Biografieën op de NGV-site


 

Ludwig Carl Lenz (1807-1895)Geboren:
07-05-1807 te Leer (Duitsland)

Overleden:
23-04-1895 te Amsterdam (87 jr)Geplaatst op: 31 mrt 2014 19:08
door Dhr. J-W. Koten

Relatie van de auteur tot de beschreven persoon: Auteur Dick Lens uit Amstelland 2014/2 met dank

Een Duitse prediker in de Handboogsteeg

In februari 1839 wordt een Evangelisch Luthers predikant Ludwig Carl Lenz in Emden gevraagd om over een beroeping naar Amsterdam na te denken. Na serieuze bedenkingen, besluit hij in oktober aan de uitnodiging gehoor te geven waarna hij officieel beroepen wordt. Gedurende de volgende 44 jaar zal hij in Amsterdam in de Oude Evangelische Kerk werkzaam blijven

Ludwig wordt 7 mei 1807 in Leer geboren uit het huwelijk van Ludwig Wilhelm Friedrich Lenz en Catharine Anne Muller. Na zijn middelbare schooltijd gaat hij in 1829 naar de hogeschool in Göttingen en anderhalf jaar later vervolgt hij zijn studie theologie in Halle. Eind 1828 doet hij zijn eerste theologische examens, in december van dat jaar wordt hij voor de eerste maal hulpprediker, in Pettum. Waarschijnlijk in 1831 promoveert hij en mag hij zich predikant noemen. Een jaar later trouwt hij zich nicht in zijn geboorteplaats Leer (D): Christiane Juliane Caroline Lentz. Samen kregen zij zeven kinderen.
Na zijn benoeming in Amsterdam gaat Ludwig Carl met zijn gezin in de Handboogstraat 5 wonen, aan de achterkant van de kerk. (De woning heeft inmiddels plaats moeten maken voor een uitbreiding van de UvA-bibliotheek.) Daarna komt het gezin ook nog te wonen op de Prinsengracht 146.
Met hem haalt de Amsterdamse kerk een nogal orthodoxe predikant in huis zeker vergeleken met wat men in de hoofdstad gewend is. Het wetenschappelijk en religieus klimaat in Nederland was in die periode veel vrijzinniger was dan in zijn geboorteland
In het begin werd hij vreemd op aangekeken. Maar zijn christelijke liefdadigheid, die voortkwam uit zijn orthodoxe
geloof, maakte hem tot een gerespecteerd mens. Hij zette zich in het bijzonder in voor de armen waarvoor hij het lijden dragelijk probeerde te maken. In kranten heeft Ludwig Carl dikwijls aandacht gevraagd voor mensen, die buiten hun eigen schuld, in de problemen waren geraakt. Ludwig carl was een begaafd theologisch auteur met tal van studies die men kan zien opgesomd in de Naamlijst van predikanten, hoogleeraren en proponenten der Lutherse Kerk in Nederland door Mr. J. Loosjes, Luthers predikant te Naarden Bussum. Ook schreef hij een kinderbijbel en diverse dichtbundels. Daarnaast heeft hij in 1841 het Nederlandsch Genootschap voor Evangelisch Luthersche Zending opgericht.

In 1871 overlijdt Frederike Auguste zijn vrouw. Zijn jongste dochter, neemt dan zijn verzorging van hem op zich. Bij zijn 40-jarig ambtsjubileum (in 1879) wordt hij benoemd tot Ridder in de orde van de Eikenkroon. Op 1 november 1883 gaat hij met pensioen. Tijdens een congres door Gustav Lenz, de kerkmeester uit Wangerin (Pommeren), bleek Ludwig Carl veel op deze Gustav te gelijken. Uit oude familiedocumenten bleek dat twee rond 1650 levende broers, hun beider voor-vaderen waren. In de ene staak wordt Lentz met tz geschreven en in de andere met alleen een z.

Ook na zijn pensioen bleef Ludwig Carl aktief betrokken bij "zijn" kerk. Op 23 april 1895, 87 jaar oud, is hij in Amsterdam overleden en op "Zorgvlied", gelegen aan de Amstel in Amstelveen, begraven. Het feit dat zo'n 800 leden van zijn kerk geld hebben ingezameld voor een gedenkteken op de begraafplaats, toont wel aan dat hij geliefd was.Aantal reacties: 0 (reacties alleen via e-mail worden meegeteld) Aantal malen gelezen: 3181


Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de
website geplaatst.
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd