Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Links

Introductie Links -Links per categorie -Links per land/provincie -Zoek LinkResultaat Zoekopdracht


InfoResultatenOmschrijvingGeografie
categorie: beeldbanken
Aezel Projek (“Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederl. Eigendommen en Leefgemeenschappen)Bewoners en bewoningsgeschiedenis:
Er zijn heel veel mensen in Limburg die zich bezig houden met cultureel erfgoed waarbij informatie over de Limburgers en hun omgeving door de eeuwen heen vastgelegd wordt; vaak in verenigingsverband, soms zijn het individuele levenswerken. Daar zit een schat aan informatie. Dit zijn zaken zoals: Genealogie, archeologie, landschappen, foto’s, notarisaktes, kastelen, bevolkingsregisters, kerkhoven, kerken en kloosters, vervoer, handel, kleding, architectuur, taal, geschiedenis enz.. Zo zijn er tal van heemkundeverenigingen en in menig dorp is er een (oorlogs)museum, vaak privé.
Helaas is er is nog geen digitaal platform waar deze gegevens met het publiek gedeeld kunnen worden, met als gevolg een veelheid aan kleine websites met versplinterde kennis. Nog meer informatie wordt nooit gedeeld maar gaat verloren of wordt door nabestaanden zelfs weggegooid. Dit geldt zeker voor de kleinere dorpen waar weinig geld beschikbaar is voor erfgoed. Als al deze informatie aan elkaar gekoppeld zou kunnen worden in één platform dan zou een geweldig beeld ontstaan van de Limburgse samenleving over de tijd.

Voor softwareinfo: (link)

In eerste instantie heeft Sittard het pionierswerk gedaan waardoor veel ervaring is opgedaan hoe om te gaan met de materie, welke middelen nodig zijn en hoe deze middelen ingezet moeten worden. Hiervoor verdienen de pioniers Martin Pfeifer en Peer Boselie, maar zeker ook alle vrijwilligers veel complimenten. Het kadastrale project staat hierbij steeds vooraan, omdat de rest van de gegevens aan de kadasterkaarten en bijbehorende personen worden gekoppeld.
Intussen is de werkwijze van Sittard door heel Limburg overgenomen zodat langzamerhand de kaart ingevuld gaat worden. Nu ook de DTB & BS gegevens voor Aezel beschikbaar komen, wordt het tijd om Aezel publiekelijk te maken. Daarvoor is er in 2016 een contract met Libis van de universiteit van Leuven afgesloten waarbij de groep Heron (Heritage On-line) de software ontwikkeld. In 2017 zullen de eerste proeven gedaan worden met als doel om in 2018 publiek te gaan. In eerste instantie zal nog niet heel Limburg beschikbaar zijn, maar zodra een nieuwe gemeente klaar is, wordt deze meteen toegevoegd.
NL(Limburg)
Historische Vereniging Annen (Blad: Toen Annen)Ons mooie dorp Annen is vanaf de jaren zestig steeds harder gaan groeien en het accent van agrarisch dorp verschoof langzaamaan naar dat van dynamisch forenzendorp.
Daarbij groeide echter ook de behoefte om vooral niet uit het oog te verliezen hoe het dorp er in vroeger tijden uitzag, hoe het leven toen reilde en zeilde, maar ook hoe zaken te behouden
voor het nageslacht.
In januari 2005 werd daartoe officieel de Historische Vereniging Annen opgericht.
Met een stabiel blijvend ledental van iets meer dan 600 leden, een kwartaaltijdschrift "TOEN", een uitgebreid digitaal fotoarchief en een hardwerkende kerngroep om de historie levend en levendig te houden, is er een bloeiende vereniging ontstaan. 
Enige vruchten hiervan zijn recente publicaties als "Annen in oude ansichtkaarten", diverse historisch getinte wandelroutes en natuurlijk de mooie "Canon van Annen 1309-2009 "
De vereniging kan altijd nieuwe enthousiaste medewerkers gebruiken, want tegelijk met het speurwerk in oude archieven houdt de vereniging zich ook intensief bezig met de bewonings-geschiedenis van huizen en panden evenals de bewoners-geschiedenis, van hunebed tot begraafplaats, van de vroege oudheid tot in het jonge verleden.
NL(Drenthe)
Regionaal Archief Rivierenland (208.362 pagina's kranten vanaf 1756 t/m 2008)Welkom op de nieuwe website van het Regionaal Archief Rivierenland.
Deze nieuwe website vervangt de oude sites van het voormalig Streekarchief Bommelerwaard en het Regionaal Archief Rivierenland. Alle informatie vindt u voortaan op één plaats op het internet.

Gemeenten: Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Zaltbommel.
Ook de dorpen link zijn vermeld !
NL(Gelderland)
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: MonumentenregisterDeze website bevat gegevens van alle monumenten in Nederland die door het Rijk zijn aangewezen als beschermd monument. Deze rijksmonumenten zijn van nationale betekenis. Bijna alle rijksbeschermde monumenten zijn in particulier bezit.

N.B.: Monumenten die door gemeenten en provincies zijn beschermd zijn niet in deze website opgenomen!

Een monument dat is ingeschreven in het register heeft de beschermde status vanaf de datum van inschrijving. Is de aanwijzingsprocedure van een monument nog niet afgerond dan heeft het een voorbeschermde status.

Het Monumentenregister vormt de kern van de getoonde informatie. In het register is opgenomen: monumentnummer, beschermingsstatus, omschrijving (dit is veelal de historische omschrijving uit het aanwijzingsbesluit en deze is daarom niet altijd actueel of juist), plaatselijke aanduiding (adres), kadastrale aanduiding (perceel), inschrijvingsgegevens en indien van toepassing complexnummer. Hieraan zijn overige gegevens toegevoegd, voor zover deze voorhanden zijn.
Nederland
'Stichts Algememeen BIografisch NEtwerk' (Sabine)Database van het 'Stichts Algememeen BIografisch NEtwerk' (Sabine).
Literatuur verschenen over de stad en de provincie Utrecht.
Boeken en tijdschriften gevonden in Sabine zijn aanwezig bij één van de volgende bibliotheken:
Catalogus Universiteitsbibliotheek Utrecht
Catalogus openbare bibliotheken in de provincie Utrecht
Het Utrechts Archief
De catalogus van de bibliotheek van Het Utrechts Archief is te raadplegen op onze studiezaal aan de Alexander Numankade 199-201, 3572 KW Utrecht, en komt in de loop van dit jaar online.
NL(Utrecht)
"GROVESTINS" Een boerderij te Kommerzijl -Geschiedenis van de heerd Grovestins te Kommerzijl

-Kommerzijler krantartikel van 1956 over de werding van Kommerzijl

-Genemuiden: "Het veerongeluk op Biddag 1922 op het Zwartewater"

-Stamboom huidige bewoners (fam. Rook) boerderij “ Grovestins “ met een extra aanpassing.

-Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect
NL(Groningen / Overijssel)
'Vrouger' - Mit olle ansichten op padIk zoek oude foto's en ansichtkaarten van Midwolda, Oostwold, Scheemda, Nieuwolda en Oude Pekela. Ik wil deze tegen een gepaste vergoeding graag van u overnemen. Ik heb zelf nog kaarten van diverse plaatsen in Nederland, zowel in zwart/wit als in kleur.NL(Groningen)
113.447 Foto's op ZeelandnetWat is Zeelandnet Foto?
ZeelandNet Foto is het openbare fotoalbum van en voor alle ZeelandNet bezoekers. Via deze fotosite kunt u gratis uw foto''''s online plaatsen en laten zien aan vrienden en familie.
Wie kan er foto''s insturen?
Iedereen met een (digitaal) fototoestel kan foto''''s insturen. Is het de eerste keer dat u een foto maakt of u hebt jarenlange ervaring met digitale fotografie. We vinden alle foto''s even mooi. Let wel even op dat u de foto''s in de juiste rubriek zet.

Moeten de foto''s aan bepaalde regels voldoen?
Hou het netjes en normaal. Stuur dus geen gruwelijke, pornografische en of onsmakelijke foto''s in. Zet ook geen foto''s online die u zelf niet gemaakt heeft. Uitgebreide regels staan op de site.
NL(Zeeland)
A.M. de Jong – museum te Nieuw-Vossemeer (Het land van Merijntje Gijzen)De schrijver A M de Jong is vooral bekend geworden door zijn streekroman ''Merijntje Gijzen''. Deze streekroman is verfilmd. Ook is er een gelijknamige Tv-serie van gemaakt.
In het museum wordt niet alleen aandacht besteed aan A.M. de Jong. U maakt ook kennis met zijn tijdgenoten, het leven op het platteland en de geschiedenis van zijn geboorteplaats. Zo treft u in het museum een café-inrichting aan van het voormalig café ''De Congo''. Een café dat dateert uit de jonge jaren van A.M. de Jong.
NL(Noord-Brabant)
Aan boord van een slavenschip (1761-1763) i.o.v. De Middelburgse Commercie CompagnieDe trans-Atlantische slavenhandel heeft bestaan van de 16e tot in de 19e eeuw. Gevangen-genomen Afrikanen werden vanuit Elmina over de Atlantische Oceaan vervoerd naar Berbice en Suriname en verkocht om als slaven te werken op de plantages (van veelal Hollanders).

Hoe zag een slavenreis eruit? De opvarenden van het snauwschip de Eenigheid doen een boekje open over de gebeurtenissen aan boord. Het scheepstype van d’Eenigheid was dat van een snauw; een relatief klein, snelvarend zeilschip. Het had twee vierkant of dwarsgetuigde masten, met aan de grote mast een aparte mast met een gaffel- of langsscheepszeil, de zogenaamde snauwmast met snauwzeil. Dwarsgetuigd wil zeggen dat de zeilen zijn bevestigd aan ra’s.
Het schip was circa 22,50 meter lang, 3,20 meter diep en 7 meter breed. Het had één tussendek met een hoogte van bijna 1,40 meter. De inhoud was iets meer dan 170 m3.
Reisroute: Eerst met goederen uitbNederland naar Afrika, daarna met Afrikanen naar de Caraïben en ten slotte met de oogst van plantages weer terug naar Nederland.
Afscheid van Indië - Digitale documenten 1940-1950Een digitale bron waarin u documenten kunt raadplegen over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie.
Lijsten van het Rode Kruis over de slachtoffers zijn ook vindbaar via de beeldbank van het nationaalarchief.
Indië / Nederland
Ahnenforschung. Familienforschung. GenealogieEen uitgebreide startsite voor onderzoek in Duitsland.Duitsland
Ald Makkum (Blad: Aldnijs)Historisch - Panden
Onder deze knop de bewonersgeschiedenis van alle panden in Makkum.

Wie nieuwsgierig is naar hun Makkumer roots is het aan te bevelen om bij de Stichting langs te komen omdat we daar een uitgebreide database hebben waarop het gemakkelijker is de tocht die sommige families door de Vlecke maakten te kunnen volgen. Ook zijn daar meer gegevens bekend dan we nu op het 'Net', kunnen en mogen, plaatsen. Kom gerust langs en neem eventueel aanwezig foto's van de familie of woning mee, wij scannen die graag in en kunnen daarmee de lijsten completer maken. De nu geplaatste gegevens komen uit de openbare gemeentelijke archieven vanaf ca 1800 tot 1992.

De Bouwlijst van bij Amels gebouwde schepen wordt momenteel bijgewerkt en aangevuld. Te vinden onder Historisch / Amels.
Nieuw verkregen fotomateriaal en bijgewerkte historie van de bekende bouwnummers zijn toegevoegd.
Ook vele aanvullingen bij de oudste historie: In 1945 startte de werf met een nieuwe lijst beginnend bij bouwnr. 101. Men ging er  vanuit dat in de voorgaande periode 1918-1945 al minstens 100 vaartuigen waren gebouwd. Ald Makkum heeft daarvan intussen ruim 40 stuks getraceerd. Omdat bouwnummers niet bekend zijn, het oude archief zou door brand zijn vernietigd, hanteren we voorlopig een 0-nummer voor de gevonden schepen.

Bij de foto's: Boven de in 1929 gebouwde Stoomsleepboot Agatha (latere Mars 1) en onder de  mossselkotter HA10 (bj 1932) die in 1961 boven Gaast, op weg naar Zeeland, ten onder ging waarbij 3 van de 4 bemanningsleden verdronken. Het schip is later geborgen en weer in de vaart gebracht.
NL(Friesland)
All 9,866,539 buildings in the Netherlands (Data from BAG)All 9,866,539 buildings in the Netherlands, shaded according to year of construction. Data from BAG (January 2015), via CitySDK LD API. Map made with TileMill by Bert Spaan, Waag Society, inspired by BKLYNR. Map errors can be reported on the Kadaster's website.NL(Drenthe)
Almelo Gezinsreconstructies 1600-1850De website bevat alleen personen geboren voor 1850, maar in een aantal gevallen heb ik wel latere informatie. Voor ten Bruggencate, zie de ten Bruggencate database.
Dit Almelo-project groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van mijn familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
Amersfoort Fotostad 2012Op veel plekken in de stad duiken – verwacht én onverwacht – beelden op: beelden die prikkelen, uitdagen en verleiden. Met internationale en landelijke tentoonstellingen en ruimte en aandacht voor Amersfoortse fotografen. Maar ook ruimte voor spontane evenementen en interactie met het publiek. Amersfoort Fotostad verbeeld.
Amersfoort Fotostad biedt internationale, landelijke én Amersfoortse exposities en activiteiten. Tijdens deze periode vormt Amersfoort het culturele middelpunt van Nederland. De tentoonstellingen in Amersfoort vinden plaats in verschillende delen van de stad, in de vier kwartieren van Amersfoort Fotostad.
NL(Utrecht)
Amersfoort op de kaart is dé online stadskaart waarop de locaties zijn gekoppeld aan......De website Amersfoort op de kaart is dé online stadskaart waarop locaties zijn gekoppeld aan alle cultuurhistorische informatie uit de stad. Amersfoort op de kaart wil mensen enthousiast maken voor de rijke geschiedenis van de stad. De website is in 2009 ontwikkeld door Archief Eemland, in het kader van het jubileumjaar Amersfoort 750.
De online stadskaart 'Amersfoort op de kaart' is nu te zien op vier nieuwe digitale en verrassende producten van Archief Eemland: een vernieuwde website, een mobiele website, Layarapplicatie en interactieve tafel. De tienduizenden foto's met beschrijvingen vormen zo de grootste cultuurhistorische schat van Amersfoort.
Nederland
Amstelveenweb met Foto's van/uit AmstelveenOp deze site staan vele honderden nieuwe en oude foto's van Amstelveen. We hebben deze foto's ingedeeld in verschillende groepen om ze makkelijker te kunnen bekijken. Klik op de naam van een groep om foto's over dat onderwerp te zien.
NL(Noord-Holland)
Amsterdam Cultuur-Historische Vereniging (Blad: Ons Amsterdam)Met Register-index van het maandblad Ons Amsterdam.

De neder-zetting, die onder de naam Amsterdam in de zeventiende eeuw zou uitgroeien tot de machtigste stad van de wereld, ontstond kort vóór 1200 op de westoever van de Amstel. De eerste bewoners leefden op terpen en hielden zich bezig met agrarische activiteiten. Het waren waarschijnlijk Friezen die van de overkant van het IJ kwamen. De zeer actieve archeologische afdeling van ''Bureau Monumenten & Archeologie'' heeft in het noorddeel van de Nieuwendijk een smidse opgegraven die zij in de begintijd dateren. Tot ver in de Middeleeuwen bestond het dagelijkse voedsel van de gewone mensen uit vis en graanproducten en wat de natuur verder bracht. Vlees was voorbehouden aan de adel en de hogere standen. Het is dus logisch dat er bij opgravingen veel visresten tevoorschijn komen. Dat heeft geleid tot het misverstand dat Amsterdam begonnen is als vissersdorp. Weliswaar was er op de Dam een visafslag máár die is pas heel veel later daar gevestigd.
NL(Noord-Holland)
Amsterdams Historisch Museum (met online collectie)Het Amsterdams Historisch Museum stelt zich ten doel de geschiedenis van Amsterdam toegankelijk te maken en levend te houden door deze op een actuele, inspirerende en interactieve wijze voor een zo breed mogelijk publiek te presenteren, daarbij optimaal gebruik makend van de historische verzameling van de stad Amsterdam, die het museum beheert, behoudt en selectief uitbreidt. De collectie is online toegankelijk via deze website Het Amsterdams Historisch Museum beheert tevens het Museum Willet-Holthuysen.NL(Noord-Holland)
Amsterdams Erfgoed: Monumenten & ArcheologieMonumenten
Naast de ruim 8500 rijks- en gemeentelijke monumenten, heeft Amsterdam een aantal beschermde stads- en dorpsgezichten. Zo is het centrum van Amsterdam met zijn grachtengordel sinds 1999 beschermd stadsgezicht en de grachtengordel sinds 2010 zelfs UNESCO Werelderfgoed.

Archeologie
De bodem zit vol losse voorwerpen of scherven maar ook allerlei structuren zoals afval- en ophogingslagen, funderingen, kelders, beerputten, verdedigingsmuren of gedempte waterwegen. Al deze archeologische sporen zijn bijzonder omdat ze verbonden zijn met het dagelijkse leven vanaf het allereerste begin van de stad.
NL(Noord-Holland)
Amsterdamse Slaveneigenaren in 1863 (bij de afschaffing)Bij de afschaffing van de slavernij in 1863 kregen de eigenaren van tot slaaf gemaakten, zowel eigenaren of aandeelhouders van plantages als eigenaren van particuliere slaven, in Suriname en de Antillen een vergoeding: financiële compensatie. De meeste eigenaren woonden in Paramaribo of de Antillen, een deel woonde in Nederland. Op deze kaart staan de adressen van de eigenaren die in die tijd (1853-1863) in Amsterdam woonden. Elk adres heeft een link naar informatie in het Nationaal Archief (www.gahetna.nl). De huisnummering is de meest recente (1875). De kaart is gebaseerd op onderzoek in het Nationaal Archief en het Stadsarchief Amsterdam, door studenten geschiedenis van de Vrije Universiteit NL(Noord-Holland) / NL(Noord-Holland)se Antillen / Suriname
Ansichtengalerie van AduardAnsichtengalerie van Aduard.De foto's staan op straat-alfabet en zijn afkomstig van de collectie van Jacob Loer. NL(Groningen)
Ansichtkaarten van het Nederland van ToenOp Nederland Toen en Nu vindt u een verzameling oude ansichtkaarten die u een blik geven in het Nederland van de vorige eeuw. De ansichtkaarten zijn aangevuld met extra informatie en foto's.
Klik op de provincie-namen voor een overzicht van ansichtkaarten uit de gekozen provincie.
Nederland
Archief DelftArchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie beeld- en geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Naast het archief van de gemeente Delft zijn hier ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland).
U kunt gratis terecht voor stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders?) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger?).
Nederland
Archief EemlandArchief Eemland is er voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Amersfoort en de regio Eemland. Op deze website is veel gedigitaliseerd beeld- en archiefmateriaal te vinden en kunt u genealogisch onderzoek verrichten. Ook ontdekt u welke collecties in de studiezaal geraadpleegd kunnen worden en wordt u op de hoogte gehouden van onze actualiteiten.NL(Utrecht)
Archiefzoeker en FeitencheckerZoeken naar documenten (incl beeld en geluid), en personen (''levend of dood'') in binnen- en buitenland op het Internet.
Gebruik bij voorkeur de volgende zoektermen:
Architectuur - Beeldbank (= bijv. foto-, film-, televisie- en videoarchieven) - Beeldzoeker - Economie - Emigratie - Facebook- Film - Foto- - Geluid - Genealogie - Inlichtingendiensten - IP adres - Kranten - Kunst - Landbouw - Literatuur - Militairen - Muziek - Onderwijs - Oorlog - Passagierslijsten - Personen (= zoeken nog levende personen) - Politiek - Radio - Recht - Religie - Scheepvaart - Sociale Media- Sport - Telefoon - Tijdschriften - TV - Twitter - Vervoer - VOC - Website (incl. verdwenen info) - Wetenschap.
Gebruik deze zoektermen eventueel in combinatie met een geografische aanduiding (evt. via de klik-kaart)
Wereld
ArchimonWebsite met afbeeldingen van kerken in NederlandNederland
Arneym, zo luidt de eerste schriftelijke vermelding van Arnhem.Arneym is ook de naam van deze website over de geschiedenis en de monumenten van de stad.
In Arneym is een kerk die 1 pond belasting betaalt
Zo staat het in een goederenlijst (link) uit 893 na Christus van het klooster in Prüm (Duitsland – Eifel). Het is de oudste schriftelijke vermelding van Arnhem. Maar er is meer dan een kerk(je), er zijn ook boerderijen. De boeren betalen hun belasting niet alleen in ponden geld, maar vooral in natura: rogge, een kip en varkens. Kerk en boerderijen liggen in de onmiddellijke nabijheid van een beek. Die beek is de levensader van het middeleeuwse dorp Arneym en voorziet mens, vee en akker van water. De Jansbeek is tegenwoordig in de binnenstad onder de grond gestopt en letterlijk ‘onzichtbaar verleden’ geworden. Stroomopwaarts is de beek nog in volle glorie te zien.
Met het vertrek van de Romeinen braken 'de donkere middeleeuwen' aan. Over de geschiedenis van de stad tussen 400 en 800 na Christus is niet veel bekend.
NL(Gelderland)
Asser Historische Vereniging (Blad: Asser Historisch Tijdschrift)De geschiedenis van de Drentse hoofdstad begint eigenlijk pas in 1258, toen er een nieuwe plek gevonden moest worden voor het klooster Maria in Campis, dat als boetedoening in de buurt van Coevorden was gebouwd. Het stond daar in een arm veengebied dat regelmatig ook nog eens onder water liep. Een betere en dus vooral drogere plek voor het Cistercienzer klooster werd gevonden in de marke van Witten, op een plek waar destijds alleen een paar boerderijen stonden. Rondom lagen buurtschappen als Deurze, Witten en Peelo. Van het laatste gaat de bewoningsgeschiedenis terug tot de tijden dat de hunebedden werden gebouwd, maar het ligt nu ingeklemd tussen twee nieuwbouwwijken van Assen.
In 1259 is de grondruil tot stand gekomen. Daardoor werd de verhuizing van het klooster vanuit Coevorden naar Assen mogelijk. Het staat verwoord in een akte die nog altijd bewaard wordt in het archief van het klooster. Hieronder de tekst:

Otto, graaf van Benthem, keurt de overdracht goed door Hako, zoon van wijlen Stephanus de Hardenberg, ridder, aan de St.-Maria-abdij bij Covordia van de hof en de molen c.a. te Durse en de pacht van 4 Groninger ponden uit Nortwalde bij Rode, vroeger door Hako van hem in leen gehouden, onder voorbehoud van de pacht van 3 Groninger ponden uit de hof voor zijn kastelein Hermannus de Methele, ridder; en dit in ruil voor het huis van de abdij te Campen bij Covordia, door haar verkregen van Johannes Campinc en Rode, en haar rechten op de door haar van graaf Otto in leen gehouden huizen te Itterbeke en te Anewede, met uitzondering van haar bezittingen te Lutten.
NL(Drenthe)
Atlas de Wit: Ontdek de Google Earth van de Gouden EeuwAtlas De Wit is een unieke, historische atlas van cartograaf Frederick De Wit met 158 stadsplattegronden, stadsgezichten en gravures uit de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (het huidige Nederland, België en Frans-Vlaanderen). Deze facsimile op ware grootte bevat afbeeldingen van de prachtige, oorspronkelijk met de hand ingekleurde, kaarten die in perspectief zijn getekend. De kaarten geven een visuele kijk op de geschiedenis van de 17de eeuw, van Groningen tot Kamerijk.

De inleiding en de gedetailleerde kaartbeschrijvingen maken deze historische atlas toegankelijk voor alle liefhebbers van geschiedenis en oude kaarten.

Nederland
Atlas van Stolk: De Nederlandse geschiedenis in beeldDe Rotterdamse houthandelaar Abraham van Stolk had twee passies: hout en vaderlandse geschiedenis. In 1835 begon hij met het verzamelen van prenten, kaarten en tekeningen van de geschiedenis van Nederland. Zijn verzameling, ook wel Atlas genoemd, zou uitgroeien tot één van de belangrijkste en omvangrijkste collecties historieprenten van Nederland. Het Schielandshuis biedt onderdak aan deze unieke collectie van circa 150.000 prenten, tekeningen, foto´s en affiches. Met drie exposities per jaar toont de Atlas Van Stolk het beste uit eigen collectie. Die collectie wordt nog steeds bijgehouden en aangevuld. Deelcollecties, zoals de tekeningen van politiek tekenaar L.J. Jordaan, zijn gedigitaliseerd en via Internet toegankelijk gemaakt. Na 170 jaar is de Atlas Van Stolk levendiger dan ooit.Nederland
Audiovisueel Archief GelderlandNL(Gelderland)
Beeld en Geluid. OnvergetelijkEen groot deel van het Nederlands audiovisueel erfgoed ligt opgeslagen in de kelders van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. In de depots ligt meer dan 700.000 uur radio, televisie, film en muziek. En dagelijks groeit het archief: uitzendingen ‘stromen’ digitaal binnen en particulieren en instellingen vertrouwen hun collecties toe aan Beeld en Geluid. Eind 2006 openden we onze deuren voor het grote publiek met de Beeld en Geluid experience. Ruim 500.000 bezoekers wisten hun weg al te vinden naar deze publieksattractie.Nederland
Beeld en knipselcollectie van EnkhuizenEnkhuizen is synoniem voor historische schoonheid. Oude gebouwen, straten en havens maken haar tot een van de fraaiste stadjes van Nederland. Maar als we in het levende verleden wegdromen, vergeten we gemakkelijk welke gevaren in de toekomst dreigen.De Vereniging Oud Enkhuizen
De Vereniging Oud Enkhuizen kent die gevaren maar al te goed. Niet alleen de tand des tijds knaagt aan onze monumenten, ook particulieren en zelfs de overheid kunnen met hun vaak goedbedoelde plannen het straatbeeld op een historisch onverantwoorde wijze verstoren. De Vereniging Oud Enkhuizen probeert in zulke gevallen betere oplossingen te vinden.Behoud stadsgezicht
De Vereniging Oud Enkhuizen

voert direct of via andere adviesorganen intensief overleg met de gemeente over alles wat met het stadsgezicht te maken heeft.
stimuleert met subsidies particulieren om historische elementen aan hun woningen te beschermen
verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen.
NL(Noord-Holland)
Beeldbank AmelandersBeeldbank met foto's van objecten, gebouwen, personen, landschappen, straten en andere aangezichten van Ameland.NL(Friesland)
Beeldbank BruggeWelkom bij Beeldbank Brugge. Op deze site kunt u ruim 44.000 gedigitaliseerde beelden bekijken uit de collecties van diverse instellingen (Stadsarchief Brugge, Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing). De geschiedenis en de evolutie van de stad wordt hier voor een groot publiek zichtbaar gemaakt.België
Beeldbank gemeentearchief SchiedamHet Gemeentearchief Schiedam bezit zo'n 50.000 foto's, prentbriefkaarten, spotprenten en tekeningen. Op dit moment zijn ruim 28.000 foto's in de studiezaal van het Gemeentearchief raadpleegbaar via de Beeldbank, de digitale fotocatalogus van het Gemeentearchief.

Auteursrecht
Op veel van ons beeldmateriaal rusten auteursrechten. Dit houdt in dat er zonder toestemming van de rechthebbende niet gepubliceerd mag worden. In de meeste gevallen ligt het auteursrecht bij de maker of de erfgenamen van de maker. Deze rechten vervallen zeventig jaar na de dood van de maker.

U kunt onze volledige beeldcollectie wel raadplegen in de studiezaal van het archief. Daar zijn computers beschikbaar voor het zoeken in de digitale beeldbank. Het is ook altijd mogelijk om een afdruk voor eigen gebruik te bestellen!
NL(Zuid-Holland)
Beeldbank GentOp Beeldbank Gent vindt u een uitgebreid aanbod van beeldmateriaal van de Stad Gent. De vernieuwde beeldbank bevat nu naast historische beelden uit de stedelijke collecties ook recente foto- en filmreportages van de Stad Gent. Er zijn meer zoek- en weergavemogelijkheden. Bovendien kunt u makkelijk inzoomen op beelden in volledige schermweergave.
De beeldcollecties van het Huis van Alijn en het MIAT die vroeger op www.beeldbankgent.be stonden, vindt u nu op link
België
Beeldbank Haags Gemeente-archief180.000 foto''s vanaf 1854
Affiches
850 kaarten en plattegronden
Prenten en tekeningen
10 Charters
Totaal méér dan 200.000!
NL(Zuid-Holland)
Beeldbank Hist. Kring Weesp (voor leden HK Weesp)Dia’s verouderen en foto’s vergelen, het zou jammer zijn wanneer dit bezit door de jaren heen onbruikbaar wordt. .......
Om alle afbeeldingen uit ons archief voor de eeuwigheid te bewaren, is daarom jaren geleden besloten de afbeeldingen te digitaliseren.
De archiefgroep met haar vrijwilligers is hier druk mee.
Het is een doorgaand proces; er worden steeds weer nieuwe afbeeldingen aangeboden.

De digitalistiemethode is zo opgezet dat er wordt gescand in een zeer hoge resolutie om er voor te zorgen dat geen enkel detail verloren gaat. Deze bestanden worden bewaard op DVD.
Nu we toch de afbeeldingen digitaal beschikbaar hebben willen wij deze graag met u delen via internet. Gekoppeld aan deze website is een beeldbank met een selectie van afbeeldingen.
Elk lid van de Historische Kring Weesp kan dan inlogcodes aanvragen om toegang te krijgen tot de beeldbank. Het is alleen voor leden, immers uw contributie is een belangrijke bijdrage voor de totstandkoming van dit project.
Beeldbank Historisch AmstelveenWelkom op de beeldbank van gemeente Amstelveen
In het fotoarchief van gemeente Amstelveen ligt een schat aan historische, monumentale informatie. Bijzondere gebeurtenissen voor de gemeente, portretten van oud-Burgemeesters en Wethouders, straten van decennia geleden en foto’s uit de Tweede Wereldoorlog. Om deze foto’s toegankelijk te maken voor inwoners van Amstelveen, zijn deze gedigitaliseerd en in de beeldbank geplaatst. De foto’s kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld schoolwerkstukken.

Stefan Tóth van Stichting Amstelveenweb heeft zorg gedragen voor het digitaliseren van de foto’s en dankzij Vereniging Historisch Amstelveen zijn alle foto’s voorzien van een beschrijving. Tot slot hebben vrijwilligers van Vele Handen de beschrijvingen ingevoerd in de beeldbank, zodat deze terug te vinden zijn op bijvoorbeeld documenttype, periode of naam van geportretteerde. Wij danken alle partijen hartelijk voor hun hulp en betrokkenheid bij het project. Dankzij hun inzet zijn de tot voorheen onbekende foto’s uit de kelder, nu beschikbaar voor iedereen.

Heeft u ook historische foto’s die in onze beeldbank mogen worden opgenomen? Foto’s dienen dan te worden geschonken aan de gemeente.
NL(Noord-Holland)
Beeldbank Historische Vereniging ArnemuidenBeeldbank gevuld met (historische) afbeeldingen m.b.t. Arnemuiden, Kleverskerke en naaste omgeving. Het gaat daarbij b.v. om oude prentbriefkaarten, gravures, groepsfoto''s en oude familiefoto''s. Ook zijn er veel afbeeldingen opgenomen van de vissershavens van Vlissingen en Veere, omdat veel Arnemuidse vissers in het verleden naar deze havens uitgeweken zijn.NL(Zeeland)
Beeldbank LeeuwardenWelkom bij de Beeldbank Leeuwarden, een initiatief van het Historisch Centrum Leeuwarden.

Op deze plaats vindt u duizenden historische afbeeldingen van Leeuwarden en directe omgeving, grotendeels afkomstig uit de collecties van het Historisch Centrum Leeuwarden.

Op 4 april 2003 ging de eerste Beeldbank Leeuwarden online met ruim 5.000 afbeeldingen. Op 7 maart 2006 werd een geheel nieuwe en verbeterde Beeldbank gelanceerd. In januari 2008 werd de grens van 55.000 afbeeldingen gepasseerd. De Beeldbank trekt enkele honderden bezoekers per dag.
NL(Friesland)
Beeldbank LimburgDe beeldcollecties waarin u nu kunt zoeken vormen de eerste aanzet tot een grote beeldbank voor Limburg en Maastricht. Wij zullen steeds afbeeldingen en beschrijvingen toevoegen. Voor u loont het de moeite om later geregeld naar onze beeldbank terug te komen.NL(Limburg)
Beeldbank Noord-Holland (NHA)Het beeldmateriaal is voor een deel ontsloten in onze beeldbank waarin op dit moment ongeveer 250.000 afbeeldingen staan. Dit aantal neemt dagelijks toe.

Audiovisuele collectie
Het Noord-Hollands Archief beheert een audiovisuele collectie die bestaat uit ongeveer 700 uur aan beeld- en audiomateriaal. Dit materiaal is zeer divers en varieert van professionele opnamen tot opnamen van raadsvergaderingen en van interviews tot films van dagelijkse gebeurtenissen.
Een deel van het materiaal is online te bekijken.  Een ander deel is gedigitaliseerd en in de studiezalen te raadplegen.
Tot slot is er een deel dat nog niet gedigitaliseerd is, maar wel beschreven. Dit materiaal kunt u op afspraak bekijken.
NL(Noord-Holland)
Beeldbank PKN (Protestantse Kerk in Nederland)Het gebruik van deze site is gebonden aan enkele voorwaarden. Met het gebruik van deze site stemt u met deze voorwaarden in.
De meeste beelden kunt u direct downloaden. Voor gebruik van beelden met een watermerk klikt u op het winkelwagentje. Rechtsboven in beeld verschijnt de link naar uw winkelwagentje. Voor beelden afkomstig van de HGJB kunt u beter direct contact opnemen met: Beheer beeldbank HGJB.
De snelheid van afhandeling van bestellingen is afhankelijk van de eigenaar. Voor ondersteuning of andere vragen kun u contact opnemen met een van de beheerders.
Nederland
Beeldbank provincie GroningenBeeldbank Groningen is een beeldbank met historisch beeldmateriaal, vooral foto’s. Het is een initiatief van RHC Groninger Archieven. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende archieven, waterschappen, historische verenigingen en musea in de provincie Groningen die een beeldcollectie beheren.

Voor wie is Beeldbank Groningen bedoeld?
Via de publiekskant biedt de beeldbank iedereen met een internetaansluiting toegang tot historische foto’s over Groningen (Stad en Ommeland).

Wie kunnen er gebruik maken van Beeldbank Groningen?
De publiekskant van Beeldbank Groningen is toegankelijk voor iedereen met een internetaansluiting.

Hoe kan ik het aantal afbeeldingen beperken?
Onder het zoekvak ziet u een rij filters (Documenttype +, Gemeente +, Plaats + , Vervaardiger +, Deelnemer + enz.). U kunt uw opbrengst beperken door op een van de filters te klikken. Er opent zich dan een uitvalscherm, waarbinnen u ook weer een zoekvak vindt om het zoeken makkelijker te maken. De naam van het filter waarin u zoekt, is nu groen.
NL(Groningen)
Beeldbank Stadsarchief DeventerHCO Deventer beheert een uitgebreide collectie historisch beeldmateriaal, waaronder foto's, (glas)negatieven, manuscriptkaarten, affiches, prentbriefkaarten en tekeningen van Deventer, Colmschate, Diepenveen en Bathmen.
Van oorsprong heet deze verzameling beeldmateriaal de "Topografisch-Historische Atlas": een verzameling prenten, portretten en tekeningen die betrekking hebben op de geschiedenis van een stad, een streek of een land.
Het oude "Deventer in Beeld" is opgenomen in de beeldbank.
NL(Overijssel)
Beeldbank Universiteitsbiblotheek VU AmsterdamDe beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ze bevat hoogwaardige beelden en gedetaileerde beschrijvingen van verschillende collecties.  Daardoor zijn ze geschikt voor onderzoek in binnen- en buitenland.
 
Wat treft u zoal aan in de beeldbank? Een greep uit het rijke aanbod: kleitabletten en andere voorwerpen uit het Nabije en Midden-Oosten, gegraveerde portretten van protestantse kopstukken (ca. 1500), historische kaarten (van voor 1900).
 
Nederland
Beeldbank Utrechts ArchiefIn deze beeldbank kunt u meer dan 160.000 gedigitaliseerde afbeeldingen uit de collectie beeldmateriaal van Het Utrechts Archief opzoeken, raadplegen, downloaden, afdrukken en bestellen. Het betreft meer dan 115.000 foto's, circa 18.000 prentbriefkaarten, circa 110 films, meer dan 7.000 tekeningen en bijna 5.000 prenten van de stad en de provincie Utrecht en uit de collectie van de Nederlandse Spoorwegen. De collectie beeldmateriaal wordt regelmatig aangevuld.NL(Utrecht)
Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel ErfgoedDit is de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Via deze website kan iedereen foto’s en tekeningen opzoeken, bekijken en tegen een vergoeding bestellen. Deze beeldbank ontsluit ongeveer een half miljoen afbeeldingen van erfgoed die de afgelopen 150 jaar zijn gemaakt. In de beeldbank staan nu vooral foto’s van gebouwde monumenten, afbeeldingen van archeologie en landschap. Op een later moment zullen er ook foto’s van objecten uit de kunstcollectie op te vinden zijn.

Nederland
Beeldbank WO2Alle afbeeldingen van de Tweede Wereldoorlog van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea,
herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) zijn bijeen
gebracht in deze databank. Iedereen kan beelden inzien en bestellen.

Niet weggooien! Ook uw foto’s uit de oorlogsjaren kunnen als digitaal bestand opgenomen worden in Beeldbank WO2. Neem contact op.
U bent ons kenniscentrum. Reageer op onze afbeeldingen als u er meer over weet. Een reactiemogelijkheid treft u aan bij elk beeld.
Duitsland / Indië / Nederland
Beeldbank WO2Vanaf eind april 2008 zijn 175.000 afbeeldingen van Nederland en Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog voor iedereen online raadpleegbaar op www.beeldbankwo2.nl. De foto’s, tekeningen en affiches in de beeldbank zijn afkomstig van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Met de komst van de beeldbank blijft het voor toekomstige generaties mogelijk een beeld over de Tweede Wereldoorlog te vormen.
Nederland
Beeldbank ZaanstadHet Gemeentearchief Zaanstad beschikt over een grote collectie beeldmateriaal met o.a. foto´s, prentbriefkaarten, prenten en tekeningen, kaarten en affiches van de Zaanstreek. In totaal zo'n 115.000 afbeeldingen. Een gedeelte daarvan kunt u via internet raadplegen.
NL(Noord-Holland)
Beeldbank ZeelandDe Beeldbank Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek. De foto’s, prentbriefkaarten, affiches, tekeningen en prenten geven een beeld van geheel Zeeland.
Foto's
In de Beeldbank Zeeland zijn de fotocollecties van de volgende instellingen opgenomen:
•Landbouwcentrum Goes,
•Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) 1953-1958,
•Provinciaal Zeeuwse Electricteits Maatschappij (PZEM),
•Waterleidingmaatschappij Midden Zeeland (WMZ),
•Provinciale Planologische Dienst Zeeland (PPD) en
•Provincie Zeeland, afdeling Communicatie

Verder zijn er de laatste 20 jaar uitgebreide documentaire fotoreportages gemaakt van de Noordzee visserij, een landbouwbedrijf, het dorpsleven in Baarland, Middelburgse braderie, bejaarden, Molukse wijk in Souburg en carnaval in 's-Heerenhoek.

Van de beroepsfotografen Oscar de Milliano, Ies Lamain, Jacqueline Midavaine, Adri van Wyngen en Jaap Wolterbeek zijn veel foto's opgenomen in de Beeldbank Zeeland.

Amateur-fotograaf Cor Kotvis fotografeerde veel Zeeuwse waterstaatwerken, schrijver A. den Doolaard (Het verjaagde water) schonk zijn foto's over de droogmaking van Walcheren in 1944-1946 aan het Zeeuws Documentatiecentrum. Verder vermeldenswaard zijn de foto's die de Zeeuwse schrijver/dichter Hans Warren maakte van zijn geboorte dorp Borssele en de Kaloot.

Op termijn zullen de foto's worden gedigitaliseerd die fotograaf Cor J. de Boer voor Dagblad De Stem in de periode 1969-1991 in Zeeuwsch-Vlaanderen maakte.

Correcties of aanvullingen? Heel graag! Via de knop onder elke afbeelding kunt u reageren.
NL(Zeeland)
Beeldbanken.startpagina.nlBeeldbanken tonen online historisch beeld- en videomateriaal over steden, dorpen en gehuchten, provincies, landen en tal van uiteenlopende onderwerpen.

Nederland
Beelddatabank Historische Kaarten BrabantHet Brabants Historisch Informatiecentrum, de Brabant-Collectie van de Universiteit van Tilburg en verscheidene grote en kleine musea in Noord-Brabant beschikken over een rijke collectie cartografisch erfgoed. Om dit erfgoed voor een groter publiek beschikbaar te maken is de Provincie Noord-Brabant in samenwerking met het Erfgoedhuis Noord-Brabant en de genoemde instellingen een project gestart om een groot aantal historische kaarten via Internet te ontsluiten in de vorm van een databank. Inmiddels zijn ruim 600 kaarten gescand en beschikbaar gesteld via deze Beelddatabank Historische Kaarten Brabant
NL(Noord-Brabant)
Beelden van Nederland (NPO Geschiedenis)Het digitale themakanaal van de Nederlandse Publieke OmroepenNederland
Beelden voor de toekomst - Audiovisueel erfgoed NederlandIn het project 'Beelden voor de Toekomst' redden zes instellingen een belangrijk deel van het audiovisueel erfgoed van Nederland door conservering en digitalisering. Het gedigitaliseerde materiaal komt zo breed mogelijk beschikbaar voor onderwijs en het publiek. De instellingen helpen de erfgoedsector te vernieuwen door de opgedane expertise, kennis en ervaring te delen.Nederland
Begraafplaats en joodse geschiedenis KampenWelkom op de website van de historische vereniging voor de ijsseldelta “Jan van Arkel”. Een bloeiende vereniging met ruim 400 leden die zich bezig houdt met allerlei aspecten van de geschiedenis van de gemeente Kampen; archeologie, genealogie, taal, beeldmateriaal, etc.
De werkgroep Israëlitische Begraafplaats Kampen heeft zich als doel gesteld inzicht te krijgen in het leven van de personen waarvan een grafsteen aanwezig is op deze begraafplaats. Om dit doel te bereiken wordt onderzoek gedaan in zoveel mogelijk voorhanden zijnde bronnen, zoals burgerlijke stand, bevolkingsregisters, notariële akten, kranten, etc.
Vanuit de verzamelde gegevens hebben we als vervolgdoel gesteld verder inzicht in het leven van joodse families in Kampen. In eerste instantie richten we ons op de familierelaties, maar in een verder stadium wordt ook onderzoek gedaan naar waar deze joodse families woonden en werkten. Als uitgangspunt zijn de grafstenen op de Israëlitische begraafplaats te Kampen genomen.
NL(Overijssel)
Bewoningsgeschiedenis van Borgercompagnie (Met database van bijna 20.000 bewoners!)Het project Bewoners Borgercompagnie beoogt een overzicht te geven van al diegenen die vanaf het ontstaan van Borgercompagnie in 1647/1648 tot circa 1920 in dit dorp gewoond hebben. Vanwege privacy redenen is gekozen voor 1920 als voorlopige einddatum. Het voornemen is om uiteindelijk ook gegevens vanuit het kadaster betreffende het eigenaarschap c.q. vruchtgebruik van „plaatsen', woningen en boerderijen in de database op te nemen.
Zoals wellicht bekend, heeft Borgercompagnie in het verleden in administratief opzicht deel uitgemaakt van een aantal verschillende gemeentes: Sappemeer, Muntendam, Veendam en Wildervank. De kwaliteit van de gegevensopname en -verwerking is destijds niet overal even hoog geweest, zeker niet waar het de Bevolkingsregisters betreft. Zo werden meer dan eens gezinnen ingeschreven zonder vermelding van de „huizing', dat wil zeggen de woning waar het desbetreffende gezin woonde.
NL(Groningen)
Bij Uitstek: het blad van de Heijstek FamiliestichtingHomepage van de Heijstek Familiestichting, met genealogische gegevens en andere wetenwaardigheden van onze familie.Nederland
Bijbels Digitaal - Scans én TranscriptieScan met Transcriptie van de Delftse Bijbel (1477), de Leuvense Bijbel (1548) en de Statenvertaling (1637). Verder de Lutherse vetaling (1648) en de Mortierbijbel (1700; selectie)België / Nederland
Bloemendaal in oorlogstijd(1939-1945)Doorklikken via historie.NL(Noord-Holland)
Boerderijen, Onderzoek en Boerderijenboeken GroningenBoerderijenonderzoek werd in het verleden in deze provincie meestal uitgevoerd op initiatief van lokale afdelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw. Vaak werd ter gelegenheid van de viering van een jubileum van zo’n afdeling onderzoek gedaan naar de bewoningsgeschiedenis van de boerderijen van de leden van de G.M.v.L. binnen die betreffende afdeling. Tegenwoordig gebeurt dit type onderzoek meer en meer op initiatief van particulieren. Zo is met behulp van deze “boerderijenboeken” inmiddels een groot deel van de kuststrook en het oosten van Groningen in kaart gebracht.
De boerderijenboeken kennen een identieke tweedeling: het eerste gedeelte bestaat uit beknopte verhandelingen over facetten uit de historie van het gebied ressorterend onder een afdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw, bijvoorbeeld over kloosters, vestingen in het gebied, inpolderingen, ruilverkavelingen, mechanisatie, coöperaties. In het tweede gedeelte wordt, vaak per dorp, per boerderij in het kort de geschiedenis van het bedrijf en de bewoning weergegeven. Een boerderijenboek bevat, naast andere wetenswaardigheden, vooral een schat aan genealogische gegevens.
NL(Groningen)
Bossche Schepenzegels - Schout en SchepenenHistorisch-biografische notaties uit Taxandria (1885-1909) zouden mogelijk aan verbeteringen toe kunnen zijn. Wellicht zijn er later nog correcties geplaatst of heeft men nu andere inzichten. Suggesties, aanvullingen en verbeteringen zijn welkom, onder vermelding van naam, nummer en bron.NL(Noord-Brabant)
Brabant Cloud: Cloud systeem voor het Brabantse erfgoedDigitale ontsluiting erfgoedcollecties:
De Brabant Cloud is er speciaal voor gemaakt om de barrières tussen deze silo''s van informatie te doorbreken en een begin te maken met het op een betekenisvolle manier vastleggen van de verbanden tussen al deze vormen van erfgoedinformatie. Dit gebeurt op een open manier. De Brabant Cloud is gebouwd met open source software en gebaseerd op open standaarden. Digitale erfgoedinformatie in de cloud kan als Linked Open Data beschikbaar worden gesteld. Hierbij geldt het principe ''baas over eigen data''. Als erfgoedinstelling bepaal je zelf hoe en met wie je je data deelt.
NL(Noord-Brabant)
Brand`s Ahnen, Aus nah (Rinteln) und fern, und alle die dazu gehören.Viel Spaß beim Suchen nach Ihren - unseren Verwandten und Ahnen. Diese habe ich hauptsächlich aus den Kirchenbüchern in Exten, Hohenrode, Krankenhagen (vollständig bis 1830) zusammen gefügt. Des weiteren sind sind viele Personen aus Almena, Bösingfeld, Silixen, Möllenbeck, Steinbergen, Deckbergen, Großenwieden, Fuhlen, Loccum, Minden und Bergkirchen erfasst worden, da sie mit Personen aus den anderen Kirchspielen verwandt waren oder sind. Bei Jahresangaben ist bei der Schreibweise 1677/78 das Jahr 1678 das richtige. Sollten Sie Fehler in den Ausführungen feststellen, oder selbst nicht erscheinen wollen, melden Sie sich bitte bei mir, damit ich dieses korrigieren kann. Auch über neue Daten würde ich mich freuen. Bei noch lebenden Personen wurden die persönlichen Daten unterdrückt. Bei der Suche nach weiteren Verwandten bin ich Ihnen gerne behilflich, soweit es meine Daten zulassen und ein berechtigtes Interesse besteht.. Viel Spaß und Erfolg bei der Suche!Duitsland
Breda: Stad van de NassausOp het gebied van de Nassaus is er veel te zien en te beleven in Breda: er is heel veel bijzonders overgebleven uit die tijd: het Kasteel van Breda, waar de Nassaus resideerden (nu Koninklijke Militaire Academie), de Grote Kerk (waar maar liefst 9 Nassaus én de eerste Prins van Oranje begraven liggen onder prachtige grafmonumenten), het Begijnhof, tientallen hofhuizen van leden van de hofhouding, een jachtslot, een prachtig stadspark ‘t Valkenberg (waar de Nassaus hun valken lieten jagen), het is bijna teveel om op te noemen.

Op deze site vindt u allerlei zaken die met Breda en de Nassaus te maken hebben: activiteiten die in de stad plaatsvinden rond het thema Nassau; monumenten die door de Nassaus zijn gebouwd, of vanwege de aanwezigheid van de Nassaus zijn ontstaan; u kunt er ook allerlei zaken vinden die direct of indirect met de Nassaus te maken hebben. Kortom: Kom naar Breda en ontdek Breda Nassaustad!

NL(Noord-Brabant)
BUKU - Bibliotheca Surinamica: A blog about books on Suriname & moreBuku - Bibliotheca Surinamica is een privé-collectie van Surinamica: boeken, foto's, schilderijen, etsen, manuscripten en ephemera. Alle items zijn op een of andere wijze verbonden met de geschiedenis van Suriname. Ieder boek of foto vertelt een verhaal over een lang verwaarloosde geschiedenis. Pas in de afgelopen jaren is de belangstelling voor deze geschiedenis bij een breder publiek gaan groeien. De geschiedenis van Suriname is in wezen Nederlandse-, of in een breder perspectief, Europese- geschiedenis. Suriname en haar voormalige kolonisator, Nederland, delen een gemeenschappelijk verleden.Europa / Nederland / Suriname
C.G. Schrader's Memory Boek van de Vrouwens (1656-1746)Het notietieboek van een Friese vroedvrouw. Haar werkgebied besloeg met name Dokkum en de bereisbare omgeving in Noord-Oost-Friesland. De gehele tekst kunt u hier online bekijken. Ook zijn er toelichtingen toegevoegd.NL(Friesland)
Capital Collections - Edinburgh City LibrariesSchotland. Site with a choice of our images. Whether you are researching your family tree or doing a school project, you can discover the historical and culturallife of Edinburgh, Scotland and the Scots through this growing image library wich includes a wonderful selection of photographs, drawings, watercolours and engravings.Verenigd Koninkrijk
Catalogus Bibliotheek Stichting Oud Meppel (met speciale zoekfunctie!)Deze website bevat de catalogus van boeken, tijdschriften en het archiefmateriaal dat bij de Stichting Oud Meppel berust.
Deze boeken en documenten zijn in het Historisch Centrum Meppel (HCM) van de stichting in te zien. Verder vindt u op deze website:
- het Fotoarchief van de Stichting Oud Meppel, gecombineerd met dat van de Gemeente Meppel,
- het Kwartaalbladarchief (bladen door de stichting uitgegeven) en het Gravenarchief (Algemene Begraafplaats).
- (Interne, oftewel uitgebreidere, versies hiervan zijn in de bibliotheek van het HCM te raadplegen)
NL(Drenthe / Overijssel)
Catalogus collecties Nieuw Land (Flevoland, IJsselmeer, Zuiderzee)Welkom bij de Catalogus! De Catalogus geeft toegang tot de collecties van Nieuw Land. U kunt hier beschrijvingen vinden van tienduizenden archiefstukken, archeologische en museale voorwerpen, dia’s, foto’s, films, boeken, kaarten en atlassen over Flevoland, het Zuiderzee-/IJsselmeergebied en het Zuiderzeeproject.

NL(Flevoland)
CBS in uw buurt (Statistieken)Vele statistieken en linksNederland
Chantier Médiéval de GuédelonMichel Guyot en zijn broer Jaques, beiden bezeten van erfgoed en ''''oude stenen'''', kopen in 1979 het kasteel van Saint Fargeau voor enkele duizenden francs. Het kasteel verkeert op dat moment in een deplorabele staat. Er moet zo''''n 2 hectare dak vernieuwd worden, het gebint van het dak moet hersteld worden en de muren zijn aan het scheuren. Om de restauratie te financieren doen ze een beroep op de lokale bevolking en organiseren een indrukwekkend klank- en lichtspel waarin de geschiedenis van het kasteel wordt verteld. Dankzij de verdiensten die deze voorstellingen gedurende de afgelopen 20 jaar hebben opgeleverd, is het gelukt het kasteel van Saint Fargeau te .............
Michel Guyot geeft een team van middeleeuwenkenners, architecten en archeologen de opdracht een archeologische studie uit te voeren naar het oorspronkelijke 13e-eeuwse kasteel van Saint-Fargeau, waarop het latere kasteel van rode baksteen is gebouwd. In dat kader ontstond het idee om een burcht te bouwen met de technieken uit de middeleeuwen, om zo te kunnen nagaan hoe de bouwlieden uit de 13de eeuw werkten.
Frankrijk
Collectie's Tropenmuseum AmsterdamDe collectie van het Amsterdamse Tropenmuseum bevat bijna 175.000 voorwerpen en ca. 485.000 fotografieën. Slechts een klein deel daarvan is te zien in de zalen van het museum. Op deze website wordt daarom steeds meer getoond van wat in het depot is opgeborgen. De collectie is hier opgesplitst in objecten en foto’s, en bovendien gerelateerd aan personen & instellingen, tentoonstellingen, expedities en thema''s.
Nieuw op het web is de Papua-special waarin ruim 2000 topstukken uit de collectie in hoge resolutie te bekijken zijn.
Afrika / Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname / Zuid-Afrika
Collecties Stadsarchief BredaBelangrijke genealogische bronnen:
Doop-, trouw-, en begraafboeken (tot 1811)
Burgerlijke Stand (vanaf 1811)
Bevolkingsregister (vanaf 1850)

Verdere toelichtingen bij:
Notariële archieven
Andere bronnen , verwerkt in digitale stamboom
Huizenonderzoek

Andere onderwerpen:
Volkstellingen en bevolkingsopgaven
Bevolkingsregisters
Gezins- en alleenstaandenkaarten
Persoonskaarten
NL(Noord-Brabant)
Cultuurcompagnie Noord-HollandCultuurcompagnie Noord-Holland is dé partner in innovatieve en resultaatgerichte cultuurprojecten. Wij adviseren vanuit veelzijdige deskundigheid hoe cultuur de leefwereld van jong en oud kan verrijken. Cultuurcompagnie creëert daarmee extra waarde voor opdrachtgevers, bewoners en bezoekers.

Cultuurcompagnie Noord-Holland
Ontwikkelaars in Kunst en Erfgoed

Buitenplaatsen in Beeld: link
NL(Noord-Holland)
Data Archiving and Networked ServicesDANS gaat oude data over de Nederlandse scheepvaart verzamelen en digitaal voor algemeen publiek toegankelijk maken. Dat gebeurt als onderdeel van een groot onderzoek naar de Nederlandse scheepvaart in het Atlantisch gebied in de zeventiende en achttiende eeuw.Nederland
Database mbt Begraafboeken en de graven op het Kerkhof te VeendamWelkom op deze website die gewijd is aan het Kerkhof bij de Nederlands Hervormde Kerk te Veendam, ook wel genoemd de Algemene Begraafplaats. Op basis van de begraafboeken van dit kerkhof over de periode 1850 - 1950 is een database gemaakt, waaraan vervolgens foto''s van de nog aanwezige grafmonumenten gekoppeld zijn. De foto die bij de gezochte persoon verschijnt kunt u vergroten door op de foto te klikken.NL(Groningen)
De 520 grafzerken van de Sint-Jan te ’s-HertogenboschMet uitgebreide toelichting per zerk.NL(Noord-Brabant)
De archieven van het Département du NordMet o.a. de huwelijken, dopen en overlijdens van o.m. Lille (Rijssel),Douai, Armentieres en Duinkerken (Noord-Frankrijk)

Archives en ligne
Tables décennales
► Octobre 2013, les Archives départementales du Nord mettent en accés les registres matricules jusqu'à la classe 1921 !
Cette démarche s'inscrit dans le cadre des actions liées au centenaire de la Grande Guerre et met à l'honneur les combattants y ayant participé.

Actes
Les documents ajoutés concernent la période [1890-1912] et au-delà, jusque 1936 selon les communes et en respect des délais possibles à la publication (Délibération N° 2012-113 du 12/04/2012 de la CNIL) :
Naissances de plus de 100 ans
Mariages de plus de 75 ans
Décès de plus de 25 ans

Actuellement sont concernées les communes des arrondissements suivants :
Hazebrouck
Valenciennes
Douai
Cambrai
Avesnes
Dunkerque

Cliquez sur les menus à gauche, pour afficher les liens vers les formulaires de recherche
Frankrijk
De auto van m'n opa: Brabantse auto’s en motoren 1906-1951 (Kentekens)Brabantse kentekens?
Vanaf 1 januari 1906 moest iedere bestuurder een zogenaamd nummerbewijs hebben, dat verstrekt werd door de Commissaris van de Koningin van de provincie waar men woonde. Zo'n nummerbewijs begon met een letter, gevolgd door een nummer. Voor Noord-Brabant was dat de letter N. Die staat overigens niet voor de beginletter van de provincienaam, zoals men vaak nog denkt*. De letters zijn simpelweg alfabetisch aan de provincies toegekend, beginnend met de A voor Groningen, B voor Friesland en D voor Drenthe (de C werd, zoals nog steeds, overgeslagen).
NL(Noord-Brabant)
De auto van m'n Opa: Welke provincie? Welk nummer ? Welke auto ?De letters A t/m R (evt. met een X of een Z) zijn simpelweg alfabetisch aan de provincies toegekend, beginnend met de A voor Groningen, B voor Friesland en D voor Drenthe (de C werd, zoals nog steeds, overgeslagen). Waren er teveel auto's dan werd een X of een Z aan die letter toegevoegd.
Hier vindt u de links naar 'alle' Nederlandse auto's (voor zover bekend en ingebracht)
Nederland
De Bijzondere Collecties van de UniversiteitsbibliotheekDe Bijzondere Collecties omvatten het erfgoed van de Universiteit van Amsterdam. De ruim duizend deelcollecties bestaan uit zeldzame en kostbare boeken, manuscripten, prenten, foto's en nog veel meer. Met internationaal vermaarde verzamelingen op het gebied van boekgeschiedenis, Joodse cultuur, kerkgeschiedenis, cartografie, letterkunde, grafische vormgeving en zoölogie is dit een van de grote erfgoedbibliotheken in Europa.
Het erfgoed in de Bijzondere Collecties vertegenwoordigt vele disciplines in wetenschap en kunst en telt tal van onvervangbare werken met museale kwaliteit, van eeuwenoud tot hedendaags. De verzamelingen staan ten dienste van onderwijs en onderzoek, maar ook van een algemeen publiek. Stukken kunnen geraadpleegd worden in de moderne onderzoekzaal en via online beeldbanken. Ze worden uitgelicht in tentoonstellingen, lezingen en presentaties.
Nederland
De dossiers van Ned. Publ. Omroep: GeschiedenisOp deze pagina kunt u kiezen: te veel om op te noemen
Nederland
De familie Groen-BreukelmanOp deze website gaat het over families uit de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en Overijssel.
Daarnaast zijn er echter ook veel gegevens uit Duitsland en Amerika.
Als U merkt dat een bepaalde persoon ten onrechte wel of niet genoemd wordt, wilt U mij daar dan op attenderen? Ik zal dat dan zo spoedig mogelijk corrigeren.
(In verband met de privacy-wetgeving worden personen die nog in leven zijn hier niet vermeld).
Duitsland / NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Zeeland / Zuid-Holland) / Verenigde Staten
De fotocollectie van het Nationaal ArchiefAbout the Nationaal Archief historical photo collections
The Nationaal Archief photo collection consists of more than 2 million photos that cover a period of more than a hundred years of national and international history. More than 500,000 digitalised photographs can already be viewed in low resolution on our at online image bank . Over the course of the next few years, the majority of the Nationaal Archief’s photo collection will be digitalised in high resolution as part of the Images for the Future project. The Nationaal Archief manages important documentary photograph collections. These collections contain genres and subjects such as press photography, social and historic documentary photography, reports on the former Dutch colonies, football and the Royal Family.

De fotocollectie van het Nationaal Archief bestaat uit meer dan 2 miljoen foto’s die een periode van honderd jaar nationale en internationale geschiedenis bestrijken. Meer dan 500.000 gedigitaliseerde foto’s zijn al in lage resolutie te bekijken op de online beeldbank. Binnen het digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst zal het belangrijkste deel van de fotocollectie van het Nationaal Archief in de komende jaren beschreven en in hoge resolutie gedigitaliseerd worden. Het Nationaal Archief beheert belangrijke documentaire fotocollecties. Deze collecties bevatten genres en onderwerpen als persfotografie, sociale en historische documentaire fotografie, reportages over de voormalige Nederlandse koloniën, voetbal en de Koninklijke familie.
Nederland
De Fryske Akademy: ít wittenskiplik sintrum fan FryslânMeedoen aan het Akademywerk
Wie studie wil maken van of geïnteresseerd is in onderwerpen op het terrein van de doelstelling van de Fryske Akademy, kan zich aansluiten bij de werkgroepen en werkverbanden; dit zijn groepen waarin wetenschappers en amateurs met elkaar samenwerken. Er zijn groepen o.a. op het gebied van:
archeologie, literatuurgeschiedenis, biologie,
maritieme geschiedenis, Friese oorkonden, musicologie, genealogie,
omgeving- land- watergeschiedenis, geschiedenis, pedagogiek, heraldiek, taalkunde, landbouwkunde, waterstaatsgeschiedenis.
NL(Friesland)
De geschiedenis van de gemeente Hoogezand-Sappemeer in beeld.Welkom bij de Beeldbank Hoogezand-Sappemeer. Op deze plaats vindt u een groot en groeiend aantal foto´s van de gemeente Hoogezand-Sappemeer en omgeving.NL(Groningen)
De geschiedenis van de provincie Gelderland in beeldMijnGelderland.nl is het startpunt voor iedereen die geïnteresseerd is in het erfgoed in de provincie Gelderland. Op de site wordt zoveel mogelijk informatie over alle vormen van erfgoed in Gelderland verzameld. U vindt hier o.a. de verhalen die rondom de uitzendingen van de Geschiedenisbus zijn samengesteld, maar u kunt ook zoeken in de uitgebreide ansichtkaartencollectie 'Gelderland in beeld', de database van Collectie Gelderland met foto's en informatie van meer dan 44.000 objecten uit 22 Gelderse musea en in de catalogus van alle Gelderse openbare bibliotheken. Daarnaast bevat MijnGelderland.nl een agenda, nieuwsberichten en talloze links naar archieven, musea, bibliotheken en instellingen voor cultuureducatie. Heeft u een vraag over erfgoed en kunt u het antwoord niet op de site vinden? Klik dan op de knop 'Stel een vraag' en uw vraag wordt beantwoord door een team van bibliothecarissen en/of specialisten op het gebied van Gelders erfgoed.

NL(Gelderland)
De Haagse FilmbankBinnen deze filmbank kunt u kijken naar films van het Haags Gemeentearchief. Onze collectie bestaat uit professionele- en amateurfilms, met en zonder geluid, in zwart/wit of kleur. Allemaal met betrekking tot Den Haag. U kunt op verschillende manieren grasduinen op zoek naar films. Regelmatig wordt door ons een nieuwe film bijgeplaatst.NL(Zuid-Holland)
De Internetcatalogus van de Stichting Oude Groninger KerkenWie zoekt zal .... vinden?NL(Groningen)
De KantlijnOude schoolplaten, Gebruik van afbeeldingen en tekst voor werkstukken of kleinschalige publicaties is vrij mits vemeld: Bron Antiquariaat De kantlijn BredevoortNederland
De krant van toen (nieuws sinds 1754 uit Noord-Nederland)Welkom bij het grootste online krantenarchief. Doorzoek hier het digitale archief van de drie dagbladen in noord Nederland:
*het Dagblad van het Noorden
*de Leeuwarder Courant
*het Friesch Dagblad.
Plus ook de vele weekbladen van NDC mediagroep en meer.

De databank is op dit moment gevuld met:
*Het Dagblad van het Noorden van 1888 tot heden.
*De Leeuwarder Courant van 1752 tot heden.
*Het Friesch Dagblad (sinds 1903) en online te zien vanaf 26-05-2014
*Week- en nieuwsbladen van NDC mediagroep.
*De lokale bladen Frisia (van 1896-1977), Klaverblad (1967-1977) en Sawn Stjerren Nijs (1949 tot 2008).

Doorzoek gemakkelijk miljoenen artikelen, foto's, en advertenties, blader rustig door de krant of bekijk dossiers over het nieuws van toen.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
De molendatabase van België en NederlandNederlandse Molendatabase is de verzameling van het complete, werkende Nederlandse bestand van molens, samengesteld door molenminnend Nederland voor iedereen met een interesse in molens. De molendatabase is het resultaat van gezamenlijke inspanningen van honderden liefhebbers van molens. De Molendatabase is de eerste volledige inventarisatie van Nederlandse molens op het internet en bestaat sinds augustus 1999. Sindsdien heeft de molendatabase 8,3 miljoen bezoekers gehad (stand juli 2014).

Iedere nieuwe aanvulling (tekst of foto's) is van harte welkom.
België / Nederland
De Regio-Canons (het verhaal van uw provincie, regio of woonplaats)Regiocanons.nl is de overkoepelende website voor regionale en lokale canons in Nederland. Hier vindt u het verhaal van uw provincie, regio of woonplaats als ''vensters'' in woord en beeld: de belangrijkste momenten, personen en plekken uit het verleden op een rijtje. Regiocanons.nl is gekoppeld aan entoen.nu, de canon van Nederland.Nederland
De Rijksstudio (van het Rijksmuseum in Amsterdam)Blader door 554.583 kunstwerken en 278.325 Rijksstudio's
De scheepsindex van koopvaardijschepen, ook kapiteins en eigenarenSchepen, kapiteins en eigenaren: Schepen
Hier is informatie te vinden over scheepsnamen, scheepshistorie, specificatie (voor zover bekend), en de eigenaren en kapiteins.
In sommige gevallen kunt u doorklikken naar Nadere informatie of naar Reizen of naar het scheepstype. In het laatste geval volgt een korte beschrijving en een afbeelding.

Personen (Kapiteins en eigenaren): Informatie over de schepen waarmee ze gerelateerd zijn, en jaartallen.

De kaart: Door te klikken op genoemde plaatsnamen ga je naar een kaart. Naast de geografische ligging wordt in een aantal gevallen iets over de plaats gezegd.

Overzichten: Hier vindt u uitsneden uit de database:
- Schepen, kapiteins en eigenaren, gerangschikt naar thuishaven
- Het einde van de schepen, gerangschikt naar oorzaak. (zeemansleed)
- Ledenlijsten van de zeemanscolleges
- Scheepswerven uit Nederland, en daar gebouwde schepen
- Galerie: De beschikbare afbeeldingen van schepen
- Een aantal rederijvlaggen
Europa
de Stad Vollenhove door de eeuwen heenEen belangrijk gedeelte van de historie van de Stad Vollenhove wordt weerspiegeld in de vele bouwwerken die Vollenhove eens sierden. Stadsmuren zijn er nooit geweest, maar wel wallen, grachten en poorten, zie de ontwikkeling van de stad. Er zijn twee oude kerkgebouwen en een kapel, een voormalig stadhuis en vooral waren er veel havezaten. Daarvan zijn er nog enkele bewaard gebleven. Zie ook de lijst met rijksmonumenten in Vollenhove.

Na de Utrechtse bisschoppen die 's zomers in Vollenhove resideerden (11e tot 16e eeuw) waren twee stadhouders van keizer Karel V belangrijke inwoners van Vollenhove (16e eeuw). De adellijke familie Sloet, met diverse leden in Vollenhove, was invloedrijk en kleurrijk van de 16e tot de 20e eeuw en tot op heden op een havezate vertegenwoordigd. Engelenburg, met als bekendste burgemeester Lucas, was een geslacht dat enkele eeuwen in Vollenhove woonde. Seidel, een Duitse legermuzikant, was in de 18e eeuw van belang voor Schokland en via zijn nazaten tot in de 20e eeuw door het gelijknamige restaurant. Dan Van Smirren, een redersfamilie en visexporteur in de 19e en begin 20e eeuw, daarna vanuit Engeland donateur aan het sociaal-culturele leven in Vollenhove. Een andere belangrijke vishandelaar en -verwerker was Van Gulik. In de 20e eeuw waren de dokters Jansen en Van Setten belangrijke personen voor Vollenhove. Jachtbouwer Wolter Huisman bracht vanaf 1971 met zijn sterk groeiend bedrijf nieuw elan naar Vollenhove.
NL(Overijssel)
De Stichting Historie Joods GroningenEr zullen niet veel stad-Groningers zijn die weten waar de Botermolendrift is. Deze naam is kortgeleden gegeven aan het straatje dat tussen het Boterdiep en de Bloemsingel ligt. De oorspronkelijke naam is echter Jodenkamp. Aan deze naam is een eeuwenoude geschiedenis verbonden die teruggaat tot 1747. In dat jaar kreeg de Joodse Gemeente te Groningen het recht om op de Ebbingedwinger – onderdeel van de toenmalige stadswal - een begraafplaats in te richten. Voordien moesten de Joden uit de stad hun doden ter aarde bestellen op Joodse begraafplaatsen in de provincie, zoals in Appingedam. De nieuwe Joodse begraafplaats kreeg de naam Jodenkamp en was berekend op 1300 à 1400 graven. Zover is het echter nooit gekomen, omdat in 1826 een zware epidemie uitbrak, een combinatie van tyfus en malaria, waaraan een tiende van de Groningers stierf.
NB Het is mogelijk een database te raadplegen
NL(Groningen)
De Utrechtse Buitenplaatsen (en dat zijn er veel)Een buitenplaats is een monumentaal huis, dat één geheel vormt samen met de bijgebouwen en de tuin of het park dat er omheen ligt. Vanaf de zeventiende eeuw zijn er veel buitenplaatsen aangelegd. De rijken ontvluchtten de drukte en stank van de stad en brachten de zomermaanden graag door in de natuur. Deze rijke stedelingen kochten een mooi stuk grond, bij voorkeur aan het water om er vanuit de stad met de trekschuit gemakkelijk te kunnen komen. Soms stond er een hoeve of kasteelruïne, die werd verbouwd nadat de militaire rol van het kasteel was vervallen. Vaak ook werd op het stuk grond een nieuw landhuis gebouwd. Daarbij hoorde ook steeds vaker een prachtig aangelegde tuin in de Franse stijl, met symmetrische lanen en hagen, perken, vijvers, beeldengroepen en bloemborders die ingewikkelde patronen vormden.

NL(Utrecht)
De Vechtstreek, het buiten van de RandstadDeze site neemt u mee door het cultuurlandschap van de Vechtstreek. Dit is niet alleen bepaald door de diverse landschappen die hier te vinden zijn, maar ook door het ingrijpen van de mens in dat landschap in de loop van de tijd. Vandaar dat u via twee ingangen de site kunt binnengaan: via het LANDSCHAP en via de HISTORIE
Een reis door de tijd, die de processen duidelijk maakt waardoor het huidige landschap is gevormd. Met deze kennis en uitleg wordt uw bezoek waardevoller en interessanter. En leuker!
NL(Noord-Holland / Utrecht)
Den Ham-Vroomshoop Historische siteWelkom op de site van de Oudheidkundige Vereniging Den Ham - Vroomshoop. Op deze site vindt u informatie over de vereniging en aktiviteiten. Verder vindt u een schat aan interessant materiaal.NL(Overijssel)
Der Genealogische Abend: Naturwissenschaftlicher und Historischer Verein für das Land LippeDer Genealogische Abend wurde 1969 vom Rechtsanwalt Dr. Paulsdorf aus Detmold ins Leben gerufen. Die Teilnehmer treffen sich, um sich über ihr Hobby Familienforschung in loser Runde zu unterhalten und Erfahrungen auszutauschen. Es werden Probleme besprochen, nicht bekannte Begriffe geklärt oder Lesehilfe gegeben. Meistens findet noch ein kleiner Vortrag statt. Seit sich der Kreis 1997 als 7. Vereinsgruppe „Familienforschung'' dem Naturwissenschaftlichen und Historischen Verein für das Land Lippe (NHV) angeschlossen hat, trifft man sich im Landesarchiv NRW dem Staatsarchiv in Detmold. An den Abenden nehmen meistens 20 – 25 Personen teil. Es sind Männer und Frauen aus jeder Alters- und Berufsgruppe, die gerade erst mit der Familienforschung beginnen, oder schon viele Jahre betreiben.
Der Nachlass unseres verstorbenen Mitgliedes Helmut Schering ist im Staatsarchiv einzusehen und von lippischen Familienforscher eine oft benutzte Quelle.
Haben Sie Interesse an Familienforschung oder betreiben sie schon ?
Dann nehmen Sie doch einfach mal an einem Abend teil. Eine Anmeldung ist nicht nötig.
Nederland
Detailkaarten van Polen (met daarop de oude Duitse namen)Zeer goede detailkaarten (maar het is even zoeken)Duitsland / Polen
Die Ostfriesische Landschaft (mit digitale Bibliothek)Am Anfang waren die Landstände, die Versammlung der drei gleichberechtigten Gruppen aus Rittern und Vertretern der Bürger und Bauern. Sie vertraten im Mittelalter die ostfriesische Bevölkerung gegenüber dem Landesherrn, dem Grafen- und späteren Fürstenhaus. Diese Ständevertretung gibt es in Ostfriesland bereits seit mehr als fünfhundert Jahren.
Bis zum 19. Jahrhundert besaß die Ostfriesische Landschaft auch wesentliche politische Rechte. Von Kaiser Leopold I. ist ihr 1678 sogar ein eigenes Wappen verliehen worden, das den Ritter und den Baum auf dem Upstalsboom zeigt. Dieser Hügel war und ist das Symbol für die Freiheit der Friesen. An diesem Ort trafen sich im Mittelalter die Vertreter der selbständigen friesischen Landesgemeinden. Hier wollten sie bei ihren Zusammenkünften gemeinschaftlich ihre Rechte und Freiheiten stärken und sichern.

Die digitale Bibliothek der ostfriesischen Landschaft umfasst digitalisierte historische Werke zur Landesgeschichte (inkl. Emder Jahrbuch von 1875 bis 1942), aber auch neuere wissenschaftliche Veröffentlichungen in elektronischer Form. Außerdem finden Sie hier den Einstieg in die Datenbanken des Biographischen Lexikons und der Historischen Ortsdatenbank für Ostfriesland sowie die Flurnamensammlung der Ostfriesischen Landschaft. Eine digitales Bildarchiv ist im Aufbau begriffen.

Die einzelnen Bereiche lassen sich über die Bilder unten ansteuern, alle digitalen Bestände der Landschaftsbibliothek und vieler weiterer Anbieter finden Sie auch in unserem Katalog.
Duitsland
DiEP Erfgoedcentrum DordrechtErfgoedcentrum DiEP is een organisatie waar met de bewoners van Dordrecht en de regiogemeenten het geheugen van de stad en omliggende regiogemeenten in stand wordt gehouden.
In zijn collectie, die nog iedere dag groeit, heeft Erfgoedcentrum DiEP duizenden archiefstukken als beeld- en geluidsfragmenten, bouwhistorische tekeningen, archeologische vondsten, prenten, kaarten, boeken, tijdschriften en kranten.

Erfgoedcentrum DiEP is voortgekomen uit een samenwerking tussen het voormalig Stadsarchief Dordrecht en het Bureau Monumentenzorg en Archeologie. Hierdoor is de geschiedenis van de stad in al haar facetten samengevoegd; papieren bronnen, archeologische vondsten en de talrijke monumenten geven samen een fraai beeld van het rijke verleden.

NL(Zuid-Holland)
Digibron: Kenniscentrum Gereformeerde gezindte (zoeken vanaf 1834)In het digitale archief zoeken, kan op verschillende manieren.
-Eenvoudig zoeken (Zoeken in alle bronnen)
In het zoekveld op de startpagina kunt u één of meer woorden opgeven. Als resultaat krijgt u dan de artikelen waar alle woorden die u heeft opgegeven in voorkomen. Als u meerdere woorden opgeeft, krijgt u alle artikelen waar de opgegeven woorden ergens in het artikel voorkomen. Bijvoorbeeld: avondmaal belijdenis. Hierbij hoeven beide woorden niet achter elkaar in de tekst voor te komen.
Standaard is de sortering van de resultaten op relevantie, wat inhoudt dat bovenaan de resultatenlijst de artikelen worden getoond waar avondmaal en belijdenis wél dicht bij elkaar staan, of waar beide woorden in kop, onderkop of aanhef staan.
Bij eenvoudig zoeken moet het zoekwoord uit minstens twee tekens bestaan, eventueel in combinatie met wildcards.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hoofd- en kleine letters.
Nederland
Digitaal Monument - Razzia Beverwijk (486 mannen)Op 16 april 1944 werden 486 jongemannen door de bezetter weggevoerd, van wie velen nooit zijn teruggekeerd. Met individuele links achter de 486 namen. (NL, DE, UK)NL(Noord-Holland)
Digitaal Museum van de VolkshuisvestingHet Digitaal Museum van de Volkshuisvesting. U vindt hier een overzicht van de belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse sociale woningbouw in de twintigste eeuw. Het museum toont vijf kenmerkende woningbouwprojecten per periode van tien jaar, zoveel mogelijk verspreid over het hele land. Elk project is voorzien van achtergrondinformatie en vijf afbeeldingen.Nederland
Digitale Bibliografie Nederlandse GeschiedenisDe bibliografie bevat thans ruim meer dan 200.000 titels en is daarmee de algemene toegangspoort tot de Nederlandse geschied-schrijving. Zo vormt de DBNG een essentiële bron voor onderzoek van de meest uiteenlopende aspecten van de Nederlandse geschiedenis. Daarnaast zal de DBNG in de toekomst de basis vormen van een breder platform voor samenwerking tussen bibliotheken en wetenschappelijke instituten op het gebied van historisch-bibliografische informatie-systemen.
VOOR WIE?
De Digitale Bibliografie voor Nederlandse Geschiedenis is een gemakkelijk toegankelijke digitale vraagbaak. Voor een breder publiek van studenten en historisch belangstellenden biedt zij een laagdrempelige toegang tot historische informatie. De professionele onderzoeker kan gebruik maken van uitgebreide, geavanceerde zoek-faciliteiten die snel een hoogwaardig resultaat opleveren.
Nederland
Digitale Bibliothek für Genealogen aus GenWiki(DE)Die Digitale Bibliothek (kurz: Digibib) im Genwiki sammelt in erster Linie genealogisch und ortsgeschichtlich relevante Literatur, deren Urheberrechte abgelaufen sind. Zum Einen werden diese oft nur noch schwer einsehbaren Werke damit einen groszen Leserschaft kosten- und werbefrei bereitgestellt, zum Anderen ermöglicht die vorgesehene digitale Texterschlieszung die Volltextrecherche in diesen Büchern.
Wichtig: die meisten Buchprojekte der Digitalen Bibliothek arbeiten mit sogenannten DjVu-Dateien; beachten Sie bitte die DjVu-Kurzinformation.
Duitsland
Digitale collectie Tresoar FrieslandDiverse digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (zie lijst met links op de site) NL(Friesland)
Dingboek Oost-IJsselmonde 1603 (Transcriptie; met zoekfunctie)Transcriptie door Michel G.A. Ball van dit register voor schout en heemraden van Oostambacht van Iselmonde, beginnende den 17e july 1603.
Het originele stuk is aanwezig in het Stadsarchief van Rotterdam: Toegangsnr. 8, Inventarisnr. 158.
NL(Zuid-Holland)
Dordrechtse Monumenten en Bronnen (met diverse indexen en PDF-bestanden)Dordrecht Monumenteel is een initiatief van Stichting Illustre Dordracum. Deze stichting stimuleert en faciliteert historisch onderzoek naar monumenten in de oudste stad van Holland. De stad telt bijna 1.000 Rijksmonumenten en ruim 600 Gemeentelijke monumenten. Van een groeiend aantal monumenten is de bouw- en de bewoningsgeschiedenis bekend. Illustre Dordracum is van mening dat iedere bewoner/eigenaar van een monument zich geroepen zou moeten voelen om de historie van zijn pand te onderzoeken, te laten onderzoeken of hier in een andere vorm aan bij te dragen.

NL(Zuid-Holland)
Dorpsarchief Nieuw-Amsterdam/Veenoord (Blad: De Aole Tweiling)Het Tweelingdorp Nieuw Amsterdam/Veenoord ligt aan de Verlengde Hoogeveensche Vaart.
De ontstaansgeschiedenis van beide dorpen is verschillend.
-Veenoord ontstond i.v.m. met de aanleg van de Verlengde Hoogeveensche vaart rond 1859 als een kolonie van polderjongens. Later bij de vervening van het laagveengebied vestigden zich er ook veel turfmakers.
-De veenkolonie Nieuw-Amsterdam ontstond meer zuidelijker.
Amsterdamse beleggers kochten daar in 1850 een bijna 14 km lange en smalle veenstrook. Dit was langs de grens met Schoonebeek. Zij vernoemden hun hier nieuw verworven gebied naar hun woonplaats 'het Amsterdamsche veld'. De door hen enkele jaren later gestichte nederzetting kreeg dan ook de vanzelfsprekende naam 'Nieuw-Amsterdam'. Toch kwam Nieuw-Amsterdam uiteindelijk noordelijker te liggen aan de toen (1860) juist gereedgekomen Verlengde Hoogeveensche vaart. Hier ontwikkelde ze zich samen met het aangrenzende Veenoord sterk. Er ontstond een grote bedrijvigheid.

Niet voor niets werd het ZO-Drentse veengebied - n.a.v. de spectaculaire goudvondsten in Californië - in die jaren wel het Drents Californië genoemd. Ook hier was 'goud' in de vorm van turven te delven.

Te Nieuw-Amsterdam was in de daarop volgende jaren de belangrijkste turfmarkt van Nederland gevestigd. Er ontwikkelden zich tal van veen-industriële bedrijven zoals scheepswerven, kalkbranderijen, machinale turf- en turfstrooiselfabrieken en ook een aardappel­meelfabriek.
Er stonden omstreeks diezelfde periode op een gegeven moment zelfs zes hotels in Nieuw Amsterdam/Veenoord. Eén ervan was het bekende logement Scholte, waar de schilder Vincent van Gogh in 1883 het grootste gedeelte van zijn Drentse periode doorbracht.
NL(Drenthe)
Dorpshistorie en GenealogieDorpshistorie is een Startpagina.
Voor toestemming tot het overnemen van gegevens zie de sub-pagina's:
-Nieuw Amsterdam + Veenoord + Zandpol
-Huis ter Heide en Norgervaart (Bovensmilde)
-Norg (Hist. Ver. Norch: zie ook Blad: de Boerhoorn)
-Veenhuizen en Een

-Genealogie: De genealogische gegevens zijn door mij verzameld via het bezoeken van de vroegere rijksarchieven in Assen en Leeuwarden en via internet, WieWasWie, (voorheen GenLias), Fries Archief, Drents Archief, Overijssels Archief, en later de sites Alle Groningers, Alle Friezen en Graftombe, en vele sites van individuele genealogen en genealogische kringen. Verder hebben veel bezoekers van mijn homepage gereageerd en aanvullingen en verbeteringen doorgegeven. Hieronder vindt u per familienaam alle achtergondinformatie die heeft geleid tot de samenstelling van de in de linkerzijbalk vermelde parentelen. Tevens aanvullende informatie welke naar mijn mening belangrijk genoeg is om vermeld te worden.

Verder nog vele Links naar websites met historische en/of genealogische gegevens.
Duitsland / NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Dorpsmuseum De Kluis in Eext (met veel foto's)Na een aantal jaren van voorbereiding opende het museum in 1985 haar deuren. Het museum is gevestigd in de voormalige diepvrieskluis. Dit gebouw is door een zelfstandige coöperatie opgericht, waarin men als lid één of meerdere diepvriescellen kon huren om hierin groenten, vlees etc. te bewaren. Met de komst van
diepvrieskisten/kasten werd het gebouw overbodig en door de gemeente aangekocht.
Eind zeventiger jaren ontstond er in samenwerking met de Commissie Dorpsbelangen Eext een werkgroep met als doel datgene, wat uit het dorp dreigde te verdwijnen, te behouden en te bewaren. De gemeente stelde hiervoor, eerst 5 jaar, het gebouw beschikbaar. Sinds 1997 is het museum de eigenaar van het gebouw.
Nu vind je geen ingevroren stukken meer in de Kluis, maar is het een tentoonstellingsruimte voor oude, reeds verdwenen bedrijven, zoals een stelmakerij, bakkerij, e.d..
NL(Drenthe)
DotKa Data werkt samen met het Kadaster aan......Originals: Beeldbank met Kadaster en WOII luchtfoto's en kaarten
Dotka Originals is een online dienst waar al meer dan 446.000 gedigitaliseerde luchtfoto's en kaarten van de afgelopen 200 jaar te bestellen zijn. Luchtfoto's zijn vanaf de jaren dertig opgenomen, en als afdrukken in archieven bewaard gebleven. Dotka heeft deze afdrukken van ca 18x18 tot 23x23 cm hoogwaardig gescand en samen met de bijbehorende gegevens online gezet. Topografische kaarten zijn er vanaf 1809. De dekking is per gebied verschillend.
Dotka Originals toont alle producten; het aantal is zichtbaar. Vervolgens kun je filteren op locatie, jaartal of andere criteria, waarmee je het zoekresultaat kleiner maakt en zo beter laat aansluiten bij je vraag.

Mosaic: 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden in beeld.
Hoe werkt de Dotka Shop? Kies uw omgeving door een postcode + huisnummer of een plaats- of straatnaam op te geven. Vervolgens drukt u op de rode knop 'Zoek locatie'. Op basis van de opgegeven locatie zoekt het systeem welke luchtfoto's en kaarten er beschikbaar zijn. U kunt precies zien in welke jaren uw locatie is gefotografeerd. Hiervan kunt u er één tegelijk selecteren in de 'rollerbalk'.

Dotka Report is een kant en klaar rapport met luchtfoto’s en kaarten van 1809 tot 2011. De digitale collectie bevat tot wel 45 lagen van elke locatie in Nederland. Dit levert een unieke kijk op historische gebeurtenissen, landschappen en ontwikkelingen: Inpoldering, ruilverkaveling, de Tweede Wereldoorlog, de wederopbouw en de stedelijke expansie in de jaren ’70; Met Dotka Report is de Nederlandse geschiedenis van 1809 tot 2011 inzichtelijk, toegankelijk en snel inzetbaar.
Nederland
Drents ArchiefHet startpunt voor uw onderzoek in Drenthe.NL(Drenthe)
Drents FotoarchiefHet Drents Fotoarchief is een initiatief van het Drents Archief en is een samenwerkingsverband met Drentse gemeenten, historische verenigingen en musea.

Deze vernieuwde website biedt u de mogelijkheid om zelf commentaar aan foto’s toe te voegen. Op deze manier kunt u meehelpen om de informatie bij de foto’s compleet te krijgen.
NL(Drenthe)
Ellis Island VideoHoe ging de immigratie via Ellis Island ?
In deze video wordt een goed beeld geschetst !!
Verenigde Staten
Eluxemburgensia (De, Fr, Eng)eLuxemburgensia ist die Fortsetzung des Digitalisierungsprojekts (2002-2008) der Nationalbibliothek Luxemburg, das gedruckte kulturelle Erbe in eine digitale Form zu überführen.
Erste Ergebnisse des zweiten Digitalisierungsprojekts finden Sie ab 2009 unter www.eluxemburgensia.lu. Diese Website bietet dem Leser eine grafische Benutzeroberfläche, sowie die Möglichkeit einer Volltextsuche. Die digitalisierten Texte sind in ein Langzeitarchivierungssystem integriert worden.
Ziel des Digitalisierungsprogramms der Nationalbibliothek ist es,
das gedruckte kulturelle Erbe einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, ohne daß die Original-Dokumente Schaden nehmen, damit insbesondere fragile Einzelexemplare geschützt werden können;
den Online-Zugang des Lesers zu diesem Erbe im Rahmen der Urheberrechtsbestimmungen zu erleichtern;
die gleichzeitige Konsultierung der Dokumente durch mehrere Nutzer zu gewährleisten;
die Recherche-Möglichkeiten innerhalb der digitalisierten Texte zu verbessern.
Luxemburg
Erfgoed Delft en omstrekenErfgoed Delft en Omstreken heeft diverse partners:
-Museum Nusantara maakt deel uit van de Stichting Volkenkundige Collectie Nederland (SVCN).
-Met NEMO/Kennislink heeft Erfgoed Delft een overeenkomst voor de uitwisseling van artikelen en andere content, in het bijzonder uit het tijdschrift Delf.
-Daarnaast werkt Erfgoed Delft samen met verschillende bedrijven, die zich opwerpen als sponsor of Schatbewaarder van Delft.
-Samen met Royal Delft stimuleert Erfgoed Delft de artistiek-culturele uitwisseling tussen de keramieksteden Jingdezhen (China) en Delft.
-Het Gemeentearchief Delft beheert circa vijf kilometer archief, een bibliotheek en een collectie Beeld en Geluidsmateriaal over de geschiedenis van Delft. Ook de archieven van verschillende gemeenten uit de regio zijn hier ondergebracht: Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Midden-Delfland (Schipluiden en Maasland). U kunt bij ons gratis terecht voor bijvoorbeeld stamboomonderzoek (wie waren mijn voorouders) en huizenonderzoek (van wie was mijn huis vroeger), maar ook om in de kranten na te gaan wat er op een bepaalde dag in Delft gebeurde of hoe de gemeenteraad dacht over een bepaalde zaak.
NL(Zuid-Holland)
Erfgoed gemeente Delfzijl c.q. Erfgoedgemeente DelfzijlDe Groninger kuststreek heeft in de middeleeuwen tijden van grote welvaart gekend. Hier werden kloosters en kerken gebouwd en ontwikkelde zich een groep van machtige families, die na verloop van tijd de Groninger adel vormden. Onderlinge ruzies belemmerden de ontwikkeling van een maatschappij met enige vorm van samenhang. Men bouwde steenhuizen om zich te verdedigen. De adel was wel machtig, maar niet echt welvarend. In het begin van de zestiende eeuw kwam een einde aan de onderlinge strijd; gezamenlijke belangen werden groter dan ieders eigen belang. De steenhuizen verloren hun functie en werden omgebouwd tot borgen. NL(Groningen)
ErfgoedWeb BredaErfgoedweb is de website van de gemeente Breda over de (cultuur)geschiedenis van Breda en haar archeologie, monumenten, architectuur, historisch landschap, levend erfgoed. Met verwijzingen naar alle andere websites die daar iets over vertellen, zoals de website van het stadsarchief, het Breda’s Museum, gebouw F, de cultuurwinkel.

Voor wie is Erfgoedweb?
Voor alle inwoners van Breda en alle anderen die iets over de geschiedenis van Breda willen weten. Voor kinderen is er ook Erfgoedweb junior in eenvoudiger taal, maar ook kinderen kunnen natuurlijk op Erfgoedweb zoeken!

Hoe werkt Erfgoedweb?
Op Erfgoedweb kun je via de kaart een verhaal en voorwerp van een locatie zoeken en van daar uit via de kaart verder dwalen door het verleden van de stad, maar je kunt ook via thema’s of per periode via de tijdbalk gaan zoeken en van het één naar het ander doorklikken. Laat je verrassen en laat je rondleiden! Ook zijn er rapporten, nieuwsbrieven, kaartenen en beleidsdocumenten te vinden.

Erfgoedweb wordt geleidelijk gevuld, dus als je nog niet kunt vinden wat je zoekt, kom dan zeker een keer terug, of neem contact op via erfgoed@breda.nl voor suggesties en/of vragen.
NL(Noord-Brabant)
Euregionaal Historisch Centrum Sittard-GeleenIn het gebied van de huidige gemeente Sittard-Geleen lagen de oudste boerendorpen van Nederland. Na vele eeuwen waarin de mensen een rondtrekkend jagersbestaan leidden vestigden zich hier ruim 5.000 jaar voor Christus de eerste mensen die leefden van akkerbouw en veeteelt. Deze bandkeramiekers, zo genoemd naar de versiering op hun aardewerk, woonden in kleine nederzettingen van 5 tot 15 vrij grote huizen met in totaal zo’n 50 tot 150 bewoners. Hun woningen lagen op de lössgronden nabij de (Geleen)beek. Door deze ligging waren de noodzakelijke basisvoorzieningen, water en vruchtbare grond, voorhanden. Na zo’n 400 jaar hebben deze eerste landbouwers onze regio verlaten. Hun beschaving is om tot nu toe onbekende redenen verdwenen.
Ook andere beschavingen, zoals de Romeinse, hebben hier hun sporen nagelaten. Zo is er zowel in Geleen als in Limbricht een sarcofaag teruggevonden en in Buchten een fraai beeldje van een haan uit de Romeinse tijd.
 
De meeste kerkdorpen die nu deel uit maken van de gemeente Sittard-Geleen zijn ontstaan in de middeleeuwen. In het overzicht zijn de plaatsnamen verklaard.

Met de komst van de Staatsmijn Maurits, officieel van start gegaan op 1 januari 1926, veranderde het karakter van het gebied in korte tijd. Van een landelijk agrarisch gebied rond één kleine provinciestad, Sittard, werd het in enkele decennia een industrieel gebied met twee stedelijke kernen, Sittard en Geleen.
Om de kwaliteit van het lokale bestuur te verbeteren ging de Nederlandse regering in de 20ste eeuw over tot het samenvoegen van gemeenten. Onze huidige gemeente Sittard-Geleen bestaat uit acht voormalige zelfstandige gemeenten: Sittard en Geleen; de gemeente Broeksittard die in 1942 bij Sittard werd gevoegd; Limbricht en Munstergeleen die in 1982 bij Sittard zijn heringedeeld; Grevenbicht, Obbicht-Papenhoven en Born, die vanaf 1982 onder de naam Born als één gemeente verder gingen. Vanaf 1 januari 2001 zijn de gemeenten Sittard, Geleen en Born onder één lokaal bestuur gekomen onder de naam gemeente Sittard-Geleen.
NL(Limburg)
European Digital LibraryThis is Europeana - a place for inspiration and ideas. Search through the cultural collections of Europe, connect to other user pathways and share your discoveries.Europa
Europeana 1914-1918 (Pinterest)Europeana 1914-1918 – Onbekende verhalen & officiële geschiedenissen van WW1:
Ontdek verhalen, films en ander historisch materiaal over de Eerste Wereldoorlog en voeg uw eigen familiegeschiedenis toe. Europeana 1914-1918 brengt materiaal uit bibliotheken en archieven uit de hele wereld samen met persoonlijke herinneringen en memorabilia van gezinnen uit heel Europa. Ontdekken. Leren. Onderzoeken. Gebruiken. Delen.
Europa
Europese Wildernis (met veel historisch kaartmateriaal)Kaarten maken het waarnemen van het landschap in 4 dimensies gemakkelijker. Op kaarten kun je zien hoe een rivier vroeger stroomde, en soms zelfs hoe de rivier in de toekomst zou kunnen gaan stromen. Vandaar dat er voor de verschillende projecten veel kaarten verzameld worden. Om iedereen te kunnen laten meegenieten, zijn ze op deze site te vinden.
N.B.: De kaarten zijn voor prive en/of studiedoeleinden.
Voor zover er copyright op rust dienen voor andere soorten gebruik de rechten geregeld te worden.
Nederland
Familia Austria Österreichische Gesellschaft für Genealogie und GeschichteDatensammlungen
Unter diesem Menupunkt werden Sie in Form von Dateien und Datenbanken die Ergebnisse aller personenbezogenen Projekte des Vereines finden, d.h. Sie können hier direkt nach Ihren Namen suchen. Laufende Projekte werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Dazu finden Sie auch Informationen in der Rubrik „Aktuell''

1. Wiener Zeitung
2. Hochzeitsindex
3. Einwohnerdatenbank
4. FAMMOS (FAMilienname Mit Orts-Suche)
Oostenrijk
Films 'Oorlog in blik'Doorzoek 742 films van 19 instellingen:
Deze website geeft een beeld van Nederland in de periode 1933-1950 zoals gezien door amateur– en professionele filmers. Het leven tijdens de oorlog, bekeken door de lens van de camera, nu online.
De thema''s hieronder kunt u zien als een soort wisselexposities. Films die bij mensen thuis, op zolder en in oude blikken, werden gevonden.
Nederland
Find my past - England and WalesFindmypast.com is a family history and genealogy website based in London, England, containing over 550 million family history records, with more being added all the time. Searching is free on findmypast, as is building an online family tree with our innovative Family Tree Explorer software. To view the records you will need to purchase credits. See also ancestorsonboard.com with exclusive, full-colour Passenger Lists for all ships leaving the UK from 1890 - 1960.Verenigd Koninkrijk
Foar de Neiteam: historische gegevens van skûtsjes.Sinds de oprichting heeft de Stichting ‘Foar de Neiteam’ zich intensief bezig gehouden met het vastleggen, documenteren, toegankelijk maken en overdragen van historische gegevens van skûtsjes.
Een aantal publicaties: een Fries-Nederlands schipperswoordenboek Skipperstaal, Van Zwaluw tot Roek (2005), Voor eigen Risico (2007), Van Ambulant tot Zwaluw (2007)(In dit boek zijn van meer dan duizend Friese skûtsjes, gebouwd tussen 1900 en 1932, de basisgegevens verzameld. Gegevens over de werf waar het schip gebouwd werd, de opdrachtgever en de belangrijkste maten zijn daarin te raadplegen. Op deze website zijn diezelfde gegevens ook toegankelijk. Hieronder kunt u eenvoudig zoeken op b.v. de naam van het schip, de eigenaar of de werf. Ook is het mogelijk om te bladeren door het totale overzicht van alle skûtsjes, waarbij op iedere kolom gesorteerd kan worden.

Andere publicaties: Lemster Skûtsje (2008), Jachten en Jagen (2008) en Troch de Wyn (2011).
NL(Friesland)
Forten-informatie Nederland en BelgieOp deze website vind je verwijzingen en algemene informatie over, in Nederland of door Nederlanders buiten Nederland gebouwde, voormalige verdedigingswerken, militair erfgoed, oorlogs- en crisisvoorbereiding en aanverwante zaken.
Het doel is om een centrale plek op internet te hebben waar (Nederlandstalige) mensen van diverse pluimage voldoende informatie over verdedigingswerken kunnen vinden.
De opzet is heel breed maar ondiep: zo veel mogelijk laten zien maar anderen de ruimte laten en inspireren om een aanvullende website te ontwikkelen.
België / Nederland
Foto's en verhalen uit diverse plaatsen in NederlandMet zoekwoorden vind je diverse foto's en verhalen uit diverse websites.Nederland
Foto-database Algemene Begraafplaats Meppel (+ Meppel-koppeling Alledrenten)Dit archief bevat foto's en geregistreerde gegevens van graven op de Algemene Begraafplaats van Meppel. Ze zijn de afgelopen jaren vervaardigd door Ebel Zandstra, die de Stichting Oud Meppel welwillend de mogelijkheid bood, dit archief raadpleegbaar te maken. Het omvat ruim 18.000 personen.

Overzichtsplattegrond Algemene Begraafplaats Meppel; een vindhulp bij het vinden van het graf.

Zoeken kan op verschillende manieren: 
-Er kan gezocht worden op zowel voor als achternaam. In de database zijn de officiële voorna(a)m(en), eventuele tussenvoegsels en eigen achternaam weergegeven, zoals bekend in de burgerlijke stand.
-Er kan ook gezocht worden op de naam van een eventuele echtgenoot, of op naam van de ouders. Gebruik daar het 2e zoekvak voor.
-Novum: Voor diegenen die tussen 1811 tot en met 1952 zijn overleden, bestaat de mogelijkheid, voor die persoon direct AlleDrenten.nl te raadplegen. AlleDrenten.nl is het systeem van het Drents Archief met gegevens uit en over geboorte, huwelijks- en overlijdensakten, notarisarchieven en memories van successie. (Gegevens van akten van 1953 en jonger zijn uit privacy-overwegingen niet openbaar en dus niet beschikbaar.)
-Voor diegenen die uiterlijk in 1811 zijn geboren, bestaat ook nog de mogelijkheid, voor die persoon direct in AlleDrenten.nl ook de gegevens uit Doop- Trouw en Begraafregisters van de Hervormde Kerk te raadplegen.
NL(Drenthe)
Fotoalbum Noordnl.nl (uit de jaren 1925-1940)Op 16 April 2013 is de bedenker en eigenaar van deze website, Hendrik Jan Boer , overleden. Zijn familie laat via deze weg weten dat de website operationeel blijft. Deze site toont de vele dorp- en stadsgezichten van Noord Nederland Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. De foto's komen uit de weekbladen Het Noorden in Woord en Beeld, Eigen Erf in Woord en Beeld en Fan Fryske Groun uit de jaren 30. De bladen van de jaren 1925 t/m 1940 waren gezinsbladen die eens per week op vrijdag verschenen.Nederland
FotoArchief Gemeente SliedrechtHet digitale fotoarchief Sliedrecht is een samenwerking tussen de gemeente Sliedrecht en de Historische Vereniging Sliedrecht. Zowel de gemeente als de vereniging beschikken over veel fotomateriaal dat ze door middel van deze site aan een breder publiek beschikbaar willen stellen.
Het bestand is nog in opbouw en de foto’s zijn nog niet van alle benodigde kenmerken voorzien.
Intussen zijn ruim 8000 foto’s opgenomen. In de komende tijd zullen deze door het toekennen van kenmerken toegankelijk gemaakt worden. Het materiaal is afkomstig uit verschillende collecties
en omvat foto’s van gebeurtenissen vanaf ca. 1900 tot heden.
Daarnaast is veel materiaal beschikbaar van straten en panden in de gemeente.
NL(Zuid-Holland)
Fotoclub Din'81 is een kleine club uit de Kop van Overijssel De fotoclub is opgericht op 17 januari 1981 door een paar enthousiaste amateur fotografen met als doel om in clubverband meer te doen met fotografie en het individuele creatieve en technische niveau te verbeteren door het uitwisselen van kennis, inzicht en ervaring. De clubavonden worden gehouden in Vollenhove, maar de leden komen ook uit de wijde omgeving van de Kop van Overijssel zoals Steenwijkerland, Noordoostpolder en Kampen.NL(Overijssel)
Fotocollectie EdeIn onze fotocollectie zijn foto's opgenomen van panorama's, straatbeelden, natuur, evenementen en nog veel meer. Oude foto's en ansichtkaarten uit de collectie van het Gemeentearchief, maar ook meer recente foto's uit de collectie van de afdelingen Communicatie en Realisatie.NL(Gelderland)
Fotocollectie en Archieven van NijmegenTopografisch Historische Atlas en Historische beelddocumenten, (foto''s, prenten, briefkaarten, tekeningen, carthografische documenten) van Nijmegen stad, streek of regio. Tevens Archief- en Inventarisbeheer zoekingangen. NL(Gelderland)
Fotogerij van Erik Springelkamp (op Picasaweb)Mooie foto''s uit het Noorden van Nederland. Een toelichting ontbreekt.Nederland
Fotografiebibliotheek OnlineAlle fotografiepublicaties op één website beschikbaar
Bent u op zoek naar publicaties over een bepaalde fotograaf? Zoekt u fotoboeken? Met behulp van de fotografiebibliotheek weet u bij welke foto-instelling in Nederland de publicatie te vinden is.

Fotografiebibliotheek Online is een samenwerking tussen verschillende fotografie-instellingen in Nederland. Het Nederlands fotomuseum stelt zijn bibliotheekcatalogus beschikbaar aan deze instellingen. Zij vullen deze aan met publicaties uit eigen bezit zodat Fotografiebibliotheek Online een compleet beeld zal geven van fotografiepublicaties in Nederland. Een overzicht van de deelnemende instellingen ziet u in de linkerkolom. De catalogi van het Rijksmuseum en Stedelijk Museum Amsterdam zijn in 2007 toegevoegd via een SRU-koppeling. Andere Nederlandse en Vlaamse instellingen met fotografie in hun catalogi zijn van harte welkom.
Nederland
Friesland WonderlandFrieslandWonderland is in de eerste plaats een online reisgids. Maak van achter uw bureau, vanuit uw luie stoel of waar u zich ook bevindt een virtuele ontdekkingstocht door Friesland! Een ideale manier voor een eerste kennismaking met Friesland. Maar ook als u Friesland al wat beter kent, zult u op deze site ontdekken dat Friesland nog veel meer moois voor u in petto heeft. En zelfs als u in Friesland woont of 'Fries om útens' bent: in FrieslandWonderland ontdekt u dingen over uw (vroegere) woonomgeving die u nooit geweten hebt!
NL(Friesland)
Ga-het-NA: Het Nationaal Archief - Ook Beeldbank en DigitaalZoals u merkt, heeft het Nationaal Archief een nieuwe website. Of eigenlijk zijn het er twee. De collectie van het Nationaal Archief wordt vanaf vandaag gepresenteerd op de website www.gahetna.nl. Daar kunt u terecht voor de ontsluiting van miljoenen foto’s, honderdduizenden kaarten en vele tientallen kilometers archiefmateriaal.Nederland
Gebruikersgroep Geneans - Bronbestanden & AfbeeldingenDe gebruikersgroep stelt zich ten doel afbeeldingen en bronnen met genealogische waarde te digitaliseren. Ze doet geen genalogisch onderzoek naar familiestambomen. Wat vindt u op de site:
-Aardrijkskundig woordenboek 1899-1913 met 45.000 plaatsaanduidingen
-15.000 afbeeldingen stads- en dorpsgezichten van 1900 tot 1960
-Transcripties DTB-boeken RA Arnhem
-Woordenboek Latijn-Nederlands met aanvullend veel gebruikte woorden
Nederland
Geheugen van Nederland: Atlas Andries Schoemaker (1660-1735)2.588 resultaten voor: Atlas Schoemaker.
Op basis van uw zoekopdracht ‘Atlas Schoemaker’ vonden wij op Delpher.nl:
166 boeken in de basiscollectie
205 boeken in de Googlecollectie
288 krantenartikelen
157 tijdschriften
Nederland
Gekaapte brieven uit de 17e en 18e eeuwOp deze website kunt u duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw doorzoeken en lezen, die veelal zijn geschreven door gewone Nederlanders. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. In Engeland belandden de in beslag genomen stukken in archieven, waar ze eeuwen later zijn herontdekt. De moeilijk leesbare originelen zijn door vrijwilligers nauwkeurig overgetikt. De gekaapte brieven leveren een schat aan gegevens voor historici en taalkundigen, (amateur-)genealogen, erfgoedinstellingen zoals musea, en iedereen die geïnteresseerd is in het maritieme verleden van Nederland. De collectie bevat zakelijke post die in de 17e en 18e eeuw per schip werd vervoerd en ook de persoonlijke correspondentie tussen de opvarenden en hun familieleden.

Bij brieven is meestal duidelijk wie de afzender is en wie de geadresseerde. Soms zijn brieven geadresseerd aan de kapitein van een schip, en staat in de tekst zelf voor welk bemanningslid de brief is bedoeld; in die gevallen zijn beide namen ingevuld als geadresseerden. Bij zakelijke teksten ligt het minder helder. Waar mogelijk hebben we toch afzenders en geadresseerden geïdentificeerd: bij een vrachtbrief of kwitantie is de eigenaar (reder) van het schip als afzender beschouwd en de ontvanger van de lading als geadresseerde. Bij notariële stukken en andere documenten geldt bijvoorbeeld de schenker van iets als afzender en de ontvanger als geadresseerde. Verkopers worden beschouwd als afzender en kopers als geadresseerde.
Nederland
Gelderland in BeeldNL(Gelderland)
Gemeente archief Schouwen-Duiveland (Archief Weeskamer Zierikzee 1484-1811)Het gemeentearchief is gestart met het via internet toegankelijk maken van bronnen voor onze bezoekers. Inmiddels zijn de volgende bronnen digitaal raadpleegbaar: De Krantenbank: Zoeken in de Zierikzeesche Nieuwsbode en de Zierikzeesche Courant. Via het zoeksysteem Atlantis:Afbeeldingen: Zoeken naar foto’s, tekeningen, prenten en kaarten.Bibliotheek: Zoeken naar boeken en tijdschriften in de bibliotheek van het gemeentearchief. Notariële akten: Zoeken naar personen en onroerend goed in de akten van de Zierikzeese notarissen voor 1811. Huisnamen Zierikzee: Lijst van namen van panden. Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt. Weeskamer Zierikzee: Lijst van alle boedelinventarissen die in het weeskamerarchief van Zierikzee zijn gedeponeerd.NL(Zeeland)
Gemeente Den Haag - Haags GemeentearchiefInformatie over:- Uw stamboom- Een huis- Een wijk of straat- Andere onderwerpen- Afbeeldingen- Onderzoek m.b.v. informatiebladenNL(Zuid-Holland)
Gemeente Soest - GemeentearchiefArchieven, Registers, Beeldbank (ook online). Voor genealogisch onderzoek is in het archief informatie beschikbaar op microficheNL(Utrecht)
Gemeente-archief Coevorden (+geschiedenis van Coevorden)Het gemeentearchief bevat alle oude en nieuwe administratieve handelingen van de gemeente. De volgende inventarissen van de archieven van de voormalige gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo zijn beschikbaar: 
Inventaris archieven Coevorden 1814-1851
Inventaris archieven Coevorden 1851-1934
Inventaris archieven Dalen
Inventaris archieven Oosterhesselen 1814-1919
Inventaris archieven Sleen 1817-1945
Inventaris archieven Zweeloo 1811-1975

Sinds kort zijn de openbare akten van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters beschikbaar op link
De archieven van Coevorden 1407-1814 bevinden zich in het Drents Archief te Assen en kunt u daar ook raadplegen. Een inventaris ligt bij de gemeente ter inzage.

Verder is er een fotoarchief, een bibliotheek en een uitgebreide documentatie over historische aspecten aanwezig.
De historische gegevens, de geschiedenis van de gemeente en documentatie kunt u op een speciale website link.
Duitsland / Nederland
Gemeentearchief Borsele (Zld)Heeft u vragen over de geschiedenis van onze gemeente? Kijkt u dan in het gemeentearchief. Hier zijn ook de oude archieven van de voormalige gemeenten, die in 1970 in de nieuwe gemeente Borsele werden opgenomen. Sommige archieven beginnen aan het eind van de achttiende eeuw. Maar er zijn er ook die veel ouder zijn en al in de zestiende eeuw beginnen. Bijvoorbeeld de archieven van Borssele en 's-Gravenpolder.

Het Zeeuws Archief in Middelburg heeft de oude rechterlijke archieven overgebracht. Bijna alle kerkgenootschappen in de gemeente gaven ook hun archief bij ons in bewaring. Zo is er een kenniscentrum van de plaatselijke geschiedenis ontstaan.

Vrijwel alle archieven zijn geïnventariseerd. Maar er is meer! Inmiddels is een grote collectie foto’s en dia’s op onze internetsite geplaatst. Het archief is in het bezit van een goede bibliotheek. Deze kunt u in de studiezaal bekijken.

De mensen van het archief verlenen diensten ter behoud van het cultureel erfgoed in de gemeente. Ook geven wij graag lezingen en cursussen.
NL(Zeeland)
Gemeentearchief Den HaagHet Haags Gemeentearchief is het geschiedkundig centrum van Den Haag. U kunt er informatie vinden over (oud) Den Haag, Loosduinen en Scheveningen, vanaf begin 14de eeuw tot nu. U kunt hier ook uw (Haagse) familiegeschiedenis uitzoeken.
Het Haags Gemeentearchief werkt aan versterking van de culturele identiteit van Den Haag en van de stedelijke samenhang. Dit doet het archief door het verwerven, beheren en verspreiden van belangrijke cultuurhistorische informatie over Den Haag en haar inwoners.
NL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief Ede en ScherpenzeelHet Gemeentearchief Ede en Scherpenzeel bewaart de archieven van de gemeente Ede met de kernen Bennekom, Otterlo, Wekerom, Harskamp, Ederveen, De Klomp, De Valk, een klein gedeelte van Hoenderloo en Gelders Veenendaal (tot 1967) en de Gemeente Scherpenzeel. Ook vindt u hier vele particuliere archieven, documentatie-verzamelingen, kranten, boeken, kaarten en foto’s. Het merendeel van deze archiefstukken is openbaar en in te zien in de studiezaal of op deze website.NL(Gelderland)
Gemeentearchief Gemert-BakelEen prachtig archief met veel gegevens en veel informatie, met een nieuw archiefdepot. NL(Noord-Brabant)
Gemeentearchief Hoogezand-Sappemeer (met Beeldbank)Na doorklikken: Het gemeente-archief Hoogezand-Sappemeer is er voor iedereen die iets wil weten over de geschiedenis. Jaarlijks vinden vele bezoekers er antwoord op hun vragen. Het is een historisch documentatiecentrum door archieven van de overheid, van particuliere instellingen, personen en soms bedrijven. Bovendien is er een bibliotheek en een beeldcollectie.
In onze speciale website (doorklikken) 'Beeldbank Hoogezand-Sappemeer' kunt u online grasduinen in alle foto's van ons archief. U kunt de foto's ook via de website bestellen.
Bij 'Beeldcollectie' vindt u de foto's uit de serie 'Uit vervlogen tijden'.
NL(Groningen)
Gemeentearchief SchiedamHet Gemeentearchief bewaart informatie over Schiedam en Schiedammers van 1286 tot gisteren en stelt deze gratis beschikbaar.NL(Zuid-Holland)
Gemeentearchief Tholen (met diverse interessante online-bestanden)Het gemeentearchief Tholen beheert de archieven van de plaatselijke besturen van Tholen en Sint Philipsland van de vroegste tijd -het oudste stuk dateert uit 1330- tot 1990. Bovendien worden er kerkelijke archieven bewaard, alsmede archieven van verenigingen en instellingen die in deze regio zijn of waren gevestigd. Ook bevat de collectie steeds meer foto''s die u gratis kunt bekijken. Het gemeentearchief is voor het publiek vrij toegankelijk.
Ook online zijn vele bronnen in te zien.
NL(Zeeland)
Genealogical Research within MIGenWeb Michigan, The Great Lakes State!Genealogical Research within MIGenWeb, The Great Lakes State!
In March and April, 1996, a group of genealogists organized the Kentucky Comprehensive Genealogy Database Project, now known as the Kentucky GenWeb Project. The idea was to provide a single entry point for all counties in Kentucky, where collected databases would be stored. In addition, the databases would be indexed and cross-linked, so that even if an individual were found in more than one county, they could be located in the index. At the same time, volunteers were found who were willing to coordinate the collection of databases and generally oversee the contents of the web page. The MIGenWeb Project is an outgrowth of that original Kentucky project for the state of Michigan and also began in 1996.

The USGenWeb Project Policy on HTML code, graphics, etc.
It is the policy of The USGenWeb Project to obtain permission from the creator of the code, graphics, and backgrounds before using them on our pages unless they have been placed in the public domain. Images, text or data compilations SHOULD NOT be incorporated into USGenWeb/MIGenWeb pages without explicit written permission. The state coordinator has the responsibility to remove any links to websites which fail to meet The USGenWeb Project/MIGenWeb Project established guidelines/standards. More information on the copyright standards of the USGenWeb Project is available on their website. Please review their guidelines. If you have any questions or concerns please write to the State Coordinator.
Nederland / Verenigde Staten
GENEALOGIE HUIZEN door Jan SchipperWelkom op mijn website
Oud Rechterlijk Archief Huizen, Blaricum en Laren
Oud Notarieel Archief Naarden
Kroniek I van Lambert Rijckxz Lustigh
Database Koptienden Huizen van 1502 t/m 1835
Database van namen uit Huizen 1502-1811
Database Koptienden Blaricum van 1502 t/m 1835
Database van namen uit Blaricum 1502-1811
Een eeuw schippers op het beurtveer huijsen op Amsterdam
Het fotoboek van Hendrik Schipper - 1897
Handreiking voor het genealogisch gebruik van de Koptienden van Gooiland
BEVOLKINGSRECONSTRUCTIE HUIZEN 1502 t/m 1811
NL(Noord-Holland)
Genealogie op UrkIn 1978 is het Vissersmuseum opgericht. Het werd gevestigd in het voormalige gebouw van 'Hulp en Steun' aan de Westhavenkade. Sinds 1989 is het in museum 'Het Oude Raadhuis' gevestigd. Dit karakteristiek vormgegeven pand is het voormalige gemeentehuis van Urk. Het is in 1905 gebouwd door architect J.S.L. Frowein. De linker- en rechtervleugel van het gebouw waren vroeger respectievelijk burgemeesters- en dokterswoning. Ook zijn diverse oude registers te raadplegen. Dit betreft gegevens afkomstig uit
- de doop-, trouw-, en begraafboeken, de lidmatenregisters
- de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden)
- familieadvertenties in diverse dag- en weekbladen
- notariële en andere archieven

op dit moment (10-2017) zijn beschikbaar :
- geboorten Urk 1811-1850  
- huwelijken 1811-1830
- overlijden Urk 1711-1920
- begraven Urk 1747-1826
- begraven Urk Holkenkamp
NL(Flevoland)
Genealogie Rob Croes Nijmegen - Kleve (regio Duffelt of Düffel) (+ fotos Oud Hatert)De naam C(K)roes waarnaar ik onderzoek doe, komt het meeste voor tussen Nijmegen en Kleef (Kleve). Deze streek heet Duffelt (Düffel, Deutsch). Verbindingen met De Achterhoek zijn er ook. Rond 1650 zijn er sporen naar Koerland, nu een westelijk deel van Letland. De Ridderordes hebben in de vroege middeleeuwen daar lange tijd het gezag uitgeoefend.
De personen uit de kwartierstaat Croes komen voor 90% uit de regio Nijmegen - Kleve.
De naam Tromp uit de kwartierstaat heeft zijn zwaartepunt in het Land van Maas en Waal en is uitgewaaierd via Erlecom naar Nijmegen.
NL(Gelderland)
Genealogie TerschellingDe grote Terschelling-familie bestaat uit een groot aantal familienamen van Terschelling waarvan alle mensen met elkaar verbonden zijn en dus ook allemaal familie van elkaar zijn. Kees Stada (de maker van de website) heeft van alle namen uitgezocht hoe dat zit. Omdat er familiebanden zijn met de andere eilanden (ook met Urk), heeft hij die ook verwerkt. Het totale bestand bestaat uit meer dan 100.000 personen. In deze site kan je kijken van welke namen hij de gegevens heeft. Ben je erg geïnteresseerd dan maakt Kees Strada (de maker van de website) een parenteel, stamreeks of kwartierstaat. Ga daarvoor via het menu naar Contact of Genealogie > Aanvraag.Verder vind je in deze site verhalen (aanrader!), oude foto's en nog veel meer. Blader het menu maar eens door!NL(Friesland)
Genealogie TexelVeel genealogische informatie m.b.t. TexelNL(Noord-Holland)
Genealogische DatabankInhoud:
- Genealogie van de familie Gomes.
- Genealogische fragmenten Alkmaar.
- Europese adel en hun afstamming.

De site bevat enkele kerngebieden: Den Helder, Egmond aan Zee en Texel. Verder een groot aantal gegevens uit de rest van Noord-Holland en wat minder uit overig Nederland.
Elke maand een flinke uitbreiding.
De site bevat (31 jan 2009):
aantal personen: 181.000
aantal foto's: 125
aantal documenten: 626
aantal grafstenen: ca. 230
aantal verhalen: 19
aantal bronnen: > 20.000
Nederland
Genealogische verkenningen op het eiland IJsselmonde, Schiedam, Delfshaven en daarbuitenFamilienamenlijst, plaatsen overzicht, foto's en vele broninformatie.NL(Zuid-Holland)
Geschiedenis ZeelandZoek naar cultuurhistorische bijzonderheden. Vind hier foto's, boeken, archiefstukken op één centrale plek in diverse digitale erfgoedbronnen. Zoekresultaten worden getoond uit o.a. Zeeuws archief, Zeeuws Bibliotheek, Beeldbank, Publicaties, etc.NL(Zeeland)
Geschiedschrijving van Goes in de 18e eeuwDhr. J. Adriaanse deed jarenlang onderzoek in de archieven van het Goese Gemeentearchief naar het Goes van de 18e eeuw. De bronnen zijn uit het archief van de stad Goes: resoluties, stadsrekeningen, correspondentie. Uit het archief van de Goese hervormde gemeente werden de resoluties van de kerkenraad bewerkt. Het beeldmateriaal is afkomstig uit de topografisch-historische atlas en uit het fotoarchief. Diverse afbeeldingen zijn afkomstig uit het Historisch Museum De Bevelanden.

Aanvankelijk was het de bedoeling hier een omvangrijk boek van uit te geven. Na verloop van tijd ontstond het idee om geen boek maar een website met de geschiedschrijving van Goes in de 18e eeuw te maken: een dynamisch document waarin later nog nieuwe feiten en inzichten opgenomen kunnen worden. Bovendien kan iedere geïnteresseerde dit materiaal eenvoudig en gratis raadplegen.
NL(Zeeland)
Gouda, a journey through the pastNL(Zuid-Holland)
Grafzerken in de St. Jan te 's Hertogenbosch520 stuks (met meer informatie)NL(Noord-Brabant)
Grasduinen in de rijke verzamelingen van 29 Gelderse museaOp deze site vindt u meer dan 65.000 voorwerpen van diverse musea uit Gelderland.
Zomaar even in de database grasduinen of juist op zoek naar dat ene object of die bijzondere collectie, u zult vele topstukken van Gelderse musea tegenkomen. Collectie Gelderland biedt u een kijkje achter de schermen. Naast de voorwerpen die daadwerkelijk in het museum te bezichtigen zijn, worden ook objecten getoond die zelden of nooit te zien zijn in het museum. Omdat deze voorwerpen te kwetsbaar zijn om uit het depot te worden gehaald bijvoorbeeld.
NL(Gelderland)
Groenegraf: De historische site van het Eemland (Regio Amersfoort-Soest-Baarn)Het groene graf: dat is een scheldnaam voor één van de mooiste plaatsen in het Eemland: Baarn. Groen, omdat er ten zuiden van Baarn prachtige bossen liggen en ten noorden van Baarn uitgestrekte polders. Graf, omdat het vanouds een plaats is waar de rijke Amsterdammers heentrokken om te rentenieren en hun laatste levensdagen te slijten. Na de aanleg van de spoorweg van Amsterdam richting Amersfoort en later door naar Zutphen lieten de welgestelde Amsterdammers in Baarn hun zomerhuizen bouwen.''s Winters werken in Amsterdam en ''s zomers vertoeven in het mooie Baarn. De spoorliijn maakte dat mogelijk. Vaak gingen deze Amsterdammers in de laatste periode van hun leven definitief in Baarn wonen en vonden zo ook hun laatste rustplaats in Baarn. Daarom groene graf. NL(Utrecht)
Groningen in beeld - Stad en Ommeland235 foto's in 16 categorieën:
-Wereldtentoonstelling 1903
-Tentoonstelling Tuinbouwvoortbrengselen 1880
-33 Oude foto's AZG vanaf de start aan de Munnekeholm.
Verder diverse oude foto's.
NL(Groningen)
Groningen: Geschiedenis, Dorpskerken, Borgen (met dia-show)Veel Groninger borgen zijn als steenhuis begonnen. Gebouwd in de 13de en de 14de eeuw waren ze toen iets bijzonders.
Van de ongeveer 200 steenhuizen en borgen die in de provincie Groningen gestaan hebben, zijn er nog 16 over.
NL(Groningen)
Groninger Kerken Digitaal: Registers met Grafzerken en GrafschriftenAlfabetische Registers (diverse plaatsen) op:
-Vaktaal
-Personen
-Grafzerken (op Kerkhoven, in de Kerk)
-Heiligen

NL(Groningen)
Haagse Scholen (met klassenfoto's)Haagsescholen is een website van het Haags Gemeentearchief. Er zijn klassenfoto's, waarbij vaak de namen van de leerlingen staan. Er zijn schoolpagina's met daarop de geschiedenis van een school in grote lijnen, publikaties over de school en herinneringen aan de school, geplaatst door bezoekers van de site. Tenslotte zijn er gebouwenpagina's. Die zijn geheel gewijd aan het gebouw, de geschiedenis ervan en foto's van het gebouw. Op die pagina vind je ook een link naar de scholen die gebruik hebben gemaakt van dat gebouw; veel gebouwen hebben als huisvesting gediend voor diverse scholen.

De foto's
Op deze site vindt u klassenfoto's van scholen uit Den Haag en omgeving. De foto's komen voor een deel uit de collecties van het Haags Gemeentearchief, maar er zijn ook veel foto's die bezoekers van de website hebben ingestuurd en foto's die scholen hebben uitgeleend aan het archief om ze op deze site te plaatsen.

Alle hier getoonde foto's zijn - gratis - te downloaden door door te klikken op de link rechtsonder de foto's.
NL(Zuid-Holland)
Haagse Verenigingen (met foto's)Een intro volgt nog vlgs de webmaster !NL(Zuid-Holland)
HandschriftencensusDer Handschriftencensus bietet eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters. Er gibt momentan (Stand: Dezember 2012) Auskunft zur Überlieferung von mehr als 5.600 Werken aus über 23.000 Handschriften, die in über 1.400 Bibliotheken und Archiven aufbewahrt werden.
Das 'Gesamtverzeichnis Handschriften' listet - nach den heutigen bzw. den zuletzt bekannten Aufbewahrungsorten sortiert - alle bisher erfaßten Textzeugen auf, über die Informationen in der Datenbank vorliegen; in Privatbesitz befindliche Stücke stehen am Ende des Alphabets.
Das 'Gesamtverzeichnis Autoren / Werke', das sich bei den Bezeichnungen an die 2. Auflage des Verfasserlexikons anlehnt, faßt überblickhaft die einschlägigen Textzeugen und deren aktuelle Aufbewahrungsorte und Signaturen zusammen.
Duitsland
Heemkunde Kring NistelvorstHeemkundekring Nistelvorst is opgericht in januari 1983 als heemkundekring voor Nistelrode en Vorstenbosch. Het werkgebied betreft het grondgebied van de toenmalige Gemeente Nistelrode. Sinds enige jaren beschikt Nistelvorst over een eigen vaandel.NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring 'De Kleine Meijerij'Heemkundekring ''De Kleine Meijerij'' heeft als werkgebied Berkel-Enschot, Biezenmortel, Esch, Haaren, Helvoirt, Heukelom, Moergestel, Oisterwijk en Udenhout.
Op de site staan een aantal bronnen: Bosch protocol (11259 regesten/transcripties)
Gilden en hun gildezilver (14 gilden)
Hertogelijke cijnsboeken cijnskring Oisterwijk (2266 regesten/transcripties)
Hertogelijke leenboeken (432 regesten / transcripties)
NL(Noord-Brabant)
Heemkundekring 'De Plaets'Deze heemkundkring heeft veel informatie uit het gebied Berlicum-Middelrode, zoals bidprentjes, foto''s, kopieën van doop-, trouw- en begraafregisters, etc.NL(Noord-Brabant)
Hekman Digital Archive - Calvin College - Michigan ImmigrationHistory of the Hekman Library
From the 3,500 volume ''library room'' in 1915 to 1.7 million volumes in 2005 housed across four floors and the Internet, the Hekman Library has certainly seen many changes over the years. Many of the full text articles linked below, printed in various publications, provide readers with a glimpse of the issues that the Library faced, while other articles offer a reflection on the past, to the place that the Hekman Library occupied in the communities of Calvin and of Grand Rapids.
Nederland / Verenigde Staten
Het collectieve geheugen van GietenSinds 1 december 1998 maken huidige en vroegere inwoners, maar ook passanten van het Drentse dorp Gieten samen deze site. Iedereen kan meedoen aan de uitbreiding van de kennis over Gieten. Allereerst door het insturen van foto's en ander beeldmateriaal. Daarnaast door het schrijven van herinneringen, commentaren en anekdotes. Na meer dan twaalf jaar is 'Het Geheugen' al meer dan 600 pagina's groot! De site blijft nog steeds groeien.


NL(Drenthe)
Het Digitaal Grachtenhuis (Amsterdam)De meest complete database van de Amsterdamse grachtengordel

Het Digitaal Grachtenhuis is dé online database van de monumentale bebouwing binnen het historische hart van Amsterdam. Alle Rijks- en gemeentelijke monumenten van de gehele binnenstad komen erin voor. De nadruk hierbij ligt op de architectuurgeschiedenis. Veel aandacht wordt besteed aan restauraties en u vindt hier uniek fotomateriaal van de vele grachtenhuizen en historische interieurs.

De informatie wordt ontsloten op basis van het adres. Gebruik het zoekformulier om informatie te zoeken. Als u onjuistheden aantreft en/of kunt bijdragen aan de verbetering van onze database, neem dan contact met ons op.

Op dit moment omvat het Digitaal Grachtenhuis:
9688 objecten (gebouwen en complexen)
5384 afbeeldingen
5574 objecten met afbeeldingen
NL(Noord-Holland)
Het dorp AndelIk heb aardig wat bronnen verzameld over het dorp Andel en omgeving (het land van Altena). Van veel van deze bronnen heb ik ook transcripties gemaakt. Wellicht zit hier informatie bij die voor anderen interessant is, daarom stel ik deze transcripties hier beschikbaar voor belangstellenden. NL(Noord-Brabant)
Het Fries Film ArchiefHet Fries Film Archief verzamelt en beheert sinds 1988 het filmisch erfgoed van Fryslân. Wij zijn geïnteresseerd in alle films en video’s die in of over Fryslân zijn gemaakt, van heel oud tot zeer recent. Onze collectie bestaat op dit moment uit ruim 6000 films en video’s die wij voor een deel hebben gedigitaliseerd. De originele films worden bewaard in ons filmdepot in het gebouw van Tresoar.
Samenwerking en dienstverlening staan hoog in ons vaandel. Met ons materiaal ondersteunen wij diverse musea in Fryslân. Wij adviseren archieven, historische verenigingen en particulieren over beheer en digitalisering van historisch filmmateriaal. Wij werken nauw samen met partners als Tresoar, Historisch centrum Leeuwarden, Fries Museum en de Waddenacademie. Verder publiceren wij over de geschiedenis van de film in Friesland, natuurlijk op onze website maar ook in ‘De Moanne’, het culturele opinieblad van Fryslân.
Een groot deel van onze collectie is afkomstig van enthousiaste amateurfilmers (amateur in de zin van liefhebber) die hun materiaal aan ons hebben geschonken of in beheer gegeven.
NL(Friesland)
Het Fries Foto-archiefIn het Fries Fotoarchief vindt u 56.669 * afbeeldingen uit Friesland, verzameld en ontsloten door Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum te Leeuwarden.NL(Friesland)
Het Fries MuseumOver het Fries museum:
Stoer, stug en eigenzinnig? Ontdek de Fries in jezelf in het Fries Museum! Hier ontdek je alles over de elf steden en het platteland, de haat-liefdeverhouding met het water, de zoektocht naar het typisch Friese en de plek van Friesland in de wereld.

Dans met de mysterieuze Mata Hari, duik in haar dagboek en ontdek haar trieste lot als mogelijk dubbelspionne. Strijd met de 16de-eeuwse rebel Grutte Pier tegen de Hollanders of val ten prooi aan zijn enorme zwaard als je geen ‘bûter brea en griene tsiis’ kunt zeggen. Voel je even de koning of koningin van Friesland met het fonkelende goud en zilver uit de terpen. Of geniet van werk van (wereld)beroemde kunstenaars en slow design van toonaangevende ontwerpers - stoer en duurzaam, met oog voor traditie en vakmanschap. In het Fries Verzetsmuseum maak je kennis met hongerkinderen die werden ondergebracht op het Friese platteland om aan te sterken.
NL(Friesland)
Het Fries Scheepvaart MuseumOp diverse plaatsen in het museum zijn in het Nederlands, Fries, Engels en Duits zaalbladen te vinden. Deze bladen vertellen iets over de collectie of over een specifiek voorwerp. Wanneer u meer wilt weten, is de audiotour misschien een goed idee. Door het beluisteren van korte verhalen komt u veel meer te weten dan wij u kunnen vertellen op de bijschriften bij de museumvoorwerpen. U kiest zelf welke voorwerpen u interesseren en u hoeft zich niet te houden aan een bepaalde volgorde. De audiotour is voor € 1,50 bij de balie van het museum te verkrijgen.

Download hier gratis de audiotour of maak gebruik van de QR code.
NL(Friesland)
Het geheugen van Flevoland - Verhalen in woord en beeldDiverse verhalen van Flevolanders over hun provincie en hun leven in hun plaatsenNL(Flevoland)
Het geheugen van Kortrijk (B) Het verhaal van de stad in bronnen en beeldenHet Geheugen van Kortrijk is een initiatief dat de bronnen voor onze stadsgeschiedenis toegankelijk maakt. Die informatie ligt opgeslagen in archieven, musea en bibliotheken, maar ook op onverwachte plekken zoals de Schouwburg. Tal van verenigingen houden de herinnering aan ons verleden in stand. Samen schrijven wij de biografie van onze stad.
Foto’s uit de periode 1860 tot 1913 tonen ons het Kortrijk van meer dan een eeuw terug. De beelden, gekiekt door pioniers van de fotografie, zijn unieke tijdsdocumenten van het dagelijkse leven in een snel veranderende stad. Grote bouwwerken en stadsplanningsprojecten, huisvesting, rampspoed, branden en watersnood, winkels, herbergen, parken en pleinen: zo zag je Kortrijk nog nooit.

België
Het Gronings Audio-Visueel Archief (GAVA)Het GAVA verzamelt en beheert sinds 1992 het audiovisuele erfgoed van stad en provincie Groningen. De collectie bestaat uit fIlm, audio en video over Groningen, of door Groningers gemaakt.
Het GAVA is verbonden met RHC Groninger Archieven.
NL(Groningen)
Het historisch archief van de Gemeente AlmeloWelkom op de website van het historisch archief van de Gemeente Almelo. Op deze website vindt u allerlei informatie over het historisch archief Almelo. Daarnaast kunt u de gedigitaliseerde huwelijks- en overlijdensakten inzien en digitale archief foto's bekijken. U kunt ook archiefinventarissen en publicaties inzien. NL(Overijssel)
Het Humanistisch Historisch Centrum (HHC)Het HHC levert met haar drie kerntaken op het gebied van archiveren, toegankelijk maken en publiceren een belangrijke bijdrage aan het behoud en de verspreiding van het humanistisch culturele en levensbeschouwelijke erfgoed. Het HHC verricht deze taken voor en met humanistische organisaties. Ze doet dit met een minimale vaste staf aan professionals en professionele infrastructuur. Voorts met een aantal toegewijde vrijwilligers. Bovendien werkt ze nauw samen met de Universiteit voor Humanistiek (UvH), Het Utrechts Archief en een wisselend aantal tijdelijke partners.Nederland
Het kerkhof van Sint Pieter "Op de Berg" bij Maastricht.Voorheen: Stichting Grafmonumenten Sint Pieter.

De oppervlakte van dit kerkhof bedraagt omtrent 7.700 m²
 
Zoeken: Kies een vak door op de plattegrond op een letter of thema te klikken.
 
De vakken in de meest recente uitbreiding zullen minder gedetailleerd worden uitgewerkt. Als u zelf als familielid/nakomeling meer informatie instuurt over een van deze graven, zal deze informatie met bronvermelding bijgeplaatst worden.
 
Via FreeFind kunt U op deze site op naam zoeken binnen de vakken op het kerkhof en de beschikbare genealogische gegevens.

De meeste van de afgebeelde bidprentjes zijn afkomstig uit de collectie van Stichting Oud Sint Pieter, de collectie van Dhr. John Claessens, de collectie van Dhr. Breur Henket, Dhr. Andrew van Thor en Dhr. Jo Rosier. Tevens wil ik Mevr. Helen Sijtema bedanken voor haar bijdragen. Een aantal gegevens en foto's afkomstig uit de Enci-Schakels, het personeelsblad van de E.N.C.I. Verder is het onmogelijk iedereen te bedanken die mij voorziet van illustratiemateriaal. Er wordt ontzettend veel waardevol illustratiemateriaal, genealogische gegevens en andere zaken naar uw webmaster gemaild, waarvoor ik uiteraard iedereen hartelijk bedank.
NL(Limburg)
Het Meppeler Courant ArchiefWilt u weten wat er gebeurde in Meppel en omgeving in de week dat u werd geboren? Wat er werd geschreven over de Meppeler grachten in de loop der decennia. Nieuwsgierig naar de overlijdensadvertentie van uw overgrootvader? Dit alles kunt u nu vinden in het gedigitaliseerde archief van de inmiddels 175 jaar oude Meppeler Courant. U kunt zoeken op trefwoord, op datum of op naam. Het zoeken werkt goed, maar is nog voor verbetering vatbaar. Vooral de spellingveranderingen in de loop der tijd en de slechte staat van het papier van sommige jaargangen spelen ons parten. Wij werken aan verbeteringen, maar wilden niet te lang wachten met deze mogelijkheid aan u aan te bieden.
(De digitalisering is in samenwerking met het Drents Archief gerealiseerd.)

Door meer trefwoorden in te vullen kunt u specifieker zoeken.
Het is nog niet mogelijk om pagina’s uit te printen. We werken momenteel nog aan een download- en printmogelijkheid.
NL(Drenthe / Overijssel)
Het Nationaal Geografisch Instituut (België)Het NGI - erfgenaam van de wetenschappelijke knowhow van zijn voorgangers - stelt zich niet zomaar tevreden met het volgen van de technische ontwikkelingen eigen aan zijn opdrachten. Meer dan ooit ten dienste van de Natie, voert het NGI het devies ''Fidelissime ad optimum'' hoog in het vaandel.
Een opdracht: In een nationale gegevensbank de informatie verzamelen en verspreiden om zo de activiteiten te coördineren die openbare en privé-diensten ondernemen in verband met het topografisch en cartografisch beheer van de grond en de ondergrond.
België
Het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee)Wat wil NiNsee doen met de slavernij geschiedenis?
Het NiNsee wil zoveel mogelijk mensen betrekken bij het kennisnemen van de slavernijgeschiedenis en de erfenis daarvan. Wij willen dat de mensen zelf ontdekken wat geschiedenis is, wat slavernij was, wat de ervaring was van de slaven, wie de slavendrijvers waren en wie de zwarte mannen en vrouwen die geen slaven meer waren. Wij willen de bezoekers van onze site ook laten participeren in het identificeren van de erfenis van het slavernijverleden. Hoe meer mensen participeren bij het in kaart brengen van de erfenis van ons slavernijverleden, hoe groter de kans dat de verwerking van de geschiedenis in goede banen zal verlopen.

Hoe wil NiNsee dit aanpakken?
Een belangrijk middel is onze website. Op onze site kunt u literatuurverwijzingen aantreffen, beschrijvingen over belangrijke gebeurtenissen uit de slavernij geschiedenis, informatie over organisaties die actief zijn met het slavernijdossier, informatie over herdenkingsbijeenkomsten over de slavernij en haar erfenis. Op onze site kunt u ook verwijzingen vinden naar primaire en secundaire bronnen over de slavenhandel en de slavernij. Ten slotte biedt onze site mensen de gelegenheid om zelf informatie over de slavernij en haar erfenis te plaatsen. NiNsee is er voor en door de mensen. 
Nederland / Nederlandse Antillen / Suriname
Het Onderwijs in de 19e en 20e eeuw (Speciaal m.b.t. de schoolmeesters 'Remery')Schoolmeesters Remery en het Onderwijs in Nederland in de 19e en 20e eeuw. (vele plaatsen, vele scholen, vele provincies in NL en BE)België / Nederland
Het online ANP-archief (Algem. Ned. Persbureau)Het ANP Historisch Archief bestaat uit ruim twee miljoen foto’s, ruim 300 meter tekstmappen en 1150 geluidsfragmenten. Alle niet-commerciële activiteiten van het persbureau - in beeld, tekst en geluid - worden ondergebracht bij ANP Foundation, dat zowel fondsenwerver als projectenbureau is. Het streven is een duurzaam beheer en volledige toegankelijkheid van het archief voor niet-commercieel gebruik, door samenwerking met culturele partners. Ook biedt de Foundation ondersteuning aan de ANP-businesslines en hun relaties door activiteiten rond het archief.

Wat zit in het fotoarchief: link
Wat zit in het tekstarchief: link
Nederland
Het Persmuseum - Journalistiek ErfgoedHet Persmuseum is de nationale bewaarplaats voor het journalistieke erfgoed. Het museum beheert een omvangrijke collectie kranten en tijdschriften vanaf 1600, een verzameling affiches en overige reclame-uitingen met betrekking tot de pers, een unieke collectie (originele) politieke tekeningen en persgrafiek, tal van archieven en foto’s rond journalisten en de persbedrijfstak, en een uitgebreide bibliotheek.Nederland
Het Red Star Line Museum te AntwerpenHet Nationaal Scheepvaartmuseum organiseert in 2002 de tentoonstelling ‘Landverhuizers’ over de geschiedenis van de Red Star Line en de emigratie via Antwerpen. Hiervoor worden ook de eerste contacten gelegd met de Ellis Island Foundation en het Ellis Island Immigration Museum in New York.
Na een verkennend onderzoek in België en de Verenigde Staten, richt het College van burgemeester en schepenen in 2004 een projectgroep op die de omvorming van de gebouwen van de RSL in Antwerpen tot een herdenkingsplek 'met een museaal-educatieve functie' onderzoekt.
Wij verzamelen en beheren voornamelijk audiovisuele getuigenissen en geschreven documenten die het Red Star Line-verhaal documenteren en vertellen. Ook vandaag zijn wij nog steeds op zoek naar getuigenissen die een bijdrage leveren aan de reconstructie van de geschiedenis van de Red Star Line.
België / Nederland
Het regionaal archief in AlkmaarDe genealogische bronnen worden zoveel mogelijk via internet toegankelijk gemaakt. Een aantal bestanden is nu al beschikbaar, onder meer via de Digitale Stamboom. Bijna 100.000 records met gegevens over dopelingen in het gebied van het Regionaal Archief (Alkmaar, Barsingerhorn, Graft, Harenkarspel, Heerhugowaard, Langedijk, Scharwoude, Oudkarspel, Limmen, Niedorp, De Rijp en Wieringerwaard) kunt u nu on-line inzien.Verder zijn er links naar gedigitaliseerde regio-kranten en oude Alkmaarse adresboeken.NL(Noord-Holland)
Het Scheepvaart Museum: Zoekhandleiding Personen en SchepenWelke maritieme gebeurtenissen vonden plaats op welke dag of in welke maand? Ruim 8.000 maritieme gebeurtenissen zijn in deze kalender verwerkt.Nederland
Het Stenen Archief - GrafstenenDe matsevot van de Ashkenazische Begraafplaatsen in Nederland

"Het Stenen Archief"
Een gemeenschappelijk digitalisatieproject van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en Akevoth. Dit joint-venture project is een project op lange termijn en zal worden uitgevoerd in twee fasen.
A.-Het fotograferen, digitaliseren en het vertalen van de grafstenen. (stadium 1)
B.-Het volledig in beeld brengen van de begraafplaatsen als aanvulling op eerdergenoemde databank, na voltooing (stadium 2).

Een team van 6 vaste medewerkers in Nederland, Israel en Engeland houdt zich bezig met dit digitalisatie proces. Aangezien het risico van beperkt onderhoud relatief het grootst is bij de kleinere begraafplaatsen van de verdwenen Joodse gemeenten, verspreid over Nederland, is er voor gekozen, deze begraafplaatsen als eersten online te plaatsen. Iedere grafsteen, van een begraafplaats die volledig is bewerkt, heeft een eigen pagina.
Nederland
Het Streekhistorisch Centrum te StadskanaalHet documentatiecentrum bevat ruim 25.000 foto’s, 15.000 documenten, boeken, krantenknipsels, dia’s en video’s, die samen de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde, maar ook van de Drentse veendorpen vertellen. Daarnaast bewaren we voorwerpen die te maken hebben met de streek: oude gereedschappen, huishoudelijke voorwerpen, attributen uit de scheepvaart, enzovoort. De hele collectie is in samenwerking met Biblionet Groningen online raadpleegbaar door middel van de Aquabrowser. NL(Drenthe / Groningen)
Het Streekhistorisch Centrum te Stadskanaal (SHC) (Stadskanaal en de Semslinie)Het documentatiecentrum bevat ruim 25.000 foto’s, 15.000 documenten, boeken, krantenknipsels, dia’s en video’s, die samen de geschiedenis van de Kanaalstreek en Westerwolde, maar ook van de Drentse veendorpen vertellen. Daarnaast bewaren we voorwerpen die te maken hebben met de streek: oude gereedschappen, huishoudelijke voorwerpen, attributen uit de scheepvaart, enzovoort. De hele collectie is in samenwerking met Biblionet Groningen online raadpleegbaar door middel van de Aquabrowser.

In 1615 werd de Semslinie getrokken, de grenslijn dwars door de Oostermoerse venen tussen Drenthe en Westerwolde. Tal van grensgeschillen over het gebruik van de woeste gronden waren voor die tijd uitgevochten tussen de Onstwedder boeren en die van Buinen en Valthe.
Toen in de 17e eeuw werd begonnen met het ontginnen van dit veengebied werd een duidelijke afbakening van de markgronden noodzakelijk. Stadhouder Willem Lodewijk gaf daarom de opdracht aan de landmeters Jan Sems en Jan de la Haye een definitieve grenslijn uit te zetten. Op 2 maart 1615 was de kaart met de grens gereed. Over de getrokken grenslijn bestond weinig verschil van mening. De Groningers maakten echter bezwaar tegen de toedeling van Ter Apel aan Drenthe, met als argument dat het klooster daar ooit bij het bisdom Münster had behoord en nooit bij dat van Utrecht, waar Drenthe ooit onder viel, als deel van het Oversticht. Johan Sems ging daarop weer aan het werk en kwam in oktober 1615 met een kaart waarop Ter Apel Gronings was. Hiertegen had Drenthe weer bezwaren.
NL(Drenthe / Groningen)
Het Utrechts ArchiefHet Utrechts Archief vormt het geheugen van de stad en de provincie Utrecht. U kunt hier gratis onderzoek doen naar de geschiedenis van de provincie Utrecht, de steden, dorpen en hun inwoners. Tot uw beschikking staan:17 km archiefmateriaalU vindt hier de archieven van de overheidsinstellingen die in de loop van de eeuwen op het grondgebied van de stad en provincie Utrecht werkzaam zijn geweest. Daarnaast hebben tal van particulieren - zoals kerkgenootschappen, families en sportverenigingen - hun archieven aan Het Utrechts Archief in bewaring gegeven. De oudste archiefstukken dateren uit de 11e / 12e eeuw en zijn afkomstig van de bisschop van Utrecht, de kanunniken van de vijf Utrechtse kapittels en het Utrechtse stadsbestuur. De jongste archiefstukken, zoals de archieven van de Nederlandse Spoorwegen en de bouwtekeningen van de gemeente Utrecht, zijn niet ouder dan twintig jaar.70.000 boeken, kranten en tijdschriftenVoor de stad Utrecht vindt u in Het Utrechts Archief de meest complete collectie.Bijna een half miljoen kaarten, tekeningen, prenten en foto’sDe collectie beeldmateriaal wordt jaarlijks uitgebreid om het veranderde beeld van de stad en provincie vast te leggen. Daarvoor worden ook opdrachten gegeven aan de Fotodienst van Het Utrechts Archief.

Een uitgebreide studie- en leeszaal in het gebouw aan de Hamburgerstraat.
NL(Utrecht)
het ZCBS: het Zijper Collectie Beheer SysteemHet ZCBS kan worden gebruikt voor het beheren van museale objecten.
Het ZBBS kan worden gebruikt voor het beheren van ansichtkaarten en fotocollecties.
Het ZPBS kan worden gebruikt voor het beheren van boeken en publicaties.
Zowel het Collectie Beheer Systeem als het Beeldbank Beheer Systeem als het Publicatie Beheer Systeem zijn vrij *) beschikbaar voor musea en historische verenigingen b.v. naast die in Noord-Holland: Groenlo, Hauwert, Odoorn, Oostkapelle, Ruinerwold en Zuidwolde(Dr.)

Enkele belangrijke kenmerken van dit collectiebeheersysteem zijn:
-Het is gratis *) en open software, geschreven in de veelgebruikte (gratis) scripttaal PERL.
-Het is volledig webgebaseerd.
-De database is een platte tekstfile (volledig uitwisselbaar, flexibel en met een levensduur van min. 100 jaar!).
-In te zetten voor Beeldbanken, Collecties, Bibliotheken, Verzamelingen, Documenten, etc. etc.
NL(Noord-Holland)
Historisch archief Hoog-heemraadschap Amstel-Gooi-VechtHet archief beschikt over vele kaarten en tekeningen: gebieds- en grenskaarten, tekeningen van waterstaatkundige werken en geografische informatie. Een onderdeel hiervan zijn foto''s, dia''s en negatieven van bijvoorbeeld bouwprojecten. Ook zijn er waardevolle boeken, tijdschriften en documenten aanwezig, met informatie over waterbeheer, natuur, milieu, economie, ruimtelijke ordening en aardrijkskunde.
Wat zich in de archieven bevindt, is via deze website gedeeltelijk digitaal op te zoeken. Klik hiervoor links in het menu op ''Zoeken in het archief''. Wilt u zelf onderzoek doen, dan kan dat in de studiezaal van het archief. Maakt u daarvoor wel een afspraak via de link ''Contact''.

NL(Noord-Holland)
Historisch Archief van de gemeente Midden-Groningen (rond Hoogezand)De gemeente Midden-Groningen is per 1-1-2018 ontstaan uit de fusie van de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. Door de tijd heen zijn er in Midden-Groningen door overheid en inwoners boeken, documenten, foto's en kranten verzameld. Deze waardevolle archiefstukken geven inzicht in uw familiegeschiedenis, de ontwikkeling van de omgeving en het maatschappelijk leven door de jaren heen. Een zoektocht naar het verhaal van Midden-Groningen begint bij het Historisch Archief. De collectie bekijken kan zowel via deze website als in de studieruimtes op de locaties in Hoogezand, Slochteren en Muntendam.

Een link naar de 'oude' gemeenten.
NL(Groningen)
Historisch centrum Het MarkiezenhofWebsite van de gemeente Bergen op Zoom met een archievenoverzicht, beeldbank, bibliotheek, genealogisch- en notarieel zoekscherm.NL(Noord-Brabant)
Historisch Centrum Overijssel (Onderzoek doen bij het HCO)Het Historisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel en de stad Zwolle. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Centrum Overijssel is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over of onderzoek wil doen naar de cultuur, de geschiedenis en de mensen van en uit heel Overijssel. Bereid u zoveel mogelijk voor en kijk hier welke informatie u kunt vinden. U kunt thematisch te werk gaan of globaal door onze collecties zoeken.

Taaldatabase (dialect-woordenboeken): link
NL(Overijssel)
Historisch den HaagUit archeologisch onderzoek blijkt dat de geschiedenis van Ypenburg veel verder terug gaat dan gedacht. Zo zijn er resten gevonden van een nederzetting van wel 5500 jaar oud. Op dat moment de oudste die in Nederland gevonden werd. Naast resten van huizen werd er ook een van de grootste grafvelden uit de Nederlandse prehistorie gevonden. Er zijn 42 mensen gevonden die begraven zijn in 31 graven. Dat dit grafveld juist in Ypenburg gevonden is, is geen toeval. Destijds trok de zee landinwaarts tot aan Ypenburg. Omdat Ypenburg in feite op een duin is gebouwd behielden de inwoners droge voeten. Ook toen was Ypenburg een ideale plek om te wonen.NL(Zuid-Holland)
Historisch genootschap Oud Soetermeer (blad: 't Seghen Waert)Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) is de historische vereniging van Zoetermeer. De doelstelling van de vereniging is het onderzoeken, uitdragen en behouden van de historie van Zoetermeer. NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap WARMELDA (Warmond)Welkom op de site van het Historisch Genootschap WARMELDA,
ter bevordering van de kennis over de Warmondse geschiedenis.
Ons dorp Warmond is ontstaan op de oude duinen tussen de Noordzee en het Hollands-Utrechts veengebied. Het dorp wordt in de negende eeuw voor het eerst vermeld. Uit die tijd stamt een goederenlijst van de kerk van St. Maarten te Utrecht waarin drie mansi (hoeven) te Warmelda genoemd worden.
NL(Zuid-Holland)
Historisch Genootschap Wormer (met Geschiedenisbank)De geschiedenisbank is een initiatief van de Stichting Museaal & Historische Perspectief Noord-Holland. Het is een geschiedenis-portaal, dat tot stand is gekomen met subsidie van de provincie Noord-Holland. Algemene doelstelling is het stimuleren van de beoefening van de regionale en lokale geschiedenis en de meer dan 100 historische verenigingen in de provincie een platform te bieden voor hun activiteiten en publicaties.Het portaal wordt beheerd door Stichting Museaal & Historisch Perspectief Noord-Holland (MHP) en de provinciaal consulent geschiedbeoefening.Het gedeelte van het Historisch Genootschap Wormer wordt beheerd door René van Maanen.NL(Noord-Holland)
Historisch Informatieplein GroningenPlein met diverse links naar sites van hun keuze.NL(Groningen)
Historische Beeldbank WageningenOp deze site kunt u
•de beeldverzamelingen bekijken (ruim 12.000 beelden) van het Gemeentearchief Wageningen, museum De Casteelse Poort en historische vereniging Oud-Wageningen. U kunt op elk willekeurig woord zoeken.
•zoeken en bladeren in de Wageningsche Courant van 1855 tot 1947. Klik daarvoor op de afbeelding van de Wageningsche Courant links op deze pagina.
NL(Gelderland)
Historische foto's HeerlenOp deze pagina zetten we een kleine selectie van foto’s uit het archief van de groep Foto en Video, dit om een gevoel van herkenning op te roepen en om ons te herinneren hoeveel er gesloopt is de laatste decennia. Ik heb zoveel mogelijk de opname datum aangegeven, helaas zijn die niet altijd 100% zeker; mocht U een correctie hierop of op de tekst hebben laat het even weten. Alvast bedankt !
Deze pagina wordt niet iedere maand vernieuwd, er wordt getracht dit om de paar maanden te doen. Mocht een foto al eens op deze pagina te zien zijn geweest, onze excuses hiervoor er wordt niet bijgehouden welke al aan de beurt zijn geweest.
NL(Limburg)
Historische fotobank voor Gooi en VechtstreekDeze website bevat veel historische informatie en afbeeldingen van het Gooi. Tevens zijn er vele links naar andere historisch afbeeldingen.NL(Noord-Holland / Utrecht)
Historische Kaarten - Historic MapsDiscussiongroup on Historic Maps; with several links. Sponsored by Worldview Antique Maps & Books: a online GalleryWereld
Historische Kranten (oude lokale en regionale kranten regio Ieper-Poper)Historische Kranten toont je oude lokale en regionale kranten die handelen over de regio Ieper-Poperinge. In deze digitale krantenkiosk kan je de kranten niet alleen virtueel doorbladeren op zoek naar ''''oud'''' nieuws, je kan ze ook woordelijk doorzoeken en de artikels vergroten, bewaren, afdrukken... of zelfs mailen en delen met je vrienden.

Raadpleging alle digitale edities
Kranten jonger dan 70 jaar zijn beperkt openbaar toegankelijk, dit onder meer in verband met auteursrecht. Inzage in alle digitaal beschikbare jaargangen is mogelijk in alle bibliotheken, archieven en documentatiecentra van Heuvelland, Ieper, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.
Voor historisch beeldmateriaal kan je ook terecht op de site ''''Westhoek verbeeldt''''. Meer informatie over kranten met nieuws over de Westhoek vind je op de site ''''Abraham'''', catalogus van Belgische kranten bewaard in Vlaamse instellingen.
België
Historische Kranten - Rotterdamsch NieuwsbladDeze website bevat alle edities van het Rotterdams Nieuwsblad die van 1929 tot en met 1946 zijn verschenen. Met het zoekformulier kunt u daarin zoeken. Gezien de slechte kwaliteit van het papier zijn niet alle krantenpagina's even goed leesbaar. De kranten zijn op microfiche bij het Gemeentearchief Rotterdam in te zien.
In 1878 richtte de Leidse uitgever A.W. Sijthoff het Rotterdamsch Nieuwsblad op. Volgens de statuten moest het een krant worden 'van een onafhankelijke, vrijzinnige richting, tot bevordering van de algemeene ontwikkeling.' Het eerste nummer verscheen op 3 april 1878. Nadat zoon Cornelis Sijthoff in 1885 de leiding had overgenomen, groeide de krant snel. Rond 1900 bedroeg de oplage 50.000 exemplaren; ruim twintig jaar later het dubbele daarvan. Tijdens de directie van Cornelis Sijthoff kregen stadsnieuws, kunst en sport meer ruimte toebedeeld. Ook werden al vrij vroeg illustraties en foto's opgenomen: in 1909 verschenen voor het eerst foto's in de krant.
NL(Zuid-Holland)
Historische kranten - WoerdenPictura Krantenviewer. Rechts kunt u uw zoekvraag invullen onder het tabblad ‘Zoeken’. U kunt uw zoekresultaat beperken door bijvoorbeeld ‘datering’ in te vullen. Als u meerdere zoektermen intikt is het handig om bij ‘zoekmethode’ te kiezen voor paragraaf; de zoektermen staan dan bij elkaar in een paragraaf.NL(Zuid-Holland)
Historische kranten in beeld (KB)De belangrijkste Nederlandse kranten van 1618 tot 1995 online.
Een selectie van landelijke, regionale, lokale, Nederlands-Indische, Surinaamse en Antilliaanse kranten en extra titels uit 1940-1945.
Indië / Nederland
Historische Kring Loenen a.d. Vecht (Blad: Vechtkroniek)De werkgroep Historisch Beeldmateriaal van de HKGL verzamelt, ordent en ontsluit het materiaal dat de vereniging gekregen heeft of in bruikleen heeft. Sinds de Kring beschikt over een eigen ruimte in de vide van de bibliotheek is het mogelijk om dit goed te doen.
De verzameling bestaat uit krantenknipsels, foto''''s, artikelen, Vechtkronieken, gebruiksvoorwerpen, videobanden met films van vroeger (Vreeland en Loenen in de 60-er jaren) en nog wat andere objecten. De vereniging is erg geïnteresseerd in materiaal dat met de geschiedenis van Loenen, Vreeland, Nigtevecht, Loenersloot en Nieuwersluis te maken heeft. Publicaties die beschikbaar komen schaffen we aan. Daarnaast krijgt de vereniging ook materiaal van leden en belangstellenden. Mede omdat we nu een eigen werkruimte hebben is het materiaal goed toegankelijk.
NL(Utrecht)
Historische Kring WeespDe Historische Kring Weesp is in 1977 opgericht en groeide van twintig leden uit tot een club waar Weesp niet meer omheen kan.
De HKW houdt kantoor in Fort Ossenmarkt waar we beschikken over een eigen archief en een kleine bibliotheek.
Daarnaast is er vanaf het begin een knipselarchief bijgehouden dat ingekeken kan worden. Verder is er een groot foto- en filmbestand dat op dit moment gedigitaliseerd wordt om het op die manier voor leden toegankelijk te maken via deze website.
NL(Noord-Holland)
Historische schoolplaten / Historical WallchartsThis website presents the historical wall charts from the collections of the Denmark’s Paedagogiske Bibliothek (National Library of Education, Denmark) the Forschungsstelle: Schulwandbild, department of the University of Würzburg (Germany) and the Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam (National Museum of Education, the Netherlands). The website provides information on all the presented wall charts, such as the story and location of the depicted scenes. Furthermore, information on the time the wall charts were printed and used at school is given, in addition to information on the illustrator etc.
This website is part of an international project on wall charts and European identity.
Europa
Historische Ver. Nieuw-Buinen/Buinerveen (Blad: 't Turfschip)Verbeeld Verleden v.m. Gemeente BorgerNL(Drenthe)
Historische Ver. Scharmer - Harkstede (blad: Vrouger)N.B.: Het Boerderijenboek kan besteld worden (zie form.)
Welkom op de website van de Historische Vereniging Scharmer, Harkstede en omstreken. Twee keer per jaar wordt een periodiek uitgegeven, met daarin wetenswaardigheden over de geschiedenis van Scharmer, Harkstede, Woudbloem, Schaaphok, Lageland, Klein Harkstede en Borgweg. Het eerste nummer van "Vrouger" verscheen in mei 1996 en in november 2010 verscheen nummer 30. De afleveringen van "Vrouger" bestaan uit gemiddeld 50 pagina's A4-formaat, en bevatten naast een aantal vaste rubrieken ook steeds wisselende informatie.
De Historische Vereniging doet hierbij een dringend beroep op iedereen, die iets heeft, wat voor de geschiedenis van onze dorpen van belang is. Gooi het niet weg, geef het aan onze vereniging. Zo hebben we inmiddels vele verenigingsarchieven onder ons beheer: Groene Kruis (plaatselijk); de handelsvereniging, begrafenisvereniging, ijsbaan Nooitgedacht, enz. Ook zouden wij graag kopieën willen hebben van historisch interessante documenten. En niet te vergeten oude foto's. U kunt ervan verzekerd zijn, dat alles zorgvuldig wordt bewaard in ons archief.
NL(Groningen)
Historische Vereniging 't Fledder Kerspel Blad: Kerspelstokkies)Historische Vereniging Vledder
Een site waarop U heel veel gegevens zult kunnen vinden. Natuurlijk gegevens welke de vereniging betreffen. Maar we willen ook vooral aandacht schenken aan allerlei zaken, gebouwen, gebeurtenissen en personen die raakvlakken hebben met de historie van het gebied dat de vereniging bestrijkt te weten het grondgebied van de voormalige gemeente Vledder. Dit omvat de dorpen; Boschoord, Doldersum, Frederiksoord, Nijensleek, Vledder, Vledderveen en Wilhelminaoord.
NL(Drenthe / Friesland)
Historische Vereniging "Oud Vries” (Blad: Vriezer Cronieck)Markegegevens brengen ons een paar eeuwen terug in de geschiedenis van de voormalige gemeente Vries. Notulen en verslagen van diverse instanties en verenigingen, die in het verleden van grote betekenis zijn geweest binnen onze gemeentegrenzen, zijn in te zien in ons onderkomen. Bewonersgeschiedenis en de genealogie van diverse families zijn opgeslagen aan de Suudbrink in Vries, evenals veel gemeentelijke zaken, kerkgeschiedenis en zaken uit het onderwijs. In meer dan 160 ordners en archiefdozen is veel informatie uit de historie van deze omgeving voor handen. Ook de archieven van ‘Vrouwen van Nu Vries’, de openbare lagere school in Vries, een reisvereniging voor bejaarden uit Vries en een schat aan gegevens van voetbalafdeling van sportvereniging VAKO zijn bij de historische vereniging ondergebracht. Dit is natuurlijk lang niet alles.
Komt u gerust eens langs, misschien kunnen wij u helpen een antwoord te vinden op vragen die u al geruime tijd bezighouden.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Avereest, Dedemsvaart - BalkbrugDe HVA probeert de historie van Avereest te behouden voor het nageslacht door o.a. onderzoek, maar ook door het bewaren en tentoonstellen van allerlei historische voorwerpen en bescheiden.
Tevens zet zij zich in voor het behoud van gebouwen, bruggen e.d., die ons aan het verleden herinneren. Het is voor onze generatie, maar zeker voor de generaties na ons van vitaal belang dat dit erfgoed in stand wordt gehouden. Een zegswijze is: "Een volk zonder verleden is een volk zonder toekomst"
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Berkel en RodenrijsOp deze website vindt u toegangen tot diverse archieven, bronbewerkingen, een aantal inventarissen en oude en nieuwe fotos van Berkel en Rodenrijs.NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Borger (Blad: de Zwerfsteen & 't Turfschip)De volledige naam luidt: “Stichting Harm Tiesing – Historisch genootschap voor de regio Borger”.
De term “regio Borger” geeft het gebied aan van de vroegere gemeente Borger: ongeveer het noordelijke deel van de huidige gemeente Borger-Odoorn.
Oprichting Stichting Harm Tiesing: Op 13 januari 1986 is de stichting opgericht en draagt de naam van de in Borger geboren en getogen schrijver Harm Tiesing (1853 – 1936). Van zijn hand verschenen meer dan 1.000 publicaties, vooral over het volksleven en de landbouw in Oost-Drenthe. Wij willen met deze naam de herinnering aan de markante en voor de historie van Drenthe zo belangrijke figuur levend houden.
Het blad is ook van de ist. Ver. Nieuw-Buinen/Buinerveen
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Capelle a.d. IJsselDe Historische Vereniging Capelle aan den IJssel (HVC) werd in 1987 opgericht als voortzetting van de Vereniging tot Behoud van Oud Capelle (VOC). Deze VOC was een initiatief in 1980 van een aantal Capellenaren die zich verzetten tegen de heersende sloopdrift van het Bestuur van de Gemeente Capelle aan den IJssel.
Mede dankzij de inspanningen van de HVC is er geleidelijk een situatie ontstaan waarin de Gemeente een erfgoedbeleid voert met als doel cultuurhistorische waarden te definiëren, te beschermen, in stand te houden en bekendheid te geven. Het is op deze gronden dat de Gemeente Capelle aan den IJssel de doelstellingen van de HVC financieel ondersteunt.
De HVC is een vanzelfsprekende gesprekspartner wanneer beleidsvoorstellen worden voorbereid die te maken hebben met monumenten, archeologie en cultuurlandschap.
Elk kwartaal verschijnt het HVC Nieuwsblad waarin naast verenigingsnieuws ruim aandacht wordt geschonken aan historische onderwerpen.

Met de Collecties: (link)
* Beeldbank
* Burgerlijke Stand
* Archief van de Gemeente Capelle aan de IJssel / VADA
* Notariële akten
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging der Gemeente Gasselte (Blad: Op 't Spoor)Het esdorp Gasselte is de oudste kern. Uit opgravingen kan men concluderen dat er reeds in de 9e eeuw een nederzetting was met grote boerderijen ten westen van het huidige dorp. Ook is uit verschillende vondsten gebleken dat al duizenden jaren voor onze jaartelling er zich mensen hebben opgehouden in deze streek. Karakteristiek is de NH-kerk (het witte kerkje). Deze kerk dateert uit de tweede helft van de dertiende eeuw en was toen gewijd aan de Heilige Maagd Maria.
De buurtschap Kostvlies is omstreeks 1850 ontstaan door vestiging van eekschillers uit Gelderland.
Het veengedeelte is vanaf 1660 tot ontwikkeling gekomen. Boeren van de marke Gasselte aan wie dit woeste en lege gebied behoorde, verkochten een groot deel van dit gebied aan de secretaris van het Landschap Drenthe met twee compagnons. Dit drietal heeft de ontginning met voortvarendheid aangepakt. De Hunze werd beter bevaarbaar gemaakt en er werd een kanaal gegraven voor afvoer van de turf. Zo ontstonden Gasselternijveen en Gasselterboerveen als veenkoloniën, waarbij zich in de loop der tijden vele schippers vestigden in eerste instantie voor de afvoer van de turf naar alle windstreken. Tot 1830 voeren zij met hun vrachten over de Hunze, maar door het wegspoelen van een sluis bij Spijkerboor konden zij Gasselternijveen niet meer bereiken. Dit duurde tot 1839. Toen was de Gasselternijveenschemond gereedgekomen en konden de schippers hun thuishaven weer bereiken.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Gemeente BeilenUit onderzoek is gebleken dat ongeveer 20.000 jaar geleden rond Beilen al mensen woonden. Omstreeks het jaar 1000 werd Beilen al genoemd in oorkonden. In daarop volgende bronnen werd dit vermeld als: Bele (1139), de Beile (1205), de Beilne (1256), in Beylen (1292), to Beylen (1331), van Beylen (1335) en Beylen (1339); ook de Franse kaart van Drenthe (1811-13) geeft Beylen aan. Ooit opgevat als Bijllo: uitgehouwen plaats in het bos; eerder valt te denken aan bele, bei, beile: zwelling, buil, heuvel(landschap) en/of bagil: moeras.
Beilen is de hoofdplaats van het Beiler dingspil, één van de zes dingspillen, tevens parochies in Drenthe. De huidige hervormde Stefanuskerk was eertijds een zgn. eigenkerk van de bisschop van Utrecht. Toren en koor dateren uit de 15de eeuw, het schip uit de 16de eeuw. De kerk werd in 1937-1938 gerestaureerd; bij deze restauratie werden de kruisribgewelven gerestaureerd. Van het oude meubilair is niets bewaard gebleven. Het orgel dat hier in 1840 werd geplaatst, is afkomstig uit de Broerkerk te Groningen.

De hof van Beilen behoorde in 1331 aan de heer van Borculo. In de kerk werden in de Middeleeuwen vergaderingen van de landsdag, zowel de regelmatige als de bijzondere, gehouden naast die op de Bisschopsberg, in het Grollerholt en te Hulsvoorde.

In de 18de eeuw werd Beilen een pleisterplaats op de route Groningen-Meppel en groeide uit tot een dorp met veel kleine boeren en neringdoenden. Op 8 augustus 1820 is het dorp vrijwel geheel afgebrand; alleen de kerk, de school en veertien huizen bleven staan.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging Hasselt (Blad: Hasselt Historiael)Hasselt ligt aan het Zwarte  Water, uitloper van de Vecht. Dit water had een open verbinding met de Zuiderzee, nu IJsselmeer. Hasselt werd als zodanig een handige plaats voor de scheepvaart, voor aanvoer en doorvoerhandel, ook van personen uit Duitsland. Hasselt lag in een gebied dat geregeerd werd door de bisschop van Utrecht (Het Sticht), namelijk Het Oversticht. Daar de bisschop bij vijandelijke invallen zelf niet zo gauw ter plaatse kon zijn met een leger moest hij in het Oversticht bondgenoten hebben. Zo hielpen in 1227 ridders uit Hasselt hem tegen opstandige Drenten (Slag bij Ane). Maar er waren ook machtige edelen die tegen hem opstonden (Van Eerde, Van Voorst, Van de Rutenborg, enz.).
Omstreeks 1252 kreeg Hasselt stadsrecht van bisschop Hendrik van Vianden. Wat eerst een nederzetting was werd nu een stad. Het principe van de middeleeuwse burcht ontstond. Er kwam een ommuring met daar om heen een gracht en daarbuiten vaak weer ophogingen (wallen). Hierdoor konden inwoners veiliger wonen. Ondanks enkele veranderingen heeft Hasselt zijn historische karakter voor een groot deel weten te behouden. De historische binnenstad van Hasselt en zijn verdedigingsgordel zijn in 1982 aangewezen als beschermd stadsgezicht. In de binnenstad bevindt zich een stadsdeel met grote historische waarde: de grachtengordel met de Brouwersgracht, Prinsengracht, Baangracht en Heerengracht. Dit deel van de stad ontleent zijn ‘belevingswaarde’ vooral aan de grachten, kades en monumentale panden. In totaal kent Hasselt ruim 70 rijksmonumenten.

Met het oog op de geschiedschrijving van Hasselt is het oude archief van onschatbare waarde. Voor zover bekend is het nooit door brand geteisterd. Het archief is daardoor, zowel in omvang als betekenis, één van de belangrijkste in Overijssel. Doordat er zoveel bewaard is gebleven, geeft het een zeer consistent overzicht door de eeuwen heen. Het archief wordt momenteel beheerd door de gemeente Zwartewaterland. Om de toegankelijkheid en juiste conserveringscondities ook voor de toekomst te waarborgen, is het archief inmiddels ondergebracht bij het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in Zwolle.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Nieuwerkerk a-d IJssel-Iets van de lokale historie is hier beschikbaar in tekst, beeld en geluid. In een groeiende beeldbank wordt een selectie aan prenten, foto’s en andere illustraties geboden.
-Zie voor 700 beschrijvingen van oude Nieuwerkerkse foto’s op het streekarchief: Midden-Holland
(468 foto’s daarvan zijn ook zelf te bekijken, de rest volgt.)
-Dankzij de lokale omroep is een origineel interview te beluisteren.
-Uit de rijke dorpsgeschiedenis zijn enkele beknopte beschrijvingen te raadplegen.
Stormvloed 1953 Oude Kerk
Torenklok Oude Kerk IJsselsteenbakkerij
Het oude dorp
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Nijeveen en Kolderveen (vroeger Nieveen en Colderveen)Fraaie site van de Historische Vereniging Nijeveen; ze geeft ook een kwartaalblad uit dat indertijd de naam Diekpraot heeft gekregen naar de dijken Dorpsstraat en Kolderveen. Ook is er een Beeldbank: er staan nu meer dan 2.000 foto's op. Jammer genoeg ontbreken veel namen. Misschien kunt u ons helpen. Heeft u interesse in de geschiedenis van Nijeveen/Kolderveen? Misschien kunt u eens in overweging nemen lid te worden van onze vereniging.NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Oud VeenendaalHet statutaire doel van de vereniging is:
•behouden of doen behouden van al hetgeen uit historisch oogpunt van belang geacht kan worden, voor zover dit betrekking heeft op de gemeente Veenendaal en directe omgeving;
•het in stand houden en/of eventueel wederoprichten van historische monumenten en gebouwen;
•het aankweken van belangstelling voor datgene wat het verleden van de gemeente Veenendaal betreft;
•verzamelen, bewaren, publiceren, uitgeven van een verenigingsblad, lezingen enz.
NL(Gelderland)
Historische Vereniging Oud-Leiden (met Beeldbank)De historische vereniging Oud Leiden houdt zich sinds haar oprichting op 5 november 1902 bezig met de geschiedenis van Leiden. Zij doet dit onder andere door het uitgeven van het Leids Jaarboekje en van publicaties in de Leidse Historische Reeks. Verder organiseert de vereniging lezingen en excursies, en subsidieert zij historische projecten.
Ook is er op de website een Beeldbank
NL(Zuid-Holland)
Historische Vereniging Roon (Blad: Roon)De Historische Vereniging Roon is opgericht op 23 oktober 1978.
Doelstellingen:
-Het onderzoeken, vastleggen en uitdragen van de geschiedenis van de voormalige gemeente Roden.
-Bevorderen dat panden, landschappen, gebruiken, dialecten, voorwerpen en uitdrukkingen die van historisch belang zijn, behouden blijven.
-Er wordt vier keer per jaar het tijdschrift "Roon" uitgegegeven.
-Daarnaast wordt er 6 keer per jaar een Roneravond gehouden met de ene keer een lezing, de andere keer amusement door middel van toneel, cabaret en muziek.
-De werkgroep Archief, nu op de bovenverdieping van het koetshuis van havezate Mensinghe, houdt iedere dinsdagmiddag zitting. Daar kan men eventueel benodigde informatie opzoeken.
-Verder werkt de Historische Vereniging Roon mee aan de Open Monumentedagen in de gemeente Noordenveld.
NL(Drenthe)
Historische Vereniging StaphorstWelkom op de website van de Historische Vereniging Staphorst. Op deze website laten wij de geschiedenis zien in de omgeving van Staphorst. Zoals u misschien al was opgevallen is het ontwerp van deze site geheel in Staphorster stijl. Herkenbaar is het Staphorster stipwerk aan beide zijden en het blauwe melkrek-motief. Kijk verder rond en laat u nog meer verrassen.

Onze vereniging heeft een archief met duizenden foto’s, dia’s en filmmateriaal. Een werkgroep is bezig dit materiaal te digitaliseren. De gedigitaliseerde foto’s worden opgeslagen in een zogenaamde beeldbank. De beeldbank kent een open en een gesloten gedeelte. De foto’s in het open gedeelte zijn door iedereen te bekijken op link.
U kunt hier zoeken op naam, onderwerp, trefwoord, jaartal enz.
NL(Drenthe / Overijssel)
Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken (Blad: Old Steenwiek)In het begin van de jaren tachtig werd een oud stadsdeel bij de Grote Kerk afgebroken. Dit was een zo grote ingreep in de historische bebouwing van Steenwijk, dat een groep wakkere inwoners met gevoel voor het historisch erfgoed in 1984 de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken oprichtte.
In de eerste bestuursvergadering werd besloten zo spoedig mogelijk met de uitgave van een periodiek te beginnen. Als titel werd gekozen
HISTORISCHE MEDEDELINGEN, officieel orgaan van de Historische Vereniging Steenwijk en Omstreken. Het verscheen viermaal per jaar.

Inhoudsopgave Old Steenwiek (Historische Mededelingen): 578 titels.
U kunt oude nummers nabestellen (zie ook de lijst met titels)

Op de website: de Bibliotheek en een Lexicon
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Historische Vereniging Westerwolde (Gr.) (Blad: Terra Westerwolda)Tot het midden van de dertiende eeuw behoorde Westerwolde tot het graafschap Agrotingo en maakte het als zodanig deel uit van de bezittingen van de graven van Ravensberg. In 1252 verko­pen deze hun rechten aan de bis­schop van Munster. Van enige bestuur­lijke invloed van Mun­sterse zijde is aanvankelijk geen sprake. Net als de inwoners van de naburige Friese landen erkent men geen landsheerlijk gezag bo­ven zich. Pas in 1316 komt het tot het een formele overeenkomst waarbij de Westerwoldingers de bisschop van Munster als hun landsheer erken­nen en ‘dat voor elk huis in onze landschap waaruit rook opgaat, bij wijze van belasting een hoen zal gegeven worden ten tijde van het feest van de Heilige Michaël ‘(29 septem­ber).

Het waarschijnlijk uit Reiderland afkomstige hoofdelinggeslacht Addinga weet zich aan het einde van de veertiende eeuw meester te maken van het overheidsgezag in Westerwolde. Door hun machtsstreven komt het spoedig tot schen­dingen van wat de Westerwolders als hun oude rechten en gewoonten beschouwen en in 1391 wordt Egge Addinga, de stamvader van het geslacht, vermoord. Na hem komt het nog herhaaldelijk tot nieuwe bloedige conflicten met zijn nazaten. Uiteindelijk verliezen de Ad­dinga’s hun gezag nadat de borg van de familie bij Wedde in 1478 door de Stad-Groningers wordt ingenomen en verwoest. Bij verdrag krijgt de Stad het gericht van Westerwolde in leen van de bisschop van Munster.
NL(Drenthe / Groningen)
Historische Vereniging Zwartsluis (met online foto's)De geschiedenis van Zwartsluis brengt ons terug naar eind veertiende eeuw. Toen was in een rechterlijk stuk sprake van een stuk land, gelegen bij “der Swarten Sluys”.

Na die periode is er ontzettend veel gebeurd tot Zwartsluis de plaats was zoals wij deze nu kennen. Ervaar aan de hand van een aantal interessante thema's hoe Zwartsluis zich ontwikkelde tot een prachtig dorp.

Fotomateriaal:
-Ansichtkaarten
-Van Eigen Erf, afbeeldingen 1927 tm 1941
-Kaarten topografisch, plattegrond
-Luchtfoto's
-Oude rekeningen
-Tekening en schilderij

NL(Overijssel)
Hollandse Genealogische DatabankU vindt op HoGenDa gegevens uit het vroegere graafschap Holland (huidige Noord- en Zuidholland), uit Zeeland en uit de invloedssfeer van Holland (het z.w. van Utrecht, de Betuwe, de Bommelerwaard, het land van Altena en Heusden, het n.w. van Brabant). HoGenDa kent een openbaar en een besloten gedeelte. Het besloten gedeelte is uitsluitend te raadplegen indien men lid is van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en/of de Genealogische Vereniging Prometheus. Nadere informatie over beide verenigingen vindt u onder ‘lidmaatschap’ en ‘vereniging’ in de bovenste menubalk.
Vanaf 1 september 2007 is de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) actief en heeft sindsdien een explosieve groei doorgemaakt.

Ondertussen zijn er 3775 artikelen, bestaande uit bewerkte archiefbronnen, genealogieën, kwartierstaten en leenrepertoria, geplaatst met een geschatte omvang van ruim 120.000 pagina''s. Daarnaast zijn er 5.856 familiewapens geplaatst, waarvan er vele herkomstig zijn uit unieke wapenboeken (Amsterdam, Delft, Gorinchem). (Datum bericht: 28-12-2011)

NL(Noord-Brabant / Noord-Holland / Utrecht / Zeeland / Zuid-Holland)
Homepage Jan Pieter de Groot (Noordbroek)U vindt op deze (fraaie) site hoofdzakelijk genealogische informatie over mijn familie (de Groot, Bastiaans, Noordhoff, Thools, Renken, Snelter) en de regio (Oldambt Gr) waarin ze woonden, werkten en leefden. Zie ook hun verhalen.
De gegevens op mijn website mogen niet zonder mijn toestemming voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Voor niet-commerciële doeleinden stel ik het op prijs hierover een berichtje te ontvangen.
NL(Groningen)
Hoogheemraadschap van Rijnland - Online zoeken in archieven, collecties en beeldbankRijnland bezit een rijke verzameling archieven en collecties die betrekking hebben op de geschiedenis van het hoogheemraadschap en de voormalige inliggende waterschappen en polders.

De toegangen tot de archieven van het hoogheemraadschap zijn in toenemende mate online beschikbaar. Naast deze toegangen oftewel inventarissen kunt u ook het systematisch overzicht (overzicht van alle archieven in onze collectie) raadplegen en het overzicht van archiefvormers. De Rijnlandse charters zijn een bijzondere verzameling van archiefbescheiden. Zij zijn nu ook online toegankelijk.

Zoeken in de beeldbank: In de beeldbank kunt u zoeken in drie verschillende collecties beeldmateriaal:
* Kaarten (kartografische documenten en technische tekeningen)
* Foto's (foto's en prentbriefkaarten)
* Kunstvoorwerpen (kunst- en gebruiksvoorwerpen)

NL(Zuid-Holland)
Hooites Beukema: Strokartonfabriek te Hoogezand (veel documenten)-De mensen
-Van Stro tot Karton (met Stoom)
-NESSO (NEtherlands Strawboard Selling Organisation)
-Historie (met Pluustergoud)
-Namen van 167 schepen gebouwd door Ipe Annes Hooites te Hoogezand
-Info Jan Douwe Bakker en Colofon van deze Website
NL(Groningen)
Huis van de Groninger CultuurHet Huis van de Groninger Cultuur heeft als doel om zich bij zijn werkzaamheden en activiteiten te laten inspireren door de gedachte dat het cultureel erfgoed een waardevol en onmisbaar onderdeel is van de Groninger samenleving. Het Huis vormt een aanspreekpunt op het gebied van de Groninger taal, geschiedenis, kunstzinnige uitingen en gewoontes en gebruiken. Het Huis van de Groninger Cultuur is er voor iedereen, die zich bezighoudt met het instandhouden, beschermen, bevorderen, ontwikkelen, verspreiden en onderzoeken van de Groninger cultuur.
Leerlingen van de PABO Hanzehogeschool en twee docenten Gronings hebben in opdracht van het Huis van de Groninger Cultuur een Grunneger Leskist voor het basisonderwijs ontwikkeld. Deze kist is uitermate geschikt voor projectonderwijs. Het lesmateriaal bestaat uit muziek, spellen, verhalen, taalboeken etc.
NL(Groningen)
Imagebase Universiteitsbibliotheek VU AmsterdamDe beeldbank presenteert topstukken uit het erfgoed van de Universiteitsbibliotheek VU. Ze bevat hoogwaardige beelden en gedetaileerde beschrijvingen van verschillende collecties. Daardoor zijn ze geschikt voor onderzoek in binnen- en buitenland.
Een greep uit het rijke aanbod:
kleitabletten en andere voorwerpen uit het Nabije en Midden-Oosten,
gegraveerde portretten van protestantse kopstukken (ca. 1500),
historische kaarten (van voor 1900).
Nederland
In en om AssenDeze internet catalogus richt zich op de geschiedenis van Drenthe, markante Drenten en bijzondere plekjes in het Drentheland.

Assen: Sinds omstreeks 1600 zetelt in Assen het bestuur van Drenthe. In de eeuwen daarvoor was het 'maer een klooster'. Assen kan in tegenstelling tot vele andere provinciehoofdsteden in ons land niet terug zien op een roemrucht middeleeuws verleden.Toch is zijn geschiedenis boeiender dan velen denken...

Info:De op deze website geplaatste artikelen en foto’s zijn niet door mij maar door anderen gemaakt. Ik heb ze gekozen omdat zij iets toevoegen aan het op de kaart zetten van de cultuur van Drenthe. Mocht ik echter door het plaatsen persoonlijke belangen hebben geschonden, laat het mij dan weten. De betreffende artikelen of foto’s zullen dan worden verwijderd.

Snel en gericht zoeken kunt u via het alfabetisch overzicht.
NL(Drenthe)
Indische kamparchieven (i.s.m. NIOD)Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) belandden tienduizenden Europese burgers in interneringskampen. Militairen werden in krijgsgevangenkampen ondergebracht en tewerkgesteld, binnen en buiten Indië. Na de Japanse capitulatie brak op Java een onafhankelijkheidsstrijd los die de evacuatie van de mensen uit de kampen ernstig hinderde. Ook kwamen in deze bersiapperiode burgers die tot dan toe buiten de kampen waren gebleven, in zg. republikeinse kampen terecht. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) brengt op deze website de kampen in beeld die in de periode 1942-1948 op Indisch grondgebied hebben bestaan. Klik op een regio in onderstaande kaart om uw reis door deze website te beginnen.Indië / Nederland
Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde e.V.Online-Projekte: Sächsische Biografie, Repertorium Saxonicum, Historisches Ortsverzeichnis, Digitales Bildarchiv, Codex Diplomaticus Saxoniae Regiae, Lebensgeschichtliches Archiv. ISGV DresdenDuitsland
Johannes Vermeer en tijdgenoten - LucasgildeA multimedia encyclopedic 2000+ page web site on
Johannes Vermeer & life in Delft
New: Private lectures / Vermeer Tours and Public speaking engagements.
Met o.m. 2 doorzoekbare boeken over het Lucasgilde van Obreen.

Nederland
Joods Historisch MuseumHet Joods Historisch Museum verzamelt objecten en kunstvoorwerpen die een relatie hebben met de religie, cultuur en geschiedenis van de joden in Nederland en haar voormalige koloniën. De verzameling is verdeeld over de museumcollectie en de mediatheek.

De museumcollectie omvat meer dan 11.000 kunstvoorwerpen, ceremoniële objecten en historische objecten. Slechts vijf procent van deze collectie is permanent in het museum te zien. Het andere deel van de collectie verblijft in het depot en wordt soms gebruikt voor tentoonstellingen, ook in andere musea. Deze ' verborgen' collectie is wel op deze website te zien. U kunt kijken en zoeken in de museumcollectie.

De mediatheek verzamelt vooral documentaire informatie maar beheert ook een collectie historische documenten en foto's. Deze collectie omvat het brede verzamelgebied van de joodse geschiedenis en cultuur in het algemeen en bestaat uit meer dan 43.000 boeken, brochures, documenten, foto’s, audio- en videomateriaal. Een deel van de mediatheekcollectie (literatuur en audiovisueel materriaal) is via deze website te raadplegen: mediatheekcollectie. Meer informatie over de mediatheek.

Het museum legt onderzoek van deelcollecties vast in diverse publicaties, zoals reeds van het textiel, van de ceremoniële objecten en van de Charlotte Salomon collectie is gebeurd.
Nederland
Kaarten en luchtfoto's historisch NijmegenHistorische @tlas Nijmegen
De Historische @tlas Nijmegen bestaat uit een aantal kaarten. Via deze kaarten kunt u een schat aan informatie vinden over de geschiedenis van specifieke locaties in Nijmegen, zoals straten en huizen en hun bewoners, vaak tot eeuwen terug.

Historische kaarten Nijmegen
Deze collectie omvat ruim zestig kaarten en plattegronden die de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen door de eeuwen heen laten zien. Voor wat betreft de Prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen gaat het om gereconstrueerde kaarten; de oudste originele stadsplattegronden van Nijmegen dateren pas uit de zestiende eeuw. Al deze gedigitaliseerde kaarten zijn gekoppeld aan de huidige plattegrond van Nijmegen. Dat maakt het mogelijk om de historische kaarten over de huidige kaart te projecteren.
NL(Gelderland)
Kadaster: Tijdreis over 200 jaar topografie (TopoViewer: 200 jr kijken naar 1 plekje !)200 jaar de kaarten van 1 plek zien als een dia-serie !!
Het Topographisch Bureau werd op 18 februari 1815 opgericht. Sinds die datum verzamelt en ontsluit de Nederlandse overheid geografische informatie: bijvoorbeeld over de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. Later ging het Bureau verder onder de naam Topografische Dienst. In 2004 werd de Dienst onderdeel van het Kadaster. Hiermee haalde het Kadaster jarenlange ervaring met het verzamelen van geo-informatie in huis. 200 jaar topografische kaarten van topniveau; een resultaat om trots op te zijn. Om dit niveau te behouden investeren we in innovaties, waar mogelijk in samenwerking met overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. Door nieuwe methoden en technieken hebben gebruikers nog meer plezier van onze kaarten. Deze zijn actueler dan ooit en sinds kort bieden we zelfs een topografische kaart aan in 3D.

Om 200 jaar topografie te vieren is deze tijdreis-app gemaakt. ontdek met de app 200 jaar aan topografische gegevens van nederland!
Nederland
Kamp Westerbork: Bevrijdingsportretten 1945 met korte biografieën van overlevenden Op 12 april 1945 bevrijdden Canadese soldaten kamp Westerbork. Op dat moment bevonden zich nog ruim 850 gevangenen in het kamp. Voor een deel mensen die al langere tijd in het kamp verbleven, voor een deel opgepakte onderduikers die na het vertrek van de laatste trein in kamp Westerbork aankwamen. Met de bevrijding kwam een einde aan jaren van vervolging en gevangenschap.
Op 12 april 2015 is uitgebreid stilgestaan bij de bevrijding van kamp Westerbork , onder andere met het project Bevrijdingsportretten. Voor de Bevrijdingsportretten zijn korte biografieën van overlevenden van kamp Westerbork geschreven, gefilmd, als audio-portret opgenomen of kunstzinnig verwerkt.

Menu: Info en Tags (link)

* Bij het samenstellen van de portretten hebben wij onze uiterste best gedaan om in contact te komen met geportretteerden, familieleden van geportretteerden en rechthebbenden van foto-, audio- en filmmateriaal. Gekozen is om mede vanwege de leesbaarheid de (meeste) portretten zonder bronvermelding te tonen. De gebruikte bronnen kunnen worden opgevraagd bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.
Nederland
Kastelen en Buitenplaatsen in de provincie OverijsselDeze pagina is bedoeld voor geïnteresseerden die alles willen weten over de kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in de provincie Overijssel.NL(Overijssel)
Kastelen en Buitenplaatsen in de provincie UtrechtDeze pagina is voor geïnteresseerden die alles willen weten over de kastelen, ridderhofsteden en buitenplaatsen in de provincie Utrecht (met naamindex). Deze pagina's bevatten nu de beschrijvingen van 496 kastelen/buitenplaatsen die in de provincie Utrecht voor komen/kwamen. De pagina's zijn voorzien van bijna 1600 foto's en afbeeldingen. Met lijst van onbekende buitenplaatsen waarover graag info!NL(Utrecht)
Kastelen en Buitenplaatsen in de provincie Zuid-HollandU treft op deze site een inventarisatie aan van kastelen en buitenplaatsen welke in Zuid-Holland staan of hebben gestaan.
Aanvullende informatie is erg welkom!
NL(Zuid-Holland)
Kastelenstichting Holland en ZeelandWaar de belangstelling verdwijnt, daar verdwijnt ook de herinnering (Goethe).
De Kastelenstichting Holland en Zeeland werd opgericht in 1984.
Sinds 1995 beheert zij de kasteelruïnes Brederode (bij Santpoort) en Teylingen (in Voorhout).
NL(Noord-Holland / Zeeland / Zuid-Holland)
Katholiek Documentatie CentrumHet KDC bewaart, ordent en ontsluit archieven, boeken, brochures, tijdschriften, beeld- en geluidsmateriaal dat afkomstig is van katholieke personen en instellingen in Nederland sinds het begin van de 19e eeuw. Al deze documentatie is voor onderzoek beschikbaar.
Het KDC geeft daarnaast informatie over de geschiedenis van het katholiek leven in Nederland vanaf 1800 tot heden, zowel aan individuele vragenstellers als door mee te werken aan handboeken en encyclopedieën.
In het Digitaal Katholiek Erfgoedhuis (DKE) is de geschiedenis van katholieken in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw te lezen en te bekijken. Aan de hand van uitgebreide artikelen, maar met name een grote collecties aan foto''s, originele teksten, video- en geluidsfragmenten.
Nederland
Keramiekmuseum Princessehof LeeuwardenKeramiekmuseum Princessehof verbindt de werelden van Oost en West en vroeger en nu aan de hand van keramiek.
Het museum bezit een grote verzameling Fries sieraardewerk, schotelgoed en tegels uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. De mooiste en meest bijzondere stukken uit deze verzameling zijn opgesteld binnen de presentatie Europa.

De Stichting Fries Aardewerk (1999) wil de studie bevorderen naar het product en de geschiedenis van het Fries Aardewerk. Tussen 2000 en 2005 verschenen zeven delen en een proefschrift over de geschiedenis van het Fries aardewerk. De serie is het resultaat van vele jaren onderzoek en is geschreven door een keur aan specialisten. Op de website link zijn alle 7 delen, het proefschrift en twee andere gerelateerde publicaties in te zien.

De inhoud van dit seriewerk sluit goed aan bij de omvangrijke verzameling Fries aardewerk in het museum. Zo staan veel voorwerpen uit de collectie in het standaardwerk afgebeeld. Ook zijn in de vaste opstelling van het museum ruim zeventig voorwerpen van Fries aardewerk te zien. Het museum ondersteunt de verspreiding van kennis over keramiek onder meer door het onderhouden en op termijn uitbouwen van deze website.
NL(Friesland)
Kerkelijke Archieven van Friesland (Foto's)Tot nu tot 53.000 foto''s van de kerkarchieven van;
Achlum/Hitzum 1656-1934
Blija-Hogebeintum 1611-1934
Dantumawoude-Driesum-Wouterswoude 1697-1898
Donkerbroek-Haule 1701-1934
Ferwerd 1654-1934
Hallum 1532-1934
Heeg 1610-1655
Herbaijum 1730-1903
Makkinga-Elsloo-Langedijke 1732-1897
Olde-Nijeberkoop 1714-1850
Oosterwolde-Appelscha-Fochteloo 1623-1934
Sloten 1594-1934
Tjerkgaast 1772-1812
Wolvega-Nijelamer-Nijeholtwolde-Sonnega 1633-1934
NL(Friesland)
Kerken in Beeld (Fotoarchief Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed)In 1965 is het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed (voorheen Instituut voor Liturgiewetenschap) begonnen met het aanleggen van een fotoarchief van kerkgebouwen in Nederland. Dit omvat inmiddels ca. 3.000 kerken met in totaal zo’n 60.000 opnames van zowel historische als moderne gebouwen, zowel protestants als katholiek. Van iedere afzonderlijke kerk is een systematisch opgebouwd dossier aanwezig, met daarin oude afbeeldingen (voor zover beschikbaar), gevolgd door exterieuropnames (overzicht en details) en interieuropnames (idem).
De bestanden in dit archief zijn vrij te downloaden en te gebruiken. Voorwaarde bij publicatie is een duidelijke vermelding van de rechthebbende, op de volgende wijze: Foto collectie Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed, Rijksuniversiteit Groningen. N.B. alle fotorechten berusten bij het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed van de Rijksuniversiteit Groningen, reproductie zonder bronvermelding wordt bestraft.
Deze databank en alle foto’s die erin zitten zijn gratis beschikbaar gesteld. Met de ontwikkeling en het beheer van deze website zijn echter wel kosten gemoeid. Iedere vrijwillige bijdrage wordt daarom zeer op prijs gesteld.
Nederland
Kerken-in-Beeld Rijksuniversiteit Groningen (Fotoarchief Inst. v Chr. Cult. Erfgoed)Kerken vormen het leeuwendeel van de monumenten in ons land. Hun bouw en inrichting vormt een spiegel van onze cultuurgeschiedenis. Ze werden gebruikt voor de viering van de eredienst (protestants, katholiek), maar daarnaast getuigen ze ook van stijlontwikkelingen in kunst en architectuur, economische omstandigheden, sociale verhoudingen, de invloed van het wereldlijk gezag en opvattingen van restaurateurs.
In 1965 is het Instituut voor Liturgiewetenschap (nu Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed) begonnen met het aanleggen van een fotoarchief van kerkgebouwen in Nederland. Inmiddels zijn ca. 3.000 kerken hierin vertegenwoordigd met in totaal zo'n 60.000 opnames van zowel historische als moderne gebouwen, protestants en katholiek. Ieder dossier is systematisch ingedeeld: per kerk bestaat het eerste deel uit oude afbeeldingen (voor zover beschikbaar), gevolgd door exterieuropnames (overzicht en details) en interieuropnames (idem).
De kerken zijn nu nog alleen per plaats raadpleegbaar. In de nabije toekomst moeten deze per kerk in afzonderlijke mappen geordend zijn, en moet ook de datum van opname bij iedere foto zichtbaar zijn. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt! Uw financiële bijdrage voor dit werk wordt zeer gewaardeerd! (zie boven).
Nederland
Kerstvloed 1717 (met Journaal van Seeratt)In 2017 was het 300 jaar geleden dat het Noordzeekustgebied getroffen werd door een zware stormvloed. De Kerstvloed van 1717, die duizenden mensenlevens eiste, was de grootste natuurramp van Nederland in de afgelopen vier eeuwen. Aanleiding voor Groningse organisaties om met Expeditie Kerstvloed 1717 stil te staan bij het thema de kracht van water, toen en nu, met o.a. workshops, lezingen en wandelingen. Het hoogtepunt vormde een speciale kunstroute aan de Noord-Groningse kustlijn. Op 13 bijzondere locaties waren imposante kunstwerken te zien van (inter)nationale kunstenaars die komen uit gebieden waar een soortgelijke ramp heeft plaatsgevonden.
Ook in 2018 zullen er nog op verschillende plaatsen in de provincie activiteiten plaatsvinden in het kader van de Kerstvloed, waaronder de onthulling van een permanent landmark.

De Kerstvloed en de gevolgen voor Bedum: link
NL(Groningen)
Koloniehuisjes Maatschappij van WeldadigheidOp de kaart hieronder staan alle koloniehuizen, ambtenarenwoningen en facilitaire gebouwen. Per gebouw kunt u achterhalen wie er gewoond heeft. Onder het tabblad ''Personen'' kunt u zoeken op persoonsnaam. Ook kunt u de lijst filteren op herkomst en geboortejaar. Per persoon wordt weergegeven in welke huizen hij/zij heeft gewoond.
NL(Drenthe / Friesland / Overijssel)
Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)In de catalogus zijn beschrijvingen opgenomen van gedrukte werken, handschriften en archivalia, kaarten en audiovisuele materialen. In veel gevallen wordt ook rechtstreeks toegang geboden tot gedigitaliseerde bronnen.
- Titels kunnen gedownload worden naar uw e-mailadres met de optie ''Bewaren''
NB:
De standaard zoeksleutel is ''alle woorden''. Deze sleutel zoekt in velden als ''Auteur'', ''Woorden uit de titel'' en ''Trefwoorden KITLV Thesaurus''.
Als u wilt zoeken met samengestelde trefwoorden, maak dan gebruik van de zoeksleutel ''Trefwoorden KITLV Thesaurus''.
Met behulp van ''Geavanceerd'' kunt u uw zoekopdracht verfijnen naar bv. materiaalsoort, jaar van publicatie, taal en land.
Voor meer informatie over zoekmogelijkheden en zoekresultaten kunt u gebruik maken van de helpfunctie bovenaan de pagina.

Een deel van de collectie is niet direct beschikbaar. In de catalogus vindt u de actuele informatie bij de betreffende titels.
Nederland / Wereld
Koninklijke Verzamelingen: Het Hofpersoneel tussen 1814 en 1940De Koninklijke Verzamelingen hebben circa vijftig stamboeken gedigitaliseerd. Ze bestrijken de periode 1814-1940, van koning Willem I tot en met koningin Wilhelmina. Met behulp van de vrijwilligers van het platform VeleHanden zijn de gegevens uit de stamboeken geïndexeerd en doorzoekbaar gemaakt.

Het personeel werd ingeschreven in stamboeken, die per hofdepartement werden bijgehouden. Hierin werden zorgvuldig de persoonlijke gegevens opgeschreven, zoals naam, geboortedatum en geboorteplaats. Bovendien werden in veel registers ook de veranderingen in de functie vastgelegd, of bijzonderheden, zoals de decoraties die men ontving. Zelfs eerdere betrekkingen zijn hier soms in terug te vinden. De registers vormen een rijke bron aan informatie over het personeel in dienst van het Hof.
Nederland
Koudekerke.info: Ontstaansgeschiedenis en Toeristische informatie (met veel foto's)De geschiedenis van het Walcherse dorp Koudekerke en de bijbehorende buurtschappen Dishoek en ''t Zand wordt op deze website, vanaf het prille ontstaan tot heden, in woord en beeld toegelicht. De rijk geïllustreerde website, schetst per tijdsperiode de ontwikkeling van het dorp aan de hand van vele oude ansichtkaarten, foto''s en kaartmateriaal. De verhalen van inwoners, geneologisch onderzoek en de beschrijving van de lokale architectuurgeschiedenis maken de website voor velen een interessante bron van informatie.NL(Zeeland)
Kuypers Gemeente-Atlas van Nederland uit 1865-1870 (met toelichtingen) Deze website combineert Kuypers Gemeente-Atlas van Nederland uit 1865-1870 met afbeeldingen en plaatsbeschrijvingen uit Het Koningrijk der Nederlanden, voorgesteld in een reeks naar de natuur getekende schilderachtige gezigten en beschreven door J.L. Terwen uit 1858 om zo tot een interactief beeld van de topografie van Nederland in het midden van de negentiende eeuw te komen.

Kaartgegevens (zie ook link)
Op dit moment bestaat de kaart uit 8136 tegels. Voornamelijk het westen van Nederland (heel Zeeland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant), en kleine delen van de Achterhoek, Twente, Friesland (Ameland) en rond het Drielandenpunt). Heel Nederland zou zo'n 20.000 tegels beslaan. Ik ben dus op zo'n 41%.
Opmerkingen? Vragen? Stuur een mailtje.

Meewerken?
Het is ondoenlijk voor mij om de beschrijvingen uit Het Koningrijk der Nederlanden.. van J.L. Terwen van alle plaatsen over te typen (of te OCR'en) en in een database te zetten. Het boek is gescand door HathiTrust. Plaatsbeschrijvingen zijn dus erg welkom per mail.

Credits
De Google-maps implementatie is gebaseerd op Mike Williams' Google Maps API Tutorial.
De Gemeente Atlas-scans zijn — met toestemming — afkomstig van www.atlas1868.nl.
De topografische informatie over Rotterdam is gebaseerd op de uitstekende site van de familie Engelfriet.
Nederland
Landelijke Ver. tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig (of LVBHB)De Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig zet zich in om oude bedrijfsvaartuigen te bewaren.Het gaat om schepen, die meer dan 50 jaar geleden Hollands Glorie op de Nederlandse, Duitse en Belgische rivieren en kanalen hebben hoog gehouden. Dat zijn niet alleen vrachtschepen, maar ook vissersschepen, veerponten, parlevinkers en werkbootjes. Kortom: schepen van allerlei soort, zeilend, gesleept of met een motor, die de economie van Nederland draaiende hielden. Vrijwel alle schepen zijn in handen van particulieren, die hun schip vaak letterlijk van de sloop hebben gered. De schepen worden zonder (of met maar een heel klein beetje) subsidie, met veel liefde en kennis in de vaart gehouden. Hier vindt u ook de schepen van de leden van de LVBHB, gesorteerd op scheepstype: (evt. op naam)

-Aken, Tjalken, Klippers, Steilstevens, Westlanders, Stoom- en motorschepen.
-Sleep- en duwboten, Sleepschepen, Vissersschepen, Zeeschepen, Werkvaartuigen, Overige schepen.
Nederland
Leukste Woordenboek Nederlands 19e eeuw (online zoeken mbv F3-toets)Dit bestand biedt, behoudens een aantal hierna te noemen ingrepen, een diplomatische weergave van Woordenschat, verklaring van woorden en uitdrukkingen van Taco H. de Beer en Eliza Laurillard, in een editie van Ewoud Sanders uit 1993. Het betreft een facsimile van de uitgave uit 1899 met een toegevoegde inleiding van Ewoud Sanders. Het originele werk verscheen in afleveringen van 1893-1899.
Doordat de inleiding is ingevoegd in het oorspronkelijke werk, is de paginering van het voorwerk nogal ongebruikelijk.
Nederland
Marburger Repertorien (zur Überlieferung der älteren deutschen Literatur)>Handschriftencensus. Eine Bestandsaufnahme der handschriftlichen Überlieferung deutschsprachiger Texte des Mittelalters
>Marburger Repertorium deutschsprachiger Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts
>Paderborner Repertorium der deutschsprachigen Textüberlieferung des 8. bis 12. Jahrhunderts
>Marburger Repertorium der Freidank-Überlieferung
>Marburger Repertorium zur Übersetzungsliteratur im deutschen Frühhumanismus
>Deutschsprachige Fragmente im Staatsarchiv Marburg
>Handschriftenabbildungen. Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters im Internet
Duitsland
Maritiem Museum Rotterdam (met database Maritiem Digitaal)Het Maritiem Museum Rotterdam is samen met het Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam initiatiefnemer van de website Maritiem Digitaal. De site biedt gebruikers de gelegenheid objecten en literatuur te zoeken in relatie tot het maritieme verleden van Nederland. De gehele geregistreerde collectie van het Maritiem Museum is op link te raadplegen. Maritiem Digitaal is een gezamenlijke database van de belangrijke maritieme musea in Nederland, waarin gegevens kunnen worden opgezocht over voorwerpen en literatuur die zich in deze musea bevinden. Naast het opzoeken van gegevens kunt u ook zelf commentaar en foto- en videobestanden aan de informatie toevoegen.Nederland
Martinikerk GroningenDe Martinikerk en -toren ontlenen hun naam aan Sint Martinus of Sint Maarten. De middeleeuwse heilige Martinus van Tours (316-397) was de patroon van het bisdom Utrecht waartoe Groningen lang behoorde. Volgens de legende deelde Martinus zijn mantel met een bedelaar die kou leed. Op de schilderingen in de Martinikerk is Martinus enkele keren afgebeeld als ruiter te paard. Hij snijdt zijn mantel in tweeën en geeft de helft aan een bedelaar. Zijn feestdag is op 11 november.NL(Groningen)
Mediatheek Stichting Oude Groninger KerkenVanaf het begin is er een collectie opgebouwd op het gebied van oude Groninger kerken, kerkhoven, en hun omgeving. In de loop van de jaren is de collectie uitgebreid met boeken over regionale geschiedenis, architectuur, kunst, en kerken in de overige provincies van Nederland - met de nadruk op de noordelijke provincies Friesland en Drenthe, en kerken in Ost-Friesland. Sinds de verhuizing van de bibliotheek naar de Remonstrantse kerk is de collectie van de Remonstrantse gemeente toegevoegd. Behalve boeken, tijdschriften en documentatiemateriaal bestaat de collectie uit een grote hoeveelheid foto’s en dia’s. Deze zijn vrijwel allemaal gedigitaliseerd. Ook de artikelen uit Groninger Kerken zijn digitaal en als pdf te downloaden via link
De mediatheek is toegankelijk voor een breed publiek: voor donateurs van de stichting, voor leerlingen of studenten die informatie zoeken voor werkstuk, spreekbeurt of scriptie, voor mensen die monumenten een warm hart toedragen. Kortom, voor een ieder die geïnteresseerd is in de collectie van de Stichting Oude Groninger Kerken. Uitlening is niet mogelijk, wel is het mogelijk kopieën of prints te maken.
NL(Groningen)
Meer dan 3.000 oude foto's van HilversumDigitale zwart/wit foto''s van Hilversum voor 1980, zijn welkom en worden op deze site geplaatst.
Uw opmerkingen, aanvullingen en/of suggesties worden gewaardeerd en op Uw vragen wordt geantwoord.

NL(Noord-Holland)
Met AnnoDrenthe.nu beleef je DrentheOp de website (en in de mobiele app) van AnnoDrenthe.nu kun je met de tijdbalk navigeren door verschillende historische kaarten van Drenthe:
--1940: Bonnebladen, de gedetailleerde opvolger van de TMK, uit de periode 1926-1948, 1:25.000
--1900: Bonnebladen, de gedetailleerde opvolger van de TMK uit de periode van 1898-1928, 1:25.000
--1850: de Topografisch Militaire Kaart (TMK), de gedetailleerde veldminuten van circa 1850, 1:25.000
--1800: de Franse Kaarten uit 1811-1812 en Hottinger Kaarten van Zuid-Oost Drenthe uit 1788-1792 (deze kaarten komen binnenkort beschikbaar)
--1640: de eerste kaart van Drenthe door Cornelis Pijnacker uit 1634
NL(Drenthe)
Metamorfoze: Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren ErfgoedMetamorfoze is het nationale subsidieprogramma voor het behoud van papieren erfgoed; collecties van archieven, bibliotheken en andere bewaarinstellingen. Het doel van het programma is het conserveren van het, door versneld autonoom verval bedreigde, papieren erfgoed. Metamorfoze concentreert zich op materiaal van Nederlandse origine dat van nationaal belang is.
Metamorfoze subsidieert conserveringsprojecten die door erfgoedinstellingen worden uitgevoerd. Daarvoor zijn twee trajecten ingericht: Archieven en bijzondere collecties (ABC) en Boeken, kranten en tijdschriften (BKT). Daarnaast verstrekt het bureau tijdelijk subsidie voor het scannen van microfilms die eerder in het kader van Metamorfoze zijn vervaardigd.
Nederland
Michigan GenWeb Project - Records of Ottawa-, Allegan- and Kent-County CemeteriesEXPLANATION: The following is an explanation of the terms - 'permit ground', 'old permit ground' and 'potters field'.The 'potters field' is a place of burial for those who are unable to pay for a grave. The 'permit ground' and 'old permitground' is the same. A person paid $1.00 for the grave. It didn't necessarily mean that they were poor but they could have a gravesite for $1.00. The burial sites were usually in the same area for the potters field and the permits.A gravestone could be put on the gravesite.Verenigde Staten
Minerva EuropeStarting from October 2006 MINERVA Project is enlarged to MINERVA EC, MInisterial NEtwoRk for Valorising Activities in digitisation, eContentplus - Supporting the European Digital Library.Europa
Molenwerkgroep Oost-GroningenHet doel van de Molenwerkgroep is: het organiseren van cursussen om vakbekwame molenaars op te leiden en een daaruit voortvloeiend streven naar instandhouding van de molens. In Oost-Groningen staan (nog) 19 windmolens en één rosmolen. Al deze windmolens hebben ten minste één vrijwillig molenaar, die met enige regelmaat de molen laat draaien of ermee werkt. Op deze site een lijst met de Oost-Groninger molens mét contactgegevens van de molenaar.NL(Groningen)
Museum De Lakenhal (Leiden)Het stadsbestuur van Leiden besluit op 8 mei 1639 tot de bouw van een keurhal voor wollen lakense stof: de Laecken-Halle. Stadsbouwmeester Arent van ’s-Gravesande (ca. 1610-1662) krijgt de opdracht een classicistisch stadspaleis te ontwerpen. De hal moet de kwaliteit en internationale reputatie weerspiegelen van de stoffen die Leiden in de Gouden Eeuw zo rijk maken.
Het topjaar van de Leidse lakenproductie is 1698: bijna 30.000 lakens vinden hun weg op de wereldmarkt.
Vanwege het verval van de textielnijverheid verliest de Laecken-Halle de functie van keurhal voor lakense stoffen en wordt in 1820 in gebruik genomen als Halle van Manufacturen en cholerahospitaal.
In 1869 start de verbouwing tot stadsmuseum. Stadsarchitect J.W. Schaap krijgt de opdracht om een trappenhuis toe te voegen en om de tweede verdieping van de Lakenhal te verbouwen tot tentoonstellingsruimte. Andere vertrekken van de Lakenhal worden in de periode 1872-1874 bij het museum betrokken.
Tegenwoordig valt er een uiteenlopende collectie te bewonderen waaronder werk van grote meesters als Rembrandt, Lucas van Leyden en Theo van Doesburg.
Nederland
Museum HilversumMuseum Hilversum is deels gevestigd in het oorspronkelijke raadhuis van Hilversum. De kern van het markante gebouw op de Kerkbrink is inmiddels al zo’n 250 jaar oud en daarmee één van de oudste gebouwen van Hilversum. Het gebouw werd gebouwd als ‘regthuis’ na de grote brand van 1766, die de toenmalige Hilversumse binnenstad nagenoeg geheel in de as legde. In 1881 werd het rechthuis ingrijpend verbouwd naar een ontwerp van gemeentearchitect Johannes Rietbergen. Aan de zuidzijde en de achterkant werd een deel aangebouwd. De muren werden aangepast en er kwam een nieuwe buitenmuur. De lage onderverdieping bleef gehandhaafd, maar er kwam een monumentale trap (met bordes) naar de voorname bovenverdieping. De fraaie plafondschilderingen die nu nog kenmerkend zijn voor de raadszaal, zijn waarschijnlijk van de hand van de Hilversumse kunstenaar Antonius Brouwer.
Na 1931, toen het nieuwe ‘Dudok’ gemeentehuis werd geopend, had het gebouw diverse functies, de laatste decennia vooral als museum van lokale kunst en geschiedenis. In 2005 werd het Museum Hilversum uitgebreid met een spectaculaire ronde uitbouw naar ontwerp van architect Hans Ruyssenaars.
NL(Noord-Holland)
Museum over mensenOnze objecten vertellen je dat we in deze wereld lachen en liefhebben, vieren en dansen, dat we huilen en rouwen, bidden en vechten. Onze objecten laten je zien dat we in deze wereld geven en nemen, koesteren en vernietigen, dat we dromen en verlangen, creëren en veranderen. Onze objecten bewijzen je dat we in deze wereld samen buitengewoon mens zijn, tragisch onvolkomen maar tegelijkertijd ook zo mooi. Onze objecten zeggen je dat we in deze wereld verschillend zijn en toch ook allemaal hetzelfde: mens.
Met onze musea koesteren en restaureren we objecten van over de hele wereld voor alle Nederlanders. Dus ook voor jou. Want achter onze objecten gaan authentieke verhalen schuil die je iets wezenlijks kunnen vertellen over het leven van mensen. Vrijwel ieder object is geladen met een universele en dus herkenbare emotie. Waardoor je leert hoe je op het meest essentiële niveau, het emotionele, verbonden bent met mensen waar ook ter wereld. Hoe meer je leert over andere culturen en over hoe deze elkaar hebben beïnvloed en elkaar nog steeds beïnvloeden, hoe meer je beseft dat we ondanks onze inspirerende verschillen eigenlijk allemaal gewoon hetzelfde zijn: mensen.
Wereld
National Archives: Resources for Genealogists and Family Historians Using the NARA web site:
Very few records are online, so doing actual research on your ancestors is very limited here. However, this web site can help you prepare for your visit to the National Archives. This includes finding microfilm roll numbers for records you may want to search or order copies of. You can also read articles about the records, and perhaps get ideas for new types of records to investigate.

Frequently Asked Question:
How do I get started using this site?
Answer:
Our site provides many ways to research and request reproductions of NARA's holdings. You can Order Reproductions of select records (e.g., census, military pension, passenger arrival). You can search and browse our Microfilm catalog of high interest records. If you're unsure of which records will meet your research needs, you can browse through Archives.gov for help with your research.
Verenigde Staten / Wereld
Nationale fotografendatabase (met 42.000 Fotografen vanaf 1839)De website Fotografen.nl is in afwachting op een vervolgproject tijdelijk niet meer beschikbaar. Uw toegevoegde opmerkingen bij een fotograaf zijn allemaal verwerkt. De fotografenrecords uit Fotografen.nl blijven online beschikbaar en zijn raadpleegbaar in RKDartists, één van de zeven online databases van het RKD (Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis). link U kunt gebruikmaken van verschillende zoek- en filteropties, waardoor u de resultaten kunt preciseren en met een account voor Explore kunt u ook selecties bewaren of vergelijken.Nederland
NCAP and The Aerial Reconnaissance Archives (TARA)NCAP is the National Collection of Aerial Photography. It is one of the largest collections of aerial imagery in the world, containing tens of millions of aerial images featuring historic events and places around the world. It is the role of NCAP to collect and secure the future of these records, both digital and physical, to preserve them for generations to come, and to make them as accessible and available as possible. Based in Edinburgh, Scotland, our operational and development costs are funded through commercial enterprise.
Read our Brochures for more information: link
Europa
Nederland in 76.000 oude ansichten (met zoekmogelijkheden)Op deze website kunt u van veel plaatsen in Nederland oude ansichten bekijken. Verzamelaars klik hier om uw verzameling gratis online te zetten.Nederland
Nederland van Boven (VPRO)Nederland van Boven is een ode aan het maakbare Nederland. Door middel van datavisualisaties, indrukwekkende luchtbeelden en portretten van helden op de grond laten we zien wie we zijn en hoe onze mentaliteit ons land gevormd heeft.
Wie naar de krioelende mierenhoop kijkt die Nederland is, vraagt zich af waarom ons land niet elke dag totaal vastloopt in een ongelofelijke chaos. Maar wie van bovenaf naar ons land kijkt ziet iets heel anders: een precisie-uurwerk. ‘Nederland van Boven’ kijkt vanuit vogelperspectief met behulp van helikopters, paragliders, ballonnen en vliegers naar de ritmes en patronen van Nederland.
Nederland
Nederlands FotomuseumEen beeldbank met een enorme verzameling foto's.
Via een zoekopdracht kunt u specifiek zoeken;
maar ook de verzamelingen van een fotograaf zijn te bekijken.

Regelmatig publiceren medewerkers van het Nederlands Fotomuseum online dossiers. De dossiers gaan dieper in op uiteenlopende onderwerpen op het gebied van fotografie zoals bijvoorbeeld daguerreotypieën, fotografisch materiaal bewaren of de fotograaf John Fernhout. De dossiers bieden u basiskennis over het onderwerp plus een verzameling nuttige tips om u verder te verdiepen.
Nederland
Nederlands Instituut voor OorlogsdocumentatieHet Instituut is kort na de bevrijding, op 8 mei 1945, opgericht in het besef van het grote belang van de bezettingsperiode. Sinds 1 januari 1999 is het Instituut onderdeel van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) bestaat nu meer dan zestig jaar en is hét centrum in Nederland voor de kennis en de bestudering van Nederland (inclusief Nederlands-Indië) en de Tweede Wereldoorlog. Enige jaren geleden is het werkterrein van het Instituut verruimd en is het onderzoeksterrein geformuleerd als de geschiedenis van de beide wereldoorlogen in hun contemporain-historische context, met inbegrip van hun maatschappelijke uitwerking op langere termijn.

Bij het NIOD zijn archieven van de Duitse bezetting van Nederland en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië bijeengebracht, evenals grote collecties illegale kranten en pamfletten, affiches en foto’s, boeken en artikelen.
Nederland
Nederlands Militair Erfgoed: De toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnenOp deze site worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie.
Enerzijds is het doel: objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp bij elkaar brengen.
Anderzijds is het doel: het toegankelijk maken van bronnen waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is.
Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.
Nederland
Nederlandse Middeleeuwse KastelenDeze site is gemaakt voor eindklassen HAVO en VWO en geschiedenis- studenten, daarnaast natuurlijk voor elke geïnteresseerde.
De site is een rijke bron voor iedere geïnteresseerde in kastelen. Van ruim 1200 kastelen is gestructureerde informatie verzameld. Van elk kasteel zijn bronnen en meestal foto's, prenten of plattegronden opgenomen. Daarnaast zijn er van diverse provincies eigen sites over kastelen/stinsen

In het zoekvenster (linkerkant, via Google zoeken) kun je op namen van kastelen, plaatsen of namen van kasteelheren en vrouwen zoeken.

In deze site gaat het om echte kastelen (definitie). Veel van deze middeleeuwse kastelen zijn verdwenen maar die zijn overgebleven zijn de moeite waard. Een aantal van deze overgebleven middeleeuwse kastelen zijn te bezoeken.Nederland
Nederlandse Ridderorden en Onderscheidingen (uitgebreide info)Hoewel er sins de laatste helft van de jaren '90 met regelmaat nieuwe boeken over Nederlandse onderscheidingen verschijnen, zijn er weinig complete werken op de markt. Er is de laatste 50 jaar maar één boek verschenen waarin een serieuze poging is gedaan om alle Nederlandse onderscheidingen op te sommen (Örders and Decorations of the Nethrlands"door H.G. Meijer, C.P. Mulder en B.W. Wagenaar). Ook dit boek bleek niet compleet.

Met deze website wil ik dan ook proberen om, buiten de officiële staatsonderscheidingen, ook de erkende en niet erkende (officiëuze) onderscheidingen te bespreken. Ook ik zal echter geen compleetheid claimen. Het is mij namelijk de laatste jaren gebleken dat nog met regelmaat onbekende Nederlandse onderscheidingen opduiken.

Menu: Home, Medailles, Batons, Publicaties, Decorati, Nieuws, Links.

© Erik Müller, 1998-2018
Nederland
Netwerk Oorlogsbronnen: Doorzoek de collecties in Nederland over WO IIKenniscentrum, gefaciliteerd door het NIOD

Het Netwerk Oorlogsbronnen heeft als doel het gebruik van Tweede Wereldoorlog-collecties in Nederland te stimuleren. Door één digitale zoekingang tot alle relevante collecties te ontwikkelen, biedt het Netwerk een overzichtelijke en eenvoudige toegang aan professionele onderzoekers en het brede publiek.
Het Netwerk Oorlogsbronnen verbindt niet alleen collecties, maar ook collectiebeherende organisaties en personen. Door het organiseren van jaarlijkse Netwerkdagen biedt het Netwerk een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaring.
Nederland
Nieuwe specialkaart van de colonie Suriname (1801)Nieuwe specialkaart van de colonie Suriname (1801): met de tot culture gebragt zijnde landen en plantagien : eerbiedigst opgedragen aan alle geinteresseerdens op en ingezetenen der gemelde colonie / door I.H. Moseberg, landm. in voornoemde colonie
Nederland / Suriname
Nieuws uit Rhee, Ter Aard, Ubbena, Zeijen, Zeijerveen en Zeijerveld (ook historie)De bewoningsgeschiedenis van de woningen binnen de schoolkring Zeijen is in kaart gebracht.
De overzichten geven weer wat in de diverse archieven is gevonden, aangevuld met gegevens van de inwoners zelf.
Niet elke beschrijving is compleet en daarom blijven aanvullingen, foto's of correcties welkom. U kunt deze aan ons doorgeven.

-Rhee
-Ter Aard
-Ubbena
-Zeijen
-Zeijerveen
-Zeijerveld

Op deze historische pagina van ´de Zeijerwiek´ vindt u informatie, foto- en filmbeelden over bijna 35 jaar Zeijerwiek. 
Wilt u een werkseizoen bekijken, klik op één van de jaaroverzichten.
NL(Drenthe)
NIMH Beeldbank Ministerie van DefensieNederlands Instituut voor de Militaire Historie:
Beeldbank met 313.940 afbeeldingen uit 79 categoriëen.
Nederland
NIOD: Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog ( dr. L. de Jong)Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Loe de Jong wordt sinds december 2011 door het NIOD digitaal aangeboden. Het gaat om de wetenschappelijke versie van 26 banden inclusief alle voetnoten: ruim 18.000 pagina''s. De downloadbare zwart/wit versie is nu ook geschikt gemaakt voor tablets. Gebruikers wordt aanbevolen om de zwart/wit bestanden te gebruiken omdat deze gebruiksvriendelijker zijn dan de kleuren bestanden. Na de lancering kwamen enkele errata naar boven, die zijn nu gecorrigeerd. Het NIOD dankt iedereen voor alle opmerkingen en meldingen.Nederland
NIOD: Indische Kamp-archievenKampen in Nederlands-Indië (1942-1948)
Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942-1945) belandden tienduizenden Europese burgers in interneringskampen. Militairen werden in krijgsgevangenkampen ondergebracht en tewerkgesteld, binnen en buiten Indië. Na de Japanse capitulatie brak op Java een onafhankelijkheidsstrijd los die de evacuatie van de mensen uit de kampen ernstig hinderde. Ook kwamen in deze bersiapperiode burgers die tot dan toe buiten de kampen waren gebleven, in zg. republikeinse kampen terecht. Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) brengt op deze website de kampen in beeld die in de periode 1942-1948 op Indisch grondgebied hebben bestaan. Klik op een regio in onderstaande kaart om uw reis door deze website te beginnen.
Indië / Nederland
Noord-Hollands Archief (Blad: NHA-nieuws)Het Noord-Hollands Archief is hét historisch informatiecentrum voor Noord-Holland, Kennemerland en Haarlem.Op deze website kunt u gegevens vinden over de geschiedenis van de hele provincie, van de regio Kennemerland (in het bijzonder van de gemeenten Aalsmeer, Beverwijk, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Uithoorn, Velsen en Zandvoort) en van de provinciehoofdstad Haarlem.NL(Noord-Holland)
Noordelijk Scheepvaartmuseum: Film 'Groningen in 1470'In veel oude steden zijn nog restanten te zien van het middeleeuwse verleden: een paar gevels hier, een stukje stadsmuur daar. Maar waar kunt u nog een volledig middeleeuwse stad ervaren? In het Noordelijk Scheepvaartmuseum kan dat nu. Voor de film “Groningen in 1470” is een unieke virtuele reconstructie van de laatmiddeleeuwse stad Groningen gemaakt. Niet eerder werd een historische stad zo compleet en in zoveel detail tot leven gewekt! Alle gebouwen (ruim 1100 in totaal) zijn afzonderlijk digitaal gereconstrueerd, met behulp van de nieuwste technieken en gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten.Dankzij de geanimeerde personages en door het gebruik van schaduwen en achtergrondgeluiden wordt een realistisch beeld geschapen van de middeleeuwse stad. In de 20 minuten durende film krijgt u een rondleiding door Groningen in 1470, waarna u zelf op een computer door een volledig navigeerbare versie van de stad kunt dwalen.
Het scenario is geschreven door Wil Schackmann en de gesproken stem en het acteerwerk werd uitgevoerd door Jothea Brouwer.
NL(Groningen)
Nostalgie Net - TV-uitzendingen over de jaren 1940-1980NostalgieNet brengt met uniek beeldmateriaal herinneringen weer tot leven. Ze brengt naast TV-programma's ook vele DVD's uit die u op deze website kunt vinden en kunt kopen. Met directe link naar de TV-programma's en een Quiz.Nederland
Noviomagus, geschiedenissite van NijmegenVeel info over Nijmegen waaronder de geschiedenis, ansichtkaarten, prenten & gravures, plattegronden, oude en recente foto's van straten, enz.NL(Gelderland)
Novioposta-artikelen (vanuit de Filatelie)Op de archiefsite van de Filatelisten-vereniging een alfabetische lijst met diverse interessante artikelen over post, postzegels en postverzending.Nederland
NTR Beeldbank Genealogie: Informatieve ClipsWelkom bij de NTR Beeldbank Genealogie: Een handige site waarop u veel informatieve clips vindt over uw hobby. Zoek met de zoekmachine of op thema!Nederland
Numismatische Kring GroningenCatalogus Groninger munten en penningen
Voor deze, groeiende, digitale catalogus van Groninger munten en penningen zijn foto's gemaakt van munten en penningen in het Groninger Museum, het Universiteitsmuseum Groningen, het Veenkoloniaal Museum, het Museum Stad Appingedam en van particuliere collecties. In sommige gevallen is dankbaar gebruik gemaakt van foto's en/of tekeningen van anderen, bronvermelding geeft in dit geval de herkomst aan.
NL(Groningen)
Nürnberger Hausbücher - Bildquelle zum historischen HandwerkMit den sogenannten Hausbüchern der Mendelschen und Landauerschen Zwölfbrüderhausstiftungen besitzt die Stadtbibliothek Nürnberg die umfangreichste und wertvollste serielle Bildquelle zum historischen Handwerk in Europa. Vom Bäcker bis zum Zimmermann, vom 'Ablader' bis zum 'Zuckermacher' schildern ihre über 1.300 Darstellungen zahlreiche Herstellungsverfahren und Handwerkserzeugnisse vom 15. bis zum 19. Jahrhundert. Als Forschungsmaterial wie auch als Illustrationsvorlagen sind die Handwerkerdarstellungen der 'Zwölfbrüderbücher' in fach- wie populärwissenschaftlicher Literatur seit langem bekannt und beliebt. Dennoch blieb ihr größter Teil bis heute unveröffentlicht.
Duitsland
Old Postcards / Alte Ansichtskarten Een Duitse site met 1.470.544 ansichtkaarten van o.a. Nederland en voormalige Duitse gebieden, maar ook van vele andere landen.

The Fa. Bartko-Reher OHG was found in 1994 in Halle/Saale from Dusan Bartko and Ondre Reher. The main focus of the shop was furniture and small antiques. Since 1995 we concentrated on old postcards. Trough markets of other collectors we gained experience and established contacts with other collectors. Many of these collectors still get regularly parcels with postcards from us. By now we are the strongest business selling old postcards.
On the 20.07.2000 we went online with our webpage www.ansichtskartenversand.com for old postcards. After 4 years now, we can say, that it was a positive development.
Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde e.V.Die OGF sieht ihre Aufgabe laut Satzung in der genealogischen Forschung vornehmlich im Kerngebiet des alten Herzogtums Oldenburg. Um 1800 gab es in diesem Bereich 78 evangelisch-lutherische Kirchengemeinden, dazu 29 katholische Kirchengemeinden im Gebiet des Oldenburger Münsterlandes (Ämter Cloppenburg und Vechta). Siehe dazu auch die Liste der Kirchspiele.
Die angestrebten Ziele und die damit verbundenen Leistungen des Vereins werden insbesondere verfolgt durch die Veröffentlichung von umfangreichen Materialien zur Recherche wie etwa Quellen, Hilfsmittel und Studien zu genealogischen Themen und durch die Erarbeitung von Ortsfamilienbüchern.
Die umfangreiche Bibliothek der OGF befindet sich im Niedersächsischen Landesarchiv, Abt. Oldenburg, und kann dort während der Öffnungszeiten eingesehen werden. Ein Ausleihe außer Haus ist nicht vorgesehen.
Die Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde e.V. hat weltweit über 800 Mitglieder. Sie ist Mitglied im DAGV, dem Dachverband der genealogischen Vereine in Deutschland, und dem Verein für Computergenealogie CompGen e.V.
Duitsland
Onbekend in NederlandOp deze site treft u oude ansichten / fotokaarten aan waarvan de lokatie onbekend is. Samen met u proberen we om deze ''zoekplaatjes'' op te lossen, zodat deze weer in de juiste verzameling of archief terecht komen.
Zelf ben ik verzamelaar van Apeldoornse ansichtkaarten en foto''s en regelmatig kom je weer een kaart tegen waarvan je denkt ''waar is dat nou toch weer'' !! Vroeger bleven deze kaarten in de la liggen maar tegenwoordig hebben we internet, wat een mooi medium is om velen mee te laten kijken. Op mijn vorige site zijn ook vele van deze kaarten opgelost, vaak vanuit een onverwachte hoek.
Mocht u nog niet genoeg hebben van deze foto''s dan zijn er op de link-pagina nog meer sites met onbekende fotokaarten.

Heeft u zelf ook ''zoekplaatjes'' die u graag op deze site zou willen plaatsen dan kan dat.
Nederland
Online Begraafplaatsen-Het project 'Online Begraafplaatsen' heeft als doel het beschikbaar stellen van begraafplaatsinformatie. De doelgroep is enerzijds de genealogisch onderzoeker en anderzijds de geïnteresseerde familieleden. Op deze site worden de gegevens op een objectieve wijze weergegeven met inachtneming van de gevoelens van de nabestaanden.
-Er is een aanvang gemaakt met de adressenlijst van alle begraafplaatsen in Nederland. Maar natuurlijk verwachten we, mede door informatie van onze bezoekers, de lijst steeds completer te kunnen maken. Buiten de adressen is er ook vaak informatie opgenomen, een foto geplaatst en zijn er luchtfoto's beschikbaar om de plaats te bepalen.
-Diverse fotografen hebben een fotocollectie ter beschikking gesteld.
Een voorbeeld: Begraafplaats Zakopane, Polen (15 foto's)
Fotograaf: Bert de Lange
Nederland / Polen
Ons ErfgoedWelkom bij onserfgoed.eu
Uw medewerking stellen wij zeer op prijs, foto`s en informatie zijn altijd welkom.
Wij wensen u veel kijkplezier en als u een berichtje in ons gastenboek wilt achterlaten zou dat erg leuk zijn.

Er is een totaaloverzicht beschikbaar van de aantallen per soort.
Een compleet overzicht van alle landen in het archief kunt u vinden onder archief.
Nederland
Ontwerpen met een biografie van de Zandstad (Nbr.)De website maakt de Zandstadgeschiedenis toegankelijk, verleidt ontwerpers tot het stellen van ‘biografische vragen’, nodigt uit tot interdisciplinair werken én biedt antwoord op (traditionele én onorthodoxe) vragen van ontwerpers en onderzoekers. Door bijdragen van gebruikers neemt de kennis in de website toe. In het digitale kennisbestand Zandstad is een reeks biografische eigenschappen verwerkt: veranderingsprocessen en ontwikkelingslijnen kunnen worden gegenereerd. Naast de platte cartografie is ook een drie-dimensionale (bewegende) weergave van essentiële gegevens mogelijk, evenals verweving met zintuiglijke ervaringen. Een biografie hanteert een narratief concept, rijgt verhalen aaneen over de mens als schepper van het landschap en laat zich ‘diep’ lezen: het landschap als visueel-ruimtelijk product van structurerende bewerking door talloze generaties en door natuurkrachten. Het historisch materiaal voor de website is geselecteerd om het biografieconcept te concretiseren.
NL(Noord-Brabant)
Onze Mijnwerkers: De (55) laatste mijnwerkers aan het woord (1925-1974)U kunt zoeken op personen en op fragmenten. Klikt u op personen, dan ziet u een lijst van alle personen die geïnterviewd zijn. De fragmenten zijn onderverdeeld in categorieën, zoals Thema''''s, Beroepen, Mijnen en Tijdvakken. U kunt uit deze categorieën een enkele keuze maken, maar u kunt ook meerdere keuzen met elkaar combineren.NL(Limburg)
Oorlogsgraven SittardDe begraafplaats is door de toenmalige Gemeente Sittard in 1946 overgedragen en heeft de status van een Brits Gemenebest-kerkhof. Het is gelegen op de hoek Kromstraat / Haagstraat, in de wijk Ophoven, Sittard (Limburg).
Het is dus Brits eigendom en wordt door en voor rekening van hun strijdkrachten onderhouden.
Er liggen op het kerkhof 239 personen begraven. Op deze pagina ook enige individuele informatie over deze mensen.

Op de pagina link kunt u ook enige internetlinks bekijken, die informatie bevatten over de locatie van het kerkhof, het kerkhof zelf en de aldaar begraven personen.

Op de algemene begraafplaats van Sittard zijn ook nog eens 20 Britse militairen begraven.
Nederland / Verenigd Koninkrijk
Osnabrücker genealogischer Forschungskreis e.V.Wir freuen uns, das Sie den Weg zu uns gefunden haben. Auf unseren Seiten werden Sie viele hilfreiche Informationen, Kontakte und Hinweise für Ihre Familienforschung im Nordwesten Deutschlands finden.
Publikationen: link
Osnabrücker Geschichte: link

Suchanfrage
Wir, d.h. die Vereinsmitglieder des Osnabrücker genalogischen Forschungskreises e.V sind gerne bereit Sie im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Voraussetzung für eine Antwort ist:
-die Angabe ihres Namens und ihrer Emailadresse,
-die Angabe aller Ihnen zur Verfügung stehenden Daten zur gesuchten Person
-oder eine konkrete Frage,
-einen höflichen Ton,
-etwas Geduld.
Alle Mails von anonymen Absendern oder Fragen, die aufgrund mangelnder Daten nicht beantwortet werden können, löschen wir.
Am Besten benutzen sie das Formular.
Duitsland / Nederland
Oud Amsterdam: Voor iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Amsterdam!'Oud Amsterdam' werkt samen met 'Spaarnestad Photo', 'Nationaal Archief' en het 'Stadsarchief Amsterdam'. De foto's mogen niet zonder toestemming van betreffende instanties op welke wijze dan ook gebruikt worden. Voor uitsluitend particulier gebruik is het mogelijk om beelden te bestellen via de beeldbanken gahetna.nl en beeldbank.amsterdam.nl/NL(Noord-Holland)
Oud Ommen (met Fotoarchief)Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) is de nieuwe naam van de historische vereniging in Ommen als gevolg van het samengaan van de voormalige Historische Kring Ommen (HKO) en het Streekmuseum Ommen.

'Het verleden is het begin van de toekomst. Wie niet weet waar hij vandaan komt, kan niet weten waar hij heen gaat'
In deze rubriek kunt u uw (Ommer)familie belichten. Vermeld in het kort enkele gegevens over uw familie, zoals hun oorsprong, waar ze woonden, wat ze deden en andere leuke bijkomstigheden en mail die ons samen met enkele leuke (oude)foto’s. Dan zorgen wij voor de rest.

Fotoarchief via link
NL(Overijssel)
Oud Zuidlaren (foto’s uit de omgeving)Sinds december 2003 verzamel ik oude ansichtkaarten van Zuidlaren en omgeving. Zoals zoveel hobby’s beginnen, is dit ook bij mij min of meer door toeval ontstaan. Ik kwam een oude kaart tegen van het NoorderSanatorium. Je gaat zoeken naar informatie en van het één komt het ander, een jaar later had ik bijna 100 kaarten. De combinatie met een andere hobby is gauw gemaakt en zodoende is deze website ontstaan.
Veel jaartallen zijn gebaseerd op de poststempels van de ansichtkaarten en wellicht niet geheel in overeenstemming met de exacte datum van de foto zelf. Mocht u aanvullende of nauwkeuriger informatie hebben dan houd ik me aanbevolen.

Op zoek naar foto’s van een bepaalde straat of persoon? Ben je het zat om deze hele website door te zoeken?
Gewoon even de naam van de straat of persoon of wat dan ook intypen en de zoekmachine geeft alle relevante pagina’s van de website weer. De website wordt iedere dag opnieuw geindexeerd door de zoekmachine.
NL(Drenthe)
Oud-Soest en SoesterbergWebsite van de Stichting Vrienden van het Museum Oud-Soest, het Museum zelf en van de Hist. Ver. Soest - Soesterberg. NL(Utrecht)
Oude Ansichtkaarten en Prentbriefkaarten van NederlandNederland
Oude foto's van DongenOp deze site vindt u ruim 1.000 oude ansichtkaarten, prentbriefkaarten, klassenfoto's en foto's van Dongen in Noord-Brabant vanaf het begin van de vorige eeuw. Uw bijdrage?NL(Noord-Brabant)
Oudheidk. Ver. en Museum Bleiswijk (Blad: Blesewic)Het veenontginningsdorp Bleiswijk wordt reeds in de 12e eeuw genoemd. Een oorkonde uit 1242 maakt melding van de verkoop van Bleiswijkse veengronden. Volgens informatie uit de 17e eeuw bestond er in de 11e eeuw het slot Kranenburg, gesticht door een Burggraaf uit Leiden. Dit slot is vermoedelijk tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten vernietigd. Er is geen spoor van teruggevonden. In 1267 wordt het bestaan van een kerk in Bleiswijk vermeld. Bleiswijk was toen al een (hoge) Heerlijkheid.NL(Zuid-Holland)
Oudheidkundige kring gem. Voorst (met DTB's en Verpondings-kohier's)De doelstelling van de OKV is de bevordering van de kennis van land en volk van de gemeente Voorst en directe omgeving.De vereniging wil haar doel bereiken door het houden van lezingen en tentoonstellingen, het bevorderen van onderzoek naar de lokale geschiedenis, het verwerven of bevorderen van bewaring van archieven en historische voorwerpen en het samenwerken met anderen die een gelijk doel nastreven. De transcriptie''s van de DTB boeken van Wilp, Terwolde, Twello, Voorst en Nijbroek zijn online te raadplegen. Ook diverse Verpondingskohieren zijn op de site in te zien. De fotocollectie is nog in opbouw maar zal ongetwijfeld een waardevolle bron zijn wanneer deze wordt gevuld.NL(Gelderland)
Over de Sont-tolregisters-Source crediting
There are no copyrights on this source. We appreciate it that the source is credited in publications as www.soundtoll.nl.
-Publications
We appreciate it to be informed of publications and research results which are (partly) based on this database. Please, mail this information to sonttolonline@tresoar.nl
-Provisional list with the translations of the commodity names in English, Dutch, Frisian and French.

-STR online
Available: Years 1705 - 1799; Passages 472.988 with 1.407.811 cargoes.
Missing films 171, 173, 181, 182, 183, 185, 187, 188, 189, 195, 198, 203, 226, 237 and 249.
Denemarken / Nederland
Passagierslijsten en boten NL-Indië, Nw. Guinea en Australië 1945 -1964U treft op deze website scheepslijsten en passagierslijsten aan.
De botenlijsten geeft een overzicht van schepen die in de periode 1945 t/m 1964 burgers en militairen van Nederlands Indie /Nieuw Guinea en Australie naar Nederland hebben gerepatrieerd/geevacueerd.
Buiten de in deze website weergegeven vaarten vanuit Ned.Indie beschik ik ook over namenlijsten en reisverslagen van troepentransporten naar Nederlands Indie.
De passagierslijsten geven een overzicht van de personen die met deze schepen gereisd hebben.
Australië / Indië / Nederland / Nieuw-Zeeland
PATS (p/a Teun Schuurman) Vollenhove-NOPThe Noordoostpolder and of course my "own" Vollenhove are since 31 Mar 2006 the base for my volunteer WWII research (2581 pages), with this spin-off MACR 12109 (178 pages) and review ONGELANDT (176 pages)
- you can download these 2935 pages in ZIP-format!!!

A "lighter" index version of my WWII project is here SGLO - 294 planes indexed with 1625 Airmen While a list with 511 names of "Record Group 498" for this area is at this link RG498.

FOLDERS is since May 2016 a new way of spreading the info, incl. N-I overseas

- So far 571 foreign families contacted in this WWII research - 35.1% -
Nederland
People of Colonial Albany (U.S.) Live Here!This is the fast-loading gateway to our main entrances. It provides direct access to the people of colonial Albany and their world!
More than 3,700 separate items on the people of colonial Albany and their world are now online.
New features are here: (link)

Alphabetized below are links to the individual pages currently available on the People of Colonial Albany Live Here website. These items have been either added or substantially revised since January 1, 2000. This index is updated annually. For more recent additions, see the "New Features" section. Click on a highlighted entry to take you to the website feature.

Biographies: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - Y - Z
Verenigde Staten
Photo-tree: Dedicated to 19th Century Photography ResearchOver the years PhotoTree.com has been committed to collecting, documenting, and preserving 19th century photographs. This was primarily driven by genealogical research and the love of photography.
We still are collecting, but now we're also dedicated to passing on the vast amount of knowledge and information we have collected, organized, and studied.
Armed with a large collection of 19th century photographs; diligent study in libraries, universities, and museums; and assemblage of a vast collection of historical data, we can provide easy-to-use and substantiated guidance to dating 19th century photographs. These are not just opinions, but information and guidance backed up by demonstrable evidence.
Of special note, PhotoTree.com owns all the photographs displayed on this site. The images shown are from original scans or camera copies of those photographs.
Nederland
PicSearchSearch the web for images. An image search service with more than 3,000,000,000 pictures. Nederland
Pilgrim Archives Leiden - Pilgrim FathersDe komst van de Pilgrim Fathers vanuit Engeland naar Leiden heeft bijgedragen aan haar reputatie als vluchtelingenstad. Een deel van deze vluchtelingen emigreerde tussen 1620 en 1629 naar Noord-Amerika met de Mayflower.NL(Zuid-Holland) / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten
Pinterst: Digitaal Prikbord voor friese genealogenOp Pinterest kun je ideeën ontdekken voor elk project of elke interesse, uitgezocht door mensen zoals jij.
Over de geschiedenis en cultuur van Friesland / Oer de skiednis en kultuer fan Fryslân/ On the history and culture of Frisia
NL(Friesland)
Reestdal Genealogie www.webringreestdal.nl heet u ook dit jaar welkom. Hét adres om de geschiedenis en de genealogische gegevens van het Reestdal te publiceren. Eindelijk ruimte om (oude) foto''''s en ansichtkaarten te plaatsen, en misschien een film van een vliegtocht die wij hebben gehouden boven het Reestdal.

www.webringreestdal.nl staat voor:
-Het bijeenbrengen van alle informatie van dit mooie gebied in het Reestdal, zonder commerciële doeleinden, zonder reclame.
-Iedereen kan meedoen. Mede dankzij bijdragen van andere onderzoekers hebben wij een leuke site met veel informatie kunnen ontwerpen. Dit blijkt niet alleen uit de bezoekersaantallen, maar ook uit de vele dankbetuigingen die wij mochten ontvangen. Dus als U informatie heeft die interessant is voor onze lezers, dan zullen wij die informatie publiceren, en voor een breder publiek toegankelijk maken.
-Op de Webring staan de pagina''''s van de Historische Vereniging De Wijk & Koekange. Ook dit jaar zullen wij de artikelen uit ''''t Olde Karspel, het verenigingsblad van de vereniging, blijven publiceren, en bovendien uitbreiden. Uit oudere nummers van dit blad liggen nog vele artikelen te wachten op publicatie. Natuurlijk kunt U altijd lid worden van deze vereniging; hierdoor steunt U de vereniging en verlicht U het vele werk en onderzoek.
NL(Drenthe)
Regionaal Archief Alkmaar BeeldbankDe afdeling Topografisch-Historische Atlas zorgt voor het beheer en behoud van een grote collectie beeldmateriaal. Deze bestaat uit foto's, ansichtkaarten, tekeningen, prenten, plattegronden, films, video's en meer. De afmetingen van het materiaal lopen uiteen van het formaat van een vingernagel tot een tweepersoonsbed. 

Online beeldbank
Onze online beeldbank bevat ruim 74.000 gedigitaliseerde afbeeldingen. Van steendruk tot familiekiek. Een groot deel is gratis in hoge resolutie te downloaden. Sommige afbeeldingen mogen vanwege auteursrechten niet online getoond worden, maar kunt u wel bekijken op de computers in de onze studiezaal. Hier kunt u zoeken in de online beeldbank.

Auteursrechten
In de online beeldbank zijn afbeeldingen te vinden die te maken hebben met auteursrechten (ook wel beeldrecht of copyright genoemd). Desondanks hebben wij het zo duidelijk mogelijk proberen te maken wanneer en waarvoor u een afbeelding mag gebruiken. Informatie over eventuele auteursrechten en wat u wel en niet met een afbeeldingen mag doen staat bij de betreffende afbeelding.
NL(Noord-Holland)
Regionaal Archief LeidenHet RAL is een centrum voor historisch onderzoek, educatie en informatie. Iedereen die iets wil weten over de stad Leiden, de buurgemeenten Zoeterwoude, Warmond, Rijnsburg, Noordwijk en Leiderdorp of hun inwoners kan terecht op de studiezaal van het RAL. Deze is gratis toegankelijk. Zie voor de dienstverlening op de studiezaal de pagina studiezaal. Zie voor de educatieve producten die wij aanbieden de pagina educatie. Andere producten die wij kunnen leveren staan op de pagina overige diensten. We beheren al met al zo’n 6 kilometer archieven van gemeentebesturen, gemeentelijke diensten, instellingen en bedrijven, kloosters en kerken, scholen en fabrieken, families en verenigingen, notarissen en rechtbanken. Voor uw onderzoek kunt u ook stukken uit onze historische bibliotheek raadplegen, een collectie van ca. 76.000 boeken, kranten en tijdschriften, rapporten, jaarverslagen en knipsels, evenals algemene werken op het gebied van de geschiedenis, genealogie, archivistiek en kunstgeschiedenis. Onze Prentverzameling bevat al het beeldmateriaal. Zij bestaat uit foto’s, prenten, tekeningen, plattegronden, prentbriefkaarten en dia’s betreffende Leiden en de andere plaatsen in Rijnland. Deze beeldcollectie bestaat uit ca. 125.000 nummers, die in de studiezaal (digitaal) aangevraagd, bekeken en nabesteld kunnen worden. Een deel van deze collectie vindt u in de Beeldbank op deze site.Daarnaast wordt een kleine Audiovisuele verzameling beheerd (video- en geluidsbanden, films en grammofoonplaten), evenals een Affichecollectie van ruim 10.000 affiches uit de 19e en 20e eeuw.In 2007 heeft het Regionaal Archief Leiden het initiatief genomen om een van haar schatten, de atlas van Blaeu genaamd 'Toonneel des Aerdrycks', digitaal toegankelijk te maken. Dit kostbare historische werk, bestaande uit zes banden, kon vanwege de kwetsbaarheid niet meer aan het publiek ter beschikking worden gesteld. Het resultaat is een fantastisch digitaal boekwerk. Niet alleen bestemd voor Leiden maar voor heel kaartminnend Nederland en wereldwijd. Hiermee is een prachtig podium gecreëerd waarop dit bijzondere werk wordt geëtaleerd. Voor het eerst wordt de mogelijkheid geboden om letterlijk door alle zes delen van de atlas te bladeren. Dankzij de toepassing van hoge resolutie scantechnologie is het mogelijk moeiteloos tot op het kleinste detail in te zoomen.NL(Zuid-Holland)
Regionaal Archief Nijmegen (RAN)Het Regionaal Archief Nijmegen is onderdeel van de gemeente Nijmegen en vormt het geheugen van Nijmegen en de regio.
Wij hebben als beleid om zoveel mogelijk informatie als open data aan te bieden. Hierdoor kan iedereen de informatie hergebruiken zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik.
Wanneer u weet welke archiefstukken u wilt komen inzien, kunt u de gewenste stukken opvragen. Dat kan vooraf per e-mail of in de studiezaal van het archief.

De Collecties vindt u hier: link
NL(Gelderland)
Regionaal Archief Rivierenland (Blad: De Drie Steden)Het RAR is een historisch informatie- en documentatiecentrum voor iedereen. Het verzamelt archieven, afbeeldingen, boeken en documentatie over de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.
Zoekt u naar informatie over uw huis of buurt, over uw voorouders of over een vereniging, bedrijf of maatschappelijke gebeurtenis in de regio? Een grote kans dat u bij het RAR iets kunt vinden. Wilt u oude foto’s of kaarten bekijken, oude kranten lezen of informatie zoeken in boeken en tijdschriften? Het RAR heeft een omvangrijke collectie.
Het meeste is openbaar en de toegang is gratis. U kunt de informatie gebruiken voor persoonlijke documentatie, voor een artikel, boek, lesbrief, werkstuk, expositie of voor jubileumactiviteiten.
De centrale database op deze website bevat een overzicht van onze informatiebronnen. De inhoud van De Drie Steden, het tijdschrift van het RAR met artikelen over regionale geschiedenis, vindt u hier.
NL(Gelderland)
Regionaal Archief Tilburg (met online 600.000 akten uit 21 gemeentes)Wanneer u onze website bezoekt, kunt u in ieder geval rekenen op:
- Basisinformatie met betrekking tot de openingstijden en de bereikbaarheid, producten en diensten waaronder archiefoverzicht en de wijze van levering hiervan.
Wilt u een geboorteakte bekijken of een huwelijksinschrijving? Dat kan. De inschrijvingen in de Doop-, Trouw- en Begraafregisters en de akten van de Burgerlijke Stand, zijn nu digitaal beschikbaar. Vul de velden hieronder in en u kunt digitaal in de registers bladeren en het door u gezochte document inzien en printen. Op de meeste registers is een index aanwezig, die kunt u raadplegen in Zoeken op naam.
NL(Noord-Brabant)
Regionaal Archief West-BrabantOp deze site vindt u informatie over de archieven en de historie van de aangesloten gemeenten:Huidige gemeente == Voormalige gemeente(n) Etten-Leur == Etten-Leur Halderberge == Hoeven, Oud en Nieuw Gastel en Oudenbosch Moerdijk == Fijnaart en Heijningen, Klundert, Standdaarbuiten, Willemstad en Zevenbergen Zundert == Rijsbergen en Zundert  en van het voormalige waterschap Land van Nassau.
Het inzien van bronnen:Wilt u een geboorteakte bekijken of een huwelijksinschrijving? Dat kan. De inschrijvingen in de Doop-, Trouw- en Begraafregisters, de akten van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters zijn nu digitaal online beschikbaar!

Ook is er een beeldbank met foto's uit deze plaatsen.
NL(Noord-Brabant)
Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost UtrechtWerkgebied: Op het kaartje ziet u het gebied van het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht binnen de provincie Utrecht. Het omvat de zes gemeenten Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Vianen en Wijk bij Duurstede. NL(Utrecht)
Regionaal Historisch Centrum LimburgHet Regionaal Historisch Centrum Limburg, in 2004 opgericht na een fusie van het Rijksarchief in Limburg (RAL) aan de Sint Pieterstraat in Maastricht en Gemeentearchief Maastricht (GAM), is een servicegericht informatiecentrum voor de geschiedenis en cultuur van de provincie Limburg en de gemeente Maastricht. Het Regionaal Historisch Centrum Limburg is ook de grootste bewaarplaats van overheids- en particuliere archieven in de provincie. In onze depots ligt een schat aan historische bronnen. Wij zijn een openbaar lichaam volgens de Wet op de Gemeenschappelijk Regelingen.NL(Limburg)
Reisgids Indonesïe (periode 1942-1949) voor Indïe-gangersDeze website ondersteunt de Reisgids Indonesië. Oorlogsplekken 1942-1949. De gids maakt u wegwijs in de oorlogsjaren, van de Japanse bezetting van Nederlands Indië tot de souvereiniteitsoverdracht aan Indonesië. Een zoektocht naar de sporen van dit verleden: interneringskampen, begraafplaatsen, musea, monumenten en andere plekken van herinnering meer over de reisgids

Via deze website wordt de informatie in de gids actueel gehouden en worden objecten ontsloten waarvoor in de gids geen plaats was. Bezoekers van de site kunnen nieuwe of gewijzigde informatie aandragen. Informatie van praktische aard, actuele en/of van historische aard. Op deze manier helpen reizigers reizigers en kan een databank van onschatbare waarde groeien. U kunt hier uw opmerkingen, correcties en aanvullingen kwijt.
Indië / Nederland
Repository kaarten Afdeling Bijzondere Collecties RUGDe verzameling losse kaarten - manuscript- en gedrukte kaarten - van de Universiteitsbibliotheek Groningen wordt bewaard in de kluis. Om deze collectie toegankelijk te maken, worden de kaarten die vóór 1901 zijn getekend of uitgegeven, stuk voor stuk gefotografeerd en online beschikbaar gesteld. Veel van deze kaarten komen uit de verzameling van Mello Backer en hebben Groningen (stad en provincie) en omringend gebied (Drenthe en Oost-Friesland) als onderwerp. Ook de rest van Nederland en Europa is goed vertegenwoordigd. In totaal betreft het hier ongeveer 800 kaarten, waarvan een 200-tal uit de ‘Groningana’-collectie van Backer. De indeling is geografisch, van een klein naar een groter gebied (provincie, land, werelddeel, wereld).Europa
RHC Limburg: DSM-foto-collectie online beschikbaarNagenoeg vanaf de oprichting van de Staatsmijnen, en met name de bouw van de eerste Staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen, zijn sinds 1904 foto’s gemaakt door een onbekende fotograaf. Niet lang hierna komt fotograaf P. Stutz in beeld. Deze fotograaf was gevestigd in de Helmstraat te Maastricht, en in Breda. Hij legde met name de voortgang van de aanleg van Staatsmijn Wilhelmina vast. In de loop der tijd maakten verschillende fotografen uit de streek foto’s van de vooruitgang van de bouw van de verschillende Staatsmijnen in Hoensbroek, Rumpen-Brunssum en Geleen. Gust Rheingans uit Heerlen maakte in de jaren twintig veel foto’s van het boven- en ondergrondse bedrijf van de Staatsmijnen Wilhelmina en Hendrik. Later, in de jaren dertig, komt fotograaf Werner Mantz uit Maastricht in beeld. Hij maakte in 1938 op bijna alle locaties van de Staatsmijnen in Limburg bijzonder mooie foto’s. Ook de bekende fotograaf Hub Leufkens heeft foto’s gemaakt van de mijnbedrijven. De voortgang van de bouw van het Stikstofbindingsbedrijf te Geleen werd op de voet gevolgd door fotograaf J. Maesen uit Elsloo.NL(Limburg)
RHC Zuid-oost Utrecht (met 12 kranten vanaf 1865)Het RHC Zuidoost Utrecht beheert lokale en regionale collecties kranten vanaf 1870. Deze zijn, mede dankzij een subsidie van de provincie Utrecht, gedigitaliseerd en volledig doorzoekbaar gemaakt met behulp van indexering door tekstherkenning.
In 2014 zijn ook de krantencollecties van de gemeente Vianen vanaf 1855 verworven. Deze zijn nog niet digitaal beschikbaar, maar wel op microfiche en papier op de studiezaal van het RHC in Wijk bij Duurstede te raadplegen.
Ook voor de meest recente papieren jaargangen van enkele kranten kunt u op de studiezaal terecht.
NL(Utrecht)
Rijssen in BeeldU hoeft niet alle gegevens in te vullen.
Zoektips: Probeer eens te zoeken op uw geboortedatum, een bepaalde persoon, straatnaam, gebouw, bedrijfsnaam, gebeurtenis of een bepaalde vereniging!
NL(Overijssel)
Rolboeken Arrondisementen FrieslandIn deze database vindt u gegevens over personen die als gedaagde zijn verschenen voor de arrondisementsrechtbanken van Heerenveen, Leeuwarden of Sneek. Deze database is nog in opbouw maar omdat inmiddels alle rollenboeken en indices zijn gedigitaliseerd kan ook worden gezocht in die rollenboeken waarvan de beeld-gegevens nog niet in de database zijn ingevoerd.NL(Friesland)
Rolder Historisch Gezelschap (Blad: de Kloetschup) (o.a. Ordelboek 1518-1531)Rolde is oorspronkelijk een esdorp. Het dorp kent ook verschillende brinken. Vóór 1813 was Rolde het hoofddorp van de Landschap Drenthe. De etstoel, de vergadering van etten voorgezeten door de drost, kwam drie keer per jaar bijeen. Twee keer in Rolde en een keer in Anloo. Ieder dingspil (6) vaardigde 4 etten af naar de etstoel.
Het wapen van de voormalige gemeente Rolde bestond uit vier handen die een eedgebaar maken, met daartussenin een zwaard en een kruis die de hoogste rechtsmacht, de drost, verbeelden.

Meer over de etstoel in Drenthe is te lezen in het volgende ordelboek 1518-1531: Dies ist ein Quellenfaksimile aus dem Online-Angebot des Deutschen Rechtswörterbuchs: link (und die Seiten danach)

Rolde heeft een kerktoren die van ver te zien is. Het was een baken voor reizigers tussen de stad Groningen en Coevorden. De vele middeleeuwse karrensporen op het Balloërveld wijzen allemaal naar de toren van Rolde. De oorspronkelijke rechtspraak vond plaats rondom Rolde, zoals in de Balloërkuil.

Sinds begin 2011 is het RHG gehuisvest op de bovenverdieping van het pand van de Rabobank te Rolde ingang Stationsstraat.
Het RHG heeft hierdoor de mogelijk om de bibliotheek, de collectie voorwerpen en het fotoarchief beter toegankelijk te maken voor
gebruik en onderzoek.
Tevens biedt het gebouw een mooie werk- en ontmoetingsplek voor de leden. Als de vlag uithangt is men welkom.
NL(Drenthe)
Roosendaal  Prentbriefkaarten & Foto'sNL(Noord-Brabant)
Rooynet: Het digitaal geheugen van de gemeente VenrayOp RooyNet vindt u cultuur-historische foto's, films, geluiden en documenten. Deze zijn door de deelnemende organisaties verzameld, gedigitaliseerd en via RooyNet toegankelijk gemaakt voor een groot publiek. 
Sinds kort presenteert het Gemeentearchief Venray de genealogische en andere historische informatie via de website van RooyNet.
Via het menu-item Zoeken of via het zoekvenster, kunt u verschillende databases op RooyNet raadplegen. Daarnaast kunt u via de deelnemerspagina's in de collectie van een deelnemer zoeken.

Voor hulp: zie de help link
NL(Limburg)
Rotterdam in de 2e wereldoorlogInventarissen, foto's, films, kranten, etc. over Rotterdam in de 2e wereldoorlog uit de collecties van het gemeentearchiefNL(Zuid-Holland)
Rotterdam op prentbriefkaarten van vroeger_NL(Zuid-Holland)
RTV Oost: uit het archief van de TV: Het OverstichtHistorisch programma, waarin 155 onderwerpen uit de Overijsselse geschiedenis nader belicht worden.
NB Klik op 'Gemist'
NL(Drenthe / Overijssel)
Scheepsmakelaardij Fikkers Groningen (database met oude schepen)Een soort Funda voor oude schepen (verkocht/te koop)Nederland
Scheepvaart en ScheepsjagersDe eerste schepen in de Veenkoloniën vervoerden vooral turf. Nadat langs de kanalen lintdorpen ontstonden werd het ladingaanbod steeds diverser. Zelfs de kermis werd aangevoerd per binnenschip en menig gezin verhuisde per schip. In diverse dorpen langs het kanaal werden beurtveerdiensten in het leven geroepen die regelmatige diensten onderhielden op de stad Groningen. De beurtveren werden onderhouden door zogenaamde snikkevaarders. Snikkediensten onderhielden regelmatige diensten voor passagiers en stukgoederen. In de 20e eeuw was de snikke vaak uitgegroeid tot een beurtveer. Men beperkte zich niet meer tot het vervoer van stukgoederen.
Naast deze vaste diensten speelde de wilde vaart een belangrijke rol.

De scheepsjager liep met zijn paard meestal een vast traject tussen twee sluizen. Moest het schip nog verder, dan droeg hij het schip over aan een andere scheepsjager. Sommige scheepsjagers waren nogal berucht om hun drankmisbruik.
Bovendien braken er regelmatig vechtpartijen uit tussen scheepsjagers onderling of tussen scheepsjagers en schippers. Om deze strubbelingen te voorkomen werd in 1903 de scheepsjagerspenning ingevoerd:
Uildrik Lamain uit Eexterveenschekanaal kreeg de penning met nummer 1 uitgereikt. De laatste scheepsjagerspenning werd in 1948 aan Hendrik de Beere uit Gasselternijveenschemond verstrekt.

Overzicht van scheepsjagerspenningen, op naam en woonplaats: link (3.435 stuks)
NL(Groningen)
Schiedam in oude ansichten (Schiedams foto Album)Klik op 'Photographics' voor foto's van Oud Schiedam (maar ook foto's van de natuur in de omgeving van Vlaardingen.

Beste mensen, deze site is tot stand gekomen, doordat vele
"Schiedammers" hun foto's hebben ingestuurd naar een vroegere
site over Schiedam. Geniet van de mooie (soms zeer oude) foto's die, door het klikken op de afbeelding, vergroot worden.

Als U nog een foto heeft van Schiedam en U vind het leuk om hem geplaatst te zien, kunt U via deze   "Email"   Uw foto
insturen. Als het mogelijk is, graag met enig commentaar.
Uw foto is van harte welkom.

P.S.: Ook andere steden zijn welkom.
NL(Zuid-Holland)
Schiedam, oude foto'sOp deze site vindt u oude ansichtkaarten en foto's van Schiedam en Kethel. De afbeeldingen zijn deel van een grote collectie kaarten en foto's die ik bezit. Deze site heb ik gebouwd in ca 2004 om een ieder een kijkje in de oude straten van Schiedam te kunnen laten nemen. De periode van de ansichtkaarten loopt van ca 1900 tot 1970 en een enkele recente foto. Het is leuk om te zien dat er een hoop straten in deze periode veranderd zijn. Er zit geen beschrijving bij de foto's, wellicht volgt deze nog. Ik heb er bewust voor gekozen de kaarten groot af te beelden, zo kun je het meest zien.
De scans die ik gemaakt heb kunnen nog een vorm van copyright bevatten. Het is dus verboden de scans te reproduceren of te gebruiken op andere websites of enige andere vorm van publicatie zonder mijn medeweten.
NL(Zuid-Holland)
Search millions of historic photos from LIFESearch millions of photographs from the LIFE photo archive, stretching from the 1750s to today. Most were never published and are now available for the first time through the joint work of LIFE and Google.Verenigde Staten
Spaarnestad PhotoStichting Spaarnestad Photo draagt zorg voor het professioneel gebruik van fotomateriaal uit de Collectie Spaarnestad van het Nationaal Archief In Den Haag. Collectie Spaarnestad is met meer dan dertien miljoen foto's het grootste fotoarchief van Nederland op het gebied van pers- en documentaire fotografie. Een schatkamer vol foto's die een breed beeld geven van de recente wereldgeschiedenis. Vanaf de uitvinding van de fotografie in de 19de eeuw tot aan de start van het digitale tijdperk. En dan is er natuurlijk de beeldbank waarop inmiddels ruim 500.000 foto’s staan die kunnen worden ingezien. Een aantal dat in hoog tempo toeneemt dankzij het werk in de scanstudio en van de annoteerders die de foto's van beschrijvingen voorzien.

De gehele collectie van Spaarnestad Photo (Collectie Spaarnestad) is in 2011 ondergebracht bij het Nationaal Archief dat het beheer van de foto’s heeft overgenomen. De stichting Spaarnestad Photo draagt zorg voor de exploitatie voor professioneel gebruik.

Particulieren die foto's voor privégebruik willen hebben, kunnen via gahetna.nl scans bestellen.
Wereld
Spoorwegarchieven NederlandSpoorwegmaatschappijen van 1832 tot 1937
In hun archieven vindt u gegevens over de aanleg van spoorwegen, tramwegen, besluitvorming, aanbesteden van werken, bestekken, financiële gegevens, notulen, correspondentie en informatie over liquidatie. De belangrijkste spoorwegmaatschappijen waarvan u de archieven kunt raadplegen, zijn:
*Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (MESS)
*Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HSM)
*Nederlandsche Centraal-Spoorwegmaatschappij (NCS)
*Nederlandsche Rhijn-Spoorwegmaatschappij (NRS)
Nederland
St. Cultuurbehoud MilsbeekOp onze website is een uit het boekje de Alde Milsbèk samengestelde lijst van bijnamen ‘op de alde Milsbèk’ opgenomen. De lijst wordt vooraf gegaan door een uitleg over het ontstaan van de (bij)namen. Van een aantal bekende personen met bijnamen is een foto op genomen.
Nog niet alle bladzijden met woningen van het boek ''''De alde Milsbèk'''' zijn op de website geplaatst. (Rijksweg, Sprokkelveld, Bloemenstraat) deze zullen binnen enkele weken geplaatst worden. Hier onder zijn wel de volledige download met alle bladzijde aanwezig.

Het boek ''''De alde Milsbèk'''' downloaden als pdf-bestanden?
U kunt het boek in gedeeltes downloaden door te klikken op de links. De paginas worden dan gedownload, waarna U deze ook kunt afdrukken.
NL(Limburg)
St. Erfskip Terpdoarpen Noord-Friesland'Stichting Erfskip Terpdoarpen' werd begin 2004 opgericht met -kort samengevat- als doel het verzamelen, rubriceren en publiceren van genealogieën alsmede streekhistorische wetens- en bezienswaardigheden uit de gemeente Ferwerderadeel, daarmee het verleden zichtbaar makend in het heden waarbij een breed publiek in staat gesteld wordt om kennis te nemen van de beschikbare informatie.
De gemeente Ferwerderadeel ligt in het noorden van Friesland en wordt begrensd door de Waddenzee en de gemeenten Dongeradeel, Dantumadeel, Tietjerksteradeel, Leeuwarderadeel en Het Bildt. Het gemeentehuis bevindt zich in Ferwerd terwijl de overige dorpen zijn: Blija, Hogebeintum, Hallum, Marrum, Wanswerd, Genum, Janum, Jislum, Lichtaard, Reitsum en Birdaard. Om misverstanden te voorkomen dient opgemerkt te worden dat Janum en Birdaard voor de gemeentelijk herindeling van 1984 deel uit maakten van de gemeente Dantumadeel. De gemeente bestaat uit kleigrond en heeft landbouw als belangrijkste activiteit. In de grotere dorpen (Ferwerd, Hallum, Marrum en Birdaard) kent men ook industrie als belangrijke bron van inkomsten. De gemeente heeft ca. 9.000 inwoners.

NL(Friesland)
St. Heemkunde Markelo (met veel gegevens!)De Stichting heeft in haar archief o.a. 30.000 foto's, krantenknipsels vanaf 1810, bouwaanvragen/tekeningen, kadasterarchief vanaf 1832, kopieën van vele familie- en boerderijarchieven, overlijdensadvertenties, archieven van diverse Markelose verenigingen, vele boeken over de historie van Markelo en uiteraard de doop-, trouw- en begraafgegevens en de Burgerlijke Stand van de voormalige gemeente Markelo.

Beschrijving van de geschiedenis van de dorpskern. Er wordt per pand een beschrijving gegeven van gebouwen en bewoners. Daarnaast worden diverse andere onderwerpen behandeld zoals o.a.: de tichelwerken, de kerk, veldwachters, toerisme, zuivelfabriek, weeffabriek, leenstelsel, onderwijs, ondergronds verzet, predikanten en de geschiedenis van de landbouw(zie ook de database)

Enkele Markelose families:
Een familieboek met de "stambomen" van de Markelose families Stoelhorst, Zwiers, Ikkink, Meengs, Meyer, Berendsen, Sanderman, Leunk, Nijkamp, Altena (deels), Hondeveld, Krabbenbos, Ebbekink en Knopers (deels). Van dit boek, omvattende bijna 400 pagina's, zijn nog enkele exemplaren ad. 10 euro per stuk verkrijgbaar.
NL(Overijssel)
St. Menno van Coehoorn voor het behoud van historische verdedigingswerken De Stichting Menno van Coehoorn is een landelijke vrijwilligersorganisatie die sinds 1932 ijvert voor het behoud van historische verdedigingswerken zoals stadspoorten en wallen, vestingen, forten, kazematten, stellingen en linies.
Gelukkig telt ons land nog een aantal vrij gave vestingsteden, onder andere Naarden en Willemstad. Dankzij het werk van de stichting hebben die nog hun oorspronkelijke vorm. 
Naast deze spectaculaire monumenten zijn er, over het hele land verspreid, nog vele andere oude militaire werken. Vaak hebben die een (cultuur)historische, architectonische, stedenbouwkundige of landschappelijke betekenis.

Ook in het buitenland zijn oude verdedigingswerken van Nederlandse herkomst te vinden. De stichting streeft eveneens naar bescherming van dit culturele erfgoed. 
Nederland
St. Oude Groninger Kerken'Juweeltjes van de klei'De oude Groninger kerken weerspiegelen de volksaard van de mensen die honderden jaren geleden in deze provincie woonden en werkten: nuchter, eerlijk, sober en krachtig. De vele prachtige oude kerken en kerkterreinen hebben stuk voor stuk veel te vertellen over de provincie en haar rijke geschiedenis. Het zijn monumenten in het uitgestrekte Groninger landschap. Ook het interieur van de kerken, dat veel vertelt van het rijke verleden van stad en ommeland is zeer de moeite waard. De gerestaureerde orgels in onze kerken zijn internationaal vermaard en geven muziekliefhebbers de mogelijkheid om regelmatig van prachtige concerten te genieten. De laatste dertig jaar was het door gebrek aan financiële middelen steeds moeilijker om de kerkgebouwen te onderhouden; veel kerkgebouwen raakten hierdoor in verval. De oude Groninger kerken, met hun soms wereldbefaamde orgels en de bij de kerk behorende kerkhoven moeten behouden blijven. De Stichting Oude Groninger Kerken zet zich sinds 1969 in om samen met donateurs en vrijwilligers te zorgen voor onze geschiedenis.NL(Groningen)
Stadsarchief Breda - ook online in te zien!Het Stadsarchief Breda zorgt sinds 1862 voor het collectieve geheugen van stad en land van Breda. Het Stadsarchief beheert acht strekkende kilometer archief, 1000 meter boeken en tijdschriften, meer dan 400.000 foto's, negatieven, tekeningen en prenten, inclusief film, video, en geluid, bijvoorbeeld 78-toerenplaten. Een groot deel hiervan is digitaal beschikbaar en via de site overzichtelijk gerangschikt. Surfend over de diverse pagina's komt u een schat aan informatie tegen in tekst en beeld. De site is constant in beweging en wordt steeds verder uitgebreid.NL(Noord-Brabant)
Stadsmuseum SteenwijkIn het Stadmuseum aan het sfeervolle marktplein te Steenwijk vindt u een uitgebreide collectie voorwerpen die met de geschiedenis van de stad te maken heeft.
Porselein, aardewerk en zilver behoren tot de vaste opstelling. Ook is er een winkeltje uit “grootmoeders tijd” en zijn er talrijke voorwerpen te bewonderen die herinneren aan de lokale tabaks- en speelgoedindustrie. Belangrijk is ook de unieke collectie ESKAF-keramiek. Recent werd het museum uitgebreid met een grote expositieruimte waarin bijzondere aandacht word besteed aan het thema: Steenwijk Vestingstad
NL(Overijssel)
Staphorst in beeld Staphorst spreekt tot de verbeelding van media, filmmakers, fotografen, schrijvers, kunstenaars en onderzoekers.
De digitale expositie Staphorst in Beeld maakt inzichtelijk hoe en door wie Staphorst afgelopen decennia is verbeeld.
De belangrijkste en/of opvallendste items zijn voorzien van commentaar.
NL(Drenthe / Overijssel)
Stichting 'Aold Daol'n' (Blad: Nieuwsbrief)Geschiedenis van de gemeente Dalen (bij Coevorden)NL(Drenthe)
Stichting De Mijnen - archief van De Staatsmijnen6000 foto's uit de periode 1900-1975 tonen alle aspecten van het mijnbedrijf en het culturele en sociale leven eromheen. De Stichting DeMijnen.nl en DSM willen zo de herinnering aan de mijnen en de mijnindustrie levend houden. Waarschijnlijk volgen nog de bladen Stukkool, Steenkool en Nieuws van DSM (periode 1923-1975)NL(Limburg)
Stichting De Oude SchoenendoosStichting "De Oude Schoenendoos" heeft als doelstelling het openbaar en toegankelijk maken van cultureel en historisch materiaal uit de voormalige gemeente Vierlingsbeek.

NL(Noord-Brabant)
Stichting Dwingels EigenDwingels Eigen is ontstaan uit een contactgroep, die in 1985 in het leven is geroepen door de ‘Stichting Het Drentse Boek’. Deze contactgroep zou als ‘doorgeefluik’ moeten functioneren naar het gemeentebestuur en de bevolking van Dwingeloo, betreffende allerlei cultuurhistorische zaken. Zes enthousiaste Dwingelers hebben toen de schouders eronder gezet. Op 12 maart 1986 is de oprichtingsakte gepasseerd bij de notaris en werd de voorbereidende contactgroep opgeheven. De Stichting Dwingels Eigen was een feit. Alle medewerkers van de Stichting zijn vrijwilligers. Zij werken vol enthousiasme aan de volgende doelstellingen:
- Het behartigen van de historische en culturele belangen in de voormalige gemeente Dwingeloo en de kennis daarvan bevorderen,
- Het behouden en/of weer oprichten van historische monumenten in de voormalige gemeente Dwingeloo,
- Het bewaren van het culturele erfgoed van Dwingeloo en de belangstelling daarvoor stimuleren,
- Het gebruik van de streektaal bevorderen in de ruimste zin van het woord.
NL(Drenthe)
Stichting Kruisen en Kapellen in LimburgDe Stichting Kruisen en Kapellen in Limburg is nauw verbonden aan het Bisdom Roermond en is als overkoepelende organisatie sinds 1954 actief betrokken bij de zorg voor de kruisen en de kapellen in Limburg. Ruim 2800 objecten en meer dan 6000 foto''s zijn op de website te vinden.NL(Limburg)
Stichting Ol Eel (Blad: Kontakt)Welkom op de website van de Historische Vereniging Ol Eel. De vereniging houdt zich bezig met de geschiedenis van de voormalige gemeente Eelde in de provincie Drenthe. Deze gemeente bestond uit de dorpen Eelde, Paterswolde en Eelderwolde. Wij houden ons aanbevolen voor interessante, historische informatie over de voormalige gemeente Eelde. Neem hiervoor contact met ons op.NL(Drenthe)
Stichting Oud Meppel (Blad: Oud Meppel)De stichting Oud Meppel heeft als doel het wekken van belangstelling voor Meppels verleden en het behoud van overblijfselen daaruit. Ze tracht dit doel te bereiken door onder andere onderzoek te (laten) verrichten naar dat verleden van Meppel.
Ook biedt ze gelegenheid hierover artikelen te plaatsen in haar kwartaalblad.
Alle binnengekomen gegevens over de geschiedenis van Meppel worden gearchiveerd. Vooral het fotoarchief is de laatste jaren enorm uitgebreid. In het digitale fotoarchief zijn meer dan 13.000 foto's van Meppel opgenomen, zo goed mogelijk gedateerd en beschreven. U kunt met een eenvoudig invulscherm een selectie maken en de foto's bekijken.
NL(Drenthe / Overijssel)
Stichting Oud Sassenheim (Blad: De Aschpotter)De beeldbank bezit een grote hoeveelheid foto’s, die in de loop der jaren door de Stichting Oud Sassenheim zijn verzameld, onder meer door giften en nalatenschappen van particulieren.
De beeldbank is verdeeld in meerdere albums zoals hier onder aangegeven. Door op het album van u keuze te klikken komt u in het gewenste album.

Het doel van de verschillende werkgroepen is om de voorkomende werkzaamheden goed te kunnen inventariseren en te verdelen. Bovendien wordt gestreefd naar het bundelen van gespecialiseerde kennis te of het verkrijgen daarvan. Vanuit gezamenlijke interesse willen we de werkzaamheden met plezier uitvoeren. Eenieder kan zich bij een van werkgroepen aanmelden als vrijwilliger of voor inlichtingen.
NL(Zuid-Holland)
Stichting Raamsdonks HistorieStichting Raamsdonks Historie houdt zich bezig met de studie
van de eigen woonomgeving in de breedste zin van het woord.
Zij wil die studie bevorderen door het verzamelen en archiveren van
oude foto’s en materialen specifiek van het dorp Raamsdonk,
en de resultaten ervan uitdragen door publicaties, lezingen, tentoonstellingen enz.
U kunt ons daarbij helpen, door spullen die u van ons dorp hebt,
aan de stichting in bruikleen af te staan.
NL(Noord-Brabant)
Stinsen in de provincie FrieslandDeze pagina is bedoeld voor geïnteresseerden die alles willen weten over de sloten,stinsen, staten en buitenplaatsen in de provincie Friesland. De pagina's bevatten de beschrijvingen van 305 Stinsen en States met meer dan600 foto's en afbeeldingenNL(Friesland)
Streekarchief Eiland IJsselmondeVan alle relevante stukken over het eiland IJsselmonde en de mensen die op het eiland hebben geleefd, worden de gegevens zoveel mogelijk vastgelegd. Hoewel het Streekarchief eigenlijk meer een historische databank genoemd kan worden, bezit het archief een grote schat aan gegevens zoals:
•vele genealogieën, stamreeksen en kwartierstaten.
•een bibliotheek met een grote collectie genealogische boeken als ook over het eiland IJsselmonde
•een database, door ons ‘de zoekmachine’ genoemd, waarin men de gegevens uit ca. 250.000 akten van de Burgerlijke Stand van de voormalige en huidige gemeenten op IJsselmonde kan raadplegen.
•Doop- ,Trouw- en Begraafregisters van de voormalige en huidige gemeenten op het eiland IJsselmonde.
•Oude gebruiksvoorwerpen uit het boerenleven.
•DTB-registers van bijna heel Nederland in boekvorm.
•Een uitgebreide fotocollectie van het eiland IJsselmonde.

NIEUW:Ter gelegenheid van het 30 jarig bestaan maakte het Streekarchief haar eerste digitale uitgave: Een DVD met het Oud Notarieel Archief van IJsselmonde (1661-1811). Naast alle gedigitaliseerde akten uit bovenstaande inventarissen bevat de DVD ook een overzicht in Excel met de namen van personen en plaatsen die in de akten voorkomen met een directe verwijzing naar de desbetreffende bladzijde/akte waar de naam is vermeld.
De DVD kost € 17,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Donateurs kunnen de DVD verkrijgen voor € 12,50 (Excl. € 2,50 verzendkosten). Voor meer informatie over de DVD of als u de DVD wilt bestellen kunt u een email sturen via het contactformulier op de website.
NL(Zuid-Holland)
Streekarchief Heusden en Altena (incl. online bevolkingsregisters 1810-1940)Het Streekarchief heeft alle bevolkingsregisters uit het Land van Heusden en Altena gedigitaliseerd. Deze scans beslaan de periode 1810-1940 en kunnen nu via onze website worden geraadpleegd.
Het Streekarchief Land van Heusden en Altena bewaart en beheert de archieven van de gemeenten Aalburg, Heusden, Werkendam en Woudrichem en van veel kerken, verenigingen, bedrijven, waterschappen, families en personen uit de regio. In totaal gaat het om meer dan twee kilometer archief, uit de periode van de middeleeuwen tot nu. Daarnaast beschikt het Streekarchief over een uitgebreide bibliotheek, met vrijwel alle voor de streek relevante literatuur, en een omvangrijke collectie bidprentjes, historische foto''s, filmmateriaal, prenten en kaarten. In het archievenoverzicht op deze site kunt u zien welke archieven en collecties het Streekarchief beheert
NL(Noord-Brabant)
Streekarchief RijnstreekOp zoek naar informatie over vroeger? Streekarchief Rijnstreek is hét historisch informatiecentrum voor de huidige gemeenten Woerden, Bodegraven, Lopik, Montfoort, Oudewater, IJsselstein en Reeuwijk, en werkt bovendien voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Onze documentatie en de vaak eeuwenoude archieven die het Streekarchief bewaart, bevatten een schat aan informatie over de streek en de mensen die er leefden.
Er kan gezocht worden in:
-Archieven
-Indexen
-Bouwvergunningen
-Foto's en kaarten
-Kranten
-Bibliotheek
-Lokale historie
-Streekgenoten

Recent toegevoegd:
-Inventaris gemeentearchief Willeskop 1816-1988
-Polderarchieven van Jaarsveld
-Kranten weer op website
-Digitalisering oud-rechterlijk archief Woerden en Montfoort
NL(Utrecht / Zuid-Holland)
Streekarchief Voorne-Putten: Zoeken in de diverse collectiesHet Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt zodoende de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, zoals dat van kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families. Bovendien is er een uitgebreide collectie foto’s en documentatie aanwezig, zodat het Streekarchief de aangewezen plek is voor iedereen met vragen over de lokale geschiedenis.

-Archievendatabase (bijna 2 miljoen)
-Bibliotheek (7.500 boeken en tijdschriften)
-Kranten (53.000 pagina's)
-Notariële akten (97.000)
-Beeldbank (47.000)
-Personendatabase (ruim 1 miljoen)
-Scans: 456 registers uit Brielle, Hellevoetsluis, Oostvoorne enz.
-Historische films (620 stuks)
-Lokale geschiedenis
-Schatkamer
-Open Data (560 datasets)

Plaatsnamen
-Brielle, Heenvliet, Geervliet, Nieuwenhoorn, Biert, Abbenbroek, Hellevoetsluis, Rozenburg, Vierpolders, Rockanje, Spijkenisse, Simonshaven, Zwartewaal, Hekelingen, Oostvoorne, Rozenburg
NL(Zuid-Holland)
Streekarchivariaat NW-Veluwe (Belgenkampen 1914-1918)Gemeenten: Elburg-Ermelo-Harderwijl-Nunspeet-Oldebroek.
Extra: Bevolkingsregister Elburg deel 6 en 7
(=vluchtelingen en vreemdelingen)met vele namen uit België:
Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Datum: Deel: Bladzij:

Toelichting: Belgische vluchtelingen 1914-1918:
De hevige gevechten, maar vooral verwoestingen en moordpartijen door het Duitse leger deden duizenden Belgen op de vlucht slaan. Naarmate het Duitse leger verder richting Frankrijk oprukte zwol hun aantal tot ongekende proporties. In oktober, na de val van Antwerpen, hadden bijna twee miljoen Belgen een veilig heenkomen gezocht in het buitenland. Hiervan vond een miljoen voor korte of langere tijd een veilig onderdak in Nederland. Met name na de val van Antwerpen werd ons land overspoeld met vluchtelingen, zowel burgers als militairen.
De eerste duizenden vluchtelingen uit de regio rond Luik werden in de grensstreek van Limburg opgevangen door inderhaast opgerichte particuliere comités. Zij werden eerst opgevangen bij mensen thuis, later in kerken, fabrieken en scholen. Spoedig nam de vluchtelingenstroom uit België toe tot vele tienduizenden per dag en schoot de opvang door particulieren tekort. De overheid moest bijspringen. Vluchtelingen werden nu ook ondergebracht in leegstaande kazernes en in haastig opgezette tentenkampen, niet alleen in het grensgebied maar vooral ook dieper ons land in. Veel Belgische vluchtelingen kwamen op de Veluwe terecht. Burgervluchtelingen werden hier in eerste instantie opgevangen in het legerkamp te Oldebroek bij 't Harde. Zij werden spoedig overgeplaatst naar een speciaal voor hen op de heide gebouwd kamp, vluchtoord Nunspeet. Dit was een compleet houten dorp met slaapbarakken, eetzalen, scholen, kerk, theater, polikliniek en crèches voor 7.000 vluchtelingen, maar wel achter prikkeldraad. Ook bij Ede en bij Uden verrezen dergelijke houten dorpen waarin Belgische vluchtelingen onder beperkte bewegingsvrijheid werden ondergebracht.
België / NL(Gelderland)
Streekeigen SleenStichting streekeigen Sleen. De stichting heeft de volgende doelstelling: De culturele en historische belangen in Sleen en omgeving behartigen en de kennis daarvan te vergroten. De erkenning en de betekenis van de streektaal bevorderen benevens het gebruik van die streektaal in de ruimste zin van het woord. De belangstelling voor de geschiedenis van Sleen en omgeving te stimuleren en zich in te zetten voor behoud en herstel van monumenten en andere karakteristieke waarden van de streek.NL(Drenthe)
Suriname 1599 - 1975De geschiedenis van de kolonie Suriname begint in het midden van de 18e eeuw. In 1770 verwierf de stad Amsterdam de aandelen in de kolonie Suriname uit particulier bezit. Daarmee kreeg het een meerderheidsbelang in dit overzeese wingewest. Ambtenaren, militairen, zendelingen, reizigers en wetenschappers doen verslag van hun verblijf in de kolonie en geven zo een beeld van de Nieuwe Wereld. Er verschijnen kaarten, boeken en plaatwerken over het gebied.
Deze collectie bevat kaarten, foto's, plaatwerken, gedrukte werken etcetera tot 1975, het jaar van Suriname's onafhankelijkheid.
Aan de collectie zijn verschillende pamfletachtige publicaties toegevoegd die het proces van Surinaamse zelfstandigwording begeleiden. Ook zijn toegevoegd vele Surinaamse uitgaven die door hun beperkte verspreiding moeilijk te vinden zijn.
De collectie bevat titels die vanaf de 17e eeuw over Suriname zijn verschenen. Reisverslagen bijvoorbeeld en plantershandboeken. De eerste woordenlijsten en beschrijvingen van land en volk. Natuurlijk een grote collectie kaarten. Er wordt veel informatie geboden over Suriname in de vorm van geschiedkundige, politieke, economische en rechtskundige verhandelingen.
Nederland / Suriname
SWite of the Netherlands Association of South Florida (Dutchclub)Zoals in de meeste gevallen in het bestaan van een gestructureerde organisatie (als we daarvan mogen spreken in het geval van de N.A.S.F.), was het ‘in den beginne’ bijna een toevallige samenloop van omstandigheden. Het begon allemaal onofficieel onder het genot van een kopje koffie. Hoe kan het ook anders, toch? Dit was ongeveer in 1977, waarbij een paar Nederlandse dames bij elkaar kwamen en voor het eerst het idee op tafel brachten om een clubje te beginnen. Er wordt in die tijd al een ledenlijst samengesteld met meer dan 250 namen van families. Er blijkt dus echt wel een Nederlandse gemeenschap en behoefte te zijn aan een social gebeuren dat de Nederlandse cultuur en mensen met elkaar en andere culturen in contact brengt.

Het was gewoon een gezellig idee en van het een kwam het ander. Het jaar erop werd er voor het eerst een Koninginnedag Bal georganiseerd, een echt ‘black-tie’ evenement. Het heeft toen nog 2 jaar geduurd voor het eerste officiële bestuur zitting nam. Het is dan 1980 en dat betekent dat de N.A.S.F. reeds meer dan 30 jaar bestaat.
Nederland / Verenigde Staten
Teylers MuseumTeylers Museum is opgericht als kennisinstituut voor kunst en wetenschap.
Het archief van het museum is compleet bewaard gebleven en bevat onder andere een complete reeks kasbewijzen (rekeningen) voor alle aankopen, uitbreidingen, salarissen en lopende zaken sinds 1778, een volledige reeks bezoekersboeken sinds 1789 en de Notulen van Directeursvergaderingen sinds 1778. Het is het meest complete museumarchief van Nederland.
Nederland
The Basel Mission ArchivesWelcome to www.bmarchives.org which provides access to a large selection of digitised visual and cartographic material as well as comprehensive catalogue data from the Basel Mission Archives: some 30.000 images, 6.700 maps, sketches and plans, and detailed references to our manifold written records. The website is an interactive search tool for the public at large and the international scientific community, opening up avenues into a major resource base for 19th and 20th century history.

N.B.: The Basel Mission claims copyright on the images in their possession and requires those publishing any of the images – both individuals and organisations – to pay a user’s fee. Please contact us for a quote and for access to high resolution digitals. These are only put at your disposal in conjunction with an issued permission of use and the user’s fee.
The Commons: Help us catalog the world’s public photo archivesThe key goal of The Commons is to share hidden treasures from the world's public photography archives.

Please help make the photographs you enjoy more discoverable by adding tags and leaving comments. Your contributions and knowledge make these photos even richer.

The Commons was launched on January 16 2008, when we released our pilot project in partnership with The Library of Congress. Both Flickr and the Library were overwhelmed by the positive response to the project! Thank you!
The program has two main objectives:
To increase access to publicly-held photography collections, and
To provide a way for the general public to contribute information and knowledge. (Then watch what happens when they do!)
The Early Modern Pamphlets Online (47.000 pamfletten!)Dutch Pamphlets 1486 - 1853: The Knuttel Collection.
The Knuttel Collection at the Koninklijke Bibliotheek, the National Library of the Netherlands, is the most extensive pamphlet collection in the Netherlands.

Dutch Pamphlets, 1542-1853: The Van Alphen Collection
The Van Alphen collection supplements the Knuttel collection.

Flugschriften des 16. Jahrhunderts
The Sixteenth-Century Pamhlets collection contains well over 10,000 German and Latin pamphlets printed in the Holy Roman Empire.
Nederland
The Great Ocean LinersThe Great Ocean Liners (sometimes abbreviated as TGOL) is a non-commercial website, created by two Swedish ocean liner enthusiasts – Henrik & Daniel – in 1999. The idea came from the simple fact that, at the time, we thought that there were no comprehensive websites on the subject of ocean liners available. Over the first years, the site grew to include articles on more than 100 individual ships. Although our website has been virtually static and unchanged since 2005, we have finally updated the entire experience to bring it more in line with modern web standards. The articles on the site were written by us, with information compiled from various sources, printed as well as electronic.
To begin with, there are only two people behind all the material published on this website. Naturally, that makes it hard for us to produce enough material to update the site regularly. Furthermore, and more importantly, a lot has happened since we first started this website back in 1999. Since then, our priorities in life have changed dramatically, and we do not have the time nor passion required to publish new articles all the time. That said, we do not rule out the possibility of the occasional update, but we cannot guarantee anything. We hope you understand this, and that you nevertheless find enjoyment in the material that is already published on TGOL. After all, it is a considerable handful.
Wereld
The Holland America Line Postcard Collectors Reference LibraryNews: The Netherlands' Photomuseum in Rotterdam is hosting a foto exposition of the s.s. Rotterdam V. A book is available as well as a new 21 card postcard set which is available only at the museum at Euro 15/set.
This website is a non-commercial reference library for purely educational purposes. The use of this library is free of charge to any collector or researcher.
It attempts to provide a comprehensive library of postcards published with any Holland America Line subjects depicted in image or text. The postcards in this reference library are owned by several collectors. For each image, a reference is provided to the collection where it resides. If you have cards in your collection that you do not see on this page, or if you want to sell or trade cards, please send an email to: tiemen@halpostcards.com. This will allow me to make this website as complete and current as possible.
Nederland / Verenigde Staten
Thuis in BrabantBrabant kent een lange en rijke geschiedenis, vol verhalen die zijn vastgelegd in films, foto's, boeken, prenten, kaarten en schilderijen. Thuis in Brabant biedt je de mogelijkheid deze schatten te ontdekken. Maak een uitje in het verleden en raak thuis in Brabant!NL(Noord-Brabant)
Tilburg op de kaart (én op nóg 14 Oude Kaarten)De 14 Oude Kaarten zijn deels alleen zichtbaar als uw browser op 50 % staat) Maar als de juiste kaart geactiveerd is kunt u gewoon weer inzoomen!
NB: Zie Handleiding bij link
NL(Noord-Brabant)
TinEye is a reverse image search engineTinEye is an image search and recognition company. We are experts in computer vision, pattern recognition, neural networks and machine learning. Our mission is to make your images searchable.

TinEye is a reverse image search engine. You can submit an image to TinEye to find out where it came from, how it is being used, if modified versions of the image exist, or to find higher resolution versions. TinEye uses image recognition technology rather than keywords, metadata or watermarks. For some real TinEye search examples, check out our Cool Searches page.
For an overview of how to use TinEye, check out our brief tutorial.

How does TinEye work?
TinEye uses image recognition to search for images and find matches to your search image. It does not use image names or any data associated with your search image. When you submit an image to be searched, TinEye creates a unique and compact digital signature or 'fingerprint' for it using image recognition, then compares this fingerprint to every other image in our index to find matches. TinEye uses robust and accurate image recognition and as such can find even partial image matches to your search image.
TinEye does not typically find similar images (i.e., a different image with the same subject matter); it finds exact matches including those that have been cropped, edited or resized.
Canada
TRESOAR - Fries Historisch en Letterkundig CentrumFraaie site met uitgebreide informatie over Friezen en FrieslandNL(Friesland)
Tresoar: Stamboek van den Frieschen adelDe volgende digitale objecten (boeken, handschriften, archiefstukken etc.) zijn beschikbaar (u kunt kiezen uit afbeeldingen of een lijst).

Zoeken op het Stamboek geeft de volgende URL: link
Dat levert 878 pagina's Adel op als PDF.
NL(Friesland)
Uitgeverij Europese Bibliotheek Sinds 2006 is uitgeverij Europese Bibliotheek gevestigd in Someren-Eind.
In een veelal digitale omgeving wordt er vanuit deze locatie een nieuwe invulling gegeven aan het traditionele uitgeefconcept.
In de loop der jaren is door de blijvende aanwas van nieuwe titels de collectie inmiddels uitgegroeid tot 's werelds grootste boekenserie.
In totaal vallen er onder de noemer 'Toen Boekje' ongeveer 5.800 titels. Deze titels bevatten in totaal ruim 450.000 oude ansichten en foto's. Elke oude ansicht of foto is voorzien van een onderschrift waarin veel details en wetenswaardigheden met naam en toenaam worden benoemd.

De uitgeverij wil haar ‘Toen Boekjes’-reeks graag uitbreiden. Bij het verschijnen van een nieuwe titel wordt in overleg een startoplage vastgesteld. Regelmatig verschijnen er nieuwe titels in de serie 'In oude ansichten'. Op basis van onze nieuwe productiemethode is het juist veel interessanter geworden om een nieuwe titel te verzorgen.
Juist nu is het interessant voor bijvoorbeeld een heemkundekring of vereniging om met een zeer beperkt risico, de verenigingskas aan te vullen door het samenstellen van een nieuwe titel.
Nederland
Uitgeverij Europese Bibliotheek: .........in oude ansichtenEen groot gedeelte van het fonds bestaat uit lokaal-historische uitgaven. Onder de verzamelnaam 'Toen Boekje' wordt in de diverse series vooral aandacht besteed aan het onderwerp topografie. In totaal vallen er onder de noemer 'Toen Boekje' ongeveer 5.800 titels. Deze titels bevatten in totaal ruim 450.000 oude ansichten en foto's. Regelmatig verschijnen er nieuwe titels in de serie 'In oude ansichten'. Op basis van onze nieuwe productiemethode is het veel interessanter geworden om een nieuwe titel te verzorgen.

Op dit moment heeft de Europese Bibliotheek in samenwerking met diverse vooraanstaande partners de mogelijkheid gecreëerd om al haar titels op stuksniveau als hardcover boeken te kunnen uitleveren. Het is interessant voor bijvoorbeeld een heemkundekring of vereniging om met een zeer beperkt risico, de verenigingskas aan te vullen door het samenstellen van een nieuwe titel.

Het binnenwerk van een 'Toen Boekje' is als volgt opgebouwd:
- pagina 1: titelpagina
- pagina 2: colofon met eventueel de beschrijving omslagfoto
- pagina 3 en 4: de inleiding of het voorwoord (max. 600 woorden)
- pagina 5 t/m 80: de afbeeldingen met onderschrift (plusminus 100 woorden per onderschrift)
Europa / Nederland
Upstalsboom: Grabsteinen auf Friedhöfen in Ostfriesland (Foto's)Grabsteine-Ostfriesland.de bietet Fotos von Grabsteinen auf viele Friedhöfen in Ostfriesland als Hilfsmittel für die Ahnenforschung.
-Mit der Suche lassen sich Grabsteine durch die Eingabe eines Namens oder Ortes finden.
-Der Punkt Friedhöfe bietet eine Liste der erfassten Friedhöfe. Nach einem Klick auf den Namen werden alle Einträge dieses Friedhofes angezeigt. Die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege wurden mit „Soldat'''' bezeichnet.
-Die Tabellen mit den Ergebnislisten lassen sich mit einem Klick auf die Spaltenüberschriften sortieren. Ein Klick auf eine Spalte öffnet die Detailseite mit einem Bild des Grabsteins. Mit einem Klick auf das Bild wird dieses vergrößert.

Die Erfassung der Grabsteininschriften in die Datenbank erfolgte in Handarbeit, leider kann aufgrund von teils unleserlichen oder verdeckten Grabsteinen nicht für die Richtigkeit garantiert werden.
Duitsland / NL(Groningen)
UtrechtAltijd.nl (met webexpo)Voor wie is UtrechtAltijd.nl?
UtrechtAltijd.nl is er voor iedereen die meer wilt weten over de provincie Utrecht. Zo biedt de website de bewoner van de provincie Utrecht informatie over zijn of haar eigen omgeving. Zij kunnen verhalen en beeldmateriaal vinden over de straten of wijken waar ze wonen en het verleden van vroegere bewoners ontdekken. Ook zijn er overzichten te vinden van wat er de komende tijd in een buurt te doen is: een wandeling, een tentoonstelling of een speciale activiteit voor het hele gezin.
Daarnaast is UtrechtAltijd.nl er ook voor de Cultuurtoerist. Het biedt een overzicht met wat er waar te doen is in de provincie en bovendien kan de toerist zich al verdiepen over wat hij gaat zien. Een bezoek plannen aan Utrecht wordt zo een stuk makkelijker en leuker!
UtrechtAltijd.nl is door zijn inhoud ook van waarde voor leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs en voor vrijwilligers en amateuronderzoekers.
UtrechtAltijd.nl biedt ook de mogelijkheid om verhalen, voorwerpen en activiteiten te waarderen, erop te reageren en het te delen via sociale media, foto's toe te voegen via Instagram, prints te bestellen en een eigen selectie van favoriete voorwerpen te maken. Zo draagt de bezoeker zelf bij aan de website.
NL(Utrecht)
Van oude schepen, onder zeil en op de motor.Bij de beschrijving van oude schepen is een onderscheid gemaakt tussen zeevaart, binnenvaart en visserij. Niet altijd is een strakke scheiding te maken. Kofschepen werden b.v. gebruikt voor kust- en binnenvaart. Kraken bestonden als zeevaarders, maar ook als tjalkachtige binnenschepen. En zo waren er meer. Bepaalde schepen zijn dan ook zowel bij zeevaart als binnenvaart opgenomen. Een ander type zoals de kotter was oorspronkelijk een bewapende vrachtvaarder, maar later specifiek een vissersvaartuig. Boerenvaartuigen zijn ingedeeld bij binnenvaart. Beschrijvingen zijn bij lange na niet volledig, maar geven de lezer een goede indruk. Tevens moet worden bedacht dat verdere classifcatie (zeker op Hollands binnenwater) haast onmogelijk is. Men deed daar vroeger niet aan. Een boot werd - naar streekgebonden voorbeeld - gewoon volgens de wensen van visserman, boer of beurtvaarder gebouwd.Nederland
VDP: Prentbriefkaarten digitaal (geen freecards)De Vereniging Documentatie Prentbriefkaarten heeft tot doel het inventariseren, registreren en documenteren van prentbriefkaarten in de ruimste zin van het woord. De vereniging is in 1982 opgericht. Uiteraard vormen de zgn. topografiekaarten het belangrijkste bestanddeel van prentbriefkaartenverzamelaars maar fantasiekaarten en allerlei thematische kaarten zijn begerenswaardige verzamelobjecten.

De verzamelaars van freecards (gratis verkrijgbare kaarten) hebben sinds 2009 een zelfstandige freecardclub opgericht(zie link).
Nederland
Veenendaal Gemeentearchief Foto'sHet gemeentearchief heeft een grote verzameling foto's van Veenendaal. Niet alleen oude foto's maar ook recentere. De fotocollectie wordt regelmatig aangevuld met foto's die aan het archief geschonken worden.In oktober 2003 is het gemeentearchief begonnen met het digitaliseren van de fotocollectie. Hierdoor is een deel de foto's nu al via deze website te bekijken. In totaal zullen enkele tienduizenden afbeeldingen gedigitaliseerd en beschreven worden.NL(Utrecht)
Veldkruisen in Zuid-LimburgKruisen, kapellen en andere religieuze objecten: het katholieke zuiden is er nog rijkelijk mee bedeeld.
Niet alleen willen we ze ''op de kaart zetten'', maar ook zijn we geïnteresseerd in de verhalen er achter.
Hebt u nog aanvullende informatie: wij hopen dat u dit met ons en anderen wilt delen.
NL(Limburg)
Ver. De Zeeuwse MolenIn het mooie Zeeuwse landschap staan nog zo''n 75 schitterende molens. We zijn er aan gewend en we vinden ze zo gewoon. Maar eigenlijk zijn ze heel bijzonder. We nodigen je uit om dat te zien en te ervaren. Luister naar het indrukwekkende gekraak, gesteun en gemompel van eeuwenoude spillen, wielen en spanten. Geniet van de soepele gang van het houten gangwerk. Kijk naar het spel van licht en schaduw van het gevlucht.
Molens zijn veel te speciaal om er niet zuinig op te zijn. Ze hebben veel betekend in de ontwikkeling van Nederland en zijn een toeristische attractie van de eerste orde. Ze ''leven'' van de wind en staan daarom van oudsher op plaatsen waar vrije windvang gegarandeerd is. Het zijn vertrouwde bakens in het landschap. Ons mooie Zeeuwse land zonder molens, dat is gewoon ondenkbaar.

NL(Zeeland)
Ver. Oud-ApeldoornKanaal Noord te Apeldoorn.
Het betreft het gedeelte aan het kanaal bij de Deventerbrug. Het Schilderij op canvas is niet gesigneerd. Gezien de huisjes die er staan moet het erg oud zijn. Afmeting: 50 X 40. Ben op zoek naar de naam van de schilder. Het zou een schipper kunnen zijn die aan de andere kant met zijn boot heeft gelegen. Maar hoe dan ook, hij of zij zal gezien het jaartal waarschijnlijk niet meer leven. Archief: Jan Huiskamp.
NL(Gelderland)
Ver. van Beheerders Monumentale KerkgebouwenElke bebouwde omgeving, of het nu gaat om een klein dorpje of om een grote stad in Nederland, herbergt een of meer kerkgebouwen. Klein en intiem, dan weer imposant en monumentaal, vormen zij een onlosmakelijk deel van de omgeving. Vanaf de jaren zestig verloren de gebouwen door de ontkerkelijking steeds meer terrein als godshuis. Daardoor liepen ook de inkomsten terug. Kerkbeheerders gingen op zoek naar aanvullende of nieuwe gebruiksvormen. Kerken ontkwamen zo aan de slopershamer en zijn nog altijd een wezenlijk onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed.
Verschillende kerkbeheerders die nieuwe wegen insloegen, besloten hun krachten te bundelen. In 1981 was de oprichting van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (VBMK) een feit.
De VBMK werkt nauw samen met andere monumentenorganisaties, het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Verder heeft de VBMK regelmatig overleg en werkt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Erfgoed Nederland en tal van andere organisaties die zich inzetten voor monumentaal erfgoed in Nederland. Ook staan wij samen sterk in onze lobby richting overheid.
Nederland
Ver. voor funeraire cultuur 'DeTerebinth'De Terebinth is een onafhankelijke landelijke vereniging met regionale vertegenwoordiging. De vereniging zet zich in voor de funeraire cultuur in Nederland. Behoud van en aandacht voor waardevolle begraafplaatsen en grafmonumenten staat daarbij voorop. Bovendien streeft zij naar een brede toegankelijke funeraire structuur, waarbinnen burgers gemakkelijk hun weg weten te vinden en waar informatie in alle openheid voor iedereen voorhanden is. Ook streeft de vereniging naar een goede en respectvolle zorg voor onze doden en hun nabestaanden.Nederland
Vereniging 'De Hollandse Molen' (met database)De Hollandsche Molen maalt al meer dan 80 jaar om molens.Vereniging De Hollandsche Molen zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland. Molens zijn levende monumenten waar we zuinig op moeten zijn!Nederland
Vereniging 'De Lijn' (HAL)In december 1988, het jaar waarin de Holland-Amerika Lijn haar 115 jarig bestaan vierde, nam een aantal enthousiaste oud-werknemers van de HAL het initiatief en richtte in Rotterdam Vereniging 'De Lijn' op. In de loop der jaren steeg het aantal leden tot ruim 1900 en nog steeds groeit de vereniging. Aanvankelijk waren de leden vooral oud-medewerkers, maar tegenwoordig is er ook een flink aantal belangstellenden dat geïnteresseerd is in scheepvaart in het algemeen en de rijke historie van deze unieke scheepvaartmaatschappij in het bijzonder. Hoewel de meeste leden in Nederland wonen, zijn er ook leden uit België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Engeland, Spanje, Indonesië, de Filippijnen, en natuurlijk de Verenigde Staten.Nederland / Verenigde Staten
Vergane Glorie - Scheepsbouw langs de Noord - AlblasserdamTot de eerste ijzeren zeeschepen, in Nederland gebouwd, behoorde de schoenerbrik 'Industrie', die in 1847 bij Fop Smit aan de Kinderdijk voor Willem Ruys jr Dzn. te water werd gelaten. We zien hier de naam Smit in de eerste gelederen. Het gebrek aan ervaring in Nederland met de bouw van stoommachines en ketels had tot gevolg, dat de scheepvaartondernemingen slechts aarzelend hun opdracht in ons land plaatsten. De oprichting van vele nieuwe rederijen in de jaren van de eeuwwisseling heeft echter in belangrijke mate bijgedragen tot de ontwikkeling van de Nederlandse Scheepsbouw, die door het verdwijnen van de zeilvaart ernstig achteruitgegaan was. Scheepsbouwer Smit en nazaten vestigden zich in o.a. Kinderdijk, Alblasserdam, Krimpen aan de Lek, Slikkerveer, Rotterdam, Vlissingen. Naast scheepswerven hadden de Smitten rederijen en machinefabrieken.
Nederland / Verenigde Staten
Verre VerwantenDeze website was gebaseerd op de uitgave Twintig Eeuwen Nederland en de Nederlanders van Waanders Uitgevers/WBOOKS en het programma Verre verwanten. Het was bedoeld voor een breed publiek van mensen met interesse in Nederlandse geschiedenis en cultuur en leerlingen en docenten in het voortgezet onderwijs.

"Aan het begin van de Middeleeuwen wisten veel bewoners van West- Europa niet eens hoe de wereld er honderd kilometer verderop uitzag. Laat staan dat ze een idee hadden van de gebieden aan de rand van de (platte) aarde, waar je gevaar liep in een onpeilbare diepte te storten. Nog in de 13de eeuw meldde Jacob van Maerlant in Der Naturen Bloeme dat daar merkwaardige wezens woonden. Sommigen waren eenogen; anderen hadden slechts één been, maar met een voet die zó groot was dat ze hem als zonnescherm gebruikten. Weer anderen hadden zo’n kleine mond dat ze zich met een rietje moesten voeden, of hadden geen hoofd. Ogen en neusgaten zaten in hun borstkas."
Nederland
Virtueel Rhenen (Reconstructie van een stad in de provincie Utrecht tussen 1650 en 1750)Van het middeleeuwse Rhenen is helaas niet veel meer over. Leden van de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen e.o. (HVOR) vormden in 2004 een werkgroep onder de naam Virtueel Rhenen, deze bouwt de virtuele stad Rhenen in de periode 1650-1750. Een mooi tijdperk: de stad kreeg zijn huidige plattegrond, het zomerpaleis het Koningshuis stond er net (1630) en de Cuneratoren al 150 jaar. Tot in het begin van de negentiende eeuw werd het zicht op Rhenen vanuit het westen niet alleen gedomineerd door de imposante Cuneratoren, maar ook door de hoog boven de rest van de bebouwing uitstekende daken van het Koningshuis of de Koningshof, een van de weinige paleizen die Nederland heeft gekend. Dit paleis ontstond in de jaren dertig van de zeventiende eeuw door verbouwing van het Agnietenconvent en was bestemd voor de in de Republiek in ballingschap levende ex-koning van Bohemen, die was gehuwd met een Engelse koningsdochter. Het in 1812 gesloopte gebouw kreeg in de recente literatuur over de Nederlandse bouwkunst weinig of geen aandacht. Bewaard gebleven opmetingstekeningen, inventarislijsten en ander beeldmateriaal maken het mogelijk een beeld te schetsen van dit voor Rhenen, maar ook voor Nederland uitzonderlijk gebouw.

Hotspots-belangrijke-gebouwen-en-huizen: (link)
In 2011 startte de werkgroep  met de realisatie van het Koningshuis als 3D model. De bezoeker kan zelf rondlopen in het virtuele Koningshuis zoals dat er rond 1640 uitgezien moet hebben. Virtueel betekent dat deze stad niet echt bestaat, alleen op de computer. De bezoeker wandelt via zijn computer door de stad van toen.
Loop binnen in de wereld van Frederik van de Palts en Elizabeth Stuart.
Duitsland / Nederland / Oostenrijk
Vlaggen van Nederlandse gemeenten - Flags of Dutch municipalitiesZie ook de Wikipedia-Links voor:
Lijst van wapens van Nederlandse gemeenten
Lijsten van voormalige gemeenten
Nederland
VOC SiteDe VOCsite is opgebouwd rondom de uitgebreide databank met gegevens van bijna 2000 schepen die voor de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) hebben gevaren. De website betreft ook de periode waarin er zgn. Voorcompagnieën naar Indië werden uitgezonden. Deze database is aanvankelijk voor privé-gebruik opgezet, maar inmiddels dermate uitgebreid dat besloten is de gegevens via internet te publiceren zodat de informatie aan een zo breed mogelijk publiek ter beschikking kan komen. De gegevens in de database worden regelmatig aangevuld. Tevens zijn op de VOCsite ook pagina''s opgenomen met relevante geschiedkundige aspecten. Zo zijn er beschrijvingen van VOC-vestigingen, een korte beschrijving van de organisatie van de VOC en een uitleg over de navigatie in de 17e en 18e eeuw. Ook de gegevens op deze pagina''s worden met regelmaat aangevuld. Daarnaast bevat de website woordenlijsten, boekenlijsten en links met betrekking tot de VOC.Nederland
Watersnoodmuseum: Oral History 1953 Het VerhaalWelkom op de website 1953 Het Verhaal. Op deze website vindt u alle informatie, en de vehalen, in woord, beeld en geluid over de Watersnoodramp van 1 Februari 1953 in Zeeland/Zuidholland.NL(Zeeland / Zuid-Holland)
Webexpo GahetnaDe Webexpo presenteert een keuze van bijzondere, aangrijpende en mooie archiefstukken uit het Nationaal Archief. Hier ontdekt u de rijkdom en variatie van de collectie, waaronder verdragen, verslagen, brieven, kaarten en foto’s. Zoek op thema of trefwoord of laat u verrassen. De Webexpo groeit, verandert en verrast.
Nederland
Website Henk en Tineke Zomer te MarkeloDeze internetpagina's heb ik voor gemaakt voor twee van mijn hobby's: Genealogie en Fotografie.
Wat de genealogie betreft hoop ik dat deze website mij in contact brengt met personen waarmee mijn (klein)kinderen genetische relaties hebben om zodoende gegevens uit te wisselen waarmee mijn familiearchief verrijkt kan worden. Zie het menu Genealogie.
En wat mijn foto's betreft, ik vind het leuk om ze te exposeren. Op deze website staan verkleinde versies. Ik ben bereid de foto's te exposeren (bij voorkeur tegen een onkostenvergoeding) en copyright te verkopen. Zie het menu Fotografie.

NL(Drenthe)
website vantoentotlater.nl : de beelden vertellenDe website vantoentotlater.nl is een plek waar jong en oud, al bladerend door foto''''s, hun eigen geschiedenis kunnen ontdekken, herinneringen kunnen ophalen en verhalen kunnen delen.NL(Limburg / Noord-Brabant)
Webstee Stichting Historie Ruinerwold (Dr) (met beeldbank en gravendatabase)De Stichting Historie Ruinerwold verzamelt historische gegeven van de vroegere gemeente Ruinerwold, inclusief de buurtschap Tweeloo, die tot 1942 deel uitmaakte van deze gemeente. Via deze webstee willen wij laten zien waar de stichting zich sinds de oprichting in 1984 mee bezig heeft gehouden.

Via de trefwoorden links kunt u doorklikken naar een bepaald onderwerp, waar u een schat aan informatie zult aantreffen.

Beeldbank Stichting Historie Ruinerwold:
Aantal foto's op Internet: 12135

Alle graven van de vier begraafplaatsen in Ruinerwold zijn te zien op onze nieuwe graven-site: link
NL(Drenthe)
Welcome to Macomb County, Michigan GenealogyThe Land of the Free ... The Home of the Brave. The USGenWeb Project and the American Local History Network combined their resources into this Macomb County MIchigan Genealogy on the Web.Verenigde Staten
Welcome to the Daguerreobase (oldest photo's)The Daguerreobase is an online application designed to contain detailed information about daguerreotypes. Members can view, edit and store records of individual daguerreotypes and establish relations to other records based on a wide range of characteristics. This includes collections, owners, creators, hallmarks, housing models, sizes, materials and free text descriptions.
The Daguerreobase is intended as an non-profit research project to collect and generate as much knowledge on daguerreotypes as possible, to the benefit of all those interested: institutions, researchers, conservators, traders and owners, both professional and non-professional.


Nederland
Welcome to the Veterans History Project at GVSUThe Library of Congress established the Veterans History Project in 2001 to collect memories, accounts and documents of U.S. war veterans from WWII and the Korean, Vietnam, and conflicts in the Middle East and elsewhere and to preserve these stories for future generations. These GVSU History Department interviews are part of this work-in-progress, and may contain videos, audio recordings, transcripts, related documents, and photographs.
Verenigde Staten
Welkom bij het Gelders Archief (ook online zoeken)De collectie bestaat uit historische documenten (papier, audiovisueel, digitaal) uit en over Gelderland en de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Overbetuwe. Het oudste stuk dateert uit 1076, het jongste is de uitzending van RTV Gelderland van gisteren.
U kunt gelijk vanaf de homepage met een zoekterm gaan zoeken: In het zoekresultaat wordt de zoekterm door de hele inventaris heen met geel gemarkeerd.
Onder inventaris vindt u de volledige inventaris. Door steeds te klikken op het/de woord(en) die ‘vet’ worden weergegeven komt u uiteindelijk uit bij de (met geel gemarkeerde) zoekterm.
NL(Gelderland)
Welkom bij Spanvis (website families Spanjaard-Visser uit Lemmer)Deze website omvat Friesland en zijn historie, met de geschiedenis van het oude vissersdorp Lemmer en van vele kleine en grotere plaatsen in de zuidwesthoek van Friesland. De historie van Moddergat, de Zuiderzee en de visserij, de Lemsteraken en de salonboot Jan Nieveen staan ook met vele illustraties op de website. Evenals de overval op de Leeuwarder gevangenis ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Daarnaast zijn vele genealogieën opgenomen van families uit Friesland. In de rubriek Zoek-foto wordt getracht te achterhalen waar foto's zijn gemaakt en wie de personen zijn die erop voorkomen. In de rubriek Wie-zoekt-wie kunnen mensen met elkaar in contact komen. Er is een bijzonder collectie oude filmpjes over de Zuiderzee, de barre winters en het skûtsjesilen te zien.
NL(Friesland)
West-VlaanderenSinds 2006 maakt de Provincie West-Vlaanderen heel wat beeldmateriaal publiek toegankelijk via een beeldbank. Ondertussen kan je er meer dan 21.000 fotos en filmpjes bekijken, waarvan er heel wat afkomstig zijn van particuliere collecties. Historische beelden over je eigen dorp of stad, over de kust, het noeste werk in de vlasindustrie, landschap in ontwikkeling.
Een stukje beeldbank in uw eigen site plakken? Dat kan via een widget.

Streekvertelsels
Zuid-West-Vlaanderen is een streek met een boeiend verhaal. Dit verhaal vertelt ons hoe de streek zich langzaamaan ontwikkelde. De bloeiende industrie, de grens met Frankrijk, het harde boerenleven en het rijke vlasverleden hebben het landschap in de loop der jaren gekneed tot hoe we het nu kennen. Het kleurrijke verhaal achter dit proces mag natuurlijk niet verloren gaan! Daarom verzamelt het provinciale streekhuis authentieke streekvertelsels uit de tijd van toen.
België
Westfries archief HoornHet Westfries Archief verzamelt en beheert archieven en bibliotheek-en beeldmateriaal van, uit en over het werkgebied.
De oudste archiefstukken dateren uit de veertiende eeuw. Die zijn te vinden in de stadsarchieven van Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. De jongste stukken van de overheden in West-Friesland dateren uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. In de particuliere archieven en collecties zitten soms al stukken van dit jaar. Vrijwel alle archieven zijn toegankelijk via een database met zo’n 120.000 beschrijvingen. De bibliotheek omvat ruim 25.000 titels en is daarmee de grootste historische bibliotheek over de regio. De beeldcollectie omvat meer dan 40.000 afbeeldingen: kaarten, prenten, tekeningen en foto’s.
NL(Noord-Holland)
WiGeDok: Het economisch erfgoed van Groningen en Ostfriesland (regio Eems-Dollard)Op deze website zijn links naar inventarissen van historische bedrijfsarchieven in Groningen en Ostfriesland te vinden, maar er is ook ruimte voor het presenteren van bedrijfshistorisch nieuws, reportages, interviews en onderzoeksresultaten op het vlak van sociaal-economische en bedrijfsgeschiedenis. Met de website hopen we sociaal-economisch onderzoek te bevorderen en het grote publiek kennis te laten nemen van het omvangrijke en unieke archiefmateriaal dat het bedrijfsleven in Groningen en Ostfriesland heeft voortgebracht. Bovendien moet de website stimuleren om bedrijfsarchieven veilig te stellen, het liefst bij een officiële archiefbewaarplaats zoals het RHC Groninger Archieven of het Staatsarchiv te Aurich. Zo hopen we samen met u het economisch erfgoed uit de Eems – Dollard regio niet verloren te laten gaan.Duitsland / NL(Groningen)
Wikimedia- deel van Wiki....Wikimedia Commons (met inmiddels bijna 57.000 foto''''s van een rijksmonument; maar: van meer dan 25.000 rijksmonumenten ontbreekt nog een foto)en haar zusterprojecten:
- Meta-Wiki - Coördinatie
- Wikipedia - Encyclopedie
- Wiktionary - Woordenboek
- Wikibooks - Tekstboeken
- Wikisource - Brondocumenten
- Wikiquote - Uitspraken
- Wikispecies - Soorten
- Wikinews - Nieuws
- Wikiversity - Leermiddelen
Wereld
WO IITWEEDEWERELDOORLOG.NL streeft naar een zo compleet mogelijk overzicht van beschikbare, maar vooral betrouwbare kennis over de Tweede Wereldoorlog op internet. Voor een zeer brede doelgroep: van kinderen die een werkstuk voorbereiden tot ouderen die terugblikken op een aspect van de Tweede Wereldoorlog dat hun eigen verleden raakt. Met een telkens wisselende online tentoonstelling en een groot overzicht van beschikbare bronnen is TWEEDEWERELDOORLOG.NL de centrale plek voor informatie over de Tweede Wereldoorlog op internet.Europa
Wrecksite, the world largest online database!The wreck site is the world largest online wreck database, we have 174.340 wrecks and 164.100 positions, 52.670 images, 2076 maritime charts, 29.630 ship owners and builders and a lot more...

Visitors who want to help and see more data, have to subscribe. (free) You may consider access to

Netherlands Hydrographic Service
+ 67 maritime charts and wrecks shown on charts
+ 136.420 wreck positions worldwide

British Isles Hydrographic Service
+ 523 maritime charts and wrecks shown on charts
+ 164.100 wreck positions worldwide

All Hydrographic Services
Wereld
Zeemansgraven (Pekela, Veenkoloniën)Welkom op zeemansgraven.nl
-een site over graven van bekende veenkoloniale kapiteins, schippers en zeelui . . .
-een site over het verhaal van de zeeman . . .
-een site over het schip of de schepen waar deze dappere veenkolonialen op voeren . . .
-een site over achtergronden, feiten en wetenswaardigheden . . .
____________________________________________________________________
Wij willen graag van u leren . . .
Denkt u gegevens, foto's en / of relevante informatie te hebben die een aanvulling zouden kunnen betekenen voor deze site dan kunt u een reactie achterlaten in het gastenboek. Indien nodig nemen wij vervolgens contact met u op.
NL(Groningen)
Zeeuwse Bibliotheek: Krantenbank ZeelandKrantenbankzeeland bevat een verzameling Zeeuwse kranten die is samengesteld door de Zeeuwse Bibliotheek in samenwerking met de gemeentearchieven van Goes, Schouwen-Duiveland, Tholen, Noord-Beveland, Vlissingen en Sluis.In de Beeldbank Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek zijn ruim 170.000 afbeeldingen opgenomen: 112.000 foto’s, 36.000 prentbriefkaarten, 20.000 affiches en 2000 tekeningen en prenten. De collecties worden dagelijks uitgebreid.NL(Zeeland)
Zeeuwse-verhalen: Reizen vanuit de luie stoel in de 18e-eeuwReizen vanuit de luie stoel is voor velen een favoriet tijdverdrijf. Dat was in de 18e eeuw ook al zo. Buiten- én binnenland werden verkend aan de hand van zogenaamde aardrijkskundige beschrijvingen. De ‘reisgids’ met afbeeldingen van Nederlandse steden en dorpen bleek een gat in de markt.
De eerste ‘gidsen’ in de achttiende eeuw waren nog gebaseerd op ‘oudheidkundige’ of geschiedkundige beschrijvingen van een stad of dorp. Nieuw waren de ‘reisgidsen’ met geografische of aardrijkskundige beschrijvingen. In een handzaam formaat en al dan niet geïllustreerd met topografische prenten, verscheen publicatie na publicatie op de markt.
De publicaties werden uitgegeven in series met meerdere delen, die gedurende enkele jaren verschenen. Een uitschieter is ‘Het verheerlijkt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten’ van de uitgever Isaac Tirion. Tussen het verschijnen van het eerste en het negende deel lagen bijna dertig jaren!
NL(Zeeland)
Zeister Historisch GenootschapDe historie van Seijst en Austerlitz.
Het Zeister Historisch Genootschap (ZHG) heeft tot doel het bevorderen en verbreiden van de geschiedenis van Zeist. Iedere belangstellende kan een beroep doen op het Genootschap, het geheugen van Zeist. Geïnteresseerden zijn welkom voor onderzoek, voor inzage van het archief of voor raadplegen van de verschillende collecties.
NL(Utrecht)
Zijper Museum De Niestadt BeeldbankDe Niestadt fotocollectie geeft een beeld van het leven in het gehele verspreidingsgebied van de Schager Courant in vooral de jaren 1940 tot 1980.
De volledige Niestadt Beeldbank bevat 81112 afbeeldingen, waarvan via deze homepage er 6636 beschikbaar zijn.
De volledige Beeldbank is op de locale Intranet-PC in het Zijper Museum te Schagerbrug te raadplegen.
NL(Noord-Holland)
Zoeken in Shipspotters-forumZoeken op sleutelwoorden:
Plaats een + voor elk woord dat gevonden moet worden en een - voor elk woord dat niet gevonden moet worden. Plaats een lijst met woorden gescheiden door een | tussen haakjes als maar één van de woorden gevonden moet worden. Gebruik * als een joker voor gedeeltelijke overeenkomsten.

Zoeken naar auteur:
Gebruik * als een joker voor gedeeltelijke overeenkomsten.

Zoeken in forums:
Selecteer de forum of forums die je wilt doorzoeken. Subforums worden automatisch doorzocht als je “Doorzoek subforums“ hieronder niet uitschakelt.
Nederland
Zoekplaatjes - foto's van onbekende Nederlandse stads- en dorpsgezichtenIedere genealoog heeft in zijn fotoverzameling wel foto’s waarvan niet bekend is waar ze gemaakt zijn. Wie zijn eigen stad of dorp goed kent, herkent zulke foto’s soms direct. In andere gevallen kan onderzoek in archieven uitsluitsel geven. Oude adresboeken en telefoongidsen zijn erg nuttige hulpmiddelen en van veel streken en plaatsen bestaan inmiddels beeldbanken, hiervan zijn er vele links te vinden op deze site.
Zoekplaatjes is een website die de mogelijkheid biedt foto’s van onbekende stads- of dorpsgezichten aan een groot publiek voor te leggen.
Nederland

Geselecteerde unieke links: 455
Totaal aantal links in database: 2803

| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |