Links

Toon linkTitel: Alle kolonisten (Paupers) zoeken.
URL: http://www.allekolonisten.nl
*** Invalid URL ***
Omschrijving: Aan het begin van de negentiende eeuw heerste er in geheel West-Europa grote armoede. Ook in Nederland was er onvoldoende werkgelegenheid voor de groeiende bevol≠king. Vooral in de grote steden waren er steeds meer bedelaars, te vondeling gelegde kin≠deren en wezen. Arme mensen die niet in staat waren om voor zichzelf te zorgen werden vaak paupers genoemd.

Officier Johannes van den Bosch kwam met een plan voor een structurele oplossing voor de verpaupering. In 1818 kreeg hij toestemming van de Staat voor het oprichten van de Maatschappij van Weldadigheid. De Maatschappij was een particuliere instelling die onder andere gefinancierd werd door contributie van leden uit het hele land. De doelstelling was het stichten van landbouwkolonies waarin paupers gehuisvest werden. Deze paupers konden door het ontginnen van grond een bestaan voor zichzelf opbouwen en zichzelf zo uit de armoede helpen. Hun kinderen moesten worden onderwezen, zodat ook zij succesvol zouden worden in de samenleving. Hoewel het doel was om de gezinnen die geselecteerd waren voor de koloniŽn aan het werk te zetten, stuurden de subcommissies in de grote steden ook vele personen op die niet in staat waren om te werken. Dit leverde de Maatschappij grote problemen op.

DE VRIJE KOLONIňN Ė FREDERIKSOORD, WILLEMSOORD EN WILHELMINAOORD
Op 25 augustus 1818 legde Van den Bosch de eerste steen van de eerste kolonisten≠wo≠ning in de nieuwe kolonie Frederiksoord. In 1820 volgden Willemsoord en Wilhelminaoord. De koloniŽn waren verdeeld in wijken van 20 ŗ 30 zogenaamde huisgezinnen, waarover wijk≠meesters werden aangesteld. Een kolonist die met zijn gezin in de vrije koloniŽn aankwam, kreeg een woning met een stuk land, huisraad en gereedschappen. De gezinnen werden vaak aangevuld met weeskinderen of ouderen die, omdat ze bij een gezin in huis woonden, ingedeelden of bestedelingen werden genoemd.

Vrije kolonisten konden hun hele leven lang het land van hun hoeve bewerken tegen betaling van een derde van hun oogst aan de Maatschappij. Kleding en huisraad moesten geleidelijk worden afbetaald. Elke kolonist had zijn eigen rekening en een boekje, waarin zijn schuld aan de Maatschappij stond opgetekend.

DE ONVRIJE KOLONIňN Ė OMMERSCHANS EN VEENHUIZEN
Al snel na de oprichting van de vrije koloniŽn vond de Maatschappij het nodig om nieuwe koloniŽn te stichten. Deze waren bestemd voor het opnemen van personen van 'minder zedelijk en goed gedrag': bedelaars en landlopers. Voor de aanleg van een gesticht waar deze mensen konden wonen en werken, had Van den Bosch een verlaten fort bij Ommen, de Ommerschans, op het oog. Op 7 oktober 1822 werd met de regering een contract af≠gesloten voor de plaatsing van 1000 bedelaars. De Ommerschans was ingericht als straf≠kolonie en verbeteringsgesticht. Hier werden zowel als misdadigers van buiten de kolonie naartoe gezonden, als kolonisten die zich in de vrije koloniŽn hadden misdragen.
Categorie: geschiedenis; bronnen; archieven; informatieve sites;
Geografie: NL(Drenthe)
Geplaatst door : Dhr. N.G.V. Moderator Links op: 04 jul 2017