Biografieën op de NGV-site


 

Albertus (Bert) J de Minjer (1916-1982)Geboren:
1916 te Zutphen

Overleden:
1982 te Heerlen (66 jr)Geplaatst op: 10 aug 2014 08:02
door Dhr. J-W. Koten

Relatie van de auteur tot de beschreven persoon: leermeester

Prof dr A.J. de Minjer (1916-1982)
Prof. Dr Albertus J. de Minjer werd geboren in een vrijzinnig hervormd middenstandgezin. In de familie de Minjer komen nogal wat dominees voor. Zijn vader Hendrik de Minjer geboren in Amsterdam (1895) was kleermaker van zijn beroep. Hij had zich na vele omzwervingen door het land, uiteindelijk in 1915 in Zutphen als winkelbediende gevestigd. Later heeft hij de zaak overgenomen (Gebr. Bervoets, speciaalhuis voor heeren- en kinderkleeding + H. de Minjer). Zijn 2de zoon Bert werd in 1916 in Zutphen geboren. Zij moeder was Dina Catharina Duyff en zij zag 1887 te Haarlem het levenslicht. Bert was een begaafde jonge man die op 17 jarige leeftijd de HBS in Arnhem voltooide. Ook oudere zuster Clara Hendrina (1913-2001) was een zeer begaafd. Zij was een gepromoveerde scheikundige ingenieur (Delft 1939) en metaaltechnoloog op het natlab van Philips. Een jongere zus Anny (1921-2003) huwde Dick Elfferich (1920-2002) uit Groesbeek.
Na de HBS ging Bert medicijnen in Utrecht studeren. Hij was een onderzoeker van nature en werd al vroeg gegrepen door de pathologie. Nog voordat hij was afgestudeerd werkte hij al als studenten-assistent bij de pathologie. Ondertussen deed hij ook zijn co-schappen die wat soepel werden geregeld. Het was duidelijk dat hij na zijn artsexamen bij de medische pathologie werd aangesteld. In 1940 slaagde hij voor zijn artsexamen; in dat jaar trouwde hij met Leny Boom in Arnhem bij wie hij 5 meisjes en 2 jongens zou krijgen. Een jaar later al (1941) promoveerde hij bij Prof. Piet Nieuwenhijse (Directeur van het pathologische instituut aan de Pasteurstraat) over Torulus, een gistinfectie. Na zijn specialisten registratie in 1945 werd hij op het pathologische instituut prosector en vanaf die tijd gaf hij colleges en gaf hij leiding aan het pathologie lab. In 1948 volgde de benoeming tot lector algemene pathologie voor de studenten in de tandheelkunde. De ster van Bert rees snel, in 1948 was hij secretaris van de Ned. Patholoog Anatomen vereniging. Door de ziekte van Piet Nieuwenhuijse, beter bij de studenten als “Pietpat” bekend, nam hij al zeer jong de functie van hoogleraar waar. Toen Piet Nieuwenhuijse met emeritaat ging was het bijna zelfsprekend dat hij als 39 jarige in 1955 zijn zetel zou overnemen. Zijn inaugurele rede ging over Enkele beschouwingen over abnormale groei. Toch waren er wel sommige wel bezwaren tegen deze jeugdige benoeming.
Evenals zijn leermeester en voorganger
“pietpat” was de Minjer sterk op het onderwijs gericht. Hij was een voortreffelijk docent die veel aandacht aan het onderwijs schonk. Daarvoor word ik betaald, was steevast zijn gezegde. Later zou de Minjer een centrale rol spelen als voorzitter van de universitaire onderwijsvernieuwingen (1966). Veel van de vernieuwing van het medische curriculum zijn door hem voorgesteld. Voor deze werkzaamheden heeft hij nooit het credit gekregen dat hij verdiende.
Een tweede zeer belangrijke kwaliteit had de Minjer bij de diagnostiek. Zijn snelheid van observatie en vooral zijn haast ijzeren geheugen maakte hem tot een eerste klas diagnosticus die nauwelijks te overtreffen was. Zij rapportages waren bondig, pragmatische gericht en helder. Daarnaast schreef hij enkele belangrijke studies, die in Engelstalige tijdschriften hun weg vonden en die veel aandacht trokken. De Minjer was een autoriteit op het gebied van de tuberculose. Vandaar dat hij een geziene consulent was van enkele sanatoria. De Minjer heeft ook heel wat leerlingen opgeleid die later hoogleraar werden;

De Minjer was een humane en sympathieke man, die mensen voor zich wist te winnen. Poeha was hem vreemd. Hij bleef bescheiden en zonder drukte. Hij had ontegenzeggelijk charme en kon geestig zijn. Hij ging goed en met smaak gekleed Maar toch. Hij was ook afstandelijk. Wat bij hem naast de pathologie en de geneeskunde in hem om ging bleef een enigma. Zijn echtgenote Leny, een charmante en goed uitziende vrouw was wat meer toegankelijk.

Het zich expanderende pathologie bedrijf en de steeds hogere academisch eisen werden geleidelijk voor een eenling te zwaar. Functioneel vroeg deze plek twee hoogleraren. Daarbij kwam ook dat andere eisen aan zijn ordinariaat werden gesteld. Hij kwam daarbij in conflict met de faculteit over zijn publicatiebeleid. In 1971 trok hij zich als hoogleraar terug. Hij werd opgevolgd door het hoogleraren-duo Prof. Swaen en de zeer bekende Prof. Bras. Vanaf 1972 (hij was toen al 56 jaar) volgde hij in Heerlen in het de Weeverziekenhuis de patholoog O. van de Zalm op. Hij verhuisde met zijn gezin van Utrecht naar Klimmen (gem. Valkenburg). Maar mensen die hem in die tijd nauwkeuriger hadden geobserveerd wisten dat er meer aan de hand was. Dit werd al snel daarna later pijnlijk duidelijk. Een ernstige neurologische aandoening openbaarde zich. Hij stierf in Heerlen in 1982, hij werd 66 jaar oud.

Aantal reacties: 1 (reacties alleen via e-mail worden meegeteld) Aantal malen gelezen: 2347


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd

Reactie van Dhr. J-W. Koten


Aangemaakt op 27 sep 2016 17:18

Ik kreeg dit bericht van de heer P Wouters waarvoor mijn dank, een foto en gegevens van de zuster van prof de Minjer zijn zeer welkom.
dank nogmaals
jw koten


Site: Albertus (Bert) J de Minjer (1916-1982)onderstaand.

Ook oudere zuster Clara Hendrina (1913-2001) was een zeer begaafd.
Zij was een gepromoveerde scheikundige ingenieur (Delft 1939) en
metaaltechnoloog op het natlab van Philips
op uw site

Denk dat ik nog wat foto's heb van Clara uit een afscheidsboek van
mijn vader ook werkzaam op het Nat Lab.
Mocht daar belangstelling voor zijn of bij de familie? kan ik die
scannen en u doen toekomen.

Met vriendelijke groet,
P. Wouters

Deze e-mail is verzonden via uw profiel op de NGV website.
Afzender: pfwouters@onsbrabantnet.nl
Einde lijst van reacties