Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Links

Introductie Links -Links per categorie -Links per land/provincie -Zoek LinkResultaat Zoekopdracht


InfoResultatenOmschrijvingGeografie
categorie: Joodse genealogie
'Gif laten wij niet voortbestaan'Een onderzoek naar de overlevingskansen in de Nederlandse gemeenten, 1949-1945 door Marnix Croes & Peter Tammes.
Een boek dat geschreven moest worden.
Nederland
A One Step Portal for Online GenealogyIn the 'old days' genealogical research was done by traveling great distances and then going through dusty archives or using microfilm readers. But the advent of the World Wide Web has changed that. Today much of the data useful to genealogists has been put on websites and can be accessed from the comfort of home.
Unfortunately, many of these websites are not easy to use. And those that are don’t always offer all the versatility that is possible. For that reason I have created alternate ways of accessing some of these websites. In addition I have developed some of my own databases and programs to facilitate doing genealogical research. These are all collected together under what I call the One-Step website.
The name 'One Step' was chosen when I developed my first search tool, which allowed for searches through the Ellis Island records.
Emigratie/Immigratie/Amerika.
Verenigde Staten
Akevoth (Dutch-Jewish families and their heritage)The aim of the foundation Akevoth is to collect, research and to save relevant data in order to publish the history of the Dutch-Jewish families and their heritage. The website contains a vast amount of material and it is characterized by its accessibility for the visitor and its quick reaction to queries related to its content.
The sources of the website are the registrations of births, circumcisions, deaths, funerals and marriages (including those conducted in synagogues), and also the results of censuses and permits for market stands in Amsterdam. The collection contains Portuguese/ Spanish as well as Ashkenazi data. A large space has been allocated for the collection of family trees and historical-demographical region-descriptions.
Israël / Nederland
Alfred Dreyfus and his family (de Affaire)-Alfred Dreyfus is born in Mulhouse, the ninth child of Raphaël Dreyfus and his wife Jeannette Libmann
-Second lieutenant at the Ecole d’Application de l’Artillerie in Fontainebleau; 1 October 1882: lieutenant in the 31st artillery regiment based in Mans
-Marriage (in both civil and religious ceremonies) to Lucie Hadamard, born 24 August 1869 in Chatou
-Captain Dreyfus is arrested and jailed in the Cherche-Midi military prison
-Dreyfus is shot and wounded during the transfer of Emile Zola to the Pantheon, but the would-be assassin, the journalist Gregori, is acquitted by the Seine Court of Assizes
-Alfred Dreyfus, a retired artillery officer, "barred from following his path by a tragic error," dies in Paris. Two days later, he is buried in the Montparnasse cemetery.
Europa
Begraafplaats Assen (met alfab. zoeken)Deze website vormt, hoe vreemd dat op het eerste gezicht misschien mag klinken, een afspiegeling van de Joodse gemeenschap in Assen van de afgelopen twee eeuwen.
De begraafplaats dateert van 1778. Rond 1796 zouden niet meer dan drie Joodse gezinnen in Assen gewoond hebben en in 1832 bestond de Joodse bevolkingsgroep uit 99 personen. Die groei was geen gevolg van natuurlijke aanwas, maar vooral van de komst van nieuwkomers. De groei zette door tot tegen de 600 begin vorige eeuw. Maar tijdens de holocaust volgde de bittere neergang toen de Joodse inwoners van Assen systematisch werden weggevoerd en vermoord. Na 1945 werd nog slechts een enkeling op de Joodse begraafplaats te Assen begraven. Van een bloeiende gemeenschap bleef bijna niets en niemand over.
In 1945 werd de ‘Stichting  Behartiging Belangen Vroegere Joodse Gemeenschap Assen’ opgericht, die moest nagaan hoe er met joodse eigendommen gehandeld was en vanuit die kring worden nog steeds de lopende zaken – waaronder het beheer van de begraafplaats – door een aantal zeer toegewijde mensen waargenomen.
Met alle in de loop der jaren verzamelde informatie wil deze site een digitaal monument zijn om de gedachtenis levend te houden aan de joodse gemeenschap, die twee eeuwen lang in Assen heeft bestaan.
NL(Drenthe)
Begraafplaats en joodse geschiedenis KampenWelkom op de website van de historische vereniging voor de ijsseldelta “Jan van Arkel”. Een bloeiende vereniging met ruim 400 leden die zich bezig houdt met allerlei aspecten van de geschiedenis van de gemeente Kampen; archeologie, genealogie, taal, beeldmateriaal, etc.
De werkgroep Israëlitische Begraafplaats Kampen heeft zich als doel gesteld inzicht te krijgen in het leven van de personen waarvan een grafsteen aanwezig is op deze begraafplaats. Om dit doel te bereiken wordt onderzoek gedaan in zoveel mogelijk voorhanden zijnde bronnen, zoals burgerlijke stand, bevolkingsregisters, notariële akten, kranten, etc.
Vanuit de verzamelde gegevens hebben we als vervolgdoel gesteld verder inzicht in het leven van joodse families in Kampen. In eerste instantie richten we ons op de familierelaties, maar in een verder stadium wordt ook onderzoek gedaan naar waar deze joodse families woonden en werkten. Als uitgangspunt zijn de grafstenen op de Israëlitische begraafplaats te Kampen genomen.
NL(Overijssel)
BUKU - Bibliotheca Surinamica: A blog about books on Suriname & moreBuku - Bibliotheca Surinamica is een privé-collectie van Surinamica: boeken, foto's, schilderijen, etsen, manuscripten en ephemera. Alle items zijn op een of andere wijze verbonden met de geschiedenis van Suriname. Ieder boek of foto vertelt een verhaal over een lang verwaarloosde geschiedenis. Pas in de afgelopen jaren is de belangstelling voor deze geschiedenis bij een breder publiek gaan groeien. De geschiedenis van Suriname is in wezen Nederlandse-, of in een breder perspectief, Europese- geschiedenis. Suriname en haar voormalige kolonisator, Nederland, delen een gemeenschappelijk verleden.Europa / Nederland / Suriname
Bundesarchiv GedenkbuchDen Kern der Präsentation bildet das Namenverzeichnis, das mittels einer variabel auf verschiedene Kriterien anpassbaren Suchmaske eine zielsichere Suche nach den betroffenen Personen ermöglicht. Darüber hinaus werden noch weitere Informationen zur Entstehung des Gedenkbuches, die historischen Hintergründe der Abschiebung polnischer Juden 1938/39, eine chronologische Liste aller Deportationszüge aus Deutschland und den umliegenden Nachbarländern sowie eine Auswahlbibliografie angeboten.Duitsland / Israël
Canada Naturalization Records, 1915–1951The lists of naturalizations published in the Secretary of State annual reports and in the Canada Gazette were recognized several years ago as being a valuable genealogical resource by a variety of people. Among them was an archivist from Library and Archives Canada who was the founding president of the Jewish Genealogical Society of Ottawa. At that time, however, the technology to make them available and usable online was not readily available. Genealogists did not broadcast news of this resource at that time due to fears that the fragile paper records could be subject to significant damage through frequent handling.Canada / Nederland
Dave Verdooner: 606.000 Amsterdammers 1852-1853Dit gegevensbestand bevat 606.094 personen, zijnde de totale bevolking van de stad Amsterdam in de jaren 1852-53 en dat werd samengesteld door een groep vrijwilligers onder de bezielende leiding van wijlen Dave Verdooner.
Terwijl Dave''s levenswerk de digitalisatie van de Joodse bevolking van Amsterdam is geweest,waarvan de resultaten als gegevensbestanden zijn ondergebracht bij AKEVOTH- link deed hij ook belangrijk algemeen genealogisch digitaliseringswerk. Dit bestand is hiervan een afspiegeling.
NL(Noord-Holland)
De familie LeeraarVeel zoeken heeft uiteindelijk deze website opgeleverd. In eerste instantie heb ik me eerst toegelegd op de familienaam Leeraar in de provincie Groningen. Momenteel ben ik bezig met het onderzoeken van de andere tak. De eerste resultaten hiervan kun je aantreffen onder de Joodse tak. Als je na het bekijken van de gegevens tot de conclusie komt dat er nog iets ontbreekt, laat mij dat even weten.NL(Groningen)
De Stichting Historie Joods GroningenEr zullen niet veel stad-Groningers zijn die weten waar de Botermolendrift is. Deze naam is kortgeleden gegeven aan het straatje dat tussen het Boterdiep en de Bloemsingel ligt. De oorspronkelijke naam is echter Jodenkamp. Aan deze naam is een eeuwenoude geschiedenis verbonden die teruggaat tot 1747. In dat jaar kreeg de Joodse Gemeente te Groningen het recht om op de Ebbingedwinger – onderdeel van de toenmalige stadswal - een begraafplaats in te richten. Voordien moesten de Joden uit de stad hun doden ter aarde bestellen op Joodse begraafplaatsen in de provincie, zoals in Appingedam. De nieuwe Joodse begraafplaats kreeg de naam Jodenkamp en was berekend op 1300 à 1400 graven. Zover is het echter nooit gekomen, omdat in 1826 een zware epidemie uitbrak, een combinatie van tyfus en malaria, waaraan een tiende van de Groningers stierf.
NB Het is mogelijk een database te raadplegen
NL(Groningen)
Digitaal Joods monument MeppelHet Digitaal Joods Monument Meppel is sinds 29 april 2004 actief met als doel: ‘een gezicht geven’ aan de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Meppeler joden. Dat gebeurt met behulp van zoveel mogelijk foto’s en ander informatiemateriaal. Regelmatig krijgen de samenstellers van deze site nieuwe foto’s, verhalen, aanvullingen en correcties toegezonden waardoor inmiddels een interactieve digitale gedenkplaats is ontstaan, die overal ter wereld kan worden geraadpleegd.
Na de officiële presentatie van het boek ‘Joden in Meppel 1940-1945’ werd het Digitaal Joods Monument Meppel in gebruik genomen.

Vijfentwintig jaar na de Tweede Wereldoorlog werd in Meppel de eerste stap gezet om een gedenkteken te realiseren voor de omgekomen joodse Meppelers. Het was op initiatief van de Meppeler H. Bakker dat in 1970 in het Slotplantsoen, vlak bij de inmiddels afgebroken synagoge, een klein monument werd gerealiseerd.
NL(Drenthe)
Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in NederlandDe homepage is het feitelijke 'monument', dat bestaat uit een scherm met allemaal gekleurde staafjes. De staafjes zijn gegroepeerd in blokjes. Elk blokje stelt een gezin voor, elk staafje binnen een blokje staat voor een persoon die in de oorlog is omgekomen. Hoge blauwe staafjes staan voor volwassen mannen, hoge rode staafjes staan voor volwassen vrouwen. Halfhoge groene staafjes staan voor jongens tussen de 6 en 21, gele staafjes van dezelfde hoogte staan voor meisjes tussen de 6 en 21. De laagste staafjes staan voor kinderen onder de zes jaar: jongens zijn lichtblauw meisjes zijn roze. Overlevende gezinsleden (waarover in het monument verder geen informatie is opgenomen) zijn alleen op de gezinspagina's en dus niet op de homepage met een kleurloos staafje opgenomen, dat geen informatie prijsgeeft over geslacht of leeftijd.
Alle staafjes en blokjes op de homepage zijn klikbaar. Door op 'zomaar' een blokje te klikken, komt u bij 'zomaar' een gezin. Het gezin bestaat weer uit verschillende personen met ieder een eigen persoonspagina.
Nederland
Digitale encyclopedie BerghBerghapedia is een initiatief van de Heemkundekring Bergh. Dit project heeft tot doel een complete encyclopedie over (cultuur-historische) onderwerpen over de mensen en het land(schap) van het land van Bergh (d.w.z. de voormalige gemeente Bergh) op internet te maken. Berghapedia is gratis te gebruiken om informatie te zoeken en om (zelf) informatie toe te voegen.NL(Gelderland)
Gefusilleerden-startpaginaEen overzicht van sites over concentratiekampen, het verzet, gefusilleerden Begië, Nederland, Frankrijk, gedeporteerden, musea voor oorlog en verzet, bidprentjes oorlogsslachtoffers, Yad Vashem en belgische momunmenten.België / Frankrijk / Nederland
Genealogie van de familie Werk (met de Poffertjeskraam op Kermissen)De vele takken aan de inmiddels fors gegroeide stamboom worden niet vergeten. De laatste jaren is mijn onderzoek meer en meer verschoven naar secundaire bronnen, zoals die over de kermisgeschiedenis van stad en provincie Groningen en, vaak met verrassende resultaten, rechterlijke archieven.NL(Groningen / Utrecht / Zuid-Holland)
Generations Press - Genealogical Books & MapsGenerations Press offers a variety of genealogical books and research tools in the areas of Jewish genealogy, Southern California resources and immigration research. (Map Sales Discontinued on March 1, 2008)Nederland / Verenigde Staten
Genlink, wortels voor uw stamboomRuim 6.000 links die stamboomonderzoekers van pas kunnen komen.
Geschiedenis van de joden in de provincie GroningenIn de tweede helft van de 16e eeuw vestigden zich incidenteel joden in de stad Groningen. Zij oefenden het beroep van arts uit en schoten geld voor op onderpand. Pas eind 17e eeuw zouden zich opnieuw joden in de stad vestigen. Appingedam kende daarentegen een vrijwel ononderbroken vestiging van joden sinds 1563. In dat jaar kreeg de in Praag geboren Muesken en zijn familie van het bestuur van Appingedam toestemming om voor een periode van zes jaar in de stad te wonen en er een bank van lening te houden. Na toestemming van de plaatselijke redgers (= rechters) vestigden zich vanaf het midden van de 17e eeuw enkele joden te Delfzijl (1655), Farmsum en Nieuweschans (beide plaatsen circa 1656). Ook zij leenden hoofdzakelijk geld uit tegen onderpand en waren werkzaam als slagers.NL(Groningen)
Glossary of terms and abbreviations (Sütterlin, German, English)This Glossary of ITS Terms & Abbreviations is a work in progress intended to assist those working with the recently-opened records of the International Tracing Service (ITS), including those whose knowledge of the German language may be only partial or even entirely lacking. For more information on the ITS
and its collections, please visit its website at link and also the U.S. Holocaust Memorial Museum‘s ITS information website at link , where one may also submit free-of-charge research requests online.
While this Glossary is by no means intended to serve as the only reference work necessary to understand all of the terms found in the ITS records, it is hoped that together with a good German-English dictionary, even someone with little or no knowledge of the German language, in which most (though not all) of the ITS records are found, will still be able to make some headway towards understanding these materials.

Beispiele Examples
Sütterlin: (sorry, see the PDF-document)
German:Victor jagt zwölf Boxkämpfer quer über den Sylter Deich.
English: Victor chases twelve boxers right over the dike of Sylt.

The most current version of this Glossary is available
online at link.
Duitsland / Nederland
Helpe jo mei om ús skiednis op it ynternet te setten ? (Fryske hannen)Eltsenien kin argiven online tagonklik meitsje.
Underfining is net nedich, wol passy foar ús ferline.

Onderduikers Online!
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vonden duizenden onderduikers een veilig heenkomen ergens in Friesland. Van ruim 3700 van hen zijn registratiekaarten bewaard gebleven. Help je mee de onderduikers en hun helpers een naam te geven en hun schuilplaatsen zichtbaar te maken?
PS Ook nog 15.000 uit Sneek gevonden.
NL(Friesland)
Het ontstaan van de Amsterdamse JordaanDe historicus J. Z. Kannegieter deed in de twintigste eeuw onderzoek naar het ontstaan van de wijk de Jordaan in Amsterdam. Dit werk publiceerde hij nooit. Het onderzoek is nog steeds uniek en daarom publiceren we dit nu hier.

(Maar de site heeft nog veel meer informatie !!)
NL(Noord-Holland)
Het Stenen Archief - GrafstenenDe matsevot van de Ashkenazische Begraafplaatsen in Nederland

"Het Stenen Archief"
Een gemeenschappelijk digitalisatieproject van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en Akevoth. Dit joint-venture project is een project op lange termijn en zal worden uitgevoerd in twee fasen.
A.-Het fotograferen, digitaliseren en het vertalen van de grafstenen. (stadium 1)
B.-Het volledig in beeld brengen van de begraafplaatsen als aanvulling op eerdergenoemde databank, na voltooing (stadium 2).

Een team van 6 vaste medewerkers in Nederland, Israel en Engeland houdt zich bezig met dit digitalisatie proces. Aangezien het risico van beperkt onderhoud relatief het grootst is bij de kleinere begraafplaatsen van de verdwenen Joodse gemeenten, verspreid over Nederland, is er voor gekozen, deze begraafplaatsen als eersten online te plaatsen. Iedere grafsteen, van een begraafplaats die volledig is bewerkt, heeft een eigen pagina.
Nederland
Historisch Museum Vriezenveen (Vereniging Oud Vriezenveen): RusluieDe inwoners uit dit Overijsselse dorp dreven een levendige handel met Sint Petersburg in de periode 1720-1917. In de loop der tijd werden er door de verschillende Vriezenveense compagnieën zelfs handelshuizen en winkels gesticht aan de Nevski Prospekt en de Gostinny Dwor. Hoewel men zich een vaste plek wist te verwerven in de stad aan de Newa keerde men toch altijd weer terug naar het moederdorp.

In de speciale Russische afdeling van het Museum krijgt u een aardige indruk van deze rijke handelshistorie tussen Nederland en Rusland. Met beeldmateriaal en uitvoerige documentatie krijgt de bezoeker een beeld van Sint Petersburg. Ook van de reisroute van de ondernemende dorpelingen wordt gewag gemaakt door een kaart en reisverslag van een 14-jarige jongen, die de 15 dagen durende reis naar het verre Rusland meemaakte.
De namen: (link)

Aan de nauwe relatie tussen dit Twentse dorp en de kosmopolitische stad Sint Petersburg kwam een einde door de Russische revolutie.
NL(Overijssel) / Rusland
International Tracing Service/ Internationaler SuchdienstMission Statement: "The International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen serves victims of Nazi persecutions and their families by documenting their fate through the archives it manages.
The ITS preserves these historic records and makes them available for research" (In several languages)
Duitsland
Jewish Genealogical Society of Great Britain
Jewish Virtual Library (AICE)The American-Israeli Cooperative Enterprise (AICE) was established in 1993 as a nonprofit and nonpartisan organization to strengthen the U.S.-Israel relationship by emphasizing the fundamentals of the alliance — the values our nations share.

The Jewish Virtual Library is the most comprehensive online Jewish encyclopedia in the world, covering everything from anti-Semitism to Zionism. There are more than 16,000 articles and 7,000 photographs and maps that have been integrated into the site.
The Library has 13 wings: History, Women, The Holocaust, Travel, Israel & The States, Maps, Politics, Biography, Israel, Religion, Judaic Treasures of the Library of Congress, Vital Statistics and Reference. Each of these has numerous subcategories.
Europa / Israël / Verenigde Staten
Joods Historisch MuseumHet Joods Historisch Museum verzamelt objecten en kunstvoorwerpen die een relatie hebben met de religie, cultuur en geschiedenis van de joden in Nederland en haar voormalige koloniën. De verzameling is verdeeld over de museumcollectie en de mediatheek.

De museumcollectie omvat meer dan 11.000 kunstvoorwerpen, ceremoniële objecten en historische objecten. Slechts vijf procent van deze collectie is permanent in het museum te zien. Het andere deel van de collectie verblijft in het depot en wordt soms gebruikt voor tentoonstellingen, ook in andere musea. Deze ' verborgen' collectie is wel op deze website te zien. U kunt kijken en zoeken in de museumcollectie.

De mediatheek verzamelt vooral documentaire informatie maar beheert ook een collectie historische documenten en foto's. Deze collectie omvat het brede verzamelgebied van de joodse geschiedenis en cultuur in het algemeen en bestaat uit meer dan 43.000 boeken, brochures, documenten, foto’s, audio- en videomateriaal. Een deel van de mediatheekcollectie (literatuur en audiovisueel materriaal) is via deze website te raadplegen: mediatheekcollectie. Meer informatie over de mediatheek.

Het museum legt onderzoek van deelcollecties vast in diverse publicaties, zoals reeds van het textiel, van de ceremoniële objecten en van de Charlotte Salomon collectie is gebeurd.
Nederland
Joods RotterdamRond 1610 vestigden de eerste joden zich in Rotterdam. In eerste instantie was het een kleine gemeenschap van veelal Sefardische ofwel Portugese Joden. Rond 1650 vestigen zich de eerste Askenazische ofwel Hoogduitse Joden zich in Rotterdam. De publicaties in ons tijdschrift behandelen de periode van ongeveer 1610 tot halverwege de negentiende eeuw.
Op de pagina 'archief' vindt u de indexen op ons tijdschrift en bronnen over Joods Rotterdam, zoals het volledige besnijdenisregister van 1737 tot en met 1811.
NL(Zuid-Holland)
Joodse databank Sittard e.o.Verzameling gegevens over Joodse families en geschiedenis in Sittard en zuid-Limburg.NL(Limburg)
Jozef en Regina Meijer uit Bedum: zij waren Joods en mochten niet bestaan.Hier wordt het verhaal verteld over de jodenvervolging in het Groningse dorp Bedum.
Jozef en Regina Meijer waren de enige joden die in Bedum woonden toen de tweede wereldoorlog uitbrak. Zij zijn slachtoffer van deze oorlog geworden, enkel en alleen omdat zij jood waren. Via deze site komt u te weten wat er met hen is gebeurd, waar ze ondergedoken hebben gezeten, en wat er is bewaard is gebleven.
NL(Groningen)
Jüdischen Bevölkerung des Königreiches Böhmen aus den Jahren 1723/1724 – 1811 Das Projekt entstand am Lehrstuhl für Historische Hilfswissenschaften und Archivistik der Philosophischen Fakultät der Karlsuniversität Prag, wo es auch bearbeitet wird, mit der Unterstützung von der Rothschild Foundation (HANADIV) Europe, Grant Nr. 007/12.
Dieses Projekt beschäftigt sich mit der Verarbeitung und Veröffentlichung einer Datenbank, die aus den Verzeichnisdaten der jüdischen Bevölkerung des Königreiches Böhmen aus den Jahren 1723/1724 – 1811 zusammengestellt wurde. Die Verzeichnisse der jüdischen Bevölkerung stellen allseitig einzigartige und umfangreiche Quellen dar, die für das Studium der Geschichte der Juden in Böhmen im 18. Jahrhundert und zu Beginn des 19. Jahrhunderts unverzichtbar sind. Es werden nicht nur Angaben zur jüdischen Besiedlung und Anzahl der Juden oder jüdischen Familianten in einem Ort zu einer bestimmten Zeit vermittelt, sondern werden auch Familienstruktur, Familiengröße und Lebenserwerb und nicht zuletzt Höhe der Steuerpflicht dargelegt.
Duitsland
Nederl. Kring voor Joodse GenealogieToenemende interesse in genealogie leidde ertoe dat in 1987 de Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie werd opgericht. Deze kring heeft nu ongeveer 500 leden.
Doelen en activiteiten zijn:
- Het uitwisselen van genealogische gegevens over Joodse families die leven of leefden in Nederland.
- Het ontwikkelen van kennis van bronnen voor Joods familie onderzoek.
- Het uitgeven van een kwartaal blad.
- Het organiseren van bijeenkomsten en lezingen.
- Het stimuleren van genealogisch onderzoek naar Joodse families en hun voorouders in het buitenland.
- Studie, in het kader van genealogisch onderzoek, naar de positie van Joden in de Nederlandse samenleving door de jaren heen.
Nederland
Nederl. Geneal. Ver. afd. Drenthe en NW-OverijsselOorspronkelijk bestond alleen de afd. 'Drenthe'. Door het opheffen van de afd. IJssellanden is sinds 2010 Noordwest-Overijssel aan de afd. toegevoegd en heeft deze de naam 'Drenthe en Noordwest-Overijssel'' gekregen.

Ons afdelingsblad 'Threant' verschijnt vier keer per jaar, in januari, april, augustus en november en heeft een eigen redactie. Alle leden ontvangen: 'Threant' gratis thuis, maar ook niet-leden kunnen zich op het blad abonneren (zie: 'Afdelingsblad ').

Verder kent de afd. een knipseldienst voor het verzamelen van advertenties e.d. die digitaal worden verwerkt door een aantal vrijwilligers en Promens Care in Hoogeveen.

Onze afd. organiseert elk jaar circa 6 bijeenkomsten. Voor deze bijeenkomsten wordt bv. een spreker uitgenodigd om zijn of haar verhaal over een specifiek onderwerp te vertellen. De toegang, ook voor niet-leden, is gratis. De meeste bijeenkomsten vinden plaats in De Vredehorst te Hoogeveen (zie: 'Plaats bijeenkomsten ').

De afdeling beschikt over een eigen bibliotheek. Boeken kunnen via de boekenlijst op de website worden gereserveerd. Ze liggen dan op de eerstvolgende bijeenkomst voor u klaar (Zie: 'Afd. Bibliotheek').

Maak kennis met de afd. 'Drenthe en Noordwest-Overijssel' en bezoek onze bijeenkomsten. Word lid van de NGV en van onze afd. en geniet nog meer van genealogie, uw en onze hobby.

Tenslotte: U vindt ons ook op Facebook link
NL(Drenthe)
Nederl. kamparchieven (Amersfoort, Vught en Westerbork) (ism NIOD)Kamparchieven.nl stelt u in staat snel en gemakkelijk op te zoeken wáár in Nederland archieven ober de kampen Amersfoort, Vught, Westerbork, Schoorl en Ommen worden bewaard en wat precies hun inhoud is. Het rijk geschakeerde materiaal loopt uiteen van kampadministraties, transportlijsten, gevangenisregisters en bouwtekeningen tot dagboeken en brieven. Op de site zijn ook foto's en tekeningen te zien. De stukken zèlf zijn niet raadpleegbaar via de site i.v.m. de privacy.Nederland
Oud-Schoonebeek, Verhalen uit heden en verledenIn zijn prachtige 'Memorboek' over het leven van de joden in Nederland, beschrijft de auteur M. H. Gans het joodse echtpaar De Vries-Cohen, dat omstreeks 1880 in Dwingelo woonde en zich in weinig onderscheidde van de andere bewoners. Ze gingen gekleed in Drentse klederdracht, hadden wat land en 28 koeien en leefden in goede harmonie met de bevolking. Het verschil was alleen de dag van kerkgang en de rituele gebruiken.
In de dertiger jaren komt er bij de Drentse joden een grote belangstelling voor het zionisme en voor Israël. Velen emigreren, na eerst bij Drentse boeren een landbouwopleiding gehad te hebben. Als na 1933 in Duitsland de jodenvervolgingen beginnen, vluchten velen naar het gastvrije Nederland en voor degenen, die niet bij familie of elders ondergebracht kunnen worden, sticht de Nederlandse regering bij Hooghalen een barakkendorp, waar vele duizenden in vrijheid kunnen leven. Slechts enkele jaren……
NL(Drenthe)
Registres paroissiaux et d'état civil des communes du Bas-RhinRegistres paroissiaux et d''état civil des communes du Bas-Rhin (du XVIe siècle, pour les plus anciens, à 1902), tables décennales, registres de prise de nom des Juifs (1808) sont désormais accessibles en ligne.
Frankrijk
Schweizerische Vereinigung für Jüdische GenealogieDie Schweizerische Vereinigung für Jüdische Genealogie wurde im Frühling 1986, genau am 16. März 1986, auf die Initiative von René Loeb in Zürich gegründet. Im gleichen Jahr erschien die erste Ausgabe der Vereinszeitschrift 'MAAJAN - Die Quelle'.
Der Verein ist in der Zwischenzeit gewachsen und zählt anfangs 2006 schon ca. 100 Mitglieder.
Eine kleine Bibliothek und auch ein entsprechendes Archiv sind entstanden. Zur Zeit wird die Bibliothek in ein spezielles Computer-Programm eingegeben. Ein erster Teil wird aber in nächster Zeit auf der neuen Homepage der SVJG ersichtlich sein. Es werden zuerst gewisse Listen veröffentlicht, die es ermöglichen festzustellen, was sich an Büchern und sonstigen Unterlagen in der Bibliothek befindet.
Die Vereinigung steht allen offen, die sich für die Belange der jüdischen Familienforschung interessieren. Weltweit gibt es eine grosse Anzahl von Vereinen, die sich ausschliesslich der jüdischen Familienforschung widmen. Die meisten bestehen in den USA, wo es fast in jedem Bundesstaat einen solchen Verein gibt. In Europa gibt es solche in Frankreich (3 Vereine), Belgien, Dänemark, England, Holland, Schweden , Schweiz und in Hamburg, wobei letztere ausschliesslich nur für diese Örtlichkeit zuständig ist.
Zwitserland
Searching Dachau Concentration Camp Records in One StepThe recent opening of the Red Cross International Tracing Service (ITS) records, the largest collection of information on Holocaust victims and survivors, has aroused new genealogical and historical interest in the availability of Holocaust information, whether on the web or otherwise. It has also increased the awareness that Holocaust records do not only relate to Jews, but, in fact, the overwhelming majority of persons indentified in records are non-Jews who were persecuted for a variety of reasons.

Europa
Sefaria: Database and Source-sheet-builder About Sefaria
We are the People of the Book. For thousands of years, our culture, our traditions, and our values have been transmitted through our texts. From an oral tradition to handwritten scrolls to a vast corpus of printed books, each new medium democratized knowledge, and brought more people into the great Jewish conversation. We are the generation charged with shepherding our texts from print to digital in a way that can expand their reach and impact in new and unprecedented ways.
Sefaria is a non-profit organization dedicated to building the future of Jewish learning in an open and participatory way. We are assembling a free living library of Jewish texts and their interconnections, in Hebrew and in translation. With these digital texts, we can create new, interactive interfaces for Web, tablet and mobile, allowing more people to engage with the textual treasures of our tradition.
Europa / Nederland
Sephardic Genealogy (possible: Machine translations: Espanol / Portugues / Francais)I would like to start by stating that I am not a professional genealogist. As I worked at developing the family tree on my Sephardic side, I gradually discovered that there were fertile areas of research that were different from the sources I used for my Ashkenazi half. Furthermore, these sources were far less known than the sources for Ashkenazi genealogy. The purpose of this article is to help others also attempting to research their Sephardic ancestry and maybe reduce their frustration levels in discovering these sources. By no means is this an exhaustive list of sources. It is just a sampling to get you started and encourage others to share their knowledge as we all grow and learn together. For a much more complete treatment of Sephardic Genealogy, with country by country resources, see my book on the subject.Wereld
Sephardic Genealogy and Sephardim, Jewish Genealogy
Sjoa Drenthe’ nieuw Drents historisch-genealogisch erfgoedprojectHet gaat om een gedenkteken voor al deze oorlogsslachtoffers.
Tevens om een platform voor genealogen, familieleden en bekenden van deze oorlogsslachtoffers en andere geïnteresseerden.
Zij kunnen hun gegevens, foto’s, documenten, verhalen of ander materiaal bijdragen aan dit Drentse digitale monument. Hierdoor wordt deze website in de komende jaren steeds waardevoller Drents erfgoed.
Dit project biedt voor het eerst inzicht in alle Drentse oorlogsslachtoffers, waar zij woonden en in hun onderlinge familierelaties. Een samenvattend Informatieblad is op de website beschikbaar.
NL(Drenthe)
Stadsarchief Amsterdam - Inventaris 30452 van S. HartInventarisnummer 30452: Archief van S. Hart: (gedeeltelijke) toegang op de notariële archieven. (evt.PDF printversie)

479 bestanden
1-2A.I. Bosma, Handleiding op de collectie Simon Hart voor de raadpleging, het maken en rubriceren van regesten uit notariële en andere archieven van Amsterdam. Typescript. Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam19802 delen

58.934 bestanden
-Regesten van akten in de Amsterdamse notariële archieven en enige andere bronnen. 1578 - ca. 1800

50.428 bestanden
2.1Collectie Hart', 'H' of 'hoofdsysteem'. Regesten geordend op trefwoord. 1578 - 1700, 1711 - ca. 1800
Akten betreffende Portugese joden in de periode 1591-1639 zie rubriek 2.2.4

8.506 bestanden
2.2'Collectie Simon', 'S' of 'Studenten'. Regesten geordend op trefwoord. 1701-1710.
Zonder persoonsnamen. Per beroep en per bevolkingsgroep (onder Zaken) wel alfabetisch op persoonsnaam geordende fiches.
NL(Noord-Holland)
Stambomen van Nederlands Joodse familiesStambomen van Nederlands Joodse families.
Deze site bevat genealogische gegevens van ruim 66.000 personen die betrekking hebben op Nederlands Joodse families.
Die gegevens zijn verzameld door Bertha en Max van Dam.
Dit bestand bevat ruim 30 afzonderlijke stambomen. Deze stambomen hebben de karakteristiek, dat de voorouders van bijna al deze families al vóór 1800 in Nederland woonachtig waren.
Nederland
Startpagina Voorouders (Site met méér dan 3.200 Links)Deze site bevat een enorme verzameling links in de vorm van zgn. startpagina's, speciaal voor diegenen die aan genealogie oftwel stamboomonderzoek doen.
Omdat sites van historische kringen en -verenigingen vaak een schat aan informatie voor stamboom- en familie-onderzoek bevatten zijn ook deze toegevoegd.
De pagina's zijn gesorteerd op onderwerp en/of interessegroep.
Europa
Stichting Van MeerStichting Van Meer (SVM) is opgericht in 2005 om families met de naam van Meer, en de naamsvarianten daarop, Vermeer, Vermeeren, etc. genealogisch te onderzoeken.NL(Noord-Brabant)
Stolperstein / Struikelsteen (Steenwijk)Bewaar hun namen
Met een kleine gedenksteen in de bestrating kun je de woonplaats van een slachtoffer van de sjoa ofwel holocaust markeren. Op de steen van 10 bij 10 cm staan naam, geboortejaar, jaar en plaats waar het slachtoffer door de nazi’s is vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Zo'n steen heet in het Duits Stolperstein, wat in het Nederlands struikelsteen betekent. De plaatsing van struikelstenen is een initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig.
NL(Drenthe)
Synagoge AppingedamDe Joodse gemeenschap van Appingedam
De synagoge uit 1801 was, is en wordt een ontmoetingsplaats van mensen en verhalen. Mensen zullen hier blijven samenkomen om evenementen bij te wonen of als onderdeel in een stadswandeling. In de synagoge vind je een ‘boekenkast met verhalen’ – in de boekenkast 56 verhalen van Joodse inwoners uit Appingedam. De bijzondere boekenkast is een ontwerp van bureau 212Fahrenheit. In totaal werden door onderzoeker Benthe van Aalst 93 verhalen van de voormalig Joodse inwoners van Appingedam opgetekend die alle op de website van de synagoge staan.
NL(Groningen)
The American Jewish Joint Distribution CommitteeThe JDC Archives documents the relief, rescue and rehabilitation activities of the organization, from its inception in 1914 to the present. The collection includes 3 miles of text documents, over 100,000 photographs, 6000 books, and over 1500 audiovisual materials including 200 oral histories.

Our database currently includes 500,000 names found in our historic documents and client lists, with more being added regularly.

Lists in the Names Database. Below is a description of the lists currently searchable in the Names Database. As this is an ongoing effort, the inventory of lists available to the public continues to grow, with more names and documents being added periodically.
Nederland / Verenigde Staten
The Central Database of Shoah Victim's NamesThe Names Database is an international undertaking led by Yad Vashem, from Jerusalem. It is the attempt to reconstruct the names and life stories of all the Jews who perished in the Shoah. It is the final sign of respect we can show them. We estimate that the number of Jews commemorated in the database to date is close to three million. The database is comprised of Pages of Testimony, historical documentation and other sources.Wereld
The Foundation for East European Family History StudiesThe Federation of East European Family History Societies (FEEFHS) was organized in 1992 as an umbrella organization that promotes family research in eastern and central Europe without any ethnic, religious, or social distinctions. It provides a forum for individuals and organizations focused on a single country or group of people to exchange information and be updated on developments in the field. While it primarily serves the interests of North Americans in tracing their lineages back to a European homeland, it welcomes members from all countries.
FEEFHS.org is one of the true veterans of the Internet, linking Central and East European researchers since the spring of 1996. We helped many of our member societies make their move onto the Web at a time when HTML coding was still a mysterious art and Google was just an idea.
Europa / Verenigde Staten
The Montefiore CollectionsNEW! The Montefiore Censuses were compiled between 1839 and 1876, covering Jewish inhabitants of the Holy Land, Alexandria, Sidon and Beirut.
NEW! Work is in progress to catalogue the hundreds of Montefiore Petitions Petitions sent to Sir Moses from all over the world during his visits to the Holy Land.
Israël
Über 30 Jahre Herinneringskamp WesterborkAm 12. April 2013 jährte sich die Eröffnung der Gedenkstätte Westerbork zum dreißigsten Mal. Der Film „Über 30 Jahre" konzentriert sich- neben einer kurzen Rückschau - auf die Arbeit der Gedenkstätte, basierend auf den vier Schwerpunkte ‚Erinnerung', ‚Wissenszentrum', ‚Bildung' und ‚Historischer Ort'. Zum Schluss äußert Direktor Dirk Mulder seine Erwartungen über die kommenden dreißig Jahre der Gedenkstätte.Nederland
Welkom op de website van H.W.G. van Blokland-Visser (Drechtstreek en Suriname)- MARITIEME GESCHIEDENIS VAN DORDRECHT IN DE 18/19E EEUW
-LEDEN VAN DE VRIJMETSELAARSLOGE 'LA FLAMBOYANTE' TE DORDRECHT IN DE 19e EEUW 1812-1910 (200 jaar - 1812-2012)
-JOODSE BEWONERS IN DE DRECHTSTREEK 1740-1940
-PAPENDRECHT EN ZIJN GESCHIEDENIS (vanaf 27-5-2012: incl. oude scheepswerven en scheepbouwers / de 2e wereldoorlog 1944-1945)
- 300 JAAR HANDEL IN SUIKER 1695-1905 (met veel Surinaamse gegevens)
Nederland / Suriname
Yad Vashem The Holocaust Martyrs'and Heroes' Remembrance AutAs the Jewish people’s living memorial to the Holocaust, Yad Vashem safeguards the memory of the past and imparts its meaning for future generations. Established in 1953, as the world center for documentation, research, education and commemoration of the Holocaust, Yad Vashem is today a dynamic and vital place of intergenerational and international encounter.Wereld

Geselecteerde unieke links: 57
Totaal aantal links in database: 2803
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |