Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Inwoners Antwerpen

Beste Lezer,
Hieronder volgt een korte beschrijving van wat de onderstaande aanklikbare documenten u te bieden hebben.

Antwerpen
Met de val van Antwerpen in 1585 zijn veel inwoners deze stad ontvlucht. Op de achtergebleven bezittingen werd beslag gelegd en in 1609 met de ingang van het twaalfjarig bestand werd dit beslag opgeheven. Veel van de gevluchte inwoners of hun erfgenamen maakten toen van deze mogelijkheid gebruik om het achtergebleven bezit te verkopen. Deze verkopingen door mensen in het huidige Nederland zijn allemaal genoteerd. (Aangezien de grenzen toen anders liepen kunnen er ook een klein aantal noteringen tussen zitten die hier eigenlijk niet helemaal bijhoren. Doch deze kunnen ook interessant zijn) Hopelijk zit in dit document voor u een link met een eerdere woonplaats van een voorouder van u. Dit document is een vervolg van wat op de website van N.G.V. reeds door mij is geschreven onder de noemer 'Vlamingen van v˛˛r 1700' , welk door de heer Roelof Vennik is ingesteld.

Antwerpen 1 + overige
Dit document is weer een vervolg op het bovenstaande document.
Het jaar 1621 is het einde van het twaalfjarig bestand en zo is het belangrijkste deel van het archief, voor dit onderwerp, van Antwerpen geheel doorgenomen. Een soort gelijk onderzoek is ook te Turnhout gedaan en dat volgt op Antwerpen.
In Menen en Kortrijk en nog enige plaatsen zijn ook onderzoekingen gedaan naar in Nederland woonachtige Vlamingen in de 16e eeuw.
Wat dat heeft opgeleverd staat ook in dit document genoteerd. De onderzoekingen zijn echter beslist niet compleet, eerder fragmentarisch. (Doch wie weet, heeft u het geluk iets van belang te vinden.)

Friezen Antwerpen
Dit document staat los van de twee voorgaande documenten.
Het kan interessant zijn voor mensen met Frieze voorouders of mensen die ge´nteresseerd zijn in de handel tussen Friesland en Antwerpen. Alle mensen van Frieze afkomst die te Antwerpen in de 16e eeuw optreden zijn genoteerd of die anderszins een relatie met Friesland onderhouden. Waarbij ik geenzins wil pretenderen compleet te zijn. Voorts is te Haarlem een onderzoek gedaan, waarbij ook de mensen zijn genoteerd die een relatie met Friesland hebben.
Tot slot zijn enige interessante genealogische acten in Friesland zelf genoteerd.

Friesland 1
Dit document staat los van de voorgaande documenten.
Het is de weerslag van een uitgebreid onderzoek in Friesland in de 16e eeuw en begin 17e eeuw, waarbij de mensen zijn genoteerd welke buiten Friesland vandaan kwamen en daar iets hadden te regelen. (Mogelijk zit er iets bij wat voor u van belang is.) Tot slot zit in dit document nog een klein stukje Turnhout, wat aansluit bij wat over Turnhout reeds is geschreven in het document 'Antwerpen 1 + overige' .

Leuven (Nieuw nov. 2015)!!!
Via itnera nova zijn de schepenregisters van Leuven voor een belangrijk deel one-line in te zien. Er is tijdens een genealogisch onderzoek in deze registers ook gelet op vermeldingen die een connectie met Nederland hebben. Hoofdzakelijk de periode 1570 - 1582. Hopelijk zijn ze voor de lezer van belang.

Van harte hoop ik dat u vindt, wat u zoekt !

Met vriendelijke groet,
R.M.A. de Jong


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |