Cursus-Agenda van de NGV

vr 17 nov 2017

Slim zoeken met gedigitaliseerde kaarten

 Een cursus in het gebied van afdeling Zeeland en van lokale betekenis.

Adres: Zeeuws Archief, Hofplein 16 , 4331CK MIDDELBURG
Aanvang: 14.00 uur Einde: 16.00 uur
Organisator: Het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Volksuniversiteit


Docent: Dhr. L.M. Hollestelle

Inhoud van de cursus:
Het bezit en het gebruik van grond wordt al eeuwenlang door de overheid geregistreerd ten behoeve van belastingheffing.
De digitalisering van deze registraties, zowel in registers als op kaarten, maakt het mogelijk de vastgelegde gegevens over het bezit van grond in ons land via internet te raadplegen.

Via de websites Zeeuwengezocht.nl en het Geoloket Cultuurhistorie van de provincie Zeeland ( link )publiceert het Zeeuws Archief op de Cultuurhistorische hoofdstructuur (CHS) gegevens over percelen en grondeigenaren in 1832. In dat jaar ging in ons land het perceelsgewijze kadaster van start.

Omdat in deze historische geografische informatiesystemen ook kaartlagen uit vroegere en latere periodes zijn opgenomen, is het mogelijk om de indeling en het gebruik van de grond door onze voorouders in verschillende tijdlagen te reconstrueren.

In deze cursus legt archivaris Leo Hollestelle uit hoe deze websites tot stand zijn gekomen, welke oude kaarten beschikbaar zijn en hoe u de verschillende lagen kunt combineren om de juiste gegevens zichtbaar te krijgen. U maakt als het ware een tijdreis door de vroegere landschappen van Nederland.

Zie voor Tijdreis ook >> link

Cursusdata:
: 1 middag van 14.00 – 16.00 uur

Kosten: Cursusgeld : € 25,– ; Vrienden van het Zeeuws Archief / donateurs ZVU € 22,–

Inschrijving:
Aanmelden : via www.volksuniversiteitzeeland.nl kies archief

Voor meer info (website): www.zeeuwsarchief.nl/educatie-en-exposities/cursussen-en-workshops
Voor meer info (email): zeeland@volksuniversiteit.nl
Voor meer info (alg.): 0118 678 800


Geplaatst door : Mevr. A.P.J. Käyser-van der Zee op: 30 jul 2017
Aantal malen gelezen:436
Laatste aanpassing door: Mevr. A.P.J. Käyser-van der Zee op: 30 jul 2017


 

Bijgewerkt: 7-juli-2012