Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Links

Introductie Links -Links per categorie -Links per land/provincie -Zoek LinkResultaat Zoekopdracht


InfoResultatenOmschrijvingGeografie
categorie: bronnen
Aezel Projek (“Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederl. Eigendommen en Leefgemeenschappen)Bewoners en bewoningsgeschiedenis:
Er zijn heel veel mensen in Limburg die zich bezig houden met cultureel erfgoed waarbij informatie over de Limburgers en hun omgeving door de eeuwen heen vastgelegd wordt; vaak in verenigingsverband, soms zijn het individuele levenswerken. Daar zit een schat aan informatie. Dit zijn zaken zoals: Genealogie, archeologie, landschappen, foto’s, notarisaktes, kastelen, bevolkingsregisters, kerkhoven, kerken en kloosters, vervoer, handel, kleding, architectuur, taal, geschiedenis enz.. Zo zijn er tal van heemkundeverenigingen en in menig dorp is er een (oorlogs)museum, vaak privé.
Helaas is er is nog geen digitaal platform waar deze gegevens met het publiek gedeeld kunnen worden, met als gevolg een veelheid aan kleine websites met versplinterde kennis. Nog meer informatie wordt nooit gedeeld maar gaat verloren of wordt door nabestaanden zelfs weggegooid. Dit geldt zeker voor de kleinere dorpen waar weinig geld beschikbaar is voor erfgoed. Als al deze informatie aan elkaar gekoppeld zou kunnen worden in één platform dan zou een geweldig beeld ontstaan van de Limburgse samenleving over de tijd.

Voor softwareinfo: (link)

In eerste instantie heeft Sittard het pionierswerk gedaan waardoor veel ervaring is opgedaan hoe om te gaan met de materie, welke middelen nodig zijn en hoe deze middelen ingezet moeten worden. Hiervoor verdienen de pioniers Martin Pfeifer en Peer Boselie, maar zeker ook alle vrijwilligers veel complimenten. Het kadastrale project staat hierbij steeds vooraan, omdat de rest van de gegevens aan de kadasterkaarten en bijbehorende personen worden gekoppeld.
Intussen is de werkwijze van Sittard door heel Limburg overgenomen zodat langzamerhand de kaart ingevuld gaat worden. Nu ook de DTB & BS gegevens voor Aezel beschikbaar komen, wordt het tijd om Aezel publiekelijk te maken. Daarvoor is er in 2016 een contract met Libis van de universiteit van Leuven afgesloten waarbij de groep Heron (Heritage On-line) de software ontwikkeld. In 2017 zullen de eerste proeven gedaan worden met als doel om in 2018 publiek te gaan. In eerste instantie zal nog niet heel Limburg beschikbaar zijn, maar zodra een nieuwe gemeente klaar is, wordt deze meteen toegevoegd.
NL(Limburg)
Danish Family SearchAs the very first thing we needed to make sure we did not do anything illegal by publishing our cleaned database. Most of the data comes from the database of Danish Demographic Database, and we were not sure about the copyright. We contacted the Danish Demographic Database, where we explained the whole scenario, and asked for permission to use the data from their database. We got permission from the National Archives to make use of data from the Danish Demographic Database, provided we clearly stated the source reference. It was also a requirement that the data should remain available to all. So we chose to go "live" with the data we had whilst continuing to add as we got them cleaned.

We therefore built a web system whose primary purpose was searching in our database. We discussed a number of different names. We decided on Danish Family Search. Simply call it, what it is. We chose the English name "Family " and " Search" for 2 reasons: 1 Because the Danish letters æ ø and å are not usable in a domain name, and the second because there are a lot of people outside Denmark, with Danish roots, and we had the desire to make this a global web , not only for the Danes in Denmark.

Projects
-Indeksering af navne (Indexing of Names)
-Transcription of church records
-Transcription of census 1906
-Transcription of school protocols
-Marking an entry type
-Assign people to the original censuses
-Categorization of profession

Denemarken
Genealogische gegevens over Drenthe (speciaal rond Gieten)Op deze pagina’s zijn een serie Drentse Genealogieen, bronbewerkingen en andere genealogische gegevens over Drenthe te vinden. Deze pagina is nog in bewerking. Mocht een van de lezers nog aanvullingen hebben die op deze pagina vermeld zou moeten worden, graag een e-mailNL(Drenthe)
'Beschryvinge der stad Dordrecht'Heruitgave van het in 1909 vervaardigde register op geslachtsnamen voorkomend in "De beschrijvingen der stad Dordrecht" door Matthijs Balen, 1676.
In 1909 verscheen in een oplage van slechts 200 exemplaren een register op de geslachtsnamen voorkomend in De Beschryvinge der stad Dordrecht. Deze heruitgave van het register zal zowel genealogen als historici van dienst kunnen zijn bij hun onderzoek in Dordrecht. Het is voor € 14,50 te bestellen op de webshop  van boekhandel Vos & van der Leer (link) of af te halen in het Augustijnenhof (link)
NL(Zuid-Holland)
'Ariadne': Genealogische Vlaamse Bronnen DatabankDoor Familiekunde Vlaanderen (FV), werd in 1993 door de afdeling Genealogie & Computer op een aantal Personal Computers een informatiesysteem opgezet met genealogische bestanden, gestructureerd in een gebruiksvriendelijk menusysteem. Dit systeem, dat Ariadne genoemd werd, was bedoeld als een consultatie-instrument ten behoeve van de bezoekers van de erkende genealogische centra van de FV tijdens de openingsuren van de leeszalen.
Ariadne bevat genealogische informatie uit een ruime waaier van bronbestanden, zoals doop-, trouw- en begraafregisters, akten van de burgerlijke stand, gezinsreconstructies, tellingen, verzamelingen rouwbrieven en bidprentjes, naamindices op genealogische en heemkundge tijdschriften, catalogi van genealogische bibliotheken, enz.. Dat alles onder de vorm van meerdere miljoenen gegevensblokken.
Dit systeem werd ook toegankelijk gemaakt via het World Wide Web. De ontwikkeling van de programmatuur en de Web-interface, alsook de conversie van de bestanden voor deze on line versie betekenden een zeer substantiële hoeveelheid werk.
België
'de Wit-net' - Genalogisch domein Herman de WitHet zal zoals bij velen zijn gegaan: op een verjaardag in 1978 kwam onze afkomst ter sprake en kort daarna heb ik voorzichtig de eerste stappen gezet op het gebied van het familieonderzoek. En vanaf het begin doe ik dat samen met mijn broer. Beiden werden we gegrepen door het genealogie-virus en sindsdien zijn we redelijk actief op dit terrein. Sinds het begin van de negentiger jaren gebruiken we de computer daarbij (tekstverwerking en wat genealogische software) en in 1996 begon ik op het internet eens rond te kijken.Een toenemend aantal bezoekers van deze pagina's, samenhangend met de uitbreiding van de internetactiviteiten -in samenwerking met Hein Vera- met de site FAQ Genealogie Benelux, bracht mij ertoe om een aantal veranderingen door te voeren. Ik heb in april 2000 een scheiding aangebracht tussen de resultaten van mijn eigen onderzoeksgegevens en de activiteiten gericht op het ondersteunen van grote groepen genealogisch geïnteresseerden. Grofweg staat de eerste groep activiteiten op het domein de-wit.net en zijn de meer ondersteunende activiteiten ondergebracht op het domein geneaknowhow.net.Nederland
's Hertogs tienduizend bundersHET CIJNSBOEK VAN DE HERTOG VOOR DE MEIJERIJ VAN 'S-HERTOGENBOSCH VAN 1340NL(Noord-Brabant)
14 Archive in einer Kirchenbuchportal ◾Recherche
◾Kirchenbuchportal.de
◾Verband kirchlicher Archive
◾Bundeskonferenz der kirchlichen Archive in Deutschland
◾Matricula - Matrikelbücher online
◾Impressum
Duitsland
250 Eelder families (o.a. van Swinderen)Deze site bevat genealogieën van families in Eelde, provincie Drenthe tot ongeveer 1850. Beginnend met ~ zijn genealogieën zonder duidelijke familienaam. Huwelijken en geboortes na 1812 zijn slechts gedeeltelijk opgenomen. Voor de gegevens van personen die elders zijn geboren of naar elders zijn vertrokken is evenmin gestreefd naar volledigheid, al is wel gebruik gemaakt van de nog steeds groeiende database van alledrenten.nl, allegroningers.nl en wiewaswie.nl. De in de tekst gebruikte huisnummers verwijzen naar de huisnummers zoals die tussen 1809 en 1852 in gebruik zijn geweest, zie ook het Boek over Eelde.
De meeste genealogieën zijn nogmaals nagekeken en geprobeerd is ontbrekende gegevens aan te vullen. Hierbij zijn vooral in Goningen nieuwe verbindingen gevonden. Dit is soms een toevalstreffer wanneer bij een huwelijk of overlijden de plaatsnaam Eelde of
Pater(s)wolde wordt vermeld.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
530 Online-Findbücher Westfalen (Landesarchiv NRW)Heute ist das Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen zuständig für die Übernahme, Bewertung, inhaltliche Erschließung und dauerhafte Sicherung des staatlichen Schriftguts der Behörden, Gerichte, Finanzämter und sonstigen Einrichtungen in den Regierungsbezirken Arnsberg und Münster (z. B. der Regierungen Arnsberg und Münster, darüber hinaus der Arbeitsämter, Bauämter, Bergämter, Forstämter, der Gerichte, Polizei und Schulämter). Gesetzliche Grundlage hierfür ist das nordrhein-westfälische Archivgesetz vom 16.03.2010.
Das Landesarchiv NRW Abteilung Westfalen verwahrt darüber hinaus wichtige Geschichtsquellen – Urkunden, Akten, Karten und Pläne –, die fast 12 Jahrhunderte westfälischer Geschichte widerspiegeln.
Es liegen ca. 2.000 Findbücher und eine Reihe von Datenbanken vor. Fast alle Findbücher sind als Buch im Lesesaal vorhanden und können dort eingesehen werden. Eine stetig wachsende Zahl von Findbüchern ist auch bereits über das System V.E.R.A. an den PCs im Lesesaal recherchierbar, und ca. 530 Findbücher sind über das Internet zugänglich.
Wenn Sie ein ganz bestimmtes Online-Findbuch suchen, aber nicht wissen, ob es schon eingestellt ist, empfehlen wir Ihnen, über unsere Online-Beständeübersicht zu navigieren. Dort sehen Sie bei jedem Bestand, ob es bereits ein Online-Findbuch gibt. In diesem Fall führt jeweils ein Link direkt von der Bestandsbeschreibung zum Findbuch. Die Findbücher sind auch über die Suchfunktion recherchierbar. Es werden laufend weitere Findbücher eingestellt.

Duitsland
A One Step Portal for Online GenealogyIn the 'old days' genealogical research was done by traveling great distances and then going through dusty archives or using microfilm readers. But the advent of the World Wide Web has changed that. Today much of the data useful to genealogists has been put on websites and can be accessed from the comfort of home.
Unfortunately, many of these websites are not easy to use. And those that are don’t always offer all the versatility that is possible. For that reason I have created alternate ways of accessing some of these websites. In addition I have developed some of my own databases and programs to facilitate doing genealogical research. These are all collected together under what I call the One-Step website.
The name 'One Step' was chosen when I developed my first search tool, which allowed for searches through the Ellis Island records.
Emigratie/Immigratie/Amerika.
Verenigde Staten
Acta Criminalia und Acta Scabinalia Münster e.o.Zelf verder zoeken naar:
-akten omtrent misdaden
of geschillen over onroerend goed.
Duitsland
Adressen von Vorfahren recherchieren - AddressbuchdatenbankProject van Genealogienetz.de en de Verein für Computergenealogie: Historical address books are an important secondary source for family researchers. In this database, data sets transcribed by volunteer collaborators are made available, through a common database programme, for free-of-charge online queries.

In the menu on the left, New search leads you to a search mask, where you can enter a name (and other information) to search the entire database. You will be taken to a list of all address books in which that name appears. In a next step you can select the hit that interests you most, and you will be shown additional information on that person.

Duitsland
Afel, Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen LandschaftDer Arbeitskreis Familienforschung der Emsländischen Landschaft e.V. wurde 1980 gegründet.
Sein Arbeitsgebiet umfasst die Grafschaft Bentheim und das Emsland sowie das niederländische Grenzgebiet.

Das Projekt "Online-Ortsfamilienbücher" (OFB) des Vereines für Computergenealogie stellt zahlreiche verkartete OFBs in einer Online-Version kostenlos zur Verfügung. Auch die Region Emsland/Bentheim ist hier vertreten.
Duitsland
Afscheid van Indië - Digitale documenten 1940-1950Een digitale bron waarin u documenten kunt raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie.
Lijsten van het Rode Kruis over de slachtoffers zijn ook vindbaar via de beeldbank van het nationaalarchief.
Indië / Nederland
Ahnenforschung im Internet - Raum RheineDiverse bronnen, links en informatie voor onderzoek in dit specifieke gebied in Duitsland.

Listen und Forschungsergebnisse des Familienkundlichen Arbeitskreises Rheine: link

Links zum Thema Ahnenforschung: link
Duitsland
Akevoth (Dutch-Jewish families and their heritage)The aim of the foundation Akevoth is to collect, research and to save relevant data in order to publish the history of the Dutch-Jewish families and their heritage. The website contains a vast amount of material and it is characterized by its accessibility for the visitor and its quick reaction to queries related to its content.
The sources of the website are the registrations of births, circumcisions, deaths, funerals and marriages (including those conducted in synagogues), and also the results of censuses and permits for market stands in Amsterdam. The collection contains Portuguese/ Spanish as well as Ashkenazi data. A large space has been allocated for the collection of family trees and historical-demographical region-descriptions.
Israël / Nederland
Akten en Tafels Burgerlijke stand Leiden 1816-1929 (zoeken in scans)Inventaris van het Stadsarchief van Leiden (SA III), (1359) 1816-1929 (1963)

Archiefvormers:
•Algemeen en Dagelijks bestuur, 1816 - 1929
•Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1816 - 1929
•Tresorier Extra-ordinaris/Fabricage (Gemeentewerken, 1816 - 1929)
•Tresorier Ordinaris, later (gemeente-)ontvanger, 1816 - 1929
NL(Zuid-Holland)
Akten van Brabantse Schepenen en Notarissen (1500-1900)Zoeken naar boeken en archieven
Welkom bij onze historische werkplaats. Je kunt hier meteen gaan Zoeken naar boeken en archieven. Het BHIC biedt je daarmee de gereedschappen om zoveel mogelijk informatie te voorschijn te halen uit de ruim 30 kilometer archieven en collecties (meer dan 1.500 verschillende) in onze depots. Behalve een algemeen zoekformulier, horen daar ook een aantal specifieke indexen bij (linkerkolom).

NL(Noord-Brabant)
Aktenbestände zur Auswanderung im Landesarchiv NRWVier Bände der „Beiträge zur westfälischen Familienforschung“ bieten eine Auswertung der umfangreichen Aktenbestände zur Auswanderung im Landesarchiv NRW Abt. Westfalen in Münster für den Regierungsbezirk Münster (1803–1900) sowie den Regierungsbezirk Minden (1814–1900). In den vier Bänden werden alle genealogisch relevanten Angaben zusammengefasst.

Für den Regierungsbezirk Arnsberg sind im Landesarchiv vergleichbare Akten nicht in diesem Umfang erhalten.

Bislang sind nur in Einzelbeispielen die Akten der kommunalen Behörden zur Auswertung herangezogen worden. Hier bietet sich ein noch offenes Betätigungsfeld.
Duitsland
Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland uit ± 1928In het Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland vindt men de "Naamlijst van Hoofden van Gezinnen en personen die een zelfstandige positie bekleeden in de Provincie Friesland, in Alphabetische volgorde gerangschikt naar de plaats hunner inwoning". NL(Friesland)
Alle Amsterdamse Akten (het archief van de Amsterdamse notarissen)Per 30-09-2017: 3.702.157 pagina's gescand van 122.931 Documenten

In de donkere depots van het Stadsarchief Amsterdam ligt het kilometerslange archief van de Amsterdamse Notarissen 1578-1915. Diep verstopt in de tienduizenden dikke boeken en bundels bevinden zich vele miljoenen akten met daarin grotendeels onbekende details over Amsterdammers en hun internationale netwerken.
De akten bevatten gegevens over bekende en onbekende Amsterdammers en passanten, (internationale) handel, scheepvaart, slavernij, persoonlijk bezit en erfenissen, maar ook ooggetuigenverslagen van ontberingen op zee, ordinaire burenruzies of knokpartijen in herbergen en illegale speelhuizen. Om deze schatten op te kunnen diepen is nog veel werk te verzetten.
Het grote belang van het archief is nooit onderschat. De enorme omvang van het archief – alleen het digitaliseren kost immers al miljoenen – heeft echter meer dan eens doen terugdeinzen. Dankzij startsubsidies, het efficiënt inrichten van de scanprocessen en onze ruime ervaring met crowdsourcing zijn we begonnen aan de monsterklus om Alle Amsterdamse Akten in kaart te brengen.
NL(Noord-Holland)
Alle Friezen + DTBWelkom op Allefriezen.nl
AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Streekarchivariaat Noord-Oost Friesland, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin 60-er jaren 20e eeuw.

AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) digitaal beschikbaar. De gegevens uit de burgerlijke stand worden de komende jaren aangevuld met gegevens uit overige bronnen, zoals het bevolkingsregister. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van vóór 1811 beschikbaar gesteld.
NL(Friesland)
Alle GroningersVanaf 20 december zijn de Groninger Archieven gestart met de genealogische website www.allegroningers.nl.
Op dit moment zijn de volgende gegevens te zien:
Gemeente Leek
Burgerlijke stand
Huwelijksakten: periode 1811–1922
Overlijdensakten: periode 1836–1952
Van de overlijdensaktes is een beperkt aantal paginas uit de registers te zien van de periode 1863–1868 en van 1943–1951.
Kerkelijke gemeente Groningen
Van de DTB (doop-, trouw- en begraafboeken van voor 1811) zijn gegevens en pagina's vindbaar uit de periode 1594-1811.
Vanaf januari 2008 wordt de website verder aangevuld met alle nog ontbrekende gemeentes in Groningen.
NL(Groningen)
Alle kolonisten (Paupers) zoeken.Aan het begin van de negentiende eeuw heerste er in geheel West-Europa grote armoede. Ook in Nederland was er onvoldoende werkgelegenheid voor de groeiende bevol­king. Vooral in de grote steden waren er steeds meer bedelaars, te vondeling gelegde kin­deren en wezen. Arme mensen die niet in staat waren om voor zichzelf te zorgen werden vaak paupers genoemd.

Officier Johannes van den Bosch kwam met een plan voor een structurele oplossing voor de verpaupering. In 1818 kreeg hij toestemming van de Staat voor het oprichten van de Maatschappij van Weldadigheid. De Maatschappij was een particuliere instelling die onder andere gefinancierd werd door contributie van leden uit het hele land. De doelstelling was het stichten van landbouwkolonies waarin paupers gehuisvest werden. Deze paupers konden door het ontginnen van grond een bestaan voor zichzelf opbouwen en zichzelf zo uit de armoede helpen. Hun kinderen moesten worden onderwezen, zodat ook zij succesvol zouden worden in de samenleving. Hoewel het doel was om de gezinnen die geselecteerd waren voor de koloniën aan het werk te zetten, stuurden de subcommissies in de grote steden ook vele personen op die niet in staat waren om te werken. Dit leverde de Maatschappij grote problemen op.
 
DE VRIJE KOLONIËN – FREDERIKSOORD, WILLEMSOORD EN WILHELMINAOORD
Op 25 augustus 1818 legde Van den Bosch de eerste steen van de eerste kolonisten­wo­ning in de nieuwe kolonie Frederiksoord. In 1820 volgden Willemsoord en Wilhelminaoord. De koloniën waren verdeeld in wijken van 20 à 30 zogenaamde huisgezinnen, waarover wijk­meesters werden aangesteld. Een kolonist die met zijn gezin in de vrije koloniën aankwam, kreeg een woning met een stuk land, huisraad en gereedschappen. De gezinnen werden vaak aangevuld met weeskinderen of ouderen die, omdat ze bij een gezin in huis woonden, ingedeelden of bestedelingen werden genoemd.

Vrije kolonisten konden hun hele leven lang het land van hun hoeve bewerken tegen betaling van een derde van hun oogst aan de Maatschappij. Kleding en huisraad moesten geleidelijk worden afbetaald. Elke kolonist had zijn eigen rekening en een boekje, waarin zijn schuld aan de Maatschappij stond opgetekend.
 
DE ONVRIJE KOLONIËN – OMMERSCHANS EN VEENHUIZEN
Al snel na de oprichting van de vrije koloniën vond de Maatschappij het nodig om nieuwe koloniën te stichten. Deze waren bestemd voor het opnemen van personen van 'minder zedelijk en goed gedrag': bedelaars en landlopers. Voor de aanleg van een gesticht waar deze mensen konden wonen en werken, had Van den Bosch een verlaten fort bij Ommen, de Ommerschans, op het oog. Op 7 oktober 1822 werd met de regering een contract af­gesloten voor de plaatsing van 1000 bedelaars. De Ommerschans was ingericht als straf­kolonie en verbeteringsgesticht. Hier werden zowel als misdadigers van buiten de kolonie naartoe gezonden, als kolonisten die zich in de vrije koloniën hadden misdragen.
NL(Drenthe)
Alle Twentenaren (vóór 1812)Aangemaakt door H.C. Zorn met hulp van velen in de jaren 1986-nu. Het bestand omvat gegevens van 103598 personen, bijna allen geboren in of om Twente, vóór 1812. De gegevens zijn voor circa 90% verkregen uit primaire bronnen. Daarnaast is gebruik gemaakt van gepubliceerde genealogieën en vooroudertabellen (kwartierstaten) van o.a. de leden van de afdeling Twente van de N.G.V. (de bronnen zijn vermeld). Het bestand is te beschouwen als een, nog lang niet volledige, reconstructie van de bevolking van Twente vóór 1812. Gelegde relaties berusten vaak op vermoedens, genealogen dienen daarom alle gegevens aan de bronnen te verifiëren! Bovendien is het mogelijk dat in de bronnen nog aanvullende informatie te vinden is.

NL(Overijssel)
Alle Zoetermeerders (en Zegwaarders)De doelstelling van de GWZ is het bedrijven en ondersteunen van gedegen genealogisch en heraldisch onderzoek. Bij het genealogisch onderzoek ligt de nadruk op de Zoetermeerse en Zegwaartse families. Alle verzamelde genealogische gegevens van deze families worden vastgelegd in een genealogische database die inmiddels 215.000 personen bevat. Voor leden en niet-leden is het een unieke bron van informatie voor het vinden van een antwoord op hun vragen.
Ook heeft de GWZ een collectie opgebouwd van familie-advertenties van Zoetermeerders. Voor leden staat bovendien een uitgebreide genealogische bibliotheek voor raadpleging tot hun beschikking.
NL(Zuid-Holland)
Allen County Genealogical Society of IndianaWelcome to the Allen County Genealogical Society of Indiana, Inc., website. Our website is full of information and is constantly being updated with new features, records, charts, maps, and links. You can also find us on Facebook and Twitter. Be sure to check out our blog and the Allen County GenWeb.
ACGSI programs are held the second Wednesday of each month, September through June. Refreshments are served at 6:30 p.m. followed by our speaker of the evening at 7:00 p.m. Programs are held at the main Allen County Public Library. Our programs are free, educational, and related to the subject of genealogy.
Verenigde Staten
Almelo Gezinsreconstructies 1600-1850De website bevat alleen personen geboren voor 1850, maar in een aantal gevallen heb ik wel latere informatie. Voor ten Bruggencate, zie de ten Bruggencate database.
Dit Almelo-project groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van mijn familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
Amelander HistorieOp deze website vindt u veel historische artikelen, oude foto’s, genealogische gegevens en boeken over Ameland. Het doel van Amelander historie is het rijke Amelander verleden voor een breed publiek toegankelijk te maken. Regelmatig wordt de site van nieuwe inhoud voorzien.
De website van Amelander historie is op 16 oktober 2012 opgericht. Sinds die tijd is de website uitgegroeid tot een ontmoetingsplek voor onderzoekers en geïnteresseerden in de Amelander geschiedenis. U vindt in diverse rubrieken historische artikelen over uiteenlopende onderwerpen. Deze artikelen zijn door Ameland-kenners geschreven.
Voor uw genealogisch onderzoek verwijzen wij u naar de rubriek ‘genealogie’ waar u veel gegevens zoals stambomen, foto’s van grafstenen, monsterrollen, adreslijsten, inventarisaties enz. vindt. Daarnaast kunt u aan ons genealogisch netwerk deelnemen waardoor u met andere stamboomonderzoekers in contact komt met wie u gegevens kunt uitwisselen. Wij leveren graag een bijdrage aan uw onderzoek met het geven van tips en informatie. In de rubriek ‘vragen’ vindt u meer informatie over de mogelijkheden. Uiteindelijk hopen wij zo genealogisch en historisch onderzoek naar Ameland te bevorderen.
NL(Friesland)
Amsterdam: Vonnissen ter zaken van Averij Grosse 1700-1810Overzicht van Amsterdamse notariële akten vermeld in de vonnissen van averij‐grosse uit de periode 1700-1810 (47 pagina's)
Het overzicht bevat een lijst met in totaal 5449 akten van 136 Amsterdamse notarissen, bij wie scheepsverklaringen en bevrachtingscontracten werden vastgelegd die als basis dienden voor een procedure van averij-grosse. Aan de hand van de naam van de notaris en de datering kan in het Notarieel Archief het inventarisnummer worden opgezocht met daarin de betreffende akte. De scheepsverklaringen geven vaak veel details over de reis, lading van de schepen en gebeurtenissen aan boord.
Nederland
Ancestor Letters (USA, Canada and Else)'Past Voices' gives our ancestors a voice - and these voices from the past come alive in their letters. Letter writing has long been an important mode of interpersonal and official communication. As long ago as 3500 BC, Sumerians sent 'letters' written on cuneiform tablets in clay 'envelopes'. Letter writing flourished in the seventeenth century in Europe and it was an extremely important form of communication. As public postal services were established letter-writing increased even more dramatically.
Many letters on Past Voices are from soldiers far from home. Nothing tells the true reality of war more than the simple writings of the common soldier. These poignant letters from lonely men to their mothers, wives or sweethearts will touch your heart. Some letters will leave you bewildered by their unemotional telling of horrors almost beyond our comprehension.
Canada / Verenigde Staten
Ancestry_com (zoeken op naam in de VS)Een zoeksite in vele bronnen in de United States.Verenigde Staten
Anglo-Scottish Family History Society (with database based on a marriage)The Anglo-Scottish FHS was formed in 1982 by members of the M&L FHS to assist in tracing their links back to Scottish origins. We have members in the USA, Canada, Australia and New Zealand. We are full members of the Scottish Association of Family History Societies and send a representative to their meetings in Edinburgh.We were one of the founder members of SAFHS.

The Society have built a database based on a marriage because recording details of the couple and their parents, gives, in most cases, four family names, the place where the Scot was born, the place where they were married and the dates of the events. The database is called The Scottish Marriage Index and can be accessed here, on this site. The majority of the marriages listed here took place outside Scotland. However, as some contributors sent in every marriage involving a Scots-born person in their family tree, then many of the marriages, celebrated abroad, are linked to their roots back in Scotland.
Verenigd Koninkrijk
Arbeitskreis donauschwäbischer Familienforscher e.V. (AKdFF)Unsere Forschungsgebiete sind die ehemaligen donauschwäbischen Siedlungsgebiete in Ungarn, im früheren Jugoslawien und Rumänien, mit Ausnahme von Siebenbürgen. Ziel unserer Arbeiten ist, möglichst viel über unsere Vorfahren und deren Herkunft zu erfahren. Wir gehören zur Erlebnisgeneration, viele kennen noch die Sprache und die Dörfer der früheren Heimat. Wir schaffen die Grundlagen, auf denen unsere Nachfahren, die sich für ihre Herkunft interessieren, aufbauen können. Deshalb sollte jeder versuchen, Geburts-, Heirats- und Sterbedaten seiner Eltern, Großeltern und Urgroßeltern herauszufinden. Diese Daten sollten mindestens bis zum Jahr 1895 zurückreichen. Von diesem Zeitpunkt können wir die Daten bis zu den ersten Einträgen in den Kirchenbüchern Ihrer Heimatgemeinde zurückverfolgen, anhand uns vorliegender oder noch käuflich zu erwerbender mikroverfilmter Kirchenmatrikel. Bis jetzt besitzen wir ca. 2000 Rollen dieser Kirchenmatrikel, hauptsächlich aus Ungarn. Duitsland
ArbeitsKreis VolksZahl-Register - DatenbankDer Arbeitskreis Volkszahl-Register (kurz: AKVZ) ist ein freier, loser, privater Zusammenschluß von historisch Interessierten. Unser Wirkungsfeld liegt schwerpunktmäßig in dem Bereich der personen- und familiengeschichtlichen Feldforschung für den Zeitraum von 1769 bis 1864. Der AKVZ konzentriert sich auf die deutschsprachigen Nord-und Ostseeregion; hier insbesondere die ehemaligen Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, das Fürstentum Lübeck und das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin.

Wir verwirklichen unsere Ziele in enger Kooperation mit den jeweiligen Staats- bzw. Landesarchiven, universitären Instituten, dem Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der Family History Library, sowie regionalen Archiven und Vereinen.
Duitsland
ArbeitsKreis-VolksZahl Register 1769-1864Der Arbeitskreis Volkszahl-Register (kurz: AKVZ) ist ein freier, loser, privater Zusammenschluß von historisch Interessierten. Unser Wirkungsfeld liegt schwerpunktmäßig in dem Bereich der personen- und familiengeschichtlichen Feldforschung für den Zeitraum von 1769 bis 1864.

Der AKVZ konzentriert sich auf die deutschsprachigen Nord- und Ostseeregion; hier insbesondere die ehemaligen Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, das Fürstentum Lübeck und das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin.

Wir verwirklichen unsere Ziele in enger Kooperation mit den jeweiligen Staats- bzw. Landesarchiven, universitären Instituten, dem Arbeitskreis für Wirtschafts- und Sozialgeschichte, der Family History Library, sowie regionalen Archiven und Vereinen.

Der AKVZ ist bestrebt der Öffentlichkeit neben der Personendatenbank (Aktueller Stand: 809.668 Datensätze aus 1.613 Volkszahl-Registern) auch Hintergrundinformationen verfügbar zu machen.
Duitsland
Archief van de Notarissen ter Standplaats AmsterdamBijna drieëneenhalve kilometer planklengte, meer dan 28.000 inventarisnummers. Dat zijn de imposante archieven van de notarissen die tussen 1578 en 1915 in Amsterdam werkzaam zijn geweest. Ze zijn enigszins toegankelijk gemaakt met twee miljoen handgeschreven en getypte kaartjes. Als 'de archieven van de grote getallen' hebben zij bijzonder veel te bieden. Ze worden dan ook veelvuldig geraadpleegd. Wie zich bezig-houdt met aspecten van de materiële cultuur, de slavenhandel, goud- en zilversmeden, erfeniskwesties, bevrachtingscontracten of met het voorkomen van bijzettafeltjes in Amsterdamse huishoudens, kan nauwelijks buiten deze archieven.
De notariële archieven zijn weliswaar zeer omvangrijk maar niet volledig bewaard. Door onder meer een brand in 1762, het niet inleveren van protocollen of het niet doorgeven aan een opvolger zijn akten verloren gegaan. Het oudst bewaarde protocol begint in 1578. Afschriften van notariële akten uit de daaraan voorafgaande periode zijn elders te vinden, in het bijzonder in de archieven van kerkelijke en stedelijke instellingen, zoals de Weeskamer, en in sommige familiearchieven. Alle zestiende-eeuwse en de meeste zeventiende-eeuwse protocollen, ook de niet beschadigde delen, zijn op microfilm gezet. Alle notariële akten in het Gemeentearchief Amsterdam zijn openbaar, uitgezonderd testamenten die 94 jaar oud of jonger zijn. Deze kunnen slechts worden ingezien als kan worden aangetoond dat de testateur is overleden. Vrijwel alles is dus openbaar.
Nederland
Archiefbank Amsterdam (Indexen, gegevens en scans bestellen)Via onderstaand overzicht kunt u onze Indexen raadplegen. Wilt u meer weten, lees dan 'hoe werken de indexen'?

Indexen overzicht:
-Archiefkaarten 1939-1994 Zoek Voorbeeld Handleiding
-enz. enz.
NL(Noord-Holland)
Archiefbank Brugge (B)Welkom in de virtuele leeszaal van het Stadsarchief van Brugge.
Hier kan je online bijna 200.000 akten van de burgerlijke stand van de stad Brugge, ouder dan honderd jaar, doorzoeken en bekijken. Je hoeft je dus niet langer te verplaatsen naar onze leeszaal. Voortaan kan je van thuis uit volledig kosteloos akten opzoeken, consulteren, afdrukken of in je eigen dossier bijhouden. Om dit alles te kunnen doen, moet je je wel registreren. Geen paniek: dit duurt slechts enkele seconden en is volledig gratis.
Bij de lancering van deze website zijn volgende akten van de burgerlijke stand beschikbaar:
- Geboorten Brugge, 1796-1910 (158.035 akten)
- Huwelijken Brugge, 1796-1910 (35.360 akten)
De overlijdensakten van Brugge, 1796-1910 zullen vanaf de zomer 2013 beschikbaar zijn. Daarna volgen de akten van de Brugse deelgemeenten.
België
Archiefdienst voor de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp en RijswijkDe nadere toegangen op de bestanden van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB), Burgerlijke Stand (BS) en Bevolkingsregisters (BR) zijn per gemeente te doorzoeken op de collectiesite. Die 'gemeenten' zijn: Abtsregt, Ackersdijk en Vrouwenregt, Biesland, Delft, Groeneveld, Hof van Delft, Hoog en Woud Harnasch, Rijswijk, 't Woudt en Vrijenban.
De datasets die ten grondslag liggen aan deze nadere toegangen zijn op deze site als open-data beschikbaar gesteld. De link 'csv' in de kolom 'bestand' brengt u naar de pagina .
Records kunnen worden opgeroepen via de collectiesite door gebruik te maken van de waarde van het veld UUID in het record.

Daarnaast vindt u onder Diverse bronnen:
-OAT Kadaster 1832
-Militieregisters 1809-1922
-Verponding 1632 Delft
NL(Zuid-Holland)
Archiefman: nadere toegangen (op o.a. Kadaster- en DTB-gegegevens)LET OP: De archieven waarnaar wordt verwezen worden bijna alle beheerd door het Streekarchief Midden-Holland te Gouda. Het betreft AMMERSTOL, BOSKOOP, GOUDA, KRIMPEN A/D IJSSEL, LEKKERKERK, NIEUWERKERK A/D IJSSEL, SCHOONHOVEN, VLIST, WADDINXVEEN, ZEVENHUIZEN.
o.m. Kadaster Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen: de weergave in tabelvorm van de z.g. oorspronkelijke aanwijzende tafel (OAT) = de start van het kadaster van Ammerstol, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk, Schoonhoven, Vlist en Waddinxveen (Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen en Broek c.a.) uit 1832, compleet met alle gegevens inzake soort eigendom, oppervlakte en belastingheffing.
NL(Zuid-Holland)
Archieven Bisdom Roermond (met 3 Inventarissen)De archieven van het bisdom gaan terug tot het jaar 1559, het jaar waarin het zogenaamde eerste Bisdom Roermond tot stand kwam. De archiefbescheiden betreffende de periode 1559 – 1801 en 1840 – 1940, bevinden zich bij het Rijksarchief in Limburg te Maastricht en zijn openbaar voor derden. In samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum Limburg zijn de archieven van het eerste bisdom Roermond (1559 - 1801) geïnventariseerd. Het betreft het archief van het kappittel van dat eerste bisdom, het archief van de kerkelijke rechtbank (officialaat) en het archief van de bisschoppen uit die periode.
Drie Inventarissen zijn via de website te downloaden.

De archieven vanaf 1940 bevinden zich nog bij het bisdom zelf en zijn niet openbaar. Het beheer hiervan geschiedt door de archivaris, die hierbij wordt ondersteund door enkele medewerkers en vrijwilligers.

Het Bisschoppelijk Archief adviseert tevens parochies en andere kerkelijke instellingen op het gebied van archiefbeheer.
Archiefdocumenten die voor permanente bewaring in aanmerking komen en niet langer nodig zijn voor de dagelijkse administratie, dienen in bewaring te worden gegeven aan een regionale archiefdienst in de nabije omgeving. Op deze wijze is inmiddels 75% van de archieven van parochies (opgericht vóór 1940) veiliggesteld en 28% van de archieven van de naoorlogse parochies.
De regionale archiefdiensten die zich in Limburg ontfermen over de parochiearchieven zijn gevestigd in:
Heerlen, Kerkrade, Maastricht, Peel en Maas, Roermond, Sittard-Geleen, Venlo, Venray, Weert.

Download de flyer met meer informatie over het beheer van de parochiearchieven via de link
NL(Limburg / Noord-Brabant)
Archieven Portaal EuropaHet APEnet project is nu voorbij, maar het werk gaat door in het APEx project.
Kort na de afsluiting van het APEnet project, werd een vervolgproject gestart, het APEx project (Archives Portal Europe Network of Excellence), opnieuw gefinancierd door de Europese Commissie, maar deze keer in het kader van het ICT-PSP-programma.
Het APEx project startte op 1 maart 2012 en zal eindigen per 1 maart 2015 en heeft als belangrijkste doel de doorontwikkeling van de Archieven Portaal Europa infrastructuur, maar ook de uitbreiding van het netwerk door meer Europese landen op te nemen en hen in staat te stellen hun regionale en lokale archiefinstellingen zo gemakkelijk en comfortabel mogelijk hun content aan het Archieven Portaal Europa bij te dragen. Dit zal tegelijkertijd de rol van de portaal als aggregator voor Europeana namens de Europese archieven community versterken. Het APEx project heeft een eigen website en die is hier bereikbaar: link.
Op 17 januari 2013 bereikte het APEx project al een belangrijke mijlpaal: de lancering van een compleet nieuwe versie van het Archieven Portaal Europa op nieuwe servers en met een nieuw web-adres: link. Op het moment van de lancering van die nieuwe versie 1.1 van het Archieven Portaal Europa, bevatte het al meer dan 20 miljoen archiefbeschrijvingen van 85 Europese archiefinstellingen, gekoppeld aan meer dan 45 miljoen digitale objecten (scans).
Frankrijk
Archiv der Evangelischen Kirche im RheinlandBei seinen historischen Arbeiten war der spätere Archivar der Rheinischen Provinzialsynode Max Goebel auf Aktenbestände von überregionaler Bedeutung gestoßen. Nach einer Erhebung über solche Bestände beschloss 1853 die 8. Rheinische Provinzialsynode die Gründung eines Provinzialkirchenarchivs. Es stellt das älteste deutsche Archiv einer evangelischen Landskirche dar.

Das Archiv befand sich bis 1928 in Koblenz am Sitz des Konsistoriums und wurde dann nach Bonn verlegt. Dort war es ab 1936 in einem eigenen Gebäude am Hofgarten untergebracht. Nach schweren Kriegsverlusten sowohl in den Akten- als auch in den Bibliotheksbeständen erfolgte 1951 die Verlegung nach Düsseldorf in das Dienstgebäude des Landeskirchenamts. Gleichzeitig wurde mit Pfarrer Walter Schmidt der erste hauptamtliche Archivar eingestellt. Die 1953 als Filialarchiv gegründete Evangelische Archivstelle Koblenz bezog 1996 eigene Räume im Kloster Sankt Martin in Boppard und ist zuständig für die Archivpflege im südlichen Teil der Landeskirche.

Das Landeskirchliche Archiv verfügt an seinen beiden Standorten über ca. 500 Bestände mit einem Gesamtumfang von ca. 7.000 laufenden Metern. Es überwiegen die Unterlagen aus der provinzialkirchlichen und landeskirchlichen Verwaltung seit 1815. Aber auch die Archive zahlreicher evangelischer Kirchengemeinden, Kirchenkreise und Kirchenvereine werden als Deposita verwahrt. Das Schriftgut reicht bis in die vorreformatorische Zeit zurück. Nachlässe von Pfarrern, Hochschullehrern und einzelnen Präsides erweitern das Dokumentationsprofil. Recherchen speziell zur rheinischen Kirchengeschichte erleichtert die 51.000 Bände umfassende Archivbibliothek. Der Familienforscher wird im Bopparder Filialarchiv fündig, wo ca. 6.000 Kirchenbücher aus dem gesamten Gebiet der Landeskirche zentralisiert sind.
Duitsland
Archive in Nordrhein-WestfalenDie Nutzung der aufbewahrten Archivalien lässt sich heute mit Hilfe des Internetangebots des Landesarchivs gut von zuhause aus vorbereiten. Die Beständeübersichten mit Informationen zu den (teils bereits online vorhandenen) Findmitteln geben eine Orientierung, welche Quellen zu einem bestimmten Thema zu erwarten sind. Allgemeine Hinweise zur Erreichbarkeit und zu den Öffnungszeiten erleichtern die Benutzung vor Ort.

Handreichungen:
*Einen Überblick über die Zuständigkeiten, Bestände und Nutzungsmöglichkeiten der Regionalabteilungen des Landesarchivs enthält die Veröffentlichung:
*Ausführliche Informationen zu den Beständen enthalten die Beständeübersichten des Landesarchivs. In der Rubrik Bestände stehen diese Informationen auch online zur Verfügung:
*Für einzelne Quellen- und Nutzergruppen hat das Landesarchiv Handreichungen entwickelt, die als Publikation bei der zuständigen Abteilung des Landesarchivs bestellt und (teilweise auch) als PDF-Datei heruntergeladen werden können:

Sie können die Findbücher dieses Archivs nach unterschiedlichen Kriterien sortieren lassen: nach den obersten Gliederungsstufen der Beständeübersicht (Tektonik), nach Bearbeitungsdatum (die neuesten Findbücher erscheinen zuerst) oder alphabetisch nach dem Titel.
Duitsland
Archives Departementales de Saone-et-LoireRazend druk is het vanaf 21 januari op een nieuwe site van het departement Saône-et-Loire in de Bourgogne. Zo'n 2,5 miljoen stukken uit het archief vanaf de Franse Revolutie zijn hier terug te vinden. Niet alleen het bevolkingsregister maar vooral het oude kadaster (napoléonien) is interessant. Van elke gemeente kun je originele kaarten vinden.Frankrijk
Archives en Ligne Paris - Archives état civil 1860-1902À partir de 1860, l'état civil parisien est complet. La recherche se fait de façon classique dans les tables décennales et les registres d'actes, à l'intérieur de chacun des 20 arrondissements.
Pour le 12e arrondissement : les actes de naissance ont été également détruits pour la période du 1er janvier 1870 au 25 mai 1871 et sont à chercher dans les actes reconstitués.
Frankrijk
Archivinformationssystem NiedersachsenArcinsys Niedersachsen – das Archivinformationssystem des Niedersächsischen Landesarchivs und weiterer niedersächsischer Archive. Entwickelt in Kooperation mit Hessen. Das gemeinsame System für Nutzerinnen und Nutzer, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deckt das Angebots- und Aufgabenspektrum der Archive ab. Die Funktionen sind über das Internet jederzeit und überall nutzbar:

Ohne Anmeldung
Aktentitel, Urkundenregesten, Informationen über Archivalien finden. Digitalisate ansehen. Kontaktdaten und Bestände der Archive recherchieren. Verbesserungen übermitteln.

Für angemeldete Nutzer
Archivalien auf persönlichen Merkzettel übernehmen. Nutzungsanträge bei Archiven stellen. Archivalien zur Nutzung bestellen. Bestellte und genutzte Archivalien auflisten.
Duitsland
Arkivverket Digitalarkivet (Digital Archives Norway)The Digital Archives is a public service from the National Archives of Norway. Here you can search in transcribed source material for free f.e. Digitised parish registers.Noorwegen
Arthurian Fiction in Medieval Europe: Narratives and ManuscriptsThis research tool provides information on medieval Arthurian narratives and the manuscripts in which they are transmitted throughout Europe. The database consists of linked records on over two hundred texts, more than thousand manuscripts and two hundred persons. Texts which belong to the pseudo-historical tradition of Geoffrey of Monmouth and printed books are not included.

The database is work in progress: a considerable number of records have yet to be completed, while fresh discoveries of narratives and manuscripts invite new entries. The compilers of the database hope that this tool will contribute to further research into Arthurian fiction as a pan-European phenomenon.
Nederland
Auswandererbriefe aus Nord-Amerika (DE-VS)Forschungsbibliothek Gotha, Handschriftenabteilung
- Nordamerika-Briefsammlung -

Wir suchen Auswandererbriefe!
Auswandererbriefe sind eine unersetzliche Quelle für die Kultur- und Alltagsgeschichte der Auswanderung. Die Freie Universität Berlin in Zusammenarbeit mit der Forschungsbibliothek Gotha sucht Briefe, die von deutschen Auswanderern aus Nordamerika geschrieben wurden. Die bisher größte deutsche Sammlung (7.000 Briefe) in der Forschungsbibliothek Gotha soll ergänzt und komplettiert werden.

Der Bestand an Briefen in Privatbesitz schrumpft rapide. Es ist also Eile geboten, um dieses wichtige Kulturgut zu retten.
Vielleicht waren auch Angehörige Ihrer Familie unter den 6 Millionen deutschen Auswanderern nach Nordamerika!
Falls Sie Auswandererbriefe besitzen oder uns Hinweise auf Auswandererbriefe geben können, hier ist unsere Kontaktadresse: mailto:lehmkuhl@uni-trier.de
Duitsland / Verenigde Staten
Auswanderung aus dem alten Amt Damme (Oldbg.), insbesondere nach Nordamerika, in den Jahren 1830 - 1Durch den Reichsdeputationshauptschluß kam 1803 das Niederstift Münster, soweit es die Ämter Vechta und Cloppenburg mit Friesoythe umfaßte, an Oldenburg. Die Einführung der oldenburgischen Verwaltung setzte sich erst nach der napoleonischen Zeit durch, und zwar zum 1. Oktober 1814.
Mehrere Kirchspiele - die Kirchspiele Südoldenburgs deckten sich bis um 1900 meist mit den politischen Gemeinden, weshalb im folgenden diese Bezeichnung angewandt werden soll, auch für die Zeit, wo noch das Kirchspiel damit gemeint war - bildeten ein Amt, mehrere Ämter einen Kreis. Der Kreis Vechta zerfiel nach 1814 in die Ämter Vechta und Steinfeld. Die Gemeinden Vechta, Oythe, Lutten, Goldenstedt, Twistringen, Visbek, Langförden und Bakum mit Vestrup machten das Amt Vechta aus und Lohne, Dinklage, Steinfeld, Damme und Neuenkirchen das Amt Steinfeld.
1817 kam es zwischen Hannover und Oldenburg zu Grenzregulierungen, die vor allem Twistringen, Goldenstedt, Damme und Neuenkirchen betrafen. Damme und Neuenkirchen bildeten fortan das eigene Amt Damme. Von der räumlich großen Gemeinde Damme trennte man 1827 Holdorf als eigenen Verwaltungsbezirk ab.
Durch Gesetz vom 1. Mai 1870 wurde Lohne dem Amte Vechta zugelegt, und der gesetzliche Entscheid vom 17. April 1871 vereinigte das Amt Steinfeld - seit 1858 war Dinklage Amtssitz - mit Damme. Zum 1.Oktober 1879 hörte auch dieses als selbständiger Verwaltungsbezirk auf; fortan gab es nur noch das Amt Vechta.
Duitsland / Nederland
Auswanderung Lippe-USADie Mitglieder des Naturwissenschaftlichen und Historischen Vereins für das Land Lippe e.V. (NHV) sehen ihre Aufgaben im Verein darin, die Naturwissenschaften, die Ur- und Frühgeschichte, die Geschichte und Landeskunde sowie die Volkskunde und Kunstgeschichte der lippischen Heimat zu pflegen.
Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Vortragsveranstaltungen zur Diskussion gestellt oder im wissenschaftlichen Jahrbuch 'Lippische Mitteilungen aus Geschichte und Landeskunde', in der Reihe der 'Sonderveröffentlichungen' sowie in den gemeinsam mit dem Lippischen Heimatbund herausgegebenen 'Lippischen Geschichtsquellen' publiziert.
Duitsland / Verenigde Staten
Bazy danych w archiwach państwowych (Datenbänke in den Staatsarchiven) (English too)3 Languages ??
DE: Serwis Szukaj w Archiwach jest projektem Narodowego Archiwum Cyfrowego, którego początki sięgają października 2009 r., kiedy ukazała się pierwsza wersja serwisu. Jego podstawowym celem jest udostępnienie w Internecie opisów materiałów archiwalnych z archiwów państwowych i innych instytucji kultury, zgromadzonych w Zintegrowanym Systemie Informacji Archiwalnej ZoSIA. Dodatkowo wybrane opisy archiwaliów prezentowane są równolegle ze skanami, których liczba systematycznie rośnie. Założeniem serwisu jest pełna dostępność i otwartość – żeby z niego skorzystać wystarczy posiadać dostęp do komputera, przeglądarki internetowej oraz Internetu. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne oraz nie wymaga logowania.
Duitsland / Polen
BBC - Family History GatewayYour Family History Gateway
Take an exciting and rewarding journey into your own past with 'Bloodlines', an easy-to-use tool for delving into four fascinating areas of your family history.
Verenigd Koninkrijk
Begraafplaats en joodse geschiedenis KampenWelkom op de website van de historische vereniging voor de ijsseldelta “Jan van Arkel”. Een bloeiende vereniging met ruim 400 leden die zich bezig houdt met allerlei aspecten van de geschiedenis van de gemeente Kampen; archeologie, genealogie, taal, beeldmateriaal, etc.
De werkgroep Israëlitische Begraafplaats Kampen heeft zich als doel gesteld inzicht te krijgen in het leven van de personen waarvan een grafsteen aanwezig is op deze begraafplaats. Om dit doel te bereiken wordt onderzoek gedaan in zoveel mogelijk voorhanden zijnde bronnen, zoals burgerlijke stand, bevolkingsregisters, notariële akten, kranten, etc.
Vanuit de verzamelde gegevens hebben we als vervolgdoel gesteld verder inzicht in het leven van joodse families in Kampen. In eerste instantie richten we ons op de familierelaties, maar in een verder stadium wordt ook onderzoek gedaan naar waar deze joodse families woonden en werkten. Als uitgangspunt zijn de grafstenen op de Israëlitische begraafplaats te Kampen genomen.
NL(Overijssel)
Begrippenlijst Nederlands-IndiëBegrippenlijst Nederlands-Indië
Met ruim 1150 beschreven begrippen inclusief ruime aandacht voor de VOC
Indië
Belangrijke homepages voor Genealogisch onderzoekHeeft U een pagina gevonden die hier ook een plaatsje verdient, of wilt U uw eigen homepage hier vermeld zien, laat het mij dan weten door hiervoor het eenvoudige formuliertje in te vullen, wat toevoeging voor mij een stuk vereenvoudigd. Aanpassingen aan bestaande verwijzingen/links kunt u het beste per E-mail doen onder vermelding van 'Wijzigen bestaande link'.Europa
Belgique, Liège, registres d’état civil, 1621-1910Les registres d’état civil des naissances, marriages, et décès des Archives générales du Royaume. Cette collection comprends les proclamations de mariage, les suppléments de mariage, et quelques indexes. Les images supplémentaires s’ajouteraient dès qu’ils deviennent disponible.België / Nederland
Bevolkingshistorie Hoogeveenmet o.a. een rekwest aan Drost en Gedeputeerden tot goedkeuring van
uitzetting van de ten behoeve van inkwartiering van
Krijgsvolk in 1787 gemaakte onkosten.
NL(Drenthe)
Bevrijdingsmuseum Zeeland (met Database)Bevrijdingsmuseum Zeeland neemt ons mee terug naar een bijzonder stuk Zeeuwse historie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bonden geallieerde militairen van diverse nationaliteiten in Zeeland de strijd aan met de Duitse bezetter. Aan beide zijden ging dit gepaard met veel doden en gewonden. Ook onder de Zeeuwse bevolking vielen vele slachtoffers.
Via de website kunt u een aantal databases raadplegen die door ons worden bijgehouden. René Hoebeke heeft de afgelopen jaren een groot aantal oorlogslachtoffers geinventariseerd. Daarnaast had René veel informatie over Franse gevallene en neergestorte vliegtuigen. Deze gegevens liggen aan de basis van onze database.
Op dit moment is onze database verre van volledig. U zult zien dat er nog wat gaten in de vulling zitten. Daarom hopen we dat u opmerkingen, aanvullingen en tips aan ons wilt doorgeven. We proberen om ieder persoon in de database een ''gezicht'' te geven. Dat kan via een bidprentje zijn of een oude foto, een foto van een graf of via een verhaal.
NL(Zeeland)
Bewoningsgeschiedenis van Borgercompagnie (Met database van bijna 20.000 bewoners!)Het project Bewoners Borgercompagnie beoogt een overzicht te geven van al diegenen die vanaf het ontstaan van Borgercompagnie in 1647/1648 tot circa 1920 in dit dorp gewoond hebben. Vanwege privacy redenen is gekozen voor 1920 als voorlopige einddatum. Het voornemen is om uiteindelijk ook gegevens vanuit het kadaster betreffende het eigenaarschap c.q. vruchtgebruik van „plaatsen', woningen en boerderijen in de database op te nemen.
Zoals wellicht bekend, heeft Borgercompagnie in het verleden in administratief opzicht deel uitgemaakt van een aantal verschillende gemeentes: Sappemeer, Muntendam, Veendam en Wildervank. De kwaliteit van de gegevensopname en -verwerking is destijds niet overal even hoog geweest, zeker niet waar het de Bevolkingsregisters betreft. Zo werden meer dan eens gezinnen ingeschreven zonder vermelding van de „huizing', dat wil zeggen de woning waar het desbetreffende gezin woonde.
NL(Groningen)
Bewoningsgeschiedenis van de Hasselt (een herdgang van Tilburg)Deze site gaat over de wijk (herdgang) de Hasselt in Tilburg vóór het jaar 1832. De bedoeling van deze site is om alle mensen die vóór 1832 in de Hasselt gewoond hebben, in kaart te brengen en aan te geven wáár ze gewoond hebben. Te beginnen met de huiseigenaren.
De site bevat beschrijvingen van huizen, verschillende kaarten en o.a. bijna 1800 documenten (erfdelingen, verkopingen, erfmangelingen, testamenten, enz.). Deze documenten zijn voor zover mogelijk gebruikt bij de beschrijving van de geschiedenis van de afzonderlijke huizen. Er zijn verschillende ingangen via het menu waarmee de huizen, documenten en personen gevonden kunnen worden.
NL(Noord-Brabant)
BHIC: Notaris-, schepen- en andere aktenMet "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen, schepenen en diverse andere instellingen uit het werkgebied van het BHIC (Leen- en Tolkamer, Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen), uit de periode van de vijftiende tot en met de negentiende eeuw.

Van veel van de akten zijn scans beschikbaar. Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, bekijk dan het overzicht ( link ).

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn hun gegevens door veel mensen m akkelijk te vinden.

Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl
NL(Noord-Brabant)
BHIC: Zoeken in specifieke databasesKeus te over !!
o.a. Besluiten Raad van Brabant 1586-1811 (Resolutieboeken)
In die index staan 66.368 personen; genoemd in 41.328 criminele en civiele vonnissen (met scans)
NL(Noord-Brabant)
Bibliothekeek Oost-Achterhoek - GenealogieDe website van Bibliotheek Oost-Achterhoek kent vanaf heden een bijzondere aanvulling. Iedereen die in genealogie is geïnteresseerd kan vanaf die zaterdag digitaal de collectie stamboomfragmenten van dr. Das uit Winterswijk bekijken. Een dergelijke uitbreiding van de digitale dienstverlening van Bibliotheek Oost-Achterhoek is een primeur in Nederland. Geen enkele openbare bibliotheek in Nederland kent op de website een soortgelijke optie. Rechts in het menu is een knop geplaatst om rechtstreeks naar deze collectie te gaan.NL(Gelderland)
Bibliothekssystem Universität Hamburg (Niederlassung von ....)Das Projekt begann die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg als eigenfinanziertes Pilotprojekt ihrer Digitalisierungs-aktivitäten 2005. Es wurde einerseits zum Testfall für die Administrations- und Präsentationssoftware AGORA des Satz-Rechen-Zentrums, Berlin, die die Bibliothek für alle Projekte dieser Art einsetzt. Andererseits bildete die ZHG den Auftakt zu einer Serie von Digitalisierungsprojekten mit landesgeschichtlichem bzw. landeskundlichem Inhalt: historische Karten und Ansichten, Hamburger Adressbücher, vielgenutzte Nachschlagewerke und Monographien folgten und werden künftig mit Ressourcen aus anderen Einrichtungen in ein gemeinsames Hamburgensien-Internetportal eingehen.
Die freundliche Genehmigung der 'moving wall' von drei Jahren durch den Verein für Hamburgische Geschichte war neben der Bedeutung der ZHG als des zentralen Publikationsorgans für die Historie der Hansestadt ein ausschlaggebendes Argument für die Wahl dieser Zeitschrift für das Pilotprojekt. 2008 konnte das Projekt abgeschlossen und publiziert werden.

Informationen zur digitalen Version der Zeitschrift
Die digitale Version der Zeitschrift umfasst alle Jahrgänge außer den drei zuletzt erschienenen. Wird ein neuer Band publiziert, erweitert sich das digitale Angebot um den viertletzten Jahrgang.
België / Duitsland / Nederland
Bienvenue chez GéniWal !Que vous soyez un généalogiste confirmé ou que vous soyez à la recherche de vos ancêtres depuis peu, GéniWal asbl vous offre de nombreux outils et services pour mener à bien vos investigations en Belgique francophone (Wallonie)
 Les Archives en Belgique:
Les archives de notre pays constituent une richesse précieuse et ignorée par beaucoup d'entre nous.
La répartition et l'implantation géographiques des Archives de l'Etat restent fondées sur la loi du 5 brumaire an V [26 octobre 1796]. Leur mission ? Sauvegarder la mémoire de la nation. En 1831, aucun véritable catalogue méthodique et régulier pour aucune des nombreuses collections n'avait été réalisé. Par ordre du roi Léopold, un arrêté du 17 juillet 1834 fut promulgué au bulletin officiel. Cette loi prescrivait que les inventaires des Archives du Royaume soient publiés au fur et à mesure de leur confection et au frais du trésor. Louis Prosper Gachard, homme de lettre belge né à Paris le 12 mars 1800, archiviste générale du Royaume depuis 1826, fut appelé à réaliser le classement des titres de la Chambre des comptes. Près de 32 000 articles sauvés de l'époque républicaine et de l'incendie en décembre 1820 du palais du prince d'Orange constituaient ce fond historique dont nous vous proposons un bref aperçu.
België
Biografisch Portaal van Nederland ( nu van 77.000 personen) Dit is de site van het Biografisch Portaal van Nederland. Hier vindt u wetenschappelijk verantwoorde informatie over kopstukken en andere opzienbarende figuren uit de Nederlandse geschiedenis, van het vroegste verleden tot nu. De website wordt steeds aangevuld met informatie en beeldmateriaal.Nederland
Biografisch Woordenboek van NederlandHet Biografisch Woordenboek van Nederland (BWN) is een wetenschappelijk naslagwerk. Hierin zijn korte levensbeschrijvingen opgenomen van personen die in de tweede helft van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw in Nederland of in de Nederlandse overzeese gebiedsdelen een rol van enige betekenis hebben gespeeld. Deze biografieën in miniformaat betreffen prominenten op ieder maatschappelijk terrein en zijn geschreven door een groot aantal deskundige auteurs.Nederland
Biographisch woordenboek der Nederlanden van der Aa (DBNL)Verantwoording: gebruikt exemplaar: scans Biografie Instituut Groningen
Algemene opmerkingen:Inhoud: Geslachten/Personen uit de Nederlanden; bevat een schat aan genealogisch interessante informatie! Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van 'Biographisch woordenboek der Nederlanden van A.J. van der Aa' uit 1852. Het gehele woordenboek bestaat uit 21 delen en een bijvoegsel. Voor de paginering van deze digitale versie zijn de gebruikte scans gevolgd, ook waar dit leidt tot een ongebruikelijke paginanummering. Copyright DBNL
Nederland
Bisdom Roermond: Verslagen van zogeheten ‘Kerkvisitaties’ uit de 17e en 18e eeuwVoor het beschikbaar stellen van historisch bronnenmateriaal biedt de huidige technologie nieuwe kansen. Het is vandaag de dag mogelijk een groot corpus aan teksten in originele vorm digitaal (als facsimile) uit te geven. Deze teksten komen letterlijk, via enkele muisklikken, binnen handbereik van de geïnteresseerde. Deze nieuwe wijze van uitgeven komt zowel de specialistische onderzoeker van pas, die ook het origineel, de bron- of basistekst, wil kunnen raadplegen, alsook een breder, lokaalhistorisch geïnteresseerd publiek waarvoor in dit geval ook nog de transcriptie met vertaling beschikbaar komt.

De hier uitgegeven bronnen, daterend uit de periode 1666 – 1761, zijn in wisselende mate verhalend of documentair van aard, dat laatste geldt vooral voor de rescripten. Ze zijn in het Latijn gesteld en voor het grootste deel nauwelijks ontgonnen voor historisch onderzoek.

Het is voor de gebruiker belangrijk te beseffen dat de aard van de overgeleverde tekst bepaald is door de functie die hij vervulde. De basistekst is immers een geheel van administratieve notities die ten dienste stonden van het bisschoppelijk bestuur. Deze notities, zowel die van de visitator als die welke vanuit de parochie werden aangeleverd, vormden, als geheugensteun, de basis van het praktische bestuurlijk handelen van de bisschoppelijke curie. Ze waren de bisschop behulpzaam bij het treffen van maatregelen (mandata) en bij de voorbereiding van een volgend bezoek aan de betreffende parochie. Die feitelijke, registrerende stijl geeft aan de verslagen een ‘opsommerig’ karakter. Ze zijn vaak in grote haast neergeschreven en dragen daarvan de sporen: soms niet meer dan een slordig, nauwelijks gestileerd kattebelletje dat voor de auteur - die aan een paar woorden genoeg heeft - volstrekt helder is maar voor een ander betrekkelijk duister. De tekst was dan ook niet bedoeld om het nageslacht te informeren! Dat heeft gevolgen voor de transcriptie en nog meer voor de vertaling.

De werkgroep visitaties beoogt in de transcriptie de tekst zo exact mogelijk weer te geven. De voorgedrukte formulieren zijn ongewijzigd overgenomen. De teksten zijn van de hand van verschillende functionarissen (de bisschop, de bisschoppelijk secretaris, de vicaris-generaal, de pastoor, de vicaris, de kapelaan, de beneficiant, de rector). Uniformiteit in de spelling ontbreekt. Dat is niet verwonderlijk, want de teksten zijn geschreven door verschillende handen over een lange periode. Een paar voorbeelden uit de vele: caemeterium (caemiterium, coemeterium, coemiterium) encoenia (encenia, encaenia), antipendium (antependium).

Van snel gemaakte, taalkundig ‘kromme’ aantekeningen is geen vlotlopende, prettig leesbare vertaling te maken.
NL(Limburg)
Blog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum.Blog van de Historische Vereniging Noordoost Friesland te Dokkum. Onderwerpen betreffen genealogie, regionale, culturele en maritieme historie in brede zin. De vereniging publiceert artikelen in het kwartaalblad De Sneuper, oplage 650 stuks. Onze uitgebreide website is te zien via link NL(Friesland)
BOOKKEEPER-GENERAL BATAVIA/BOEKHOUDER-GENERAAL BATAVIATHE CIRCULATION OF COMMODITIES OF THE DUTCH EAST INDIA COMPANY IN THE EIGHTEENTH CENTURY (All Voyages and All Cargo)
This project offers a database with information concerning the circulation of commodities as found in the administration of the Bookkeeper-General (Boekhouder-Generaal) of the Dutch East India Company (Verenigde Oost-Indische Compagnie, for short VOC) in Batavia.
NB.: Gericht zoeken helpt bij het vinden!!

Azië / Nederland
Bossche Schepenzegels - Schout en SchepenenHistorisch-biografische notaties uit Taxandria (1885-1909) zouden mogelijk aan verbeteringen toe kunnen zijn. Wellicht zijn er later nog correcties geplaatst of heeft men nu andere inzichten. Suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn welkom, onder vermelding van naam, nummer en bron.NL(Noord-Brabant)
Brabant Cloud: Cloud systeem voor het Brabantse erfgoedDigitale ontsluiting erfgoedcollecties:
De Brabant Cloud is er speciaal voor gemaakt om de barrières tussen deze silo''s van informatie te doorbreken en een begin te maken met het op een betekenisvolle manier vastleggen van de verbanden tussen al deze vormen van erfgoedinformatie. Dit gebeurt op een open manier. De Brabant Cloud is gebouwd met open source software en gebaseerd op open standaarden. Digitale erfgoedinformatie in de cloud kan als Linked Open Data beschikbaar worden gesteld. Hierbij geldt het principe ''baas over eigen data''. Als erfgoedinstelling bepaal je zelf hoe en met wie je je data deelt.
NL(Noord-Brabant)
Brabants Historisch Informatie Centrum (vooral Noord-Oost-Brabant)Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft als werkgebied de provincie Noord-Brabant, en met name 18 gemeenten en 2 waterschappen, beheert ruim 1.500 archieven en collecties (bijna 30 kilometer papier en perkament). Bewoont de Citadel in Den Bosch en een pand in Grave, heeft een ErfgoedLokaal in Veghel en Oss. Helpt niet alleen particulieren, maar ook organisaties, instellingen, gemeenten, waterschappen en provinciale organen met al hun vragen op het gebied van archieven en cultuurhistorie. Is hét centrum voor genealogie, geschiedenis in Brabant en voor lokale geschiedenis in noordoostelijk Noord-Brabant.NL(Noord-Brabant)
Brabantse BorgbrievenAlle Brabantse Borgbrieven (BHIC)NL(Noord-Brabant)
Brieven als BuitMet het programma Brieven als buit/ Letters as loot onderzoeken wij de bijzondere Nederlandse brievencollectie in de National Archives (Kew, UK). Twee dwarsdoorsnedes in het brievenmateriaal gaan ons zicht geven op heel verschillende periodes: de periode 1665-1674 (2e en 3e Engelse oorlog) , een tijd van talige diversiteit naast ontwikkelende uniformiteit, en 1776-1784 (4e Engelse oorlog en Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog), volgens het traditionele beeld een periode van aanzienlijke taaluniformiteit. Van de analyse van een breed spectrum aan taalverschijnselen zijn voor beide periodes verrassende resultaten te verwachten, die een geheel nieuw licht gaan werpen op de alledaagse taal. Bovendien zal vergelijking van de twee periodes inzicht geven in de oorsprong van specifieke taalveranderingen en de verspreiding ervan in honderd jaar. Die resultaten zullen, afgezet tegen de taal in gedrukte werken en in grammatica’s, een nieuw, veelzijdig beeld van de taalwerkelijkheid opleveren.Nederland
Brieven als buit (17e en 18e eeuw)Het NWO-onderzoeksprogramma Brieven als buit (Letters as loot. Towards a non-standard view on the history of Dutch) is geheel gericht op de bijzondere sailing letters uit de 17de en 18de eeuw, die zich in de National Archives (Kew, UK) bevinden. Die Nederlandse brieven dateren uit woelige oorlogstijden en zijn afkomstig uit schepen op de grote vaart die tijdens hun tocht werden buitgemaakt door Engelse kapers. Het zijn brieven van zeevarenden en Nederlanders in den vreemde aan het thuisfront en omgekeerd ook van de achterblijvers aan hun geliefden. Het bijzondere is dat hier personen uit alle lagen van de samenleving zijn vertegenwoordigd: mensen uit lagere en middenklassen die weinig of geen andere sporen hebben achter gelaten. Daarmee biedt dit brievenmateriaal ons een unieke kans om zicht te krijgen op het alledaagse taalgebruik uit het verleden.Nederland
Bronbewerkingen uit Groningen (T. Doornkamp)Hier de links naar de bronbewerkingen op mijn site die ik in het kader van Genlias (zie: allegroningers) heb gemaakt. (1e concept: Ze zijn in deze versie dus nog niet door de tweede corrector bekeken)
-Doopboek Sellingen 1731-1811
-Doopboek Klooster Ter Apel 1679-1811
-Doopboek Eenum 1686-1811
-Doopboek Zandeweer 1680-1811
-Doopboek Groningen RK Statie Carolieweg
-Doopboek Groningen RK Statie Pausgang
-Doopboek Groningen RK Statie Pausgang/Oosterstraat
-Doopboek Groningen RK Statie Oosterstraat

Overige links
-Lidmatenlijst Zandeweer 1680-1766
-Lidmatenlijst Vriescheloo 1742-1811
-Lidmatenlijst Eexta 1729-1811
-Lidmatenlijst Blijham 1709-1811

Verantwoording:Zie Groninger Arch. Inventarisnr. 732 voor details)
De documenten bevatten extracten van akten uit het rechterlijk archief van Bellingwolde en Blijham: korte samenvattingen van verkoopactes, leningen, boedelscheidingen. Alle namen die voorkomen in de aktes zijn vermeld, alsmede de transactie zelf, het onderwerp van de akte. Alle juridische en financiële voorwaarden heb ik gelaten voor wat ze zijn. Als in de voorwaarden locaties worden genoemd heb ik die wel overgenomen, bijvoorbeeld daar waar een huis als onderpand heeft gediend:
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-692), 1750-1758
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-693), 1755-1770
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-694), 1770-1777
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-695), 1773-1786
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-696), 1786-1791
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-697), 1791-1795
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-698), 1795-1799
-Rechterlijk archief Bellingwolde / Blijham (732-699), 1799-1803
NL(Groningen)
Bronnen Oudenbosch, Noord-Brabant, Utrecht en GroningenHans de Braber: Omdat een genealogie eigenlijk nooit compleet is heb ik deze website bedoeld om mijn informatie met anderen te delen. Ik hoop dan ook via deze website nieuwe aansluitende gegevens, van een ver verleden, maar juist ook van de jongere generaties, te krijgen. Ieder die informatie heeft over personen met voornoemde achternamen, wordt vriendelijk uitgenodigd om mij te emailen. Nederland
Bronnen/Sources inz. Eenrum en Pieterburen. Taxaties Hunsingo en FivelingoAls bijprodukt van het onderzoek naar de Reenders-en heb ik een aantal genealogische gegevens m.b.t. de plaats Eenrum en omgeving verzameld. Een deel is inmiddels verwerkt in de PC en dat stel ik hierbij graag beschikbaar aan andere onderzoekers.
Daarnaast heeft Hans den Braber op zijn site een serie huwelijken in Noord-Groningen gepubliceerd. Voor Eenrum, volg op zijn site de link naar de Huwelijken NH Eenrum 1686-1735.
NL(Groningen)
Brontranscripties Oost-BrabantHier vindt u de woordelijke weergave van diverse oorkonden en andere historische bescheiden uit onderstaande gebieden:

Oost-Brabant: Land van Cuijk, Noord-Limburg, Niederrhein:Kleef, Gelders Overkwartier

Duitsland / NL(Limburg / Noord-Brabant)
BS Venlo, Arcen en Velden, Belfeld, TegelenDe registers van de Burgerlijke Stand in de provincie Limburg zijn vanaf 1796 op grond van de Franse wet van 20 september 1792 ingevoerd. De registers bevatten de akten van Geboorte, Huwelijk en Overlijden. Met de invoering werd een ambtenaar van de Burgerlijke Stand benoemd die belast was met de opmaak van de akten. De Franse overheid beoogde met het instellen van de Burgerlijke Stand de gehele bevolking administratief in kaart te brengen. De akten werden in tweevoud opgemaakt. Eén exemplaar berustte bij de gemeente het tweede exemplaar bij de Arrondissementsrechtbank en na verloop van tijd bij het Regionaal Historisch Centrum Limburg te Maastricht (voorheen Rijksarchief). De akten van de Burgerlijke Stand zijn een interessante bron voor genealogisch onderzoek.
NL(Limburg)
Buitenhuis - Rouveen, Staphorst, IJhorstSinds 1987 ben ik als hobby bezig met stamboomonderzoek. Ondertussen heb ik zo'n 1050 voorouders gevonden. De meesten komen uit Rouveen en Staphorst. Enkele voorouders komen uit plaatsen in de omgeving: IJhorst, Nieuwleusen, Zwartewaterklooster, Kolderveen, Zuidwolde (Dr), Meppel, e.d. Via één voorouder kom ik terecht in Langenberg (Rijnland, Duitsland). De voorouders van mijn vrouw Tineke zijn vooral te vinden in Noord-Groningen. Daarnaast in oostelijk Friesland, Twente en de Kop van Overijssel. Genealogie is een leuke puzzel. Puzzel gerust mee.

NL(Groningen / Overijssel)
Burgelijke Stand West Coast SumatraDigital Register: Scans van de Burgelijke Stand PadangIndië
Burgerboeken van LeeuwardenDe burgerboeken van Leeuwarden, circa 1530-1800
En andere bescheiden betreffende het burgerschap
NL(Friesland)
Burgerlijke Stand van de Antwerpse KempenDe werkgroep BSKempen heeft zich tot doel gesteld de algemeen toegankelijke gegevens van de burgerlijke stand (geboorten, huwelijken, overlijdens) van alle gemeenten van de Antwerpse Kempen te digitaliseren, te indexeren en via het Internet beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden. Op die manier kunnen de oorspronkelijke documenten nog lang ongeschonden bewaard blijven terwijl de informatie toch onbeperkt ter beschikking staat.
Van de gescande bladzijden worden per kalenderjaar drie indexbestanden aangemaakt (geboorten, overlijdens en huwelijken). In deze indexbestanden wordt van iedere akte aangegeven op welke gescande bladzijde(n) ze staat. Deze gescande bladzijden kan U aanvragen. Noch de indexfiles, noch de scans van akten mogen voor commerciële doeleinden gebruikt worden.
Op 1 januari 2012 hadden wij 243.261 akten van de burgerlijke stand en 35.795 akten uit de parochieregisters geïndexeerd. Het aantal aangevraagde kopie-akten bedroeg 28.216! Wanneer U wil meewerken aan dit initiatief of wanneer U ons op een ander manier kunt helpen, aarzel dan niet om ons een bericht te sturen. Deze dienst is volledig gratis maar U kan ons wel een wederdienst bewijzen.
België
Burgerlijke Stand Friesland, huwelijken, overlijden, geboortNL(Friesland)
Burgerlijke Stand ZederikHier vindt u digitale informatie met betrekking tot het openbare gedeelte van de registers van de burgerlijke stand, beginnende in 1812/1813, van de voormalige gemeenten:
-Ameide, Hei- en Boeicop, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland en Tienhoven.
Het betreft (in alfabetische volgorde) per vm gemeente:
-Echtscheidingen
-Geboorten
-Huwelijken
-Naamswijziging
-Overlijden
-Partnerschap
NL(Gelderland / Utrecht)
C.G. Schrader's Memory Boek van de Vrouwens (1656-1746)Het notietieboek van een Friese vroedvrouw. Haar werkgebied besloeg met name Dokkum en de bereisbare omgeving in Noord-Oost-Friesland. De gehele tekst kunt u hier online bekijken. Ook zijn er toelichtingen toegevoegd.NL(Friesland)
Canadiana HeritageHéritage: The Héritage project is a 10-year initiative to digitize and make accessible online some of Canada’s most popular archival collections encompassing roughly 60 million pages of primary-source documents. Chronicling the country and its people from the 1600s to the mid-1900s, this collection represents a vast and unique resource for Canadian historians, students, and genealogists.
Canada
Caribische Genealogie: Familiegeschiedenissen van overzeeDeze website vertelt het verhaal van families en personen die verweven zijn met het koloniale verleden van Nederland rond de Atlantische Oceaan. De expansie van de Nederlandse handel in het Atlantisch gebied vanaf 1600 en de neergang van de Oostzeehandel vanaf 1660 bracht Nederlanders naar Nieuw-Nederland, Brazilië, de Afrikaanse westkust en het Caribisch gebied. Sommige van hen zijn nooit overzee geweest, anderen tijdelijk en sommigen vestigden zich daar voorgoed en waren de stichters van koloniale families.

Uit de bewaard gebleven archieven van de West-Indische Compagnie, de koloniale archieven en andere bronnen is de geschiedenis van deze personen en hun families in kaart gebracht. De door mij (Stanley Marugg) hier gepubliceerde informatie, genealogieën en artikelen zijn het resultaat van vele jaren primair en secundair bronnenonderzoek in archieven en bibliotheken van Nederland, Curaçao en de VS, van online onderzoek en van het optekenen van verhalen en wetenswaardigheden uit de overlevering.

© 2014 Stanley Marugg. De teksten en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Wilt u informatie of afbeeldingen gebruiken? Dat kan met vermelding van de bron: Stanley Marugg, www.caribischegenealogie.org, 2014.
Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname
Cartago - Oorkonden Groningen en DrentheIn Cartago zijn in principe alle akten van vóór 31 december 1600 uit Groningen en Drenthe opgenomen. Hieronder vindt u een overzicht van alle archieffondsen die bronnen van vóór die datum bevatten. Dit overzicht omvat alle archieffondsen in de Groninger Archieven en het Drents Archief.

Achtereenvolgens geeft de tabel:
•de aanduiding van het archieffonds (sigle), zoals die in Cartago gebruikt wordt;
•het toegangsnummer zoals dat in de betreffende archiefinstellingen gebruikt wordt;
•de verkorte aanduiding van het archieffonds;
•de volledige naam van het archieffonds;
•de jaren (vóór 1600) waarop de gevonden stukken betrekking hebben;
•het aantal stukken (akten en andere archiefbestanddelen) dat mogelijk voor opneming in Cartago in aanmerking komt.

Een aantal fondsen is nog niet opgenomen. Binnenkort zal het Oud-archief van de stad Groningen aan Cartago toegevoegd worden. De overige hieronder genoemde archieven bevatten wel bronnen van vóór 1600, maar deze betreffen geen akten in engere zin (en vallen daarom buiten het bereik van Cartago) of de bewerking is nog niet voltooid.
NL(Drenthe / Groningen)
Castle Garden - Manhattan - US immigration 1820-1913CastleGarden.org offers free access to an extraordinary database of information on 10 million immigrants from 1830 through 1892, the year Ellis Island opened. Over 73 million Americans can trace their ancestors to this early immigration period. Support is needed to complete the digitalization of the remaining 2 million records, beginning in 1820, from the original ship manifests. The first Dutch settlers built a low, stone wall with cannons, a battery to protect the harbor and New Amsterdam.Verenigde Staten
Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) – Centrum voor familiegeschiedenis – is het landelijk kennis- en documentatiecentrum voor stamboomonderzoek (genealogie) en verwante wetenschappen. In onze online catalogus kunt u zoeken naar interessante gegevens op: familienaam, plaatsnaam of trefwoord . De catalogus leidt u ook naar onze Digitale studiezaal. Nederland
Cercle d'Etudes Généalogiques et Héraldiques de l'Ile-de-FranceLe CEGHIF (Paris, Parijs), a pour but d'aider toutes les personnes intéressées par une meilleure connaissance de l'histoire des familles et souhaitant dresser leur arbre généalogique.Le CEGHIF réalise des relevés systématiques d'actes anciens de registres paroissiaux et d'état civil, ce qui permet l'établissement de tables de mariage, baptème, sépulture et d'un index de toutes les personnes citées.En outre, nous effectuons des index quinquennaux de toutes les patronymes cités dans notre revue STEMMA dans laquelle nous publions, en plus d'articles se rapportant à l'histoire et la généalogie, des listes informatives (comportant les dates les plus anciennes et les lieux) des familles étudiées par nos membres ainsi que de nombreuses questions et réponses.Frankrijk
Cercle Généalogique d’AlsaceRECHERCHE D’ACTE ET TRADUCTION
Bien que les actes de plus de cent ans aient été mis en ligne, la recherche d’un acte n’est pas toujours aisée et peut poser problème. Le secrétariat du CGA propose un service de recherche d’acte et de fourniture de leurs éléments généalogiques essentiels.
Duitsland / Frankrijk
Charterbank-Communitiy RA Tilburg (Geertruidenberg en Raamsdonk)Vanaf nu is het linkerdeel van de charterbank aangepast: het gedeelte waarin de transcriptie en beschrijving staat kan groter en kleiner gemaakt worden. Een hele verbetering.
Nu 221 Charters en 36 Zegels. Ze zijn uit Oisterwijk, Drimmelen en Geertruidenberg. (Mét transcriptie en evt. transcriptie-programma)
Ook diverse Woordenboeken (o.a. Fries)
NL(Noord-Brabant)
Chronicling America: Historic American NewspapersSearch America''s historic newspapers pages from 1836-1922 or use the U.S. Newspaper Directory to find information about American newspapers published between 1690-present. Chronicling America is sponsored jointly by the National Endowment for the Humanities external link and the Library of Congress.Verenigde Staten
CODA: Bevolkingsregister van Apeldoorn onlineBevolkingsregister van Apeldoorn gedigitaliseerd: meer dan een kwart miljoen Apeldoorners online. Het bevolkingsregister is een onmisbare bron voor iedereen die geïnteresseerd is in familiegeschiedenis. Maar het bevolkingsregister geeft nog veel meer informatie: over samenstelling, migratie, groei en afname van de bevolking, over beroepen en godsdienst, over armoede en rijkdom. Het is daarmee dé sleutel tot het dagelijks leven van de Apeldoorners in de periode 1829-1939.
In het bevolkingsregister online kunt u zoeken naar achternamen en voornamen, binnen bepaalde periodes en aan de hand van geboorteplaatsen. Van de gevonden resultaten kunt u vervolgens een scan oproepen.
De registers werden ingedeeld op basis van wijk en huisnummer. Het ging daarbij om de volgende wijken:
Apeldoorn dorp
Zevenhuizen
Brink en Orden
Wormen
Woudhuis, Anklaar en Broekland
Beemte, Wenum en Wiessel
Het Loo , Noord Apeldoorn
Hoog Soeren, Utteld (Uddel), Meerveld en Kootwijk
Beekbergen dorp
Lieren en Oosterhuizen
Engeland en Ugchelen
Loenen en Zilven
Na 1849 werden de hierboven nog samengevoegde wijken/dorpen apart benoemd. Meerveld en Kootwijk vervielen, maar Hoenderloo kwam er bij.
NL(Gelderland)
Collectie Pieter Nieuwland - TietjerksteradeelMet veel persoonskaarten en andere gegevens van 49.000 personen.NL(Friesland)
Collecties Stadsarchief BredaBelangrijke genealogische bronnen:
Doop-, trouw-, en begraafboeken (tot 1811)
Burgerlijke Stand (vanaf 1811)
Bevolkingsregister (vanaf 1850)

Verdere toelichtingen bij:
Notariële archieven
Andere bronnen , verwerkt in digitale stamboom
Huizenonderzoek

Andere onderwerpen:
Volkstellingen en bevolkingsopgaven
Bevolkingsregisters
Gezins- en alleenstaandenkaarten
Persoonskaarten
NL(Noord-Brabant)
Computergenealogie Deutschland (Datenbanken)Der Verein für Computergenealogie e. V. betreibt mehrere Internetserver. Von dieser Portalseite aus können Sie direkt auf die verschiedenen Angebote zugreifen.

Datenbanken:
Gedbas
Komplette Ahnenlisten/Stammbäume durchsuchen und bereitstellen
FOKO
Die Aktion "Forscherkontakte" der DAGV
GOV
Genealogisches Ortsverzeichnis
Ortsfamilienbücher
Komplette Ortsfamilienbücher sind online abfragbar
Adressbücher
Informationen aus historischen Adressbüchern
Familienanzeigen
Familienanzeigen aus Tageszeitungen
Grabsteine
Online Dokumentation von Grabsteinen auf Friedhöfen
Totenzettel
Daten aus Totenzettelsammlungen
Verlustlisten
Datenbank der Verlustlisten des 1. Weltkrieges
Literaturdatenbank
Die "Familiengeschichtliche Bibliografie" der DAGV
Duitsland
Confessieboeken 1534-1731 (Index v.d. verhoren van verdachte personen)Ook in het zestiende- en zeventiende-eeuwse Amsterdam kwam uiteraard criminaliteit voor. De meeste veroordelingen vonden plaats wegens gewelds- en vermogensdelicten, maar ook andere uitwassen zijn terug te vinden in de archieven: onder meer vechtpartijen, bedreiging, geweld, moord, overspel, verkrachting, zakkenrollen, diefstal, valsspelen, smokkel en belastingontduiken. Als iemand binnen de stad tegen de lamp liep, kwam hij of zij in handen van de Schout en Schepenen, die zich in deze periode zowel bezighielden met bestuurlijke taken en het opsporen van criminelen als de lokale rechtspraak.
In civiele zaken traden de Schepenen op als bemiddelaars in geschillen, bijvoorbeeld bij conflicten tussen kooplieden over geld of bij ruzie tussen huwelijkspartners. Bij strafzaken trad de Schout op als aanklager. Tegelijkertijd stond hij aan het hoofd van de Vierschaar, de lagere rechtbank. De rechtbank was gevestigd op de begane grond van het stadhuis, op dezelfde plaats waar nu het Paleis op de Dam staat.
Nederland
Connecticut Ancestry SocietyConnecticut Ancestry Society members are responsible, ethical genealogists and family historians who share a special interest in southwestern Connecticut and its neighborhood, either by living there, or by having ancestry there, or both; who pursue genealogical scholarship through networking, educational programs, and publication of reference materials and research results; and who extend full cooperation to other genealogical organizations, record repositories, and public record custodians.

Our Society was founded in 1954 as the Stamford Genealogical Society and is the oldest genealogical society in Connecticut. The organization's name was officially changed to Connecticut Ancestry Society, Inc., in 1989. The Society's membership now extends around the world with only about half living in Connecticut.

Verenigde Staten
Criminele sententies 1513-1811 (met de sententies als PDF)Deze index bevat alle criminele sententies (rechterlijke uitspraken) over de periode 1530-1811.


NL(Utrecht)
Criminele Sententies 1649-1699 Hof van FrieslandDank zij het Streek-Archief NoordOost-Friesland:
Foto's met transcriptie's
NL(Friesland)
Cultureel Erfgoed van de KVBK en de Militaire SpectatorDankzij de Minister van Defensie is het erfgoed van de KVBK en de Militaire Spectator ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Militaire Spectator in 2007 digitaal toegankelijk gemaakt. In huidige opzet is het complete erfgoed in één database beschikbaar. Het is de intentie het erfgoed op termijn te scheiden in een deel KVBK en een deel Militaire Spectator.

Het erfgoed bevat ruim 25.000 artikelen. Welke te downloaden informatie daarin is te vinden, wordt uitgelegd in het menu Wat treft u aan. Voor het zoeken in de database vindt u enige uitleg in het menu Uitleg zoekfunctie. Met deze uitleg kunt u gericht zoeken via het menu :: Zoekopdracht ::

Over de Militaire Spectator. Sinds 1 januari 1972 verzorgt de KVBK op verzoek van de Minister van Defensie de uitgave van de Militaire Spectator waarvan het eerste nummer op 29 januari 1832 verscheen. De oprichter was dr. J.C. van Rijneveld, RMWO-4, in 1832 eerste luitenant der artillerie. Het tijdschrift verscheen onafgebroken tot medio 1942. In 1945 werd de publicatie hervat. De Militaire Spectator is een militair-wetenschappelijk tijdschrift voor en over de Nederlandse krijgsmacht. Het maakt relevante kennis, wetenschappelijke inzichten, ontwikkelingen en praktijkervaringen toegankelijk en slaat zo een brug tussen theorie en praktijk. Het tijdschrift stimuleert de gedachtenvorming over onderwerpen die de krijgsmacht raken en draagt zodoende bij aan de ontwikkeling van de krijgswetenschap in de breedste zin van het woord. Op deze wijze geeft het tijdschrift inhoud aan haar missie: het bijdragen aan de professionalisering van het defensiepersoneel en het verhogen van het kennisniveau van overige geïnteresseerden. De Militaire Spectator bevordert daarmee ook de dialoog tussen krijgsmacht, wetenschap en samenleving.
Nederland
Dagh-register Batavia (VOC) 1624-1682Dagh-register gehouden in't Casteel Batavia van't passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlands-India Indië / Nederland
Das DomstiftsarchivDas Domstiftsarchiv besteht seit Gründung des Hochstifts Brandenburg im Jahr 948. Es umfasst die Domstiftsbibliothek und deponierte historische Kirchenbibliotheken der Mark Brandenburg. Außerdem übt das Domstiftsarchiv eine Depositalfunktion für gefährdete Kirchenarchive und historische Kirchenbibliotheken der Mark aus. Bedeutend ist sein umfangreicher Bestand mittelalterlicher Urkunden.

In den Sommermonaten beachten Sie bitte unsere Sonderführungen!
Die Termine sind auf der Startseite unter "Anstehende Termine" bzw. im Jahresprogramm ersichtlich.

Archivbestand
Bischöfe (Hochstift) 948-1552
Domkapitel 1161-1945
Domstift ab 1945
Ritterakademie 1704-1957
193 Pfarrarchive und Ephoralarchive als Deposita
Nachlässe und Sammlungen

Verzeichnis der deponierten Pfarrarchive einschließlich Kirchenbücher (PDF, 261 KB)
Duitsland
Das Erste Deutsche Genealogie-Museum (EDGM)Von den Kirchenbüchern folgender rheinisch-westfälischer Gemeinden sind im Museum Kopien, Scans oder Microfiches einsehbar, aus denen ich bei Bedarf auch gerne Auskunft gebe:
-
-
Außerdem recherchiere ich regelmäßig im Landesarchiv NRW (u.a. in den Beständen des ehemaligen Personenstandsarchivs Brühl) sowie im Evangelischen Zentralarchiv Berlin und bin durch langjährige Erfahrung Spezialist für Forschungen in den früheren deutschen Ostgebieten (Ostpreußen, Pommern, Schlesien) sowie in Zentralpolen, wohin ich auch regelmäßig Forschungsreisen unternehme.

Kirchenbuch-CDs
Duitsland
DAS FamilysearchZoeken in Familysearch-bestanden (voor deskundigen)Wereld
Das Stadtarchiv Düsseldorf - Gedächtnis der StadtDas Stadtarchiv Düsseldorf ist das historische Gedächtnis der Stadt.
Es übernimmt und verwahrt die Urkunden, Dokumente und Unterlagen der Stadtverwaltung, die aus rechtlichen und historischen Gründen auf Dauer aufbewahrt werden müssen. Darüber hinaus archiviert es Nachlässe, Sammlungen und Archive von Privatpersonen, Firmen, Vereinen und Einrichtungen, die für die Geschichte von Düsseldorf von Bedeutung sind.
Außerdem sammelt es Plakate, Bilder, Fotos, Filme, Tonaufnahmen, Flyer, Broschüren und digitale Unterlagen, die Auskunft über das politische, wirtschaftliche, kulturelle und alltägliche Leben der Stadt geben.
Das Stadtarchiv erschließt seine Bestände und ermöglicht im Rahmen seines Service deren Benutzung.
Das Stadtarchiv ist das Institut für Düsseldorfer Stadtgeschichte und stellt Forschungsergebnisse in Publikationen, Online-Präsentationen, Ausstellungen und Seminaren vor. Es arbeitet mit historischen Vereinen und Institutionen zusammen.
Duitsland
Das virtuelle Urkundenarchiv BayernsWillkommen bei Europas virtuellem Urkundenarchiv!
Dieses online Portal ermöglicht zeit- und raumunabhängige Forschung. Mit mehr als 500.000 mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Urkunden aus über 60 Institutionen in 10 europäischen Ländern, ist Forschung von reiner Urkundenerschließung bis hin zur Anwendung der verfügbaren Informationen im Bildungssektor möglich. Monasterium sammelt jene historischen Dokumente Europas, die die politische, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung seit dem Mittelalter dokumentieren und bietet freien Zugang zu den ensprechenden digitalen Kopien.
Duitsland
Data Archiving and Networked ServicesDANS gaat oude data over de Nederlandse scheepvaart verzamelen en digitaal voor algemeen publiek toegankelijk maken. Dat gebeurt als onderdeel van een groot onderzoek naar de Nederlandse scheepvaart in het Atlantisch gebied in de zeventiende en achttiende eeuw.Nederland
Database akten West-VlaanderenU vindt op deze site een overzicht (zowel in tabelvorm als op kaart) van akten uit de registers van West-Vlaanderen die door vrijwilligers van het Rijksarchief te Brugge reeds in de database ingevoerd werden.
Verder zijn nog te raadplegen: Volkstellingen 1748 en 1814, Bevolkingsregisters, Processen, Staten van Goed, Minuten van de Notarissen, Erfenisaangiften, Popp-kaarten en een Vocabularium.
België
Database van monsterrollen Zoeken in de monsterrollen: De database van monsterrollen op deze website bevat 77.043 records van 34.552 zeelieden en 17.098 vermeldingen van 4.935 schepen.
Via het menu aan de linkerzijde krijgt u meer achtergrondinformatie over deze monsterrollen-database.

Familienaam Als u ervoor kiest om te zoeken op familienaam, kunt u vervolgens voor de betreffende persoon ook het schip en de daarbij behorende bemanning vinden.

Scheepsnaam Weet u de naam van een schip, dan kunt u hier de bijbehorende monsterrollen vinden. Vervolgens kunt u, door een monsterrol te selecteren, de bemanningsleden vinden.

Woonplaats Weet u de woonplaats van een bemanningslid, dan kunt u hier zoeken naar een bemanningslid. Vervolgens kunt u het schip vinden waarop het bemanningslid heeft gevaren en, op basis van de monsterrol, wie de overige bemanningsleden waren.
NL(Groningen)
Databases Tanap: Resolutions of the Council of Policy of Cape of Good HopeThis is your entry to 150 years of history of South Africa. The Council of Policy was the highest authority of the VOC in the Cape of Good Hope. The Council ruled the establishment between 1652 and 1795 and discussed all the important issues concerning the colony. The proceedings, which include reports and decisions taken, are called the Resolutions.
You can search the resolutions by date, by geographical name, by ship name, by the reference number of the document or by using free search on every word of interest to you.
A glossary in Afrikaans helps you to understand the archaic Dutch expressions.
The extensive introduction in Afrikaans and English describes the background of the Resolutions, offers a sketch of the Cape of Good Hope and explains how to use the search facilities to get the best results.
Nederland / Zuid-Afrika
Dataportaal van de Nederlandse overheid (26 datasets voor "Genealogie")(Gezocht op Genealogie werden 26 datasets gevonden). Vooraluit Breda en Leiden; maar ook DTB-boeken Gelderland en Militieregisters van de gemeente Ede.

Info: Dit data-portaal van de Rijksoverheid maakt datasets van alle Nederlandse overheden vindbaar. Dit doen we door te functioneren als register én als centrale vindplaats van overheidsdata. We werken samen met ministeries, gemeenten, waterschappen en provincies aan het open stellen van data. Natuurlijk bieden we daarbij ook ondersteuning en leveren we informatie aan wie meer wil weten.
Nederland
DDSS Demographical Database for Southern Sweden Demographical Database for Southern Sweden
Our long-range aim is that all churchrecords concerning birth, marriage and death from Skåne, Blekinge and Halland will be registered and free of charge to search on the Internet. To a large extent the churchrecords covers the years 1650-1900.
Records in database: 1 592 282
Photographed churches: 394


Zweden
De 'Brabant-Collectie' van de Universiteit van TilburgVeel links naar Geschiedenis en Volks- en Heemkunde in BrabantNL(Noord-Brabant)
DE ATLAS DER NEEDERLANDEN - DE ULTIEME VERZAMELAARSATLASBijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam en uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior, Voorburg, bereiden momenteel de uitgave in facsimile voor van een in alle opzichten uniek verzamelwerk uit de collectie Kaarten en Atlassen, de Atlas der Neederlanden. Deze website informeert u nader over dit bijzondere project.
In de Atlas der Neederlanden vindt men werk van alle bekende cartografen en kaartenuitgevers uit de laatste anderhalve eeuw voor 1815, onder wie Nicolaas Visscher, Frederick de Wit, Cornelis Danckerts, Carel Allard, Hubert Jaillot, Johannes en Gerard van Keulen, Jan de Lat, Hendrick de Leth, Isaak Tirion, Petrus Schenk, Reinier en Josua Ottens, Eugène Henri Fricx, Johannes Covens en Cornelis Mortier, Jan Allart en Evert Maaskamp. Daarnaast zijn van tal van waterstaatkundigen, hydrografen en militair ingenieurs vertegenwoordigd, zoals Nicolaes Cruquius, Melchior Bolstra, Jacques Nicolas Bellin, vader en zoons Hattinga en Cornelis Kraijenhoff, en grafisch kunstenaars als Claes Jansz Visscher, Thomas Doesburgh, Daniel van Breen, Johannes en David Vingboons, Jan Luyken, Romeyn de Hooghe, Abraham Deur, Daniël Stopendaal, Salomon Rogeri, Abraham de Lairesse, Johannes Condet, Pieter Straat, Jan van Jagen, Cornelis van Baarsel en J.C. Roeder.
Andere belangrijke bijdragen zijn die van de geleerden Nicolaas Witsen, Constantijn Huygens, Cornelius Pynacker, Joannes Le Francq van Berkhey en Guillaume Sanson, en van een groot aantal landmeters, onder wie Adriaen Anthonisz, Balthasar Florisz van Berckenrode, Lucas Jansz Sinck, Pieter Wils, Bernard de Roy, Johannes Bloteling, Abel de Vries, Johan van Swieten, Jan Stampioen, Mattheus van Nispen, Nicolaes van der Heyde, Jan Jansz Dou, Govert Oostwoudt, Jan Dirksz Zoutman, Steven van Broeckhuysen, Bernardus Schotanus à Sterringa, Johannes Rollerus en Hendrik Ver hees. Al even breed en veelzijdig is de inhoud van het kaartmateriaal in de Atlas der Neederlanden.
Daartoe behoren natuurlijk topografische detail- en overzichtskaarten op diverse schalen variërend van ca. 1 : 2.000 tot 1 : 250.000, maar bijvoorbeeld ook kaarten van waterschappen, projectplannen voor bedijkingen en droogmakerijen, kust- en rivierkaarten, militaire kaarten, historische reconstructie kaarten en zelfs een aantal kaarten van de toenmalige overzeese bezittingen.
Nederland
De Digitale Arena, het digitale archief van het Oud Notarieel Archief van DelftEr wordt al enige tijd gewerkt aan het digitaliseren en opnieuw indiceren van het Oud Notarieel Archief van Delft (1572-1842). Dit wordt gedaan door een enthousiaste en groeiende groep vrijwilligers. Het project gaat vele jaren duren maar de voortgang en resultaten kunt u al zien en doorzoeken op deze website. In dit archief zit prachtig materiaal verborgen dat nu aan u ter beschikking komt. De omschrijving ‘ter beschikking’ moet u in dit geval letterlijk nemen want bij elke treffer die u krijgt na een zoekopdracht, kunt u met ‘Toon de akte’ doorklikken naar de scans van de originele akte.

Wat vindt u in dit archief.
Vaak bestaat de indruk dat het grootste deel van dit archief bestaat uit testamenten en huwelijksvoorwaarden, maar tot nu toe geldt dit slechts voor bijna 20% van de ingevoerde akten. De rest van de akten heeft betrekking op de meer dagelijkse zaken als koop, huur, burenruzie, handel, vaderschap, voogdij etc. en juist die geven ons een gedetailleerd beeld van de samenleving in verschillende tijden. Deze beelden kunnen treurig, schilderachtig of misschien zelfs komisch zijn, maar zeker ook verhelderend en herkenbaar. Bij veel genealogieën zullen deze gegevens familierelaties duidelijker maken en u veel informatie geven voor het schrijven van uw familiegeschiedenis. Voor onderzoek naar specifieke onderwerpen als kunst, religie, criminaliteit, sociale wetenschappen etc. is het Oud Notarieel Archief van Delft een rijkgevulde schatkamer.
NL(Zuid-Holland)
de DTB- en Gaarder-boeken van Zuid-Holland (via de plaatsen-index)Per plaats:
Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en
Begraafboeken (DTB)van ----------
Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in --------
Toelichting bij de gaarders:
Tussen 1695 en 1806 werd in het gewest Holland een speciale belasting (impost) geheven op het trouwen en op het begraven.
De hoogte van de aanslag was afhankelijk van de welstand van degenen die het huwelijk aangingen resp. degene die begraven werd.
In deze archieven vindt men, geordend op datum van aanslag, de namen van de huwelijkspartners/overledenen en gegevens omtrent de aanslag.
NL(Zuid-Holland)
De familie Middel uit WildervankDeze website gaat over de familie Middel uit Wildervank. Harmen Jans uit Brandenborgerland trouwt in april 1715 in Wildervank met Fennigjen Hindriks uit Emmelcamp. Deze Harmen Jans zal in 1741 voor het eerst ondertekenen met de achternaam Middel.

Verder vindt u informatie over genealogie met betrekking tot gerelateerde families, diverse andere families die zijn onderzocht en de Lutherse kerk in Wildervank.
Verder is er begonnen met het onderzoeken van de families van personen die zijn opgenomen in de canon van Groningen.

Daarnaast kunt u bewerkingen van archieven met betrekking tot Wildervank, Veendam en Nieuwe Pekela bestellen.
NL(Groningen)
De Feanster Formanje (met doopboek Surhuisterveen vanaf 1570)Ook altijd al nieuwsgierig geweest wie er nu eigenlijk lid waren van de Doopsgezinde Gemeente van Surhuisterveen? U kunt nu kennis maken met de namen en gegevens van de oud-leden. Vanaf 1570 tot aan 1930 hebben we de namen van alle leden, voor zover bekend, op het internet gezet.NL(Friesland)
De Geïntegreerde Taal-Bank van het Inst. v. Nederl. LexicologieBeschikbare woordenboeken:

-Oudnederlands Woordenboek
-Vroegmiddelnederlands Woordenboek
-Middelnederlandsch Woordenboek
-Woordenboek der Nederlandsche Taal
-Woordenboek der Friese taal

In deze woordenboeken van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en de Nederlandse Taal-Unie vindt u oude, vreemde en niet meer gangbare woorden. Vandaar: Waarom niet eerst even gekeken in ons grootste woordenboek?
België / Nederland
DE genealogische gegevens-bank voor de Beneden-Rijn en het aangrenzend deel van NLWelkom bij onGen Hulp, uitleg + Contact
DE genealogische, wetenschappelijke gegevens-bank voor de Beneden-Rijn en het aangrenzend deel van Nederland! Voor genealogie, familieonderzoek en heemkunde aan de Beneden-Rijn en Nederland, speciaal rond Geldern en Kleve, is onGen het eerste adres voor genealogie.

Hoe werkt onGen? onGen bezit digitale kopieën van verschillende bronnen van langs de Neder-Rijn (doop-, trouw- en begraafboeken, Burgerlijke Stand, inwonerlijsten, enz.). Van elke pagina van deze bronnen worden de belangrijkste stukken informatie in de databank ingevoerd, met name de namen van de personen en bijbehorende datums. Elke informatieregel in de databank komt overeen met een doop, huwelijk of begraven of andere vermelding in een akte. De informatieregel wordt gekoppeld aan de pagina waarop de informatie te vinden is zodat deze door de genealoog is in te zien. Voor de financiering van het geheel worden kosten berekend voor het opvragen van de afbeeldingen van deze pagina''''s.
Duitsland / Nederland
De historsche website van Suytberghe (Zuidbarge bij Emmen)Welkom op de vernieuwde site van de historische Werkgroep Zuidbarge.

In de komende maanden zullen vele documenten aan de website worden toegevoegd, vooral in het menu archief. In het menu foto’s zullen vele afbeeldingen beschikbaar worden gesteld, zoals schoolfotos, die u eventueel zelf af kunt laten drukken.

Het onderdeel genealogieën is gelijk gebleven.

Onder errata boek staan de correcties en aanvullingen op het boek die door u zijn doorgegeven. Schroom niet om de fouten die u ziet aan ons door te geven. U kunt wanneer u wilt de gecorrigeerde pagina afdrukken en in het boek plaatsen.

Onder de menuoptie ''Bewoning'' is genealogische informatie te vinden over de bewoners van Zuidbarge.
NL(Drenthe)
De Hoge Banken van Zaltbommel, Tuil, Deil, Driel en Zuilichem ( Schepenbanken in de Betuwe)Tot 1335 maakte men in de Tielerwaard en Bommelerwaard gebruik van de schepenbank in Zaltbommel (link). In dat jaar werd het gebied opgesplitst: op 27 maart 1335 werden de schepenbanken van Tuil, Deil (link), Zuilichem (link) en Driel (link) opgericht. Zie Nijhoff, Gedenkwaardigheden, deel 1, No 302, pag. 348.
Oudere schepenbrieven van Zaltbommel die qua gebied vielen onder de nieuwe rechtbanken bleven daarna "in haar macht" maar moesten worden gericht met de richter en schepenen waar het gebied onder viel. (NB. een merkwaardige uitzondering vormt nr. 421 van het Cartularium der Abdij Marienweerd, op 5 dec. 1333. Deze betreft land in Ophemert en de schenking vindt plaats voor schepenen van Tiel).
Vanaf 1335 zouden er dus boeken moeten zijn geweest waarin de actes werden genoteerd van de Bank van Tuil. Tegenwoordig beginnen de bewaarde boeken rond 1525 en is er een gat van vrijwel 200 jaar.
In het verleden zijn wel eens publicaties geweest over schepenen van Tuil in die vermiste periode (o.a. door J.D. Wagner) maar dat zijn fragmentarische lijstjes. In allerlei archieven en boekwerken komen actes (charters) voor uit die vermiste periode. Het zou daarom mogelijk moeten zijn om tot een soort 'reconstructie' te komen van deze schepenbank.
Er blijkt veel beschikbaar. Inmiddels zijn er van vrijwel alle jaren voor 1525 één of meer actes verzameld en dus ook vele schepenen bekend; op dit moment betreft het 1373 vermeldingen.
Verrassend was de ontdekking dat in de Collectie van Spaen aantekeningen voorkomen van charters die niet meer bestaan: "de + zijn als onnodig verscheurt" staat genoteerd bij een lijst van het Huis Waardenburg. Deze markering komt met enige regelmaat voor, helaas.
Deze verzameling omvat aanzienlijk meer dan wat tot nu gepubliceerd is, en er zijn nog vele vindplaatsen bekend. NB. veel van de ingevoerde teksten zijn nu nog fragmenten, welke in de loop der tijd zullen worden aangevuld.
Maar er zijn meer vermiste periodes. Onder andere ontbreken van de Bank van Tuil actes over de periode 1573-1576 en 1631-1637. Ook daarvan worden soms afschriften gevonden die hier zullen worden gepubliceerd.
NL(Gelderland)
De krant van toen (nieuws sinds 1754 uit Noord-Nederland)Welkom bij het grootste online krantenarchief. Doorzoek hier het digitale archief van de drie dagbladen in noord Nederland:
*het Dagblad van het Noorden
*de Leeuwarder Courant
*het Friesch Dagblad.
Plus ook de vele weekbladen van NDC mediagroep en meer.

De databank is op dit moment gevuld met:
*Het Dagblad van het Noorden van 1888 tot heden.
*De Leeuwarder Courant van 1752 tot heden.
*Het Friesch Dagblad (sinds 1903) en online te zien vanaf 26-05-2014
*Week- en nieuwsbladen van NDC mediagroep.
*De lokale bladen Frisia (van 1896-1977), Klaverblad (1967-1977) en Sawn Stjerren Nijs (1949 tot 2008).

Doorzoek gemakkelijk miljoenen artikelen, foto's, en advertenties, blader rustig door de krant of bekijk dossiers over het nieuws van toen.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
De Monumenta-handschriften (met transcriptie) van Aernout van Buchel (1565-1641)Tussen 1610 en 1620 stelde de Utrechtse oudheidminnaar Aernout van Buchel of Buchelius (1565-1641) een drietal bijzondere handschriften samen met beschrijvingen en tekeningen van de grafzerken, wapenborden, inscripties en andere historische bijzonderheden die hij tegenkwam in de kerken en kloosters in de stad Utrecht, en daarbuiten in de provincie Utrecht en in diverse andere provincies van de Noordelijke Nederlanden. Hij had vooral belangstelling voor de genealogie en heraldiek van de oude Utrechtse geslachten. De handschriften zijn alle in het Latijn en beslaan in totaal bijna 700 bladzijden. Het meest bekend is het deel over de kerken in en om de stad Utrecht. Grafmonumenten uit kerken elders in het Sticht, in de gewesten Holland en Zeeland en in de Betuwe beschrijft hij in de Inscriptiones monumentaque in templis et monasteriis Belgicis inventa. In het tweede deel van dit handschrift besteedt hij bovendien aandacht aan Antwerpen, Mechelen, Leuven en Brussel en een aantal kleinere plaatsen in de Zuidelijke Nederlanden. Daarnaast bevat het nog enige andere aantekeningen en verhandelingen. Minder omvangrijk is het derde handschrift, de Monumenta quaedam sepulcralia et publica, dat handelt over kerken in Friesland, Groningen en Emden, alsmede in Luik, Kamerijk en Orléans.Nederland
De Oud-Rechterlijke Archieven (ORA) van de VeluweDe Oud Rechterlijke Archieven kunnen op vier verschillende manieren bemoeienis hebben gehad met uw voorouders, namelijk bij:
• Criminele rechtspraak
Bij dit onderdeel vindt u informatie over uw voorouders als zij betrokken zijn geweest bij een misdrijf, die bestraft kon worden met een lijfstraf, in het ergste geval met de doodstraf (een ‘halszaak’)
• Civiele rechtspraak
Bij dit onderdeel vindt u informatie over uw voorouders als zij een conflict hebben gehad met anderen bijvoorbeeld met hun buren
• Contentieuze rechtspraak
Bij dit onderdeel vindt u informatie over uw voorouders als zij een overtreding hadden begaan die bestraft werd met een geldboete
• Voluntaire / vrijwillige rechtspraak
Vóór 1811 waren er in Gelderland (bijna) geen notarissen. Als uw voorouders een akte wilden opstellen betreffende onder andere:
- een testament
- een boedelscheiding
- een verkoop
- een geldlening
- huwelijkse voorwaarden
- een voogdijstelling
gingen zij – vrijwillig - naar een gericht
De kans om informatie te vinden over uw voorouders is bij deze rechtspraak het grootst.


Bij welke rechtsinstellingen in Gelderland kunt u deze informatie vinden? Zie hieronder.
NL(Gelderland)
De Proefkolonie, het begin van Frederiksoord en VeenhuizenVia deze pagina komt u bij aanvullende informatie over de eerste 52 proefkolonisten in Fredriksoord en Veenhuizen. Data van geboortes, huwelijken en overlijden voorzover beschikbaar, fragmenten uit het archief die te uitgebreid waren om in het boek op te nemen en in veel gevallen doorverwijzingen naar mensen die zich met genealogisch onderzoek rond een bepaalde kolonist bezighouden.NL(Drenthe)
De Resolutie- en Keurboeken van Enkhuizen en HoornHet Westfries Archief heeft de resolutie- en keurboeken van Enkhuizen en Hoorn laten digitaliseren. Deze boeken bevatten de besluiten van de stadsbesturen. U kunt de scans vinden met behulp van de donkergrijze plusjes in de inventaris.NL(Noord-Holland)
De Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek (met namen 25.000 personen)Onderdeel van mijn historisch-sociologisch onderzoek naar de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek was het opsporen en analyseren van gegevens over de bewoners van deze forten en van hun directe omgeving in de periode 1585-1786. Dit mondde uit in een repertorium betreffende ca. 20.000 personen, verspreid over ca. 4.000 families. De over hen verzamelde data zijn onder meer van genealogische aard. Dit repertorium is op deze website te raadplegen.

België / NL(Zeeland)
de Schokkervereniging (Schokland, blad: Schokker Erf)Schokland was eens een eiland in de voormalige Zuiderzee, waarop de dorpen Ens en Emmeloord lagen. Een eiland met een bewogen geschiedenis, want na een jarenlange strijd tegen armoede en de kracht van het water werden de Schokkers in 1859 door de Nederlandse overheid gedwongen te verhuizen naar elders. De Schokkers trokken naar plaatsen als Kampen, Vollenhove, Volendam en Urk. Schokland bleef eenzaam achter, slechts bewoond door enkele Waterstaatsarbeiders, die van elders kwamen, en hun gezinnen. In 1942 viel tenslotte de zeebodem rondom het eiland droog. Schokland lag als een vis op de droge bodem van de nieuwe Noordoostpolder.

Het verlaten eiland bleef altijd leven in de harten van de nazaten van de oorspronkelijke Schokkers. Zo''n 125 jaar na de ontruiming besloten Ab Klappe uit Eindhoven en Henk Toeter uit Kampen een Schokkervereniging op te richten. Veel Schokker nazaten hebben reeds de weg gevonden naar deze bloeiende vereniging. Hebt u voorouders met de familienaam Bape, Bien, Corjanus, Diender, Grootjen, Klappe, Kluessien, Koridon, Ruiten, Sul of Toeter, dan bent ook U van Schokker komaf!
NL(Flevoland)
De Slag bij Waterloo op 18 juni 1815 ten zuiden van Brussel (lijsten van strijders)De Slag bij Waterloo vond plaats op 18 juni 1815 ten zuiden van Brussel. Als dank voor de geleverde diensten hadden de betrokkenen recht op een geldelijke beloning. In maart 1817 kreeg luitenant-generaal kwartiermeester De Constant Rebecque een uitnodiging van de Hertog van Wellington om zich naar Parijs te begeven en daar met hem te overleggen over de verdeling van de prijsgelden voor het Nederlandse leger, als dank voor hun aandeel in de Slag bij Waterloo. Om alle strijders te kunnen geven waar ze recht op hadden verzamelde het Ministerie van Oorlog de staten van alle officieren en manschappen die in 1815 de Campagne hadden meegemaakt. De bijzonderheden werden in de Nederlandsche Staatscourant van 23 juli gepubliceerd.
Naar welke bronnen verwijst de index op deze site?
De index verwijst naar de volgende bronnen uit het Archief van het Hoofdbestuur van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden (archief 355):
1. 713-720 Registers houdende opgave van uitkeringen van het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden, 1817/1818.
2. 722 Officieren en manschappen, die niet of verkeerd op de lijsten zijn geplaatst.
In deze registers staan de namen van bijna 30.000 mannen die na de slag van Waterloo recht hadden op de zogenaamde ‘Waterloo-gratificatie’.
België / Nederland
De stukken van de 'Staten Generaal' NL (Digitaal 1814 -1994)U vindt hier alle Handelingen (Kamerverslagen, Kamerstukken en Kamervragen) van het zittingsjaar 1814-1815 tot 1 januari 1995. Het complete materiaal vanaf 1814 wordt in 2010 stap voor stap aan deze website toegevoegd. De Handelingen vanaf 1995 zijn digitaal beschikbaar via de website Overheid.nl.

Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname
De Vereniging Ommerschans (met diverse zoekmogelijkheden))De bewoners van de kolonie Ommerschans
In de Nederlandse archieven liggen veel gegevens met betrekking tot de bewoningsgeschiedenis van de Ommerschans vanaf 1818. Zo bevindt zich in het Drents Archief de complete administratie van de Maatschappij van Weldadigheid. Maar ook in het gemeente archief van Ommen liggen de nodige bronnen (ondermeer Bevolkingsregisters en Burgerlijke Stand). In het Historisch Centrum Overijssel liggen naast de de kadaster archieven, de notariële archieven en diverse kleinere bronnen met betrekking tot de Ommerschans. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag beheert de grote verzameling dag- en weekbladen waarin ook veel informatie over de Schans te vinden is. Ons doel is om zoveel mogelijk bronnen online toegankelijk te maken om daarmee de bewoningsgeschiedenis van de Ommerschans zo compleet en overzichtelijk mogelijk beschikbaar te stellen aan een breed publiek.
Door de personen in de afzonderlijke bronnen te koppelen aan een centraal genealogisch bestand (de Genealogische Database Avereest), kan de gedocumenteerde geschiedenis van elke persoon met één muisklik in beeld worden gebracht.
Aan de rechterzijde van deze pagina ziet U de afzonderlijke bronnen waarin U kunt zoeken. Via het algemene zoekscherm hierboven doorzoekt U al deze bronnen, plus de bronnen op de website bonmama.nl, in één keer.

In de oranje blokken staan links naar een groot aantal gedigitaliseerde, maar niet ontsloten bronnen met betrekking tot Ommerschans op de website alledrenten.nl. Het is de bedoeling dat deze bronnen successievelijk ontsloten worden op deze website.
Nederland
De Vergeten Genocide (het lot van de Sinti en Roma in WO II)Tentoonstelling over Sinti en Roma in WO II met 6 Verhalen.
Een zwarte bladzijde in de geschiedenis; volkerenmoord.
Nederland
De Verhalen van Groningen (en Groningers)De Verhalen van Groningen vertelt verhalen in een thematische samenhang. Door met een aantal thema’s per jaar te werken, realiseren we aandacht voor de actuele gebeurtenissen en activiteiten in de culturele wereld in de provincie. Door de wisselende thema’s trekken we op met steeds nieuwe inhoudelijke partners (archieven, musea, historische verenigingen, kunsten, festivals, etc.). U als bezoeker van deze website krijgt bij elk thema een bijzondere selectie van grote en kleine verhalen om doorheen te bladeren. NL(Groningen)
De Volkstellingen van Weesp 1807 en 1849Na maanden van hard werken is de realisatie van dit project een feit: de gegevens uit de volkstellingen van Weesp van 1807 en 1849 zijn bevraagbaar via het Internet.
Rest ons nog te zeggen dat de copyrights van alle afbeeldingen op deze internetsite liggen bij het Gemeentearchief van Weesp. Niets mag zonder toestemming van het gemeentearchief gekopieerd worden!
Het archief is gevestigd op Nieuwstraat 87 A, Stadskantoor Weesp.
De openingstijden zijn : maandag-,dinsdag-en donderdagochtend.
Tel. 0294-491391

NL(Noord-Holland)
De Wormerlander families in WormerNL(Noord-Holland)
Delfia Batavorum: historische vereniging DelftDelfia Batavorum - historische vereniging met hart voor Delft - wil mensen enthousiast maken voor de stad Delft. We zijn trots op de stad en haar rijke verleden. Met onze activiteiten koesteren we deze historie en houden we de geschiedenis van de stad levend. Want over Delft zijn prachtige verhalen te vertellen. En dat niet alleen: de schoonheid van de stad is uniek en daar moeten we zuinig op zijn.

Huizenonderzoek Delft: link

Jaarboek 2015: 'Verheven als het huis des heeren'
Het precaire evenwicht tussen wereldlijke en geestelijke macht in de Republiek van 1618 tot 1631 door Wouter Kuyper:
link

Over 'Architectura moderna' en de Amsterdamse architect 'Hendrick de Keyser': link
NL(Zuid-Holland)
Delpher van de KB: Zoeken in alle historische tekstcollecties (17e t/m 20e eeuw)Delpher is er voor alle onderzoekers die historisch bronnenmateriaal gebruiken. Voor wetenschappers en journalisten die hun onderzoek een stap verder willen brengen. Voor genealogen die speuren naar onontdekte stukjes familiegeschiedenis. Voor studenten die werken aan hun scriptie. Delpher ontsluit full text miljoenen pagina’s uit kranten, boeken en tijdschriften en is een goudmijn voor onderzoek en ontdekking. Dit is nog maar het begin. In de toekomst worden veel meer gedigitaliseerde pagina's toegevoegd en zullen de functionaliteiten worden uitgebreid.

Handleiding: (link)
Nederland
Delpher: 38 Oude Telefoongidsen (onder één knop)38 nederlandse Telefoongidsen (van 1901 t/m 1950) doorzoeken via één Link.

Hulp nodig bij het zoeken in Delpher? Hier is een instructie video (link) over het zoeken met 'operatoren' (o.a. prox)
Nederland
Deltgen Genealogie LuxembourgSite met genealogische informatie uit Luxemburg, aanmelding is wel eerst nodig om toegang te krijgen tot de website.Luxemburg
Den Haag - 10-jaren tafels en wat kun je zoeken in de nieuwe site van Familysearch?Op de vernieuwde site van Familysearch.org staan heel veel aktes integraal als scan online. Niet duidelijk is van welke plaatsen er welke jaargangen akten aanwezig zijn. Dit heb ik in een overzicht opgenomen. Zie de eerste pagina van het bestand voor meer informatie.
Verder: Den Haag - 10 jaren tafels Huwelijken. Omdat er in de 10-jaren tafels van huwelijken van de gemeente Den Haag niet eenvoudig gezocht kan worden op de bruid, ben ik begonnen met om de 10-jaren tafels over te nemen in Excel.
VOOR OUDERE GEGEVENS ZOEKEN IN DE VIRTUELE STUDIEZAAL VAN HET ARCHIEF VAN DEN HAAG (ZIE HUN WEBSITE)
NL(Zuid-Holland)
Der Genealogische Abend: Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land LippeDer Genealogische Abend wurde 1969 vom Rechtsanwalt Dr. Paulsdorf aus Detmold ins Leben gerufen. Die Teilnehmer treffen sich, um sich über ihr Hobby Familienforschung in loser Runde zu unterhalten und Erfahrungen auszutauschen. Es werden Probleme besprochen, nicht bekannte Begriffe geklärt oder Lesehilfe gegeben. Meistens findet noch ein kleiner Vortrag statt. Seit sich der Kreis 1997 als 7. Vereinsgruppe „Familienforschung'' dem Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein für das Land Lippe (NHV) angeschlossen hat, trifft man sich im Landesarchiv NRW dem Staatsarchiv in Detmold. An den Abenden nehmen meistens 20 – 25 Personen teil. Es sind Männer und Frauen aus jeder Alters- und Berufsgruppe, die gerade erst mit der Familienforschung beginnen, oder schon viele Jahre betreiben.
Der Nachlass unseres verstorbenen Mitgliedes Helmut Schering ist im Staatsarchiv einzusehen und von lippischen Familienforscher eine oft benutzte Quelle.
Haben Sie Interesse an Familienforschung oder betreiben sie schon ?
Dann nehmen Sie doch einfach mal an einem Abend teil. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Nederland
Der Kreis BelgardDuitsland
Deutsche Auswanderer DatenbankA research project of:
Castle Garden Immigration Research, New York, USA
Historisches Museum Bremerhaven, Germany
Förderkreis Historisches Museum Bremerhaven e.V., Germany
Duitsland / Verenigde Staten
Deutsche Auswanderer in den USA (DAUSA)•Die Forschungsstelle verfügt über 1586 Rollen Mikrofilm mit erhalten gebliebenen Passagierlisten aus dem Bestand der National Archives, Washington D.C., die in der Bibliothek der Universität Oldenburg der Öffentlichkeit zugänglich sind.
Internet:
-Namenindizes zu den Passagierlisten (Ankunftslisten: Sie registrieren nicht selten die Herkunftsorte.), nicht aber zu den Quarterly Abstracts, sind kostenlos zugänglich auf der Website www.castlegarden.org (New York 1820-1913) und dazu auch die Passagierlisten auf www.ellisisland.org (New York 1892-1924).
-Nahezu vollständig bietet www.ancestry.com bzw. www.ancestry.de kostenpflichtig Namenindizes und Passagierlisten an (z. B. New York 1820-1957; Philadelphia 1800-1945; Baltimore 1820-1948; New Orleans 1820-1945), darüber hinaus z. B. auch die Indizes und Kopien der Abgangsregistraturen von Hamburg (1850-1934), die fast immer die Herkunftsorte der Passagiere enthalten. Ancestry bietet kostenpflichtig neben vielen anderen genealogisch relevanten Daten Indizes und Listen zu den Volkszählungen (Census) in den USA an.
-Bremer Namen-Indizes und Abgangslisten (1920-1939) sind zugänglich unter www.bremer-passagierlisten.de.
Duitsland / Verenigde Staten
Deutsche Auswanderer-Datenbank - German Emigrants DatabaseDie Deutsche Auswanderer-Datenbank (DAD) am Historischen Museum Bremerhaven ist ein Forschungsprojekt über die europäische Auswanderung in die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Datenbank erfasst Informationen zu Personen, die im Zeitraum von 1820 bis 1939 Europa über vornehmlich deutsche Häfen in Richtung USA verlassen haben.Duitsland / Verenigde Staten
Deutsche Genealogie Regionale ForschungRegionale Familienforschung im deutschsprachigen Raum
This page is also available in English.
Duitsland
Deutsches Gauner-RepertoriumHier finden Sie Register zu 73.228 originalen historischen deutschen Steckbriefen, Personenbeschreibungen, Signalements und Biographien von Bettlern, Betrügern, Herumstreifern, Gaunern, Landesverwiesenen, Verbrechern, Armen, Vaganten, Vagabunden, Obdachlosen, Kleinkriminellen und ihren Opfern aus der Zeit von 1500 bis 1919.Duitsland
Deutsches GeschlechterbuchDas Deutsche Geschlechterbuch ist das Pendant zum 'Genealogischen Handbuch des Adels' und unterscheidet sich von diesem nur durch die betrachtete Bevölkerungsgruppe, hier die nichtadeligen (also bürgerlichen und bäuerlichen) Familien.
Das Ziel des Deutschen Geschlechterbuchs ist es, die Familienforschung durch Veröffentlichung der Stammliste und des Familienwappens zu erleichtern. Viele der verschiedenen Bände sind geordnet nach Herkunftsregionen des ehemaligen Deutschen Reichs – z. B. „Westfälisches“ oder „Schlesisches“ Geschlechterbuch –, so dass eine Recherche hierbei über die Abstammung der Vorfahren aus einer bestimmten Region vorgenommen werden kann.
Das „Hamburgische Geschlechterbuch“ mit seinen siebzehn Bänden (2007) als Teil des Deutschen Geschlechterbuchs ist ein in sich geschlossenes genealogisches Werk, wie es zu keiner anderen Stadt vorliegt. Es soll in erster Linie Familien der Oberschicht der Stadtrepublik (sogenannte Hanseaten) abbilden.
Das Deutsche Geschlechterbuch erschien von 1889 bis 1943 unter dem Titel Genealogisches Handbuch bürgerlicher Familien und brachte es in dieser Zeit auf 119 Bände, die der Genealoge Bernhard Koerner im C. A. Starke Verlag von 1898 bis zum Jahr 1943 in Görlitz herausgab. Koerner versah die Bände mit in zunehmendem Maße völkisch und antisemitisch geprägten Vorworten, in denen er die Vorstellung einer angeblich ursprünglichen germanischen Rasse des deutschen Bürgertums vertrat.
Mehr als 4.000 Familien sind behandelt.
Die vergriffenen 119 Bände des Genealogischen Handbuchs sind seit Mitte Dezember 2007 vollständig digitalisiert und liegen jetzt in 16 CD-ROMs vor.
Duitsland
Die Kirchenbücher der Diözese Osnabrück vor 1875 (auch in Meppen)Vor etlichen Jahren wurden die Kirchenbücher der katholischen Kirchengemeinden des Bistums Osnabrück verfilmt und stehen nun den Familienforschern im Bistumsarchiv Osnabrück und in der Katholischen Familienforschungsstelle Meppen auf Personalcomputern zur Einsicht zur Verfügung, soweit sie nach kirchlichem Recht freigegeben sind. Die Taufdaten sind danach 120 Jahre, die Heirats- und Sterbedaten 100 Jahre geschützt. Im Folgenden sind die Kirchengemeinden (nach Dekanaten sortiert) aufgeführt, deren Personenstandsregister dieser Vorgabe entsprechen.
Nur größere Lücken in den betreffenden Kirchenbüchern wurden hier vermerkt, so dass sich der Forscher selbst vor Ort über die Vollständigkeit informieren muß.
Für alle Kirchengemeinden des Osnabrücker Landes gilt, dass bis zur Säkularisierung 1803 häufig auch die Matrikel der evangelischen Kirchengemeinden eingesehen werden müssen.
Duitsland / Nederland
Die Ortsippenbücher von Westoverledingen (Leer Dld.)by C. Robert Appledorn, Indianapolis, In and Around George, Iowa USA
OSB:
Die Familien der Kirchengemeinde Collinghorst (1701-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Grosswolde (1728-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Grotegaste (1725-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Ihrhove (1723-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Mitling (1637-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Steenfelde (1719-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Völlen (1677-1900)
Duitsland / Nederland
Die Ostfriesische Landschaft (mit digitale Bibliothek)Am Anfang waren die Landstände, die Versammlung der drei gleichberechtigten Gruppen aus Rittern und Vertretern der Bürger und Bauern. Sie vertraten im Mittelalter die ostfriesische Bevölkerung gegenüber dem Landesherrn, dem Grafen- und späteren Fürstenhaus. Diese Ständevertretung gibt es in Ostfriesland bereits seit mehr als fünfhundert Jahren.
Bis zum 19. Jahrhundert besaß die Ostfriesische Landschaft auch wesentliche politische Rechte. Von Kaiser Leopold I. ist ihr 1678 sogar ein eigenes Wappen verliehen worden, das den Ritter und den Baum auf dem Upstalsboom zeigt. Dieser Hügel war und ist das Symbol für die Freiheit der Friesen. An diesem Ort trafen sich im Mittelalter die Vertreter der selbständigen friesischen Landesgemeinden. Hier wollten sie bei ihren Zusammenkünften gemeinschaftlich ihre Rechte und Freiheiten stärken und sichern.

Die digitale Bibliothek der ostfriesischen Landschaft umfasst digitalisierte historische Werke zur Landesgeschichte (inkl. Emder Jahrbuch von 1875 bis 1942), aber auch neuere wissenschaftliche Veröffentlichungen in elektronischer Form. Außerdem finden Sie hier den Einstieg in die Datenbanken des Biographischen Lexikons und der Historischen Ortsdatenbank für Ostfriesland sowie die Flurnamensammlung der Ostfriesischen Landschaft. Eine digitales Bildarchiv ist im Aufbau begriffen.

Die einzelnen Bereiche lassen sich über die Bilder unten ansteuern, alle digitalen Bestände der Landschaftsbibliothek und vieler weiterer Anbieter finden Sie auch in unserem Katalog.
Duitsland
Digitaal archief krant 'Peel en Maas' regio VenraySinds 1880 verschijnt in Venray een weekblad. De oorspronkelijke naam van dit nieuws- en advertentieblad luidde "de Venrayse Courant". In 1881 werd de naam gewijzigd in "Maas en Peel". Na overname in 1887 door de familie van den Munckhof kreeg het blad de naam die het thans nog draagt: "Peel en Maas".

Op deze website vindt u de jaargangen van Peel en Maas vanaf 1880 met uitzondering van de jaren 1881-1887, 1892, 1894, 1913 en 1915. Het weekblad wordt tot op de dag van vandaag uitgegeven door van den Munckhof.
NL(Limburg / Noord-Brabant)
Digitaal Krantenarchief gem. SchiedamDigitale Krantenarchief - Gemeentearchief Schiedam | Pictura KrantenviewerNL(Zuid-Holland)
Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant (722-1312) (in opbouw)Database: Oorkonden met afbeeldingen bij de teksten en tekstretrievalmogelijkheden, uitgegeven door dr. G. Van Synghel.NL(Noord-Brabant)
Digitale Bibliografie Nederlandse GeschiedenisDe bibliografie bevat thans ruim meer dan 200.000 titels en is daarmee de algemene toegangspoort tot de Nederlandse geschied-schrijving. Zo vormt de DBNG een essentiële bron voor onderzoek van de meest uiteenlopende aspecten van de Nederlandse geschiedenis. Daarnaast zal de DBNG in de toekomst de basis vormen van een breder platform voor samenwerking tussen bibliotheken en wetenschappelijke instituten op het gebied van historisch-bibliografische informatie-systemen.
VOOR WIE?
De Digitale Bibliografie voor Nederlandse Geschiedenis is een gemakkelijk toegankelijke digitale vraagbaak. Voor een breder publiek van studenten en historisch belangstellenden biedt zij een laagdrempelige toegang tot historische informatie. De professionele onderzoeker kan gebruik maken van uitgebreide, geavanceerde zoek-faciliteiten die snel een hoogwaardig resultaat opleveren.
Nederland
Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiëHet doel van deze in 1997 opgezette site is om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de beschikbare bewerkingen van archiefbronnen welke veel persoonsnamen bevatten en die digitaal te raadplegen zijn in de thuissituatie van de onderzoeker. Concreet gaat het daarbij in de eerste plaats om bewerkingen die zijn te vinden op het internet, met daarnaast de -bij derden- verkrijgbare bewerkingen op cd-rom of diskette.
Binnen de scoop van deze site vallen onder het begrip ''bronbewerking'' in de eerste plaats de volledig weergegeven tekst van een archiefbron, of de index (ook wel: klapper) of de regesten daarvan. Ook reconstructies van b.v. gezinnen gebaseerd op enkele volledig verwerkte bronnen, die alle gegevens hieruit bevatten, worden tot de bronbewerkingen gerekend. Daarnaast is in de laatste jaren ook ruimte geboden aan specifieke -uitgebreide- lijsten, gebaseerd op gericht onderzoek in archiefbronnen, bijvoorbeeld van leden van een bepaalde beroepsgroep.Door de ontwikkelingen van de techniek komen geleidelijk aan ook onbewerkte maar wel volledig van het origineel gefotografeerde bronnen online. Ook naar deze afbeeldingen wordt verwezen op deze site. In 2005 is in samenwerking met Hans den Braber het project ''Van Paper Naar Digitaal'' gestart, waar in hoog tempo nieuw beeldmateriaal verschijnt.
België / Nederland
Digitale Bronbewerkingen Nederland en BelgiëGeneaScript is het onderdeel binnen dit domein van de Stichting Geneaknowhow, waar bewerkingen van genealogisch archiefmateriaal worden bewaard. De bewerkingen verschillen van aard (bijv. index, transcriptie) en bestandstype (bijv. word, pdf), maar zij geven allemaal tenminste een volledig overzicht van de genoemde persoonsnamen, die voorkomen in een archiefbron. Het online delen van bronbewerkingen is een prachtige hulp voor onderzoekers, al blijft het van belang om te wijzen op het feit dat het noodzakelijk is om de gevonden gegevens altijd te controleren in het origineel. Bronbewerkingen bevatten vrijwel altijd fouten, variërend van leesfouten tot een verschrijving of typefout.

Op het domein Geneaknowhow bevindt zich het gedeelte Van Papier Naar Digitaal, waar eveneens bronbewerkingen te vinden zijn. Hierbij is echter ook het beeldmateriaal beschikbaar, zodat de afbeelding van het origineel en de bewerking naast elkaar staan. Als Geneaknowhow zowel het beeldmateriaal als de bewerking van dat materiaal in eigen beheer hebben, wordt deze bewerking niet ondergebracht onder GeneaScript, maar bij Van Papier Naar Digitaal.

Op elke pagina binnen GeneaScript (provincie of algemeen) zijn de bewerkingen alfabetisch opgenomen. Zijn er bewerkingen die de gehele provincie of een regio betreffen, dan zijn deze in een blok bovenaan die pagina geplaatst; de individuele plaatsen worden in een blok daaronder genoemd.
Alle hier aanwezige bestanden zijn uiteraard opgenomen in de gegevens van Digitale Bronbewerkingen Nederland en België, elders op dit domein. Voor een volledig overzicht van alle bekende online bronbewerkingen dient u de genoemde website te raadplegen.

Bij de start van GeneaScript in december 2011 zijn een groot aantal bewerkingen opgenomen in de Collectie De Wit. Deze bewerkingen waren in de periode 1997-2011 ter publicatie aangeboden aan Herman de Wit en geplaatst op het domein link. Alle in de loop der jaren aangeboden bewerkingen zijn integraal overgedragen aan de stichting Geneaknowhow, ten behoeve van langdurig online behoud van het materiaal. Op de pagina's van GeneaScript zijn de individuele bestanden uit deze collectie herkenbaar aan de aanduiding *) achter de bronomschrijving.

Als u bewerkingen wilt aanbieden om te laten plaatsen op GeneaScript, zie dan de pagina 'een bewerking laten plaatsen'. Wilt u om andere redenen contact, dan kunt u ons bereiken via het e-mailadres:
België / Nederland
Digitale bronbewerkingen Nederland en België (nu 730)Met de site 'Digitale Bronbewerkingen Nederland en België' probeer ik ook - naast het bieden van een geordend overzicht van beschibare bronbewerkingen - om genealogen aan te sporen bewerkingen van bronnen voor anderen beschikbaar te stellen. Eén van de manieren is, om bewerkingen van anderen op mijn site te plaatsen als men daartoe zelf niet in staat is.
LET OP: Zoals bij alle publicaties zijn ook onderstaande bewerkingen beschermd door de auteurswet. Het is dus niet toegestaan om kopieën van deze bestanden elders te publiceren, in welke vorm dan ook! Onderstaand overzicht geeft aan welke gegevens momenteel voorhanden zijn op dit eigen domein, deels op mijn site bij Planet Internet. Begin juli 2006 werd het getal van 500 bewerkingen gepasseerd, begin 2008 waren het er 605 stuks, in oktober 2009 werd de grens van 730 gepasseerd. Hier is de volgorde aangehouden zoals de bronnen op Digitale Bronbewerkingen zijn gerangschikt en uiteraard zijn ze daar ook allemaal terug te vinden.
Indië / Nederland
Digitale collectie Tresoar FrieslandDiverse digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (zie lijst met links op de site) NL(Friesland)
Digitale Stamboom Den Haag met Gezinskaarten en Repertoires Notariële AktenOp deze site zullen wij belangrijke genealogische bronnen en indexen aanbieden.
- Bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage (gezinskaarten) periode 1913-1939
- Repertoires van notariële akten uit Notarieel Archief 1843-1925 (beheersnummer 0373-01)

Op dit moment (januari 2013) zijn de volgende repertoires geindiceerd:
-notaris Samuel François de Pinto, 1843-1856
-notaris Alphonse Jacobus Bernardus Rijke, 1898-1905
-notaris Carl Vollgraff, 1896-1906
-notaris Andreas Antoon van Straaten, 1898-1907
-notaris Nicolaas Josephus Verkoren, 1896-1906
-notaris William Bouberg Wilson, 1896-1897
-notaris Petrus Johannes Laboyrie, 1896-1906
-notaris Hendrik Hendrikse, 1896-1905
-notaris Casper Bimberge, 1896-1907

en In bewerking zijn de repertoires van:
-notaris Lodewijk Alexander van Dijk, 1896-1906
-notaris Soko Johannes van den Bergh, 1896-1907
-notaris Gerrit Adriaan Pieter Bax, 1896-1906
-notaris Abraham Johannes Terlaak, 1892-1908
-notaris Gerard van Rossem, 1890-1904
NL(Zuid-Holland)
Digitised parish registers NorwayRead the digitised parish registers
Guidelines for indexing the digitised parish registers (norwegian)
Indexing the digitised parish registers
Search in the name index of the digitised parish registers link
Noorwegen
Dingboek Oost-IJsselmonde 1603 (Transcriptie; met zoekfunctie)Transcriptie door Michel G.A. Ball van dit register voor schout en heemraden van Oostambacht van Iselmonde, beginnende den 17e july 1603.
Het originele stuk is aanwezig in het Stadsarchief van Rotterdam: Toegangsnr. 8, Inventarisnr. 158.
NL(Zuid-Holland)
Documentatie- en Kenniscentrum AugustijnenhofVOOROUDERS IN DORDRECHT? Dat is dit dé plek waar historisch en genealogisch onderzoek in Dordrecht begint. Historisch centrum, pal tegenover het Regionaal Archief Dordrecht gevestigd, waar met een groot team vrijwilligers historisch onderzoek wordt gedaan. Waar bronnen worden ontsloten, lezingen worden gegeven, cursussen historisch huizenonderzoek en genealogische workshops worden gegeven, genealogische en cultuurhistorische Dordtse tijdschriften worden uitgegeven enz. Donateur-leden (minimaal € 15,00 per jaar) ontvangen jaarlijks maar liefst 7 digitale tijdschriften én kunnen gebruik maken van de diensten van het Augustijnenhof, waaronder onderzoek tegen een laag tarief van € 25,00 per uur. Zie ook www.dordrechtmonumenteel.nl www.dordtsgeboren.nl een www.illustredordracum.nlNL(Zuid-Holland)
Documentatiestichting LeeuwarderadeelDe stichting heeft tot doel het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van documentatiemateriaal, dat bindingen heeft met de gemeente Leeuwarderadeel. Er is veel informatie over archieven en bronnen op de site te vinden.NL(Friesland)
Doetinchem - Digitale genealogische brongegevensEen website voor digitale genealogische brongegevens en overige items in de Achterhoek en ook daarbuiten. Welkom!

U bent online bij Genealogiedomein
en op bezoek bij Genealogie in de Achterhoek
Er zijn diverse documenten aanwezig van kerkelijke en/of burgerlijke gemeenten. Het betreft o.a. transcripties van de originele registers van doopboeken - trouwboeken - lidmatenboeken - begraafboeken - etc. Ook van de burgerlijke stand (na 1811) en van de zogenaamde municipaliteitshuwelijken (periode 1796-1811) is een aantal documenten beschikbaar. Tevens zijn er gegevens te vinden van bewerkingen (en ook digitale foto's) van het Oud Rechterlijk Archief (ORA) van diverse plaatsen en regelmatig worden relevante digitale genealogische items toegevoegd.
NL(Gelderland)
Doorzoek de genealogische gegevens van Nederlandse archieven... en vind automatisch gelinkte akten en aanvullende informatie over personen en context ... in 141 miljoen persoonsvermeldingen.
Veel van de mogelijkheden van Open Archieven zijn gratis te gebruiken. Om sommige persoonlijke functies te gebruiken dient u eerst in te loggen. Voor de meeste uitgebreide functionaliteit kunt u een abonnement nemen. De prijs van het Open Archieven abonnement is afhankelijk van het aantal persoons­vermeldingen op Open Archieven op het moment van afsluiten. Meer persoons­vermeldingen, betekent meer waarde voor u (en meer kosten voor Open Archieven). De gebruikte formule is als volgt: prijs = € 3,50 + € 0,15 * aantal persoonsvermeldingen / 1.000.000
Het afsluiten van een abonnement, dat gekoppeld is aan uw e-mail adres, is eenmalig! U hoeft dus maar één keer te betalen (geen terugkerende kosten).
Nederland
Dordrechtse Monumenten en Bronnen (met diverse indexen en PDF-bestanden)Dordrecht Monumenteel is een initiatief van Stichting Illustre Dordracum. Deze stichting stimuleert en faciliteert historisch onderzoek naar monumenten in de oudste stad van Holland. De stad telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten. Van een groeiend aantal monumenten is de bouw- en de bewoningsgeschiedenis bekend. Illustre Dordracum is van mening dat iedere bewoner/eigenaar van een monument zich geroepen zou moeten voelen om de historie van zijn pand te onderzoeken, te laten onderzoeken of hier in een andere vorm aan bij te dragen.

NL(Zuid-Holland)
Downloadpagina diverse Wikipedia-dokumenten Pekela'sDownloadpagina Pekela: Onderstaande bestanden zijn gratis te downloaden en als elektronische tekst te lezen met de gratis verkrijgbare Acrobat-Reader van Adobe Acrobat.
De te downloaden bestanden zijn ingepakt en moeten, teneinde deze te kunnen lezen, eerst worden uitgepakt.
In de toekomst zullen meerdere bestanden op deze site worden opgenomen.
NL(Groningen)
Drenlias (nu alledrenten.nl)linkNL(Drenthe)
Drenten in het leger van NapoleonDe vroegere autonome buurschappen en kerspelen in het ‘Lantschap Drenthe’ werden, zeker na 1806, met orders en instructies van bovenaf overspoeld.
De grootste onrust ontstond door de invoering van de conscriptie of dienstplicht in februari 1811. Het leidde tot verzet. In Hoogeveen kwam het tot ordeverstoringen; in Vries gooiden opgeroepenen voor de zeemacht talloze ruiten in, in Meppel werd het nodig geacht de tapperijen op een vroeg uur te sluiten en in Zuidlaren werd vanaf de kansel tegen ordeverstoringen gepreekt.

Het oude Drenthe was door Napoleon in vier ‘cantons’ verdeeld. Elk ‘canton’ bestond uit een aantal ‘communes’ (gemeenten), de oude kerspelen:
>>‘Canton’ Assen: communes (gemeenten): Anloo/Annen, Assen, Eelde , Gasselte, Gasselternijveen, Gieten, Norg, Peize, Roden, Roderwolde, Rolde, Smilde, Vries en Zuidlaren.
>>‘Canton’ Dalen: communes (gemeenten): Borger, Coevorden, Dalen/Oosterhesselen, Emmen/Roswinkel/Schoonebeek, Odoorn en Sleen/Zweeloo.
>>‘Canton’ Hoogeveen: communes (gemeenten) Beilen, Dwingeloo, Hoogeveen, Ruinen, Westerbork en Zuidwolde.
>>‘Canton’ Meppel: De Wijk, Diever, Havelte, Koekange, Kolderveen, Meppel, Nijeveen, Ruinerwold, Vledder en Wapserveen.

Van 3 gemeenten zijn de Drentse jongemannen in Franse dienst inmiddels bekend. Als u die aanklikt krijgt u een nieuw venster met de namen (en zo mogelijk afbeeldingen) van jongemannen die in de jaren 1788 en 1789 zijn geboren en van wie een signalement bekend is.
In de Canton Dalen: Emmen/Roswinkel/Schoonebeek en Odoorn: link
In de Canton Hoogeveen: Beilen link

Via de database op Archieven.nl link kunt u zoeken en gegevens krijgen voor de franse website 'servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/'
NL(Drenthe)
Drents ArchiefHet startpunt voor uw onderzoek in Drenthe.NL(Drenthe)
DTB Zuid-Holland: Sneller zoeken via deze DistrictsklappersZoeken via deze 'deep-links' leidt in eerste instantie naar de alfabetische index op achternaam per periode van 20 jaar; het aanklikken van de familienamen in deze index geeft vervolgens rechtstreeks toegang tot de online-scans van de districtsklappers op de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van Zuid-Holland (1695-1812).
Op deze wijze kunnen de bewerkelijke uitklapmenu's en de extra tussenstap 'Archiefbeschrijving' van www.gahetna.nl worden omzeild.
NL(Zuid-Holland)
DTB-klappers van GelderlandOverzicht van de aanwezige DTB-registers in het Gelders Archief te Arnhem, zoals vermeld in de zogenaamde Blauwe Klappers.

Download hier de ZIP-files op de site van Bertha van Boven: link
NL(Gelderland)
Duitsland (Germany) Indexed Historical RecordsFilter by collection: Showing All 13

BillionGraves
Germany Births and Baptisms
Germany Deaths and Burials
Germany Marriages
Germany, Baden, Church Book Duplicates 1800-1870
Germany, Bremen Passenger Departure Lists 1904-1914
Germany, Hesse, Stadtkreis Darmstadt Civil Registration 1876-1925
Germany, Mecklenburg-Schwerin Census 1867
Germany, Mecklenburg-Schwerin Census 1890
Germany, Mecklenburg-Schwerin Census 1900
Germany, Prussia, Brandenburg and Posen, Church Dupl. 1794-1874
Germany, Prussia, Pomerania Church Records, 1544-1945
Germany, Prussia, Westphalia, Minden, Miscellaneous Collections from the Municipal Archives 1574-1902
Duitsland
Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th centuries (VOC)Dutch-Asiatic Shipping vormt de basis voor systematisch onderzoek naar de scheepvaart van de VOC.

Op deze site is een digitale versie van Dutch-Asiatic Shipping beschikbaar die betere zoekmogelijkheden biedt in vergelijking met de gedrukte versie. Er is een Engelstalige inleiding op de elektronische versie. De DAS database heeft twee ingangen

overzicht van de reizen: link
zoekpagina: link

Ten behoeve van het onderzoek in VOC-archieven is op basis van de afzonderlijke glossaria (woordverklaringen) van de uitgaven over de VOC in de RGP een algemeen VOC-glossarium samengesteld dat online raadpleegbaar is.
Azië / Nederland
Een laatste saluutOp deze website staan de namen van in Friesland geboren oorlogsslachtoffers en de namen van mensen die in Friesland zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De site is de digitale versie van de boeken 'Een laatste saluut' en 'Strijders, onderdrukkers en bevrijders' van Jack Kooistra. (Penn Uitgeverij. Leeuwarden 2005.)
Middels de zoekpagina kunt u, aan de hand van verschillende criteria, het register met ruim 7000 namen doorzoeken.
Alhoewel het wel het streven is, pretendeert de site niet foutloos en compleet te zijn. Eventuele opmerkingen en suggesties kunnen via de contactpagina aan ons worden gemaild. De site is zo opgezet dat nieuwe informatie en verbeteringen eenvoudig kunnen worden verwerkt.
NL(Friesland)
Eluxemburgensia (De, Fr, Eng)eLuxemburgensia ist die Fortsetzung des Digitalisierungsprojekts (2002-2008) der Nationalbibliothek Luxemburg, das gedruckte kulturelle Erbe in eine digitale Form zu überführen.
Erste Ergebnisse des zweiten Digitalisierungsprojekts finden Sie ab 2009 unter www.eluxemburgensia.lu. Diese Website bietet dem Leser eine grafische Benutzeroberfläche, sowie die Möglichkeit einer Volltextsuche. Die digitalisierten Texte sind in ein Langzeitarchivierungssystem integriert worden.
Ziel des Digitalisierungsprogramms der Nationalbibliothek ist es,
das gedruckte kulturelle Erbe einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, ohne daß die Original-Dokumente Schaden nehmen, damit insbesondere fragile Einzelexemplare geschützt werden können;
den Online-Zugang des Lesers zu diesem Erbe im Rahmen der Urheberrechtsbestimmungen zu erleichtern;
die gleichzeitige Konsultierung der Dokumente durch mehrere Nutzer zu gewährleisten;
die Recherche-Möglichkeiten innerhalb der digitalisierten Texte zu verbessern.
Luxemburg
Erfgoed 's-Hertogenbosch Op deze site kunt u aan de hand van historisch kaartmateriaal, thema's en locaties de geschiedenis van 's-Hertogenbosch en omgeving ontdekken. Honderden verhalen en objecten en duizenden afbeeldingen uit diverse collecties zijn beschikbaar; thuis en op locatie.
En als u nog een mooie toevoeging heeft, laat het ons weten! Dan voegen wij het toe aan deze website en schrijft u zélf geschiedenis!
 
Deze website is een initiatief van
Erfgoed 's-Hertogenbosch in samenwerking met o.a. Stichting Stadsmaquette, Stichting De Groene Vesting, de Bossche Encyclopedie en Marc Bolsius Fotografie. 
NL(Noord-Brabant)
Erfgoed Delft en omstrekenErfgoed Delft en Omstreken heeft diverse partners:
-Museum Nusantara maakt deel uit van de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN).
-Met NEMO/Kennislink heeft Erfgoed Delft een overeenkomst voor de uitwisseling van artikelen en andere content, in het bijzonder uit het tijdschrift Delf.
-Daarnaast werkt Erfgoed Delft samen met verschillende bedrijven, die zich opwerpen als sponsor of Schatbewaarder van Delft.
-Samen met Royal Delft stimuleert Erfgoed Delft de artistiek-culturele uitwisseling tussen de keramieksteden Jingdezhen (China) en Delft.
-Het Gemeentearchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie Beeld en Geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio zijn hier ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland). U kunt bij ons gratis terecht voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger), maar ook om in de kranten na te gaan wat er op een bepaalde dag in Delft gebeurde of hoe de gemeenteraad dacht over een bepaalde zaak.
NL(Zuid-Holland)
Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO)Klik svp op de knop 'Menu'
Door de eeuwen heen zijn er op allerlei manieren persoonsgegevens verzameld. Veel van deze gegevens zijn verloren gegaan, maar ook een aanzienlijk deel is wel bewaard gebleven. Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) beheert een groot aantal van deze genealogische bronnen uit de omgeving. Met behulp van deze bronnen kunt u meer te weten komen over personen uit het verleden en eventueel op zoek naar informatie over uw voorouders. Op dit moment kunt u bij ons de volgende genealogische bronnen raadplegen:
•Registers van de Burgerlijke Stand (1811-1913 voor geboorten, 1811-1938 voor huwelijken en 1811-1963 voor overlijdens)
•Volkstelling (1849)
•Delen van het Bevolkingsregister (1854-1929)
•DTB-registers (1574-1811)
•Bonboeken (registers van huiseigenaren) (ca 1640-ca 1830)
NL(Zuid-Holland)
Eric Hennekam: Archieven Albumsmet o.a.:
-Archieftips
-Genealogie: online bronnen
-Paleografie gids
Nederland
Erzdiözesanarchiv Kalocsa (matricula-historia-online)Die Liste der digitalisierten Dokumente (mit Hilfe einer herunterladbaren Excel-Tabelle), sowie die detaillierte Präsentation des Projektes ist für alle Besucher unserer Webseite frei zu erreichen. Aufgrund dieser Kenntnisse, nach entsprechender Information, kann man entscheiden, ob man unsere Dienstleistung für Bildbetrachtung und Forschung (matricula-historia-online), die für unseren registrierten Anwender mit Hilfe eines zweckmäßigen Programms (Flash-Anwendung) erscheint, in Anspruch nehmen möchte. Die Demo-Variante des Bildbetrachtungsprogrammes zur Darstellung ist unter folgender Adresse zu erreichen: link
Als Teil der Registrierungsprozesses – ähnlich dem gewöhnlichen Forschungsdienstverfahren – werden die Daten der Forscher registriert, dann, nach der Bezahlung der Registrierungsgebühr, bekommen sie einen individuellen Benutzernamen, mit dessen Gebrauch die digitalisierten Bildbestände nach dem Einloggen auf der Homepage erreichbar sein werden. Die Registrierungsgebühr ist 4.000.- HUF (15 Euro), was einen Zugang für ein Vierteljahr garantiert. In diesem Zeitraum ist der registrierte Benutzer berechtigt, den ganzen Bildbestand anzusehen, und er kann bei 100 ausgewählten, für wichtig gefundenen Bildern einer Variante in Jpg-Format verlangen. Das erste Vierteljahr ist für uns ein Probelauf, danach kann man wahrscheinlich zwischen mehreren Registrierungsgebühren und Anwendungszeiträumen wählen, zur Ausarbeitung des Systems brauchen wir aber die Erfahrungen der Benutzer.
Duitsland / Hongarije
Estland: digitized archival records from the National Archives of Estonia and TallinnSaaga is a collection of digitized archival records from National Archives of Estonia and Tallinn City Archives, containing copies of documents which have been under intensive use in our reading rooms and those of great importance for our users.
The initial objective of Saaga was to enable access to the most important genealogical materials.
Since 2008, Saaga comprises all the archival records digitized in the Estonian National Archives and Tallinn City Archives, regardless of their topic and potential focus group. There are new materials being added regularly, you can find more than 4,3 million of images at the moment.
Estland, Letland, Litauen
EUAN European Union Archive NetworkWereld
Euregio Familienbuch (Regio Aken-Luik)Familienbuch Euregio: Der Titel ist Programm. Im Mittelpunkt steht die Präsentation eines ständig wachsenden Netzwerkes von Familien der Region rund um das Dreiländereck Deutschland - Niederlande - Belgien. Unser Familiennetzwerk dokumentiert anschaulich das Leben und die Geschichte der Menschen, die vor uns in dieser Gegend ihr Leben gelebt haben. Wir wollen damit einen Beitrag leisten, die Alltagskultur der Vergangenheit in der Gegenwart aufrecht zu erhalten, um sie für die Zukunft zu bewahren.
Der Weg ist das Ziel: Nach aktuellem Stand haben wir in unserem Online-Familienbuch die verwandtschaftlichen Zusammenhänge von 106.000 Personen dokumentiert. Davon sind 101.707 Einträge öffentlich zugänglich. Fotogalerie, Dokumentensammlung, Themenbeiträge und die Sammlung historischer Listen tragen dazu bei, möglichst vielen Ahnen ''ein Gesicht zu geben'' und ihre damaligen Lebensumstände deutlich werden zu lassen.
België / Duitsland / NL(Limburg)
Explore our Passenger Lists for your Family Ellis Island Immigration RecordsThe Ellis Island Archive contains the passenger lists of more than 51 million immigrants, passengers, and crew members who came through Ellis Island and the Port of New York from 1892 to 1957. The period from 1892 to 1924 at Ellis Island was the largest human migration in modern history!
The ship companies that transported these passengers kept detailed passenger lists, called "ship manifests" which were used to examine immigrants upon arrival in the United States. Thanks to the generous efforts of volunteers from The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, these manifests have been transcribed into this vast digitized archive, which you can navigate for free in search of an individual passenger.
The Ellis Island Archive contains Passenger Records which provide 11 fields of information including passenger name, date of arrival, ship of travel, age on arrival, and more; Historical Manifests scanned from the original microfilm, showing the same fields of information and much more; and over 900 Ship Images along with the history and background of each ship that brought immigrants to America. (Note: In the 1940s the U.S. government had the original ship passenger manifest pages microfilmed for storage prior to discarding them.)
Verenigde Staten
Facebook pagina NGV Afdeling UtrechtDe NGV afdeling Utrecht heeft een Facebook pagina. Op deze pagina houden we u op de hoogte van het nieuws op genealogisch gebied in onze regio. Volg ons op Facebook voor het laatste nieuws!NL(Utrecht)
Familia Austria Österreichische Gesellschaft für Genealogie und GeschichteDatensammlungen
Unter diesem Menupunkt werden Sie in Form von Dateien und Datenbanken die Ergebnisse aller personenbezogenen Projekte des Vereines finden, d.h. Sie können hier direkt nach Ihren Namen suchen. Laufende Projekte werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Dazu finden Sie auch Informationen in der Rubrik „Aktuell''

1. Wiener Zeitung
2. Hochzeitsindex
3. Einwohnerdatenbank
4. FAMMOS (FAMilienname Mit Orts-Suche)
Oostenrijk
Familie SteunFonds Hove van Zijll Achtergrond en StamboomDe volledige stamboom, genealogie van het familie SteunFonds van Hove van Zijll (de Witte Hond) is online beschikbaar voor genealogisch onderzoek en zodat nakomelingen, afstammelingen, nazaten of verwanten kunnen zoeken of ze in aanmerking komen voor een uitkering of toelage uit het familiefonds.NL(Noord-Holland)
Familiekunde Vlaanderen; De Afdelingen, Agenda, Nieuwsbrief en PublicatiesDocumentatiecentra voor familiegeschiedenis
Documentatie- en Studiecentrum voor Familiegeschiedenis (Merksem)
West-Vlaams Documentatiecentrum voor Familiegeschiedenis (Oostende)
Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH)
Regio Antwerpen | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Kempen | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Mechelen | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Familiekunde Brussel | website | activiteiten | nieuws/publicaties
Provincie Limburg | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Aalst | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Deinze | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Dendermonde | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Gent | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Land van Waas | website | activiteiten | nieuws/publicaties
Regio Meetjesland | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Vlaamse Ardennen | activiteiten | nieuws en publicaties
Provincie Vlaams-Brabant | website
Regio Aarschot | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Diest | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Dilbeek | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Leuven | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Brugge | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Ieper-Diksmuide | website | activiteiten | nieuws/publicaties
Regio Mandel-Leie | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Oostende | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Tielt | website | activiteiten | nieuws en publicaties
Regio Westkust | website | activiteiten | nieuws en publicaties
België / Nederland
Familienforschung in Westpreußen (Polen)Mit der Familienforschung habe ich bereits in den 70er Jahren begonnen und mich im Laufe der Jahre zunehmend auf Forschungen im südlichen Westpreußen, im ''''Kulmerland'''', namentlich in den Landkreisen Briesen, Graudenz und Strasburg, sowie in den unmittelbar angrenzenden westpreußischen Landkreisen spezialisiert, wo meine mütterlichen Vorfahren seit mehreren Jahrhunderten ansässig waren.

Duitsland / Polen
Familienforschung mit ARCHIONKirchenbücher stehen im Zentrum von Archion. Das Portal ermöglicht Ihnen die Suche nach Ihren Vorfahren in Originalquellen:
zeitlich flexibel - von zu Hause aus - weltweit.

Der Grundgedanke
Archion ist ein gemeinschaftliches Projekt der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Mehrheit der evangelischen Landeskirchen. Auch staatlichen, kommunalen und weiteren kirchlichen Archiven steht Archion offen. Der Grundgedanke hinter Archion ist einfach. Die teilnehmenden Archive digitalisieren ihre historischen Quellen und präsentieren diese über ein gemeinsames Portal, um Ihnen bei der Familienforschung und Ahnenforschung so viel Komfort wie möglich zu bieten.
Duitsland
Familienforschung Tecklenburger Land' (TEFAM) e. V.Auch im Tecklenburger Land finden sich immer mehr Menschen, Senioren, junge Erwachsene und sogar Schüler, die sich als „Familien-Detektive' betätigen und bei der Suche nach den Wurzeln ihrer Familien die Spuren ihrer Ahnen auch im Altkreis Tecklenburg finden.
-Möchten Sie wissen, wer Ihre Vorfahren waren, wo deren Wurzeln lagen, was sie taten, wie sie lebten, oder ob Sie vielleicht sogar reiche und berühmte Verwandte in Amerika haben?
-Suchen sie Hinweise, wie Sie den „toten Punkt' in ihrer Ahnenliste überwinden können?
-Benötigen Sie Lesehilfe bei alten Dokumenten? Dann sind Sie bei den Tecklenburger Familienforschern genau richtig!
Duitsland
Familienkundliche Vereinigung für das Klever Land e.V.Das Mosaik-Archiv ist eine familienkundliche Vereinigung und betreibt seit seiner Gründung im Jahr 1987 ein Archiv mit Kirchenbuchkopien, alphabetischen Registern, Nach- schlagewerken, Ahnenlisten, Bürgerbüchern, Familienchroniken und vielem mehr.Duitsland / NL(Gelderland)
Families in PurmerendDeze Purmerend-pagina bevat veel Purmerendse families. In veel gevallen zal het echter een gedeeltelijke stamboom (fragmentgenealogie) betreffen. Familieleden die naar elders zijn vertrokken zijn in de meeste gevallen niet 'gevolgd' en van hen die van elders naar Purmerend zijn gekomen is het voorgeslacht niet onderzocht. Ook zijn geen in leven zijnde familieleden benaderd met het verzoek hun medewerking te verlenen. Voorts zijn stambomen van Purmerendse families, die door anderen reeds op internet zijn gezet via deze pagina bereikbaar.NL(Noord-Holland)
Family History Library Catalog, kurz FHLC (Online-Katalog)Weniger bekannt ist anscheinend die Möglichkeit, online im Family History Library Catalog, kurz FHLCzu stöbern. Es handelt sich um einen Online-Katalog der mikroverfilmten Unterlagen der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage. Dabei ist diese Art der Suche nicht schwierig. Wer sich damit auskennt, ist in dieser Hinsicht selbständig und unabhängig, er ist nicht auf fremde Hilfe und auch nicht auf die Öffnungszeiten der Genealogie-Forschungsstellen angewiesen. Natürlich sind die Mitarbeiter in den Forschungsstellen den Forschern bei der Filmauswahl behilflich, die diese Hilfe wünschen. Der Online-Katalog ist aber rund um die Uhr verfügbar und solange man ihn befragen will. Weiss man also schon, welche Mikrofilme man bestellen möchte, ist die eigentliche Bestellung dann sehr schnell erledigt. Duitsland / Nederland
Family History Search (Genealogylocator)Search our huge database of over 200,000 Free Genealogy and Family History Resources covering all areas of genealogy, including research tools, surnames, learning and tutorials sites, finding and organizing your ancestors and family trees, family history and records, and geographic locations. The search results pages below provide you with thousands of Free Genealogy and Family History Resources.Wereld
Familysearch: Discover Your Family History (Record Search)New & Improved Search in FamilySearch
FamilySearch makes it quick and easy to search millions of historical records for clues about your ancestors. Enter what you know about an ancestor, click search, and see matching records.
FamilySearch announced several changes to its www.familysearch.org website. The soft launch approach allows FamilySearch to implement the new website in stages to ensure all critical elements are functioning as desired. Once complete, the website will be promoted more broadly.
Europa / Verenigde Staten / Wereld
Federation of Genealogical SocietiesVerenigde Staten
Fédération  Française  de  GénéalogieRecherches:
-Recherches généalogiques
Je débute ma généalogie : retrouver quelques conseils pour réaliser vos recherches notamment pour vos ancêtres militaires.
-Relevés d'actes
Cherchez dans les bases de données généalogiques associatives comme Bigenet, Ring, Geneabank.
-Cherchez dans les relevés des naissances, mariages et décès de l'état civil et des registres paroissiaux. Des millions d'actes !
-Documentation
Le Centre de Documentation Généalogique vous accueille pour consulter revues et ouvrages au siège de la Fédération.
-Publications
Grâce au Flash Fédération, retrouvez les dernières nouvelles des associations et les rendez-vous généalogiques.
Frankrijk
FelixArchief 't Stad AntwerpenHet FelixArchief zorgt voor de documenten van het Antwerpse stadsbestuur en de stedelijke administratie met al haar diensten. Dat is zijn hoofdtaak en daarom is het stadsarchief een dienst die rechtstreeks onder het gezag van de stadssecretaris werkt. Daarnaast zorgt het FelixArchief ook voor vele andere archieven. Tal van instellingen, privépersonen, verenigingen en bedrijven die een band hebben met Antwerpen, vertrouwden hun archief aan ons toe. Alles wat een bijdrage kan leveren tot de geschiedenis van Antwerpen is het bewaren waard! Het Stadsarchief van Antwerpen is er voor iedereen.
Zoeken in het archief:
Gelieve hier het woord (slechts één woord toegestaan) in te geven waarop u wenst te zoeken. Wil u zoeken op meerdere opeenvolgende woorden, vervang dan de spaties door underscores (zie dit voorbeeld).
Aarzel niet het stadsarchief per e-mail te contacteren wanneer u niet vindt, wat u zoekt.
België
Find my past - England and WalesFindmypast.com is a family history and genealogy website based in London, England, containing over 550 million family history records, with more being added all the time. Searching is free on findmypast, as is building an online family tree with our innovative Family Tree Explorer software. To view the records you will need to purchase credits. See also ancestorsonboard.com with exclusive, full-colour Passenger Lists for all ships leaving the UK from 1890 - 1960.Verenigd Koninkrijk
Findmypast & The British Newspaper ArchiveThe British Newspaper Archive is a partnership between the British Library and findmypast to digitise up to 40 million newspaper pages from the British Library's vast collection over the next 10 years.
We are scanning millions of pages of historical newspapers and making them available online for the first time ever.
You can now search hundreds of millions of articles by keyword, name, location, date or title and watch your results appear in an instant.
Compare this with hours of painstaking manual searching through hard copies or microfilm (often requiring a visit to the British Library in London or Yorkshire) and it is easy to appreciate the ground-breaking nature of this project.
The British Newspaper Archive contains around three million pages of newspaper content originally funded as part of a £3m contribution from JISC. This was an important initiative that contributed greatly to the British Library's digitisation of their historic newspapers.

View your first three pages for free
Our newspapers are always free to search and to welcome you to the website, your first three pages are completely free to view when you register. Here’s how to get started: link
Verenigd Koninkrijk
Flandrica (Erfgoed-website voor Handschriften en Oude drukken)Digitalisering wordt een steeds belangrijker onderdeel binnen het brede erfgoedbeleid. Ook in de sector van de erfgoedbibliotheken is deze evolutie volop aan de gang. Op nationaal en internationaal vlak werden standaarden vastgelegd en grote projecten opgestart.
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek bundelt de inspanningen op het gebied van digitalisering van de Vlaamse erfgoedbibliotheken, en van de zes partners van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek in het bijzonder, in een virtuele Vlaamse erfgoedbibliotheek, die de naam Flandrica.be kreeg.
Flandrica.be is een portaalsite voor integraal gedigitaliseerd materiaal uit Vlaamse erfgoedbibliotheken. Het corpus bestaat uit 'Flandrica', publicaties geproduceerd in Vlaanderen of handelend over Vlaanderen, en unica uit het Vlaams patrimonium zoals handschriften.
De nadruk ligt in eerste instantie op visueel attractief of cultuurhistorisch interessant materiaal, dat ter beschikking wordt gesteld in een hoogwaardige kwaliteit en ruim wordt gecontextualiseerd, onder andere via toelichtende beschrijvingen en rondleidingen. Het gaat om een online collectie van 425 stuks op het moment van de lancering. Daarna zal Flandrica.be regelmatig worden aangevuld met nieuw gedigitaliseerd materiaal van de zes partnerbibliotheken.
België
Fold3: Discover your family's military past. (Browse WWII !)Why Fold3?
Traditionally, the third fold in some flag-folding ceremonies honors and remembers veterans for their sacrifice in defending their country and promoting peace in the world.
Fold3 features premier collections of original military records. These records include the stories, photos, and personal documents of the men and women who served in the military. Many of the records come from the U.S. National archives, The National Archives of the U.K. and others.

Popular Titles
-Revolutionary War Service Records
-Brady Civil War Photos Free
-War of 1812 Pension Files Free
-Vietnam Veterans Memorial Free
-Civil War Pensions Index
-WWII US Air Force Photos Free
-Revolutionary War Pensions
-Missing Air Crew Reports, WWII Free
-WWII "Old Man's Draft" Registration Cards Free
-Civil War "Widows' Pensions"
Europa / Verenigde Staten
Föreningen DIS Datorhjälp i släktforskningWelcome to DIS!
The World''s Oldest Society for Computer Genealogy DIS is a non-profitable organization with the purpose of investigating and developing the possibilities to use computers in genealogy.
27000 members have chosen DIS!
We are sorry, but the web site is currently only partially translated to English.
For a start, you may want to take a look at Disbyt, our database that helps you in finding Swedish ancestors and genealogists who are researching them; and Dispos, our shortcut into the sources. Discount is a database that will show you historical name statistics.
Zweden
Forschungsstelle für Personalschriften te MainzDie 1976 gegründete Forschungsstelle für Personalschriften ist seit 1984 eine Arbeitsstelle der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz. Ihre Hauptaufgabe war bisher die Katalogisierung der Leichenpredigten-Bestände in Hessen, Sachsen und Schlesien. Seit 2006 ist Thüringen der neue Arbeitsschwerpunkt. Außerdem hat sie mehrere Datenbanken ins Netz gestellt, die fortlaufend aktualisiert werden und in denen u.a. nach Namen, Orten und Berufen recherchiert werden kann.Duitsland
Foto-database Algemene Begraafplaats Meppel (+ Meppel-koppeling Alledrenten)Dit archief bevat foto's en geregistreerde gegevens van graven op de Algemene Begraafplaats van Meppel. Ze zijn de afgelopen jaren vervaardigd door Ebel Zandstra, die de Stichting Oud Meppel welwillend de mogelijkheid bood, dit archief raadpleegbaar te maken. Het omvat ruim 18.000 personen.

Overzichtsplattegrond Algemene Begraafplaats Meppel; een vindhulp bij het vinden van het graf.

Zoeken kan op verschillende manieren: 
-Er kan gezocht worden op zowel voor als achternaam. In de database zijn de officiële voorna(a)m(en), eventuele tussenvoegsels en eigen achternaam weergegeven, zoals bekend in de burgerlijke stand.
-Er kan ook gezocht worden op de naam van een eventuele echtgenoot, of op naam van de ouders. Gebruik daar het 2e zoekvak voor.
-Novum: Voor diegenen die tussen 1811 tot en met 1952 zijn overleden, bestaat de mogelijkheid, voor die persoon direct AlleDrenten.nl te raadplegen. AlleDrenten.nl is het systeem van het Drents Archief met gegevens uit en over geboorte, huwelijks- en overlijdensakten, notarisarchieven en memories van successie. (Gegevens van akten van 1953 en jonger zijn uit privacy-overwegingen niet openbaar en dus niet beschikbaar.)
-Voor diegenen die uiterlijk in 1811 zijn geboren, bestaat ook nog de mogelijkheid, voor die persoon direct in AlleDrenten.nl ook de gegevens uit Doop- Trouw en Begraafregisters van de Hervormde Kerk te raadplegen.
NL(Drenthe)
Fotocollectie en Archieven van NijmegenTopografisch Historische Atlas en Historische beelddocumenten, (foto''s, prenten, briefkaarten, tekeningen, carthografische documenten) van Nijmegen stad, streek of regio. Tevens Archief- en Inventarisbeheer zoekingangen. NL(Gelderland)
FreeBMD (Birth-, Marriage- ,Death-records) UK (help to General Record Office)FreeBMD is an ongoing project, the aim of which is to transcribe the Civil Registration index of births, marriages and deaths for England and Wales, and to provide free Internet access to the transcribed records. It is a part of the FreeUKGEN family, which also includes FreeCEN (Census data) and FreeREG (Parish Registers). To search the records that have so far been transcribed by FreeBMD click on the Search button below.

The recording of births, marriages and deaths was started in 1837 and is one of the most significant resources for genealogical research. The transcribing of the records is carried out by teams of dedicated volunteers and contains index information for the period 1837-1983. PLEASE NOTE: WE HAVE NOT YET TRANSCRIBED THE WHOLE INDEX.
Verenigd Koninkrijk
Freiburg in BreisgauDas Stadtarchiv übernimmt Schriftgut aus der Stadtverwaltung, das aus rechtlichen Gründen dauerhaft aufbewahrt werden muss oder als Geschichtszeugnis Bedeutung hat.
Hinzu kommen Akten aus nicht-städtischer Provenienz, Nachlässe von Privatpersonen, Vereinen und Firmen, Sammlungen von Ton- und Bilddokumenten. Das Stadtarchiv verfügt ferner über eine Präsenzbibliothek mit umfangreicher Literatur zur Stadt- und Regionalgeschichte.

Duitsland / Zwitserland
French HuguenotsVerenigd Koninkrijk
Friese nummerbewijzen (voor auto's, bussen, tractoren en motorfietsen)Gegevens over in Friesland tussen 1-1-1906 en 31-12-1950 uitgereikte nummerbewijzen (kentekens) voor motorfietsen, personen-auto's, vrachtauto's en tractoren.
Het nummer B-1 d.d. 02-01-1906 stond op naam van Notaris Sierevelt te Leeuwarden
NL(Friesland)
Ga het na: Ik zoek een emigrant: Hoe ga ik te werk?In de jaren veertig van de 19e eeuw kwam in Nederland de emigratie op gang als gevolg van religieuze spanningen en slechte economische omstandigheden. Emigratiepieken waren er van 1845 tot 1855, van 1865 tot 1874, in de jaren tachtig van de 19e eeuw en na de Tweede Wereldoorlog. In het Nationaal Archief vindt u vooral bronnen voor het opsporen van landverhuizers in de periode 1840-1940.

Hoe ga ik te werk?
Bij het Nationaal Archief vindt u overzichten (staten) van Landverhuizers over de periode 1848-1877 in het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Statistiek (archiefinventaris 2.04.23.02, inventarisnummers 26 I- 26 XII). Van de namen uit deze overzichten is een namenklapper gemaakt. Deze vindt u in de archiefinventarissen 2.04.28 en 2.04.29. De staten zelf kunt u inzien op microfiche. Deze vindt u in de studiezaal in de microficheruimte in kast D7.
In het archief van het Provinciaal Bestuur Zuid-Holland vindt u de staten van landverhuizers uit de provincie Zuid Holland (archiefinventaris 3.02.27.01 inventarisnummer 6460). Van deze staten is ook een naamklapper gemaakt (archiefinventaris 3.02.27.02).

Bestemming?
Voor het achterhalen van meer informatie is het van belang dat u weet waar deze persoon naar toe is geëmigreerd. In de onderstaande overzichten vindt u per bestemming welke bronnen u kunt raadplegen.
Nederland
Ga-het-NA: Het Nationaal Archief - Ook Beeldbank en DigitaalZoals u merkt, heeft het Nationaal Archief een nieuwe website. Of eigenlijk zijn het er twee. De collectie van het Nationaal Archief wordt vanaf vandaag gepresenteerd op de website www.gahetna.nl. Daar kunt u terecht voor de ontsluiting van miljoenen foto’s, honderdduizenden kaarten en vele tientallen kilometers archiefmateriaal.Nederland
Gebruikersgroep Geneans - Bronbestanden & AfbeeldingenDe gebruikersgroep stelt zich ten doel afbeeldingen en bronnen met genealogische waarde te digitaliseren. Ze doet geen genalogisch onderzoek naar familiestambomen. Wat vindt u op de site:
-Aardrijkskundig woordenboek 1899-1913 met 45.000 plaatsaanduidingen
-15.000 afbeeldingen stads- en dorpsgezichten van 1900 tot 1960
-Transcripties DTB-boeken RA Arnhem
-Woordenboek Latijn-Nederlands met aanvullend veel gebruikte woorden
Nederland
GedBas, Foko, GOV, die genealogische DatenbasisZoeken in de genealogische databaseDuitsland
Gekaapte brieven uit de 17e en 18e eeuwOp deze website kunt u duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw doorzoeken en lezen, die veelal zijn geschreven door gewone Nederlanders. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. In Engeland belandden de in beslag genomen stukken in archieven, waar ze eeuwen later zijn herontdekt. De moeilijk leesbare originelen zijn door vrijwilligers nauwkeurig overgetikt. De gekaapte brieven leveren een schat aan gegevens voor historici en taalkundigen, (amateur-)genealogen, erfgoedinstellingen zoals musea, en iedereen die geïnteresseerd is in het maritieme verleden van Nederland. De collectie bevat zakelijke post die in de 17e en 18e eeuw per schip werd vervoerd en ook de persoonlijke correspondentie tussen de opvarenden en hun familieleden.

Bij brieven is meestal duidelijk wie de afzender is en wie de geadresseerde. Soms zijn brieven geadresseerd aan de kapitein van een schip, en staat in de tekst zelf voor welk bemanningslid de brief is bedoeld; in die gevallen zijn beide namen ingevuld als geadresseerden. Bij zakelijke teksten ligt het minder helder. Waar mogelijk hebben we toch afzenders en geadresseerden geïdentificeerd: bij een vrachtbrief of kwitantie is de eigenaar (reder) van het schip als afzender beschouwd en de ontvanger van de lading als geadresseerde. Bij notariële stukken en andere documenten geldt bijvoorbeeld de schenker van iets als afzender en de ontvanger als geadresseerde. Verkopers worden beschouwd als afzender en kopers als geadresseerde.
Nederland
Gelders Archief: Familiegeschiedenis: Memories van SuccessieWat is een Memorie van Successie?
•In de memorie van aangifte deden de erfgenamen verplicht aangifte van het vermogen van een overledene (erfenis). Een belastingambtenaar stelde de Memorie van Successie op. Dit is een overzicht van de bezittingen en de schulden van de overledene en de verschuldigde successierechten (erfbelasting).
•Vóór 1878 hoefde men geen successierechten te betalen als men erfgenaam was in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen)
Wat kunt u zoal in een Memorie van Successie vinden?
•Naam van de overledene
•Plaats en datum van overlij­den
•Overzicht van de bezittingen en schulden (kadastrale aanduiding)
•Naam en woonplaats van de erfgenamen
En als er een testament is opgemaakt:
•Datum van het testament
•Naam van de notaris
NL(Gelderland)
Gelderse namen uit kerkboeken op internetVóór 1811 werd de bevolkingsadministratie bijgehouden door de kerken. Zij noteerden wie er was gedoopt, getrouwd of begraven. Deze administratie kan teruggaan tot in de 16e eeuw.
De index op een groot deel van de doop-, trouw- en begraafboeken tot 1811 (en binnen afzienbare tijd ook de afbeeldingen van de boeken zelf) is digitaal doorzoekbaar:

Zoekhulp   Doop-, trouw- en begraafboeken: link
Trefwoorden:
Begraafboek
Begraafboeken
Doopakte
Doopboek
Doopboeken
DTB
Genealogie
Overlijdensakte
RBS
Retroacta Burgerlijke Stand
Stamboom
Stamboomonderzoek
Trouwakte
Trouwboek
Trouwboeken
NL(Gelderland)
Gemeente Den Haag - Haags GemeentearchiefInformatie over:- Uw stamboom- Een huis- Een wijk of straat- Andere onderwerpen- Afbeeldingen- Onderzoek m.b.v. informatiebladenNL(Zuid-Holland)
Gemeente-archief Coevorden (+geschiedenis van Coevorden)Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. De volgende inventarissen van de archieven van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo zijn beschikbaar: 
Inventaris archieven Coevorden 1814-1851
Inventaris archieven Coevorden 1851-1934
Inventaris archieven Dalen
Inventaris archieven Oosterhesselen 1814-1919
Inventaris archieven Sleen 1817-1945
Inventaris archieven Zweeloo 1811-1975

Sinds kort zijn de openbare akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters beschikbaar op link
De archieven van Coevorden 1407-1814 bevinden zich in het Drents Archief te Assen en kunt u daar ook raadplegen. Een inventaris ligt bij de gemeente ter inzage.

Verder is er een fotoarchief, een bibliotheek en een uitgebreide documentatie over historische aspecten aanwezig.
De historische gegevens, de geschiedenis van de gemeente en documentatie kunt u op een speciale website link.
Duitsland / Nederland
Gemeente-archief Roosendaal (BS ook Essen, Kalmthout, Wouw)Wat kunt u in het gemeentearchief vinden?
Het Gemeentearchief is dé plaats waar de historische informatie van Roosendaal en de kerkdorpen wordt bewaard. Hier vindt u de geschreven documenten van de gemeente, de kerken, de politieke partijen, de verenigingen, de vakorganisaties enz.
Daarnaast zijn er ook bidprentjes, kaarten en tekeningen te vinden, maar ook foto''s, filmmateriaal en geluidsbanden.
In het gemeentearchief worden alle belangrijke archieven van de gemeentelijke overheden bewaard, maar ook die van notarissen, particulieren, bedrijven, parochies, sportverenigingen, muziekverenigingen en andere instellingen.
Daarnaast vindt u in het archief een uitgebreide collectie oude kranten en tijdschriften, zoals de voorlopers van BN De Stem vanaf 1863. Om u een idee te geven van de omvang en diversiteit van het gemeentearchief: het archief beschikt over 2.500 strekkende meter geschreven documenten, 24.000 foto''s, 1.300 dia''s, 1.000 topografische kaarten, 100 films en video''s, 80 geluidsfragmenten, 2.500 affiches, 10.000 bidprentjes en meer dan 7.000 boeken en naslagwerken.
België / NL(Noord-Brabant)
Gemeente-archief Venray - Rooynet (met BS-akten)Velen zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van hun familie (= genealogie). Het Gemeentearchief Venray heeft tal van bronnen die u kunnen helpen om uw eigen stamboom te maken. De belangrijkste persoonsgegevens zullen beschikbaar komen via de website van RooyNet.Op dit moment kunnen de volgende bronnen voor genealogisch onderzoek geraadpleegd worden:Burgerlijke stand van de gemeente Venray■Geboorteakten, 1798-1902■Huwelijksakten, 1798-1927■Overlijdensakten, 1798-1952Burgerlijke stand van de gemeente Oirlo■Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, 1798-1800In 2010 zullen de volgende bestanden op de website worden gepubliceerd: de doop-, trouw- en begraafboeken van de parochies van Venray (tot 1798) en de burgerlijke stand van de gemeenten Meerlo en Wanssum.Nederland
Gemeentearchief Borsele (Zld)Heeft u vragen over de geschiedenis van onze gemeente? Kijkt u dan in het gemeentearchief. Hier zijn ook de oude archieven van de voormalige gemeenten, die in 1970 in de nieuwe gemeente Borsele werden opgenomen. Sommige archieven beginnen aan het eind van de achttiende eeuw. Maar er zijn er ook die veel ouder zijn en al in de zestiende eeuw beginnen. Bijvoorbeeld de archieven van Borssele en 's-Gravenpolder.

Het Zeeuws Archief in Middelburg heeft de oude rechterlijke archieven overgebracht. Bijna alle kerkgenootschappen in de gemeente gaven ook hun archief bij ons in bewaring. Zo is er een kenniscentrum van de plaatselijke geschiedenis ontstaan.

Vrijwel alle archieven zijn geïnventariseerd. Maar er is meer! Inmiddels is een grote collectie foto’s en dia’s op onze internetsite geplaatst. Het archief is in het bezit van een goede bibliotheek. Deze kunt u in de studiezaal bekijken.

De mensen van het archief verlenen diensten ter behoud van het cultureel erfgoed in de gemeente. Ook geven wij graag lezingen en cursussen.
NL(Zeeland)
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelHet Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel bewaart de archieven van de gemeente Ede met de kernen Bennekom, Otterlo, Wekerom, Harskamp, Ederveen, De Klomp, De Valk, een klein gedeelte van Hoenderloo en Gelders Veenendaal (tot 1967) en de Gemeente Scherpenzeel. Ook vindt u hier vele particuliere archieven, documentatie-verzamelingen, kranten, boeken, kaarten en foto’s. Het merendeel van deze archiefstukken is openbaar en in te zien in de studiezaal of op deze website.NL(Gelderland)
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelGemeentearchief Ede en Scherpenzeel:
Notariële archieven, Burgerlijke Stand, Gereconstrueerd Bevolkingsregister
Kranten, Militieregisters
Archievenoverzicht Ede, Archievenoverzicht Scherpenzeel
Bibliotheken, Webarchief, Collecties

Begin hier met zoeken in Archieval:
Archieval staat voor 'Archieven in de Vallei en Veluwe', het gezamenlijke portaal voor de collecties van Gemeentearchief Barneveld, Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel.

•Tips om handig te zoeken:
•Akten en registers
•Archieven en Toegangen
•Beeldbanken
•Bibliotheken
NL(Gelderland)
Gemeentearchief Goes (met Kadaster 1832 als HisGis)In het Gemeentearchief kunt u op vele manieren onderzoek doen naar het verleden. Zo zijn wij niet alleen in het bezit van het archief van de stad Goes - dat begint in de vijftiende eeuw-, maar ook van de archieven van de dorpen Kloetinge, Wilhelminadorp, Kattendijke, Wolphaartsdijk, Oud-Sabbinge, ’s-Heer Arendskerke en ’s-Heer Hendrikskinderen. Er kan ook onderzoek gedaan worden in een van onze collecties, zoals de foto- en prentbriefkaartencollectie, de bibliotheek en de krantencollectie. De archieven van de weeskamer, rechtbanken en notariële archieven herbergen een schat aan gegevens, net als die van de plaatselijke kerken en verenigingen.

Het Gemeentearchief heeft al veel archiefmateriaal op de website staan. Zo kunt u gegevens uit de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, de rechterlijke archieven, diverse inventarissen en foto- en prentbriefkaartmateriaal bekijken.
NL(Zeeland)
Gemeentearchief SchiedamHet Gemeentearchief bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar.NL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief Tholen (met diverse interessante online-bestanden)Het gemeentearchief Tholen beheert de archieven van de plaatselijke besturen van Tholen en Sint Philipsland van de vroegste tijd -het oudste stuk dateert uit 1330- tot 1990. Bovendien worden er kerkelijke archieven bewaard, alsmede archieven van verenigingen en instellingen die in deze regio zijn of waren gevestigd. Ook bevat de collectie steeds meer foto''s die u gratis kunt bekijken. Het gemeentearchief is voor het publiek vrij toegankelijk.
Ook online zijn vele bronnen in te zien.
NL(Zeeland)
Gemeentearchief VenloDoorzoek de inventarissen van ons archief in deze database, of bekijk het archievenoverzicht.

Genealogisch onderzoek:
Veel mensen brengen een bezoek aan ons archief om hun stamboom uit te zoeken, of - om het met een mooi woord te zeggen - voor genealogisch onderzoek. Om u wegwijs te maken is deze handleiding samengesteld. U kunt deze downloaden.

Huizenonderzoek in Venlo:
Via huizenonderzoek kan een stukje historie worden achterhaald van een woning en een perceel. Deze handleiding kan u op weg helpen wanneer het onderzoek zich richt op de historie van een woning of een perceel in de Gemeente Venlo. De belangrijkste bronnen worden vermeld. U kunt de handleiding downloaden.

Wegwijzer Tweede Wereldoorlog:
Een wegwijzer van archieven en collecties betreffende de Tweede Wereldoorlog aanwezig bij het Gemeentearchief Venlo. U kunt de wegwijzer bekijken.
NL(Limburg)
Gemeentearchief Wageningen (met Archieven-overzicht)U vindt in het archievenoverzichteen overzicht van alle archieven die het gemeentearchief beheert, mét links naar inventarissen.
N.B. Als de naam van het archief rood is, dan kunt u de inventaris van dat archief openen door op de archiefnaam te klikken. Dat levert een interessante lijst op !

NL(Gelderland)
Gemeentearchief WeertHet Gemeentearchief Weert heeft zijn genealogische database, met daarin belangrijke gegevens voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek, digitaal flink uitgebreid. Zo zijn scans van doop-, trouw- en begraafakten van verschillende parochies in Midden-Limburg toegevoegd. Dat deze gegevens nu digitaal beschikbaar zijn, maakt het onderzoek naar voorouders, ook wel genealogisch onderzoek genoemd, stukken makkelijker.De Genealogische Database Limburg (Gendawin) bevat van heel Limburg een groot aantal gegevens op genealogisch gebied. Hierbij kan men denken aan parochieregisters, akten van de burgerlijke stand, schepenakten en notariële akten.Akten van parochies uit Midden-Limburg:Vrijwilligers uit Weert en omgeving, onder leiding van Tom en Marie-Luciën Geuns, hebben de databases gevuld door foto's te maken van alle akten van parochieregisters van het jaar 1630 tot ongeveer 1800. Deze scans zijn nu dus ook gekoppeld aan de naamsindexen. Het gaat om oude doop- trouw- en overlijdensakten van de parochies Baexem, Beegden, Buggenum, Ell, Grathem, Haelen, Heel, Heythuysen, Horn, Hunsel, Leveroy, Meijel, Nederweert, Neer, Neeritter, Nunhem, Roggel, Stramproy, Swartbroek, Thorn, Tungelroy, Weert (Martinusparochie en klooster van de Minderbroeders) en Wessem.Sneller stamboomonderzoekVoor het raadplegen van de scans kan men naar de studiezaal van het Gemeentearchief Weert komen.Op de website kon men al enige tijd het weekblad 'Het Kanton Weert' (1869-1991) raadplegen. Nu kan men hier ook het Stadblad 'Op de Keper' (1969-1996) bekijken. Deze bladen bevatten voor historisch onderzoek en ook voor genealogisch onderzoek zeer interessante gegevens.NL(Limburg)
Gemeentearchieven Emmen/SchoonebeekWist u dat het gemeentearchief van Emmen al in 1811 is begonnen? Toen verplichtte Napoleon de gemeenten om geboorten, overlijdens en huwelijken te noteren.
-U vindt hier documenten met informatie over de taken van de gemeentelijke organisatie toen en nu.
-U kunt hier veel informatie vinden voor afstudeeropdrachten, scripties en voor het schrijven van een boek of een artikel.
-Het is dé bron als u meer wilt weten over uw afkomst (genealogie)
-Er is ook een grote collectie foto's. Heeft u nog oude foto's? Dan nemen we graag een afdruk van deze foto’s op in onze collectie.
 
NL(Drenthe)
Gen Team Die genealogische DatenbankThe geographical centre of the databases is the present-day Austria and its neighboring lands.
You will find here databases made by and for genealogists. More than 26,200 user have access to this collection.
After registration you may use these databases free of charge.
As an extended service GenTeam provides as of now an overall search to help researchers especially when looking for (uncommon) names. Valid search terms are lastname and firstname.

All available databases will be searched (with the exception of the Gazetteer),

The collection currently contains 11,076,029 entries and will be continually updated.

If you have any questions, please do not hesitate to ask me.
Hongarije / Oostenrijk
GenDaWin websiteIn deze databank kunnen veel diverse genealogische bronnen ondergebracht worden. Hierbij wordt van de geneatoom-theorie gebruik gemaakt om genealogische informatie te kunnen ontleden. Hierna worden de gegevens in één grote database opgeslagen. Er is een Index-cd gemaakt op de GENEALOGISCHE DATABANK LIMBURG, met hierin de GRISWIN- en GENLIAS-bestanden per 23-11-2007.NL(Limburg)
Gendep19: Les natifs de Correze, naissances, mariages etc.)Site gratuit de dépouillement d''actes de la Corrèze.
Venez nous aider! Même un petit peu! Plus on sera nombreux et plus la base sera grande.
Frankrijk / Nederland
GeneaData, genealogische bronnen Noord-HollandBent u bezig uw stamboom uit te zoeken en bent u op zoek naar die gegevens uit de DTB die u nog mist?
Wellicht vindt u hier wat u zoekt....
GeneaData biedt u de mogelijkheid te zoeken in onze Dopen Database van Noord Holland.
De informatie in GeneaData is direct afkomstig uit de DTB boeken van diverse plaatsen in Noord-Holland De database wordt geregeld aangevuld met nieuwe data.
In de Aktueel vindt u de aktuele inhoudsopgave. Tevens kunt u hier transcripties downloaden.
NL(Noord-Holland)
Geneaknowhow InternetplatformGeneaknowhow.net is een door Hein Vera en Herman de Wit ontwikkeld en onderhouden internetplatform. Het doel is het bieden van ondersteuning bij genealogisch onderzoek in de brede zin van het woord. De bezoeker kan op gespecialiseerde sites gericht op zoek naar informatie. Met behulp van deze informatie is de bezoeker in staat om zijn onderzoek (beter) te verrichten. In de komende jaren zal geneaknowhow.net verder als kenniscentrum uitgroeien. Onderzoeksresultaten, zoals de kwartierstaat, familiegeschiedenis of lokaal-historische schets, worden niet op geneaknowhow.net opgenomen. Alle beschikbare gegevens op het domein zijn vrij toegankelijk; reclame-uitingen worden vermeden.België / Nederland
Geneaknowhow: wat is er digitaal van de Provincie Groningen op internet (met index)Informatieve site met vele stukken als basis voor onderzoek!!
Als wij een bronbewerking van u plaatsen, dan gaan wij er van uit dat u zelf die bewerking heeft gemaakt en dat u daarmee gerechtigd bent om ons toestemming te geven om deze bewerking te publiceren op Geneaknowhow. Wij vragen u daarom om uw naam in uw bestand te vermelden en daarbij in dit bestand ook aan te geven dat u als maker van de bewerking (de Stichting) Geneaknowhow toestemming geeft om uw bestand te publiceren op haar domein (Geneaknowhow.net). Geef uiteraard ook aan waar de bron precies is te vinden waarvan u de bewerking heeft gemaakt.
NL(Groningen)
Genealogical Research in Schleswig-HolsteinWelcome to Genealogy-SH.com. Access to genealogical databases e.g.:
- family trees,
- passenger lists,
- online searchable emigrant listings , and
a lot more. Sleeswijk-Holstein (Dld)
Duitsland
Genealogical Research within MIGenWeb Michigan, The Great Lakes State!Genealogical Research within MIGenWeb, The Great Lakes State!
In March and April, 1996, a group of genealogists organized the Kentucky Comprehensive Genealogy Database Project, now known as the Kentucky GenWeb Project. The idea was to provide a single entry point for all counties in Kentucky, where collected databases would be stored. In addition, the databases would be indexed and cross-linked, so that even if an individual were found in more than one county, they could be located in the index. At the same time, volunteers were found who were willing to coordinate the collection of databases and generally oversee the contents of the web page. The MIGenWeb Project is an outgrowth of that original Kentucky project for the state of Michigan and also began in 1996.

The USGenWeb Project Policy on HTML code, graphics, etc.
It is the policy of The USGenWeb Project to obtain permission from the creator of the code, graphics, and backgrounds before using them on our pages unless they have been placed in the public domain. Images, text or data compilations SHOULD NOT be incorporated into USGenWeb/MIGenWeb pages without explicit written permission. The state coordinator has the responsibility to remove any links to websites which fail to meet The USGenWeb Project/MIGenWeb Project established guidelines/standards. More information on the copyright standards of the USGenWeb Project is available on their website. Please review their guidelines. If you have any questions or concerns please write to the State Coordinator.
Nederland / Verenigde Staten
Genealogie - Genealogy - Généalogie (Zuidhollandse Eilanden, * vóór 1900)In de loop van de tijd en met hulp van vele anderen heb ik genealogische gegevens verzameld. Op het ogenblik zijn het gegevens van meer dan 45.000 personen, voornamelijk van de Zuidhollandse eilanden, maar ook uitwaaierend over de rest van Nederland en de rest van de wereld. Via deze website is het mogelijk om gegevens te zoeken en te bekijken van personen die vóór 1900 geboren zijn.
Omdat alle gegevens getoond worden, heeft het geen zin om mij meer gegevens over personen geboren voor 1900 te vragen!
NL(Zuid-Holland)
Genealogie AmelandOp deze website vindt je de genealogische gegevens van Amelanders geboren vóór 1920 op Ameland. Amelanders.com is een open-source website. Dit betekent dat bezoekers zich kunnen registreren en daarna zelf genealogische gegevens (data, foto’s, feiten, etc.) aan de website kunnen toevoegen.
Om economische en sociale redenen gingen veel Amelanders vanaf de negentiende eeuw tot halverwege de twintigste eeuw aan de wal (vooral in Amsterdam en Vlaardingen) vestigen. De binding tussen de Amelanders aan de vaste wal was en is sterk. In Tuindorp-Oostzaan en in de Indische Buurt woonden veel Amelanders. Dat de band met het eiland sterk was, blijkt ook uit het feit dat er in de periode 1946-1996 jaarlijks een zgn. ‘Amelander Avond’ in Amsterdam werd georganiseerd. Daar kwamen veel Amelanders op af.
Van buiten lijkt Ameland een eenheid maar op lokaal niveau kent de Amelander gemeenschap ook verschillen. Ameland heeft als enige Waddeneiland sinds de Middeleeuwen een continue katholieke gemeenschap. Deze bevond en bevindt zich voornamelijk in de dorpen Nes en Buren. Daarnaast waren er ook diverse protestantse stromingen zoals een hervormde en doopsgezinde gemeentes die vooral in de dorpen Hollum en Ballum voorkwamen.
Binnen elke geloofsstroming werd zoveel mogelijk naar een huwelijkspartner gezocht en getrouwd. Toch was dit vanwege de kleine gemeenschap (tussen 2000-3000 inwoners) niet altijd mogelijk. Daardoor werden er ook huwelijken tussen leden van verschillende protestantse stromingen gesloten waarbij de kinderen werden gedoopt naar de stroming van de familie naar wie ze vernoemd waren. Natuurlijk kwamen ook huwelijken tussen protestantse en katholieke Amelanders voor. Ook kwamen er regelmatig mensen van de vaste wal die met Amelanders huwden en visa versa.
NL(Friesland)
Genealogie Den Helder - Noord Holland-noord (+ gezinsreconstructie's)Het doel van deze site is het verzamelen van Genealogisch materiaal met betrekking tot de families die in Den Helder en omstreken wonen en/of gewoond hebben.
Van de Burgerlijke Stand Den Helder, Texel, Callantsoog en Anna Paulowna wordt door mij een gezinsreconstructie gemaakt, wat betekent dat de volgende gegevens worden samengevoegd:
- geboorten, huwelijken en overlijdens
Als dit gereed is, zal het Bevolkingsregister worden toegevoegd en ook de DTB’s.

Mocht u aanvullingen hebben (of correcties) dan hou ik mij aanbevolen. Ook kleine verhaaltjes over aanwezigen in de database of foto’s zijn welkom. Als u op de hoogte gebracht wilt worden van de wijzigingen in de diverse databases, schrijf u dan in voor een nieuwsbrief.
Het onderhouden van zowel deze site als de achterliggende database is een persoonlijk (en particulier) initiatief van mij.
NL(Noord-Holland)
Généalogie des rois de FranceFrankrijk
Genealogie en archieven in Nederland (Molema-Smitshoek)De website van P. Molema met heel veel links.Nederland
Genealogie en geschiedenis 'Van der Vorm' (met bronbewerkingen)Welkom bij de demografische atlas van Nederland. Kaarten zijn een onontbeerlijk instrument voor iedereen die zich aan een tocht te land of ter zee wil wagen. Kaarten zijn echter ook van grote betekenis voor iedereen die een tocht door de tijd wil afleggen. Historische kaarten laten de veranderingen zien in de fysieke, sociale en ruimtelijke omgeving waarin de mens leeft. Demografische processen, zoals het sluiten van huwelijken, de geboorte van kinderen, sterfte en migratie, behoren tot de meest wezenlijke collectieve gedragingen van een samenleving. Het zijn veranderingen in de menselijke levensloop die een directe weerslag vinden in de omvang en de samenstelling van de bevolking. In deze interactieve demografische atlas van Nederland wordt aandacht besteed aan een selectie van de belangrijkste aspecten van de ontwikkeling van de bevolking en de veranderingen daarin, alsmede aan de regionale verschillen in enkele componenten van de bevolkingsgroei. De atlas is in ontwikkeling. In de loop van de tijd zullen er steeds meer onderwerpen worden toegevoegd.NL(Zuid-Holland)
Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJsselOp het einde van de 1960-er jaren ontstond een "Werkgroep Genealogie en Geschiedenis tussen Rijn en IJssel", die zich tot doel stelde het beschikbare genealogische materiaal in dit gebied naar gezinnen te ordenen.
Zo werd een overzicht verkregen en een "terminus ad guem" gesteld: Volledig zicht op het oudste materiaal voorkomt dat er gezocht wordt naar gegevens die helemaal niet te vinden zijn.

Onder Genealogie link in de navigatiebalk vindt u informatie over het voorouderonderzoek en wat wij voor u kunnen betekenen.
Onder het hoofdstuk Geschiedenis link worden de onderwerpen toegelicht waar de Stichting mee bezig is.
Onder Boeken link de boeken en andere uitgaven die de Stichting heeft uitgebracht of die spoedig zullen verschijnen.
Onder Bestellen link vindt u de voorwaarden en bestelformulieren.
NL(Gelderland)
Genealogie Groningen van MolemaDe webpagina Genealogie Groningen van Piet en Willeke Molema-Smitshoek bieden u een startpunt voor genealogisch onderzoek in Groningen. De pagina wordt regelmatig aangepast.NL(Groningen)
Genealogie Hoekse waardDe webpagina Genealogie Hoeksche Waard van Piet en Willeke Molema-Smitshoek bied u een startpunt voor genealogisch onderzoek in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland). De pagina wordt regelmatig aangepast.NL(Zuid-Holland)
Genealogie in de Achterhoek (veel DTB-gegevens)Een website voor digitale genealogische brongegevens in de Achterhoek. Er zijn diverse documenten aanwezig van de volgende kerkelijke en/of burgerlijke gemeenten: Aalten – Aerdt – Almen – Angerlo – Baak – Bahr en Lathum – Beltrum – Bergh – Borculo – Bredevoort – Bronkhorst – Brummen – Didam – Dinxperlo – Doesburg – Doetinchem – Dorth – Duiven – Eibergen – Etten – Geesteren (Gld) – Gelselaar – Gendringen – Gendringen en Etten – Gorssel – Groenlo – Groessen en ''t Loo – Haarlo – Harreveld – ’s-Heerenberg – Hengelo (Gld) – Herwen – Herwen en Aerdt – Hummelo – Hummelo en Keppel – Keppel – Laren (Gld) – Lichtenvoorde – Lobith – Lobith en Spijk – Lochem – Neede – Netterden – Olburgen en Drempt – Oud-Zevenaar – Pannerden – Rekken – Ruurlo – Silvolde – Steenderen (met gezinsreconstructies) – Terborg – Ulft – Varsseveld – Verwolde – Vorden – Warnsveld – Wehl – Westervoort – Winterswijk – Wisch – Zeddam – Zelhem – Zevenaar – Zutphen. Het betreft o.a. transcripties van de originele registers van doopboeken - trouwboeken - lidmatenboeken - begraafboeken - etc. Ook van de burgerlijke stand (na 1811) en van de zogenaamde municipaliteitshuwelijken (periode 1796-1811) is een aantal bewerkingen beschikbaar. Tevens zijn er gegevens te vinden van indexen van procesdossiers (Oud Rechterlijk Archief) en regelmatig worden relevante digitale genealogische items toegevoegd.NL(Gelderland)
Genealogie in LimburgGenealogie in Limburg, een site met bronbewerkingen, bidprentjes, forums, nieuws, etc.NL(Limburg)
Genealogie Online (diverse stambomen online doorzoeken)De gemiddelde genealoog verzamelt heel wat gegevens over voorouders, veelal gestructureerd in een database, spreadsheet of tekstverwerker. De stap om te publiceren - op papier of Internet - is wellicht (nog) een brug te ver. Om deze waardevolle genealogische gegevens toch te delen bied ik (Bob Coret) u een helpende hand. Neem contact met mij op als u uw genealogisch data (GEDCOM) - gratis - door mij op deze site wilt laten plaatsen. De gegevens zijn en blijven van u, de gegevens worden dan ook geplaatst onder bronvermelding. Wilt u er meer over weten? Bekijk de rondleiding van genealogieonline of lees Alle mogelijkheden op een rij!Nederland
Genealogie op UrkIn 1978 is het Vissersmuseum opgericht. Het werd gevestigd in het voormalige gebouw van 'Hulp en Steun' aan de Westhavenkade. Sinds 1989 is het in museum 'Het Oude Raadhuis' gevestigd. Dit karakteristiek vormgegeven pand is het voormalige gemeentehuis van Urk. Het is in 1905 gebouwd door architect J.S.L. Frowein. De linker- en rechtervleugel van het gebouw waren vroeger respectievelijk burgemeesters- en dokterswoning. Ook zijn diverse oude registers te raadplegen. Dit betreft gegevens afkomstig uit
- de doop-, trouw-, en begraafboeken, de lidmatenregisters
- de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden)
- familieadvertenties in diverse dag- en weekbladen
- notariële en andere archieven

op dit moment (10-2017) zijn beschikbaar :
- geboorten Urk 1811-1850  
- huwelijken 1811-1830
- overlijden Urk 1711-1920
- begraven Urk 1747-1826
- begraven Urk Holkenkamp
NL(Flevoland)
Genealogie pagina's Richard van SchaikMijn genealogische interesse is eigenlijk begonnen bij het vinden van een familiebijbel, met daarin de gegevens van de familie Kooima. Ook waren de schilderijen van de in deze bijbel genoemde Berend Martinus Kooima en Fenna Sara Louis (mijn betovergrootouders in matrilineaire lijn) bij mijn ouders te zien. Daarna ging de interesse bij vlagen, tot in ongeveer 1996 mijn oom ook met vragen over de familie kwam. Daarna is de drang om de voorouders en de gerelateerde familie te vinden zo sterk geworden, dat wij nu hier ruim 37.000 personen (waarvan ongeveer 15.000 van de floppies van de NGV: Karel de Grote, de Graven van Holland en ons Koningshuis) hebben ingevoerd in ons bestand.
Verder Bronbewerkingen uit Breda, Utrecht, Wierden en Genemuiden: link
Deze hobby bedrijf ik samen met mijn ouders, daar deze ook een grote interesse voor hun voorouders hebben gekregen. Delen van dit onderzoek zijn verkregen via betaald onderzoek door archivarissen, desondanks delen wij deze graag met u, daar volgens onze opvatting de baten groter zijn dan de lasten.
Nederland
Genealogie TexelVeel genealogische informatie m.b.t. TexelNL(Noord-Holland)
Genealogie ThüringenDie sieben silbernen Sterne stehen für die sieben Kleinstaaten, aus denen Thüringen 1920 gebildet wurde. Der achte Stern wurde in das neue Wappen mit dem Löwen eingefügt, als der vormals preußische Regierungsbezirk Erfurt 1945 wieder an Thüringen fiel.
Duitsland
Genealogie über dem Ostsee (Über Mennoniten)Über Mennoniten (von Jürgen Weigle)

Inhaltsverzeichnis:
1. Marienburger Werder
2. Christliche Vorgänger
3. Die Schleitheimer Artikel
4. Menno Simons
5. Holländerdörfer
6. Ursprung, Namen, Berufe
7. Sprache
8. Ökonomie
9. Westwärts
10. Die Mennoniten heute
11. Über den Autor
12. Literatur

Duitsland / Nederland / Polen
Genealogie Utrecht (Huizen aan het Janskerkhof)Op deze genealogie pagina worden digitale bronnen en digitale bronbewerkingen voor genealogisch onderzoek in de stad Utrecht en enkele geannexeerde gemeenten en randgemeenten verzameld.
De links verwijzen naar genealogische gegevens die online te raadplegen zijn, zoals de DTB Utrecht en het Bevolkingsregister Utrecht, andere bronnen van Het Utrechts Archief en FamilySearch en overige digitale bronbewerkingen. Naast online bronnenverzamelingen en transcripties van doop- trouw- en begraafboeken, en geboorte-, huwelijk- en overlijdensakten, staan op deze pagina ook links naar familiewapen, adresboeken en literatuurbronnen die behulpzaam kunnen zijn bij het maken van een stamboom.

Huizen aan het Janskerkhof beschrijft de geschiedenis van het Janskerkhof Utrecht. Geschiedenis, genealogie en huizenonderzoek in Utrecht centrum.
NL(Utrecht)
Genealogie van Liempt (met enkele DTB-Bronbewerkingen)De naam Van Liempt komt als achternaam, in verschillende schrijfwijzen, al ruim vóór 1700 op vele plaatsen in Brabant voor. Ook buiten Brabant worden al vóór 1700 personen met de naam "van Liemde" genoemd, bijvoorbeeld in Rotterdam, Delft en Wassenaar.
Of ál deze verschillende families "Van Liempt" aan elkaar verwant waren, valt te betwijfelen. De naam betekent letterlijk: "uit Liempde afkomstig", en is dus een toponiem, een plaatsaanduiding. Ook vandaag nog wordt de plaats Liempde in de volksmond "Liempt" genoemd. We mogen dus wel aannemen dat meerdere personen onafhankelijk van elkaar op den duur deze achternaam zijn gaan voeren, dus dat er uiteindelijk niet één en dezelfde stam gevonden zal worden. Al is het ook zo dat het dorp Liempde indertijd weinig inwoners telde, en er zodoende familieverwantschap bestond tussen de meeste families. In Liempde zelf hadden zij in veel gevallen een andere naam dan "van Liempt".
Ook is er een gezinsreconstructie van Maasbracht.
NL(Noord-Brabant)
Genealogie van PijlmannenGenealogie van verschillende Pijlman stambomen met b.v. Beulake (Ov) of Aalsmeer (NH) als eerst bekende Nederlandse vestingsplaats.Nederland
Genealogie voor oost Nederland (Lichtenvoorde)Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen uit Lichtenvoorde van 1739 tot 1811. Dit gaat soms terug tot het jaar 1600.
U vindt hier ook transcripties van gerechtelijke verslagen (Oud Rechterlijke Archieven (ORA)). Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
NL(Overijssel)
Genealogie Wallonie en BrusselGenWalBru, un groupe de généalogistes passionnés, faisant partie ou non d'associations, un peu exaspérés de souvent devoir mettre la main au portefeuille lorsque des recherches d'ancêtres s'avèrent nécessaires.België
Genealogie West-BrabantStartpunt voor genealogisch onderzoek in West-Brabant. Het is u toegestaan de gegevens op deze site te bekijken en onderdelen ervan te printen; echter in alle gevallen alleen voor persoonlijk gebruik en/of informatieve doeleinden en op voorwaarde dat de auteursrecht-vermelding in al deze prints voor komt. Verwijzingen naar de gegevens op deze site in eigen publicaties is toegestaan, echter alleen met volledige bronvermelding.NL(Noord-Brabant)
Genealogie ZeelandDe webpagina Genealogie Zeeland van Piet en Willeke Molema-Smitshoek bieden u een startpunt voor genealogisch onderzoek in Zeeland. De pagina wordt regelmatig aangepast.NL(Zeeland)
Genealogie Zuid-Hollandse Eilanden- Archieven op de Zuid-Hollandse Eilanden
- Genealogische homepages deelnemers
- Door deelnemers onderzochte namen
- Genealogische links - Kaart Zuid-Hollandse Eilanden van 1870
- Ons Voorgeslacht, Zuid-Hollandse Vereniging voor Genealogie
- De Yahoo-site Zuid-Hollandse Eilanden voor o.a. berichtenarchief, lid worden, etc.
- Volledig doorzoekbare database met hoofdzakelijk namen van de Z-H eilanden

NL(Zuid-Holland)
Genealogienetz - Der deutsche Genealogie ServerViele genealogische Vereine, Arbeitskreise, Interessengemeinschaften und andere genealogische Institute stellen sich auf dem Server des Vereins für Computergenealogie e.V. vor und nehmen aktiv an den Projekten teil.
Auch wenn Sie vielleicht sonst ein Vereinsmuffel sind, die Mitgliedschaft in einem genealogischen Verein kann sich lohnen! Viele genealogische Veranstaltungen werden von Vereinen ausgerichtet.

Einige der hier aufgelisteten Vereine nutzen außerdem die Möglichkeit, ihre Mitgliederdatenbank auf den Servern des Vereins für Computergenealogie e.V. zu pflegen.
Übersichtsseite der Mitgliederdatenbanken: link

Mitglieder einiger Vereine, Arbeitsgruppen usw., die hier im GenWiki eine Anmeldung und damit eine Benutzerseite haben, teilen ihre Mitgliedschaft dort mit, die Übersicht dazu findet sich hier: link
Duitsland
Genealogiewerkbalk - snelle toegang tot genealogische bronnenVia de genealogiewerkbalk kunt u diverse bronnen doorzoeken. Deze gratis werkbalk geeft u direct toegang tot een verzameling van belangrijke Nederlandse genealogische bronnen die allemaal doorzoekbaar zijn op familienaam.Nederland
Genealogisch onderzoek bij het Regionaal Archief Alkmaar (ook BS Marine)U kunt het overzicht genealogische bronnen raadplegen om een globaal beeld te krijgen van ons bestand aan archieven burgerlijke stand, bevolkingsregister, notariële archieven en oud-recht.
Een aantal bronnen is digitaal via het internet beschikbaar.
Van de binnenstad van Alkmaar is een historisch kadaster vervaardigd, met informatie over eigenaren van onroerend goed tussen 1700-1910.
Het door het Regionaal Archief vervaardigde cursusboek genealogie (in pdf te raadplegen) met bijbehorende voorbeelden, geeft uitputtende achtergrondinformatie over specifieke genealogische bronnen en hoe het genealogisch onderzoek aangepakt kan worden.
NL(Noord-Holland)
Genealogische Bronnen (vooral Limburg)GenBronnen houden zich voornamelijk bezig met:
-transcripties van archiefbronnen van Limburg en het grensgebied.
-Voorts aanvragen voor huwelijksdispensaties uit verschillende bisdommen, met de nadruk op plaatsen in Limburg.
-Daarnaast verzamelen en publiceren wij informatie over militairen gedurende 1792-1815 periode.
-Maar ook verschillende genealogieën en samenvattingen uit het Driessen groot-archief (mogelijk de grootste ter wereld in prive handen).

In voorkomende gevallen kunnen wij scans/foto’s leveren van DTB en/of andere archiefstukken en genealogische opdrachten Limburg aannemen in samenwerking met LGOG.

Als u zelf beschikt over foto''s of scans van DTB''s of andere archief-bronnen uit Limburg of het omringende grensgebied en die beschikbaar wilt stellen, neem dan contact met ons op. Wij kunnen ze dan online zetten via transcripties. Ook als u zelf transcripties heeft kunnen we die verwerken en plaatsen op deze website.
NL(Limburg)
Genealogische bronnen West-Fries Archief Hoorn (Indexen DTB)Hier kunt u bladeren in de scans van de doop-, trouw- en begraafboeken. Op een gedeelte van deze registers zijn indexen beschikbaar.
Klik op de info-knop boven de zoekbalk voor tips bij het zoeken. 
In het westfriesarchief.nl/historie/werkgebied/plaatsnamen-op-alfabet vindt u alle plaatsen van voor 1812.
NL(Noord-Holland)
Genealogische DatabankInhoud:
- Genealogie van de familie Gomes.
- Genealogische fragmenten Alkmaar.
- Europese adel en hun afstamming.

De site bevat enkele kerngebieden: Den Helder, Egmond aan Zee en Texel. Verder een groot aantal gegevens uit de rest van Noord-Holland en wat minder uit overig Nederland.
Elke maand een flinke uitbreiding.
De site bevat (31 jan 2009):
aantal personen: 181.000
aantal foto's: 125
aantal documenten: 626
aantal grafstenen: ca. 230
aantal verhalen: 19
aantal bronnen: > 20.000
Nederland
Genealogische DatabankHierin zijn thans opgenomen bijna 205.000 namen (stand 1 apr 2013):
- Genealogie van de familie Gomes.
- Genealogische fragmenten Alkmaar.
- Gezinsreconstructies Callantsoog < BS
- Europese adel en hun afstamming.

De Genealogie Gomes omvat als hoofdzaak Texel, Egmond aan Zee, Den Helder en de rest van Nederland (stand 1 apr 2013 114.420 personen) met 307 foto''s; 2257 documenten; 432 grafstenen; 37 verhalen
Nederland
Genealogische Databank LimburgZoekhulp: Het zoekformulier biedt verschillende selectie mogelijkheden.
De belangrijkste ingang is de familienaam, waarbij gezocht kan worden op één specifieke spelling of met meerdere naamsvarianten. (Vóór de invoering van de Burgerlijke Stand (rond 1800), maar ook daarna nog, kon de schrijfwijze van familienamen en voornamen sterk variëren).
Op de zogeheten Gehuchtenlijst (pdf bestand) kunt u vinden tot welke parochies en gemeenten de Limburgse woonkernen in het verleden hebben behoord.

Ook kunt u zoeken met zgn Quarks op Info, Plaats, of Datum.

Let op: u kunt per zoekopdracht maximaal 10.000 resultaten opvragen en bekijken.
NL(Limburg)
Genealogische databank MaassluisDe publicatie Genealogische databank Maassluis is samengesteld door Genealogie Maassluis. De gegevensverzameling bestaat uit 70.652 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 283 personen niet gepubliceerd. Een lijst met gebruikte bronnen en bewaarplaatsen/archieven is te vinden op de bronnen pagina. U vindt meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) op de tellingen pagina. Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op zondag 30 januari 2011.
In deze verzameling zijn de gegevens uit de burgerlijke stand akten van de plaats Maassluis (ZH) in genealogisch verband gekoppeld.
NL(Zuid-Holland)
Genealogische Database Avereest (met fraaie achtergrond-informatie)In deze database worden alle mensen geplaatst die genealogische sporen hebben nagelaten in de voormalige gemeente Avereest (Overijssel). Basis van deze database zijn de 5.400 inwoners van deze gemeente op 1 januari 1850. Momenteel zijn alle 14.594 geboorte actes (1819-1905), alle 4.800 huwelijksactes (1819-1925) en alle 14.211 overlijdensactes (1819-1945) verwerkt. Belangrijke details uit de akten van de Burgelijke Stand en de bevolkingsregisters zijn als opmerking toegevoegd aan de persoonsgegevens. Momenteel worden de 25.000 records van het bevolkingsregister 1910-1920 toegevoegd.NL(Overijssel)
Genealogische database Noordoost-Brabant (BHIC)Deze database bevat indexen op:* Doop-, Trouw- en Begraafboeken van veel plaatsen in Noordoost-Brabant.* Burgerlijke Stand geboortes van veel plaatsen in ons werkgebied, huwelijken en overlijdens van heel de provincie.* Memories van Successie van heel de provincie.Van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van de plaatsen in ons lokale werkgebied zijn vanaf nu ook de gedigitaliseerde aktes als scan gratis beschikbaar. Van de aktes van alle andere bronnen/plaatsen zijn scans en/of afdrukken te bestellen. In het geval van scans kun je deze zelfs al binnen een half uur in huis hebben. In de nabije toekomst zullen we ook andere bronnen beschikbaarstellen, zoals bevolkingsregisters.NL(Noord-Brabant)
Genealogische en historische pagina GroningenDe site van Harm Selling: (Selling, Clobus, Fledderman, van Lenning, Strating)
Met veel informatie uit Winschoten en Weblinks naar andere Groningse families.
Ook veel Links naar Bronbewerkingen !!
NL(Groningen)
Genealogische en Historische pagina voor Oude en Nieuwe PekelaGenealogische en Historische pagina voor Oude en Nieuwe Pekela door Dick Kuil, met ook vele links over de wijde omgeving. Zie downloads.NL(Groningen)
Genealogische en historische pagina WinschotenDe genealogische en historische pagina Winschoten van Harm Selling.

Bronbewerkingen:
Genealogische bronbewerkingen Winschoten
Landverhuizers uit Winschoten
Oud nieuws uit Winschoten
Winschoters in Amsterdam

Begraafplaatsen:
Begraafplaats Acacialaan (extern)
Begraafplaats Hofstraat
Bestellen foto Hofstraat
RK begraafplaats Pekelderstraat

Weblinks:
Personen uit Winschoten
Weblinks Winschoten
Winschoter families
NL(Groningen)
Genealogische gegevens in het Utrechts ArchiefU heeft verfijnd op:
Genealogie
NL(Utrecht)
Genealogische gegevens uit dorpen in en rondom Limburg Gezinsbladen: Land van Kessel.Opgenomen plaatsen buiten Nederlands Limburg:

A Asten
B Bakel - Berlicum - Bocholt - Bracht - Breugel - Breyell
E Elmpt
H Hüls
K Kaldenkirchen - Kessenich
L Leuth - Lobberich
M Maaseik - Mierlo
N Nederkruchten - Nederwetten - Nuenen
O Overkruchten
S Someren - Straelen- St Antonius - St Oedenrode
W Waldfeucht
NL(Limburg)
Genealogische gegevens uit Noord-Oost Overijssel (met Index op fam. namen)De gegevensverzameling (11-2016) bestaat uit 160.725 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 19.691 personen niet gepubliceerd.
De werkgroep genealogie van de Historische Vereniging Hardenberg en omgeving is bijna twintig jaar actief met het verzamelen, invoeren en beschikbaar stellen van gegevens uit akten van de Burgerlijke Stand, eerst uit akten van de B.S. Hardenberg (Ambt en Stad) en na de gemeentelijke herindeling in 2001 ook uit de B.S. Avereest en Gramsbergen.

Van bovenstaande gemeenten zijn alle akten die vrij zijn gegeven aanwezig op de studiezaal (op fiche en/of digitaal) en ingevoerd in Pro-Gen, het programma dat de vereniging gebruikt om deze gegevens voor stamboomonderzoek op te slaan.

Omdat er genealogisch sterke verbondenheid is met Ommen zijn we nu bezig om ook de gegevens uit de Burgerlijke Stand van Ommen (Stad en Ambt) hieraan toe te voegen.

Naast gegevens uit de vrijgegeven akten van de Burgerlijke Stand beschikt de vereniging ook over de DTB boeken van kerken in deze en veel omliggende plaatsen in Nederland en Duitsland. Want niet alleen met Ommen is er een sterke genealogische band, ook met omringende plaatsen in de Niedergrafschaft Bentheim, in de tegenwoordige samtgemeinde Emlichheim, Uelsen en Neuenhaus is die er.
Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Genealogische Gesellschaft HamburgDer Verein stellt in seinen beiden Bibliotheken in Hamburg-Harvestehude und Hamburg- Bergedorf über 25.000 gedruckte Quellen und eine Datenbank mit fast 3 Millionen Einträgen zu historischen Personen für Forschungszwecke zur Verfügung. Der Schwerpunkt der Sammlung liegt im niederdeutschen Raum, aber auch darüber hinaus liegen zahlreiche Quellen aus dem gesamten deutschen, sowie dem ehemals deutschen Sprachraum vor.

Die Genealogische Gesellschaft Hamburg e.V. bietet ihren Mitgliedern eine kennwortgeschützte Online-Datenbank.
Diese Datenbank umfasst neben familienkundlichen Daten zu Hamburg auch weiterführende Informationen zu hamburgspezifischen Themen. Neben dem Alt-Hamburgischen Gebiet finden auch die heutigen Stadtteile ( z.B. Altona, Wandsbek, St. Pauli, u.a.) in der Datenbank bereits teilweise ihren Niederschlag.
Die Datenbank ist noch im Aufbau, bisher sind über 300.000 Datensätze erfasst.
Duitsland
Genealogische info Wûnseradiel / WonseradeelOp deze website staat:
familie Bonnema uit Friesland
familie Gasau uit Drenthe
familie Van de(r) Grampel uit Gelderland
familie De Jong uit Bozum in Friesland
familie Lammers uit Zeijen in Drenthe
familie Madhuizen uit Friesland
familie Martens uit Groningen
familie Rosier uit Friesland
familie Suir uit de Groninger Veenkolonies
familie Voorsmit uit de stad Groningen
familie De Vreeze uit Friesland
familie Wyrsum/Wiers(e)ma uit Groningen en Friesland
Genealogische informatie van de gemeente Wûnseradiel / Wonseradeel die voor een belangrijk deel afkomstig zijn uit de speciekohieren, personele kohieren, de quotisatie van 1749. De bewonerslijsten zijn gebaseerd op de speciekohieren.
Bovendien zijn overzichten opgenomen de de predikanten/voorgangers. De laatste zijn samengesteld door P. Schakel
Een twaalftal overzichten van families die voor een groot deel hun wortels in het Noorden van Nederland hebben.
De kwartierstaten van de grootouders van de samenstellers.
NL(Friesland)
Genealogische Links DuitslandHier vind je een kaart van 'The German Empire 1871-1918' en een verzameling bruikbare Duitse genealogie-links (op volgorde van ontdekking)Duitsland
Genealogische Server van A.J. Hendriks (Toine)Belangrijke site met veel genealogische gegevens en trancripties uit veel LIMBURGSE plaatsen. De gegevens zijn afkomstig uit eigen onderzoek en dat van anderen. Er is ook gebruik gemaakt van gegevens die anderen op het internet hebben gezet. Als u gegevens gebruikt, vermeld dan deze bron en controleer altijd de hier gevonden gegevens met de oorspronkelijke bronnen.
Toezending van gezinnen uit genoemd gebied wordt zeer op prijs gesteld.
Als u onjuistheden ontdekt stel ik het zeer op prijs als u me deze meldt via: info@toine-hendriks.nl
NL(Limburg)
Genealogische verkenningen op het eiland IJsselmonde, Schiedam, Delfshaven en daarbuitenFamilienamenlijst, plaatsen overzicht, foto's en vele broninformatie.NL(Zuid-Holland)
Genealogisches WikiGenWiki ist ein Projekt des Vereins für Computergenealogie. Hier stellen Familienforscher Informationen rund um die Genealogie bereit.
Bereichern auch Sie das Projekt mit Ihrem Wissen:
Unsere Mitmach-Hilfe und die Mailingliste GenWiki-L erleichtern Ihnen den Einstieg.
Duitsland
Genealogy for UK & Ireland (GenUKI)GENUKI provides a virtual reference library of genealogical information of particular relevance to the UK and Ireland. It is a non-commercial service, maintained by a charitable trust and a group of volunteers.

Aim and Scope of the Service
The aim of GENUKI is to serve as a "virtual reference library" of genealogical information that is of particular relevance to the UK & Ireland. It is a non-commercial service, provided by an ever-growing group of volunteers in cooperation with the Federation of Family History Societies and a number of its member societies.
In the main, the information that is provided in GENUKI relates to primary historical material, rather than material resulting from genealogists' ongoing research, such as GEDCOM files.
Verenigd Koninkrijk
Genealogy FranceFrankrijk
Genealogy Trails History Group: Finding Ancestors, Wherever their Trails Led!With all the changes going on in the genealogical world, we feel it''s important to state that Genealogy Trails is an independent group of volunteers. We are not affiliated with any for-profit company, nor do we have any intention of ever affiliating with one (yes, we''ve been asked). Our volunteers made the decision at our group''s beginnings to fund and support our group''s needs themselves and that''s what we have every intention of continuing to do.
How are we different from other online projects? Our hosts are required to add data to their sites, so you won''t see hosted sites that sit for years and years with no changes. As for our unhosted sites, our group works as a team to add data to them on a rotating schedule. So even though a site doesn''t have its own host, it will still get data added to it... just not on as regular a schedule as our hosted sites.
Verenigde Staten
GeneaPage - Genealogie uit Belgisch LimburgJe vindt hier gegevens uit het noorden van de Belgische provincie Limburg. Daarnaast bevat deze site heel wat links naar genealogische sites in binnen- en buitenland. De GenePage Factory biedt ook een handige stappenlijst om zelf genealogische webpagina's te maken.België
General Register Office (Official information on births, marriages and deaths) UKWelcome to the General Register Office for England and Wales online ordering service.
The General Register Office holds a central copy of all registrations for England and Wales. Local Register Offices also hold records of events registered in their area.
For recent events registered within the last 6 months (for marriages this period is extended to 18 months), applications for certificates should be made to the Register Office in the district where the birth, death or marriage took place.
Verenigd Koninkrijk
Genlias is er niet meer.... Wat nu?Genlias is er niet meer en dus zullen we naar andere bronnen moeten omzien. Op deze plek doe ik een poging om dergelijke bronnen bij elkaar te brengen.
Klik op de kaart hiernaast om een provinciepagina in beeld te brengen. Behalve provinciale bronnen zijn er natuurlijk ook landelijke vindplaatsen van genealogische gegevens. Er zijn voldoende bronnen om uit te putten, denk aan de site van de Latter Day Saints (LDS), ook wel Mormonen genoemd. En wellicht is de naam FamilySearch nog het bekendst.

Daarnaast zijn kranten een zeer fraaie bron voor familiegegevens. Denk aan advertenties van geboorte, huwelijk en overlijden maar ook aan artikelen over iemands levensloop. Een 40-jarig jubileum, of een benoeming, of een lintje of...
Nederland
Genlink, wortels voor uw stamboomRuim 6.000 links die stamboomonderzoekers van pas kunnen komen.
GENSEARCH regio DordrechtIn de dordtenaZOEKer zijn ook alle gegevens opgenomen van de oude websites gensearch, kadaster (1832), adresboek (1855-1938) en telefoonboek 1958.
-1631-1958 buiten Dordrecht - niet-Dordtse bronnen
-1674-heden Dordrecht - Dordtse bronnen
-1889-1940:
Passagierslijsten - Oost-Indië (Indonesië)
Passagierslijsten - West-Indië (Curaçao, Suriname)
NL(Zuid-Holland)
Genwiki - DatenbankenMit der projektübergreifenden Suche (Metasuche) können Sie mit einem einzigen Suchbefehl automatisch folgende Datenbanken durchsuchen: FOKO, GedBas, Online-Ortsfamilienbücher und Vereinsmitgliederdatenbanken.Duitsland
GenWiki NederlandGenWiki Nederland is voortgekomen uit GenWiki Limburg, maar landelijk komt het GenWiki project nog niet echt op gang.Nederland
German RootsThe original purpose of German Roots was to link to the best and most informative resources for doing German genealogy research with a focus on Americans of German descent. These resources were divided into easily searchable topics. Many general resources have also been added. The site may be helpful for finding passenger lists, vital records, census material, and naturalization records.

One of the most popular pages on the site is Finding Passenger Lists 1820 to the 1940s, which is a resource guide for finding passenger lists for any US arrival with a focus on all European departures, not just German. Included are lists of microfilmed indexes, CD-Roms, and book resources. A separate page was later added to include Finding Passenger Records before 1820 and Online Passenger Lists & Databases.
Duitsland / Verenigde Staten
Germany RootsDie kreative, offene Website für Forscherfreunde mit Vorfahren in ALLEN deutsch-sprechenden Gebieten.
Tauschen Sie Gedanken und Daten mit freundlichen, hilfsbereiten Forschern aus.
Duitsland / Zwitserland
Geschiedenis van IsraelIsraël
Geschiedkundige vereniging Die HagheU houdt van Den Haag, u woont er, bent er geboren of interesseert zich voor de geschiedenis van de stad met zijn monumenten, bouwstijlen en 'couleur locale', die het typische Haagse karakter van de stad bepalen? U wilt graag meer weten over deze stad? Dan bent u bij de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe - Vrienden van het Haags Historisch Museum aan het juiste adres.

Die Haghe doet al sinds 1890 haar uiterste best om de geschiedkundige kennis over en belangstelling voor Den Haag en directe omgeving te bevorderen en historische stadsgezichten en monumenten te behouden.

En met ingang van 2016 is de vereniging formeel verbonden aan het Haags Historisch Museum en de Gevangenpoort na het samengaan met de Vrienden van het Haags Historisch Museum.

Met behulp van deze site kan o.m. gezocht worden in de gescande jaarboekjes van de Geschiedkundige Vereniging Die Haghe en de Gemeenteverslagen van Den Haag.
NL(Zuid-Holland)
Getuigen verhalen (Getuigenverhalen WO 2)Het aantal mensen dat de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt wordt kleiner. Om de belevenissen en indrukken over de oorlog te bewaren en vast te leggen voor de toekomst heeft het programma ''''Erfgoed van de Oorlog'''' van het ministerie van VWS subsidie beschikbaar gesteld voor zogenaamde Oral History. Binnen dit kader konden initiatiefnemers projecten draaien waarin interviews werden afgenomen met getuigen van de oorlog. Dit heeft een breed scala aan interviews over diverse onderwerpen opgeleverd. Alle interviews zijn digitaal opgeslagen bij ''''Data Archiving and Networked Services (DANS)'''', partnerinstituut van het NIOD. Naast deze digitale opslag is de website ''''Getuigen Verhalen'''' ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.Nederland
Giethoorn: Gezinsreconstructies (door Johan Gaal)Gebruikte boeken uit Rijksarchief Zwolle:
•doopboek 136 (1728-1764)
•doopboek 137 (1764-1813)
•trouwboek 139 (1733-1813, hiaat van 24-4-1795/1-6-1806)
•Met aanvullingen uit de volkstelling van 8/30 augustus 1748 Schoutambt Giethoorn
NL(Overijssel)
Google boeken (NL)Doorzoek de meest uitgebreide index ter wereld van boeken met volledige tekst.Nederland
Gooise geslachtenDit proefproject bevat voornamelijk gegevens die afkomstig zijn van de NGV Gooiland CD 2004 uitgewerkt door een projectgroep die geinitieerd werd wijlen Bert de Beer.
Toegevoegd ook de gegevens afkomstig van "De Gooise Matras" uitgave NGV Gooiland 2001. met bijdragen van:
Daarnaast zijn ook nog extra Geneanet genealogische gegevens van wijlen Bert de Beer opgenomen.
Bovendien zijn aantal additionele data zijn toegevoegd (bijv. ex WieWasWie) om aansluitingen te maken tussen verschillende stambomen. In enkele gevallen zijn wijzigingen tov de NGV CD aangebracht wanneer recentere informatie, bijv. afkomstig uit de database van Jan Schipper, daar aanleiding toe gaf.
NL(Noord-Holland)
Gouda: transcriptie doopboeken St.-Janskerk t/m 1712Er is in de periode 1934-1955 gewerkt aan de ontsluiting van de doopboeken van de hervormde (“Nederduits gereformeerde”) St.-Janskerk te Gouda voor de periode tot en met 1712.
Met tussenstappen heeft dit geresulteerd in een digitale versie, waarin op datum en (beperkt) op naam is te zoeken.

N.B.: Door de vele tussenstadia van bewerking is er nogal wat onzuiverheid in het uiteindelijke digitale resultaat, dus vergelijking met de originele bron in het streekarchief in Gouda is altijd noodzakelijk.
NL(Zuid-Holland)
Greets GenealogieOp deze site vindt u informatie over Greets voorouders, zoals Joannes Hermse; Anna Catharina Verschueren; Jantien Weening; korporaal Dirk Nieuwenhuis en Jan Sijmons Wit.
Geen voorvader, maar wel verwant, is de kunstschilder A.J. van Prooijen (1834-1898).

Ook de voorouders van Jan Heikens, Greets echtgenoot, zijn op deze site te vinden. Jans overgrootmoeder, Kunje van der Leest.
De moeder van Kunje, Aaltje Nanninga (1839-1919), stamt af van de Groninger familie Broeils. Van Sjabbe Broeils (1561-1645) bestaat nog een portret. Hij was o.a. raadsheer van Groningen.
De betovergrootvader van Aaltjes moeder, Helena Abrahams Hartzema (1818-1891), is Abraham Trommius (1633-1719), die diverse religieuze werken publiceerde. De bekendste is de concordantie die hij maakte op de Statenvertaling.

Blader ook eens in het familiealbum van Greet en het familiealbum van Jan of wandel mee door oud Groningen…
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Groninger ArchievenHet RHC Groninger Archieven is het informatiecentrum voor de geschiedenis van stad en provincie Groningen.
Archieven, boeken, kranten, kaarten, foto’s, films, video’s en geluidsopnames vertellen het verhaal van Groningen van de Middeleeuwen tot nu.
Ons verzoek: Gooi niets weg, kijk eerst op onze site!
(Dutch, German, English language)
NL(Groningen)
Groninger Archieven: Eerste archieven notarissen nu online te raadplegenDe eerste 420.000 scans van akten en repertoria (uit de periode 1811-1861) die gescand zijn, zijn nu beschikbaar op onze website. Op dit moment zijn alle archieven van notarissen weer aanwezig in de depots van de Groninger Archieven en in de studiezaal in te zien. Binnen afzienbare tijd gaat echter weer een volgende portie de deur uit om gescand te worden.

Om u een goed en actueel beeld te geven, kunt u in het overzicht beschikbaarheid notariële archieven link zien, welke onderdelen online raadpleegbaar zijn, welke op papier in de studiezaal en welke inventarisnummers zijn uitgeleend voor het scannen. Dit overzicht zullen wij up-to-date houden.
NL(Groningen)
Groninger gedenkwaardigheden (A Pathuis Online)In 1977 verscheen van de hand van Adolf Pathuis het monumentale werk Groninger gedenkwaardigeden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814 (Assen/Amsterdam 1977), waarin alle grafschriften, opschriften, rouwborden e.d. in en rond kerken in de provincie Groningen zijn beschreven.
Pathuis heeft de gegevens voor dit boek gedurende ruim vijftig jaar verzameld en uitgewerkt. Sinds de verschijning zijn echter verschillende objecten aan nadere beschouwing onderworpen en zijn er vele nieuwe tevoorschijn gekomen. Het ligt in mijn bedoeling deze hier te verzamelen en te presenteren. De eerste opgave is de weergave van de teksten zoals die door Pathuis zijn vastgelegd; in tweede instantie zullen deze aan de huidige stand van kennis aangepast en aangevuld worden. Nieuwe objecten worden met een rood nummer weergegeven; gecorrigeerde of toegevoegde nummers, teksten en toelichtingen zijn in donkerblauw gezet. Het resultaat zoals dat nu op deze website zichtbaar is, is nog onvolledig en nog in bewerking. De lezer wordt daarom clementie gevraagd bij de beoordeling van de kwaliteit en de vormgeving. Voorts wordt eenieder opgeroepen om aanvullingen en verbeteringen door te geven, die dan te zijner tijd (hopelijk zo spoedig mogelijk) verwerkt kunnen worden.
De tekst van de Groninger gedenkwaardigeden is nog niet compleet op deze site beschikbaar; een deel van de informatie met betrekking tot de individuele kerken (het laatste deel van het alfabet) moet nog geconverteerd worden. Verder zijn de ge-ocr-de teksten nog niet uitputtend gecorrigeerd. Voor aanvullingen en correcties houd ik mij, zoals gezegd, ten zeerste aanbevolen !
NL(Groningen)
Groninger Kerken Digitaal: Registers met Grafzerken en GrafschriftenAlfabetische Registers (diverse plaatsen) op:
-Vaktaal
-Personen
-Grafzerken (op Kerkhoven, in de Kerk)
-Heiligen

NL(Groningen)
GroningerArchiefNetHet GroningerArchiefNet is een gezamenlijk project van de Provincie Groningen, de Groningse waterschappen en gemeenten en het RHC Groninger Archieven.
Op de website staan titels en toegangen (inventarissen) van de bewaarde archieven. Zo kunt u zien welke archiefstukken bewaard worden. Om die stukken te kunnen bekijken, moet u vooralsnog naar de desbetreffende archiefdiensten, gemeenten of waterschappen. Daarom staan er op de site ook adressen, contactpersonen en openingstijden van de archiefdiensten, gemeenten en waterschappen. Ook zijn er toegangen op sommige genealogische bronnen opgenomen.
NL(Groningen)
Groningse Bronnen (o.a. Spanheim : Provincie-meijers GRONINGEN 1632-1719)Deze bronnen zijn uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer.
Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk, geldelijk profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze bronnen, dient te geschieden met volledige bronvermelding.

email: H.R.A. Wessels
NL(Groningen)
Grootscheeps ! (met Bronnen en Interwiews)Grootscheeps is een project van de Verhalenwerf. Op dertien scheepswerven bouwden mensen samen aan nieuwe schepen. Deze werven zijn een symbool voor de ontwikkeling van Hoogeveen en voor de nieuwe rol van de bibliotheek. De Verhalenwerf wordt de plek waar Hoogeveners samen bouwen en werken aan de verhalen over het heden en verleden van Hoogeveen. Samen met betrokkenen zoals de historische verenigingen, vrijwilligers, het onderwijs,  de culturele instellingen en bedrijven wordt gewerkt aan het verhaal van Hoogeveen.
Sinds 7 november 2015 is een tijdelijke opstelling in het museum in de bibliotheek te zien: De Verhalenwerf in uitvoering. Heel veel schatten die tot nu toe zijn verzameld staan in grote transport-kisten tentoongesteld. Ook zijn veel voorwerpen uit  Museum De 5000 Morgen en voorwerpen die al lang voor het publiek verborgen lagen in een depot te bekijken. De toegang is gratis.
Tijdens dit project wordt de geschiedenis van de scheepvaart van Hoogeveen onder de aandacht gebracht.
NL(Drenthe)
Gruppen Familien- und Wappenkunde in der Stiftung Bahn-Sozialwerk (GFW)Im Zuge des allgemein wachsenden Geschichtsbewußtseins verstehen sich die Gruppen Familien- und Wappenkunde speziell als Förderer der Interessen für Familiengeschichte. Es ist das Recht jeden einzelnen Bürgers, nach seiner Herkunft zu forschen, also seine Vorfahren ausfindig zu machen und sie in Verbindung mit ihrem geschichtlichen Umfeld festzuhalten und damit einen wichtigen Schritt zur Findung seiner Identität zu tun. Die Gruppen Familien- und Wappenkunde möchten ihren Teil dazu beitragen und Vorgehensweisen, Verfahrenswege und Muster aufzeigen. Durch ihre bundesweite Präsenz bieten sie die besten Voraussetzungen für die gegenseitige Hilfe und Unterstützung unter den Mitgliedern bei der Erforschung der Vorfahren im gesamten deutschsprachigen Raum. Zu den wichtigsten Aufgaben der Gruppen zählen die Bereitstellung von Hilfsmitteln und die Vermittlung von Grundkenntnissen für die Familiengeschichtsforschung und die mit ihr verwandten Gebiete (wie z.B. die Heraldik, die Zeitrechnung und die Schriftkunde). Dazu dient auch das zentrale Archiv in Ludwigshafen.

Duitsland
Haags Gemeentearchief: Zoeken naar personenBevolkingsregisters, Burgerlijke Stand, doop-, trouw- en begraafregisters en meer:

Stamboomonderzoek via internet
Direct naar de website Digitale Stamboom link
Deze website bevat het Haagse bevolkingsregister (de gezinskaarten) uit de periode 1913-1939 en de registers van de Burgerlijke Stand uit de periode 1811-1959. Dit zijn geboorte-, huwelijks-, echtscheidings- en overlijdensakten. Daarnaast kan gezocht worden in repertoires (lijsten van ingeschreven akten) van diverse Haagse notarissen uit de periode 1843-1925.

Direct naar de website Middeleeuwse Haagse Elite link
Deze website bevat gegevens over voorname Haagse personen tot het jaar 1572.
NL(Zuid-Holland)
Han Leune: SteenbergenVelerlei archiefbestanden van de gemeente Steenbergen zijn gedigitaliseerd en te raadplegen op de website van het Markiezenhof Historisch Centrum Bergen op Zoom. Van enkele van deze bestanden vervaardigde ik indexen zodat ze wat gemakkelijker te doorzoeken zijn. Het betreft de volgende bestanden uit het oud-rechterlijk archief van Steenbergen:
Index schepenkennissen, 1474-1810.
Index Overdracht onroerend goed, 1506-1795.
Index testamenten voor schepenen, 1746-1808.

Voorts stelde ik een index samen van foto's van documenten uit het archief van de gereformeerde kerk van Steenbergen die te zien zijn op de website FamilySearch.
NL(Noord-Brabant / Zeeland)
Handschriften aus Kärnter PfarrenBitte suchen: Handschriften, (dann klicken:Übersicht, Details). Die Handschriftenlisten der im Archiv der Diozese Gurk deponierten Pfarr-archive werden als PDF-Dateien zur Verfügung gestellt. Die Grösze der PDF-Dateien entnehmen Sie bitte der Angabe unterhalb der Matrikendaten. Zum lesen klicken Sie bitte auf den Namen der gewünschten Pfarre. Noch nicht alle Pfarr-archive sinf deponiert!!Oostenrijk
HandschriftencensusDer Handschriftencensus bietet eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters. Er gibt momentan (Stand: Dezember 2012) Auskunft zur Überlieferung von mehr als 5.600 Werken aus über 23.000 Handschriften, die in über 1.400 Bibliotheken und Archiven aufbewahrt werden.
Das 'Gesamtverzeichnis Handschriften' listet - nach den heutigen bzw. den zuletzt bekannten Aufbewahrungsorten sortiert - alle bisher erfaßten Textzeugen auf, über die Informationen in der Datenbank vorliegen; in Privatbesitz befindliche Stücke stehen am Ende des Alphabets.
Das 'Gesamtverzeichnis Autoren / Werke', das sich bei den Bezeichnungen an die 2. Auflage des Verfasserlexikons anlehnt, faßt überblickhaft die einschlägigen Textzeugen und deren aktuelle Aufbewahrungsorte und Signaturen zusammen.
Duitsland
Heemkunde Kring NistelvorstHeemkundekring Nistelvorst is opgericht in januari 1983 als heemkundekring voor Nistelrode en Vorstenbosch. Het werkgebied betreft het grondgebied van de toenmalige Gemeente Nistelrode. Sinds enige jaren beschikt Nistelvorst over een eigen vaandel.NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring 'De Kleine Meijerij'Heemkundekring ''De Kleine Meijerij'' heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.
Op de site staan een aantal bronnen: Bosch protocol (11259 regesten/transcripties)
Gilden en hun gildezilver (14 gilden)
Hertogelijke cijnsboeken cijnskring Oisterwijk (2266 regesten/transcripties)
Hertogelijke leenboeken (432 regesten / transcripties)
NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring 'De Plaets'Deze heemkundkring heeft veel informatie uit het gebied Berlicum-Middelrode, zoals bidprentjes, foto''s, kopieën van doop-, trouw- en begraafregisters, etc.NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring GemertEen actieve heemkundekring met veel werkgroepen o.a. genealogie. Werkt intensief samen met het gemeentearchief Gemert-Bakel. Beide instellingen zijn gevestigd in het historische pand van de Latijnse School.NL(Noord-Brabant)
Heerlijkheid BredevoortDeze website is bedoeld om historische en genealogische informatie uit te wisselen over de voormalige heerlijkheid Bredevoort. We bouwen hier aan een elektronisch archief met transcripties van bronnen die voor onderzoek in deze regio van belang zijn.NL(Gelderland)
Hekman Digital Archive - Calvin College - Michigan ImmigrationHistory of the Hekman Library
From the 3,500 volume ''library room'' in 1915 to 1.7 million volumes in 2005 housed across four floors and the Internet, the Hekman Library has certainly seen many changes over the years. Many of the full text articles linked below, printed in various publications, provide readers with a glimpse of the issues that the Library faced, while other articles offer a reflection on the past, to the place that the Hekman Library occupied in the communities of Calvin and of Grand Rapids.
Nederland / Verenigde Staten
Henk Beijers ArchiefcollectieDeze website wordt in vier grote blokken onderverdeeld nl. genealogie, historisch onderzoek, publicaties en toponiemen of perceelsnamen in het oostelijk deel van Brabant. Elk domein kent weer zijn eigen subrubrieken. Ik hoop dat degenen die deze site bezoeken hun voordeel kunnen doen met bepaalde onderdelen of gerichte vragen kunnen stellen, die leiden naar een gericht antwoord!

Deze website wordt voortdurend bijgewerkt met archiefbestanden over de 14de - 19de eeuw, bestaande uit tekstbestanden en bijbehorende databases + genealogische en geografische indexen. Bij het nalezen van diverse tekstbestanden heb ik ontdekt dat er hier en daar wat tikfouten zijn ingeslopen. Mijn excuses daarvoor. Het betreft vooral letters die zijn blijven ''hangen'' aan het voorgaande woord, terwijl ze beginletters van het volgende woord zijn!.
NL(Noord-Brabant)
Heritage Hall - Dutch Immigrant Letters 1838 -1930The Dutch Immigrant Letter Collection includes a wide spectrum of Dutch immigrant experience-Protestant, Catholic, and secular-and it is the only major collection of its kind. To assemble the Immigrant Letter Collection the archives conducted four major manuscript collection campaigns in the Netherlands and the United States between 1976 and 1990. These efforts accumulated at least eight thousand items-letters, travel accounts, immigrant memoirs, and photographs.

Of the 4,970 letters gathered (1838-1930), 2,793 were American postings and 2,179 were from the Netherlands to the United States. Half of the letters from immigrants cluster between 1873 and 1893, accurately reflecting the numerical configuration of Dutch immigration. Moreover, immigration peaks in 1848-1857, 1867-1888, and 1892-l915 are followed a year or two later by peaks in correspondence.

Unfortnately we acquired no useful examples of two-way correspondence. Furthermore, the immigrant letters represent at best 0.0032 percent of an estimated 889,000 letters mailed from the United States to Holland between 1890 and 1930.

All names reflect the original spellings, so try variants spellings (i.e. ij / y); variant spacing (i.e. vanden / van den); and variants of v.d. names (i.e. van de / van den / van der).
Nederland / Verenigde Staten
Hessisches Landesarchiv In dieser Online-Handreichung haben wir etliche Informationen zur genealogischen Recherche und den einschlägigen Quellen im Hessischen Landesarchiv zusammengestellt. Nach einer kurzen Einleitung werden in jedem Kapitel die Begebenheiten der historischen Territorien erläutert und anschließend die Überlieferung in den drei Staatsarchiven in Darmstadt, Marburg und Wiesbaden gesondert aufgeführt. Die dort angegebenen Links führen Sie direkt in das Archivinformationssystem Arcinsys.
Die Online-Handreichung liegt auch als Heft in den drei Staatsarchiven aus und kann zudem als pdf-Datei heruntergeladen werden. Informationen zur Familienforschung in den einzelnen Staatsarchiven erhalten Sie zudem über die in den blauen Boxen auf der linken Seite eingestellten Flyer.
Duitsland
Het 'Zeeuws Archief'Het Zeeuws Archief is de historische vind- en werkplaats voor iedereen die geinteresseerd is in het verleden van Zeeland en de Zeeuwen.NL(Zeeland)
Het archief van BrusselDe documenten voor genealogisch onderzoek in het Archief van de Stad Brussel hebben enkel betrekking op mensen die zijn geboren, getrouwd, overleden of op een bepaald moment in hun leven woonden in Brussel, Laken, Haren en Neder-Over-Heembeek.
Voor het onderzoek naar personen die niet op het grondgebied van de Stad Brussel woonden, is het noodzakelijk om contact op te nemen met de gemeente in kwestie (bijvoorbeeld de andere gemeenten van het Brussels Gewest).
Het Archief van de Stad is niet bevoegd om uittreksels van akten van burgerlijke stand af te leveren.
De dienst Demografie levert deze dienst tegen betaling: burgerlijkestand@brucity.be

Vragen betreffende opzoekingen van genealogische akten dienen per e-mail te worden verzonden naar: bevolkingbrussel@brucity.be
België
Het dorp AndelIk heb aardig wat bronnen verzameld over het dorp Andel en omgeving (het land van Altena). Van veel van deze bronnen heb ik ook transcripties gemaakt. Wellicht zit hier informatie bij die voor anderen interessant is, daarom stel ik deze transcripties hier beschikbaar voor belangstellenden. NL(Noord-Brabant)
Het dorp Ottersum en zijn parochie (met transcripties in PDF)Een werkgroepje dat zich bezig houdt met het in kaart brengen van historisch materiaal in het parochiearchief onder auspicien van de stichting tot behoud van cultureel erfgoed in Ottersum heeft hiervoor gezorgd.
Op deze pagina treft u ook een exemplaar van een volkstelling in de gemeente Ottersum in 1829 aan.
Als u op één van de links klikt opent een PDF-bestand waarin alle gegevens van een bepaalde periode zijn terug te lezen.
NL(Limburg)
Het Fries Foto-archiefIn het Fries Fotoarchief vindt u 56.669 * afbeeldingen uit Friesland, verzameld en ontsloten door Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden.NL(Friesland)
Het geleerde Friesland - Studenten Franeker 1380-1650Rond ERASMUS (1467-1536) en SAECKMA (raadsheer Hof van Friesland / curator Franeker Academie, 1572-1636):tekstuitgaven, catalogi en naamlijsten; • = novum/renovatum
Start: september 2001; voorkeur: Times New Roman; update (maand/dag/jaar): 08/31/2017 09:59:58
© auteur/webmaster: Martin(us Hubertus Henricus) Engels (1948)link

Samme Zijlstra - Het geleerde Friesland (studenten ca. 1380 - 1650)
Evt. Alfabetisch op achternaam resp. patroniem link
Toelichting bij de codes: 1: documentnummer 2: universiteit (in het Duits) 3: familienaam 4: voornamen 5: beroep vóór studie 6: sociale herkomst 7: geboorteplaats 8: regio 9: datum immatriculatie 10: studierichting 11: leeftijd 12: bronnen 13: naam moeder 14: naam vader 15: beroep vader 16: huwelijk(en) 17: kind(eren) 18: beroep(en) na studie 19: sterfdatum 20: varia 21: diversen 22: literatuur
Duitsland / Nederland
Het Grote Voorouderboek - Passagierslijsten Nederlands-Indië.Dordtenaren (schapekoppen) en hun voorouders. Met o.a. Rijnvaartpatenten (schipperspatent/scheepspatent) van meer dan 1500 schippers/schepen (uit heel Nederland!) en meer dan 102.000 records in de database 'Adresboeken Dordrecht'(1854, 1855, 1857, 1860, 1865, 1930 en 1938).Daarnaast een database met 568.000 namen van passagiers op schepen naar en van Batavia vanaf 1868. Bronnen: De Indische Mercuur (1889-1908), de NRC (1909-1920) en het Vaderland (1920-1940)Indië / Nederland
Het historisch archief van de Gemeente AlmeloWelkom op de website van het historisch archief van de Gemeente Almelo. Op deze website vindt u allerlei informatie over het historisch archief Almelo. Daarnaast kunt u de gedigitaliseerde huwelijks- en overlijdensakten inzien en digitale archief foto's bekijken. U kunt ook archiefinventarissen en publicaties inzien. NL(Overijssel)
Het Huis te Breckelenkamp (het archief is online!)De buitenplaats ''Het Huis te Breckelenkamp'' is een rijk voorbeeld van een 17de-eeuwse Oost-Nederlandse havezate. Het Huis ligt in een van de mooiste en rustigste gebieden van Twente; een door beken doorsneden essen-landschap, bekend om zijn monumentale eiken en beuken.
Grote delen van het Huis hebben de eeuwen nagenoeg ongeschonden doorstaan. Een gedeelte van de hoofdvleugel, de plafondschildering in de opkamer, de wachttoren, schouwen, gevelstenen, het lui-klokje en het diabolo-vormige grachtensysteem verkeren in vrijwel oorspronkelijke staat.

N.B.: het archief van Breckelenkamp is online te raadplegen!
NL(Overijssel)
Het KadasterHet Kadaster registreert vastgoed- en geografische informatie. Deze wettelijke taak borgt de rechtszekerheid: wat is van wie, waar lopen de grenzen.
Of je nou wilt weten of je schutting op de grens staat, of wat de beste route is voor een nieuwe snelweg. Gegevens helpen bij het maken van keuzes. En wanneer ze je rechtszekerheid geven, kun je er zelfs je bestaan op bouwen. Een eigen huis kan onderpand zijn voor een lening om een bedrijf op te starten. Vastgoedgegevens vormen de basis voor economische groei. Dat verplicht ons als Kadaster om er zorgvuldig mee om te gaan.
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland. En de rechten die daar bij horen, zoals eigendom en hypotheek. Dat geldt ook voor schepen, luchtvaartuigen en (ondergrondse) netwerken. Onze wettelijke taak zorgt voor rechtszekerheid: het is voor iedereen duidelijk wie welke rechten heeft. Samen met andere overheden zorgen we ervoor dat de geografische informatie van Nederland goed te raadplegen is.
Nederland
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
Het Nationaal Archief: 115 Indexen van archief(stukken) b.v.het Hof van HollandHet Nationaal Archief beheert de grootste collectie archieven in Nederland. Die collectie bestaat uit belangrijke overheidsdocumenten, archieven van de provincie en particuliere archieven. De collectie van het Nationaal Archief is voortdurend in beweging. Dagelijks komen er nieuwe archieven bij en regelmatig stoot het archief stukken af en brengt die over naar andere - vaak regionale - archieven. Informatie over de collectie van het Nationaal Archief, recente aanwinsten en vervreemding van archiefstukken vindt u op deze pagina's.

Een index gaat over de inhoud van een specifiek archief of archiefstukken en is daarmee vergelijkbaar met een index achterin een boek. Vaak zijn in een index persoons- of geografische namen opgenomen die in de originele documenten voorkomen. U kunt kiezen uit 115 onderwerpen.

Voorbeeld: link
Nederland
Het Nationaal Archief: Uw voorouders zoeken (o.a. in Zuid-Holland)Vóór 1811 bent u aangewezen op bronnen, zoals de doop-, trouw- en begraafboeken die werden bijgehouden door kerken.
Voor Zuid-Holland kunt u die via deze site raadplegen. Naast de basisgegevens over geboorte, huwelijk en overlijden kunt u in onze archieven en collecties nog veel meer te weten komen over uw voorouders.
In de onderzoeksgidsen leest u welke archieven u hiervoor kunt raadplegen. Of ga op zoek in de foto- en kaartencollectie. 
De Digitale Bronbewerkingen Nederland en België geeft een overzicht van de online beschikbare bronnen in andere regio's.
Nederland
Het online ANP-archief (Algem. Ned. Persbureau)Het ANP Historisch Archief bestaat uit ruim twee miljoen foto’s, ruim 300 meter tekstmappen en 1150 geluidsfragmenten. Alle niet-commerciële activiteiten van het persbureau - in beeld, tekst en geluid - worden ondergebracht bij ANP Foundation, dat zowel fondsenwerver als projectenbureau is. Het streven is een duurzaam beheer en volledige toegankelijkheid van het archief voor niet-commercieel gebruik, door samenwerking met culturele partners. Ook biedt de Foundation ondersteuning aan de ANP-businesslines en hun relaties door activiteiten rond het archief.

Wat zit in het fotoarchief: link
Wat zit in het tekstarchief: link
Nederland
Het oostelijk deel van de Hoeksche WaardMet mijn homepage wil ik een overzicht geven van de geschiedenis van de Hoeksche Waard: één van de Zuid-Hollandse eilanden. Omdat mijn belangstelling uitgaat naar de vroegmoderne periode (de Republiek), grofweg geperiodiseerd van 1565 tot 1812, wil ik zoveel mogelijk informatie over deze periode verzamelen. Ik wil wijzen op genealogische bronnen, die tot op heden nog niet zo bekend waren. In de praktijk bleek mijn homepage zich steeds meer te richten op het oostelijk deel van de Hoeksche Waard en dan met name op ''s-Gravendeel.NL(Zuid-Holland)
het Open Data platform van de gemeente EnschedeDeze site, opendata.enschede.nl, is het Open Data platform van de gemeente Enschede. Hierop vindt u de data van de gemeente Enschede die aangemerkt is als Open Data.

Open Data is overheidsinformatie die:
&#9632; verzameld is in 't kader van de uitvoering van een publieke taak;
&#9632; gefinancierd is met publieke midd. voor de uitv. van die taak;
&#9632; openbaar is op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur;
&#9632; bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden';
&#9632; bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.
(bron:https://data.overheid.nl/wat-is-open-data-concept)

Met behulp van dit platform van de gemeente Enschede kunnen die data opgevraagd worden. Deze standaarden en beschrijvingen van de gebruikte velden staan aangegeven in de omschrijving van de betreffende datasets.
NL(Overijssel)
Het Red Star Line Museum te AntwerpenHet Nationaal Scheepvaartmuseum organiseert in 2002 de tentoonstelling ‘Landverhuizers’ over de geschiedenis van de Red Star Line en de emigratie via Antwerpen. Hiervoor worden ook de eerste contacten gelegd met de Ellis Island Foundation en het Ellis Island Immigration Museum in New York.
Na een verkennend onderzoek in België en de Verenigde Staten, richt het College van burgemeester en schepenen in 2004 een projectgroep op die de omvorming van de gebouwen van de RSL in Antwerpen tot een herdenkingsplek 'met een museaal-educatieve functie' onderzoekt.
Wij verzamelen en beheren voornamelijk audiovisuele getuigenissen en geschreven documenten die het Red Star Line-verhaal documenteren en vertellen. Ook vandaag zijn wij nog steeds op zoek naar getuigenissen die een bijdrage leveren aan de reconstructie van de geschiedenis van de Red Star Line.
België / Nederland
Het regionaal archief in AlkmaarDe genealogische bronnen worden zoveel mogelijk via internet toegankelijk gemaakt. Een aantal bestanden is nu al beschikbaar, onder meer via de Digitale Stamboom. Bijna 100.000 records met gegevens over dopelingen in het gebied van het Regionaal Archief (Alkmaar, Barsingerhorn, Graft, Harenkarspel, Heerhugowaard, Langedijk, Scharwoude, Oudkarspel, Limmen, Niedorp, De Rijp en Wieringerwaard) kunt u nu on-line inzien.Verder zijn er links naar gedigitaliseerde regio-kranten en oude Alkmaarse adresboeken.NL(Noord-Holland)
Het Rijksarchief in Belgie : Zoeken naar personenIn de zoekrobot 'zoeken naar personen' vindt u het werk van vele vrijwilligers gedurende de voorbije jaren en decennia. Duizenden bladzijden archiefdocumenten werden op een systematische wijze geanalyseerd. Er werd een korte beschrijving gemaakt van het document (inhoud, datering, geografische omschrijving) en vervolgens werden de namen genoteerd van alle personen die in het document vermeld zijn. Voor zover beschikbaar werden ook andere gegevens van deze personen genoteerd: geboortedatum, geboorteplaats, ...België
Het Streekhistorisch Centrum te StadskanaalHet documentatiecentrum bevat ruim 25.000 foto’s, 15.000 documenten, boeken, krantenknipsels, dia’s en video’s, die samen de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde, maar ook van de Drentse veendorpen vertellen. Daarnaast bewaren we voorwerpen die te maken hebben met de streek: oude gereedschappen, huishoudelijke voorwerpen, attributen uit de scheepvaart, enzovoort. De hele collectie is in samenwerking met Biblionet Groningen online raadpleegbaar door middel van de Aquabrowser. NL(Drenthe / Groningen)
Het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal (SHC) (Stadskanaal en de Semslinie)Het documentatiecentrum bevat ruim 25.000 foto’s, 15.000 documenten, boeken, krantenknipsels, dia’s en video’s, die samen de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde, maar ook van de Drentse veendorpen vertellen. Daarnaast bewaren we voorwerpen die te maken hebben met de streek: oude gereedschappen, huishoudelijke voorwerpen, attributen uit de scheepvaart, enzovoort. De hele collectie is in samenwerking met Biblionet Groningen online raadpleegbaar door middel van de Aquabrowser.

In 1615 werd de Semslinie getrokken, de grenslijn dwars door de Oostermoerse venen tussen Drenthe en Westerwolde. Tal van grensgeschillen over het gebruik van de woeste gronden waren voor die tijd uitgevochten tussen de Onstwedder boeren en die van Buinen en Valthe.
Toen in de 17e eeuw werd begonnen met het ontginnen van dit veengebied werd een duidelijke afbakening van de markgronden noodzakelijk. Stadhouder Willem Lodewijk gaf daarom de opdracht aan de landmeters Jan Sems en Jan de la Haye een definitieve grenslijn uit te zetten. Op 2 maart 1615 was de kaart met de grens gereed. Over de getrokken grenslijn bestond weinig verschil van mening. De Groningers maakten echter bezwaar tegen de toedeling van Ter Apel aan Drenthe, met als argument dat het klooster daar ooit bij het bisdom Münster had behoord en nooit bij dat van Utrecht, waar Drenthe ooit onder viel, als deel van het Oversticht. Johan Sems ging daarop weer aan het werk en kwam in oktober 1615 met een kaart waarop Ter Apel Gronings was. Hiertegen had Drenthe weer bezwaren.
NL(Drenthe / Groningen)
Het Utrechts ArchiefHet Utrechts Archief vormt het geheugen van de stad en de provincie Utrecht. U kunt hier gratis onderzoek doen naar de geschiedenis van de provincie Utrecht, de steden, dorpen en hun inwoners. Tot uw beschikking staan:17 km archiefmateriaalU vindt hier de archieven van de overheidsinstellingen die in de loop van de eeuwen op het grondgebied van de stad en provincie Utrecht werkzaam zijn geweest. Daarnaast hebben tal van particulieren - zoals kerkgenootschappen, families en sportverenigingen - hun archieven aan Het Utrechts Archief in bewaring gegeven. De oudste archiefstukken dateren uit de 11e / 12e eeuw en zijn afkomstig van de bisschop van Utrecht, de kanunniken van de vijf Utrechtse kapittels en het Utrechtse stadsbestuur. De jongste archiefstukken, zoals de archieven van de Nederlandse Spoorwegen en de bouwtekeningen van de gemeente Utrecht, zijn niet ouder dan twintig jaar.70.000 boeken, kranten en tijdschriftenVoor de stad Utrecht vindt u in Het Utrechts Archief de meest complete collectie.Bijna een half miljoen kaarten, tekeningen, prenten en foto’sDe collectie beeldmateriaal wordt jaarlijks uitgebreid om het veranderde beeld van de stad en provincie vast te leggen. Daarvoor worden ook opdrachten gegeven aan de Fotodienst van Het Utrechts Archief.

Een uitgebreide studie- en leeszaal in het gebouw aan de Hamburgerstraat.
NL(Utrecht)
Het verleden van IJsselmuiden ( met Grafhorst, Wilsum en de polder Mastenbroek)Op deze pagina vindt u een samenvatting van de resultaten uit genealogisch en historisch onderzoek in het gebied wat globaal gescheiden wordt door IJssel en Zwartewater. Onderdeel van dit onderzoeksgebied zijn de dorpen IJsselmuiden, Grafhorst, Wilsum en de polder Mastenbroek. De nadruk van mijn onderzoek ligt in de 17e, 18e en 19e eeuw. Met als bronnen de transcripties van de quotisatieregisters 1808 van IJsselmuiden en Wilsum; de betreffende transcripties van 1749 volgen nog. NL(Overijssel)
HISGIS: voor kaarten, historie, huizen, namen, genealogie en grondbezit.Welkom op de nieuwe website van HISGIS. HIS staat voor historisch en GIS voor Geografisch Informatiesysteem. Dat is een digitaal pakket voor het verwerken van ruimtelijke informatie: kaarten op het scherm met daarachter informatie over wat er op te zien is. Aan elke kaart zijn tabellen verbonden met tekst en cijfers. Omgekeerd zijn alle tabellen weer gekoppeld aan een kaart. Het bekendste GIS is wel de Tomtom, voor het navigeren in het hier en nu. Met HISGIS kan in het verleden gereisd worden. De fundering ervan bestaat uit het gedigitaliseerde oudste kadaster (van 1832). Daarop sluiten chronologische en thematische kaartlagen aan die op diverse manieren met elkaar te combineren zijn. NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Utrecht)
Hist. Ver. 'De Smilde' (Met bewonersindex van de huizen)Een stukje voorgeschiedenis over het bestuur in en over de gemeente Smilde. In wat nu Hoogersmilde is, woonden in 1620 enkele gezinnen op de hogere zandgronden. Toen ze begonnen met de vervening vanaf de kant van Diever werden er huizen gebouwd langs de gegraven vaart voor de vaste werknemers en breidde het aantal inwoners zich snel uit. Kerkelijk viel Hoogersmilde onder Diever en hoorde dan ook onder het kerspel Diever. Adriaan Pauw was deelnemer in de club van aandeelhouders die de vervening financierden en hij vroeg in 1632 aan het Landschapsbestuur van Drenthe om hem tot Heer van Hoogersmilde te benoemen. In 1634 kreeg hij die benoeming. Hij kwam zelf niet naar Drenthe, maar stuurde zijn rentmeester. Zelf is hij waarschijnlijk nooit in Hoogersmilde geweest, maar hij benoemde een schulte als plaatsvervanger. Als Heer moest hij de civiele en criminele rechtspraak uitoefenen, de geschillen tussen de inwoners beslechten en de overtredingen bestraffen. Het geld van de boetes was voor hem. Rijk werd hij er niet van, maar de eer was voor hem belangrijker, zo ook het behartigen van familiebelangen.
Toen de Fransen hier in 1798 de macht in handen kregen, was het gebeurd met de Heer van Hoogersmilde. De heerlijke rechten werden afgeschaft, hoewel de schulte van Hoogersmilde nog in functie bleef tot 1803. Er werd met de verschillende dorpen, die later de gemeente Smilde vormden, heen en weer geschoven. Hoogersmilde viel onder het kerspel Diever en had een Heer die de rechtspraak uitoefende. Kloosterveen ressorteerde formeel onder het kerspel Rolde en Hijkersmilde onder Beilen. In 1795 werden Hijkersmilde en Smilde onder één schoutambt gebracht: het schoutambt Hijkersmilde-Kloosterveen. Evert Sikkens, een rijke eigenerfde boer uit Hijkersmilde, werd de eerste schulte. Hij was vóór de Franse tijd al afgevaardigde naar de Landdag als gevolmachtigde voor Hijkersmilde en Kloosterveen.
NL(Drenthe)
Hist. Ver. Hardenberg en Omg. (Blad: Rondom den Herdenbergh)De vereniging heeft ten doel: Het bevorderen van de studie, en het verbreiden van de kennis, van de geschiedenis van Hardenberg en omgeving, in de ruimste zin genomen. Het beschermen van het esthetisch en historisch-ruimtelijk karakter van Hardenberg en omgeving in het algemeen en van cultuurmonumenten in het bijzonder en het functioneren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij die geschiedenis betrokken voelen.Duitsland / NL(Drenthe / Overijssel)
Historici.nl: Nederlandse geschiedenisHistorici.nl is dé website voor iedereen met een serieuze interesse in de Nederlandse geschiedenis. Onderzoekers, studenten, docenten, archivarissen, museummedewerkers en historisch geïnteresseerden vinden hier het laatste nieuws, toegang tot een grote collectie online onderzoeksmateriaal en publicaties, en een community voor discussie en samenwerking. Historici.nl bevordert kennisdeling, discussie en samenwerking tussen historici en historisch geïnteresseerden. Daarnaast laat de site aan het grote publiek zien dat geschiedenis er toe doet. - See more at: linkNederland
Historici.nl: Vindplaats voor de geschiedenis van Nederland (met héél veel info)Resources
Historici.nl geeft een overzicht van gedigitaliseerde bronnen van verschillende instituten. De bronnen en data zijn op een zorgvuldige en wetenschappelijk verantwoorde wijze online gepubliceerd. De bronnen zijn hier doorzoekbaar op onderwerp, type en periode, niet op inhoud. Daarvoor verwijzen we u graag door naar de betreffende bron.
Nederland
Historie Zwartsluis (met veel DTB-gegevens)Wat we zelf 'in huis' hebben:
-Geboortegegevens (1811-1912) Burgerlijke Stand Zwartsluis.
Deze gegevens zijn niet te vinden op wiewaswie.nl. In dit bestand zijn in één oogopslag kinderen te vinden van bepaalde ouders. Eigen bewerking (download)
-Lidmaten Hervormde Kerk, 1787-1895 (download: 1787-1826, eigen bewerking & 1828-1895, bewerking van A.B. Broekman)
-Gegevens uit doopboeken van vóór 1811 (download: 1657-1729, 1729-1778 & 1778-1821)
-Gegevens uit trouwboeken van vóór 1811 (download)
-Belastingen opgelegd door de Staten van Overijssel (bekijk alle documenten)

Alle aktes van de Burgerlijke Stand die openbaar zijn, hebben we in digitale vorm in onze computer opgeslagen. Liefst 25 GB! Een beetje te groot voor deze website, maar wij nodigen u van harte uit om alle aktes te komen bekijken in Zwartsluis!
NL(Drenthe / Overijssel)
Historisch Archief van de gemeente Midden-Groningen (rond Hoogezand)De gemeente Midden-Groningen is per 1-1-2018 ontstaan uit de fusie van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Door de tijd heen zijn er in Midden-Groningen door overheid en inwoners boeken, documenten, foto's en kranten verzameld. Deze waardevolle archiefstukken geven inzicht in uw familiegeschiedenis, de ontwikkeling van de omgeving en het maatschappelijk leven door de jaren heen. Een zoektocht naar het verhaal van Midden-Groningen begint bij het Historisch Archief. De collectie bekijken kan zowel via deze website als in de studieruimtes op de locaties in Hoogezand, Slochteren en Muntendam.

Een link naar de 'oude' gemeenten.
NL(Groningen)
Historisch centrum Het MarkiezenhofWebsite van de gemeente Bergen op Zoom met een archievenoverzicht, beeldbank, bibliotheek, genealogisch- en notarieel zoekscherm.NL(Noord-Brabant)
Historisch Centrum LeeuwardenChronologische lijst van de merkwaardigste meest crimineele sententiën van het Hof van Friesland te Leeuwarden, ter Canselarij uitgesproken van 1516-1800.NL(Friesland)
Historisch Centrum Overijssel (Onderzoek doen bij het HCO)Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Centrum Overijssel is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over of onderzoek wil doen naar de cultuur, de geschiedenis en de mensen van en uit heel Overijssel. Bereid u zoveel mogelijk voor en kijk hier welke informatie u kunt vinden. U kunt thematisch te werk gaan of globaal door onze collecties zoeken.

Taaldatabase (dialect-woordenboeken): link
NL(Overijssel)
Historisch documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800 - heden)Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (opgericht in 1971) is een documentatiecentrum van de Vrije Universiteit, dat zich richt op de geschiedenis van het protestantisme in Nederland na 1800.Nederland
Historisch genootschap Oud Soetermeer (blad: 't Seghen Waert)Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) is de historische vereniging van Zoetermeer. De doelstelling van de vereniging is het onderzoeken, uitdragen en behouden van de historie van Zoetermeer. NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap Valkenswaard (met veel info over Naturalisaties)Naturalisatie is het toekennen door een staat van het staatsburgerschap aan personen die oorspronkelijk een andere of in het geheel geen nationaliteit bezaten. Naturalisatie wordt in het algemeen slechts verleend na jarenlang verblijf op het grondgebied van de staat waarvan men de nationaliteit wil verkrijgen. In Nederland is de naturalisatie geregeld in de Wet op het Nederlanderschap (tekst ontleend aan de Winkler Prins, 1971)

In onderstaande gevallen, die gepubliceerd werden in het Staatsblad, gaat het om de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenenschap van 28 juli 1850 (Staatsblad no.44), later onder andere gewijzigd bij Wet van 12 december 1892 (Staatsblad no.268) en bij Wet van 15 juli 1910 (Staatsblad no.216). De Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) werd voor het laatst herzien op 19 december 1984. Het gaat over de periode 1850 tot 1934 om ruim 11.000 naturalisaties, alfabetisch gerangschikt naar familienaam in een index.
Voor naturalisaties van vóór 1850 kunt u hier interessante informatie inwinnen.
NL(Noord-Brabant)
Historisch Informatiecentrum Noordoost FryslânRegionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, gevestigd in een multifunctioneel publieksgebouw aan de Brokmui te Dokkum, is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over de cultuur, geschiedenis en mensen van en uit de regio Noordoost Fryslân of hiernaar onderzoek wil doen. Voor het doen van genealogisch of historisch onderzoek heeft het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân schatten aan informatie en gegevens.
Criminele sententies Hof van Friesland 1600-1700: transcriptie van de index, foto's vindt u onder de link
NL(Friesland)
Historische bronnen Brugge (B)Platform voor het digitaal publiceren en ontsluiten van belangrijke Brugse historische bronnen. Deze bronnen vormen cultureel erfgoed met een onvervangbare betekenis voor de stadsgeschiedenis. De digitale publicatie via deze website laat de bewaarinstelling toe om het origineel document verder optimaal te conserveren.België
Historische Kranten (oude lokale en regionale kranten regio Ieper-Poper)Historische Kranten toont je oude lokale en regionale kranten die handelen over de regio Ieper-Poperinge. In deze digitale krantenkiosk kan je de kranten niet alleen virtueel doorbladeren op zoek naar ''''oud'''' nieuws, je kan ze ook woordelijk doorzoeken en de artikels vergroten, bewaren, afdrukken... of zelfs mailen en delen met je vrienden.

Raadpleging alle digitale edities
Kranten jonger dan 70 jaar zijn beperkt openbaar toegankelijk, dit onder meer in verband met auteursrecht. Inzage in alle digitaal beschikbare jaargangen is mogelijk in alle bibliotheken, archieven en documentatiecentra van Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.
Voor historisch beeldmateriaal kan je ook terecht op de site ''''Westhoek verbeeldt''''. Meer informatie over kranten met nieuws over de Westhoek vind je op de site ''''Abraham'''', catalogus van Belgische kranten bewaard in Vlaamse instellingen.
België
Historische kranten (via startpagina)Wereldwijd worden dagelijks tienduizenden pagina''s van eeuwenoude kranten met zorg ingescand en gedigitaliseerd. De oude edities staan in veel gevallen online, zijn doorzoekbaar en toegankelijk voor publiek. De oudste kranten dateren uit de zeventiende eeuw. Op deze startpagina wordt u uitgenodigd een bezoek aan het verleden te brengen.Nederland
Historische kranten in beeld (KB)De belangrijkste Nederlandse kranten van 1618 tot 1995 online.
Een selectie van landelijke, regionale, lokale, Nederlands-Indische, Surinaamse en Antilliaanse kranten en extra titels uit 1940-1945.
Indië / Nederland
Historische Kring BemmelIn de kringhuisvesting zijn de volgende gegevens ter inzage:
-doop, trouw en begraafregisters van Bemmel (gereformeerd 1623-1811, katholiek 1780-1811)
-bevolkingsregister van Bemmel en Haalderen (1920-1930)
-burgerlijke stand van Bemmel (huwelijken, overlijden)
-indexen op de protokollen van bezwaar van het Oud Archief van het Ambt Overbetuwe (1e serie 1654-1759, 2e serie 1759-1811)
-Index op de polderdistrict van Over- en Nederbetuwe (1400-1811)
-diverse kopieën/afschriften van notariële en rechterlijke archieven
-Kadastrale Atlas van Bemmel, Haalderen en Ressen
-Diverse jaargangen van genealogische tijdschriften (o.a. Gens Nostra, Centraal Bureau voor Genealogie)
-CD-ROM van de Vereniging Gelre met daarop:
- de registers op de Leenakteboeken
- grondslagen voor de Bibliografie van Gelderland
- bijdragen en mededelingen 1898-1998
NL(Gelderland)
Historische Kring Dalfsen (Blad: Rondom Dalfsen)De HKD heeft als doelstelling de historie van Dalfsen en zijn omgeving te onderzoeken en vast te leggen. De vereniging houdt zich bezig met het geven van informatie en voorlichting, het houden van lezingen, zonodig exposeren en de publicatie van het tijdschrift Rondom Dalfsen.
Binnen de HKD zijn de werkgroepen actief met aandachtsgebieden als bijvoorbeeld genealogie, boerderij- en veldnamenonderzoek, Dalfser dialect, foto’s, de periode 39-45, documentatie en nog vele andere zaken. Hieronder valt ook het unieke schildersmuseum Meesters.

De vereniging beschikt over een eigen lokatie die wekelijks een 4 tal ochtenden, een middag en een 3 tal avonden voor het publiek geopend is.
Bent u op zoek naar een bepaald onderwerp of informatie en heeft U de betreffende werkgroep gevonden? Neem dan contact op via het e-mailadres.
NL(Overijssel)
Historische Kring Hoogeveen (Blad: De Veenmol)De site bevat de geschiedenis van Hoogeveen, akten van de burgerlijke stand, genealogiën voor 1811 en de volkstelling van 1829.

De Historische Kring Hoogeveen richt zich vooral op documenten en foto's. In het Kringhuus is een uitgebreide bibliotheek beschikbaar met boeken over de Hoogeveense - en Drentse geschiedenis en over uiteenlopende onderwerpen zoals: scheepvaart, turfwinning, religie, economie, onderwijs en de Tweede Wereldoorlog.
Een aparte plaats is er voor de boeken en documenten m.b.t. genealogie. De archieven bevatten documenten afkomstig van scholen, gemeente en verenigingen en bevat notulen, administraties, foto's, akten, kaarten etc. Ook is er ruimte ingericht voor de archieven van Lammert Huizing en Jan Havinga.
Daarnaast beschikt de HKH over een familie-archief. Dit bevat stukken die door nabestaanden worden afgeleverd bij de HKH.
NL(Drenthe)
Historische Kring LoosdrechtDe HKL houdt zich bezig met de geschiedenis van Loosdrecht in de ruimste zin (vanaf de oudste tijden tot heden). Alles wat met de Loosdrechtse historie te maken heeft wordt verzameld.NL(Noord-Holland)
Historische Kring NieuwpoortMet gegevens uit Streefkerk, Groot Ammers, Nieuwpoort en Langerak.
De DTB- en BS-gegevens (geboorten, huwelijken en overlijdens) zijn raadpleegbaar in het centrum. Ook gegevens over het Slot Liesveld en het Dieselgemaal.
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging 't Fledder Kerspel Blad: Kerspelstokkies)Historische Vereniging Vledder
Een site waarop U heel veel gegevens zult kunnen vinden. Natuurlijk gegevens welke de vereniging betreffen. Maar we willen ook vooral aandacht schenken aan allerlei zaken, gebouwen, gebeurtenissen en personen die raakvlakken hebben met de historie van het gebied dat de vereniging bestrijkt te weten het grondgebied van de voormalige gemeente Vledder. Dit omvat de dorpen; Boschoord, Doldersum, Frederiksoord, Nijensleek, Vledder, Vledderveen en Wilhelminaoord.
NL(Drenthe / Friesland)
Historische Vereniging Arnemuiden (met online zoekfunctie)- Oude foto's en ansichtkaarten- Artikelen uit Kwartaalblad 'Arneklanken'- Database met de bewoningsgeschiedenis- Transcripties van oude documenten uit het oud archief- Met online zoekfunctie!NL(Zeeland)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart - BalkbrugDe HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart en BalkbrugDe belangstelling voor genealogie wordt groter en groter. Steeds meer mensen gaan op zoek naar de namen en de omstandigheden waaronder hun verre voorvaderen hebben geleefd.
Naast de Historische Database Avereest, die ook via onze website is te bekijken (Hist.Database Av.) nog een aantal interessante Genealogie-links.
Het betreft de BS van de (v.m.) gemeenten:
Avereest
Gramsbergen
Hardenberg (Stad en Ambt))
Ommen (Stad en Ambt)
Zwolle/Zwollerkerspel
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Berkel en RodenrijsOp deze website vindt u toegangen tot diverse archieven, bronbewerkingen, een aantal inventarissen en oude en nieuwe fotos van Berkel en Rodenrijs.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Capelle a.d. IJsselDe Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) werd in 1987 opgericht als voortzetting van de Vereniging tot Behoud van Oud Capelle (VOC). Deze VOC was een initiatief in 1980 van een aantal Capellenaren die zich verzetten tegen de heersende sloopdrift van het Bestuur van de Gemeente Capelle aan den IJssel.
Mede dankzij de inspanningen van de HVC is er geleidelijk een situatie ontstaan waarin de Gemeente een erfgoedbeleid voert met als doel cultuurhistorische waarden te definiëren, te beschermen, in stand te houden en bekendheid te geven. Het is op deze gronden dat de Gemeente Capelle aan den IJssel de doelstellingen van de HVC financieel ondersteunt.
De HVC is een vanzelfsprekende gesprekspartner wanneer beleidsvoorstellen worden voorbereid die te maken hebben met monumenten, archeologie en cultuurlandschap.
Elk kwartaal verschijnt het HVC Nieuwsblad waarin naast verenigingsnieuws ruim aandacht wordt geschonken aan historische onderwerpen.

Met de Collecties: (link)
* Beeldbank
* Burgerlijke Stand
* Archief van de Gemeente Capelle aan de IJssel / VADA
* Notariële akten
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Gemeente DieverOpraekelen wordt uitgegeven door de Historische Vereniging Gemeente Diever. Het komt vier keer per jaar ''um de deure''. In Opraekelen zijn de onderwerpen Vroeger en nu, Nieuws van 50 jaar geleden en Wie herkent ze, als vaste rubrieken opgenomen.
Daarnaast treft u artikelen aan die in het verre verleden in de landelijke en provinciale pers hebben gestaan. Dit is uiteraard een unieke gelegenheid om nieuwsbronnen te lezen uit de tijd van onze groot- en overgroot ouders.

Bij bezoeken aan het Drents Archief komen we soms wetenswaardige informatie tegen die geschikt is voor publikatie in Opraekelen. Kortom, wie geïnteresseerd is in het verleden van de voormalige gemeente Diever wordt lid van de historische vereniging.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging IJsselham (Blad: De Silehammer)Onze vereniging is vertegenwoordigd in het Museumberaad Steenwijkerland, een koepel van musea en historische verenigingen in de gemeente Steenwijkerland. Het doel van de vereniging is: het bevorderen van de belangstelling voor onderzoek naar de geschiedenis van de voormalige gemeente IJsselham, met daarin de dorpen en streken Oldemarkt, Paasloo, Ossenzijl, Kalenberg, Kuinre, Blankenham, Baarlo, Muggenbeet, 't Nederland, Wetering en Scheerwolde.

"Wij de Municipaliteit des Scholtampts IJsselham Paaslo en de Oldemarkt Cum annexis benevens den Schout Certificeeren bij dezen , dat wij bij examinatie der lijsten van telling opgemaakt door W. Dumon, Jan Js Kuiper, en Cornelis Smit, bevonden hebben in dezelve Schoutampt te zijn het Getal van huisgezinnen en menschen als Volgt"

Als u zelf ook onderzoek doet naar (voormalige) inwoners van IJsselham en vast bent komen te zitten met uw onderzoek, kunt u een berichtje plaatsen op ons genealogische prikbord. Hopelijk komt u op deze manier in contact met medespeurders zodat uw onderzoek weer een nieuwe impuls krijgt. Ook als u al vergevorderd bent met uw onderzoek en uw resultaten op het internet heeft gepubliceerd, kunt u dit hier ook kenbaar maken (als er maar (oud-)inwoners van IJsselham in het onderzoek voorkomen).

Gezinsreconstructie voormalige gemeente IJsselham (met Index)
Laatste update: 11 aug 2016, 12591 personen, 4301 gezinnen.
&#8207;Eigenaar stamboom: Historische Vereniging IJsselham&#8207;
NL(Drenthe / Flevoland / Overijssel)
Historische Vereniging Noordoost Friesland (met veel indexen op bronbestanden)Een doelstelling is het op weg helpen van beginnende archiefonderzoekers. Omdat het personeel van de studiezaal onvoldoende tijd heeft om een beginnende onderzoeker van voldoende informatie te voorzien, zag de vereniging daar een belangrijke taak weggelegd voor haar leden.
Daarnaast zag de vereniging nog vele mogelijkheden om op het Streekarchivariaat zelf de helpende hand uit te steken. Gedacht werd hierbij aan het kopiëren van Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken van de dorpen in de omgeving van Dokkum, het aanschaffen van klappers die door de Feriening fan Archyfûndersikers yn Fryslân gemaakt werden, het gezamenlijk werken aan een publicatie, het doen van onderzoek voor leden die te ver weg wonen om geregeld zelf op het Streekarchivariaat te komen, etc.
NL(Friesland)
Historische Vereniging Soest/Soesterberg (met PDF-documenten)Als u geïnteresseerd bent in de historie van Soest of Soesterberg bent u hartelijk welkom bij deze vereniging. Ook als u nog niet direct lid wilt worden maar u wilt kijken of het interessant is om mee te doen bent u van harte welkom.
Viermaal per jaar (elk kwartaal) geeft de vereniging een tijdschrift uit met de naam ''Van Zoys tot Soest''.
De vereniging werkt nauw samen met de Stichting Oud Soest (museum). en de Stichting Vrienden van het Museum Oud Soest.
NL(Utrecht)
Historische Vereniging Zuid-Oost Drenthe (Blad: Kroniek)Emmen, Schoonebeek en omgevingDuitsland / NL(Drenthe)
Hollandse Genealogische DatabankU vindt op HoGenDa gegevens uit het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuidholland), uit Zeeland en uit de invloedssfeer van Holland (het z.w. van Utrecht, de Betuwe, de Bommelerwaard, het land van Altena en Heusden, het n.w. van Brabant). HoGenDa kent een openbaar en een besloten gedeelte. Het besloten gedeelte is uitsluitend te raadplegen indien men lid is van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en/of de Genealogische Vereniging Prometheus. Nadere informatie over beide verenigingen vindt u onder ‘lidmaatschap’ en ‘vereniging’ in de bovenste menubalk.
Vanaf 1 september 2007 is de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) actief en heeft sindsdien een explosieve groei doorgemaakt.

Ondertussen zijn er 3775 artikelen, bestaande uit bewerkte archiefbronnen, genealogieën, kwartierstaten en leenrepertoria, geplaatst met een geschatte omvang van ruim 120.000 pagina''s. Daarnaast zijn er 5.856 familiewapens geplaatst, waarvan er vele herkomstig zijn uit unieke wapenboeken (Amsterdam, Delft, Gorinchem). (Datum bericht: 28-12-2011)

NL(Noord-Brabant / Noord-Holland / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland)
Hoogeveen (Dr.) en zijn Historie (Een kijkje waard)Mensen die aan stamboomonderzoek doen vinden op deze pagina veel interessante informatie over diverse onderwerpen. Zoals o.a. de Nationale Militie 1814 - 1923 van Hoogeveen, waaronder schutterij, landstorm en de landweer. Ook zijn er gegevens te vinden van militairen uit ander provincies.
Ook zijn wij bezig met onderzoek naar de inschrijf en lotingsregisters van de Nationale Militie
1814 - 1923 van Zuidwolde gemeente De Wolden. Een groot deel staat al op de website.
Verder doen wij onderzoek in de gemeente Midden Drenthe en wel de plaatsen Westerbork en Smilde.
Later dit jaar komen deze gegevens ook op de website te staan.
NL(Drenthe)
Hope College: The Joint Archives of Holland (US)Joint Archives Search:
Choose the collection you wish to search:
-Guide to the Collection
-The Anchor Index
-News from Hope Index
-Pamphlet Collection
-Photographic Collection
-Topical Files
-Biographical Files
-Church Files
-Church Herald Index
-Business Files
-Alumni Magazine Index
-Boards and Committees
-Newspaper Collection

Helpful Hint: Single word searches are the most productive. Our search engine looks for EXACTLY what you input. Hence the search "Diekema, Gerrit" will not hit on places where the catalog mentions "Gerrit Diekema" or "G.J. Diekema." Searching for "Diekema" will hit on all locations.

View all collections now online >
Collections Search
-Collections Home
-Search the Collections
-Instructions
-Newspaper Collections
-Online Collections
Nederland / Verenigde Staten
Hugenotten aus Frankreich und anderswoWir sind eine Gruppe von Historikern und Genealogisten (oder die beiden gleichzeitig) mit der Erfahrung, die mit der Geschichte und der Genealogie der französischen Protestanten arbeiten. In Anbetracht der Schwierigkeit und von der Komplexität der Forschung und der Quellen und ihrer Prüfung haben wir gedacht, daß es wünschenswert wäre zu klassifizieren, Region für Region, die Quellen und zu zentralisieren, sie zusammenzufassen, und schließlich ihre Prüfung zu veröffentlichen, um mit der Zeit zu erreichen, die Gesamtheit des Staatsgebietes sowie die Gemeinden ''der Zuflucht'' abzudecken. Für alle die guten Willens sind, bitten wir um Mithilfe, denn es handelt sich um ein ehrgeiziges und bedeutendes Projekt.Duitsland
Hugonotes de Francia y por otra parteSpanje
Huguenots Le site de la généalogie protestante en FranceFrankrijk
IGI batchnummers van Nederland en BelgiëOm gericht in bronbewerkingen te zoeken in de
International Genealogical Index (IGI), onderdeel van de database FamilySearch.
België / Nederland
IISG: Migration (o.a. documenten over de Hollandgang en Lipskers in steenfabrieken)The IISH houses important collections on the history of (labour) migration in many countries of the world. IISH staff members have published on almost every single migrant group in the Netherlands and are playing a prominent role in the development of global migration history. Over the past decade a third category of activities has been developed, the so-called meta sources of large digital datasets.Duitsland / Nederland
Immigrant Arrivals: A Guide To Published SourcesA surge of interest in the subject of immigration --living conditions and political climate in the Old World, embarkation, the voyage, arrival in the new country, being 'processed' at immigration stations, and making an adjustment to life in America-- was sparked during the nation's bicentennial in 1976, the publication of Alex Haley's Roots, and by the highly successful restoration efforts at two outstanding historic sites: the Statue of Liberty, unveiled in 1986, and the Ellis Island Immigration Museum which opened in 1990. This latter facility, well known as an immigration station, was in operation for over half a century from 1892 to 1954. These two significant landmarks attracted the attention of millions of viewers throughout the nation during a particularly memorable televised celebration in New York City on the Fourth of July 1986. One result of all this attention is that Americans in all walks of life are pursuing their family roots in original documents, published books and journals, CD-ROMS, online data bases, and through the myriad avenues available on the Internet. Nederland / Verenigde Staten
Index 1901-Census-Online (Engeland en Wales)Welcome to the official 1901 Census website. Search over 400 million people living in England and Wales between 1841-1901 and view images of the original documents.Verenigd Koninkrijk
Indexen Archiefbank Amsterdam (niet de Inventarissen w.o. DTB)Van onderstaand overzicht kunt u de Indexen raadplegen.
Inhoudelijke informatie over deze documenten vindt u in de Handleiding die bij iedere index afzonderlijk te vinden is.
De indexen maken deel uit van de Archiefbank.

De Indexen:
- Archiefkaarten 1939-1994
- Averijgrossen 1700-1810
- Begraafregisters 1553-1811
- Begraafplaatsen 1660-2010
- Bevolkingsregisters 1851-1853, 1853-1863 en 1874-1893
- Overgenomen Delen 1892-1920
- Tijdelijk Verblijf 1854-1934
- Boedelpapieren 1634-1938
- Trouw- en Begraafboete 1685-1795
- Comportementboeken 1785-1971
- Confessieboeken 1535-1732
- Doopregisters 1564-1811
- Gezinskaarten 1893-1939
- Huiszittenhuizen 1808-1870
- Lidmaten Doopsgezinden 1668-1829
- Marktkaarten 1922-1954
- Ondertrouwregisters 1565-1811
- Overledenen Gasthuis 1739-1812
- Paspoorten 1940-1945
- Patientenregisters 1818-1899
- Pensioenkaarten 1894-1915
- Persoonskaarten 1939-1994
- Politierapporten 1940-1945
- Poorters 1531-1652
- Signalementenregister 1880-1917
- Tewerkgestelden 1940-1945
- Transportakten 1563-1811
- Vreemdelingenregisters 1849-1922
- Waterloo Gratificaties 1817-1819
- Woningkaarten 1924-1989
NL(Noord-Holland)
Indexen Archiefbank van het Utrechts ArchiefEen aantal veel gebruikte archieven is nader toegankelijk gemaakt door middel van een index of een aparte zoekingang. In de index ‘zoeken op personen'' kunt u algemeen zoeken naar personen in indexen. Daarnaast kunt u uitgebreid zoeken in de onderstaande indexen. Via het onderstaande overzicht kunt u de gegevens in de indexen raadplegen en voor wat betreft de bestanden DTB, notariële akten en bouwtekeningen tegen een geringe vergoeding de bijbehorende scans inzien of downloaden (scans DTB zijn gratis).NL(Utrecht)
Indië in oorlog - Toegang tot het Indisch erfgoed van WO IIDit webportaal is voor iedereen die op zoek is naar informatie over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Ook over de aanloop tot de oorlog en de nasleep ervan vindt u informatie. Behalve een overzichtsverhaal over deze periode biedt dit portaal ook de mogelijkheid om te zoeken in de archieven en collecties van belangrijke instellingen in Nederland die bronnenmateriaal over de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië beheren.Indië / Nederland
Indische Genealogische VerenigingEnglish Synopsis:
The ‘Indische Genealogische Vereniging’ is a society for people interested in Dutch Indies family history.
The IGV publishes a yearbook, containing (partial) genealogies and small original sources for Dutch Indies genealogical research.
Nearly every year the IGV issues a volume in its series ‘Bronnenpublikaties’ in which original sources are made accessible to the genealogical researcher.
De DVD ''Bronnen voor Indisch genealogisch onderzoek'', uitgegeven door de Stichting Historic Future en samengesteld door de Indische Genealogische Vereniging, is de opvolger van de in 1999 uitgegeven CD-rom en bevat ruim 13.200 pagina''s met informatie voor Indisch genealogisch onderzoek, waarbij de nadruk op Oost-Indië ligt. Naast de publicaties van de IGV zelf, zijn enige belangrijke vooroorlogse standaardwerken alsmede andere Indisch genealogische publicaties opgenomen.

All publications are in Dutch.
Indië
Indische kamparchieven (i.s.m. NIOD)Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) belandden tienduizenden Europese burgers in interneringskampen. Militairen werden in krijgsgevangenkampen ondergebracht en tewerkgesteld, binnen en buiten Indië. Na de Japanse capitulatie brak op Java een onafhankelijkheidsstrijd los die de evacuatie van de mensen uit de kampen ernstig hinderde. Ook kwamen in deze bersiapperiode burgers die tot dan toe buiten de kampen waren gebleven, in zg. republikeinse kampen terecht. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) brengt op deze website de kampen in beeld die in de periode 1942-1948 op Indisch grondgebied hebben bestaan. Klik op een regio in onderstaande kaart om uw reis door deze website te beginnen.Indië / Nederland
Indische verhalen (om nooit te vergeten ...)Surabaya. De stad waar ik op zoek zou gaan naar mijn roots. Een belangrijke maar volstrekt niet-toeristische stad van ongeveer drie miljoen inwoners in het oosten van Java. Het belang van de stad is de haven waar niet alleen goederen worden gelost en geladen, maar ook de marine die er een basis heeft. Het was onder Hollandse tijd een prachtige stad vol met art deco-architectuur, alles in wit uitgevoerd, met in het midden een historisch centrum uit de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Inclusief nog steeds een levendige Chinese wijk waar overal gehandeld wordt. Indonesië is mentaal niet het vaste land van Zuidoost-Azië. Het lijkt er niet eens op.Indië / Nederland
Institut für Personengeschichte Bensheim (incl. IPG-Mitteilingen als PDF-betand)Die Wurzeln des Instituts reichen bis in das Jahr 1967 zurück. In Bensheim an der Bergstraße erwuchs damals auf Betreiben des Archivars Friedrich-Wilhelm Euler (1908-1995) eine bedeutende, personengeschichtlich orientierte Sammlung. Zusammengetragen wurde sie insbesondere als Voraussetzung für die alljährlich abzuhaltenden »Büdinger Tagungen zur Sozialgeschichte in der Neuzeit«. Gründer waren Friedrich Wilhelm Euler selbst und Historikerkollegen aus dem Kreis der Ranke-Gesellschaft .
In enger Zusammenarbeit vor allem mit der »Neuen Deutschen Biographie«, einer Einrichtung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, wurde die Dokumentation zu Personen und Familien kontinuierlich ausgebaut.
Duitsland
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V.Online-Projekte: Sächsische Biografie, Repertorium Saxonicum, Historisches Ortsverzeichnis, Digitales Bildarchiv, Codex Diplomaticus Saxoniae Regiae, Lebensgeschichtliches Archiv. ISGV DresdenDuitsland
ItalianGenealogy_comItalian Records Extraction - An Instructional Guide. These files are available in PDF format.

Copyright by Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. All rights reserved. Used with permission.
Italië
Itenera Nova (Schepenregisters Leuven)Stap voor stap wordt op deze website meer materiaal ter beschikking gesteld van iedereen geïnteresseerd in deze rijke bron uit het Leuvense Stadsarchief en de geschiedenis van het hertogdom Brabant.
Momenteel staan er meer dan 31.500 transcripties online!
De digitale beelden van ruim 936 registers zijn momenteel beschikbaar voor iedere bezoeker van de website.
Met de zoekfunctie kunt u de ingevoerde transcripties vrij doorzoeken.

De Leuvense schepenen waren bevoegd voor de eigenlijke (burgerlijke en criminele) rechtspraak. Hun uitspraak in een geschil of strafzaak was bindend.
Daarnaast waren zij ook verantwoordelijk voor de oneigenlijke of vrijwillige rechtspraak. Daarbij deden de partijen beroep op de schepenbank om bepaalde rechtshandelingen, maatregelen of machtigingen te bekrachtigen. De bepalingen in deze schepenakten waren uitvoerbaar in het hele hertogdom Brabant.
De meest voorkomende rechtshandelingen waren: de verkoop van onroerende goederen, verpachtingen, betalingsbeloften, ontvoogdingsverklaringen, boedelbeschrijvingen, aanvragen tot het poorterschap en testamenten. Daarnaast bevatten de schepenbankregisters nog een heel aantal geïsoleerde akten zoals heel gedetailleerde opdrachten voor het maken van een schilderij of een huis of voor het hergieten van een gebarsten klok in de Sint-Pieterskerk, een klacht van een vrouw over haar echtgenoot, enzovoort.
Niet alleen Leuvenaars maakten gebruik van de Leuvense schepenbank. Ook inwoners van andere Brabantse steden lieten omwille van het prestige van de Leuvense schepenen hun rechtshandelingen hier registreren. De actieradius van de Leuvense schepenbank bedroeg zo’n 100 km.
België / NL(Noord-Brabant)
J. van Kooten: Zoeken in FamilySearch-gegevensDit is de stamboom van Jerry van Kooten. Mijn grootouders zijn Van Kooten, Van Zomeren, Varkevisser en Van der Weide; die van mijn vrouw Zwagerman, Haagsma, Kristel en Lonis. Van Varkevisser en Kristel zijn reeds uitgebreide stambomen bekend - die zullen hier in hun geheel worden overgenomen, maar er zijn ook al nieuwe (oude) gegevens gevonden. Hieronder geef ik per naam aan wat de vorderingen zijn in het onderzoek. Veel plezier! Jerry
2017-03-30 Na lange tijd eindelijk een update van de site. Ik vind het er wat moderner uitzien!
Er waren geen stambomen bekend, alles hebben we zelf uit moeten zoeken. Toen ik de persoonskaart van mijn opa Van Kooten ontving en dus de namen van zijn ouders had, ging het snel. Er zijn nu zeven generaties Van Kooten boven mij ingevoerd. Van slechts een aantal ook de broers en zussen, maar er is al meer bekend dan hier is te lezen. 2008-07-01 Scans van aktes uit het bevolkingsregister van Laren zijn binnen en zullen langzamerhand worden toegevoegd. 2008-10 Gesprekken gevoerd met een aantal ooms en tantes. Resultaat: behoorlijk wat (achter)neven en (achter)nichten mogen invoeren. De achternamen Nagtegaal, Bouwman, Pandelaar, Van Bruchem, Busch, Christant en Wilhelm hebben hun intrede gedaan. Ook artikelen uit de Laarder Courant De Bel zijn en worden toegevoegd. 2009-04 Nakomelingen van de halfbroer van mijn opa (A.J. van Kooten 1894) hebben me flink geholpen met die tak van de familie!
Nederland
Jaarboek vd Maatschappij der Ned. Letterkunde 1865 (Ned. studenten Heidelberg en Genève)In dit jaarboek van 1865 staat mededeling nr V (5): Nederlanders, en personen die later met Nederland in betrekking stonden, studenten te Heidelberg en te Genève, sedert het begin der kerkhervorming door J de Wal. Dit is een (onvolledige?)transcriptie. De bron zèlf is in te zien via de Universiteits-bibliotheek van Heidelberg. Op internet staat nóg een (zeer recente)transcriptie van Erick Staal.Duitsland / Nederland / Zwitserland
JacobBoerema.nl: Genealogie, Bronbewerkingen en Transcript- U kunt hier een deel van de genealogische gegevens vinden die ik in de loop der jaren verzameld heb. Ook is hier een gedeelte te vinden van mijn onderzoek naar de bewoners van Duurswold, de oude naam van het gebied Schildwolde, Hellum en Siddeburen.
Daarnaast kunt u hier ook mijn programma Transcript 2.3 voor de transcriptie van oude documenten vinden.
Verder mijn diverse bronbewerkingen (zie de site, met index)
NL(Groningen)
Jan Lafeber (geschiedenis, genealogie en Gouda)De site van Jan Lafeber met veel informatie over Gouda.NL(Zuid-Holland)
Jean Louis Garret:: Actes en Vrac; Cartes en Vrac; GenealogiesFrankrijk
Johannes a Lasco Bibliothek, Große Kirche EmdenDIGITALE BIBLIOTHEK
-Sammlung Albert Hardenberg
-Biografisches Lexikon Ostfriesland: Hier finden Sie eine Datenbank zu Ostfriesischen Personen ab dem Ende des 15. Jahrhunderts. Suchbar sind Personennamen, Geburts- und Todesjahr sowie - orte, Konfession und Berufe. Die Texte zu den einzelnen Artikeln liegen im Volltext vor.
Duitsland
Johannes Vermeer en tijdgenoten - LucasgildeA multimedia encyclopedic 2000+ page web site on
Johannes Vermeer & life in Delft
New: Private lectures / Vermeer Tours and Public speaking engagements.
Met o.m. 2 doorzoekbare boeken over het Lucasgilde van Obreen.

Nederland
Kath. Familienforschungsstelle in MeppenDer Bischof von Osnabrück hat zum 1. Mai 2001 zusätzlich zu der Familienforschungs-stelle im Diözesanarchiv Osnabrück eine solche Stelle in Meppen eingerichtet. Träger dieser Einrichtung ist die Kath. Propsteigemeinde St. Vitus in Meppen. Die Katholische Familienforschungsstelle in Meppen hält die Mikrofiches der Familien-bücher (Geburts- bzw. Tauf-, Heirats- und Sterbedaten) aller katholischen Pfarrgemeinden des heutigen Bistums Osnabrück mit Ausnahme des Osnabrücker Anteiles des Landes Bremen für Sie bereit. Es können alle mikrofichierten Kirchenbücher ganz Ostfrieslands, des Emslandes, der Grafschaft Bentheim, des Osnabrücker Landes und des Dekanates Twistringen in Meppen auf speziellen Lesegeräten eingesehen werden. Insgesamt stehen fünf Lesegeräte zur Verfügung. Eine Nutzung der Lesegeräte (Gebühr von 7 Euro pro Tag) kann erfolgen nach vorheriger verbindlicher Anmeldung. Darüber hinaus können auch schriftliche Anfragen zur Familienforschung bearbeitet werden, wenn der Interessierte selbst nicht die Forschung übernehmen möchte. Diese sind an obige Adresse zu richten. Dafür muß dann allerdings eine Gebühr von 20,00 Euro pro Stunde entrichtet werden. Mit Auflistung der Kirchengemeinden, deren Personalregister vor 1875 einsetzen.Duitsland / Nederland
Katholieke families in en rond KuinreGenealogie rond het Stellingwerfse dorp Kuinre op de grens van Friesland, Overijssel en Flevoland; met RK Doopregister en Huwelijken van 1792 t/m 1811NL(Flevoland / Friesland / Overijssel)
Kentekens voor Motorvoertuigen in Drenthe (1906 t/m 1950)Hierin staan 22.928 kentekens vanaf 12-01-1906. Op de 1e dag werden 20 kentekens uitgegeven. Het numeer D-1 aan Jhr. Mr. H. G. van Holthe tot Echten te Assen.NL(Drenthe)
Kerstvloed 1717 (met Journaal van Seeratt)In 2017 was het 300 jaar geleden dat het Noordzeekustgebied getroffen werd door een zware stormvloed. De Kerstvloed van 1717, die duizenden mensenlevens eiste, was de grootste natuurramp van Nederland in de afgelopen vier eeuwen. Aanleiding voor Groningse organisaties om met Expeditie Kerstvloed 1717 stil te staan bij het thema de kracht van water, toen en nu, met o.a. workshops, lezingen en wandelingen. Het hoogtepunt vormde een speciale kunstroute aan de Noord-Groningse kustlijn. Op 13 bijzondere locaties waren imposante kunstwerken te zien van (inter)nationale kunstenaars die komen uit gebieden waar een soortgelijke ramp heeft plaatsgevonden.
Ook in 2018 zullen er nog op verschillende plaatsen in de provincie activiteiten plaatsvinden in het kader van de Kerstvloed, waaronder de onthulling van een permanent landmark.

De Kerstvloed en de gevolgen voor Bedum: link
NL(Groningen)
KirchenbuchportalHier entsteht das Kirchenbuchportal der deutschen Kirchenarchive.

Zentrale Informationen zu den deutschen Kirchenbuchbeständen über das Internet sind ein seit langem geäußertes Bedürfnis vieler Genealogen. Die an diesem Kirchenbuchportal beteiligten Archive wollen mit der Vernetzung ihrer Informationen das Angebot für die Familienforschung und die wissenschaftliche Forschung nachhaltig verbessern.

Das Portal Kirchenbuch.de wird zunächst über den Bestand an Kirchenbüchern in deutschen kirchlichen und staatlichen Archiven informieren. In einem weiteren Schritt werden dann detaillierte Kirchenbuchnachweise aufgenommen. Diese Informationen sind allen Interessierten unentgeltlich zugänglich.

Ab Mitte 2008 soll damit begonnen werden, digitalisierte Kirchenbücher in das Portal einzustellen. Da für dieses Angebot erhebliche Investitionen zu leisten sind, wird der Zugang zu diesen Informationen kostenpflichtig sein.
Duitsland
KNMI Klimatologie: Informatie over Het Weer in het Verleden Via deze link heeft u toegang tot klimatologische informatie die niet is gemigreerd naar de nieuwe KNMI-website

-Antieke waarnemingen
-Onderzoeksgegevens
-Frequentietabellen van KNMI-stations
-Meta-informatie KNMI-stations
 
Klimatologische informatie op www.knmi.nl
 
Interactieve dataselectie:
-daggegevens KNMI-stations
-uurgegevens KNMI-stations
-etmaalsommen KNMI-neerslagstations
 
Mailcontact klimaatdesk
high charts pluim demo
Nederland
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)In de catalogus zijn beschrijvingen opgenomen van gedrukte werken, handschriften en archivalia, kaarten en audiovisuele materialen. In veel gevallen wordt ook rechtstreeks toegang geboden tot gedigitaliseerde bronnen.
- Titels kunnen gedownload worden naar uw e-mailadres met de optie ''Bewaren''
NB:
De standaard zoeksleutel is ''alle woorden''. Deze sleutel zoekt in velden als ''Auteur'', ''Woorden uit de titel'' en ''Trefwoorden KITLV Thesaurus''.
Als u wilt zoeken met samengestelde trefwoorden, maak dan gebruik van de zoeksleutel ''Trefwoorden KITLV Thesaurus''.
Met behulp van ''Geavanceerd'' kunt u uw zoekopdracht verfijnen naar bv. materiaalsoort, jaar van publicatie, taal en land.
Voor meer informatie over zoekmogelijkheden en zoekresultaten kunt u gebruik maken van de helpfunctie bovenaan de pagina.

Een deel van de collectie is niet direct beschikbaar. In de catalogus vindt u de actuele informatie bij de betreffende titels.
Nederland / Wereld
Koninklijke Verzamelingen: Het Hofpersoneel tussen 1814 en 1940De Koninklijke Verzamelingen hebben circa vijftig stamboeken gedigitaliseerd. Ze bestrijken de periode 1814-1940, van koning Willem I tot en met koningin Wilhelmina. Met behulp van de vrijwilligers van het platform VeleHanden zijn de gegevens uit de stamboeken geïndexeerd en doorzoekbaar gemaakt.

Het personeel werd ingeschreven in stamboeken, die per hofdepartement werden bijgehouden. Hierin werden zorgvuldig de persoonlijke gegevens opgeschreven, zoals naam, geboortedatum en geboorteplaats. Bovendien werden in veel registers ook de veranderingen in de functie vastgelegd, of bijzonderheden, zoals de decoraties die men ontving. Zelfs eerdere betrekkingen zijn hier soms in terug te vinden. De registers vormen een rijke bron aan informatie over het personeel in dienst van het Hof.
Nederland
Kraamvrouwenbekentenissen (Wie is de 'vader')?Een poging om deze "in barensnood" afgelegde verklaringen in kaart te brengen; dit soort ontdekkingen maakt genealogie tot een leuke exercitie.
(je kunt ook heel goed de bevorderingen van de majoors, kolonels en generaals terugzien in de aanduidingen van de compagnieën en regimenten)
Nederland
Kranten-archief Purmerend en het verdere Waterland van Noord-HollandDigitale Krantenarchief - Waterlandsarchief | Pictura Krantenviewer
Rechts kunt u uw zoekvraag invullen onder het tabblad ‘Zoeken’.

U kunt uw zoekresultaat beperken door bijvoorbeeld ‘datering’ in te vullen.

Als u meerdere zoektermen intikt is het handig om bij ‘zoekmethode’ te kiezen voor paragraaf; de zoektermen staan dan bij elkaar in een paragraaf.

Met de ‘zoekhulp’ kunt u uitgebreid zoeken naar nieuws uit Jisp, Wormerveer en het verdere waterland van Noord-Holland.
NL(Noord-Holland)
Kroniek voor Belfeld, Beesel en SwalmenGeschiedenis, toponiemen en genealogische bronnen in het Maas- en Swalmdal.NL(Limburg)
Kwartierenboek van de familie Tobé (GezinsBladen)Na de uitgifte van mijn boek "Uitgebreid kwartierenboek van de familie Tobé" in 1988, had ik de behoefte om mijn gegevens met aanvullingen/wijzigingen in een andere vorm voor een ieder beschikbaar te stellen. Ik heb toen deze site geopend om mijn gegevens te presenteren in de vorm van GezinsBladen.
Echter de presentatie in de vorm van GezinsBladen heeft ertoe geleid dat velen zijn/haar genealogische gegevens konden koppelen aan een van de bestaande GezinsBladen. Daardoor is een van de grootste databases ontstaan waarin ieder individu "familie" van elkaar is.
In de komende tijd zal de website in een nieuw jasje gestoken worden opdat we de informatie op een duidelijkere en intuitievere manier kunnen presenteren. In de tussentijd is een deel van de site al te gebruiken, zo werken alle gezinsbladen bijvoorbeeld al.
Nederland
Land van HulstEen internetpagina voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan de geschiedenis van het land van Hulst en haar inwoners of er alleen maar in geinteresseerd is. Onderwerpen zijn: bronbewerking, verzamelen beeldmateriaal en streekgeschiedenis. NL(Zeeland)
Landesarchiv Berlin (Personenstandsunterlagen)Gesetzliche Grundlage
Seit dem 1. Januar 2009 werden nach dem Personenstandsgesetz – PStG – vom 19. Februar 2007 die Register und Sammelakten der Standesämter nur noch befristet fortgeschrieben und sind nach ihrer Schließung gemäß den in den einzelnen Bundesländern gültigen archivgesetzlichen Bestimmungen für private und wissenschaftliche Forschungen öffentlich zugänglich.
Nutzbar sind demgemäß:
Geburtenregister nach 110 Jahren
Heiratsregister nach 80 Jahren
Sterberegister nach 30 Jahren
Dieselben Fristen gelten für damit zusammenhängendes Schriftgut wie Sammelakten und Namensverzeichnisse.
Duitsland
Landesarchiv Freiburg (Baden-Württemberg) Orts- und LandesgeschichteArchivalien lassen Geschichte unmittelbar erfahren. Gewinnen Sie in unseren digitalen Präsentationen und Inventaren einen ersten Eindruck davon, wie vielfältig die historische Überlieferung ist, die das Landesarchiv für die Öffentlichkeit bereithält. Für Schüler und Lehrer bieten die Quellen und Themen für den Unterricht umfangreiches Material, das auch das Interesse dafür wecken soll, das Landesarchiv als ''außerschulischen Lernort'' kennen zu lernen.
Editionen wie das Württembergische Urkundenbuch Online und Datenbanken wie Klöster in Baden-Württemberg oder Auswanderung aus Südwestdeutschland sind wichtige Arbeitsmittel für die Orts- und Landesgeschichte. Informationen zu den Kreisbeschreibungen finden Sie unter Landesforschung und Landesbeschreibung.
Duitsland
Landsberg a.Warthe (Gorzow Wielkopolski)Online: Die Einwohner und Hausliste der Stadt Landsberg a.W. von 1719
Duitsland / Polen
Larense Voorouders : Stamboom van personen uit Laren NHUit de Burgelijke Stand Laren NH zijn alle geboorte-aktes van 1811 tot en met 1904 en alle overlijdens-aktes van 1811 tot en met 1950 overgenomen. De personen zijn ‎(zoveel als mogelijk)‎ verbonden tot één stamboom.
De gegevens van vóór 1811 zijn nog niet volledig.
De gegevens van 1905 tot heden zijn niet volledig.
Aanvullingen / wijzigingen / foto''''''''s zijn welkom.
Uw gegevens verwerken we dan in het bestand, gegevens welke u niet op internet wilt laten plaatsen kunnen we zo instellen dat het niet zichtbaar en ook niet opzoekbaar is.
NL(Noord-Holland)
Ledematen - Lidmaten Kerken prov. Groningen (van vóór 1811)Deze site is opgezet door Menne Glas in samenwerking met een aantal vrijwilligers. Het beheer van de site is nu overgedragen aan RHC Groninger Archieven. Dit is de laatste versie van Menne Glas.

Deze site bevat per kerspel (kerkdorp) bewerkingen van alle lidmaten-administraties van de gereformeerde (hervormde) kerken in de provincie Groningen buiten de stad, vóór invoering van de Burgelijke Stand in 1811.
Behalve de bewerkingen zijn binnen het project Van Papier Naar Digitaal foto''''''''s van de oorspronkelijke teksten gepubliceerd!
Verder kunt u op de site van allegroningers.nl al veel namen vinden van lidmaten/ledematen.
NL(Groningen)
Leo's Genealogics WebsiteDe bedoeling van deze databank is om zo veel mogelijk mensen te vermelden met voor ieder van hen zoveel mogelijk connecties. Het was pas later mogelijk om biografieën toe te voegen en, nog veel later, portretten. Is het al moeilijk om genealogische gegevens te verzamelen, meestal is het nog veel moeilijker om biografische gegevens te vinden.
Aangezien het niet mogelijk was om gebruik te maken van de oorspronkelijke bronnen, zijn voornamelijk betrouwbare publicaties gebruikt. Omdat ik in Australië woon, was het voor mij niet mogelijk om bibliotheken te bezoeken. Dit betekende, dat ik mijn eigen bibliotheek moest opbouwen.
Ik wil graag mensen vermelden van alle rangen en standen. Het resultaat is, dat zowel Romeinse keizers als Australische Aborigines te vinden zijn, en iedereen daar tussen in. Het is moeilijker om gewone families terug te vinden, dan adellijke en koninklijke families, want die gaan verder terug in het verleden.
Maar wat zijn 'gewone' families? Alle mensen zijn aan elkaar verwant. Dr. E.M. Best, van de McGill Universiteit in Montreal, zei in 1929: "Ieder van ons stamt van Willem de Veroveraar af, en de Angelsaksen zijn hooguit 30 generaties van ons verwijderd". Hij spreekt hier alleen over mensen met Angelsaksische voorouders. Breng dit terug naar Karel de Grote: iedereen, die Kaukasische voorouders heeft,stamt van hem af. Dit is makkelijker om te zeggen, dan te bewijzen, want voor de meeste mensen bestaan deze bewijzen niet. Misschien dat deze collectie anderen helpt om een connectie te vinden.
Omdat zo'n wijde variatie van mensen uit zovele landen worden behandeld, is het zo goed als onmogelijk om allen op dezelfde manier te behandelen. In het begin waren alle titels in het Engels, maar na enkele jaren leek het beter om zoveel mogelijk titels weer te geven in de taal van het land van oorsprong. Vanwege de omvang van deze verzameling zijn veel titels nog niet veranderd, mede omdat er in TNG niet overal diacritische tekens beschikbaar waren.
Helaas is Leo van de Pas op 17 augustus 2016 in Canberra overleden. Deze site wordt nu alleen nog onderhouden.

Om in deze verzameling bepaalde personen te vinden gaat makkelijk door een voor- en achternaam in te vullen op de startpagina. Soms is het beter om voorvoegsels, zoals d', de, van, von enz., ook te gebruiken. De zoekmogelijkheid is eenvoudig, maar misschien is het beter om eerst een beetje te experimenteren. Als het koninklijke personen betreft is het vaak niet zo eenvoudig. Zij worden niet vermeld met een achternaam en worden vernoemd naar het land waarover zij regeerden. Ook is hun voornaam vaak niet hetzelfde als de naam waarmee zij bekend staan. Bij voorbeeld Koningin Elizabeth II heeft als voornamen Elizabeth Alexandra Mary; het nummer II komt alleen voor in "Bekend Als". Zij zijn vaak het beste te vinden door de gedetailleerde zoekfunctie te gebruiken.
Europa
Les archives parisiennes en accès libre et gratuitLes Archives de Paris mettent à votre disposition environ 5 millions d''images, sources généalogiques et documents iconographiques.
En décembre 2009 ont été mis en ligne les fichiers alphabétiques de l''état civil reconstitué (XVIe siècle-1859), les tables décennales et les registres d''actes de l''état civil (1860-1902) ainsi que des plans parcellaires parisiens (XIXe siècle).
En 2010, deux autres sources généalogiques majeures viennent s’ajouter à l’état civil parisien : les tables des états signalétiques et des services militaires de la Seine (1875-1910) et les répertoires d’admission des enfants assistés de la Seine (1742–1910), qui permettent d’accéder aux documents nominatifs originaux en salle de lecture.
Frankrijk
Les registres paroissiaux et de l'état civil de Meurthe-et-Moselle (Fr.)Les archives départementales de Meurthe-et-Moselle proposent de consulter en ligne, sur abonnement, l''intégralité de leur collection microfilmée de registres paroissiaux et de l''état civil. Les dates extrêmes varient selon les communes.
Pour l''arrondissement de Toul, les exemplaires des communes (sous-série 2 E) ne pallient que partiellement la destruction de la collection du greffe pour la période postérieure à 1833, survenue lors de l''incendie du tribunal d''instance de Toul en 1939. Ces exemplaires sont consultables sous forme de photocopies aux archives départementales, en réservant une semaine à l''avance.
Frankrijk
Letland: Latvian State Historical Archives project RadurakstiThe main goal of Latvian State Historical Archives project Raduraksti is increase possibility of use that part of national documentary heritage, which is directly bound up with identification of residents and researching family history, at the same time – to provide the necessary preservation of the original documents.
In 2010 the Archives virtual reading room provides access to the church books of Evangelic Lutheran, Roman Catholic, Orthodox, Baptist, Greek Catholic, Old Believers’, Reformed Protestant congregations, vital records of Rabbinate, revision lists of Livland and Courland, materials of Russian Empire Census (1897) in provinces of Courland, Livland and Vitebsk.
As a result of the project all concerned persons – Internet users – will have the opportunity to research their family history.
Source categories (log-in):
Birth and baptism registers
Engagement, banns and marriage registers
Estland, Letland, Litauen
LIBRARIES and MUSEUMS (Reference Shelf for The Genealogist and Family Historian)Information for the amateur to professional researcher, including Harvard, the U. S. Library of Congress, public, private, college, local, university, international, worldwide library links and classification systems.
Library and Archives Canada - Passengers Lists since 1869Library and Archives Canada collects and preserves Canada's documentary heritage, and makes it accessible to all Canadians. This heritage includes publications, archival records, sound and audio-visual materials, photographs, artworks, and electronic documents such as websites. As part of our mandate, we work closely with other archives and libraries to acquire and share these materials as widely as possible. ImmigrationCanada / Nederland
Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrumwebsites gebaseerd op de WebGRIS database

De website AlleLimburgers is hier (link) te bereiken. (3 miljoen aktes, 11.3 miljoen personen)

Aan de pagina 's met de aanwezige bronnen (link?) is een kolom toegevoegd met het aantal scans.
De scans voor zover aanwezig zijn zichtbaar in een lage resolutie. Als u ze in hoge resolutie wilt bekijken, hebt u een toegangscode nodig. Die moet u aanvragen. Die is 12 maanden geldig. De kosten bedragen 5 euro.

Daarnaast zijn ook enkele websites met bidprentjes en foto's opgenomen. Ook is een begin gemaakt met kadastrale gegevens.
NL(Limburg)
Lippische Ziegler (met database)Im 19. Jahrhundert verließen bis zu 40% aller männlichen Erwerbstätigen in jedem Frühjahr das Fürstentum Lippe. Bis zum Herbst arbeiteten sie im Norden Deutschlands, in den Niederlanden, in Skandinavien und Osteuropa auf Ziegeleien. Die saisonale Wanderarbeit der lippischen Ziegler geht bis in das 17. Jahrhundert zurück. Die Verwaltung des Fürstentums Lippe registrierte sie in allen Einzelheiten. Für die Jahre von 1778 bis 1869 gibt es im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen (LAV NRW), Abteilung Ostwestfalen-Lippe, in Detmold über 100.000 Daten zu mehr als 30.000 Zieglern. Nirgendwo sonst auf der Welt lassen sich so viele und dichte Informationen zu Saisonarbeitern mit Herkunft und Zielort für eine derart lange und frühe Zeit in diesem Umfang finden. Für die Geschichte der Migrationen, der Arbeit und der Familie sind sie von unschätzbarem Wert, aber auch für Genealogen mit Vorfahren aus Lippe.Duitsland / Nederland
M R Kremer: Huwelijk en vermogen in de stad Groningen onder doopsgezinden (1699-1809)Huwelijk en vermogen: Een (rechts)historische case study naar de verzorging van de langstlevende echtgenoot in de stad Groningen onder doopsgezinden (1699-1809)
Om een beeld te krijgen van de juridische verzorging van de langstlevende echtgenoot in Nederland vóór 1809 hoort kennis van het wettenrecht vergezeld te gaan van kennis rechtstoepassing in de praktijk.
Vanwege de uitvoerbaarheid van het onderzoek is het ingeperkt tot een case study. Het onderzoek naar het wettenrecht en het praktijkonderzoek is beperkt tot één rechtsgebied (de stad Groningen) en één bevolkingsgroep waartoe zowel arm als zeer rijk behoorde (doopsgezinden). Het onderzoek strekt zich uit over de jaren 1699-1809. Het stad-Groninger huwelijks-, huwelijksvermogens- en erfrecht vormt het kader waaraan de praktische invulling van de verzorgingsafspraken van (aanstaande) echtgenoten is getoetst. Deze invulling is daarnaast geplaatst binnen een sociaaleconomische context door een prosopografisch en demografisch onderzoek.
NL(Groningen)
Map Guide to German Parish RegistersSWFGG PPT Handout - Map Guide to German Parish Registers
Presented by Werner Ropers March 3, 2012
This is series by Kevan M. Hansen that will be no less than 54 Books and currently there are about 40 books completed.
You will need to know the State and the town when using the books.
Duitsland
Margret und Herbert Penke: Familienforschung im Kirchspiel Bad MeinbergQuellenhinweise zur Familienforschung in Lippe
Duitsland / Nederland
Maritiem Museum Rotterdam (met database Maritiem Digitaal)Het Maritiem Museum Rotterdam is samen met het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam initiatiefnemer van de website Maritiem Digitaal. De site biedt gebruikers de gelegenheid objecten en literatuur te zoeken in relatie tot het maritieme verleden van Nederland. De gehele geregistreerde collectie van het Maritiem Museum is op link te raadplegen. Maritiem Digitaal is een gezamenlijke database van de belangrijke maritieme musea in Nederland, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden. Naast het opzoeken van gegevens kunt u ook zelf commentaar en foto- en videobestanden aan de informatie toevoegen.Nederland
Maritiem Museum Rotterdam: Ligger- en Brandmerkboeken ScheepsmetingsdienstHet register van de scheepsmetingen begint vanaf 1899. Ze worden in het scheepsjargon  “Liggers” genoemd. Door heel Nederland worden 24 registratiekantoren ingericht om deze metingen te kunnen verrichten.  In 1979 zijn het er nog maar drie: Amsterdam, Groningen en Rotterdam. 10 jaar later wordt alles gecentraliseerd naar Rotterdam. In het zelfde jaar (1989) wordt  overgegaan op een geautomatiseerd systeem en behoort het handmatig inschrijven van de scheepsmeting  in de boeken van het register tot het verleden. De boeken zijn in 2008 door de Scheepsmetingsdienst in beheer overgedragen aan het Maritiem Museum Rotterdam. De boeken worden door het museum geconserveerd en via deze website ontsloten. 
 
Type boeken  
Het register van de scheepsmetingsdienst omvat twee typen boeken:
- Liggers betreffen de registraties van de meetbrieven van schepen door de Scheepsmeetingsdienst. Een schip wordt met name gemeten om het laadvermogen van het schip te bepalen.
- Brandmerken: Om schepen officieel te registreren bij het Kadaster wordt een brandmerknummer op het schip aangebracht en opgenomen in het Schepenregister van het Kadaster. Het brandmerk-nummer werd bij een houten schip gebrand en bij ijzeren / stalen schepen gebeiteld.
Nederland
Matricula Online: Kirchenbücher MünsterWillkommen bei Matricula!
Sie finden hier Kirchenbücher (Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher), auch Matriken oder Matrikel genannt, aus Österreich, Deutschland und Polen.
Wir sind bestrebt, unser Angebot kontinuierlich auszubauen, unterliegen dabei aber den jeweiligen nationalen gesetzlichen Beschränkungen (Personenstandsgesetze, Datenschutzgesetze).

Bistum Münster - erste Pfarreien Online! May 23, 2017
Im Laufe des heutigen Tages gehen die erste Matrikel des Bistums Münster online, jene mit den Anfangsbuchstaben A bis F.
Wir freuen uns, dass damit nach Passau und Hildesheim nun die dritte deutsche Diözese an Matricula teilnimmt.

Duitsland
Matrikelbücher Studierenden der Akademie München 1809-1920Die digitale Edition der Matrikelbücher ermöglicht Recherchen zu den Studierenden der Akademie der Bildenden Künste München in den Jahren 1809 bis 1920. Grundlage sind die ersten drei Matrikelbücher (erstes Buch 1809 bis 1841, zweites Buch 1841 bis 1884, drittes Buch 1884 bis 1920). Die Edition stellt Faksimiles der Originalseiten sowie die Transkription der knapp 13.000 Stammdaten bereit. Einfache Abfragen sind über das Suchfeld in der oberen rechten Ecke möglich, eine differenzierte Recherche über die Erweiterte Suche. Verknüpfungen zu weiteren bio-bibliographischen Datenbanken sowie zu einer Kartendarstellung, die die Herkunft der Studierenden schnell darstellt, bieten erweiterte Informationen zu den Studierenden. Über eine Kommentarfunktion sind alle Nutzer nach einer Registrierung eingeladen, ihr Wissen über einzelne Schüler der Münchner Kunstakademie in die Datenbank einzubringen.Duitsland
Meertens Instituut (met opvallende databanken)Het Meertens Instituut is een onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met de bestudering en documentatie van Nederlandse taal en cultuur. Centraal staan de verschijnselen die het alledaagse leven in onze samenleving vormgeven.Nederland
Mennonite Genealogical Resources (Surname Research)The society is pleased to make these web resources available to you about Canada, Latin America, Prussia, Russia and the USA. However, the society webmaster is not able to help you with your genealogical research. Research queries will not be answered. Instead, queries should be directed to one of the Mennonite archives in Canada or the U.S. Canada / Duitsland / Nederland / Polen / Rusland / Verenigde Staten
Metamorfoze: Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren ErfgoedMetamorfoze is het nationale subsidieprogramma voor het behoud van papieren erfgoed; collecties van archieven, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Het doel van het programma is het conserveren van het, door versneld autonoom verval bedreigde, papieren erfgoed. Metamorfoze concentreert zich op materiaal van Nederlandse origine dat van nationaal belang is.
Metamorfoze subsidieert conserveringsprojecten die door erfgoedinstellingen worden uitgevoerd. Daarvoor zijn twee trajecten ingericht: Archieven en bijzondere collecties (ABC) en Boeken, kranten en tijdschriften (BKT). Daarnaast verstrekt het bureau tijdelijk subsidie voor het scannen van microfilms die eerder in het kader van Metamorfoze zijn vervaardigd.
Nederland
Michigan GenWeb Project - Records of Ottawa-, Allegan- and Kent-County CemeteriesEXPLANATION: The following is an explanation of the terms - 'permit ground', 'old permit ground' and 'potters field'.The 'potters field' is a place of burial for those who are unable to pay for a grave. The 'permit ground' and 'old permitground' is the same. A person paid $1.00 for the grave. It didn't necessarily mean that they were poor but they could have a gravesite for $1.00. The burial sites were usually in the same area for the potters field and the permits.A gravestone could be put on the gravesite.Verenigde Staten
Middel: Een aantal bronnen betreffende Veendam en Wildervank op CD.Een aantal bronnen betreffende Veendam en Wildervank is samen met anderen gedigitaliseerd. De bestanden zijn te raadplegen in een Word- of pdf-bestand op CD.
Een aantal bronnen is ingevoerd in een dbase-bestand.
Gegevens en foto’s van grafmonumenten uit de regio zijn via internet te vinden:
De begraafplaats bij de Hervormde Kerk van Veendam:
link
De begraafplaats van Ommelanderwijk en Zuidwending:
link
NL(Groningen)
Middeleeuwse Haagse Bestuurders: de lokale Haagse politieke elite tot in 1572De leden van de Haagse lokale bestuurselite in de middeleeuwen. Deze elite is beschouwd als het geheel van functionarissen in het bestuur van Haagambacht en in de colleges die op lager niveau functioneerden, zoals bijvoorbeeld van de Heilige-Geestmeesters. Het onderzoek strekte zich uit tot in 1572, het jaar waarin de Opstand in Den Haag leidde tot een leegloop van de plaats en een wijziging van de bestuurssamenstelling.
Ten behoeve van dit onderzoek is allereerst geput uit de regeringslijsten die Mensonides opstelde. Deze bevatten de namen van schepenen, burgemeesters, vroedschappen en kerkmeesters. Aan de hand van bronnenonderzoek is dit namenbestand uitgebreid en zijn bovendien bestuurslijsten opgesteld van de schouten, de gasthuismeesters van Sint-Nicolaas en het H. Sacrament, de H. Geestmeesters en de weesmeesters. Deze bestuurders waren vervolgens onderwerp van genealogisch-biografisch onderzoek.
De baljuws zijn niet tot de bestuurselite gerekend. Zij kwamen van buiten Den Haag en bleven buitenstaanders. Voor hun plaatsvervangers geldt dit overigens niet. Zij zijn dan ook tot de bestuurselite gerekend. Overigens zijn wel summiere gegevens betreffende de baljuws aan het databestand met prosopografische gegevens toegevoegd.
De verzamelde gegevens vormden de basis voor mijn ‘De Haagse politieke elite in de middeleeuwen’, Jaarboek Geschiedkundige Vereniging Die Haghe (2000) 82-95.
NL(Zuid-Holland)
Münsterisches Intelligenzblatt 1763-1849Uit Wikipedia: Ein Intelligenzblatt (vergleiche engl.: intelligence, Nachricht) war seit dem 18. Jahrhundert ein amtliches Mitteilungsblatt nach englischem Vorbild mit Bekanntmachungen wie Gerichtsterminen, Ausschreibungen, Konkursen, Zwangsversteigerungen, Listen der in den Hotels abgestiegenen Fremden u.a. sowie geschäftlichen und privaten (Klein-)Anzeigen, u. a. Vermietungs-, Verkaufs- und Familienanzeigen (Geburts-, Hochzeits- und Sterbe-Anzeigen). Das Intelligenzblatt war die erste Form eines Anzeigenblattes.

Das Wort „Intelligenz“ (lat. intellegere, Einsicht nehmen, verstehen) im Namen der Publikationen bedeutete „Nachrichten“ oder „Informationen“.

z.B: Erschienen Münster : Aschendorff, [Nachgewiesen 1763 - 1849; damit Ersch. eingest.]
Erscheinungsweise Periodizität: 6x wöchentl., anfangs wöchentl. bis 2x wöchentl.

Schlagwörter Hochstift Münster (Westf)
In Wikipedia suchen nach Hochstift Münster (Westf) / Recht
In Wikipedia suchen nach Recht / Bekanntmachung
In Wikipedia suchen nach Bekanntmachung / Anzeige
In Wikipedia suchen nach Anzeige / Zeitung
In Wikipedia suchen nach Zeitung / Bezirk Münster (Westf)
In Wikipedia suchen nach Bezirk Münster (Westf) / Recht
In Wikipedia suchen nach Recht / Bekanntmachung
In Wikipedia suchen nach Bekanntmachung / Anzeige
In Wikipedia suchen nach Anzeige / Zeitung
In Wikipedia suchen nach Zeitung

Online-Ausgabe Münster : Univ.- und Landesbibliothek, 2013
Duitsland
MyHeritage has the full set of USA census records from 1790 to 1940U.S.A. volkstellingen
De Verenigde Staten hebben elke tien jaar tellingen van haar bevolking gehouden sinds 1790. De meest recente telling die voor ons op dit moment beschikbaar is, is die van 1940, als gevolg van een privacy-beperking van 72 jaar.
MyHeritage beschikt over de gehele set U.S.A. Volkstellings-records van 1790 tot 1940, met in totaal 650 miljoen namen. Deze records vertegenwoordigen de meest belangrijke bron van documentatie van familiegeschiedenis in de U.S.A.
Verenigde Staten
Naamlijst voor den Telefoondienst (NL 1915)Het aanvragen van Telefoongesprekken (1915)

Bij het aanvragen van telefoongesprekken zij men er vooral op bedacht om de plaats op te geven, waarop het perceel van den aangevraagde volgens de Naamlijst van den Telefoondienst is aangesloten, aangezien die plaats niet altijd de woonplaats van den aangevraagde is. Zoo moet b.v. voor de te Voorburg woonende geabonneerden, die allen op het locale telefoonnet ''s Gravenhage zijn aangesloten, niet ''Voorburg'', doch ''''s Gravenhage'' als plaats van bestemming worden vermeld.
Nederland
Nadere toegangen; Collectie DelftNadere toegangen: Archieven worden ontsloten middels inventarissen en plaatsingslijsten. Daarin vindt u een overzicht van de stukken die aanwezig zijn en de periode waarover dezen lopen. Voor sommige stukken is zo'n toegang echter onvoldoende. Denk bijvoorbeeld aan een trouwregister: in de inventaris staat bijvoorbeeld alleen dat in het archief van de Burgerlijke Stand van Delft een dergelijk register aanwezig is uit het jaar 1845. Mocht een onderzoeker de trouwakte willen inzien van Catharina Janssen, dan zou deze onderzoeker het hele trouwboek moeten doorbladeren om uiteindelijk haar trouwakte te vinden onder nummer 66. Dat is tijdrovend en bovendien erg slecht voor registers waar veel onderzoek in wordt gedaan. Daarom zijn op veel van dergelijke archiefstukken 'nadere toegangen' gemaakt: indexen op bijvoorbeeld namen, adressen en beroepen. Maar ook aanvullende gegevens zijn ingevoerd, zoals plaats van herkomst of geboorte, religie, overleden partners enz.

Meer dan 1 miljoen gegevens via link
NL(Zuid-Holland)
NARA - U_S_ National Archives and Records AdministrationVerenigde Staten
Nationaal Archief - SMN + KPM + KJCPL Scheepsjournalen 1872-1972Inventaris van de archieven van de
- Stoomvaart Matschappij Nederland
- Koninklijke Pakketvaart Maatschappij
- Koninklijke Java-China-Japan Lijnen
- Scheepsjournalen 1872 - 1972
Indië / Nederland / Sri Lanka
National Archives: Resources for Genealogists and Family Historians Using the NARA web site:
Very few records are online, so doing actual research on your ancestors is very limited here. However, this web site can help you prepare for your visit to the National Archives. This includes finding microfilm roll numbers for records you may want to search or order copies of. You can also read articles about the records, and perhaps get ideas for new types of records to investigate.

Frequently Asked Question:
How do I get started using this site?
Answer:
Our site provides many ways to research and request reproductions of NARA's holdings. You can Order Reproductions of select records (e.g., census, military pension, passenger arrival). You can search and browse our Microfilm catalog of high interest records. If you're unsure of which records will meet your research needs, you can browse through Archives.gov for help with your research.
Verenigde Staten / Wereld
National Records of Scotland (NRS)You can carry out some research at the National Records of Scotland (NRS) remotely, either by using this website, or by making enquiries by post, e-mail, telephone or fax. You can also use this website to make better use of your time in our search rooms.

What can I do online?
• search our online catalogue and other catalogues and indexes
• read research guides about types of records and popular research topics
• read an overview of historical records we hold

Alternatively, in our search rooms you can carry out research into any records which are open to public access and you can benefit from our full range of research facilities, including advice from staff.

What records are available online?
On the ScotlandsPeople website you can search indexes to registers of births, deaths and marriages; census returns; wills and testaments (including soldiers' wills), valuation rolls and Coats of Arms; and download digital copies of the records. There is a statutory fee for this service.

On the ScotlandsPlaces website you can view tax rolls, Ordnance Survey name books, and maps and plans.

The Scottish Archive Network website has digital copies of selected records from the NRS and other Scottish archives, including the Highlands and Islands Emigration Society passenger lists.
Verenigd Koninkrijk
Naturalisaties van in Nederl. Indië / Indonesië geboren personen (1933 tot 1995)Op deze site vindt u een bewerking (index en transcriptie) van de wetsvoorstellen vanaf het vergaderjaar 1933-1934. Er is gekozen voor het verwerken van de wetsvoorstellen en niet de publicaties in het Staatsblad, omdat de wetsvoorstellen gemakkelijker online beschikbaar zijn.
In het detail-overzicht per persoon zijn directe links opgenomen naar de wetsvoorstellen en de bijbehorende memories van toelichting.

Een alfabetisch overzicht van naturalisaties van 1850-1934 is te vinden op de site van het Historisch Genootschap Valkenswaard.
Voor (genealogisch) onderzoek naar emigratie vanuit Nederlands-Indië na de tweede wereldoorlog is de laatsgenoemde lijst echter minder interessant.

Tot nu toe is een deel van de wetsvoorstellen verwerkt; in totaal 10.152 personen met 4412 verschillende achternamen in 733 wetsvoorstellen. De database zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe gegevens.
Indië / Nederland
Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH).Bent u op zoek naar gegevens over uw militaire voorouders? U kunt mogelijk terecht bij het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Dat hangt af van het krijgsmachtdeel en geboortejaar van uw voorouder. Het NIMH biedt vooral veel algemene informatie over het militaire leven in het verleden. Hierbij de links naar de onderwerpen.Nederland
Nederlands Militair Erfgoed: De toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnenOp deze site worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie.
Enerzijds is het doel: objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp bij elkaar brengen.
Anderzijds is het doel: het toegankelijk maken van bronnen waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is.
Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.
Nederland
Netherlands, Archival Indexes, Miscellaneous RecordsWhat Is in This Collection?
This collection contains indexes contributed from many archives around the Netherlands. The collection continues to grow as records become available. The indexes were originally collected, combined, and published by OpenArchives. For the entire index collection and more information visit OpenArchives.
This collection contains records of many types. Some of the more common include:
-Civil registration
-Church records
-Emigration lists
-Military registers
-Land and tax records.
Nederland
Netherlands, Noord-Holland Province, Church Records, 1553-1909Church records of baptisms, marriages, memberships, deaths and burials. Marriage and burial taxes, and civil births, marriages, and deaths before the advent of Napoleonic Civil Registration in 1811 are also included. Not all places or denominations are represented. The collection contains many indexes. Most of the records do not go beyond 1811.NL(Noord-Holland)
Netwerk Oorlogsbronnen: Doorzoek de collecties in Nederland over WO IIKenniscentrum, gefaciliteerd door het NIOD

Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft als doel het gebruik van Tweede Wereldoorlog-collecties in Nederland te stimuleren. Door één digitale zoekingang tot alle relevante collecties te ontwikkelen, biedt het Netwerk een overzichtelijke en eenvoudige toegang aan professionele onderzoekers en het brede publiek.
Het Netwerk Oorlogsbronnen verbindt niet alleen collecties, maar ook collectiebeherende organisaties en personen. Door het organiseren van jaarlijkse Netwerkdagen biedt het Netwerk een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring.
Nederland
New Bremen Historic Association (Ohio, USA)In the late 1970s and early 1980s, a group of people headed by Mrs. Irene Bay and Mrs. Mary Wint, working for the New Bremen Historic Association, took it upon themselves to create a genealogy department by translating old church records and recording the information from the tombstones in area cemeteries.  Mrs. Bay and her crew spent many hours translating the births/baptisms, marriages, and death records at St. Paul, St. Peter's, and Zion's Churches.  These statistics had been recorded in German script through 1922.  After they were translated, a group of people typed the information on index cards and Mrs. Bay donated a file to hold these cards.  This file is located in the New Bremen Public Library.  Mary Wint and her crew, along with Mrs. Bay, also spent many hours recording tombstone information from the cemeteries of New Bremen, St. Marys, and New Knoxville.  These records were also put into the card file.
In 1996, after many years of frustration at not being able to follow up on the female members of a family because she couldn't find whom they had married, Lucille decided to create a listing of New Bremen marriages with a maiden name index from the statistics recorded in the genealogy card files (1835-1922).  After completing it, she found it so helpful that she presented to the Historic Association the possibility of having this book printed and offering it for sale to other genealogists. These are not just names of brides and grooms, but also, in many cases, the names of parents, birth dates, birthplaces, and witnesses are included.
In July 1998, Tom Braun became a member of the New Bremen Historic Association board and took over the position of genealogist.  If you have genealogy questions, contact Tom Braun.
Duitsland / NL(Noord-Holland) / Verenigde Staten
New Zealand Society of Genealogists Inc_Nieuw-Zeeland
Nieuwe specialkaart van de colonie Suriname (1801)Nieuwe specialkaart van de colonie Suriname (1801): met de tot culture gebragt zijnde landen en plantagien : eerbiedigst opgedragen aan alle geinteresseerdens op en ingezetenen der gemelde colonie / door I.H. Moseberg, landm. in voornoemde colonie
Nederland / Suriname
Nieuws uit Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijen, Zeijerveen en Zeijerveld (ook historie)De bewoningsgeschiedenis van de woningen binnen de schoolkring Zeijen is in kaart gebracht.
De overzichten geven weer wat in de diverse archieven is gevonden, aangevuld met gegevens van de inwoners zelf.
Niet elke beschrijving is compleet en daarom blijven aanvullingen, foto's of correcties welkom. U kunt deze aan ons doorgeven.

-Rhee
-Ter Aard
-Ubbena
-Zeijen
-Zeijerveen
-Zeijerveld

Op deze historische pagina van ´de Zeijerwiek´ vindt u informatie, foto- en filmbeelden over bijna 35 jaar Zeijerwiek. 
Wilt u een werkseizoen bekijken, klik op één van de jaaroverzichten.
NL(Drenthe)
NIMH: Nederlandse militairen in het leger van Napoleon Na te zoeken op Geregistreerde, Eenheid, Rang of Geboorteplaats.

Deze database is nauwgezet samengesteld door de heer W. Oteman met gegevens uit de stamboeken en officiersdossiers aanwezig bij de Service historique de la Défense (SHD), in het Château de Vincennes nabij Parijs. Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie biedt u deze database aan, maar beschikt niet over verdere informatie. Daarvoor kunt u zich wenden tot de SHD (zie onderaan).

Wat staat er wel in?
Vrijwel alle registers van het landleger uit de Napoleontische tijd.
Ruim 53.000 inschrijvingen (in de toekomst uitgebreid naar 57.000 en marinepersoneel).
Militairen die zijn geboren in het gebied dat nu tot Nederland behoort.
Militairen uit Limburg en Zeeuws-Vlaanderen uit de periode 1797-1814.
Militairen uit de rest van ‘Nederland’ uit de periode 1810-1814.
Nederland
NIOD: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog ( dr. L. de Jong)Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Loe de Jong wordt sinds december 2011 door het NIOD digitaal aangeboden. Het gaat om de wetenschappelijke versie van 26 banden inclusief alle voetnoten: ruim 18.000 pagina''s. De downloadbare zwart/wit versie is nu ook geschikt gemaakt voor tablets. Gebruikers wordt aanbevolen om de zwart/wit bestanden te gebruiken omdat deze gebruiksvriendelijker zijn dan de kleuren bestanden. Na de lancering kwamen enkele errata naar boven, die zijn nu gecorrigeerd. Het NIOD dankt iedereen voor alle opmerkingen en meldingen.Nederland
Noord-Hollandse Huwelijken 1811-1890We hebben van de gemeenten Andijk, Barsingerhorn, Beemster, Broek op Langedijk, Beverwijk, Egmond aan Zee, Harenkarspel, Hensbroek, Huizen, Katwoude, Midwoud, Muiden, Nieuwe Niedorp, Noord-Scharwoude, Oterleek, Oude Niedorp, Oudkarspel, Petten, de Rijp. Schagen, Sint Pancras, Sint Maarten, Twisk, Ursem, Veenhuizen, Venhuizen, Velsen, Warmenhuizen, Wimmenum, Winkel, Wieringen met Wieringerwaard, Zandvoort, Zeevang en Zuid-Scharwoude
bevolkingsreconstructies gemaakt aan de hand van de huwelijken die in deze gemeenten plaatsvonden in het tijdvak 1811-1890 en soms van vóór 1811
NL(Noord-Holland)
Noordelijk ScheepvaartmuseumHet Noordelijk Scheepvaartmuseum laat de geschiedenis zien van de Noord-Nederlandse scheepsbouw en scheepvaart vanaf de Middeleeuwen tot aan de dag van vandaag.Links naar sites van instellingen die een verwantschap met het museum hebben. Ook naar uw varende voorouders.

Zoeken in de monsterrollen.
De database van monsterrollen op deze website bevat 44.012 records van 19.265 zeelieden en 9.774 vermeldingen van 2.802 schepen. Er kan gezocht worden op familienaam, scheepsnaam en woonplaats.
Nederland
Noordelingen - Genealogie van NoorderlingenGenealogische wetenswaardigheden van een aantal families afkomstig van- of binding met- noordelijke streken van Nederland. Die worden als 'noorderlingen' aangeduid, in de spreektaal 'noordelingen'.
Volgens Van Dale is noor-der-ling óok de benaming van een bepaald ras aardappel. Dat is niet juist, want in kennerskringen heet hij nog steeds: Noordeling. Dit ras was al in vroeger tijden in de noordelijke streken welbekend. Momenteel wordt er jaarlijks minder dan een halve hectare pootgoed van geteeld. Ook deze noordeling kent trouwens genealogische voorouders.
Er zijn onder de beschreven families personen die deze aardappelen van nabij kenden, hetzij omdat zij als landbouwers dit ras verbouwden of omdat zij ze uit de grond moesten halen/rooien.
Is de stelling te gewaagd om de teelt van aardappelen te vergelijken met de genealogie, waar o.a. onderzocht wordt hoeveel en welke leden de familiestam(-vader) telt en waarbij hun eigenschappen (=genealogische gegevens) beschreven worden?
NL(Groningen)
Noppen: zie in Bronnen: Transcriptie huwelijken Zwijndrecht 1600-1677 (PDF)Op deze bladzijde worden bronbestanden (acten / indices) beschikbaar gesteld die deels of geheel door mij zijn 'getranscribeerd' aan de hand van (afschriften van) originelen die elders in archieven zijn geraadpleegd.
Hoewel met zorg samengesteld, sta ik niet in voor de absolute nauwkeurigheid van de gepresenteerde gegevens.
Een controle is altijd op zijn plaats!

-In o.a. het stadsarchief van Dordrecht, het CBG en het Nationaal Archief is te raadplegen een afschrift van:
Het register van de namen 'der gener die in de Gemeijnte tot Swijndrecht ten huwelijksen staet uitgeroepen ofte bevesticht sijn, tsedert anno 1600': Huwelijken Zwijndrecht 1600 t/m 26-09-1677).
-In het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden bevinden zich o.a de Rechterlijke, Notariele en Weeskamerarchieven van Woerden.
Een groot aantal aktes waarin familieleden Noppen en andere pannenbakkers voorkomen, wordt hier gepresenteerd; met soms een acte van elders.
Transcripties Notariele acten. (bijgewerkt op 29 april 2013).
Transcripties en scans Weeskamer acten. (1 acte / bijgewerkt op 2 mei 2013).
NL(Zuid-Holland)
Norway-heritage Hands across the SeaFind information about what transatlantic steamship companies the different Norwegian emigration agents represented, and in what way the agent was authorized to convey the emigrants. This will often let you know details about the routes and ships they used, and narrows your search for the passenger list.
But there is much more information on this site!
Noorwegen / Verenigde Staten
Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde e.V.Die OGF sieht ihre Aufgabe laut Satzung in der genealogischen Forschung vornehmlich im Kerngebiet des alten Herzogtums Oldenburg. Um 1800 gab es in diesem Bereich 78 evangelisch-lutherische Kirchengemeinden, dazu 29 katholische Kirchengemeinden im Gebiet des Oldenburger Münsterlandes (Ämter Cloppenburg und Vechta). Siehe dazu auch die Liste der Kirchspiele.
Die angestrebten Ziele und die damit verbundenen Leistungen des Vereins werden insbesondere verfolgt durch die Veröffentlichung von umfangreichen Materialien zur Recherche wie etwa Quellen, Hilfsmittel und Studien zu genealogischen Themen und durch die Erarbeitung von Ortsfamilienbüchern.
Die umfangreiche Bibliothek der OGF befindet sich im Niedersächsischen Landesarchiv, Abt. Oldenburg, und kann dort während der Öffnungszeiten eingesehen werden. Ein Ausleihe außer Haus ist nicht vorgesehen.
Die Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde e.V. hat weltweit über 800 Mitglieder. Sie ist Mitglied im DAGV, dem Dachverband der genealogischen Vereine in Deutschland, und dem Verein für Computergenealogie CompGen e.V.
Duitsland
Omschrijvinge van familiën in Friesland, 1744, dl.1 t/m 4Omschrijvinge van familiën in Friesland
Wegens klachten over de slechte handel en scheepvaart werd door de Staten overwogen of de z.g. havenpachten zouden kunnen worden afgeschaft. In plaats daarvan zou een jaarlijkse quotisatie op de huisgezinnen geheven worden. Om de opbrengst van deze quotisatie vooraf te kunnen beoordelen, werden ingevolge resolutie van 13 maart 1744 alle grietenijen en steden aangeschreven. De gemaakte staten zijn als volgt samengesteld: van ieder hoofd van een huishouden werd de naam genoteerd, het aantal personen waaruit het huishouden bestond, of het huishouden vermogend of ''insolvent'' dan wel ''gealimenteerd'' was en de aangeboden vrijwillige bijdrage ter vervanging van de havenpachten. Nagenoeg de hele bevolking is op deze staten terug te vinden, zodat met recht van een volkstelling kan worden gesproken. Deze Volkstelling van 1744 (4 delen) is gefotografeerd door vrijwilligers van de FAF en is hier te vinden (als onderdeel van de Digicollectie).
NL(Friesland)
Onderzoeksinstituut Egodocument en GeschiedenisHet woord egodocument staat voor autobiografische teksten, zoals memoires, dagboeken, brieven en reisverslagen. De term werd rond 1955 bedacht door de historicus Jacques Presser. Hij definieerde egodocumenten als teksten waarin de 'ik', de schrijver, als schrijvend en beschrijvend subject voortdurend in de tekst aanwezig is.
Op deze website worden de resultaten gepresenteerd van de door Rudolf Dekker begonnen inventarisatie van Nederlandse egodocumenten geschreven tussen 1500 en 1918.
Ook wordt informatie gegeven over het door Arianne Baggerman geleide onderzoeksproject Controlling Time and Shaping the Self: Education, Introspection and Practices of Writing in the Netherlands 1750-1914, waarin Nederlandse egodocumenten centraal staan.
NB: Zoeken kan alleen via de Browser-mogelijkheden
Nederland
Online Datensammlung/Meierbriefe der MAUS - Gesellschaft für Familienforschung e. V. BremenMeierbriefe waren Pachtverträge für Grundbesitz. Die Briefe wurden von den Grundbesitzern (Kirchen, Landes/Stadtherrschaft) für die Pächter (genannt Meier) ausgestellt.Der Meierbrief (Pachtvertrag) war ein vorgedrucktes Formular und regelte die Pachtbedingungen wie - den Pachtzins in Geld und Naturalien - die Weitervererbung der Meierstelle im Falle des Todes des Pächters bzw. - die Weitervergabe der Meierstelleinfolge anderer Umstände (z.B. keine Erben) - die Pflichten des Meiers (Pflege des Besitzes usw.) Der Freikauf beendete die Bemeierung. Die Meierstelle wurde Eigentum des ehemaligen Meiers.Duitsland
Online Ortsfamilienbücher (Online heritage books) auch Metasuche!Neben den schon in grosser Zahl vorliegenden gedruckten Ortsfamilienbüchern wird es in Zukunft immer mehr Online-Publikationen dieser erfassten Daten geben. Der Verein für Computergenealogie hat sich zum Ziel gesetzt, allen Interessierten hierbei zu helfen. Wir haben Programme verfügbar, die aus Daten die im GEDCOM-Format vorliegen innerhalb kürzester Zeit ein Online-OFB erstellen. Aus allen GEDCOM-Dateien können wir abfragbare Datenbanken erzeugen. Der Verein stellt für jedes Online-OFB die benötigte Infrastruktur zur Verfügung.Duitsland
Online Portals: Monasterium, Matricula, Topotheque and ArchivnetMonasterium (link)
Monasterium.Net is Europe’s virtual charters archive. This online portal with more than 250.000 medieval and early modern charters provided by close to 60 institutions from 10 European countries makes research independent of time and place — research ranging from indexing of charters to using the provided information in educational environments.

Matricula (link)
Clearly, the church registers of the individual religious communities are among the most used and also best explored historical sources that exist. This portal opens an innovative and service-oriented way for accessing those invaluable historical sources on a cross-border and interdenominational basis.

Topotheque (link)
The ambition of the Topotheque is to make historic heritage available via the Internet and App including all the advantages offered by an up-to-date database indexation: search options for key words, dates and location. In this way, it is just as easy to answer the question “What did the house on street xy in our village look like 30 years ago” as to search for “Dirndl 1955 – 1960 near Vienna”. As a virtual collection, the Topotheque is expandable as desired, does not have to meet editorial deadlines, nor a maximum of number of pages.

ArchivNet (link)
ArchivNet is a consortium of Austrian archives that aim to connect their inventories and make the data accessible worldwide. This is done through the provision and maintenance of the necessary technical, legal and administrative infrastructure. ArchivNet is open to all archival information systems and also enables archives, which lack their own infrastructure to share their data online.
Duitsland / Oostenrijk / Polen
Online-shop Ahnenforschung.netDer Onlineshop auf Ahnenforschung.Net ist ein Angebot der Firma Döbeler Cooperations. In Kürze finden Sie hier interessante Produkte rund um das Thema Ahnenforschung.
Um Artikel im Shop auszuwählen, klicken Sie bitte links in der Spalte Produktgruppen auf die gewünschte Kategorie. Um gezielt nach einem Artikel zu suchen, geben Sie in das Feld ''Suche'' einen Begriff ein und klicken Sie auf ''Go'' (z.B. Namen, Orte, Berufe, etc.)
Duitsland
Ons Voorgeslacht: Utrechtse Parentelen van vóór 1650Dit is een overzicht van publicaties die bij ‘Ons Voorgeslacht’ te koop zijn. Alle prijzen zijn inclusief verzendkosten ongeacht de hoeveelheid die besteld wordt. Bij het ophalen van de publicaties op de bibliotheek wordt bij contante betaling korting verleend. Dit geldt eveneens bij contante verkoop op genealogische- en historische markten.
Let op. Bij de verenigingsuitgaven gelden aparte prijzen voor leden en niet-leden.

Van een aantal jaargangen is de inhoudsopgaven op deze site opgenomen. Zie daarvoor de pagina Inhoudsopgaven.

Naast eigen publicaties is ook een aantal boekjes, samengesteld door de heer Overwater, en de publicaties van de Werkgroep ‘Overmaas’ te koop.

Zoals bekend is onze vereniging een samenwerkingsverband aangegaan met de ‘werkgroep’ Genea-Rijnland. Dit houdt niet alleen in dat alle door deze werkgroep getranscribeerde bronnen, die als losse bestanden beschikbaar zijn of komen, in de loop der tijd op HoGenDa worden geplaatst, maar ook dat hun CD’s betreffende Alphen, Leiden en Noordwijk door onze vereniging worden verkocht.
NL(Utrecht)
Oostende: Stad aan ZeeArchiefbank Oostende is een gebruiksvriendelijke website die alle archiefdocumenten van de stad op een logische, maar archivistisch verantwoorde manier in kaart brengt en toegankelijk maakt voor derden.
U kan de Archiefbank Oostende op diverse manieren raadplegen.
Wie systematisch onderzoek wenst te verrichten naar een bepaald onderwerp, raden we aan om het overzicht te raadplegen. Via een tegelstructuur kan u doorklikken naar de door u gewenste rubriek. Wanneer u terechtgekomen bent op de rubriek die u zoekt, klikt u op de titel. U krijgt dan een overzicht van alle onderliggende rubrieken en/of archiefbeschrijvingen.
Wie op zoek is naar specifieke informatie - een persoon, een straat, een onderwerp - bevelen we de zoekfunctie aan. U kan zoeken via één of meer zoekwoorden. U kan op een bepaalde datum of periode zoeken, alle archiefbeschrijvingen van elke archiefvormer oplijsten of alle beschrijvingen bekijken die op een bepaalde dag of in een periode zijn beschreven. Dat laatste is vooral handig voor wie up-to-date wil blijven en de nieuwe aanwinsten wil bekijken. Door uw zoekacties te combineren kan u dus erg verfijnde zoekresultaten naar boven halen en gedetailleerde archiefbeschrijvingen raadplegen.
België
Oostgelders Tijdschrift voor Genealogie en BoerderijonderzoekInteresse in uw eigen familiegeschiedenis? Komen uw voorouders uit de Gelderse Achterhoek of de Liemers? Woonden ze op een boerderij? Wilt u wel eens weten wie ze waren, waar ze woonden, wat ze deden voor de kost, of ze bezittingen hadden, kortom wilt u uw familiegeschiedenis uitzoeken?Dan is het belangrijk te weten dat er een regionaal tijdschrift is dat wordt uitgegeven door de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek: het OOSTGELDERS TIJDSCHRIFT VOOR GENEALOGIE EN BOERDERIJONDERZOEK.

Met digitale bronnen uit Aalten, Lochem, Laren (Gld), Verwolde en Dinxperlo
NL(Gelderland)
Openarchieven: doorzoek de genealogische gegevens in Nederlandse archieven'Zoek akten op naam, Zoek personen op naam
Zoek publicaties op titel en auteur
Zoek genealogen in Wie (door)zoekt wie?
Zoek discussies in het Stamboom Forum
Zoek websites op titel en beschrijving

De persoonsvermeldingen komen uit akten (aantal) die beschikbaar zijn gesteld door de volgende 34 archiefinstellingen:
01.Gelders Archief (3.479.702)
02.Drents Archief (2.741.003)
03.Regionaal Archief Tilburg (2.539.696)
04.Regionaal Historisch Centrum Limburg (1.878.233)
05.Erfgoed Leiden en omstreken (1.728.089)
06.Stadsarchief Rotterdam (1.525.975)
07.Historisch Centrum Overijssel (1.445.402)
08.Nationaal Archief (1.433.360)
09.Regionaal Archief Alkmaar (1.200.805)
10.Archief Delft (1.091.569)
11.Historisch Centrum Leeuwarden (681.607)
12.Nationaal Archief / Rijksarchief Zuid-Holland (542.187)
13.Gemeentearchief Tholen (374.317)
14.Archief Eemland (257.188)
15.Gemeentearchief Schouwen-Duiveland (176.688)
16.Regionaal Archief Nijmegen (170.763)
17.Gemeentearchief Borsele (169.842)
18.Noord-Hollands Archief (152.136)
19.Stadsarchief Enschede (146.714)
20.Gemeentearchief Ede (111.163)
21.Gemeentearchief Hengelo (110.592)
22.Streekarchief Langstraat Heusden Altena (60.504)
23.Stadsarchief Deventer (56.075)
24.Nieuw Land Erfgoedcentrum (23.556)
25.Nederlands Instituut voor Militaire Historie (16.251)
26.Gemeentearchief Wassenaar (15.691)
27.Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen (12.858)
28.Brabants Historisch Informatie Centrum (5.455)
29.Zeeuws Archief (2.896)
30.Regionaal Archief Rivierenland (2.211)
31.Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (2.021)
32.Streekarchief Rijnlands Midden (939)
33.Gemeentearchief Goes (819)
34.Gemeentearchief Noord-Beveland (540)
Nederland
Ortsfamilienbuch SchüttorfDie Stadt Schüttorf ist die älteste Stadt im Landkreis Grafschaft Bentheim. Die erste urkundliche Erwähnung erfolgte bereits 1154; 1295 erhielt die Stadt vom Grafen von Bentheim die Stadtrechte verliehen. Markante Kennzeichen in Schüttorf bilden das alte Rathaus (aus dem 15.Jahrhundert) und die evangelisch-reformierte Kirche (ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert).
Zum Kirchspiel Schüttorf gehören die
Stadt Schüttorf (13.116 Einwohner)
Gemeinde Isterberg (ehemals Wengsel und Neerlage) (587 E.)
Gemeinde Quendorf (569 Einwohner)
Gemeinde Samern (nur teilweise, s. auch Kirchspiel Ohne)(733 E.)
Gemeinde Suddendorf. Die Gemeinde Suddendorf wiederum gehört seit Kurzem zur Stadt Schüttorf.

In den vergangenen Jahrzehnten erlebte die Stadt dramatische Veränderungen. Die traditionelle Textilindustrie ist - bis auf zwei Ausnahmen - einem Strukturwandel zum Opfer gefallen. Die Stadt Schüttorf verfügte im Osten der Stadt und östlich der Vechte über große eigene Flächen, die seit 1970 langsam in ein dynamisches Industriegebiet umgewandelt werden konnte, das sich durch eine positive Mischung verschiedener Industriezweige kennzeichnet. Die Stadt ist durch zwei Autobahnen (A 30 und A31) gut in das deutsche und internationale Verkehrsnetz eingebunden.
Duitsland / Nederland
Osnabrücker Familienforschung - mit Datenbanken und BibliothekDer Arbeitskreis Familienforschung Osnabrück e.V. wurde 1993 gegründet durch Teilnehmer von zwei Tagesseminaren zum Thema Familienforschung an der Volkshochschule Osnabrück.

Die Bibliothek unseres Vereins ist hauptsächlich aus Buchspenden der Mitglieder hervorgegangen. Sie enthält vor allem heimatkundliche Schriften, sowie genealogische Fachliteratur, einschließlich der genealogischen Hilfswissenschaften (Schriftkunde, Namenkunde, Quellenkunde, etc.).

Kirchenbuchabschriften
Die Mitglieder unseres Verein haben bisher schon über 38 Kirchenbücher aus dem Osnabrücker Land abgeschrieben.
Weiterhin wurden 32 Ortsfamilienbücher eingepflegt
Diese Abschriften sind in unserer Bibliothek einsehbar.
Duitsland
Osnabrücker genealogischer ForschungskreisDe navigatie loopt wat onduidelijk; dus even doorzoeken!Duitsland
Osnabrücker genealogischer Forschungskreis e.V.Wir freuen uns, das Sie den Weg zu uns gefunden haben. Auf unseren Seiten werden Sie viele hilfreiche Informationen, Kontakte und Hinweise für Ihre Familienforschung im Nordwesten Deutschlands finden.
Publikationen: link
Osnabrücker Geschichte: link

Suchanfrage
Wir, d.h. die Vereinsmitglieder des Osnabrücker genalogischen Forschungskreises e.V sind gerne bereit Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Voraussetzung für eine Antwort ist:
-die Angabe ihres Namens und ihrer Emailadresse,
-die Angabe aller Ihnen zur Verfügung stehenden Daten zur gesuchten Person
-oder eine konkrete Frage,
-einen höflichen Ton,
-etwas Geduld.
Alle Mails von anonymen Absendern oder Fragen, die aufgrund mangelnder Daten nicht beantwortet werden können, löschen wir.
Am Besten benutzen sie das Formular.
Duitsland / Nederland
Ostfriesland - GenWikiDuitsland
Oud Alkemade met AlkmaddersVanaf 1100 kwamen er mensen in het gebied wonen. Deze mensen kapten de bomen en struiken zodat de veengrond bruikbaar werd voor de landbouw.
In de 13e eeuw werden er polders aangelegd zodat de waterstand in het gebied onder controle werd gehouden. Het gebied werd bestuurd door Hollandse graven, die het gebied opdeelden en deze lieten besturen door de zogenoemde Hoofdwaterschappen of Hoogheemraadschappen. Deze zorgden voor het land en de mensen die er woonden.
Rond 1290 kocht Dirk van Alkemade het hele gebied van de ''heeren eedelen van Leyden''.

Genealogie
Via onze werkgroep kunnen wij u de volgende bestanden aanbieden:
Binnengekomen aktes van indemniteit
Uitgegeven aktes van indemniteit
Doopboek Petruskerk 1776-1827
Begraafboek Petruskerk 1817-1893
Trouwboek Petruskerk 1776-1942
Trouwboek Jacobuskerk 1894-1942
Voorwoord trouwboek trouwboek Rijpwetering
Trouwboek RK kerk Rijpwetering 1675-1732
Register van aangegeven lijken Alkemade 1805-1811
Dienstplichtige militairen 1808-1810
Dienstplichtige militairen 1811-1813
Volkstelling gemeente Alkemade 1795
Bevolkingsregister Abbenes gemeente Haarlemmermeer 1846-1859
NL(Zuid-Holland)
Oudheidkundige kring gem. Voorst (met DTB's en Verpondings-kohier's)De doelstelling van de OKV is de bevordering van de kennis van land en volk van de gemeente Voorst en directe omgeving.De vereniging wil haar doel bereiken door het houden van lezingen en tentoonstellingen, het bevorderen van onderzoek naar de lokale geschiedenis, het verwerven of bevorderen van bewaring van archieven en historische voorwerpen en het samenwerken met anderen die een gelijk doel nastreven. De transcriptie''s van de DTB boeken van Wilp, Terwolde, Twello, Voorst en Nijbroek zijn online te raadplegen. Ook diverse Verpondingskohieren zijn op de site in te zien. De fotocollectie is nog in opbouw maar zal ongetwijfeld een waardevolle bron zijn wanneer deze wordt gevuld.NL(Gelderland)
Oudheidkundige Vereniging Ermeloo (blad: Van 't Erf van Ermel)Fraaie site van Ermelo. Onder het schoutambt vielen ook Nunspeet en Harderwijk. De site vermeldt ook de registers van naamsaanneming; ze zijn gesorteerd op oude naam (patroniem) én nieuwe ( achter)naamNL(Gelderland)
Our AncestorswebThe “Our Ancestors” family tree is constantly changing and growing, with research being carried out fairly regularly into several branches of the tree.
As with all family trees, this one has its fair share of mystery.  There are some questions surrounding my grandmother, great grandmother and 3 times great grandfather.
Lots of my ancestors come from the historic county of Lancashire, England, on both my parents sides.
Denemarken / NL(Zeeland / Zuid-Holland) / Noorwegen / Verenigde Staten
Over de Sont-tolregisters-Source crediting
There are no copyrights on this source. We appreciate it that the source is credited in publications as www.soundtoll.nl.
-Publications
We appreciate it to be informed of publications and research results which are (partly) based on this database. Please, mail this information to sonttolonline@tresoar.nl
-Provisional list with the translations of the commodity names in English, Dutch, Frisian and French.

-STR online
Available: Years 1705 - 1799; Passages 472.988 with 1.407.811 cargoes.
Missing films 171, 173, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 189, 195, 198, 203, 226, 237 and 249.
Denemarken / Nederland
Overlijdensberichten Wiener ZeitungDe gegevens worden uit de Wiener Zeitung van 1703 - 1884 overgenomen. Zij
omvatten de achter- en voornaam, leeftijd, beroep, woonadres, soms herkomst, overlijdensadres en overlijdensoorzaak.
Oostenrijk
Overzicht van rampenElke ramp is er één om nooit te vergeten. Vaak worden er monumenten opgericht om te blijven herdenken. Toch mogen we ook de tienduizenden slachtoffers van 'kleine incidenten' niet vergeten. Ook daar brak de ketting, ook daar zijn waarschijnlijk fouten gemaakt. Alleen waren de gevolgen minder grotesk: Een klein berichtje in de krant, geen monument, geen herdenking. Hieronder een overzicht van rampen op Nederlands grondgebied en in het buitenland met Nederlandse betrokkenheid sinds de 2e Wereldoorlog, waarvan de gevolgen vaak nog steeds nadreunen bij de betrokkenen, ook al is het lang geleden.Nederland
Parochies VOMMMM: Parochieregisters Ottersum (L) uit 18e en 19e eeuw Op deze pagina kunt u de gegevens raadplegen van een aantal eeuwenoude parochieregisters van Ottersum.

Een werkgroepje dat zich bezig houdt met het in kaart brengen van historisch materiaal in het parochiearchief onder auspiciën van de Stichting tot behoud van cultureel erfgoed in Ottersum heeft hiervoor gezorgd, met bijzondere dank aan Trudy Dinnessen die het allemaal in de computer heeft verwerkt.

Aanwezig: diverse PDF-bestanden waarin alle gegevens van een bepaalde periode zijn terug te lezen:
-Begraafregisters 1780-1849
-Doopregisters 1710-1849
Trouwregisters (met scans) 1780-1799
(maar ook gesorteerd op bruidegom c.q.bruid)
NL(Limburg)
Passagierslijsten en boten NL-Indië, Nw. Guinea en Australië 1945 -1964U treft op deze website scheepslijsten en passagierslijsten aan.
De botenlijsten geeft een overzicht van schepen die in de periode 1945 t/m 1964 burgers en militairen van Nederlands Indie /Nieuw Guinea en Australie naar Nederland hebben gerepatrieerd/geevacueerd.
Buiten de in deze website weergegeven vaarten vanuit Ned.Indie beschik ik ook over namenlijsten en reisverslagen van troepentransporten naar Nederlands Indie.
De passagierslijsten geven een overzicht van de personen die met deze schepen gereisd hebben.
Australië / Indië / Nederland / Nieuw-Zeeland
People of Colonial Albany (U.S.) Live Here!This is the fast-loading gateway to our main entrances. It provides direct access to the people of colonial Albany and their world!
More than 3,700 separate items on the people of colonial Albany and their world are now online.
New features are here: (link)

Alphabetized below are links to the individual pages currently available on the People of Colonial Albany Live Here website. These items have been either added or substantially revised since January 1, 2000. This index is updated annually. For more recent additions, see the "New Features" section. Click on a highlighted entry to take you to the website feature.

Biographies: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
Verenigde Staten
Pfälzisch-Rheinische FamilienkundeUnser großes Archiv in Ludwigshafen, verbunden mit einer sachbezogenen Bibliothek mit über 8500 Publikationen, wird gerne aufgesucht. Einige Kirchenbücher sind bei uns verkartet, andere liegen in Buchform vor. Mitglieder haben ihre Ahnen- und Nachkommentafeln, Familienchroniken usw. zur Verfügung gestellt. Abschriften von Steuerlisten sind in einer Serie von Ordnern aufbereitet. Die im Archiv aufbewahrte Pfälzische Familiennamenkartei enthält nahezu 1 Million Karteikarten, die Pfälzische Familiennamensammlung umfaßt mehr als 500 Ordner (Anfragen/Hilfe). Auch wer seine Vorfahren außerhalb unseres Gebietes sucht, findet Rat in den genealogischen Zeitschriften des gesamten deutschen Sprachraumes und der angrenzenden europäischen Länder, die wir seit Jahrzehnten mit unserer Zeitschrift tauschen.

Vereinszeitschrift / Internet
Unserer Internetpräsentation (über das Portal des Vereins für Computergenealogie www.genealogy.net befindet sich jetzt wieder im Aufbau, soll aber die 3 Hefte, die unsere Mitglieder pro Jahr bekommen, nicht ersetzen, sondern ergänzen. Bis zu einem Viertel unserer Vereinszeitschrift widmen wir der Wanderungsgeschichte der Pfälzer, ihrer Herkunft und ihrer Auswanderung in alle Welt. Hierbei werden wir traditionell durch das Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde in Kaiserslautern unterstützt.

Duitsland
Pfälzisch-Rheinischen FamilienKunde : PersonensucheHinweise: Die Suche ist auf den Familiennamen beschränkt.
Zur Sucheingabe stehen Ihnen folgende Stellvertreter zur Verfügung:

Unterstrich "_" zum Ersetzen eines Zeichens (Bsp. "M_ller" findet Möller und Müller)
Prozentzeichen "%" zum Ersetzen einer Zeichenfolge (Bsp. "M%ler" findet Möller, Möhler, Müller, Murgler ...)
Volltextsuche: es werden keine Platzhalter am Anfang oder Ende benötigt (Bsp. "omme" findet Sommer, Sommerauer, Sommermayer, Pommern ...)

Verwenden Sie die Platzhalter ebenfalls, wenn Ihr Browser Probleme mit der Darstellung von Sonderzeichen hat.
Sie erhalten eine Liste mit Familienname, Vorname Geburtsdatum, Ort und die Mailadresse des Dateninhabers zur Kontaktaufnahme.
Duitsland
Pier21 - Gateway to CanadaCanada
Pilgrim Archives Leiden - Pilgrim FathersDe komst van de Pilgrim Fathers vanuit Engeland naar Leiden heeft bijgedragen aan haar reputatie als vluchtelingenstad. Een deel van deze vluchtelingen emigreerde tussen 1620 en 1629 naar Noord-Amerika met de Mayflower.NL(Zuid-Holland) / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten
Polen: Gniazdo (Genealogical Society of Great Poland)Researchers from all over Poland and the world joined several web portals, where they exchange their experiences, advice, translating church metrics, or finding the village somewhere in on the eastern borders of the former Republic. Thus, was created the Genealogical Society of Great Poland ''Gniazdo'' meaning Nest. Over time, WTG began to grow. Many new members join the group. They want to share with others their own knowledge and experience or want to meet once a while and talk about their discoveries, interesting places to visit, engage in projects under guidelines of WTG. Everyone wants to leave something behind.
In addition to meeting new people and deepen their passion, the Association is also often engaged in possibility of maintaining contact with descendents of Polish immigrants. Although scattered all over the world they did not forget about whom they are or where they originated. Living away from the Fatherland and with difficult access to the Polish archives, often they own beautiful genealogical trees, family photos and family stories. These souvenirs have double value: genealogical and emotional because they origin from their ancestor’s country.
Polen
Pomeranian Genealogical Association (Pommeren)PomGenBase
Baptisms 856 968
Marriages 271 633
Deaths 541 965
Graves 16 806
All 1 687 372
Polen
Poorters in Amsterdam (Poorterboeken)Al in de 13e eeuw werd er in Amsterdam onderscheid gemaakt tussen inwoners en poorters. Als iemand officieel poorter was had hij of zij méér rechten en privileges dan bewoners die geen poorter waren; het hield niet in dat je als niet-poorter illegaal in de stad verbleef.

Voordelen die aan het poorterschap verbonden waren:
-in aanmerking komen voor een bestuurlijke functie
-eigen handel opzetten (tot 1668 was hiervoor het poorterschap benodigd) en/of lid worden van een gilde
-wezen van poorters hadden toegang tot het Burgerweeshuis, in aanzienlijk betere leefomstandigheden dan de overige weeshuizen
-vrijstelling voor tolbetalingen, binnen Holland en enkele gebieden daarbuiten (vanaf het tolprivilege uit 1275)
NL(Noord-Holland)
Portal Van Heumen en van de Braak met o.m. huizenlijsten van RosmalenWelkom op het portal van VanHeumen.info. Via deze pagina vindt u diverse onderwerpen die te maken hebben met genealogie van de familie van Heumen en van de Braak. Ook vind u hier onderwerpen en informatie over het dorp Rosmalen. Vanaf deze pagina heeft u toegang tot onze verschillende sites. U kunt een keuze maken voor een bepaalde site, deze wordt dan geopend in een nieuw venster.

Op deze site de transcripties van een bron, die u informeert over de Rosmalenaren en hun huizen tussen 1736-1801. Verder worden een aantal documenten en kaarten gepubliceerd die met de invoering van het kadaster in 1832 te maken hebben. Wie waren de meest draagkrachtige Rosmalenaren rond 1900? De hier gepubliceerde kohieren van de hoofdelijke omslag tonen de welstand van de inwoners van de gemeente.
NL(Noord-Brabant)
Poznan Marriage Indexing ProjectThe Pozna&#324; Project was primarily conceived as a way to resolve a problem common to many genealogists researching this area: the 19th century records rarely provide the precise location of origin for people who left the Pozna&#324;/Posen province to settle in America, Australia or elsewhere. Instead, the short label "Posen" is usually all that is provided. As this name actually indicates the city of Pozna&#324; (being the capital of the Province of the same name, both in the 19th century, when it belonged to Prussia, and now - within the Republic of Poland), scores of researchers have spent needless time and resources searching for their ancestors within the parishes of the Pozna&#324;/Posen City. Predictably, few succeeded. The reality is that their ancestors could have originated anywhere within that region which included around 2 million residents as of 1900.Polen
Prov. best. Archief van Friesland (Anton Musquetier)Sinds 15 Januari 2000 ben ik bezig met het indexeren van het Provinciaal Bestuurlijk Archief (oftewel het Staten Archief) van Friesland 1813-1924. Omdat dit Provinciaal bestuurlijk archief een niet toegankelijk archief is noteer ik daarom alle vondsten (met een korte beschrijving/onderwerp) zonder bron op deze site. Van een vondst kan bij mij een copie worden aangevraagd, waarop tevens de bron is vermeld. In dit archief is iedereen die wat met de Provincie Friesland te doen heeft gehad vermeld, en dat zijn meer dan 130.000 namen van personen die komen uit Nederland, Belgie, Duitsland, Rusland, Noorwegen, Amerika en vele andere landen (dus het zijn niet alleen Friezen). Wat zit er zoal in dit archief ?. Dat kan zijn: een enkele aantekening , het aanvragen van een vergunning, veel handgeschreven brieven met handtekeningen en volledige belastingdossiers/dwangbevelen, dossiers van procesverbalen, dossiers met alle Gezinshoofden van een dorp, verklaringen van Geneesheren als er weer eens een besmettelijke ziekte was geconstateerd, lijsten van personen die met een paspoort Nederland verlaten in de jaren 1914-1918, dossiers over gezonken schepen, soms met hele inventarislijsten erbij. Ook komen er veel Schippers, Bedelaars, Veldwachters, Soldaten, Schoolonderwijzers, Militairen, Molenaars enz. in voor. Echt iets voor de Genealoog die wat meer van zijn voorouders wil weten dan alleen maar namen en datums. Het resultaat van dat onderzoek vindt u op deze web-site. Verder op deze site: 29.000 foto's van oude documenten van diverse kerkgemeenten. Het betreft dan Doopboeken, Trouwboeken, Lidmatenboeken, Financiële boeken, Correspondentie van de kerkgemeenten Achlum, Ferwerd, Hallum, Herbaijum, Hitzum en in de Stellingwerven: Dantuma-Driesum-Wouterswoude, Donkerbroek en Haule, Makkinga-Elsloo-Langedijke, Olde- en Nijeberkoop, Oosterwolde, Appelscha en Fochteloo, Wolvega, Nijelamer, Nijeholtwolde en Sonnega.NL(Friesland)
Public Record Office of Northern IrelandVerenigd Koninkrijk
Publicaties IVIR (De Wet Hergebruik OverheidsInformatie)Al decennia kent Nederland wetgeving op het gebied van de openbaarheid van informatie. Deze regels hebben ten doel overheidsmacht transparant en democratische controle mogelijk te maken. Onlangs is nieuwe regelgeving aangenomen door de Eerste Kamer. De Wet Hergebruik OverheidsInformatie ziet tevens op openbaarheid van overheidsinformatie, maar kent een fundamenteel ander doel dan voorgaande wetgeving. Niet de democratie of de controle op de macht staat centraal, maar de commerciële exploitatie van overheidsinformatie door private ondernemingen. Dit brengt met zich dat de wetgeving een fundamenteel ander karakter krijgt, dat de overheid gegevens over burgers aan derden geeft zonder te weten waarvoor deze worden gebruikt en dat het sociaal contract tussen overheid en burger onder druk komt te staan.Nederland
Raadplegen – KNGGW: o.a de eerste 50 jaargangen van De Nederlandsche Leeuw, 1883 -1932Vanaf deze pagina heeft u toegang tot de eerste 50 jaargangen van De Nederlandsche Leeuw, van 1883 tot en met 1932. Dat zijn meer dan 8.600 pagina’s! Met het zoekveld kunt u alle jaargangen op woorden doorzoeken. U kunt ook door de jaargangen bladeren door op een van de jaartallen te klikken. De eerste 125 jaargangen van De Nederlandsche Leeuw zijn beschikbaar op DVD. De DVD kunt u bestellen via deze site.

Nederland
Radici - The Italian Genealogy ClubItalië
Radix - Genealogy research in HungaryHongarije
Ragebol: Ravels'Genealogisch & Geschiedkundig BolwerkRavels’Genealogisch & Geschiedkundig Bolwerk, afgekort ‘Ragebol’, wil -zoals de afkorting al doet vermoeden- oude archieven en voorwerpen van onder het stof en de spinnenwebben halen om heden en verleden van Ravels-Weelde-Poppel en omstreken mee uit te rafelen.

Dit willen we doen op verschillende vlakken, zoals onder andere:

Collecties, documenten en archieven:
het ontsluiten, inventariseren, digitaliseren, enz. van collecties, archieven en documenten betrekking hebbende op de gemeente Ravels en omstreken.
het actief opsporen en verwerven door schenking, tegen vergoeding of kopiëren van collecties, archieven en documenten betrekking hebbende op de gemeente Ravels en omstreken.

Genealogie:
het ontsluiten, inventariseren, digitaliseren, enz. van alle bronnen die van nut kunnen zijn bij het onderzoek naar je voorouders in de gemeente Ravels en omstreken.
overleg en uitwisseling van gegevens tussen genealogen bevorderen.

Foto’s:
het actief opsporen, inventariseren en verwerven door schenking, tegen vergoeding of kopiëren van foto’s betrekking hebbende op de fusiegemeente Ravels.
België
RAZ Informatieblad: Oud-rechterlijke-Archieven1. Wat zijn oud-rechterlijke archieven? Dat zijnde archieven die betrekking hebben op de rechtspraak vóór 1811. Tot 1811 werd de rechterlijke organisatie in Nederland gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan rechtskringen en hun bevoegdheden.

Gelderland was vóór het ontstaan van de Republiek aan het eind van de 16 eeuw verdeeld in 4 kwartieren, daarna in 3. Het Kwartier van Zutphen was er één van. De rechtspraak was verdeeld over de steden en vrije heerlijkheden; het platteland was verdeeld in ambten. Het Hof van Gelre en Zutphen was de hoogste rechterlijke instantie in Gelderland.
In dit informatieblad wordt uitsluitend aandacht besteed aan de oud-rechterlijke archieven die betrekking hebben op het werkgebied van het RAZ.
2. Wat voor informatie bieden de oud-rechterlijke archieven?Rechterlijke instellingen van vóór 1811 hadden verschillende competenties. Grofweg zijn de rechtskringen te verdelen in kringen met een lage jurisdictie en kringen met een hoge jurisdictie. Rechtskringen met de hoge jurisdictie hadden de bevoegdheid om misdaden waarop lijf- en onterende straffen stonden te behandelen. Deze competentie, waarbij tot maximaal de doodstraf mocht worden uitgesproken, noemt men de criminele rechtspraak. Rechtskringen die onder de lage jurisdictie vielen, beperkten zich alleen tot de twee andere competenties: de vrijwillige rechtspraak en de civiele rechtspraak.

Criminele rechtspraak: In deze categorie treft men zaken aan waarbij de wetgever uitging van díe gedragingen waarop een straf was gesteld en die ook daadwerkelijk tot een strafproces hebben geleid. Voorwerp van onderzoek was de verdachte in voorarrest. Het onderzoek was erop gericht achter de ware toedracht van het misdrijf te komen. De schriftelijke neerslag van dat onderzoek vindt u in de criminele protocollen, losse akten of registers van 'interrogatiën en attestatiën'. Deze laatste boeken kennen we ook wel onder de naam kondschapboeken. Verder vindt u in deze categorie verbalen van de verhoren en sententieboeken. Onderzoek in deze categorie levert informatie op over bijvoorbeeld diefstal, mishandeling, verkrachting en fraude. De verdachten komen uit de eigen rechtskring, maar ook van daarbuiten. Daarbij valt dan te denken aan dagloners, landlopers en zigeuners.

Civiele rechtspraak, ook wel aangeduid als contentieuze rechtspraak: Bij deze competentie neemt de rechtskring geschillen tussen twee of meerdere partijen in behandeling. Ook de eenvoudige strafzaken die met een boete konden worden afgedaan vallen in deze categorie. Van deze eenvoudige zaken werden geen procesdossiers aangemaakt, in het gunstigste geval zijn er protocolboeken aangelegd. Van de schriftelijke procedure zijn wel vele archiefstukken opgemaakt en bewaard. In de sententieboeken staan de gewezen vonnissen, in de gerichtsboeken is de procesgang opgetekend en in kondschapboeken vindt u getuigenissen en interrogatiën. De vervolging en tenuitvoerlegging van vonnissen en besluiten vindt u in verschillende protocollen als badingboeken, gichtenboeken en akten van panding. Verder is van een groot aantal zaken een afzonderlijk procesdossier opgemaakt. Deze zijn geheel of gedeeltelijk samengesteld uit de hiervoor genoemde protocollen. De onder de civiele jurisdictie vallende zaken zijn bijvoorbeeld schuldkwesties, erfeniskwesties en beledigingen.

Vrijwillige rechtspraak,ook wel aangeduid als voluntaire rechtspraak: Bij deze rechtspraak gaat het om de registratie en afgifte van akten die particulieren op vrijwillige basis aan een gerecht voorlegden of die van haar werden verlangd. Het zijn zaken die we vandaag de dag bij de notaris laten passeren. Daarom wordt deze categorie soms ook aangeduid als "oud-notarieel archief". De soort akten die u bij de vrijwillige rechtszaak aantreft, zijn bijvoorbeeld: borgstellingen, schuldbekentenissen, huwelijkse voorwaarden, (herroeping van) testamenten, vestiging en overdracht van renten, donaties, verkoop en transporten, morgengaven, volmachtstellingen, boedelscheidingen en boedelinventarissen, vidimussen en attestaties de vita. Het is met name deze zeer uitgebreide categorie die veel informatie geeft over onze voorouders, hun bezittingen en doen en laten.

N.B.: Voor de periode ná 1811 wordt wat betreft de criminele en civiele rechtspraak verwezen naar de rechtbankarchieven die bij het Gelders Archief in Arnhem berusten. Voor de vrijwillige rechtspraak wordt verwezen naar de notariële archieven (zie informatieblad Notariële archieven).

NL(Gelderland)
Recordsearch National Archives of AustraliaRecordSearch describes over 7.7 million records created by 9000 Australian Government agencies, mostly since 1901.
Searchable records include documents, photographs, posters, maps, films and sound recordings. Generally, 30 years after a record is created, the public can access it.
We continuously add new descriptions and digital images. Currently, 18.2 million digital images are available for viewing.
Australië
Reenders Genealogy (Eenrum, Pieterburen, Marne)Zeer waarschijnlijk is iedereen die de achternaam Reenders draagt een nazaat van Reender (of Reinder, Reijnder, Riender) Martens. Hij werd geboren in Onderwierum en op 12 februari 1736 aldaar gedoopt als zoon van Bartelt Sierts en Grietje Rienders. Reender Martens trouwde omstreeks 1760 met Ebeltje Berends en was schipper van beroep. In 1773 overleed hij op vrij jonge leeftijd. Bijna 40 jaar later, in 1811, lieten vijf van zijn zes kinderen hun patroniem ''Reenders'' als hun achternaam vastleggen.

NL(Groningen)
Regionaal Archief Alkmaar: Verdieping m.b.t. diverse transcriptiesOm oude teksten toegankelijker te maken zijn er transcripties beschikbaar van verschillende archiefbronnen. Het grootste deel van de transcripties is gemaakt door een werkgroep van vrijwilligers, die onder begeleiding van het Regionaal Archief bronnen transcribeert. Daarnaast zijn sommige teksten vervaardigd door eigen medewerkers. Alle transcripties hebben een CC-BY-ND licentie!

-Documentatie rond het Alkmaarsbeleg in 1573
-Diverse Reisbeschrijvingen
-Betreffende de Rechtspraak
-Diverse Resoluties
-Stadsrekeningen Alkmaar uit de 16e eeuw
-Overige Transcripties
NL(Noord-Holland)
Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg, Noordwijk en Leiderdorp of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken. Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis. Onze Prentverzameling bevat al het beeldmateriaal. Zij bestaat uit foto’s, prenten, tekeningen, plattegronden, prentbriefkaarten en dia’s betreffende Leiden en de andere plaatsen in Rijnland. Deze beeldcollectie bestaat uit ca. 125.000 nummers, die in de studiezaal (digitaal) aangevraagd, bekeken en nabesteld kunnen worden. Een deel van deze collectie vindt u in de Beeldbank op deze site.Daarnaast wordt een kleine Audiovisuele verzameling beheerd (video- en geluidsbanden, films en grammofoonplaten), evenals een Affichecollectie van ruim 10.000 affiches uit de 19e en 20e eeuw.In 2007 heeft het Regionaal Archief Leiden het initiatief genomen om een van haar schatten, de atlas van Blaeu genaamd 'Toonneel des Aerdrycks', digitaal toegankelijk te maken. Dit kostbare historische werk, bestaande uit zes banden, kon vanwege de kwetsbaarheid niet meer aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Het resultaat is een fantastisch digitaal boekwerk. Niet alleen bestemd voor Leiden maar voor heel kaartminnend Nederland en wereldwijd. Hiermee is een prachtig podium gecreëerd waarop dit bijzondere werk wordt geëtaleerd. Voor het eerst wordt de mogelijkheid geboden om letterlijk door alle zes delen van de atlas te bladeren. Dankzij de toepassing van hoge resolutie scantechnologie is het mogelijk moeiteloos tot op het kleinste detail in te zoomen.NL(Zuid-Holland)
Regionaal Archief Nijmegen (RAN)Het Regionaal Archief Nijmegen is onderdeel van de gemeente Nijmegen en vormt het geheugen van Nijmegen en de regio.
Wij hebben als beleid om zoveel mogelijk informatie als open data aan te bieden. Hierdoor kan iedereen de informatie hergebruiken zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik.
Wanneer u weet welke archiefstukken u wilt komen inzien, kunt u de gewenste stukken opvragen. Dat kan vooraf per e-mail of in de studiezaal van het archief.

De Collecties vindt u hier: link
NL(Gelderland)
Regionaal Archief Rivierenland (Blad: De Drie Steden)Het RAR is een historisch informatie- en documentatiecentrum voor iedereen. Het verzamelt archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie over de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.
Zoekt u naar informatie over uw huis of buurt, over uw voorouders of over een vereniging, bedrijf of maatschappelijke gebeurtenis in de regio? Een grote kans dat u bij het RAR iets kunt vinden. Wilt u oude foto’s of kaarten bekijken, oude kranten lezen of informatie zoeken in boeken en tijdschriften? Het RAR heeft een omvangrijke collectie.
Het meeste is openbaar en de toegang is gratis. U kunt de informatie gebruiken voor persoonlijke documentatie, voor een artikel, boek, lesbrief, werkstuk, expositie of voor jubileumactiviteiten.
De centrale database op deze website bevat een overzicht van onze informatiebronnen. De inhoud van De Drie Steden, het tijdschrift van het RAR met artikelen over regionale geschiedenis, vindt u hier.
NL(Gelderland)
Regionaal Archief Tilburg (met online 600.000 akten uit 21 gemeentes)Wanneer u onze website bezoekt, kunt u in ieder geval rekenen op:
- Basisinformatie met betrekking tot de openingstijden en de bereikbaarheid, producten en diensten waaronder archiefoverzicht en de wijze van levering hiervan.
Wilt u een geboorteakte bekijken of een huwelijksinschrijving? Dat kan. De inschrijvingen in de Doop-, Trouw- en Begraafregisters en de akten van de Burgerlijke Stand, zijn nu digitaal beschikbaar. Vul de velden hieronder in en u kunt digitaal in de registers bladeren en het door u gezochte document inzien en printen. Op de meeste registers is een index aanwezig, die kunt u raadplegen in Zoeken op naam.
NL(Noord-Brabant)
Regionaal Archief West-BrabantOp deze site vindt u informatie over de archieven en de historie van de aangesloten gemeenten:Huidige gemeente == Voormalige gemeente(n) Etten-Leur == Etten-Leur Halderberge == Hoeven, Oud en Nieuw Gastel en Oudenbosch Moerdijk == Fijnaart en Heijningen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Zevenbergen Zundert == Rijsbergen en Zundert  en van het voormalige waterschap Land van Nassau.
Het inzien van bronnen:Wilt u een geboorteakte bekijken of een huwelijksinschrijving? Dat kan. De inschrijvingen in de Doop-, Trouw- en Begraafregisters, de akten van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters zijn nu digitaal online beschikbaar!

Ook is er een beeldbank met foto's uit deze plaatsen.
NL(Noord-Brabant)
Regionaal Archief Westbrabant (Database Personen als BHIC West-N-Brabant)De meest geraadpleegde bronnen voor het genealogisch onderzoek zijn:
• Doop-, Trouw- en Begraafregisters: registratie van dopen, trouwen en begraven opgemaakt door de kerk en/of het plaatselijk bestuur vóór 1811.
• Burgerlijke stand: akten van geboorte, huwelijk en overlijden, opgemaakt door een ambtenaar van de gemeente vanaf 1811.

Uitleg over gebruik:
• Bevolkingsregister: registratie per gezin vanaf ca. 1822.
NL(Noord-Brabant)
Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost UtrechtWerkgebied: Op het kaartje ziet u het gebied van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht binnen de provincie Utrecht. Het omvat de zes gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede. NL(Utrecht)
Regionaal- en Stadsarchief DordrechtTwaalf gemeenten in de regio hebben hun archief ondergebracht bij het Regionaal Archief Dordrecht. Hierdoor kunt u bij ons ook onderzoek doen naar de geschiedenis van Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Molenwaard, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen en Zwijndrecht.

Het Regionaal Archief Dordrecht, Dordrechts Museum, Huis Van Gijn en Het Hof van Nederland vormen één organisatie voor archief, geschiedenis, kunst van de stad Dordrecht. De collectie tonen we op de website, in vaste presentaties, wisseltentoonstellingen en in de openbare ruimte.

Behalve overheidsarchieven beheert het Regionaal Archief Dordrecht ook particuliere archieven en collecties van personen en instellingen. Het Regionaal Archief Dordrecht vindt het belangrijk deze te bewaren, omdat zij een aanvulling vormen op de overheidsarchieven of omdat ze aspecten in de samenleving belichten die in die archieven niet of nauwelijks aan bod komen. Het Regionaal Archief Dordrecht bewaart uw geschiedenis. Daarom houdt het zich aanbevolen voor aanvullingen op de collectie. Bent u actief geweest in het Dordtse of regionale verenigingsleven? Heeft u een eigen bedrijf gehad in Dordrecht of de regio? Of heeft u misschien afbeeldingen van Dordrecht en/of de regio verzameld of zelf gemaakt? Neem dan contact met ons op.

Genealogische bronnen
Op zoek naar uw voorouders? Bij het Regionaal Archief Dordrecht kunt u veel genealogische bronnen van Dordrecht en de regiogemeenten raadplegen om uw stamboom compleet te maken. Nog niet openbare akten van de burgerlijke stand en de persoonskaarten bevinden zich op het gemeentehuis van de desbetreffende gemeente. De lijst die u online kunt raadplegen ( link ) geeft een overzicht van wat we hebben. De nummers voorafgaand aan de omschrijvingen verwijzen naar het archiefnummer. Bijna alle genealogische bronnen zijn digitaal beschikbaar, zodat genealogische onderzoek nog eenvoudiger wordt. Voor genealogisch onderzoek kunt u ook in de studiezaal terecht.
NL(Zuid-Holland)
Regionaalarchief ZutphenHet Regionaal Archief Zutphen (voorheen Stads- en Streekarchief Zutphen) bewaart en beheert de archieven van de gemeenten Brummen, Lochem en Zutphen.Voor familieonderzoek (genealogie of stamboomonderzoek) kunt u terecht in de studiezaal van het Regionaal Archief Zutphen. Daar vindt u talloze bronnen die leiden naar uw voorouders. De bronnen zijn beschikbaar door middel van fotokopieën of microfiches van het origineel of door middel van transcripties. NL(Gelderland)
Registres Matricules (1803-1815) Garde Imperiale, Les Regiments de Ligne (FR,GB,DE,ES)(Een NL-handleiding is te vinden op pg 464 van Gens Nostra 2015)
Les sous-séries GR 20 YC et GR 21 YC dont on trouvera ici la reproduction numérique recensent les sous-officiers et la troupe de la garde impériale et de l’infanterie de ligne pour la période 1802-1815, ainsi que les officiers pour certaines unités de la garde. Elles contiennent 1.191 registres (soit 38 % des registres consacrés aux troupes napoléoniennes) et forment deux ensembles cohérents :
-sous-série GR 20 YC : registres des gardes consulaire, impériale, et royale, dont les composantes sont classées suivant l’ordre des armes (infanterie, cavalerie, artillerie, génie, train des équipages, ouvriers d’administration, et gendarmes d’ordonnance) ;
-sous-série GR 21 YC : registres des régiments d’infanterie de ligne, classés dans l’ordre numérique du 1er au 156e régiment.

Aide à la recherche
Avant toute recherche d’un militaire dans les registres matricules, il est nécessaire de connaître son unité d’appartenance et sa date d’incorporation. À défaut, de fastidieux dépouillements sont indispensables puisque les registres sont classés par unités puis par dates. A l'intérieur d'un registre, le mode de recherche le plus simple passe par la consultation des tables alphabétiques qu'on trouve en fin de volume dans la plupart des registres, et qui renvoient aux numéros de pages ou de matricules. L’absence de toute table générale sera progressivement compensée par le travail d’indexation collaborative auquel les internautes seront appelés à contribuer.
Europa / Frankrijk
REPERTORIVM ALBORVM AMICORVMStammbücher (Alba Amicorum) sind buchförmige Sammelmedien, in denen Stammbuchhalter handschriftliche Einträge befreundeter oder bekannter Personen gesammelt haben. Diese Einträge, die nicht selten bebildert sind, folgen bestimmten Strukturmustern Duitsland
Retroboeken via www.historici.nl (met zoekfunctie)Het Huygens ING heeft een applicatie ontwikkeld om elektronisch door boeken te bladeren met als doel zo dicht mogelijk te blijven bij de ontsluiting van de oorspronkelijke uitgave. Tegelijkertijd is er getracht van de nieuwe mogelijkheden van een digitale publicatie gebruik te maken door de tekst op één of meerdere manieren doorzoekbaar te maken, en, waar mogelijk, aanklikbare inhoudsopgaves en/of indexen toe te voegen. In een aantal gevallen zijn zelfs transcripties toegevoegd voor optimale ontsluiting.
Het betreft onder meer de bekende reeks Rijks Geschiedkundige Publicatiën, 450 delen met documenten over de geschiedenis van Nederland. Het eerste deel werd gepubliceerd in 1905. Maar ook andere publicaties zijn op deze manier gedigitaliseerd.
Nederland
Retroboeken: Generale Missiven VOC 1610-1724 (6 delen met index)Dit is de digitale versie van zeven delen Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie, uitgegeven in de Rijks Geschiedkundige Publicatiën (GS 104, 112, 125, 134, 150, 159, 164).
De boeken zijn toegankelijk gemaakt door ze te scannen en daarna met behulp van OCR (Optical Character Recognition) doorzoekbaar te maken. In elk van de 6 delen is een uitgebreide index van persoonsnamen opgenomen.
Azië / Nederland
RG Online (Germanico di Roma)Deutsches Historisches Institut in Rom
Met o.a. Akten uit de Vaticaanse Archieven m.b.t. Westerwolde en de fam. Addinga en Ripperda
NL(Groningen)
RHC 'Vecht en Venen'Bronnen nu ook online raadpleegbaar!
WELKOM op de website van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) 'Vecht en Venen', het samenwerkingsverband op archiefgebied tussen de gemeenten Abcoude, De Bilt, Breukelen, Loenen, Maarssen en De Ronde Venen. Op onderstaande kaart is het werkgebied aangegeven. De huidige gemeentenamen verschijnen als u met de muis over de kaart rolt. Door op een gemeente te klikken krijgt u een overzicht van de rechtsvoorgangers (voormalige gerechten en gemeenten).
In verband met de complexiteit van de rechtsvoorgangers kunt u ook een overzicht raadplegen, waarin de rechtsvoorgangers in alfabetische volgorde zijn aangegeven, met verwijzing naar de gemeente, waaronder een rechtsvoorganger nu valt.
NL(Utrecht)
RHC Alkmaar (transcripties: o.m. het Oudste Vonnisboek)Om oude teksten toegankelijker te maken heeft het Regionaal Archief Alkmaar een transcriptiewerkgroep opgericht. Deze heeft de afgelopen jaren transcripties gemaakt van een groot aantal archiefbronnen.
De werkgroep is begonnen met het ontsluiten van een aantal bronnen rond het Alkmaars Beleg van 1573.
Vervolgens is het oudste vonnisboek van de stad Alkmaar getranscribeerd.
Een volgende project was het ontsluiten van een aantal reisbeschrijvingen en kronieken.
Momenteel (2012) is de werkgroep bezig met het transcriberen van onder meer verhoren van de Raad van Beroerten uit de zestiende eeuw, oude Alkmaarse stadsrekeningen en het oudste resolutieboek van de Alkmaarse vroedschap.

N.B.:Op de teksten rust copyright van het Regionaal Archief Alkmaar.
NL(Noord-Holland)
RHC Rijnstreek: Scans notariaat van vóór 1811De archieven van de notarissen zijn enorm populair bij de genealoog en historisch onderzoeker. Wat dat betreft zal de digitalisering van deze bron naar verwachting enthousiast worden ontvangen.
De scans zijn te vinden onder de knop "Archieven" (link) op de site bij het notarieel archief van de desbetreffende plaats. Voor zover geïndiceerd zijn de akten ook via de indexen benaderbaar, maar dat is niet altijd het geval. Eerder werden overigens op dezelfde manier al stukken uit de oud-rechterlijke archieven van de gemeenten Woerden en Montfoort beschikbaar gesteld. In het geval van het notariaat zijn de gemaakte scans vrucht van de samenwerking van het RHC met FamilySearch. De originele akten zijn nog wel op de studiezaal in te zien, maar er worden geen kopieën meer uit verstrekt.
De scans betreffen de volgende inventarisnummers:
Notariaat Bodegraven, inv. 880-893, 895
Notariaat Cabauw, inv. 672-673
Notariaat Lopik, inv. 1111-1112
Notariaat Montfoort, inv. 1445-1469, 1471-1476, 1484
Notariaat Oudewater, inv. 1877-2000
Notariaat Reeuwijk, inv. 6956-6964
Notariaat Woerden, inv. 8496-8768, 8775
Notariaat Kamerik, inv. 931-938
Notariaat IJsselstein, inv. 2836-2837, 2840, 2842, 2875-2876
Notariaat Zevender, inv. 3104-3105
NL(Zuid-Holland)
RHCe, Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (de BHIC voor (Zuid-Oost-N-Brabant)Op deze site kunt u zoeken in de belangrijkste bronnen voor stamboomonderzoek bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Dit zijn de registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters. Komt u in de periode vóór 1811, dan kunt u zoeken in de Doop-, Trouw- en Begraafregisters. U kunt zoeken via de index of bladeren door aktes. Het gaat om het gebied rond Eindhoven en Helmond. In deze bronnen zijn vooral jaartallen te vinden. Deze hebt u nodig om verder te kunnen zoeken naar aanvullende informatie. Ze vormen als het ware de kapstok waaraan u verdere gegevens over de gevonden personen kunt ophangen. Om deze te vinden, zult u onderzoek moeten doen in andere bronnen, zoals archieven van schepenbanken, notarissen, kadaster. Hiervoor verwijzen wij u naar link
NL(Noord-Brabant)
Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van UtrechtDe Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht was een kloosterorde die sinds 1231 in Utrecht zetelt. Zij richtte zich oorspronkelijk vooral op de geestelijke vorming van de eigen leden, en ontwikkelde zich tot een charitatief vermogensfonds. Het vermogen wordt voor een belangrijk deel gevormd door in de loop der eeuwen verkregen agrarisch grondbezit.
In het verleden had de RDO Balije van Utrecht bezittingen - zogenaamde commanderijen - in diverse gebieden in Nederland. Deze voormalige commanderijen bevinden zich in de betreffende gemeenten en hun omliggende regio's. De RDO Balije van Utrecht richt zich met de financiële hulpverlening specifiek op deze gebieden.

De RDO Balije van Utrecht bewaart en beheert haar waardevol cultuurhistorisch erfgoed, waaronder het archief. Dit archief geldt als een van de fraaiste middeleeuwse archieven van Nederland, waarvan de oudste stukken dateren uit het begin van de 13e eeuw.

Het archief is online te raadplegen via link. Daarnaast bezit de RDO een unieke serie portretten van alle Landcommandeurs van de Balije van Utrecht, de zogenaamde kwartierstaten en een bijzondere collectie middeleeuwse munten.
Duitsland / Nederland
Rijckheyt - Centrum voor Regionale Geschiedenis, HeerlenRijckheyt is het centrum waar de historische archieven en collecties van de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal worden beheerd en beschikbaar gesteld. Het cultuur-historisch erfgoed, ons collectieve publiek geheugen, is daarmee beschikbaar op één centrale plaats. Rijckheyt, centrum voor regionale geschiedenis heeft de volgende betekenis:

Rijckheyt is middelnederlands voor "schat, schatkamer".
Rijckheyt staat voor de verscheidenheid aan bronnen in onze depots.
Rijckheyt staat voor de samenwerkingsverbanden die er zijn met gemeenten en andere culturele instellingen.
Rijckheyt staat ook voor de verrijking met historische kennis die klanten/bezoekers bij ons opdoen en in de vorm van onderzoeken en publicaties weer teruggeeft aan mensen in de samenleving.
NL(Limburg)
Ritzema van Ikema: Het nageslacht van Jacob Sijbolts en Geertruid Cornelis (100 pg)Enkele Ommelander Geslachten uit Warffum (Groningen)
Het nageslacht van Jacob Sijbolts en Geertruid Cornelis.
NL(Groningen)
Rodoslovlje - Serbian Genealogical SocietyWe warmly invite you to join us. The rich history that Serbia and the region have to offer, make the SGS a divers group of people who are engaged in family history. ServieMontenegro / Servië
Roosje Roos (genealogisch onderzoeksbureau m.b.t. Nederlands-Indië)''Roosje Roos'' is het genealogisch onderzoeksbureau van:Maarten en Willy Etmans.Onze werkzaamheden zijn: * stamboomonderzoek in opdracht- Nederlandse families- Nederlands-Indische families- Nederlands-Joodse families Ook voor vastgelopen onderzoek! * toegankelijk maken van de Burgerlijke Stand van Nederlands-Indië *Publicatie van eigen genealogische projecten met een regio als uitgangspunt. Op de site kan men ook zoeken in een genealogische database van 200.000 personen (overlijdens 1815-1923) en ca 5000 huwelijken 1900-1942) Indië / Nederland
Rooynet: Het digitaal geheugen van de gemeente VenrayOp RooyNet vindt u cultuur-historische foto's, films, geluiden en documenten. Deze zijn door de deelnemende organisaties verzameld, gedigitaliseerd en via RooyNet toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. 
Sinds kort presenteert het Gemeentearchief Venray de genealogische en andere historische informatie via de website van RooyNet.
Via het menu-item Zoeken of via het zoekvenster, kunt u verschillende databases op RooyNet raadplegen. Daarnaast kunt u via de deelnemerspagina's in de collectie van een deelnemer zoeken.

Voor hulp: zie de help link
NL(Limburg)
Rotterdam in de 2e wereldoorlogInventarissen, foto's, films, kranten, etc. over Rotterdam in de 2e wereldoorlog uit de collecties van het gemeentearchiefNL(Zuid-Holland)
Saarländische FamilienkundeHerzlich willkommen auf unseren Internetseiten. Wir laden Sie zu einem 'virtuellen Rundgang' ein. Auch ein Blick in unseren Online-Shop können wir Ihnen empfehlen. Schauen Sie sich also ruhig um - und falls Sie Fragen haben, Sie erreichen uns per E-Mail. Alle Kontaktdaten finden Sie unter 'Impressum'.Duitsland / Frankrijk
SailinglettersHet project Sailing Letters wil de bekendheid van de brieven en documenten vergroten en ze toegankelijk maken voor onderzoekers.
Eeuwenlang zijn de brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en hun familieleden, de scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en kwitanties bewaard in het archief van The National Archives in Londen. The National Archives (TNA) in Kew (Londen) bewaart het archief van het High Court of Admiralty. In dit omvangrijke archief zitten ongeveer 38.000 in het Nederlands geschreven brieven en documenten. Dat is een deel van de buit die Engelse kapers in de zeventiende en achttiende eeuw veroverden op Nederlandse schepen. Eeuwenlang zijn ze bewaard op stoffige zolders en in donkere kelders van het High Court of Admiralty in Londen, zonder dat iemand naar deze unieke verzameling documenten omkeek. Sommige brieven zijn tot op de dag van vandaag niet geopend en gelezen.
Nederland
Saxony Roots Homepage - Mailinglist on German GenealogyThis is an english-speaking Mailinglist on the German Genealogy.net Server. You can place your questions in your native language and
get kind of a personal connection to a German researcher.
Duitsland
Schepenakten Waarde 1560 - 1600Nieuwe Cronyck van Zeeland: dit is het eerste blad van de “Nieuwe Cronyck van Zeeland” van Mattheus Smallegange, uitgekomen in 1696.
Mattheus leefde van 1620-1710, en is de schrijver van deze zeer dikke en voor ons mensen van de eenentwintigste eeuw moeilijk te lezen kroniek. Als je in het bezit bent van een origineel van dit boek dan zou ik het maar goed bewaren, want dit is een kostbaar bezit.

Maar beweren dat deze Mattheus één van de voorouders van hedendaagse Smallegange´s is, is onzin om de eenvoudige reden dat hij nooit kinderen gehad heeft. En ook zijn broers en zusters niet, tenminste voor zover wij nu weten.

In de kroniek wordt wel verteld dat Mattheus zijn voorouders afstammelingen waren van “Arent met de Buijcke” uit 1140, maar het bewijs hiervan is maar flinterdun!
Schepenprocollen Nijmegen (met Index)Als de Link niet werkt: dan zoeken op 'Schepenprotocollen'
In het rechterlijk archief van Nijmegen bevinden zich verschillende protocollen, waaronder het voluntair protocol van het schepengericht, over het algemeen het schepenprotocol genoemd. Dit loopt van 1410 tot 1810 met enkele hiaten. Hierin staan niet alle voluntaire akten maar over het algemeen de transporten (overdrachten), pandveiligheden (hypotheken) en recognitiën (erkenningen van eigendom, schuld, borgstelling of volmacht) en morgengaven.
Voor enkele soorten akten zijn er in de loop van de tijd afzonderlijke protocollen aangelegd zoals voor transporten, huwelijksvoorwaarden, volmachten en testamenten.

Toelichting index schepenprotocol
Het grootste deel van het schepenprotocol is nu op naam en locatie doorzoekbaar via de Digitale Studiezaal. Vrijwilligers van het archief werken al jaren aan de invoer van de gegevens uit deze bron. Op dit moment zijn in de Digitale Studiezaal beschikbaar:
*alle akten in het schepenprotocol uit de periode 1596-1808 (inv.nrs. 1866-2010)
*het protocol van recognitiën en donatiën (1797-1809) (inv. nrs. 2011-2012)
*het protocol van akten buiten Nijmegen waarvan registratuur is verzocht (1762-1810) (inv.nrs. 2220-2233)
*het protocol van besloten testamenten (1675-1809) (inv.nrs. 2251-2262)
*het protocol van testamenten en tochten (1793-1802) (inv. nrs. 2589-2591)
NL(Gelderland / Limburg)
Schweizer Familienforschung allgemeine ThemenZwitserland
Sconebeck (Schoonebeek)De werkgroep “Sconebeck” is een onderdeel van de “Historische Vereniging Zuidoost Drenthe” en stichting "De Spiker" uit Schoonebeek, met als werkgebied de voormalige gemeente Schoonebeek. Het doel is het verzamelen, opslaan en bewaren van historische en hedendaagse gegevens, betreffende het ontstaan van, het leven, wonen en werken in Schoonebeek, Nieuw-Schoonebeek, Weiteveen en Zandpol.
Het betreft hier gegevens zoals:
1 genealogische gegevens (persoonsgegevens over families, stamboomonderzoek, enz.)
N.B.: link : Deze index bevat de (familie)-namen van personen die in de oude gemeente Schoonebeek wonen- cq. hebben gewoond, met de aan hen gerelateerde families uit de omliggende gemeenten en die uit het aangrenzende Duitse gebied

2 historische gegevens (b.v. oude koopakten van grond, huizen e.d.; oude verzekeringsdocumenten van woningen, schuren en inboedels)
3 oude en hedendaagse foto’s, welke bewerkt en gearchiveerd worden.

Verder is de werkgroep bezig met het scannen van foto’s. Dit doet men in het Drents archief te Assen, waar de foto’s opgeslagen worden en in de toekomst voor belangstellenden beschikbaar zijn.
NL(Drenthe)
Scotlands People, Connecting GenerationsThe official government source of genealogical data for Scotland. With almost 50 million records to access, we hope your visit will be enjoyable and that you are successful in connecting generations. Available records:
Statutory Registers v.a. 1855, Old Parish Registers v.a. 1553, Census Records (1841 - 1901), Other Records: Wills & Testaments, Coats of Arms. (Schotland)
Verenigd Koninkrijk
Search family history or learn about historical Minnesotans.Since the mid-20th century Minnesota''s population has been augmented by successive waves of immigration, especially from Asia, East Africa, and Latin America. The Minnesota Historical Society has traditionally documented the lives of its residents by collecting objects like letters, photographs, clothing, furniture, and diaries. But immigrants, especially those fleeing civil war and strife, often arrive with little in the way of possessions, and even less that they would be willing or able to part with. Oral history offers a superb opportunity to document recent immigrants during the period of settlement and acculturation, thus building bridges into communities that would otherwise be left out of the documentary mainstream.Verenigde Staten
Search Over 11,266,000 Old New York State Historical Newspaper PagesThis website is a searchable repository of many of the old Newspapers published in New York State. The old Newspapers found on this site has have been scanned by production grade Wicks and Wilson Microfilm scanners which, in the authors opinion, are the finest available. The microfilm for this site was obtained from the State of New York Newspaper Project (1970s early 1980’s) and/or from libraries, historical societies, or private individuals who wanted to share what they had.
A number of microfilm companies filmed the old newspapers for the Newspaper Project. Some of the filming was of very poor quality newsprint (faded, torn, creased, excessive ink bleed) so that an acceptable image (for OCR) was next to impossible to obtain. The results are a perfect example of WYSIWYG - what you see is what you get.
Verenigde Staten
Searching Dachau Concentration Camp Records in One StepThe recent opening of the Red Cross International Tracing Service (ITS) records, the largest collection of information on Holocaust victims and survivors, has aroused new genealogical and historical interest in the availability of Holocaust information, whether on the web or otherwise. It has also increased the awareness that Holocaust records do not only relate to Jews, but, in fact, the overwhelming majority of persons indentified in records are non-Jews who were persecuted for a variety of reasons.

Europa
Selected Resources Housed in Heritage Hall - Immigration MichiganLinks to digital formats of a few collections in Heritage Hall. To learn of all the records are stored in Heritage Hall use the Hekman Library web catalog at the Hekman Library website. Nederland / Verenigde Staten
Sersale, a small town in Calabria (Eng/Ital)Sersale was founded in 1620. It was named after a baron named Francesco Sersale who owned a lot of land in the area surrounding the present borders of Sersale. He and his family were from Napoli. There are records of this family in that area from as far back as 1271.
Life was pretty bad for the humble classes of people in those times, and in Serrastretta, things were so bad that a small group opted to leave. Upon hearing that Francesco seemed to be a very just owner and offered what seemed to be a good deal to the peasants that settled there, a small group of colonists walked about 30-50 miles over rough terrain to start new lives on this beautiful piece of property. The original settlers were all from Serrastretta, and here are their names:
Francesco Giuliano, Pietro Torchia, Giovanni Girolamo Talarico, Giovanni Tommaso Mancusi, Marco De Fazio, Vittorio Torchia, Luca Antonio Felice, Francesco Mulinaro, Giovanni Maria Senatore, Giovanni Tommaso Gallo, Pietro Giovanni Mazza, Marcantonio Defazio alias Caulo.

Italië
Service départemental d'Archives de la Moselle (Metz, Lotharingen)Le Département de la Moselle proposera progressivement la consultation en ligne des registres des paroisses catholiques et protestantes établies dans les communes situées sur le territoire départemental actuel auxquels s’ajoutent ceux de la communauté juive de Metz au XVIIIe siècle. Les actes sont donc tous antérieurs à 1793 et le territoire de l’ancien arrondissement de Briey n’est pas concerné (pour la quasi-totalité des communes de cet arrondissement, voyez le site des archives départementales de Meurthe-et-Moselle : www.archives.cg54.fr).

Duitsland / Frankrijk
Seventeenth-Century Persons Who Lived in Holland and North AmericaWithin these pages you will find articles on many persons from Holland and the neighboring countries near it. Many of these people came to the North American colonies in the 1600''s, or had family members who did. Interesting information we would like to share here may include family and genealogical data on persons living on both sides of the Atlantic, and sometimes in Brazil or even in places in Europe before they moved to Holland! We have various kinds of information, including their skills, interests and occupations, their business and mercantile activities, voyages they made, the places where they lived, people they knew, their personal interests, and some of the challenges and events they encountered during their lifetimes.Duitsland / Nederland / Verenigde Staten
Siegerland und WittgensteinDuitsland
Sitemap der Universitätsbibliothek HeidelbergHerzlich willkommen an der ältesten Universitätsbibliothek Deutschlands und der größten wissenschaftlichen Universalbibliothek Baden-Württembergs! Als zentrale Ausleihbibliothek ist die Universitätsbibliothek Heidelberg für die umfassende Literatur- und Informationsversorgung der gesamten Universität zuständig.
Duitsland
Slachtoffers W O II (uitgebreid beschreven)Deze website gaat een overzicht bieden van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Jack Kooistra heeft een archief van 160.000 namen opgebouwd. De berichten over slachtoffers en de namen van gevallenen maakten een onuitwisbare indruk. Jack schreef ze destijds, huiverend van respect, over in een schriftje. De doden van de oorlog zouden hem een leven lang achtervolgen. Met niet aflatende speurzin en met hulp van velen bracht hij bijzonderheden en tot nu toe onbekende details rond oorlogsslachtoffers aan het licht. De eerste 10.000 zijn daarvan gedigitaliseerd. Deze zullen in de loop van de tijd op deze website gepubliceerd worden. Momenteel staan er 648 namen online.Nederland
Slovenian genealogyEen startsite met veel links voor onderzoek naar Slovenische voorouders.Slovenië
Sluzigers (Mensen uit de regio Zwartsluis)De publicatie Sluzigers is samengesteld door Alle Elbers. De gegevensverzameling bestaat uit 2.506 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 3 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina.
Dit bestand bevat de gegevens van personen die geboren, gedoopt, getrouwd, overleden of begraven zijn in Zwartsluis, gemeente Zwartewaterland (Ov).  Het bestand beperkt zich tot de personen die voorkomen in bronnen van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand.

Een lijst met gebruikte bronnen (ook van dorpen rondom Zwartsluis) is te vinden op: link
NL(Drenthe / Flevoland)
South Africa's StamouersMany South Africans whose ancestors lived at the Cape are part of one big extended family. The custom of referring to seniors as "oom" or "tannie" is not just out of respect but in deed reflect the reality of our close familial bond and the small collective genetic pool. South African Stamouers / progenitors came from Africa, Europe, Asia and other places. Some were VOC workers, free settlers, Huguenot, Slaves and Indigenous.Zuid-Afrika
St. Erfskip Terpdoarpen Noord-Friesland'Stichting Erfskip Terpdoarpen' werd begin 2004 opgericht met -kort samengevat- als doel het verzamelen, rubriceren en publiceren van genealogieën alsmede streekhistorische wetens- en bezienswaardigheden uit de gemeente Ferwerderadeel, daarmee het verleden zichtbaar makend in het heden waarbij een breed publiek in staat gesteld wordt om kennis te nemen van de beschikbare informatie.
De gemeente Ferwerderadeel ligt in het noorden van Friesland en wordt begrensd door de Waddenzee en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Tietjerksteradeel, Leeuwarderadeel en Het Bildt. Het gemeentehuis bevindt zich in Ferwerd terwijl de overige dorpen zijn: Blija, Hogebeintum, Hallum, Marrum, Wanswerd, Genum, Janum, Jislum, Lichtaard, Reitsum en Birdaard. Om misverstanden te voorkomen dient opgemerkt te worden dat Janum en Birdaard voor de gemeentelijk herindeling van 1984 deel uit maakten van de gemeente Dantumadeel. De gemeente bestaat uit kleigrond en heeft landbouw als belangrijkste activiteit. In de grotere dorpen (Ferwerd, Hallum, Marrum en Birdaard) kent men ook industrie als belangrijke bron van inkomsten. De gemeente heeft ca. 9.000 inwoners.

NL(Friesland)
St. Heemkunde Markelo (met veel gegevens!)De Stichting heeft in haar archief o.a. 30.000 foto's, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Beschrijving van de geschiedenis van de dorpskern. Er wordt per pand een beschrijving gegeven van gebouwen en bewoners. Daarnaast worden diverse andere onderwerpen behandeld zoals o.a.: de tichelwerken, de kerk, veldwachters, toerisme, zuivelfabriek, weeffabriek, leenstelsel, onderwijs, ondergronds verzet, predikanten en de geschiedenis van de landbouw(zie ook de database)

Enkele Markelose families:
Een familieboek met de "stambomen" van de Markelose families Stoelhorst, Zwiers, Ikkink, Meengs, Meyer, Berendsen, Sanderman, Leunk, Nijkamp, Altena (deels), Hondeveld, Krabbenbos, Ebbekink en Knopers (deels). Van dit boek, omvattende bijna 400 pagina's, zijn nog enkele exemplaren ad. 10 euro per stuk verkrijgbaar.
NL(Overijssel)
Staatsarchief Niedersaksen (Nützliche Hilfsmittel)Hier finden Sie eine Zusammenstellung von nützlichen Hilfsmitteln für die Arbeit im Niedersächsischen Landesarchiv.

Eine Auswahl einschlägiger Vereine und Institutionen sowie privater Forscher/innen und Forschungseinrichtungen, die geschichtswissenschaftliche Dienste, insbesondere auf der Heimat- und Familienforschung, anbieten finden Sie hier:
NLA Recherchedienste

Übersichten, die den Zugang zu den im Landesarchiv verwahrten Personenstandsunterlagen erleichtern, finden Sie in den folgenden Dateien:
NLA Übersicht Personenstandsregister
NLA BU Namensverzeichnisse Personenstandsregister
NLA OS Recherche in Standesamtsregistern
NLA ST Namensverzeichnisse Personenstandsregister
NLA WO Recherche in Standesamtsregistern

Weitere standortbezogene Zusammenstellungen finden Sie in den folgenden Dateien:
NLA AU Leitfaden Familienforschung
NLA BU Hilfsmittel Familienforschung
NLA HA Inventare
NLA OL Leitfaden Familienforschung
NLA OS Leitfaden Familienforschung
NLA WO Flyer Steuer- und Schatzregister

Literatur zu niedersächsischen Orten weist die Niedersächsische Bibliografie nach.
Literatur zu Familien verzeichnet die Familienkundliche Literaturdatenbank.
Ein online verfügbares Ortsverzeichnis ist das
Gemeindeverzeichnis Deutschland 1900.
 
Verzeichnis der Orte in den Fürstentümern Lüneburg, Calenberg, Hildesheim, den Grafschaften Hoya und Diepholz nach Ämter- und Kirchspielszugehörigkeit 1853 - Download (PDF, 0,16 MB)
Gemeindeverzeichnis des Regierungsbezirks Osnabrück (1938) - Download (PDF, 0,09 MB)
Ortschaftsverzeichnis des Hochstifts Osnabrück - Download (PDF, 10,04 MB)
Duitsland
Stad en heerlijkheid BorculoNL(Gelderland)
Stad Leuven, archievenoverzichtDe site van de stad Leuven in België. Men kan ook in het stadsarchief zoeken op de siteBelgië
Stadsarchief Amsterdam DTB (doop-, trouw- en begraafboeken)5001: Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)

BOEKEN EN INDEXEN OP HET GEMEENTEARCHIEF
Volgens een besluit van Burgemeester en Wethouders van 20 oktober 1892 werden alle doop-, trouw- en begraafregisters van het bureau van de burgerlijke stand naar de depots van het Gemeentearchief overgebracht. (12) De boeken werden genummerd; vervolgens werd een lijst van de registers opgesteld, met de toegekende nummers en een vermelding van de periode, waarover het register loopt.

De lijst verscheen in 1910 in druk; zij wordt nog steeds gebruikt als inventaris voor de doop-, trouw- en begraafboeken.

In deze lijst is voor wat betreft de dopen en geboorten een onderverdeling gemaakt in protestantse kerken, rooms-katholieke, oud-katholieke en grieks-katholieke kerken en als derde de Portugees-joodse gemeente. De huwelijksregisters zijn onderverdeeld in de intekenregisters of ondertrouwregisters (kerk, pui en extraordinaris), de proclamatieregisters (stadhuis, kerken) en de huwelijksvoltrekkingregisters (stadhuis, kerken).

De serie van *doop- en geboorteregisters* is als één geheel geklapperd. De klappers op de dopen van 1564 tot 1700 zijn op achternaam ingericht, plus de voornamen van vader, moeder en kind. De achternamen zijn gesplitst in familienamen en patroniemen (Jans, Pieters). Ook is er een klapper op de voornamen van vaders, die een patroniem voeren. De klappers op de dopen van 1701 tot 1811 zijn alleen op familienaam van de vader gemaakt. Medewerkers van de afdeling Indicering van het Gemeentearchief werken sinds 1991 aan de invoering van de gegevens uit de doopboeken over de periode 1701-1811: het BaBe-projekt. De gegevens over de periode 1776-1811 zijn beschikbaar op de studiezalen; momenteel wordt gewerkt aan de invoering van de dopen over de periode 1751-1775.
NL(Noord-Holland)
Stadsarchief Amsterdam: 5009: Archief van de Burgerlijke standIntro: Toen in 1810 het Koninkrijk Holland opging in het keizerrijk Frankrijk, werden de Franse wetten ook hier van kracht. De 'Code Napoléon' bevatte uitvoerige voorschriften betreffende de burgerlijke stand. In Amsterdam werd op 1 maart 1811 de stedelijke rechtspraak afgeschaft. De bevoegdheden wat betreft het trouwen gingen over op de burgerlijke stand. Op 12 juli 1811 verzocht de Maire (burgemeester) aan de kerkmeesters, pastoors en joodse parnassim (bestuurders) om alle doopboeken, geboorte-, huwelijks- en begraafregisters in te leveren. (Deze boeken zijn te vinden onder toegangsnr. 5001.) De registratie van huwelijken, geboorten en sterfgevallen was voortaan de taak van de ambtenaren van de Secretarie van het stadhuis. Zij maakten de akten van de burgerlijke stand op. De eerste huwelijksakten zijn op 3 maart 1811 gepasseerd; de eerste inschrijvingen in de geboorte- en overlijdensregisters dateren van 23 juli 1811. Een keizerlijk decreet van 18 augustus 1811 bepaalde dat alle ingezeten binnen één jaar over een vaste voor- en familienaam moesten beschikken. Op 17 mei 1813 werd de termijn verlengd tot 1 januari 1814. Op 8 november 1825 vaardigde koning Willem I een Koninklijk Besluit uit, waarbij nogmaals binnen zes maanden een vaste geslachtsnaam aangenomen kon worden. In sommige gevallen werden de namen, die tussen 1811-1814 aangenomen waren, weer gewijzigd. De ambtenaren van de burgerlijke stand waren belast met het inschrijven van de namen, die aangenomen werden. Vooral asjkenazische joden (Asjkenaz is Hebreeuws voor Duitsland) hadden zelden een achternaam. De naamsaannemingregisters bevatten daarom veel akten van joden.
In de Inventaris:
1. Geboorten 247.945 bestanden
2. Erkenningen 1.202 bestanden
3. Huwelijken en echtscheidingen 285.911 bestanden
4. Overlijdens 286.286 bestanden
5. Algemene Akten 11.408 bestanden:
Het betreft akten van overlijden (in 1940-1945) opgemaakt op schriftelijke aangifte van de Minister van Justitie.
6. Bijvoegsels 3.948 bestanden
7. Naamsaannemingen 854 bestanden
8. Hulpsecretariën geannexeerde gemeenten 1.888 bestanden
9. Diversen 44 bestanden
NL(Noord-Holland)
Stadsarchief Amsterdam: Inventarissen: 5007 registers van vertrek, vestiging, verblijf en huisnummerPeriode 1821 - 1934 Inleiding
VOORGESCHIEDENIS: DE VOLKSTELLINGEN
HET BEVOLKINGSREGISTER - ALGEMEEN
HET BEVOLKINGSREGISTER IN AMSTERDAM - tot 1893 HET BEVOLKINGSREGISTER IN AMSTERDAM - tot 1893
Voor we de algemene geschiedenis van de bevolkingsregisters aan het einde van de negentiende eeuw en in de twintigste eeuw vervolgen, richten we onze aandacht op de situatie in Amsterdam. In Amsterdam had men, net als in andere grote steden, al eerder dan 1850 de noodzaak en de wenselijkheid ingezien om registers van verschillende categorieën inwoners aan te leggen. De registers werden ook na de feitelijke invoering van het bevolkingsregister bijgehouden. Om te beginnen de vestigingsregisters: registers van personen, die zich in de perioden tussen 1821 en 1890 en tussen 1895 en 1922 in de stad vestigden. Op de eerste acht registers, die lopen van 1821 tot 1850, is een alfabetische index op achternaam aanwezig. Dan zijn er de vertrekregisters, die de perioden beslaan van 1821- 1890 en 1895 - 1923. Deze registers zijn, samen met de later aangelegde hulpregisters, die nog aan de orde komen, te vinden onder toegangsnr. 5007.
HET BEVOLKINGSREGISTER - ALGEMEEN vanaf 1890
HET BEVOLKINGSREGISTER IN AMSTERDAM vanaf 1893
DE BETROUWBAARHEID VAN HET BEVOLKINGSREGISTER ALS BRON Als historische bron is het bevolkingsregister na 1872 dus redelijk betrouwbaar. Voor de twee decennia daarvoor moet voor wat betreft de betrouwbaarheid van de registratie de nodige reserve in acht genomen worden. Het raadplegen van aanvullende bronnen (bijvoorbeeld de registers van de burgerlijke stand (toegangsnr. 5009), de registers in het archief van de secretarieafdeling Militaire Zaken (toegangsnr. 5182) en de hulpregisters (toegangsnr. 5007) verdient aanbeveling.
DE GEANNEXEERDE GEMEENTEN
Literatuur
Nederland
Stadsarchief Breda (Database Personen als in BHIC Breda (Nbr.)Genealogisch onderzoek begint het beste in de familiekring. Wat is in eigen bezit, bijvoorbeeld een huwelijksboekje van ouders, krantenberichten over geboorte, huwelijk, overlijden, behalen van diploma’s? Ook oudere familieleden hebben vaak aanvullende informatie over bepaalde personen. Raadpleeg ook de archieven van de gemeente waar een familie(lid) woonde. Belangrijke genealogische bronnen als het Bevolkingsregister zijn openbaar en vrij in te kijken tot ongeveer 1938. Gegevens uit andere bronnen moeten de periode hierna overbruggen.

Verhuisde een familielid naar een andere gemeente, dan betekent dit verder zoeken in de archieven van die gemeente. Toegangen op de belangrijke genealogische bronnen staan vaak al op de websites van de archiefdiensten van gemeenten en Rijk, soms al gekoppeld aan een scan van het originele document. Al heel wat genealogen onderzochten en publiceerden genealogieën van families in boeken, tijdschriften of plaatsten deze op internet. Het is zeker handig om te kijken of er iets voor een nieuw onderzoek bij zit.

Belangrijke genealogische bronnen (te raadplegen via digitale stamboom van het Stadsarchief Breda):
Doop-, trouw-, en begraafboeken (tot 1811)
Burgerlijke Stand (vanaf 1811)
Bevolkingsregister (vanaf 1850)
NL(Noord-Brabant)
Stadsarchief Enschede/Lonneker (ook Rechterlijk Archief ! )Stadsarchief Enschede beschikt over archieven en collecties waarin u als geïnteresseerde veel informatie kunt vinden. Denk hierbij aan bronnen op genealogisch gebied waarmee u op zoek kunt gaan naar uw familiegeschiedenis. Of archieven op bestuurlijk gebied: u kunt daarmee een beeld krijgen van de gemeenten Enschede en Lonneker en haar bestuur. Daarnaast beschikt Stadsarchief Enschede over archieven van particulieren en bedrijven die een belangrijke rol gespeeld hebben en die de stad en haar ommeland kleur hebben gegeven.

Zoeken in het Rechterlijk Archief
Het archief van het Richterambt Enschede over de periode 1597-1811 is toegankelijk via indices die door vrijwilligers van het stadsarchief zijn opgesteld. Deze indices zijn onderaan deze pagina via de aangeboden links digitaal beschikbaar. Daarnaast is een deel van het archief doorzoekbaar in het digitale archief via de volgende LINK. Ook vindt u daar digitale exemplaren van de originele documenten.

NL(Overijssel)
Stadsarchief Oss (Nbr.)Het Stadsarchief Oss is een nieuwe gemeentelijke instelling, die de regionale geschiedenis voor een breed publiek toegankelijk wil maken. Dit gebeurt niet alleen door het beschikbaar stellen van archiefbronnen, maar ook door kleine tentoonstellingen, activiteiten en educatieve projecten. Het Stadsarchief maakt deel uit van Museum Jan Cunen.
De kern van de collectie bestaat uit archieven, beeldmateriaal, documentatie en objecten die in de loop der tijd door Museum Jan Cunen zijn verzameld. Deze collectie is aangevuld met archieven en collecties van onder meer het Brabants Historisch Informatie Centrum en Unilever. Er zijn twee studiezalen; een voor algemeen onderzoek en een voor stamboomonderzoek.
NL(Noord-Brabant)
Stadtarchiv Emden Von Generationen für GenerationenDas Stadtarchiv Emden hat die Aufgabe, die Geschichte der Stadt Emden und des Emder Raumes zu erforschen und zu dokumentieren. Es verwahrt das Archivgut der Stadt und stellt es Interessenten für eine Auswertung zur Verfügung. Es handelt sich räumlich und hinsichtlich der Bestände um eines der größten Kommunalarchive in Niedersachsen. In der Überlieferung der Quellen für das 16. bis 18. Jahrhundert bietet das Stadtarchiv Emden eine unvergleichbare Überlieferungsdichte.
Innerhalb des umfangreichen Gesamtbestands existieren mehrere Einzelinventare unterschiedlicher Provinenz. Diese heterogene Zusammensetzung hat ihre Ursache in mehreren Eingemeindungen seit dem 19. Jahrhundert. Andere Bestände des Archivs entstanden durch Sammlungen oder aber durch Stiftungen und Nachlässe von Familien, Firmen und Privatpersonen.
Das Stadtarchiv Emden umfaßt gegenwärtig ca. 1.600 lfd. Meter Archivgut aus der Zeit vom 15. bis zum 20. Jahrhundert.

In Pergament- und Papierurkunden, Handschriften, Inkunabeln, Akten, Amtsbüchern, Karten und Plänen sowie einer umfangreichen Bibliothek wird homogen und weitgehend lückenlos die Geschichte der älteren und jüngeren städtischen und bürgerschaftlichen Gremien und Organe (Bürgermeister und Rat, Vierziger, Kämmerei mit allen Sparten der Finanz- und Zollverwaltung, frühe Fachbehörden und spätere Ämter) dokumentiert.
Archive, die in ihrer Vollständigkeit, Breite und Dichte alle Bereiche der politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, kirchlichen und sozialen Geschichte ihrer Kommune dokumentieren, sind selten, und das Stadtarchiv Emden stellt in seiner komplexen Überlieferung eine dieser seltenen Ausnahmen dar.
Duitsland / Nederland
Stadtarchiv LingenStadtarchiv
 Das Stadtarchiv Lingen ist das Gedächtnis der Stadt. Auf ca. 1.200 Regalmetern verwahrt und pflegt das Stadtarchiv historische Überlieferungen vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Laufend werden die von der Verwaltung nicht mehr benötigten Akten, Urkunden, Protokolle oder Pläne dem Archiv zugeführt.

Darüber hinaus sammelt das Stadtarchiv historisch bedeutsame Quellen zur Geschichte Lingens, wie z.B. Nachlässe, Firmen und Vereinsakten, Zeitungen, Fotos, Fest und Jubiläumsschriften.

Der Archivsprengel umfasst die Stadt Lingen (Ems) samt den eingemeindeten Ortsteilen Altenlingen, Baccum, Biene, Bramsche, Brockhausen, Brögbern, Clusorth-Bramhar, Darme, Estringen, Holthausen, Hüvede-Sommeringen, Laxten, Münnigbüren, Mundersum, Ramsel, Schepsdorf, Wesel und Wachendorf.

Online-Suche
Starten Sie Ihre Recherche schon online! Das Archivportal „Arcinsys“ ermöglicht eine unmittelbare Recherche in den Findbüchern des Stadtarchivs Lingen ebenso wie in zahlreichen anderen Archiven Niedersachsens: link
Duitsland
Stamboek Onderofficieren en Minderen van het 2e Bataljon Infanterie van Linie Het stamboek van het 2e Bataljon Infanterie, behorend tot de stamboeken van het 2e Regiment Infanterie van Linie (Stamboek Onderofficieren en Minderen nr. 68) vanaf de oprichting van het Regiment van Phaff d.d. 23 november 1813 tot en met juni 1815 (nrs. 1 – 1547)

Toelichting:
Zoals eerder aangegeven zijn niet alle genealogische gegevens overgenomen uit de stamboeken, enkel de naam, geboortedatum en –plaats en laatste woonplaats. Verder is genoteerd in welke eenheden, gevechten en campagnes elke soldaat heeft gediend, zijn bevorderingen en onderscheidingen, en wanneer en op welke wijze hij uit dienst is gegaan. Afkortingen zijn, in tegenstelling tot de vorige versies, zoveel mogelijk vermeden; enkel zijn een aantal landaanduidingen afgekort, waarbij ervan uit is gegaan dat deze bekend zijn (NL voor Nederland, D voor Duitsland, etc.).

N.B.: het bestand is via de Browser te doorzoeken op naam.
Nederland
Stambomen in/uit Leiden o.a. Pilgrim FathersOp deze site vindt u veel gegevens over Leiden. De nadruk ligt hierbij op data van vóór 1812. Met bekende namen als Bush en Obama die afstammen van de Pilgrim Fathers. Ze zijn te vinden via de zoekfunctie op de site.NL(Zuid-Holland) / Verenigde Staten
Stambomen van Families in CoevordenDeze webstek is een verzameling van ruim honderdzestig genealogieën van families die hun wortels of tenminste een paar takken in Coevorden hebben.
Elke genealogie of stamboom bevat minstens vijf aangetrouwden uit één van de andere stambomen.  Zo zijn al deze families onderling verbonden en vormen hun eigen web.
De genealogieën zijn het resultaat van zo'n tien jaar verzamelen.  Sommige zijn echter nog verre van compleet.

Lijst met losse dopen in Coevorden: link

Lijst met losse huwelijken in Coevorden: link
NL(Drenthe)
Stamboom Gids - met 15.000 familie-stambomenWelkom op deze uitgebreide Internet gids op het gebied van genealogie, stamboom, familienamen en archieven! Een site voor genealogen en door genealogen. Alle stamboom relevante websites zijn gecategoriseerd en voorzien van een beschrijving en kleine schermafdruk. U kunt deze uitgebreide collectie doorbladeren of doorzoekenNederland
Stamboompagina Sake WagenaarDeze website is gewijd aan de resultaten van mijn stamboomonderzoek. Bijna al mijn voorouders komen uit Friesland, met name uit de gemeenten Tietjerksteradeel, Achtkarspelen, Smallingerland en Opsterland. De belangrijkste achternamen zijn: Wagenaar, Van der Meulen, De Haan, Luimstra, Van der Kloet, Dijkstra, Piekstra, Bakker, Petersma, Duursma, Van der Meer, Ytsma, Van der Laan en Ploeg. Deze site is vooral bedoeld om in contact te komen met andere stamboomonderzoekers. Ziet u aanknopingspunten met uw eigen familie, wilt u meer weten over personen op mijn website, of hebt u fouten ontdekt, dan ontvang ik graag een reactie.
NL(Friesland)
Startpagina van historische krantenarchievenVeel links in binnen- en buitenland naar historische kranten-archieven.
Wereldwijd worden dagelijks tienduizenden pagina's van eeuwenoude kranten met zorg ingescand en gedigitaliseerd. De oude edities staan in veel gevallen online, zijn doorzoekbaar en toegankelijk voor publiek. De oudste kranten dateren uit de zeventiende eeuw. Op deze startpagina wordt u uitgenodigd een bezoek aan het verleden te brengen.
Nederland / Wereld
SteenwijkerlandVolkstellingregister Steenwijk 1748NL(Drenthe)
Stichting Adriaen Snoerman Fonds (Udenhout, Loon op Zand)Aangezien het onderzoeksterrein zich uitstrekte over respectievelijk Loon op Zand en Udenhout, buurgemeenten in Noord-Brabant, was een link al snel gelegd. Uit de bestanden bleek al snel dat er nogal wat verbanden waren tussen Loonse en Unentse (Udenhoutse) families. Uitwisseling van gegevens leek een ideale manier om die gegevens nog waardevoller te maken.
Via internet worden die gegevens op eenvoudige wijze aan anderen ter beschikking gesteld. Dat heeft als bijkomend voordeel dat het onderzoek in en naar Loon op Zand en Udenhout een stimulans krijgt.
NL(Noord-Brabant)
Stichting FriedocFries documentatiecentrum voor genealogie en geschiedenis.

U kunt hier zoeken naar (1) een bepaalde familienaam of (2) naar de familienamen die in een bepaalde titel voorkomen. De meeste boeken zijn aanwezig in de bibliotheek van Tresoar. U krijgt bij het zoekresultaat een directe link naar de catalogus.

•Boeken met een eigen index geven meestal een verwijzing naar de bladzijdenummers.
•Er wordt nog voortdurend gewerkt aan de invoer, het resultaat is dus nog niet compleet!
NL(Friesland)
Stichting Genealogische Werkgroep Twente (SGWT)Het ontstaan van de werkgroep is voortgekomen uit de vraag naar toegankelijkheid en op elk moment beter inzichtelijk maken van voor genealogische onderzoek belangrijke gegevens.
De stichting transcribeert dtb-boeken en andere bronnen. Transcriberen is het in leesbaar schrift typen van teksten in oud-schrift. De stichting houdt zich voornamelijk bezig met bewerken en publiceren van historische bronnen uit het werkgebied, globaal de regio Twente.
Aanvankelijk bracht de stichting haar transcripties uit in boekvorm. Vanaf 2005 worden echter alle transcripties als digitale bestanden (PDF-files) gepubliceerd en gebundeld op diverse zgn. regio cd-roms. Het getranscribeerde markeboek van de Eschmarke is alleen in boekvorm uitgegeven.

Hier vindt U een overzicht van de verkrijgbare cd-roms. Wilt U meer informatie over welke transcripties op een schijf staan, klik dan op een van de regio Cd’s uit de link
NL(Overijssel)
Stichting Historische sociëteit Enschede-Lonneker ('n Sliepsteen)De boerderijcommissie van de Stichting Historische Sociëteit Enschede-Lonneker heeft de boerderijen al beschreven in de Esmarke (deel 1), Broekheurne, Rutbeek en Usselo (deel 2).
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan deel 3: het gebied tussen de Haaksbergerstraat en de oude spoorlijn naar Haaksbergen.In ruim 200 pagina’s, met veel foto’s, staan van alle boerderijen in dit gebied de belangrijkste gegevens, bouwgeschiedenis en bewoners.
Dit keer met een extra CD met alle gegevens van het huisplaatsenregister van 1830-1940, gerangschikt op huis; genealogen zullen er van smullen. Ook interessant omdat de knechten, meiden en huurders vaak worden vermeld.
NL(Overijssel)
Stichting Indisch Familie Archief (SIFA)SIFA, verzamelt, beheert, archiveert ''bronmateriaal'' en tracht deze groeiende collectie als een deel van het ''Indisch cultureel erfgoed'' te conserveren, toegankelijk te houden en aan te bieden.
Via deze website willen wij u een beeld geven over het ontdekken en herontdekken van familieculturen, genealogische gegevens, familie-anekdotes, foto''s et cetera. ten behoeve van uw onderzoek.
Voor inzage van documenten en nadere informatie etc., kunt u ons bezoeken aan het Haagse Gemeente Archief
in het Stadhuis,Spui 70, tel. (070)-7525836.

N.B.: Digitaal Archief
Het bestuur heeft besloten geen rechtstreekse toegang te verlenen tot het digitale archief. De belangrijkste reden is de bescherming van de privacy van in de dossiers vermelde personen. U kunt voortaan alleen toegang tot ons archief krijgen via onze vrijwilligers, per e-mail (info@indischfamiliearchief.nl), post of telefoon of een bezoek aan onze studiezaal.
Indië
STichting Informatie WereldOoorlog Twee (STIWOT)STIWOT (Stichting Informatie Wereldoorlog Twee) is een stichting die zich bezighoudt met het vrij of zo goedkoop mogelijk verstrekken van informatie over de Tweede Wereldoorlog aan iedereen die daarin geïnteresseerd is. De stichting heeft het bevorderen van kennis over de Tweede Wereldoorlog op zowel militair, politiek, economisch, cultureel als maatschappelijk gebied bij een breed publiek als doel.
STIWOT wil dit doel vooral bereiken door de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te beschrijven en wil zo min mogelijk zelf een oordeel vellen. Het tweede uitgangspunt is dat de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog voor iedereen beschikbaar dient te zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van alle ter beschikking staande media. De artikelen van onze websites vormen hierbij de basis, maar daarnaast organiseren wij bijvoorbeeld ook excursies en bijeenkomsten.
STIWOT wil u met deze website informeren over de doelstelling, de activiteiten, de medewerkers en de geschiedenis van STIWOT. Tevens vindt u hier informatie over de wijze waarop u ons als medewerker, donateur of sponsor kunt steunen in onze werkzaamheden en houden wij u op de hoogte van het laatste STIWOT Nieuws.
Nederland
Stichting Ol Eel (Blad: Kontakt)Welkom op de website van de Historische Vereniging Ol Eel. De vereniging houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Eelde in de provincie Drenthe. Deze gemeente bestond uit de dorpen Eelde, Paterswolde en Eelderwolde. Wij houden ons aanbevolen voor interessante, historische informatie over de voormalige gemeente Eelde. Neem hiervoor contact met ons op.NL(Drenthe)
Stichting Raamsdonks HistorieStichting Raamsdonks Historie houdt zich bezig met de studie
van de eigen woonomgeving in de breedste zin van het woord.
Zij wil die studie bevorderen door het verzamelen en archiveren van
oude foto’s en materialen specifiek van het dorp Raamsdonk,
en de resultaten ervan uitdragen door publicaties, lezingen, tentoonstellingen enz.
U kunt ons daarbij helpen, door spullen die u van ons dorp hebt,
aan de stichting in bruikleen af te staan.
NL(Noord-Brabant)
Stichting voor Surinaamse Genealogie - SSG (met database)De Stichting voor Surinaamse Genealogie (SSG) heeft een website met aanwijzingen voor beginnende genealogen en een gebruikersforum specifiek gericht op stamboomonderzoek naar Surinaamse voorouders.
Ook is er een namendatabase aanwezig.
Zij geeft het blad ''''''''Wi Rutu'''''''' uit
Nederland / Suriname
Streekarchief Eiland IJsselmondeVan alle relevante stukken over het eiland IJsselmonde en de mensen die op het eiland hebben geleefd, worden de gegevens zoveel mogelijk vastgelegd. Hoewel het Streekarchief eigenlijk meer een historische databank genoemd kan worden, bezit het archief een grote schat aan gegevens zoals:
•vele genealogieën, stamreeksen en kwartierstaten.
•een bibliotheek met een grote collectie genealogische boeken als ook over het eiland IJsselmonde
•een database, door ons ‘de zoekmachine’ genoemd, waarin men de gegevens uit ca. 250.000 akten van de Burgerlijke Stand van de voormalige en huidige gemeenten op IJsselmonde kan raadplegen.
•Doop- ,Trouw- en Begraafregisters van de voormalige en huidige gemeenten op het eiland IJsselmonde.
•Oude gebruiksvoorwerpen uit het boerenleven.
•DTB-registers van bijna heel Nederland in boekvorm.
•Een uitgebreide fotocollectie van het eiland IJsselmonde.

NIEUW:Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan maakte het Streekarchief haar eerste digitale uitgave: Een DVD met het Oud Notarieel Archief van IJsselmonde (1661-1811). Naast alle gedigitaliseerde akten uit bovenstaande inventarissen bevat de DVD ook een overzicht in Excel met de namen van personen en plaatsen die in de akten voorkomen met een directe verwijzing naar de desbetreffende bladzijde/akte waar de naam is vermeld.
De DVD kost € 17,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Donateurs kunnen de DVD verkrijgen voor € 12,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Voor meer informatie over de DVD of als u de DVD wilt bestellen kunt u een email sturen via het contactformulier op de website.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Heusden en Altena (incl. online bevolkingsregisters 1810-1940)Het Streekarchief heeft alle bevolkingsregisters uit het Land van Heusden en Altena gedigitaliseerd. Deze scans beslaan de periode 1810-1940 en kunnen nu via onze website worden geraadpleegd.
Het Streekarchief Land van Heusden en Altena bewaart en beheert de archieven van de gemeenten Aalburg, Heusden, Werkendam en Woudrichem en van veel kerken, verenigingen, bedrijven, waterschappen, families en personen uit de regio. In totaal gaat het om meer dan twee kilometer archief, uit de periode van de middeleeuwen tot nu. Daarnaast beschikt het Streekarchief over een uitgebreide bibliotheek, met vrijwel alle voor de streek relevante literatuur, en een omvangrijke collectie bidprentjes, historische foto''s, filmmateriaal, prenten en kaarten. In het archievenoverzicht op deze site kunt u zien welke archieven en collecties het Streekarchief beheert
NL(Noord-Brabant)
Streekarchief Midden-Holland te GoudaStreekarchief Midden-Holland bewaart de archieven van de volgende gemeenten:
-Gouda
-Krimpen aan den IJssel
-Krimpenerwaard (Ammerstol, Berkenwoude, Bergambacht, Gouderak, Haastrecht, Krimpen aan de Lek, Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJssel, Schoonhoven, Stolwijk, Vlist)
-Waddinxveen (Broek c.a., Noord-Waddinxveen, Zuid-Waddinxveen)
-Zuidplas (Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-Moerkapelle)
-Omgevingsdienst Midden-Holland (voorheen Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Midden-Holland)

Naast gemeentearchieven beheert Streekarchief Midden-Holland ook de overgebrachte rijksarchieven uit de bovenstaande gemeenten, zoals de rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken.

Bovendien is het streekarchief in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.

In het zoekbestand "Genealogie" vindt u onder meer de akten van de burgerlijke stand, de doop-, trouw- en begraafboeken, bevolkingsregisters, fiscale en oud-rechterlijke bronnen.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Rijnlands MiddenHet Streekarchief Rijnlands Midden bewaart de archieven van de gemeenten:
Alphen aan den Rijn (Aarlanderveen, Alphen, Benthorn, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude, Hoogeveen in Rijnland, Koudekerk (aan den Rijn), Oudshoorn, Rijnwoude, Zwammerdam, Zuidwijk)
Nieuwkoop (Achttienhoven, Nieuwkoop en Noorden, Nieuwveen, Ter Aar, Vrijhoeven, Zevenhoven)
Kaag en Braassem (Alkemade, Hoogmade, Jacobswoude, Kalslagen, Leimuiden, Rijnsaterwoude, Vrije en Lage Boekhorst, Woubrugge)
Naast gemeentearchieven beheert het Streekarchief Rijnlands Midden ook de overgebrachte rijksarchieven uit de bovenstaande gemeenten, zoals de rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. Bovendien is het streekarchief in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.
Ook wordt er een zo volledig mogelijke bibliotheek bijgehouden van boeken, tijdschriften en andere publicaties die betrekking hebben op de regio.
Daarnaast kunt u diverse bijzondere verzamelingen raadplegen, zoals een uitgebreide collectie foto's en prentbriefkaarten, kaarten en plattegronden, een collectie met mooie affiches en een aantal regionale kranten.
Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van zijn familie, huis of buurt in deze regio kan terecht in de studiezaal. Alle boeken, archiefstukken, etcetera zijn gratis in te zien.  
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief RijnstreekOp zoek naar informatie over vroeger? Streekarchief Rijnstreek is hét historisch informatiecentrum voor de huidige gemeenten Woerden, Bodegraven, Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Reeuwijk, en werkt bovendien voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Onze documentatie en de vaak eeuwenoude archieven die het Streekarchief bewaart, bevatten een schat aan informatie over de streek en de mensen die er leefden.
Er kan gezocht worden in:
-Archieven
-Indexen
-Bouwvergunningen
-Foto's en kaarten
-Kranten
-Bibliotheek
-Lokale historie
-Streekgenoten

Recent toegevoegd:
-Inventaris gemeentearchief Willeskop 1816-1988
-Polderarchieven van Jaarsveld
-Kranten weer op website
-Digitalisering oud-rechterlijk archief Woerden en Montfoort
NL(Utrecht / Zuid-Holland)
Streekarchief Voorne-Putten: Zoeken in de diverse collectiesHet Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt zodoende de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, zoals dat van kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families. Bovendien is er een uitgebreide collectie foto’s en documentatie aanwezig, zodat het Streekarchief de aangewezen plek is voor iedereen met vragen over de lokale geschiedenis.

-Archievendatabase (bijna 2 miljoen)
-Bibliotheek (7.500 boeken en tijdschriften)
-Kranten (53.000 pagina's)
-Notariële akten (97.000)
-Beeldbank (47.000)
-Personendatabase (ruim 1 miljoen)
-Scans: 456 registers uit Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne enz.
-Historische films (620 stuks)
-Lokale geschiedenis
-Schatkamer
-Open Data (560 datasets)

Plaatsnamen
-Brielle, Heenvliet, Geervliet, Nieuwenhoorn, Biert, Abbenbroek, Hellevoetsluis, Rozenburg, Vierpolders, Rockanje, Spijkenisse, Simonshaven, Zwartewaal, Hekelingen, Oostvoorne, Rozenburg
NL(Zuid-Holland)
Streekarchivariaat De Liemers en DoesburgHet StreekArchivariaat de Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Angerlo, Didam, Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Wehl, Westervoort en Zevenaar. Klik op een plaats op de onderstaande kaart voor meer informatie over de archieven in die plaats.

NL(Gelderland)
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe w.o. Oud Rechterlijk Archief HarderwijkIn de vijf gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek) die deelnemen aan het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe kunt u gratis onderzoek komen doen in de archieven en collecties die er beheerd worden.
Nieuw: Oud Rechterlijk Archief Harderwijk: Vrijwillige rechtspraak.
30 Recognitieboeken (inv.nr. 129 t/m 158) zijn gefotografeerd en op internet te zien (periode 1453 - 1811)
De vrijwillige rechtspraak of voluntaire zaken betreft aangelegenheden die men tegenwoordig bij de notaris afhandelt. Aangezien er voor 1811 niet overal notarissen in Nederland waren, o.a. in Gelderland, ging men naar de plaatselijke rechterlijke ambtenaar voor dergelijke aangelegenheden.
Welke zaken kunnen we in de protocollen betreffende de vrijwillige rechtspraak zoal aantreffen. Te denken valt aan:
&#9702;overdrachten (transporten)
&#9702;verpandingen
&#9702;bezwaringen (hypotheken)
&#9702;testamenten
&#9702;huwelijksvoorwaarden
&#9702;boedelinventarissen
&#9702;boedelscheidingen
Soms zitten de akten m.b.t. vrijwillige zaken tussen de akten m.b.t. de civiele zaken. In dat geval wordt dat in de inleiding van de inventaris aangegeven.
NL(Gelderland)
Streekarchivariaat NW-Veluwe (Belgenkampen 1914-1918)Gemeenten: Elburg-Ermelo-Harderwijl-Nunspeet-Oldebroek.
Extra: Bevolkingsregister Elburg deel 6 en 7
(=vluchtelingen en vreemdelingen)met vele namen uit België:
Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Datum: Deel: Bladzij:

Toelichting: Belgische vluchtelingen 1914-1918:
De hevige gevechten, maar vooral verwoestingen en moordpartijen door het Duitse leger deden duizenden Belgen op de vlucht slaan. Naarmate het Duitse leger verder richting Frankrijk oprukte zwol hun aantal tot ongekende proporties. In oktober, na de val van Antwerpen, hadden bijna twee miljoen Belgen een veilig heenkomen gezocht in het buitenland. Hiervan vond een miljoen voor korte of langere tijd een veilig onderdak in Nederland. Met name na de val van Antwerpen werd ons land overspoeld met vluchtelingen, zowel burgers als militairen.
De eerste duizenden vluchtelingen uit de regio rond Luik werden in de grensstreek van Limburg opgevangen door inderhaast opgerichte particuliere comités. Zij werden eerst opgevangen bij mensen thuis, later in kerken, fabrieken en scholen. Spoedig nam de vluchtelingenstroom uit België toe tot vele tienduizenden per dag en schoot de opvang door particulieren tekort. De overheid moest bijspringen. Vluchtelingen werden nu ook ondergebracht in leegstaande kazernes en in haastig opgezette tentenkampen, niet alleen in het grensgebied maar vooral ook dieper ons land in. Veel Belgische vluchtelingen kwamen op de Veluwe terecht. Burgervluchtelingen werden hier in eerste instantie opgevangen in het legerkamp te Oldebroek bij 't Harde. Zij werden spoedig overgeplaatst naar een speciaal voor hen op de heide gebouwd kamp, vluchtoord Nunspeet. Dit was een compleet houten dorp met slaapbarakken, eetzalen, scholen, kerk, theater, polikliniek en crèches voor 7.000 vluchtelingen, maar wel achter prikkeldraad. Ook bij Ede en bij Uden verrezen dergelijke houten dorpen waarin Belgische vluchtelingen onder beperkte bewegingsvrijheid werden ondergebracht.
België / NL(Gelderland)
Streekmuseum Hoeksche Waard - Genealogie & StreekhistorieHet Streekmuseum Hoeksche Waard is van een grote genealogische betekenis. In de leeszaal staan inmiddels meer dan 3 miljoen microfiches met familie-gegevens. Ook links naar diverse streekgenealogieen van de Hoekse WaardNL(Zuid-Holland)
Studio DomeinzichtGENEALOGIE, STAMBOMEN, KWARTIERSTATEN, REGESTEN ENZ. VAN MILL EN MILLSE MENSEN.
Maar nog veel meer uit het Brabantse Land.
NL(Noord-Brabant)
Sumatra's WestkustVeel info over de westkust van Sumatra tussen 1650 en 1900.Indië
Suriname 1599 - 1975De geschiedenis van de kolonie Suriname begint in het midden van de 18e eeuw. In 1770 verwierf de stad Amsterdam de aandelen in de kolonie Suriname uit particulier bezit. Daarmee kreeg het een meerderheidsbelang in dit overzeese wingewest. Ambtenaren, militairen, zendelingen, reizigers en wetenschappers doen verslag van hun verblijf in de kolonie en geven zo een beeld van de Nieuwe Wereld. Er verschijnen kaarten, boeken en plaatwerken over het gebied.
Deze collectie bevat kaarten, foto's, plaatwerken, gedrukte werken etcetera tot 1975, het jaar van Suriname's onafhankelijkheid.
Aan de collectie zijn verschillende pamfletachtige publicaties toegevoegd die het proces van Surinaamse zelfstandigwording begeleiden. Ook zijn toegevoegd vele Surinaamse uitgaven die door hun beperkte verspreiding moeilijk te vinden zijn.
De collectie bevat titels die vanaf de 17e eeuw over Suriname zijn verschenen. Reisverslagen bijvoorbeeld en plantershandboeken. De eerste woordenlijsten en beschrijvingen van land en volk. Natuurlijk een grote collectie kaarten. Er wordt veel informatie geboden over Suriname in de vorm van geschiedkundige, politieke, economische en rechtskundige verhandelingen.
Nederland / Suriname
Suriname, een samenleving met vele gezichten (Webquest)Het is niet ondenkbaar dat Suriname in de toekomst, net als Nederland, een historische canon gaat invoeren. Het samenstellen van een Surinaamse canon is echter geen eenvoudige taak. Suriname kent namelijk vele bevolkingsgroepen, en die moeten zich allemaal kunnen herkennen in de historische canon. Maar aan de andere kant: juist omdat Suriname zo veel bevolkingsgroepen kent zou het voor de Surinaamse eenheidsgedachte goed zijn wanneer er één Surinaamse geschiedeniscanon komt!Suriname
Suriname: Registers van aangiften tot ondertrouw..... Gereformeerden, 1747 – 1766Via Home trouwboek zoeken:
Uit het archief 1.05.11.16 – Doop Trouw Begraafregisters van Suriname treft u hierbij de eerste inventaris aan, te weten 'Registers van aangiften tot ondertrouw, gedaan ten overstaan van raden van politie' Gereformeerden, 1747 – 1766 apr. In dit deel komen ook voor aangiften tot ondertrouw bij welke een van de partijen non-conformist was.
Het document bevat gekleurde scans van de originele registers, waarbij alleen de namen van de verloofden zijn overgenomen. Deze zijn aan de linkerkant van het document als bladwijzers opgenomen. De rest van de aangifte is niet overgenomen, maar met goed inzoomen en oogknijpwerk redelijk te achterhalen.
Nederland / Suriname
Surnames Passengers Immigrantships from Germany -ISTG - indexedImmigrant Ships Transcribers Guild (ISTG):
Passengers and Captains Incl. Names Referenced in Correspondence

Duitsland / Verenigde Staten
SWite of the Netherlands Association of South Florida (Dutchclub)Zoals in de meeste gevallen in het bestaan van een gestructureerde organisatie (als we daarvan mogen spreken in het geval van de N.A.S.F.), was het ‘in den beginne’ bijna een toevallige samenloop van omstandigheden. Het begon allemaal onofficieel onder het genot van een kopje koffie. Hoe kan het ook anders, toch? Dit was ongeveer in 1977, waarbij een paar Nederlandse dames bij elkaar kwamen en voor het eerst het idee op tafel brachten om een clubje te beginnen. Er wordt in die tijd al een ledenlijst samengesteld met meer dan 250 namen van families. Er blijkt dus echt wel een Nederlandse gemeenschap en behoefte te zijn aan een social gebeuren dat de Nederlandse cultuur en mensen met elkaar en andere culturen in contact brengt.

Het was gewoon een gezellig idee en van het een kwam het ander. Het jaar erop werd er voor het eerst een Koninginnedag Bal georganiseerd, een echt ‘black-tie’ evenement. Het heeft toen nog 2 jaar geduurd voor het eerste officiële bestuur zitting nam. Het is dan 1980 en dat betekent dat de N.A.S.F. reeds meer dan 30 jaar bestaat.
Nederland / Verenigde Staten
TANAP: Towards a New Age of Partnership•Primary finding aids:
These are summaries of all voc objects (bundles and volumes) which the researcher can use to request the desired documents: the so-called archival inventory. Without an inventory, the voc archives are an enormous mountain of paper with which no researcher or archivist can work. A finding aid consists at minimum of a unique serial number, a title, and an indication of the period for every separate voc object. The best inventories group descriptions in such a way that the researcher can see the origin of the archival documents (for example, which department, establishment, or commission) and the structure of the organization. The contents of the documents are also described in somewhat more detail, and there are instructions on how to best search through the mass of archival material.

•Secondary finding aids:
These are not limited to the formal side of the voc object (number, title, year), but explore the contents of the archival documents.
Azië / Indië / Nederland / Nederlandse Antillen
Tazewell County Genealogical & Historical Society Ortssippenbücher (OSB) CollectionMany of the early settlers of Tazewell County (USA) emigrated from the Ostfriesland area of Germany. One of these settlers, Teis Smith, became a successful businessman in Pekin. He encouraged many other Ostfriesen families to migrate to central Illinois, providing employment in his wagon factory.
Ostfriesland, also called East Friesland or East Frisia, is an area in the northwest corner of Germany on the North Sea coast and includes the German islands in the North Sea. Ostfriesland is a region rather than any kind of administrative or political district such as a state or province. The largest city in Ostfriesland is Emden. Other important cities are Aurich, Leer, Esens, Jever, Norden, and Wittmund.
Ortssippenbücher (OSB) books contain important information for Ostfriesen researchers such as names, occupations, family relationships, and dates of births, marriages, and deaths for families of a specific Ostfriesen town or village. The information (usually extracted from local church records) is presented alphabetically by family group surname. OSBs are created by volunteers, some of whom have spent up to fourteen years writing them. The books are written in German and typically cover the time period from the mid-1600’s through 1900.
Duitsland
Tecklenburger Land Familien Forschung (TEFAM)Überblick über unsere Seiten

Unter "Regionen" finden Sie viele Informationen über das Tecklenburger Land und die angrenzenden Gebiete. In jeder Region gibt es für jeden Ort Seiten mit Literatur, Weblinks, Quellen, Fundstücken und Suchanfragen.
Duitsland
The Archives Service of UNESCO The Archives Service of UNESCO was established in 1947. The first holdings were inherited from the predecessors of UNESCO: the International Institute of Intellectual Cooperation (IIIC), the Preparatory Commission of UNESCO (Prep.Com.), the Conference of Allied Ministers of Education (CAME), and the Conference for the Establishment of UNESCO. UNESCO records start in 1946 with the first General Conference and Executive Board Documents. In 1995, records management was added to the responsibilities of the UNESCO Archives, from then on also in charge of the classification and codification of all programme sector files. In 2004, the UNESCO Archives launched an electronic records management initiative in order to preserve the growing number of e-mails and electronic documents.Wereld
The Basel Mission ArchivesWelcome to www.bmarchives.org which provides access to a large selection of digitised visual and cartographic material as well as comprehensive catalogue data from the Basel Mission Archives: some 30.000 images, 6.700 maps, sketches and plans, and detailed references to our manifold written records. The website is an interactive search tool for the public at large and the international scientific community, opening up avenues into a major resource base for 19th and 20th century history.

N.B.: The Basel Mission claims copyright on the images in their possession and requires those publishing any of the images – both individuals and organisations – to pay a user’s fee. Please contact us for a quote and for access to high resolution digitals. These are only put at your disposal in conjunction with an issued permission of use and the user’s fee.
The Christian Reformed Church Periodical IndexThis database was created and is currently maintained by Hekman Library staff and volunteers from around North America. The CRCPI is an index to periodicals which are official publications of the Christian Reformed Church or its institutions, or periodicals which have a significant number of contributors who are affiliated with the CRC or its institutions.
The Advanced Search screen lets you construct more complex search statements. Each search string entered in a Search for: box uses a single index. Up to three search strings in three indexes can be combined using the Boolean operators AND and OR. You may also choose how you would like your results sorted: by article author, title, the journal in which the article appears, and the year the article was written.
Nederland / Verenigde Staten
The Danish State ArchivesThe Danish National Archives collects and stores historic sources and makes them available to the public. Our Reading Rooms are open to all who wish to use the records, Parish Registers, census lists, financial accounts and other types of unique documents, registers and files.

Many of our visitors are looking for their ancestors, and others are interested in the history of their region or their home town. Still others are academic researchers or students who may be working on a historical research project or their theses.

The raw material – the records – originates from the Danish public authorities. The Danish National Archives ensure that authorities arrange and transfer their records in a condition that renders them useful to future users of the archives – and not least, to the authorities themselves.
Denemarken
The database Íslendingabók contains genealogical informationThe database Íslendingabók contains genealogical information about the inhabitants of Iceland, dating more than 1,200 years back. Íslendingabók is a collaboration project between deCODE genetics, a research company in the field of medical genetics, and Friðrik Skúlason, an anti-virus software entrepreneur. The project's goal is to trace all known family connections between Icelanders from the time of the settlement of Iceland to present times and register the genealogical information in a database. In the creation of the Íslendingabók database we have used various sources and both unpublished and published documents. Most of the genealogical information comes from sources such as church records, national censuses, inhabitants registers and other public documents, but in addition to these sources there are chronicles, books of convictions, various publications on genealogy, books about individuals within specific occupations, lists of descendants and ancestral records as well as memorial articles to name but a few.

The database is in Icelandic and is unfortunately not available in other languages.

Access to the genealogical database Íslendingabók is currently limited to Icelandic citizens and legal residents of Iceland who have been issued an Icelandic ID number (kennitala).
IJsland
The Drouin CollectionJoseph Drouin founded the Drouin Genealogical Institute in 1899 and began publishing family books based on the vital records he gathered over centuries. Eventually his son Gabriel took over for him.

The Drouin Collection represents the largest and most valuable French-Canadian family history resources available, including an impressive collection of Quebec vital records. The collection includes neary 15 million records, marking the history of Quebec families over three centuries.
Canada
THE DUTCH IN THE CARIBBEAN WORLD, 1670 - 1870The guide to archival sources covers collections in the Netherlands, the United Kingdom, Curaçao, Suriname and Guyana, especially those that might contain information about slavery and multicultural relations. The summary of the relevant laws and regulations is mainly based on the published West-Indische Plakaatboeken, edited by J.Th. de Smidt in cooperation with J.A. Schiltkamp and T. van der Lee, and the nineteenth-century Gouvernementsbladen and Publicatiebladen for Suriname and the Antilles. A West-Indisch Plakaatboek for Berbice, Essequibo and Demarara is not yet available. An in extenso digital version is to be published as a separate project by the Huygens Institute for the History of the Netherlands (Huygens ING) in 2014.Suriname
The Foundation for East European Family History StudiesThe Federation of East European Family History Societies (FEEFHS) was organized in 1992 as an umbrella organization that promotes family research in eastern and central Europe without any ethnic, religious, or social distinctions. It provides a forum for individuals and organizations focused on a single country or group of people to exchange information and be updated on developments in the field. While it primarily serves the interests of North Americans in tracing their lineages back to a European homeland, it welcomes members from all countries.
FEEFHS.org is one of the true veterans of the Internet, linking Central and East European researchers since the spring of 1996. We helped many of our member societies make their move onto the Web at a time when HTML coding was still a mysterious art and Google was just an idea.
Europa / Verenigde Staten
The Genealogical Society of Finland - Hiski project Instructions on the search
The data included in the history books has been put into a database and standardized so that searches are possible. The data is intended only for searches and not to replace the original history books or their hand written copies ('black books'). The data may include mistakes and all information should be checked from the original source.
Finland
The genealogy-page of Max SchulteDe familie kwam uit de regio Recke, Mettingen, Ibbenbüren bij Osnabrück. Met veel achtergrondinformatie uit die regio.Duitsland / Nederland
The Holland Society of New York est. 1885The Holland Society was founded in New York City in 1885 to collect information respecting the settlement and history of New Netherland. Its main objective is to find and preserve documentation about the inhabitants' lives and times so as to elucidate the political, social and religious patterns in the Dutch colony. The Holland Society originated The New Netherlands Project which is translating and publishing the 17th Century records held by the New York State ArchivesVerenigde Staten
The Immigrant Ships Transcribers Guild (Bringing Our Ancestors Home)Mission Statement: Bringing Our Ancestors Home. Reuniting Our Families. Zoek en contactsite emigrantenschepen.Canada / Duitsland / Nederland / Verenigde Staten
The Library of Congress (United States)The Library of Congress is the nation's oldest federal cultural institution and serves as the research arm of Congress. It is also the largest library in the world, with millions of books, recordings, photographs, maps and manuscripts in its collections.
The Library's mission is to make its resources available and useful to the Congress and the American people and to sustain and preserve a universal collection of knowledge and creativity for future generations. The Office of the Librarian is tasked to set policy and to direct and support programs and activities to accomplish the Library's mission.
Verenigde Staten
The National Archives of LatviaAccording to the Terms of Reference the Latvian State Historical Archives administrate National Documentary Heritage of the Latvian archival fund of 1220–1945:
documents of state and local authorities, courts, estates, religion, political and public organizations
documents of enterprises and other legal persons
documents of private persons
6311 archival funds contain 6 349 095 files.
Estland, Letland, Litauen
The National Genealogical SocietyVerenigde Staten
The National Huguenot SocietyVerenigd Koninkrijk
the Nusantara: Treasures from the the 17th and 18th VOC archive sign in search This website offers access to thousands of unresearched documents about the history of the Nusantara and its connections to the world at large during the seventeenth and eighteenth centuries. This website also gives access to some older book publications of the former ‘Landsarchief’, beginning with the published Daily Journals of Batavia Castle (1624-1682).
During the seventeenth and eighteenth centuries, the Indonesian archipelago became more and more intertwined with global developments. The pre-colonial world of the Nusantara was at the centre of the intra-Asian trading networks. The outward looking attitude of the Nusantara’s maritime entrepreneurs and tradesmen shaped the character of its people. Intensive interactions between the people of so many islands and regions gave them a sense of common identity.
Indië / Nederland
The Old Dutch Church of Sleepy Hollow (The Van Tassel Family History Homepage )The Member Register,register of marriages, baptized children, and contains the names of the respective parents
The Proceedings of the Old Bailey, London 1674 to 1913The Old Bailey Proceedings Online makes available a fully searchable, digitised collection of all surviving editions of the Old Bailey Proceedings from 1674 to 1913, and of the Ordinary of Newgate''s Accounts between 1676 and 1772. It allows access to over 197,000 trials and biographical details of approximately 2,500 men and women executed at Tyburn, free of charge for non-commercial use.Verenigd Koninkrijk
The Scottish Genealogy SocietySchotland; Scotland. The Society is a charity which exist to serve everyone who has an interest in Scottish genealogy. We would encourage you to look at our "Family History Index", our "Online Shop" and our "Back Issues Index" (all on-line)Verenigd Koninkrijk
The Ships List (to Canada, USA, Australia, South-Africa)TheShipsList website, online since August 1999, will help you find your ancestors on ships'' passenger lists.We also have immigration reports, newspaper records, shipwreck information, ship pictures, ship descriptions, shipping-line fleet lists and more; as well as hundreds of passenger lists to Canada, USA, Australia and even some for South Africa. Be sure to check the ''special projects,'' listed below.
We have over 3,500 totally free access web-pages with new databases added regularly (see the links below between the big arrows).
To make best use of your visit, use the Navigation-bars (buttons and text) which are on the top of every page, to help you find your way around.
Australië / Canada / Nederland / Verenigde Staten / Zuid-Afrika
The USGenWeb Project (by County and State)Welcome to The USGenWeb Project! We are a group of volunteers working together to provide free genealogy websites for genealogical research in every county and every state of the United States. This Project is non-commercial and fully committed to free genealogy access for everyone.

Organization is by county and state, and this website provides you with links to all the state genealogy websites which, in turn, provide gateways to the counties. The USGenWeb Project also sponsors important Special Projects at the national level and this website provides an entry point to all of those pages, as well.
Verenigde Staten
Thornton Buckinghamshire - Church, College & ParishVerenigd Koninkrijk
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek JenaDer Online-Katalog verzeichnet die in der ThULB vorhandenen Medien mit aktuellen Nutzungs- bzw. Ausleihmöglichkeiten und weiterführenden Links.Duitsland
Tienduizenden boeken KB 1700 - 1870In deze webdienst zijn tienduizenden boeken uit de collectie van de Koninklijke Bibliotheek full text te doorzoeken. Talloze titels op het terrein van taal, cultuur, geschiedenis en wetenschap uit de 18e en 19e eeuw worden hier online beschikbaar gesteld. Deze rechtenvrije boeken zijn voor de KB gedigitaliseerd door Google.

Nederland
Tolregisters van de Sont (1497 - 1857)De Sonttolregisters (STR) vormen de administratie van de tol die de koning van Denemarken hief over de scheepvaart door de Sont, de zeestraat tussen Zweden en Denemarken. Ze zijn (met hiaten in de eerste decennia) bewaard gebleven voor de periode 1497 tot 1857, toen de tol werd opgeheven. Vanaf 1574 is de serie vrijwel compleet.
De STR worden bewaard in het Deense Nationaal Archief (Rigsarkivet) in Kopenhagen.
De STR bevatten gegevens over 1,8 miljoen doorvaarten. Van elke doorvaart noteerden de ambtenaren van de Tolkamer in Helsingor in principe de volgende gegevens:
de datum
de naam van de schipper
de woonplaats van de schipper
de haven van vertrek
de haven van bestemming (vanaf het midden van de jaren 1660)
de samenstelling van de lading
de tol

De STR zijn een belangrijke bron voor het onderzoek naar handel, transport, productie en consumptie in Europa, en bovendien naar het leven van de schippers ter koopvaardij. Zij behoren tot de belangrijkste seriële bronnen voor de economische en maritieme geschiedenis van Nederland en Europa. Een groot deel van het geoderentransport binnen Europa verliep via de Sont. De STR bevat gegevens over die uitwisseling voor een periode van meer dan drieënhalve eeuw. Er is geen andere bron voor de Europese handelsvaart die een zo lange periode beslaat.
Denemarken / Nederland
Transcript: helpt u bij het transcriberen!Het programma (gratis c.q. kleine bijdrage) probeert te helpen bij het transcriberen van tekst vanaf digitale foto's (images). Werkwijze: In de bovenste helft van het scherm wordt de foto/image getoond. In de onderste helft kan de tekst ingevoerd worden. Dat moet u als gebruiker zelf doen. De beide helften van het scherm zijn afzonderlijk aanstuurbaar. Met handleidingen in diverse talen.
Transcripties DTB-boeken Noordoost TwenteTranscripties van doop-, trouw- en begraafboeken in de omgeving van Oldenzaal in Noordoost Twente. Plaatsen/parochies: Losser, de Lutte, Weerselo, Deurningen, Saasveld, Rossum, Nijstad.NL(Overijssel)
TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig CentrumFraaie site met uitgebreide informatie over Friezen en FrieslandNL(Friesland)
Tresoar: Stamboek van den Frieschen adelDe volgende digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (u kunt kiezen uit afbeeldingen of een lijst).

Zoeken op het Stamboek geeft de volgende URL: link
Dat levert 878 pagina's Adel op als PDF.
NL(Friesland)
TwentebestandZoeken naar personen in het Twente Bestand die zijn geboren voor 1812.NL(Overijssel)
Uitgeverij GENEA-BoekNederland
Universiteits-bibliotheek Leiden (met index en databases)De UBL bezit een zeer omvangrijke collectie wetenschappelijke informatie, zowel op papier als in digitale vorm. Daarnaast biedt zij toegang tot bijzondere collecties van internationale allure. Tot die bijzondere collecties behoren middeleeuwse handschriften, archieven, oude drukken, kaarten, prenten, tekeningen en foto''s, zowel afkomstig uit de Westerse wereld als uit het Midden-Oosten en Azië.Azië / Nederland
Upstalsboom für historische Personenforschung in Ostfriesland e. V.Zweck der Upstalsboom-Gesellschaft (UG) ist die Förderung der wissenschaftlichen Erforschung von Personen, Familien, Geschlechtern und sozialer Schichten aus dem Raume Ostfriesland nebst seinen Nachbargebieten und deren Bezug zur allgemeinen Geschichte und Kultur.
Die UG hat ihren Namen nach dem Upstalsboom, einem Hügel nahe bei Rahe, etwa 3,5 Kilometer westlich von Aurich. Dieser war ursprünglich ein wahrscheinlich frühmittelalterlicher Grabhügel, ist aber besonders bekannt als mittelalterlicher Versammlungsort der Abgeordneten der friesischen Seelande. Hier wurde eine Art Thing abgehalten, urkundlich belegt für die Zeit zwischen 1216 und 1327 mit offenbar längerer Vorgeschichte. Der Begriff Upstalsboom ist daher den meisten Ostfriesen geläufig. Der Upstalsboom als Bild ist Bestandteil des 1678 der Ostfriesischen Landschaft durch Kaiser Leopold I. verliehenen Wappens.

Grabsteine-Ostfriesland.de bietet Fotos von Grabsteinen auf Friedhöfen in Ostfriesland als Hilfsmittel für die Ahnenforschung (Genealogie). Mit der Suche lassen sich Grabsteine durch die Eingabe eines Namens oder Ortes finden.
Der Punkt Friedhöfe bietet eine Liste der erfassten Friedhöfe. Nach einem Klick auf den Namen werden alle Einträge dieses Friedhofes angezeigt. Die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege wurden mit „Soldat“ bezeichnet.
Duitsland / Nederland
Upstalsboom-Gesellschaft für historische Forschung in OstfrieslandZweck der Upstalsboom-Gesellschaft (UG) ist die Förderung der wissenschaftlichen Erforschung von Personen, Familien, Geschlechtern und sozialer Schichten aus dem Raume Ostfriesland nebst seinen Nachbargebieten und deren Bezug zur allgemeinen Geschichte und Kultur.

''Veröffentlichungen''
-Ostfrieslands Ortssippenbücher (OSB)
-Ostfriesische Familienkunde (OFK)
-Ostfriesische Familiendaten (OFD)
-Quellen und Forschungen zur ostfriesischen Familien- und Wappenkunde (QuF)
-Beihefte zu den Quellen und Forschungen
Ostfriesische Ahnenlisten (OAL)

Die UG hat ihren Namen nach dem Upstalsboom, einem Hügel nahe bei Rahe, etwa 3,5 Kilometer westlich von Aurich. Dieser war ursprünglich ein wahrscheinlich frühmittelalterlicher Grabhügel, ist aber besonders bekannt als mittelalterlicher Versammlungsort der Abgeordneten der friesischen Seelande. Hier wurde eine Art Thing abgehalten, urkundlich belegt für die Zeit zwischen 1216 und 1327 mit offenbar längerer Vorgeschichte. Der Begriff Upstalsboom ist daher den meisten Ostfriesen geläufig. Der Upstalsboom als Bild ist Bestandteil des 1678 der Ostfriesischen Landschaft durch Kaiser Leopold I. verliehenen Wappens.
Duitsland / Nederland
UrMEL - University Multimedia Electronic Library ThüringenIn Reaktion auf die Notwendigkeit, die in immer größerer Zahl nur in digitaler Form vorliegenden Dokumente zu erfassen, zu erschließen, zu speichern und bereitzustellen, wurde 1999 von der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) und dem Universitätsrechenzentrum (URZ) mit dem Aufbau einer digitalen Bibliothek namens UrMEL (University Multimedia Electronic Library) begonnen. UrMEL soll es ermöglichen, die vielfältigen Aktivitäten an der FSU zur Bereitstellung multimedialer und historischer Dokumente in gemeinsamen Projekten zu bündeln. Darüber hinaus bietet UrMEL schon in seiner jetzigen Form die Grundlage dafür, weitere Institutionen Thüringens mit verschiedenen Projekten zu integrieren und für diese als Projektplattform zu fungieren. Das betrifft nicht nur Bibliotheken, sondern auch Museen, Archive und andere Kultureinrichtungen. Die Vielgestaltigkeit von UrMEL zeigt sich in der breiten Palette der für Sie bereitgestellten Medien.Duitsland
Utrechtse Familienamen - Alle namenmet: familienaam, gemeentenaam, contactpersoon
with: familyname, municipality, submitter
NL(Utrecht)
Uw passie online: André den Haan (met veel info over Dordrecht)Deze website bevat:
- genealogische en geschiedkundige publicaties (Genealogie, Kwartierstaat en Bronnenpublicaties, DTB-transcripties)
- fotoalbum met schilderijen, beeldhouwwerken, architectuur, foto " s van Dordrecht, fragmenten uit boeken, die ik onlangs gelezen heb etc.
- een mogelijkheid om te reageren, namelijk via de pagina " s Contact en Gastenboek.

NL(Zuid-Holland)
Uw Stamboom OnlinePubliceer uw stamboom via ons op internet: Snel, Overzichtelijk, Makkelijk, Plus website. Met 469 websites waarin ruim 790.000 personen.Nederland
Van Papier naar Digitaal - Bronnen raadplegenVan Papier Naar Digitaal geeft via het beschikbaar stellen van webruimte een extra impuls aan het online zetten van genealogische bronnen betreffende Nederland en België. Archiefbezoekers kunnen zelf vrij eenvoudig bijdragen aan de uitbreiding van het beeldmateriaal. De ervaring leert dat op deze wijze beschikbaar gesteld materiaal zeer waardevol is voor onderzoekers die niet, of beperkt, in staat zijn om archiefmateriaal ter plaatse te kunnen bestuderen.
Via de provinciale pagina''s in het menu wordt simpelweg gezocht naar de voor de onderzoeker interessante plaatsen welke momenteel via Van Papier Naar Digitaal beschikbaar zijn.
Nederland
Veenkoloniale voorouders Op deze website vindt u veel nakomelingen van families die hun oorsprong in de veenkoloniën hebben/hadden. Nu al 810.000 namen !
Aan dit bestand wordt door vele gebruikers gewerkt en elke dag zijn er wel weer nieuwe aanvullingen. U kunt op namen zoeken en als u aangemeld bent de volledige namen zien. Uiteraard bent u van harte welkom om, wanneer u deze heeft, aanvullingen te doen. Als u dit doet volg dan de ‘eisen’ voor het invoeren van namen en plaatsen. Op deze manier blijft alles gelijk.
Om een bericht naar mij te sturen kunt u gebruik maken van de link. U dient hiervoor wel aangemeld te zijn.
NL(Drenthe / Groningen)
Verein für Familienforschung in Ost- und WestpreußenDer Verein wurde am 19.11.1925 in Königsberg i. Pr. gegründet und nach dem Kriege in Hamburg aus zunächst kleinen Anfängen wieder aufgebaut; ihm gehören heute etwa 1000 Mitglieder an.

Sein Forschungsgebiet umfasst die am 1.4.1878 eingerichteten Provinzen Ost- und Westpreußen (Altpreußen) in den Grenzen von 1815 (Wiener Kongress) bis 1920 (Versailler Vertrag). Die Kreise Deutsch Krone, Flatow und Schlochau, Danzig, Pommerellen, das Soldauer Gebiet und das Memelland sind deshalb einbezogen, nicht jedoch der Netzedistrikt mit Bromberg oder die während des Zweiten Weltkriegs an West- und Ostpreußen angeschlossenen polnischen Gebiete.

Ziel des Vereins ist es, die Familiengeschichtsforschung in Ost- und Westpreußen zu fördern. Dies erfolgt in erster Linie durch umfangreiche Publikationen unterschiedlichster Art, durch Förderung des Informationsaustauschs der Mitglieder untereinander und durch das Angebot zur Veröffentlichung und Archivierung der eigenen Arbeitsergebnisse.
Duitsland
Verein für Familienforschung in Ost- und WestpreußenDas Forschungsgebiet des VFFOW umfasst die am 1.4.1878 eingerichteten Provinzen Ost- und Westpreußen (Altpreußen) in den Grenzen von 1815 (Wiener Kongress) bis 1920 (Versailler Vertrag). Die Kreise Deutsch Krone, Flatow und Schlochau, Danzig, Pommerellen, das Soldauer Gebiet und das Memelland sind deshalb einbezogen, nicht jedoch der Netzedistrikt mit Bromberg oder die während des Zweiten Weltkriegs an West- und Ostpreußen angeschlossenen polnischen Gebiete.Duitsland / Polen
Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. (Blad: De Stelling)In Het Historisch Informatiepunt (HIP), ondergebracht in de Openbare Bibliotheek in Wolvega heeft de vereniging de mogelijkheid belangstellenden kennis te laten maken met informatie over Weststellingwerf op historisch, archeologisch en genealogisch gebied. In het HIP is ondergebracht:
• alle informatie over de eigen streek voor zover de bibliotheek die in huis heeft
• een computer die kosteloos toegang biedt tot bepaalde digitale informatiebronnen die onder andere gericht zijn op genealogisch onderzoek, zoals WieWasWie, AlleDrenten, Tresoar
• informatie over cursussen en andere activiteiten op het historische vlak
• regelmatig wisselende kleine exposities over verschillende historische onderwerpen
• de presentatie van oud beeldmateriaal over Weststellingwerf en omstreken.
De Vereniging beschikt ook over een archief vol met historische documenten. Een aantal leden is afgelopen jaren intensief bezig geweest te registreren wat in het archief opgeslagen ligt. We zullen voor de bezoekers hier een lijst beschikbaar stellen met een aantal basisgegevens. Om deze stukken in te zien zal men een afspraak met de archief-commissie moeten maken.
In de bibliotheek konden bezoekers altijd de documentatiemappen inzien. Binnenkort beginnen we met het digitaliseren van deze mappen en kan iedereen ze online (in PDF formaat) inzien.
Het gaat hier vaak om informatie die nergens anders te vinden is.
NL(Drenthe / Friesland)
Vergane Glorie - Scheepsbouw langs de Noord - AlblasserdamTot de eerste ijzeren zeeschepen, in Nederland gebouwd, behoorde de schoenerbrik 'Industrie', die in 1847 bij Fop Smit aan de Kinderdijk voor Willem Ruys jr Dzn. te water werd gelaten. We zien hier de naam Smit in de eerste gelederen. Het gebrek aan ervaring in Nederland met de bouw van stoommachines en ketels had tot gevolg, dat de scheepvaartondernemingen slechts aarzelend hun opdracht in ons land plaatsten. De oprichting van vele nieuwe rederijen in de jaren van de eeuwwisseling heeft echter in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van de Nederlandse Scheepsbouw, die door het verdwijnen van de zeilvaart ernstig achteruitgegaan was. Scheepsbouwer Smit en nazaten vestigden zich in o.a. Kinderdijk, Alblasserdam, Krimpen aan de Lek, Slikkerveer, Rotterdam, Vlissingen. Naast scheepswerven hadden de Smitten rederijen en machinefabrieken.
Nederland / Verenigde Staten
Verlustlisten des Ersten WeltkriegesIn einem ersten Crowdsourcing-Projekt des Vereins für Computergenealogie (DES genannt) wurden die Verlustlisten des Ersten Weltkrieges in der Zeit von November 2011 bis August 2014 von mehreren Hunderten ehrenamtlichen Datenerfassern vollständig indiziert. Über 8,5 Millionen Datensätze wurden auf diese Weise erschlossen und für die Personengeschichtsforschung nutzbar gemacht.
Zur Zeit findet die Erfassung der Österreichisch-Ungarischen Verlustlisten statt, für die auch wieder zur aktiven Beteiligung aufgerufen wird!

Suchmaske (Deutsche Verlustlisten 1. WK): link
Suchmaske (Österr.-Ungarische Verlustlisten 1. WK): link
Duitsland / Hongarije / Oostenrijk
Verzekeringsfondsen in Nederland 1827-1880 (database)Lees meer over dit project in de handleiding, of blader in de lijst metverzekeringsfondsen, of zoek in de database.
Onder Inleiding (PDF) is een artikel opgenomen waarin uitgebreider op de overheidsinitiatieven op het terrein van de voorzorgsfondsen en op de bronnen wordt ingegaan. In de toelichting op de database wordt op verschillende plaatsen via een link naar de uitgebreidere informatie in het artikel verwezen.

Als uitgangspunt voor verder onderzoek wordt in het tekstdocument bij de fondsen aangegeven of er archiefmateriaal (bekend) is en wordt verwezen naar de beschikbare literatuur.
Vanaf 1830 leverden de provincies de gegevens voor het Armverslag per stad geaggregeerd aan: de basisgegevens van de individuele fondsen zijn vaak bij de gemeentelijke afdeling armenzorg bewaard gebleven.

Citeerinstructie:
Als bron dient vermeld te worden: L.A. van der Valk, Zieken- en begrafenisfondsen, weduwefondsen en levensverzekeringen in Nederland 1827-1880, link.
Nederland
Vonnissen van de Friese nedergerechten (tot 1811)De nedergerechten waren lokale rechtbanken in de grietenijen (gemeenten) en steden van Friesland. Ze behandelden criminele, civiele en vrijwillige zaken. Daarnaast weesrekeningboeken, voogdij, boedels, verkopingen en hypotheken.NL(Friesland)
Vorarlberger Landes Archiv BregenzRecherche im gesamten Archiv (matricula-online.eu)
Hilfe: PM = Pfarrmatrikel
A-D, E-L, M-R, S-W = Orte in Österreich
Oostenrijk
Vortmes websiteFamilie-archief zum Vorde/Vortman(n)/Voortman.
Met Lidmatenregisters Lutherse Kerken in Noord-Holland.
Veelal afkomstig uit het Artland (ten Noorden van Osnabrück)
Duitsland / Nederland
VVF-BrusselBelgië
VVF-WestkustWelkom op de webstek van de regionale afdeling Westkust van Familiekunde Vlaanderen, regio Westkust, opgericht in 1995.
Ons werkgebied strekt zich uit over de gemeenten Nieuwpoort, Koksijde, De Panne, Veurne en Alveringem. Ook de aangrenzende gemeenten, die vroeger deel uitmaakten van de kasselrij Veurne wekken onze belangstelling. We houden ook nauw contact met de genealogische vorsers van over de schreve in Frans-Vlaanderen.
Onze vereniging wil de familiekunde promoten in al haar facetten. Ons documentatiecentrum biedt een ruime waaier aan documentatie voor zowel leden als niet-leden.
Zowel beginnende als gevorderde genealogen kunnen een beroep doen op de expertise en kennis die binnen de afdeling aanwezig is.
Ook interesse in het opzoeken van de familiegeschiedenis ?
Een bezoek aan het Erfgoedhuis Bachten de Kupe in Oostduinkerke opent voor jouw nieuwe deuren !
België
Wat staat daer? Oefen het lezen van oude handschriftenWat staat daer? is een online oefentool voor het lezen van oude handschriften. Dit wordt ook wel paleografie genoemd, naar de Griekse woorden palaios (oud) en graphein (schrijven). Het kunnen lezen van oude handschriften is niet alleen belangrijk voor onderzoekers in archieven, maar is gewoon leuk voor iedereen die van geschiedenis houdt.
Van beginner tot gevorderde, er zijn verschillende soorten oefeningen:
-Letters & cijfers
-Woorden & afkortingen
-Complete teksten

-Forum - Heb je vragen? Dan is er het forum. Je kunt hier meedoen aan de paleopuzzel, leesproblemen voorleggen, andere gebruikers helpen of tips delen. Samen oefenen!
Nederland
Waterlands ArchiefHet WA is gevestigd te Purmerend. Behalve van gemeenten - het ISW inbegrepen - beheert het WA ook de archieven van de waterschappen en notarissen in dit gebied, alsmede archieven van particuliere organisaties (zoals kerken, bedrijven en verenigingen), van families en personen. In totaal gaat het om ruim 3,5 kilometer archief. Daarnaast bevat de bibliotheek van het WA meer dan 5000 titels, de topografisch-historische atlas ruim 40.000 kaarten, prenten en foto’s.NL(Noord-Holland)
Wayback: Repertorium Germanicum notariorum publicorum (RGN)Deutsche Notarsbiographien (ca. 1270- Bis zum Ende des Alten Reiches) Erarbeitet und zusammengestellt vonProf. Dr. Peter-Johannes SchulerFH Potsdam, FB 5: InformationswissenschaftenZiel der vorliegenden Datei ist es, möglichst umfassend alle nachweisbaren öffentlichen Notare im Gebiet des ehemaligen Deutschen Reiches (1932) mit ihrem Notarszeichen (signetum notarile) als Einzelbiographie zu erfassen. Zeitlich erstreckt sich die Datenbank von den Anfängen der notariellen Tätigkeit in Deutschland der letzten beiden Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts bis zum Ende des Alten Reiches. In sich selbst ist die Datenbank in einen mittelalterlichen Teil bis ca. 1520 und einen neuzeitlichen Teil untergliedert. Diese formale Trennung wurde gewählt, weil mit dem Erlass der Reichsnotariatsordnung (RNO) von 1512 zunehmend landesherrliche Bestimmungen das öffentliche Notariat regelten. Neben den deutschen Notaren wurden bewusst auch die im Deutschen Reich urkundenden oder sonst nachweisbaren ausländischen Notare bzw. die deutschen Notare in Rom und in Avignon mit aufgenommen, um vor allem deren Tätigkeit im Reich bzw. für im Reich ansässige Personen und Institutionen aufzuzeigen. Die Biographien erfassen ganz bewusst auch die außernotarielle Tätigkeit der Notare, um so eine möglichst umfassendes Bild der gesamten Berufstätigkeit der öffentlichen Notare zu geben.Duitsland
Webexpo GahetnaDe Webexpo presenteert een keuze van bijzondere, aangrijpende en mooie archiefstukken uit het Nationaal Archief. Hier ontdekt u de rijkdom en variatie van de collectie, waaronder verdragen, verslagen, brieven, kaarten en foto’s. Zoek op thema of trefwoord of laat u verrassen. De Webexpo groeit, verandert en verrast.
Nederland
Website van de Stichting Familie Ravelli Nederland (Druogno)U kunt allerlei informatie over o.a. de familie Ravelli en verschillende streken in Italië vinden op deze website.
 
In het noord-westen van Italië, ten oosten van Domodossola, ligt het Val Vigezzo. Een dal dat doorloopt tot de Zwitserse grens en daar overgaat in het Centovalli. Het Valle Vigezzo wordt al heel lang het ’Schoorsteenvegersdal’ genoemd en dat is niet voor niets. Al vanaf de 16e eeuw trokken jongemannen uit dit dal tot ver over de grenzen om schoorstenen te reinigen. In de 18e eeuw kunnen we in Den Haag en Amsterdam bewoners van dit dal als schoorsteenvegers aantreffen. Het centrum van deze emigratie is de parochie Druogno, met daaronder vallend de dorpen Druogno, Sasseglio, Gagnone en Orcesco in het dal en Albogno en Sagrogno in de bergen. 

De eerste families uit deze parochie die zich in Nederland vestigden heetten Ravelli, Bertina, Comaita en Andreoli.  Opvallend is dat de nazaten van deze emigranten nog generaties lang met elkaar werkten, woonden en trouwden. Tot ver in de 19e eeuw beheersten zij in veel steden de markt van het schoorsteenvegen. In de 19e eeuw vestigden zich in Nederland nieuwe namen uit dezelfde parochie: Margaroli, Vitali, Maini, Gabardi, Cheula, Camozzi, Peduzzi en Baratta. Zonder uitzondering kwamen zij als schoorsteenvegers. 

Workgroup Church Archives Druogno has published a genealogy of the whole community of Druogno from 1569 – 1900: link
Italië / Nederland
Website van Grijsbaard (Breskens, Zeeuws Vlaanderen)Deze website, gestart in het jaar 2000, is bedoeld voor mijn hobbies, en in het bijzonder de Geschiedenis van Breskens in de periode 1610 tot omstreeks 1825. Breskens is een kleine plaats in West Zeeuws Vlaanderen, Nederland, gelegen aan de mond van de Schelde, tegenover Vlissingen. In de 17e en 18e eeuw was het, samen met de onder Breskens vallende polders, een vrije heerlijkheid. Met de geschiedenis van die heerlijkheid ben ik inmiddels al meer dan 25 jaar bezig en het leek me een goed idee een website in te richten om daarover te berichten.

Na een kleine uitbreiding (met de rubriek "Varia" en de kalendercalculator Kalcalc) in 2002, ben ik in 2005 begonnen de website uit te breiden, en daar ook andere, met name historische, gegevens betreffende personen en plaatsen, met name in Zeeland, te publiceren.

(Met o.a. bewerking schepenakten Oostburg 1655-1682 (inv. nr. 1405 Zeeuws Archief))
NL(Zeeland)
WEBSITE VAN MAYA EN TED BROUWER met o.a. transcripties van enkele DTB-boekenOp deze website vindt u, naast MAYA''''''''S QUILT PAGE, het voorlopig resultaat van ruim 15 jaar stamboomonderzoek. Uit de veelheid van gegevens heb ik de kwartierstaat van onze twee kinderen, Sonja en John, kunnen samenstellen, en daarnaast ook de parentelen van enkele van hun voorouders, te weten Brouwer, Geerlings, Hoogveldt en Wempe en bovendien mini-parentelen van hun Oekrainse voorouders Krischko en Hrischenko.
Geinspireerd door mijn schoonvader onderzocht ik de herkomst van de Velsink familie, zowel de Nederlands-Canadese tak, als ook de Indische tak.
Voor Indische vrienden stelde ik enkele Indische parentelen en kwartierstaten op.
De overige, voornamelijk Nederlandse genealogieen, parentelen en kwartierstaten stelde ik op voor vrienden en aangetrouwde familieleden.
Tot slot vindt u ook een aantal transcripties van doop- en trouwboeken van Aalsmeer, Hilversum, Mijdrecht, Noorden, Oudshoorn, Thamen en Wehl.
NL(Gelderland / Noord-Holland / Utrecht)
Wel en Wee op Welgelegen in Krabbendijke (1596 – 1953)Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat je eerst het plan op vat om een database van de inwoners van Goes tot 1700 te maken? En nu van de inwoners van Waarde en Krabbendijke van 1530 tot ongeveer 1635?
In ieder geval niet omdat ik mij niet bewust was van de grote hoeveelheid tijd die hiermee gepaard zou gaan.
Een van de (belangrijkste?) werkzaamheden was het transcriberen van de 'Levendale'-acten, een uit Reimerswaal afkomstige notaris die rond 1600 in Goes gewerkt heeft. Later heb ik o.a. met deze gegevens mijn database van Goes gevuld. Toen mij nog niet zo bewust zijnde van het feit dat ik deze database weer zo goed zou kunnen gebruiken voor de database van Waarde en Krabbendijke.
NL(Zeeland)
Welcome to Family AffairsFor more than 10 years, we have been into professional genealogy research and are the place to be if you want to find out about your ancestors in the Netherlands (Holland). We can help you explore your Dutch family roots.

Our services are centred around two simple themes:
•Solid research
•Happy clients
Feel free to contact us and tell us what you''re looking for.
Nederland
Welcome to Macomb County, Michigan GenealogyThe Land of the Free ... The Home of the Brave. The USGenWeb Project and the American Local History Network combined their resources into this Macomb County MIchigan Genealogy on the Web.Verenigde Staten
Welkom bij de archiefdienst van de gemeente Peel en MaasDe website Archiefdienst Peel en Maas is opgezet voor de archiefdienstverlening van de gemeente Peel en Maas.
Op deze plek danken we iedereen die belangeloos toegangen heeft gemaakt, informatie beschikbaar heeft gesteld en/of digitale foto’s van de analoge bronnen beschikbaar heeft gesteld. Deze website stelt die informatie online beschikbaar of verwijst naar de locatie waar de digitale informatie raadpleegbaar is.

U kunt via het blog Archief Peel en Maas van onze archiefdienst, met behulp van ‘bezoek en contact’ of via het KCC communiceren met onze archivaris.

Ook de ontwikkelingen van onze archiefdienst en de archieven kunt u volgen of mee gestalte geven via het blog Archief Peel en Maas en Twitter archiefPM.
NL(Limburg)
Welkom bij Spanvis (website families Spanjaard-Visser uit Lemmer)Deze website omvat Friesland en zijn historie, met de geschiedenis van het oude vissersdorp Lemmer en van vele kleine en grotere plaatsen in de zuidwesthoek van Friesland. De historie van Moddergat, de Zuiderzee en de visserij, de Lemsteraken en de salonboot Jan Nieveen staan ook met vele illustraties op de website. Evenals de overval op de Leeuwarder gevangenis ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Daarnaast zijn vele genealogieën opgenomen van families uit Friesland. In de rubriek Zoek-foto wordt getracht te achterhalen waar foto's zijn gemaakt en wie de personen zijn die erop voorkomen. In de rubriek Wie-zoekt-wie kunnen mensen met elkaar in contact komen. Er is een bijzonder collectie oude filmpjes over de Zuiderzee, de barre winters en het skûtsjesilen te zien.
NL(Friesland)
Welkom op de Limburgse Genealogie Wiki.Genwiki Limburg heeft de ambitie om de online gids te worden voor stamboomonderzoek in de provincie Limburg. Daartoe kunnen we de hulp gebruiken van iedereen met kennis van de Limburgse geschiedenis, heemkunde of specifieke Limburgse families.
U kunt een eigen account aanmaken, en nieuwe artikelen toevoegen of bestaande artikelen verbeteren.
Kijk op de hulppagina voor praktische tips, en bekijk een paar bestaande pagina's als voorbeeld.

Genwiki Limburg bestaat op het moment uit de onderstaande hoofdrubrieken:
*Genealogieën
*Genealogisch Woordenboek
*Bronnen en Werkwijze
*Stad en Land
*Organisaties
*In het nieuws
*Kroniek
NL(Limburg)
Welkom op de website van H.W.G. van Blokland-Visser (Drechtstreek en Suriname)- MARITIEME GESCHIEDENIS VAN DORDRECHT IN DE 18/19E EEUW
-LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARSLOGE 'LA FLAMBOYANTE' TE DORDRECHT IN DE 19e EEUW 1812-1910 (200 jaar - 1812-2012)
-JOODSE BEWONERS IN DE DRECHTSTREEK 1740-1940
-PAPENDRECHT EN ZIJN GESCHIEDENIS (vanaf 27-5-2012: incl. oude scheepswerven en scheepbouwers / de 2e wereldoorlog 1944-1945)
- 300 JAAR HANDEL IN SUIKER 1695-1905 (met veel Surinaamse gegevens)
Nederland / Suriname
Werkgroep Stamboomonderzoek van "Oos Naer".Welkom bij de Werkgroep Stamboomonderzoek van "Oos Naer".
De werkgroep heeft zich onder meer ten doel gesteld persoonsgegevens van vroegere inwoners van Neer op een gemakkelijke manier toegankelijk te maken. Via de keuzeknoppen kan worden gekozen voor:

GEZINSOVERZICHTEN
Persoonsgegevens van vroegere inwoners van de gemeente Leudal in de vorm van gezinsoverzichten. De gegevens zijn afgeleid van de registers van de burgerlijke stand van de vroegere gemeenten binnen
de huidige gemeente Leudal. De gezinsoverzichten kunnen apart worden gedownload.
N.B.: De bestanden mogen alleen gekopieerd worden als back-up voor eigen gebruik.

BIDPRENTJES
Persoonsgegevens vermeld op bidprentjes met daaraan gekoppeld de afbeelding van het betreffende bidprentje. De bidprentjes zijn verzameld door de heemkundevereniging "Oos Naer" en betreffen veelal inwoners van Neer en daaraan gerelateerde personen. De afbeeldingen kunnen worden gedownload.

BEGRAAFREGISTER
Persoonsgegevens van op de R.K. Begraafplaats "Hammerveld" te Neer begraven personen, waarbij op een plattegrond de plaats van het graf van de betreffende overledene is terug te vinden. Tevens is vermeld of bij het betreffende graf nog een monument aanwezig is. In dat geval kan een digitale afbeelding van het betreffende monument via e-mail worden besteld.
NL(Limburg)
West-Brabants Archief (zie collectie)Het West-Brabants Archief helpt u het verleden te ontdekken. Wij zorgen dat informatie uit de regio West-Brabant vindbaar en toegankelijk blijft. Daardoor wordt het mogelijk voor burgers, bedrijven, organisaties en verenigingen het heden beter te begrijpen.

Collectie:
-Archieven (1.162 stuks)
-Voorouders (6.162.538 personen)
-Beeld (182.067 foto's)
-Bladeren in bronnen (33.979 bronnen)
-Bouwvergunningen (zie uitleg)
-Periodieken (Waterschans v.a. 1968)
-Raadsnotulen (Viewer)
-Bibliotheek (22.805 stuks)
-Notariële archieven (zie uitleg)
NL(Noord-Brabant)
Western Australian Genealogical Society Inc_WAGS is the foremost centre for genealogy and family history research in Perth, Western Australia. We have over 2000 enthusiastic members throughout Australia, most of whom live in Perth. There are also many WAGS Affiliated Societies in regional centres of WA. We are here to help you with your family history, not just your West Australian ancestors. Whether you are looking for your ancestry, WA surnames, 1829 ships, Convicts, Pensioner Guards, Swan River Colony Pioneers, in WA, Australia, or Worldwide, you should consider the Benefits of WAGS MembershipAustralië
Western Michigan Genealogical SocietyOnline Searchable Databases by the Western Michigan Genealogical Society.
We now have 100 YEARS of Obituaries and 50 years of EWA indexed!!!!!!
And more than 2,000,000 records online!!!!!!
Verenigde Staten
Westfälische Geschichte (aber auch: Regesten und Urkundentexte aus Westfalen und Lippe)Suchmöglichkeiten im Internet-Portal "Westfälische Geschichte"
Auf Projektseiten, in Schwerpunkten, in Online-Texten oder in verschiedenen Datenbereichen - an vielen Stellen und in unterschiedlichen Formen werden die vielfältigen Inhalte des Portals angeboten. Einen zentralen, übergreifenden Zugang zu diesen Inhalten erhalten Sie über das Menü "Finde!". Hier stehen Ihnen verschiedene Recherche-instrumente - von der freien bis zur systematischen Suche - zur Verfügung. Über die Möglichkeiten wie auch Einschränkungen der einzelnen Sucharten informieren die folgende Übersicht sowie ausführlich die Hilfe-Texte, die Sie bei den jeweiligen Suchformularen aufrufen können. In einem gesonderten Bereich können Sie sich einen Überblick über die Projekte und Schwerpunkte des Portals verschaffen.

Digitale Westfälische Urkunden-Datenbank (DWUD):
Regesten und Urkundentexte aus Westfalen und Lippe: link

Duitsland / Nederland
Westfries Archief: Onderzoek doen naar personenVia de website van het Westfries Archief heeft u toegang tot een grote hoeveelheid informatie. U vindt er Westfriese kranten uit de periode 1850-1949, Westfriese voorouders vanaf de zestiende eeuw en bouwvergunningen. Maar u kunt ook onze beeldbank, bibliotheekcatalogus, archiefinventarissen en gescande archiefstukken via de website doorzoeken. Deze algemene zoektips helpen u op weg. De website kent twee startpunten voor het uitvoeren van een zoekopdracht:
Algemene zoekfunctie
Zoeken in een collectie
NL(Noord-Holland)
WGGF MünsterDuitsland
Wie was Wie -Ga op zoek naar je voorouders (Iedereen heeft een geschiedenis)WieWasWie wil genealogie en historisch persoonsonderzoek voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken. Per 01-01-2015 zitten er ruim 104 miljoen personen in de database!!
Het is dé plek:
-waar je betrouwbare bronnen kunt vinden voor historisch persoonsonderzoek,
-waar je ondersteuning krijgt bij de zoektocht
-én waar je (nu nog) de mogelijkheid hebt om met het zoekresultaat de stamboom te bouwen en te delen. Deze mogelijkheid stopt binnenkort !!

De kracht van WieWasWie.nl zit in het enorme aanbod van historische documenten.
Nederland
Wie woonden Waar in Wageningen ?In 2002 verscheen het standaardwerk Wie woonden waar in Wageningen van Dr. Ir. Anton C. Zeven: "De Dikke Zeven".
Anton Zeven verzamelde gedurende een periode van zo'n dertig jaar zo veel mogelijk gegevens over de huizen in de Wageningse binnenstad en de eigenaren en bewoners ervan. Het was een lijvig geheel, bestaande uit 5 delen. Per deel is een segment van de kadastrale kaart van de binnenstad van 1832 (sectie I) op deze pagina beschikbaar. Met die kaart naast de verschillende delen kunt u een goed overzicht houden van waar de verschillende percelen zich bevinden of bevonden. Het noorden ligt op deze kaarten rechtsboven. Het is een rijke verzameling van gegevens die per kadastraal perceel (met de nummering van 1832) zoveel mogelijk wetenswaardigheden vermeldt over het stuk grond, de bebouwing en de eigenaren en bewoners. Het is dan ook vooral een onderzoeksbron die de geïnteresseerde verder op weg kan helpen.
 
In overleg met de auteur heeft het Gemeentearchief Wageningen alle delen van DDZ op het web geplaatst. Daartoe werden bijgewerkte Word-bestanden door Anton Zeven beschikbaar gesteld. Het Gemeentearchief heeft de vormgeving iets veranderd en hier en daar de tekst gewijzigd en enkele afbeeldingen toegevoegd. In 2015 is deze nieuwe versie, 1902 pagina's dik, op de gemeentelijke website beschikbaar gesteld.
NL(Gelderland)
Wiebe Hayes van Winschoten, soldaat aan boord van de BataviaOp 4 juni 1629 vergaat het V.O.C. schip de ''BATAVIA'' voor de kust van West Australie. De overlevenden, onder commando van de onderkoopman Jeronymus Cornelisz, weten zich te redden op een kleine eilandengroep. De grote baas, Francisco Pelsaert, de opperkoopman, gaat hulp zoeken in de stad Batavia. Dan begint het grote drama. Jeronymus laat 125 mensen op gruwelijke wijze vermoorden. Soldaten, onder leiding van Wiebe Hayes, worden weggestuurd om water te zoeken op een ander eilandje. Wiebe hoort van de mensonterende toestanden en besluit ''zijn'' eiland tot het uiterste te verdedigen. Zo wordt deze eenvoudige soldaat uit Winschoten een mensenredder van 73 zielen. De stichting heeft als doelstelling: ''van deze illustere plaatsgenoot de bekendheid te vergroten, de herinnering levend te houden en via de vele archieven te proberen het verhaal over hem te completeren''.Indië / NL(Groningen)
Wierstra Grijpskerk - Maar ook Kollum en emigratie.In mijn aanvankelijke ongebreidelde enthousiasme besloot ik de parentelen van onze vier grootouders uit te zoeken, de families Wierstra, Van der Horn, Van der Ploeg en Pijpstra, op dit moment bestaande uit ruim 14.000 personen en vele achternamen. Kortom, meer in de breedte dan in de diepte. Drie van de vier parentelen vinden hun oorsprong in Noord-Oost Friesland, terwijl de bron van de Van der Ploeg-parenteel in de omgeving van Grijpskerk ligt.
Verder veel genealogische gegevens over mijn geboortedorp Kollum,
over onze huidige woonplaats Grijpskerk, over emigratie naar Argentinië en over Eyso de Wendt.
NL(Friesland / Groningen) / Verenigde Staten
Willkommen auf Rainer Dörrys Website zur Ahnenforschung. (mit viele Fundstücke)Diese Seite soll der Information, aber auch dem Austausch von Erfahrungen dienen. Daher an alle noch lebenden Dörry’s ! Falls bei euch Interesse besteht und Ihr Daten von euren Ahnen habt und mir zur Verfügung stellen wollt, bitte Kontakt mit mir aufnehmen. Das gilt auch für alle Nebenlinien, die Ihr aus der Namensliste entnehmen könnt.
Auf dieser Seite werde ich Funde einstellen, die auch für andere Forscher interessant sein könnten.
Duitsland
Willkommen bei Matricula : Kirchenbücher (Tauf-, Trauungs- und Sterbebücher)Nutzungsbedingungen: link

Die wertvollste Quelle für die Familienforschung stellen die Kirchenbücher (in Österreich Matriken, in Deutschland Matrikel genannt) dar, in denen die kirchlichen Handlungen der Taufe, Trauung und des Begräbnisses festgehalten wurden. Flächendeckend setzt sich ihre Führung mit dem beginnenden 17. Jahrhundert durch.
Die Eintragungen sind unterschiedlich gestaltet, da es - vor allem für die Anfangszeit - keine verbindlichen Regeln gab. Daher waren knappe und sparsame Ausführungen zunächst vorherrschend. Idealerweise enthalten die Taufbücher Angaben zur Geburt und/oder der Taufe der jeweiligen Person sowie der Eltern und Paten (Namen, Wohnort, Beruf). Trauungsbücher berichten über die Ehegatten (Wohnort, Beruf, Alter), deren Eltern und Trauzeugen und die Eheschließung selbst, Sterbebücher hingegen über die Verstorbenen (Todesursache, Alter, Wohnort, Begräbnisort).
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts werden in den Taufbüchern regelmäßig Anmerkungen zu einer anderswo erfolgten Hochzeit bzw. dem Tod einer Person angebracht; davor findet man hier keine Hinweise auf den späteren Lebensweg.

Landkarte: link

Ortssuche: link
Duitsland / Oostenrijk / Polen
WO IITWEEDEWERELDOORLOG.NL streeft naar een zo compleet mogelijk overzicht van beschikbare, maar vooral betrouwbare kennis over de Tweede Wereldoorlog op internet. Voor een zeer brede doelgroep: van kinderen die een werkstuk voorbereiden tot ouderen die terugblikken op een aspect van de Tweede Wereldoorlog dat hun eigen verleden raakt. Met een telkens wisselende online tentoonstelling en een groot overzicht van beschikbare bronnen is TWEEDEWERELDOORLOG.NL de centrale plek voor informatie over de Tweede Wereldoorlog op internet.Europa
WorldGenWeb ProjectThe WorldGenWeb Project is a non-profit, volunteer based organization dedicated to providing genealogical and historical records and resources for world-wide access!
The WorldGenWeb Project was created in 1996 by Dale Schneider in an effort to answer the growing needs of genealogists world-wide who were trying to research their ancestors online. Dale's original goal (as is ours today) was to have every country in the world represented by an online website and hosted by researchers who either live in their own country or who are familiar with their country's resources.
Shortly after the WorldGenWeb Project debuted on the Internet in October of 1996 volunteers were recruited to host country websites. By the close of 1996 many of the larger countries in the world had websites online, thanks in part to the early success of it's sister project, The USGenWeb Project. Throughout the next year, our project continued to recruit volunteers and became firmly established as an online resource for international genealogists.  
Wereld
Wrecksite, the world largest online database!The wreck site is the world largest online wreck database, we have 174.340 wrecks and 164.100 positions, 52.670 images, 2076 maritime charts, 29.630 ship owners and builders and a lot more...

Visitors who want to help and see more data, have to subscribe. (free) You may consider access to

Netherlands Hydrographic Service
+ 67 maritime charts and wrecks shown on charts
+ 136.420 wreck positions worldwide

British Isles Hydrographic Service
+ 523 maritime charts and wrecks shown on charts
+ 164.100 wreck positions worldwide

All Hydrographic Services
Wereld
Your Irish RootsThis site provides a wealth of information on all aspects of tracing your Irish Genealogy, History, Irish Surnames, Irish Coat of arms and the sort of life your Irish roots might have led in Ireland.Ierland
ZeebrievenIn het gemeentearchief van Amsterdam worden tien registers bewaard, waarin de uitgegeven zeebrieven worden vermeld. Het eerste register is begonnen in juni 1705. Vele schippers werden er in opgetekend, met vermelding van hun woonplaats, de naam van het schip en de capaciteit in lasten. Deze zeebrieven zijn een waardevolle bron voor een ieder die onderzoek doet naar de schippers uit die tijd. In combinatie met de online Nederlandse Sontregisters is het in een aantal gevallen mogelijk om ook de bestemming en de aard van de lading te ontdekken.NL(Noord-Holland)
Zeeuwen gezocht (Zoeksite)Na het zoeken worden de zoekresultaten getoond uit de personendatabase 'ZeeuwenGezocht’ met ruim 7 miljoen naamsvermeldingen.NL(Zeeland)
Zoek in het Repertorium DTB van het CBG op plaatsnaamZoek naar de gewenste plaatsnaam
Bron: CBG - Repertorium DTB versie 1980
Alle 2.883 in het Repertorium vermelde plaatsnamen zijn nu aanwezig inclusief de bijbehorende provincie-aanduidingen.
NB: Niet bij alle browsers wordt mogelijk naar de juiste pagina gesprongen.
Nederland
Zoek-indexen archieven in Nederland - Portal van 1700 organisaties!Welkom op archieven.nl, waar u honderden kilometers archiefmateriaal kunt doorzoeken.
Tientallen archiefdiensten brengen hier in een gezamenlijk project meer dan 18.000.000 beschrijvingen van archiefstukken bijeen.
In een klein deel van de gevallen is ook het archiefstuk zelf in te zien.
Naast archievenoverzichten en archieftoegangen, beeld en geluid, genealogische bronnen en bibliotheken kunt u hier ook adressen van historische instellingen vinden.
Wij wensen u veel plezier en succes op uw zoektocht in de historie.
Nederland
Zoekakten.nl: DE link naar het grijze verleden!!Zoekakten.nl verwijst in principe alleen door naar de FamilySearch-scans van Nederland en België. Zoekakten.nl is, net als GenVer was, een privé-initiatief. Gratis en voor niets toegankelijk.

OOK op deze site:
-Militaire Stamboeken
-Landverhuizers
-Overzicht plaatsnamen
-Bijzondere collecties
-De Excel-sheet voor de indexen
-Franse Jaartelling
-Recent geïndexeerde films
-Kraamvrouwenbekentenissen
-DTB-informatie
-Repertorium DTB
België / Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname
Zoeken in de genealogische databases van TRESOARVia deze website biedt Tresoar een groeiend aantal mogelijkheden voor stamboomonderzoek in Friesland. De belangrijkste bronnen voor de gehele provincie zijn hier via het submenu ''direct naar >>>'' te raadplegen.

-Burgerlijke Stand 1811-1950
-Familienamen 1811
-Doop-, Trouw- en Lidmatenboeken (DTB) vóór 1812
-Verder onderzoek (o.a. Notarieel)
-Quaclappen van het Hof van Friesland
-Familienamen uit de Burgerlijke Stand (1811-1942)
-Adresboek 1928
-Zoekwijzers

NL(Friesland)
Zoeken in het Rijksarchief in België (Gratis na Login)Zoeken in het Rijksarchief in België
N.B.: Belgische parochieregisters en registers van de burgerlijke stand zijn nu ook online!

De website van het Rijksarchief maakt meer dan 22 miljoen pagina’s genealogische bronnen (parochieregisters en burgerlijke stand) toegankelijk.
Miljoenen akten gratis in uw woonkamer toegankelijk. Bijna 25.500 Belgische parochieregisters (inclusief tafels), die in de verschillende depots van het Rijksarchief bewaard worden, zijn raadpleegbaar, naast aanvullingen ter beschikking gesteld door andere archiefdiensten.
De digitalisering van de registers van de burgerlijke stand is nog niet afgerond. Naarmate de digitale beelden verwerkt zijn, worden ze aan de website toegevoegd. Waar tienjaarlijkse tafels beschikbaar zijn, werden ook deze ingescand. Consultatie is gratis, maar wie toegang wil krijgen tot de beelden moet wel over een login en wachtwoord beschikken, dit kan op de website aangemaakt worden. De applicatie laat toe in/uit te zoomen en contrast en helderheid aan te passen.
België / Nederland
Zoeken naar voorouders binnen Noord-BrabantDigitale genealogische studiezaal: Vind met de zoekfunctie voorouders in o.a. burgerlijke stand, bevolkingsregister en doop-, trouw- en begraafboeken.

Wat zit er in?
•Dopen, trouwen en begraven
•Burgerlijke Stand
•Bevolkingsregisters
•Gevangenisregisters
•Memories van Successie
•Militieregisters

Of zoek met de knoppen hieronder in 9 andere databases.
Krijg hulp bij onderzoek, stel je vraag aan een archivaris via chat en ontmoet andere onderzoekers op het forum.

Archieven mee helpen toegankelijk maken? Dat kan ook!
NL(Noord-Brabant)

Geselecteerde unieke links: 723
Totaal aantal links in database: 2803
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |