Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Opzeggen lidmaatschap NGV

Voor het opzeggen of stilzwijgend verlengen van lidmaatschappen bij verenigingen gelden de regels van het verenigingsrecht. Deze regels staan vermeld in de statuten van een vereniging. De statuten worden door de vereniging zelf bepaald.

De statuten van de NGV zeggen hierover (Artikel 6):

Opzegging door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, door schriftelijke kennisgeving, per brief of e-mail, aan de secretaris van de vereniging, verzonden uiterlijk op dertig november voor de aanvang van het volgend verenigingsjaar.
Een lid is niet bevoegd door opzegging een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

Correspondentieadres van de NGV: Postbus 26, 1380 AA Weesp
of via ledenadministratie@ngv.nl
Zoek in de NGV site
(m.u.v. Bronnen)RSS Agenda
RSS Nieuws
RSS Prikbord
RSS Publicaties
RSS Cursussen

Onze partners:
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |