Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Links

Introductie Links -Links per categorie -Links per land/provincie -Zoek LinkResultaat Zoekopdracht


InfoResultatenOmschrijvingGeografie
categorie: familieverenigingen
De Scheepmaker StambomenIn de 17e eeuw namen velen, die bij de bloeiende (houten) scheepsbouw betrokken waren, de familienaam Scheepmaker aan. Toch zijn er slechts vijf van hen die de stamvader werden van geslachten met meer dan twee generaties. Van die vijf geslachten hebben wij de genealogieën gemaakt.
Ze zijn genoemd naar de plaats waar de families ontstonden: Kortenhoef, Amsterdam, Beverwijk en twee Aan de Amstel.
De eerste twee geslachten hebben tot op heden stand gehouden, de andere drie zijn uitgestorven. Dus als u, waarde lezer, Scheepmaker heet of een variant daarvan, behoort u tot het geslacht Kortenhoef of Amsterdam.
NL(Noord-Holland)
"Somsen" Genealogy - All over the WorldSite van de familievereniging "Somsen"; een familie uit Aalten (NL).Australië / Canada / NL(Gelderland) / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten
't Archief. Gent on Files vzw (GOF)Welkom op de website van ''t Archief. Gent on Files vzw (GOF), de vriendenkring van het Stadsarchief van Gent. Als archiefvereniging willen we hierbij graag afwijken van de betreden paden en grasduinen in de wereld van documentatiecentra, heemkundige kringen, familieverenigingen en erfgoedcentra.
Wist u dat Gent één van de belangrijkste stedelijke archieven van West-Europa huisvest? Het stadsarchief bewaart inderdaad uniek bronnenmateriaal en krijgt dan ook dagelijks vele vrienden op bezoek! Ze schrijven er mee aan de geschiedenis van de stad of doen boeiende ontdekkingen over het verleden van hun familie, straat of woning. Sommigen werden echt vriend aan huis en zaten boordevol ideeën om de werking van het Stadsarchief nog beter te ondersteunen. Om een en ander beter te structureren, ontstond begin 2000 de vzw ‘t Archief. Gent on Files.
België / Nederland
"GROVESTINS" Een boerderij te Kommerzijl -Geschiedenis van de heerd Grovestins te Kommerzijl

-Kommerzijler krantartikel van 1956 over de werding van Kommerzijl

-Genemuiden: "Het veerongeluk op Biddag 1922 op het Zwartewater"

-Stamboom huidige bewoners (fam. Rook) boerderij “ Grovestins “ met een extra aanpassing.

-Gerrit Vlaskamp, een vergeten tuinarchitect
NL(Groningen / Overijssel)
'Hettinga'-stichtingVia deze website willen wij u op de hoogte houden van hetgeen de Hettinga Stichting zo-al doet en we vermelden de belangrijkste nieuwsfeiten betreffende de Hettinga''s uit heden en verleden.
Natuurlijk is het prettig als u donateur van onze stichting bent, want daardoor kan de stichting haar doelstellingen bereiken.
NL(Friesland)
250 Eelder families (o.a. van Swinderen)Deze site bevat genealogieën van families in Eelde, provincie Drenthe tot ongeveer 1850. Beginnend met ~ zijn genealogieën zonder duidelijke familienaam. Huwelijken en geboortes na 1812 zijn slechts gedeeltelijk opgenomen. Voor de gegevens van personen die elders zijn geboren of naar elders zijn vertrokken is evenmin gestreefd naar volledigheid, al is wel gebruik gemaakt van de nog steeds groeiende database van alledrenten.nl, allegroningers.nl en wiewaswie.nl. De in de tekst gebruikte huisnummers verwijzen naar de huisnummers zoals die tussen 1809 en 1852 in gebruik zijn geweest, zie ook het Boek over Eelde.
De meeste genealogieën zijn nogmaals nagekeken en geprobeerd is ontbrekende gegevens aan te vullen. Hierbij zijn vooral in Goningen nieuwe verbindingen gevonden. Dit is soms een toevalstreffer wanneer bij een huwelijk of overlijden de plaatsnaam Eelde of
Pater(s)wolde wordt vermeld.
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
500 jaar famile NeomagusDeze website bevat de ongeveer 150 biografische schetsen die ik heb geschreven over de volwassen geworden leden van de familie Neomagus tot en met de 12de generatie. Ze omvatten een periode van ongeveer 500 jaar. De thans levende leden van de familie zijn van de 13de, 14de en 15de generatie. Ik vind het niet correct over hen informatie te verschaffen op een openbare website.
NL(Noord-Brabant / Zuid-Holland)
6 Familes van de(r) Bil(d)tAls scholier had ik in het begin jaren '70 al het idee om een genealogie van de familie Van de Bilt te beginnen. Ik heb toen dagen in het archief aan de Alexander Numankade in Utrecht doorgebracht om in de registers naar zoveel mogelijk Van de Bilt-en te zoeken en die te combineren.
Het plan was oorspronkelijk om de genealogie van mijn stamvader (Jacob) te onderzoeken, maar door het groot aantal gevonden namen heb ik nu diverse reeksen aangelegd. De 6 verschillende stamvaders kan men links in het menu aanklikken. Na een korte inleiding is er onderaan een link waar de desbetreffende genealogie wordt geopend. Met de vier pijlen links boven of verschuiven met ingedrukte linker muisknop kan men deze dan bekijken.

Het tot nu toe oudste dokument wat ik heb gevonden (uit de tak van Jacob) is uit het huwelijksregister van 1 november 1634 - het huwelijk tussen Steven Jacobs en Lambertgen Janszdr. van Houten.

De website dient als informatie maar is ook bedoeld om reacties te krijgen van de betreffende families en andere bezoekers.Omdat vanaf 1900 - 1920 persoonlijke gegevens niet meer openbaar worden vrijgegeven is er weinig bekend over de laatste 4-5 generaties.
Nederland
Almelo Gezinsreconstructies 1600-1850De website bevat alleen personen geboren voor 1850, maar in een aantal gevallen heb ik wel latere informatie. Voor ten Bruggencate, zie de ten Bruggencate database.
Dit Almelo-project groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van mijn familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
Alweer een VermeerWereldwijd onderzoek naar de familienamen Vermeer, Losecaat Vermeer, de Bruin Vermeer, Vermehr en Rhemrev.
Berith Salom - Spanjaard x van Gelder - BorneBerith Salom (lett. 'het verbond van Salomon') is een familievereniging opgericht in 1861 ter gelegenheid van het Gouden Huwelijksfeest,te Borne van onze Stamouders, Salomon Jacob Spanjaard en Sara David van Gelder. Ruim een eeuw later komen de nazaten nog ieder jaar bijeen op een feestelijke 'familiedag'. Leefden in 1861 bijna alle nazaten van het gouden paar (9 kinderen en 50 kleinkinderen) in Nederland (vooral Twente en omgeving), nu zijn we verspreid over de gehele wereld. Ons doel is het contact met zoveel mogelijk afstammelingen te onderhouden. Dit doen we via ons periodiek de Mishpagazette, de familiedagen en steeds meer andere activiteiten, zoals de familie seider (maaltijd tijdens het Joodse Paasfeest) en het familiegesprek.NL(Overijssel)
BeukemaEr is veel informatie beschikbaar omtrent het voorgeslacht van Jan Boijkema van Vierhuizen. Hieronder staat dat beknopt, hoofdzakelijk geordend naar tijd en plaats samengevat. Op enig moment hebben telgen van de familie Boykema van Ezinge zich gevestigd in Marne. Hoe dit concreet is verlopen is (nog) niet bekend. Mogelijk zijn Johan Boeickema, Vierhuizen 1630, en Johan Boijckema, Ezinge, reeds overleden 1629, volle neven. Typische namen in de 16e, begin 17e eeuw:Johan, Allert, Sicko en Siabbe.
De beschikbare gegevens worden in tijd geplaatst. Uitdrukkelijk zij vermeld dat hiermee niet een concrete vader-zoon enz. relatie wordt gesuggereerd tussen de onderscheiden generaties. Dit wordt steeds met ---- als scheidingslijn weergegeven. Voor enige oriëntatie zijn in een aantal gevallen geschatte geboortedat vermeld.

Verwante families van de Ezinge Boykema, met name Menta/Mente/Mentens, Bolsema en Menckema. Ook hier is veel informatie van beschikbaar; dat blijft hier buiten beschouwing.

Inhoud van deze pagina''''s opgesteld door Anne Beukema (overleden in 2007). Internet-ruimte beschikbaar gesteld door H.B.Klok.
NL(Groningen)
Bidprentjes Westfriese Families - van Linda Groot-OudOp deze mooie site van Linda Groot-Oud ca 14.000 bidprentjes. Daarnaast gegevens van diverse families in West-Friesland.NL(Noord-Holland)
Bij Uitstek: het blad van de Heijstek FamiliestichtingHomepage van de Heijstek Familiestichting, met genealogische gegevens en andere wetenwaardigheden van onze familie.Nederland
Brand`s Ahnen, Aus nah (Rinteln) und fern, und alle die dazu gehören.Viel Spaß beim Suchen nach Ihren - unseren Verwandten und Ahnen. Diese habe ich hauptsächlich aus den Kirchenbüchern in Exten, Hohenrode, Krankenhagen (vollständig bis 1830) zusammen gefügt. Des weiteren sind sind viele Personen aus Almena, Bösingfeld, Silixen, Möllenbeck, Steinbergen, Deckbergen, Großenwieden, Fuhlen, Loccum, Minden und Bergkirchen erfasst worden, da sie mit Personen aus den anderen Kirchspielen verwandt waren oder sind. Bei Jahresangaben ist bei der Schreibweise 1677/78 das Jahr 1678 das richtige. Sollten Sie Fehler in den Ausführungen feststellen, oder selbst nicht erscheinen wollen, melden Sie sich bitte bei mir, damit ich dieses korrigieren kann. Auch über neue Daten würde ich mich freuen. Bei noch lebenden Personen wurden die persönlichen Daten unterdrückt. Bei der Suche nach weiteren Verwandten bin ich Ihnen gerne behilflich, soweit es meine Daten zulassen und ein berechtigtes Interesse besteht.. Viel Spaß und Erfolg bei der Suche!Duitsland
Broos.org: Familie Broos Seegers te Baarle e.o. (met geneaforum)Zowel de familie Broos als de familie Seegers wonen nog niet zo lang in Baarle.
Adrianus Broos was de eerste van de familie Broos. Adrianus is geboren in Merkplas en via enkele omzwervingen (Weelde, Poppel, Alphen) in Baarle gaan wonen.
De familie Seegers maakt ongeveer dezelfde omzwervingen. Van Weelde, waar ze tot de notabelen van het dorp behoorde (nu nog), naar Zondereigen, Alphen, Tilburg en Baarle-Nassau.
Het Geneaforum vindt u onder: link
NL(Noord-Brabant)
Bruynsma-sate was in 1640 en 1698 een stemhebbende State in FriensDe eerste aanwijzing dat er een Bruynsma-sate in de buurt van Friens zou zijn, is de vermelding van Popke Bruynsma in 1468, tesamen met Popke Roorda; de grietman van Idaarderadeel. Popke Bruynsma was een van de regteren van de grietenij. De Beneficiaalboeken van 1543 vermelden "Oldt-Brunsma", bewoond door Feyke Bruynsma.
Waar de naam Bruynsma/Bruinsma precies vandaan komt is en blijft ongewis.
Algemeen aanvaard is wel dat de naam Bruynsma, later Bruinsma, te maken heeft met de Bruynsma sate in Friens. De term Sate, Zate, Stins of State betekende van oorsprong steenhuis, meestal een burcht of versterkte boerderij. De sate genoot het stemrecht, dus niet de persoon. Was men eigenaar van een sate met stemrecht dan mocht men tot 1811 meestemmen.
NL(Friesland)
Buitenhuis - Rouveen, Staphorst, IJhorstSinds 1987 ben ik als hobby bezig met stamboomonderzoek. Ondertussen heb ik zo'n 1050 voorouders gevonden. De meesten komen uit Rouveen en Staphorst. Enkele voorouders komen uit plaatsen in de omgeving: IJhorst, Nieuwleusen, Zwartewaterklooster, Kolderveen, Zuidwolde (Dr), Meppel, e.d. Via één voorouder kom ik terecht in Langenberg (Rijnland, Duitsland). De voorouders van mijn vrouw Tineke zijn vooral te vinden in Noord-Groningen. Daarnaast in oostelijk Friesland, Twente en de Kop van Overijssel. Genealogie is een leuke puzzel. Puzzel gerust mee.

NL(Groningen / Overijssel)
Callenbach - De profeet van de VeluweHet doel van de Familiestichting Callenbach-Meerburg is het verschaffen van informatie over zowel het voor- als het nageslacht van ds. C.C. Callenbach en zijn vrouw C.H. Meerburg, middels deze site, alsook via het familieblad.
Ontbrekende informatie en correcties kunnen door de bezoeker doorgegeven worden, bijvoorbeeld via het gastenboek. Daarin zijn ook op- en aanmerkingen hartelijk welkom
NL(Gelderland)
Coevern op 't web: Voorlopig alleen een hele reeks familiestambomen (160).Coevorder Stambomen: Deze webstek is een verzameling van ruim honderdzestig genealogieën van families die hun wortels, of tenminste een paar takken, in Coevorden hebben.
Elke genealogie of stamboom bevat minstens vijf aangetrouwden uit één van de andere stambomen. Zo zijn al deze families onderling verbonden en vormen hun eigen web.
De genealogieën zijn het resultaat van zo''''n tien jaar verzamelen. Sommige zijn echter nog verre van compleet.

Vernuver oe d''r mit. :-)

Duitsland / NL(Drenthe / Groningen / Overijssel)
Coret:: Waar komt die naam vandaan?Zie de melding op de site zelf.Nederland
Das Lemmel-Archiv im InternetGenealogie und Familiengeschichte Lemmel/Lämmel/Lemlein
Die genealogischen Arbeiten betreffen
- in erster Linie alle Namensträger Lemmel, Lämmel und ähnliche Namensvarianten zwischen 1300 und Gegenwart, weltweit, aber hauptsächlich in Bayern, Sachsen und im Elsass,
- ferner Forschungen zu verwandten Familien, hauptsächlich in Ostpreußen,
- sowie die eigene Ahnentafel.
Zu den Lemmel/Lämmel-Namensträgern und -Stammtafeln ist Vollständigkeit angestrebt.
Duitsland / Oostenrijk
Databank Rijerkerk-Bronner met vele andere familienamen!Databank:
•Personen: 250396
•Gezinnen: 89505
•Totaal aantal verschillende familienamen: 23152

- Deze site wordt wekelijks bijgewerkt.
Het heeft geen zin mij te vragen naar personen en/of gegevens die niet in de databank vermeld staan. Of ik heb ze (nog) niet, of ik heb ze (nog) niet verwerkt, dus het antwoord zal altijd negatief zijn.
De genealogische en historische gegevens op deze pagina''s zijn met de meeste zorg in archieven en op andere betrouwbare plaatsen verzameld. Desondanks zijn foutjes, zeker gezien de zeer grote hoeveelheid gegevens, nooit geheel uit te sluiten, dus het blijft uiteraard uw eigen verantwoording zaken zonder eigen controle over te nemen. Overigens is overname van de gegevens voor niet-commerciële doeleinden volledig vrij. Wel stel ik het zeer op prijs indien u afwijkingen constateert en/of aanvullingen heeft, u dit mij, via ''contact'' bovenaan of via ''Stuur een opmerking in'' bij de desbetreffende persoon, laat weten.
NL(Zuid-Holland)
de "HEKHUIS" stamboompaginaOp deze website zijn gegevens beschikbaar over personen met de volgende geslachtsnamen:
Hekhuis, Hekhuijs, Heckhuis, Heckhuijs, Hekhuizen, Hekhuijsen, Heckhuijsen, Hekwolter of Hekhuis. De diverse stambomen sluiten (nog) niet op elkaar aan. Indien u aanmerkingen of aanvullende gegevens hebt, stuur me dan een e-mailtje.

Boerderijen en bewoners.
Op deze pagina foto's van boerderijen en de personen met de naam Hekhuis die deze boerderijen hebben bewoond.
NL(Overijssel / Zeeland)
De Bosma familie uit Eastermar (Fr)In het Familieboek is de geschiedenis van de familie
(afkomstig uit Eastermar, Friesland) sinds 1726 beschreven via genealogie, verhalen en foto''s.
In de inleiding van het boek,is een overzicht van de inhoud opgenomen.
Ook de inventaris van het familie-archief is beschikbaar.
NL(Friesland)
De Dobbel-beker - families Dobbelaer etc.Met eigen blad en leden-info op de site.België
De Eendenkooi - Van der Kooi(j)Deze stichting heeft ten doel de familierelaties te verbeteren en een ieder die belangstelling heeft en een achternaam als de naam van onze stichting, ten dienste te zijn.
De stichting heeft momenteel 600 donateurs verspreid over de gehele wereld. Regelmatig wordt er een bulletin, genaamd de Eendenkooi, uitgegeven met belangrijke informatie over het wel en wee van onze familie.
Nederland
De familie 'van den Ho(o)gen' uit Noord-BrabantDe naamdragers VAN DEN HOOGEN uit het oostelijk gedeelte van Noord Brabant waren zowat allemaal katholiek gedoopt en/of getrouwd. Maar er waren uitzonderingen! Hieronder worden bijvoorbeeld overzichten gegeven van de gezinnen van mijn voorouders, overzichten van gezinnen met de naam VAN DEN HOOGEN en overzichten van de gezinnen van de huwelijkspartners die met een VAN DEN HOOGEN zijn getrouwd.
De familienaam ''Van den Hoogen'' en ''Van den Hogen'' werd in het verleden met grote regelmaat door elkaar gebruikt. Er zijn aktes bekend waarbij één van de echtelieden wordt genoemd als een ''Van den Hoogen'' terwijl de kinderen van dit echtpaar weer de naam ''Van den Hogen'' krijgen toebedeeld. Daarom zijn ook een aantal personen met de achternaam ''Van den Hogen'' in de gepubliceerde overzichten opgenomen.
NL(Noord-Brabant)
De familie BoelensDe familienaam Boelens is een betrekkelijk weinig voorkomende naam in Nederland. Van de 472.695 familienamen die bij de volkstelling van 31 mei 1947 geregistreerd werden, waren er 1312 personen met de familienaam Boelens, d.w.z. 0.28 %. Rekenen we de 733 personen mee die de familienaam zonder s dragen - dus Boelen - dan komen we op een totaal van 0.43 % van alle Nederlanders die de familienaam Boelen(s) dragen.
De wortels van onze familie liggen in Groningen. Vreemd genoeg hebben wij geen verwantschappen gevonden met de grote families Boelens in de buurprovincies Friesland en Drenthe. Het lijkt daar toch echt om andere Boelensen te gaan. De naam Boelens vinden we ook terug in het dorpje Boelenslaan (gem. Achtkarspelen) in Friesland, op de grens met Groningen. Deze naam heeft te maken met Friese adellijke familie Van Boelens, die daar bezittingen had.
NL(Groningen)
De familie Groen-BreukelmanOp deze website gaat het over families uit de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en Overijssel.
Daarnaast zijn er echter ook veel gegevens uit Duitsland en Amerika.
Als U merkt dat een bepaalde persoon ten onrechte wel of niet genoemd wordt, wilt U mij daar dan op attenderen? Ik zal dat dan zo spoedig mogelijk corrigeren.
(In verband met de privacy-wetgeving worden personen die nog in leven zijn hier niet vermeld).
Duitsland / NL(Friesland / Groningen / Overijssel / Zeeland / Zuid-Holland) / Verenigde Staten
De familie Le(e)verDe ''Stichting Genealogisch Onderzoek Geslachten Le(e)ver''
probeert alle Nederlandse Geslachten Le(e)ver in kaart te brengen.
Het resultaat is in het Le(e)verbestand ondergebracht.
De index (per 24 oktober 2003) kunt u vinden door ''index'' aan te klikken.
Nederland
De familie LeeraarVeel zoeken heeft uiteindelijk deze website opgeleverd. In eerste instantie heb ik me eerst toegelegd op de familienaam Leeraar in de provincie Groningen. Momenteel ben ik bezig met het onderzoeken van de andere tak. De eerste resultaten hiervan kun je aantreffen onder de Joodse tak. Als je na het bekijken van de gegevens tot de conclusie komt dat er nog iets ontbreekt, laat mij dat even weten.NL(Groningen)
De familie Meindersma uit Noord-FrieslandDe bouwers van deze website zijn een deel van de twaalfde generatie die afstamt van Wigger Douwes die aan het begin van de zeventiende eeuw leefde in het terpdorpje Brantgum in de kop van Friesland. Deze Wigger Douwes was getrouwd met Bauck Andries. Heel bijzonder is dat de naam Wigger tot in ieder geval in de elfde generatie voor komt.
Hun zoon Douwe Wigger trouwt op 12-07-1662 (het eerste jaartal in de familiegeschiedenis!) in Brantgum met Aeff(ke) Douwes.
De derde generatie, Wigger Douwes was vatenmaker/kuiper van beroep. Ook hij is geboren in Brantgum, maar trouwt in 1688 in Paessens met Lisk Lieuwes. Tot rond 1800 woonden onze voorouders in Paesens, gedurende de negentiende eeuw in Oosternijkerk.
Meindert Wiggers, Wigger Meinderts en zijn kinderen
De vierde generatie, Meindert (de naam Meindersma!) Wiggers was boer en tevens meester bakker. Zijn zoon, Wigger Meinderts was volgens de Quotatie Oostdongeradeel van 1749 'een bakker die tamelijk bestaat'. Hij trouwde in 1751 met Berber Bokkes, dochter van de molenaar Bokke Joukes. Hierdoor kwam de voornaam Bouke (Bokke) in de familie.
Wigger had 10 kinderen. Vier van zijn zonen, Meindert (1748), Bokke (1753), Eelke (1761) en Ernst (1770) gingen of zelf, of hun kinderen de achternaam Meindersma gebruiken.
NL(Friesland)
De familie Middel uit WildervankDeze website gaat over de familie Middel uit Wildervank. Harmen Jans uit Brandenborgerland trouwt in april 1715 in Wildervank met Fennigjen Hindriks uit Emmelcamp. Deze Harmen Jans zal in 1741 voor het eerst ondertekenen met de achternaam Middel.

Verder vindt u informatie over genealogie met betrekking tot gerelateerde families, diverse andere families die zijn onderzocht en de Lutherse kerk in Wildervank.
Verder is er begonnen met het onderzoeken van de families van personen die zijn opgenomen in de canon van Groningen.

Daarnaast kunt u bewerkingen van archieven met betrekking tot Wildervank, Veendam en Nieuwe Pekela bestellen.
NL(Groningen)
De Familie Oomkes uit Thesinge (Gr.)U kunt op deze site het werk lezen, waarmee Kornelius Oomkes de afgelopen jaren druk bezig is geweest. In het boek ''Rondom het Molenhuis'' beschrijft hij de geschiedenis van zijn familie en die van het dorp Thesinge in Groningen. Bijzondere aandacht is hierin besteed aan de molen ''Germania'' in Thesinge.
Daarnaast heeft hij een fietsroute rondom Thesinge geschreven. Met de uitgebreide toelichting leert u het verleden en heden van Thesinge een stuk beter kennen.

NL(Groningen)
De familie ReuzelVia deze pagina stellen we onze stamboom beschikbaar voor geïnteresseerden en hopen we in contact te komen met collega hobbyisten met wie we stukjes stamboom delen. Uitgangspunten zijn onze (groot)ouders: Paulus Reuzel, Berta Jansen, Bernardus Gerritsen en Aleida Degger. Zij komen voornamelijk uit Rooms Katholieke families die tot in het verre verleden hoofdzakelijk in Overijssel en Gelderland leefden.NL(Gelderland / Overijssel)
De familie van Santbrink (....Dokkum, Attema, de Vries)Deze website bevat informatie over de familie van Santbrink, de familie bestaat echter ook uit familie van moeders kant en daarom zijn vooralsnog ook de families Dokkum, Attema en de Vries opgenomen. Onder genealogie zijn nog veel meer aanverwante families opgenomen. Door het aanvragen van een account kunnen alle gegevens worden opgevraagd.
De database bevat o.a. gegevens over de nakomelingen van Barent van Zandbrink (ca.1666), Jan Doekes Dokkum (ca. 1595), Siek Piers Attema (ca. 1680), en Folkert Wijbes de Vries (ca. 1535).
Deze site bevat ook een aantal fotoalbums.

Nederland
De Familie Veen (het Veen-genootschap)Dit is de Website van het Veen-Genootschap dat is opgericht voor de familie naam Veen uit Vollenhoven. Het belangrijkste doel van het genootschap:
- het verzamelen en bewaren van de genealogische gegevens en het inventariseren van zaken en goederen die met de geschiedenis van de familienaam VEEN verband hielden / houden.
NL(Overijssel)
De familiegeschiedenis en genealogie van de familie WinsemiusWelkom op de website van de familie Winsemius. Op deze site wordt de geschiedenis van het geslacht Winsemius gedocumenteerd.

In de navigatiebalk vind je, onder het kopje Winsemius, de laatste versie van alle familieverhalen.

Maar laten we bij het begin beginnen: rond 1800 onder aan de Sédijk waar Pierius Winsemius, de enige zoon van Albertus Winsemius en Angenietje van Gelder, probeerde de eindjes aan elkaar te knopen. We volgen de gangen van onze voorouders op de Friese Klei, het gebied dat begrensd wordt door de Waddenzee en de lijnen Harlingen-Leeuwarden-Dokkum. We zullen ook stilstaan bij de avonturen van de emigranten die, door de sociale nood gedwongen, de oversteek naar het verre Amerika maakten.
NL(Friesland)
De families Hessels en van SchaesbergEen artikeltje in de Maas en Mijn, een wekelijks in Sittard en omstreken verschijnend advertentieblad, van woensdag 23 juli 2008 met de veelzeggende titel "Zet je oma niet bij het oud papier, geschiedenis zijn we allemaal" beschrijft vrij treffend één van de redenen waarom ik mij reeds lange tijd (maar zeker veel tijd) bezig hou met de genealogie van de familie(s) Hessels:
Nooit was het tempo van veranderen zo hoog en om die reden is het juist in onze tijd zo belangrijk geworden om vast te leggen hoe de generaties voor ons gewerkt en geleefd hebben. De grote geschiedenis wordt vastgelegd door de media. Daar draait het om politiek en belangrijke economische ontwikkelingen...
NL(Noord-Brabant)
De familiesite Beijen/Beyen Informatie en verhalen over de verschillende families Beijen (of Beyen)
Er zijn in Nederland vier families Beijen of Beyen. Voor zover we kunnen nagaan is het puur toeval dat deze families dezelfde naam hebben gekregen.

-De IJsselsteinse familie is de oudste en grootste. De oudste bekende vermelding van een lid van die familie stamt uit het jaar 1530, uit IJsselstein bij Utrecht. Binnen de IJsselsteinse familie kunnen we drie takken onderscheiden: de tak Gijsbert, de tak Jan Thomas en de tak Johan Franco.
En daarbij hoeft het niet te blijven: binnen de tak Gijsbert maak ik onderscheid tussen de subtak Arie en de subtak Dirk Jan; binnen de tak Jan Thomas tussen de subtak Dirk, de subtak Maarten en de subtak Gerrit.

-De Nieuwkapelse familie is afkomstig uit Nieuwkapelle in West-Vlaanderen. De stamvader van deze familie kwam rond 1750 naar de Noordelijke Nederlanden.

-Ook de Breyellse familie heeft wortels buiten Nederland. Aan het eind van de negentiende eeuw kwamen leden van die familie uit het Duitse grensgebied ten oosten van Venlo naar Nederland.

-De Hengelose familie komt, zoals de naam laat zien, uit Twente. In de tweede helft van de negentiende eeuw veranderde bij een aantal mensen de naam Bijen in Beijen, waarschijnlijk door slordigheid van een ambtenaar.
Binnen de Hengelose familie maak ik onderscheid tussen de afdeling Beijen-Overbeek en de afdeling Beijen-Spekreis.
Naast deze vier nu nog bestaande families was er in het verleden de Dordtse familie. Die is rond 1750 uitgestorven. Verder waren er in het verleden enkele "losse eindjes".
NL(Noord-Holland)
De Friese tuinarchitect Gerrit Vlaskamp:Tot voor kort wisten we weinig van Gerrit Vlaskamp. Wel dat hij leefde van 1834 tot 1906 en het Wilhelminapark in Grou en Sneek had ontworpen. En ook dat hij verantwoordelijk is voor het oudste deel van het Leeuwarder Westerpark (Vossepark). Maar daar bleef het ongeveer bij. Tot een aantal jaar geleden. Toen Aly van der Mark, wier man Ids Westra verre familie is van Vlaskamp, werd getipt door Philippus Breuker. Breuker is oud-hoogleraar Friese taal en letterkunde, maar bovenal kenner van de Friese historie. Hij vertelde Van der Mark over de administratie van Boomkwekerij Bosgra. Ten tijde van Vlaskamp gevestigd in Burgum, nu in Twijzel. In de boeken van Bosgra vond Van der Mark bestellingen van Vlaskamp. Planten, bomen, noem maar op. Voornamelijk voor tuinen van notabelenwoningen. Al snel werd duidelijk dat de oudoom van Ids Westra veel meer had ontworpen en laten aanleggen dan gedacht. In totaal maar liefst zo’n 350 tuinen en parken, in Drenthe, Groningen, maar met name Fryslân. Misschien zelfs meer; de administratie van Bosgra gaat namelijk niet verder terug dan 1861.
Ondanks de vondst, is Gerrit Vlaskamp nog niet zo bekend als bijvoorbeeld zijn voorganger, Lucas Roodbaard. Vlaskamp’s vader, Lambertus, werkte voor deze tuinarchitect van wiens hand onder meer de Leeuwarder Prinsentuin kwam. Tot die tijd blijft de Friese tuinarchitect Gerrit Vlaskamp – zijn wieg stond in Hurdegaryp – een relatief onbekende achter bekende werken
NL(Friesland)
De genealogische site van de familie Poot.Welkom op de genealogische site van de familie Poot.
Ik ben al een jaar of 35 bezig met deze hobby. De laatste 7 jaar in samenwerking met Jaqueline Hofland-Poot.
Heeft u aanvullingen foto`s , scan`s van documenten voor ons ?.
Mail het dan aan mij.

Wilt u zoeken in de Poot database? Klik link
NL(Noord-Holland / Zuid-Holland)
De genealogische vereniging Van der Bijl (Blad: Festina Lente)''Hovaeus staat bekend als een betrouwbaar kroniekschrijver zodat je kunt aannemen dat ook dit verhaal correct is. Vanwege het feit dat achternamen in de middeleeuwen nog zeldzaam waren, kun je ervan overtuigd zijn dat de Van der Bijlen, Van der Kamers, Kloppers en Coddes die in de registers worden genoemd, inderdaad nakomelingen zijn van de eerste naamdragers en dan ligt het voor de hand dat je in later tijd in de vroegere leengebieden ook de stamvaders uit de Van der Bijl-genealogieen aantreft.NL(Zuid-Holland)
De genealogische webpagina van Jef Paredaens (B)Met deze genealogische site probeer ik een overzicht te geven begin 17de eeuw tot begin 21ste eeuw van personen die geboren, gehuwd, overleden, gewoond of nog wonen in het 'Klein-Brabantse', alsook hun aanverwanten afkomstig uit gemeenten buiten Klein-Brabant.
-Klein-Brabant is gelegen in het zuid-westen van de provincie Antwerpen en omvat de gemeenten Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek.
---Bornem bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten, Hingene, Mariekerke en Weert.
---Puurs bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten, Breendonk, Liezele en Ruisbroek-Sauvegarde.
---Sint-Amands bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten, Lippelo en Oppuurs.
---Willebroek bestaande uit de vroegere gemeenten, nu deelgemeenten, Blaasveld, Heindonk en Tisselt.

De gegevens uit de 'Klein-Brabantse databank' zijn online te raadplegen.
België
De genealogische website van Teijo DoornkampWelkom op de genealogische site van Teijo Doornkamp, Peize.
Op deze site publiceer ik mijn verzamelde genealogische gegevens van de families Doornkamp en Buter. De links PDF leiden naar pdf-bestanden met kwartierstaten, de links met de namen geven toelichting op de plaatsen waar de kwartierstaat naar toe leidt.
Een groot deel is aangeleverd door diverse genealogen, ik heb mijn best gedaan de bronnen consequent te vermelden. Iedereen is vrij om over te nemen van deze site wat hij kan gebruiken. Mocht u aanvullingen hebben dan houd ik mij uiteraard aanbevolen.
NL(Groningen)
De Geschiedenis van de familie Marres / MaresDe geschiedenis van de Nederlandse families Marres en Mares wordt beschreven vanaf het jaar 1408 met hun werkzaamheden in de Maastrichtse lakenindustrie, bierbrouwerijen, zoutziederij en de steenindustrie. De genealogieën van een aantal verwante families zijn te vinden. De verschillende familiewapens van de familie en die van verwante geslachten worden beschreven. De genetische samenhang tussen de verschillende takken van de families Marres en Mares met hun gemeenschappelijke stamvader en ook hun relatie met verder verwante Europese geslachten wordt besproken.
De Hoege Woeninck - Familie HogewoningWelkom op de homepage van
Frank Hoogewoning en Christa de Jager

Onderwerpen / subjects:
-Genealogie Hogewoning / Hogewoning genealogy
-Familiewapen / Coat of arms

Kwartierstaat F.C. Hoogewoning Kwartierbladen F.C. Hoogewoning
Kwartierstaat J. de Jager Kwartierbladen J. de Jager
Kwartierstaat C.G.J. Twigt Kwartierbladen C.G.J. Twigt
NL(Zuid-Holland)
De Huizings uit Zuidbarge (Dr.)Deze site bevat informatie van één van de vele families Huizing.
Onze familie Huizing komt oorspronkelijk uit Zuidbarge, bij Emmen. De vroegste voorouders waren pachtboeren van het klooster in Ter Apel. En tot op heden wonen er nog nazaten in Emmen en directe omgeving.
Een zoon, Eijse Willems Huijsinge vertrok omstreeks 1742 met zijn echtgenote Swaantjen Egberts naar de omgeving van Wildervank om daar zijn geluk te beproeven. In het lidmatenboek van Wildervank is terug te vinden dat Swaantjen Egberts op 10 december is aangenomen als lidmaat in de kerk. den 10 10br angenomen: Renske Christina Cleijnhout vr van Pieter Hammink & Swaentien Egberts vr van Eijse Willems. Deze Eijse Willems Huijsinge is de voorvader van onze Huizing-tak. Vele generaties bleven ze in die omgeving wonen en werken.
NL(Drenthe / Groningen)
De Kruijdboom - Familievereniging KruitDit is de officiële site van de familievereniging Kruit. De familievereniging staat open voor alle personen met de naam (van der) Kruit, Kruijt, Kruyt,Cruijt, Cruyt en alle andere verbasteringen zoals bv. Kruid, Kruidt, Kroet, Kroit, Kroth, Crewitt etc. etc.

This society is founded by descendants of Jacob Heyndricksz Cruyt born ca. 1640 at Catwijk on See and is open for al persons named Kruit irrespective the spelling.
NL(Zuid-Holland)
De Nauta's van Woudsend (ter zee en te land 1650 - 1828)De Nauta-familie is van oorsprong (al sinds ca de 15e eeuw) afkomstig uit het Friese agrarische waterland, een aantal zonen verandert aan het eind van de 17e en in de 18e eeuw (tijdelijk) het boerenleven voor een zeevarend en ondernemend leven.
Vanaf het begin van de 18e eeuw komt de scheepvaart en scheepsbouw in het dorp Woudsend tot grote bloei. Niet alleen met de vaart in Friesland zelf en op Holland. De dorpsschippers van de Zuidwesthoek gaan zich naar het noorden begeven, naar de Kleine Oost (noordkust van Duitsland), Denemarken en Noorwegen. Vanaf 1713 ook naar de Oostzee en zuidelijke landen, naar Frankrijk, Spanje en Portugal en in de Middellandse zee.
NL(Friesland)
De Nederlandse familie HuberBeter gezegd: een van de Nederlandse families Huber. Er zijn in Nederland (en in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk!) talloze families Huber. Mensen die Huber heten, zijn niet noodzakelijk familie van elkaar. Het woord Huber komt uit het dialekt van een oude Germaanse stam, de Alemannen. In de taal van de Alemannen was Huber het woord voor boer. Een boerderij noemden de Alemannen een Hube - vergelijk het Nederlandse woord hoeve. Iemand die een boerderij (Hube) had, werd Huber genoemd. Dit is de website van de familie Huber uit het Zwitserse Altikon. Onze oudste bekende voorvader is Heinrich Huber. Hij kwam in de Tachtigjarige Oorlog naar Nederland, als huursoldaat. Volgens de familie legende zou hij hebben mee gevochten met prins Maurits tegen de Spanjaarden tijdens de beroemde Slag bij Nieuwpoort (1600).
Is de familie Huber een Nederlandse familie? Het antwoord luidt: ''Net zo Nederlands als de Oranjes. Willem van Oranje heeft Heinrch Huber naar Nederland gehaald.''
Nederland
De Nijdamstra-stichtingDe Nijdamstra Stichting is de familievereniging van de families
NIJDAM, WYNIA/WIJNJA/WIENIA/WINIA, VLEER/FLEER en NIEUWDAM.
Vele gerelateerden & nazaten overzee zijn niet meer in staat de Nederlandse pagina's te begrijpen.
Zij kunnen de Engelse versie kiezen. Natuurlijk kunnen de Nederlanders hun Engels 'testen' door de Engelse versie te kiezen.
(Inclusief alle (ver)taal fouten !)
NL(Friesland)
De Stichting Familie AfmanDe Stichting houdt de genealogie van de familie bij in een database, beheert archieven met documenten en artikelen die van belang zijn voor de familiegeschiedenis, en onderhoudt een adressenlijst van alle Afmannen. Om dit alles te kunnen doen worden alle familieleden dringend gevraagd het secretariaat op de hoogte te stellen van gebeurtenissen als geboorte, overlijden, huwelijk, verhuizing. Wat betreft de archieven zijn interessante (kopieën) van documenten altijd welkom. Voor het foto-archief probeert de Stichting foto''s te verzamelen van alle familieleden en ook van gebeurtenissen als huwelijken en jubilea. Nederland
De Wit (met de Wit nieuws)Het 'de Wit' Nieuws/News is een nieuwskrant over de familienaam de Wit en alles wat daarmee in verband staat.Nederland
Die Familie Spiegel in Radeberg (Ahnenforschung)Im Ortsindex habe ich die Orte auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach ihrer jetzigen Postleitzahl sortiert. Auf diese Weise sind bestimmte Regionen auf einen Blick zu erfassen. Für Orte außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gibt es eine Ortsbeschreibung.
Am Ende des Menüs finden Sie eine Beschreibung des kleinen niederschlesischen Ortes Hartau Krs. Sprottau, dem Geburtsort meiner Mutter. Hauptquelle für diese Zusammenstellung sind die Veröffentlichungen des Studienrats Georg Steller, insbesondere sein 1961 in Detmold erschienenes Werk ''Zwei Dorfstudien aus Westschlesien: Hartau und Langheinersdorf''. Vom gleichen Verfasser stammt die Abhandlung ''Rückersdorf Kreis Sprottau''.

Duitsland
Die Ortsippenbücher von Westoverledingen (Leer Dld.)by C. Robert Appledorn, Indianapolis, In and Around George, Iowa USA
OSB:
Die Familien der Kirchengemeinde Collinghorst (1701-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Grosswolde (1728-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Grotegaste (1725-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Ihrhove (1723-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Mitling (1637-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Steenfelde (1719-1900)
Die Familien der Kirchengemeinde Völlen (1677-1900)
Duitsland / Nederland
Els Vermij: Genealogie Bosker / Bosscher / BusscherDeze site bevat informatie over 'alle' families Bosker, Bosscher en Busscher (voor het gemak aangeduid als ‘Bosker etc.’) in de provincie Groningen. 'Alle' uiteraard tussen aanhalingstekens, want helemaal compleet is dit overzicht niet.
In de periode 17e tot de 20ste eeuw wonen er verschillende (ik schat 20 tot 30) families Bosker etc., die onderling niet verwant zijn. De hoofdmoot van de informatie betreft mijn eigen familie Bosker: een familie die in de 17e eeuw in Meeden woonde, en die toen de naam Busscher voerde. Over deze familie bevat deze site een artikel met bijbehorende uitgebreide (naam)genealogie en diverse deelgenealogieën met als stamouders nakomelingen in de 7e generatie van de naamgenealogie.
NL(Groningen)
Erve Strookappe: de geschiedenis van de familie Strookappe, Strokappe en StrokapDeze website beschrijft de gehele familie Stro(o)kap(pe) welke is ontstaan uit het boerderijtje Strokappe in de Beuseberg bij Holten.NL(Gelderland / Overijssel)
fa. Bossen en Mellema uit Oost-GroningenDeze genealogiewebsite beschrijft de stamboom van Berend Bossen en Zwaantje Mellema. De website is op hoofdlijnen ingedeeld naar de 8 grootouders.
We stammen beide uit Oost-Groningen. Oost-Groningen was eeuwenlang een geisoleerde gemeenschap. Het is dan ook onvermijdelijk dat Zwaantje en ik gemeenschappelijke voorouders hebben.
Ook is er een link naar de slag bij Jipsinghuizen.
NL(Groningen)
Familie Hamelink (Zld) en Huizinga (Gr)In principe zijn de eigendomsrechten van foto’s, gezien de datering vervallen. Mocht u rechthebbende zijn, dan kunt u contact met mij opnemen. Teksten zijn geschreven door N.G. Hamelink en vallen ook onder diens copyright en mogen zonder schriftelijke toestemming niet overgenomen worden. Vraag en dan komen we er vast wel uit.

Verder wil ik opmerken dat genealogische gegevens die ik hier deel, zeker gezien het publieke karakter van internet, overgenomen mogen worden in genealogieën van andere mensen, MITS zij een adequate bronverwijzing doen, cq een link plaatsen (een mailtje met de mededeling ‘dank voor de informatie’ wordt zeer zeker op prijs gesteld!).
Nederland
Familie Herweijer (blad Herweijer Post)Welkom op de website van de Stichting Familie Herweijer. Hier kunt U terecht voor informatie over de familie Herweijer in het algemeen en het familieonderzoek en de stichting in het bijzonder. Via deze website kunt u gemakkelijk contact met ons zoeken voor bijv. adreswijzigingen, geboorte- en overlijdensberichten en natuurlijk alle familieverhalen. Suggesties, op- en aanmerkingen en vragen zijn van harte welkom.NL(Zeeland / Zuid-Holland)
Familie Honcoop/HonkoopThe Honcoop/Honkoop family
There are 21.181 individuals and 8.436 families representing 4.588 surnames in this database.
The most common surnames in this database (in no particular order) are : BERG, van den(116), GROENVELD(149), DAM, van(133), JONG, de(232), HEUVEL, van den(81), NN(174), SCHOUTEN(74), VOS(79), HONCOOP(1186), HONKOOP(1542)
NL(Zuid-Holland)
Familie organisatie Pater (stamboom online)Dit is de site van de Familie organisatie Pater. Een naamsvereniging van de families Pater, De Pater en Paters.
Inmiddels zijn er twee stambomen in boekvorm verschenen, t.w.: ''Genealogie Familie Pater - Westerkwartier''; ''Genealogie Familie Pater - Oost-Groningen''; Verder zijn er nog de stambomen: Pater De Vroonlanden (N.H.), Pater West-Friesland, Pater Amerongen, Pater Nunspeet, Pater West-Veluwe, Pater Leeuwarden, Pater Reestdal, Pater Suriname, De Pater, Paters en Pater c.q. Paters Den Ham (Overijssel). Met ingang van 10 april 2010 zijn alle stambomen via de website openbaar.
Nederland
Familie ScheepbouwerOp de navolgende pagina’s wordt o.m. een indruk gegeven van de historie van deze van oorsprong Duitse familie (met een Amsterdamse tak), in de afgelopen ruim drie eeuwen.
Daarnaast is er de mogelijkheid je aan te melden als donateur van de werkgroep genealogie, vragen te stellen, door de stamboom te bladeren en je eigen positie daarin vast te stellen.
Er is een fotogalerij en een overzicht van de tot nu toe verschenen ‘Scheep(s)journaals’ (ons familieblad) en er wordt melding gemaakt van komende gebeurtenissen, zoals een familiedag.
Surf door de pagina’s van deze website, word donateur, stel je vragen en geef aanvullende informatie waar die nu nog ontbreekt.
Nederland
Familie SteunFonds Hove van Zijll Achtergrond en StamboomDe volledige stamboom, genealogie van het familie SteunFonds van Hove van Zijll (de Witte Hond) is online beschikbaar voor genealogisch onderzoek en zodat nakomelingen, afstammelingen, nazaten of verwanten kunnen zoeken of ze in aanmerking komen voor een uitkering of toelage uit het familiefonds.NL(Noord-Holland)
Familie Til (Garnwerd; later Uithuizermeeden)Op deze website vindt u stamboomgegevens van één van de families Til welke in de provincie Groningen voorkomt. De roots van deze familie Til liggen in het pitoreske dorpje Garnwerd. De oudste voorouders, Hindrik Hindriks en Aafke Arius, trouwden aldaar in 1748. Ook hun zoon Hindrik Hindriks woonde in Garnwerd, toen hij op 22 april 1812 de familienaam Til aannam.
De familie Til is altijd een kleine familie geweest. Nog levende nakomelingen van Hindrik Hindriks Til, die ook nog de familienaam Til dragen, zijn het nageslacht van twee neven, te weten Hindrik Til (1894-1957) en Hendrik Til (1903-1982). Met dank aan deze neven heeft de familie Til weer enige omvang gekregen, want beiden kregen een groot gezin (respectievelijk 12 en 13 kinderen). In beide gezinnen waren de dochters echter veruit in de meerderheid.
Graag houd ik mij aanbevolen voor aanvullingen of correcties. Ook zou ik de website graag verder aan willen vullen met foto''s van leden van de familie Til.
NL(Groningen)
Familie van HarmelenVoorouders en Nakomelingen van Hubertus van Harmelen, 1873-1959, timmerman/aannemer te Bussum
NL(Utrecht)
Familie VeerkampHet gehucht Veerkamp: In Duitsland in Westfalen ligt een Landsort ,een buurtschap (gehucht), vlakbij de plaats Schapen, met de naam Veerkamp. Hier staat op de plaats van de oude boerderij Veerkamp een moderne boerderij waar thans de familie Loose woont. Aan de andere kant van deze weg woont Ernst Veerkamp op een andere moderne boerderij. Loose is via de vrouwelijke lijn een echte Veerkamp. Volgens de overlevering komen alle Veerkampen van deze boerderij, in ieder geval van het gehucht Veerkamp.Nederland
Familie Wielinga uit Sneek (Frl)Het verrichten van historisch onderzoek omtrent de familie(naam) Wielinga, Linnebank, Petersen en van den Berg, dat wil zeggen het opsporen van alle families van wie minstens één lid van de familie de betreffende familienaam draagt. Alle ''neven en nichten'' en echtgenoten inbegrepen, voor zover ten behoeve van het onderzoek wenselijk.
Het genealogisch onderzoek vereist het opstellen van individuele en/of familiefiches die zowel persoonlijke historische gegevens van de overledenen als de niet-historische gegevens van de levende personen betreffen.
Bij dit onderzoek gaat het verder dan het onderzoek in genealogische zin. Familiegezegden, -verhalen, -gebeurtenissen, -adressen etc. maken onderdeel uit van het onderzoek.
NL(Friesland)
Familie's Poffert (Feerwerd) en Ter Wiel (Garnwerd)Waarom koos Martje Derks uit het Groninger dorp Feerwerd voor haar en de kinderen in 1812 voor de achternaam Poffert? Een vraag die wel nooit beantwoord zal worden. En zullen haar kinderen en kleinkinderen ooit nageroepen zijn met ''Poffertje''? De associatie met het kermisgebak heeft geleid tot deze webpagina. De aanleiding is dit keer niet een verwantschap tussen de families Werk en Poffert, want die heb ik niet kunnen ontdekken. Meer voor de hand ligt dat nazaten van Martje Derks en Harm Klasen ooit de geur van poffertjes of ander kermisgebak hebben opgesnoven die opsteeg uit een kraam van de familie Werk.NL(Groningen)
Familieclub der nazaten van Johannes van der LindenMotto: Niet zo benauwd

Familieclub der nazaten van
Johannes van der Linden(1818 - 1894)

NL(Zuid-Holland)
Familiekrant stam JoostenDe familienaam ''Joosten'' is een relatief weinig voorkomende naam.
De naam komt men vooral tegen in Belgisch Limburg, Nederlands-Limburg, Nederlands-Gelderland en Nederlands-Noord-Brabant.
( grote concentratie in Belgisch-Limburgse Kempen, het Maasland, Nederlands Limburg en Nederlands-Gelderland. )
De familienaam ''Joosten'' is een patroniem of vadersnaam en betekent zoon of dochter van Joost, een onder renaissance-invloeden vernederlandste vorm van de latijnse naam Justus de ''rechtvaardige''.
Daarnaast bestaat ook de hypothese dat de naam ''Joosten'' afgeleid
zou zijn van de Bretoense voornaam Judocus.
België / NL(Gelderland)
Familienarchiv TellkampDiese Seite enthält die Ergebnisse, die in mehr als 20 Jahren genealogischer Forschungsarbeit entstanden sind. Im Wesentlichen handelt es sich um Forschungen nach Namensträgern Tellkamp (oder ähnliche Schreibweisen). Daneben wurden Forschungen nach folgenden Namen bzw. Familien durchgeführt: Grans/Granse/Granso in Mecklenburg und Schleswig-Holstein, Granso im Vogtland
Freudenberg in Uetersen (Holstein), Kersting in Lippe und Oldenburg
Seit 2001 werden die genealogischen Forschungsergebnisse - verbunden mit der Geschichte einzelner Familien - publiziert. Da häufig die Bewohner von Bauernhöfen den Ausgangspunkt einer Stammtafel bildeten, wird damit zugleich die Geschichte einzelner Höfe dargestellt.
Duitsland
Families Strating(h)Website van de families Strating(h), oorspronkelijk afkomstig uit de provincies Groningen en Drenthe. Meest voorkomende plaatsnamen: Groningen, Emmen, Zuidlaren, Winschoten, Assen en Amsterdam.
Met foto''s, oude familie-documenten, foto''s van grafstenen en diverse weblinks.
NL(Drenthe / Groningen)
Familiestichting 'Moret' (info en GDP-database)Op deze website zijn de volgende onderdelen uit het Familieboek opgenomen:
- Gezicht op Antwerpen
- Oorsprong van de Familienaam
- Een wandeling door een heel oud Rotterdam
- Schippers Moret
- Accountants Moret
- Artistieke Moret
- Trek van Moretten naar de stad vanaf het platteland
Daarnaast een link naar de stamboom (GDP)
Nederland
Familiestichting 'Uit Welke Beker' (Kroes)voor de namen en geschiedenis van
Croes, de Croes, Croese, Croesen, Croeze, Croezen, Kroes, de Kroes, Kroese, Kroesen, Kroessen, Kroeze, Kroezen, Cruse, Kruse, Krüse, Kruze, Kruzen, Krüze en namen die klinken als of afgeleid zijn van de hiervoor gemelde bronnamen.
Familiestichting Cluyt/KluitOutgert Cluyt wordt omstreeks 1577 geboren in Delft en was de oudste zoon van apotheker Dirck Outgaertsz Cluyt en Josina van Teylingen. Via het beroep van zijn vader raakt hij geïnteresseerd in plant- en kruidkunde. Het gezin verhuist in de jaren ’90 naar Leiden, waar vader Dirck onder leiding van Carolus Clusius voor de Universiteit Europa’s eerste Hortus Botanicus aanlegt en studenten in plant- en kruidkunde doceert. Ook Outgert wordt tot zijn 19e jaar door zijn vader in de botanie onderwezen. Nadat zijn vader in 1598 overlijdt, proberen studenten Outgert als zijn opvolger te laten benoemen. Deze poging mislukt.
Voor vergroting van zijn kennis en voor het verzamelen van nog onbekende planten en gewassen (deels ten behoeve van de Leidse Hortus) reist hij tussen 1602 en 1608 naar Duitsland, Frankrijk en Spanje. Outgert is op jonge leeftijd al zo ervaren dat hij twee jaar lang zijn zieke hoogleraar kruidkunde vervangt: Richer de Belleval (de ontwerper van de plaatselijke botanische tuin). Outgert bereikt in Montpellier de hoogste graad in pharmacie en helpt mee de botanische tuin vorm te geven.
Nederland
Familiestichting Haselhoff (vanuit Duitsland naar NL)Welkom op de website van de Familiestichting Haselhoff: De Familiestichting doet onderzoek naar de herkomst en de geschiedenis van de naam Haselhoff en naar de familieleden die deze naam, op verschillende manieren gespeld, dragen.
Via deze website, maar ook via diverse publicaties waaronder het HaselhoffBulletin streeft de stichting ernaar familieleden, naamdragers en overige geïnteresseerden van informatie te voorzien.

Entstehung der Stiftung Haselhoff
Die Stiftung Familie Haselhoff ist am 31. Mai 1989 in Wedde (Ost-Groningen) gegründet worden, auf dessen Friedhof bei der Kirche (Nederlands Hervormd) unter anderen Gräbern unseres Stammvaters Derck Haselhoff (gestorben in 1650) und seiner Frau Magdalena Saxenhausen liegt. Aus zahlreichen Nachforschungen geht hervor, dass einzig jene mit den Namen Haselhof(f), Hazelhof(f), Has(z)elof, Hazelhoff Roelfzema, Haselhoff Lich oder Haselhoff Lich Kasteleijn von diesem Derck, dem Burggrafen des Herrschaftsgebietes Westerwolde abstammen. Die Burg, das Huis te Wedde, spielte eine wichtige Rolle im Leben von Derck und seinen Nachfahren.
Duitsland / Nederland / Verenigde Staten
Familievereniging van EngelenburgO.m. uitgever van het blad ''''De Engelenbrug''''
Database vanaf begin 1600
NL(Noord-Brabant)
Familievereniging Vreugdenhil (blad: Vreugdeschakel)Hoe is dit geslacht ontstaan en wat weten wij ervan? Die vraag beantwoorden is geen eenvoudige. Er zijn bronnen die mogelijk iets met dit ontstaan, alsook met het ontstaan van de naam Vreugdenhil te maken kunnen hebben. We laten ze hier volgen. Een zekere Willem Corsen van der Vliet, geboren ca. 1505, welgeboren en negenman - dat wil zeggen lid van een college van negen - van het dorp Naaldwijk, zo blijkt uit een belasting kohier van de tiende penning van 1561, heeft een eigen boomgaard op ''Vreuchdenhil''. NL(Zuid-Holland)
Familieverenigingen in de NederlandenEen verzameling familieverenigingen op de website van Wazamar.Nederland
Fasol GenealogieGenealogie
Artikelen over stamboomonderzoek, oftewel genealogie.
Bezoek ook de Genealogische Database (link) De genealogische database bevat meer dan 46.000 personen die meer dan 23.000 relaties met elkaar hebben. De genealogische database is geleidelijk tot stand gekomen gedurende de meer dan 30 jaar dat ik mij met stamboomonderzoek bezig houd.
GEGEVENS STAMBOOM LEIDSE FAMILIE PONTAfstamming van Chearl (de) PONT en zijn broers Joris/Jacob/Jan
geboren Nieukercke(B), rond 1635 verhuisd naar Leiden (NL)
De naam PONT wordt ook geschreven als
DE PONT/ PONDT/DU PONT/DE PON/PON/VAN BRUGGEN.
België / NL(Zuid-Holland)
Gen. Ver v/h geslacht KnipscheerDeze website is de ontmoetingsplaats voor leden van de Knipscheren-familie in Binnen- en Buitenland. Nederland / Verenigde Staten
Genealogica: Boek over de familie's de Wilde en Dubbe (langs de IJssel)Op deze site wordt de geschiedenis van de familie de Wilde gepubliceerd. Deze familie heeft gewoond in Wilp, Twello , Terwolde en Deventer. De meeste familieleden dragen de familienaam de Wilde, maar sommigen gebruiken sinds 1811 het patroniem Dubbe als achternaam.
Het boek is te koop bij de Oudheidkundige Kring Voorst.

NL(Gelderland / Overijssel)
Genealogie (stamboom) fam. WeststrateHiernaast ziet u een overzicht van lokaties in Nederland waar onze familieleden zich gevestigd hebben. Waarschijnlijk zal alles niet meer helemaal kloppen en we hopen daarom op reacties, correcties, aanvulling etc. van u allemaal als leden van de familie weststrate.NL(Zuid-Holland)
Genealogie en kwartierstaat GaalSinds 1985 ben ik bezig met het uitzoeken van de genealogie en kwartierstaat Gaal. Momenteel ben ik in het bezit van gegevens betreffende 20.000 personen waarvan 1.360 met de achternaam Gaal of zoals vroeger geschreven Gael.

De frequentie van voorkomen van de naam Gaal volgens het Nederlands Repertorium van Familie-namen, gebaseerd op de volkstelling van 31 mei 1947, betreft mannen, vrouwen en kinderen. In totaal komen er 379 personen met de naam Gaal in voor, die als volgt over de provinciën waren verdeeld: ..........
Mogelijk zijn al deze personen terug te voeren naar één stamvader. Momenteel zijn echter drie afzonderlijke groepen Gaal aan te wijzen, nl.
-uit Willem Jansz. Gael huwt 1595 te Haarlem Cathalina Verlooveren;
-uit Jan Jansz. Gaal, vermeld in 1503 te Assendelft;
- en uit Baart Jansz. Gaal, geboren ca. 1670, huwt 1704 te Assendelft Maartje Jacobs Nielen.

Bij de kunstschilders Thomas en Pieter Gaal ga ik er vanuit dat ze bij de genealogie Gaal horen, (zie Genealogie Gaal/Gael, 17e generatie bij no. XVII-j) een en ander is echter niet bewezen. Over hen zijn publikaties verschenen in de Kamper-almanak en in de Nederlandsche Leeuw?, (zelf heb ik deze publikaties nog niet kunnen raadplegen).
NL(Overijssel)
Genealogie familie Rooijakkers (Hoe rood was de akker en waar ligt hij?)Wist U dat de oorsprong van onze familie dateert van omstreeks 1325 en deze tot op heden 23 generaties omvat?
Wist U dat er in onze familie een achttal enthousiaste genealogen waren, die al vele jaren aan stamboomonderzoek deden en dat er aan het verzamelen van dit materiaal ontelbare uren zijn besteed ?
Wist U dat er op dit moment in ons bestand 230.644 personen zijn opgenomen, waartussen 77.711 relaties bestaan. Hieronder dragen er 7.393 de naam Rooijakkers of een van de vele variaties in de schrijfwijzen daarvan, waartussen 4.092 relaties bestaan. Intussen hebben we meer dan 50 verschillende schrijfwijzen vastgesteld, zoals: o–oe-oo–i-j-ij–y–e-a-ck–kk–zonder s-van–van de–van den, waarvan de oudste is van Royeckere.
België
Genealogie Familien Kracke & Schneider (Blog)Begonnen hat mein Abenteuer Familienforschung bereits 1998, als ich ein Projekt für meine neuen Internet-Domain (www.kracke.org) brauchte und mein Freund Oliver Bethmann mir davon berichtet, dass es zu seinem Familiennamen eine Ahnenforschungsseite gibt.
Nach den ersten Gehversuchen habe ich mich als Mitglied bei der Maus e.V., Bremen angemeldet und konnte so viel hilfreiche Informationen bekommen und mich mehr und mehr strukturiert auf meine Familienforschung begeben. Aber seid Anfang 2007 bin ich wieder aktiv bei der Erforschung der Familie Kracke und der Familie Schneider meiner Frau Christina.

Heute würde ich mich als Genealoge, Blogger, Autor, Podcaster, Geocacher und natürlich Familienvater. Ich erforsche die Familien unserer Großeltern, Kracke, Wachtendorf, Kessler, Nieuwenbroek, Nowak, Schneider, Gottwald, Olding und Bischoff aus Deutschland, Schlesien/Polen, Niederlanden und Tschechien.

Die Forschungsergebnisse habe ich in einer Datenbank veröffentlicht. Alle Informationen vor 1900 sind vollständig sichtbar, alles weitere ist nur für freigeschaltete Benutzer sichtbar. In der Datenbank sind neben Daten & Fakten, vorhandenen Bilder & Dokumente direkt mit der betreffenden Person verbunden. Weiterhin gibt es Ortsregister, Kalender, Friedhöfe, Quellenangaben usw.! Sehe: link
Natürlich lebt auch diese Datenbank von vielen Informationen, daher würde ich mich sehr freuen, wenn Sie Kontakt zu mir aufnehmen, wenn Sie etwas ergänzen, berichtigen oder haben möchten – vielen Dank!
Duitsland
Genealogie Hoorewech (Blad: Hoorngeschal)Hoornweg, Hoornweg van Rij, Hoorweg, Horeweg.
Deze namen zijn momenteel te vinden in geheel Nederland en in een aantal landen elders op de wereld. Vijf eeuwen geleden was er één vrouw met een soortgelijke naam, Jannetje Cornelisdr. Hoorewech, geboren omstreeks 1550 op een boerderij aan de Hoorewech te Overschie bij Rotterdam. Alle bovengenoemde naamgenoten stammen af van deze vrouw en haar echtgenoten die introkken op de boerderij.
De Hoornweg bestaat nog steeds, de boerderij (de enige die aan deze weg stond) is echter in 1925 eigendom geworden van de gemeente Rotterdam en in october 1952 afgebroken om plaats te maken voor woonflats en een winkelcentrum.
NL(Zuid-Holland)
Genealogie Houwing/HouwenOp deze pagina’s kunt U een een genealogie vinden van families Houwing. De gegevens in de diverse genealogieën zijn gecontroleerd, maar niet alle bronnen zijn geraadpleegd, en de genealogieën kunnen zeker nog verder aangevuld worden. Er kunnen nog fouten voorkomen in de genealogieën. Mocht iemand aanvullingen of correcties hebben, graag een mailtje.
De eerste genealogie begint met Roelof Houwing te Weerdinge. Op den duur zal deze pagina aangevuld worden met de overige genealogieën.
NL(Drenthe)
Genealogie Kugel (afkomstig van Meeden)Deze site bevat de stambomen van de familie Kugel en Oosting van mijn vader''s kant.
Van mijn moeder''s kant ben ik bezig met de familie Oostland en Bos. Wij kunnen nu stellen dat alle Kugels in Nederland te herleiden zijn tot 1 stamvader, namelijk Hindrick Jans
van de Meeden. Er is ook een tak in Amerika te vinden maar daar lopen de sporen tot nu toe nog dood.
NL(Groningen)
Genealogie Nederlandse Families (254 Stambomen van Nederlandse families)Welkom op deze website met genealogisch onderzoek, dat ik als hobby beoefen.
De families waar genealogisch onderzoek naar gedaan is kunt u vinden onder Familienamen. Via die link vindt u ook een korte historie van de desbetreffende familie.
Bent u uitsluitend in de stambomen geïnteresseerd, dan komt u via de link Stambomen direct bij de gepubliceerde stambomen.
De stambomen zijn voor het grootste deel door eigen onderzoek tot stand gekomen. Wel heb ik waar mogelijk van reeds bestaand onderzoek gebruik gemaakt, en dit ook per familie vermeld.
Correcties en aanvullingen zijn van harte welkom.

De gepubliceerde stambomen gaan allemaal maar tot ca. 1900-1920 i.v.m. de privacy.
NL(Drenthe / Friesland)
Genealogie Nienoord 1650-2013Het geslacht Nienoord waarvan de auteurs afstammen kwam door een vererving ca 1767 in het bezit van de boerderij Nijenoort, toen één van de zonen van Symon Jans [generatie II ] Reintje Sijmons genaamd, weduwnaar werd van Grietje Jacobs, zij was een dochter van Jacob Jans Boerema en Grietje Nanninga.
Hij (Reintje) hertrouwde op 28 februari 1768 te Middelstum met Jantje Ennes uit Rasquert.
Eén van zijn kinderen uit dit huwelijk, genaamd Simon Reintjes [1767-1846] erfde in 1817 de boerderij "Nienoord" en nam die naam als geslachtsnaam aan. Van dit echtpaar stamt het huidige geslacht met de familienaam Nienoord af.
NL(Groningen)
Genealogie pagina's Richard van SchaikMijn genealogische interesse is eigenlijk begonnen bij het vinden van een familiebijbel, met daarin de gegevens van de familie Kooima. Ook waren de schilderijen van de in deze bijbel genoemde Berend Martinus Kooima en Fenna Sara Louis (mijn betovergrootouders in matrilineaire lijn) bij mijn ouders te zien. Daarna ging de interesse bij vlagen, tot in ongeveer 1996 mijn oom ook met vragen over de familie kwam. Daarna is de drang om de voorouders en de gerelateerde familie te vinden zo sterk geworden, dat wij nu hier ruim 37.000 personen (waarvan ongeveer 15.000 van de floppies van de NGV: Karel de Grote, de Graven van Holland en ons Koningshuis) hebben ingevoerd in ons bestand.
Verder Bronbewerkingen uit Breda, Utrecht, Wierden en Genemuiden: link
Deze hobby bedrijf ik samen met mijn ouders, daar deze ook een grote interesse voor hun voorouders hebben gekregen. Delen van dit onderzoek zijn verkregen via betaald onderzoek door archivarissen, desondanks delen wij deze graag met u, daar volgens onze opvatting de baten groter zijn dan de lasten.
Nederland
Genealogie Rob Croes Nijmegen - Kleve (regio Duffelt of Düffel) (+ fotos Oud Hatert)De naam C(K)roes waarnaar ik onderzoek doe, komt het meeste voor tussen Nijmegen en Kleef (Kleve). Deze streek heet Duffelt (Düffel, Deutsch). Verbindingen met De Achterhoek zijn er ook. Rond 1650 zijn er sporen naar Koerland, nu een westelijk deel van Letland. De Ridderordes hebben in de vroege middeleeuwen daar lange tijd het gezag uitgeoefend.
De personen uit de kwartierstaat Croes komen voor 90% uit de regio Nijmegen - Kleve.
De naam Tromp uit de kwartierstaat heeft zijn zwaartepunt in het Land van Maas en Waal en is uitgewaaierd via Erlecom naar Nijmegen.
NL(Gelderland)
Genealogie site van Peter van der Lee-Home: Op deze pagina's vind u stamboomgegevens van mijn familie Van der Lee, en de familie Groenhuijse van moederskant, en de familie Munnik, de voorouders van mijn vrouw van vaderskant, en de familie Middelkoop, de voorouders van mijn vrouw van moederskant
Ik doe een poging een overzicht te krijgen van, vooral de families van der Lee in Nederland.
Mijn eigen familie is de tak van de Van der Lee'en langs de Kromme Rijn en de Betuwe omgeving Beusichem.
Verder heb op mijn zoektocht diverse families Van der Lee en Groenhuijze vergaard.

-Van der Lee, Groenhuijse, Munnik, Middelkoop
-Munnik verwante families
-Van der Lee families in Nederland.
-Verlee families in Nederland
-Leede families in Nederland
-Groenhuizen families in Nederland

Gedichten boeken en andere zaken
Nederland
Genealogie van Claes CosterWELKOM op de GENEALOGISCHE WEBSITE van DICK KRABBENDAM
Hier is genealogische informatie te vinden van de families Krabbendam, Koster, Voeten en Matthijssen

Het betreft de kwartierstaten van de voorouders van mijn kinderen, uitgaande van hun grootouders:
-Richard Krabbendam: Zijn voorouders leefden voornamelijk in Noord-Holland, Friesland, het westen van Zuid-Holland en het oosten van Utrecht
-Leny Koster Haar voorouders leefden voornamelijk in Zuid-Holland
-Rom Voeten: Zijn voorouders leefden in West-Brabant
-To Matthijssen: Haar voorouders leefden in West-Brabant
NL(Noord-Holland)
Genealogie van de familie Werk (met de Poffertjeskraam op Kermissen)De vele takken aan de inmiddels fors gegroeide stamboom worden niet vergeten. De laatste jaren is mijn onderzoek meer en meer verschoven naar secundaire bronnen, zoals die over de kermisgeschiedenis van stad en provincie Groningen en, vaak met verrassende resultaten, rechterlijke archieven.NL(Groningen / Utrecht / Zuid-Holland)
Genealogie van de familie WiggersVoorouders en Nakomelingen van Lodevicus Hendrikus Johannes Wiggers, 1876 - 1962, tuinman te Bussum
NL(Utrecht)
Genealogie van DijkumVolgens mondelinge overlevering is de familie in de 2de helft van de 16de eeuw vanuit de Ommelanden naar Oostfriesland gevlucht. Begin 18de eeuw worden familieleden genoemd in de kerkboeken van Larrelt en Wybelsum te Oostfriesland. De vroegste schriftelijke vermelding van de familienaam is in 1739 in het doop- en trouwboek van Termunten. Aan het eind van de 18de eeuw is de familie woonachtig in de stad Groningen. Aan de hand van de parenteel van Hinderk Wessels (tekst, grafisch) te Wybelsum geboren omstreeks 1677 en de kwartierstaat van Edzard van Dijkum (tekst, grafisch) geboren 1983 te Amsterdam wordt een overzicht gegeven van de genealogie van de familie Van Dijkum (Van Dijken, Nieveen van Dijkum) en gerelateerde families.Toegevoegd is een samenvatting van de geschiedenis van het steenhuis en de borg te Dijkum, Groningen vanaf de 12de eeuw tot en met de 17de eeuw. NL(Groningen)
Genealogie van het geslacht BoekeeOp deze site ziet U de resultaten van een onderzoekstocht naar de genealogie van de vijf geslachten Boekee. Door daarop te klikken vindt U de daarbij behorende generaties en een inleidende tekst over dat geslacht. Daarenboven kunt U gebruik maken van een zoekfunctie.

Van de vier geslachten Boekee die in Nederland zijn voorgekomen resteren er thans nog twee. Ze hebben gemeen dat deze geslachten weliswaar met verschillende namen zijn begonnen (zoals Boucquet, Bocquet, Boque en dergelijke), maar uiteindelijk alle vier de spelling Boekee zijn gaan gebruiken. De thans nog bestaande geslachten Boekee, nl. het Rijnlandse en het Hoekse geslacht, zijn met name geconcentreerd in Zuid Holland. Het Rijnlandse geslacht is afkomstig uit het gebied Pays de Lalloeue, ca. 40 km ten westen van Lille (Frankrijk) en heeft een protestantse achtergrond. Mogelijk hebben zij behoord tot de Bosgeuzen. Van het Hoekse geslacht, eveneens protestants, zijn de eerste sporen gevonden in Leffingen (België) en Breskens, Groede en Cadzand in Zeeuws-Vlaanderen.

Van de uitgestorven geslachten behoort het Delftse geslacht, dat Rooms-Katholiek is, tot het Rijnlandse geslacht, hetgeen onlangs met voldoende zekerheid kon worden vastgesteld.

De twee Dordse takken, beide Evangelisch Luthers, zijn afkomstig van hetzelfde geslacht Bocquet dat rond 1680 vanuit Sainghen-en-Weppes, dicht bij het Pays de Lalloeue naar Minfeld en Freckenfeld in het huidige Rheinlandt-Pfaltz in Duitsland is gegaan.

Het Amsterdamse geslacht tenslotte is afkomstig uit Luik.

Verder kunt U op deze site informatie vinden over
•Spelling en betekenis van de naam Boekee
•De achtergrond van het geslacht Boekee in ruimer verband
en over de publicaties door Dick Boekee over de genealogie van het geslacht Boekee.
NL(Zuid-Holland)
Genealogie van het Onstwedder geslacht 'Wever'Deze familiegeschiedenis laat zich lezen als een boek. Ik ben me bewust dat dit voor de snelle surfer niet de meest ideale vorm is, maar ik verwacht dat de meeste bezoekers op deze site gericht op zoek zijn naar de geschiedenis van de familie Wever.NL(Groningen)
Genealogie van Liempt (met enkele DTB-Bronbewerkingen)De naam Van Liempt komt als achternaam, in verschillende schrijfwijzen, al ruim vóór 1700 op vele plaatsen in Brabant voor. Ook buiten Brabant worden al vóór 1700 personen met de naam "van Liemde" genoemd, bijvoorbeeld in Rotterdam, Delft en Wassenaar.
Of ál deze verschillende families "Van Liempt" aan elkaar verwant waren, valt te betwijfelen. De naam betekent letterlijk: "uit Liempde afkomstig", en is dus een toponiem, een plaatsaanduiding. Ook vandaag nog wordt de plaats Liempde in de volksmond "Liempt" genoemd. We mogen dus wel aannemen dat meerdere personen onafhankelijk van elkaar op den duur deze achternaam zijn gaan voeren, dus dat er uiteindelijk niet één en dezelfde stam gevonden zal worden. Al is het ook zo dat het dorp Liempde indertijd weinig inwoners telde, en er zodoende familieverwantschap bestond tussen de meeste families. In Liempde zelf hadden zij in veel gevallen een andere naam dan "van Liempt".
Ook is er een gezinsreconstructie van Maasbracht.
NL(Noord-Brabant)
Genealogie voor oost Nederland (Lichtenvoorde)Op www.pondes.nl vindt u digitaal beschikbare informatie van geboortes, dopen, huwelijken, overledenen uit Lichtenvoorde van 1739 tot 1811. Dit gaat soms terug tot het jaar 1600.
U vindt hier ook transcripties van gerechtelijke verslagen (Oud Rechterlijke Archieven (ORA)). Die gaan terug tot het jaar 1450.
De oudste informatie gaat terug tot het jaar 1350. Deze informatie is gevonden op andere internetsites.
Het grootste deel is van 1800 tot en met heden. En een aanzienlijk deel gaat over de periode 1600 tot 1800.
Van alle informatie is de bron gemeld.
De getoonde geboortegegevens zijn ouder dan 100 jaar, huwelijksinformatie ouder dan 75 jaar en overlijdensgegevens meer dan 50 jaar oud.
NL(Overijssel)
Genealogie-database Hatertse families 'HATERT dorp van onze jeugd' Een boek gepresenteerd bij de vierde reünie van Oud-Hatertsen; mei 1999
* Het kerkdorp Hatert van 1900 tot 1958 met oude kaarten
* Wie woonde in Oud-Hatert en stambomen van Hatertse families
* Het verenigingsleven en veel foto's van vroeger
* Brieven uit Oud-Hatert en Hatertse emigranten schrijven
Een boek om cadeau te doen     €  13,60
NL(Noord-Brabant)
Genealogie-database Nijmegen: Stamreeksen Oud-Burgeren Gasthuis Het burgerrecht van Nijmegen is met zekerheid verleend sinds 1337, toen het eerste burgerboek werd aangelegd. Aan het burgerrecht waren niet alleen rechten maar ook plichten verbonden, zoals bijvoorbeeld het mede verdedigen van de stad. Als rechten zou men o.a. kunnen noemen het verkrijgen van een ambt of het mogen toetreden tot een gilde.
Het burgerrecht, dat tot 1811 is verleend, heeft nu nog enige betekenis, vandaar het woord oud-burgerrecht, omdat afstammelingen van destijds aangenomen burgers onder bepaalde voorwaarden aanspraak kunnen maken op uitkeringen door of verzorging in de stedelijke Godshuizen, zoals het Oud-Burgeren Gasthuis (OBG).
Een voorwaarde om een uitkering te mogen genieten of opgenomen te worden is, dat de aanvrager het bewijs kan overleggen, dat hij van een burger afstamt. Wanneer men in de 18e eeuw van het recht gebruik wenste te maken, dan legde men vaak een burgerbrief over - van zichzelf, van zijn vader of grootvader - en dan achtte men de afstamming bewezen. Na 1811 werden er geen burgerbrieven meer verstrekt. Bij elke aanvraag moest dus onderzocht worden, of de aanvrager wel afstamde van een oud-burger.
Men werd ook als afstammeling van een oud-burger beschouwd, als de bewezen voorvader lid van een gilde was geweest of een ambt had bekleed, want men nam aan dat men geen lid van een gilde geweest kon zijn noch een ambt bekleed kon hebben zonder het burgerschap te bezitten.
Er ontstond dus een grote behoefte aan een goed overzicht van oud-burgers in brede zin. Dit resulteerde in een gedrukte uitgave van een Naamlijst van personen die het Nijmeeg's oud-burgerrecht bezitten, dat bij besluit van het College van Regenten van het OBG op 18 mei 1881 was 'opgemaakt en vastgesteld'. De genoemde Naamlijst werd door verschillende archivarissen aangevuld en verbeterd. Na 1945 ontstond er behoefte de verschillende stamreeksen opnieuw te registreren. Deze collectie kaarten, die thans met het gehele OBG-archief is ondergebracht in het Gemeentearchief te Nijmegen, is de bron waaruit o.a. de gegevens zijn verzameld. De collectie omvat bijna 300 stamreeksen.
De vraag is echter: zijn deze stamreeksen betrouwbaar? Door het regentencollege werd een cahier bijgehouden van 'niet bewezen of afgewezen genealogiën'. Dit cahier bevat een zeventigtal fragment-genealogiën, feitelijk stamreeksen, waarvan een aantal tenslotte toch 'bewezen' werd geacht; de overige reeksen met 59 verschillende fragment-genealogiën zouden na afsluiting van dit register nog 'onbewezen of afgewezen' zijn.
NL(Gelderland / Limburg)
Genealogie-database Wijchen en Omstr.De gemeente Wijchen ligt in het Tweestromenland, een oud cultuurlandschap ingeklemd tussen de Waal in het noorden en de Maas in het zuiden. De bewoning in het Land van Maas en Waal is vooral te vinden op hoger gelegen stroken grond. In het zuiden is dat het Wijchens rivierduin. Dit bestaat uit stuifzand, dat vlak na de ijstijd uit de droge rivierbedding is gewaaid. Dit gebied was reeds in de prehistorie bewoond. De Romeinen legden hier grote landbouwcomplexen aan met luxe villa’s. Wijchen was een inheems Romeinse nederzetting van regionale betekenis. Daarna namen de Merovingers deze positie over. In de middeleeuwen werden de verhoudingen in de samenleving grimmiger en werden veel gebouwen versterkt. Zo ontstonden burchten, kastelen, hofsteden en versterkte boerderijen. Het rijke verleden van de streek is te bezichtigen in Museum Kasteel Wijchen, in Kasteel Hernen en in het pittoreske monumentale stadje Batenburg met haar molen en fraaie kasteelruïne. Ook de dorpen Leur, Balgoij, Niftrik, Alverna en Bergharen zijn een bezoekje meer dan waard.
NL(Gelderland)
Genealogie-database: Herman Hendricx HAMERSLAGHerman Hendricx HAMERSLAG (van Cleeff), geboren te Nijmegen.
Ondertrouwd op 13-07-1628 te Nijmegen (getuige: Gerrit Persen), gehuwd op 27-07-1628 te Nijmegen met Marijken (Maria) Lenerts van ASTEN (ESST), geboren te Aken.
Nederland
Genealogie-portaal Van Staveren-van der MeulenOp deze site vindt U informatie over mijn voorouders en die van mijn vrouw, Mieke van der Meulen. Naast de namen van Staveren en van der Meulen zult U ook informatie aantreffen over de namen Kapitein, Boon en Gernler (de grootouders van mijn vrouw) en Reitsma, Jansen en Zweerman, mijn eigen grootouders.Nederland
Genealogieën Alma etc. (maar ook andere Groninger Gedenkwaardigheden)Pathuis: Groninger gedenkwaardigeden = Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814, waarin alle grafschriften, opschriften, rouwborden e.d. in en rond kerken in de provincie Groningen zijn beschreven. Sinds de verschijning zijn echter verschillende objecten aan nadere beschouwing onderworpen en zijn er vele nieuwe tevoorschijn gekomen. Het ligt in mijn bedoeling deze hier te verzamelen en te presenteren. De eerste opgave is de weergave van de teksten zoals die door Pathuis zijn vastgelegd; in tweede instantie zullen deze aan de huidige stand van kennis aangepast en aangevuld worden.
Alle 956 huismerken werden nagetekend. Als zij vergezeld gaan van naamletters, staan deze elk aan een zijde van het merk. Afwijkende opstellingen zijn vermeld.

NL(Groningen)
Genealogieën bij kwartierstaat Joosen - Van der SwaanOp deze site zijn genealogieën opgenomen van verschillende aan elkaar verwante families.

NL(Limburg / Noord-Brabant)
Genealogiepagina Renkers en Pellemans (dubbelpagina)1. Genealogie families Renkers en Verest:
De gegevens van de families Verest en van Teeffelen zijn afkomstig van Giel Verest, waarvoor natuurlijk veel dank. U kunt ook de Dynamische Stamboom bekijken, bijgewerkt op 26 juli 2013 met 29.617 personen!

2. Genealogie families Pellemans en Weijden:
Waar komt de naam Pellemans vandaan? Hierover zijn meerdere theorieën opgetekend. Het toeval wilde dat ik op een document stuitte van de heer Swane, een vorser naar molenaarsgeslachten in Brabant. Het is opvallend dat de naam in de zeventiende eeuw op meerdere plaatsen in oost Brabant en Belgisch Limburg opduikt en wel altijd in verband met de uitoefening van het beroep van molenaar door de betrokkene. Nu kunnen we in de encyclopedie vinden dat een pelmolen een bepaald soort molen is en ik ga uit van de veronderstelling dat de bedienaar van de pelmolen Pellemans werd genoemd. Later werd dit net als Kuipers, Slachter en Smid een achternaam.
Alle mij bekende, in Nederland levende personen met de naam Pellemans zijn nazaten van Delis Lenders, die op 6 oktober 1680 in Budel trouwde met Andrea Driesen Schrijvers. De stam van Jacob Matthijssen uit Maarheeze, waar de heer Swane zoveel gegevens over verzamelde lijkt in de mannelijke lijn in de eerste helft van de negentiende eeuw te zijn uitgestorven, hoewel het niet onmogelijk is dat er bijvoorbeeld in België toch nog nazaten in leven zijn.
NL(Noord-Brabant)
Genealogisch webarchief van de families Van GrimmelyckhuysenGenealogische gegevens zijn per familie op een aantal samenhangende pagina''s bijeen gebracht. De familiepagina''s zijn te kiezen op de homepage.
De geschiedenissen van de nazaten van Jan van Grimmelyckhuysen vormen het hoofdthema van deze website. Andere personen en families hebben, meestal door huwelijken, bindingen met deze familie.
Nederland
Genealogische homepage familie's de GoedeOp deze site, staan enkele genealogieen van de familienaam de Goede, de Goederen en de Goedere, welke ik in de loop der jaren heb uitgezocht.
In de schippers-index zijn alle varende voorouders vermeld, die voorkomen in de database Hoogeveen. Dit is gedaan, omdat varende voorouders door hun beroep vaak moeilijk te volgen zijn.
NL(Drenthe)
Genealogische homepage Rutger Loenen en Teska van LeeuwenStamreeks fam. Loenen (Loosdrecht ca. 1400); kwartierstaten Rutger Loenen (Loosdrecht 1935) en Teska van Leeuwen (Laren 1934).Nederland
Genealogische homepage van de familie WeggemansOp deze site staan de stambomen van de families Arends, Kort, Nijkoops, Nijs, Schenkel, Stel, Weggeman(s) en vele andere.

Wij onderzoeken onze kwartierstaten en de nakomelingen van de stamouders van onze overgrootouders.

Gezocht
Er zijn 2 takken Weggeman(s) gevonden.
Tak 1 heeft zijn oorsprong in de gemeente Dalen, met als stamvader Berent Weggemans, geboren ca. 1640.
Tak 2 heeft zijn oorsprong in de gemeente Sleen, met als stamvader Jan Weggemans, geboren ca. 1560.

Gezien de achternamen van de personen in deze 2 naast elkaar liggende gemeenten, zou je zeggen dat ze familie van elkaar zijn.
Maar hoe? Wie kan ons meer vertellen?
NL(Drenthe / Groningen)
GENEALOGISCHE PAGINAS VAN L.P. HEURTER - ZOETERMEER - NLOp deze paginas staan o.a.:
Familiegeschiedenissen
Genealogie van de familie Hürter / Huerter / Heurter in Nederland
Kwartierstaat L.P. Heurter
De takken in Oberkassel, Duitsland
De Zuid Afrikaanse takken
Fotos
Heraldische Wapens
Diverse Akten
Van de familienaam Hürter zijn in Oberkassel, Duitsland diverse schrijfwijzen gevonden: Hürter, Hurter, Huereter, Hurther, Hurdter, Huerther, Horter, Hörter, Hoerter. In Nederland vond ik: Heurter, Hutter, Horter, Hörter, Hoerter. In Zuid Afrika alleen Hurter en in de Verenigde Staten van Amerika: Hurter, Huerter en Herter.
In deze paginas is consequent Hürter gebruikt voor de Duitse families, Heurter voor de Nederlandse families en Hurter voor de Zuid Afrikaanse families.Dit sluit het beste aansluit bij de tegenwoordig in gebruik zijnde familienamen.
Indien de termen genealogie, parenteel en kwartierstaat onbekend zijn dan is dit een link naar een uitleg.
Nederland
Genealogische site over Bijker, Bosma, Van den Berg en BenckhuijsenDe site bevat verhalen, overzichten, boeken en foto's over Bijker (Opsterland en Schoterland), Bosma (id.), Van den Berg (Koudekerk) en Benckhuijsen (Veluwe). De oudst bekende rechtstreekse voorvader van het geslacht Bijker was rond 1620 boer in een dorpje tussen Heerenveen en Gorredijk. Hij had een behoorlijk stuk grond en was dorpsrechter. Er worden steeds nieuwe verhalen en overzichten over zijn nakomelingen en over andere voorouders geplaatst.NL(Friesland / Gelderland / Zeeland / Zuid-Holland)
Genealogische Vereniging KlapwijkHet doel van de Genealogische Vereniging Klapwijk (GVK) is het verzamelen en doorgeven van informatie over het geslacht Klapwijk en aanverwante families. Zij publiceert viermaal per jaar het informatieblad ‘De Drudenvoet’ en organiseert ieder voorjaar een familiedag. Het lidmaatschap staat open voor iedereen met belangstelling voor de geschiedenis van het geslacht Klapwijk.Nederland
Genealogische website Hubert-SchuwerMet de stambomen Aberson, Brederode, Heijboer, Hubert, Ripperda, Schuwer, Westerbeek van Eerten.Nederland
Genealogy of the families Helder/Heller and Bakema (from Eenrum, Marne, Groningen)I started my research in 1997 and the present database contains about 13500 persons. The data accumulation was not only carried out by searching the archives, but also by communicating and searching on the Internet. In 1999 a number of ''''Hogeland'''' genealogists shared their knowledge on a common website concerning the Helder family and this made it possible to connect many Helder fragments into one large database.NL(Groningen)
Genlink, wortels voor uw stamboomRuim 6.000 links die stamboomonderzoekers van pas kunnen komen.
Giethoorn: Gezinsreconstructies (door Johan Gaal)Gebruikte boeken uit Rijksarchief Zwolle:
•doopboek 136 (1728-1764)
•doopboek 137 (1764-1813)
•trouwboek 139 (1733-1813, hiaat van 24-4-1795/1-6-1806)
•Met aanvullingen uit de volkstelling van 8/30 augustus 1748 Schoutambt Giethoorn
NL(Overijssel)
Graafwerk - familie de GraaffWelkom op de homepage van de Stichting ''''Jan Ariensz Bastiaensz de Graeff''''. In deze familie-stichting zijn vele takken van de familie De Graaff verenigd.
Op deze site kunt u meer informatie vinden over de zoektocht naar personen die afstammen van:
JAN ARIENSZ BASTIAENSZ DE GRAEFF
Deze zoektocht begint rond 1550 in het dorpje Babyloniënbroek in het Land van Heusden en Altena.
NL(Noord-Brabant)
Greets GenealogieOp deze site vindt u informatie over Greets voorouders, zoals Joannes Hermse; Anna Catharina Verschueren; Jantien Weening; korporaal Dirk Nieuwenhuis en Jan Sijmons Wit.
Geen voorvader, maar wel verwant, is de kunstschilder A.J. van Prooijen (1834-1898).

Ook de voorouders van Jan Heikens, Greets echtgenoot, zijn op deze site te vinden. Jans overgrootmoeder, Kunje van der Leest.
De moeder van Kunje, Aaltje Nanninga (1839-1919), stamt af van de Groninger familie Broeils. Van Sjabbe Broeils (1561-1645) bestaat nog een portret. Hij was o.a. raadsheer van Groningen.
De betovergrootvader van Aaltjes moeder, Helena Abrahams Hartzema (1818-1891), is Abraham Trommius (1633-1719), die diverse religieuze werken publiceerde. De bekendste is de concordantie die hij maakte op de Statenvertaling.

Blader ook eens in het familiealbum van Greet en het familiealbum van Jan of wandel mee door oud Groningen…
NL(Drenthe / Friesland / Groningen)
Heden en verleden van de familie's HollanderDe vereniging staat open voor naamdragers Hollander, hun aanverwanten of andere belangstellenden. Als algemene doelstelling geldt het bevorderen en verrichten van genealogisch onderzoek, zoals het samenstellen van stambomen en geschiedenissen betreffende alle families die de naam Hollander dragen. Daartoe verschijnt elke 4 maanden de familiekrant: ''''Het heden en verleden van de families Hollander''''. Hierin treft u aan de resultaten van genealogisch onderzoek, wetenswaardigheden, nieuws uit het verleden en heden, mededelingen over de vereniging, etc. Daarnaast houden we elk jaar een ledenvergadering, waar we elkaar ook beter kunnen leren kennen door het organiseren van activiteiten.
Voor genealogische doeleinden heeft de vereniging de beschikking over een databank met inmiddels ruim 25.000 naamgenoten en een verzameling van officiële documenten, historische foto’s, advertenties, 30.000 bidprentjes, etc.
NL(Noord-Holland / Zuid-Holland)
Het Westlandse geslacht VoskampWelkom op deze website! Hier vind je de resultaten van mijn genealogisch onderzoek naar de familie Voskamp. Met deze website wil ik zo veel mogelijk contact leggen met mensen die hierin geïnteresseerd zijn. Genealogisch onderzoek is nooit afgerond, en om die reden nodig ik een ieder uit die aanvullende informatie heeft met mij te delen. Naast de bekende gegevens zoals geboorte, trouwen en overlijden, ben ik vooral ook op zoek naar familiefoto's en interessante wetenswaardigheden. Veel plezier met het bekijken ervan!

De stamvader van het Westlandse geslacht Voskamp is Hermanus Voskamp. Op 1 februari 1739 huwde hij met Jannetje van Wemen in 's-Gravenzande waarna 5 kinderen worden geboren. Hieruit werden in de afgelopen 300 jaar (1715-2015) ruim 2200 nakomelingen geboren!

Deze familiegeschiedenis is verwerkt in het boek "Genealogie van de Westlandse tak Voskamp". Dit boek telt 260 bladzijden en is rijkelijk voorzien van foto's, krantenartikelen en bijdragen van aanverwanten alsmede een index.
NL(Zuid-Holland)
Homepage Jan Pieter de Groot (Noordbroek)U vindt op deze (fraaie) site hoofdzakelijk genealogische informatie over mijn familie (de Groot, Bastiaans, Noordhoff, Thools, Renken, Snelter) en de regio (Oldambt Gr) waarin ze woonden, werkten en leefden. Zie ook hun verhalen.
De gegevens op mijn website mogen niet zonder mijn toestemming voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Voor niet-commerciële doeleinden stel ik het op prijs hierover een berichtje te ontvangen.
NL(Groningen)
Homepage van de familie LouwMet o.a. de begravenen in de regio Reeuwijk.NL(Zuid-Holland)
Hooites Beukema: Strokartonfabriek te Hoogezand (veel documenten)-De mensen
-Van Stro tot Karton (met Stoom)
-NESSO (NEtherlands Strawboard Selling Organisation)
-Historie (met Pluustergoud)
-Namen van 167 schepen gebouwd door Ipe Annes Hooites te Hoogezand
-Info Jan Douwe Bakker en Colofon van deze Website
NL(Groningen)
In hetzelfde Schu-y-i-ij-tjeDe naam van de stichting is gekozen omdat de naam op 3 manieren geschreven kan worden(Schuyt - Schuit en Schuijt) en dit ook vaak als zodanig binnen de verschillende families of geslachten gebeurt of gebeurde.
Er zijn naar schatting ongeveer 50 geslachten met deze naam zonder dat er sprake is van een gezamenlijke voorvader of de bewijzen hiervoor ontbreken.
Naar schatting leefden er rond de eeuwwisseling van 2000 ongeveer 3.000 personen met onze familienaam.
De activiteiten richten zich primair op de namen Schuyt - Schuit - Schuyt. Ook is er veel verzameld over Van der Schuit.
Van alle overige namen waarin 'Schuit' voorkomt, zoals Schuite, Schuitemaker, Schuitvlot, Schuiteman, Schuiten, Lasschuit, etc. worden gegevens verzameld en wordt gezocht naar medewerkers binnen deze geslachten voor een verdere uitwerking.
Nederland
Indische verhalen (om nooit te vergeten ...)Surabaya. De stad waar ik op zoek zou gaan naar mijn roots. Een belangrijke maar volstrekt niet-toeristische stad van ongeveer drie miljoen inwoners in het oosten van Java. Het belang van de stad is de haven waar niet alleen goederen worden gelost en geladen, maar ook de marine die er een basis heeft. Het was onder Hollandse tijd een prachtige stad vol met art deco-architectuur, alles in wit uitgevoerd, met in het midden een historisch centrum uit de tijd van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Inclusief nog steeds een levendige Chinese wijk waar overal gehandeld wordt. Indonesië is mentaal niet het vaste land van Zuidoost-Azië. Het lijkt er niet eens op.Indië / Nederland
J. van Kooten: Zoeken in FamilySearch-gegevensDit is de stamboom van Jerry van Kooten. Mijn grootouders zijn Van Kooten, Van Zomeren, Varkevisser en Van der Weide; die van mijn vrouw Zwagerman, Haagsma, Kristel en Lonis. Van Varkevisser en Kristel zijn reeds uitgebreide stambomen bekend - die zullen hier in hun geheel worden overgenomen, maar er zijn ook al nieuwe (oude) gegevens gevonden. Hieronder geef ik per naam aan wat de vorderingen zijn in het onderzoek. Veel plezier! Jerry
2017-03-30 Na lange tijd eindelijk een update van de site. Ik vind het er wat moderner uitzien!
Er waren geen stambomen bekend, alles hebben we zelf uit moeten zoeken. Toen ik de persoonskaart van mijn opa Van Kooten ontving en dus de namen van zijn ouders had, ging het snel. Er zijn nu zeven generaties Van Kooten boven mij ingevoerd. Van slechts een aantal ook de broers en zussen, maar er is al meer bekend dan hier is te lezen. 2008-07-01 Scans van aktes uit het bevolkingsregister van Laren zijn binnen en zullen langzamerhand worden toegevoegd. 2008-10 Gesprekken gevoerd met een aantal ooms en tantes. Resultaat: behoorlijk wat (achter)neven en (achter)nichten mogen invoeren. De achternamen Nagtegaal, Bouwman, Pandelaar, Van Bruchem, Busch, Christant en Wilhelm hebben hun intrede gedaan. Ook artikelen uit de Laarder Courant De Bel zijn en worden toegevoegd. 2009-04 Nakomelingen van de halfbroer van mijn opa (A.J. van Kooten 1894) hebben me flink geholpen met die tak van de familie!
Nederland
Kingma StateKingma State is een voormalige Friese buitenplaats in de nabijheid van het dorp Zweins, zo'n vier kilometer ten oosten van Franeker.

NL(Friesland)
Kroniek van het geslacht Koeckoek (Blad: Koeckoeks Tabloid)De oudste generaties Koekkoek treffen we aan in Twello en vervolgens in Vaassen, Epe en omgeving.
Velen woonden in Oene, Zuuk en Dijkhuizen. Of de Koekkoeks in deze streek tot de inheemse families behoorden, blijft tot op heden onbekend.
Tot het midden van de 19e eeuw treft men Koekkoeks in deze streek aan; daarna zwermt men uit naar de tot op heden bekend zijnde concentratiegebieden: Baak, de Vecht-Terwolde, Denekamp, Olst en Wijhe, Laren (NH) en Amsterdam en Loenen.
NL(Gelderland)
Kwartierstaat Klok-MedemaKwartierstaat van Deddy, Ineke en Harry Klok
Ouders: R.J.Klok 1905-2004 & K.Medema 1911-2002

De meeste gegevens zijn verzameld in 1979 of vóór 1978, aangevuld in 2008 met gegevens uit www.graftombe.nl, www.allegroningers.nl, www.menneglas.nl/ledematen en vanaf 2013 www.wiewaswie.nl.
Centraal in deze site staat een kwartierstaat met daaraan gekoppeld de gegevens over verwanten. (Medema uit Adorp, gem. Sauwerd)
Wanneer geen omschrijving "doop" is gebruikt, dan betekent dat "geboortedatum".
Cursieve vermeldingen zijn van anderen verkregen en nog niet gecontroleerd. Indien niet in de bronvermelding genoemd, probeer ik een verbinding (link) te maken naar andere websites.
Om redenen van privacy zijn nog levende personen niet, of met weinig gegevens vermeld.
Indien u bezwaar heeft tegen het weergeven van bepaalde gegevens, mail mij dan onmiddelijk.
Alles onder voorbehoud van fouten en vergissingen.

© Harry Klok
NL(Groningen)
Lautenslager-, Lauterslager-, Lauteslager-stambomen uit NederlandHet stamboomonderzoek naar onze achternaam ben ik ongeveer 30 jaar geleden gestart. In 2008 ben ik begonnen de gegevens te publiceren via deze website. De stamboom is denk ik voor 90 % compleet; ik wil dit nog aanvullen met recente generaties en foto-portretten.Nederland
Luijkenaar (Helders, Booij, Voogd)Below, some information on the ancestral families and generations preceding me. While most of my ancestors come from within a triangle formed by Osnabrück, Brouwershaven and The Hague, there is some English and French as well. A family legend of a Jamaican, Indian or Indonesian ancestor I have not yet been able to substantiate.Canada / Duitsland / Nederland
Mattie Bruining (Kwartierstaten, Artikelen)Welkom op mijn website.
Ik ben Mattie Bruining-Hoeksma. Genealogie is al jaren mijn hobby. In de computer heb ik inmiddels meer dan 27.000 namen staan. Ik probeer daarin allerlei familieverbanden te ontdekken.

Regelmatig worden artikelen van mij in genealogiebladen gepubliceerd. Bekijk hier een overzicht van mijn artikelen en kwartierstaten.

Een andere hobby van mij is fotografie. Ik hou vooral van het maken van natuurfoto’s.
NL(Groningen)
Maurikonderzoek (van de Stichting de Maurikkroniek)De oudste naamgenoot is Steven van Maurick, op 28 juli 1227 gesneuveld. De bisschop van Utrecht, wiens jurisdictie tot Groningen reikte, trok in dat jaar op tegen zijn afvallige zetbaas in Drenthe, Rudolf van Coevorden. Zijn mannen leverden slag bij Ane (onder Hardenberg) tegen Rudolf en zijn Drentse boeren, met steun van de graaf van Gelre. De bisschop zelf nam met veel krijgsvolk, ook gezonden door de graaf van Holland, aan de slag deel. De gecombineerde troepen werden door de Drenten smadelijk verslagen. 500 ridders van naam kwamen om, onder andere Steven van Maurick. Op de website van de gemeente Coevorden staat een lijst van de gesneuvelden. Steven is daar vermeld als een van de hoofdmannen.
Steven van Maurick is de vermoedelijke voorvader van zowel Saffatijn van Mauderick, die in 1270 de burcht te Maurik bouwde (zie de publicatie Van Mauderick 1270-1695) als van Theodericus dictus Duys van Mauderic, belangrijke leenman van de graaf van Gelre, genoemd in 1313. Diens genealogie is gepubliceerd in
De Nederlandsche Leeuw van februari 2008.
NL(Gelderland)
Mid North Coast Pioneers - Newcastle to Lismore and beyondThis Web Site is Work In Progress.
Over the years, many family members have added to the data included in this site. It is because of these generous efforts that the web site has grown from simply recording my family interests, to recording family interests that are commonly linked. Because of this common linking, the families shown have mostly descended from the pioneering families of the Hunter and Manning valleys.

There are a number of families that arrived in Australia as government assisted migrants and there are a number of families who are descended from convicts. These two groups comprise the majority of the pioneering families shown here. Most of the government assisted migrant families came from the Highlands and western isles of Scotland.

I am particularly anxious that all of the information shown is correct. This is often difficult due to many factors and decisions have to be made as to what data is the most likely to be correct. The data included in the NSW on-line Births, Deaths and Marriages Indices is sometimes incorrect. Inscriptions on headstones and information in church records is sometimes incorrect. Judgements have to be made. Having said this, I am most anxious to be advised of any incorrect information that is shown. Please email me and let me know about these errors and why they are incorrect.

If your family is not included, why not drop me an email and let me know your family details. If you wish to do this, may I suggest that you read the FAQ's first, particularly this one.
On the other hand, all of the information of which we are aware is shown on our web site. We don't withhold information. Therefore, please do not make contact simply asking for more information. Again, may I suggest that you read the FAQs, particularly this one.
Australië / Verenigd Koninkrijk
Nakomelingen van Jan Jakobs Kort (1754-1822) Dit genealogisch overzicht draag ik graag op aan een sympathieke Amsterdamse dame, die mij begin november 2010 vroeg naar gegevens over een familie Kort, waar zij deel van uitmaakt. Zij had geen weet van haar voorouders en/of verdere familie of haar afkomst.
Door mijn onderzoek weet zij nu, dat zij, als geboren Amsterdamse, tóch een puur Groningse afkomst heeft.
Ik hoop dat zij het nog eens mag beleven een bezoek te brengen aan het bijzondere dorp Zeerijp -waar haar wortels liggen- en daar, bijvoorbeeld in 'Boerderij De Diek'n' aan de Dijkumerweg 2, bij een hapje of drankje van het mooie en wijde Groningse land kan genieten.

NB de site van Walma op Webklik is uit de lucht.
NL(Groningen)
Nazaten de Vries (en nog veel meer Groningse informatie)Je leest hier alles over de genealogie van Nazaten De Vries.
Zijn er vragen of heb je opmerkingen of aanvullingen op hetgeen al is gepubliceerd, mail het dan naar de webmaster.

Kijk ook bij artikels en colums met achtergrondverhalen en andere artikels, zoals de geschiedenis van Ekamp en Meerland en andere dorpen en gehuchten.
NL(Groningen)
NGV afd. FamilieorganisatiesVoor vragen over:
Hoe richt je een familieorganisatie op?
Hoe organiseer je een familiereünie?
Welke privacywetten gelden voor FO’s?
Een familieblad uitgeven, hoe doe je dat?
Opslag en beheer van een familiearchief, hoe doe je dat?
Wat doe je met je familiearchief als je thuis geen ruimte meer hebt of als je stopt?

Kan men uitstekend terecht bij deze NGV afdeling.
Nederland
Noppen: zie in Bronnen: Transcriptie huwelijken Zwijndrecht 1600-1677 (PDF)Op deze bladzijde worden bronbestanden (acten / indices) beschikbaar gesteld die deels of geheel door mij zijn 'getranscribeerd' aan de hand van (afschriften van) originelen die elders in archieven zijn geraadpleegd.
Hoewel met zorg samengesteld, sta ik niet in voor de absolute nauwkeurigheid van de gepresenteerde gegevens.
Een controle is altijd op zijn plaats!

-In o.a. het stadsarchief van Dordrecht, het CBG en het Nationaal Archief is te raadplegen een afschrift van:
Het register van de namen 'der gener die in de Gemeijnte tot Swijndrecht ten huwelijksen staet uitgeroepen ofte bevesticht sijn, tsedert anno 1600': Huwelijken Zwijndrecht 1600 t/m 26-09-1677).
-In het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden bevinden zich o.a de Rechterlijke, Notariele en Weeskamerarchieven van Woerden.
Een groot aantal aktes waarin familieleden Noppen en andere pannenbakkers voorkomen, wordt hier gepresenteerd; met soms een acte van elders.
Transcripties Notariele acten. (bijgewerkt op 29 april 2013).
Transcripties en scans Weeskamer acten. (1 acte / bijgewerkt op 2 mei 2013).
NL(Zuid-Holland)
Olyphant familydesk: Sieders/Koster, Rutgers/Elenius, v.d. Beukel/Dijkshoorn, Kloosterhuis/&,De namen in de header zijn van:
-Augustus Zider, stamvader van alle Siedersen in Nederland, zoals vermeld in het trouwboek van Meppel in 1652 bij zijn huwelijk met Aeltien Hermens,
-de trouwakte van Harke Harkes Rutgers met Hilje Tempel in 1877,
-de ondertekening van het testament van Maertge Wouters van der Beuckel in 1734 bij haar huwelijk met Mephiboset van de Woestijne, -Johannes Kloosterhuis Joh toen hij in 1919 hertrouwde met Rientje van Anken
-Harmen Sijder bij de ondertekening van het goedschattingsregister van Zweeloo in 1694.

Bij 'Streekgebonden'
Op die pagina heb ik links vermeld met interessante informatie uit de regio's van mijn families, te weten: het Westland, Drente en Groningen / Friesland.
Zowel de algemene Genealogie Links als de Streekgebonden Links staan onder de menuknop Genealogie.

NL(Drenthe)
Our AncestorswebThe “Our Ancestors” family tree is constantly changing and growing, with research being carried out fairly regularly into several branches of the tree.
As with all family trees, this one has its fair share of mystery.  There are some questions surrounding my grandmother, great grandmother and 3 times great grandfather.
Lots of my ancestors come from the historic county of Lancashire, England, on both my parents sides.
Denemarken / NL(Zeeland / Zuid-Holland) / Noorwegen / Verenigde Staten
Portal Van Heumen en van de Braak met o.m. huizenlijsten van RosmalenWelkom op het portal van VanHeumen.info. Via deze pagina vindt u diverse onderwerpen die te maken hebben met genealogie van de familie van Heumen en van de Braak. Ook vind u hier onderwerpen en informatie over het dorp Rosmalen. Vanaf deze pagina heeft u toegang tot onze verschillende sites. U kunt een keuze maken voor een bepaalde site, deze wordt dan geopend in een nieuw venster.

Op deze site de transcripties van een bron, die u informeert over de Rosmalenaren en hun huizen tussen 1736-1801. Verder worden een aantal documenten en kaarten gepubliceerd die met de invoering van het kadaster in 1832 te maken hebben. Wie waren de meest draagkrachtige Rosmalenaren rond 1900? De hier gepubliceerde kohieren van de hoofdelijke omslag tonen de welstand van de inwoners van de gemeente.
NL(Noord-Brabant)
Reenders Genealogy (Eenrum, Pieterburen, Marne)Zeer waarschijnlijk is iedereen die de achternaam Reenders draagt een nazaat van Reender (of Reinder, Reijnder, Riender) Martens. Hij werd geboren in Onderwierum en op 12 februari 1736 aldaar gedoopt als zoon van Bartelt Sierts en Grietje Rienders. Reender Martens trouwde omstreeks 1760 met Ebeltje Berends en was schipper van beroep. In 1773 overleed hij op vrij jonge leeftijd. Bijna 40 jaar later, in 1811, lieten vijf van zijn zes kinderen hun patroniem ''Reenders'' als hun achternaam vastleggen.

NL(Groningen)
Ritzema van Ikema: Het nageslacht van Jacob Sijbolts en Geertruid Cornelis (100 pg)Enkele Ommelander Geslachten uit Warffum (Groningen)
Het nageslacht van Jacob Sijbolts en Geertruid Cornelis.
NL(Groningen)
Ruychrock History (alternatief?)BENT U EEN RUIGROK, RUIJGROK, RUYGROK, RUIFROK, RUIJFROK, RUYFROK, RUIGROK VAN DE WERVE OF RUIGROK VAN DER WERVEN OF STAMT U HIERVAN AF? Deze site heeft als doel: het verschaffen van informatie over het geslacht Ruychrock in het algemeen en het familieonderzoek in het bijzonder. Voor dat doel staan voor u een groot aantal onderwerpen ter beschikking. Het bestuur van de ''Vereniging Ruychrock History'' wenst u veel genoegen tijdens uw bezoek aan de site!NL(Zuid-Holland)
Schotanus-stichting (blad: Aldfaers Erf)De Schotanus-Stichting, opgericht op 12 april 1955 te Franeker, is een van de langst bestaande, nog immer actieve familie-organisaties op ideële basis. Zij stelt zich ten doel het samenstellen van de familiegeschiedenis van de Schotanussen en het doen uitgeven van een standaardwerk over de dragers van de familienamen Schotanus, Scholtanus en Schotanus á Sterringa en mogelijk andere varianten van de naam Schotanus.NL(Friesland)
Schraarder Elgersma'sDe oudst bekende Elgersma''''s woonden in de 15e eeuw op Elgersma State in Boer, een dorpje dicht bij Franeker. Dit was Douwe Elgersma geboren 1480. Register van de Aanbreng 1514 op Elgersma State te Boer. Kinderen uit dit huwelijk Taecke Douwes plm. 1510.
De twee broers Anne en Haye die in 1811 in Schraard de naam Elgersma aannamen stammen van deze Elgersma''''s af.
Elgersma''''s zijn ondernemende mensen, die niet gauw moeilijkheden uit de weg gaan. Verhuizen zit de familie in het bloed. Ze zijn uitgezworven over de hele wereld. Het gros (40%) van de Elgersma''''s woont in Amerika.
Het familieblad heet ''''De Ielstekker''''.
De Elgersma Stichting is ook in het bezit van een archief. Jelle Elgersma (archief beheer) in Sneek verzamelt alles over de Elgersma familieleden. Uw bijdragen kunnen daarrheen worden gestuurd.

NL(Friesland) / Verenigde Staten
Sluzigers (Mensen uit de regio Zwartsluis)De publicatie Sluzigers is samengesteld door Alle Elbers. De gegevensverzameling bestaat uit 2.506 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 3 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina.
Dit bestand bevat de gegevens van personen die geboren, gedoopt, getrouwd, overleden of begraven zijn in Zwartsluis, gemeente Zwartewaterland (Ov).  Het bestand beperkt zich tot de personen die voorkomen in bronnen van vóór de invoering van de Burgerlijke Stand.

Een lijst met gebruikte bronnen (ook van dorpen rondom Zwartsluis) is te vinden op: link
NL(Drenthe / Flevoland)
Stambomen van de fam. Wiersema en Krom (met veel andere info)Ook stambomen van:
Post en Post Wiersema
Krom, Visser, Dijksterhuis, Wiersum
Meerburg en Gezelle Meerburg
Klooster, Overmeer, Visser, de Leeuw, Laribey, Teunen
NL(Groningen)
Stambomen Zuid-Oost-Drenthe (400)Deze website bevat een vierhonderdtal genealogieën die hun oorsprong hebben in Zuid Oost Drenthe, Noord Oost Overijsel, de Duitse grensstreek en met name in de plaatsen:
Coevorden, Dalen, Wachtum, Oosterhesselen, Sleen, Zweeloo, Emmen, Odoorn, Borger, Gasselte, Gieten en Hardenberg.
Duitsland / NL(Drenthe / Groningen / Overijssel)
Stamboom Familie Hoogland (met bidprentje)Op de eerste plaats, wanneer je gaat zoeken op het internet dan denk je “Ho even! Wat een grote familie heb ik!” en “In alle hoeken van de wereld komen ze voor” Zo uitgebreid kan de familie toch niet zijn? !
Dan komt het moment waarop je gaat nadenken. Dan begint het zoeken, het uitpluizen, het navragen bij familieleden of internet-vrienden, enz. Maar weet waar je aan begint! Geduld is de sleutel! Soms kom je ook achter dingen die erg moeilijk zijn; hou daar ook rekening mee.
Maar wilt u helpen vinden? Er zijn nog meer!!
NL(Zuid-Holland)
Stamboom KlaversHet begon met de stamboom van de familie Klavers. Inmiddels staat er echter veel meer in mijn bestand...

De publicatie Stamboom Klavers is samengesteld door Joop Klavers. De gegevensverzameling bestaat uit 175.912 personen, vanwege privacy zijn de gegevens van 59.535 personen niet gepubliceerd. Meer statistische informatie over de publicatie (zoals aantallen en spreiding van genealogische gebeurtenissen) is te vinden op de statistieken pagina. Een lijst met gebruikte bronnen is te vinden op de bronnen pagina.
NL(Drenthe / Overijssel)
Stamboom van de familie Jorna/Jurna (diverse takken) uit Jornahuizen (Frl)Waar vind ik mijn tak?
Dit kan een beetje lastig zijn, maar met de volgende uitleg moet het wel lukken.
Allereerst moet u begrijpen dat (nog) niet alles op te vragen is. Immers er bestaat zoiets als privacy (wetgeving). U dient dus eerst de namen van grootouders of overgrootouders te weten.
Vervolgens gaan we zoeken (ctrl f) met de achternaam van de partner die met een Jorna of Jurna getrouwd was. Doe dit zowel in tak 1, 2 en 3.
Niet gevonden? Wellicht zijn de gegevens van de persoon waar u naar zocht nog niet openbaar. Maar ook dit is op te lossen. U kunt hiervoor een z.g. persoonskaart opvragen via het CBG
NL(Friesland)
Stamboom van der SteenDit is de stamboomsite van de familie Van der Steen, oorspronkelijk afkomstig uit Pernis.
De verschillende onderdelen van de site vindt u via de buttons hierboven.
Met enkele muisklikken komt u via de knop ‘Genealogie’ in een database met meer dan 17 000 personen, zowel van mannelijke als van vrouwelijke kant.
Via ‘Foto’s en Documenten’ komt u in 40 webalbums met meer dan 4000 foto’s en documenten.
Op de pagina ‘Introductie’ kunt u lezen wie wij zijn.
NL(Zuid-Holland)
Stamboomonderzoek van de familie Houkes, Haukes, Houkens, HoukusEen stamboom is het geschiedenisboek van je familie. Als je de verschillende families wat beter bekijkt dan zie je welk een ellende een gezin soms is overkomen, maar ook zaken waar je om moet glimlachen. De jaartallen spreken voor zich.
De oudst bekende voorvader in de Millingense tak is vermoedelijk geboren omstreeks 1660.

De familie Houkes is bekend als:
Drachtense tak
Zutphense tak
Millingense tak
Een koppeling tussen de diverse takken is tot heden nog niet gevonden. Behalve de Millingense tak, die oorspronkelijk (voor zover we kunnen terugvinden) uit Huissen en later uit Zyfflich en Kranenburg (Duitsland) komt, onderzoek ik ook de andere takken.
Vanuit Zyfflich is een deel van de familie Houkes in Millingen aan de Rijn neergestreken.

Van de Zutphense tak heb ik al van diverse families opgaven gekregen over hun directe omgeving. Zelfs van een familie Houkes uit Duitsland kreeg ik een vraag en informatie naar aanleiding van mijn website over de Millingense tak. Deze familie bleek na enig onderzoek van de Zutphense tak af te stammen.
Hoewel het nog niet is bewezen, moet er volgens mij een koppeling tussen de Millingense tak en de Zutphense tak bestaan. Heel frappant is de naamvoering en religie van beide takken. Zowel in de Zutphense tak als in de Millingense tak kom je veelvuldig dezelfde doopnamen tegen en beide takken hebben als religie Rooms Katholiek.
De oudste voorvader in de Zutphense tak die ik terug heb kunnen vinden is Gerardus Houkes, geboren rond 1725 en gehuwd met Geertruida Mees (of Meis).

Nu ook op de site: familie Ursinus, van der Linden  en van Tienen.
Nederland
Stamboompagina Sake WagenaarDeze website is gewijd aan de resultaten van mijn stamboomonderzoek. Bijna al mijn voorouders komen uit Friesland, met name uit de gemeenten Tietjerksteradeel, Achtkarspelen, Smallingerland en Opsterland. De belangrijkste achternamen zijn: Wagenaar, Van der Meulen, De Haan, Luimstra, Van der Kloet, Dijkstra, Piekstra, Bakker, Petersma, Duursma, Van der Meer, Ytsma, Van der Laan en Ploeg. Deze site is vooral bedoeld om in contact te komen met andere stamboomonderzoekers. Ziet u aanknopingspunten met uw eigen familie, wilt u meer weten over personen op mijn website, of hebt u fouten ontdekt, dan ontvang ik graag een reactie.
NL(Friesland)
Startpagina Voorouders (Site met méér dan 3.200 Links)Deze site bevat een enorme verzameling links in de vorm van zgn. startpagina's, speciaal voor diegenen die aan genealogie oftwel stamboomonderzoek doen.
Omdat sites van historische kringen en -verenigingen vaak een schat aan informatie voor stamboom- en familie-onderzoek bevatten zijn ook deze toegevoegd.
De pagina's zijn gesorteerd op onderwerp en/of interessegroep.
Europa
Stichting Edwina van Heek (Enschede)Alleen homepage met adres.NL(Overijssel)
Stichting familie Millenaar/MillenaerOp deze site leest u alle wetenswaardigheden van en over de Millenaars. Inclusief de complete stamboom zoals deze bij ons, Stichting familie Millenaar, bekend is.

Nederland / Verenigde Staten
Stichting Familie WagenvoortOnze familienaam ontlenen wij aan een boerderij, gelegen in Harfsen, gemeente Gorssel, ten oosten van Zutphen. Die boerderij lag aan de Harfsense beek, vlak bij een plaats waar die beek zo ondiep was, dat de boeren er met paard en wagen doorheen konden rijden. Zo’n plaats heet een 'voorde' of 'voort'; daarom de naam Wagenvoort, net als Coevorden en Oxford, waar de koeien en de ossen door de rivier konden lopen. De naam is heel oud: al in 1421 wordt de boerderij vermeld. Of wij van de bewoners uit die tijd afstammen, is onzeker.NL(Overijssel)
Stichting Familie Winnubst
This website is only available in Dutch; The genealogy can be set to English.

Deze website is opgezet en wordt onderhouden in opdracht van het bestuur van de Stichting Familie Winnubst, opgericht 25 mei 2001. Deze stichting heeft tot doel het bevorderen van het sociaal charitatief engagement van de leden van de familie Winnubst en aangehuwden.
Varianten: Wynoves, Winnubest, Weinobst, Winnips, Wennips, Wennubst en Winnubst.
Nederland
Stichting familiearchief De ClercqWij zijn allen nakomelingen van Jacques de Clercq (ca 1555-1609), telg van een oude Gentse familie, die in 1585 als doopsgezinde werd verbannen uit zijn geboortestad en vervolgens een nieuw bestaan opbouwde in Haarlem. Een achterkleinzoon vestigde zich zo’n honderd jaar later in Amsterdam. Sindsdien tot het midden van de 19e eeuw was de familie over vrijwel de gehele linie woonachtig in de hoofdstad. Zij behoorde er tot de gegoede (doopsgezinde) koopliedenstand. Inmiddels is de familie over de wereld uitgewaaierd. Buiten Nederland wonen telgen in Oostenrijk, Engeland, Frankrijk, Zwitserland, Kenia, De Verenigde Staten én weer ‘terug’ in België. Ook is er een omvangrijke Amerikaanse tak van onze familie, afgesplitst in 1794.België / Nederland
Stichting Geslachten FaberDe Stichting Geslachten Faber is er voor alle Fabers in Nederland en daarbuiten en heeft als belangrijkste doel het bieden van ondersteuning op het vlak van genealogisch onderzoek.
Hier vindt u informatie over onze doelstelling, het bestuur, onze activiteiten en ons uitgebreide genealogische bestand. Verder leest u hier wat het donateurschap inhoudt en treft u een vragenrubriek aan.
Nederland
Stichting Loo-Archief (blad LOO-kroniek)Dit is de website van de Stichting Loo-Archief. De stichting beheert een verzameling documenten, parafernalia, boeken en gegevens. Het is een - voor familie-archieven - omvangrijke verzameling over de familie Loo die zijn oorsprong vindt in het gebied rond Marl (Duitsland). De stamvader van de familie is Bernardus Crampe (circa 1257). De namen van de afstammelingen worden op verschillende manieren geschreven, onder andere Loo, Loe, van de Loo en van der Loo.
De persoonsgegevens in het archief zijn tot heden grotendeels alleen in kaartenbakken en mappen beschikbaar. Sinds begin 2008 worden de persoonsgegevens ook in elektronische bestanden vastgelegd met het oog op betere ontsluiting van de gegevens.

NL(Limburg)
Stichting Van MeerStichting Van Meer (SVM) is opgericht in 2005 om families met de naam van Meer, en de naamsvarianten daarop, Vermeer, Vermeeren, etc. genealogisch te onderzoeken.NL(Noord-Brabant)
Studiegroep Geslachten DrostHet verzamelen van gegevens over geslachten Drost in Nederland en het beschikbaar stellen hiervan aan belangstellenden. Het uitgeven van een familieblad met gegevens over de vorderingen van het werk van de Studiegroep, artikelen over het leven van personen Drost in het kader van historische en sociaal/economische achtergronden. Het organiseren van bijeenkomsten voor belangstellenden in geslachten Drost in Nederland. Deelname aan het Drost Familie Project staat open voor iedereen die er in is geïnteresseerd om gemeenschappelijke voorouders te vinden door middel van DNA onderzoek. Iedereen met een variant op de achternaam Drost, zoals Dros, Dross, Droz, Drozd, Drozt, Droste en Drosten is welkom om zich bij ons aan te melden.Nederland
ten Bruggencate en AlmeloIk (Afina Broekman) begon aan dit project, omdat mijn vader voor 75% een ten Bruggencate is. Aangezien ze meer dan 300 jaar in Almelo woonden, was het doorploegen van de doop- en trouwboeken niet zo moeilijk. En voor mijn gevoel konden er toch niet zoveel zijn. Na al deze jaren heb ik zo'n 1100 ten Bruggencate's (met diverse spellingen) die bewezen afstammelingen zijn van de eerste Harmen ten Bruggencate, en nog zo'n 180 (vnl. hedendaagse) die nog niet aan de stamboom vastzitten.

Deze webpage bevat alle afstammelingen, behalve personen geboren na 1925, en/of overleden na 2000. Personen van wie niets meer bekend is dan een doop/geboorte datum en overlijdens datum, worden wel vermeld, maar hebben geen eigen pagina, en komen niet in de index voor. Van niet vermelde peronen kan meer informatie op aanvraag beschibaar zijn (of voor mensen in Almelo: probeer de Almelo database).

Aangezien de ten Bruggencate's over de hele wereld uitwaaiden, geeft een vlaggetje in de index aan waar ze zitten, tenminste voor de voornaamste landen. Nederland is niet aangegeven met een vlaggetje.

Het project Almelo Gezinsreconstructies (1600-1850) groeide uit het ten Bruggencate project. Met een groot deel van de familie in Almelo begonnen de onderlinge relaties tussen de Almeloërs mij te interesseren, en begon ik met het transcriberen van een aantal bronnen. Ondertussen zijn de meeste daarvan ook digitaal beschikbaar in andere vormen.
NL(Overijssel)
The Bollwitt FamilyThe one who is researching the history of the name "bolwidt" in the Netherlands, will sooner or later encounter the Amsterdam Archive document from 1790, in which Joost Hendrik Bolwit from Blomberg (27 yrs) annouces his marriage to Sophia Eleonora Bossen from Exten (21 yrs). Inquiry in Blomberg, Germany, provides not any link to that name. Extensive investigation on the Internet, much correspondence and archival research will ultimately produce a German branch "Bollwitt(e)", an American branch "Bollwitt" and the probable ancestor of Joost Hendrik Bolwit.

With an avid interest for history and vague rumours about the origins of my ancestors, I started researching family history 20 years ago. My mother's name is Anna Catharina Bolwidt. Not an everyday name. A search in the Netherlands made it clear that the Bolwidt branch of the family was in danger of dying out. This made it even more interesting for me to map out the family tree properly. My mother and family mostly come from the surroundings of Amsterdam. No sooner said than done. In particular the Amsterdam City Archives, with additional information from the North Holland Archive in Haarlem, supplied almost the entire Bolwidt family tree. After several visits we got to 1790, to the application for a marriage license for Joost Hendrik Bolwit and Sophia Eleonora Bossen.
Duitsland / Nederland / Verenigde Staten
The genealogy-page of Max SchulteDe familie kwam uit de regio Recke, Mettingen, Ibbenbüren bij Osnabrück. Met veel achtergrondinformatie uit die regio.Duitsland / Nederland
The Tjaden internet community  Are there any more Tjaden's around the world except from me?
What does the word Tjaden mean? Where does it origin from?

This is what we offer: First we have a message board where you can post any message you want. We have a link page, meant for links to all Tjaden related websites. You also can visit the ancient picture gallery. And last but not least, we have some web space in the Netherlands and we are able to offer any Tjaden in the world a free e-mail forwarding and a free redirect to his homepage. Over 30 Tjadens make use of this service already. To apply, just go to the e-mail service page.
Enjoy your Tjaden experience!
Henk Tjaden, the founder of this wesite, and Jan Willem Tjaden.
NL(Groningen)
Turfkroniek VeelenturfBehalve de interesse in aanvullingen op de stamboom heeft onze stichting 'Van Vuijlturv tot Ve(e)lenturf' nog steeds belangstelling voor stambomen die aan hun stamboom kunnen worden gekoppeld. Bidprentjes, foto's, notariële akten enz. zijn zeer welkom; hetzij als origineel hetzij als gescand en per e-mail opgestuurd; graag voorzien van de bron. Europa
Uitgeverij Gopher - met o.a. 9 boeken over familienamenAls u uw manuscript aan Gopher toevertrouwt, dan hebt u een aantal zekerheden. Dat wij het goed zullen lezen. Dat wij het zullen beoordelen op criteria als bijvoorbeeld taal, stijl, spanning en originaliteit. Dat wij, als we besluiten dat uw manuscript geschikt is voor uitgave bij Gopher, u waar nodig zullen helpen om het beste uit uw verhaal te halen. En dat wij, bij verschijning, samen met u een zo groot mogelijke groep lezers zullen proberen te interesseren. Met o.a. boeken van Jan Spendel.Nederland
Uw passie online: André den Haan (met veel info over Dordrecht)Deze website bevat:
- genealogische en geschiedkundige publicaties (Genealogie, Kwartierstaat en Bronnenpublicaties, DTB-transcripties)
- fotoalbum met schilderijen, beeldhouwwerken, architectuur, foto " s van Dordrecht, fragmenten uit boeken, die ik onlangs gelezen heb etc.
- een mogelijkheid om te reageren, namelijk via de pagina " s Contact en Gastenboek.

NL(Zuid-Holland)
van Beek, Jautze, Ket, Keuskamp, Mallee, van Woerkens? Leef mee met MarianneGenealogie of stamboomonderzoek is één van mijn hobby''s. Ik onderzoek de namen van mijn ouders en grootouders. Maar ook de namen van man en kinderen. In verband met privacywetgeving zijn enkele pagina''s van de stamboomsites alleen inzichtelijk voor (familie) leden.Nederland
van der WoudeVoor wie dit leest: Deze site is de neerslag van jarenlange wederwaardigheden op drie onderscheiden gebieden: genealogie, geschiedenis en debat. Mijn voorouders heb ik persoonlijk leren kennen in de archieven: generaties overbruggend reiken we elkaar de hand en ze fluisteren me van alles in. Die opgeduikelde tijden, namen en plaatsen vertrouw ik in overdachte mededeelzaamheid toe aan het papier, in verhalen en genealogische publicaties. Daarom bevat deze site een ferme kwartierstaat en een stamreeks Van der Woude - maar er zijn meer sprokkelingen rond de stamboom.Nederland
van Ham - GroningianaHET NAGESLACHT VAN
Jan Jacobs en Anna Coornelis, Symen Jacobs, Claas Jansen
Derk Pieters en Katrina Tomas Stamboek Huizinga I-VI
Jacob Sybolts en Geertruid Cornelis Ommelander Geslachten I-III

BOERDERIJEN EN HUN BEWONERS
Dijkrecht Schilligeham, Klein Garnwerd
De familie Onsta en de Lutjehuisterheerd

[MICRO]-GESCHIEDENIS: Het klooster in Aduard
Kerk en kerkhof in Maarhuizen, Bredere historische Context
Bedrijfomvang en personeel, Land in eigendom
Gelegenheidszilver, Lezende landbouwers in 1805
NL(Groningen)
Ver. Limburgse Hamers GenealogieënUitgever van het 'Hamers Bulletin'NL(Limburg)
Website 'Grimmelikhuijsen'Op deze site vindt u genealogische gegevens van mijn grootouders, Antonius Grimmelikhuijsen, Wilhelmina Kronenburg, Theodorus Jansen en Pieternella Elsendoorn. Voor de website ''Grimmelikhuijsen'' kunt u kiezen voor de Nederlandse of Engelse taal.
On this site you will find genealogic data of my grandparents, Antonius Grimmelikhuijsen, Wilhelmina Kronenburg, Theodorus Jansen en Pieternella Elsendoorn.
For the website Grimmelikhuijsen you can choose for the Dutch or English language.
Nederland
Website Henk en Tineke Zomer te MarkeloDeze internetpagina's heb ik voor gemaakt voor twee van mijn hobby's: Genealogie en Fotografie.
Wat de genealogie betreft hoop ik dat deze website mij in contact brengt met personen waarmee mijn (klein)kinderen genetische relaties hebben om zodoende gegevens uit te wisselen waarmee mijn familiearchief verrijkt kan worden. Zie het menu Genealogie.
En wat mijn foto's betreft, ik vind het leuk om ze te exposeren. Op deze website staan verkleinde versies. Ik ben bereid de foto's te exposeren (bij voorkeur tegen een onkostenvergoeding) en copyright te verkopen. Zie het menu Fotografie.

NL(Drenthe)
Website van Aggele(n) en naamsverwantenEven na het midden van de veertiende eeuw (1376) vinden wij in het graafschap Loon in België de tot nu toe oudst vermelde ''Van Achel'': Ghevart van Achel, die uit naam van een zekere Henken Franken verheffing doet van een leengoed. In 1389 vinden wij Ghevart van Achel terug in de protocollen van ''s-Hertogenbosch in gezelschap van zijn zoon Henrick. In de 15e en 16e eeuw leefden voorname en rijke kooplieden, genaamd van Achelen, in de Zuidelijke Nederlanden en bekleedden generaties lang belangrijke openbare functies. Eén van de bekendste was Igram van Achelen, door keizer Karel V benoemd tot lid van de raad der Provincie Friesland en daarna door Philips II in 1570 aangesteld tot President. vervolgens werd hij lid van de grote Raad te Mechelen in België. Hij werd begraven in de St. Romboutskathedraal te Mechelen.België / Nederland
Website van de Stichting Familie Ravelli Nederland (Druogno)U kunt allerlei informatie over o.a. de familie Ravelli en verschillende streken in Italië vinden op deze website.
 
In het noord-westen van Italië, ten oosten van Domodossola, ligt het Val Vigezzo. Een dal dat doorloopt tot de Zwitserse grens en daar overgaat in het Centovalli. Het Valle Vigezzo wordt al heel lang het ’Schoorsteenvegersdal’ genoemd en dat is niet voor niets. Al vanaf de 16e eeuw trokken jongemannen uit dit dal tot ver over de grenzen om schoorstenen te reinigen. In de 18e eeuw kunnen we in Den Haag en Amsterdam bewoners van dit dal als schoorsteenvegers aantreffen. Het centrum van deze emigratie is de parochie Druogno, met daaronder vallend de dorpen Druogno, Sasseglio, Gagnone en Orcesco in het dal en Albogno en Sagrogno in de bergen. 

De eerste families uit deze parochie die zich in Nederland vestigden heetten Ravelli, Bertina, Comaita en Andreoli.  Opvallend is dat de nazaten van deze emigranten nog generaties lang met elkaar werkten, woonden en trouwden. Tot ver in de 19e eeuw beheersten zij in veel steden de markt van het schoorsteenvegen. In de 19e eeuw vestigden zich in Nederland nieuwe namen uit dezelfde parochie: Margaroli, Vitali, Maini, Gabardi, Cheula, Camozzi, Peduzzi en Baratta. Zonder uitzondering kwamen zij als schoorsteenvegers. 

Workgroup Church Archives Druogno has published a genealogy of the whole community of Druogno from 1569 – 1900: link
Italië / Nederland
WEBSITE VAN MAYA EN TED BROUWER met o.a. transcripties van enkele DTB-boekenOp deze website vindt u, naast MAYA''''''''S QUILT PAGE, het voorlopig resultaat van ruim 15 jaar stamboomonderzoek. Uit de veelheid van gegevens heb ik de kwartierstaat van onze twee kinderen, Sonja en John, kunnen samenstellen, en daarnaast ook de parentelen van enkele van hun voorouders, te weten Brouwer, Geerlings, Hoogveldt en Wempe en bovendien mini-parentelen van hun Oekrainse voorouders Krischko en Hrischenko.
Geinspireerd door mijn schoonvader onderzocht ik de herkomst van de Velsink familie, zowel de Nederlands-Canadese tak, als ook de Indische tak.
Voor Indische vrienden stelde ik enkele Indische parentelen en kwartierstaten op.
De overige, voornamelijk Nederlandse genealogieen, parentelen en kwartierstaten stelde ik op voor vrienden en aangetrouwde familieleden.
Tot slot vindt u ook een aantal transcripties van doop- en trouwboeken van Aalsmeer, Hilversum, Mijdrecht, Noorden, Oudshoorn, Thamen en Wehl.
NL(Gelderland / Noord-Holland / Utrecht)
Welkom bij Spanvis (website families Spanjaard-Visser uit Lemmer)Deze website omvat Friesland en zijn historie, met de geschiedenis van het oude vissersdorp Lemmer en van vele kleine en grotere plaatsen in de zuidwesthoek van Friesland. De historie van Moddergat, de Zuiderzee en de visserij, de Lemsteraken en de salonboot Jan Nieveen staan ook met vele illustraties op de website. Evenals de overval op de Leeuwarder gevangenis ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.

Daarnaast zijn vele genealogieën opgenomen van families uit Friesland. In de rubriek Zoek-foto wordt getracht te achterhalen waar foto's zijn gemaakt en wie de personen zijn die erop voorkomen. In de rubriek Wie-zoekt-wie kunnen mensen met elkaar in contact komen. Er is een bijzonder collectie oude filmpjes over de Zuiderzee, de barre winters en het skûtsjesilen te zien.
NL(Friesland)
Welkom op de Beimers HomepageDe Familienaam Beimers heeft nog al wat problemen gehad. In het trouwboek van Vrouwenparochie (Friesland NL) staat de voornaam Gerrijt Gerrijts (Gerrit Gerrits) maar de achternaam werd een probleem. Het kan zijn dat de bruidegom Böhmer als zijn familienaam opgaf, de Dominee schreef de naam Beuymers in. Het kan ook zijn dat Gerrit zich als Bäumer aanmeldde, maar omdat de Umlaut (ä) In het Nederlands niet werd gebruikt, de naam met een eu werd geschreven.
Pas toen de Dominee merkte dat de bruidegom een Duitser was, verbeterde hij de naam in Böhmers met een overbodige h.

Reeds vele jaren ben ik bezig om de Genealogie van de Beimers Buimer Bymers familie uit te zoeken. Oorspronkelijk uit Duitsland, en later van Het Bildt in de provincie Friesland in Nederland maar nu wereldwijd.
Nog lang niet heb ik alle gegevens van de familie uit binnen en buitenland, toch is het mijn doel om de Genealogie compleet te krijgen. Maar daar heb ik Uw hulp bij nodig.
NL(Friesland)
Welkom op de Genealogie Homepage van T.Bais.Naast de familie Bais uit Wieringen:
Gerlofs/Klok
Hille/Hillen/Hillenius
Suk, Voppen, Witting, Huijg
NL(Friesland / Groningen / Noord-Holland / Zuid-Holland)
Welkom op de homepage van de fam. BOEROp deze pagina kunt u het resultaat bekijken, van wat een opgevraagd uittreksel van de Burgerlijke Stand opgeleverd heeft. Want voor ons in het gezin was die oma Aaltjen Zandbergen in het trouwboekje van onze ouders een totale vreemde. Zeker ook voor onze moeder, want Aaltjen overleed al op 31-jarige leeftijd aan de ''''natte pleuris'''', 6 maanden na de geboorte van haar jongste van zes kinderen, onze moeder. Geheel toevallig kwam de aanvraag terecht bij iemand die in het archief van Zwolle werkte, die een persoon kende die net met de naam Zandbergen bezig was.
Ook ik werd gegrepen door het virus genealogie, door de Volkskrant ooit werd omschreven als de ''''grootste geslachtsziekte van Nederland''''. Bij een bezoek aan het streekarchief Waterland liet ik daarna eens de naam Voortman vallen, en ook daar werd direct doorverwezen naar iemand die al met die naam bezig was, namelijk Ronald Voortman. Hij gaf nog een diavoorstelling en vreselijk veel informatie, waarbij zijn onderzoek het momenteel het verst terugvoert in de geschiedenis.
Genealogie is een hobby die je eerst alleen doet, maar gaandeweg ga je steeds meer mensen ontmoeten, die gelukkig informatie willen uitwisselen.
Ettelijke kilometers rijden naar (voornamelijk) Groningen, Friesland en Haarlem, en hele dagen van verder onderzoek, tientallen postzegels en e-mails verder hebben het resultaat opgeleverd van wat u hier in kunt zien.
NL(Friesland / Groningen / Noord-Holland)
Welkom op de Keis-bladzoid (van de familie Kaas uit Noord-Holland)Welkom op de Keis-bladzoid. Deuze bladzoid is kommen omdat sommige mense die moin kenne vonde dat as je domoinnaam kaas.nl in je bezit hewwe, je d’r ok wat mee doen moete en ok wat van keis zien leite moete. Stiekemweg is deur oigen uitzoekeroi, en heêl veul deur onderstáán van vrinde en bekende, d‘r een bloidzoid kommen dat je de weg woist nei makers en verkopers van keis. Niet allien de febriekskeis en de boerekeis maar ok de keize van de oigen keizer en keis van over de grens.NL(Noord-Holland)
Welkom op veldmans.comDiverse onderdelen, o.a. 33.000 bidprentjes en gegevens over kerken en orgels.

Kerk & Orgel
Foto''s van kerken in Nederland
Historie Gummaruskerk te Steenbergen
Overzicht bidprentjes (Alfabetisch)
Kwartierstaat familie Veldmans: We zijn geïnteresseerd in gegevens over de familienamen Veldmans, Bouwhuis, van der Wal, Nagelhout, Frankena en Wilbers uit Friesland. En de familienamen Willemsen en Peters uit Zevenaar (Gelderland).
Tevens verzamelen wij bidprentjes en hebben dubbele exemplaren als ruilmateriaal. Regio''s: Zuid-West Friesland, Achterhoek (de Liemers), West- en Midden Brabant.
Nederland
Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e.V. Sitz KölnDie größte regionale genealogische Vereinigung in Deutschland. Das in der Satzung festgeschriebene Ziel des Vereins ist die ''''Förderung von Wissenschaft und Forschung in genealogischer und familienkundlicher Hinsicht''''.

Das Arbeitsgebiet war ursprünglich die gesamte frühere preußische Rheinprovinz; heute umfasst es die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln (Nordrhein-Westfalen) sowie Koblenz und Trier (Rheinland-Pfalz). Das Arbeitsgebiet ist untergliedert in dreizehn Bezirksgruppen, denen die im jeweiligen Bereich wohnenden Mitglieder angehören (vgl. die Karte) mit einem Klick auf das jeweilige Gebiet erreichen Sie direkt die Seiten der Bezirksgruppen.

N.B.: Viele Homepages der Mitglieder der WGfF
Duitsland
Willkommen auf Rainer Dörrys Website zur Ahnenforschung. (mit viele Fundstücke)Diese Seite soll der Information, aber auch dem Austausch von Erfahrungen dienen. Daher an alle noch lebenden Dörry’s ! Falls bei euch Interesse besteht und Ihr Daten von euren Ahnen habt und mir zur Verfügung stellen wollt, bitte Kontakt mit mir aufnehmen. Das gilt auch für alle Nebenlinien, die Ihr aus der Namensliste entnehmen könnt.
Auf dieser Seite werde ich Funde einstellen, die auch für andere Forscher interessant sein könnten.
Duitsland
Wolda, Paap, Smit, and Woldring from Groningen, NetherlandsThis is a report about some related families or families of some friends.It is mostly "second-hand genealogy" because I did not have the opportunity to visit the archives myself.I did receive information from officials at a number of archives at city halls in the Netherlands, but mostly I relied heavily on published information in journals such as "Gens Nostra", "Gruoninga", "De Nederlandse Leeuw",and "Westerwolde",on the "Groninger Kwartierstaten Boek", on information provided by a series of books "Boerderijen en hun Bewoners" (Farms and their Inhabitants), "Westerwolders en hun Woningbezit," and Sebo Abels' masterwork "Doopsgezinde Families in het Oldambt". Further I profited a great deal from genealogies published as books or on the Internet and from the generous help of family members and of many genealogy friends.NL(Groningen)
Yolanda Lippens - Artikelen over genealogie en stamboomonderzoekIn mijn stamboomonderzoek doe ik, naast mijn eigen achternaam, ook onderzoek naar meerdere namen. Niet alleen mijn vader heeft voorouders, maar natuurlijk ook mijn moeder. De stamboom Yolanda Lippens is dus erg uitgebreid. Ik geef toe, het is een beetje uit de hand gelopen, momenteel onderzoek ik 2 x 14 namen.
Mijn basis is de bloedlijnen, maar zodra ik informatie tot mijn beschikking krijg van (aangetrouwde) zijtakken, voeg ik deze ook toe. Dit doe ik om anderen aanknopingspunten te geven die op zoek zijn naar diens persoon en zijn familie.
Wat ik mooi vind aan de hobby genealogie is dat ik contact krijg met vreemden, die familie blijken te zijn. Dit komt mede door de software die ik gebruik. Hoe gaaf is het om op die manier nieuwe mensen te ontmoeten en vrienden te maken waarmee je én familie bent, én waarmee je een boeiende hobby deelt?
Nederland

Geselecteerde unieke links: 200
Totaal aantal links in database: 2803
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |