Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

BiografieŽn op de NGV-site

Startpagina biografieŽn - Bladeren (40 titels p.p.) - Bladeren (1 biografie p.p.)
Archief / Zoeken - Toevoegen nieuwe biografie - Toon nieuwe biografieŽn

Achtergrond

Biografieën van zogenoemde bekende Nederlanders zijn ruimschoots op internet aanwezig. Zie bv. www.biografischportaal.nl, waar u er al meer dan 100.000 (!) kunt vinden, en Wikipedia. Het is niet de bedoeling van de NGV om voor die categorie nÚg een publicatiemogelijkheid in het leven te roepen. Wij willen juist ruimte geven aan de levensverhalen van alle Nederlanders die juist niet tot die "BN-ers" behoord hebben.
Omdat bekendheid een subjectief begrip is, hanteren wij als criterium het gegeven of een biografie al dan niet elders gepubliceerd is.

Hoe bied ik een biografie aan?

Prepareer een beschrijving zonder opmaak (bijv. in MS-Word of Wordpad).
Prepareer een foto in JPG-formaat. Verklein de afbeelding zonodig naar een grootte van maximaal 500 Kb en een breedte van ca. 400 pixels. Ga naar de NGV website en log in met uw lidnummer en wachtwoord. Ga naar "Biografieën". Omdat u bent ingelogd zult u een context menu (hierboven in het groene kader) met meer mogelijkheden zien.
Klik in het contextmenu op "Toevoegen nieuwe biografie". Vul de velden in waarbij het veld "Beschrijving" gevuld kan worden via knippen en plakken. Geef het pad op van de JPG-foto die moet worden ge-upload. Druk op "OK" en uw biografie staat er op!Voorwaarden voor publicatie

De inzender resp. de levensbeschrijving moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn:
 • De auteur moet NGV-lid zijn en een profiel op de website hebben.
 • De relatie van de auteur tot betrokkene moet bekend zijn.
 • De beschrijving van betrokkene mag nog niet breed verspreid zijn.
 • De auteur verklaart dat aanbieding van deze publicatie aan de NGV inhoudt dat deze van zijn/haar hand is.
 • Betrokkene is niet meer in leven.
 • De auteur moet bereid zijn, zijn tekst door de webredactie te laten redigeren.
 • Gebruik van onwelvoeglijke dan wel kwetsende taal of strekking, is niet toegestaan.
 • De biografie bevat, uitzonderingen daar gelaten (een enkel gegeven zou nog niet gevonden kunnen zijn), geboorteplaats en -datum en dezelfde gegevens van overlijden en indien van toepassing gegevens betreffende de burgerlijke staat incl. de eerder genoemde gegevens van de evt. partner(s).
 • Uit de tekst moet duidelijk worden waarom betrokkene memorabel is.
 • De auteur is verantwoordelijk voor de tekst en aanvaardt alle overige voorwaarden door het uploaden van de tekst.
 • Het wijzigen van een gepubliceerde biografie is voorbehouden aan auteur en webredactie.
 • Maximum 6500 tekens (ongeveer 2 A4-tjes).
 • Een afbeelding van betrokkene omvat max. 500 Kb en wordt aangeboden tegelijkertijd met de beschrijving.
 • De inzender verklaart het copyright van de afbeelding te hebben resp. toestemming van de copyrighthouder te hebben om tot publicatie van de afbeelding op deze site over te gaan.
 • De auteur geeft aan dat hij na publicatie op de site verantwoordelijk is/blijft voor tekst en afbeelding en dat hij alle voorwaarden door het uploaden ervan aanvaardt.
 • De auteur geeft door uploaden van de biografie aan af te zien van het door de NGV aan hem/haar betalen van een vergoeding.
 • De auteur geeft door uploaden van de biografie aan toestemming te geven voor het openbaar maken, het kopiŽren, opslaan in databanken, het op harde schijf zetten en het bewerken van de biografie indien zulks met bronvermelding geschiedt.
 • Het verwijderen van een biografie kan alleen plaatsvinden door de auteur, zijn erfgenamen (als auteursrechthebbenden) en/of door de webredactie/moderator. De webredactie/moderator kan dit alleen doen met opgaaf van redenen.
N.B. Daar waar in de voorwaarden sprake is van een biografie, wordt daaronder ook begrepen een eveneens geuploade afbeelding.
N.B. Daar waar sprake is van de auteur, wordt, voor zover toepasselijk, ook de inzender bedoeld.

Voor Biografieën fungeert Arno Coopmans als de centrale moderator
Een moderator is gerechtigd inzendingen te verwijderen als deze niet aan de voorwaarden voldoen.
Zie ook onze disclaimer

Reageren op een biografie

U kunt op een biografie reageren via een e-mail naar degene die de biografie geplaatst heeft (knop "Reageren") of u kunt naast de e-mail uw reactie ook zichtbaar op de website plaatsen (knop "Reageren +").
We raden u aan van de laatste mogelijkheid gebruik te maken als u denkt dat uw commentaar ook voor anderen van belang kan zijn.

Zoek in de NGV site
(m.u.v. Bronnen)RSS Agenda
RSS Nieuws
RSS Prikbord
RSS Publicaties
RSS Cursussen

Onze partners:
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |