Software pakketten

Gebruik voor het opslaan van uw genealogische gegevens een geschikt programma.

Maar wat is een geschikt programma?

Dat hangt zowel van U als van de stamboom software af. Daarom worden hieronder enkele overwegingen opgesomd.
Op de webpagina van Louis Kessler staan tientallen programma's, enkele ook voor Mac en Unix gebruikers. De volgende suggesties zijn gericht aan de gebruiker waarvan de stamboom op de duur uit enkele honderden of misschien duizenden personen zal bestaan.

Tips:

 • Neem je tijd om een programma te evalueren, bij voorkeur aan de hand van een demo-versie, en vervolgens te leren kennen. Werkelijk alle snufjes van een programma ken je bovendien pas na enkele maanden gebruik.

 • Bedenk dat eens begonnen met een bepaald programma, het meestal moeilijker wordt (psychologisch en praktisch) om later nog over te schakelen.

 • Bedenk ook dat de kwaliteitsverschillen tussen programma's meestal pas duidelijk worden naarmate je meer gegevens hebt. Laat het geen pijnlijke ervaring worden als het al te laat is.

 • De aanwezigheid van een goed functionerende helpdesk is zeker een aandachtspunt. Het voorkomt veel irritatie als je eens problemen met de programmatuur mocht ondervinden.

 • Er is niet altijd een duidelijk verband tussen kwaliteit en prijs. Er is veel gratis software te vinden die gewoonweg uitstekend is.

 • Je kan trachten te zoeken naar de witte raaf, het enige goede programma dat alles heeft : goede databank, goede rapporten, alles in het Nederlands, mooie grafische voorstellingen, websites maken ...
  Maar je kan die taken opsplitsen over meerdere programma's die daarin gespecialiseerd zijn. Het overhevelen van gegevens tussen programma's gaat via Gedcom-bestanden (zij het met beperkingen en soms de nodige foutboodschappen, zie verder..). Kies je voor de laatste weg dan is het eigenlijk belangrijker dat je naar een programma gaat dat een erg complete databank heeft en waar andere dan de voor de hand liggende stamboomgegevens en relaties bewaard kunnen worden. Later terug kunnen vinden (bronnenbeheer) HOE en WAAR je iets gevonden hebt is namelijk ook erg belangrijk. Ergens noteren en beheren wat nog moet uitgezocht worden hoe en waar, is ook iets waar je als beginner niet direct aan denkt.

 • De taal : in welke taal of talen zijn de menu's van het programma en in welke talen kan je rapporten laten afdrukken. Het eerste hoeft niet een probleem te zijn als je bv. het Engels machtig bent maar rapporten met zoiets als "Marinus Kaal was born in Arnhem, Gelderland" slaan op niets.

 • Een pluspunt is ook als de structuur van de databank publiek is en er eventueel hulpmiddelen geleverd worden om ze te benaderen. Daardoor bent u niet volledig afhankelijk en dit stimuleert ook het ontwikkelen van allerlei hulpprogramma's door goede amateurs.

 • Bij de volgende opsomming van programma's wordt in de eerste plaats gekeken welk programma het best is om GEGEVENS te BEWAREN en aan te vullen en in mindere mate hoe mooi de schermen en de rapporten ogen!

 • Goede uitvoer van Gedcom-bestanden moet mogelijk zijn. Via Gedcom-bestanden kan je gegevens naar andere programma's overhevelen al dient daar bijgezegd dat Gedcom zijn beperkingen heeft : biologische relaties (ouder-kind; man-vrouw) zijn geen probleem maar een aantal andere verbanden en gegevens kunnen niet doorgesluisd worden. We leven op hoop dat de toekomstige Gedcom 6.x standaard vollediger zal zijn.

 

Links naar Genealogie programmas


Een uitgebreid overzicht vindt u op Geneawiki.

Een overzicht van genealogische software voor zakcomputers (zoals Iphone, Ipad, PDA's en Tablets) vindt u op op Geneawiki bij zakcomputers (PDA).


Programma Omschrijving

GensDataPro

Het nieuwste en onder alle versies van 'Windows' draaiende genealogische programma van de NGV, afd. Computergenealogie is GensDataPro, in de wandeling GDP genoemd.
Het programma leest en schrijft GD/D90 bestanden, het is gebruiksvriendelijk, bevat overzichtelijke schermen en zoekmogelijkheden en is eenvoudig te installeren. Tekstuele uitvoer genealogie, parenteel, kwartierstaat, etc. volgens de standaard van GD/D90, zijn reeds voorzien van index-tags voor MS-Word waardoor dus geen concordantie-bestanden of macro's meer nodig zijn. De tekstuele uitvoer kan zowel in RTF als in HTML geschieden, m.a.w. vanuit het programma is een volledig geïntegreerde website te ontwikkelen of een uitvoer die geschikt is voor publicatie op CD, incl. met persoonsbladen en naar keuze parentelen, kwartierstaten en stamreeksen voorzien van onderlinge verwijzingen. Geneagrammen zijn eenvoudig zelf op te stellen en te wijzigen. Kwartierherhalingen en verwantschappen worden automatisch opgezocht en getekend. Een unicum is de mogelijkheid om vanuit GenLias en ISIS informatie in GDP te knippen en te plakken, het overtikken van informatie behoort voor wat GenLias- en ISIS-gegevens betreft hiermee tot het verleden. Vanuit het programma zijn bovendien de leefgebieden van personen in een te kiezen landkaart, modern of historisch, te plaatsen, incl. het zoeken op 'km in de buurt van'. Het wordt geleverd met standaard Nederlands en Belgisch plaatsbestand. Plaatsen eenvoudig in te voeren en aan te klikken in een landkaart naar keuze waarbij automatische land- en provincieherkenning
GDP voorziet eveneens in een volledig geïntegreerd digitaal archief. Alle foto's kunnen aan personen worden gekoppeld en dus direct op te nemen in tekstuele uitvoer en website. Uiteraard beschikt het programma in zeer effectieve zoek- en selectiemogelijkheden met de optie om tegelijkertijd in verscheidene bestandensets te zoeken. Logischerwijs behoort GedCom import en export tot de standaard mogelijkheden en worden DOS en ANSEL-diacrieten moeiteloos opgepakt.

Wie op GenLias een zoekopdracht naar een familie uitvoert, kan de gezinnen die dit oplevert in één klik in GensDataPro plakken, zoals men tekst van het ene document in het andere kopieert en plakt. Bruid en bruidegom, en hun ouders, worden direct als personen ingevoerd, met datums, plaatsnamen, beroepen en bronvermelding. Zo heeft men in een mum van tijd een groot aantal stamboomstukjes ingevoerd, waarna slechts nog de overlappende personen behoeven te worden aangegeven om alles aan elkaar te koppelen. Hiertoe is een ondubbelmodale toegevoegd die steeds "potentiële dubbelen" met hun naaste familie zowel grafisch als tekstueel naast elkaar toont waarna de gebruiker met een klik kan aangeven dat het een echte dubbele is of niet.
De archieven van Nederland zijn ineens één grote legpuzzel.
Het kopieren en plakken van volledige gezinnen is niet alleen bijzonder snel en eenvoudig. Belangrijker nog is dat het foutloos gaat: immers er hoeft geen tekst meer te worden overgetypt. Een enorm voordeel. Het archiefbezoek wordt hiermee echter niet overbodig; men wil immers zeker weten dat de gegevens correct zijn door de originele akten of documenten in te zien.

Voor het programma bestaat een vast team van helpdeskmedewerkers die een goede ondersteuning bieden.

Aldfaer

Een uitstekend programma dat als volledige versie gratis wordt aangeboden en ook door het CBG aanbevolen. Zwak punt is de bronverwijzing, die free-format steeds opnieuw moet worden ingevuld. Rapportage is uit de database van Aldfaer staat los van het gegevensbeheer. Via allerlei templates is de rapportage geheel naar eigen smaak in te richten. Wel worden er enige standaard templates meegeleverd.
Aldfaer wordt ontwikkeld in Nederland en er verschijnen regelmatig nieuwe versies.

Brothers Keeper

Dit is een populair programma, eerlijk materiaal en tevens shareware. Het kan gratis uitgeprobeerd worden (14 MB) maar het presenteert zichzelf minder aantrekkelijk en vlot dan andere programma's. Er zijn flink wat rapporten mogelijk. Het is ook meertalig (ook Nederlands).
Het programm is shareware, maar met de demoversie komt u heel ver.

Haza-21 Genealogie

Haza-21 Genealogie (een apart onderdeel van het uit drie delen bestaand pakket Haza-21) is een relationeel informatiesysteem voor genealogen. Het programma kan door de gebruiker geheel naar zijn wensen worden ingesteld. Er is een probeerversie te downloaden met een max. aantal van 40 personen in de database.
Het programma maakt een vrij ingewikkelde indruk.De handleiding van ca. 500 pagina's is dan ook niet overbodig. Als je een poosje met het programma hebt gewerkt, gaat het beter. Een pluspunt is de mogelijkheid dat je in de Plusversie veel extra gegevens kunt invoeren afhankelijk van de bijgekochte modules.

Personal Ancestral File Op deze site van de mormonen kan een door hen ontwikkeld genealogieprogramma worden gedownload:(PAF). Dit gratis programma is krachtig en daarbij eenvoudig in gebruik voor zowel de ervaren als beginnende computergebruiker.
PRO-GEN

Een van de toppers. Zeer prettig, intuïtief en functioneel met massa's mogelijkheden. De open programmastructuur zorgt ervoor dat er regelmatig via de gebruikersgroepen nieuwe modules beschikbaar zijn.  Zeer goede exportmogelijkheden.
Helaas een DOS programma, maar erg gebruiksvriendelijk.

GENEAAL

GENEAAL is een Nederlandstalig stamboomprogramma voor Windows dat de genealoog ondersteunt bij zijn werkzaamheden.
Naast de standaard persoons- en relatiegegevens kunnen ook extra gegevensvelden worden gedefinieerd.
Het programma biedt de standaard genealogische uitvoer, maar ook een uitgebreide genealogie (de vrouwelijke lijn uitgewerkt tot en met de kleinkinderen) en lijsten van personen en relaties worden gegenereerd. Uitvoer kan een document (standaard MS-Word, OpenOffice (en LibreOffice), RTF- of PDFdocument), een webpagina of een schema zijn, waarbij de vormgeving door de gebruiker worden bepaald met de sjablooneditor.
Geneaal is het enige programma dat geschikt is om genealogische documenten in verschillende talen (Nederlands, Engels, Frans en Fries) te maken, met niet alleen de verbindende tekst, maar ook de daarvoor in aanmerking komende genealogische gegevens, omdat deze gegevens apart ingevoerd kunnen worden in de beschikbare talen.
GENEAAL geeft ondersteuning bij het beheer van losse gegevens en nog uit te voeren acties, inclusief overzichten hiervan.
Er bestaat de mogelijkheid voor het gebruik van plugins, kleine, zelf te programmeren programma's, waarmee flexibel allerlei uitvoer kan worden gemaakt, speciale zoekacties worden uitgevoerd of controles worden gedaan.
Dit Windows-programma is als volledige versie gratis van internet te downloaden.

REUNION

Dit is een Amerikaans genealogisch programma voor Macintosh, ontworpen en ontwikkeld door Leister Productions Inc.
Het basisprincipe van REUNION is de kaart in de kaartenbak, voor de meeste genealogen een vertrouwd begrip immers met de kaartenbak zijn de meesten begonnen. Het hoofdscherm is de gezinskaart. In het midden de partners, links de man in een rechthoekig veld, rechts de vrouw in een afgerond veld met daaronder hun voornaamste gegevens. Boven het veld van de man zijn ouders en boven dat van de vrouw haar ouders. Het onderste deel vermeldt de kinderen.
De eenvoud, flexibiliteit en het grote aantal zelf in te stellen mogelijkheden zijn voordelen van het programma.
Gezien de mogelijkheden in het Nederlandse taalgebied van REUNION werd enige jaren geleden een Reunion-werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft een Nederlandse versie gemaakt van het programma en, recent, ook van de handleiding.

Oedipus II voor Windows Het printprogramma Facit is in Oedipus II verwerkt en men kan er mooie grafische uitvoeren mee maken. Het programma is ook vrij eenvoudig te gebruiken en daar komt bij dat er een goede helpfunctie aanwezig is die overal binnen het programma is op te roepen. Oedipus kan uw genealogien in Adobe pdf formaat exporteren.
Het programma is freeware en kan gratis van internet gedownload worden.
Bijgewerkt: 9 februari 2012