Voorwoord bij Bronnen

U bent nu gekomen in de website bij bronnen, een deel van de site met een indrukwekkende hoeveelheid van meer dan 5.000.000 gegevens die door de vele vrijwilligers van de NGV bij elkaar zijn gebracht. Vandaar dat uitsluitend de leden van de NGV hier in volle breedte toegang krijgen. Deze pagina is maar beperkt toegankelijk voor bezoekers-niet-leden.

De NGV-bronbestanden zijn in de loop der jaren zo omvangrijk geworden dat onze webserver te klein werd om alle gegevens nog op te kunnen slaan. Er is in 2013 een nieuwe webserver in gebruik genomen. De bestanden van de oude server staan weliswaar al op de nieuwe server maar nog in separate databases.
Verder staan hier de gescande data uit de collectie van het Verenigingscentrum. Daarnaast digitaliseren diverse afdelingen hun eigen bestanden. Ook deze krijgen een plaats op de nieuwe server. Het is de bedoeling dat op den duur de oude databestanden met de nieuwere bestanden op de nieuwe server worden ge´ntegreerd. Dit is een tijdrovend proces omdat de scans (half automatisch) moeten worden gekoppeld aan die indexinformatie.

De gegevens uit de oude server (het oude bestand)

De gegevens van de bestanden "oude vorm" omvatten de vroegere bestanden van gegevens uit het Verenigingscentrum. De Collectie van het Verenigingscentrum omvat vrije en uitsluitend voor NGV-leden toegankelijke bronnen:

Vrij toegankelijk zijn:

 • Het boekenbezit (in eerste instantie genealogische publicaties zoals genealogieŰn kwartierstaten, daarnaast nog toelichtend materiaal zoals streekgeschiedenissen, kadastrale atlassen e.d.)
 • Het heraldische boekenbestand
 • Een index microfiches met namen genoemd in enkele oude (Indische) kranten en de doopboeken van Oosterland (gemeente in Zeeland)
 • Slechts toegankelijk voor leden zijn:

 • Bidprentjes
 • Een index van bibliotheek
 • Een Index periodieken
 • Krantenknipsels rouwadvertenties
 • Wilt u de meer specifieke bestanden doorzoeken, klik dan in de linker kolom op het item VC-collecties. U krijgt dan een formulier met diverse zoekmogelijkheden waaruit keuzes kunnen worden gemaakt.
  Daarnaast kan iedereen ook:

 • Zoeken in stambomendoor op de knop stamboom in de linker kolom te klikken
 • Het Twente bestand doorzoeken
 • Uitsluitend voor leden zijn verder nog enkele bronnen beschikbaar die uit de oude doos komen zoals

 • De doopboeken Hoorn
 • Het Registre Civique (dit zijn van een groot aantal plaatsen gegevens van weerbare mannen tijdens de napoleontische bezetting voordat hier de burgerlijke stand werd ingevoerd
 • Advertenties afkomstig van Delfland
 • Het Vlamingen project
 • Het meer recent toegevoegde project Schotten
 • De bronnen CGE. Deze zijn afkomstig uit deelname van het vroegere Bronscanproject. Bent u NGV-lid bent dan kunt u dit item direct doorzoeken door in de linker balk op dit item te klikken. U komt dan op de zoekpagina in GCE- bronnen.
 • Hoe kunt u zoeken.
  Er zijn diverse mogelijkheden om te zoeken die uitsluitende de leden ter beschikking staan:

 • Quick scan. Bij het klikken op deze knop krijgt u als lid toegang tot een groot aantal bronnen die u bij invoering van een naam globaal maar ook op meer specifieke bronnen kunt doorzoeken door deze aan te vinken.>
 • De meer op bijzondere items gefocuste zoekmethode is te vinden in het midden van de linker kolom (bijv periodieken, bibliotheek etc)
 • Zoeken in de nieuwe bestanden

  Op de pagina "zoeken in bronnen" en op de pagina "actueel" vindt u in de linker zij-kolom een knop "zoeken in de nieuwe database (scans)". Via een apart formulier kunt u de recent ingevoerde scans doorzoeken van het scanproject , dat inmiddels het merendeel van de rouwbrieven verwerkt en ge´ndexeerd heeft. Deze gegevens zijn in een nieuwe vorm. Het zijn in dit geval niet alleen ge´ndexeerde gegevens maar ook de scans van de bronnen zelf staan u hier ter beschikking. Het voordeel van het zoekformulier is dat u op de combinatie van twee namen kunt zoeken. De gegevens van het scanproject zijn nu ook opgenomen in de quick scan, alleen hebt u daar niet de mogelijkheid om op twee namen tegelijk te zoeken.

  Momenteel wordt tevens bij in de inrichting van de nieuwe server gewerkt aan het zo snel mogelijk opnemen van de volgende zaken:
 • inventaris van de bibliotheek, die overigens pover is, maar aan up-to-date brengen wordt hard gewerkt,
 • een verzameling digitale indexen die alleen in het VC toegankelijk zijn,
 • een verzameling CD's, DVD's en USB's met 'stand-alone' digitale indexen volgens de Adobe methode.
 • Bijgewerkt: 26 januari 2015           terug naar top