskringen te verdelen in kringen met een lage jurisdictie en kringen met een hoge jurisdictie. Rechtskringen met de hoge jurisdictie hadden de bevoegdheid om misdaden waarop lijf- en onterende straffen stonden te behandelen. Deze competentie, waarbij tot maximaal de doodstraf mocht worden uitgesproken, noemt men de criminele rechtspraak. Rechtskringen die onder de lage jurisdictie vielen, beperkten zich alleen tot de twee andere competenties: de vrijwillige rechtspraak en de civiele rechtspraak.

Criminele rechtspraak: In deze categorie treft men zaken aan waarbij de wetgever uitging van díe gedragingen waarop een straf was gesteld en die ook daadwerkelijk tot een strafproces hebben geleid. Voorwerp van onderzoek was de verdachte in voorarrest. Het onderzoek was erop gericht achter de ware toedracht van het misdrijf te komen. De schriftelijke neerslag van dat onderzoek vindt u in de criminele protocollen, losse akten of registers van 'interrogatiën en attestatiën'. Deze laatste boeken kennen we ook wel onder de naam kondschapboeken. Verder vindt u in deze categorie verbalen van de verhoren en sententieboeken. Onderzoek in deze categorie levert informatie op over bijvoorbeeld diefstal, mishandeling, verkrachting en fraude. De verdachten komen uit de eigen rechtskring, maar ook van daarbuiten. Daarbij valt dan te denken aan dagloners, landlopers en zigeuners.

Civiele rechtspraak, ook wel aangeduid als contentieuze rechtspraak: Bij deze competentie neemt de rechtskring geschillen tussen twee of meerdere partijen in behandeling. Ook de eenvoudige strafzaken die met een boete konden worden afgedaan vallen in deze categorie. Van deze eenvoudige zaken werden geen procesdossiers aangemaakt, in het gunstigste geval zijn er protocolboeken aangelegd. Van de schriftelijke procedure zijn wel vele archiefstukken opgemaakt en bewaard. In de sententieboeken staan de gewezen vonnissen, in de gerichtsboeken is de procesgang opgetekend en in kondschapboeken vindt u getuigenissen en interrogatiën. De vervolging en tenuitvoerlegging van vonnissen en besluiten vindt u in verschillende protocollen als badingboeken, gichtenboeken en akten van panding. Verder is van een groot aantal zaken een afzonderlijk procesdossier opgemaakt. Deze zijn geheel of gedeeltelijk samengesteld uit de hiervoor genoemde protocollen. De onder de civiele jurisdictie vallende zaken zijn bijvoorbeeld schuldkwesties, erfeniskwesties en beledigingen.

Vrijwillige rechtspraak,ook wel aangeduid als voluntaire rechtspraak: Bij deze rechtspraak gaat het om de registratie en afgifte van akten die particulieren op vrijwillige basis aan een gerecht voorlegden of die van haar werden verlangd. Het zijn zaken die we vandaag de dag bij de notaris laten passeren. Daarom wordt deze categorie soms ook aangeduid als "oud-notarieel archief". De soort akten die u bij de vrijwillige rechtszaak aantreft, zijn bijvoorbeeld: borgstellingen, schuldbekentenissen, huwelijkse voorwaarden, (herroeping van) testamenten, vestiging en overdracht van renten, donaties, verkoop en transporten, morgengaven, volmachtstellingen, boedelscheidingen en boedelinventarissen, vidimussen en attestaties de vita. Het is met name deze zeer uitgebreide categorie die veel informatie geeft over onze voorouders, hun bezittingen en doen en laten.

N.B.: Voor de periode ná 1811 wordt wat betreft de criminele en civiele rechtspraak verwezen naar de rechtbankarchieven die bij het Gelders Archief in Arnhem berusten. Voor de vrijwillige rechtspraak wordt verwezen naar de notariële archieven (zie informatieblad Notariële archieven).

NL(Gelderland)
Reestdal Genealogie www.webringreestdal.nl heet u ook dit jaar welkom. Hét adres om de geschiedenis en de genealogische gegevens van het Reestdal te publiceren. Eindelijk ruimte om (oude) foto''''s en ansichtkaarten te plaatsen, en misschien een film van een vliegtocht die wij hebben gehouden boven het Reestdal.

www.webringreestdal.nl staat voor:
-Het bijeenbrengen van alle informatie van dit mooie gebied in het Reestdal, zonder commerciële doeleinden, zonder reclame.
-Iedereen kan meedoen. Mede dankzij bijdragen van andere onderzoekers hebben wij een leuke site met veel informatie kunnen ontwerpen. Dit blijkt niet alleen uit de bezoekersaantallen, maar ook uit de vele dankbetuigingen die wij mochten ontvangen. Dus als U informatie heeft die interessant is voor onze lezers, dan zullen wij die informatie publiceren, en voor een breder publiek toegankelijk maken.
-Op de Webring staan de pagina''''s van de Historische Vereniging De Wijk & Koekange. Ook dit jaar zullen wij de artikelen uit ''''t Olde Karspel, het verenigingsblad van de vereniging, blijven publiceren, en bovendien uitbreiden. Uit oudere nummers van dit blad liggen nog vele artikelen te wachten op publicatie. Natuurlijk kunt U altijd lid worden van deze vereniging; hierdoor steunt U de vereniging en verlicht U het vele werk en onderzoek.
NL(Drenthe)
Regionaal Archief Alkmaar: Verdieping m.b.t. diverse transcriptiesOm oude teksten toegankelijker te maken zijn er transcripties beschikbaar van verschillende archiefbronnen. Het grootste deel van de transcripties is gemaakt door een werkgroep van vrijwilligers, die onder begeleiding van het Regionaal Archief bronnen transcribeert. Daarnaast zijn sommige teksten vervaardigd door eigen medewerkers. Alle transcripties hebben een CC-BY-ND licentie!

-Documentatie rond het Alkmaarsbeleg in 1573
-Diverse Reisbeschrijvingen
-Betreffende de Rechtspraak
-Diverse Resoluties
-Stadsrekeningen Alkmaar uit de 16e eeuw
-Overige Transcripties
NL(Noord-Holland)
Regionaal Archief GorinchemHet regionaal archief archief beheert de archieven en documentaire collecties van de gemeeenten Giessenlanden, Gorinchem en Lingewaal. Daarnaast kan men de archieven van het voormalige Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden komen inzien. Dat gebied loopt van Kinderdijk tot Leerdam en van Gorinchem tot Vianen. NL(Gelderland / Zuid-Holland)
Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg, Noordwijk en Leiderdorp of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken. Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis. Onze Prentverzameling bevat al het beeldmateriaal. Zij bestaat uit foto’s, prenten, tekeningen, plattegronden, prentbriefkaarten en dia’s betreffende Leiden en de andere plaatsen in Rijnland. Deze beeldcollectie bestaat uit ca. 125.000 nummers, die in de studiezaal (digitaal) aangevraagd, bekeken en nabesteld kunnen worden. Een deel van deze collectie vindt u in de Beeldbank op deze site.Daarnaast wordt een kleine Audiovisuele verzameling beheerd (video- en geluidsbanden, films en grammofoonplaten), evenals een Affichecollectie van ruim 10.000 affiches uit de 19e en 20e eeuw.In 2007 heeft het Regionaal Archief Leiden het initiatief genomen om een van haar schatten, de atlas van Blaeu genaamd 'Toonneel des Aerdrycks', digitaal toegankelijk te maken. Dit kostbare historische werk, bestaande uit zes banden, kon vanwege de kwetsbaarheid niet meer aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Het resultaat is een fantastisch digitaal boekwerk. Niet alleen bestemd voor Leiden maar voor heel kaartminnend Nederland en wereldwijd. Hiermee is een prachtig podium gecreëerd waarop dit bijzondere werk wordt geëtaleerd. Voor het eerst wordt de mogelijkheid geboden om letterlijk door alle zes delen van de atlas te bladeren. Dankzij de toepassing van hoge resolutie scantechnologie is het mogelijk moeiteloos tot op het kleinste detail in te zoomen.NL(Zuid-Holland)
Regionaal Archief Rivierenland (Blad: De Drie Steden)Het RAR is een historisch informatie- en documentatiecentrum voor iedereen. Het verzamelt archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie over de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.
Zoekt u naar informatie over uw huis of buurt, over uw voorouders of over een vereniging, bedrijf of maatschappelijke gebeurtenis in de regio? Een grote kans dat u bij het RAR iets kunt vinden. Wilt u oude foto’s of kaarten bekijken, oude kranten lezen of informatie zoeken in boeken en tijdschriften? Het RAR heeft een omvangrijke collectie.
Het meeste is openbaar en de toegang is gratis. U kunt de informatie gebruiken voor persoonlijke documentatie, voor een artikel, boek, lesbrief, werkstuk, expositie of voor jubileumactiviteiten.
De centrale database op deze website bevat een overzicht van onze informatiebronnen. De inhoud van De Drie Steden, het tijdschrift van het RAR met artikelen over regionale geschiedenis, vindt u hier.
NL(Gelderland)
Regionaal Archief Tilburg (met online 600.000 akten uit 21 gemeentes)Wanneer u onze website bezoekt, kunt u in ieder geval rekenen op:
- Basisinformatie met betrekking tot de openingstijden en de bereikbaarheid, producten en diensten waaronder archiefoverzicht en de wijze van levering hiervan.
Wilt u een geboorteakte bekijken of een huwelijksinschrijving? Dat kan. De inschrijvingen in de Doop-, Trouw- en Begraafregisters en de akten van de Burgerlijke Stand, zijn nu digitaal beschikbaar. Vul de velden hieronder in en u kunt digitaal in de registers bladeren en het door u gezochte document inzien en printen. Op de meeste registers is een index aanwezig, die kunt u raadplegen in Zoeken op naam.
NL(Noord-Brabant)
Regionaal Archief West-BrabantOp deze site vindt u informatie over de archieven en de historie van de aangesloten gemeenten:Huidige gemeente == Voormalige gemeente(n) Etten-Leur == Etten-Leur Halderberge == Hoeven, Oud en Nieuw Gastel en Oudenbosch Moerdijk == Fijnaart en Heijningen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Zevenbergen Zundert == Rijsbergen en Zundert  en van het voormalige waterschap Land van Nassau.
Het inzien van bronnen:Wilt u een geboorteakte bekijken of een huwelijksinschrijving? Dat kan. De inschrijvingen in de Doop-, Trouw- en Begraafregisters, de akten van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters zijn nu digitaal online beschikbaar!

Ook is er een beeldbank met foto's uit deze plaatsen.
NL(Noord-Brabant)
Regionaal Archief Westbrabant (Database Personen als BHIC West-N-Brabant)De meest geraadpleegde bronnen voor het genealogisch onderzoek zijn:
• Doop-, Trouw- en Begraafregisters: registratie van dopen, trouwen en begraven opgemaakt door de kerk en/of het plaatselijk bestuur vóór 1811.
• Burgerlijke stand: akten van geboorte, huwelijk en overlijden, opgemaakt door een ambtenaar van de gemeente vanaf 1811.

Uitleg over gebruik:
• Bevolkingsregister: registratie per gezin vanaf ca. 1822.
NL(Noord-Brabant)
Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost UtrechtWerkgebied: Op het kaartje ziet u het gebied van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht binnen de provincie Utrecht. Het omvat de zes gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede. NL(Utrecht)
Regionaal Historisch Centrum EindhovenVan pixel tot perkament. 700 jaar documenten van en over Zuidoost Brabant. Geschiedenis van de Brabantse Kempen en Peel in een rijke collectie archieven en verzamelingen voor onderzoek, onderwijs en algemeen publiek.NL(Noord-Brabant)
Regionaal Historisch Centrum LimburgHet Regionaal Historisch Centrum Limburg, in 2004 opgericht na een fusie van het Rijksarchief in Limburg (RAL) aan de Sint Pieterstraat in Maastricht en Gemeentearchief Maastricht (GAM), is een servicegericht informatiecentrum voor de geschiedenis en cultuur van de provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg is ook de grootste bewaarplaats van overheids- en particuliere archieven in de provincie. In onze depots ligt een schat aan historische bronnen. Wij zijn een openbaar lichaam volgens de Wet op de Gemeenschappelijk Regelingen.NL(Limburg)
Regionaal- en Stadsarchief DordrechtTwaalf gemeenten in de regio hebben hun archief ondergebracht bij het Regionaal Archief Dordrecht. Hierdoor kunt u bij ons ook onderzoek doen naar de geschiedenis van Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen en Zwijndrecht.

Het Regionaal Archief Dordrecht, Dordrechts Museum, Huis Van Gijn en Het Hof van Nederland vormen één organisatie voor archief, geschiedenis, kunst van de stad Dordrecht. De collectie tonen we op de website, in vaste presentaties, wisseltentoonstellingen en in de openbare ruimte.

Behalve overheidsarchieven beheert het Regionaal Archief Dordrecht ook particuliere archieven en collecties van personen en instellingen. Het Regionaal Archief Dordrecht vindt het belangrijk deze te bewaren, omdat zij een aanvulling vormen op de overheidsarchieven of omdat ze aspecten in de samenleving belichten die in die archieven niet of nauwelijks aan bod komen. Het Regionaal Archief Dordrecht bewaart uw geschiedenis. Daarom houdt het zich aanbevolen voor aanvullingen op de collectie. Bent u actief geweest in het Dordtse of regionale verenigingsleven? Heeft u een eigen bedrijf gehad in Dordrecht of de regio? Of heeft u misschien afbeeldingen van Dordrecht en/of de regio verzameld of zelf gemaakt? Neem dan contact met ons op.

Genealogische bronnen
Op zoek naar uw voorouders? Bij het Regionaal Archief Dordrecht kunt u veel genealogische bronnen van Dordrecht en de regiogemeenten raadplegen om uw stamboom compleet te maken. Nog niet openbare akten van de burgerlijke stand en de persoonskaarten bevinden zich op het gemeentehuis van de desbetreffende gemeente. De lijst die u online kunt raadplegen ( link ) geeft een overzicht van wat we hebben. De nummers voorafgaand aan de omschrijvingen verwijzen naar het archiefnummer. Bijna alle genealogische bronnen zijn digitaal beschikbaar, zodat genealogische onderzoek nog eenvoudiger wordt. Voor genealogisch onderzoek kunt u ook in de studiezaal terecht.
NL(Zuid-Holland)
Regionaalarchief ZutphenHet Regionaal Archief Zutphen (voorheen Stads- en Streekarchief Zutphen) bewaart en beheert de archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen.Voor familieonderzoek (genealogie of stamboomonderzoek) kunt u terecht in de studiezaal van het Regionaal Archief Zutphen. Daar vindt u talloze bronnen die leiden naar uw voorouders. De bronnen zijn beschikbaar door middel van fotokopieën of microfiches van het origineel of door middel van transcripties. NL(Gelderland)
Reisgids Indonesïe (periode 1942-1949) voor Indïe-gangersDeze website ondersteunt de Reisgids Indonesië. Oorlogsplekken 1942-1949. De gids maakt u wegwijs in de oorlogsjaren, van de Japanse bezetting van Nederlands Indië tot de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Een zoektocht naar de sporen van dit verleden: interneringskampen, begraafplaatsen, musea, monumenten en andere plekken van herinnering meer over de reisgids

Via deze website wordt de informatie in de gids actueel gehouden en worden objecten ontsloten waarvoor in de gids geen plaats was. Bezoekers van de site kunnen nieuwe of gewijzigde informatie aandragen. Informatie van praktische aard, actuele en/of van historische aard. Op deze manier helpen reizigers reizigers en kan een databank van onschatbare waarde groeien. U kunt hier uw opmerkingen, correcties en aanvullingen kwijt.
Indië / Nederland
Resources for Genealogists and Family HistoriansThe National Archives offers insight into the lives of people, their families and our history. Because the records at the National Archives come from every branch of the Federal government, almost all Americans can find themselves, their ancestors, or their community in the archives. Knowing how a person interacted with the government is key to a successful search.Nederland / Verenigde Staten
RG Online (Germanico di Roma)Deutsches Historisches Institut in Rom
Met o.a. Akten uit de Vaticaanse Archieven m.b.t. Westerwolde en de fam. Addinga en Ripperda
NL(Groningen)
RHC Limburg: DSM-foto-collectie online beschikbaarNagenoeg vanaf de oprichting van de Staatsmijnen, en met name de bouw van de eerste Staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen, zijn sinds 1904 foto’s gemaakt door een onbekende fotograaf. Niet lang hierna komt fotograaf P. Stutz in beeld. Deze fotograaf was gevestigd in de Helmstraat te Maastricht, en in Breda. Hij legde met name de voortgang van de aanleg van Staatsmijn Wilhelmina vast. In de loop der tijd maakten verschillende fotografen uit de streek foto’s van de vooruitgang van de bouw van de verschillende Staatsmijnen in Hoensbroek, Rumpen-Brunssum en Geleen. Gust Rheingans uit Heerlen maakte in de jaren twintig veel foto’s van het boven- en ondergrondse bedrijf van de Staatsmijnen Wilhelmina en Hendrik. Later, in de jaren dertig, komt fotograaf Werner Mantz uit Maastricht in beeld. Hij maakte in 1938 op bijna alle locaties van de Staatsmijnen in Limburg bijzonder mooie foto’s. Ook de bekende fotograaf Hub Leufkens heeft foto’s gemaakt van de mijnbedrijven. De voortgang van de bouw van het Stikstofbindingsbedrijf te Geleen werd op de voet gevolgd door fotograaf J. Maesen uit Elsloo.NL(Limburg)
RHC Rijnstreek: Scans notariaat van vóór 1811De archieven van de notarissen zijn enorm populair bij de genealoog en historisch onderzoeker. Wat dat betreft zal de digitalisering van deze bron naar verwachting enthousiast worden ontvangen.
De scans zijn te vinden onder de knop "Archieven" (link) op de site bij het notarieel archief van de desbetreffende plaats. Voor zover geïndiceerd zijn de akten ook via de indexen benaderbaar, maar dat is niet altijd het geval. Eerder werden overigens op dezelfde manier al stukken uit de oud-rechterlijke archieven van de gemeenten Woerden en Montfoort beschikbaar gesteld. In het geval van het notariaat zijn de gemaakte scans vrucht van de samenwerking van het RHC met FamilySearch. De originele akten zijn nog wel op de studiezaal in te zien, maar er worden geen kopieën meer uit verstrekt.
De scans betreffen de volgende inventarisnummers:
Notariaat Bodegraven, inv. 880-893, 895
Notariaat Cabauw, inv. 672-673
Notariaat Lopik, inv. 1111-1112
Notariaat Montfoort, inv. 1445-1469, 1471-1476, 1484
Notariaat Oudewater, inv. 1877-2000
Notariaat Reeuwijk, inv. 6956-6964
Notariaat Woerden, inv. 8496-8768, 8775
Notariaat Kamerik, inv. 931-938
Notariaat IJsselstein, inv. 2836-2837, 2840, 2842, 2875-2876
Notariaat Zevender, inv. 3104-3105
NL(Zuid-Holland)
RHC Zuid-oost Utrecht (met 12 kranten vanaf 1865)Het RHC Zuidoost Utrecht beheert lokale en regionale collecties kranten vanaf 1870. Deze zijn, mede dankzij een subsidie van de provincie Utrecht, gedigitaliseerd en volledig doorzoekbaar gemaakt met behulp van indexering door tekstherkenning.
In 2014 zijn ook de krantencollecties van de gemeente Vianen vanaf 1855 verworven. Deze zijn nog niet digitaal beschikbaar, maar wel op microfiche en papier op de studiezaal van het RHC in Wijk bij Duurstede te raadplegen.
Ook voor de meest recente papieren jaargangen van enkele kranten kunt u op de studiezaal terecht.
NL(Utrecht)
RHCe, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (de BHIC voor (Zuid-Oost-N-Brabant)Op deze site kunt u zoeken in de belangrijkste bronnen voor stamboomonderzoek bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Dit zijn de registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters. Komt u in de periode vóór 1811, dan kunt u zoeken in de Doop-, Trouw- en Begraafregisters. U kunt zoeken via de index of bladeren door aktes. Het gaat om het gebied rond Eindhoven en Helmond. In deze bronnen zijn vooral jaartallen te vinden. Deze hebt u nodig om verder te kunnen zoeken naar aanvullende informatie. Ze vormen als het ware de kapstok waaraan u verdere gegevens over de gevonden personen kunt ophangen. Om deze te vinden, zult u onderzoek moeten doen in andere bronnen, zoals archieven van schepenbanken, notarissen, kadaster. Hiervoor verwijzen wij u naar link
NL(Noord-Brabant)
Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van UtrechtDe Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht was een kloosterorde die sinds 1231 in Utrecht zetelt. Zij richtte zich oorspronkelijk vooral op de geestelijke vorming van de eigen leden, en ontwikkelde zich tot een charitatief vermogensfonds. Het vermogen wordt voor een belangrijk deel gevormd door in de loop der eeuwen verkregen agrarisch grondbezit.
In het verleden had de RDO Balije van Utrecht bezittingen - zogenaamde commanderijen - in diverse gebieden in Nederland. Deze voormalige commanderijen bevinden zich in de betreffende gemeenten en hun omliggende regio's. De RDO Balije van Utrecht richt zich met de financiële hulpverlening specifiek op deze gebieden.

De RDO Balije van Utrecht bewaart en beheert haar waardevol cultuurhistorisch erfgoed, waaronder het archief. Dit archief geldt als een van de fraaiste middeleeuwse archieven van Nederland, waarvan de oudste stukken dateren uit het begin van de 13e eeuw.

Het archief is online te raadplegen via link. Daarnaast bezit de RDO een unieke serie portretten van alle Landcommandeurs van de Balije van Utrecht, de zogenaamde kwartierstaten en een bijzondere collectie middeleeuwse munten.
Duitsland / Nederland
Rijckheyt - Centrum voor Regionale Geschiedenis, HeerlenRijckheyt is het centrum waar de historische archieven en collecties van de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal worden beheerd en beschikbaar gesteld. Het cultuur-historisch erfgoed, ons collectieve publiek geheugen, is daarmee beschikbaar op één centrale plaats. Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis heeft de volgende betekenis:

Rijckheyt is middelnederlands voor "schat, schatkamer".
Rijckheyt staat voor de verscheidenheid aan bronnen in onze depots.
Rijckheyt staat voor de samenwerkingsverbanden die er zijn met gemeenten en andere culturele instellingen.
Rijckheyt staat ook voor de verrijking met historische kennis die klanten/bezoekers bij ons opdoen en in de vorm van onderzoeken en publicaties weer teruggeeft aan mensen in de samenleving.
NL(Limburg)
Ritzema van Ikema: Het nageslacht van Jacob Sijbolts en Geertruid Cornelis (100 pg)Enkele Ommelander Geslachten uit Warffum (Groningen)
Het nageslacht van Jacob Sijbolts en Geertruid Cornelis.
NL(Groningen)
Rolboeken Arrondisementen FrieslandIn deze database vindt u gegevens over personen die als gedaagde zijn verschenen voor de arrondisementsrechtbanken van Heerenveen, Leeuwarden of Sneek. Deze database is nog in opbouw maar omdat inmiddels alle rollenboeken en indices zijn gedigitaliseerd kan ook worden gezocht in die rollenboeken waarvan de beeld-gegevens nog niet in de database zijn ingevoerd.NL(Friesland)
Rooynet: Het digitaal geheugen van de gemeente VenrayOp RooyNet vindt u cultuur-historische foto's, films, geluiden en documenten. Deze zijn door de deelnemende organisaties verzameld, gedigitaliseerd en via RooyNet toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. 
Sinds kort presenteert het Gemeentearchief Venray de genealogische en andere historische informatie via de website van RooyNet.
Via het menu-item Zoeken of via het zoekvenster, kunt u verschillende databases op RooyNet raadplegen. Daarnaast kunt u via de deelnemerspagina's in de collectie van een deelnemer zoeken.

Voor hulp: zie de help link
NL(Limburg)
Rotterdam in de 2e wereldoorlogInventarissen, foto's, films, kranten, etc. over Rotterdam in de 2e wereldoorlog uit de collecties van het gemeentearchiefNL(Zuid-Holland)
SailinglettersHet project Sailing Letters wil de bekendheid van de brieven en documenten vergroten en ze toegankelijk maken voor onderzoekers.
Eeuwenlang zijn de brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en hun familieleden, de scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en kwitanties bewaard in het archief van The National Archives in Londen. The National Archives (TNA) in Kew (Londen) bewaart het archief van het High Court of Admiralty. In dit omvangrijke archief zitten ongeveer 38.000 in het Nederlands geschreven brieven en documenten. Dat is een deel van de buit die Engelse kapers in de zeventiende en achttiende eeuw veroverden op Nederlandse schepen. Eeuwenlang zijn ze bewaard op stoffige zolders en in donkere kelders van het High Court of Admiralty in Londen, zonder dat iemand naar deze unieke verzameling documenten omkeek. Sommige brieven zijn tot op de dag van vandaag niet geopend en gelezen.
Nederland
Selected Resources Housed in Heritage Hall - Immigration MichiganLinks to digital formats of a few collections in Heritage Hall. To learn of all the records are stored in Heritage Hall use the Hekman Library web catalog at the Hekman Library website. Nederland / Verenigde Staten
Seventeenth-Century Persons Who Lived in Holland and North AmericaWithin these pages you will find articles on many persons from Holland and the neighboring countries near it. Many of these people came to the North American colonies in the 1600''s, or had family members who did. Interesting information we would like to share here may include family and genealogical data on persons living on both sides of the Atlantic, and sometimes in Brazil or even in places in Europe before they moved to Holland! We have various kinds of information, including their skills, interests and occupations, their business and mercantile activities, voyages they made, the places where they lived, people they knew, their personal interests, and some of the challenges and events they encountered during their lifetimes.Duitsland / Nederland / Verenigde Staten
Short Title Catalogue Netherlands - Bibliografie tot 1800De STCN is de retrospectieve nationale bibliografie van Nederland voor de periode 1540-1800; ook opgenomen zijn summiere beschrijvingen van Nederlandse (post-)incunabelen. Het STCN-bestand bevat ruim 190.000 titels en meer dan 500.000 exemplaren van in Nederland gedrukte boeken (ongeacht de taal) en buiten Nederland gedrukte Nederlandstalige boeken (Belgische uitgezonderd). De STCN (voltooid juni 2009) is samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek op basis van belangrijke collecties in binnen- en buitenland.Nederland
Sociaal Historisch Centrum LimburgHet SHCL is een studie- en documentatiecentrum voor de geschiedenis van (Nederlands) Limburg. Het SHCL herbergt archieven en documentatie, een bibliotheek en een wetenschappelijke onderzoeksafdeling. Wij zijn uitgever van historische publicaties en verzorgen ook educatieve activiteiten. NL(Limburg)
Spoorwegarchieven NederlandSpoorwegmaatschappijen van 1832 tot 1937
In hun archieven vindt u gegevens over de aanleg van spoorwegen, tramwegen, besluitvorming, aanbesteden van werken, bestekken, financiële gegevens, notulen, correspondentie en informatie over liquidatie. De belangrijkste spoorwegmaatschappijen waarvan u de archieven kunt raadplegen, zijn:
*Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (MESS)
*Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM)
*Nederlandsche Centraal-Spoorwegmaatschappij (NCS)
*Nederlandsche Rhijn-Spoorwegmaatschappij (NRS)
Nederland
St. Erfskip Terpdoarpen Noord-Friesland'Stichting Erfskip Terpdoarpen' werd begin 2004 opgericht met -kort samengevat- als doel het verzamelen, rubriceren en publiceren van genealogieën alsmede streekhistorische wetens- en bezienswaardigheden uit de gemeente Ferwerderadeel, daarmee het verleden zichtbaar makend in het heden waarbij een breed publiek in staat gesteld wordt om kennis te nemen van de beschikbare informatie.
De gemeente Ferwerderadeel ligt in het noorden van Friesland en wordt begrensd door de Waddenzee en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Tietjerksteradeel, Leeuwarderadeel en Het Bildt. Het gemeentehuis bevindt zich in Ferwerd terwijl de overige dorpen zijn: Blija, Hogebeintum, Hallum, Marrum, Wanswerd, Genum, Janum, Jislum, Lichtaard, Reitsum en Birdaard. Om misverstanden te voorkomen dient opgemerkt te worden dat Janum en Birdaard voor de gemeentelijk herindeling van 1984 deel uit maakten van de gemeente Dantumadeel. De gemeente bestaat uit kleigrond en heeft landbouw als belangrijkste activiteit. In de grotere dorpen (Ferwerd, Hallum, Marrum en Birdaard) kent men ook industrie als belangrijke bron van inkomsten. De gemeente heeft ca. 9.000 inwoners.

NL(Friesland)
St. fam. Blokhuis; begonnen in BunschotenDe Stichting beschikt over een uitgebreid archief waarin diverse familiestukken voorkomen. De stukken zijn systematisch gerangschikt en weergegeven in het boek “Inventaris van het archief 1591 tot en met 1991 “.
Het archief is ook -op afspraak- te bezoeken. Wanneer u geinteresseerd bent in een bezoek aan het archief kunt u contact opnemen met onze archivaris Dirk BLokhuis .......

Verder zijn wij altijd geinteresserd in familiestukken zoals dagboeken, brieven, schilderijen, sculpturen, etc. Heeft u familiestukken die waard zijn om voor het nageslacht bewaard te blijven en zou u die aan de stichting willen afstaan, neem dan contact op met onze archivaris.

U kunt ook artikelen of uitgaven bestellen door overmaking van het bedrag op de vermelde ING-rekening.
NL(Gelderland)
St. Heemkunde Markelo (met veel gegevens!)De Stichting heeft in haar archief o.a. 30.000 foto's, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Beschrijving van de geschiedenis van de dorpskern. Er wordt per pand een beschrijving gegeven van gebouwen en bewoners. Daarnaast worden diverse andere onderwerpen behandeld zoals o.a.: de tichelwerken, de kerk, veldwachters, toerisme, zuivelfabriek, weeffabriek, leenstelsel, onderwijs, ondergronds verzet, predikanten en de geschiedenis van de landbouw(zie ook de database)

Enkele Markelose families:
Een familieboek met de "stambomen" van de Markelose families Stoelhorst, Zwiers, Ikkink, Meengs, Meyer, Berendsen, Sanderman, Leunk, Nijkamp, Altena (deels), Hondeveld, Krabbenbos, Ebbekink en Knopers (deels). Van dit boek, omvattende bijna 400 pagina's, zijn nog enkele exemplaren ad. 10 euro per stuk verkrijgbaar.
NL(Overijssel)
St. Mommerskwartier TilburgStichting Mommerskwartier bestaat uit drie instellingen:
-TextielMuseum
-Regionaal Archief Tilburg
-Stadsmuseum Tilburg (met als vestigingen: Vincents Tekenlokaal en Peerke Donders Paviljoen)

Deze drie instellingen geven het Tilburgse verleden een toekomst. In de drie instellingen van de stichting wordt levend erfgoed geproduceerd, door makers en door onderzoekers. De stichting heeft de ambitie om een dienende en betrokken instelling te zijn voor de partners: onderwijs, gemeenten, bedrijfsleven, ontwerpers, onderzoekers en bezoekers. De stichting is in 2006 ontstaan door een verzelfstandiging vanuit de gemeente Tilburg.
NL(Noord-Brabant)
Stadsarchief 's-Hertogenbosch - ook digitaal onlineIn het Digitaal Archief kunt u in allerlei bestanden naar specifieke informatie zoeken. Door op een van de links te klikken kunt u of eerst nadere informatie over de desbetreffende bestanden krijgen, of rechtstreeks in het bestand gaan zoeken.
Via de website van het Stadsarchief ’s-Hertogenbosch wordt ook toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Het stadsarchief heeft geen zeggenschap over deze websites en/of informatiebronnen en kan dus niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of informatiebronnen.
NL(Noord-Brabant)
Stadsarchief Amsterdam30452: Archief van S. Hart: (gedeeltelijke) toegang op de notariële archieven:
A.I. Bosma, Handleiding op de collectie Simon Hart voor de raadpleging, het maken en rubriceren van regesten uit notariële en andere archieven van Amsterdam. Typescript. Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam 1980 2 delen
1. Inleiding. Lijst van benamingen van notariële akten met een korte verklaring van de inhoud. Enige voorbeelden van regesten uit notariële akten. Het aangeven van trefwoorden. Hoofdgroep aardrijkskundige namen. Hoofdgroep beroepen: een overzicht van de r...

2.Trefwoorden beroepen: een register van trefwoorden, met verwijzing naar de rubrieken, subrubrieken en deelrubrieken, zoals deze onder de hoofdgroep beroepen worden gegeven. Trefwoorden zaken: een register van trefwoorden, met verwijzing naar de rubriek...
NL(Noord-Holland)
Stadsarchief Amsterdam - Inventaris 30452 van S. HartInventarisnummer 30452: Archief van S. Hart: (gedeeltelijke) toegang op de notariële archieven. (evt.PDF printversie)

479 bestanden
1-2A.I. Bosma, Handleiding op de collectie Simon Hart voor de raadpleging, het maken en rubriceren van regesten uit notariële en andere archieven van Amsterdam. Typescript. Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam19802 delen

58.934 bestanden
-Regesten van akten in de Amsterdamse notariële archieven en enige andere bronnen. 1578 - ca. 1800

50.428 bestanden
2.1Collectie Hart', 'H' of 'hoofdsysteem'. Regesten geordend op trefwoord. 1578 - 1700, 1711 - ca. 1800
Akten betreffende Portugese joden in de periode 1591-1639 zie rubriek 2.2.4

8.506 bestanden
2.2'Collectie Simon', 'S' of 'Studenten'. Regesten geordend op trefwoord. 1701-1710.
Zonder persoonsnamen. Per beroep en per bevolkingsgroep (onder Zaken) wel alfabetisch op persoonsnaam geordende fiches.
NL(Noord-Holland)
Stadsarchief Breda (Database Personen als in BHIC Breda (Nbr.)Genealogisch onderzoek begint het beste in de familiekring. Wat is in eigen bezit, bijvoorbeeld een huwelijksboekje van ouders, krantenberichten over geboorte, huwelijk, overlijden, behalen van diploma’s? Ook oudere familieleden hebben vaak aanvullende informatie over bepaalde personen. Raadpleeg ook de archieven van de gemeente waar een familie(lid) woonde. Belangrijke genealogische bronnen als het Bevolkingsregister zijn openbaar en vrij in te kijken tot ongeveer 1938. Gegevens uit andere bronnen moeten de periode hierna overbruggen.

Verhuisde een familielid naar een andere gemeente, dan betekent dit verder zoeken in de archieven van die gemeente. Toegangen op de belangrijke genealogische bronnen staan vaak al op de websites van de archiefdiensten van gemeenten en Rijk, soms al gekoppeld aan een scan van het originele document. Al heel wat genealogen onderzochten en publiceerden genealogieën van families in boeken, tijdschriften of plaatsten deze op internet. Het is zeker handig om te kijken of er iets voor een nieuw onderzoek bij zit.

Belangrijke genealogische bronnen (te raadplegen via digitale stamboom van het Stadsarchief Breda):
Doop-, trouw-, en begraafboeken (tot 1811)
Burgerlijke Stand (vanaf 1811)
Bevolkingsregister (vanaf 1850)
NL(Noord-Brabant)
Stadsarchief Breda - ook online in te zien!Het Stadsarchief Breda zorgt sinds 1862 voor het collectieve geheugen van stad en land van Breda. Het Stadsarchief beheert acht strekkende kilometer archief, 1000 meter boeken en tijdschriften, meer dan 400.000 foto's, negatieven, tekeningen en prenten, inclusief film, video, en geluid, bijvoorbeeld 78-toerenplaten. Een groot deel hiervan is digitaal beschikbaar en via de site overzichtelijk gerangschikt. Surfend over de diverse pagina's komt u een schat aan informatie tegen in tekst en beeld. De site is constant in beweging en wordt steeds verder uitgebreid.NL(Noord-Brabant)
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB)Het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek zijn gevestigd in monumentale kloosterpanden, waaronder het Buiskensklooster. Al in de veertiende eeuw leefden er volgelingen van Geert Grote en zijn Moderne Devotie. Om u kennis te laten maken met deze panden en de bijzondere collecties die zich er bevinden, bieden wij in samenwerking met de VVV Deventer georganiseerde groepsrondleidingen aan.
De Stichting IJssellandschap werd opgericht in 1986, toen de landerijentak van de Verenigde Gestichten samengevoegd werd met de Dienst Landerijen van de gemeente. De Verenigde Gestichten waren verantwoordelijk voor het beheer van hun erven en landgoederen en die van de Stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis. De Dienst Landerijen was dat voor het beheer van de erven en landerijen in het bezit van de gemeente Deventer. SAB bewaarde al de eeuwenoude archieven van de Verenigde Gestichten. Het oudste stuk dateert van 1267. Ook het archief van het Burgerweeshuis (dat begint in 1560) ligt bij SAB. Met de komst van het archief van de Stichting IJssellandschap wordt een gat gedicht in de gemeentelijke archiefvorming.
NL(Overijssel)
Stadsarchief Enschede/Lonneker (ook Rechterlijk Archief ! )Stadsarchief Enschede beschikt over archieven en collecties waarin u als geïnteresseerde veel informatie kunt vinden. Denk hierbij aan bronnen op genealogisch gebied waarmee u op zoek kunt gaan naar uw familiegeschiedenis. Of archieven op bestuurlijk gebied: u kunt daarmee een beeld krijgen van de gemeenten Enschede en Lonneker en haar bestuur. Daarnaast beschikt Stadsarchief Enschede over archieven van particulieren en bedrijven die een belangrijke rol gespeeld hebben en die de stad en haar ommeland kleur hebben gegeven.

Zoeken in het Rechterlijk Archief
Het archief van het Richterambt Enschede over de periode 1597-1811 is toegankelijk via indices die door vrijwilligers van het stadsarchief zijn opgesteld. Deze indices zijn onderaan deze pagina via de aangeboden links digitaal beschikbaar. Daarnaast is een deel van het archief doorzoekbaar in het digitale archief via de volgende LINK. Ook vindt u daar digitale exemplaren van de originele documenten.

NL(Overijssel)
Stadsarchief gemeente Sittard-GeleenMomenteel is het alfabetisch en systematisch Archievenoverzicht te raadplegen, hetgeen U een totaaloverzicht biedt van alle archieven en collecties die het Stadsarchief in beheer heeft. Maar wij willen U erop attenderen dat het nog niet volledig en volmaakt is en dat het waar nodig nog aangevuld en vervolmaakt zal worden met nadere thans nog ontbrekende gegevens zoals omvang, aanduiding periode, raadpleegbaarheid, openbaarheid e.d. Al onze bestaande analoge inventarissen en toegangen zullen worden gedigitaliseerd. Beschikbare digitale inventarissen en toegangen zullen de komende maanden worden geconverteerd en gekoppeld aan het archievenoverzicht, zodat ook deze voor U raadpleegbaar worden en ze op elk willekeurig woord, trefwoord of naam doorzocht kunnen worden. Verder zal het nieuwe archiefbeheerssysteem de komende jaren gebruikt worden om de nog te bewerken archieven en collecties te inventariseren, die overigens wel al in het archievenoverzicht zijn opgenomen. Ons streven is U optimaal van dienst te kunnen zijn, zowel in de studiezaal als digitaal!!NL(Limburg)
Stadsarchief Oss (Nbr.)Het Stadsarchief Oss is een nieuwe gemeentelijke instelling, die de regionale geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk wil maken. Dit gebeurt niet alleen door het beschikbaar stellen van archiefbronnen, maar ook door kleine tentoonstellingen, activiteiten en educatieve projecten. Het Stadsarchief maakt deel uit van Museum Jan Cunen.
De kern van de collectie bestaat uit archieven, beeldmateriaal, documentatie en objecten die in de loop der tijd door Museum Jan Cunen zijn verzameld. Deze collectie is aangevuld met archieven en collecties van onder meer het Brabants Historisch Informatie Centrum en Unilever. Er zijn twee studiezalen; een voor algemeen onderzoek en een voor stamboomonderzoek.
NL(Noord-Brabant)
Stadsarchief RotterdamHet Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam en enkele omliggende gemeenten. Onze bijzonder rijke collectie omvat honderdduizenden prenten, foto's, films, kaarten, geluidsopnames en meer dan 20 kilometer papieren archiefstukken. Steeds meer informatie wordt alleen in digitale vorm bewaard. Hiervoor bouwen we een zogeheten elektronisch-depot.
Het Stadsarchief Rotterdam is een van de oudste en een van de grootste archieven van het land. Ons oudste stuk stamt uit 1201, het jongste stuk is de krant van gisteren.

De vele bezoekers op de locatie en via internet ondersteunen we in hun onderzoek naar bijvoorbeeld de familiestamboom of bouwdossier. Ook bij wetenschappelijke of andere actuele vragen waarvoor een archief van wezenlijk belang is, helpen we graag.
NL(Zuid-Holland)
Stadsarchief VlaardingenISIS is een databestand waarin u kunt zoeken naar vermeldingen van personen in de talrijke bronnen van het Vlaardings Stadsarchief. U tikt een naam in en ISIS vertelt u in welke bronnen die naam voorkomt. U kunt ook andere zoektermen gebruiken of combinaties daarvan uitproberen. Via de knop 'Bronnen' kunt u zien wat er al in ISIS zit. Een druk op de knop 'Nieuw' geeft een overzicht van nieuwe bronnen en de bronnen die we in de volgende update verwachten toe te voegen.
NL(Zuid-Holland)
Stadtarchiv Emden Von Generationen für GenerationenDas Stadtarchiv Emden hat die Aufgabe, die Geschichte der Stadt Emden und des Emder Raumes zu erforschen und zu dokumentieren. Es verwahrt das Archivgut der Stadt und stellt es Interessenten für eine Auswertung zur Verfügung. Es handelt sich räumlich und hinsichtlich der Bestände um eines der größten Kommunalarchive in Niedersachsen. In der Überlieferung der Quellen für das 16. bis 18. Jahrhundert bietet das Stadtarchiv Emden eine unvergleichbare Überlieferungsdichte.
Innerhalb des umfangreichen Gesamtbestands existieren mehrere Einzelinventare unterschiedlicher Provinenz. Diese heterogene Zusammensetzung hat ihre Ursache in mehreren Eingemeindungen seit dem 19. Jahrhundert. Andere Bestände des Archivs entstanden durch Sammlungen oder aber durch Stiftungen und Nachlässe von Familien, Firmen und Privatpersonen.
Das Stadtarchiv Emden umfaßt gegenwärtig ca. 1.600 lfd. Meter Archivgut aus der Zeit vom 15. bis zum 20. Jahrhundert.

In Pergament- und Papierurkunden, Handschriften, Inkunabeln, Akten, Amtsbüchern, Karten und Plänen sowie einer umfangreichen Bibliothek wird homogen und weitgehend lückenlos die Geschichte der älteren und jüngeren städtischen und bürgerschaftlichen Gremien und Organe (Bürgermeister und Rat, Vierziger, Kämmerei mit allen Sparten der Finanz- und Zollverwaltung, frühe Fachbehörden und spätere Ämter) dokumentiert.
Archive, die in ihrer Vollständigkeit, Breite und Dichte alle Bereiche der politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, kirchlichen und sozialen Geschichte ihrer Kommune dokumentieren, sind selten, und das Stadtarchiv Emden stellt in seiner komplexen Überlieferung eine dieser seltenen Ausnahmen dar.
Duitsland / Nederland
Stambomen.net - Genealogie Duits - Archief HulpdienstWelkom bij de Archief Hulpdienst.
Er zijn vele genealogen die helaas door tijdgebrek, ziekte, reistijd of anderen oorzaken, niet in staat zijn om archieven te bezoeken. Hier vindt u een lijst met personen die zich beschikbaar stellen om in de archieven waar zij komen, voor u een dienst te bewijzen. Het ligt aan de persoon wat hij/zij wil doen voor u. Dit kan het maken van een fotokopie zijn, een zoekopdracht of iets dergelijks zijn. Het is deze personen ook vrij om er iets voor te vragen, maar vaak zijn dit enkel kopiekosten en porto-kosten. Deze website bemiddelt niet in deze afspraken!
Nederland
Startpagina archieven - Alle archieven op een rijtjeStartpagina met veel links naar archieven in Nederland, Europa en andere werelddelen. Ook links rond het archiveren.Nederland / Wereld
Startpagina van historische krantenarchievenVeel links in binnen- en buitenland naar historische kranten-archieven.
Wereldwijd worden dagelijks tienduizenden pagina's van eeuwenoude kranten met zorg ingescand en gedigitaliseerd. De oude edities staan in veel gevallen online, zijn doorzoekbaar en toegankelijk voor publiek. De oudste kranten dateren uit de zeventiende eeuw. Op deze startpagina wordt u uitgenodigd een bezoek aan het verleden te brengen.
Nederland / Wereld
SteenwijkerlandVolkstellingregister Steenwijk 1748NL(Drenthe)
Stichting 'Westfriese families' (met namenregister)Door middel van deze site willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten van deze stichting. U kunt hier onder andere de inhoudsopgaven vinden van alle verschenen Kwartaalbladen.
Van alle Kwartaalbladen staan inmiddels de namenregisters online, hierin kan gezocht worden met een zoekmachine.

Niet-leden kunnen ter kennismaking een proefnummer van een Kwartaalblad aanvragen, zie Bestellen, (u betaalt alleen de porto).
NL(Noord-Holland)
Stichting Archief Well e.o.De belangstelling voor genealogie is ook in Well merkbaar groeiende en steeds meer mensen gaan zich erin verdiepen. Voor deze hobby zijn contacten onmisbaar. Archief Well beschikt, naast een groot aantal bidprentjes, over enkele DTB (doop, trouw en begrafenis) boeken, die u naast het u bekende trouwboekje en de archieven (bv. het gemeentearchief Bergen) al een eind op weg kunnen helpen.
Voor verder zoekwerk kan het Archief Well meerdere tips geven.
Wilt u on-line familie onderzoek doen, kijk dan eens onder weblinks naar de diverse genealogie-sites. Deze kunnen u wellicht verder helpen.
NL(Limburg)
Stichting Bolswards HistorieWij nodigen u graag uit om via deze site kennis te nemen van de vele facetten waar de Stichting zich voor inzet. Ook het bekijken van het beeldmateriaal onder Archieven bevelen wij u zeker aan. Dit beeldmateriaal is samengesteld door de Werkgroep Archieven.
-Een verzoek aan mensen, die spullen van dierbaren moeten opruimen: a.u.b. denk aan onze werkgroep wanneer u schijnbaar waardeloze spullen moet ruimen.

Oudheidkamer Bolsward
De oudheidkamer is ondergebracht in het stadhuis van Bolsward. De verzameling laat de historie zien van Bolsward. Bijzonder daarin zijn de zilveren voorwerpen van de hand van Bolswarder zilversmeden, in Bolsward geslagen munten en het in de 18e eeuw vervaardigde aardewerk.
NL(Friesland)
Stichting Edwina van Heek (Enschede)Alleen homepage met adres.NL(Overijssel)
Stichting FriedocFries documentatiecentrum voor genealogie en geschiedenis.

U kunt hier zoeken naar (1) een bepaalde familienaam of (2) naar de familienamen die in een bepaalde titel voorkomen. De meeste boeken zijn aanwezig in de bibliotheek van Tresoar. U krijgt bij het zoekresultaat een directe link naar de catalogus.

•Boeken met een eigen index geven meestal een verwijzing naar de bladzijdenummers.
•Er wordt nog voortdurend gewerkt aan de invoer, het resultaat is dus nog niet compleet!
NL(Friesland)
Stichting Heemkunde Markelo (met veel historische info)De doelstelling van de Stichting is kennis te vergaren over de geschiedenis van Markelo alsmede het op schrift stellen en uitdragen van deze kennis aan allen die hiervoor belangstelling hebben en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Vooruitlopend op een nog te maken officiële Canon voor Markelo en voor Hof van Twente, zijn een serie geschiedenisverhalen betreffende Markelo hieronder opgesomd. Tezamen vormen ze een canon-achtige serie over verschillende aspecten van de geschiedenis van Markelo.
NL(Overijssel)
Stichting Historisch Charlois (Rotterdam)De stichting heeft ten doel de belangstelling voor de historie van de deelgemeente Charlois te vergroten en te activeren, alsmede het bewaken en bevorderen van de instandhouding van monumenten.NL(Zuid-Holland)
Stichting Historische sociëteit Enschede-Lonneker ('n Sliepsteen)De boerderijcommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker heeft de boerderijen al beschreven in de Esmarke (deel 1), Broekheurne, Rutbeek en Usselo (deel 2).
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan deel 3: het gebied tussen de Haaksbergerstraat en de oude spoorlijn naar Haaksbergen.In ruim 200 pagina’s, met veel foto’s, staan van alle boerderijen in dit gebied de belangrijkste gegevens, bouwgeschiedenis en bewoners.
Dit keer met een extra CD met alle gegevens van het huisplaatsenregister van 1830-1940, gerangschikt op huis; genealogen zullen er van smullen. Ook interessant omdat de knechten, meiden en huurders vaak worden vermeld.
NL(Overijssel)
Stichting Oud Sassenheim (Blad: De Aschpotter)De beeldbank bezit een grote hoeveelheid foto’s, die in de loop der jaren door de Stichting Oud Sassenheim zijn verzameld, onder meer door giften en nalatenschappen van particulieren.
De beeldbank is verdeeld in meerdere albums zoals hier onder aangegeven. Door op het album van u keuze te klikken komt u in het gewenste album.

Het doel van de verschillende werkgroepen is om de voorkomende werkzaamheden goed te kunnen inventariseren en te verdelen. Bovendien wordt gestreefd naar het bundelen van gespecialiseerde kennis te of het verkrijgen daarvan. Vanuit gezamenlijke interesse willen we de werkzaamheden met plezier uitvoeren. Eenieder kan zich bij een van werkgroepen aanmelden als vrijwilliger of voor inlichtingen.
NL(Zuid-Holland)
Stichting Oud-Nijkerk en Museum NijkerkAl vanaf 1968 verzamelen we de bijzondere verhalen en onderwerpen van Nijkerk. Ook verrichten we onderzoek en publiceren we artikelen. Veel van de resultaten zijn te vinden via de onderstaande pagina’s.
-Topstukken en -verhalen
-Nijkerkse Canon
-Kenniscentrum
-Collectie Gelderland
NL(Gelderland)
Stichting Raamsdonks HistorieStichting Raamsdonks Historie houdt zich bezig met de studie
van de eigen woonomgeving in de breedste zin van het woord.
Zij wil die studie bevorderen door het verzamelen en archiveren van
oude foto’s en materialen specifiek van het dorp Raamsdonk,
en de resultaten ervan uitdragen door publicaties, lezingen, tentoonstellingen enz.
U kunt ons daarbij helpen, door spullen die u van ons dorp hebt,
aan de stichting in bruikleen af te staan.
NL(Noord-Brabant)
Stichting Veers Erfgoed (Raamsdonkveer)Rietsteeg, Theodorusschool, Aantje Sloef; namen die u vast bekend in de oren klinken. Maar voor hoelang nog? Om de geschiedenis van Raamsdonksveer voor de toekomst veilig te stellen, werd op 22 juni 2001 stichting Veers Erfgoed opgericht. Veers Erfgoed verzamelt en beheert alles wat met de cultuur van Raamsdonksveer te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan foto’s, filmmateriaal, verhalen, oude brieven, dagboeken, ansichtkaarten. Maar ook verenigingsarchieven, vlaggen, vaandels, oude instrumenten en gereedschappen behoren inmiddels tot het archief. Veers Erfgoed is ’t geheugen van Raamsdonksveer. We vinden het natuurlijk heel belangrijk dat iedereen dit materiaal kan bekijken. Vandaar dat wekelijks ongeveer 40 vrijwilligers ervoor zorgen dat ‘het geheugen van Raamsdonksveer’ meer en meer gevuld wordt en alle kostbare informatie behouden blijft voor de toekomst.NL(Noord-Brabant)
Streekarchief Bommelerwaard (nu overgegaan naarDit archief is overgegaan naar link in Tiel. De Bommelerwaard bestaat sinds 1 januari 1999 uit twee gemeenten: Zaltbommel en Maasdriel. Het is de laatste bestuurlijke verandering in de Bommelerwaard sinds de instelling van deze vorm van lokaal bestuur in 1810. Sinds 1810 heeft de Bommelerwaard zes gemeentelijke herindelingen meegemaakt. De veranderingen kunt u volgen aan de hand van de kaartjes op de site. Via die kaartjes kunt u informatie oproepen over de (voormalige) gemeenten, zoals de kernen die ertoe behoorden, het inwoneraantal, het gemeentewapen, de namen van de burgemeester(s) enzovoorts.NL(Gelderland)
Streekarchief Eiland IJsselmondeVan alle relevante stukken over het eiland IJsselmonde en de mensen die op het eiland hebben geleefd, worden de gegevens zoveel mogelijk vastgelegd. Hoewel het Streekarchief eigenlijk meer een historische databank genoemd kan worden, bezit het archief een grote schat aan gegevens zoals:
•vele genealogieën, stamreeksen en kwartierstaten.
•een bibliotheek met een grote collectie genealogische boeken als ook over het eiland IJsselmonde
•een database, door ons ‘de zoekmachine’ genoemd, waarin men de gegevens uit ca. 250.000 akten van de Burgerlijke Stand van de voormalige en huidige gemeenten op IJsselmonde kan raadplegen.
•Doop- ,Trouw- en Begraafregisters van de voormalige en huidige gemeenten op het eiland IJsselmonde.
•Oude gebruiksvoorwerpen uit het boerenleven.
•DTB-registers van bijna heel Nederland in boekvorm.
•Een uitgebreide fotocollectie van het eiland IJsselmonde.

NIEUW:Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan maakte het Streekarchief haar eerste digitale uitgave: Een DVD met het Oud Notarieel Archief van IJsselmonde (1661-1811). Naast alle gedigitaliseerde akten uit bovenstaande inventarissen bevat de DVD ook een overzicht in Excel met de namen van personen en plaatsen die in de akten voorkomen met een directe verwijzing naar de desbetreffende bladzijde/akte waar de naam is vermeld.
De DVD kost € 17,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Donateurs kunnen de DVD verkrijgen voor € 12,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Voor meer informatie over de DVD of als u de DVD wilt bestellen kunt u een email sturen via het contactformulier op de website.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Gooi-en VechtstreekWelkom op de website GooienVechtHistorisch.nl, een initiatief van de drie archiefdiensten van Hilversum, Naarden en Weesp. De site voor kennismaking met en onderzoek naar de geschiedenis van het Gooi en de Vechtstreek.NL(Noord-Holland)
Streekarchief Heusden en Altena (incl. online bevolkingsregisters 1810-1940)Het Streekarchief heeft alle bevolkingsregisters uit het Land van Heusden en Altena gedigitaliseerd. Deze scans beslaan de periode 1810-1940 en kunnen nu via onze website worden geraadpleegd.
Het Streekarchief Land van Heusden en Altena bewaart en beheert de archieven van de gemeenten Aalburg, Heusden, Werkendam en Woudrichem en van veel kerken, verenigingen, bedrijven, waterschappen, families en personen uit de regio. In totaal gaat het om meer dan twee kilometer archief, uit de periode van de middeleeuwen tot nu. Daarnaast beschikt het Streekarchief over een uitgebreide bibliotheek, met vrijwel alle voor de streek relevante literatuur, en een omvangrijke collectie bidprentjes, historische foto''s, filmmateriaal, prenten en kaarten. In het archievenoverzicht op deze site kunt u zien welke archieven en collecties het Streekarchief beheert
NL(Noord-Brabant)
Streekarchief Midden-Holland te GoudaStreekarchief Midden-Holland bewaart de archieven van de volgende gemeenten:
-Gouda
-Krimpen aan den IJssel
-Krimpenerwaard (Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist)
-Waddinxveen (Broek c.a., Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen)
-Zuidplas (Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle)
-Omgevingsdienst Midden-Holland (voorheen Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland)

Naast gemeentearchieven beheert Streekarchief Midden-Holland ook de overgebrachte rijksarchieven uit de bovenstaande gemeenten, zoals de rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken.

Bovendien is het streekarchief in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.

In het zoekbestand "Genealogie" vindt u onder meer de akten van de burgerlijke stand, de doop-, trouw- en begraafboeken, bevolkingsregisters, fiscale en oud-rechterlijke bronnen.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Rijnlands MiddenHet Streekarchief Rijnlands Midden bewaart de archieven van de gemeenten:
Alphen aan den Rijn (Aarlanderveen, Alphen, Benthorn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Hoogeveen in Rijnland, Koudekerk (aan den Rijn), Oudshoorn, Rijnwoude, Zwammerdam, Zuidwijk)
Nieuwkoop (Achttienhoven, Nieuwkoop en Noorden, Nieuwveen, Ter Aar, Vrijhoeven, Zevenhoven)
Kaag en Braassem (Alkemade, Hoogmade, Jacobswoude, Kalslagen, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Vrije en Lage Boekhorst, Woubrugge)
Naast gemeentearchieven beheert het Streekarchief Rijnlands Midden ook de overgebrachte rijksarchieven uit de bovenstaande gemeenten, zoals de rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. Bovendien is het streekarchief in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.
Ook wordt er een zo volledig mogelijke bibliotheek bijgehouden van boeken, tijdschriften en andere publicaties die betrekking hebben op de regio.
Daarnaast kunt u diverse bijzondere verzamelingen raadplegen, zoals een uitgebreide collectie foto's en prentbriefkaarten, kaarten en plattegronden, een collectie met mooie affiches en een aantal regionale kranten.
Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn familie, huis of buurt in deze regio kan terecht in de studiezaal. Alle boeken, archiefstukken, etcetera zijn gratis in te zien.  
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief RijnstreekOp zoek naar informatie over vroeger? Streekarchief Rijnstreek is hét historisch informatiecentrum voor de huidige gemeenten Woerden, Bodegraven, Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Reeuwijk, en werkt bovendien voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Onze documentatie en de vaak eeuwenoude archieven die het Streekarchief bewaart, bevatten een schat aan informatie over de streek en de mensen die er leefden.
Er kan gezocht worden in:
-Archieven
-Indexen
-Bouwvergunningen
-Foto's en kaarten
-Kranten
-Bibliotheek
-Lokale historie
-Streekgenoten

Recent toegevoegd:
-Inventaris gemeentearchief Willeskop 1816-1988
-Polderarchieven van Jaarsveld
-Kranten weer op website
-Digitalisering oud-rechterlijk archief Woerden en Montfoort
NL(Utrecht / Zuid-Holland)
Streekarchief Voorne-Putten: Zoeken in de diverse collectiesHet Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt zodoende de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, zoals dat van kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families. Bovendien is er een uitgebreide collectie foto’s en documentatie aanwezig, zodat het Streekarchief de aangewezen plek is voor iedereen met vragen over de lokale geschiedenis.

-Archievendatabase (bijna 2 miljoen)
-Bibliotheek (7.500 boeken en tijdschriften)
-Kranten (53.000 pagina's)
-Notariële akten (97.000)
-Beeldbank (47.000)
-Personendatabase (ruim 1 miljoen)
-Scans: 456 registers uit Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne enz.
-Historische films (620 stuks)
-Lokale geschiedenis
-Schatkamer
-Open Data (560 datasets)

Plaatsnamen
-Brielle, Heenvliet, Geervliet, Nieuwenhoorn, Biert, Abbenbroek, Hellevoetsluis, Rozenburg, Vierpolders, Rockanje, Spijkenisse, Simonshaven, Zwartewaal, Hekelingen, Oostvoorne, Rozenburg
NL(Zuid-Holland)
Streekarchivariaat De Liemers en DoesburgHet StreekArchivariaat de Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Angerlo, Didam, Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Wehl, Westervoort en Zevenaar. Klik op een plaats op de onderstaande kaart voor meer informatie over de archieven in die plaats.

NL(Gelderland)
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe w.o. Oud Rechterlijk Archief HarderwijkIn de vijf gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek) die deelnemen aan het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe kunt u gratis onderzoek komen doen in de archieven en collecties die er beheerd worden.
Nieuw: Oud Rechterlijk Archief Harderwijk: Vrijwillige rechtspraak.
30 Recognitieboeken (inv.nr. 129 t/m 158) zijn gefotografeerd en op internet te zien (periode 1453 - 1811)
De vrijwillige rechtspraak of voluntaire zaken betreft aangelegenheden die men tegenwoordig bij de notaris afhandelt. Aangezien er voor 1811 niet overal notarissen in Nederland waren, o.a. in Gelderland, ging men naar de plaatselijke rechterlijke ambtenaar voor dergelijke aangelegenheden.
Welke zaken kunnen we in de protocollen betreffende de vrijwillige rechtspraak zoal aantreffen. Te denken valt aan:
&#9702;overdrachten (transporten)
&#9702;verpandingen
&#9702;bezwaringen (hypotheken)
&#9702;testamenten
&#9702;huwelijksvoorwaarden
&#9702;boedelinventarissen
&#9702;boedelscheidingen
Soms zitten de akten m.b.t. vrijwillige zaken tussen de akten m.b.t. de civiele zaken. In dat geval wordt dat in de inleiding van de inventaris aangegeven.
NL(Gelderland)
Streekarchivariaat NW-Veluwe (Belgenkampen 1914-1918)Gemeenten: Elburg-Ermelo-Harderwijl-Nunspeet-Oldebroek.
Extra: Bevolkingsregister Elburg deel 6 en 7
(=vluchtelingen en vreemdelingen)met vele namen uit België:
Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Datum: Deel: Bladzij:

Toelichting: Belgische vluchtelingen 1914-1918:
De hevige gevechten, maar vooral verwoestingen en moordpartijen door het Duitse leger deden duizenden Belgen op de vlucht slaan. Naarmate het Duitse leger verder richting Frankrijk oprukte zwol hun aantal tot ongekende proporties. In oktober, na de val van Antwerpen, hadden bijna twee miljoen Belgen een veilig heenkomen gezocht in het buitenland. Hiervan vond een miljoen voor korte of langere tijd een veilig onderdak in Nederland. Met name na de val van Antwerpen werd ons land overspoeld met vluchtelingen, zowel burgers als militairen.
De eerste duizenden vluchtelingen uit de regio rond Luik werden in de grensstreek van Limburg opgevangen door inderhaast opgerichte particuliere comités. Zij werden eerst opgevangen bij mensen thuis, later in kerken, fabrieken en scholen. Spoedig nam de vluchtelingenstroom uit België toe tot vele tienduizenden per dag en schoot de opvang door particulieren tekort. De overheid moest bijspringen. Vluchtelingen werden nu ook ondergebracht in leegstaande kazernes en in haastig opgezette tentenkampen, niet alleen in het grensgebied maar vooral ook dieper ons land in. Veel Belgische vluchtelingen kwamen op de Veluwe terecht. Burgervluchtelingen werden hier in eerste instantie opgevangen in het legerkamp te Oldebroek bij 't Harde. Zij werden spoedig overgeplaatst naar een speciaal voor hen op de heide gebouwd kamp, vluchtoord Nunspeet. Dit was een compleet houten dorp met slaapbarakken, eetzalen, scholen, kerk, theater, polikliniek en crèches voor 7.000 vluchtelingen, maar wel achter prikkeldraad. Ook bij Ede en bij Uden verrezen dergelijke houten dorpen waarin Belgische vluchtelingen onder beperkte bewegingsvrijheid werden ondergebracht.
België / NL(Gelderland)
Streekmuseum Hoeksche Waard - Genealogie & StreekhistorieHet Streekmuseum Hoeksche Waard is van een grote genealogische betekenis. In de leeszaal staan inmiddels meer dan 3 miljoen microfiches met familie-gegevens. Ook links naar diverse streekgenealogieen van de Hoekse WaardNL(Zuid-Holland)
Studiegroep Genealogie WestlandNL(Zuid-Holland)
Suriname 1599 - 1975De geschiedenis van de kolonie Suriname begint in het midden van de 18e eeuw. In 1770 verwierf de stad Amsterdam de aandelen in de kolonie Suriname uit particulier bezit. Daarmee kreeg het een meerderheidsbelang in dit overzeese wingewest. Ambtenaren, militairen, zendelingen, reizigers en wetenschappers doen verslag van hun verblijf in de kolonie en geven zo een beeld van de Nieuwe Wereld. Er verschijnen kaarten, boeken en plaatwerken over het gebied.
Deze collectie bevat kaarten, foto's, plaatwerken, gedrukte werken etcetera tot 1975, het jaar van Suriname's onafhankelijkheid.
Aan de collectie zijn verschillende pamfletachtige publicaties toegevoegd die het proces van Surinaamse zelfstandigwording begeleiden. Ook zijn toegevoegd vele Surinaamse uitgaven die door hun beperkte verspreiding moeilijk te vinden zijn.
De collectie bevat titels die vanaf de 17e eeuw over Suriname zijn verschenen. Reisverslagen bijvoorbeeld en plantershandboeken. De eerste woordenlijsten en beschrijvingen van land en volk. Natuurlijk een grote collectie kaarten. Er wordt veel informatie geboden over Suriname in de vorm van geschiedkundige, politieke, economische en rechtskundige verhandelingen.
Nederland / Suriname
SWite of the Netherlands Association of South Florida (Dutchclub)Zoals in de meeste gevallen in het bestaan van een gestructureerde organisatie (als we daarvan mogen spreken in het geval van de N.A.S.F.), was het ‘in den beginne’ bijna een toevallige samenloop van omstandigheden. Het begon allemaal onofficieel onder het genot van een kopje koffie. Hoe kan het ook anders, toch? Dit was ongeveer in 1977, waarbij een paar Nederlandse dames bij elkaar kwamen en voor het eerst het idee op tafel brachten om een clubje te beginnen. Er wordt in die tijd al een ledenlijst samengesteld met meer dan 250 namen van families. Er blijkt dus echt wel een Nederlandse gemeenschap en behoefte te zijn aan een social gebeuren dat de Nederlandse cultuur en mensen met elkaar en andere culturen in contact brengt.

Het was gewoon een gezellig idee en van het een kwam het ander. Het jaar erop werd er voor het eerst een Koninginnedag Bal georganiseerd, een echt ‘black-tie’ evenement. Het heeft toen nog 2 jaar geduurd voor het eerste officiële bestuur zitting nam. Het is dan 1980 en dat betekent dat de N.A.S.F. reeds meer dan 30 jaar bestaat.
Nederland / Verenigde Staten
Tanap Tamil Nadu Archives (VOC-records)Gateway to the documents of the Dutch East India Company (VOC) 1602-1795. Note: this database provides descriptions of VOC documents, not their images.
Save your search results in your personal work folder, print them or download them to your own computer.
Please, refer to Help for information about the contents and the use of this database. This Database of VOC Documents aims to give easy access to all VOC archives in the world together.

The VOC documents contain data on e.g. people, language, landscape, fauna, flora, culture, religion, tradition, society, authorities, politics, commodities, technique, climate, agriculture, law, ownership of land, family relations, war, fishery, education, transport, economy, industry and trade in the regions of the VOC establishments, sometimes even on a village level. The VOC documents are kept in India, Indonesia, Malaysia, the Netherlands, South Africa, Sri Lanka and the United Kingdom.
Indië / Nederland
TANAP: Towards a New Age of Partnership•Primary finding aids:
These are summaries of all voc objects (bundles and volumes) which the researcher can use to request the desired documents: the so-called archival inventory. Without an inventory, the voc archives are an enormous mountain of paper with which no researcher or archivist can work. A finding aid consists at minimum of a unique serial number, a title, and an indication of the period for every separate voc object. The best inventories group descriptions in such a way that the researcher can see the origin of the archival documents (for example, which department, establishment, or commission) and the structure of the organization. The contents of the documents are also described in somewhat more detail, and there are instructions on how to best search through the mass of archival material.

•Secondary finding aids:
These are not limited to the formal side of the voc object (number, title, year), but explore the contents of the archival documents.
Azië / Indië / Nederland / Nederlandse Antillen
The American Jewish Joint Distribution CommitteeThe JDC Archives documents the relief, rescue and rehabilitation activities of the organization, from its inception in 1914 to the present. The collection includes 3 miles of text documents, over 100,000 photographs, 6000 books, and over 1500 audiovisual materials including 200 oral histories.

Our database currently includes 500,000 names found in our historic documents and client lists, with more being added regularly.

Lists in the Names Database. Below is a description of the lists currently searchable in the Names Database. As this is an ongoing effort, the inventory of lists available to the public continues to grow, with more names and documents being added periodically.
Nederland / Verenigde Staten
The Christian Reformed Church Periodical IndexThis database was created and is currently maintained by Hekman Library staff and volunteers from around North America. The CRCPI is an index to periodicals which are official publications of the Christian Reformed Church or its institutions, or periodicals which have a significant number of contributors who are affiliated with the CRC or its institutions.
The Advanced Search screen lets you construct more complex search statements. Each search string entered in a Search for: box uses a single index. Up to three search strings in three indexes can be combined using the Boolean operators AND and OR. You may also choose how you would like your results sorted: by article author, title, the journal in which the article appears, and the year the article was written.
Nederland / Verenigde Staten
the Nusantara: Treasures from the the 17th and 18th VOC archive sign in search This website offers access to thousands of unresearched documents about the history of the Nusantara and its connections to the world at large during the seventeenth and eighteenth centuries. This website also gives access to some older book publications of the former ‘Landsarchief’, beginning with the published Daily Journals of Batavia Castle (1624-1682).
During the seventeenth and eighteenth centuries, the Indonesian archipelago became more and more intertwined with global developments. The pre-colonial world of the Nusantara was at the centre of the intra-Asian trading networks. The outward looking attitude of the Nusantara’s maritime entrepreneurs and tradesmen shaped the character of its people. Intensive interactions between the people of so many islands and regions gave them a sense of common identity.
Indië / Nederland
The Ships List (to Canada, USA, Australia, South-Africa)TheShipsList website, online since August 1999, will help you find your ancestors on ships'' passenger lists.We also have immigration reports, newspaper records, shipwreck information, ship pictures, ship descriptions, shipping-line fleet lists and more; as well as hundreds of passenger lists to Canada, USA, Australia and even some for South Africa. Be sure to check the ''special projects,'' listed below.
We have over 3,500 totally free access web-pages with new databases added regularly (see the links below between the big arrows).
To make best use of your visit, use the Navigation-bars (buttons and text) which are on the top of every page, to help you find your way around.
Australië / Canada / Nederland / Verenigde Staten / Zuid-Afrika
The World Archives Project - Ancestry.comHelp us keep the world’s stories alive.
For centuries, key moments in our stories have been captured on fragile paper. These records are often all that’s left of ancestors’ lives. Sadly, many of the world’s historical records are disappearing faster than we can archive them on our own.
The World Archives Project lets anyone from the genealogy community help bring FREE historical record collections to the public. Contributors become the first to see new collections as they type in information that creates searchable record indexes.
Nederland / Verenigde Staten
Toen Leidschendam-VoorburgToen Leidschendam-Voorburg is het historisch informatiepunt voor iedereen die meer wil weten over de geschiedenis van Leidschendam, Voorburg en Stompwijk. In Toen Leidschendam-Voorburg werken Bibliotheek Leidschendam-Voorburg, Stadsmuseum Leidschendam-Voorburg en het Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg samen.

NL(Zuid-Holland)
Tolregisters van de Sont (1497 - 1857)De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. Ze zijn (met hiaten in de eerste decennia) bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857, toen de tol werd opgeheven. Vanaf 1574 is de serie vrijwel compleet.
De STR worden bewaard in het Deense Nationaal Archief (Rigsarkivet) in Kopenhagen.
De STR bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten. Van elke doorvaart noteerden de ambtenaren van de Tolkamer in Helsingor in principe de volgende gegevens:
de datum
de naam van de schipper
de woonplaats van de schipper
de haven van vertrek
de haven van bestemming (vanaf het midden van de jaren 1660)
de samenstelling van de lading
de tol

De STR zijn een belangrijke bron voor het onderzoek naar handel, transport, productie en consumptie in Europa, en bovendien naar het leven van de schippers ter koopvaardij. Zij behoren tot de belangrijkste seriële bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Nederland en Europa. Een groot deel van het geoderentransport binnen Europa verliep via de Sont. De STR bevat gegevens over die uitwisseling voor een periode van meer dan drieënhalve eeuw. Er is geen andere bron voor de Europese handelsvaart die een zo lange periode beslaat.
Denemarken / Nederland
TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig CentrumFraaie site met uitgebreide informatie over Friezen en FrieslandNL(Friesland)
Tresoar: Stamboek van den Frieschen adelDe volgende digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (u kunt kiezen uit afbeeldingen of een lijst).

Zoeken op het Stamboek geeft de volgende URL: link
Dat levert 878 pagina's Adel op als PDF.
NL(Friesland)
Universiteits-bibliotheek Leiden (met index en databases)De UBL bezit een zeer omvangrijke collectie wetenschappelijke informatie, zowel op papier als in digitale vorm. Daarnaast biedt zij toegang tot bijzondere collecties van internationale allure. Tot die bijzondere collecties behoren middeleeuwse handschriften, archieven, oude drukken, kaarten, prenten, tekeningen en foto''s, zowel afkomstig uit de Westerse wereld als uit het Midden-Oosten en Azië.Azië / Nederland
Upstalsboom für historische Personenforschung in Ostfriesland e. V.Zweck der Upstalsboom-Gesellschaft (UG) ist die Förderung der wissenschaftlichen Erforschung von Personen, Familien, Geschlechtern und sozialer Schichten aus dem Raume Ostfriesland nebst seinen Nachbargebieten und deren Bezug zur allgemeinen Geschichte und Kultur.
Die UG hat ihren Namen nach dem Upstalsboom, einem Hügel nahe bei Rahe, etwa 3,5 Kilometer westlich von Aurich. Dieser war ursprünglich ein wahrscheinlich frühmittelalterlicher Grabhügel, ist aber besonders bekannt als mittelalterlicher Versammlungsort der Abgeordneten der friesischen Seelande. Hier wurde eine Art Thing abgehalten, urkundlich belegt für die Zeit zwischen 1216 und 1327 mit offenbar längerer Vorgeschichte. Der Begriff Upstalsboom ist daher den meisten Ostfriesen geläufig. Der Upstalsboom als Bild ist Bestandteil des 1678 der Ostfriesischen Landschaft durch Kaiser Leopold I. verliehenen Wappens.

Grabsteine-Ostfriesland.de bietet Fotos von Grabsteinen auf Friedhöfen in Ostfriesland als Hilfsmittel für die Ahnenforschung (Genealogie). Mit der Suche lassen sich Grabsteine durch die Eingabe eines Namens oder Ortes finden.
Der Punkt Friedhöfe bietet eine Liste der erfassten Friedhöfe. Nach einem Klick auf den Namen werden alle Einträge dieses Friedhofes angezeigt. Die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege wurden mit „Soldat“ bezeichnet.
Duitsland / Nederland
Upstalsboom-Gesellschaft für historische Forschung in OstfrieslandZweck der Upstalsboom-Gesellschaft (UG) ist die Förderung der wissenschaftlichen Erforschung von Personen, Familien, Geschlechtern und sozialer Schichten aus dem Raume Ostfriesland nebst seinen Nachbargebieten und deren Bezug zur allgemeinen Geschichte und Kultur.

''Veröffentlichungen''
-Ostfrieslands Ortssippenbücher (OSB)
-Ostfriesische Familienkunde (OFK)
-Ostfriesische Familiendaten (OFD)
-Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde (QuF)
-Beihefte zu den Quellen und Forschungen
Ostfriesische Ahnenlisten (OAL)

Die UG hat ihren Namen nach dem Upstalsboom, einem Hügel nahe bei Rahe, etwa 3,5 Kilometer westlich von Aurich. Dieser war ursprünglich ein wahrscheinlich frühmittelalterlicher Grabhügel, ist aber besonders bekannt als mittelalterlicher Versammlungsort der Abgeordneten der friesischen Seelande. Hier wurde eine Art Thing abgehalten, urkundlich belegt für die Zeit zwischen 1216 und 1327 mit offenbar längerer Vorgeschichte. Der Begriff Upstalsboom ist daher den meisten Ostfriesen geläufig. Der Upstalsboom als Bild ist Bestandteil des 1678 der Ostfriesischen Landschaft durch Kaiser Leopold I. verliehenen Wappens.
Duitsland / Nederland
Utrechts archiefnetHet Utrechts Archiefnet biedt u een overzicht van alle archieven en collecties (ca. 3000 in totaal) die door de archiefinstellingen in de provincie Utrecht worden beheerd. Deze bestanden zijn toegankelijk gemaakt door middel van inventarissen. Een groot aantal van die inventarissen (op dit moment ca. 1200 met meer dan 500.000 beschrijvingen) kan hier digitaal worden doorzocht. Van archieven en collecties waarvan nog geen (digitale) toegang beschikbaar is, vindt u alleen een korte beschrijving van de voornaamste kenmerken op macroniveau, zoals naam, periode, omvang, beschikbare toegangen.NL(Utrecht)
Uw Stamboom OnlinePubliceer uw stamboom via ons op internet: Snel, Overzichtelijk, Makkelijk, Plus website. Met 469 websites waarin ruim 790.000 personen.Nederland
Van Nederland naar Australië Emigranten 1946 - 1991Na de Tweede Wereldoorlog neemt het aantal Nederlandse emigranten naar Australië sterk toe. De slechte economische vooruitzichten in Nederland op dat moment vormen voor veel inwoners een belangrijk motief om elders een toekomst op te bouwen.Vanaf 1946 houden de Nederlandse consulaten in Australië een uitgebreide registratie bij van Nederlandse emigranten ofwel nieuwe Australiërs van Nederlandse afkomst. De emigratiekaarten laten zien hoe de consulaten de emigranten helpen bij het veroveren van een plek in hun nieuwe vaderland. Daarmee geven de kaarten ook zicht op evenzovele persoonlijke geschiedenissen. Vaak heel summier, soms uitgebreid.In maart 2006 heeft het Ministerie van Buitenlandse Zaken het archief Emigratiekaarten Australië aan het Nationaal Archief overgedragen.Op deze website zijn een aantal gegevens van de emigratiekaarten beschikbaar gesteld in een database. Zo kan de bezoeker van de website op zoek naar emigranten van wie de naam in de database is opgenomen. De zoektocht levert in veel gevallen ook de naam van het schip op of de vliegtuigmaatschappij waarmee de reis naar Australië is ondernomen.Het doel van de website is om emigranten en hun familie in Nederland en Australië te ondersteunen en stimuleren bij het zoeken van hun 'roots'. De achtergrondinformatie en de namen in de database dienen als ingang, vertrekpunt en inspiratiebron voor verder historisch onderzoek van de eigen geschiedenis.Australië / Nederland
Van Papier naar Digitaal - Bronnen raadplegenVan Papier Naar Digitaal geeft via het beschikbaar stellen van webruimte een extra impuls aan het online zetten van genealogische bronnen betreffende Nederland en België. Archiefbezoekers kunnen zelf vrij eenvoudig bijdragen aan de uitbreiding van het beeldmateriaal. De ervaring leert dat op deze wijze beschikbaar gesteld materiaal zeer waardevol is voor onderzoekers die niet, of beperkt, in staat zijn om archiefmateriaal ter plaatse te kunnen bestuderen.
Via de provinciale pagina''s in het menu wordt simpelweg gezocht naar de voor de onderzoeker interessante plaatsen welke momenteel via Van Papier Naar Digitaal beschikbaar zijn.
Nederland
Ver. Historisch Sneek en Omgeving (van veenterp tot waterpoortstad)NL(Friesland)
Vereniging 'Noitdorpsche Historiën'Nootdorp heeft al meer dan zeven eeuwen, soms bewogen, historie achter zich. Het Gemeente Bestuur van Nootdorp heeft in 1966 en 1990 de geschiedenis van Nootdorp nader laten beschrijven en dit is vastgelegd in de 'Kroniek van Nootdorp'.
De in 2001 opgerichte Vereniging 'Noitdorpsche Historiën' is een vervolg hierop en heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en die van Nootdorp in het bijzonder.
NL(Zuid-Holland)
Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. (Blad: De Stelling)In Het Historisch Informatiepunt (HIP), ondergebracht in de Openbare Bibliotheek in Wolvega heeft de vereniging de mogelijkheid belangstellenden kennis te laten maken met informatie over Weststellingwerf op historisch, archeologisch en genealogisch gebied. In het HIP is ondergebracht:
• alle informatie over de eigen streek voor zover de bibliotheek die in huis heeft
• een computer die kosteloos toegang biedt tot bepaalde digitale informatiebronnen die onder andere gericht zijn op genealogisch onderzoek, zoals WieWasWie, AlleDrenten, Tresoar
• informatie over cursussen en andere activiteiten op het historische vlak
• regelmatig wisselende kleine exposities over verschillende historische onderwerpen
• de presentatie van oud beeldmateriaal over Weststellingwerf en omstreken.
De Vereniging beschikt ook over een archief vol met historische documenten. Een aantal leden is afgelopen jaren intensief bezig geweest te registreren wat in het archief opgeslagen ligt. We zullen voor de bezoekers hier een lijst beschikbaar stellen met een aantal basisgegevens. Om deze stukken in te zien zal men een afspraak met de archief-commissie moeten maken.
In de bibliotheek konden bezoekers altijd de documentatiemappen inzien. Binnenkort beginnen we met het digitaliseren van deze mappen en kan iedereen ze online (in PDF formaat) inzien.
Het gaat hier vaak om informatie die nergens anders te vinden is.
NL(Drenthe / Friesland)
Vereniging Jan van Hout - Vrienden van het Leidse ArchiefEen bloeiend archief is van belang voor allen die, als Jan van Hout in zijn tijd, de geschiedenis en de cultuur van Leiden en omstreken een warm hart toedragen. Zo werd de vereniging Jan van Hout opgericht om het Regionaal Archief Leiden te steunen met het publiceren van onderzoeksresultaten en bronnen, het helpen indiceren van moeilijk toegankelijke archiefbescheiden en verwerving van archieven en ander documentair materiaal. Een aantal van deze publicaties, bij elkaar ca 3000 pagina's met historische, genealogische en bestuurlijke informatie en interactieve databases, zijn op deze site te raadplegen. NL(Zuid-Holland)
Vereniging Oud VriezenveenHet werkgebied van de vereniging strekt zich uit over de zeven dorpskernen Aadorp, Bruinehaar, De Pollen, Vriezenveen, Weitemanslanden, Westerhaar-Vriezenveensewijk en de Westerhoeven.
Het doel van de vereniging is de behartiging der oudheid- en geschiedkundige belangen in de gemeente Vriezenveen, het bevorderen van de daarmee gepaarde wetenschap, de instandhouding, bewaring, waar wenselijk herstel, van de betrekkelijke monumenten en het aankweken van de belangstelling daarvoor.
De vereniging tracht deze doeleinden te bereiken langs wettige weg:
door het verzamelen van de uitsluitend op de gemeente Vriezenveen betrekking hebbende of daarin gevonden oudheid- of geschiedkundige voorwerpen en de behoorlijke verzorging, d.w.z. bewaring en opstelling daarvan in een speciaal daartoe te Vriezenveen in te richten oudheidkamer. Na vele omzwervingen door het dorp heeft de vereniging haar eigen museum (Historisch Museum Vriezenveen), gevestigd in het oude gemeentehuis van Vriezenveen aan het Westeinde 54.
NL(Overijssel)
Vereniging Veluwse Geslachten (Gld)In 1975 is de vereniging opgericht. De Veluwe heeft een rijke geschiedenis. Genealogisch onderzoek levert een bijdrage daaraan. Tot de Veluwe behoren de volgende steden en dorpen: Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Brummen, Ede, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Hoevelaken, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten, Renkum, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Terwolde, Veessen, Voorst en Wageningen. Met gegevens uit diverse Veluwse DTB-boeken.
Zie ook de gelinkte websites van diverse leden.
NL(Gelderland)
Vereniging Vrienden van de Yayasan Pa van der Steur (en zijn weeshuis in Ned. Indië)Johannes van der Steur vertrok op 10 september 1892, 27 jaar oud met de oude stomer ''Conrad'' naar Oost Indië. Op weg naar de kolonialen, omdat hij wist dat die niet genoeg hadden aan brieven alleen (die er maanden over deden) maar dat ze daar in de oost een vriend nodig hadden.
Zijn eerste werk was de inrichting van een eenvoudig militair tehuis, een ongekende weelde. In Magelang, waar 5 bataljons militairen lagen, een kaderschool en het depot-bataljon van 4 compagnieen. Hij deed dit alleen, zonder enige sociale zekerheid of geld. Een eenvoudig bamboehuis was het, maar de militairen kwamen er graag.
In 1893 - Johannes was toen 28 jaar oud - kwam een dronken koloniaal bij hem in het tehuis en vertelde dat een sergeant gestorven was en een inlandse vrouw met vier kinderen achterliet. Als hij nu zo ''verdomd'' vroom was, dan moest hij dat maar eens tonen. Het antwoord: wordt nuchter en breng me er heen.
Indië / NL(Noord-Holland)
Vergane Glorie - Scheepsbouw langs de Noord - AlblasserdamTot de eerste ijzeren zeeschepen, in Nederland gebouwd, behoorde de schoenerbrik 'Industrie', die in 1847 bij Fop Smit aan de Kinderdijk voor Willem Ruys jr Dzn. te water werd gelaten. We zien hier de naam Smit in de eerste gelederen. Het gebrek aan ervaring in Nederland met de bouw van stoommachines en ketels had tot gevolg, dat de scheepvaartondernemingen slechts aarzelend hun opdracht in ons land plaatsten. De oprichting van vele nieuwe rederijen in de jaren van de eeuwwisseling heeft echter in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van de Nederlandse Scheepsbouw, die door het verdwijnen van de zeilvaart ernstig achteruitgegaan was. Scheepsbouwer Smit en nazaten vestigden zich in o.a. Kinderdijk, Alblasserdam, Krimpen aan de Lek, Slikkerveer, Rotterdam, Vlissingen. Naast scheepswerven hadden de Smitten rederijen en machinefabrieken.
Nederland / Verenigde Staten
Verzameling Duco Kuiken mbt Groningen (met veel info)Plaatsingslijst van de aantekeningen van Duco Kuiken
( periode 1930 - 1995) Laatste Publicatie 2011
Samenvatting bevat voornamelijk indexen (nadere toegangen, klappers) van diverse archiefbronnen:
Gemeentearchief Groningen zoals omnummerboek, lijst van burgemeesters, leden koekenbakkersgilde, lijklakenregisters, regeringsboek, oude straatnamen/wijken, etc.
Bijzonderheden: betreft herziening van eerdere versies (o.a. 2006)
NL(Groningen)
Volkstellingen - Overzicht van alle tellingen tussen 1795 en 1971Welkom op de website van de Nederlandse Volkstellingen. Deze website verschaft toegang tot alle tabellen van de volkstellingen die tussen 1795 en 1971 (zie de bladerfunctie in de rechter kolom) werden gepubliceerd. Ook de meeste toelichtingen, inleidingen en bijlagen (zie de documentatie) zijn digitaal beschikbaar. In totaal zijn ruim 40.000 pagina''s, oorspronkelijk gepubliceerd in meer dan 200 banden, toegankelijk gemaakt. Aan de digitalisering van de volkstellingen wordt sinds 1997 gewerkt in een drietal projecten.Nederland
Vonnissen van de Friese nedergerechten (tot 1811)De nedergerechten waren lokale rechtbanken in de grietenijen (gemeenten) en steden van Friesland. Ze behandelden criminele, civiele en vrijwillige zaken. Daarnaast weesrekeningboeken, voogdij, boedels, verkopingen en hypotheken.NL(Friesland)
Voyages: The Trans-Atlantic Slave-Trade Database (1514-1866)It is difficult to believe in the first decade of the twenty-first century that just over two centuries ago, for those Europeans who thought about the issue, the shipping of enslaved Africans across the Atlantic was morally indistinguishable from shipping textiles, wheat, or even sugar. Our reconstruction of a major part of this migration experience covers an era in which there was massive technological change (steamers were among the last slave ships), as well as very dramatic shifts in perceptions of good and evil. Just as important perhaps were the relations between the Western and non-Western worlds that the trade both reflected and encapsulated. Slaves constituted the most important reason for contact between Europeans and Africans for nearly two centuries. The shipment of slaves from Africa was related to the demographic disaster consequent to the meeting of Europeans and Amerindians, which greatly reduced the numbers of Amerindian laborers and raised the demand for labor drawn from elsewhere, particularly Africa.Afrika / Nederland
Vrienden van de Amsterdamse BinnenstadNL(Noord-Holland)
Waterlands ArchiefHet WA is gevestigd te Purmerend. Behalve van gemeenten - het ISW inbegrepen - beheert het WA ook de archieven van de waterschappen en notarissen in dit gebied, alsmede archieven van particuliere organisaties (zoals kerken, bedrijven en verenigingen), van families en personen. In totaal gaat het om ruim 3,5 kilometer archief. Daarnaast bevat de bibliotheek van het WA meer dan 5000 titels, de topografisch-historische atlas ruim 40.000 kaarten, prenten en foto’s.NL(Noord-Holland)
Webarchieven Overheid NLWe archiveren websites voor het bedrijfsleven, maar ook voor de overheid, waaronder gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries, het Koninklijk Huis, de Erfgoedinspectie en de AIVD.
Voor de overheid maken we webarchieven vanuit het kader van de Archiefwet 1995. Deze dagelijkse archieven voldoen aan alle eisen die de Archiefwet aan webarchivering stelt. In Nederland geldt dit voor Ministeries, Provincies, Waterschappen, Gemeenten, ZBO's en andere (semi) overheidsorganisaties.

Officiële lijst openbare webarchieven overheid: In dit overzicht met webarchieven treft u een groot deel van de Nederlandse overheids organisaties aan. De archieven van andere organisaties en instellingen zijn hierin niet opgenomen. Wij proberen dit overzicht zo actueel mogelijk te houden. Heeft u vragen over deze lijst, neem dan contact met ons op.
-Webarchieven Gemeenten: link
-Webarchieven Waterschappen: link
-Webarchieven Provincies: link
-Webarchieven Rijksoverheid: link
-Webarchieven Rijksoverheid m.b.t. Magazines: link
Nederland
Webexpo GahetnaDe Webexpo presenteert een keuze van bijzondere, aangrijpende en mooie archiefstukken uit het Nationaal Archief. Hier ontdekt u de rijkdom en variatie van de collectie, waaronder verdragen, verslagen, brieven, kaarten en foto’s. Zoek op thema of trefwoord of laat u verrassen. De Webexpo groeit, verandert en verrast.
Nederland
Wel en Wee op Welgelegen in Krabbendijke (1596 – 1953)Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat je eerst het plan op vat om een database van de inwoners van Goes tot 1700 te maken? En nu van de inwoners van Waarde en Krabbendijke van 1530 tot ongeveer 1635?
In ieder geval niet omdat ik mij niet bewust was van de grote hoeveelheid tijd die hiermee gepaard zou gaan.
Een van de (belangrijkste?) werkzaamheden was het transcriberen van de 'Levendale'-acten, een uit Reimerswaal afkomstige notaris die rond 1600 in Goes gewerkt heeft. Later heb ik o.a. met deze gegevens mijn database van Goes gevuld. Toen mij nog niet zo bewust zijnde van het feit dat ik deze database weer zo goed zou kunnen gebruiken voor de database van Waarde en Krabbendijke.
NL(Zeeland)
Welcome to ArchivariaAlthough this website is a dot com, it's not a commercial site. This site serves as my research notebook into the study of the history of Buffalo, New York and the study of German Language and Literature. Buffalo had a large German population in its earlier days, so the two fields of study come together quite nicely.
Please feel free to browse the following projects. The original pages are imaged so that you can compare the translations with the text. Translation is not rigorous science. It's not an exercise where you substitute English Word A for German Word One. There are words, there is underlying meaning, there is the intention of the writer, and there is the narrative flow to consider.
Duitsland / Nederland / Verenigde Staten
Welkom bij de archiefdienst van de gemeente Peel en MaasDe website Archiefdienst Peel en Maas is opgezet voor de archiefdienstverlening van de gemeente Peel en Maas.
Op deze plek danken we iedereen die belangeloos toegangen heeft gemaakt, informatie beschikbaar heeft gesteld en/of digitale foto’s van de analoge bronnen beschikbaar heeft gesteld. Deze website stelt die informatie online beschikbaar of verwijst naar de locatie waar de digitale informatie raadpleegbaar is.

U kunt via het blog Archief Peel en Maas van onze archiefdienst, met behulp van ‘bezoek en contact’ of via het KCC communiceren met onze archivaris.

Ook de ontwikkelingen van onze archiefdienst en de archieven kunt u volgen of mee gestalte geven via het blog Archief Peel en Maas en Twitter archiefPM.
NL(Limburg)
Welkom bij het Gelders Archief (ook online zoeken)De collectie bestaat uit historische documenten (papier, audiovisueel, digitaal) uit en over Gelderland en de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Overbetuwe. Het oudste stuk dateert uit 1076, het jongste is de uitzending van RTV Gelderland van gisteren.
U kunt gelijk vanaf de homepage met een zoekterm gaan zoeken: In het zoekresultaat wordt de zoekterm door de hele inventaris heen met geel gemarkeerd.
Onder inventaris vindt u de volledige inventaris. Door steeds te klikken op het/de woord(en) die ‘vet’ worden weergegeven komt u uiteindelijk uit bij de (met geel gemarkeerde) zoekterm.
NL(Gelderland)
Werkgroep Oud-CastricumDe Stichting Werkgroep Oud-Castricum (opgericht in 1967) bestaat uit een groep van enthousiaste Castricummers en ruim dertienhonderd donateurs, die allen overtuigd zijn van het feit dat er goed moet worden gezorgd voor ons cultureel erfgoed. NL(Noord-Holland)
Werkgroep Stamboomonderzoek van "Oos Naer".Welkom bij de Werkgroep Stamboomonderzoek van "Oos Naer".
De werkgroep heeft zich onder meer ten doel gesteld persoonsgegevens van vroegere inwoners van Neer op een gemakkelijke manier toegankelijk te maken. Via de keuzeknoppen kan worden gekozen voor:

GEZINSOVERZICHTEN
Persoonsgegevens van vroegere inwoners van de gemeente Leudal in de vorm van gezinsoverzichten. De gegevens zijn afgeleid van de registers van de burgerlijke stand van de vroegere gemeenten binnen
de huidige gemeente Leudal. De gezinsoverzichten kunnen apart worden gedownload.
N.B.: De bestanden mogen alleen gekopieerd worden als back-up voor eigen gebruik.

BIDPRENTJES
Persoonsgegevens vermeld op bidprentjes met daaraan gekoppeld de afbeelding van het betreffende bidprentje. De bidprentjes zijn verzameld door de heemkundevereniging "Oos Naer" en betreffen veelal inwoners van Neer en daaraan gerelateerde personen. De afbeeldingen kunnen worden gedownload.

BEGRAAFREGISTER
Persoonsgegevens van op de R.K. Begraafplaats "Hammerveld" te Neer begraven personen, waarbij op een plattegrond de plaats van het graf van de betreffende overledene is terug te vinden. Tevens is vermeld of bij het betreffende graf nog een monument aanwezig is. In dat geval kan een digitale afbeelding van het betreffende monument via e-mail worden besteld.
NL(Limburg)
West-Brabants Archief (zie collectie)Het West-Brabants Archief helpt u het verleden te ontdekken. Wij zorgen dat informatie uit de regio West-Brabant vindbaar en toegankelijk blijft. Daardoor wordt het mogelijk voor burgers, bedrijven, organisaties en verenigingen het heden beter te begrijpen.

Collectie:
-Archieven (1.162 stuks)
-Voorouders (6.162.538 personen)
-Beeld (182.067 foto's)
-Bladeren in bronnen (33.979 bronnen)
-Bouwvergunningen (zie uitleg)
-Periodieken (Waterschans v.a. 1968)
-Raadsnotulen (Viewer)
-Bibliotheek (22.805 stuks)
-Notariële archieven (zie uitleg)
NL(Noord-Brabant)
Westfries archief HoornHet Westfries Archief verzamelt en beheert archieven en bibliotheek-en beeldmateriaal van, uit en over het werkgebied.
De oudste archiefstukken dateren uit de veertiende eeuw. Die zijn te vinden in de stadsarchieven van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. De jongste stukken van de overheden in West-Friesland dateren uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. In de particuliere archieven en collecties zitten soms al stukken van dit jaar. Vrijwel alle archieven zijn toegankelijk via een database met zo’n 120.000 beschrijvingen. De bibliotheek omvat ruim 25.000 titels en is daarmee de grootste historische bibliotheek over de regio. De beeldcollectie omvat meer dan 40.000 afbeeldingen: kaarten, prenten, tekeningen en foto’s.
NL(Noord-Holland)
Westfries Archief: Onderzoek doen naar personenVia de website van het Westfries Archief heeft u toegang tot een grote hoeveelheid informatie. U vindt er Westfriese kranten uit de periode 1850-1949, Westfriese voorouders vanaf de zestiende eeuw en bouwvergunningen. Maar u kunt ook onze beeldbank, bibliotheekcatalogus, archiefinventarissen en gescande archiefstukken via de website doorzoeken. Deze algemene zoektips helpen u op weg. De website kent twee startpunten voor het uitvoeren van een zoekopdracht:
Algemene zoekfunctie
Zoeken in een collectie
NL(Noord-Holland)
Wie was Wie -Ga op zoek naar je voorouders (Iedereen heeft een geschiedenis)WieWasWie wil genealogie en historisch persoonsonderzoek voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken. Per 01-01-2015 zitten er ruim 104 miljoen personen in de database!!
Het is dé plek:
-waar je betrouwbare bronnen kunt vinden voor historisch persoonsonderzoek,
-waar je ondersteuning krijgt bij de zoektocht
-én waar je (nu nog) de mogelijkheid hebt om met het zoekresultaat de stamboom te bouwen en te delen. Deze mogelijkheid stopt binnenkort !!

De kracht van WieWasWie.nl zit in het enorme aanbod van historische documenten.
Nederland
Zeeuwen gezocht (met aanvullende informatie)Met Zeeuwen Gezocht kunt u zoeken naar vermeldingen van 7,4 miljoen personen in de talrijke bronnen van het Zeeuws Archief. U tikt een naam in en Zeeuwen Gezocht vertelt u in welke bronnen die naam voorkomt. U kunt ook andere zoektermen gebruiken of combinaties daarvan uitproberen. Op deze website stellen wij u ook aanvullende informatie beschikbaar, zoals uitleg over de honderden bronbestanden, attendering op nieuw toegevoegde bestanden, tips en hulpmiddelen voor uw onderzoek en uiteraard de mogelijkheid om (uitgebreid) te reageren.

Het is ook mogelijk om kopieën van vermeldingen te bestellen. Via Info bestellen kunt u lezen hoe het bestellen werkt en wat de tarieven zijn. Van 1 miljoen akten van de burgerlijke stand zijn de scans beschikbaar. Deze kunt u inzien en tegen betaling downloaden.

De inhoud van Zeeuwen Gezocht is het resultaat van het jarenlange werk van tientallen vrijwilligers en medewerkers van het Zeeuws Archief. Het is dus mensenwerk en u zult dus invoerfouten tegenkomen. Ook zijn nog lang niet alle bronnen in Zeeuwen Gezocht (geheel) opgenomen.

Via Bronnen kunt u zien wat er al in Zeeuwen Gezocht zit. Een klik op Nieuw geeft een overzicht van nieuwe bronnen die zijn toegevoegd.
NL(Zeeland)
Zeeuws Archief: Terug in de tijd op de kaart in ZeelandHoe zag Zeeland er vroeger uit? Wat stond er vroeger op de plaats waar mijn huis staat? Met een paar klikken met de muis van de computer kan iedereen de historie van een Zeeuws perceel – van huis tot weiland – tot vijf eeuwen terug op oude kaarten zien. In samenwerking met de Provincie Zeeland stelt het Zeeuws Archief de van georeferentie en vectorisatie voorziene, historische kaarten digitaal via internet beschikbaar. Aan het project is vier jaar gewerkt. De historische kaarten zijn opgenomen in het geografisch informatiesysteem van de Provincie. Via de digitale Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zeeland (CHS) kan iedereen de kaarten raadplegen: linkNL(Zeeland)
Zeeuws erfgoed van Noord-BevelandVoor het raadplegen van het Gemeentearchief dient u meestal vooraf een afspraak te maken met de gemeentelijk archivaris. U kunt ook een schriftelijk verzoek tot raadpleging van het archief indienen.
NL(Zeeland)
Zeeuwse ArchievenDe provincie Zeeland kent een sluitend net van archiefdiensten. Dat wil zeggen dat de archieven van de rijksdiensten in de provincie Zeeland, het provinciaal bestuur, alle gemeenten en waterschappen in deze provincie beheerd worden door professionele archivarissen.
Deze archiefdiensten beheren daarnaast meestal ook de archieven van kerken, scholen, verenigingen en bedrijven, alsmede collecties kaarten, prenten, foto's, films, geluidsdragers, boeken, kranten en tijdschriften. Sommige archiefbestanden gaan zelfs terug tot de middeleeuwen. Daarmee zijn het stuk voor stuk centra voor onderzoek naar de lokale of regionale historie.

Archiefonderzoek
Op deze site 'archieven in zeeland' vindt u basisinformatie over alle archiefdiensten in Zeeland. U kunt deze informatie via twee ingangen bereiken. Ten eerste via een alfabetische lijst en ten tweede via een kaart van Zeeland met hierop de gemeentegrenzen aangegeven. Door op een naam van een gemeente in de alfabetische lijst te klikken of door de betreffende gemeente op de kaart van Zeeland aan te klikken, komt u op een overzicht met adresgegevens, openingstijden en de belangrijkste bestanden.

Als extra hulpmiddel zijn in de alfabetische lijst ook alle voormalige en inmiddels opgeheven gemeenten en de buurtschappen in Zeeland opgenomen. Als een dergelijke naam aanklikt komt u terecht bij de archiefdienst waarop dit moment de archieven van of over deze voormalige gemeente of buurtschap beheerd worden. Hetzelfde geldt voor de namen van de opgeheven gemeenten en buurtschappen die op de kaart van Zeeland staan aangegeven. Ook als u daarop klikt komt u terecht bij de archiefdienst waar nu de desbetreffende archieven beheerd worden.
NL(Zeeland)
Zoek-indexen archieven in Nederland - Portal van 1700 organisaties!Welkom op archieven.nl, waar u honderden kilometers archiefmateriaal kunt doorzoeken.
Tientallen archiefdiensten brengen hier in een gezamenlijk project meer dan 18.000.000 beschrijvingen van archiefstukken bijeen.
In een klein deel van de gevallen is ook het archiefstuk zelf in te zien.
Naast archievenoverzichten en archieftoegangen, beeld en geluid, genealogische bronnen en bibliotheken kunt u hier ook adressen van historische instellingen vinden.
Wij wensen u veel plezier en succes op uw zoektocht in de historie.
Nederland
Zoeken in de bliotheek van de Radboud Universiteit NijmegenU treft hier in alfabetische volgorde de belangrijkste zoeksystemen aan die door de bibliotheken van de Radboud Universiteit Nijmegen worden aangeboden. In een ander deel van de bibliotheek-site treft u ze per vakgebied aan. Voor medewerkers en studenten van de RU is toegang hiertoe geregeld. Alleen persoonlijk gebruik is toegestaan in de context van studie en wetenschapsbeoefening.Nederland
Zoeken in de Database van VOC Opvarenden 1700 - 1794De scheepssoldijboeken vormen de basis van de personeelsadministratie van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Per uitreis van elk schip worden daarin alle betaalde opvarenden vermeld, in totaal zo''n 655.000 personen in de periode 1700-1794. In de boeken worden ook de mutaties op de salarisrekening genoteerd. Uiteraard wordt de salarisrekening afgesloten als de betrokkene overlijdt of de VOC-dienst verlaat en zodoende is zowel het begin als het einde van het dienstverband bekend.De opvarenden waren formeel in dienst van één van de zes Kamers van de VOC, gevestigd in Amsterdam, Zeeland, Delft, Rotterdam, Hoorn en Enkhuizen. Informatie uit de scheepssoldijboeken van de Kamers Delft, Hoorn, Rotterdam, Zeeland en Enkhuizen is ingevoerd, met de gegevensinvoer van Amsterdam is in september 2006 begonnen.Nederland
Zoeken in de genealogische databases van TRESOARVia deze website biedt Tresoar een groeiend aantal mogelijkheden voor stamboomonderzoek in Friesland. De belangrijkste bronnen voor de gehele provincie zijn hier via het submenu ''direct naar >>>'' te raadplegen.

-Burgerlijke Stand 1811-1950
-Familienamen 1811
-Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken (DTB) vóór 1812
-Verder onderzoek (o.a. Notarieel)
-Quaclappen van het Hof van Friesland
-Familienamen uit de Burgerlijke Stand (1811-1942)
-Adresboek 1928
-Zoekwijzers

NL(Friesland)
Zoeken in het Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Teylingen, Hillegom, Rijnsburg, Noordwijk, Leiderdorp en Voorschoten of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken.
Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis.
NL(Zuid-Holland)
Zoeken in het Rijksarchief in België (Gratis na Login)Zoeken in het Rijksarchief in België
N.B.: Belgische parochieregisters en registers van de burgerlijke stand zijn nu ook online!

De website van het Rijksarchief maakt meer dan 22 miljoen pagina’s genealogische bronnen (parochieregisters en burgerlijke stand) toegankelijk.
Miljoenen akten gratis in uw woonkamer toegankelijk. Bijna 25.500 Belgische parochieregisters (inclusief tafels), die in de verschillende depots van het Rijksarchief bewaard worden, zijn raadpleegbaar, naast aanvullingen ter beschikking gesteld door andere archiefdiensten.
De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand is nog niet afgerond. Naarmate de digitale beelden verwerkt zijn, worden ze aan de website toegevoegd. Waar tienjaarlijkse tafels beschikbaar zijn, werden ook deze ingescand. Consultatie is gratis, maar wie toegang wil krijgen tot de beelden moet wel over een login en wachtwoord beschikken, dit kan op de website aangemaakt worden. De applicatie laat toe in/uit te zoomen en contrast en helderheid aan te passen.
België / Nederland
Zoeken naar voorouders binnen Noord-BrabantDigitale genealogische studiezaal: Vind met de zoekfunctie voorouders in o.a. burgerlijke stand, bevolkingsregister en doop-, trouw- en begraafboeken.

Wat zit er in?
•Dopen, trouwen en begraven
•Burgerlijke Stand
•Bevolkingsregisters
•Gevangenisregisters
•Memories van Successie
•Militieregisters

Of zoek met de knoppen hieronder in 9 andere databases.
Krijg hulp bij onderzoek, stel je vraag aan een archivaris via chat en ontmoet andere onderzoekers op het forum.

Archieven mee helpen toegankelijk maken? Dat kan ook!
NL(Noord-Brabant)
categorie: atlassen en landkaarten
32 Friese Grietenijen op kaarten uit 1720Mocht de betreffende grietenij niet openen dan rechtsboven in de browser klikken op 'verkleinen' c.q. een van de onderstaande links gebruiken.
De 32 Grietenijen:
01-Achtkarspelen: link
02-Aenwirden: link
03-Ameland: link
04-Baarderadeel: link
05-Barradeel: link
06-Dantumadeel: link
07-Doniawerstal: link
08-Ferwerderadeel: link
09-Franekeradeel: link
10-Gaasterland: link
11-Het Bildt: link
12-Haskerland: link
13-Hemelumer Oldephaert en Noordwolde: link
14-Hennaarderadeel: link
15-Idaarderadeel: link
16-Leeuwarderadeel: link
17-Lemsterland: link
18-Kollumerland en Nieuw Kruisland: link
19-Menaldumadeel: link
20-Oost-Dongeradeel: link
21-Opsterland: link
22-Rauwerderhem: link
23-Schiermonnikoog: link
24-Schoterland: link
25-Smallingerland: link
26-Stellingwerf-Oosteinde: link
27-Stellingwerf-Westeinde: link
28-Tietjerksteradeel: link
29-Utingeradeel: link
30-West-Dongeradeel: link
31-Wonseradeel: link
32-Wymbritseradeel: link
NL(Friesland)
Amersfoort op de kaart is dé online stadskaart waarop de locaties zijn gekoppeld aan......De website Amersfoort op de kaart is dé online stadskaart waarop locaties zijn gekoppeld aan alle cultuurhistorische informatie uit de stad. Amersfoort op de kaart wil mensen enthousiast maken voor de rijke geschiedenis van de stad. De website is in 2009 ontwikkeld door Archief Eemland, in het kader van het jubileumjaar Amersfoort 750.
De online stadskaart 'Amersfoort op de kaart' is nu te zien op vier nieuwe digitale en verrassende producten van Archief Eemland: een vernieuwde website, een mobiele website, Layarapplicatie en interactieve tafel. De tienduizenden foto's met beschrijvingen vormen zo de grootste cultuurhistorische schat van Amersfoort.
Nederland
Antiquariaat 'Dat Narrenschip'Als antiquariaat 'Dat Narrenschip' zijn we gespecialiseerd in de aan- en verkoop van oude landkaarten, antieke landkaarten, stads- en dorpsgezichten, stadsplattegronden, historische kaarten, prenten, en topografische atlassen. Wij beschikken over een unieke, uitgebreide en bijzondere collectie. Wij zijn gespecialiseerd in de aan- en verkoop van en topografische boeken (atlassen, stadsbeschrijvingen etc.).

Authenticiteit gegarandeerd
Of u nou op zoek bent naar een oude plattegrond, een antieke wereldkaart of een bijzondere prent: wij garanderen de authenticiteit van alle items die we aanbieden. Alle items zijn originele gravures, etsen, litho's en boeken, vervaardigd in of omtrent het opgegeven jaar. Wij bieden geen reproducties aan. Ons lidmaatschap van de Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren en van de International League of Antiquarian Booksellers bekrachtigt de hiervoor genoemde garantie.

De Catalogus zie link
Nederland
Archiefman: nadere toegangen (op o.a. Kadaster- en DTB-gegegevens)LET OP: De archieven waarnaar wordt verwezen worden bijna alle beheerd door het Streekarchief Midden-Holland te Gouda. Het betreft AMMERSTOL, BOSKOOP, GOUDA, KRIMPEN A/D IJSSEL, LEKKERKERK, NIEUWERKERK A/D IJSSEL, SCHOONHOVEN, VLIST, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN.
o.m. Kadaster Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen: de weergave in tabelvorm van de z.g. oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) = de start van het kadaster van Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen (Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a.) uit 1832, compleet met alle gegevens inzake soort eigendom, oppervlakte en belastingheffing.
NL(Zuid-Holland)
Atlas de Wit: Ontdek de Google Earth van de Gouden EeuwAtlas De Wit is een unieke, historische atlas van cartograaf Frederick De Wit met 158 stadsplattegronden, stadsgezichten en gravures uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (het huidige Nederland, België en Frans-Vlaanderen). Deze facsimile op ware grootte bevat afbeeldingen van de prachtige, oorspronkelijk met de hand ingekleurde, kaarten die in perspectief zijn getekend. De kaarten geven een visuele kijk op de geschiedenis van de 17de eeuw, van Groningen tot Kamerijk.

De inleiding en de gedetailleerde kaartbeschrijvingen maken deze historische atlas toegankelijk voor alle liefhebbers van geschiedenis en oude kaarten.

Nederland
Atlas of Mutual HeritageOp deze website kunt u zoeken naar kaarten, tekeningen, prenten en schilderijen van plaatsen die gerelateerd zijn aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC).
Momenteel bevat deze groeiende database 6244 afbeeldingen die afkomstig zijn van verschillende collecties binnen en buiten Nederland. Tegelijkertijd biedt deze website een totaaloverzicht van plaatsen waar de VOC of WIC gevestigd is geweest.
Azië / Nederland / Suriname / Verenigde Staten
Atlas van der Hagen en atlas BeudekerDe Atlas Van der Hagen en de Atlas Beudeker zijn belangrijke culturele bronnen voor het leven en de kunst in de zeventiende en achttiende eeuw.

De term 'atlas' heeft hier een bredere betekenis dan een boek met kaarten. Het gaat om collecties kaarten en topografische afbeeldingen aangevuld met bijvoorbeeld portretten, prenten van stadsgezichten, plattegronden, emblemen en mythologische scènes.

De Atlas Van der Hagen (circa 1690) toont topografische afbeeldingen en prenten van de hele wereld. De Atlas Beudeker (circa 1750) is gewijd aan de noordelijke en zuidelijke Nederlanden.
Nederland / Wereld
Atlas van NederlandDe internetversie van de Atlas van Nederland tweede editie link bevat een selectie van de kaarten van de gedrukte versie. Bij deze selectie zijn zoveel mogelijk kaarten gekozen waarop geheel Nederland is afgebeeld. De indeling van de internetversie van de Atlas van Nederland is dezelfde als die van de gedrukte versie.Nederland
Atlas van Stolk: De Nederlandse geschiedenis in beeldDe Rotterdamse houthandelaar Abraham van Stolk had twee passies: hout en vaderlandse geschiedenis. In 1835 begon hij met het verzamelen van prenten, kaarten en tekeningen van de geschiedenis van Nederland. Zijn verzameling, ook wel Atlas genoemd, zou uitgroeien tot één van de belangrijkste en omvangrijkste collecties historieprenten van Nederland. Het Schielandshuis biedt onderdak aan deze unieke collectie van circa 150.000 prenten, tekeningen, foto´s en affiches. Met drie exposities per jaar toont de Atlas Van Stolk het beste uit eigen collectie. Die collectie wordt nog steeds bijgehouden en aangevuld. Deelcollecties, zoals de tekeningen van politiek tekenaar L.J. Jordaan, zijn gedigitaliseerd en via Internet toegankelijk gemaakt. Na 170 jaar is de Atlas Van Stolk levendiger dan ooit.Nederland
B Kolkman: Bijdragen tot de historische Topografie van NederlandIn het begin van de achttiende eeuw werden grote verzamelingen van topografische tekeningen en prenten aangelegd, waarbij die van Brouërius van Nidek het hele land omvatte. Van dat verzamelen ging een stimulans uit om het historische erfgoed zo nauwkeurig en compleet mogelijk vast te leggen. Andries Schoemaker speelde daarin rond 1730 een belangrijke rol, als mecenas van een nieuwe, documentaire school van topografische tekenaars. De Haen was een van die vernieuwende tekenaars. Craandijk, die anderhalve eeuw later het land door reisde, kan als een navolger van Schoemaker beschouwd worden. Zijn vriend Scheffer stond in diezelfde tijd aan de wieg van het moderne archiefwezen.
De inhoud van deze site is gebaseerd op onderzoek van de in 2014 overleden auteur, met medewerking van anderen. Commentaar en aanvullingen zijn welkom.
Nederland
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Viewer NLDe BAG (Basisiregistraties Adressen en Gebouwen) bevat de officiële gegevens van alle adressen en gebouwen in Nederland. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het registreren en bijhouden van deze gegevens. Alle gemeenten zorgen ervoor dat een kopie van deze gegevens naar het Kadaster wordt gestuurd. Elke wijziging die de gemeente doet in de BAG registratie wordt automatisch naar het Kadaster gestuurd. Het Kadaster verzamelt alle gegevens van alle gemeenten in één zogenaamde Landelijke Voorziening. Het Kadaster zorgt er ook voor dat afnemers gegevens vanuit deze Landelijke Voorziening kunnen raadplegen. U kunt de BAG Viewer gratis gebruiken.Nederland
Beeldbank Universiteitsbiblotheek VU AmsterdamDe beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ze bevat hoogwaardige beelden en gedetaileerde beschrijvingen van verschillende collecties.  Daardoor zijn ze geschikt voor onderzoek in binnen- en buitenland.
 
Wat treft u zoal aan in de beeldbank? Een greep uit het rijke aanbod: kleitabletten en andere voorwerpen uit het Nabije en Midden-Oosten, gegraveerde portretten van protestantse kopstukken (ca. 1500), historische kaarten (van voor 1900).
 
Nederland
Beelddatabank Historische Kaarten BrabantHet Brabants Historisch Informatiecentrum, de Brabant-Collectie van de Universiteit van Tilburg en verscheidene grote en kleine musea in Noord-Brabant beschikken over een rijke collectie cartografisch erfgoed. Om dit erfgoed voor een groter publiek beschikbaar te maken is de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met het Erfgoedhuis Noord-Brabant en de genoemde instellingen een project gestart om een groot aantal historische kaarten via Internet te ontsluiten in de vorm van een databank. Inmiddels zijn ruim 600 kaarten gescand en beschikbaar gesteld via deze Beelddatabank Historische Kaarten Brabant
NL(Noord-Brabant)
Bevolkingsatlas (nidi)Bevolkingsatlas
Print View
Welkom bij de demografische atlas van Nederland

Kaarten vormen een onontbeerlijk instrument voor iedereen die zich aan een tocht te land of ter zee wil wagen. Kaarten zijn echter ook van grote betekenis voor iedereen die een tocht door de tijd willen afleggen. Historische kaarten laten de veranderingen zien in de fysieke, sociale en ruimtelijke omgeving waarin de mens leeft. Demografische processen, zoals het sluiten van huwelijken, de geboorte van kinderen, sterfte en migratie, behoren tot de meest wezenlijke collectieve gedragingen van een samenleving. Het zijn veranderingen in de menselijke levensloop die een directe weerslag vinden in de omvang en de samenstelling van de bevolking.

In deze interactieve demografische atlas van Nederland wordt aandacht besteed aan een selectie van de belangrijkste aspecten van de ontwikkeling van de bevolking en veranderingen daarin, alsmede aan de regionale verschillen in enkele componenten van de bevolkingsgroei (zie de onderwerpen in de rechterkolom).
De atlas is in ontwikkeling. In de loop van de tijd zullen er steeds meer onderwerpen worden toegevoegd.
Nederland
Bewoningsgeschiedenis van de Hasselt (een herdgang van Tilburg)Deze site gaat over de wijk (herdgang) de Hasselt in Tilburg vóór het jaar 1832. De bedoeling van deze site is om alle mensen die vóór 1832 in de Hasselt gewoond hebben, in kaart te brengen en aan te geven wáár ze gewoond hebben. Te beginnen met de huiseigenaren.
De site bevat beschrijvingen van huizen, verschillende kaarten en o.a. bijna 1800 documenten (erfdelingen, verkopingen, erfmangelingen, testamenten, enz.). Deze documenten zijn voor zover mogelijk gebruikt bij de beschrijving van de geschiedenis van de afzonderlijke huizen. Er zijn verschillende ingangen via het menu waarmee de huizen, documenten en personen gevonden kunnen worden.
NL(Noord-Brabant)
Bureau Varenius (Meindert Schroor)Om onze band met de geografie en het veelzijdige karakter van deze discipline te benadrukken draagt ons bedrijf de naam van Bernhard Varenius. Hij leefde van 1622 tot 1650 en studeerde in Hamburg en Leiden. Zijn belangrijkste werk is Geographia Generalis het eerste systematische handboek voor de algemene geografie. Een latere druk van dit standaardwerk verscheen in 1672 onder redactie van niemand minder dan de beroemde wis- en natuurkundige Isaac Newton. Varenius was ook de eerste die in een westerse taal (het Latijn) een beschrijving publiceerde van Japan, getiteld Descriptio Regni Japonicae cum quibusdam affinis materiae, ex variis auctoribus collecta et in ordinem redacta uitgegeven in 1649 bij Lodewijk Elzevier te Amsterdam. Varenius geldt als de eerste wetenschappelijke geograaf en voorloper van illustere navolgers als Alexander von Humboldt, Karl Ritter en J. Lulofs.

Extra: link Een volstrekt unieke uitgave. Een collectie manuscriptkaarten van deze omvang en deze schoonheid is in Nederland niet te vinden. De atlas omvat 126 kaarten van landerijen in de klassieke Ommelanden van Groningen: Westerkwartier, Hunsingo, Fivelingo en het Oldambt. Een fantastische bron voor kartografen, geografen, historici en genealogen, maar ook gewoon een streling voor het oog. Het geheel is van een degelijke en deskundige inleiding voorzien van de hand van de historisch-geograaf Meindert Schroor. Vooral door de uitstekende beschrijvingen bij de afzonderlijke kaarten is het materiaal goed toegankelijk gemaakt (F.J. Ormeling in Kartografisch Tijdschrift 1997-XXIII, 1).
NL(Friesland / Groningen)
Caert-ThresoorCaert-Thresoor, een uitgave van de Barent Langenesstichting, is het enige Nederlandse tijdschrift dat geheel gewijd is aan de geschiedenis van de cartografie. De artikelen behandelen verschillende aspecten van de geschiedenis van de cartografie, zoals stadsplattegronden, militaire cartografie, cartografen, graveurs en uitgevers, kunsthistorische ontwikkelingen op kaarten enz. Eveneens wordt aandacht besteed aan bijdragen over Nederlandse kaartenverzamelingen en bijzondere aanwinsten. Lezers van Caert-Thresoor worden in elke nummer geïnformeerd over nieuwe literatuur en facsimiles en tentoonstellingen. Caert-Thresoor verschijnt vier maal per jaar sinds 1981. Het tijdschrift heeft ongeveer 650 abonnees, voornamelijk in Nederland. Gewoonlijk bevat elk nummer twee of drie artikelen, besprekingen, nieuws en aankondigingen (''Varia Cartographica'') en een overzicht van de recente literatuur en facsimiles. Alle bijdragen zijn in het Nederlands, artikelen hebben een Engelse samenvatting.Nederland
Cartografie Nederland StartpaginaLandkaarten zijn gewoonweg onontbeerlijk, schreef de Nederlandse cartograaf Joan Blaeu in het voorwoord van zijn Atlas Maior van 1665. Dat zijn ze nog steeds voor wie bijvoorbeeld de ontwikkeling van stad of streek wil bestuderen. Deze web-pagina beperkt het aanbod tot kaarten die direct met Nederlandse plaatsen of regio''s te maken hebben. Per provincie vindt u enkele kaarten die op (delen van) die provincie betrekking hebben gevolgd door kaarten (vaak plattegronden) van afzonderlijke steden. U vindt hier uitsluitend kaarten van vòòr 1940. Geniet van de fraaie, soms zeer gedetailleerde, kaarten uit vroeger eeuwen en zie hoe Nederland in de loop der tijd veranderd is.Nederland
Collectie's Tropenmuseum AmsterdamDe collectie van het Amsterdamse Tropenmuseum bevat bijna 175.000 voorwerpen en ca. 485.000 fotografieën. Slechts een klein deel daarvan is te zien in de zalen van het museum. Op deze website wordt daarom steeds meer getoond van wat in het depot is opgeborgen. De collectie is hier opgesplitst in objecten en foto’s, en bovendien gerelateerd aan personen & instellingen, tentoonstellingen, expedities en thema''s.
Nieuw op het web is de Papua-special waarin ruim 2000 topstukken uit de collectie in hoge resolutie te bekijken zijn.
Afrika / Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname / Zuid-Afrika
DE ATLAS DER NEEDERLANDEN - DE ULTIEME VERZAMELAARSATLASBijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, bereiden momenteel de uitgave in facsimile voor van een in alle opzichten uniek verzamelwerk uit de collectie Kaarten en Atlassen, de Atlas der Neederlanden. Deze website informeert u nader over dit bijzondere project.
In de Atlas der Neederlanden vindt men werk van alle bekende cartografen en kaartenuitgevers uit de laatste anderhalve eeuw voor 1815, onder wie Nicolaas Visscher, Frederick de Wit, Cornelis Danckerts, Carel Allard, Hubert Jaillot, Johannes en Gerard van Keulen, Jan de Lat, Hendrick de Leth, Isaak Tirion, Petrus Schenk, Reinier en Josua Ottens, Eugène Henri Fricx, Johannes Covens en Cornelis Mortier, Jan Allart en Evert Maaskamp. Daarnaast zijn van tal van waterstaatkundigen, hydrografen en militair ingenieurs vertegenwoordigd, zoals Nicolaes Cruquius, Melchior Bolstra, Jacques Nicolas Bellin, vader en zoons Hattinga en Cornelis Kraijenhoff, en grafisch kunstenaars als Claes Jansz Visscher, Thomas Doesburgh, Daniel van Breen, Johannes en David Vingboons, Jan Luyken, Romeyn de Hooghe, Abraham Deur, Daniël Stopendaal, Salomon Rogeri, Abraham de Lairesse, Johannes Condet, Pieter Straat, Jan van Jagen, Cornelis van Baarsel en J.C. Roeder.
Andere belangrijke bijdragen zijn die van de geleerden Nicolaas Witsen, Constantijn Huygens, Cornelius Pynacker, Joannes Le Francq van Berkhey en Guillaume Sanson, en van een groot aantal landmeters, onder wie Adriaen Anthonisz, Balthasar Florisz van Berckenrode, Lucas Jansz Sinck, Pieter Wils, Bernard de Roy, Johannes Bloteling, Abel de Vries, Johan van Swieten, Jan Stampioen, Mattheus van Nispen, Nicolaes van der Heyde, Jan Jansz Dou, Govert Oostwoudt, Jan Dirksz Zoutman, Steven van Broeckhuysen, Bernardus Schotanus à Sterringa, Johannes Rollerus en Hendrik Ver hees. Al even breed en veelzijdig is de inhoud van het kaartmateriaal in de Atlas der Neederlanden.
Daartoe behoren natuurlijk topografische detail- en overzichtskaarten op diverse schalen variërend van ca. 1 : 2.000 tot 1 : 250.000, maar bijvoorbeeld ook kaarten van waterschappen, projectplannen voor bedijkingen en droogmakerijen, kust- en rivierkaarten, militaire kaarten, historische reconstructie kaarten en zelfs een aantal kaarten van de toenmalige overzeese bezittingen.
Nederland
De Bijzondere Collecties van de UniversiteitsbibliotheekDe Bijzondere Collecties omvatten het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. De ruim duizend deelcollecties bestaan uit zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, prenten, foto's en nog veel meer. Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, cartografie, letterkunde, grafische vormgeving en zoölogie is dit een van de grote erfgoedbibliotheken in Europa.
Het erfgoed in de Bijzondere Collecties vertegenwoordigt vele disciplines in wetenschap en kunst en telt tal van onvervangbare werken met museale kwaliteit, van eeuwenoud tot hedendaags. De verzamelingen staan ten dienste van onderwijs en onderzoek, maar ook van een algemeen publiek. Stukken kunnen geraadpleegd worden in de moderne onderzoekzaal en via online beeldbanken. Ze worden uitgelicht in tentoonstellingen, lezingen en presentaties.
Nederland
De borden bij de Plaatsen- en gehuchtengidsDit is een website met foto s van plaatsnamen in Nederland.
Alle foto s (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks

De website www.plaatsengids.nl bevat een overzicht en veel informatie over alle 15.000 plaatsen die er in Nederland zijn of sinds 1840 geweest zijn. De site maakt onderscheid tussen plaatsen en buurtschappen; de plaatsen (en de gemeentes) heb ik allemaal vanaf deze site gelinkt (en daardoor heb ik de gegevens van beide sites met elkaar vergeleken). Plaatsengids.nl heeft op zijn beurt weer links naar deze site.
Met gezamenlijke inspanning proberen we beide sites nog beter te krijgen dan ze al zijn.
Nederland
De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan FryslânMeedoen aan het Akademywerk
Wie studie wil maken van of geïnteresseerd is in onderwerpen op het terrein van de doelstelling van de Fryske Akademy, kan zich aansluiten bij de werkgroepen en werkverbanden; dit zijn groepen waarin wetenschappers en amateurs met elkaar samenwerken. Er zijn groepen o.a. op het gebied van:
archeologie, literatuurgeschiedenis, biologie,
maritieme geschiedenis, Friese oorkonden, musicologie, genealogie,
omgeving- land- watergeschiedenis, geschiedenis, pedagogiek, heraldiek, taalkunde, landbouwkunde, waterstaatsgeschiedenis.
NL(Friesland)
De geschiedenis van Zuid-HollandDeze website is een initiatief van Erfgoedhuis Zuid-Holland. Erfgoedhuis Zuid-Holland is een provinciaal kennis- en servicecentrum dat zich inzet om erfgoed te behouden, benutten en beleven. Dat doen we in opdracht van de Provincie Zuid-Holland. Deze website vertelt het verhaal van Zuid-Holland, met extra aandacht voor de Erfgoedlijnen die op initiatief van de provincie samen met circa tweehonderd partijen worden ontwikkeld: Goeree-Overflakkee, Trekvaarten, Landgoederenzone, Limes, Atlantikwall, de Oude Hollandse Waterlinie en de 'Waterdriehoek' Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch. NL(Zuid-Holland)
De Kadaster Archiefviewer (PDF door Ad van Liempt)Het zoeken in kadastrale archieven was niet eenvoudig. Wanneer het ging om de eigendomsregistratie in de kadastrale leggers ging dat nog wel via bewaarde gemeentelijke afschriften in het gemeente- archief of de originele exemplaren in de regionale archieven. Deze laatstgenoemde waren daar ook gescand beschikbaar via het programma “Digilegger”. Kadastraal kaartmateriaal is een ander verhaal. Bij het historische onderzoek voor mijn boek “Wonen in dammen en mijnen” was kadastrale kaartinformatie op perceelniveau noodzakelijk. De enige plaats waar ik die toen kon vinden, was de dienst van het Kadaster zelf. Na een verzoek bij de Raad van Bestuur kreeg ik toestemming om in een van hun kantoren het gedigitaliseerde archief van hulpkaarten en veldwerken te doorzoeken. Inmiddels hoef je voor historisch kadastraal onderzoek geen toestemming meer te vragen. Het kan snel en efficiënt via het programma Kadaster Archiefviewer, dat beschikbaar is bij de eerdergenoemde regionale historische centra. Nederland
De website van Ad J. van Liempt uit Rosmalen/ Hintham (o.a. Kadasterinfo)Welkom op de website van Ad J. van Liempt uit Rosmalen/ Hintham
Je vind op deze site onderwerpen waarover ik geschreven heb. Omdat ik met pensioen ben, heb ik daar de gelegenheid voor. Werken, schrijven en bedenken zijn zaken die ik mijn hele leven met plezier deed. Het merendeel van het schrijfwerk bestond uit adviezen, werkplannen, verslagen en voorstellen. Het eerste stuk dat ik in een betaalde baan schreef was een advies over een bestemmingsplanwijziging, het laatste een communicatiestrategie.
Over de onderwerpen waarover ik schreef wilden mensen ook op een andere manier wat te weten komen. Vandaar dat ik over een aantal ervan lezingen en workshops geef.

Kadaster
Voor mijn ruimtelijk- historische onderzoeken ontwikkelde ik een methodiek, waarbij kadastrale informatie de kapstok is waar ik andere informatie aan op hang. Werken met kadastrale informatie is goed te doen omdat het kadastrale archief grotendeels ontsloten wordt door het programma “Kadaster Archiefviewer”, dat  beschikbaar is op enkele regionale archieven. Op verzoek van het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) gaf ik workshops over het gebruik van dit programma. U kunt hier een door mij geschreven uitleg van het programma downloaden.

Om na te gaan welke gebouwen en percelen iemand bezat, beschreef ik een zoekmethode om daar achter te komen. Interessant voor genealogen! Kijk hieronder naar het artikel “Hadden je voorouders onroerend goed?”.
Nederland
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag. De website wordt jaarlijks zo’n vier miljoen keer geraadpleegd.

De Atlas voor de Nederlandse taal en literatuur biedt informatie over meer dan 1100 plaatsen in Nederland en Vlaanderen. Welke schrijvers werden er geboren, wie stierven er? Welke literaire teksten staan in verband met deze plaatsen, en wat valt er te weten over het lokale dialect, en het plaatselijke literaire leven?
De Atlas geeft een verrassende blik op de Nederlandse cultuur. Waar worden de meeste schrijvers geboren? En zijn er geliefde sterfplaatsen? Waar zit het literaire leven in de Middeleeuwen? Hoe klonk de parabel van de Verloren Zoon in 1874 in Oostende, en hoe in Katwijk aan Zee?
De Atlas is nog volop in opbouw, en zal meegroeien met de zich snel uitbreidende digitale bibliotheek. Maar in Antwerpen vinden we nu al onder andere Mariken van Nieumeghen, in Middelburg de Zeeusche nachtegael, in Nieuwpoort, Brielle en Heiligerlee verscheidene geuzenliederen, in Den Haag en Scheveningen Huygens' Zee-straet, en in Amsterdam een aantal verhalen van Simon Carmiggelt. Dit is nog maar een kleine greep uit het huidige aanbod.
Sinds de lancering in 1999 door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde groeide de site uit tot een populaire dienst die duizenden literaire teksten, secundaire literatuur en aanvullende informatie als biografieën en audiovisueel materiaal bevat.
Nederland
Digitale bijzondere collecties uit de Universieteitsbibliotheek van Utrecht.De Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht bestaan uit vele omvangrijke collecties handschriften, gedrukte boeken van vóór 1901, zeldzame en kostbare gedrukte werken van latere datum en land- en zeekaarten. De bibliotheek draagt de zorg voor de verwerving, conservering, ontsluiting en beschikbaar-stelling van dit materiaal.
De Bijzondere Collecties bieden studenten, docenten, wetenschappers en andere belangstellenden een grote verscheidenheid aan onderzoeks-materiaal. Ook met tentoonstellingen, publicaties, lezingen en presentaties wil de Universiteitsbibliotheek Utrecht wijzen op het belang van dit culturele erfgoed voor onderwijs en onderzoek.

Het Digitaal Repertorium Bijzondere Collecties geeft een overzicht van de thematische collecties, voor zover ze duidelijk als zelfstandige collectie getraceerd kunnen worden, doordat ze zijn bijeengeplaatst en/of apart zijn ontsloten via een eigen catalogus, inventaris of standlijst. Ze bestrijken vrijwel alle gebieden van wetenschap. Het kunnen handschriften zijn of gedrukte werken, historisch of recent materiaal. Het merendeel betreft de humaniora, vanouds de gebieden waar handschriften en gedrukte werken de belangrijkste bronnen vormen.
Nederland
Digitale collectie Tresoar FrieslandDiverse digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (zie lijst met links op de site) NL(Friesland)
Digitale kaarten regio Westfriesland, vol met historische verhalen Op de Westfriese Kaart komen verschillende historische thema’s tot leven. Het thema Tweede Wereldoorlog is het eerste thema dat is uitgewerkt. Samen met erfgoedpartners worden volgende thema’s en kaarten verder ingevuld.

Bekijk digitale kaarten vol met historische verhalen uit de regio Westfriesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen.
NL(Noord-Holland)
DotKa Data werkt samen met het Kadaster aan......Originals: Beeldbank met Kadaster en WOII luchtfoto's en kaarten
Dotka Originals is een online dienst waar al meer dan 446.000 gedigitaliseerde luchtfoto's en kaarten van de afgelopen 200 jaar te bestellen zijn. Luchtfoto's zijn vanaf de jaren dertig opgenomen, en als afdrukken in archieven bewaard gebleven. Dotka heeft deze afdrukken van ca 18x18 tot 23x23 cm hoogwaardig gescand en samen met de bijbehorende gegevens online gezet. Topografische kaarten zijn er vanaf 1809. De dekking is per gebied verschillend.
Dotka Originals toont alle producten; het aantal is zichtbaar. Vervolgens kun je filteren op locatie, jaartal of andere criteria, waarmee je het zoekresultaat kleiner maakt en zo beter laat aansluiten bij je vraag.

Mosaic: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in beeld.
Hoe werkt de Dotka Shop? Kies uw omgeving door een postcode + huisnummer of een plaats- of straatnaam op te geven. Vervolgens drukt u op de rode knop 'Zoek locatie'. Op basis van de opgegeven locatie zoekt het systeem welke luchtfoto's en kaarten er beschikbaar zijn. U kunt precies zien in welke jaren uw locatie is gefotografeerd. Hiervan kunt u er één tegelijk selecteren in de 'rollerbalk'.

Dotka Report is een kant en klaar rapport met luchtfoto’s en kaarten van 1809 tot 2011. De digitale collectie bevat tot wel 45 lagen van elke locatie in Nederland. Dit levert een unieke kijk op historische gebeurtenissen, landschappen en ontwikkelingen: Inpoldering, ruilverkaveling, de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de stedelijke expansie in de jaren ’70; Met Dotka Report is de Nederlandse geschiedenis van 1809 tot 2011 inzichtelijk, toegankelijk en snel inzetbaar.
Nederland
Drenten in het leger van NapoleonDe vroegere autonome buurschappen en kerspelen in het ‘Lantschap Drenthe’ werden, zeker na 1806, met orders en instructies van bovenaf overspoeld.
De grootste onrust ontstond door de invoering van de conscriptie of dienstplicht in februari 1811. Het leidde tot verzet. In Hoogeveen kwam het tot ordeverstoringen; in Vries gooiden opgeroepenen voor de zeemacht talloze ruiten in, in Meppel werd het nodig geacht de tapperijen op een vroeg uur te sluiten en in Zuidlaren werd vanaf de kansel tegen ordeverstoringen gepreekt.

Het oude Drenthe was door Napoleon in vier ‘cantons’ verdeeld. Elk ‘canton’ bestond uit een aantal ‘communes’ (gemeenten), de oude kerspelen:
>>‘Canton’ Assen: communes (gemeenten): Anloo/Annen, Assen, Eelde , Gasselte, Gasselternijveen, Gieten, Norg, Peize, Roden, Roderwolde, Rolde, Smilde, Vries en Zuidlaren.
>>‘Canton’ Dalen: communes (gemeenten): Borger, Coevorden, Dalen/Oosterhesselen, Emmen/Roswinkel/Schoonebeek, Odoorn en Sleen/Zweeloo.
>>‘Canton’ Hoogeveen: communes (gemeenten) Beilen, Dwingeloo, Hoogeveen, Ruinen, Westerbork en Zuidwolde.
>>‘Canton’ Meppel: De Wijk, Diever, Havelte, Koekange, Kolderveen, Meppel, Nijeveen, Ruinerwold, Vledder en Wapserveen.

Van 3 gemeenten zijn de Drentse jongemannen in Franse dienst inmiddels bekend. Als u die aanklikt krijgt u een nieuw venster met de namen (en zo mogelijk afbeeldingen) van jongemannen die in de jaren 1788 en 1789 zijn geboren en van wie een signalement bekend is.
In de Canton Dalen: Emmen/Roswinkel/Schoonebeek en Odoorn: link
In de Canton Hoogeveen: Beilen link

Via de database op Archieven.nl link kunt u zoeken en gegevens krijgen voor de franse website 'servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/'
NL(Drenthe)
Dutch and Belgian genealogy, history, topographyThis site will provide links of mainly Dutch and Belgian genealogical, cultural, historical, linguistical and topographical websites. Texts and information about the Netherlands and Belgium that might be relevant to non-Dutch speaking genealogists, will be available here too. Almost all links to the Dutch and Belgian pages that I have listed are for websites which are -at least partly- written in English.
For large, printable, historical maps and examples of old Dutch handwriting, you can visit the Warehouse site link
België / Nederland
Erfgoed 's-Hertogenbosch Op deze site kunt u aan de hand van historisch kaartmateriaal, thema's en locaties de geschiedenis van 's-Hertogenbosch en omgeving ontdekken. Honderden verhalen en objecten en duizenden afbeeldingen uit diverse collecties zijn beschikbaar; thuis en op locatie.
En als u nog een mooie toevoeging heeft, laat het ons weten! Dan voegen wij het toe aan deze website en schrijft u zélf geschiedenis!
 
Deze website is een initiatief van
Erfgoed 's-Hertogenbosch in samenwerking met o.a. Stichting Stadsmaquette, Stichting De Groene Vesting, de Bossche Encyclopedie en Marc Bolsius Fotografie. 
NL(Noord-Brabant)
Erfgoed en Locatie (incl. WatWasWaar)De collectie scans van de Kadastrale Kaarten 1811-1832 uit WatWasWaar is inmiddels overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). De scans van de verzamelplans, minuutplans en OAT-bladen zijn online te raadplegen via de Beeldbank van de RCE op link

Er zijn verschillende manieren om in de Beeldbank de scans te vinden, sorteren en filteren:
Per provincie (11)
Per gemeente (van destijds) b.v. als eerste startpunt: link.
Per collectie (Minuutplans, O.A.T.'s, Verzamelplans)
Op onderwerpen (voorbeelden)

Nederland
Erfgoed gemeente Delfzijl c.q. Erfgoedgemeente DelfzijlDe Groninger kuststreek heeft in de middeleeuwen tijden van grote welvaart gekend. Hier werden kloosters en kerken gebouwd en ontwikkelde zich een groep van machtige families, die na verloop van tijd de Groninger adel vormden. Onderlinge ruzies belemmerden de ontwikkeling van een maatschappij met enige vorm van samenhang. Men bouwde steenhuizen om zich te verdedigen. De adel was wel machtig, maar niet echt welvarend. In het begin van de zestiende eeuw kwam een einde aan de onderlinge strijd; gezamenlijke belangen werden groter dan ieders eigen belang. De steenhuizen verloren hun functie en werden omgebouwd tot borgen. NL(Groningen)
Europese Wildernis (met veel historisch kaartmateriaal)Kaarten maken het waarnemen van het landschap in 4 dimensies gemakkelijker. Op kaarten kun je zien hoe een rivier vroeger stroomde, en soms zelfs hoe de rivier in de toekomst zou kunnen gaan stromen. Vandaar dat er voor de verschillende projecten veel kaarten verzameld worden. Om iedereen te kunnen laten meegenieten, zijn ze op deze site te vinden.
N.B.: De kaarten zijn voor prive en/of studiedoeleinden.
Voor zover er copyright op rust dienen voor andere soorten gebruik de rechten geregeld te worden.
Nederland
Falkplan LocatievinderZoek lokatie op postcode OF op adres Nederland
Familie-zoekmachine 'TOETO' - brengt mensen samenToeto wil mensen samenbrengen die iets gemeenschappelijk hebben. Zoek de pagina van uw familie, straat, plaats of provincie en word lid of lever een bijdrage! Of plaats een zoeker en vind een oude bekende terug.Toeto behoudt ten aller tijde het recht een gebruiker te blokkeren, stoppen of te wissen. Aangezien u immer in staat bent om deze disclaimer te lezen is deze disclaimer ook van toepassing wanneer u deze server via een zogenaamde 'deep-link' benadert, derhalve kunt u zich nooit beroepen op het ontbreken van kennis met betrekking tot deze disclaimer. Beslissingsbevoegdheid ligt bij de beheerders en de eigenaar van Toeto. Middels het gebruik van de op deze server aangeboden diensten, wanneer u zowel leest als schrijft, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.Nederland
Finding your German Immigrant Ancestor's HometownThe Genealogy Roots Blog is for finding online genealogy databases, records and resources. The focus is on vital records (birth, marriage, divorce & death records), obituaries, census records, naturalization records, military records and ship passenger lists. The Genealogy Roots Blog is based in the USA, but online European, Canadian, and other records sources are sometimes included. Mixed in with all this you will occasionally find a fun post, a book review or genealogy news.Canada / Duitsland / Nederland / Verenigde Staten
Fleximap Groningen - Diverse actuele en historische stadsplattegronden.Onder het tabblad thema's is een lijst met lagen te vinden die aan en of uit te zetten zijn. Klikken op de laagnaam zelf toont de legenda voor de betreffende laag. NL(Groningen)
Foto's en verhalen uit diverse plaatsen in NederlandMet zoekwoorden vind je diverse foto's en verhalen uit diverse websites.Nederland
Friesland op de KaartOude kaarten en plattegronden spreken tot de verbeelding. Ze vertellen veel over de geschiedenis van de streek of de plaats die er op afgebeeld wordt. Via deze website wordt een grote hoeveelheid historisch kaartmateriaal van Fryslân, op een unieke manier gepresenteerd.
U kunt kaarten zoeken op type of op plaats. Bij iedere plaats verschijnt een chronologische serie fragmenten die de betreffende plaats door de eeuwen heen laat zien. Voor een groot aantal plaatsen zijn ook meer specifieke kaarten beschikbaar.
NL(Friesland)
Fryslan (Site van de provincie Friesland)FAMKE staat voor Friese Archeologische Monumentenkaart Extra. Lees de handleiding voor meer informatie of klik in de kaart voor archeologisch advies. Let op: de FAMKE bestaat uit twee kaarten, die beide geraadpleegd moeten worden. Klik op ''FAMKE'' rechtsboven het kaartvenster om te kiezen uit de twee kaarten.NL(Friesland)
Ga-het-NA: Het Nationaal Archief - Ook Beeldbank en DigitaalZoals u merkt, heeft het Nationaal Archief een nieuwe website. Of eigenlijk zijn het er twee. De collectie van het Nationaal Archief wordt vanaf vandaag gepresenteerd op de website www.gahetna.nl. Daar kunt u terecht voor de ontsluiting van miljoenen foto’s, honderdduizenden kaarten en vele tientallen kilometers archiefmateriaal.Nederland
Gebouwen in NederlandInteractieve kaart met alle gebouwen in Nederland, waarbij de inkleuring van de gebouwen de periode van het bouwjaar laat zien. Een menu ontbreekt. Als je de coordinaten NB/OL van een plaats kent (bijv opzoeken in Wikipedia) dan kun je deze ingeven in het zoekbalk.
Link voor Amsterdam is http:// code.waag.org/ buildings/ #52.3751,4.8981,13
N.B. Metrische coordinaten (dus minuten en seconden omzet naar een getal tussen .0000 en .9999); het laatste cijfer is de zoom-factor (1-16).
Nederland
Geertruidenberg op de kaart (én op 11 historische kaarten)Om alle historische kaarten in beeld te krijgen uw browser op 75 % zetten.
Helaas ontbreekt nog een toelichting.
NL(Noord-Brabant)
Geheugen van Nederland: Atlas Andries Schoemaker (1660-1735)2.588 resultaten voor: Atlas Schoemaker.
Op basis van uw zoekopdracht ‘Atlas Schoemaker’ vonden wij op Delpher.nl:
166 boeken in de basiscollectie
205 boeken in de Googlecollectie
288 krantenartikelen
157 tijdschriften
Nederland
Gemeente Atlas Nederland 1868De gemeente-atlas van Nederland verscheen ca. 1868 en werd uitgegeven door Hugo Suringar te Leeuwarden. Voor iedere provincie één deel. Het bevat de kaarten van alle Nederlandse gemeenten. De kaarten werden in zwart/wit gedrukt waarbij de gemeentegrenzen met de hand waren ingekleurd. De tekenaar van de kaarten, Jacob Kuyper (1821-1908) was een belangrijke pionier op het gebied van de thematische kartografie en mede-oprichter van het KNAG. Hij stelde in de periode 1857-1880 verschillende atlassen samen. De bekendste atlas was deze. De kaarten hiervoor tekende Kuyper in de jaren 1865-1870.Nederland
Gemeenten, Plaatsnamen en Buurtschappen in Nederland (per 28-04-2013)Dit is de nieuwe presentatie van www.metatopos.eu – een dynamische website op basis van vraag en antwoord uit een database. De resultaten worden in kolommen gepresenteerd; u kunt op elke kolom een eigen sorteervolgorde aanbrengen.
www.metatopos.eu presenteert topografische gegevens van gemeenten, plaatsen en stadswijken. In de blauwe kaders links op de pagina vindt alle huidige 390 gemeenten en de samenvoegingen van gemeenten (geplande en gerealiseerde herindelingen).
Via de invulvakken hieronder vindt u 6.313 plaatsnamen in Nederland met vermelding van de postcode en een kaart.
Nederland
Gemeentenatlas NederlandGemeentenatlas.nl bevat actuele kaarten van alle continentale Nederlandse gemeenten. Het beste uit open geodata bronnen is gecombineerd in 393 rasterkaarten. Deze bieden een topografisch beeld van het terrein van "de eerste overheid". Alle gemeentekaarten zijn open data onder de CC-BY licentie. De huidige kaarten tonen wegen en gebouwen per februari 2015 en de gemeentegrenzen per 2015. Klik op een gemeente om die gemeentekaart te downloaden als JPG (400 pixels/km). Zie ook de legenda.Nederland
Gemeentenatlas NL (OpenTopo.nl )OpenTopo.nl biedt gedetailleerde actuele kaartbladen waarin het beste uit open geodata-bronnen is gecombineerd. De kaartbladen zijn vrij te gebruiken onder de CC BY licentie. Klik op een hokje op de indexkaart om een kaartblad te downloaden (jpg, 400 pix/km) en op te slaan. De bladindeling volgt die van de Basisregistratie Topografie van het Kadaster.

Andere mogelijkheden:
• GeoTIFs van deze kaartbladen zijn te downloaden via NLextract-data.
• Bekijk de volledige kaart in de Map5 viewer.
• Drukwerk (papier) op hoge resolutie van OpenTopo kaarten op deze schaal is te bestellen via Uitgeverij 12Provinciën.
• Kaartbeeld is ook beschikbaar als ESRI REST Webservice. Met dank aan Joris Bak van ESRI.
• De JPGs georefereren in een GIS pakket? Gebruik de Worldfiles, met dank aan Just van den Broecke en Frank Steggink.
Nederland
Gemeentenatlas.nlGemeentenatlas.nl bevat actuele kaarten van alle continentale Nederlandse gemeenten. Het beste uit open geodata-bronnen is gecombineerd in 393 rasterkaarten. Deze bieden een topografisch beeld van het terrein van "de eerste overheid". Alle gemeentekaarten zijn open data onder de CC-BY licentie. De huidige kaarten tonen wegen en gebouwen per februari 2015 en de gemeentegrenzen per 2015. Klik op een gemeente om die gemeentekaart te downloaden als JPG (400 pixels/km). Nederland
Genealogie en geschiedenis 'Van der Vorm' (met bronbewerkingen)Welkom bij de demografische atlas van Nederland. Kaarten zijn een onontbeerlijk instrument voor iedereen die zich aan een tocht te land of ter zee wil wagen. Kaarten zijn echter ook van grote betekenis voor iedereen die een tocht door de tijd wil afleggen. Historische kaarten laten de veranderingen zien in de fysieke, sociale en ruimtelijke omgeving waarin de mens leeft. Demografische processen, zoals het sluiten van huwelijken, de geboorte van kinderen, sterfte en migratie, behoren tot de meest wezenlijke collectieve gedragingen van een samenleving. Het zijn veranderingen in de menselijke levensloop die een directe weerslag vinden in de omvang en de samenstelling van de bevolking. In deze interactieve demografische atlas van Nederland wordt aandacht besteed aan een selectie van de belangrijkste aspecten van de ontwikkeling van de bevolking en de veranderingen daarin, alsmede aan de regionale verschillen in enkele componenten van de bevolkingsgroei. De atlas is in ontwikkeling. In de loop van de tijd zullen er steeds meer onderwerpen worden toegevoegd.NL(Zuid-Holland)
Geodesie - Hollandse Cirkel - LandmeetkundeDe stichting De Hollandse Cirkel is opgericht op 16 juni 1998 en heeft als doel de bevordering van de belangstelling voor de historie van de Geodesie. Geodesie houdt zich kortweg bezig met:
de Vorm van en de Plaatsbepaling op en om de Aarde en levert
Geografische Informatie.

Nederland
Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN)Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is een bestand met voor heel Nederland gedetailleerde en precieze hoogtegegevens. Een digitale hoogtekaart, als het ware. Voor heel Nederland is van elke vierkante meter bekend wat de hoogte is. De waterschappen en Rijkswaterstaat laten het AHN maken voor hun dagelijks werk, met name voor waterbeheer en waterkeringbeheer. Maar ook voor andere toepassingen wordt het AHN gebruikt.
Op deze website kunt u de hoogtekaart verkennen met de viewer, de hoogte voor een bepaalde postcode opvragen en voorbeelden van het AHN bekijken. Verder geeft deze website meer informatie over het AHN, de organisatie daarachter, de verschillende hoogtebestanden en de wijze van bestellen.
Nederland
Het KadasterHet Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen.
Of je nou wilt weten of je schutting op de grens staat, of wat de beste route is voor een nieuwe snelweg. Gegevens helpen bij het maken van keuzes. En wanneer ze je rechtszekerheid geven, kun je er zelfs je bestaan op bouwen. Een eigen huis kan onderpand zijn voor een lening om een bedrijf op te starten. Vastgoedgegevens vormen de basis voor economische groei. Dat verplicht ons als Kadaster om er zorgvuldig mee om te gaan.
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland. En de rechten die daar bij horen, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. Onze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft. Samen met andere overheden zorgen we ervoor dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is.
Nederland
Het Nationaal Georegister van NLDeze applicatie maakt het mogelijk om kaarten en geo-informatie van verschillende overheden te doorzoeken en eigenschappen van deze kaarten op te vragen. Deze handleiding geeft instructie en toelichting bij het gebruik van die applicatie.Nederland
Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee)Wat wil NiNsee doen met de slavernij geschiedenis?
Het NiNsee wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij het kennisnemen van de slavernijgeschiedenis en de erfenis daarvan. Wij willen dat de mensen zelf ontdekken wat geschiedenis is, wat slavernij was, wat de ervaring was van de slaven, wie de slavendrijvers waren en wie de zwarte mannen en vrouwen die geen slaven meer waren. Wij willen de bezoekers van onze site ook laten participeren in het identificeren van de erfenis van het slavernijverleden. Hoe meer mensen participeren bij het in kaart brengen van de erfenis van ons slavernijverleden, hoe groter de kans dat de verwerking van de geschiedenis in goede banen zal verlopen.

Hoe wil NiNsee dit aanpakken?
Een belangrijk middel is onze website. Op onze site kunt u literatuurverwijzingen aantreffen, beschrijvingen over belangrijke gebeurtenissen uit de slavernij geschiedenis, informatie over organisaties die actief zijn met het slavernijdossier, informatie over herdenkingsbijeenkomsten over de slavernij en haar erfenis. Op onze site kunt u ook verwijzingen vinden naar primaire en secundaire bronnen over de slavenhandel en de slavernij. Ten slotte biedt onze site mensen de gelegenheid om zelf informatie over de slavernij en haar erfenis te plaatsen. NiNsee is er voor en door de mensen. 
Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname
Het Verhaal van Overijssel (incl. Cultuurhistorische Atlas)Overijssel heeft een buitengewoon interessante geschiedenis. Een geschiedenis die zich vertaald heeft in zichtbaar (materieel, bijv. gebouwen en archeologie) en minder zichtbaar (immaterieel, bijv. streekgeschiedenis, -cultuur, -taal) erfgoed. De regeling "Het Verhaal van Overijssel" legt de koppeling tussen materieel en immaterieel erfgoed. Voor projecten die het verhaal vertellen achter de gebouwde, karakteristieke omgeving, die de zichtbaarheid en beleefbaarheid van archeologie verbeteren en/of bijdragen aan het uitdragen en behoud van streektaal en -cultuur, kunt u een subsidie aanvragen. Van 1 januari tot 2 februari 2015 staat de regeling weer open.NL(Overijssel)
HISGIS: voor kaarten, historie, huizen, namen, genealogie en grondbezit.Welkom op de nieuwe website van HISGIS. HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart. Het bekendste GIS is wel de Tomtom, voor het navigeren in het hier en nu. Met HISGIS kan in het verleden gereisd worden. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster (van 1832). Daarop sluiten chronologische en thematische kaartlagen aan die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn. NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Utrecht)
Histograph ViewerHistograph: geocoding places of the past

Our cultural heritage is a rich source of open data about places and events in time. Metadata and digital objects are meticulously collected, curated and annotated by specialists in museums, archives, libraries all over the world. The availability of these historical data is increasing fast but collections remain hard to search geographically.

Enter Histograph: a historical geocoder for search and standardization of place names throughout history. For example, people used different names for the city of The Hague: ’s-Gravenhage, Vander Haegen, Haga Comitis, Den Haege, La Haye, De Haach, In den Haige, Schravenhaegen and ‘t Haagie. Histograph collects and links place names and uses these to georeference and standardize place names in time; currently, sources used include birth places of Dutch East India Company crew members, monastry records and historical census data.

Examples
&#9702;Hengelo, Overijssel and Hengelo, Gelderland
&#9702;Places on the sea
&#9702;Coriovallum, Heerlen’s Roman name
&#9702;Municipality of Leeuwarden
Nederland
Historic maps by Dutch CartographersWelcome on this website with historic maps by Dutch Cartographers.
The works you can find on this site are:
Toonneel der Steden - Blaeu
Janssonius 1658
De Vyerighe Colom - Jacob Aertsz. Colom
Civitates orbis terrarum - Braun and Hogenberg
All these books contain several historic maps which can be viewed on this site.

This website was designed by Wilja Overeijnder of the University of Groningen in the Netherlands. It was an assignment for a course called 'Elektronisch Publiceren' (Electronic Publishing). Her design was the winner in a competition among the students. The design is based on Frames, Cascading Stylesheets and JavaScripts, which makes maintenance easy.
Nederland
Historisch archief Hoog-heemraadschap Amstel-Gooi-VechtHet archief beschikt over vele kaarten en tekeningen: gebieds- en grenskaarten, tekeningen van waterstaatkundige werken en geografische informatie. Een onderdeel hiervan zijn foto''s, dia''s en negatieven van bijvoorbeeld bouwprojecten. Ook zijn er waardevolle boeken, tijdschriften en documenten aanwezig, met informatie over waterbeheer, natuur, milieu, economie, ruimtelijke ordening en aardrijkskunde.
Wat zich in de archieven bevindt, is via deze website gedeeltelijk digitaal op te zoeken. Klik hiervoor links in het menu op ''Zoeken in het archief''. Wilt u zelf onderzoek doen, dan kan dat in de studiezaal van het archief. Maakt u daarvoor wel een afspraak via de link ''Contact''.

NL(Noord-Holland)
Historisch Centrum Overijssel (Onderzoek doen bij het HCO)Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Centrum Overijssel is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over of onderzoek wil doen naar de cultuur, de geschiedenis en de mensen van en uit heel Overijssel. Bereid u zoveel mogelijk voor en kijk hier welke informatie u kunt vinden. U kunt thematisch te werk gaan of globaal door onze collecties zoeken.

Taaldatabase (dialect-woordenboeken): link
NL(Overijssel)
Historische Kaart: Webwinkel met reproductiesBij Historische Kaart verkopen we met veel plezier reproducties van historische kaarten. We hebben vooral Nederlandse steden in onze collectie, maar ook een flink aantal regiokaarten, kaarten van Nederland en historische wereldkaarten. Alles bij elkaar hebben we nu een collectie van ruim 140 kaarten.

De liefhebberij van kaarten zit nogal in de familie. De opa van Hajo tekende aan het begin van zijn carrière mee aan de Grote Bosatlas van Wolters-Noordhoff in Groningen. Bij opa en oma waren dus altijd atlassen in huis. En Hajo's moeder zat op vakantie altijd met een Michelinkaart op schoot in de auto. Vanaf de bijrijdersstoel werden de kinderen op de achterbank dan gewezen op kerken, kastelen, bruggen, bergen en andere bijzonderheden in het Franse landschap. Het duurde dan ook niet lang voordat Hajo zelf met zijn eigen Franse wegenkaart op schoot zat.
Maar eerlijk is eerlijk: het idee om reproducties van historische kaarten te verkopen is niet van onszelf, maar van een vriend van ons.
Nederland
Imagebase Universiteitsbibliotheek VU AmsterdamDe beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ze bevat hoogwaardige beelden en gedetaileerde beschrijvingen van verschillende collecties. Daardoor zijn ze geschikt voor onderzoek in binnen- en buitenland.
Een greep uit het rijke aanbod:
kleitabletten en andere voorwerpen uit het Nabije en Midden-Oosten,
gegraveerde portretten van protestantse kopstukken (ca. 1500),
historische kaarten (van voor 1900).
Nederland
Indische kamparchieven (i.s.m. NIOD)Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) belandden tienduizenden Europese burgers in interneringskampen. Militairen werden in krijgsgevangenkampen ondergebracht en tewerkgesteld, binnen en buiten Indië. Na de Japanse capitulatie brak op Java een onafhankelijkheidsstrijd los die de evacuatie van de mensen uit de kampen ernstig hinderde. Ook kwamen in deze bersiapperiode burgers die tot dan toe buiten de kampen waren gebleven, in zg. republikeinse kampen terecht. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) brengt op deze website de kampen in beeld die in de periode 1942-1948 op Indisch grondgebied hebben bestaan. Klik op een regio in onderstaande kaart om uw reis door deze website te beginnen.Indië / Nederland
Jan Menze van Diepen stichtingDe Jan Menze van Diepen Stichting werd in 1978 door de heer Van Diepen opgericht, om in de toekomst zijn collectie (bestaand uit ruim 9000 objecten)te blijven beheren.
''Het doel van de stichting is de verkrijging, het beheer en de tentoonstelling voor publiek van voorwerpen van beeldende kunst, ceramiek, glas, prenten, kaarten, foto''s, byjoux, meubelen, curiosa en andere kunstvoorwerpen met een historische waarde, alsmede het in bruikleen geven van de voorwerpen aan instellingen, die een gelijksoortig doel nastreven als deze stichting''.

Nederland
Johan Sems: Leeuwarden (van de Semslinie)Maar ook vele andereNederland
Kaarten Duurzaam Den Haag (GEO Informatie Portaal)Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Zo’n 160 internationale organisaties werken er dagelijks aan een veilige en rechtvaardige wereld.NL(Zuid-Holland)
Kaarten Egbert Haubois in de Bibliotheek van de RUGZe zijn alvast voor u opgezocht !!Nederland
Kadaster: Tijdreis over 200 jaar topografie (TopoViewer: 200 jr kijken naar 1 plekje !)200 jaar de kaarten van 1 plek zien als een dia-serie !!
Het Topographisch Bureau werd op 18 februari 1815 opgericht. Sinds die datum verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie: bijvoorbeeld over de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Later ging het Bureau verder onder de naam Topografische Dienst. In 2004 werd de Dienst onderdeel van het Kadaster. Hiermee haalde het Kadaster jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie in huis. 200 jaar topografische kaarten van topniveau; een resultaat om trots op te zijn. Om dit niveau te behouden investeren we in innovaties, waar mogelijk in samenwerking met overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. Door nieuwe methoden en technieken hebben gebruikers nog meer plezier van onze kaarten. Deze zijn actueler dan ooit en sinds kort bieden we zelfs een topografische kaart aan in 3D.

Om 200 jaar topografie te vieren is deze tijdreis-app gemaakt. ontdek met de app 200 jaar aan topografische gegevens van nederland!
Nederland
Kerstvloed 1717 (met Journaal van Seeratt)In 2017 was het 300 jaar geleden dat het Noordzeekustgebied getroffen werd door een zware stormvloed. De Kerstvloed van 1717, die duizenden mensenlevens eiste, was de grootste natuurramp van Nederland in de afgelopen vier eeuwen. Aanleiding voor Groningse organisaties om met Expeditie Kerstvloed 1717 stil te staan bij het thema de kracht van water, toen en nu, met o.a. workshops, lezingen en wandelingen. Het hoogtepunt vormde een speciale kunstroute aan de Noord-Groningse kustlijn. Op 13 bijzondere locaties waren imposante kunstwerken te zien van (inter)nationale kunstenaars die komen uit gebieden waar een soortgelijke ramp heeft plaatsgevonden.
Ook in 2018 zullen er nog op verschillende plaatsen in de provincie activiteiten plaatsvinden in het kader van de Kerstvloed, waaronder de onthulling van een permanent landmark.

De Kerstvloed en de gevolgen voor Bedum: link
NL(Groningen)
Kuypers Gemeente-Atlas van Nederland uit 1865-1870 (met toelichtingen) Deze website combineert Kuypers Gemeente-Atlas van Nederland uit 1865-1870 met afbeeldingen en plaatsbeschrijvingen uit Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in een reeks naar de natuur getekende schilderachtige gezigten en beschreven door J.L. Terwen uit 1858 om zo tot een interactief beeld van de topografie van Nederland in het midden van de negentiende eeuw te komen.

Kaartgegevens (zie ook link)
Op dit moment bestaat de kaart uit 8136 tegels. Voornamelijk het westen van Nederland (heel Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant), en kleine delen van de Achterhoek, Twente, Friesland (Ameland) en rond het Drielandenpunt). Heel Nederland zou zo'n 20.000 tegels beslaan. Ik ben dus op zo'n 41%.
Opmerkingen? Vragen? Stuur een mailtje.

Meewerken?
Het is ondoenlijk voor mij om de beschrijvingen uit Het Koningrijk der Nederlanden.. van J.L. Terwen van alle plaatsen over te typen (of te OCR'en) en in een database te zetten. Het boek is gescand door HathiTrust. Plaatsbeschrijvingen zijn dus erg welkom per mail.

Credits
De Google-maps implementatie is gebaseerd op Mike Williams' Google Maps API Tutorial.
De Gemeente Atlas-scans zijn — met toestemming — afkomstig van www.atlas1868.nl.
De topografische informatie over Rotterdam is gebaseerd op de uitstekende site van de familie Engelfriet.
Nederland
Landschappen van Noord-Nederland (mét toponiemen en een duidelijke kaartviewer)Welkom op de website ‘Landschappen van Noord-Nederland’ die u wordt aangeboden door het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen. U vindt hier de meest recente informatie over de opbouw en ontstaansgeschiedenis van het landschap in uw streek. Ontdek hoe het landschap in uw streek is ontstaan en bekijk de kaarten die hiervan zijn gemaakt. En help zelf mee om nieuwe informatie zoals veldnamen, verhalen over plekken en foto’s toe te voegen aan deze site. De kaartviewer van deze website bevat naast historisch kaartmateriaal de mogelijkheid om zelf informatie toe te voegen. Het is mogelijk om toponiemen, verhalen en (landschaps)foto's toe te voegen aan de website.

Noord-Nederland is op deze website ingedeeld in 30 verschillende cultuurlandschappen. Deze streken hebben allemaal een afzonderlijk pagina met meer informatie over het ontstaan en de geschiedenis van dat landschap.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Leeuwarden GemeentearchiefVanaf nu kan iedere Leeuwarder een stukje zeventiende eeuwse stad adopteren. Op deze wijze wordt meegeholpen om het Leeuwarden van vierhonderd jaar geleden tot leven te brengen. Voor de tentoonstelling Leeuwarden in de Gouden Eeuw wil het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) de beroemde vogelvluchtkaart van Johannes Sems uit 1603 in 3D uitbrengen. Bekijk hier de 2D-versie op ware grootte waarop de route van de stadswandeling door het Leeuwarden van Saskia Ulenburgh elders op deze website is ingetekend. De kaart moet de blikvanger worden van de expositie met voorwerpen en archiefstukken over de Friese hoofdstad tussen 1600 en 1700 die in september van start gaat. Als in Google streetview maken tentoonstellingsbezoekers een spectaculaire tocht door de stad zoals die er rond 1600 uitzag. Men loopt door straten, langs gebouwen en grachten, men gaat naar de markt en naar de kerk, kortom men beleeft het Leeuwarden van eeuwen geleden op heel bijzondere wijze. De kaart wordt op de tentoonstelling op groot scherm geprojecteerd, maar zal ook worden uitgebracht op DVD.NL(Friesland)
Limburg: huizenonderzoek na 1842In 1842 werd in Limburg het kadaster ingevoerd. Sindsdien heeft elk bebouwd of onbebouwd stuk grond een uniek perceelsnummer. Het kadaster werd ingevoerd om een rechtvaardige heffing van de grondbelasting mogelijk te maken. De kadastrale registratie gaf bovendien rechtszekerheid omtrent het eigendom en eventuele beperkte zakelijke rechten, zoals het recht van overpad. Met behulp van het kadaster is het mogelijk niet alleen voor huizen, maar ook voor elk onbebouwd perceel de eigendomswisselingen na te gaan.
De archieven van het kadaster zijn niet compleet bij het RHCL aanwezig. De jongste kadastrale registers zijn die van 1988. Gegevens van na 1988 zijn alleen verkrijgbaar bij de dienst van het Kadaster en Openbare Registers (KADOR) in Roermond.
NL(Limburg)
Limburgse Landverhuizers - Limburg Emigrant Page (USA)In de jaren 1860-1870 verlieten vele honderden Limburgers hun geboortegrond om een nieuw bestaan op te bouwen in Noord-Amerika. Via voorlichtingsavonden, georganiseerd door agenten van scheepvaartmaatschappijen, werden de mensen gelokt. Daarenboven volgt in 1862 de afkondiging van de ''''Homestead Act'''' door de Amerikaanse regering. Door deze wet werd aan emigranten die hoofd van een gezin waren en ouder dan 21 jaar, een gratis stuk land toegezegd ter grootte van 160 acres (ong. 64 ha.), men moest Amerikaans staatsburger worden en het land 5 jaren onafgebroken bewerken. Na die tijd zou het land op hun naam worden overgeschreven tegen betaling van slechts 10 dollar aan onkosten. Dit heeft velen er toe gebracht dit grote ''''avontuur'''' aan te gaan.Mijn interesse naar hoe het deze ''''Landverhuizers'''' vergaan is, is de grondslag van deze pagina. Tijdens mijn jarenlange onderzoek (sinds 1992) heb ik vele gegevens verzameld, welke ik hier wil delen met een ieder die interesse heeft. NL(Limburg) / Verenigde Staten
Met AnnoDrenthe.nu beleef je DrentheOp de website (en in de mobiele app) van AnnoDrenthe.nu kun je met de tijdbalk navigeren door verschillende historische kaarten van Drenthe:
--1940: Bonnebladen, de gedetailleerde opvolger van de TMK, uit de periode 1926-1948, 1:25.000
--1900: Bonnebladen, de gedetailleerde opvolger van de TMK uit de periode van 1898-1928, 1:25.000
--1850: de Topografisch Militaire Kaart (TMK), de gedetailleerde veldminuten van circa 1850, 1:25.000
--1800: de Franse Kaarten uit 1811-1812 en Hottinger Kaarten van Zuid-Oost Drenthe uit 1788-1792 (deze kaarten komen binnenkort beschikbaar)
--1640: de eerste kaart van Drenthe door Cornelis Pijnacker uit 1634
NL(Drenthe)
Migratie in Nederland in de 20ste eeuwMensen blijven lang niet altijd wonen waar ze geboren zijn. Op deze website wordt de verspreiding van mensen in de 20ste eeuw in Nederland op gemeenteniveau in kaart gebracht. Per plaats wordt antwoord gegeven op de vragen: waar zijn de voorouders van de huidige inwoners geboren, en waar wonen de nakomelingen van de inwoners van een eeuw geleden nu.
We tonen gedetailleerde kaarten van Nederland die laten zien waar inwoners, die in 2007 tussen 30 en 50 jaar oud waren, van een gekozen gemeente geboren zijn. Maar ook kaarten die dat laten zien voor hun ouders, grootouders en overgrootouders. Omgekeerd kan gekozen worden voor kaarten die tonen waar nu de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen wonen van mensen die tussen 1880 en 1900 in een bepaalde gemeente zijn geboren.
Zo kan een indruk gekregen worden van de verspreiding van mensen in Nederland gedurende een viertal generaties. Dat is bijvoorbeeld van belang om de verspreiding te onderzoeken van dialecten, familienamen, tradities en cultuuruitingen.
Nederland
Mijn Stad, mijn dorp: Verbinding met het verleden in OverijsselGeschiedenis is een levend element in onze samenleving. Het bepaalt mede onze identiteit. Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) vindt het daarom erg belangrijk dat de Overijsselse geschiedenis herkenbaar en toegankelijk is voor alle mensen in Overijssel en daarbuiten. Wij staan daarin niet alleen. Naast het HCO spelen historische verenigingen, archiefinstellingen en andere collectiebeheerders binnen Overijssel een belangrijke rol in de zorg voor het behoud en de presentatie van het cultureel erfgoed van Overijssel. Het HCO heeft daarom met andere instellingen in Overijssel een platform opgezet om de geschiedenis van de provincie te presenteren: 'MijnStadMijnDorp - verbinding met het verleden'.
Iedereen die bijdraagt aan het cultureel erfgoed van Overijssel kan helpen om MijnStadMijnDorp inhoudelijk vorm te geven. Dit kan een archiefinstelling zijn, een historische vereniging, een museum, maar zeker ook de individuele bezoeker die veel van een bepaald historisch onderwerp af weet.
NL(Overijssel)
Nederland van Boven (VPRO)Nederland van Boven is een ode aan het maakbare Nederland. Door middel van datavisualisaties, indrukwekkende luchtbeelden en portretten van helden op de grond laten we zien wie we zijn en hoe onze mentaliteit ons land gevormd heeft.
Wie naar de krioelende mierenhoop kijkt die Nederland is, vraagt zich af waarom ons land niet elke dag totaal vastloopt in een ongelofelijke chaos. Maar wie van bovenaf naar ons land kijkt ziet iets heel anders: een precisie-uurwerk. ‘Nederland van Boven’ kijkt vanuit vogelperspectief met behulp van helikopters, paragliders, ballonnen en vliegers naar de ritmes en patronen van Nederland.
Nederland
Nieuwe specialkaart van de colonie Suriname (1801)Nieuwe specialkaart van de colonie Suriname (1801): met de tot culture gebragt zijnde landen en plantagien : eerbiedigst opgedragen aan alle geinteresseerdens op en ingezetenen der gemelde colonie / door I.H. Moseberg, landm. in voornoemde colonie
Nederland / Suriname
NIMH Beeldbank Ministerie van DefensieNederlands Instituut voor de Militaire Historie:
Beeldbank met 313.940 afbeeldingen uit 79 categoriëen.
Nederland
OpenTopoNL 1:25000 kaart Nederland (versie november 2014) by BigMapFanTot op detailnivo in te zoomen !
Versie november 2014 - schaal 1:25000 (400px/km). Combinatie van TOP10NL (basis), BAG (gebouwen), OpenStreetMap (wegen) en AHN2 (reliëf), gemaakt door Jan Willem van Aalst. Licentie: CC-BY-SA. Zie opentopo.nl voor de originele kaarten en voor achtergrondinfo.
Nederland
Overijssel in Kaart in oude en nieuwe kaartenDe beeldbank Overijssel in Kaart wordt beheerd door Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) Deventer.
De kaarten zijn afkomstig uit de collecties van SAB, de Provincie Bibliotheek Overijssel (ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle), de Oudheidkamer Twente (in bruikleen gegeven aan Museum Twentse Welle) en de Overijsselse Bibliotheek Dienst.
In Overijssel in Kaart vindt u kaarten die gemaakt zijn vanaf circa 1550 tot heden. Ook vindt u hier stadsplattegronden van steden uit heel Overijssel, overzichtskaarten en provinciekaarten.
NL(Overijssel)
Plaatsengids.nl - Gegevens bij de plaatsnamenAardrijkskundig woordenboek van Nederland op internet. Opvolger van de Topografische gids van Nederland uit 1998. Iedere plaats heeft een homepage met statistische en cultuurhistorische informatie. Aanvullingen en opmerkingen zijn welkom!Nederland
Raamsdonksveer op de kaart (én op nog 4 Stadskaarten)Welkom op 'Raamsdonksveer op de kaart'. Op deze interactieve kaart raadpleeg je informatie over honderden panden en adressen in Raamsdonksveer. Startpunt voor je ontdekkingstocht is het adressenbestand van 1950. In dat jaar werden zo'n 1.120 voordeuren van circa 7.000 inwoners van een nieuw adres voorzien. Nauwkeurig is toen bijgehouden wie er waar woonde. De adressen van 1950 zijn op de kaart gemarkeerd met een OIP (Ontiegelijk Interessaant Plekske). Als je op een OIP klikt verschijnt er informatie over die plek.NL(Noord-Brabant)
Rabbels Warehouse (Old History)Mapsoverview America and the Netherlands link
New Netherland
Brazil and the Caribbean area
The Netherlands

Don't forget the wonderful source of old maps to be found at:
The Atlas of Mutual Heritage website link
Here you can search for maps, drawings, prints and paintings of locations related to the Dutch East India Company (Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC) and the West-Indische Compagnie (WIC)

Old Dutch Handwriting: link
Old Dutch alphabet
Old abbreviations
Marks
Nederland / Nederlandse Antillen / Verenigde Staten
Regionaal Archief Alkmaar BeeldbankDe afdeling Topografisch-Historische Atlas zorgt voor het beheer en behoud van een grote collectie beeldmateriaal. Deze bestaat uit foto's, ansichtkaarten, tekeningen, prenten, plattegronden, films, video's en meer. De afmetingen van het materiaal lopen uiteen van het formaat van een vingernagel tot een tweepersoonsbed. 

Online beeldbank
Onze online beeldbank bevat ruim 74.000 gedigitaliseerde afbeeldingen. Van steendruk tot familiekiek. Een groot deel is gratis in hoge resolutie te downloaden. Sommige afbeeldingen mogen vanwege auteursrechten niet online getoond worden, maar kunt u wel bekijken op de computers in de onze studiezaal. Hier kunt u zoeken in de online beeldbank.

Auteursrechten
In de online beeldbank zijn afbeeldingen te vinden die te maken hebben met auteursrechten (ook wel beeldrecht of copyright genoemd). Desondanks hebben wij het zo duidelijk mogelijk proberen te maken wanneer en waarvoor u een afbeelding mag gebruiken. Informatie over eventuele auteursrechten en wat u wel en niet met een afbeeldingen mag doen staat bij de betreffende afbeelding.
NL(Noord-Holland)
Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg, Noordwijk en Leiderdorp of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken. Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis. Onze Prentverzameling bevat al het beeldmateriaal. Zij bestaat uit foto’s, prenten, tekeningen, plattegronden, prentbriefkaarten en dia’s betreffende Leiden en de andere plaatsen in Rijnland. Deze beeldcollectie bestaat uit ca. 125.000 nummers, die in de studiezaal (digitaal) aangevraagd, bekeken en nabesteld kunnen worden. Een deel van deze collectie vindt u in de Beeldbank op deze site.Daarnaast wordt een kleine Audiovisuele verzameling beheerd (video- en geluidsbanden, films en grammofoonplaten), evenals een Affichecollectie van ruim 10.000 affiches uit de 19e en 20e eeuw.In 2007 heeft het Regionaal Archief Leiden het initiatief genomen om een van haar schatten, de atlas van Blaeu genaamd 'Toonneel des Aerdrycks', digitaal toegankelijk te maken. Dit kostbare historische werk, bestaande uit zes banden, kon vanwege de kwetsbaarheid niet meer aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Het resultaat is een fantastisch digitaal boekwerk. Niet alleen bestemd voor Leiden maar voor heel kaartminnend Nederland en wereldwijd. Hiermee is een prachtig podium gecreëerd waarop dit bijzondere werk wordt geëtaleerd. Voor het eerst wordt de mogelijkheid geboden om letterlijk door alle zes delen van de atlas te bladeren. Dankzij de toepassing van hoge resolutie scantechnologie is het mogelijk moeiteloos tot op het kleinste detail in te zoomen.NL(Zuid-Holland)
Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost UtrechtWerkgebied: Op het kaartje ziet u het gebied van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht binnen de provincie Utrecht. Het omvat de zes gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede. NL(Utrecht)
Reis- en Zakatlas Nederland 1773Reis- en zakatlas van Nederland en het Duitse Nederrijngebied; uitgegevens in 1773 door graveur en boekverkoper J.C. Sepp. 74 redelijk gedetailleerde kaarten van de situatie destijds.Duitsland / Nederland
Reisgids Indonesïe (periode 1942-1949) voor Indïe-gangersDeze website ondersteunt de Reisgids Indonesië. Oorlogsplekken 1942-1949. De gids maakt u wegwijs in de oorlogsjaren, van de Japanse bezetting van Nederlands Indië tot de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Een zoektocht naar de sporen van dit verleden: interneringskampen, begraafplaatsen, musea, monumenten en andere plekken van herinnering meer over de reisgids

Via deze website wordt de informatie in de gids actueel gehouden en worden objecten ontsloten waarvoor in de gids geen plaats was. Bezoekers van de site kunnen nieuwe of gewijzigde informatie aandragen. Informatie van praktische aard, actuele en/of van historische aard. Op deze manier helpen reizigers reizigers en kan een databank van onschatbare waarde groeien. U kunt hier uw opmerkingen, correcties en aanvullingen kwijt.
Indië / Nederland
Repertorium van Nederlandse Kaartmakers tussen 1500 en 1900 (PDF)In het Repertorium zijn in alfabetische volgorde personen opgenomen die een inhoudelijke bijdrage hebben geleverd aan de vervaardiging van kaarten in Nederland in de periode 1500-1900. De aard van hun werkwijze verschilt daarbij. Te onderscheiden zijn: landmeters, ingenieurs (veelal in militaire dienst), hydrografen (stuurlieden bv Willem Barentsz.), tekenaars, kaartafzetters (kleurders), houtsnijders, graveurs, uitgevers en adviseurs (redacteur en/of kartograaf)Nederland
RUG: Overzicht van masterscripties LandschapsgeschiedenisFundamenteel onderzoek: Masterscripties
Scriptie-onderzoek studenten
De uitvoering van een eigen onderzoek ten behoeve van de eindscriptie vormt voor iedere master- of research master-student een belangrijke eerste stap op het terrein van het wetenschappelijk landschapsonderzoek.Soms vormt dit onderzoek ook de opmaat voor een promotie-onderzoek of andersoortig vervolgproject. Sinds 2008 zijn bij het Kenniscentrum Landschap diverse scripties afgerond en in bewerking.

Overzicht van masterscripties Landschapsgeschiedenis RuG
Verschenen scripties zijn vaak te downloaden (o.a. inz. Suriname)
Nederland / Suriname
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB)Het Stadsarchief en de Athenaeumbibliotheek zijn gevestigd in monumentale kloosterpanden, waaronder het Buiskensklooster. Al in de veertiende eeuw leefden er volgelingen van Geert Grote en zijn Moderne Devotie. Om u kennis te laten maken met deze panden en de bijzondere collecties die zich er bevinden, bieden wij in samenwerking met de VVV Deventer georganiseerde groepsrondleidingen aan.
De Stichting IJssellandschap werd opgericht in 1986, toen de landerijentak van de Verenigde Gestichten samengevoegd werd met de Dienst Landerijen van de gemeente. De Verenigde Gestichten waren verantwoordelijk voor het beheer van hun erven en landgoederen en die van de Stichting Burgerweeshuis en Kinderhuis. De Dienst Landerijen was dat voor het beheer van de erven en landerijen in het bezit van de gemeente Deventer. SAB bewaarde al de eeuwenoude archieven van de Verenigde Gestichten. Het oudste stuk dateert van 1267. Ook het archief van het Burgerweeshuis (dat begint in 1560) ligt bij SAB. Met de komst van het archief van de Stichting IJssellandschap wordt een gat gedicht in de gemeentelijke archiefvorming.
NL(Overijssel)
Stichts-Hollandse Historiche Vereniging (rond Woerden) (blad Heemtijdinghen)Welkom op de website van de Stichts-Hollandse Historische Vereniging - SHHV. De vereniging heeft ten doel: het bevorderen van het onderzoek naar en de belangstelling voor de geschiedenis van het Stichts-Hollandse grensgebied in ruime zin (art.3. Statuten). Het werkgebied omvat de Stichts- Hollandse grensstreek in het stroomgebied van de Oude Rijn en de Hollandse IJssel. Dit gebied valt samen met beheersgebied het eeuwenoude 'Grootwaterschap van Woerden' dat sinds 1 januari 1995 is gefuseerd met het 'Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden'.NL(Utrecht / Zuid-Holland)
Studiekring Historische CartografieWelkom op de website van de Studiekring Historische Cartografie. Deze website bevat informatie voor liefhebbers van oude kaarten, zoals tips over nieuwe websites, boeken of tentoonstellingen op cartografisch gebied. Op deze website kunt u lezen over onze geschiedenis, doelstellingen, lid worden en het programma. Verder vindt u in ons logboek nieuws over historische cartografie. Het links-gedeelte bevat verwijzingen naar andere interessante websites.
De studiekring komt al sinds 1996 in de winter één keer per maand in Enschede bij elkaar om kennis uit te wisselen over historische cartografie.
Nederland
Suriname 1599 - 1975De geschiedenis van de kolonie Suriname begint in het midden van de 18e eeuw. In 1770 verwierf de stad Amsterdam de aandelen in de kolonie Suriname uit particulier bezit. Daarmee kreeg het een meerderheidsbelang in dit overzeese wingewest. Ambtenaren, militairen, zendelingen, reizigers en wetenschappers doen verslag van hun verblijf in de kolonie en geven zo een beeld van de Nieuwe Wereld. Er verschijnen kaarten, boeken en plaatwerken over het gebied.
Deze collectie bevat kaarten, foto's, plaatwerken, gedrukte werken etcetera tot 1975, het jaar van Suriname's onafhankelijkheid.
Aan de collectie zijn verschillende pamfletachtige publicaties toegevoegd die het proces van Surinaamse zelfstandigwording begeleiden. Ook zijn toegevoegd vele Surinaamse uitgaven die door hun beperkte verspreiding moeilijk te vinden zijn.
De collectie bevat titels die vanaf de 17e eeuw over Suriname zijn verschenen. Reisverslagen bijvoorbeeld en plantershandboeken. De eerste woordenlijsten en beschrijvingen van land en volk. Natuurlijk een grote collectie kaarten. Er wordt veel informatie geboden over Suriname in de vorm van geschiedkundige, politieke, economische en rechtskundige verhandelingen.
Nederland / Suriname
Tabellen Nederlandse Volkstellingen 1795 - 1971Welkom op de website van de Nederlandse Volkstellingen. Deze website verschaft toegang tot alle tabellen van de volkstellingen die tussen 1795 en 1971 (zie de bladerfunctie in de rechter kolom) werden gepubliceerd. Ook de meeste toelichtingen, inleidingen en bijlagen (zie de documentatie) zijn digitaal beschikbaar. In totaal zijn ruim 40.000 pagina's, oorspronkelijk gepubliceerd in meer dan 200 banden, toegankelijk gemaakt. Aan de digitalisering van de volkstellingen wordt sinds 1997 gewerkt in een drietal projecten. Nederland
Ter info: N.a.v. de Oudste kaart van de NederlandenDe Koninklijke Bibliotheek van België heeft het oudste kaartfragment van de Nederlanden aangekocht. De kaart dateert uit 1557, maar werd pas vorig jaar ontdekt. Wanneer het publiek de aanwinst zal kunnen bezichtigen in Brussel, is nog niet bekend. Het kaartfragment maakt deel uit van de Corte cronikel van Cornelis van Hoorn, een wereldkroniek uit 1586. Het gaat om de tweede editie van de kroniek, die een extra blad heeft, in tegenstelling tot de eerste editie. Op de achterkant van dat blad staat het kaartfragment afgedrukt. Omdat papier erg duur was in de 16e eeuw, hergebruikten drukkers vaak bedrukte bladen. Vandaar dat de kaart opduikt in een werk van latere datum. De kaart bevindt zich in heel goede staat, zo luidt het.
De volledige Nederlandse uitgave van de kroniek uit 1586 is nog nergens anders teruggevonden. Het kaartfragment is ook een unieke vondst, want het vult een onvolledig bewaarde kaart uit 1526 aan.
Het kaartfragment beeldt de Zuidelijke Nederlanden af en is zo dus de oudste gedrukte topografische kaart van onze gebieden. De Koninklijke Bibliotheek zal de aanwinst in de nabije toekomst tentoonstellen, maar een concrete datum is er nog niet.
België / Nederland
Tilburg op de kaart (én op nóg 14 Oude Kaarten)De 14 Oude Kaarten zijn deels alleen zichtbaar als uw browser op 50 % staat) Maar als de juiste kaart geactiveerd is kunt u gewoon weer inzoomen!
NB: Zie Handleiding bij link
NL(Noord-Brabant)
Tolregisters van de Sont (1497 - 1857)De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. Ze zijn (met hiaten in de eerste decennia) bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857, toen de tol werd opgeheven. Vanaf 1574 is de serie vrijwel compleet.
De STR worden bewaard in het Deense Nationaal Archief (Rigsarkivet) in Kopenhagen.
De STR bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten. Van elke doorvaart noteerden de ambtenaren van de Tolkamer in Helsingor in principe de volgende gegevens:
de datum
de naam van de schipper
de woonplaats van de schipper
de haven van vertrek
de haven van bestemming (vanaf het midden van de jaren 1660)
de samenstelling van de lading
de tol

De STR zijn een belangrijke bron voor het onderzoek naar handel, transport, productie en consumptie in Europa, en bovendien naar het leven van de schippers ter koopvaardij. Zij behoren tot de belangrijkste seriële bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Nederland en Europa. Een groot deel van het geoderentransport binnen Europa verliep via de Sont. De STR bevat gegevens over die uitwisseling voor een periode van meer dan drieënhalve eeuw. Er is geen andere bron voor de Europese handelsvaart die een zo lange periode beslaat.
Denemarken / Nederland
Udenhout op de kaart (én op 7 Historische kaarten)Helaas zonder handleiding; inzoomen per kaart is voldoende. NL(Noord-Brabant)
Uitgeverij MatrijsDe stichting Uitgeverij Matrijs, opgericht in 1981 en gevestigd te Utrecht, is een zelfstandige uitgeverij die door middel van publicaties de belangstelling wil bevorderen voor geschiedenis, landschap, archeologie en monumenten in Nederland. Haar brede, gevarieerde fonds (dat bestaat uit meer dan 300 leverbare titels) is verkrijgbaar via de boekhandel en deze website.

o.a Alle erfgoedroutes van Uitgeverij Matrijs
Nederland
Uitgeverij van Tilt, NijmegenSinds 1996 bouwen we aan een breed non-fictie-fonds met boeken over cultuur, geschiedenis, literatuur en filosofie. Of het nu architectuur, psychoanalyse, literatuurkritiek of de ontstaansgeschiedenis van Nederland betreft: we maken er bijzondere uitgaven over, waarbij vormgeving en illustraties een prominente rol spelen. Daarnaast geven we twee tijdschriften uit: Filter en De Boekenwereld.

Uitgever van minstens 10 Historische Atlassen
NL(Gelderland)
Uitgeverij Verloren maakt GeschiedenisMet recht kunnen wij al jaren beweren: ''Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis''. Wij zijn de grootste werkelijk in geschiedenis gespecialiseerde uitgeverij in Nederland en hebben een grote bijdrage geleverd aan het verspreiden van de kennis van de middeleeuwse en vaderlandse geschiedenis. Daarnaast publiceren wij veel boeken op het terrein van de historische letterkunde.
De inhoud van de meeste van onze boeken is doorzoekbaar via Google. De inhoud kan daar (deels) worden gelezen, maar niet gekopieerd of geprint. Wij zien dit als extra service voor auteurs en lezers en als marketinginstrument. Uitgeverij Verloren stuurt bestelde boeken met een factuur toe. Naast de prijs per boek brengen wij u op deze factuur verzendkosten in rekening, in Nederland ten bedrage van €2,00, buiten Nederland de werkelijke porti.
Nederland
Union Catalogue of Agricultural Libraries in the NetherlandsThe Wageningen UR Library Catalogue contains bibliographic data on books and periodicals held by the libraries of Wageningen University and Research Centre and some 15 associated libraries. Holding data are added to each record.

Subjects covered include Agrotechnology, Food and Food Production, Plant and Animal Sciences, Soil Science, Geo-information, Landscape and Spatial Planning, Water and Climate, Ecosystem Studies, Economics and Society.

The joint collections of the participating libraries cover a substantial part of the internationally available scientific literature in these disciplines.

As far as Dutch scientific literature in these fields is concerned, coverage can be considered near 100%, including much of the so-called "grey literature".

All titles are entered in their original language. Keywords are added to facilitate subject searching.

The database is updated every day and now contains over 700.000 records.
Nederland
Universiteits-Bibliotheek Groningen: Collecties Kaarten en Atlassen (deels online)De verzameling losse kaarten - manuscript- en gedrukte kaarten - van de Universiteitsbibliotheek Groningen wordt bewaard in de kluis. Om deze collectie toegankelijk te maken, worden de kaarten die vóór 1901 zijn getekend of uitgegeven, stuk voor stuk gefotografeerd en online beschikbaar gesteld. Veel van deze kaarten komen uit de verzameling van Mello Backer en hebben Groningen (stad en provincie) en omringend gebied (Drenthe en Oost-Friesland) als onderwerp. Ook de rest van Nederland en Europa is goed vertegenwoordigd. In totaal betreft het hier ongeveer 800 kaarten, waarvan een 200-tal uit de ‘Groningana’-collectie van Backer. De indeling is geografisch, van een klein naar een groter gebied (provincie, land, werelddeel, wereld).NL(Groningen)
Verdwenen dorpen in Nederland (de poster op A0-formaat is apart te bestellen)Er gaat een wereld open voor degene die zich verdiept in het onderwerp van de verdwenen dorpen in Nederland.
Een wereld van grote en kleine gebeurtenissen en van veel spannende verhalen in een ver maar soms ook in een zeer nabij verleden.
Maar ook een wereld van veel narigheid en ellende voor de inwoners van de dorpen die om wat voor reden dan ook moesten verdwijnen.
Als we voor “dorpen” even gemakshalve “nederzettingen” zetten waarmee we zowel steden, dorpen als buurtschappen bedoelen, dan zijn er in het laatste millennium zeker 500 maar waarschijnlijk een veelvoud daarvan verdwenen.
In deze site zult u veel te weten komen over de vijf boeken die over dit onderwerp zijn verschenen.

De fraaie kaart (A0-formaat) wordt aangeboden in samenwerking met schrijver Bert Stulp en CartoMagie link . Hij is te bestellen via info@cartomagie.nl
Nederland
Verzameling (prachtige) oude stafkaartenOp deze website kunt u veel informatie vinden over oude stafkaarten en het verzamelen ervan. Er zijn veel fragmenten te zien en ook enkele complete stafkaarten. Oude stafkaarten verzamelen is mijn hobby. Ongeveer 25 jaar geleden kwam mijn zoon van toen ongeveer een jaar of elf thuis van een rommelmarkt. Hij had voor een kwartje een oude stafkaart gekocht. Hij had gezien dat mijn geboortedorp er op stond en dacht dat ik dat wel leuk zou vinden. De kaart zag er goed uit, was gesneden en op linnen geplakt en had een schaal van 1 : 50.000. Ik had wel eerder stafkaarten gezien, maar nooit zo'n oude. Ik heb de kaart met een vergrootglas van alle kanten bestudeerd. Dat was het begin van mijn verzameling oude stafkaarten. (De meeste kaarten kunnen worden vergroot door erop te klikken, waardoor ze ook duidelijker worden.)
Ik streef naar een complete verzameling van deze stafkaarten, om preciezer te zijn een verzameling stafkaarten waarin elke uitgave van elk jaar waarop een stafkaart van 1:25.000 en 1:50.000 is uitgegeven met één exemplaar vertegenwoordigd is. Ik hoop dat ik met behulp van deze website in contact kom met mensen die ook belangstelling hebben voor stafkaarten.
Nederland
Verzameling Duco Kuiken mbt Groningen (met veel info)Plaatsingslijst van de aantekeningen van Duco Kuiken
( periode 1930 - 1995) Laatste Publicatie 2011
Samenvatting bevat voornamelijk indexen (nadere toegangen, klappers) van diverse archiefbronnen:
Gemeentearchief Groningen zoals omnummerboek, lijst van burgemeesters, leden koekenbakkersgilde, lijklakenregisters, regeringsboek, oude straatnamen/wijken, etc.
Bijzonderheden: betreft herziening van eerdere versies (o.a. 2006)
NL(Groningen)
Viewer Nationale Atlas NederlandThema:

Onderwerpen: Bevolking, Economie, Natuur

Karteereenheid: Land, Provincie, Gemeente

Datum: = Kiezen uit ....
Nederland
Wrakkenmuseum Terschelling (met index van de wrakken)Een bezoek aan Terschelling is niet compleet zonder een kijkje te hebben genomen in het Wrakkenmuseum. Het is een ideale lokatie voor groepen tot 100 personen. Als Hille niet aan het duiken is vertelt hij graag spannende juttersverhalen. Door Terschellinger duikers zijn er sinds 1976 een kleine 150 scheepswrakken opgespoord, zowel van moderne als historische schepen. Hieruit zijn in de loop der jaren duizenden uiteenlopende voorwerpen opgedoken.
In en rond het Wrakkenmuseum zijn tal van deze voorwerpen tentoongesteld. Erg trots zijn we op onze collectie duikhelmen en kanonnen. Een selectie van deze collecties kunt u online alvast bekijken.

NL(Friesland)
Yvette's Dutch Genealogy HomepageThis site helps people of Dutch descent research their Dutch ancestors. Many articles explain the research opportunities in the Netherlands, both offline and online. Other articles give background information about Dutch history in general and emigration in particular. Also, some primary sources you can use for your research are provided. Special attention is given to online research, with many links to useful websites.Nederland
Zeeuws Archief: Terug in de tijd op de kaart in ZeelandHoe zag Zeeland er vroeger uit? Wat stond er vroeger op de plaats waar mijn huis staat? Met een paar klikken met de muis van de computer kan iedereen de historie van een Zeeuws perceel – van huis tot weiland – tot vijf eeuwen terug op oude kaarten zien. In samenwerking met de Provincie Zeeland stelt het Zeeuws Archief de van georeferentie en vectorisatie voorziene, historische kaarten digitaal via internet beschikbaar. Aan het project is vier jaar gewerkt. De historische kaarten zijn opgenomen in het geografisch informatiesysteem van de Provincie. Via de digitale Cultuurhistorische Hoofdstructuur Zeeland (CHS) kan iedereen de kaarten raadplegen: linkNL(Zeeland)
categorie: beeldbanken
Aezel Projek (“Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederl. Eigendommen en Leefgemeenschappen)Bewoners en bewoningsgeschiedenis:
Er zijn heel veel mensen in Limburg die zich bezig houden met cultureel erfgoed waarbij informatie over de Limburgers en hun omgeving door de eeuwen heen vastgelegd wordt; vaak in verenigingsverband, soms zijn het individuele levenswerken. Daar zit een schat aan informatie. Dit zijn zaken zoals: Genealogie, archeologie, landschappen, foto’s, notarisaktes, kastelen, bevolkingsregisters, kerkhoven, kerken en kloosters, vervoer, handel, kleding, architectuur, taal, geschiedenis enz.. Zo zijn er tal van heemkundeverenigingen en in menig dorp is er een (oorlogs)museum, vaak privé.
Helaas is er is nog geen digitaal platform waar deze gegevens met het publiek gedeeld kunnen worden, met als gevolg een veelheid aan kleine websites met versplinterde kennis. Nog meer informatie wordt nooit gedeeld maar gaat verloren of wordt door nabestaanden zelfs weggegooid. Dit geldt zeker voor de kleinere dorpen waar weinig geld beschikbaar is voor erfgoed. Als al deze informatie aan elkaar gekoppeld zou kunnen worden in één platform dan zou een geweldig beeld ontstaan van de Limburgse samenleving over de tijd.

In Sittard is 6 jaar geleden een initiatief gestart om een oplossing voor dit dilemma te bieden: het zgn. “AEZEL Projek”. Dit initiatief heeft in Limburg veel enthousiasme teweeg gebracht en er zijn nu AEZEL projecten met meer dan 100 vrijwilligers in 60 dorpen en steden van Vaals tot Venlo; steeds in samenwerking met archieven in o.a. Sittard-Geleen, Weert, Roermond en Venlo. Het project gaat uit van een platform waar personen en verenigingen zelf gegevens in kunnen plaatsen en beheren, maar waarin deze gegevens wel door het brede publiek in één omgeving te zien zijn.
NL(Limburg)
Historische Vereniging Annen (Blad: Toen Annen)Ons mooie dorp Annen is vanaf de jaren zestig steeds harder gaan groeien en het accent van agrarisch dorp verschoof langzaamaan naar dat van dynamisch forenzendorp.
Daarbij groeide echter ook de behoefte om vooral niet uit het oog te verliezen hoe het dorp er in vroeger tijden uitzag, hoe het leven toen reilde en zeilde, maar ook hoe zaken te behouden
voor het nageslacht.
In januari 2005 werd daartoe officieel de Historische Vereniging Annen opgericht.
Met een stabiel blijvend ledental van iets meer dan 600 leden, een kwartaaltijdschrift "TOEN", een uitgebreid digitaal fotoarchief en een hardwerkende kerngroep om de historie levend en levendig te houden, is er een bloeiende vereniging ontstaan. 
Enige vruchten hiervan zijn recente publicaties als "Annen in oude ansichtkaarten", diverse historisch getinte wandelroutes en natuurlijk de mooie "Canon van Annen 1309-2009 "
De vereniging kan altijd nieuwe enthousiaste medewerkers gebruiken, want tegelijk met het speurwerk in oude archieven houdt de vereniging zich ook intensief bezig met de bewonings-geschiedenis van huizen en panden evenals de bewoners-geschiedenis, van hunebed tot begraafplaats, van de vroege oudheid tot in het jonge verleden.
NL(Drenthe)
Regionaal Archief Rivierenland (208.362 pagina's kranten vanaf 1756 t/m 2008)Welkom op de nieuwe website van het Regionaal Archief Rivierenland.
Deze nieuwe website vervangt de oude sites van het voormalig Streekarchief Bommelerwaard en het Regionaal Archief Rivierenland. Alle informatie vindt u voortaan op één plaats op het internet.

Gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Zaltbommel.
Ook de dorpen link zijn vermeld !
NL(Gelderland)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: MonumentenregisterDeze website bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Bijna alle rijksbeschermde monumenten zijn in particulier bezit.

N.B.: Monumenten die door gemeenten en provincies zijn beschermd zijn niet in deze website opgenomen!

Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status vanaf de datum van inschrijving. Is de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet afgerond dan heeft het een voorbeschermde status.

Het Monumentenregister vormt de kern van de getoonde informatie. In het register is opgenomen: monumentnummer, beschermingsstatus, omschrijving (dit is veelal de historische omschrijving uit het aanwijzingsbesluit en deze is daarom niet altijd actueel of juist), plaatselijke aanduiding (adres), kadastrale aanduiding (perceel), inschrijvingsgegevens en indien van toepassing complexnummer. Hieraan zijn overige gegevens toegevoegd, voor zover deze voorhanden zijn.
Nederland
'Stichts Algememeen BIografisch NEtwerk' (Sabine)Database van het 'Stichts Algememeen BIografisch NEtwerk' (Sabine).
Literatuur verschenen over de stad en de provincie Utrecht.
Boeken en tijdschriften gevonden in Sabine zijn aanwezig bij één van de volgende bibliotheken:
Catalogus Universiteitsbibliotheek Utrecht
Catalogus openbare bibliotheken in de provincie Utrecht
Het Utrechts Archief
De catalogus van de bibliotheek van Het Utrechts Archief is te raadplegen op onze studiezaal aan de Alexander Numankade 199-201, 3572 KW Utrecht, en komt in de loop van dit jaar online.
NL(Utrecht)
"GROVESTINS" Een boerderij te Kommerzijl -Geschiedenis van de heerd Grovestins te Kommerzijl

-Kommerzijler krantartikel van 1956 over de werding van Kommerzijl

-Genemuiden: "Het veerongeluk op Biddag 1922 op het Zwartewater"

-Stamboom huidige bewoners (fam. Rook) boerderij “ Grovestins “ met een extra aanpassing.

-Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect
NL(Groningen / Overijssel)
'Vrouger' - Mit olle ansichten op padIk zoek oude foto's en ansichtkaarten van Midwolda, Oostwold, Scheemda, Nieuwolda en Oude Pekela. Ik wil deze tegen een gepaste vergoeding graag van u overnemen. Ik heb zelf nog kaarten van diverse plaatsen in Nederland, zowel in zwart/wit als in kleur.NL(Groningen)
113.447 Foto's op ZeelandnetWat is Zeelandnet Foto?
ZeelandNet Foto is het openbare fotoalbum van en voor alle ZeelandNet bezoekers. Via deze fotosite kunt u gratis uw foto''''s online plaatsen en laten zien aan vrienden en familie.
Wie kan er foto''s insturen?
Iedereen met een (digitaal) fototoestel kan foto''''s insturen. Is het de eerste keer dat u een foto maakt of u hebt jarenlange ervaring met digitale fotografie. We vinden alle foto''s even mooi. Let wel even op dat u de foto''s in de juiste rubriek zet.

Moeten de foto''s aan bepaalde regels voldoen?
Hou het netjes en normaal. Stuur dus geen gruwelijke, pornografische en of onsmakelijke foto''s in. Zet ook geen foto''s online die u zelf niet gemaakt heeft. Uitgebreide regels staan op de site.
NL(Zeeland)
A.M. de Jong – museum te Nieuw-Vossemeer (Het land van Merijntje Gijzen)De schrijver A M de Jong is vooral bekend geworden door zijn streekroman ''Merijntje Gijzen''. Deze streekroman is verfilmd. Ook is er een gelijknamige Tv-serie van gemaakt.
In het museum wordt niet alleen aandacht besteed aan A.M. de Jong. U maakt ook kennis met zijn tijdgenoten, het leven op het platteland en de geschiedenis van zijn geboorteplaats. Zo treft u in het museum een café-inrichting aan van het voormalig café ''De Congo''. Een café dat dateert uit de jonge jaren van A.M. de Jong.
NL(Noord-Brabant)
Afscheid van Indië - Digitale documenten 1940-1950Een digitale bron waarin u documenten kunt raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie.
Lijsten van het Rode Kruis over de slachtoffers zijn ook vindbaar via de beeldbank van het nationaalarchief.
Indië / Nederland
Ald Makkum (Blad: Aldnijs)Historisch - Panden
Onder deze knop de bewonersgeschiedenis van alle panden in Makkum.

Wie nieuwsgierig is naar hun Makkumer roots is het aan te bevelen om bij de Stichting langs te komen omdat we daar een uitgebreide database hebben waarop het gemakkelijker is de tocht die sommige families door de Vlecke maakten te kunnen volgen. Ook zijn daar meer gegevens bekend dan we nu op het 'Net', kunnen en mogen, plaatsen. Kom gerust langs en neem eventueel aanwezig foto's van de familie of woning mee, wij scannen die graag in en kunnen daarmee de lijsten completer maken. De nu geplaatste gegevens komen uit de openbare gemeentelijke archieven vanaf ca 1800 tot 1992.

De Bouwlijst van bij Amels gebouwde schepen wordt momenteel bijgewerkt en aangevuld. Te vinden onder Historisch / Amels.
Nieuw verkregen fotomateriaal en bijgewerkte historie van de bekende bouwnummers zijn toegevoegd.
Ook vele aanvullingen bij de oudste historie: In 1945 startte de werf met een nieuwe lijst beginnend bij bouwnr. 101. Men ging er  vanuit dat in de voorgaande periode 1918-1945 al minstens 100 vaartuigen waren gebouwd. Ald Makkum heeft daarvan intussen ruim 40 stuks getraceerd. Omdat bouwnummers niet bekend zijn, het oude archief zou door brand zijn vernietigd, hanteren we voorlopig een 0-nummer voor de gevonden schepen.

Bij de foto's: Boven de in 1929 gebouwde Stoomsleepboot Agatha (latere Mars 1) en onder de  mossselkotter HA10 (bj 1932) die in 1961 boven Gaast, op weg naar Zeeland, ten onder ging waarbij 3 van de 4 bemanningsleden verdronken. Het schip is later geborgen en weer in de vaart gebracht.
NL(Friesland)
All 9,866,539 buildings in the Netherlands (Data from BAG)All 9,866,539 buildings in the Netherlands, shaded according to year of construction. Data from BAG (January 2015), via CitySDK LD API. Map made with TileMill by Bert Spaan, Waag Society, inspired by BKLYNR. Map errors can be reported on the Kadaster's website.NL(Drenthe)
Almelo Gezinsreconstructies 1600-1850De website bevat alleen personen geboren voor 1850, maar in een aantal gevallen heb ik wel latere informatie. Voor ten Bruggencate, zie de ten Bruggencate database.
Dit Almelo-project groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van mijn familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
Amersfoort Fotostad 2012Op veel plekken in de stad duiken – verwacht én onverwacht – beelden op: beelden die prikkelen, uitdagen en verleiden. Met internationale en landelijke tentoonstellingen en ruimte en aandacht voor Amersfoortse fotografen. Maar ook ruimte voor spontane evenementen en interactie met het publiek. Amersfoort Fotostad verbeeld.
Amersfoort Fotostad biedt internationale, landelijke én Amersfoortse exposities en activiteiten. Tijdens deze periode vormt Amersfoort het culturele middelpunt van Nederland. De tentoonstellingen in Amersfoort vinden plaats in verschillende delen van de stad, in de vier kwartieren van Amersfoort Fotostad.
NL(Utrecht)
Amersfoort op de kaart is dé online stadskaart waarop de locaties zijn gekoppeld aan......De website Amersfoort op de kaart is dé online stadskaart waarop locaties zijn gekoppeld aan alle cultuurhistorische informatie uit de stad. Amersfoort op de kaart wil mensen enthousiast maken voor de rijke geschiedenis van de stad. De website is in 2009 ontwikkeld door Archief Eemland, in het kader van het jubileumjaar Amersfoort 750.
De online stadskaart 'Amersfoort op de kaart' is nu te zien op vier nieuwe digitale en verrassende producten van Archief Eemland: een vernieuwde website, een mobiele website, Layarapplicatie en interactieve tafel. De tienduizenden foto's met beschrijvingen vormen zo de grootste cultuurhistorische schat van Amersfoort.
Nederland
Amstelveenweb met Foto's van/uit AmstelveenOp deze site staan vele honderden nieuwe en oude foto's van Amstelveen. We hebben deze foto's ingedeeld in verschillende groepen om ze makkelijker te kunnen bekijken. Klik op de naam van een groep om foto's over dat onderwerp te zien.
NL(Noord-Holland)
Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging (Blad: Ons Amsterdam)Met Register-index van het maandblad Ons Amsterdam.

De neder-zetting, die onder de naam Amsterdam in de zeventiende eeuw zou uitgroeien tot de machtigste stad van de wereld, ontstond kort vóór 1200 op de westoever van de Amstel. De eerste bewoners leefden op terpen en hielden zich bezig met agrarische activiteiten. Het waren waarschijnlijk Friezen die van de overkant van het IJ kwamen. De zeer actieve archeologische afdeling van ''Bureau Monumenten & Archeologie'' heeft in het noorddeel van de Nieuwendijk een smidse opgegraven die zij in de begintijd dateren. Tot ver in de Middeleeuwen bestond het dagelijkse voedsel van de gewone mensen uit vis en graanproducten en wat de natuur verder bracht. Vlees was voorbehouden aan de adel en de hogere standen. Het is dus logisch dat er bij opgravingen veel visresten tevoorschijn komen. Dat heeft geleid tot het misverstand dat Amsterdam begonnen is als vissersdorp. Weliswaar was er op de Dam een visafslag máár die is pas heel veel later daar gevestigd.
NL(Noord-Holland)
Amsterdams Historisch Museum (met online collectie)Het Amsterdams Historisch Museum stelt zich ten doel de geschiedenis van Amsterdam toegankelijk te maken en levend te houden door deze op een actuele, inspirerende en interactieve wijze voor een zo breed mogelijk publiek te presenteren, daarbij optimaal gebruik makend van de historische verzameling van de stad Amsterdam, die het museum beheert, behoudt en selectief uitbreidt. De collectie is online toegankelijk via deze website Het Amsterdams Historisch Museum beheert tevens het Museum Willet-Holthuysen.NL(Noord-Holland)
Amsterdams Erfgoed: Monumenten & ArcheologieMonumenten
Naast de ruim 8500 rijks- en gemeentelijke monumenten, heeft Amsterdam een aantal beschermde stads- en dorpsgezichten. Zo is het centrum van Amsterdam met zijn grachtengordel sinds 1999 beschermd stadsgezicht en de grachtengordel sinds 2010 zelfs UNESCO Werelderfgoed.

Archeologie
De bodem zit vol losse voorwerpen of scherven maar ook allerlei structuren zoals afval- en ophogingslagen, funderingen, kelders, beerputten, verdedigingsmuren of gedempte waterwegen. Al deze archeologische sporen zijn bijzonder omdat ze verbonden zijn met het dagelijkse leven vanaf het allereerste begin van de stad.
NL(Noord-Holland)
Amsterdamse Slaveneigenaren in 1863 (bij de afschaffing)Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 kregen de eigenaren van tot slaaf gemaakten, zowel eigenaren of aandeelhouders van plantages als eigenaren van particuliere slaven, in Suriname en de Antillen een vergoeding: financiële compensatie. De meeste eigenaren woonden in Paramaribo of de Antillen, een deel woonde in Nederland. Op deze kaart staan de adressen van de eigenaren die in die tijd (1853-1863) in Amsterdam woonden. Elk adres heeft een link naar informatie in het Nationaal Archief (www.gahetna.nl). De huisnummering is de meest recente (1875). De kaart is gebaseerd op onderzoek in het Nationaal Archief en het Stadsarchief Amsterdam, door studenten geschiedenis van de Vrije Universiteit NL(Noord-Holland) / NL(Noord-Holland)se Antillen / Suriname
Ansichtengalerie van AduardAnsichtengalerie van Aduard.De foto's staan op straat-alfabet en zijn afkomstig van de collectie van Jacob Loer. NL(Groningen)
Ansichtkaarten van het Nederland van ToenOp Nederland Toen en Nu vindt u een verzameling oude ansichtkaarten die u een blik geven in het Nederland van de vorige eeuw. De ansichtkaarten zijn aangevuld met extra informatie en foto's.
Klik op de provincie-namen voor een overzicht van ansichtkaarten uit de gekozen provincie.
Nederland
Archief DelftArchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie beeld- en geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Naast het archief van de gemeente Delft zijn hier ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland).
U kunt gratis terecht voor stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders?) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger?).
Nederland
Archief EemlandArchief Eemland is er voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Amersfoort en de regio Eemland. Op deze website is veel gedigitaliseerd beeld- en archiefmateriaal te vinden en kunt u genealogisch onderzoek verrichten. Ook ontdekt u welke collecties in de studiezaal geraadpleegd kunnen worden en wordt u op de hoogte gehouden van onze actualiteiten.NL(Utrecht)
ArchimonWebsite met afbeeldingen van kerken in NederlandNederland
Asser Historische Vereniging (Blad: Asser Historisch Tijdschrift)De geschiedenis van de Drentse hoofdstad begint eigenlijk pas in 1258, toen er een nieuwe plek gevonden moest worden voor het klooster Maria in Campis, dat als boetedoening in de buurt van Coevorden was gebouwd. Het stond daar in een arm veengebied dat regelmatig ook nog eens onder water liep. Een betere en dus vooral drogere plek voor het Cistercienzer klooster werd gevonden in de marke van Witten, op een plek waar destijds alleen een paar boerderijen stonden. Rondom lagen buurtschappen als Deurze, Witten en Peelo. Van het laatste gaat de bewoningsgeschiedenis terug tot de tijden dat de hunebedden werden gebouwd, maar het ligt nu ingeklemd tussen twee nieuwbouwwijken van Assen.
In 1259 is de grondruil tot stand gekomen. Daardoor werd de verhuizing van het klooster vanuit Coevorden naar Assen mogelijk. Het staat verwoord in een akte die nog altijd bewaard wordt in het archief van het klooster. Hieronder de tekst:

Otto, graaf van Benthem, keurt de overdracht goed door Hako, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg, ridder, aan de St.-Maria-abdij bij Covordia van de hof en de molen c.a. te Durse en de pacht van 4 Groninger ponden uit Nortwalde bij Rode, vroeger door Hako van hem in leen gehouden, onder voorbehoud van de pacht van 3 Groninger ponden uit de hof voor zijn kastelein Hermannus de Methele, ridder; en dit in ruil voor het huis van de abdij te Campen bij Covordia, door haar verkregen van Johannes Campinc en Rode, en haar rechten op de door haar van graaf Otto in leen gehouden huizen te Itterbeke en te Anewede, met uitzondering van haar bezittingen te Lutten.
NL(Drenthe)
Atlas de Wit: Ontdek de Google Earth van de Gouden EeuwAtlas De Wit is een unieke, historische atlas van cartograaf Frederick De Wit met 158 stadsplattegronden, stadsgezichten en gravures uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (het huidige Nederland, België en Frans-Vlaanderen). Deze facsimile op ware grootte bevat afbeeldingen van de prachtige, oorspronkelijk met de hand ingekleurde, kaarten die in perspectief zijn getekend. De kaarten geven een visuele kijk op de geschiedenis van de 17de eeuw, van Groningen tot Kamerijk.

De inleiding en de gedetailleerde kaartbeschrijvingen maken deze historische atlas toegankelijk voor alle liefhebbers van geschiedenis en oude kaarten.

Nederland
Atlas van Stolk: De Nederlandse geschiedenis in beeldDe Rotterdamse houthandelaar Abraham van Stolk had twee passies: hout en vaderlandse geschiedenis. In 1835 begon hij met het verzamelen van prenten, kaarten en tekeningen van de geschiedenis van Nederland. Zijn verzameling, ook wel Atlas genoemd, zou uitgroeien tot één van de belangrijkste en omvangrijkste collecties historieprenten van Nederland. Het Schielandshuis biedt onderdak aan deze unieke collectie van circa 150.000 prenten, tekeningen, foto´s en affiches. Met drie exposities per jaar toont de Atlas Van Stolk het beste uit eigen collectie. Die collectie wordt nog steeds bijgehouden en aangevuld. Deelcollecties, zoals de tekeningen van politiek tekenaar L.J. Jordaan, zijn gedigitaliseerd en via Internet toegankelijk gemaakt. Na 170 jaar is de Atlas Van Stolk levendiger dan ooit.Nederland
Audiovisueel Archief GelderlandNL(Gelderland)
Beeld en Geluid. OnvergetelijkEen groot deel van het Nederlands audiovisueel erfgoed ligt opgeslagen in de kelders van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In de depots ligt meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek. En dagelijks groeit het archief: uitzendingen ‘stromen’ digitaal binnen en particulieren en instellingen vertrouwen hun collecties toe aan Beeld en Geluid. Eind 2006 openden we onze deuren voor het grote publiek met de Beeld en Geluid experience. Ruim 500.000 bezoekers wisten hun weg al te vinden naar deze publieksattractie.Nederland
Beeld en Geluid: Thema SurinameZoekresultaten voor 'Thema Suriname': 276 resultaten
Nederland / Suriname
Beeld en knipselcollectie van EnkhuizenEnkhuizen is synoniem voor historische schoonheid. Oude gebouwen, straten en havens maken haar tot een van de fraaiste stadjes van Nederland. Maar als we in het levende verleden wegdromen, vergeten we gemakkelijk welke gevaren in de toekomst dreigen.De Vereniging Oud Enkhuizen
De Vereniging Oud Enkhuizen kent die gevaren maar al te goed. Niet alleen de tand des tijds knaagt aan onze monumenten, ook particulieren en zelfs de overheid kunnen met hun vaak goedbedoelde plannen het straatbeeld op een historisch onverantwoorde wijze verstoren. De Vereniging Oud Enkhuizen probeert in zulke gevallen betere oplossingen te vinden.Behoud stadsgezicht
De Vereniging Oud Enkhuizen

voert direct of via andere adviesorganen intensief overleg met de gemeente over alles wat met het stadsgezicht te maken heeft.
stimuleert met subsidies particulieren om historische elementen aan hun woningen te beschermen
verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen.
NL(Noord-Holland)
Beeldbank AmelandersBeeldbank met foto's van objecten, gebouwen, personen, landschappen, straten en andere aangezichten van Ameland.NL(Friesland)
Beeldbank gemeentearchief SchiedamHet Gemeentearchief Schiedam bezit zo'n 50.000 foto's, prentbriefkaarten, spotprenten en tekeningen. Op dit moment zijn ruim 28.000 foto's in de studiezaal van het Gemeentearchief raadpleegbaar via de Beeldbank, de digitale fotocatalogus van het Gemeentearchief.

Auteursrecht
Op veel van ons beeldmateriaal rusten auteursrechten. Dit houdt in dat er zonder toestemming van de rechthebbende niet gepubliceerd mag worden. In de meeste gevallen ligt het auteursrecht bij de maker of de erfgenamen van de maker. Deze rechten vervallen zeventig jaar na de dood van de maker.

U kunt onze volledige beeldcollectie wel raadplegen in de studiezaal van het archief. Daar zijn computers beschikbaar voor het zoeken in de digitale beeldbank. Het is ook altijd mogelijk om een afdruk voor eigen gebruik te bestellen!
NL(Zuid-Holland)
Beeldbank Haags Gemeente-archief180.000 foto''s vanaf 1854
Affiches
850 kaarten en plattegronden
Prenten en tekeningen
10 Charters
Totaal méér dan 200.000!
NL(Zuid-Holland)
Beeldbank Historisch AmstelveenWelkom op de beeldbank van gemeente Amstelveen
In het fotoarchief van gemeente Amstelveen ligt een schat aan historische, monumentale informatie. Bijzondere gebeurtenissen voor de gemeente, portretten van oud-Burgemeesters en Wethouders, straten van decennia geleden en foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Om deze foto’s toegankelijk te maken voor inwoners van Amstelveen, zijn deze gedigitaliseerd en in de beeldbank geplaatst. De foto’s kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld schoolwerkstukken.

Stefan Tóth van Stichting Amstelveenweb heeft zorg gedragen voor het digitaliseren van de foto’s en dankzij Vereniging Historisch Amstelveen zijn alle foto’s voorzien van een beschrijving. Tot slot hebben vrijwilligers van Vele Handen de beschrijvingen ingevoerd in de beeldbank, zodat deze terug te vinden zijn op bijvoorbeeld documenttype, periode of naam van geportretteerde. Wij danken alle partijen hartelijk voor hun hulp en betrokkenheid bij het project. Dankzij hun inzet zijn de tot voorheen onbekende foto’s uit de kelder, nu beschikbaar voor iedereen.

Heeft u ook historische foto’s die in onze beeldbank mogen worden opgenomen? Foto’s dienen dan te worden geschonken aan de gemeente.
NL(Noord-Holland)
Beeldbank Historische Vereniging ArnemuidenBeeldbank gevuld met (historische) afbeeldingen m.b.t. Arnemuiden, Kleverskerke en naaste omgeving. Het gaat daarbij b.v. om oude prentbriefkaarten, gravures, groepsfoto''s en oude familiefoto''s. Ook zijn er veel afbeeldingen opgenomen van de vissershavens van Vlissingen en Veere, omdat veel Arnemuidse vissers in het verleden naar deze havens uitgeweken zijn.NL(Zeeland)
Beeldbank LeeuwardenWelkom bij de Beeldbank Leeuwarden, een initiatief van het Historisch Centrum Leeuwarden.

Op deze plaats vindt u duizenden historische afbeeldingen van Leeuwarden en directe omgeving, grotendeels afkomstig uit de collecties van het Historisch Centrum Leeuwarden.

Op 4 april 2003 ging de eerste Beeldbank Leeuwarden online met ruim 5.000 afbeeldingen. Op 7 maart 2006 werd een geheel nieuwe en verbeterde Beeldbank gelanceerd. In januari 2008 werd de grens van 55.000 afbeeldingen gepasseerd. De Beeldbank trekt enkele honderden bezoekers per dag.
NL(Friesland)
Beeldbank LimburgDe beeldcollecties waarin u nu kunt zoeken vormen de eerste aanzet tot een grote beeldbank voor Limburg en Maastricht. Wij zullen steeds afbeeldingen en beschrijvingen toevoegen. Voor u loont het de moeite om later geregeld naar onze beeldbank terug te komen.NL(Limburg)
Beeldbank Noord-Holland (NHA)Het beeldmateriaal is voor een deel ontsloten in onze beeldbank waarin op dit moment ongeveer 250.000 afbeeldingen staan. Dit aantal neemt dagelijks toe.

Audiovisuele collectie
Het Noord-Hollands Archief beheert een audiovisuele collectie die bestaat uit ongeveer 700 uur aan beeld- en audiomateriaal. Dit materiaal is zeer divers en varieert van professionele opnamen tot opnamen van raadsvergaderingen en van interviews tot films van dagelijkse gebeurtenissen.
Een deel van het materiaal is online te bekijken.  Een ander deel is gedigitaliseerd en in de studiezalen te raadplegen.
Tot slot is er een deel dat nog niet gedigitaliseerd is, maar wel beschreven. Dit materiaal kunt u op afspraak bekijken.
NL(Noord-Holland)
Beeldbank PKN (Protestantse Kerk in Nederland)Het gebruik van deze site is gebonden aan enkele voorwaarden. Met het gebruik van deze site stemt u met deze voorwaarden in.
De meeste beelden kunt u direct downloaden. Voor gebruik van beelden met een watermerk klikt u op het winkelwagentje. Rechtsboven in beeld verschijnt de link naar uw winkelwagentje. Voor beelden afkomstig van de HGJB kunt u beter direct contact opnemen met: Beheer beeldbank HGJB.
De snelheid van afhandeling van bestellingen is afhankelijk van de eigenaar. Voor ondersteuning of andere vragen kun u contact opnemen met een van de beheerders.
Nederland
Beeldbank provincie GroningenBeeldbank Groningen is een beeldbank met historisch beeldmateriaal, vooral foto’s. Het is een initiatief van RHC Groninger Archieven. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende archieven, waterschappen, historische verenigingen en musea in de provincie Groningen die een beeldcollectie beheren.

Voor wie is Beeldbank Groningen bedoeld?
Via de publiekskant biedt de beeldbank iedereen met een internetaansluiting toegang tot historische foto’s over Groningen (Stad en Ommeland).

Wie kunnen er gebruik maken van Beeldbank Groningen?
De publiekskant van Beeldbank Groningen is toegankelijk voor iedereen met een internetaansluiting.

Hoe kan ik het aantal afbeeldingen beperken?
Onder het zoekvak ziet u een rij filters (Documenttype +, Gemeente +, Plaats + , Vervaardiger +, Deelnemer + enz.). U kunt uw opbrengst beperken door op een van de filters te klikken. Er opent zich dan een uitvalscherm, waarbinnen u ook weer een zoekvak vindt om het zoeken makkelijker te maken. De naam van het filter waarin u zoekt, is nu groen.
NL(Groningen)
Beeldbank Stadsarchief DeventerHCO Deventer beheert een uitgebreide collectie historisch beeldmateriaal, waaronder foto's, (glas)negatieven, manuscriptkaarten, affiches, prentbriefkaarten en tekeningen van Deventer, Colmschate, Diepenveen en Bathmen.
Van oorsprong heet deze verzameling beeldmateriaal de "Topografisch-Historische Atlas": een verzameling prenten, portretten en tekeningen die betrekking hebben op de geschiedenis van een stad, een streek of een land.
Het oude "Deventer in Beeld" is opgenomen in de beeldbank.
NL(Overijssel)
Beeldbank Universiteitsbiblotheek VU AmsterdamDe beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ze bevat hoogwaardige beelden en gedetaileerde beschrijvingen van verschillende collecties.  Daardoor zijn ze geschikt voor onderzoek in binnen- en buitenland.
 
Wat treft u zoal aan in de beeldbank? Een greep uit het rijke aanbod: kleitabletten en andere voorwerpen uit het Nabije en Midden-Oosten, gegraveerde portretten van protestantse kopstukken (ca. 1500), historische kaarten (van voor 1900).
 
Nederland
Beeldbank Utrechts ArchiefIn deze beeldbank kunt u meer dan 160.000 gedigitaliseerde afbeeldingen uit de collectie beeldmateriaal van Het Utrechts Archief opzoeken, raadplegen, downloaden, afdrukken en bestellen. Het betreft meer dan 115.000 foto's, circa 18.000 prentbriefkaarten, circa 110 films, meer dan 7.000 tekeningen en bijna 5.000 prenten van de stad en de provincie Utrecht en uit de collectie van de Nederlandse Spoorwegen. De collectie beeldmateriaal wordt regelmatig aangevuld.NL(Utrecht)
Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedDit is de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Via deze website kan iedereen foto’s en tekeningen opzoeken, bekijken en tegen een vergoeding bestellen. Deze beeldbank ontsluit ongeveer een half miljoen afbeeldingen van erfgoed die de afgelopen 150 jaar zijn gemaakt. In de beeldbank staan nu vooral foto’s van gebouwde monumenten, afbeeldingen van archeologie en landschap. Op een later moment zullen er ook foto’s van objecten uit de kunstcollectie op te vinden zijn.

Nederland
Beeldbank WO2Alle afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea,
herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) zijn bijeen
gebracht in deze databank. Iedereen kan beelden inzien en bestellen.

Niet weggooien! Ook uw foto’s uit de oorlogsjaren kunnen als digitaal bestand opgenomen worden in Beeldbank WO2. Neem contact op.
U bent ons kenniscentrum. Reageer op onze afbeeldingen als u er meer over weet. Een reactiemogelijkheid treft u aan bij elk beeld.
Duitsland / Indië / Nederland
Beeldbank WO2Vanaf eind april 2008 zijn 175.000 afbeeldingen van Nederland en Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog voor iedereen online raadpleegbaar op www.beeldbankwo2.nl. De foto’s, tekeningen en affiches in de beeldbank zijn afkomstig van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Met de komst van de beeldbank blijft het voor toekomstige generaties mogelijk een beeld over de Tweede Wereldoorlog te vormen.
Nederland
Beeldbank ZaanstadHet Gemeentearchief Zaanstad beschikt over een grote collectie beeldmateriaal met o.a. foto´s, prentbriefkaarten, prenten en tekeningen, kaarten en affiches van de Zaanstreek. In totaal zo'n 115.000 afbeeldingen. Een gedeelte daarvan kunt u via internet raadplegen.
NL(Noord-Holland)
Beeldbank ZeelandDe Beeldbank Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek. De foto’s, prentbriefkaarten, affiches, tekeningen en prenten geven een beeld van geheel Zeeland.
Foto's
In de Beeldbank Zeeland zijn de fotocollecties van de volgende instellingen opgenomen:
•Landbouwcentrum Goes,
•Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) 1953-1958,
•Provinciaal Zeeuwse Electricteits Maatschappij (PZEM),
•Waterleidingmaatschappij Midden Zeeland (WMZ),
•Provinciale Planologische Dienst Zeeland (PPD) en
•Provincie Zeeland, afdeling Communicatie

Verder zijn er de laatste 20 jaar uitgebreide documentaire fotoreportages gemaakt van de Noordzee visserij, een landbouwbedrijf, het dorpsleven in Baarland, Middelburgse braderie, bejaarden, Molukse wijk in Souburg en carnaval in 's-Heerenhoek.

Van de beroepsfotografen Oscar de Milliano, Ies Lamain, Jacqueline Midavaine, Adri van Wyngen en Jaap Wolterbeek zijn veel foto's opgenomen in de Beeldbank Zeeland.

Amateur-fotograaf Cor Kotvis fotografeerde veel Zeeuwse waterstaatwerken, schrijver A. den Doolaard (Het verjaagde water) schonk zijn foto's over de droogmaking van Walcheren in 1944-1946 aan het Zeeuws Documentatiecentrum. Verder vermeldenswaard zijn de foto's die de Zeeuwse schrijver/dichter Hans Warren maakte van zijn geboorte dorp Borssele en de Kaloot.

Op termijn zullen de foto's worden gedigitaliseerd die fotograaf Cor J. de Boer voor Dagblad De Stem in de periode 1969-1991 in Zeeuwsch-Vlaanderen maakte.

Correcties of aanvullingen? Heel graag! Via de knop onder elke afbeelding kunt u reageren.
NL(Zeeland)
Beeldbanken.startpagina.nlBeeldbanken tonen online historisch beeld- en videomateriaal over steden, dorpen en gehuchten, provincies, landen en tal van uiteenlopende onderwerpen.

Nederland
Beelddatabank Historische Kaarten BrabantHet Brabants Historisch Informatiecentrum, de Brabant-Collectie van de Universiteit van Tilburg en verscheidene grote en kleine musea in Noord-Brabant beschikken over een rijke collectie cartografisch erfgoed. Om dit erfgoed voor een groter publiek beschikbaar te maken is de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met het Erfgoedhuis Noord-Brabant en de genoemde instellingen een project gestart om een groot aantal historische kaarten via Internet te ontsluiten in de vorm van een databank. Inmiddels zijn ruim 600 kaarten gescand en beschikbaar gesteld via deze Beelddatabank Historische Kaarten Brabant
NL(Noord-Brabant)
Beelden van Nederland (NPO Geschiedenis)Het digitale themakanaal van de Nederlandse Publieke OmroepenNederland
Beelden voor de toekomst - Audiovisueel erfgoed NederlandIn het project 'Beelden voor de Toekomst' redden zes instellingen een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed van Nederland door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerde materiaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor onderwijs en het publiek. De instellingen helpen de erfgoedsector te vernieuwen door de opgedane expertise, kennis en ervaring te delen.Nederland
Begraafplaats en joodse geschiedenis KampenWelkom op de website van de historische vereniging voor de ijsseldelta “Jan van Arkel”. Een bloeiende vereniging met ruim 400 leden die zich bezig houdt met allerlei aspecten van de geschiedenis van de gemeente Kampen; archeologie, genealogie, taal, beeldmateriaal, etc.
De werkgroep Israëlitische Begraafplaats Kampen heeft zich als doel gesteld inzicht te krijgen in het leven van de personen waarvan een grafsteen aanwezig is op deze begraafplaats. Om dit doel te bereiken wordt onderzoek gedaan in zoveel mogelijk voorhanden zijnde bronnen, zoals burgerlijke stand, bevolkingsregisters, notariële akten, kranten, etc.
Vanuit de verzamelde gegevens hebben we als vervolgdoel gesteld verder inzicht in het leven van joodse families in Kampen. In eerste instantie richten we ons op de familierelaties, maar in een verder stadium wordt ook onderzoek gedaan naar waar deze joodse families woonden en werkten. Als uitgangspunt zijn de grafstenen op de Israëlitische begraafplaats te Kampen genomen.
NL(Overijssel)
Begraven te TerschellingGrafboeken
Schoolfoto''s Jan Ligtjartschool
NL(Friesland)
Bewoningsgeschiedenis van Borgercompagnie (Met database van bijna 20.000 bewoners!)Het project Bewoners Borgercompagnie beoogt een overzicht te geven van al diegenen die vanaf het ontstaan van Borgercompagnie in 1647/1648 tot circa 1920 in dit dorp gewoond hebben. Vanwege privacy redenen is gekozen voor 1920 als voorlopige einddatum. Het voornemen is om uiteindelijk ook gegevens vanuit het kadaster betreffende het eigenaarschap c.q. vruchtgebruik van „plaatsen', woningen en boerderijen in de database op te nemen.
Zoals wellicht bekend, heeft Borgercompagnie in het verleden in administratief opzicht deel uitgemaakt van een aantal verschillende gemeentes: Sappemeer, Muntendam, Veendam en Wildervank. De kwaliteit van de gegevensopname en -verwerking is destijds niet overal even hoog geweest, zeker niet waar het de Bevolkingsregisters betreft. Zo werden meer dan eens gezinnen ingeschreven zonder vermelding van de „huizing', dat wil zeggen de woning waar het desbetreffende gezin woonde.
NL(Groningen)
Bij Uitstek: het blad van de Heijstek FamiliestichtingHomepage van de Heijstek Familiestichting, met genealogische gegevens en andere wetenwaardigheden van onze familie.Nederland
Bijbels Digitaal - Scans én TranscriptieScan met Transcriptie van de Delftse Bijbel (1477), de Leuvense Bijbel (1548) en de Statenvertaling (1637). Verder de Lutherse vetaling (1648) en de Mortierbijbel (1700; selectie)België / Nederland
Bloemendaal in oorlogstijd(1939-1945)Doorklikken via historie.NL(Noord-Holland)
Boerderijen, borgen, buitenplaatsen, steenfabrieken en molens rond Delfzijl Deze prachtige uitgave levert een belangrijke bijdrage aan de vermeerdering van de kennis en het verdiepen van het inzicht in de regionale geschiedenis van de provincie Groningen, in het bijzonder de geschiedenis van de regio Delfzijl. Kortom, het boek is voor bewoners, betrokkenen en andere belangstellenden een onmisbaar lees- en naslagwerk. Maar ook voor iedereen, die belangstelling heeft voor de geschiedenis van dorp, gemeente en regio, is dit een bijzonder aantrekkelijk boek.
De in full colour uitgevoerde publicatie is verdeeld over 2 boeken, aangevuld met een zeer uitgebreide index als losse bijlage. Voor deze opzet is gekozen vanwege een overstelpende hoeveelheid informatie. In de uitgave is de historie van 182 boerderijen, borgen en buitenplaatsen, 10 steenfabrieken 8 molens (pel-, rogge- en olie- en zaagmolens) gedetailleerd beschreven. Verder worden 26 watermolens behandeld. Aan alle boerderijen, molens e.d. zijn vele honderden illustraties toegevoegd.

Er zijn 374 afbeeldingen beschikbaar gesteld (op de site) door onze fotograaf Herman G. Kamphuis: link

DEEL V van het Boerderijenboek: BIJLAGEN
1.  Landbouwers rond Delfzijl, 16de eeuw (Redmer Alma).
2. Landbouwers in het kerspel Farmsum, 1595 (Sebo Abels).
3. Landdagcomparanten met registraties.
4. Verpondingsregisters, 1630.
5. Impost op het kapitaal, 1670.
6. Verpondingsregister in het kerspel Farmsum, 1694.
7. Hoogstaangeslagenen in de 400ste penning, 1702.
8. Verpondingsregisters, 1721.
9. Grastallen en zijlschotregisters, 1755, 18de eeuw.
10. Kerkengoederen, 1773. 
11. Heerden met gerechtigheden en registraties, 18de eeuw.
12. De kadastrale minuutplans gemeente Delfzijl, ongeveer 1820-1825.
NL(Groningen)
Boerderijenboeken: welke zijn er al in de provincie Groningen ?Boerderijenonderzoek werd in het verleden in deze provincie meestal uitgevoerd op initiatief van lokale afdelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Vaak werd ter gelegenheid van de viering van een jubileum van zo’n afdeling onderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis van de boerderijen van de leden van de G.M.v.L. binnen die betreffende afdeling. Tegenwoordig gebeurt dit type onderzoek meer en meer op initiatief van particulieren. Zo is met behulp van deze “boerderijenboeken” inmiddels een groot deel van de kuststrook en het oosten van Groningen in kaart gebracht.
De boerderijenboeken kennen een identieke tweedeling: het eerste gedeelte bestaat uit beknopte verhandelingen over facetten uit de historie van het gebied ressorterend onder een afdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw, bijvoorbeeld over kloosters, vestingen in het gebied, inpolderingen, ruilverkavelingen, mechanisatie, coöperaties. In het tweede gedeelte wordt, vaak per dorp, per boerderij in het kort de geschiedenis van het bedrijf en de bewoning weergegeven. Een boerderijenboek bevat, naast andere wetenswaardigheden, vooral een schat aan genealogische gegevens.
NL(Groningen)
Bossche Schepenzegels - Schout en SchepenenHistorisch-biografische notaties uit Taxandria (1885-1909) zouden mogelijk aan verbeteringen toe kunnen zijn. Wellicht zijn er later nog correcties geplaatst of heeft men nu andere inzichten. Suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn welkom, onder vermelding van naam, nummer en bron.NL(Noord-Brabant)
Brabant Cloud: Cloud systeem voor het Brabantse erfgoedDigitale ontsluiting erfgoedcollecties:
De Brabant Cloud is er speciaal voor gemaakt om de barrières tussen deze silo''s van informatie te doorbreken en een begin te maken met het op een betekenisvolle manier vastleggen van de verbanden tussen al deze vormen van erfgoedinformatie. Dit gebeurt op een open manier. De Brabant Cloud is gebouwd met open source software en gebaseerd op open standaarden. Digitale erfgoedinformatie in de cloud kan als Linked Open Data beschikbaar worden gesteld. Hierbij geldt het principe ''baas over eigen data''. Als erfgoedinstelling bepaal je zelf hoe en met wie je je data deelt.
NL(Noord-Brabant)
Breda: Stad van de NassausOp het gebied van de Nassaus is er veel te zien en te beleven in Breda: er is heel veel bijzonders overgebleven uit die tijd: het Kasteel van Breda, waar de Nassaus resideerden (nu Koninklijke Militaire Academie), de Grote Kerk (waar maar liefst 9 Nassaus én de eerste Prins van Oranje begraven liggen onder prachtige grafmonumenten), het Begijnhof, tientallen hofhuizen van leden van de hofhouding, een jachtslot, een prachtig stadspark ‘t Valkenberg (waar de Nassaus hun valken lieten jagen), het is bijna teveel om op te noemen.

Op deze site vindt u allerlei zaken die met Breda en de Nassaus te maken hebben: activiteiten die in de stad plaatsvinden rond het thema Nassau; monumenten die door de Nassaus zijn gebouwd, of vanwege de aanwezigheid van de Nassaus zijn ontstaan; u kunt er ook allerlei zaken vinden die direct of indirect met de Nassaus te maken hebben. Kortom: Kom naar Breda en ontdek Breda Nassaustad!

NL(Noord-Brabant)
BUKU - Bibliotheca Surinamica: A blog about books on Suriname & moreBuku - Bibliotheca Surinamica is een privé-collectie van Surinamica: boeken, foto's, schilderijen, etsen, manuscripten en ephemera. Alle items zijn op een of andere wijze verbonden met de geschiedenis van Suriname. Ieder boek of foto vertelt een verhaal over een lang verwaarloosde geschiedenis. Pas in de afgelopen jaren is de belangstelling voor deze geschiedenis bij een breder publiek gaan groeien. De geschiedenis van Suriname is in wezen Nederlandse-, of in een breder perspectief, Europese- geschiedenis. Suriname en haar voormalige kolonisator, Nederland, delen een gemeenschappelijk verleden.Europa / Nederland / Suriname
C.G. Schrader's Memory Boek van de Vrouwens (1656-1746)Het notietieboek van een Friese vroedvrouw. Haar werkgebied besloeg met name Dokkum en de bereisbare omgeving in Noord-Oost-Friesland. De gehele tekst kunt u hier online bekijken. Ook zijn er toelichtingen toegevoegd.NL(Friesland)
Catalogus Bibliotheek Stichting Oud Meppel (met speciale zoekfunctie!)Deze website bevat de catalogus van boeken, tijdschriften en het archiefmateriaal dat bij de Stichting Oud Meppel berust.
Deze boeken en documenten zijn in het Historisch Centrum Meppel (HCM) van de stichting in te zien. Verder vindt u op deze website:
- het Fotoarchief van de Stichting Oud Meppel, gecombineerd met dat van de Gemeente Meppel,
- het Kwartaalbladarchief (bladen door de stichting uitgegeven) en het Gravenarchief (Algemene Begraafplaats).
- (Interne, oftewel uitgebreidere, versies hiervan zijn in de bibliotheek van het HCM te raadplegen)
NL(Drenthe / Overijssel)
Catalogus collecties Nieuw Land (Flevoland, IJsselmeer, Zuiderzee)Welkom bij de Catalogus! De Catalogus geeft toegang tot de collecties van Nieuw Land. U kunt hier beschrijvingen vinden van tienduizenden archiefstukken, archeologische en museale voorwerpen, dia’s, foto’s, films, boeken, kaarten en atlassen over Flevoland, het Zuiderzee-/IJsselmeergebied en het Zuiderzeeproject.

NL(Flevoland)
CBS in uw buurt (Statistieken)Vele statistieken en linksNederland
Collectie's Tropenmuseum AmsterdamDe collectie van het Amsterdamse Tropenmuseum bevat bijna 175.000 voorwerpen en ca. 485.000 fotografieën. Slechts een klein deel daarvan is te zien in de zalen van het museum. Op deze website wordt daarom steeds meer getoond van wat in het depot is opgeborgen. De collectie is hier opgesplitst in objecten en foto’s, en bovendien gerelateerd aan personen & instellingen, tentoonstellingen, expedities en thema''s.
Nieuw op het web is de Papua-special waarin ruim 2000 topstukken uit de collectie in hoge resolutie te bekijken zijn.
Afrika / Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname / Zuid-Afrika
Collecties Stadsarchief BredaBelangrijke genealogische bronnen:
Doop-, trouw-, en begraafboeken (tot 1811)
Burgerlijke Stand (vanaf 1811)
Bevolkingsregister (vanaf 1850)

Verdere toelichtingen bij:
Notariële archieven
Andere bronnen , verwerkt in digitale stamboom
Huizenonderzoek

Andere onderwerpen:
Volkstellingen en bevolkingsopgaven
Bevolkingsregisters
Gezins- en alleenstaandenkaarten
Persoonskaarten
NL(Noord-Brabant)
Cultuurcompagnie Noord-HollandCultuurcompagnie Noord-Holland is dé partner in innovatieve en resultaatgerichte cultuurprojecten. Wij adviseren vanuit veelzijdige deskundigheid hoe cultuur de leefwereld van jong en oud kan verrijken. Cultuurcompagnie creëert daarmee extra waarde voor opdrachtgevers, bewoners en bezoekers.

Cultuurcompagnie Noord-Holland
Ontwikkelaars in Kunst en Erfgoed

Buitenplaatsen in Beeld: link
NL(Noord-Holland)
Data Archiving and Networked ServicesDANS gaat oude data over de Nederlandse scheepvaart verzamelen en digitaal voor algemeen publiek toegankelijk maken. Dat gebeurt als onderdeel van een groot onderzoek naar de Nederlandse scheepvaart in het Atlantisch gebied in de zeventiende en achttiende eeuw.Nederland
Database mbt Begraafboeken en de graven op het Kerkhof te VeendamWelkom op deze website die gewijd is aan het Kerkhof bij de Nederlands Hervormde Kerk te Veendam, ook wel genoemd de Algemene Begraafplaats. Op basis van de begraafboeken van dit kerkhof over de periode 1850 - 1950 is een database gemaakt, waaraan vervolgens foto''s van de nog aanwezige grafmonumenten gekoppeld zijn. De foto die bij de gezochte persoon verschijnt kunt u vergroten door op de foto te klikken.NL(Groningen)
De 520 grafzerken van de Sint-Jan te ’s-HertogenboschMet uitgebreide toelichting per zerk.NL(Noord-Brabant)
De auto van m'n opa: Brabantse auto’s en motoren 1906-1951 (Kentekens)Brabantse kentekens?
Vanaf 1 januari 1906 moest iedere bestuurder een zogenaamd nummerbewijs hebben, dat verstrekt werd door de Commissaris van de Koningin van de provincie waar men woonde. Zo'n nummerbewijs begon met een letter, gevolgd door een nummer. Voor Noord-Brabant was dat de letter N. Die staat overigens niet voor de beginletter van de provincienaam, zoals men vaak nog denkt*. De letters zijn simpelweg alfabetisch aan de provincies toegekend, beginnend met de A voor Groningen, B voor Friesland en D voor Drenthe (de C werd, zoals nog steeds, overgeslagen).
NL(Noord-Brabant)
De auto van m'n Opa: Welke provincie? Welk nummer ? Welke auto ?De letters A t/m R (evt. met een X of een Z) zijn simpelweg alfabetisch aan de provincies toegekend, beginnend met de A voor Groningen, B voor Friesland en D voor Drenthe (de C werd, zoals nog steeds, overgeslagen). Waren er teveel auto's dan werd een X of een Z aan die letter toegevoegd.
Hier vindt u de links naar 'alle' Nederlandse auto's (voor zover bekend en ingebracht)
Nederland
De Bijzondere Collecties van de UniversiteitsbibliotheekDe Bijzondere Collecties omvatten het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. De ruim duizend deelcollecties bestaan uit zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, prenten, foto's en nog veel meer. Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, cartografie, letterkunde, grafische vormgeving en zoölogie is dit een van de grote erfgoedbibliotheken in Europa.
Het erfgoed in de Bijzondere Collecties vertegenwoordigt vele disciplines in wetenschap en kunst en telt tal van onvervangbare werken met museale kwaliteit, van eeuwenoud tot hedendaags. De verzamelingen staan ten dienste van onderwijs en onderzoek, maar ook van een algemeen publiek. Stukken kunnen geraadpleegd worden in de moderne onderzoekzaal en via online beeldbanken. Ze worden uitgelicht in tentoonstellingen, lezingen en presentaties.
Nederland
De dossiers van Ned. Publ. Omroep: GeschiedenisOp deze pagina kunt u kiezen: te veel om op te noemen
Nederland
De familie Groen-BreukelmanOp deze website gaat het over families uit de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en Overijssel.
Daarnaast zijn er echter ook veel gegevens uit Duitsland en Amerika.
Als U merkt dat een bepaalde persoon ten onrechte wel of niet genoemd wordt, wilt U mij daar dan op attenderen? Ik zal dat dan zo spoedig mogelijk corrigeren.
(In verband met de privacy-wetgeving worden personen die nog in leven zijn hier niet vermeld).
Duitsland / NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Zeeland / Zuid-Holland) / Verenigde Staten
De fotocollectie van het Nationaal ArchiefAbout the Nationaal Archief historical photo collections
The Nationaal Archief photo collection consists of more than 2 million photos that cover a period of more than a hundred years of national and international history. More than 500,000 digitalised photographs can already be viewed in low resolution on our at online image bank . Over the course of the next few years, the majority of the Nationaal Archief’s photo collection will be digitalised in high resolution as part of the Images for the Future project. The Nationaal Archief manages important documentary photograph collections. These collections contain genres and subjects such as press photography, social and historic documentary photography, reports on the former Dutch colonies, football and the Royal Family.

De fotocollectie van het Nationaal Archief bestaat uit meer dan 2 miljoen foto’s die een periode van honderd jaar nationale en internationale geschiedenis bestrijken. Meer dan 500.000 gedigitaliseerde foto’s zijn al in lage resolutie te bekijken op de online beeldbank. Binnen het digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst zal het belangrijkste deel van de fotocollectie van het Nationaal Archief in de komende jaren beschreven en in hoge resolutie gedigitaliseerd worden. Het Nationaal Archief beheert belangrijke documentaire fotocollecties. Deze collecties bevatten genres en onderwerpen als persfotografie, sociale en historische documentaire fotografie, reportages over de voormalige Nederlandse koloniën, voetbal en de Koninklijke familie.
Nederland
De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan FryslânMeedoen aan het Akademywerk
Wie studie wil maken van of geïnteresseerd is in onderwerpen op het terrein van de doelstelling van de Fryske Akademy, kan zich aansluiten bij de werkgroepen en werkverbanden; dit zijn groepen waarin wetenschappers en amateurs met elkaar samenwerken. Er zijn groepen o.a. op het gebied van:
archeologie, literatuurgeschiedenis, biologie,
maritieme geschiedenis, Friese oorkonden, musicologie, genealogie,
omgeving- land- watergeschiedenis, geschiedenis, pedagogiek, heraldiek, taalkunde, landbouwkunde, waterstaatsgeschiedenis.
NL(Friesland)
De geschiedenis van de gemeente Hoogezand-Sappemeer in beeld.Welkom bij de Beeldbank Hoogezand-Sappemeer. Op deze plaats vindt u een groot en groeiend aantal foto´s van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en omgeving.NL(Groningen)
De geschiedenis van de provincie Gelderland in beeldMijnGelderland.nl is het startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in het erfgoed in de provincie Gelderland. Op de site wordt zoveel mogelijk informatie over alle vormen van erfgoed in Gelderland verzameld. U vindt hier o.a. de verhalen die rondom de uitzendingen van de Geschiedenisbus zijn samengesteld, maar u kunt ook zoeken in de uitgebreide ansichtkaartencollectie 'Gelderland in beeld', de database van Collectie Gelderland met foto's en informatie van meer dan 44.000 objecten uit 22 Gelderse musea en in de catalogus van alle Gelderse openbare bibliotheken. Daarnaast bevat MijnGelderland.nl een agenda, nieuwsberichten en talloze links naar archieven, musea, bibliotheken en instellingen voor cultuureducatie. Heeft u een vraag over erfgoed en kunt u het antwoord niet op de site vinden? Klik dan op de knop 'Stel een vraag' en uw vraag wordt beantwoord door een team van bibliothecarissen en/of specialisten op het gebied van Gelders erfgoed.

NL(Gelderland)
De Haagse FilmbankBinnen deze filmbank kunt u kijken naar films van het Haags Gemeentearchief. Onze collectie bestaat uit professionele- en amateurfilms, met en zonder geluid, in zwart/wit of kleur. Allemaal met betrekking tot Den Haag. U kunt op verschillende manieren grasduinen op zoek naar films. Regelmatig wordt door ons een nieuwe film bijgeplaatst.NL(Zuid-Holland)
De Internetcatalogus van de Stichting Oude Groninger KerkenWie zoekt zal .... vinden?NL(Groningen)
De KantlijnOude schoolplaten, Gebruik van afbeeldingen en tekst voor werkstukken of kleinschalige publicaties is vrij mits vemeld: Bron Antiquariaat De kantlijn BredevoortNederland
De krant van toen (nieuws sinds 1754 uit Noord-Nederland)NDC mediagroep en het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar hebben in 2006 het initiatief genomen om de Leeuwarder Courant integraal te digitaliseren. Om dit te realiseren hebben zij gezamenlijk een stichting opgericht. Het doel van deze stichting was alle jaargangen van de Leeuwarder Courant digitaal aan te bieden aan het publiek. In 2007 kon, mede dankzij steun van de provincie Fryslân, het Je Maintiendrai Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB fonds, de Leeuwarder Courant digitaal worden doorzocht. Het succes smaakte naar meer. Al snel werden enkele lokale nieuwsbladen aan de site toegevoegd.
In 2009 is besloten het werkingsgebied van de stichting uit te breiden tot het gehele werkgebied van de NDC mediagroep. Daartoe werd de doelstelling van de stichting verruimd. De stichting Digitaal Archief Noord-Nederland (SDANN) wil via één site zoveel mogelijk Noordelijke titels aan het publiek digitaal aanbieden. Bij de digitalisering van het Nieuwsblad van het Noorden participeert het regionaal historisch centrum De Groninger Archieven in het project.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
De molendatabase van België en NederlandNederlandse Molendatabase is de verzameling van het complete, werkende Nederlandse bestand van molens, samengesteld door molenminnend Nederland voor iedereen met een interesse in molens. De molendatabase is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van honderden liefhebbers van molens. De Molendatabase is de eerste volledige inventarisatie van Nederlandse molens op het internet en bestaat sinds augustus 1999. Sindsdien heeft de molendatabase 8,3 miljoen bezoekers gehad (stand juli 2014).

Iedere nieuwe aanvulling (tekst of foto's) is van harte welkom.
België / Nederland
De Regio-Canons (het verhaal van uw provincie, regio of woonplaats)Regiocanons.nl is de overkoepelende website voor regionale en lokale canons in Nederland. Hier vindt u het verhaal van uw provincie, regio of woonplaats als ''vensters'' in woord en beeld: de belangrijkste momenten, personen en plekken uit het verleden op een rijtje. Regiocanons.nl is gekoppeld aan entoen.nu, de canon van Nederland.Nederland
De St.. Catharina Kerk of Grote Kerk te ZevenbergenDeze kerk is het enige oude monument dat na de verwoesting van 1940 en 1944 in Zevenbergen is behouden en was vóór de Reformatie gewijd aan de Heilige Catharina. De oudste delen zijn uit de 14e eeuw. Het is een Gotische kerk, bestaande uit een driebeukig schip, een dwarspand, een rechtgesloten koor en aan de westzijde van het noorderdwarspand de Joris-kapel.
Na zware oorlogschade is de kerk in 1949-1953 gerestaureerd.
De toren, die vlak voor de bevrijding opgeblazen werd door de vijand, is in 1961 naar het oude model nieuw herbouwd.
Het schip in zijn huidige pseudobasilicale gedaante is van omstreeks 1400, toen ook het koor verhoogd werd. De kerk kreeg zijn definitieve vorm na een ingrijpende verbouwing in de jaren 1541-1546.
In de kerk zijn nog 21 grafzerken; op het kerkhof 63 (zie foto''s en transcrpties)

NL(Noord-Brabant)
de Stad Vollenhove door de eeuwen heenEen belangrijk gedeelte van de historie van de Stad Vollenhove wordt weerspiegeld in de vele bouwwerken die Vollenhove eens sierden. Stadsmuren zijn er nooit geweest, maar wel wallen, grachten en poorten, zie de ontwikkeling van de stad. Er zijn twee oude kerkgebouwen en een kapel, een voormalig stadhuis en vooral waren er veel havezaten. Daarvan zijn er nog enkele bewaard gebleven. Zie ook de lijst met rijksmonumenten in Vollenhove.

Na de Utrechtse bisschoppen die 's zomers in Vollenhove resideerden (11e tot 16e eeuw) waren twee stadhouders van keizer Karel V belangrijke inwoners van Vollenhove (16e eeuw). De adellijke familie Sloet, met diverse leden in Vollenhove, was invloedrijk en kleurrijk van de 16e tot de 20e eeuw en tot op heden op een havezate vertegenwoordigd. Engelenburg, met als bekendste burgemeester Lucas, was een geslacht dat enkele eeuwen in Vollenhove woonde. Seidel, een Duitse legermuzikant, was in de 18e eeuw van belang voor Schokland en via zijn nazaten tot in de 20e eeuw door het gelijknamige restaurant. Dan Van Smirren, een redersfamilie en visexporteur in de 19e en begin 20e eeuw, daarna vanuit Engeland donateur aan het sociaal-culturele leven in Vollenhove. Een andere belangrijke vishandelaar en -verwerker was Van Gulik. In de 20e eeuw waren de dokters Jansen en Van Setten belangrijke personen voor Vollenhove. Jachtbouwer Wolter Huisman bracht vanaf 1971 met zijn sterk groeiend bedrijf nieuw elan naar Vollenhove.
NL(Overijssel)
De Stichting Historie Joods GroningenEr zullen niet veel stad-Groningers zijn die weten waar de Botermolendrift is. Deze naam is kortgeleden gegeven aan het straatje dat tussen het Boterdiep en de Bloemsingel ligt. De oorspronkelijke naam is echter Jodenkamp. Aan deze naam is een eeuwenoude geschiedenis verbonden die teruggaat tot 1747. In dat jaar kreeg de Joodse Gemeente te Groningen het recht om op de Ebbingedwinger – onderdeel van de toenmalige stadswal - een begraafplaats in te richten. Voordien moesten de Joden uit de stad hun doden ter aarde bestellen op Joodse begraafplaatsen in de provincie, zoals in Appingedam. De nieuwe Joodse begraafplaats kreeg de naam Jodenkamp en was berekend op 1300 à 1400 graven. Zover is het echter nooit gekomen, omdat in 1826 een zware epidemie uitbrak, een combinatie van tyfus en malaria, waaraan een tiende van de Groningers stierf.
NB Het is mogelijk een database te raadplegen
NL(Groningen)
De Utrechtse Buitenplaatsen (en dat zijn er veel)Een buitenplaats is een monumentaal huis, dat één geheel vormt samen met de bijgebouwen en de tuin of het park dat er omheen ligt. Vanaf de zeventiende eeuw zijn er veel buitenplaatsen aangelegd. De rijken ontvluchtten de drukte en stank van de stad en brachten de zomermaanden graag door in de natuur. Deze rijke stedelingen kochten een mooi stuk grond, bij voorkeur aan het water om er vanuit de stad met de trekschuit gemakkelijk te kunnen komen. Soms stond er een hoeve of kasteelruïne, die werd verbouwd nadat de militaire rol van het kasteel was vervallen. Vaak ook werd op het stuk grond een nieuw landhuis gebouwd. Daarbij hoorde ook steeds vaker een prachtig aangelegde tuin in de Franse stijl, met symmetrische lanen en hagen, perken, vijvers, beeldengroepen en bloemborders die ingewikkelde patronen vormden.

NL(Utrecht)
De Vechtstreek, het buiten van de RandstadDeze site neemt u mee door het cultuurlandschap van de Vechtstreek. Dit is niet alleen bepaald door de diverse landschappen die hier te vinden zijn, maar ook door het ingrijpen van de mens in dat landschap in de loop van de tijd. Vandaar dat u via twee ingangen de site kunt binnengaan: via het LANDSCHAP en via de HISTORIE
Een reis door de tijd, die de processen duidelijk maakt waardoor het huidige landschap is gevormd. Met deze kennis en uitleg wordt uw bezoek waardevoller en interessanter. En leuker!
NL(Noord-Holland / Utrecht)
Den Ham-Vroomshoop Historische siteWelkom op de site van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham - Vroomshoop. Op deze site vindt u informatie over de vereniging en aktiviteiten. Verder vindt u een schat aan interessant materiaal.NL(Overijssel)
Der Genealogische Abend: Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land LippeDer Genealogische Abend wurde 1969 vom Rechtsanwalt Dr. Paulsdorf aus Detmold ins Leben gerufen. Die Teilnehmer treffen sich, um sich über ihr Hobby Familienforschung in loser Runde zu unterhalten und Erfahrungen auszutauschen. Es werden Probleme besprochen, nicht bekannte Begriffe geklärt oder Lesehilfe gegeben. Meistens findet noch ein kleiner Vortrag statt. Seit sich der Kreis 1997 als 7. Vereinsgruppe „Familienforschung'' dem Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein für das Land Lippe (NHV) angeschlossen hat, trifft man sich im Landesarchiv NRW dem Staatsarchiv in Detmold. An den Abenden nehmen meistens 20 – 25 Personen teil. Es sind Männer und Frauen aus jeder Alters- und Berufsgruppe, die gerade erst mit der Familienforschung beginnen, oder schon viele Jahre betreiben.
Der Nachlass unseres verstorbenen Mitgliedes Helmut Schering ist im Staatsarchiv einzusehen und von lippischen Familienforscher eine oft benutzte Quelle.
Haben Sie Interesse an Familienforschung oder betreiben sie schon ?
Dann nehmen Sie doch einfach mal an einem Abend teil. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Nederland
DiEP Erfgoedcentrum DordrechtErfgoedcentrum DiEP is een organisatie waar met de bewoners van Dordrecht en de regiogemeenten het geheugen van de stad en omliggende regiogemeenten in stand wordt gehouden.
In zijn collectie, die nog iedere dag groeit, heeft Erfgoedcentrum DiEP duizenden archiefstukken als beeld- en geluidsfragmenten, bouwhistorische tekeningen, archeologische vondsten, prenten, kaarten, boeken, tijdschriften en kranten.

Erfgoedcentrum DiEP is voortgekomen uit een samenwerking tussen het voormalig Stadsarchief Dordrecht en het Bureau Monumentenzorg en Archeologie. Hierdoor is de geschiedenis van de stad in al haar facetten samengevoegd; papieren bronnen, archeologische vondsten en de talrijke monumenten geven samen een fraai beeld van het rijke verleden.

NL(Zuid-Holland)
Digibron: Kenniscentrum Gereformeerde gezindte (zoeken vanaf 1834)In het digitale archief zoeken, kan op verschillende manieren.
-Eenvoudig zoeken (Zoeken in alle bronnen)
In het zoekveld op de startpagina kunt u één of meer woorden opgeven. Als resultaat krijgt u dan de artikelen waar alle woorden die u heeft opgegeven in voorkomen. Als u meerdere woorden opgeeft, krijgt u alle artikelen waar de opgegeven woorden ergens in het artikel voorkomen. Bijvoorbeeld: avondmaal belijdenis. Hierbij hoeven beide woorden niet achter elkaar in de tekst voor te komen.
Standaard is de sortering van de resultaten op relevantie, wat inhoudt dat bovenaan de resultatenlijst de artikelen worden getoond waar avondmaal en belijdenis wél dicht bij elkaar staan, of waar beide woorden in kop, onderkop of aanhef staan.
Bij eenvoudig zoeken moet het zoekwoord uit minstens twee tekens bestaan, eventueel in combinatie met wildcards.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.
Nederland
Digitaal Monument - Razzia Beverwijk (486 mannen)Op 16 april 1944 werden 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd, van wie velen nooit zijn teruggekeerd. Met individuele links achter de 486 namen. (NL, DE, UK)NL(Noord-Holland)
Digitaal Museum van de VolkshuisvestingHet Digitaal Museum van de Volkshuisvesting. U vindt hier een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse sociale woningbouw in de twintigste eeuw. Het museum toont vijf kenmerkende woningbouwprojecten per periode van tien jaar, zoveel mogelijk verspreid over het hele land. Elk project is voorzien van achtergrondinformatie en vijf afbeeldingen.Nederland
Digitale Bibliografie Nederlandse GeschiedenisDe bibliografie bevat thans ruim meer dan 200.000 titels en is daarmee de algemene toegangspoort tot de Nederlandse geschied-schrijving. Zo vormt de DBNG een essentiële bron voor onderzoek van de meest uiteenlopende aspecten van de Nederlandse geschiedenis. Daarnaast zal de DBNG in de toekomst de basis vormen van een breder platform voor samenwerking tussen bibliotheken en wetenschappelijke instituten op het gebied van historisch-bibliografische informatie-systemen.
VOOR WIE?
De Digitale Bibliografie voor Nederlandse Geschiedenis is een gemakkelijk toegankelijke digitale vraagbaak. Voor een breder publiek van studenten en historisch belangstellenden biedt zij een laagdrempelige toegang tot historische informatie. De professionele onderzoeker kan gebruik maken van uitgebreide, geavanceerde zoek-faciliteiten die snel een hoogwaardig resultaat opleveren.
Nederland
Digitale collectie Tresoar FrieslandDiverse digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (zie lijst met links op de site) NL(Friesland)
Dingboek Oost-IJsselmonde 1603 (Transcriptie; met zoekfunctie)Transcriptie door Michel G.A. Ball van dit register voor schout en heemraden van Oostambacht van Iselmonde, beginnende den 17e july 1603.
Het originele stuk is aanwezig in het Stadsarchief van Rotterdam: Toegangsnr. 8, Inventarisnr. 158.
NL(Zuid-Holland)
Dordrechtse Monumenten en Bronnen (met diverse indexen en PDF-bestanden)Dordrecht Monumenteel is een initiatief van Stichting Illustre Dordracum. Deze stichting stimuleert en faciliteert historisch onderzoek naar monumenten in de oudste stad van Holland. De stad telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten. Van een groeiend aantal monumenten is de bouw- en de bewoningsgeschiedenis bekend. Illustre Dordracum is van mening dat iedere bewoner/eigenaar van een monument zich geroepen zou moeten voelen om de historie van zijn pand te onderzoeken, te laten onderzoeken of hier in een andere vorm aan bij te dragen.

NL(Zuid-Holland)
Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord (Blad: De Aole Tweiling)Het Tweelingdorp Nieuw Amsterdam/Veenoord ligt aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart.
De ontstaansgeschiedenis van beide dorpen is verschillend.
-Veenoord ontstond i.v.m. met de aanleg van de Verlengde Hoogeveensche vaart rond 1859 als een kolonie van polderjongens. Later bij de vervening van het laagveengebied vestigden zich er ook veel turfmakers.
-De veenkolonie Nieuw-Amsterdam ontstond meer zuidelijker.
Amsterdamse beleggers kochten daar in 1850 een bijna 14 km lange en smalle veenstrook. Dit was langs de grens met Schoonebeek. Zij vernoemden hun hier nieuw verworven gebied naar hun woonplaats 'het Amsterdamsche veld'. De door hen enkele jaren later gestichte nederzetting kreeg dan ook de vanzelfsprekende naam 'Nieuw-Amsterdam'. Toch kwam Nieuw-Amsterdam uiteindelijk noordelijker te liggen aan de toen (1860) juist gereedgekomen Verlengde Hoogeveensche vaart. Hier ontwikkelde ze zich samen met het aangrenzende Veenoord sterk. Er ontstond een grote bedrijvigheid.

Niet voor niets werd het ZO-Drentse veengebied - n.a.v. de spectaculaire goudvondsten in Californië - in die jaren wel het Drents Californië genoemd. Ook hier was 'goud' in de vorm van turven te delven.

Te Nieuw-Amsterdam was in de daarop volgende jaren de belangrijkste turfmarkt van Nederland gevestigd. Er ontwikkelden zich tal van veen-industriële bedrijven zoals scheepswerven, kalkbranderijen, machinale turf- en turfstrooiselfabrieken en ook een aardappel­meelfabriek.
Er stonden omstreeks diezelfde periode op een gegeven moment zelfs zes hotels in Nieuw Amsterdam/Veenoord. Eén ervan was het bekende logement Scholte, waar de schilder Vincent van Gogh in 1883 het grootste gedeelte van zijn Drentse periode doorbracht.
NL(Drenthe)
Dorpshistorie en GenealogieDorpshistorie is een Startpagina.
Voor toestemming tot het overnemen van gegevens zie de sub-pagina's:
-Nieuw Amsterdam + Veenoord + Zandpol
-Huis ter Heide en Norgervaart (Bovensmilde)
-Norg (Hist. Ver. Norch: zie ook Blad: de Boerhoorn)
-Veenhuizen en Een

-Genealogie: De genealogische gegevens zijn door mij verzameld via het bezoeken van de vroegere rijksarchieven in Assen en Leeuwarden en via internet, WieWasWie, (voorheen GenLias), Fries Archief, Drents Archief, Overijssels Archief, en later de sites Alle Groningers, Alle Friezen en Graftombe, en vele sites van individuele genealogen en genealogische kringen. Verder hebben veel bezoekers van mijn homepage gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven. Hieronder vindt u per familienaam alle achtergondinformatie die heeft geleid tot de samenstelling van de in de linkerzijbalk vermelde parentelen. Tevens aanvullende informatie welke naar mijn mening belangrijk genoeg is om vermeld te worden.

Verder nog vele Links naar websites met historische en/of genealogische gegevens.
Duitsland / NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Dorpsmuseum De Kluis in Eext (met veel foto's)Na een aantal jaren van voorbereiding opende het museum in 1985 haar deuren. Het museum is gevestigd in de voormalige diepvrieskluis. Dit gebouw is door een zelfstandige coöperatie opgericht, waarin men als lid één of meerdere diepvriescellen kon huren om hierin groenten, vlees etc. te bewaren. Met de komst van
diepvrieskisten/kasten werd het gebouw overbodig en door de gemeente aangekocht.
Eind zeventiger jaren ontstond er in samenwerking met de Commissie Dorpsbelangen Eext een werkgroep met als doel datgene, wat uit het dorp dreigde te verdwijnen, te behouden en te bewaren. De gemeente stelde hiervoor, eerst 5 jaar, het gebouw beschikbaar. Sinds 1997 is het museum de eigenaar van het gebouw.
Nu vind je geen ingevroren stukken meer in de Kluis, maar is het een tentoonstellingsruimte voor oude, reeds verdwenen bedrijven, zoals een stelmakerij, bakkerij, e.d..
NL(Drenthe)
DotKa Data werkt samen met het Kadaster aan......Originals: Beeldbank met Kadaster en WOII luchtfoto's en kaarten
Dotka Originals is een online dienst waar al meer dan 446.000 gedigitaliseerde luchtfoto's en kaarten van de afgelopen 200 jaar te bestellen zijn. Luchtfoto's zijn vanaf de jaren dertig opgenomen, en als afdrukken in archieven bewaard gebleven. Dotka heeft deze afdrukken van ca 18x18 tot 23x23 cm hoogwaardig gescand en samen met de bijbehorende gegevens online gezet. Topografische kaarten zijn er vanaf 1809. De dekking is per gebied verschillend.
Dotka Originals toont alle producten; het aantal is zichtbaar. Vervolgens kun je filteren op locatie, jaartal of andere criteria, waarmee je het zoekresultaat kleiner maakt en zo beter laat aansluiten bij je vraag.

Mosaic: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in beeld.
Hoe werkt de Dotka Shop? Kies uw omgeving door een postcode + huisnummer of een plaats- of straatnaam op te geven. Vervolgens drukt u op de rode knop 'Zoek locatie'. Op basis van de opgegeven locatie zoekt het systeem welke luchtfoto's en kaarten er beschikbaar zijn. U kunt precies zien in welke jaren uw locatie is gefotografeerd. Hiervan kunt u er één tegelijk selecteren in de 'rollerbalk'.

Dotka Report is een kant en klaar rapport met luchtfoto’s en kaarten van 1809 tot 2011. De digitale collectie bevat tot wel 45 lagen van elke locatie in Nederland. Dit levert een unieke kijk op historische gebeurtenissen, landschappen en ontwikkelingen: Inpoldering, ruilverkaveling, de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de stedelijke expansie in de jaren ’70; Met Dotka Report is de Nederlandse geschiedenis van 1809 tot 2011 inzichtelijk, toegankelijk en snel inzetbaar.
Nederland
Drents ArchiefHet startpunt voor uw onderzoek in Drenthe.NL(Drenthe)
Drents FotoarchiefHet Drents Fotoarchief is een initiatief van het Drents Archief en is een samenwerkingsverband met Drentse gemeenten, historische verenigingen en musea.

Deze vernieuwde website biedt u de mogelijkheid om zelf commentaar aan foto’s toe te voegen. Op deze manier kunt u meehelpen om de informatie bij de foto’s compleet te krijgen.
NL(Drenthe)
Erfgoed Delft en omstrekenErfgoed Delft en Omstreken heeft diverse partners:
-Museum Nusantara maakt deel uit van de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN).
-Met NEMO/Kennislink heeft Erfgoed Delft een overeenkomst voor de uitwisseling van artikelen en andere content, in het bijzonder uit het tijdschrift Delf.
-Daarnaast werkt Erfgoed Delft samen met verschillende bedrijven, die zich opwerpen als sponsor of Schatbewaarder van Delft.
-Samen met Royal Delft stimuleert Erfgoed Delft de artistiek-culturele uitwisseling tussen de keramieksteden Jingdezhen (China) en Delft.
-Het Gemeentearchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie Beeld en Geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio zijn hier ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland). U kunt bij ons gratis terecht voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger), maar ook om in de kranten na te gaan wat er op een bepaalde dag in Delft gebeurde of hoe de gemeenteraad dacht over een bepaalde zaak.
NL(Zuid-Holland)
Erfgoed gemeente Delfzijl c.q. Erfgoedgemeente DelfzijlDe Groninger kuststreek heeft in de middeleeuwen tijden van grote welvaart gekend. Hier werden kloosters en kerken gebouwd en ontwikkelde zich een groep van machtige families, die na verloop van tijd de Groninger adel vormden. Onderlinge ruzies belemmerden de ontwikkeling van een maatschappij met enige vorm van samenhang. Men bouwde steenhuizen om zich te verdedigen. De adel was wel machtig, maar niet echt welvarend. In het begin van de zestiende eeuw kwam een einde aan de onderlinge strijd; gezamenlijke belangen werden groter dan ieders eigen belang. De steenhuizen verloren hun functie en werden omgebouwd tot borgen. NL(Groningen)
ErfgoedWeb BredaErfgoedweb is de website van de gemeente Breda over de (cultuur)geschiedenis van Breda en haar archeologie, monumenten, architectuur, historisch landschap, levend erfgoed. Met verwijzingen naar alle andere websites die daar iets over vertellen, zoals de website van het stadsarchief, het Breda’s Museum, gebouw F, de cultuurwinkel.

Voor wie is Erfgoedweb?
Voor alle inwoners van Breda en alle anderen die iets over de geschiedenis van Breda willen weten. Voor kinderen is er ook Erfgoedweb junior in eenvoudiger taal, maar ook kinderen kunnen natuurlijk op Erfgoedweb zoeken!

Hoe werkt Erfgoedweb?
Op Erfgoedweb kun je via de kaart een verhaal en voorwerp van een locatie zoeken en van daar uit via de kaart verder dwalen door het verleden van de stad, maar je kunt ook via thema’s of per periode via de tijdbalk gaan zoeken en van het één naar het ander doorklikken. Laat je verrassen en laat je rondleiden! Ook zijn er rapporten, nieuwsbrieven, kaartenen en beleidsdocumenten te vinden.

Erfgoedweb wordt geleidelijk gevuld, dus als je nog niet kunt vinden wat je zoekt, kom dan zeker een keer terug, of neem contact op via erfgoed@breda.nl voor suggesties en/of vragen.
NL(Noord-Brabant)
Euregionaal Historisch Centrum Sittard-GeleenIn het gebied van de huidige gemeente Sittard-Geleen lagen de oudste boerendorpen van Nederland. Na vele eeuwen waarin de mensen een rondtrekkend jagersbestaan leidden vestigden zich hier ruim 5.000 jaar voor Christus de eerste mensen die leefden van akkerbouw en veeteelt. Deze bandkeramiekers, zo genoemd naar de versiering op hun aardewerk, woonden in kleine nederzettingen van 5 tot 15 vrij grote huizen met in totaal zo’n 50 tot 150 bewoners. Hun woningen lagen op de lössgronden nabij de (Geleen)beek. Door deze ligging waren de noodzakelijke basisvoorzieningen, water en vruchtbare grond, voorhanden. Na zo’n 400 jaar hebben deze eerste landbouwers onze regio verlaten. Hun beschaving is om tot nu toe onbekende redenen verdwenen.
Ook andere beschavingen, zoals de Romeinse, hebben hier hun sporen nagelaten. Zo is er zowel in Geleen als in Limbricht een sarcofaag teruggevonden en in Buchten een fraai beeldje van een haan uit de Romeinse tijd.
 
De meeste kerkdorpen die nu deel uit maken van de gemeente Sittard-Geleen zijn ontstaan in de middeleeuwen. In het overzicht zijn de plaatsnamen verklaard.

Met de komst van de Staatsmijn Maurits, officieel van start gegaan op 1 januari 1926, veranderde het karakter van het gebied in korte tijd. Van een landelijk agrarisch gebied rond één kleine provinciestad, Sittard, werd het in enkele decennia een industrieel gebied met twee stedelijke kernen, Sittard en Geleen.
Om de kwaliteit van het lokale bestuur te verbeteren ging de Nederlandse regering in de 20ste eeuw over tot het samenvoegen van gemeenten. Onze huidige gemeente Sittard-Geleen bestaat uit acht voormalige zelfstandige gemeenten: Sittard en Geleen; de gemeente Broeksittard die in 1942 bij Sittard werd gevoegd; Limbricht en Munstergeleen die in 1982 bij Sittard zijn heringedeeld; Grevenbicht, Obbicht-Papenhoven en Born, die vanaf 1982 onder de naam Born als één gemeente verder gingen. Vanaf 1 januari 2001 zijn de gemeenten Sittard, Geleen en Born onder één lokaal bestuur gekomen onder de naam gemeente Sittard-Geleen.
NL(Limburg)
Europese Wildernis (met veel historisch kaartmateriaal)Kaarten maken het waarnemen van het landschap in 4 dimensies gemakkelijker. Op kaarten kun je zien hoe een rivier vroeger stroomde, en soms zelfs hoe de rivier in de toekomst zou kunnen gaan stromen. Vandaar dat er voor de verschillende projecten veel kaarten verzameld worden. Om iedereen te kunnen laten meegenieten, zijn ze op deze site te vinden.
N.B.: De kaarten zijn voor prive en/of studiedoeleinden.
Voor zover er copyright op rust dienen voor andere soorten gebruik de rechten geregeld te worden.
Nederland
Films 'Oorlog in blik'Doorzoek 742 films van 19 instellingen:
Deze website geeft een beeld van Nederland in de periode 1933-1950 zoals gezien door amateur– en professionele filmers. Het leven tijdens de oorlog, bekeken door de lens van de camera, nu online.
De thema''s hieronder kunt u zien als een soort wisselexposities. Films die bij mensen thuis, op zolder en in oude blikken, werden gevonden.
Nederland
Foar de Neiteam: historische gegevens van skûtsjes.Sinds de oprichting heeft de Stichting ‘Foar de Neiteam’ zich intensief bezig gehouden met het vastleggen, documenteren, toegankelijk maken en overdragen van historische gegevens van skûtsjes.
Een aantal publicaties: een Fries-Nederlands schipperswoordenboek Skipperstaal, Van Zwaluw tot Roek (2005), Voor eigen Risico (2007), Van Ambulant tot Zwaluw (2007)(In dit boek zijn van meer dan duizend Friese skûtsjes, gebouwd tussen 1900 en 1932, de basisgegevens verzameld. Gegevens over de werf waar het schip gebouwd werd, de opdrachtgever en de belangrijkste maten zijn daarin te raadplegen. Op deze website zijn diezelfde gegevens ook toegankelijk. Hieronder kunt u eenvoudig zoeken op b.v. de naam van het schip, de eigenaar of de werf. Ook is het mogelijk om te bladeren door het totale overzicht van alle skûtsjes, waarbij op iedere kolom gesorteerd kan worden.

Andere publicaties: Lemster Skûtsje (2008), Jachten en Jagen (2008) en Troch de Wyn (2011).
NL(Friesland)
Forten-informatie Nederland en BelgieOp deze website vind je verwijzingen en algemene informatie over, in Nederland of door Nederlanders buiten Nederland gebouwde, voormalige verdedigingswerken, militair erfgoed, oorlogs- en crisisvoorbereiding en aanverwante zaken.
Het doel is om een centrale plek op internet te hebben waar (Nederlandstalige) mensen van diverse pluimage voldoende informatie over verdedigingswerken kunnen vinden.
De opzet is heel breed maar ondiep: zo veel mogelijk laten zien maar anderen de ruimte laten en inspireren om een aanvullende website te ontwikkelen.
België / Nederland
Foto's en verhalen uit diverse plaatsen in NederlandMet zoekwoorden vind je diverse foto's en verhalen uit diverse websites.Nederland
Foto-database Algemene Begraafplaats Meppel (+ Meppel-koppeling Alledrenten)Dit archief bevat foto's en geregistreerde gegevens van graven op de Algemene Begraafplaats van Meppel. Ze zijn de afgelopen jaren vervaardigd door Ebel Zandstra, die de Stichting Oud Meppel welwillend de mogelijkheid bood, dit archief raadpleegbaar te maken. Het omvat ruim 18.000 personen.

Overzichtsplattegrond Algemene Begraafplaats Meppel; een vindhulp bij het vinden van het graf.

Zoeken kan op verschillende manieren: 
-Er kan gezocht worden op zowel voor als achternaam. In de database zijn de officiële voorna(a)m(en), eventuele tussenvoegsels en eigen achternaam weergegeven, zoals bekend in de burgerlijke stand.
-Er kan ook gezocht worden op de naam van een eventuele echtgenoot, of op naam van de ouders. Gebruik daar het 2e zoekvak voor.
-Novum: Voor diegenen die tussen 1811 tot en met 1952 zijn overleden, bestaat de mogelijkheid, voor die persoon direct AlleDrenten.nl te raadplegen. AlleDrenten.nl is het systeem van het Drents Archief met gegevens uit en over geboorte, huwelijks- en overlijdensakten, notarisarchieven en memories van successie. (Gegevens van akten van 1953 en jonger zijn uit privacy-overwegingen niet openbaar en dus niet beschikbaar.)
-Voor diegenen die uiterlijk in 1811 zijn geboren, bestaat ook nog de mogelijkheid, voor die persoon direct in AlleDrenten.nl ook de gegevens uit Doop- Trouw en Begraafregisters van de Hervormde Kerk te raadplegen.
NL(Drenthe)
Fotoalbum Noordnl.nl (uit de jaren 1925-1940)Op 16 April 2013 is de bedenker en eigenaar van deze website, Hendrik Jan Boer , overleden. Zijn familie laat via deze weg weten dat de website operationeel blijft. Deze site toont de vele dorp- en stadsgezichten van Noord Nederland Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. De foto's komen uit de weekbladen Het Noorden in Woord en Beeld, Eigen Erf in Woord en Beeld en Fan Fryske Groun uit de jaren 30. De bladen van de jaren 1925 t/m 1940 waren gezinsbladen die eens per week op vrijdag verschenen.Nederland
FotoArchief Gemeente SliedrechtHet digitale fotoarchief Sliedrecht is een samenwerking tussen de gemeente Sliedrecht en de Historische Vereniging Sliedrecht. Zowel de gemeente als de vereniging beschikken over veel fotomateriaal dat ze door middel van deze site aan een breder publiek beschikbaar willen stellen.
Het bestand is nog in opbouw en de foto’s zijn nog niet van alle benodigde kenmerken voorzien.
Intussen zijn ruim 8000 foto’s opgenomen. In de komende tijd zullen deze door het toekennen van kenmerken toegankelijk gemaakt worden. Het materiaal is afkomstig uit verschillende collecties
en omvat foto’s van gebeurtenissen vanaf ca. 1900 tot heden.
Daarnaast is veel materiaal beschikbaar van straten en panden in de gemeente.
NL(Zuid-Holland)
Fotoclub Din'81 is een kleine club uit de Kop van Overijssel De fotoclub is opgericht op 17 januari 1981 door een paar enthousiaste amateur fotografen met als doel om in clubverband meer te doen met fotografie en het individuele creatieve en technische niveau te verbeteren door het uitwisselen van kennis, inzicht en ervaring. De clubavonden worden gehouden in Vollenhove, maar de leden komen ook uit de wijde omgeving van de Kop van Overijssel zoals Steenwijkerland, Noordoostpolder en Kampen.NL(Overijssel)
Fotocollectie EdeIn onze fotocollectie zijn foto's opgenomen van panorama's, straatbeelden, natuur, evenementen en nog veel meer. Oude foto's en ansichtkaarten uit de collectie van het Gemeentearchief, maar ook meer recente foto's uit de collectie van de afdelingen Communicatie en Realisatie.NL(Gelderland)
Fotocollectie en Archieven van NijmegenTopografisch Historische Atlas en Historische beelddocumenten, (foto''s, prenten, briefkaarten, tekeningen, carthografische documenten) van Nijmegen stad, streek of regio. Tevens Archief- en Inventarisbeheer zoekingangen. NL(Gelderland)
Fotogerij van Erik Springelkamp (op Picasaweb)Mooie foto''s uit het Noorden van Nederland. Een toelichting ontbreekt.Nederland
Fotografiebibliotheek OnlineAlle fotografiepublicaties op één website beschikbaar
Bent u op zoek naar publicaties over een bepaalde fotograaf? Zoekt u fotoboeken? Met behulp van de fotografiebibliotheek weet u bij welke foto-instelling in Nederland de publicatie te vinden is.

Fotografiebibliotheek Online is een samenwerking tussen verschillende fotografie-instellingen in Nederland. Het Nederlands fotomuseum stelt zijn bibliotheekcatalogus beschikbaar aan deze instellingen. Zij vullen deze aan met publicaties uit eigen bezit zodat Fotografiebibliotheek Online een compleet beeld zal geven van fotografiepublicaties in Nederland. Een overzicht van de deelnemende instellingen ziet u in de linkerkolom. De catalogi van het Rijksmuseum en Stedelijk Museum Amsterdam zijn in 2007 toegevoegd via een SRU-koppeling. Andere Nederlandse en Vlaamse instellingen met fotografie in hun catalogi zijn van harte welkom.
Nederland
Friesland WonderlandFrieslandWonderland is in de eerste plaats een online reisgids. Maak van achter uw bureau, vanuit uw luie stoel of waar u zich ook bevindt een virtuele ontdekkingstocht door Friesland! Een ideale manier voor een eerste kennismaking met Friesland. Maar ook als u Friesland al wat beter kent, zult u op deze site ontdekken dat Friesland nog veel meer moois voor u in petto heeft. En zelfs als u in Friesland woont of 'Fries om útens' bent: in FrieslandWonderland ontdekt u dingen over uw (vroegere) woonomgeving die u nooit geweten hebt!
NL(Friesland)
Ga-het-NA: Het Nationaal Archief - Ook Beeldbank en DigitaalZoals u merkt, heeft het Nationaal Archief een nieuwe website. Of eigenlijk zijn het er twee. De collectie van het Nationaal Archief wordt vanaf vandaag gepresenteerd op de website www.gahetna.nl. Daar kunt u terecht voor de ontsluiting van miljoenen foto’s, honderdduizenden kaarten en vele tientallen kilometers archiefmateriaal.Nederland
Gebruikersgroep Geneans - Bronbestanden & AfbeeldingenDe gebruikersgroep stelt zich ten doel afbeeldingen en bronnen met genealogische waarde te digitaliseren. Ze doet geen genalogisch onderzoek naar familiestambomen. Wat vindt u op de site:
-Aardrijkskundig woordenboek 1899-1913 met 45.000 plaatsaanduidingen
-15.000 afbeeldingen stads- en dorpsgezichten van 1900 tot 1960
-Transcripties DTB-boeken RA Arnhem
-Woordenboek Latijn-Nederlands met aanvullend veel gebruikte woorden
Nederland
Geheugen van Nederland: Atlas Andries Schoemaker (1660-1735)2.588 resultaten voor: Atlas Schoemaker.
Op basis van uw zoekopdracht ‘Atlas Schoemaker’ vonden wij op Delpher.nl:
166 boeken in de basiscollectie
205 boeken in de Googlecollectie
288 krantenartikelen
157 tijdschriften
Nederland
Gekaapte brieven uit de 17e en 18e eeuwOp deze website kunt u duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw doorzoeken en lezen, die veelal zijn geschreven door gewone Nederlanders. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. In Engeland belandden de in beslag genomen stukken in archieven, waar ze eeuwen later zijn herontdekt. De moeilijk leesbare originelen zijn door vrijwilligers nauwkeurig overgetikt. De gekaapte brieven leveren een schat aan gegevens voor historici en taalkundigen, (amateur-)genealogen, erfgoedinstellingen zoals musea, en iedereen die geïnteresseerd is in het maritieme verleden van Nederland. De collectie bevat zakelijke post die in de 17e en 18e eeuw per schip werd vervoerd en ook de persoonlijke correspondentie tussen de opvarenden en hun familieleden.

Bij brieven is meestal duidelijk wie de afzender is en wie de geadresseerde. Soms zijn brieven geadresseerd aan de kapitein van een schip, en staat in de tekst zelf voor welk bemanningslid de brief is bedoeld; in die gevallen zijn beide namen ingevuld als geadresseerden. Bij zakelijke teksten ligt het minder helder. Waar mogelijk hebben we toch afzenders en geadresseerden geïdentificeerd: bij een vrachtbrief of kwitantie is de eigenaar (reder) van het schip als afzender beschouwd en de ontvanger van de lading als geadresseerde. Bij notariële stukken en andere documenten geldt bijvoorbeeld de schenker van iets als afzender en de ontvanger als geadresseerde. Verkopers worden beschouwd als afzender en kopers als geadresseerde.
Nederland
Gelderland in BeeldNL(Gelderland)
Gemeente archief Schouwen-Duiveland (Archief Weeskamer Zierikzee 1484-1811)Het gemeentearchief is gestart met het via internet toegankelijk maken van bronnen voor onze bezoekers. Inmiddels zijn de volgende bronnen digitaal raadpleegbaar: De Krantenbank: Zoeken in de Zierikzeesche Nieuwsbode en de Zierikzeesche Courant. Via het zoeksysteem Atlantis:Afbeeldingen: Zoeken naar foto’s, tekeningen, prenten en kaarten.Bibliotheek: Zoeken naar boeken en tijdschriften in de bibliotheek van het gemeentearchief. Notariële akten: Zoeken naar personen en onroerend goed in de akten van de Zierikzeese notarissen voor 1811. Huisnamen Zierikzee: Lijst van namen van panden. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Weeskamer Zierikzee: Lijst van alle boedelinventarissen die in het weeskamerarchief van Zierikzee zijn gedeponeerd.NL(Zeeland)
Gemeente Den Haag - Haags GemeentearchiefInformatie over:- Uw stamboom- Een huis- Een wijk of straat- Andere onderwerpen- Afbeeldingen- Onderzoek m.b.v. informatiebladenNL(Zuid-Holland)
Gemeente Soest - GemeentearchiefArchieven, Registers, Beeldbank (ook online). Voor genealogisch onderzoek is in het archief informatie beschikbaar op microficheNL(Utrecht)
Gemeente-archief Coevorden (+geschiedenis van Coevorden)Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. De volgende inventarissen van de archieven van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo zijn beschikbaar: 
Inventaris archieven Coevorden 1814-1851
Inventaris archieven Coevorden 1851-1934
Inventaris archieven Dalen
Inventaris archieven Oosterhesselen 1814-1919
Inventaris archieven Sleen 1817-1945
Inventaris archieven Zweeloo 1811-1975

Sinds kort zijn de openbare akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters beschikbaar op link
De archieven van Coevorden 1407-1814 bevinden zich in het Drents Archief te Assen en kunt u daar ook raadplegen. Een inventaris ligt bij de gemeente ter inzage.

Verder is er een fotoarchief, een bibliotheek en een uitgebreide documentatie over historische aspecten aanwezig.
De historische gegevens, de geschiedenis van de gemeente en documentatie kunt u op een speciale website link.
Duitsland / Nederland
Gemeentearchief Borsele (Zld)Heeft u vragen over de geschiedenis van onze gemeente? Kijkt u dan in het gemeentearchief. Hier zijn ook de oude archieven van de voormalige gemeenten, die in 1970 in de nieuwe gemeente Borsele werden opgenomen. Sommige archieven beginnen aan het eind van de achttiende eeuw. Maar er zijn er ook die veel ouder zijn en al in de zestiende eeuw beginnen. Bijvoorbeeld de archieven van Borssele en 's-Gravenpolder.

Het Zeeuws Archief in Middelburg heeft de oude rechterlijke archieven overgebracht. Bijna alle kerkgenootschappen in de gemeente gaven ook hun archief bij ons in bewaring. Zo is er een kenniscentrum van de plaatselijke geschiedenis ontstaan.

Vrijwel alle archieven zijn geïnventariseerd. Maar er is meer! Inmiddels is een grote collectie foto’s en dia’s op onze internetsite geplaatst. Het archief is in het bezit van een goede bibliotheek. Deze kunt u in de studiezaal bekijken.

De mensen van het archief verlenen diensten ter behoud van het cultureel erfgoed in de gemeente. Ook geven wij graag lezingen en cursussen.
NL(Zeeland)
Gemeentearchief Den HaagHet Haags Gemeentearchief is het geschiedkundig centrum van Den Haag. U kunt er informatie vinden over (oud) Den Haag, Loosduinen en Scheveningen, vanaf begin 14de eeuw tot nu. U kunt hier ook uw (Haagse) familiegeschiedenis uitzoeken.
Het Haags Gemeentearchief werkt aan versterking van de culturele identiteit van Den Haag en van de stedelijke samenhang. Dit doet het archief door het verwerven, beheren en verspreiden van belangrijke cultuurhistorische informatie over Den Haag en haar inwoners.
NL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelHet Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel bewaart de archieven van de gemeente Ede met de kernen Bennekom, Otterlo, Wekerom, Harskamp, Ederveen, De Klomp, De Valk, een klein gedeelte van Hoenderloo en Gelders Veenendaal (tot 1967) en de Gemeente Scherpenzeel. Ook vindt u hier vele particuliere archieven, documentatie-verzamelingen, kranten, boeken, kaarten en foto’s. Het merendeel van deze archiefstukken is openbaar en in te zien in de studiezaal of op deze website.NL(Gelderland)
Gemeentearchief Gemert-BakelEen prachtig archief met veel gegevens en veel informatie, met een nieuw archiefdepot. NL(Noord-Brabant)
Gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer (met Beeldbank)Na doorklikken: Het gemeente-archief Hoogezand-Sappemeer is er voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis. Jaarlijks vinden vele bezoekers er antwoord op hun vragen. Het is een historisch documentatiecentrum door archieven van de overheid, van particuliere instellingen, personen en soms bedrijven. Bovendien is er een bibliotheek en een beeldcollectie.
In onze speciale website (doorklikken) 'Beeldbank Hoogezand-Sappemeer' kunt u online grasduinen in alle foto's van ons archief. U kunt de foto's ook via de website bestellen.
Bij 'Beeldcollectie' vindt u de foto's uit de serie 'Uit vervlogen tijden'.
NL(Groningen)
Gemeentearchief SchiedamHet Gemeentearchief bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar.NL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief Tholen (met diverse interessante online-bestanden)Het gemeentearchief Tholen beheert de archieven van de plaatselijke besturen van Tholen en Sint Philipsland van de vroegste tijd -het oudste stuk dateert uit 1330- tot 1990. Bovendien worden er kerkelijke archieven bewaard, alsmede archieven van verenigingen en instellingen die in deze regio zijn of waren gevestigd. Ook bevat de collectie steeds meer foto''s die u gratis kunt bekijken. Het gemeentearchief is voor het publiek vrij toegankelijk.
Ook online zijn vele bronnen in te zien.
NL(Zeeland)
Genealogical Research within MIGenWeb Michigan, The Great Lakes State!Genealogical Research within MIGenWeb, The Great Lakes State!
In March and April, 1996, a group of genealogists organized the Kentucky Comprehensive Genealogy Database Project, now known as the Kentucky GenWeb Project. The idea was to provide a single entry point for all counties in Kentucky, where collected databases would be stored. In addition, the databases would be indexed and cross-linked, so that even if an individual were found in more than one county, they could be located in the index. At the same time, volunteers were found who were willing to coordinate the collection of databases and generally oversee the contents of the web page. The MIGenWeb Project is an outgrowth of that original Kentucky project for the state of Michigan and also began in 1996.

The USGenWeb Project Policy on HTML code, graphics, etc.
It is the policy of The USGenWeb Project to obtain permission from the creator of the code, graphics, and backgrounds before using them on our pages unless they have been placed in the public domain. Images, text or data compilations SHOULD NOT be incorporated into USGenWeb/MIGenWeb pages without explicit written permission. The state coordinator has the responsibility to remove any links to websites which fail to meet The USGenWeb Project/MIGenWeb Project established guidelines/standards. More information on the copyright standards of the USGenWeb Project is available on their website. Please review their guidelines. If you have any questions or concerns please write to the State Coordinator.
Nederland / Verenigde Staten
GENEALOGIE HUIZEN door Jan SchipperWelkom op mijn website
Oud Rechterlijk Archief Huizen, Blaricum en Laren
Oud Notarieel Archief Naarden
Kroniek I van Lambert Rijckxz Lustigh
Database Koptienden Huizen van 1502 t/m 1835
Database van namen uit Huizen 1502-1811
Database Koptienden Blaricum van 1502 t/m 1835
Database van namen uit Blaricum 1502-1811
Een eeuw schippers op het beurtveer huijsen op Amsterdam
Het fotoboek van Hendrik Schipper - 1897
Handreiking voor het genealogisch gebruik van de Koptienden van Gooiland
BEVOLKINGSRECONSTRUCTIE HUIZEN 1502 t/m 1811
NL(Noord-Holland)
Genealogie op UrkIn 1978 is het Vissersmuseum opgericht. Het werd gevestigd in het voormalige gebouw van 'Hulp en Steun' aan de Westhavenkade. Sinds 1989 is het in museum 'Het Oude Raadhuis' gevestigd. Dit karakteristiek vormgegeven pand is het voormalige gemeentehuis van Urk. Het is in 1905 gebouwd door architect J.S.L. Frowein. De linker- en rechtervleugel van het gebouw waren vroeger respectievelijk burgemeesters- en dokterswoning. Ook zijn diverse oude registers te raadplegen. Dit betreft gegevens afkomstig uit
- de doop-, trouw-, en begraafboeken, de lidmatenregisters
- de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden)
- familieadvertenties in diverse dag- en weekbladen
- notariële en andere archieven

op dit moment (10-2017) zijn beschikbaar :
- geboorten Urk 1811-1850  
- huwelijken 1811-1830
- overlijden Urk 1711-1920
- begraven Urk 1747-1826
- begraven Urk Holkenkamp
NL(Flevoland)
Genealogie Rob Croes Nijmegen - Kleve (regio Duffelt of Düffel) (+ fotos Oud Hatert)De naam C(K)roes waarnaar ik onderzoek doe, komt het meeste voor tussen Nijmegen en Kleef (Kleve). Deze streek heet Duffelt (Düffel, Deutsch). Verbindingen met De Achterhoek zijn er ook. Rond 1650 zijn er sporen naar Koerland, nu een westelijk deel van Letland. De Ridderordes hebben in de vroege middeleeuwen daar lange tijd het gezag uitgeoefend.
De personen uit de kwartierstaat Croes komen voor 90% uit de regio Nijmegen - Kleve.
De naam Tromp uit de kwartierstaat heeft zijn zwaartepunt in het Land van Maas en Waal en is uitgewaaierd via Erlecom naar Nijmegen.
NL(Gelderland)
Genealogie TerschellingDe grote Terschelling-familie bestaat uit een groot aantal familienamen van Terschelling waarvan alle mensen met elkaar verbonden zijn en dus ook allemaal familie van elkaar zijn. Kees Stada (de maker van de website) heeft van alle namen uitgezocht hoe dat zit. Omdat er familiebanden zijn met de andere eilanden (ook met Urk), heeft hij die ook verwerkt. Het totale bestand bestaat uit meer dan 100.000 personen. In deze site kan je kijken van welke namen hij de gegevens heeft. Ben je erg geïnteresseerd dan maakt Kees Strada (de maker van de website) een parenteel, stamreeks of kwartierstaat. Ga daarvoor via het menu naar Contact of Genealogie > Aanvraag.Verder vind je in deze site verhalen (aanrader!), oude foto's en nog veel meer. Blader het menu maar eens door!NL(Friesland)
Genealogie TexelVeel genealogische informatie m.b.t. TexelNL(Noord-Holland)
Genealogische DatabankInhoud:
- Genealogie van de familie Gomes.
- Genealogische fragmenten Alkmaar.
- Europese adel en hun afstamming.

De site bevat enkele kerngebieden: Den Helder, Egmond aan Zee en Texel. Verder een groot aantal gegevens uit de rest van Noord-Holland en wat minder uit overig Nederland.
Elke maand een flinke uitbreiding.
De site bevat (31 jan 2009):
aantal personen: 181.000
aantal foto's: 125
aantal documenten: 626
aantal grafstenen: ca. 230
aantal verhalen: 19
aantal bronnen: > 20.000
Nederland
Genealogische verkenningen op het eiland IJsselmonde, Schiedam, Delfshaven en daarbuitenFamilienamenlijst, plaatsen overzicht, foto's en vele broninformatie.NL(Zuid-Holland)
Geschiedenis ZeelandZoek naar cultuurhistorische bijzonderheden. Vind hier foto's, boeken, archiefstukken op één centrale plek in diverse digitale erfgoedbronnen. Zoekresultaten worden getoond uit o.a. Zeeuws archief, Zeeuws Bibliotheek, Beeldbank, Publicaties, etc.NL(Zeeland)
Geschiedschrijving van Goes in de 18e eeuwDhr. J. Adriaanse deed jarenlang onderzoek in de archieven van het Goese Gemeentearchief naar het Goes van de 18e eeuw. De bronnen zijn uit het archief van de stad Goes: resoluties, stadsrekeningen, correspondentie. Uit het archief van de Goese hervormde gemeente werden de resoluties van de kerkenraad bewerkt. Het beeldmateriaal is afkomstig uit de topografisch-historische atlas en uit het fotoarchief. Diverse afbeeldingen zijn afkomstig uit het Historisch Museum De Bevelanden.

Aanvankelijk was het de bedoeling hier een omvangrijk boek van uit te geven. Na verloop van tijd ontstond het idee om geen boek maar een website met de geschiedschrijving van Goes in de 18e eeuw te maken: een dynamisch document waarin later nog nieuwe feiten en inzichten opgenomen kunnen worden. Bovendien kan iedere geïnteresseerde dit materiaal eenvoudig en gratis raadplegen.
NL(Zeeland)
Gouda, a journey through the pastNL(Zuid-Holland)
Grafzerken in de St. Jan te 's Hertogenbosch520 stuks (met meer informatie)NL(Noord-Brabant)
Grasduinen in de rijke verzamelingen van 29 Gelderse museaOp deze site vindt u meer dan 65.000 voorwerpen van diverse musea uit Gelderland.
Zomaar even in de database grasduinen of juist op zoek naar dat ene object of die bijzondere collectie, u zult vele topstukken van Gelderse musea tegenkomen. Collectie Gelderland biedt u een kijkje achter de schermen. Naast de voorwerpen die daadwerkelijk in het museum te bezichtigen zijn, worden ook objecten getoond die zelden of nooit te zien zijn in het museum. Omdat deze voorwerpen te kwetsbaar zijn om uit het depot te worden gehaald bijvoorbeeld.
NL(Gelderland)
Groenegraf: De historische site van het Eemland (Regio Amersfoort-Soest-Baarn)Het groene graf: dat is een scheldnaam voor één van de mooiste plaatsen in het Eemland: Baarn. Groen, omdat er ten zuiden van Baarn prachtige bossen liggen en ten noorden van Baarn uitgestrekte polders. Graf, omdat het vanouds een plaats is waar de rijke Amsterdammers heentrokken om te rentenieren en hun laatste levensdagen te slijten. Na de aanleg van de spoorweg van Amsterdam richting Amersfoort en later door naar Zutphen lieten de welgestelde Amsterdammers in Baarn hun zomerhuizen bouwen.''s Winters werken in Amsterdam en ''s zomers vertoeven in het mooie Baarn. De spoorliijn maakte dat mogelijk. Vaak gingen deze Amsterdammers in de laatste periode van hun leven definitief in Baarn wonen en vonden zo ook hun laatste rustplaats in Baarn. Daarom groene graf. NL(Utrecht)
Groningen in beeld - Stad en Ommeland235 foto's in 16 categorieën:
-Wereldtentoonstelling 1903
-Tentoonstelling Tuinbouwvoortbrengselen 1880
-33 Oude foto's AZG vanaf de start aan de Munnekeholm.
Verder diverse oude foto's.
NL(Groningen)
Groningen: Geschiedenis, Dorpskerken, Borgen (met dia-show)Veel Groninger borgen zijn als steenhuis begonnen. Gebouwd in de 13de en de 14de eeuw waren ze toen iets bijzonders.
Van de ongeveer 200 steenhuizen en borgen die in de provincie Groningen gestaan hebben, zijn er nog 16 over.
NL(Groningen)
Groninger Kerken Digitaal: Registers met Grafzerken en GrafschriftenAlfabetische Registers (diverse plaatsen) op:
-Vaktaal
-Personen
-Grafzerken (op Kerkhoven, in de Kerk)
-Heiligen

NL(Groningen)
Haagse Scholen (met klassenfoto's)Haagsescholen is een website van het Haags Gemeentearchief. Er zijn klassenfoto's, waarbij vaak de namen van de leerlingen staan. Er zijn schoolpagina's met daarop de geschiedenis van een school in grote lijnen, publikaties over de school en herinneringen aan de school, geplaatst door bezoekers van de site. Tenslotte zijn er gebouwenpagina's. Die zijn geheel gewijd aan het gebouw, de geschiedenis ervan en foto's van het gebouw. Op die pagina vind je ook een link naar de scholen die gebruik hebben gemaakt van dat gebouw; veel gebouwen hebben als huisvesting gediend voor diverse scholen.

De foto's
Op deze site vindt u klassenfoto's van scholen uit Den Haag en omgeving. De foto's komen voor een deel uit de collecties van het Haags Gemeentearchief, maar er zijn ook veel foto's die bezoekers van de website hebben ingestuurd en foto's die scholen hebben uitgeleend aan het archief om ze op deze site te plaatsen.

Alle hier getoonde foto's zijn - gratis - te downloaden door door te klikken op de link rechtsonder de foto's.
NL(Zuid-Holland)
Haagse Verenigingen (met foto's)Een intro volgt nog vlgs de webmaster !NL(Zuid-Holland)
Heemkunde Kring NistelvorstHeemkundekring Nistelvorst is opgericht in januari 1983 als heemkundekring voor Nistelrode en Vorstenbosch. Het werkgebied betreft het grondgebied van de toenmalige Gemeente Nistelrode. Sinds enige jaren beschikt Nistelvorst over een eigen vaandel.NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring 'De Kleine Meijerij'Heemkundekring ''De Kleine Meijerij'' heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.
Op de site staan een aantal bronnen: Bosch protocol (11259 regesten/transcripties)
Gilden en hun gildezilver (14 gilden)
Hertogelijke cijnsboeken cijnskring Oisterwijk (2266 regesten/transcripties)
Hertogelijke leenboeken (432 regesten / transcripties)
NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring 'De Plaets'Deze heemkundkring heeft veel informatie uit het gebied Berlicum-Middelrode, zoals bidprentjes, foto''s, kopieën van doop-, trouw- en begraafregisters, etc.NL(Noord-Brabant)
Hekman Digital Archive - Calvin College - Michigan ImmigrationHistory of the Hekman Library
From the 3,500 volume ''library room'' in 1915 to 1.7 million volumes in 2005 housed across four floors and the Internet, the Hekman Library has certainly seen many changes over the years. Many of the full text articles linked below, printed in various publications, provide readers with a glimpse of the issues that the Library faced, while other articles offer a reflection on the past, to the place that the Hekman Library occupied in the communities of Calvin and of Grand Rapids.
Nederland / Verenigde Staten
Het collectieve geheugen van GietenSinds 1 december 1998 maken huidige en vroegere inwoners, maar ook passanten van het Drentse dorp Gieten samen deze site. Iedereen kan meedoen aan de uitbreiding van de kennis over Gieten. Allereerst door het insturen van foto's en ander beeldmateriaal. Daarnaast door het schrijven van herinneringen, commentaren en anekdotes. Na meer dan twaalf jaar is 'Het Geheugen' al meer dan 600 pagina's groot! De site blijft nog steeds groeien.


NL(Drenthe)
Het Digitaal Grachtenhuis (Amsterdam)De meest complete database van de Amsterdamse grachtengordel

Het Digitaal Grachtenhuis is dé online database van de monumentale bebouwing binnen het historische hart van Amsterdam. Alle Rijks- en gemeentelijke monumenten van de gehele binnenstad komen erin voor. De nadruk hierbij ligt op de architectuurgeschiedenis. Veel aandacht wordt besteed aan restauraties en u vindt hier uniek fotomateriaal van de vele grachtenhuizen en historische interieurs.

De informatie wordt ontsloten op basis van het adres. Gebruik het zoekformulier om informatie te zoeken. Als u onjuistheden aantreft en/of kunt bijdragen aan de verbetering van onze database, neem dan contact met ons op.

Op dit moment omvat het Digitaal Grachtenhuis:
9688 objecten (gebouwen en complexen)
5384 afbeeldingen
5574 objecten met afbeeldingen
NL(Noord-Holland)
Het dorp AndelIk heb aardig wat bronnen verzameld over het dorp Andel en omgeving (het land van Altena). Van veel van deze bronnen heb ik ook transcripties gemaakt. Wellicht zit hier informatie bij die voor anderen interessant is, daarom stel ik deze transcripties hier beschikbaar voor belangstellenden. NL(Noord-Brabant)
Het Fries Film ArchiefHet Fries Film Archief verzamelt en beheert sinds 1988 het filmisch erfgoed van Fryslân. Wij zijn geïnteresseerd in alle films en video’s die in of over Fryslân zijn gemaakt, van heel oud tot zeer recent. Onze collectie bestaat op dit moment uit ruim 6000 films en video’s die wij voor een deel hebben gedigitaliseerd. De originele films worden bewaard in ons filmdepot in het gebouw van Tresoar.
Samenwerking en dienstverlening staan hoog in ons vaandel. Met ons materiaal ondersteunen wij diverse musea in Fryslân. Wij adviseren archieven, historische verenigingen en particulieren over beheer en digitalisering van historisch filmmateriaal. Wij werken nauw samen met partners als Tresoar, Historisch centrum Leeuwarden, Fries Museum en de Waddenacademie. Verder publiceren wij over de geschiedenis van de film in Friesland, natuurlijk op onze website maar ook in ‘De Moanne’, het culturele opinieblad van Fryslân.
Een groot deel van onze collectie is afkomstig van enthousiaste amateurfilmers (amateur in de zin van liefhebber) die hun materiaal aan ons hebben geschonken of in beheer gegeven.
NL(Friesland)
Het Fries Foto-archiefIn het Fries Fotoarchief vindt u 56.669 * afbeeldingen uit Friesland, verzameld en ontsloten door Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden.NL(Friesland)
Het Fries MuseumOver het Fries museum:
Stoer, stug en eigenzinnig? Ontdek de Fries in jezelf in het Fries Museum! Hier ontdek je alles over de elf steden en het platteland, de haat-liefdeverhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van Friesland in de wereld.

Dans met de mysterieuze Mata Hari, duik in haar dagboek en ontdek haar trieste lot als mogelijk dubbelspionne. Strijd met de 16de-eeuwse rebel Grutte Pier tegen de Hollanders of val ten prooi aan zijn enorme zwaard als je geen ‘bûter brea en griene tsiis’ kunt zeggen. Voel je even de koning of koningin van Friesland met het fonkelende goud en zilver uit de terpen. Of geniet van werk van (wereld)beroemde kunstenaars en slow design van toonaangevende ontwerpers - stoer en duurzaam, met oog voor traditie en vakmanschap. In het Fries Verzetsmuseum maak je kennis met hongerkinderen die werden ondergebracht op het Friese platteland om aan te sterken.
NL(Friesland)
Het Fries Scheepvaart MuseumOp diverse plaatsen in het museum zijn in het Nederlands, Fries, Engels en Duits zaalbladen te vinden. Deze bladen vertellen iets over de collectie of over een specifiek voorwerp. Wanneer u meer wilt weten, is de audiotour misschien een goed idee. Door het beluisteren van korte verhalen komt u veel meer te weten dan wij u kunnen vertellen op de bijschriften bij de museumvoorwerpen. U kiest zelf welke voorwerpen u interesseren en u hoeft zich niet te houden aan een bepaalde volgorde. De audiotour is voor € 1,50 bij de balie van het museum te verkrijgen.

Download hier gratis de audiotour of maak gebruik van de QR code.
NL(Friesland)
Het geheugen van Flevoland - Verhalen in woord en beeldDiverse verhalen van Flevolanders over hun provincie en hun leven in hun plaatsenNL(Flevoland)
Het Gronings Audio-Visueel Archief (GAVA)Het GAVA verzamelt en beheert sinds 1992 het audiovisuele erfgoed van stad en provincie Groningen. De collectie bestaat uit fIlm, audio en video over Groningen, of door Groningers gemaakt.
Het GAVA is verbonden met RHC Groninger Archieven.
NL(Groningen)
Het historisch archief van de Gemeente AlmeloWelkom op de website van het historisch archief van de Gemeente Almelo. Op deze website vindt u allerlei informatie over het historisch archief Almelo. Daarnaast kunt u de gedigitaliseerde huwelijks- en overlijdensakten inzien en digitale archief foto's bekijken. U kunt ook archiefinventarissen en publicaties inzien. NL(Overijssel)
Het Humanistisch Historisch Centrum (HHC)Het HHC levert met haar drie kerntaken op het gebied van archiveren, toegankelijk maken en publiceren een belangrijke bijdrage aan het behoud en de verspreiding van het humanistisch culturele en levensbeschouwelijke erfgoed. Het HHC verricht deze taken voor en met humanistische organisaties. Ze doet dit met een minimale vaste staf aan professionals en professionele infrastructuur. Voorts met een aantal toegewijde vrijwilligers. Bovendien werkt ze nauw samen met de Universiteit voor Humanistiek (UvH), Het Utrechts Archief en een wisselend aantal tijdelijke partners.Nederland
Het kerkhof van Sint Pieter "Op de Berg" bij Maastricht.Voorheen: Stichting Grafmonumenten Sint Pieter.

De oppervlakte van dit kerkhof bedraagt omtrent 7.700 m²
 
Zoeken: Kies een vak door op de plattegrond op een letter of thema te klikken.
 
De vakken in de meest recente uitbreiding zullen minder gedetailleerd worden uitgewerkt. Als u zelf als familielid/nakomeling meer informatie instuurt over een van deze graven, zal deze informatie met bronvermelding bijgeplaatst worden.
 
Via FreeFind kunt U op deze site op naam zoeken binnen de vakken op het kerkhof en de beschikbare genealogische gegevens.

De meeste van de afgebeelde bidprentjes zijn afkomstig uit de collectie van Stichting Oud Sint Pieter, de collectie van Dhr. John Claessens, de collectie van Dhr. Breur Henket, Dhr. Andrew van Thor en Dhr. Jo Rosier. Tevens wil ik Mevr. Helen Sijtema bedanken voor haar bijdragen. Een aantal gegevens en foto's afkomstig uit de Enci-Schakels, het personeelsblad van de E.N.C.I. Verder is het onmogelijk iedereen te bedanken die mij voorziet van illustratiemateriaal. Er wordt ontzettend veel waardevol illustratiemateriaal, genealogische gegevens en andere zaken naar uw webmaster gemaild, waarvoor ik uiteraard iedereen hartelijk bedank.
NL(Limburg)
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee)Wat wil NiNsee doen met de slavernij geschiedenis?
Het NiNsee wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij het kennisnemen van de slavernijgeschiedenis en de erfenis daarvan. Wij willen dat de mensen zelf ontdekken wat geschiedenis is, wat slavernij was, wat de ervaring was van de slaven, wie de slavendrijvers waren en wie de zwarte mannen en vrouwen die geen slaven meer waren. Wij willen de bezoekers van onze site ook laten participeren in het identificeren van de erfenis van het slavernijverleden. Hoe meer mensen participeren bij het in kaart brengen van de erfenis van ons slavernijverleden, hoe groter de kans dat de verwerking van de geschiedenis in goede banen zal verlopen.

Hoe wil NiNsee dit aanpakken?
Een belangrijk middel is onze website. Op onze site kunt u literatuurverwijzingen aantreffen, beschrijvingen over belangrijke gebeurtenissen uit de slavernij geschiedenis, informatie over organisaties die actief zijn met het slavernijdossier, informatie over herdenkingsbijeenkomsten over de slavernij en haar erfenis. Op onze site kunt u ook verwijzingen vinden naar primaire en secundaire bronnen over de slavenhandel en de slavernij. Ten slotte biedt onze site mensen de gelegenheid om zelf informatie over de slavernij en haar erfenis te plaatsen. NiNsee is er voor en door de mensen. 
Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname
Het Onderwijs in de 19e en 20e eeuw (Speciaal m.b.t. de schoolmeesters 'Remery')Schoolmeesters Remery en het Onderwijs in Nederland in de 19e en 20e eeuw. (vele plaatsen, vele scholen, vele provincies in NL en BE)België / Nederland
Het online ANP-archief (Algem. Ned. Persbureau)Het ANP Historisch Archief bestaat uit ruim twee miljoen foto’s, ruim 300 meter tekstmappen en 1150 geluidsfragmenten. Alle niet-commerciële activiteiten van het persbureau - in beeld, tekst en geluid - worden ondergebracht bij ANP Foundation, dat zowel fondsenwerver als projectenbureau is. Het streven is een duurzaam beheer en volledige toegankelijkheid van het archief voor niet-commercieel gebruik, door samenwerking met culturele partners. Ook biedt de Foundation ondersteuning aan de ANP-businesslines en hun relaties door activiteiten rond het archief.

Wat zit in het fotoarchief: link
Wat zit in het tekstarchief: link
Nederland
Het Persmuseum - Journalistiek ErfgoedHet Persmuseum is de nationale bewaarplaats voor het journalistieke erfgoed. Het museum beheert een omvangrijke collectie kranten en tijdschriften vanaf 1600, een verzameling affiches en overige reclame-uitingen met betrekking tot de pers, een unieke collectie (originele) politieke tekeningen en persgrafiek, tal van archieven en foto’s rond journalisten en de persbedrijfstak, en een uitgebreide bibliotheek.Nederland
Het Red Star Line Museum te AntwerpenHet Nationaal Scheepvaartmuseum organiseert in 2002 de tentoonstelling ‘Landverhuizers’ over de geschiedenis van de Red Star Line en de emigratie via Antwerpen. Hiervoor worden ook de eerste contacten gelegd met de Ellis Island Foundation en het Ellis Island Immigration Museum in New York.
Na een verkennend onderzoek in België en de Verenigde Staten, richt het College van burgemeester en schepenen in 2004 een projectgroep op die de omvorming van de gebouwen van de RSL in Antwerpen tot een herdenkingsplek 'met een museaal-educatieve functie' onderzoekt.
Wij verzamelen en beheren voornamelijk audiovisuele getuigenissen en geschreven documenten die het Red Star Line-verhaal documenteren en vertellen. Ook vandaag zijn wij nog steeds op zoek naar getuigenissen die een bijdrage leveren aan de reconstructie van de geschiedenis van de Red Star Line.
België / Nederland
Het regionaal archief in AlkmaarDe genealogische bronnen worden zoveel mogelijk via internet toegankelijk gemaakt. Een aantal bestanden is nu al beschikbaar, onder meer via de Digitale Stamboom. Bijna 100.000 records met gegevens over dopelingen in het gebied van het Regionaal Archief (Alkmaar, Barsingerhorn, Graft, Harenkarspel, Heerhugowaard, Langedijk, Scharwoude, Oudkarspel, Limmen, Niedorp, De Rijp en Wieringerwaard) kunt u nu on-line inzien.Verder zijn er links naar gedigitaliseerde regio-kranten en oude Alkmaarse adresboeken.NL(Noord-Holland)
Het Stenen Archief - GrafstenenDe matsevot van de Ashkenazische Begraafplaatsen in Nederland

"Het Stenen Archief"
Een gemeenschappelijk digitalisatieproject van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en Akevoth. Dit joint-venture project is een project op lange termijn en zal worden uitgevoerd in twee fasen.
A.-Het fotograferen, digitaliseren en het vertalen van de grafstenen. (stadium 1)
B.-Het volledig in beeld brengen van de begraafplaatsen als aanvulling op eerdergenoemde databank, na voltooing (stadium 2).

Een team van 6 vaste medewerkers in Nederland, Israel en Engeland houdt zich bezig met dit digitalisatie proces. Aangezien het risico van beperkt onderhoud relatief het grootst is bij de kleinere begraafplaatsen van de verdwenen Joodse gemeenten, verspreid over Nederland, is er voor gekozen, deze begraafplaatsen als eersten online te plaatsen. Iedere grafsteen, van een begraafplaats die volledig is bewerkt, heeft een eigen pagina.
Nederland
Het Streekhistorisch Centrum te StadskanaalHet documentatiecentrum bevat ruim 25.000 foto’s, 15.000 documenten, boeken, krantenknipsels, dia’s en video’s, die samen de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde, maar ook van de Drentse veendorpen vertellen. Daarnaast bewaren we voorwerpen die te maken hebben met de streek: oude gereedschappen, huishoudelijke voorwerpen, attributen uit de scheepvaart, enzovoort. De hele collectie is in samenwerking met Biblionet Groningen online raadpleegbaar door middel van de Aquabrowser. NL(Drenthe / Groningen)
Het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal (SHC) (Stadskanaal en de Semslinie)Het documentatiecentrum bevat ruim 25.000 foto’s, 15.000 documenten, boeken, krantenknipsels, dia’s en video’s, die samen de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde, maar ook van de Drentse veendorpen vertellen. Daarnaast bewaren we voorwerpen die te maken hebben met de streek: oude gereedschappen, huishoudelijke voorwerpen, attributen uit de scheepvaart, enzovoort. De hele collectie is in samenwerking met Biblionet Groningen online raadpleegbaar door middel van de Aquabrowser.

In 1615 werd de Semslinie getrokken, de grenslijn dwars door de Oostermoerse venen tussen Drenthe en Westerwolde. Tal van grensgeschillen over het gebruik van de woeste gronden waren voor die tijd uitgevochten tussen de Onstwedder boeren en die van Buinen en Valthe.
Toen in de 17e eeuw werd begonnen met het ontginnen van dit veengebied werd een duidelijke afbakening van de markgronden noodzakelijk. Stadhouder Willem Lodewijk gaf daarom de opdracht aan de landmeters Jan Sems en Jan de la Haye een definitieve grenslijn uit te zetten. Op 2 maart 1615 was de kaart met de grens gereed. Over de getrokken grenslijn bestond weinig verschil van mening. De Groningers maakten echter bezwaar tegen de toedeling van Ter Apel aan Drenthe, met als argument dat het klooster daar ooit bij het bisdom Münster had behoord en nooit bij dat van Utrecht, waar Drenthe ooit onder viel, als deel van het Oversticht. Johan Sems ging daarop weer aan het werk en kwam in oktober 1615 met een kaart waarop Ter Apel Gronings was. Hiertegen had Drenthe weer bezwaren.
NL(Drenthe / Groningen)
Het Utrechts ArchiefHet Utrechts Archief vormt het geheugen van de stad en de provincie Utrecht. U kunt hier gratis onderzoek doen naar de geschiedenis van de provincie Utrecht, de steden, dorpen en hun inwoners. Tot uw beschikking staan:17 km archiefmateriaalU vindt hier de archieven van de overheidsinstellingen die in de loop van de eeuwen op het grondgebied van de stad en provincie Utrecht werkzaam zijn geweest. Daarnaast hebben tal van particulieren - zoals kerkgenootschappen, families en sportverenigingen - hun archieven aan Het Utrechts Archief in bewaring gegeven. De oudste archiefstukken dateren uit de 11e / 12e eeuw en zijn afkomstig van de bisschop van Utrecht, de kanunniken van de vijf Utrechtse kapittels en het Utrechtse stadsbestuur. De jongste archiefstukken, zoals de archieven van de Nederlandse Spoorwegen en de bouwtekeningen van de gemeente Utrecht, zijn niet ouder dan twintig jaar.70.000 boeken, kranten en tijdschriftenVoor de stad Utrecht vindt u in Het Utrechts Archief de meest complete collectie.Bijna een half miljoen kaarten, tekeningen, prenten en foto’sDe collectie beeldmateriaal wordt jaarlijks uitgebreid om het veranderde beeld van de stad en provincie vast te leggen. Daarvoor worden ook opdrachten gegeven aan de Fotodienst van Het Utrechts Archief.

Een uitgebreide studie- en leeszaal in het gebouw aan de Hamburgerstraat.
NL(Utrecht)
het ZCBS: het Zijper Collectie Beheer SysteemHet ZCBS kan worden gebruikt voor het beheren van museale objecten.
Het ZBBS kan worden gebruikt voor het beheren van ansichtkaarten en fotocollecties.
Het ZPBS kan worden gebruikt voor het beheren van boeken en publicaties.
Zowel het Collectie Beheer Systeem als het Beeldbank Beheer Systeem als het Publicatie Beheer Systeem zijn vrij *) beschikbaar voor musea en historische verenigingen b.v. naast die in Noord-Holland: Groenlo, Hauwert, Odoorn, Oostkapelle, Ruinerwold en Zuidwolde(Dr.)

Enkele belangrijke kenmerken van dit collectiebeheersysteem zijn:
-Het is gratis *) en open software, geschreven in de veelgebruikte (gratis) scripttaal PERL.
-Het is volledig webgebaseerd.
-De database is een platte tekstfile (volledig uitwisselbaar, flexibel en met een levensduur van min. 100 jaar!).
-In te zetten voor Beeldbanken, Collecties, Bibliotheken, Verzamelingen, Documenten, etc. etc.
NL(Noord-Holland)
Historisch archief Hoog-heemraadschap Amstel-Gooi-VechtHet archief beschikt over vele kaarten en tekeningen: gebieds- en grenskaarten, tekeningen van waterstaatkundige werken en geografische informatie. Een onderdeel hiervan zijn foto''s, dia''s en negatieven van bijvoorbeeld bouwprojecten. Ook zijn er waardevolle boeken, tijdschriften en documenten aanwezig, met informatie over waterbeheer, natuur, milieu, economie, ruimtelijke ordening en aardrijkskunde.
Wat zich in de archieven bevindt, is via deze website gedeeltelijk digitaal op te zoeken. Klik hiervoor links in het menu op ''Zoeken in het archief''. Wilt u zelf onderzoek doen, dan kan dat in de studiezaal van het archief. Maakt u daarvoor wel een afspraak via de link ''Contact''.

NL(Noord-Holland)
Historisch Archief van de gemeente Midden-Groningen (rond Hoogezand)De gemeente Midden-Groningen is per 1-1-2018 ontstaan uit de fusie van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Door de tijd heen zijn er in Midden-Groningen door overheid en inwoners boeken, documenten, foto's en kranten verzameld. Deze waardevolle archiefstukken geven inzicht in uw familiegeschiedenis, de ontwikkeling van de omgeving en het maatschappelijk leven door de jaren heen. Een zoektocht naar het verhaal van Midden-Groningen begint bij het Historisch Archief. De collectie bekijken kan zowel via deze website als in de studieruimtes op de locaties in Hoogezand, Slochteren en Muntendam.

Een link naar de 'oude' gemeenten.
NL(Groningen)
Historisch centrum Het MarkiezenhofWebsite van de gemeente Bergen op Zoom met een archievenoverzicht, beeldbank, bibliotheek, genealogisch- en notarieel zoekscherm.NL(Noord-Brabant)
Historisch Centrum Overijssel (Onderzoek doen bij het HCO)Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Centrum Overijssel is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over of onderzoek wil doen naar de cultuur, de geschiedenis en de mensen van en uit heel Overijssel. Bereid u zoveel mogelijk voor en kijk hier welke informatie u kunt vinden. U kunt thematisch te werk gaan of globaal door onze collecties zoeken.

Taaldatabase (dialect-woordenboeken): link
NL(Overijssel)
Historisch den HaagUit archeologisch onderzoek blijkt dat de geschiedenis van Ypenburg veel verder terug gaat dan gedacht. Zo zijn er resten gevonden van een nederzetting van wel 5500 jaar oud. Op dat moment de oudste die in Nederland gevonden werd. Naast resten van huizen werd er ook een van de grootste grafvelden uit de Nederlandse prehistorie gevonden. Er zijn 42 mensen gevonden die begraven zijn in 31 graven. Dat dit grafveld juist in Ypenburg gevonden is, is geen toeval. Destijds trok de zee landinwaarts tot aan Ypenburg. Omdat Ypenburg in feite op een duin is gebouwd behielden de inwoners droge voeten. Ook toen was Ypenburg een ideale plek om te wonen.NL(Zuid-Holland)
Historisch genootschap Oud Soetermeer (blad: 't Seghen Waert)Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) is de historische vereniging van Zoetermeer. De doelstelling van de vereniging is het onderzoeken, uitdragen en behouden van de historie van Zoetermeer. NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap WARMELDA (Warmond)Welkom op de site van het Historisch Genootschap WARMELDA,
ter bevordering van de kennis over de Warmondse geschiedenis.
Ons dorp Warmond is ontstaan op de oude duinen tussen de Noordzee en het Hollands-Utrechts veengebied. Het dorp wordt in de negende eeuw voor het eerst vermeld. Uit die tijd stamt een goederenlijst van de kerk van St. Maarten te Utrecht waarin drie mansi (hoeven) te Warmelda genoemd worden.
NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap Wormer (met Geschiedenisbank)De geschiedenisbank is een initiatief van de Stichting Museaal & Historische Perspectief Noord-Holland. Het is een geschiedenis-portaal, dat tot stand is gekomen met subsidie van de provincie Noord-Holland. Algemene doelstelling is het stimuleren van de beoefening van de regionale en lokale geschiedenis en de meer dan 100 historische verenigingen in de provincie een platform te bieden voor hun activiteiten en publicaties.Het portaal wordt beheerd door Stichting Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland (MHP) en de provinciaal consulent geschiedbeoefening.Het gedeelte van het Historisch Genootschap Wormer wordt beheerd door René van Maanen.NL(Noord-Holland)
Historisch Informatieplein GroningenPlein met diverse links naar sites van hun keuze.NL(Groningen)
Historische Beeldbank WageningenOp deze site kunt u
•de beeldverzamelingen bekijken (ruim 12.000 beelden) van het Gemeentearchief Wageningen, museum De Casteelse Poort en historische vereniging Oud-Wageningen. U kunt op elk willekeurig woord zoeken.
•zoeken en bladeren in de Wageningsche Courant van 1855 tot 1947. Klik daarvoor op de afbeelding van de Wageningsche Courant links op deze pagina.
NL(Gelderland)
Historische foto's HeerlenOp deze pagina zetten we een kleine selectie van foto’s uit het archief van de groep Foto en Video, dit om een gevoel van herkenning op te roepen en om ons te herinneren hoeveel er gesloopt is de laatste decennia. Ik heb zoveel mogelijk de opname datum aangegeven, helaas zijn die niet altijd 100% zeker; mocht U een correctie hierop of op de tekst hebben laat het even weten. Alvast bedankt !
Deze pagina wordt niet iedere maand vernieuwd, er wordt getracht dit om de paar maanden te doen. Mocht een foto al eens op deze pagina te zien zijn geweest, onze excuses hiervoor er wordt niet bijgehouden welke al aan de beurt zijn geweest.
NL(Limburg)
Historische fotobank voor Gooi en VechtstreekDeze website bevat veel historische informatie en afbeeldingen van het Gooi. Tevens zijn er vele links naar andere historisch afbeeldingen.NL(Noord-Holland / Utrecht)
Historische Kranten - Rotterdamsch NieuwsbladDeze website bevat alle edities van het Rotterdams Nieuwsblad die van 1929 tot en met 1946 zijn verschenen. Met het zoekformulier kunt u daarin zoeken. Gezien de slechte kwaliteit van het papier zijn niet alle krantenpagina's even goed leesbaar. De kranten zijn op microfiche bij het Gemeentearchief Rotterdam in te zien.
In 1878 richtte de Leidse uitgever A.W. Sijthoff het Rotterdamsch Nieuwsblad op. Volgens de statuten moest het een krant worden 'van een onafhankelijke, vrijzinnige richting, tot bevordering van de algemeene ontwikkeling.' Het eerste nummer verscheen op 3 april 1878. Nadat zoon Cornelis Sijthoff in 1885 de leiding had overgenomen, groeide de krant snel. Rond 1900 bedroeg de oplage 50.000 exemplaren; ruim twintig jaar later het dubbele daarvan. Tijdens de directie van Cornelis Sijthoff kregen stadsnieuws, kunst en sport meer ruimte toebedeeld. Ook werden al vrij vroeg illustraties en foto's opgenomen: in 1909 verschenen voor het eerst foto's in de krant.
NL(Zuid-Holland)
Historische kranten - WoerdenPictura Krantenviewer. Rechts kunt u uw zoekvraag invullen onder het tabblad ‘Zoeken’. U kunt uw zoekresultaat beperken door bijvoorbeeld ‘datering’ in te vullen. Als u meerdere zoektermen intikt is het handig om bij ‘zoekmethode’ te kiezen voor paragraaf; de zoektermen staan dan bij elkaar in een paragraaf.NL(Zuid-Holland)
Historische kranten in beeld (KB)De belangrijkste Nederlandse kranten van 1618 tot 1995 online.
Een selectie van landelijke, regionale, lokale, Nederlands-Indische, Surinaamse en Antilliaanse kranten en extra titels uit 1940-1945.
Indië / Nederland
Historische Kring Loenen a.d. Vecht (Blad: Vechtkroniek)De werkgroep Historisch Beeldmateriaal van de HKGL verzamelt, ordent en ontsluit het materiaal dat de vereniging gekregen heeft of in bruikleen heeft. Sinds de Kring beschikt over een eigen ruimte in de vide van de bibliotheek is het mogelijk om dit goed te doen.
De verzameling bestaat uit krantenknipsels, foto''''s, artikelen, Vechtkronieken, gebruiksvoorwerpen, videobanden met films van vroeger (Vreeland en Loenen in de 60-er jaren) en nog wat andere objecten. De vereniging is erg geïnteresseerd in materiaal dat met de geschiedenis van Loenen, Vreeland, Nigtevecht, Loenersloot en Nieuwersluis te maken heeft. Publicaties die beschikbaar komen schaffen we aan. Daarnaast krijgt de vereniging ook materiaal van leden en belangstellenden. Mede omdat we nu een eigen werkruimte hebben is het materiaal goed toegankelijk.
NL(Utrecht)
Historische Kring Velsen (Blad: Velisena)De Historische Kring Velsen (HKV) werd op 28 juli 1992 opgericht en heeft als doelstelling: het stimuleren en coördineren van het onderzoeken, vastleggen en bekendmaken van de geschiedenis van Velsen en zijn bewoners, alsmede het bevorderen van en/of meewerken aan de instandhouding van de historische objecten en waarden in Velsen.
Het "werkgebied" van de HKV omvat IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en Velserbroek.
Mét online oude foto's.

NL(Noord-Holland)
Historische Kring WeespDe Historische Kring Weesp is in 1977 opgericht en groeide van twintig leden uit tot een club waar Weesp niet meer omheen kan.
De HKW houdt kantoor in Fort Ossenmarkt waar we beschikken over een eigen archief en een kleine bibliotheek.
Daarnaast is er vanaf het begin een knipselarchief bijgehouden dat ingekeken kan worden. Verder is er een groot foto- en filmbestand dat op dit moment gedigitaliseerd wordt om het op die manier voor leden toegankelijk te maken via deze website.
NL(Noord-Holland)
Historische Ver. Nieuw-Buinen/Buinerveen (Blad: 't Turfschip)Verbeeld Verleden v.m. Gemeente BorgerNL(Drenthe)
Historische Ver. Scharmer - Harkstede (blad: Vrouger)N.B.: Het Boerderijenboek kan besteld worden (zie form.)
Welkom op de website van de Historische Vereniging Scharmer, Harkstede en omstreken. Twee keer per jaar wordt een periodiek uitgegeven, met daarin wetenswaardigheden over de geschiedenis van Scharmer, Harkstede, Woudbloem, Schaaphok, Lageland, Klein Harkstede en Borgweg. Het eerste nummer van "Vrouger" verscheen in mei 1996 en in november 2010 verscheen nummer 30. De afleveringen van "Vrouger" bestaan uit gemiddeld 50 pagina's A4-formaat, en bevatten naast een aantal vaste rubrieken ook steeds wisselende informatie.
De Historische Vereniging doet hierbij een dringend beroep op iedereen, die iets heeft, wat voor de geschiedenis van onze dorpen van belang is. Gooi het niet weg, geef het aan onze vereniging. Zo hebben we inmiddels vele verenigingsarchieven onder ons beheer: Groene Kruis (plaatselijk); de handelsvereniging, begrafenisvereniging, ijsbaan Nooitgedacht, enz. Ook zouden wij graag kopieën willen hebben van historisch interessante documenten. En niet te vergeten oude foto's. U kunt ervan verzekerd zijn, dat alles zorgvuldig wordt bewaard in ons archief.
NL(Groningen)
Historische Vereniging 't Fledder Kerspel Blad: Kerspelstokkies)Historische Vereniging Vledder
Een site waarop U heel veel gegevens zult kunnen vinden. Natuurlijk gegevens welke de vereniging betreffen. Maar we willen ook vooral aandacht schenken aan allerlei zaken, gebouwen, gebeurtenissen en personen die raakvlakken hebben met de historie van het gebied dat de vereniging bestrijkt te weten het grondgebied van de voormalige gemeente Vledder. Dit omvat de dorpen; Boschoord, Doldersum, Frederiksoord, Nijensleek, Vledder, Vledderveen en Wilhelminaoord.
NL(Drenthe / Friesland)
Historische Vereniging "Oud Vries” (Blad: Vriezer Cronieck)Markegegevens brengen ons een paar eeuwen terug in de geschiedenis van de voormalige gemeente Vries. Notulen en verslagen van diverse instanties en verenigingen, die in het verleden van grote betekenis zijn geweest binnen onze gemeentegrenzen, zijn in te zien in ons onderkomen. Bewonersgeschiedenis en de genealogie van diverse families zijn opgeslagen aan de Suudbrink in Vries, evenals veel gemeentelijke zaken, kerkgeschiedenis en zaken uit het onderwijs. In meer dan 160 ordners en archiefdozen is veel informatie uit de historie van deze omgeving voor handen. Ook de archieven van ‘Vrouwen van Nu Vries’, de openbare lagere school in Vries, een reisvereniging voor bejaarden uit Vries en een schat aan gegevens van voetbalafdeling van sportvereniging VAKO zijn bij de historische vereniging ondergebracht. Dit is natuurlijk lang niet alles.
Komt u gerust eens langs, misschien kunnen wij u helpen een antwoord te vinden op vragen die u al geruime tijd bezighouden.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart - BalkbrugDe HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Berkel en RodenrijsOp deze website vindt u toegangen tot diverse archieven, bronbewerkingen, een aantal inventarissen en oude en nieuwe fotos van Berkel en Rodenrijs.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Borger (Blad: de Zwerfsteen & 't Turfschip)De volledige naam luidt: “Stichting Harm Tiesing – Historisch genootschap voor de regio Borger”.
De term “regio Borger” geeft het gebied aan van de vroegere gemeente Borger: ongeveer het noordelijke deel van de huidige gemeente Borger-Odoorn.
Oprichting Stichting Harm Tiesing: Op 13 januari 1986 is de stichting opgericht en draagt de naam van de in Borger geboren en getogen schrijver Harm Tiesing (1853 – 1936). Van zijn hand verschenen meer dan 1.000 publicaties, vooral over het volksleven en de landbouw in Oost-Drenthe. Wij willen met deze naam de herinnering aan de markante en voor de historie van Drenthe zo belangrijke figuur levend houden.
Het blad is ook van de ist. Ver. Nieuw-Buinen/Buinerveen
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Capelle a.d. IJsselDe Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) werd in 1987 opgericht als voortzetting van de Vereniging tot Behoud van Oud Capelle (VOC). Deze VOC was een initiatief in 1980 van een aantal Capellenaren die zich verzetten tegen de heersende sloopdrift van het Bestuur van de Gemeente Capelle aan den IJssel.
Mede dankzij de inspanningen van de HVC is er geleidelijk een situatie ontstaan waarin de Gemeente een erfgoedbeleid voert met als doel cultuurhistorische waarden te definiëren, te beschermen, in stand te houden en bekendheid te geven. Het is op deze gronden dat de Gemeente Capelle aan den IJssel de doelstellingen van de HVC financieel ondersteunt.
De HVC is een vanzelfsprekende gesprekspartner wanneer beleidsvoorstellen worden voorbereid die te maken hebben met monumenten, archeologie en cultuurlandschap.
Elk kwartaal verschijnt het HVC Nieuwsblad waarin naast verenigingsnieuws ruim aandacht wordt geschonken aan historische onderwerpen.

Met: Beeldmateriaal, Burgerlijke Stand en Notariële Akten
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging der Gemeente Gasselte (Blad: Op 't Spoor)Het esdorp Gasselte is de oudste kern. Uit opgravingen kan men concluderen dat er reeds in de 9e eeuw een nederzetting was met grote boerderijen ten westen van het huidige dorp. Ook is uit verschillende vondsten gebleken dat al duizenden jaren voor onze jaartelling er zich mensen hebben opgehouden in deze streek. Karakteristiek is de NH-kerk (het witte kerkje). Deze kerk dateert uit de tweede helft van de dertiende eeuw en was toen gewijd aan de Heilige Maagd Maria.
De buurtschap Kostvlies is omstreeks 1850 ontstaan door vestiging van eekschillers uit Gelderland.
Het veengedeelte is vanaf 1660 tot ontwikkeling gekomen. Boeren van de marke Gasselte aan wie dit woeste en lege gebied behoorde, verkochten een groot deel van dit gebied aan de secretaris van het Landschap Drenthe met twee compagnons. Dit drietal heeft de ontginning met voortvarendheid aangepakt. De Hunze werd beter bevaarbaar gemaakt en er werd een kanaal gegraven voor afvoer van de turf. Zo ontstonden Gasselternijveen en Gasselterboerveen als veenkoloniën, waarbij zich in de loop der tijden vele schippers vestigden in eerste instantie voor de afvoer van de turf naar alle windstreken. Tot 1830 voeren zij met hun vrachten over de Hunze, maar door het wegspoelen van een sluis bij Spijkerboor konden zij Gasselternijveen niet meer bereiken. Dit duurde tot 1839. Toen was de Gasselternijveenschemond gereedgekomen en konden de schippers hun thuishaven weer bereiken.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Gemeente BeilenUit onderzoek is gebleken dat ongeveer 20.000 jaar geleden rond Beilen al mensen woonden. Omstreeks het jaar 1000 werd Beilen al genoemd in oorkonden. In daarop volgende bronnen werd dit vermeld als: Bele (1139), de Beile (1205), de Beilne (1256), in Beylen (1292), to Beylen (1331), van Beylen (1335) en Beylen (1339); ook de Franse kaart van Drenthe (1811-13) geeft Beylen aan. Ooit opgevat als Bijllo: uitgehouwen plaats in het bos; eerder valt te denken aan bele, bei, beile: zwelling, buil, heuvel(landschap) en/of bagil: moeras.
Beilen is de hoofdplaats van het Beiler dingspil, één van de zes dingspillen, tevens parochies in Drenthe. De huidige hervormde Stefanuskerk was eertijds een zgn. eigenkerk van de bisschop van Utrecht. Toren en koor dateren uit de 15de eeuw, het schip uit de 16de eeuw. De kerk werd in 1937-1938 gerestaureerd; bij deze restauratie werden de kruisribgewelven gerestaureerd. Van het oude meubilair is niets bewaard gebleven. Het orgel dat hier in 1840 werd geplaatst, is afkomstig uit de Broerkerk te Groningen.

De hof van Beilen behoorde in 1331 aan de heer van Borculo. In de kerk werden in de Middeleeuwen vergaderingen van de landsdag, zowel de regelmatige als de bijzondere, gehouden naast die op de Bisschopsberg, in het Grollerholt en te Hulsvoorde.

In de 18de eeuw werd Beilen een pleisterplaats op de route Groningen-Meppel en groeide uit tot een dorp met veel kleine boeren en neringdoenden. Op 8 augustus 1820 is het dorp vrijwel geheel afgebrand; alleen de kerk, de school en veertien huizen bleven staan.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Hasselt (Blad: Hasselt Historiael)Hasselt ligt aan het Zwarte  Water, uitloper van de Vecht. Dit water had een open verbinding met de Zuiderzee, nu IJsselmeer. Hasselt werd als zodanig een handige plaats voor de scheepvaart, voor aanvoer en doorvoerhandel, ook van personen uit Duitsland. Hasselt lag in een gebied dat geregeerd werd door de bisschop van Utrecht (Het Sticht), namelijk Het Oversticht. Daar de bisschop bij vijandelijke invallen zelf niet zo gauw ter plaatse kon zijn met een leger moest hij in het Oversticht bondgenoten hebben. Zo hielpen in 1227 ridders uit Hasselt hem tegen opstandige Drenten (Slag bij Ane). Maar er waren ook machtige edelen die tegen hem opstonden (Van Eerde, Van Voorst, Van de Rutenborg, enz.).
Omstreeks 1252 kreeg Hasselt stadsrecht van bisschop Hendrik van Vianden. Wat eerst een nederzetting was werd nu een stad. Het principe van de middeleeuwse burcht ontstond. Er kwam een ommuring met daar om heen een gracht en daarbuiten vaak weer ophogingen (wallen). Hierdoor konden inwoners veiliger wonen. Ondanks enkele veranderingen heeft Hasselt zijn historische karakter voor een groot deel weten te behouden. De historische binnenstad van Hasselt en zijn verdedigingsgordel zijn in 1982 aangewezen als beschermd stadsgezicht. In de binnenstad bevindt zich een stadsdeel met grote historische waarde: de grachtengordel met de Brouwersgracht, Prinsengracht, Baangracht en Heerengracht. Dit deel van de stad ontleent zijn ‘belevingswaarde’ vooral aan de grachten, kades en monumentale panden. In totaal kent Hasselt ruim 70 rijksmonumenten.

Met het oog op de geschiedschrijving van Hasselt is het oude archief van onschatbare waarde. Voor zover bekend is het nooit door brand geteisterd. Het archief is daardoor, zowel in omvang als betekenis, één van de belangrijkste in Overijssel. Doordat er zoveel bewaard is gebleven, geeft het een zeer consistent overzicht door de eeuwen heen. Het archief wordt momenteel beheerd door de gemeente Zwartewaterland. Om de toegankelijkheid en juiste conserveringscondities ook voor de toekomst te waarborgen, is het archief inmiddels ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Nieuwerkerk a-d IJssel-Iets van de lokale historie is hier beschikbaar in tekst, beeld en geluid. In een groeiende beeldbank wordt een selectie aan prenten, foto’s en andere illustraties geboden.
-Zie voor 700 beschrijvingen van oude Nieuwerkerkse foto’s op het streekarchief: Midden-Holland
(468 foto’s daarvan zijn ook zelf te bekijken, de rest volgt.)
-Dankzij de lokale omroep is een origineel interview te beluisteren.
-Uit de rijke dorpsgeschiedenis zijn enkele beknopte beschrijvingen te raadplegen.
Stormvloed 1953 Oude Kerk
Torenklok Oude Kerk IJsselsteenbakkerij
Het oude dorp
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Nijeveen en Kolderveen (vroeger Nieveen en Colderveen)Fraaie site van de Historische Vereniging Nijeveen; ze geeft ook een kwartaalblad uit dat indertijd de naam Diekpraot heeft gekregen naar de dijken Dorpsstraat en Kolderveen. Ook is er een Beeldbank: er staan nu meer dan 2.000 foto's op. Jammer genoeg ontbreken veel namen. Misschien kunt u ons helpen. Heeft u interesse in de geschiedenis van Nijeveen/Kolderveen? Misschien kunt u eens in overweging nemen lid te worden van onze vereniging.NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Oud VeenendaalHet statutaire doel van de vereniging is:
•behouden of doen behouden van al hetgeen uit historisch oogpunt van belang geacht kan worden, voor zover dit betrekking heeft op de gemeente Veenendaal en directe omgeving;
•het in stand houden en/of eventueel wederoprichten van historische monumenten en gebouwen;
•het aankweken van belangstelling voor datgene wat het verleden van de gemeente Veenendaal betreft;
•verzamelen, bewaren, publiceren, uitgeven van een verenigingsblad, lezingen enz.
NL(Gelderland)
Historische Vereniging Oud-Leiden (met Beeldbank)De historische vereniging Oud Leiden houdt zich sinds haar oprichting op 5 november 1902 bezig met de geschiedenis van Leiden. Zij doet dit onder andere door het uitgeven van het Leids Jaarboekje en van publicaties in de Leidse Historische Reeks. Verder organiseert de vereniging lezingen en excursies, en subsidieert zij historische projecten.
Ook is er op de website een Beeldbank
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Roon (Blad: Roon)De Historische Vereniging Roon is opgericht op 23 oktober 1978.
Doelstellingen:
-Het onderzoeken, vastleggen en uitdragen van de geschiedenis van de voormalige gemeente Roden.
-Bevorderen dat panden, landschappen, gebruiken, dialecten, voorwerpen en uitdrukkingen die van historisch belang zijn, behouden blijven.
-Er wordt vier keer per jaar het tijdschrift "Roon" uitgegegeven.
-Daarnaast wordt er 6 keer per jaar een Roneravond gehouden met de ene keer een lezing, de andere keer amusement door middel van toneel, cabaret en muziek.
-De werkgroep Archief, nu op de bovenverdieping van het koetshuis van havezate Mensinghe, houdt iedere dinsdagmiddag zitting. Daar kan men eventueel benodigde informatie opzoeken.
-Verder werkt de Historische Vereniging Roon mee aan de Open Monumentedagen in de gemeente Noordenveld.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging StaphorstWelkom op de website van de Historische Vereniging Staphorst. Op deze website laten wij de geschiedenis zien in de omgeving van Staphorst. Zoals u misschien al was opgevallen is het ontwerp van deze site geheel in Staphorster stijl. Herkenbaar is het Staphorster stipwerk aan beide zijden en het blauwe melkrek-motief. Kijk verder rond en laat u nog meer verrassen.

Onze vereniging heeft een archief met duizenden foto’s, dia’s en filmmateriaal. Een werkgroep is bezig dit materiaal te digitaliseren. De gedigitaliseerde foto’s worden opgeslagen in een zogenaamde beeldbank. De beeldbank kent een open en een gesloten gedeelte. De foto’s in het open gedeelte zijn door iedereen te bekijken op link.
U kunt hier zoeken op naam, onderwerp, trefwoord, jaartal enz.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (Blad: Old Steenwiek)In het begin van de jaren tachtig werd een oud stadsdeel bij de Grote Kerk afgebroken. Dit was een zo grote ingreep in de historische bebouwing van Steenwijk, dat een groep wakkere inwoners met gevoel voor het historisch erfgoed in 1984 de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken oprichtte.
In de eerste bestuursvergadering werd besloten zo spoedig mogelijk met de uitgave van een periodiek te beginnen. Als titel werd gekozen
HISTORISCHE MEDEDELINGEN, officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Het verscheen viermaal per jaar.

Inhoudsopgave Old Steenwiek (Historische Mededelingen): 578 titels.
U kunt oude nummers nabestellen (zie ook de lijst met titels)

Op de website: de Bibliotheek en een Lexicon
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Historische Vereniging Westerwolde (Gr.) (Blad: Terra Westerwolda)Tot het midden van de dertiende eeuw behoorde Westerwolde tot het graafschap Agrotingo en maakte het als zodanig deel uit van de bezittingen van de graven van Ravensberg. In 1252 verko­pen deze hun rechten aan de bis­schop van Munster. Van enige bestuur­lijke invloed van Mun­sterse zijde is aanvankelijk geen sprake. Net als de inwoners van de naburige Friese landen erkent men geen landsheerlijk gezag bo­ven zich. Pas in 1316 komt het tot het een formele overeenkomst waarbij de Westerwoldingers de bisschop van Munster als hun landsheer erken­nen en ‘dat voor elk huis in onze landschap waaruit rook opgaat, bij wijze van belasting een hoen zal gegeven worden ten tijde van het feest van de Heilige Michaël ‘(29 septem­ber).

Het waarschijnlijk uit Reiderland afkomstige hoofdelinggeslacht Addinga weet zich aan het einde van de veertiende eeuw meester te maken van het overheidsgezag in Westerwolde. Door hun machtsstreven komt het spoedig tot schen­dingen van wat de Westerwolders als hun oude rechten en gewoonten beschouwen en in 1391 wordt Egge Addinga, de stamvader van het geslacht, vermoord. Na hem komt het nog herhaaldelijk tot nieuwe bloedige conflicten met zijn nazaten. Uiteindelijk verliezen de Ad­dinga’s hun gezag nadat de borg van de familie bij Wedde in 1478 door de Stad-Groningers wordt ingenomen en verwoest. Bij verdrag krijgt de Stad het gericht van Westerwolde in leen van de bisschop van Munster.
NL(Drenthe / Groningen)
Historische Vereniging Zwartsluis (met online foto's)De geschiedenis van Zwartsluis brengt ons terug naar eind veertiende eeuw. Toen was in een rechterlijk stuk sprake van een stuk land, gelegen bij “der Swarten Sluys”.

Na die periode is er ontzettend veel gebeurd tot Zwartsluis de plaats was zoals wij deze nu kennen. Ervaar aan de hand van een aantal interessante thema's hoe Zwartsluis zich ontwikkelde tot een prachtig dorp.

Fotomateriaal:
-Ansichtkaarten
-Van Eigen Erf, afbeeldingen 1927 tm 1941
-Kaarten topografisch, plattegrond
-Luchtfoto's
-Oude rekeningen
-Tekening en schilderij

NL(Overijssel)
Hollandse Genealogische DatabankU vindt op HoGenDa gegevens uit het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuidholland), uit Zeeland en uit de invloedssfeer van Holland (het z.w. van Utrecht, de Betuwe, de Bommelerwaard, het land van Altena en Heusden, het n.w. van Brabant). HoGenDa kent een openbaar en een besloten gedeelte. Het besloten gedeelte is uitsluitend te raadplegen indien men lid is van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en/of de Genealogische Vereniging Prometheus. Nadere informatie over beide verenigingen vindt u onder ‘lidmaatschap’ en ‘vereniging’ in de bovenste menubalk.
Vanaf 1 september 2007 is de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) actief en heeft sindsdien een explosieve groei doorgemaakt.

Ondertussen zijn er 3775 artikelen, bestaande uit bewerkte archiefbronnen, genealogieën, kwartierstaten en leenrepertoria, geplaatst met een geschatte omvang van ruim 120.000 pagina''s. Daarnaast zijn er 5.856 familiewapens geplaatst, waarvan er vele herkomstig zijn uit unieke wapenboeken (Amsterdam, Delft, Gorinchem). (Datum bericht: 28-12-2011)

NL(Noord-Brabant / Noord-Holland / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland)
Homepage Jan Pieter de Groot (Noordbroek)U vindt op deze (fraaie) site hoofdzakelijk genealogische informatie over mijn familie (de Groot, Bastiaans, Noordhoff, Thools, Renken, Snelter) en de regio (Oldambt Gr) waarin ze woonden, werkten en leefden. Zie ook hun verhalen.
De gegevens op mijn website mogen niet zonder mijn toestemming voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Voor niet-commerciële doeleinden stel ik het op prijs hierover een berichtje te ontvangen.
NL(Groningen)
Hoogheemraadschap van Rijnland - Online zoeken in archieven, collecties en beeldbankRijnland bezit een rijke verzameling archieven en collecties die betrekking hebben op de geschiedenis van het hoogheemraadschap en de voormalige inliggende waterschappen en polders.

De toegangen tot de archieven van het hoogheemraadschap zijn in toenemende mate online beschikbaar. Naast deze toegangen oftewel inventarissen kunt u ook het systematisch overzicht (overzicht van alle archieven in onze collectie) raadplegen en het overzicht van archiefvormers. De Rijnlandse charters zijn een bijzondere verzameling van archiefbescheiden. Zij zijn nu ook online toegankelijk.

Zoeken in de beeldbank: In de beeldbank kunt u zoeken in drie verschillende collecties beeldmateriaal:
* Kaarten (kartografische documenten en technische tekeningen)
* Foto's (foto's en prentbriefkaarten)
* Kunstvoorwerpen (kunst- en gebruiksvoorwerpen)

NL(Zuid-Holland)
Hooites Beukema: Strokartonfabriek te Hoogezand (veel documenten)-De mensen
-Van Stro tot Karton (met Stoom)
-NESSO (NEtherlands Strawboard Selling Organisation)
-Historie (met Pluustergoud)
-Namen van 167 schepen gebouwd door Ipe Annes Hooites te Hoogezand
-Info Jan Douwe Bakker en Colofon van deze Website
NL(Groningen)
Huis van de Groninger CultuurHet Huis van de Groninger Cultuur heeft als doel om zich bij zijn werkzaamheden en activiteiten te laten inspireren door de gedachte dat het cultureel erfgoed een waardevol en onmisbaar onderdeel is van de Groninger samenleving. Het Huis vormt een aanspreekpunt op het gebied van de Groninger taal, geschiedenis, kunstzinnige uitingen en gewoontes en gebruiken. Het Huis van de Groninger Cultuur is er voor iedereen, die zich bezighoudt met het instandhouden, beschermen, bevorderen, ontwikkelen, verspreiden en onderzoeken van de Groninger cultuur.
Leerlingen van de PABO Hanzehogeschool en twee docenten Gronings hebben in opdracht van het Huis van de Groninger Cultuur een Grunneger Leskist voor het basisonderwijs ontwikkeld. Deze kist is uitermate geschikt voor projectonderwijs. Het lesmateriaal bestaat uit muziek, spellen, verhalen, taalboeken etc.
NL(Groningen)
Imagebase Universiteitsbibliotheek VU AmsterdamDe beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ze bevat hoogwaardige beelden en gedetaileerde beschrijvingen van verschillende collecties. Daardoor zijn ze geschikt voor onderzoek in binnen- en buitenland.
Een greep uit het rijke aanbod:
kleitabletten en andere voorwerpen uit het Nabije en Midden-Oosten,
gegraveerde portretten van protestantse kopstukken (ca. 1500),
historische kaarten (van voor 1900).
Nederland
In en om AssenDeze internet catalogus richt zich op de geschiedenis van Drenthe, markante Drenten en bijzondere plekjes in het Drentheland.

Assen: Sinds omstreeks 1600 zetelt in Assen het bestuur van Drenthe. In de eeuwen daarvoor was het 'maer een klooster'. Assen kan in tegenstelling tot vele andere provinciehoofdsteden in ons land niet terug zien op een roemrucht middeleeuws verleden.Toch is zijn geschiedenis boeiender dan velen denken...

Info:De op deze website geplaatste artikelen en foto’s zijn niet door mij maar door anderen gemaakt. Ik heb ze gekozen omdat zij iets toevoegen aan het op de kaart zetten van de cultuur van Drenthe. Mocht ik echter door het plaatsen persoonlijke belangen hebben geschonden, laat het mij dan weten. De betreffende artikelen of foto’s zullen dan worden verwijderd.

Snel en gericht zoeken kunt u via het alfabetisch overzicht.
NL(Drenthe)
Indische kamparchieven (i.s.m. NIOD)Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) belandden tienduizenden Europese burgers in interneringskampen. Militairen werden in krijgsgevangenkampen ondergebracht en tewerkgesteld, binnen en buiten Indië. Na de Japanse capitulatie brak op Java een onafhankelijkheidsstrijd los die de evacuatie van de mensen uit de kampen ernstig hinderde. Ook kwamen in deze bersiapperiode burgers die tot dan toe buiten de kampen waren gebleven, in zg. republikeinse kampen terecht. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) brengt op deze website de kampen in beeld die in de periode 1942-1948 op Indisch grondgebied hebben bestaan. Klik op een regio in onderstaande kaart om uw reis door deze website te beginnen.Indië / Nederland
Johannes Vermeer en tijdgenoten - LucasgildeA multimedia encyclopedic 2000+ page web site on
Johannes Vermeer & life in Delft
New: Private lectures / Vermeer Tours and Public speaking engagements.
Met o.m. 2 doorzoekbare boeken over het Lucasgilde van Obreen.

Nederland
Joods Historisch MuseumHet Joods Historisch Museum verzamelt objecten en kunstvoorwerpen die een relatie hebben met de religie, cultuur en geschiedenis van de joden in Nederland en haar voormalige koloniën. De verzameling is verdeeld over de museumcollectie en de mediatheek.

De museumcollectie omvat meer dan 11.000 kunstvoorwerpen, ceremoniële objecten en historische objecten. Slechts vijf procent van deze collectie is permanent in het museum te zien. Het andere deel van de collectie verblijft in het depot en wordt soms gebruikt voor tentoonstellingen, ook in andere musea. Deze ' verborgen' collectie is wel op deze website te zien. U kunt kijken en zoeken in de museumcollectie.

De mediatheek verzamelt vooral documentaire informatie maar beheert ook een collectie historische documenten en foto's. Deze collectie omvat het brede verzamelgebied van de joodse geschiedenis en cultuur in het algemeen en bestaat uit meer dan 43.000 boeken, brochures, documenten, foto’s, audio- en videomateriaal. Een deel van de mediatheekcollectie (literatuur en audiovisueel materriaal) is via deze website te raadplegen: mediatheekcollectie. Meer informatie over de mediatheek.

Het museum legt onderzoek van deelcollecties vast in diverse publicaties, zoals reeds van het textiel, van de ceremoniële objecten en van de Charlotte Salomon collectie is gebeurd.
Nederland
Kaarten en luchtfoto's historisch NijmegenHistorische @tlas Nijmegen
De Historische @tlas Nijmegen bestaat uit een aantal kaarten. Via deze kaarten kunt u een schat aan informatie vinden over de geschiedenis van specifieke locaties in Nijmegen, zoals straten en huizen en hun bewoners, vaak tot eeuwen terug.

Historische kaarten Nijmegen
Deze collectie omvat ruim zestig kaarten en plattegronden die de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen door de eeuwen heen laten zien. Voor wat betreft de Prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen gaat het om gereconstrueerde kaarten; de oudste originele stadsplattegronden van Nijmegen dateren pas uit de zestiende eeuw. Al deze gedigitaliseerde kaarten zijn gekoppeld aan de huidige plattegrond van Nijmegen. Dat maakt het mogelijk om de historische kaarten over de huidige kaart te projecteren.
NL(Gelderland)
Kadaster: Tijdreis over 200 jaar topografie (TopoViewer: 200 jr kijken naar 1 plekje !)200 jaar de kaarten van 1 plek zien als een dia-serie !!
Het Topographisch Bureau werd op 18 februari 1815 opgericht. Sinds die datum verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie: bijvoorbeeld over de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Later ging het Bureau verder onder de naam Topografische Dienst. In 2004 werd de Dienst onderdeel van het Kadaster. Hiermee haalde het Kadaster jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie in huis. 200 jaar topografische kaarten van topniveau; een resultaat om trots op te zijn. Om dit niveau te behouden investeren we in innovaties, waar mogelijk in samenwerking met overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. Door nieuwe methoden en technieken hebben gebruikers nog meer plezier van onze kaarten. Deze zijn actueler dan ooit en sinds kort bieden we zelfs een topografische kaart aan in 3D.

Om 200 jaar topografie te vieren is deze tijdreis-app gemaakt. ontdek met de app 200 jaar aan topografische gegevens van nederland!
Nederland
Kamp Westerbork: Bevrijdingsportretten 1945 met korte biografieën van overlevenden Op 12 april 1945 bevrijdden Canadese soldaten kamp Westerbork. Op dat moment bevonden zich nog ruim 850 gevangenen in het kamp. Voor een deel mensen die al langere tijd in het kamp verbleven, voor een deel opgepakte onderduikers die na het vertrek van de laatste trein in kamp Westerbork aankwamen. Met de bevrijding kwam een einde aan jaren van vervolging en gevangenschap.
Op 12 april 2015 is uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding van kamp Westerbork , onder andere met het project Bevrijdingsportretten. Voor de Bevrijdingsportretten zijn korte biografieën van overlevenden van kamp Westerbork geschreven, gefilmd, als audio-portret opgenomen of kunstzinnig verwerkt.

Menu: Info en Tags (link)

* Bij het samenstellen van de portretten hebben wij onze uiterste best gedaan om in contact te komen met geportretteerden, familieleden van geportretteerden en rechthebbenden van foto-, audio- en filmmateriaal. Gekozen is om mede vanwege de leesbaarheid de (meeste) portretten zonder bronvermelding te tonen. De gebruikte bronnen kunnen worden opgevraagd bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Nederland
Kastelen en Buitenplaatsen in de provincie OverijsselDeze pagina is bedoeld voor geïnteresseerden die alles willen weten over de kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in de provincie Overijssel.NL(Overijssel)
Kastelen en Buitenplaatsen in de provincie UtrechtDeze pagina is voor geïnteresseerden die alles willen weten over de kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in de provincie Utrecht (met naamindex). Deze pagina's bevatten nu de beschrijvingen van 496 kastelen/buitenplaatsen die in de provincie Utrecht voor komen/kwamen. De pagina's zijn voorzien van bijna 1600 foto's en afbeeldingen. Met lijst van onbekende buitenplaatsen waarover graag info!NL(Utrecht)
Kastelen en Buitenplaatsen in de provincie Zuid-HollandU treft op deze site een inventarisatie aan van kastelen en buitenplaatsen welke in Zuid-Holland staan of hebben gestaan.
Aanvullende informatie is erg welkom!
NL(Zuid-Holland)
Kastelenstichting Holland en ZeelandWaar de belangstelling verdwijnt, daar verdwijnt ook de herinnering (Goethe).
De Kastelenstichting Holland en Zeeland werd opgericht in 1984.
Sinds 1995 beheert zij de kasteelruïnes Brederode (bij Santpoort) en Teylingen (in Voorhout).
NL(Noord-Holland / Zeeland / Zuid-Holland)
Katholiek Documentatie CentrumHet KDC bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland sinds het begin van de 19e eeuw. Al deze documentatie is voor onderzoek beschikbaar.
Het KDC geeft daarnaast informatie over de geschiedenis van het katholiek leven in Nederland vanaf 1800 tot heden, zowel aan individuele vragenstellers als door mee te werken aan handboeken en encyclopedieën.
In het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis (DKE) is de geschiedenis van katholieken in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw te lezen en te bekijken. Aan de hand van uitgebreide artikelen, maar met name een grote collecties aan foto''s, originele teksten, video- en geluidsfragmenten.
Nederland
Keramiekmuseum Princessehof LeeuwardenKeramiekmuseum Princessehof verbindt de werelden van Oost en West en vroeger en nu aan de hand van keramiek.
Het museum bezit een grote verzameling Fries sieraardewerk, schotelgoed en tegels uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. De mooiste en meest bijzondere stukken uit deze verzameling zijn opgesteld binnen de presentatie Europa.

De Stichting Fries Aardewerk (1999) wil de studie bevorderen naar het product en de geschiedenis van het Fries Aardewerk. Tussen 2000 en 2005 verschenen zeven delen en een proefschrift over de geschiedenis van het Fries aardewerk. De serie is het resultaat van vele jaren onderzoek en is geschreven door een keur aan specialisten. Op de website link zijn alle 7 delen, het proefschrift en twee andere gerelateerde publicaties in te zien.

De inhoud van dit seriewerk sluit goed aan bij de omvangrijke verzameling Fries aardewerk in het museum. Zo staan veel voorwerpen uit de collectie in het standaardwerk afgebeeld. Ook zijn in de vaste opstelling van het museum ruim zeventig voorwerpen van Fries aardewerk te zien. Het museum ondersteunt de verspreiding van kennis over keramiek onder meer door het onderhouden en op termijn uitbouwen van deze website.
NL(Friesland)
Kerkelijke Archieven van Friesland (Foto's)Tot nu tot 53.000 foto''s van de kerkarchieven van;
Achlum/Hitzum 1656-1934
Blija-Hogebeintum 1611-1934
Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude 1697-1898
Donkerbroek-Haule 1701-1934
Ferwerd 1654-1934
Hallum 1532-1934
Heeg 1610-1655
Herbaijum 1730-1903
Makkinga-Elsloo-Langedijke 1732-1897
Olde-Nijeberkoop 1714-1850
Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo 1623-1934
Sloten 1594-1934
Tjerkgaast 1772-1812
Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega 1633-1934
NL(Friesland)
Kerken in Beeld (Fotoarchief Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed)In 1965 is het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed (voorheen Instituut voor Liturgiewetenschap) begonnen met het aanleggen van een fotoarchief van kerkgebouwen in Nederland. Dit omvat inmiddels ca. 3.000 kerken met in totaal zo’n 60.000 opnames van zowel historische als moderne gebouwen, zowel protestants als katholiek. Van iedere afzonderlijke kerk is een systematisch opgebouwd dossier aanwezig, met daarin oude afbeeldingen (voor zover beschikbaar), gevolgd door exterieuropnames (overzicht en details) en interieuropnames (idem).
De bestanden in dit archief zijn vrij te downloaden en te gebruiken. Voorwaarde bij publicatie is een duidelijke vermelding van de rechthebbende, op de volgende wijze: Foto collectie Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed, Rijksuniversiteit Groningen. N.B. alle fotorechten berusten bij het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, reproductie zonder bronvermelding wordt bestraft.
Deze databank en alle foto’s die erin zitten zijn gratis beschikbaar gesteld. Met de ontwikkeling en het beheer van deze website zijn echter wel kosten gemoeid. Iedere vrijwillige bijdrage wordt daarom zeer op prijs gesteld.
Nederland
Kerken-in-Beeld Rijksuniversiteit Groningen (Fotoarchief Inst. v Chr. Cult. Erfgoed)Kerken vormen het leeuwendeel van de monumenten in ons land. Hun bouw en inrichting vormt een spiegel van onze cultuurgeschiedenis. Ze werden gebruikt voor de viering van de eredienst (protestants, katholiek), maar daarnaast getuigen ze ook van stijlontwikkelingen in kunst en architectuur, economische omstandigheden, sociale verhoudingen, de invloed van het wereldlijk gezag en opvattingen van restaurateurs.
In 1965 is het Instituut voor Liturgiewetenschap (nu Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed) begonnen met het aanleggen van een fotoarchief van kerkgebouwen in Nederland. Inmiddels zijn ca. 3.000 kerken hierin vertegenwoordigd met in totaal zo'n 60.000 opnames van zowel historische als moderne gebouwen, protestants en katholiek. Ieder dossier is systematisch ingedeeld: per kerk bestaat het eerste deel uit oude afbeeldingen (voor zover beschikbaar), gevolgd door exterieuropnames (overzicht en details) en interieuropnames (idem).
De kerken zijn nu nog alleen per plaats raadpleegbaar. In de nabije toekomst moeten deze per kerk in afzonderlijke mappen geordend zijn, en moet ook de datum van opname bij iedere foto zichtbaar zijn. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt! Uw financiële bijdrage voor dit werk wordt zeer gewaardeerd! (zie boven).
Nederland
Kerstvloed 1717 (met Journaal van Seeratt)In 2017 was het 300 jaar geleden dat het Noordzeekustgebied getroffen werd door een zware stormvloed. De Kerstvloed van 1717, die duizenden mensenlevens eiste, was de grootste natuurramp van Nederland in de afgelopen vier eeuwen. Aanleiding voor Groningse organisaties om met Expeditie Kerstvloed 1717 stil te staan bij het thema de kracht van water, toen en nu, met o.a. workshops, lezingen en wandelingen. Het hoogtepunt vormde een speciale kunstroute aan de Noord-Groningse kustlijn. Op 13 bijzondere locaties waren imposante kunstwerken te zien van (inter)nationale kunstenaars die komen uit gebieden waar een soortgelijke ramp heeft plaatsgevonden.
Ook in 2018 zullen er nog op verschillende plaatsen in de provincie activiteiten plaatsvinden in het kader van de Kerstvloed, waaronder de onthulling van een permanent landmark.

De Kerstvloed en de gevolgen voor Bedum: link
NL(Groningen)
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)In de catalogus zijn beschrijvingen opgenomen van gedrukte werken, handschriften en archivalia, kaarten en audiovisuele materialen. In veel gevallen wordt ook rechtstreeks toegang geboden tot gedigitaliseerde bronnen.
- Titels kunnen gedownload worden naar uw e-mailadres met de optie ''Bewaren''
NB:
De standaard zoeksleutel is ''alle woorden''. Deze sleutel zoekt in velden als ''Auteur'', ''Woorden uit de titel'' en ''Trefwoorden KITLV Thesaurus''.
Als u wilt zoeken met samengestelde trefwoorden, maak dan gebruik van de zoeksleutel ''Trefwoorden KITLV Thesaurus''.
Met behulp van ''Geavanceerd'' kunt u uw zoekopdracht verfijnen naar bv. materiaalsoort, jaar van publicatie, taal en land.
Voor meer informatie over zoekmogelijkheden en zoekresultaten kunt u gebruik maken van de helpfunctie bovenaan de pagina.

Een deel van de collectie is niet direct beschikbaar. In de catalogus vindt u de actuele informatie bij de betreffende titels.
Nederland / Wereld
Koninklijke Verzamelingen: Het Hofpersoneel tussen 1814 en 1940De Koninklijke Verzamelingen hebben circa vijftig stamboeken gedigitaliseerd. Ze bestrijken de periode 1814-1940, van koning Willem I tot en met koningin Wilhelmina. Met behulp van de vrijwilligers van het platform VeleHanden zijn de gegevens uit de stamboeken geïndexeerd en doorzoekbaar gemaakt.

Het personeel werd ingeschreven in stamboeken, die per hofdepartement werden bijgehouden. Hierin werden zorgvuldig de persoonlijke gegevens opgeschreven, zoals naam, geboortedatum en geboorteplaats. Bovendien werden in veel registers ook de veranderingen in de functie vastgelegd, of bijzonderheden, zoals de decoraties die men ontving. Zelfs eerdere betrekkingen zijn hier soms in terug te vinden. De registers vormen een rijke bron aan informatie over het personeel in dienst van het Hof.
Nederland
Koudekerke.info: Ontstaansgeschiedenis en Toeristische informatie (met veel foto's)De geschiedenis van het Walcherse dorp Koudekerke en de bijbehorende buurtschappen Dishoek en ''t Zand wordt op deze website, vanaf het prille ontstaan tot heden, in woord en beeld toegelicht. De rijk geïllustreerde website, schetst per tijdsperiode de ontwikkeling van het dorp aan de hand van vele oude ansichtkaarten, foto''s en kaartmateriaal. De verhalen van inwoners, geneologisch onderzoek en de beschrijving van de lokale architectuurgeschiedenis maken de website voor velen een interessante bron van informatie.NL(Zeeland)
Kuypers Gemeente-Atlas van Nederland uit 1865-1870 (met toelichtingen) Deze website combineert Kuypers Gemeente-Atlas van Nederland uit 1865-1870 met afbeeldingen en plaatsbeschrijvingen uit Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in een reeks naar de natuur getekende schilderachtige gezigten en beschreven door J.L. Terwen uit 1858 om zo tot een interactief beeld van de topografie van Nederland in het midden van de negentiende eeuw te komen.

Kaartgegevens (zie ook link)
Op dit moment bestaat de kaart uit 8136 tegels. Voornamelijk het westen van Nederland (heel Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant), en kleine delen van de Achterhoek, Twente, Friesland (Ameland) en rond het Drielandenpunt). Heel Nederland zou zo'n 20.000 tegels beslaan. Ik ben dus op zo'n 41%.
Opmerkingen? Vragen? Stuur een mailtje.

Meewerken?
Het is ondoenlijk voor mij om de beschrijvingen uit Het Koningrijk der Nederlanden.. van J.L. Terwen van alle plaatsen over te typen (of te OCR'en) en in een database te zetten. Het boek is gescand door HathiTrust. Plaatsbeschrijvingen zijn dus erg welkom per mail.

Credits
De Google-maps implementatie is gebaseerd op Mike Williams' Google Maps API Tutorial.
De Gemeente Atlas-scans zijn — met toestemming — afkomstig van www.atlas1868.nl.
De topografische informatie over Rotterdam is gebaseerd op de uitstekende site van de familie Engelfriet.
Nederland
Landelijke Ver. tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (of LVBHB)De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig zet zich in om oude bedrijfsvaartuigen te bewaren.Het gaat om schepen, die meer dan 50 jaar geleden Hollands Glorie op de Nederlandse, Duitse en Belgische rivieren en kanalen hebben hoog gehouden. Dat zijn niet alleen vrachtschepen, maar ook vissersschepen, veerponten, parlevinkers en werkbootjes. Kortom: schepen van allerlei soort, zeilend, gesleept of met een motor, die de economie van Nederland draaiende hielden. Vrijwel alle schepen zijn in handen van particulieren, die hun schip vaak letterlijk van de sloop hebben gered. De schepen worden zonder (of met maar een heel klein beetje) subsidie, met veel liefde en kennis in de vaart gehouden. Hier vindt u ook de schepen van de leden van de LVBHB, gesorteerd op scheepstype: (evt. op naam)

-Aken, Tjalken, Klippers, Steilstevens, Westlanders, Stoom- en motorschepen.
-Sleep- en duwboten, Sleepschepen, Vissersschepen, Zeeschepen, Werkvaartuigen, Overige schepen.
Nederland
Leukste Woordenboek Nederlands 19e eeuw (online zoeken mbv F3-toets)Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen van Taco H. de Beer en Eliza Laurillard, in een editie van Ewoud Sanders uit 1993. Het betreft een facsimile van de uitgave uit 1899 met een toegevoegde inleiding van Ewoud Sanders. Het originele werk verscheen in afleveringen van 1893-1899.
Doordat de inleiding is ingevoegd in het oorspronkelijke werk, is de paginering van het voorwerk nogal ongebruikelijk.
Nederland
Maritiem Museum Rotterdam (met database Maritiem Digitaal)Het Maritiem Museum Rotterdam is samen met het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam initiatiefnemer van de website Maritiem Digitaal. De site biedt gebruikers de gelegenheid objecten en literatuur te zoeken in relatie tot het maritieme verleden van Nederland. De gehele geregistreerde collectie van het Maritiem Museum is op link te raadplegen. Maritiem Digitaal is een gezamenlijke database van de belangrijke maritieme musea in Nederland, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden. Naast het opzoeken van gegevens kunt u ook zelf commentaar en foto- en videobestanden aan de informatie toevoegen.Nederland
Martinikerk GroningenDe Martinikerk en -toren ontlenen hun naam aan Sint Martinus of Sint Maarten. De middeleeuwse heilige Martinus van Tours (316-397) was de patroon van het bisdom Utrecht waartoe Groningen lang behoorde. Volgens de legende deelde Martinus zijn mantel met een bedelaar die kou leed. Op de schilderingen in de Martinikerk is Martinus enkele keren afgebeeld als ruiter te paard. Hij snijdt zijn mantel in tweeën en geeft de helft aan een bedelaar. Zijn feestdag is op 11 november.NL(Groningen)
Mediatheek Stichting Oude Groninger KerkenVanaf het begin is er een collectie opgebouwd op het gebied van oude Groninger kerken, kerkhoven, en hun omgeving. In de loop van de jaren is de collectie uitgebreid met boeken over regionale geschiedenis, architectuur, kunst, en kerken in de overige provincies van Nederland - met de nadruk op de noordelijke provincies Friesland en Drenthe, en kerken in Ost-Friesland. Sinds de verhuizing van de bibliotheek naar de Remonstrantse kerk is de collectie van de Remonstrantse gemeente toegevoegd. Behalve boeken, tijdschriften en documentatiemateriaal bestaat de collectie uit een grote hoeveelheid foto’s en dia’s. Deze zijn vrijwel allemaal gedigitaliseerd. Ook de artikelen uit Groninger Kerken zijn digitaal en als pdf te downloaden via link
De mediatheek is toegankelijk voor een breed publiek: voor donateurs van de stichting, voor leerlingen of studenten die informatie zoeken voor werkstuk, spreekbeurt of scriptie, voor mensen die monumenten een warm hart toedragen. Kortom, voor een ieder die geïnteresseerd is in de collectie van de Stichting Oude Groninger Kerken. Uitlening is niet mogelijk, wel is het mogelijk kopieën of prints te maken.
NL(Groningen)
Meer dan 3.000 oude foto's van HilversumDigitale zwart/wit foto''s van Hilversum voor 1980, zijn welkom en worden op deze site geplaatst.
Uw opmerkingen, aanvullingen en/of suggesties worden gewaardeerd en op Uw vragen wordt geantwoord.

NL(Noord-Holland)
Met AnnoDrenthe.nu beleef je DrentheOp de website (en in de mobiele app) van AnnoDrenthe.nu kun je met de tijdbalk navigeren door verschillende historische kaarten van Drenthe:
--1940: Bonnebladen, de gedetailleerde opvolger van de TMK, uit de periode 1926-1948, 1:25.000
--1900: Bonnebladen, de gedetailleerde opvolger van de TMK uit de periode van 1898-1928, 1:25.000
--1850: de Topografisch Militaire Kaart (TMK), de gedetailleerde veldminuten van circa 1850, 1:25.000
--1800: de Franse Kaarten uit 1811-1812 en Hottinger Kaarten van Zuid-Oost Drenthe uit 1788-1792 (deze kaarten komen binnenkort beschikbaar)
--1640: de eerste kaart van Drenthe door Cornelis Pijnacker uit 1634
NL(Drenthe)
Metamorfoze: Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren ErfgoedMetamorfoze is het nationale subsidieprogramma voor het behoud van papieren erfgoed; collecties van archieven, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Het doel van het programma is het conserveren van het, door versneld autonoom verval bedreigde, papieren erfgoed. Metamorfoze concentreert zich op materiaal van Nederlandse origine dat van nationaal belang is.
Metamorfoze subsidieert conserveringsprojecten die door erfgoedinstellingen worden uitgevoerd. Daarvoor zijn twee trajecten ingericht: Archieven en bijzondere collecties (ABC) en Boeken, kranten en tijdschriften (BKT). Daarnaast verstrekt het bureau tijdelijk subsidie voor het scannen van microfilms die eerder in het kader van Metamorfoze zijn vervaardigd.
Nederland
Molenwerkgroep Oost-GroningenHet doel van de Molenwerkgroep is: het organiseren van cursussen om vakbekwame molenaars op te leiden en een daaruit voortvloeiend streven naar instandhouding van de molens. In Oost-Groningen staan (nog) 19 windmolens en één rosmolen. Al deze windmolens hebben ten minste één vrijwillig molenaar, die met enige regelmaat de molen laat draaien of ermee werkt. Op deze site een lijst met de Oost-Groninger molens mét contactgegevens van de molenaar.NL(Groningen)
Museum De Lakenhal (Leiden)Het stadsbestuur van Leiden besluit op 8 mei 1639 tot de bouw van een keurhal voor wollen lakense stof: de Laecken-Halle. Stadsbouwmeester Arent van ’s-Gravesande (ca. 1610-1662) krijgt de opdracht een classicistisch stadspaleis te ontwerpen. De hal moet de kwaliteit en internationale reputatie weerspiegelen van de stoffen die Leiden in de Gouden Eeuw zo rijk maken.
Het topjaar van de Leidse lakenproductie is 1698: bijna 30.000 lakens vinden hun weg op de wereldmarkt.
Vanwege het verval van de textielnijverheid verliest de Laecken-Halle de functie van keurhal voor lakense stoffen en wordt in 1820 in gebruik genomen als Halle van Manufacturen en cholerahospitaal.
In 1869 start de verbouwing tot stadsmuseum. Stadsarchitect J.W. Schaap krijgt de opdracht om een trappenhuis toe te voegen en om de tweede verdieping van de Lakenhal te verbouwen tot tentoonstellingsruimte. Andere vertrekken van de Lakenhal worden in de periode 1872-1874 bij het museum betrokken.
Tegenwoordig valt er een uiteenlopende collectie te bewonderen waaronder werk van grote meesters als Rembrandt, Lucas van Leyden en Theo van Doesburg.
Nederland
Museum HilversumMuseum Hilversum is deels gevestigd in het oorspronkelijke raadhuis van Hilversum. De kern van het markante gebouw op de Kerkbrink is inmiddels al zo’n 250 jaar oud en daarmee één van de oudste gebouwen van Hilversum. Het gebouw werd gebouwd als ‘regthuis’ na de grote brand van 1766, die de toenmalige Hilversumse binnenstad nagenoeg geheel in de as legde. In 1881 werd het rechthuis ingrijpend verbouwd naar een ontwerp van gemeentearchitect Johannes Rietbergen. Aan de zuidzijde en de achterkant werd een deel aangebouwd. De muren werden aangepast en er kwam een nieuwe buitenmuur. De lage onderverdieping bleef gehandhaafd, maar er kwam een monumentale trap (met bordes) naar de voorname bovenverdieping. De fraaie plafondschilderingen die nu nog kenmerkend zijn voor de raadszaal, zijn waarschijnlijk van de hand van de Hilversumse kunstenaar Antonius Brouwer.
Na 1931, toen het nieuwe ‘Dudok’ gemeentehuis werd geopend, had het gebouw diverse functies, de laatste decennia vooral als museum van lokale kunst en geschiedenis. In 2005 werd het Museum Hilversum uitgebreid met een spectaculaire ronde uitbouw naar ontwerp van architect Hans Ruyssenaars.
NL(Noord-Holland)
Nationale fotografendatabase (vanaf 1839)De website Fotografen.nl is in afwachting op een vervolgproject tijdelijk niet meer beschikbaar. Uw toegevoegde opmerkingen bij een fotograaf zijn allemaal verwerkt. De fotografenrecords uit Fotografen.nl blijven online beschikbaar en zijn raadpleegbaar in RKDartists, één van de zeven online databases van het RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis). U kunt gebruikmaken van verschillende zoek- en filteropties, waardoor u de resultaten kunt preciseren en met een account voor Explore kunt u ook selecties bewaren of vergelijken.
In 2017 zal een nieuwe toegang worden gerealiseerd voor fotografen en andere kunstenaars waarbij aanvullingen gemaakt kunnen worden door bezoekers en een groep deskundigen helpt bij het beheer van de fotografen.
Nederland
Nederland in 76.000 oude ansichten (met zoekmogelijkheden)Op deze website kunt u van veel plaatsen in Nederland oude ansichten bekijken. Verzamelaars klik hier om uw verzameling gratis online te zetten.Nederland
Nederland van Boven (VPRO)Nederland van Boven is een ode aan het maakbare Nederland. Door middel van datavisualisaties, indrukwekkende luchtbeelden en portretten van helden op de grond laten we zien wie we zijn en hoe onze mentaliteit ons land gevormd heeft.
Wie naar de krioelende mierenhoop kijkt die Nederland is, vraagt zich af waarom ons land niet elke dag totaal vastloopt in een ongelofelijke chaos. Maar wie van bovenaf naar ons land kijkt ziet iets heel anders: een precisie-uurwerk. ‘Nederland van Boven’ kijkt vanuit vogelperspectief met behulp van helikopters, paragliders, ballonnen en vliegers naar de ritmes en patronen van Nederland.
Nederland
Nederlands FotomuseumEen beeldbank met een enorme verzameling foto's.
Via een zoekopdracht kunt u specifiek zoeken;
maar ook de verzamelingen van een fotograaf zijn te bekijken.

Regelmatig publiceren medewerkers van het Nederlands Fotomuseum online dossiers. De dossiers gaan dieper in op uiteenlopende onderwerpen op het gebied van fotografie zoals bijvoorbeeld daguerreotypieën, fotografisch materiaal bewaren of de fotograaf John Fernhout. De dossiers bieden u basiskennis over het onderwerp plus een verzameling nuttige tips om u verder te verdiepen.
Nederland
Nederlands Instituut voor OorlogsdocumentatieHet Instituut is kort na de bevrijding, op 8 mei 1945, opgericht in het besef van het grote belang van de bezettingsperiode. Sinds 1 januari 1999 is het Instituut onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) bestaat nu meer dan zestig jaar en is hét centrum in Nederland voor de kennis en de bestudering van Nederland (inclusief Nederlands-Indië) en de Tweede Wereldoorlog. Enige jaren geleden is het werkterrein van het Instituut verruimd en is het onderzoeksterrein geformuleerd als de geschiedenis van de beide wereldoorlogen in hun contemporain-historische context, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn.

Bij het NIOD zijn archieven van de Duitse bezetting van Nederland en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië bijeengebracht, evenals grote collecties illegale kranten en pamfletten, affiches en foto’s, boeken en artikelen.
Nederland
Nederlands Militair Erfgoed: De toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnenOp deze site worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie.
Enerzijds is het doel: objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp bij elkaar brengen.
Anderzijds is het doel: het toegankelijk maken van bronnen waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is.
Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.
Nederland
Nederlandse Middeleeuwse KastelenDeze site is gemaakt voor eindklassen HAVO en VWO en geschiedenis- studenten, daarnaast natuurlijk voor elke geïnteresseerde.
De site is een rijke bron voor iedere geïnteresseerde in kastelen. Van ruim 1200 kastelen is gestructureerde informatie verzameld. Van elk kasteel zijn bronnen en meestal foto's, prenten of plattegronden opgenomen. Daarnaast zijn er van diverse provincies eigen sites over kastelen/stinsen

In het zoekvenster (linkerkant, via Google zoeken) kun je op namen van kastelen, plaatsen of namen van kasteelheren en vrouwen zoeken.

In deze site gaat het om echte kastelen (definitie). Veel van deze middeleeuwse kastelen zijn verdwenen maar die zijn overgebleven zijn de moeite waard. Een aantal van deze overgebleven middeleeuwse kastelen zijn te bezoeken.Nederland
Netwerk Oorlogsbronnen: Doorzoek de collecties in Nederland over WO IIKenniscentrum, gefaciliteerd door het NIOD

Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft als doel het gebruik van Tweede Wereldoorlog-collecties in Nederland te stimuleren. Door één digitale zoekingang tot alle relevante collecties te ontwikkelen, biedt het Netwerk een overzichtelijke en eenvoudige toegang aan professionele onderzoekers en het brede publiek.
Het Netwerk Oorlogsbronnen verbindt niet alleen collecties, maar ook collectiebeherende organisaties en personen. Door het organiseren van jaarlijkse Netwerkdagen biedt het Netwerk een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring.
Nederland
Nieuwe specialkaart van de colonie Suriname (1801)Nieuwe specialkaart van de colonie Suriname (1801): met de tot culture gebragt zijnde landen en plantagien : eerbiedigst opgedragen aan alle geinteresseerdens op en ingezetenen der gemelde colonie / door I.H. Moseberg, landm. in voornoemde colonie
Nederland / Suriname
Nieuws uit Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijen, Zeijerveen en Zeijerveld (ook historie)De bewoningsgeschiedenis van de woningen binnen de schoolkring Zeijen is in kaart gebracht.
De overzichten geven weer wat in de diverse archieven is gevonden, aangevuld met gegevens van de inwoners zelf.
Niet elke beschrijving is compleet en daarom blijven aanvullingen, foto's of correcties welkom. U kunt deze aan ons doorgeven.

-Rhee
-Ter Aard
-Ubbena
-Zeijen
-Zeijerveen
-Zeijerveld

Op deze historische pagina van ´de Zeijerwiek´ vindt u informatie, foto- en filmbeelden over bijna 35 jaar Zeijerwiek. 
Wilt u een werkseizoen bekijken, klik op één van de jaaroverzichten.
NL(Drenthe)
NIMH Beeldbank Ministerie van DefensieNederlands Instituut voor de Militaire Historie:
Beeldbank met 313.940 afbeeldingen uit 79 categoriëen.
Nederland
NIOD: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog ( dr. L. de Jong)Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Loe de Jong wordt sinds december 2011 door het NIOD digitaal aangeboden. Het gaat om de wetenschappelijke versie van 26 banden inclusief alle voetnoten: ruim 18.000 pagina''s. De downloadbare zwart/wit versie is nu ook geschikt gemaakt voor tablets. Gebruikers wordt aanbevolen om de zwart/wit bestanden te gebruiken omdat deze gebruiksvriendelijker zijn dan de kleuren bestanden. Na de lancering kwamen enkele errata naar boven, die zijn nu gecorrigeerd. Het NIOD dankt iedereen voor alle opmerkingen en meldingen.Nederland
NIOD: Indische Kamp-archievenKampen in Nederlands-Indië (1942-1948)
Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) belandden tienduizenden Europese burgers in interneringskampen. Militairen werden in krijgsgevangenkampen ondergebracht en tewerkgesteld, binnen en buiten Indië. Na de Japanse capitulatie brak op Java een onafhankelijkheidsstrijd los die de evacuatie van de mensen uit de kampen ernstig hinderde. Ook kwamen in deze bersiapperiode burgers die tot dan toe buiten de kampen waren gebleven, in zg. republikeinse kampen terecht. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) brengt op deze website de kampen in beeld die in de periode 1942-1948 op Indisch grondgebied hebben bestaan. Klik op een regio in onderstaande kaart om uw reis door deze website te beginnen.
Indië / Nederland
Noord-Hollands Archief (Blad: NHA-nieuws)Het Noord-Hollands Archief is hét historisch informatiecentrum voor Noord-Holland, Kennemerland en Haarlem.Op deze website kunt u gegevens vinden over de geschiedenis van de hele provincie, van de regio Kennemerland (in het bijzonder van de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort) en van de provinciehoofdstad Haarlem.NL(Noord-Holland)
Noordelijk Scheepvaartmuseum: Film 'Groningen in 1470'In veel oude steden zijn nog restanten te zien van het middeleeuwse verleden: een paar gevels hier, een stukje stadsmuur daar. Maar waar kunt u nog een volledig middeleeuwse stad ervaren? In het Noordelijk Scheepvaartmuseum kan dat nu. Voor de film “Groningen in 1470” is een unieke virtuele reconstructie van de laatmiddeleeuwse stad Groningen gemaakt. Niet eerder werd een historische stad zo compleet en in zoveel detail tot leven gewekt! Alle gebouwen (ruim 1100 in totaal) zijn afzonderlijk digitaal gereconstrueerd, met behulp van de nieuwste technieken en gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.Dankzij de geanimeerde personages en door het gebruik van schaduwen en achtergrondgeluiden wordt een realistisch beeld geschapen van de middeleeuwse stad. In de 20 minuten durende film krijgt u een rondleiding door Groningen in 1470, waarna u zelf op een computer door een volledig navigeerbare versie van de stad kunt dwalen.
Het scenario is geschreven door Wil Schackmann en de gesproken stem en het acteerwerk werd uitgevoerd door Jothea Brouwer.
NL(Groningen)
Nostalgie Net - TV-uitzendingen over de jaren 1940-1980NostalgieNet brengt met uniek beeldmateriaal herinneringen weer tot leven. Ze brengt naast TV-programma's ook vele DVD's uit die u op deze website kunt vinden en kunt kopen. Met directe link naar de TV-programma's en een Quiz.Nederland
Noviomagus, geschiedenissite van NijmegenVeel info over Nijmegen waaronder de geschiedenis, ansichtkaarten, prenten & gravures, plattegronden, oude en recente foto's van straten, enz.NL(Gelderland)
NTR Beeldbank Genealogie: Informatieve ClipsWelkom bij de NTR Beeldbank Genealogie: Een handige site waarop u veel informatieve clips vindt over uw hobby. Zoek met de zoekmachine of op thema!Nederland
Numismatische Kring GroningenCatalogus Groninger munten en penningen
Voor deze, groeiende, digitale catalogus van Groninger munten en penningen zijn foto's gemaakt van munten en penningen in het Groninger Museum, het Universiteitsmuseum Groningen, het Veenkoloniaal Museum, het Museum Stad Appingedam en van particuliere collecties. In sommige gevallen is dankbaar gebruik gemaakt van foto's en/of tekeningen van anderen, bronvermelding geeft in dit geval de herkomst aan.
NL(Groningen)
Onbekend in NederlandOp deze site treft u oude ansichten / fotokaarten aan waarvan de lokatie onbekend is. Samen met u proberen we om deze ''zoekplaatjes'' op te lossen, zodat deze weer in de juiste verzameling of archief terecht komen.
Zelf ben ik verzamelaar van Apeldoornse ansichtkaarten en foto''s en regelmatig kom je weer een kaart tegen waarvan je denkt ''waar is dat nou toch weer'' !! Vroeger bleven deze kaarten in de la liggen maar tegenwoordig hebben we internet, wat een mooi medium is om velen mee te laten kijken. Op mijn vorige site zijn ook vele van deze kaarten opgelost, vaak vanuit een onverwachte hoek.
Mocht u nog niet genoeg hebben van deze foto''s dan zijn er op de link-pagina nog meer sites met onbekende fotokaarten.

Heeft u zelf ook ''zoekplaatjes'' die u graag op deze site zou willen plaatsen dan kan dat.
Nederland
Online Begraafplaatsen-Het project 'Online Begraafplaatsen' heeft als doel het beschikbaar stellen van begraafplaatsinformatie. De doelgroep is enerzijds de genealogisch onderzoeker en anderzijds de geïnteresseerde familieleden. Op deze site worden de gegevens op een objectieve wijze weergegeven met inachtneming van de gevoelens van de nabestaanden.
-Er is een aanvang gemaakt met de adressenlijst van alle begraafplaatsen in Nederland. Maar natuurlijk verwachten we, mede door informatie van onze bezoekers, de lijst steeds completer te kunnen maken. Buiten de adressen is er ook vaak informatie opgenomen, een foto geplaatst en zijn er luchtfoto's beschikbaar om de plaats te bepalen.
-Diverse fotografen hebben een fotocollectie ter beschikking gesteld.
Een voorbeeld: Begraafplaats Zakopane, Polen (15 foto's)
Fotograaf: Bert de Lange
Nederland / Polen
Ons ErfgoedWelkom bij onserfgoed.eu
Uw medewerking stellen wij zeer op prijs, foto`s en informatie zijn altijd welkom.
Wij wensen u veel kijkplezier en als u een berichtje in ons gastenboek wilt achterlaten zou dat erg leuk zijn.

Er is een totaaloverzicht beschikbaar van de aantallen per soort.
Een compleet overzicht van alle landen in het archief kunt u vinden onder archief.
Nederland
Ontwerpen met een biografie van de Zandstad (Nbr.)De website maakt de Zandstadgeschiedenis toegankelijk, verleidt ontwerpers tot het stellen van ‘biografische vragen’, nodigt uit tot interdisciplinair werken én biedt antwoord op (traditionele én onorthodoxe) vragen van ontwerpers en onderzoekers. Door bijdragen van gebruikers neemt de kennis in de website toe. In het digitale kennisbestand Zandstad is een reeks biografische eigenschappen verwerkt: veranderingsprocessen en ontwikkelingslijnen kunnen worden gegenereerd. Naast de platte cartografie is ook een drie-dimensionale (bewegende) weergave van essentiële gegevens mogelijk, evenals verweving met zintuiglijke ervaringen. Een biografie hanteert een narratief concept, rijgt verhalen aaneen over de mens als schepper van het landschap en laat zich ‘diep’ lezen: het landschap als visueel-ruimtelijk product van structurerende bewerking door talloze generaties en door natuurkrachten. Het historisch materiaal voor de website is geselecteerd om het biografieconcept te concretiseren.
NL(Noord-Brabant)
Onze Mijnwerkers: De (55) laatste mijnwerkers aan het woord (1925-1974)U kunt zoeken op personen en op fragmenten. Klikt u op personen, dan ziet u een lijst van alle personen die geïnterviewd zijn. De fragmenten zijn onderverdeeld in categorieën, zoals Thema''''s, Beroepen, Mijnen en Tijdvakken. U kunt uit deze categorieën een enkele keuze maken, maar u kunt ook meerdere keuzen met elkaar combineren.NL(Limburg)
Oorlogsgraven SittardDe begraafplaats is door de toenmalige Gemeente Sittard in 1946 overgedragen en heeft de status van een Brits Gemenebest-kerkhof. Het is gelegen op de hoek Kromstraat / Haagstraat, in de wijk Ophoven, Sittard (Limburg).
Het is dus Brits eigendom en wordt door en voor rekening van hun strijdkrachten onderhouden.
Er liggen op het kerkhof 239 personen begraven. Op deze pagina ook enige individuele informatie over deze mensen.

Op de pagina link kunt u ook enige internetlinks bekijken, die informatie bevatten over de locatie van het kerkhof, het kerkhof zelf en de aldaar begraven personen.

Op de algemene begraafplaats van Sittard zijn ook nog eens 20 Britse militairen begraven.
Nederland / Verenigd Koninkrijk
Osnabrücker genealogischer Forschungskreis e.V.Wir freuen uns, das Sie den Weg zu uns gefunden haben. Auf unseren Seiten werden Sie viele hilfreiche Informationen, Kontakte und Hinweise für Ihre Familienforschung im Nordwesten Deutschlands finden.
Publikationen: link
Osnabrücker Geschichte: link

Suchanfrage
Wir, d.h. die Vereinsmitglieder des Osnabrücker genalogischen Forschungskreises e.V sind gerne bereit Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Voraussetzung für eine Antwort ist:
-die Angabe ihres Namens und ihrer Emailadresse,
-die Angabe aller Ihnen zur Verfügung stehenden Daten zur gesuchten Person
-oder eine konkrete Frage,
-einen höflichen Ton,
-etwas Geduld.
Alle Mails von anonymen Absendern oder Fragen, die aufgrund mangelnder Daten nicht beantwortet werden können, löschen wir.
Am Besten benutzen sie das Formular.
Duitsland / Nederland
Oud Amsterdam: Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Amsterdam!'Oud Amsterdam' werkt samen met 'Spaarnestad Photo', 'Nationaal Archief' en het 'Stadsarchief Amsterdam'. De foto's mogen niet zonder toestemming van betreffende instanties op welke wijze dan ook gebruikt worden. Voor uitsluitend particulier gebruik is het mogelijk om beelden te bestellen via de beeldbanken gahetna.nl en beeldbank.amsterdam.nl/NL(Noord-Holland)
Oud Arnhem in beeldStraten--Toen/Nu--Trolley bus--Trams--Oorlog--Verhalen--Allerlei

Stel u het eens voor als u deze foto's ziet dat er een moment is geweest waar mensen druk in de weer of zomaar wat aan het doen waren, en deze in een tel werd vastgelegd. Je kunt op de foto's niet alles zien wat er in de woningen of kantoren op dat moment gebeurde maar er was volop beweging.
En dat is nu nog zo als er een foto gemaakt wordt.
Laat de fantasie maar een  vrije loop nemen en ga terug in de tijd. Ook zou het leuk zijn als u uw herinnering aan een  bepaalde tijd uit uw leven naar mij wilt sturen met betrekking tot Arnhem.
NL(Gelderland)
Oud Ommen (met Fotoarchief)Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) is de nieuwe naam van de historische vereniging in Ommen als gevolg van het samengaan van de voormalige Historische Kring Ommen (HKO) en het Streekmuseum Ommen.

'Het verleden is het begin van de toekomst. Wie niet weet waar hij vandaan komt, kan niet weten waar hij heen gaat'
In deze rubriek kunt u uw (Ommer)familie belichten. Vermeld in het kort enkele gegevens over uw familie, zoals hun oorsprong, waar ze woonden, wat ze deden en andere leuke bijkomstigheden en mail die ons samen met enkele leuke (oude)foto’s. Dan zorgen wij voor de rest.

Fotoarchief via link
NL(Overijssel)
Oud Zuidlaren (foto’s uit de omgeving)Sinds december 2003 verzamel ik oude ansichtkaarten van Zuidlaren en omgeving. Zoals zoveel hobby’s beginnen, is dit ook bij mij min of meer door toeval ontstaan. Ik kwam een oude kaart tegen van het NoorderSanatorium. Je gaat zoeken naar informatie en van het één komt het ander, een jaar later had ik bijna 100 kaarten. De combinatie met een andere hobby is gauw gemaakt en zodoende is deze website ontstaan.
Veel jaartallen zijn gebaseerd op de poststempels van de ansichtkaarten en wellicht niet geheel in overeenstemming met de exacte datum van de foto zelf. Mocht u aanvullende of nauwkeuriger informatie hebben dan houd ik me aanbevolen.

Op zoek naar foto’s van een bepaalde straat of persoon? Ben je het zat om deze hele website door te zoeken?
Gewoon even de naam van de straat of persoon of wat dan ook intypen en de zoekmachine geeft alle relevante pagina’s van de website weer. De website wordt iedere dag opnieuw geindexeerd door de zoekmachine.
NL(Drenthe)
Oud-Soest en SoesterbergWebsite van de Stichting Vrienden van het Museum Oud-Soest, het Museum zelf en van de Hist. Ver. Soest - Soesterberg. NL(Utrecht)
Oude Ansichtkaarten en Prentbriefkaarten van NederlandNederland
Oude foto's van DongenOp deze site vindt u ruim 1.000 oude ansichtkaarten, prentbriefkaarten, klassenfoto's en foto's van Dongen in Noord-Brabant vanaf het begin van de vorige eeuw. Uw bijdrage?NL(Noord-Brabant)
Oudheidk. Ver. en Museum Bleiswijk (Blad: Blesewic)Het veenontginningsdorp Bleiswijk wordt reeds in de 12e eeuw genoemd. Een oorkonde uit 1242 maakt melding van de verkoop van Bleiswijkse veengronden. Volgens informatie uit de 17e eeuw bestond er in de 11e eeuw het slot Kranenburg, gesticht door een Burggraaf uit Leiden. Dit slot is vermoedelijk tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten vernietigd. Er is geen spoor van teruggevonden. In 1267 wordt het bestaan van een kerk in Bleiswijk vermeld. Bleiswijk was toen al een (hoge) Heerlijkheid.NL(Zuid-Holland)
Oudheidkundige kring gem. Voorst (met DTB's en Verpondings-kohier's)De doelstelling van de OKV is de bevordering van de kennis van land en volk van de gemeente Voorst en directe omgeving.De vereniging wil haar doel bereiken door het houden van lezingen en tentoonstellingen, het bevorderen van onderzoek naar de lokale geschiedenis, het verwerven of bevorderen van bewaring van archieven en historische voorwerpen en het samenwerken met anderen die een gelijk doel nastreven. De transcriptie''s van de DTB boeken van Wilp, Terwolde, Twello, Voorst en Nijbroek zijn online te raadplegen. Ook diverse Verpondingskohieren zijn op de site in te zien. De fotocollectie is nog in opbouw maar zal ongetwijfeld een waardevolle bron zijn wanneer deze wordt gevuld.NL(Gelderland)
Over de Sont-tolregisters-Source crediting
There are no copyrights on this source. We appreciate it that the source is credited in publications as www.soundtoll.nl.
-Publications
We appreciate it to be informed of publications and research results which are (partly) based on this database. Please, mail this information to sonttolonline@tresoar.nl
-Provisional list with the translations of the commodity names in English, Dutch, Frisian and French.

-STR online
Available: Years 1705 - 1799; Passages 472.988 with 1.407.811 cargoes.
Missing films 171, 173, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 189, 195, 198, 203, 226, 237 and 249.
Denemarken / Nederland
Passagierslijsten en boten NL-Indië, Nw. Guinea en Australië 1945 -1964U treft op deze website scheepslijsten en passagierslijsten aan.
De botenlijsten geeft een overzicht van schepen die in de periode 1945 t/m 1964 burgers en militairen van Nederlands Indie /Nieuw Guinea en Australie naar Nederland hebben gerepatrieerd/geevacueerd.
Buiten de in deze website weergegeven vaarten vanuit Ned.Indie beschik ik ook over namenlijsten en reisverslagen van troepentransporten naar Nederlands Indie.
De passagierslijsten geven een overzicht van de personen die met deze schepen gereisd hebben.
Australië / Indië / Nederland / Nieuw-Zeeland
PATS (p/a Teun Schuurman) Vollenhove-NOPThe Noordoostpolder and of course my "own" Vollenhove are since 31 Mar 2006 the base for my volunteer WWII research (2581 pages), with this spin-off MACR 12109 (178 pages) and review ONGELANDT (176 pages)
- you can download these 2935 pages in ZIP-format!!!

A "lighter" index version of my WWII project is here SGLO - 294 planes indexed with 1625 Airmen While a list with 511 names of "Record Group 498" for this area is at this link RG498.

FOLDERS is since May 2016 a new way of spreading the info, incl. N-I overseas

- So far 571 foreign families contacted in this WWII research - 35.1% -
Nederland
Photo-tree: Dedicated to 19th Century Photography ResearchOver the years PhotoTree.com has been committed to collecting, documenting, and preserving 19th century photographs. This was primarily driven by genealogical research and the love of photography.
We still are collecting, but now we're also dedicated to passing on the vast amount of knowledge and information we have collected, organized, and studied.
Armed with a large collection of 19th century photographs; diligent study in libraries, universities, and museums; and assemblage of a vast collection of historical data, we can provide easy-to-use and substantiated guidance to dating 19th century photographs. These are not just opinions, but information and guidance backed up by demonstrable evidence.
Of special note, PhotoTree.com owns all the photographs displayed on this site. The images shown are from original scans or camera copies of those photographs.
Nederland
PicSearchSearch the web for images. An image search service with more than 3,000,000,000 pictures. Nederland
Pilgrim Archives Leiden - Pilgrim FathersDe komst van de Pilgrim Fathers vanuit Engeland naar Leiden heeft bijgedragen aan haar reputatie als vluchtelingenstad. Een deel van deze vluchtelingen emigreerde tussen 1620 en 1629 naar Noord-Amerika met de Mayflower.NL(Zuid-Holland) / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten
Pinterst: Digitaal Prikbord voor friese genealogenOp Pinterest kun je ideeën ontdekken voor elk project of elke interesse, uitgezocht door mensen zoals jij.
Over de geschiedenis en cultuur van Friesland / Oer de skiednis en kultuer fan Fryslân/ On the history and culture of Frisia
NL(Friesland)
Reestdal Genealogie www.webringreestdal.nl heet u ook dit jaar welkom. Hét adres om de geschiedenis en de genealogische gegevens van het Reestdal te publiceren. Eindelijk ruimte om (oude) foto''''s en ansichtkaarten te plaatsen, en misschien een film van een vliegtocht die wij hebben gehouden boven het Reestdal.

www.webringreestdal.nl staat voor:
-Het bijeenbrengen van alle informatie van dit mooie gebied in het Reestdal, zonder commerciële doeleinden, zonder reclame.
-Iedereen kan meedoen. Mede dankzij bijdragen van andere onderzoekers hebben wij een leuke site met veel informatie kunnen ontwerpen. Dit blijkt niet alleen uit de bezoekersaantallen, maar ook uit de vele dankbetuigingen die wij mochten ontvangen. Dus als U informatie heeft die interessant is voor onze lezers, dan zullen wij die informatie publiceren, en voor een breder publiek toegankelijk maken.
-Op de Webring staan de pagina''''s van de Historische Vereniging De Wijk & Koekange. Ook dit jaar zullen wij de artikelen uit ''''t Olde Karspel, het verenigingsblad van de vereniging, blijven publiceren, en bovendien uitbreiden. Uit oudere nummers van dit blad liggen nog vele artikelen te wachten op publicatie. Natuurlijk kunt U altijd lid worden van deze vereniging; hierdoor steunt U de vereniging en verlicht U het vele werk en onderzoek.
NL(Drenthe)
Regionaal Archief Alkmaar BeeldbankDe afdeling Topografisch-Historische Atlas zorgt voor het beheer en behoud van een grote collectie beeldmateriaal. Deze bestaat uit foto's, ansichtkaarten, tekeningen, prenten, plattegronden, films, video's en meer. De afmetingen van het materiaal lopen uiteen van het formaat van een vingernagel tot een tweepersoonsbed. 

Online beeldbank
Onze online beeldbank bevat ruim 74.000 gedigitaliseerde afbeeldingen. Van steendruk tot familiekiek. Een groot deel is gratis in hoge resolutie te downloaden. Sommige afbeeldingen mogen vanwege auteursrechten niet online getoond worden, maar kunt u wel bekijken op de computers in de onze studiezaal. Hier kunt u zoeken in de online beeldbank.

Auteursrechten
In de online beeldbank zijn afbeeldingen te vinden die te maken hebben met auteursrechten (ook wel beeldrecht of copyright genoemd). Desondanks hebben wij het zo duidelijk mogelijk proberen te maken wanneer en waarvoor u een afbeelding mag gebruiken. Informatie over eventuele auteursrechten en wat u wel en niet met een afbeeldingen mag doen staat bij de betreffende afbeelding.
NL(Noord-Holland)
Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg, Noordwijk en Leiderdorp of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken. Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis. Onze Prentverzameling bevat al het beeldmateriaal. Zij bestaat uit foto’s, prenten, tekeningen, plattegronden, prentbriefkaarten en dia’s betreffende Leiden en de andere plaatsen in Rijnland. Deze beeldcollectie bestaat uit ca. 125.000 nummers, die in de studiezaal (digitaal) aangevraagd, bekeken en nabesteld kunnen worden. Een deel van deze collectie vindt u in de Beeldbank op deze site.Daarnaast wordt een kleine Audiovisuele verzameling beheerd (video- en geluidsbanden, films en grammofoonplaten), evenals een Affichecollectie van ruim 10.000 affiches uit de 19e en 20e eeuw.In 2007 heeft het Regionaal Archief Leiden het initiatief genomen om een van haar schatten, de atlas van Blaeu genaamd 'Toonneel des Aerdrycks', digitaal toegankelijk te maken. Dit kostbare historische werk, bestaande uit zes banden, kon vanwege de kwetsbaarheid niet meer aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Het resultaat is een fantastisch digitaal boekwerk. Niet alleen bestemd voor Leiden maar voor heel kaartminnend Nederland en wereldwijd. Hiermee is een prachtig podium gecreëerd waarop dit bijzondere werk wordt geëtaleerd. Voor het eerst wordt de mogelijkheid geboden om letterlijk door alle zes delen van de atlas te bladeren. Dankzij de toepassing van hoge resolutie scantechnologie is het mogelijk moeiteloos tot op het kleinste detail in te zoomen.NL(Zuid-Holland)
Regionaal Archief Rivierenland (Blad: De Drie Steden)Het RAR is een historisch informatie- en documentatiecentrum voor iedereen. Het verzamelt archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie over de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.
Zoekt u naar informatie over uw huis of buurt, over uw voorouders of over een vereniging, bedrijf of maatschappelijke gebeurtenis in de regio? Een grote kans dat u bij het RAR iets kunt vinden. Wilt u oude foto’s of kaarten bekijken, oude kranten lezen of informatie zoeken in boeken en tijdschriften? Het RAR heeft een omvangrijke collectie.
Het meeste is openbaar en de toegang is gratis. U kunt de informatie gebruiken voor persoonlijke documentatie, voor een artikel, boek, lesbrief, werkstuk, expositie of voor jubileumactiviteiten.
De centrale database op deze website bevat een overzicht van onze informatiebronnen. De inhoud van De Drie Steden, het tijdschrift van het RAR met artikelen over regionale geschiedenis, vindt u hier.
NL(Gelderland)
Regionaal Archief Tilburg (met online 600.000 akten uit 21 gemeentes)Wanneer u onze website bezoekt, kunt u in ieder geval rekenen op:
- Basisinformatie met betrekking tot de openingstijden en de bereikbaarheid, producten en diensten waaronder archiefoverzicht en de wijze van levering hiervan.
Wilt u een geboorteakte bekijken of een huwelijksinschrijving? Dat kan. De inschrijvingen in de Doop-, Trouw- en Begraafregisters en de akten van de Burgerlijke Stand, zijn nu digitaal beschikbaar. Vul de velden hieronder in en u kunt digitaal in de registers bladeren en het door u gezochte document inzien en printen. Op de meeste registers is een index aanwezig, die kunt u raadplegen in Zoeken op naam.
NL(Noord-Brabant)
Regionaal Archief West-BrabantOp deze site vindt u informatie over de archieven en de historie van de aangesloten gemeenten:Huidige gemeente == Voormalige gemeente(n) Etten-Leur == Etten-Leur Halderberge == Hoeven, Oud en Nieuw Gastel en Oudenbosch Moerdijk == Fijnaart en Heijningen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Zevenbergen Zundert == Rijsbergen en Zundert  en van het voormalige waterschap Land van Nassau.
Het inzien van bronnen:Wilt u een geboorteakte bekijken of een huwelijksinschrijving? Dat kan. De inschrijvingen in de Doop-, Trouw- en Begraafregisters, de akten van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters zijn nu digitaal online beschikbaar!

Ook is er een beeldbank met foto's uit deze plaatsen.
NL(Noord-Brabant)
Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost UtrechtWerkgebied: Op het kaartje ziet u het gebied van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht binnen de provincie Utrecht. Het omvat de zes gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede. NL(Utrecht)
Regionaal Historisch Centrum LimburgHet Regionaal Historisch Centrum Limburg, in 2004 opgericht na een fusie van het Rijksarchief in Limburg (RAL) aan de Sint Pieterstraat in Maastricht en Gemeentearchief Maastricht (GAM), is een servicegericht informatiecentrum voor de geschiedenis en cultuur van de provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg is ook de grootste bewaarplaats van overheids- en particuliere archieven in de provincie. In onze depots ligt een schat aan historische bronnen. Wij zijn een openbaar lichaam volgens de Wet op de Gemeenschappelijk Regelingen.NL(Limburg)
Reisgids Indonesïe (periode 1942-1949) voor Indïe-gangersDeze website ondersteunt de Reisgids Indonesië. Oorlogsplekken 1942-1949. De gids maakt u wegwijs in de oorlogsjaren, van de Japanse bezetting van Nederlands Indië tot de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Een zoektocht naar de sporen van dit verleden: interneringskampen, begraafplaatsen, musea, monumenten en andere plekken van herinnering meer over de reisgids

Via deze website wordt de informatie in de gids actueel gehouden en worden objecten ontsloten waarvoor in de gids geen plaats was. Bezoekers van de site kunnen nieuwe of gewijzigde informatie aandragen. Informatie van praktische aard, actuele en/of van historische aard. Op deze manier helpen reizigers reizigers en kan een databank van onschatbare waarde groeien. U kunt hier uw opmerkingen, correcties en aanvullingen kwijt.
Indië / Nederland
RHC Limburg: DSM-foto-collectie online beschikbaarNagenoeg vanaf de oprichting van de Staatsmijnen, en met name de bouw van de eerste Staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen, zijn sinds 1904 foto’s gemaakt door een onbekende fotograaf. Niet lang hierna komt fotograaf P. Stutz in beeld. Deze fotograaf was gevestigd in de Helmstraat te Maastricht, en in Breda. Hij legde met name de voortgang van de aanleg van Staatsmijn Wilhelmina vast. In de loop der tijd maakten verschillende fotografen uit de streek foto’s van de vooruitgang van de bouw van de verschillende Staatsmijnen in Hoensbroek, Rumpen-Brunssum en Geleen. Gust Rheingans uit Heerlen maakte in de jaren twintig veel foto’s van het boven- en ondergrondse bedrijf van de Staatsmijnen Wilhelmina en Hendrik. Later, in de jaren dertig, komt fotograaf Werner Mantz uit Maastricht in beeld. Hij maakte in 1938 op bijna alle locaties van de Staatsmijnen in Limburg bijzonder mooie foto’s. Ook de bekende fotograaf Hub Leufkens heeft foto’s gemaakt van de mijnbedrijven. De voortgang van de bouw van het Stikstofbindingsbedrijf te Geleen werd op de voet gevolgd door fotograaf J. Maesen uit Elsloo.NL(Limburg)
RHC Zuid-oost Utrecht (met 12 kranten vanaf 1865)Het RHC Zuidoost Utrecht beheert lokale en regionale collecties kranten vanaf 1870. Deze zijn, mede dankzij een subsidie van de provincie Utrecht, gedigitaliseerd en volledig doorzoekbaar gemaakt met behulp van indexering door tekstherkenning.
In 2014 zijn ook de krantencollecties van de gemeente Vianen vanaf 1855 verworven. Deze zijn nog niet digitaal beschikbaar, maar wel op microfiche en papier op de studiezaal van het RHC in Wijk bij Duurstede te raadplegen.
Ook voor de meest recente papieren jaargangen van enkele kranten kunt u op de studiezaal terecht.
NL(Utrecht)
Rijssen in BeeldU hoeft niet alle gegevens in te vullen.
Zoektips: Probeer eens te zoeken op uw geboortedatum, een bepaalde persoon, straatnaam, gebouw, bedrijfsnaam, gebeurtenis of een bepaalde vereniging!
NL(Overijssel)
Rolboeken Arrondisementen FrieslandIn deze database vindt u gegevens over personen die als gedaagde zijn verschenen voor de arrondisementsrechtbanken van Heerenveen, Leeuwarden of Sneek. Deze database is nog in opbouw maar omdat inmiddels alle rollenboeken en indices zijn gedigitaliseerd kan ook worden gezocht in die rollenboeken waarvan de beeld-gegevens nog niet in de database zijn ingevoerd.NL(Friesland)
Rolder Historisch Gezelschap (Blad: de Kloetschup) (o.a. Ordelboek 1518-1531)Rolde is oorspronkelijk een esdorp. Het dorp kent ook verschillende brinken. Vóór 1813 was Rolde het hoofddorp van de Landschap Drenthe. De etstoel, de vergadering van etten voorgezeten door de drost, kwam drie keer per jaar bijeen. Twee keer in Rolde en een keer in Anloo. Ieder dingspil (6) vaardigde 4 etten af naar de etstoel.
Het wapen van de voormalige gemeente Rolde bestond uit vier handen die een eedgebaar maken, met daartussenin een zwaard en een kruis die de hoogste rechtsmacht, de drost, verbeelden.

Meer over de etstoel in Drenthe is te lezen in het volgende ordelboek 1518-1531: Dies ist ein Quellenfaksimile aus dem Online-Angebot des Deutschen Rechtswörterbuchs: link (und die Seiten danach)

Rolde heeft een kerktoren die van ver te zien is. Het was een baken voor reizigers tussen de stad Groningen en Coevorden. De vele middeleeuwse karrensporen op het Balloërveld wijzen allemaal naar de toren van Rolde. De oorspronkelijke rechtspraak vond plaats rondom Rolde, zoals in de Balloërkuil.

Sinds begin 2011 is het RHG gehuisvest op de bovenverdieping van het pand van de Rabobank te Rolde ingang Stationsstraat.
Het RHG heeft hierdoor de mogelijk om de bibliotheek, de collectie voorwerpen en het fotoarchief beter toegankelijk te maken voor
gebruik en onderzoek.
Tevens biedt het gebouw een mooie werk- en ontmoetingsplek voor de leden. Als de vlag uithangt is men welkom.
NL(Drenthe)
Roosendaal  Prentbriefkaarten & Foto'sNL(Noord-Brabant)
Rooynet: Het digitaal geheugen van de gemeente VenrayOp RooyNet vindt u cultuur-historische foto's, films, geluiden en documenten. Deze zijn door de deelnemende organisaties verzameld, gedigitaliseerd en via RooyNet toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. 
Sinds kort presenteert het Gemeentearchief Venray de genealogische en andere historische informatie via de website van RooyNet.
Via het menu-item Zoeken of via het zoekvenster, kunt u verschillende databases op RooyNet raadplegen. Daarnaast kunt u via de deelnemerspagina's in de collectie van een deelnemer zoeken.

Voor hulp: zie de help link
NL(Limburg)
Rotterdam in de 2e wereldoorlogInventarissen, foto's, films, kranten, etc. over Rotterdam in de 2e wereldoorlog uit de collecties van het gemeentearchiefNL(Zuid-Holland)
Rotterdam op prentbriefkaarten van vroeger_NL(Zuid-Holland)
Scheepsmakelaardij Fikkers Groningen (database met oude schepen)Een soort Funda voor oude schepen (verkocht/te koop)Nederland
Scheepvaart en ScheepsjagersDe eerste schepen in de Veenkoloniën vervoerden vooral turf. Nadat langs de kanalen lintdorpen ontstonden werd het ladingaanbod steeds diverser. Zelfs de kermis werd aangevoerd per binnenschip en menig gezin verhuisde per schip. In diverse dorpen langs het kanaal werden beurtveerdiensten in het leven geroepen die regelmatige diensten onderhielden op de stad Groningen. De beurtveren werden onderhouden door zogenaamde snikkevaarders. Snikkediensten onderhielden regelmatige diensten voor passagiers en stukgoederen. In de 20e eeuw was de snikke vaak uitgegroeid tot een beurtveer. Men beperkte zich niet meer tot het vervoer van stukgoederen.
Naast deze vaste diensten speelde de wilde vaart een belangrijke rol.

De scheepsjager liep met zijn paard meestal een vast traject tussen twee sluizen. Moest het schip nog verder, dan droeg hij het schip over aan een andere scheepsjager. Sommige scheepsjagers waren nogal berucht om hun drankmisbruik.
Bovendien braken er regelmatig vechtpartijen uit tussen scheepsjagers onderling of tussen scheepsjagers en schippers. Om deze strubbelingen te voorkomen werd in 1903 de scheepsjagerspenning ingevoerd:
Uildrik Lamain uit Eexterveenschekanaal kreeg de penning met nummer 1 uitgereikt. De laatste scheepsjagerspenning werd in 1948 aan Hendrik de Beere uit Gasselternijveenschemond verstrekt.

Overzicht van scheepsjagerspenningen, op naam en woonplaats: link (3.435 stuks)
NL(Groningen)
Schiedam in oude ansichten (Schiedams foto Album)Klik op 'Photographics' voor foto's van Oud Schiedam (maar ook foto's van de natuur in de omgeving van Vlaardingen.

Beste mensen, deze site is tot stand gekomen, doordat vele
"Schiedammers" hun foto's hebben ingestuurd naar een vroegere
site over Schiedam. Geniet van de mooie (soms zeer oude) foto's die, door het klikken op de afbeelding, vergroot worden.

Als U nog een foto heeft van Schiedam en U vind het leuk om hem geplaatst te zien, kunt U via deze   "Email"   Uw foto
insturen. Als het mogelijk is, graag met enig commentaar.
Uw foto is van harte welkom.

P.S.: Ook andere steden zijn welkom.
NL(Zuid-Holland)
Schiedam, oude foto'sOp deze site vindt u oude ansichtkaarten en foto's van Schiedam en Kethel. De afbeeldingen zijn deel van een grote collectie kaarten en foto's die ik bezit. Deze site heb ik gebouwd in ca 2004 om een ieder een kijkje in de oude straten van Schiedam te kunnen laten nemen. De periode van de ansichtkaarten loopt van ca 1900 tot 1970 en een enkele recente foto. Het is leuk om te zien dat er een hoop straten in deze periode veranderd zijn. Er zit geen beschrijving bij de foto's, wellicht volgt deze nog. Ik heb er bewust voor gekozen de kaarten groot af te beelden, zo kun je het meest zien.
De scans die ik gemaakt heb kunnen nog een vorm van copyright bevatten. Het is dus verboden de scans te reproduceren of te gebruiken op andere websites of enige andere vorm van publicatie zonder mijn medeweten.
NL(Zuid-Holland)
Spoorwegarchieven NederlandSpoorwegmaatschappijen van 1832 tot 1937
In hun archieven vindt u gegevens over de aanleg van spoorwegen, tramwegen, besluitvorming, aanbesteden van werken, bestekken, financiële gegevens, notulen, correspondentie en informatie over liquidatie. De belangrijkste spoorwegmaatschappijen waarvan u de archieven kunt raadplegen, zijn:
*Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (MESS)
*Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM)
*Nederlandsche Centraal-Spoorwegmaatschappij (NCS)
*Nederlandsche Rhijn-Spoorwegmaatschappij (NRS)
Nederland
St. Cultuurbehoud MilsbeekOp onze website is een uit het boekje de Alde Milsbèk samengestelde lijst van bijnamen ‘op de alde Milsbèk’ opgenomen. De lijst wordt vooraf gegaan door een uitleg over het ontstaan van de (bij)namen. Van een aantal bekende personen met bijnamen is een foto op genomen.
Nog niet alle bladzijden met woningen van het boek ''''De alde Milsbèk'''' zijn op de website geplaatst. (Rijksweg, Sprokkelveld, Bloemenstraat) deze zullen binnen enkele weken geplaatst worden. Hier onder zijn wel de volledige download met alle bladzijde aanwezig.

Het boek ''''De alde Milsbèk'''' downloaden als pdf-bestanden?
U kunt het boek in gedeeltes downloaden door te klikken op de links. De paginas worden dan gedownload, waarna U deze ook kunt afdrukken.
NL(Limburg)
St. Erfskip Terpdoarpen Noord-Friesland'Stichting Erfskip Terpdoarpen' werd begin 2004 opgericht met -kort samengevat- als doel het verzamelen, rubriceren en publiceren van genealogieën alsmede streekhistorische wetens- en bezienswaardigheden uit de gemeente Ferwerderadeel, daarmee het verleden zichtbaar makend in het heden waarbij een breed publiek in staat gesteld wordt om kennis te nemen van de beschikbare informatie.
De gemeente Ferwerderadeel ligt in het noorden van Friesland en wordt begrensd door de Waddenzee en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Tietjerksteradeel, Leeuwarderadeel en Het Bildt. Het gemeentehuis bevindt zich in Ferwerd terwijl de overige dorpen zijn: Blija, Hogebeintum, Hallum, Marrum, Wanswerd, Genum, Janum, Jislum, Lichtaard, Reitsum en Birdaard. Om misverstanden te voorkomen dient opgemerkt te worden dat Janum en Birdaard voor de gemeentelijk herindeling van 1984 deel uit maakten van de gemeente Dantumadeel. De gemeente bestaat uit kleigrond en heeft landbouw als belangrijkste activiteit. In de grotere dorpen (Ferwerd, Hallum, Marrum en Birdaard) kent men ook industrie als belangrijke bron van inkomsten. De gemeente heeft ca. 9.000 inwoners.

NL(Friesland)
St. Heemkunde Markelo (met veel gegevens!)De Stichting heeft in haar archief o.a. 30.000 foto's, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Beschrijving van de geschiedenis van de dorpskern. Er wordt per pand een beschrijving gegeven van gebouwen en bewoners. Daarnaast worden diverse andere onderwerpen behandeld zoals o.a.: de tichelwerken, de kerk, veldwachters, toerisme, zuivelfabriek, weeffabriek, leenstelsel, onderwijs, ondergronds verzet, predikanten en de geschiedenis van de landbouw(zie ook de database)

Enkele Markelose families:
Een familieboek met de "stambomen" van de Markelose families Stoelhorst, Zwiers, Ikkink, Meengs, Meyer, Berendsen, Sanderman, Leunk, Nijkamp, Altena (deels), Hondeveld, Krabbenbos, Ebbekink en Knopers (deels). Van dit boek, omvattende bijna 400 pagina's, zijn nog enkele exemplaren ad. 10 euro per stuk verkrijgbaar.
NL(Overijssel)
St. Menno van Coehoorn voor het behoud van historische verdedigingswerken De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies.
Gelukkig telt ons land nog een aantal vrij gave vestingsteden, onder andere Naarden en Willemstad. Dankzij het werk van de stichting hebben die nog hun oorspronkelijke vorm. 
Naast deze spectaculaire monumenten zijn er, over het hele land verspreid, nog vele andere oude militaire werken. Vaak hebben die een (cultuur)historische, architectonische, stedenbouwkundige of landschappelijke betekenis.

Ook in het buitenland zijn oude verdedigingswerken van Nederlandse herkomst te vinden. De stichting streeft eveneens naar bescherming van dit culturele erfgoed. 
Nederland
St. Oude Groninger Kerken'Juweeltjes van de klei'De oude Groninger kerken weerspiegelen de volksaard van de mensen die honderden jaren geleden in deze provincie woonden en werkten: nuchter, eerlijk, sober en krachtig. De vele prachtige oude kerken en kerkterreinen hebben stuk voor stuk veel te vertellen over de provincie en haar rijke geschiedenis. Het zijn monumenten in het uitgestrekte Groninger landschap. Ook het interieur van de kerken, dat veel vertelt van het rijke verleden van stad en ommeland is zeer de moeite waard. De gerestaureerde orgels in onze kerken zijn internationaal vermaard en geven muziekliefhebbers de mogelijkheid om regelmatig van prachtige concerten te genieten. De laatste dertig jaar was het door gebrek aan financiële middelen steeds moeilijker om de kerkgebouwen te onderhouden; veel kerkgebouwen raakten hierdoor in verval. De oude Groninger kerken, met hun soms wereldbefaamde orgels en de bij de kerk behorende kerkhoven moeten behouden blijven. De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich sinds 1969 in om samen met donateurs en vrijwilligers te zorgen voor onze geschiedenis.NL(Groningen)
Stadsarchief Breda - ook online in te zien!Het Stadsarchief Breda zorgt sinds 1862 voor het collectieve geheugen van stad en land van Breda. Het Stadsarchief beheert acht strekkende kilometer archief, 1000 meter boeken en tijdschriften, meer dan 400.000 foto's, negatieven, tekeningen en prenten, inclusief film, video, en geluid, bijvoorbeeld 78-toerenplaten. Een groot deel hiervan is digitaal beschikbaar en via de site overzichtelijk gerangschikt. Surfend over de diverse pagina's komt u een schat aan informatie tegen in tekst en beeld. De site is constant in beweging en wordt steeds verder uitgebreid.NL(Noord-Brabant)
Stadsmuseum SteenwijkIn het Stadmuseum aan het sfeervolle marktplein te Steenwijk vindt u een uitgebreide collectie voorwerpen die met de geschiedenis van de stad te maken heeft.
Porselein, aardewerk en zilver behoren tot de vaste opstelling. Ook is er een winkeltje uit “grootmoeders tijd” en zijn er talrijke voorwerpen te bewonderen die herinneren aan de lokale tabaks- en speelgoedindustrie. Belangrijk is ook de unieke collectie ESKAF-keramiek. Recent werd het museum uitgebreid met een grote expositieruimte waarin bijzondere aandacht word besteed aan het thema: Steenwijk Vestingstad
NL(Overijssel)
Staphorst in beeld Staphorst spreekt tot de verbeelding van media, filmmakers, fotografen, schrijvers, kunstenaars en onderzoekers.
De digitale expositie Staphorst in Beeld maakt inzichtelijk hoe en door wie Staphorst afgelopen decennia is