Biografieën op de NGV-site


 

Karel Neomagus (1852-1900)Geboren:
19-12-1852 te Neeritter Belg. Limburg

Overleden:
1900 te onbekend Transvaal ? (47 jr)Geplaatst op: 24 sep 2015 11:34
door Dhr. J.H.F. Neomagus

Relatie van de auteur tot de beschreven persoon: Ontvangen van de auteur Jos Neomagus

geen foto beschikbaar
Karel Neomagus alias Nieuwmegen in 1900 verdwenen in Transvaal


Op 19 december 1852 doet Jan Neomagus, klerk bij de douane, in Neeritter aangifte van de geboorte op die dag van zijn zoon Johannes Jacobus Hendrik Karel, roepnaam Karel. Zijn ouders, de 24-jarige protestant Jan Neomagus en de 30-jarige katholieke Maria Angelina (Lina) Ras, ‘moeten’ omwille van zijn naderende komst trouwen. Dat gebeurt op 1 juli 1852 in Ittervoort. Neeritter en Ittervoort - de dorpen in de buurt van Thorn liggen nog geen twee kilometer van elkaar - zijn na de afscheiding van België nieuwe grensplaatsen met douanekantoren. De vader van Lina Ras is in Ittervoort ontvanger van in- en uitgaande regten.

Lichamelijk gebrek
Karels eerste betrekking is spoorwegbeambte. Twee jaar later is hij ‘klerk ter rijkscontrole’. In 1872, bij zijn inschrijving in het militieregister, zegt hij in Amsterdam te wonen en kantoorbediende te zijn. Zijn poging om wegens ‘lichamelijk gebrek’ onder de dienstplicht uit te komen mislukt. Van 6 mei 1872 tot 5 mei 1877 is Karel in militaire dienst. Op 1 september van dat jaar begint hij als commies der 4de klasse in Eijsden. Als belastingambtenaar/douanier treedt hij daarmee in de voetsporen van zijn vader en grootvader Neomagus.

Zwaarmoedigheid
Vader Jan, dan in Rotterdam werkzaam, schrijft op 26 april 1878 een brief aan Karels chef T. Motké, controleur van ’s rijks belastingen in Roermond, met het verzoek zijn zoon een administratieve functie te geven omdat de liniedienst (douane) niet goed is voor zijn gezondheid. Hij schijnt al in Eijsden ‘ene ongesteldheid’ te hebben opgedaan en aan zwaarmoedigheid te lijden. ‘In maart is hij 24 dagen bij mij
op verlof geweest voor herstel’, aldus vader Jan.

Eervol ontslag
Vanaf 1 mei 1873 is vader Jan als commies-verificateur in de functie van visiteur werkzaam op het spoorwegstation van Gennep, een grenshalte in de lijn Boxtel-Gennep-Wesel van de Noord-Brabantsche Duitsche Spoorwegmaatschappij, NBDS. Hij schrijft in de brief aan Motké dat de controleur te Gennep zijn zoon ‘ook zeer gaarne mocht’. Zoon Karel is dan enige tijd als klerk werkzaam bij de NBDS. (Het feit dat hij in militaire dienst is betekent niet dat hij voortdurend onder de wapenen is). Motké stuurt de brief - met nog veel meer argumenten die pleiten voor Karel - door aan de provinciale inspecteur met het bericht dat Karel inmiddels ontslag heeft aangevraagd en bij zijn grootmoeder in Someren verblijft. Karel krijgt per 1 september 1878 eervol ontslag. Hij is dan 25 jaar. Van een administratieve functie is het niet gekomen.

Nieuwe Dienstverlening
Karel is daarna achtereenvolgens ingeschreven in Rotterdam, Someren, Amsterdam, Utrecht, opnieuw Rotterdam, Veghel, Den Haag en weer Rotterdam, waar zijn vader op 9 april 1887 overlijdt. Hij is in al die jaren ‘zonder beroep’. Tussen 26 september 1887 en 27 mei 1889 adverteert Karel nagenoeg maandelijks in het Rotterdamsch Nieuwsblad. Onder de naam Nieuwe Dienstverlening heeft hij een verhuisbedrijf in de Ammanstraat, tussen Coolsingel en Kruisstraat. Aanvankelijk heeft hij ook een hulpkantoor van de Nederlandsche Rhijnspoorweg. Later verzorgt hij het rondbrengen van circulaires, het verhuren van plakkaatborden, het vervoer van kleine hoeveelheden groenten en fruit en biedt hij ‘gelegenheid tot berging van diverse goederen’.

Aantal reacties: 1 (reacties alleen via e-mail worden meegeteld) Aantal malen gelezen: 3345


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Reactie van Dhr. P.M.J. van Liempt


Aangemaakt op 27 nov 2015 21:49

Een zoekactie in de historische kranten van de site Delpher leert dat Karel Nieuwmegen (Neomagus) in januari 1900 overleden is in het ziekenhuis van Pretoria, na gewond te zijn geraakt bij de aanval op Ladysmith op 6 jan. 1900 tijdens de tweede Boerenoorlog.
Het bericht van zijn overlijden heeft destijds in verschillende kranten gestaan: het Algemeen Handelsblad, de Leeuwarder Courant, het Nieuwsblad van het Noorden, De Tijd, De locomotief (Samarangsch handels- en advertentieblad), en het Nieuws van den Dag.
De eerste meldingen van het overlijden van Karel Nieuwmegen stonden in het Algemeen Handelsblad en De Tijd, beide van 14-01-1900. In het Nieuwsblad van het Noorden stond het bericht op 10-02-1900.
Met vr. gr., Piet van Liempt
Einde lijst van reacties