Genealogische artikelen van de NGV

Toon de volledige inhoud van het genealogisch artikel

Migratie van Vlamingen en Walen naar de Noordelijke Nederlanden voor 1700

Een genealogisch artikel van afdeling Apeldoorn en omstreken
Geplaatst op: 18 nov 2007 09:45 door Dhr. R.K. Vennik


Auteur: Roelof Vennik

Het idee de Zuid Nederlandse trek naar het welvarende Noorden voor 1700 in kaart te brengen is voortgekomen uit de vriendschappelijke banden tussen de VVF (Vlaamse Vereniging voor Familiekunde) en de NGV. Geschat is dat in de periode 1570-1630 al zoín 135.000 personen naar de Noordelijke Nederlanden zijn vertrokken om daar een nieuwe toekomst op te bouwen.

Het overgrote deel van hen vestigde zich in de grote steden van de provincies Holland en Zeeland. De belangrijkste vindplaatsen van Vlamingen en Walen zijn Amsterdam, Leiden, Haarlem, Middelburg, Rotterdam en Delft. Ook in de grotere Brabantse steden vinden we grote populaties Vlamingen en Walen. In de volgende periode 1630-1700 neemt de immigratie duidelijk af maar in de deze periode komen zeker nog meer dan 55.000 naar de Republiek.
Gezien het geringe inwonertal van onze streken kunnen we zeker spreken van een ware volksverhuizing waarbij zeker 10% van de bevolking op drift raakte.
Hoewel de Vlamingen in deze periode het grootste aandeel hadden in de migratiegolf die over ons trok mogen de grote aantallen andere vreemdelingen zeker niet onvermeld blijven.
Dit alles gebeurde niet uitsluitend omwille van een vrije uitoefening des geloofs, maar eveneens en in belangrijke mate om economische motieven.
De omvangrijke trek vanuit de Zuidelijke Nederlanden heeft een positieve rol gespeeld in de ontwikkeling van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en deze tot de belangrijkste en meest rijke land van Europa te maken.
Het doel van dit project is dit al eerder in grote lijnen onderzochte fenomeen nu vanuit het Ďmensniveauí te benaderen.
Niet alleen geeft deze opzet mogelijke aanknopingspunten bij hun genealogisch onderzoek maar kan ook van belang zijn voor historici in BelgiŽ en Nederland.
Door het doorzoeken van zoveel mogelijk bronnen kan er een duidelijke verdieping optreden van het onderwerp migratie in de 16e en 17e eeuw. De Database is zo ingericht dat er ook veel secundaire informatie kan worden opgenomen.
De keuze van archiefbronnen is enerzijds conventioneel, in de zin dat trouwboeken, admissieboeken en poorterboeken worden doorzocht die inzicht geven in de omvang van het aantal Vlamingen en Walen per stad ten opzichte van de geschatte totale bevolking.
Anderzijds kan ook worden gekeken naar zaken als beroep, plaatsen van herkomst, welstand, relatief meer crimineel gedrag van nieuwkomers, herkomst van de huwelijkspartner e.d.
Denk hierbij aan bronnen zoals criminele sententiŽn , Rechtelijke Ė en NotariŽle archieven.
Welke plaatsen betrekken we in ons onderzoek? In eerste instantie gaan we uit van de grenzen van het huidige BelgiŽ en Nederland. Liggen dorpen of steden in het huidige BelgiŽ en zijn ze voor 1700 in de Noordelijke Nederlanden aangekomen kan worden ze zonder meer opgenomen.
In tweede instantie nemen we ook steden en dorpen op die tot het vroegere Vlaanderen behoorden en nu tot het Franse Departement Nord worden gerekend. Denk hierbij aan plaatsen zoals Arras, Calais, Duinkerken, Rijssel (Lille) , Boulogne, St Omaars e.a.
In derde instantie nemen we ook Noord Franse steden en kustplaatsen mee waaruit veel inwoners naar het Noorden zijn gekomen. Hierbij valt te denken aan geheel NormandiŽ met steden als Rouan, Amiens, Frecamp, Caen en verder op de kust de kustplaats Dieppe.
Ook de streek langs de grens met de Zuidelijke Nederlanden waaruit veel protestanten en kooplieden vertrokken zoals Sedan, Valenciennes en Nancy.


Aantal malen gelezen: 28084
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd
Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de website geplaatst.
Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Aantal reacties: 47 (reacties alleen via e-mail worden meegeteld)

Reactie van 0

Aangemaakt op 09 feb 2011 14:56

Ik ben nieuwsgierig of er emigratie van Vlamingen naar Zeeuws-Valanderen (NL) heeft plaats gevonden.
Zo ja, bestaat er dan ook een lijst van familienamen.
Zo nee, zijn er dan slechts door huwelijken verplaatsingen v.v. geweest.
Reactie van 0

Aangemaakt op 18 feb 2011 21:31

Op 22 okt. 1994 vond ik in Den Haag bij het Centraal Bureau voor Genenalogie, in de microfiches van: Eglises Wallones de vermelding:

"Ingetekend te xxxx, den 11Oct. Gehuwd in de Gr. Kerk den 20 Dec. te 's-Gravenhage 1620 Lambrecht Carpey jm v Brugge Schoenm en Barbara Jans jd van Antwerpen beide van hier"

Het is een aantekening van jaren geleden. Wellicht kunt u hem gebruiken.
Reactie van 0

Aangemaakt op 25 sep 2011 14:53

Bij mijn onderzoek in Leiden naar fam. Beun ontdekt dat deze familie van oorsprong uit Belgie afkomstig is. De jongeman die ik vond moet plm. 1585 geboren zijn in Kemmel onder Yper. Graag hoor ik of er meer onderzoek gedaan kan worden middels poorterboeken o.i.d., omdat mijn naspeuringen in Belgie niets hebben opgeleverd, omdat door branden in WO I alles zou zijn vernietigd.
Reactie van Dhr. J.J. Olivier

Aangemaakt op 16 feb 2012 16:58

Ik heb nog een aantal Olivier(se), die voor 1700 in Zeeland zijn aangekomen.
Laat even weten hoe jij die aangeleverd wil hebben.
Het betreft een:
Jan en Jannetje Olivier uit Gent
Jan Olivier, Molenaar uit Rillaard bij Aarschot
Francois Olivier uit Oostende
Balthazar Olivier uit Antwerpen
Pierre Olivier uit Carcasonne
Pierre Olivier uit Chalon
Michel Olivier uit Dieppe
Willem Olivier uit Houtrijk
Jordain Olivier uit Langedoc
Jacob Olivier de Rijcke uit Oostwinkel
Jasper Olivier uit Popingen

etc, hiernaast zijn er veel in Zeeuws Vlaanderen, enkele in Rheinland Pfalz en veel in Frankrijk, zij zijn bijna allemaal protestanten en op vlucht voor vervolging.
zend s.v.p.een e-mail naar jan.j.olivier@gmail.com
Reactie van Dhr. A.H.C. Molier

Aangemaakt op 29 mrt 2012 10:51

Op zoek naar naamgenoten Molier vond ik in de archieven van Haarlem het volgende: Joost Molier, j.m. van Menen (Menin) trouwt 7 april 1654 met Lidia Gillis, weduwe van Haarlem; Noel Molier, j.m. van Menen trouwt 26 december 1650 Lijsbeth Robberts, j.d. van Haarlem; Jan Pieters Mellier (melier, Molier)van bij Cortrijcke, wonende in Seelant trouwt 28 oktober 1607 Laurensken Nijffels (of Wijffels); uit laatstgenoemd huwelijk 3 kinderen gedoopt te Haarlem, de vader zou nu afkomstig zijn van Harelbeke; (doopdata 16 nov 1608, 9 nov 1610 en 27 nov 1612 resp Mayken, Janniken en Pieter). Vooral van Joost zou ik graag meer willen weten.

Guus Molier, NGV-lid 113881
Reactie van Dhr. M. Verhoef

Aangemaakt op 11 mei 2012 21:43

Beste Roelof,
De stelling "de Zuid Nederlandse trek naar het welvarende Noorden" is een wel wat Hollands gekleurde frase. De grote uittocht van Vlamingen en Brabanders van de zuidelijke naar de noordelijke Nederlanden begon feitelijk in 1585 met de val van Antwerpen. Deze gebeurtenis was een keerpunt in de geschiedenis van het Nederland van die tijd. Enerzijds luidde dit het einde van de bloeiperiode van het welvarende Vlaanderen en Brabant en anderzijds was dit de initiator van de Hollandse Gouden Eeuw. Met de grote uittochten vanuit de zuidelijke Nederlanden kwamen immers vakmanschap, kapitaal en nieuw elan naar het Noorden die resulteerde in een enorme kwaliteitsboost voor het sobere Calvinistische Noorden. Een bijna standaardwerk over dit onderwerp is het boek "1585, de val van antwerpen en de uittocht van Valmingen en Brabanders", wat ik je van harte aan kan bevelen.
Mvgr. Marcel
Reactie van 0

Aangemaakt op 03 mei 2014 14:10

Antwerpen schepenregister 476 jaar 1609

Franchois Vuers te Amsterdam heeft volm. van zijn schoonvader Janne Back te Leyden. 1 Juni 1609 p.24

Mr. Caerle Liefrinck, schilder te Leyden, x Neeltgen van Noorden (dr. van w. Jacob Gomaers x Emerentia Aelbrechtsdr. van Elstgeest) en haar zuster Duyfgen van Noorden x Aelbrecht Beertholomeesz., Leyden. p.24v-26

Hans van Essen, Aert Bosman x Ursulken van Essen (dr. w. Marie Stroper) en Tryntken Claes wed. Jasper van Essen, Amsterdam. p.32v,33

Anna Merttens (dr. Magdalena Castillion x w. Geerart zoon van Martten Mertens x Barbara Smidts) Leyden. p.38-40

Margriete van Kessel (dr.w. Tyelman x w. Anna Quickele)wed. Jan Wollf in leven tresorier van Haege, 2e wed. Lieven Slachmulder; ze heeft een dochter Levina Slachmulders, proc. 'sGravenhage. p.43

Marie Lambrechts (dr. w. Cornelis x Sara de Grauwe Pauwelsdr.) x Franchoys Lycoop, proc. Oosterhout. p.60v-61v

Geertken Gysberts x Frederick Boeckes Smit, proc. Amsterdam. p.83v

Susanna Caymacx (dr. Glaude x Cathlyne van Cuylenborch) x Ferdenandus van Spiegel, proc. 'sGravenhage. Sara Caymacx, proc. Middelburch. p.84v-85v

Willem Bollaert (zoon Jan x Johanna van Broeckhoven dr. van Anna Wilsoeten die een dr. was van Olivier x Catelyne Bruynen) voor zich zelf en hij heeft volm.
(proc. Rosendael) van zijn broer Hans Bollaert. p.90v

Adam Nijs Stevenssen voor zich zelf en hij heeft volm. (proc. Amsterdam) van zijn broer Hans en zijn zuster Catlyne Nijs x Cornelis Jacobsz.. (bezit in de
voochdye van Molle). p.93

Janne van Houwaghen x Marie van Hove Aerdsdr., proc. Sevenberghen. p.131v

In 1564 heeft Cornelis Anthonissen het bezit 'Groot en Cleyn Onstedinck'gelegen
buiten Zutphen als onderpand gesteld aan Thomas Grameye. Nakomelingen van Cornelis zijn de families: van Steensele, Manriques en van Haersolthe. p.139,
139v, 143 (A),164-167v, 184-185v. Schepenregister 478 p.230-231 Certificatieboek 71 p.170v,171

Jacob Zeghers x Lucretie de Grande Dominicusdr. w., zij heeft volm. (proc. Amsterdam) van haar broeders dochter Jehanne de Grande x Roeloff Claessen.
p.195,195v

Marie van Vloet (dr. Jacob x Cornelis Christoffels van Zichem) wed. Anthonis
Cornelissen, proc. Oosterhout. Anthonia van Vloet (zuster Marie) x Jan Domus te
Zundert. Jacob Honarts zoon van Christoffel x Christoffelken Jacobs van Vloet,
proc. Rysberghen en Sundert. p.207,207v. Schepenregister 486 p.93v

Mathys van Papenbroeck x Catlynen de Pape (dr. Jan x Jehanne Lanvyn), proc.
Middelborch. p.267v-268v

Adriaen van Balen x w. Judith Corynssen, kinderen: Adriaen, Mandochens, Assuero
, Pauwelse, en Samuele van Balen; proc. Amsterdan. p.278v,279

Guille- le Ducq x w. Sara Lucheen/Luce (dr. Elisabeth de Meyer dr. van Peter x
Adriana Bordincx), proc. 'sGravenhage. p.304v,305

Hans Lambrecht (zoon w. Mathens x Anna Daems Cornelisdr.) voor zich zelf en hij heeft volm. (proc.Buren) van zijn zuster Sytgen x Geert van Houdaen en hij heeft volm. (proc. Dordrecht) van Benjamin de Bruyn x Anneken Lambrechts. p.312

Jan Laureysen Ruyts in den lande van Zevenberghen; Elisabetten Cordemans wed.
Arnoult Ruyts (ze hebben een zoon Abraham); Jacob Cornelis, proc. Middelborch.
p.325v-326v. Schepenreg.481 p.226-227. Schepenreg.525 p.478-480v

Jacques, Benjamin en Judith Boel, proc. Amsterdam. p.353,353v

Christiaen Crul, proc. Roosendale; Mayckens Crul, haar voogden te Berghen opden
Zoom. p.353v,354

Geerit Janssen x Catryn Jansdr. te Soelmont en Jan Joosen x Maria Gheerards Prys dr. te Asch, beide onder Buren. p.356v-358 Schepenreg.502 p.287-288

Cornelis Jacobs de Ruytere te Vinckebroeck onder Roosendale en zijn zuster Marie. (acten Berghen op den Zoom) p.365-366

Willeme Willemsen x Margriete Neefs, proc. Enchuijsen; Anthonis Alts? x Jacobmyne Jans, Elizabetten en Magdalena drs. van Willem Janssen, proc. Amsterdam. p.369v,370

Albrecht Arnenssen te Brakel in de Bommelerweert. p.376v,414,414v

Otto Otto Janssen tot Leerdamme (1563). p.409

Naschrift: Het twaalfjarig bestand van 1609 - 1621 voorzag erin dat de in beslag genomen bezittingen aan beide kanten van de bestandslijn aan de rechtmatige eigenaren werden teruggegeven.
Veel mensen maakten in 1609 en 1610 van deze mogelijkheid gebruik om hun bezittingen te verkopen (denk aan huizen, gronden of daarop gelegen renten)
In 1620 en 1621 zien we nogmaals een opleving.
R.M.A. de Jong
Reactie van Dhr. R.M.A. de Jong

Aangemaakt op 06 mei 2014 06:57

Antwerpen schepenregister 477 jaar 1609

Olivier en Thobiaz, zonen van Olivier Willemsen, proc. Rotterdam. p.27v

Hubrecht Willemssen, schipper van Roosendael. p.40,40v

Jacob Duym x Elisabeth Craechs hebben op 1 Jan. 1587 voor schepenen van Leyden
een huis bij mangelinge verkregen tegen Daniel Gleser.p.71-73. Sr.478 p.212
Sr.479 p.84,91,92v

Ghoris Meyvisch te Sundert. p.76v

Mr. Guil- van Mannacker x Catharina van der Vinck proc. Schiedam; Margriete Cornelisdr. wed. Balthasar van der Vinck, proc. Haemstede. p.81 A, 81 Av.

Lysbeth Hustyn wed. Allert Snoeck wonende op 't weespath buyten de forticatie der stede van Amsterdam en haar dochter Sara Snoeck x Franchois Ruackles en Geurt Reyerssoon borger van Amsterdam. p.115-116

Lucia de Ruyter x Jacques Janssen Janssen, proc. Middelborch. p.128v,129

Diana Stel x Franchois van der Plast wonende in Den Haghe. p.129,129v

Maeyken Broomans laatst wed. Steven Meerts te Leyden. p.130,130v

Gilles Memmers x Anneken Parys, Hans de Buck x Beyken Parys, proc. Amsterdan;
Margriet Hellaerts x Anthoni Ooms, proc. Amsterdam. p.152v-153

Bartholomeens Symons tot Alckmar, zijn zoon was w. Ivo Barthelmeens x Tet Melisdr. (1591). p.162

Aernoudt van Sweeten weduwer Susanne de Jagere te Bueren. p.167,167v
Prot. Not. G.v.d.Bossche no.3595 19 Juni 1609

Peeter van Putte x Agneete Bouwens, proc. Middelborch. p.225,225v

Guille- Aerntssen x w. Catlyne van den Driessche en zijn zoon Anthoni Aerntssen
, proc. Amsterdam. p.231,231v

Barbara Geerts wed. Willem Mathyssen en hun kinderen Willem, Maeycken, Lysbeth,
Susanna en Baeycken; haar broer Andries Gerritsz.; haar zusters en broeders:
Sara, Susanna, Lenarde en Janne Geerts; proc. Rotterdam. p.232-233v

Rutgeert Pouwelssen x Anna Munincx te Amsterdam. p.271

Marie Chyffers x Joris Smit te Vlissinghen. p.285,285v

Berbel van Abeele x Leon de Buyst, proc. Middelborch. p.311,311v

Willemyntken Jacobs van Duynen, proc. Amsterdam. p.325v,326

Pauwels Wouters Franchois w. ; Maeyken Gerrits wed. Franchois Wouters de jonge;
het kind van w. Melchior Wouters en het kind van w. Balthasar Wouters; proc.
Amsterdam. p.327-329, 341v-343

Hanse Marcys, coopman en borger van Amsterdam, en zijn broers en zuster Jacques
, Dierick en Cornelia Marchys; de kinderen van hun broeder w. Rochus Marchys;
en hun moeder Marie Vermeulen wed. Jacob Marchys; proc. Amsterdam. (Sr.487 p.233v-235,342v) Jan Mathys Coels sone w. Mathys Louwer Coels te Ruysbroeck.
p.329v-331v

Wijlen Adriane Vermeeren (zoon Adriane x Margre- Dammarts) zijn nalatenschap is
gepasseerd te Utrecht. p.343v

Lenaert de Riddere in zijn eigen naam en ook gemachtigd van Jacob van Vliet en Cornelis Loenhout als voogden van Meerten de Riddere en Elias x Naen Ridders met Jan Storm als gekozen voogd van de wed. Cornelis de Riddere volgens proc. gepasseerd te Cruyningen in Zuytbevelant. p.361v,362

R.M.A. de Jong
Reactie van Dhr. R.M.A. de Jong

Aangemaakt op 06 mei 2014 13:20

Antwerpen Schepenregister 478 jaar 1609

Maria Daems x Andries Adriaenssen, Sytgen Lambrechts x Geeraert van Houdaen,
Hans en Syken Roelants, proc. Dordrecht; Cornelis Daems, Carel Droochbroot x w.
Margr- Daems, proc. Middelborch; Benjamin de Bruyn (x w. Tanneken Lamberts) en
zijn dochter Anneken, proc. Buren; Bertelmeens van Bruggen x Elizabeth Daems,
p.48-52v, 55v-57, 93-98v, 117-120v, 185-186v.

Jonkheer Jan Kellenberch x Susanna van Achelen te Ouwerkercke in Duyvelant.
p.80v-83v. Sr.488 p.78v,79. Sr.504 p.112,112v.

Maria dr. van Willem Lemmius zich noemende d'Assonvile/Ansoville, proc. Amsterdam. p.89,189v.

Joncker Jan van Stralen en joncker Goswijn van Stralen, drossaet van Bergen opten Zoom. p.135-137. Sr.537 p.170-171

Peeter Peeterssen tot Hoirne, erfgenamen Juw Bertelmeerissen, land buyten Alcmaer. p.154-155

Lynken Gilsemans wed. Jan Hermanssen, proc. Amsterdam. p.179

Clara Cartenier wed. Jacques Cooman en haar dochter Sara x Hans Pe?steyn, proc.
Amsterdam. p.190

Glaudia van Liedekercke wed. Oliviers de Temple, proc. 'sGravenhage. p.209,209v
Sr.483 p.228v,229,250,250v.

Jan Adriaenssen voor: Belitgen Adriaensendr. x Pieter Adriaenssen te 'sGravenhage; Neeltken Adriaens, proc. 'sGravenhage. p.219-220v. Sr.482 p.281-282.

Wijlen Marie Malherbe wed. Aernouts de Keyser passeerde in 1607 haar testament te Amsterdam; Sanneken van Bruggen heeft ald. in 1608 een transport gepasseerd.
p.238v,239.

Balthazar Batens (Catharina de Beste) voor (proc. Culenborch 1603) Pieter de Beste. p.256v,257.

Jaspar, heere tot Culenborch, then Weerd, tot Borsselen, tot Hoichstraten, i.v.b. met het brouwen van bier, ambacht van wolwercke, rechten m.b.t Hoestraten (1483). p.287-295.

Gregori Camerlinck, proc. Middelborch. p.296-297v.

Thobias Cornelissen x Betgen Salomons, proc Schiedam. p.300v.
Reactie van Dhr. R.M.A. de Jong

Aangemaakt op 07 mei 2014 06:04

Antwerpen Schepenregister 479 jaar 1609

Willem Stevens Stevenssen te Delft (1597). p.86v,87.

Lenaert Cornelissen Selle Cornelissone te Rousendael. p.89v

Joncvrouwe Barbara van Ranst fil. joncker Willem te Delft. p.105-106,112,112v.
Sr.481 p.173-175,183v,184. Sr.489 p.182,182v. Sr.490 p.335-336. Sr.495 p.223-225v. Sr.525 p.97,104-105v.

Catlyne Wessels x Jacob Pieterssen, Jan Wessels Claessens w. proc. Amsterdam. p.171v

Frachoys de Moor de jonghe, proc. Utrecht. p.185-188v. Sr.499 p.79,80

Anthonis Wiltens x Cornelien van Swol, hun kinderen: Sara Wiltens x Willem Aertsen te Amsterdan, Jan, Abraham, Isaacq, Hester, Elizabeth en Judith Wilten. p.190,190v

Elisabeth Sais (wed. David Bisschop) x Hugues Lippens te Middelburg geeft proc. aan Pierre Bisschop te Antwerpen, Jehenne Bisco wed. Loys Bisschop. p.194,194v

Catharina Verhulst wed. Jacob Huyssens, proc. Amsterdam. p.233-234

Sara Thielens wed. Niclaes Tournoy, proc. Middelborch; Hans Thielens. p.264v-266

Hans Visschers te Roosendael. p310,311v

Marie Michielssen Jansdr. x Thobias Manteau, proc. Poortvliet. p.320v,321,
323v,324. Sr.519 p534,534v. Sr.525 p.543v-544v

Niclaes Aerts wonende in de Oude Tonghe in Zeelant; Ismael Melchiors te Goes x w. Martyne Aerts; Anna Janssen (dr. van Jans Salome x Gommarijne Jacobs Baus) te Gouwe in Hollant. p.335-336v

Janne Bloemaerts te Berghen op den Soom. p339v

Catlyne Verhulst wed. Jan de Keyser en nu wed. Jacques Huyssens en haar dochter
Sara Keysers x Hans Bosyn, Jan Willemsen Verpoorten (zoon w. Elisabeth Keysers)
x Tryntge Dircx, Engele Willems Verpoorten, Henrick Verpoorten, proc. Amsterdam. p.345-347

Pieryne Mans x Bouwen Janssen te Amsterdam. p.363v-364v

Godshuys van Vredenborch bij Breda. p.405v,406,527-539v

Joncker Henrick van Boshoff to Suirchuis x Margriete van Leefdale, proc. Zutphen. p.425-426v

Wijlen Hillegonde Dominicus te Geertruydenberghe wed. Jacques Schollen. p.429v-431v.

Jacob Campen te Oukercke. p.464,464v

Pierijntken Knuddens x Anthonis van Maucle, proc. Amsterdam. p.482v,483,497v,498
Reactie van 0

Aangemaakt op 07 mei 2014 12:36

Antwerpen Schepenregister 480 jaar 1609

Niclaes van der Doot, proc. Hulst. p.19v,20

Cornelis Walravenz, proc. Amsterdam. p.23v, 24

Symon Cornelissen Huych ( zoon van Cornelis Jan Mienssen) voor zich en hij heeft proc. gepasseerd te Hoorn van: Hillegund Symonz wed. Cornelis Jan Mienssen; van Outger Jacobssen x Lysbet Cornelisdr. ; van Willem Diericxsen als grootvader van Geert Janz. (zoon van Jan Willems x w. Aeltgien Cornelisdr.. p.85,85v Sr.492 p.394, 394v.

Pauwels Viruli x Marie van IJpelaer, proc. Delft. p.139v Sr.483 p.111v,112,286-287v.

Marie van Vossen x Jan Santberch, coopman, proc. Amsterdam. p146v,147

Carel van Salingen, proc. Middelborch (1611). p.175v

Adriaen David Huygens, proc. Monnikendam. p.206v-207v

Jan, Willem, Catharina, Sara, Helena, Lucretia en Coenraert van Hersbeke, Maria van Hersbeke x Marinus Werckendet, allen kinderen van w. Pauwels van Hersbeke, heer van Bruynisse, x Elisabeth van Zuytlant, proc. Bruynisse. p.289-290
Sr.487 p.409v-413, 415, 418v, 419. Cert.71 p.137, 189, 189v. Sr.491 p.154v, 155.
Sr.508 p.99. Sr.515 p.286-287. Sr.517 p.500, 500v. Sr.544 p.273-274

Dimpna Thomas Jansdr., proc. Amsterdam. p.293

Mr. Joachim en Peeter Gilles, proc. 'sGravenhage; Jonkheer Cornelis Copier van
Calslaghen, heer van 'sGrevelrecht, en Jonckheer Jan van Cannen x Gracie Gilles,
Proc. dorpe van Werchen in den lande van Altena. p.334v -

Thomas Teller, proc. Dordrecht. p.347,347v

Maillart de Mel x Sara Dens, proc Middelborch. p.380
Reactie van 0

Aangemaakt op 08 mei 2014 06:59

Antwerpen Schepenregister 481 jaar 1609

Maeycken van der Heyden wed. Peeter Henricxssen van Dinteren, kinderen: Gielis,
Frans, Henrick en Paulina, proc. Gorinchem. Goederen fam. v.d. Heyden. p.51-53

Maria de Blasere, poorteresse Rotterdam, en haar dochter Sara van de Schille Joseusdr.. p.71v,72,77v-78v. Not. archief 3364 17 Juni 1609

Debra de Haen wed. Jacques Struyff, proc. Amsterdam.
Maeycken van Haps wed. Gidion de Haen die was borger van Middelborch.
Abraham de Haen en w. Pieter de Haen, proc. Middelborch. p.94v-96

Neeltgen Cornelis laatst wed. Jan van Alckmaer, proc. 'sGravenhage; haar schoonzoon Jan Tielmanssen te Maeseyck. p.239-240v, 278,278v

Wijlen Christiaen Voermans x Elyzabeth Jans Stevensdr., testament 1586 te Amsterdam. p.255v-256v

Jan Jansen x Tryntken Peetersdr. (dr. van w. Peeter van Bebbel), Govaert Laurissen x Lysbeth Pieters (zuster Tryntken), Pauwels Cuneliers x Magdaleentken Pietersdr. , proc. Amsterdam. Hester de Coninck als moeder van de wees van Hans Hanegreef, proc. Arnemuyden in Seelant. Severyn Rubbens te Middelborch, x w. Anna van Loemele. p.96-98v

Adriaen Janssen te Rotterdam als schoonvader van Anna van Dycke als moeder van Philips van Itegem. p.98v,99

Melchior van Cleve te Ter Gouwe in Hollant. p.100

Maycken van Brouhesen haar man Beernaert Ernste van Lunnenborch is overleden te
Dockum. p.110v. Zij woont in 1613 te Leeuwaerden. Sr.505 p.4-5v

Peeter en Adam Servaes Isaacx, Styncken Servaes Isaacx x Adriaens Damen, Proc. Breda. p.159,159v

Guilleaume Timmermans x Lysbet Christiaenssen, Sacharias Coene x Magdalena Christiaenssen, proc. Middelborch; Jan Jacobssen van Sulphen, Cornelis Willemsen x Anna van Sulphen, Jaspar de Bruyn x Magdalena van Sulphen, Neeltken
van Sulphen, proc. Amsterdam. p.285-286

Doriken Costers wed. Henricx Momboirs en haar zonen Henrick en Hans Momboirs te
Amsterdam. p.289v,290

Agneete Bouwens x Peeter van den Putte, proc. Middelborch, p.301,301v

Peeter Franssen x Lysbeth Jems, hun zoon is Peeter Peeterssen wiens ooms zijn Jacob Gerrits en Jan Claessen, proc. Amsterdam. p.305

Tanneken Nuyens wed. Pieters van Liesvelt, 2e x wed. Adriaens Schaerlaecken,
haar dochter is Clara van Liesvelt wed. mr. Cornelis Caymocx, proc. Amsterdam.
p.310-313v

Geertruyt van Dalem wed. Anthonis Bacler te Sevenbergen; Constantia en Magdalena van Boymer (dr. w. doctor Frederick x Geertruyt Bacler), proc. Delft?
p.315-316. Sr.482 p.301-302

Cornelis Bartels x Elizabeth van Laer, proc. Oudewater. p316v-318

Maria Claessens wed. Laureys van Beeringen is 22 pond groot Vlaems schuldig
( vanwege het onderhoud van haar kleinzoon Christoffel van Beeringen) aan Geerarde Diericxssen te Amsterdam. p.330

Hans 'sHerwouters, coopman, x Magdalena Boeters te Amsterdam. p.368v-369v, 380-381, 391-394v, 408-409v. Sr.484 p.245,245v. Sr.498 p.199v-201.

Cornelis Anthonis is te Deventer overleden. p.370v

Frans Adriaenssen van der Burch en zijn vader Adriaen Frans voor de kinderen van w. Adriaens Ghijsbrechts Beyer x Maria Joes van den Hoeck, Ghysbert Adriaenssen Beyer en Marie Adriaenssen ook kinderen van voors. echtpaar, proc. Rotterdam. p.395v,396

Adriana van Santvliet x Adriaen Platevoet, haar zuster Clara van Santvliet x Franchois Ryckhals, proc. Middelborch. p398-399
Reactie van Dhr. R.M.A. de Jong

Aangemaakt op 08 mei 2014 12:30

Antwerpen Schepenregister 482 jaar 1609

Yda van Sittart x Wouter Anthonis, proc. Delft; Margriet van Sittart wed. Hans
van Campenhout en hun kinderen Hans en Elisabeth van Campenhout, proc. Middelborch; Janneken Spruyts wed. Lodewijck van den Plassen, proc. Amsterdam
p.29-30

Henrick Huybertsz. x Catlyne Peelarts, proc. Leyden. p.58-59v

Jurgen Coeytes, proc. Groningen. p.76,79

Roeland du Bois x Maria Coevoet, proc. Haerlem. p.90,90v

Anthonis Hermans x Catlyne van Hanswyck, proc. Breda (1608). p.95

Pauwels Bernaerts vleeschouwer van Mechelen wonende nu ter tyt opt fort van Sint Andries in de Bommelerweert. p.98

Jan en Hendrick Brantschots (zonen w. Lodewyck x Susanna de Biest, in den Hage
(Febr. 1609). p.158-159v

Josina Marinusdr. wed. mr. Jan Houck te Dordrecht. p.178-179v

Johanna Verheyden (dr. van mr. Abraham x Jehanna van Vuytrecht), proc. Nijmegen. p.195,195v

Margriet de Vos te Amsterdam (1584) nu wed. Charles de Beaulieu. p.224-226v

Adriana van den Wijgaerde wed. Jans Lenaerts met hun zoon Lenaert Jans, proc. Amsterdam. p.232,232v

Cornelis Schoesitters, proc. Amsterdam. p235-238v

Janneke Peeters Willemsdr. wed. Andries Paesschen, proc. Ambachte van Maeslandt. p.239-240

Catlyne van den Wijngaerde x Hans Coets en hun zoon Philips Janssen Coets, proc. 'sGravenhage. p.256-258

Elisabeth Maes x Cornelis Jobs van Welle, proc. Middelborch. p263v,264v

Marie Heyns x Jasper Peetersz. van Berch, proc. Utrecht; Anna van Kermpt diemen
noempt Thijmans x Wouter van Kermpt en zijn broer Daniel van Kermpt; de kinderen van Johanna van Kermpt, proc. Amsterdam. p.305,305v

Sara Sprangers x Peeters Soret, proc. Middelborch. p.311v-312v

Guille-, Davidt en Carel Laureys, proc. Amsterdam. p.316,316v

Petronella Magnius wed. mr. Adriaen Pieters, proc. Middelborch. p.354-355

R.M.A. de Jong
Reactie van Dhr. R.M.A. de Jong

Aangemaakt op 09 mei 2014 05:22

Antwerpen Certificatieboek 70 jaar 1609Ida Peeters x Adriaen van Staple te Steenberghen. p.1

Boudewyn Vekemans x Jenneken van Hamme te Middelborch hebbben omstr. twaalf jaar geleden land te Denremonde verkocht. p.12

Jan Piggen Henricxssen, secretaris van Sint Maartensdijk in Seelandt. p.13v,14

Michiel Mathyssen poorter van Antwerpen, zijn zoon Melchior Mathyssen woont te
Amsterdam; zijn vader w. Jan Mathyssen woonde te Vollenhove. p.18

Jehanne van Hove wed. Lodewycx Bloemaert, proc. Dordrecht. p.63v,64

Henrick Opmer, coopman en cruydemer te Amsterdam; Ghysbrecht de Cant is zijn schoonzoon de te Antwerpen resideert. p.68,68v

Peter de Blye x Marie Verhulst, proc. Leyden. p.69

Jeronymus Lybrechts te Amsterdam. p.107-108

Maeyken Bullens x Franssen van Ferry te Bergen op Zoom. p.111

Peeter van Zole x w. Barbara van Schaghen joncker Jansdr. te Berghen op den Zoom. p.119v

Hans Lenaerts x Elizabeth Broen, proc. Amsterdam. p.175

Reynier Ghysbrechtssen x Lysbeth Jacobsdr. en haar zuster Paulyntgen Jacobsdr.,
te van der Goude. p.213

Mayken Carels is te Antwerpen gehuwd met Peeter van Loven en woont nu te Dorth,
daarna is zij te Dorth gehuwd met Peeter Jacobssen wonende te Amsterdam. p.214v

Jacob Jan Costers, geb. van Bruessel en oud 81 jaar, woont sinds hij zeven jaar oud was te Sundert. p.222,222v

Elisabeth Jacob Kegelens x Peeter Ghysbrechtssen, te Ter Gouwe, hun zoon is Gheeraert Pieterssen Zouboerch. p.227

Joost van Dale, proc. Middelborch. p.185,185v

Franchois Cornelissen Hals wonende te Haerlem krijgt een natuurlijke zoon genaamd Peeter (geb. te Antwerpen) bij Janneken Henricx geboren van boven Maestricht. 19 Oct. 1609 p.231v
Reactie van 0

Aangemaakt op 10 mei 2014 06:44

Antwerpen......Schepenregister 483 ........ jaar 1610

Wijlen mr. Jan de Houck pensionaris tot Middelborch. p.3v-4v

Niclaes Andriessen te Amsterdam i.v.b. met het sterfhuis van zijn schoonvader Jan Doedesen te Antwerpen. p.18v-19, 43v,44

Guille- Verschuyl voor zijn vader Jan, proc. Harlem. p.38,38v

Magdalena Foeytez wed. joncker Willem van Borcht, proc. Vuytrecht. p.46v,47,95v
,96,101,101v

Neeltken (dr. van Adam Mathyssen x Peerken Rutgeer Papenbroecx) x Antonio Robbrecht Anthoinez Lipz, Janneken (dr. van Cornelis Janssen x Peerken Rutgeer Papenbroecx), Peerken (dr. van Cornelis Janssen x Heyltken Adam Mathyssen), Cornelis Mathys Cornelissen oom van Peerken Adam Mathyssen, Cornelis Cornelissen Verraeck en Janneken Cornelissen Verraeck, proc. Breda; Peerken Peeter Rutger Papenbroecx x Adrian Rogiers, proc. Dordrecht. p.62v,63

De weesen van Henrick Herrentsen Dootlegher en de weesmeesteren van Ziericxzee.
p.72-73

Hans Beverz x Sara Oliviers, proc. Heusden; Grietken Willemsdr. wed. Jan Oliviers, proc. Rotterdam. p.82

Franchois van Coeschot x Elysabeth Cock, proc. Amsterdam. p.118,118v

Embrecht van Liere, gouverneur van Wilmstadt, x Elisabeth Booms (dr. van w. Jan
Arentssen Booms borgermeester Middelborch), proc. Middelborch. p.190v,191, 200-201,203,203v

Mr. Cornelis Baccart advocaat int hoff van Hollant. p.206,206v

Anna Kellens Guillebertsdr. w. en haar broer Guillibert Kellens, proc. 'sGravenhage. p.207-208

Joncker Niclaes van Bossehuysen, heere in Vossmaer in Sint Annalant, x Anna van Wolffswinckel. p.216,216v

Mr. Lernard Casenbroot te Rotterdam voor hem zelf en zijn moeder Cornelia van Poppel wed. mr. Leonard Casenbroot. p.248v,249

Jan Franssen Brunincx te Amsterdam (1612). p.267

Joncker Philips de Zoete heere van Lake, Villeers, Bosque, x Beatrice Hooftman (dr. van Gilles x Marie van Nispen), proc. Sevenberghen (1607), proc. 'sGravenhage (1610) p.289v,290,291-293,309-310v. Sr.480 p.321-322v.
Sr.490 p.168v-170v,197,197v,205v-206v,224v. Sr.496 p.175v-176v. Sr.506 p.187v-190. Sr.521 p.87v-90,272,272v,318-319. Sr.526 p.353v-354v. Sr.542 p.402-410.
Sr.543 p.402-406. Sr.547 p.367v,449-450v.

Mr. Frachois de Coninck (zoon w. Thomas x Maria van der Eempt.), proc. 'sGravenhage. p.294-295

Jacques du Bois (weeskind Joos x Anna Poignet), proc. Middelborch. p.240,240v
, 241v-242v

Anna van Tessel wed. Guido Malapart, kinderen: Samuel, Loys, Susanne, Elisabeth
en Anna Malapart x Cipriaen Galy, proc. Middelborch. p.338v-342v,346v

Salomon Groenenberch (zoon Lijnken Bacx) mesmacker in 'sGravenhage. p.318,318v.
Sr.496 p.203

Willem Usselincx en zijn zuster Anna Usselincx x Niclaes Jammaert, proc. Middelborch. p.344,344v

Wijlen Helena van Hagen laatst wed. mr. Adriaan de Vos, proc. Ter Vere in Zeelant. p.362

Jan Michiels x Marie Boschmans te Breugel (Son en Breugel), erfgoederen te Rhety bij Turnhout. p.398v
Reactie van 0

Aangemaakt op 10 mei 2014 13:25

Antwerpen ............ Schepenregister 484 ............ jaar 1610

Hendrick van Mierop/Mydorp x Magdalena van Loon alias van Turnhout te Sevenberghen. p.10-11v,64

Anthonie en Barbara Wils, proc. Amsterdam (1604). p.28,28v

Thonis Geeritssen Schuth x Tanneken Jansdr., Pieter Peeterssen Waelpoth x Adriaenken Jansdr., mr. Adriaen Coens x Lysbeth Jansdr., proc. Dordrecht.
p.33-34,73,73v

Jan Anthonissen (x Tanneken Crauwelssen) voor (proc. 'sGravenhage) Tanneken Tonis wed. Willem Crauwelssen en voor Fyck Matthys van Dalen x Sara Willemsdr..
p.61,61v

Adriaen Franssen x Maeycken Verdoot te Oostersomb? binnen den lande van Walcheren. p.69v-71

Wijlen Lenaert van den Gheere x Magdalena Corbet, kinderen: Lenaert en Johanna x Gheeraert Geens; w. Lenaert van den Gheere x Anna Vermoelen, kinderen: Hans en Isaack; proc. Amsterdam. p.105v-108

Susanna van Heulestein wed. Franchois Vermylen die poorter was van Middelborch.
p.115v-116v

Henrick Joosten Verbue/Verbie/Verlye x Agatha Jacobs Kegelens, proc. Ter Gouwe.
p.154v-156v,158-160

Margre- Bourbonnais x Laureis Kempeneer, proc. Amsterdam; Jan Hendricxen van
Weert x Barbare Steenarts alias Steenhouwer, proc. Utrecht; Jacobmyne Roelofs
laatst wed. Hans Steenarts, nu x Joos Geleyns, proc. Middelborch. p.194,194v.
Sr.488 p.246v-248

Susanna de Bouck x Jan Cornelissen alias Boocaers, Margre- de Bouck, proc.
Brouwershaven. p.202v,203

Hans Ophoff alias Hoffmans te Middelborch. p.211v,212

Het gasthuys van de stad van der Goude i.v.b. met de nalatenschap van Pauwel
Pouwelssz. alias van der Meusel dien in 1588 is overleden. p.213-215v

Abraham Sicx voor zijn vader Hans Sicx x Anna Steudlin, proc. Amsterdam. p.239v-241v

Petronella van Eyck wed. joncker Roelofs van Liere, Margriete van Liere (dr. Roelof x Ida van Berckel), proc. Aerlem ende Rycxtel. p.242,242v

Truijcken (dr. Cornelis Page x Tanneken Anthonis), Tanneken nu x Niclaes Jan
Marinissen, proc. Bergen op den Zoom. p.249-250

Dominicus Richeus de Postella x Neelken van Schaeyck, ze verkopen in 1593 te Franeker een erfelijke rente op de stad Antwerpen aan Cornelis, Elizabeth en Marie Jans Oliviers te Harlingen. Deze laatsten verkopen nu de rente. p.250v
Sr.488 p.102v,103

Tanneken Masmans wed. Franchois Hammans te Gorcum. p.267v

Catharina van der Cammen x Libert de Freisne hooch baillu van Vlissingen.
p279-280v,289-290. Sr. 502 p.118v-119v.

De kindern van w. capiteyn Willem Waddel x Jacqueline de Voocht: Anna x joncker
Guinter de Very, Balthazar, Jan, Willem en Johanna Waddels; Jacqueline dr. van
Willem Peeterssen x Jacqueline de Voocht, weesmeesters van 'sGravenhage.
p.305-306v,308-312,338,338v. Sr.487 p.369-372

Niclaes van Heyst x w. Margre- Heydaels, Gielis Beydaels en zijn kinderen:
Gielis, Joos en Sara, proc. Middelborch. p.314-316

Andries de Vergnies (zoon Jacques x Clementia Dooms) te Amsterdam. p.368v-369v.

Guilleaume Viruli en zijn zuster Tanneken (kinderen Carel x Jacopmyne van Mierop) te Haerlem. p.382

R.M.A. de Jong
Reactie van 0

Aangemaakt op 11 mei 2014 06:27

Antwerpen............ Schepenregister 485 ............. jaar 1610

Gilles Costerius x Maria van Riemen, proc. Tholen. p.9v,10

David de Solempne (zoon w. Anthonissen x Johanna Keysers), In den Haghe in Hollant; Anthonie de Solempne, Willemynken de Solempne x Adriaen Ghysbrechtsen,
Abraham Wyns x Sara de Solempne, proc. Middelborch. p.15v-19v,22-23v.

Susanna Roomans wed. Merten van den Vyver en hun kinderen, weesmeesters van
Leyden. p.35v,36

Franchois Mertens x Betteken Nason, de twee wesen van Adam Sneeuwater x Betteken Nason, p.38v-40. (zie ook Sr.488 p.437v en Sr.489 p.287v)

Pauwels van der Heyden (zoon w. Pauwels x Dimpne Keesmans) te Amsterdam. p.40,40v

De kinderen van w. Peeter de Wasner/Wasier x Johanna van der Vorst: Judich, Herman en Hester, proc. Ziericxzee. p.46v-47v. Sr.487 p.244,244v. Sr.501 p.6v-7v

Servaes Willemsen x Margriete de la Rue te Breda; Jan Geerarts Meens? als voogd van de kinderen van Janneken de la Rue: Lyntken en Willemken, proc. Breda; Adriaen Damels x Anna de la Rue, proc. Osterhout. p.57

Susanna van Casteren x Jacob Lenaerts te Amsterdam. p.65-66v,186,186v

Laurens de Rahneres (zoon w. Diricx x Anna van Riemen), proc. Rotterdam. p.69v,70

Anthony van den Bosch weduwnaar van Dimpna Hammans, wyncooper te Leyden, hun kinderen: Dimpna x Andries Onseel, Damel; hun zoon Franchoys woont te Delft.
Pauwels de Bruyne weduwnaar Geertruyt Hammans te Middelborch.
Michiel en Franchois Block, kinderen van Elisabeth Hammans, proc. Rotterdam.
Cornelis Jonghelinck x Johanna de Meestere (dr. w. Jan x Peerynen van Dycke) te Utrecht.
Anna Oost wed. Sebastiaens Hannemans diemen hiet Scheyffaerts en haar dochter te Maestricht. p.70-71. Sr.487 p267-268v. Sr.506 p.134v-136v

Merten van Belleyn x Catlyne Luyck, kind: Catlyne, proc. 'sGravenhage. p.81v-83

Geerart Herperssen x Isabella Taelbout te Middelborch. p.101,101v.

Susanna Sterck wed. Arnoult Hoffman/Hooftman en haar zoons Gilles en Arnout,
proc. Amsterdam. p.105-106v. Not. protocol 1493 7 Mei 1612 (p.15v)

Steven Racquet (zoon Steven x Anna Messingh), Johanna Messingh wed. Joost Roelants, proc. Middelborch; Maria Messingh wed. Herman Hooftman, proc. Haarlem. p.86v-90v,94v,95,97-99,107-112,115-122v,128-130v,135-136v,138, 139v-140v. Sr.487 p.444,444v,451,451v. Sr.497 p.143v-146v,346-347v.,418-419v.
Sr.502 p.181,181v. Sr.503 p.366v. Sr.507 p.193-195,200v-201v,296v-297v.
Sr.508 p.256v-259. Sr.519 p.6v-8. Sr.521 p.444v-445v. Sr.535. p.112-113v.

Cornelis Jacobs weduwer Piryne Claessen tot Willemstadt, kinderen: Jacob x Adriane Willems, Maria x Willem Janssen. p.144,144v.

Pieryne de Vos (dr. w. Pauwel x Erken van Ecke) x Geerdt Cornelissen van Sassen
te Roosendael. p.148v,149.

Ghis Estienne fil. Nicollas te Rotterdam en zijn zuster Charlotten stellen hun broer Andrieu Estienne aan i.v.b. met bezit te Sint Giblours in het land van Namen. p.173,173v

Hans de Cremer voor zijn dochter Christine, weesmeesters van Rotterdam. p.176v.

Agneta (dr. w. mr. Geeraert van Duuvelant) x mr. Ghijsbrecht van Chenehse, proc. Haerlem. p.199,199v,205v,206,261-262,304,304v.

Reymer Lems, proc. Amsterdam. p.204.204v

Jolenta de Coninck wed. mr. Wolphert van den Lair. proc. 'sGravenhage. p.208-209.

Philips de Grave, coopman, proc. Rotterdam; Henrick van Soltwyck weduwnaar Maeyken de Grave, kind Elias, proc. Amsterdam. p.209.

Tanneken dr. w.Berthelmeens Cloots x Paulyne sRaets, proc. Delft. p.242v,243

Pauwels Michielsz. x Cornelia Dregge, proc. Amsterdam. p.245v,246. Sr.492 p.92,92v
Reactie van 0

Aangemaakt op 11 mei 2014 13:41

Antwerpen vervolg Schepenregister 485

Susanna Verhult x Franchoijse Herck en zoon Peeter te Middelborch. p.254v,255.
Sr.499 p.29.

Isaack Canin, coopman te Dordrecht, x Janneken Eems, Elizabeth Eems; Clara wed.
Peeter Eems, kinderen: Elisabeth en Peeter, proc. Middelborch. p.283v-285v,
346v-350.

Godevaert van Hoeck, wijnverlater, proc. Amsterdam. p.304v,305.

Loeff Jobssen x Adriana Laureyssen te Steenbergen. p.306v,307.

Cornelis Janssen van der Burcht x Quirnia Gerrits te Delft;
Gerrit Ottes van Willigen x Cornelia Gerrits, Pieter Jansen Cachiopin x Maria
Gerritsdr., Peeter Broeckman x Elizabeth Adamsdr., allen te Rotterdam;
mr. Peeter Adriaenssen als vader van Adriaen, Cornelis, Maria en Jenneken bij
hem verwekt bij Elisabeth Everts wier moeder was Maria Claessen van Verhuijsen,
te Breda.
Cornelis Dircxsen Buys (en Querma Fredericxdr.) voor hun kinderen: Dierick,
Frederick, Susanna en Willemyne, proc. Briele. p.339-340.

Hendrick Schillemans voor hem zelf en voor (proc. Amsterdam) Hendrick Pietersen
Swart x Maeijken Quintings dr. van Naentken Schillemans, bezit te Beers bij
Turnhout. p.346,346v

Joos Feelbuer x Clara de Hertoge (dr. van Jan x Catharina Adriaenssen dr. van
Anna Suys), proc. Amsterdam. p.356,356v

Jacob Jacobssen Herrebart/Harebert heeft op 29 Dec. 1609 voor de magitraat van
Rotterdam een erfelijke rente te Antwerpen verkocht die hem was verstorven van
zijn grootmoeder Adriane van Aken. p.362,370,370v.

Jeremias Maes te Breda. p.366-367.

Jan Henricxsz. van Wiert, borger Vuytrecht, x Barbara Stenarts, (dr. van Anna
Suys); Joos Geleyns x Jacomyne Roelofs wed. Hans Stenarts, proc. Middelborch.
p.367-368. Sr.488 p.246v-248


Antwerpen ........... Schepenregister 486 .............. jaar 1610

Jan Henricxsen Rat, te Sommelsdyc, x Elizabeth Cornelissen;
Beatric Christiaenssen Bacx x Willeme Roomes, proc. Sevenberghen;
Cornelis Adriaenssen Francken (zoon van Johanna Cornelisdr.),
Jan van Ghendt weduwnaar Maria Cornelisdr. en hun kinderen: Marcelis,
Catharina van Ghendt wed. Mathys Adriaenssen, proc. Dordrecht;
De kinderen van Adriaen Haghart x Maria Cornelis Govaerts van Ghilsen: Peter,
Cornelia wed. Cornelis Rat, Marie x Peter Lenaerts Witeuas, allen te Dordrecht.
p.12-13

Catlyne van den Velde Jansdr. w. x Claes Claesen te Oostsanen in Hollant. p.20

Anna Cammaerts Jansdr. w. x Engel Lambrechts te Dordrecht (bezit te Puers).p.22

Adriana Bijl (dr. van Adriaens Danwen en geb. te Mespelair) x Gheeraert Pieterssen, nu wonende te Oelkens Plaet (bezit te Wichele). p.29v. Sr.513 p.260

Jacob van Hecke weduwnaar Marie Claesdr., proc. Goes. p.31

Jacques Schot en zijn onbejaarde broer Damel (zonen w. Jacob Schot van Haerlem)
, en hun neef Philips de Hoest. p.54,54v,85v-88

Gheertruyt Verdonck x Peter Jochumssen, proc. Amsterdam. p.58

Nicolaes Malapert, heer van Jutphaes, x Margriete Panhuysen, proc. Utrecht.
p.72-73v. Sr.523 p.67v-69v (zij is dan weduwe, proc. 'sGravenhage).

Joncker Adam van der Kammeren capiteyn en sergeant maior van het garnizoen der
stadt Worchum. p.74-76

Philips Bol voor zijn nicht Susanna Bols x Jacob Pietersz., proc. Amsterdam.
p.76,76v.

Franchois en Guillaume de Pennin, Josyne de Pennin (dr. van hun broer Peter),
proc. Amsterdam;
Beatrix Dias wed. van voors. Peter de Pennin, nu x Dierick Claessen van Bosch,
proc. Enckhuysen;
Josyne en Anna de Pennin (zusters Franchois), proc. Alcmaer.
Allen kinderen van w. mr. Franchoise de Pennin x Josyne van Hecke. p.84v-85v.

Joos Meskers en Hans Houbraken als excecuteurs van het testament van Anthonis en Anna van Doeren, proc. Middelborgh. p.112-113v.

Joncker Adriane Mannacker, bailliuw van Middelborch; Charles van Noot, heer van
Hoochwoude en Ritzwoude (colonel gouverneur van Sluys) x Anna Mannacker
(bezit Aertzelaer). p.117-118,218v,219.

Jacobmijne van Mierop wed. Carel Viruli, nu x Cornelis Bol, proc Haerlem. p.120v, Sr.488 p.373,373v. Sr.477 p.228v

Floris van Dale coopman, de kinderen van w. Jaspar van Dale, proc. Amsterdam.
p.136B-139. Sr.503 p.139-140.

Catharina Matheeusen wed. Lucas Verhult, kinderen: Catharina Verhult wed. Joris
Losschaert en nu x Peeter Camerlinck, Sara Verhult x Jan Claessen borger Middelborch, proc. Middelborch. p.160v-161v.

Jeremias van den Brempde Jeremiassen wijlen, mr. Jacquese Tamineau x Elisabetten van den Brempde, proc. Middelborch;
Joos de Jode x Magdaleenen van den Brempde te Vlissingen;
Abraham de Deckere x Maria van den Brempde, proc. Dordrecht;
Anthonis Marinus x Josynen van den Brempde, proc. Amsterdam.
Henrick en Anthonis Struyts ( kinderen van w. Anthonise x Severijnken van Stralen) te Middelborch.
Jeronimus Rycke x Margrieten Struyts, Annen Struyts wed. Abrahams Stafmaker,
Sara Struyts, proc. Middelborch.
Hans Haelbos x Geertruyt van den Bremde, proc. Amsterdam. p.164v-168v.

R.M.A. de Jong
Reactie van 0

Aangemaakt op 12 mei 2014 06:28

Antwerpen vervolg Schepenregister 486

Marie van der Houwen wed. Michiel van Riemen, kind: Marie x Gilles Costerie,
proc. de stede en lande van Tholen metter ambacht van SchakerloŽ. p.171-172

Gaspar van Boven (zoon w. Jan x w. Margriete Bals) woont buiten de stad Middelborch. p.179,179v

Michiel Fransz. van Zevenhoven x Anna Jans van Loo wed. Cornelis Pietersen,
Harmanne Peters (broeder Cornelis), proc. Berghen op den Zoom;
Janne Bonechuijs x Elisabetten Huibermans, mitsgaders van Gabriele Francq x
Judith van Merchove en van Catlijnen van Merchove (oud 37 jaar), proc. Middelborch. p.189v-190v, 271,271v.

Catlyne Provost (dr. w. Guille- x Marie Stevens) x Engbertte Jobssen te ter Vere in Zeelandt; Guille- Provoost, coopman te Amsterdam. p.192,192v.
Sr.488 p.149,149v,164

Ghysbert Cincq (zoon w. Jan x w. Marie Gast), te van der Goude. p.192v
Sr.478 p.139v. protocol notaris 3364, 19 Juni 1609

Jasparen Nollens te Leyden (bezit Herentals) p.227v

Albert Nolden x Elisabeth Steudlin Jeremiasdr., Frans Henricx x Susanne Steudlin, allen te Breda. p.255-256v. Sr.489 p.195-198

Anna Vrythof 1e x w. Henrix Cock, kinderen: mr. Henrick Cock, Jasparen en Cornelis Cock;
Anna Vrijthof 2e x w. Guille Verhorst, kind: Catlynen;
Anna Vrijthof 3e x w. Michiels Coremans, kinderen: Cornelise, Michiele en Gielise; proc. Berghen op den Zoom. p.308-309

Anna Villeyns wed. Arnoults Bosschaerts, nu x Hubrechte Wackens te Middelborch.
p.316v,317

Cornelie Pietersdr. wed. Lucas Janssen Lodyck en haar dochter Lysbeth te Amsterdam. p.317v,318.

Cornelise en Jacob Beyerlinck met hun behuwde oom Adrianie Pieterssen, proc.
Steenbergen. p.319v.

Jan Deschamps, coopman te Amsterdam, x Clara van Coeschot (dr. w. Cornelis x Elisabeth de Ruijt). p.323-324

Guille- van Eyndhoven, Johanna Ryf wed. Melchior van Eyndhoven, ze geven volm.
aan hun broeder Jaspar van Eyndhoven, proc. Amsterdam. p328-329

Henrick Huybertssen x Catharina Peelarts te Leyden. p.347-348.
Sr.524 p.143,143

Marie van Sevenhoven wed. Lucas van Eyck; Anna van Eyck, proc. 'sGravenhage.
Herman Munnincx x Beyken van Eyck, proc. Amsterdam. p.352-359

Goynaert Jacobssen x Catharina van Doesborch, proc. Amsterdam. p.364,364v.
Sr.489 p.207-211

Adam Vrient en zijn zuster Catharina (oud 30 jaar) (kinderen w. Jan x Gheertruyt Stuyts), proc. Middelborch. p.400-400Bv.

Wouter Wouters coopman te Hamborch; Franchois Wouters coopman te Amsterdam; Peeter Wouters notaris te Antwerpen (Franchois zijn broeder). p.402
Sr.476 p.295v,296.

Anna van Stralen en haar halfzuster Loyse van Marnix, proc. In den Hage.
p.403,403v,409,409v,414

Godevaert van Hoecke Janssone wyncuyper te Amsterdam. p.426.


Antwerpen .......... Schepenregister 487 ........... jaar 1610

Anthoni de Fuyter en zijn zuster Anna x Peeter Aelbrechts, beide kinderen van
w. Anthoni de Fuyter des schippers tot Aernmuyen, proc. gepasseerd te Amsterdam. p.18

Barbara Geerts Lenaertsdr. (dr. van Elizabeth Andries) wed. Willems Matthyssen
voor haar zelf en haar kinderen: Willem, Maeyken, Lysbeth, Susanna en Beyken
Willems, proc. Rotterdam;
Andries Gerritsz., borger tot Rotterdam, (Barbara haar broeder);
Tobias van Perone x Sara Geerts, Grietken en Susanna Geerts en de twee weeskinderen van hun broeder Jans Jansen x Susanna Geleyns, proc. Rotterdam. p.22-23

Hans Schillemans (zoon w. Anthonis x Thorothea van Albhe) te Amsterdam. p.26

Philips de Houst (zoon w. Jan x Johanna Seghers) te Harlem;
Jacques Schot (zoon w. Jacques x Magdaleena de Houst) te Middelborch;
Matheens de Houst te Leyden;
Marie de Houst wed. Jacques le Poivre, proc. Amsterdam; (Sr.483 p.225)
Andries de Houst te Inden Haghe. p.29v30v,76v-77. Sr.489 p.120v-123

Dierick van den Eertbrugghen (zoon w. Jan x Magdaleene Goyers) te Rotterdam en
zijn zoon Peeter te Middelborch. p.31. Sr.495 p.144v-146,183v-184v. Sr.361 p272

Hans Terweyden (zoon w. Hendricx x Catlyne van Vchem) te Antwerpen voor zijn broeder Cornelis Terwyden en zijn zusters Catlyne en Tanneken Terweyden te Amsterdam. p.34v-35v.

Huybrecht de Laet (zoon w. Huybrecht x Johanna Puttaerts) te Zierickzee.
p.36v,37,206v,207

Jacques Rens (zoon Wouter Janssen Rens) wijncooper binnen Dockum (proc. 1604).
p.43-44v

Susanna Jan Franchoisdr., proc. Amsterdam. p.59-60v

Geerart Geens te Amsterdam. p.86-87v. protocol notaris 3836 p.255,255v

Peeter van Calis (zoon w. Peeter x Yken van Groot Gulpen) te Berghen op den Zoom. p.90v-91v

R.M.A. de Jong
Reactie van Dhr. R.M.A. de Jong

Aangemaakt op 12 mei 2014 10:30

Antwerpen vervolg Schepenregister 487

De kinderen van w. Adriaen Ghysbrechts Beyer x Margriet Joosten:
Ghysbrecht Beyer te 'sGravenhage; Adriaen Anthonisz. x Marie Adriaens, proc.
Rotterdam; Jan en Cornelis Beyer. p.97v-98

Jaques Bouille x Sebastiaentken Parduyns te Middelborch. p.107v

Catlyne Faes x Jan Droochbroot, Maria Lupis wed. Goris Faes en haar dochter Hester, Samuel Faes, proc. Middelburch;
Isaack Henricx van Burckum, Peeter Quire x Sara van Burckum, Elisabeth Specx
wed. Hans van Burckem, proc. Vlissingen. p. 108-109v

Georgio de Montmorencij, baron van Cressij, en Laura d'Affaitadi hebben op 28 Juli 1610 hun huwelijksvoorwaarden in Inden Hage ondertekend. p.110-111

Abigail de Cuypere x Peeter Francken te Sevenberghen. p.126,126v

Daniel de Mont x Susanne de Watyne (dr. w. Jan x Susanna de Cuypere) te Amsterdam. p.132

Mr. Roelof van Kessel advocaat tot Alckmaer. p.140v

Anna van Provyn filia mr. Lievens en Ysabeau Ophooghe te Utrecht. p.142,142v

Franchois Eyckhals x Clara van Santvliet Jacobsdr. w., proc. Middelborch.

Abraham zoon van w. Willem Peetersz. x Elizabeth Fleres te Edam. p.162v

Jan Waterloo x Susanna Janssen Michiellesen (dr. Margriet Legrande) te Zierickzee. p.166-167. Sr.499 p.326-327v

Damel de Renialme coopman tot Middelborch. p.172-173

Peeter Laurensz. x Aertgen Jans Geenerts te Gorinchem. p.183v-184v

Jacob le Martin te Staden en zijn half-broer Balthasar de Mouscheron wiens vader Peeter de Moucheron te Middelborch woont. p.184-188
Peeter de Moucheron x w. Cornelia van Beeringen, Balthasar de Moucheron (zoon Peeter x Catharina Gillon), proc. Middelborch. Sr. 492 p.403v-409v, 459,459v,
Sr.495 p.12,21v

Melchior de Lichte te Amsterdam voor zijn nicht Susanneken dr. w. Jaspar de Lichte x Geertruyt van der Donck; Jacob Pieters, coopman te Amsterdam, x Susanneken dr. Cornelis Bols x Janneken van Seyst. p.193-194

Marie dr. van w. Herry Herry x Jehenne le Grande te Middelborch. p.194v-195v

Jan Speck/Verspeck (zoon van Jan x Anna Janssen van Soest) te Leyden. p.214v-215v. Sr.502 p.282v,283. Sr.509 p.111v,112

Guille Wys, coopman en borger van Amsterdm, zijn broeder en zuster Rochus en
Maritgen Wys, mitsgaders Jacobmyntken van der Meulen wed. Jan van Leeuwen, proc. Amsterdam. p.233v-235, 342v.

Magdaleena Schepers x Peeter van Ast te Roosendael. p.236,236v

Lambrecht Gass te Amsterdam. p.237v,238

Samuel de Meyere (zoon w. Niclaes x Judith van Hatthem) te Asperen in Hollandt. Petronella van der Vorst (dr. w. Rochus x Agneete Blommen) wed. Jacob Thymissen van Leeuwen te Utrecht. p239-240v, 244,244v

Jacob Jacopssen van den Craen te Ridderkerck. p.242

Joos van der Platen Adriaenssen w. te Middelborch. p.245,245v
Reactie van Dhr. R.M.A. de Jong

Aangemaakt op 12 mei 2014 15:49

Antwerpen vervolg schepenregister 487

Thomas van den Berch/van Barch (zoon Philips Jacobsz., oudtborgermeester van Vianen) x Margriete de Moor wonen in de stad Groeningen. p.250.
Sr.489 p.336v-337v,565-567

Engeltken Heylens ( dr. w. Balthazar x Johanna Willemssen) x Lambrecht Schepers
te Middelborch. p.256,256v

Barbara Willemsdr. wed. Mathys Mintens, hun kinderen: Jan, Rebecca, Sara,
w. Therphilius, proc. Leyden.
Abraham en Jacob Migoen (zonen w. Guilliam x Maria Witrams), proc. Rotterdam.
p.278-279v

Marie le Grande (dr. w. Jan x w. Marie le Leu, ze was het laatst gehuwd met Michiels de Caulier) laatst wed. Daniels Fouasse wonende te Utrecht en daarvoor
te Dordrecht. p.285,285v

Jan de la Faille Janssone wijlen te Leyden. p.290,290v

Anna Bonnecroys Peetersdr. x w. Jeronymius Salomons te Berghen opten Zoom.
p.291,291v

Mr. Balthazar de Bruyn x Elizabeth du Rieu Jacobsdr. te Middelborch.
Peeter Manres (zoon Guilliam x Barbara du Rieu) te Arnmuyen. p.297-298

Sara van Uffele x Jan Peene, proc. Harlem. p.306,306v

Hans Coole en Jan Gillesz. Borselaer, ingesetenen van Middelborch, als voochden
van Mathys Parsys (zoon w. Jan x Sara de Bien) en over Cornelis Parsys. p.307-309

Marie Chys Paesschiersdr. w. x Jacques de Bot proc. Middelborch. p.350-351v

Hans Cools Symonssen w. te Middelborch. p.394,394v

Leonora de Clerck, proc. Middelborch. p.419v-420v

Hans Schoelenburch Jasparyntken Crap (dr. Melchior x Catharina van Pulle), proc. Leyden. Jasper van Beusecom x Sara van Pulle, Margriet Keyen Michielsdr.
wed. Peeter van Pulle, proc. Amsterdam. p.442v-443v. Sr.492 p.410,410v.
Not. G.v.d. Donck no.3827 14 Sept. 1610 (2x)

Antwerpen ........... Schepenregister 488 ............ jaar 1610

Franchois Ray (hij heeft ťťn zoon Michiel) woont op Amelandt en zijn schoonbroeder Roelant van Achelen (zoon Jan x Digna Studelincx te Antwerpen) te Ferwart. p.5-9,80v,81. Sr.513 p.469,469v. Sr.516 p.518,518v. Sr.517 p.190v,191. Sr.525 p.469

Berthelmeens Theeus, te Rotterdam, x Margre- Raet (dr Jacob die een zoon was van Hildegunde Cuyck), hun kinderen: Berthelmeens, Abraham. p.15v-16v

Digna Bruynseels (dr. w. Jaspar x Adriana de Mera) x Hans Stevens te Saneyck/
Soudyck bij Vere. Jacques Verhoeve de oude x Grietken Bruynswycx, Jacques Verhoeve de jonge, proc. Amsterdam. p.42,42v,51v-52v. Sr.489 p.202-203,
p.254-255,p.314-315.

Passchuer d'Leeuw x Tanneken van Aerp te Amsterdam; Ghysbert Jacobsz. x w. Barbara Schimmels (eerder x Gerrit van Aerp), Hans Linkenborch x Lysbeth van Aerp, Maerten Rutlant x Barbara van Aerp, proc. Amsterdam. p.58,58v,70,70v,
74v-75v.
Reactie van 0

Aangemaakt op 13 mei 2014 07:07

Antwerpen vervolg schepenregister 488

Franchoys de Coster, Clara de Coster wed. Hans van der Heyden, proc. Amsterdam. p.74v

Wijlen Anna Everaerts heeft 14 Nov. 1602 haar testament te Leyden gepasseerd. p.80,80v

Susanna Stockmans (dr. w. Willem x Sara Caroens Jacobsdr.) x Pieter Henricx schipper te Middelburg. p.82v,83

Otto Moons Peeter w. te Ter Gouwe. p.89v,90. Certificatieboek 71 p.141v,142.

Sara van Hove x Geraert Covelens, proc. Inden Hage. p.92v,93

Joncker Adriaen van Goes, proc. Middelburch. p.100-101,203-204.

Toussain de Thious x Maeyken Coens, proc. Grave. p.103v,104

Margriet Bosman wed. Jan Niket/Nicquet met hun zoon Jacques, proc. Amsterdam. p.118v-120v

Jan Pruyt en Aelken Pruyt; Willem Willemssen de Veys, burger Utrecht, x Mechtelt Pruyt, allen kinderen w. mr. Jan Claessen Pruyt x Catharina Beernts, proc. Utrecht. p.124-125,173-174,251-252

Peeter van Schuren/ Verschuren Joossone w., Jan Theunissen x Magdalene van Schuren te Rotterdam. p.134v,135,144v-145

Digna Graphina wed. Peeter Panneel, proc. Middelberch. p.135,135v

Mechtelt van Maren wed. Mathys van Gerwen, kinderen: Abraham, Ambrosius, Ysack van Gerwen, proc. Vianen;
Dierick Janssen Poel x Anna van Gerwen, proc. Amsterdam. p.138v,139,. Sr.515 p.320v,321

Franchois van Hoochstraten te Dordrecht. p.139v

Fransken Voest (dr. Walburch Laermans) x Henrick ten Brenck, proc. Utrecht;
Janneken van Gineertaken x Hans Goossens (zoon Margriet Laermans) borger tot Utrecht. p.146

Clara van Baesrode wed. Jaspar van Dale heeft volmacht (proc. Amsterdam) van Hans Pieterssen van Baesrode en Emanuel van Baesrode, Frans Franssen Nyeuwlant x Beyken Pieters van Baesrode. p.150-151. Sr.494 p.167v-169v,256v-258,370,370v. Sr.530 p.263v-265v.

Marie Claes wed. Franchoys van Gansepoel heeft volmacht (proc. Amsterdam) van Claes Romboutsen x Agneete van Gansepoel. p.160-161,162,162v,190v,191,193,193v

Tanneken Rydaens (dr. w. Marten x Margre- van Steenwege) x Geraert Vetkens heeft volmacht (proc. Delft) van haar zuster Janneken Rydans. p.201v,202

Matheens Bernoelle (zoon w. Peeter x Anna Loops) te Middelborch. p.205v,206

Michiel Marinnissen Michielssen te Amsterdam. p.206,206v

Wouter Meys (zoon w. Jaspar x Anna de Lannoy) borger Vere; en zijn zusters Catharina en Susanna Meys, proc. Bergen op ten Zoom. p.212-213

Guille- de Beckere x Clara Cornelissen (dr. Dorathea van Zurck), proc. Middelborch. p.214,214v,218v-219v,252-253

Weeskinderen Olivier Serlambrechts x Lysbeth Thonis, proc. Schoonhoven. p.218,218v

Elizabeth van Ranst wed. Ferdinando de Maulde proc. Amsterdam. p.223v. Sr.495 p.26,26v

Gielis van Luhtele coopman tot Middelborch. p.237,237v

Peeter Meescus/Meesens te Middelborch; Joos Felbuer x Clara de Hertoge Jansdr., proc. Amsterdam. p.246v-248

Guille Hermans en Jan Michiels als de voogden van de weesen van Jeronymus Cobbe, proc. Middelborch. p.267,267v

Joncker Willem van Halmale x Marie van Halmale, proc. Bergen op ten Zoom. p.268,268v.

Agniete Boudewyns x Pieter van Putte, proc. Middelborch. p.283,283v

Catlyne de Bot (dr. Pieter x Lysbette Colyns) wed. Anthonis Steenhouder te Dordrecht. p.285v. Sr.537 p.129v,130

Johan Claessen x Geertruyt van Vreden te Bergen op ten Zoom en haar broer Henrick Henricxen van Vreden, proc. Campen.
Albart Jacobssen Smitgen, Sara Gerritz wed. Willem Claessen, Willem Gerritz, proc. Campen. Allen erfgenamen van w. mr. Jacob van Deventer geographus van Co. Majesteit. p.289v-291
Reactie van 0

Aangemaakt op 13 mei 2014 13:44

Antwerpen vervolg Schepenregister 488

Damel Heyns (zoon w. Guilliam x Neeltken van Vlierden), poorter te Gorinchem. p.294,294v

Peternella Deens wed. Mathys Diericxsen van Nyeuwenhoven, nu x Anthoni Hendricxssen essayeur particulier van de munte van Hollant binnen Dordrecht;
haar dochter Susanna van Nyeuwenhoven, proc. 'sGravenhage. p.309-310

Leen Claes Janssoon (zoon w. Johan Claes x Elisabeth van Venne), proc. Dordrecht. p.310-311

Jaspar Verbeke Adriaenssen w. te Delft. p.320,320v

Andries de Grauwe coopman van Amsterdam, Adriaen Bormans x Anna de Grauwe, proc. Amsterdam. p.326,340v,341. Sr.489 p.507,507v,574v,575

Maeyken Coppens x Guillaum van der Straten (zoon Jacob x Laurentia Tennis), proc. Westersouburch op het eiland van Walcheren. p.339,339v

Sara van Soom x Herbert Nasen, proc. Amsterdam. p.347v,348

Jan Jansen Peck (zoon w. Jan x Anna van Soest) te Leyden. p.360

Hans Ransen (zoon Geeraerdynken de Cuypere) borger Amsterdam; Nicolaes de Cuyper (zoon Jan x Anna Cnudden) en zijn zuster Lynken de Cuyper x Elaert van Heyden, Heylken Cuypers x Symon de Bruyn, proc. Amsterdam. p.367v-368v

Cornelis Adams Vessup, schepene van Vlissingen, x Catlyne van den Hende. p.379v,380

De kinderen van w. Pieter Janssen x Lynken Jacobs la Flier (zij later x Willem Arentz.) :
Arent Jacobsz. van den Gracht, borgemeester Delft, x Sara Pieters, Mariken Pietersdr. wed. Lieven Lievenssen de Bock, de kinderen van w. Isack Pietersz. en Barbara Pietersdr., proc. Delft. p.416v,417. Sr.494 p.62-63,111v-113. Sr.500 p.134,134v

Aernout Thirions x Cornelia Reyns, kinderen: Jozyne Thierions x Salomon Janssen, Jozyne Thierions x Gielis Martens, Lambrecht Cramers x Susanne de Smit (dr. Cornelia Reyns), proc. Middelborch. p.446v-447v


Antwerpen .............. Schepenregister 489 ............... jaar 1610

Guillen Viuignis? geb. van Liege, wonende te Hulst. p. 2

Lenaert de Coster (zoon Lenaert x Catharina Batens), proc. Middelborch. p.4v,5

Cornelis Schoonenboom x Elizabeth Spruyt fil. Peter, proc. Middelborch. p.6-9

Anna Martens (dr Geeraert x Barbara Beelaerts), proc. Leyden. p.10-12. Sr.488 p.235-236

Jaspar Nouts, coopman tot Amsterdam, x w. Adriana Verbeke, kinderen: Adam, Abraham, de kinderen van w. Cornelis Nouts. p.45v-47

Niclaes van Heyden te Amsterdam, zijn broeders zijn Jaspar en Balthazar van Heyden, zijn zuster is Catlyne van Heyden.
Jacob Boudaen coopman tot Lubeke is voogd over Catlyne (dr. Hans van Heyden 1e x Clara Boudaen) 2e x Clara de Coster: Clara van Heyden, Hans Oort x Anna Heyden: Hans.
Allen zijn kinderen of kleinkinderen van Guille- van Heyden x Catharina Coeveliers. Procuratie Amsterdam. p.54v-55. Certificatieboek 71 p.157-158,159

Naenken Janssen x Jan Joris schipper tot Amsterdam, Lysbeth Bouwens x Barthelmeens Janssen, burgher Rotterdam. (Hun vader was w. Hector Janssen). p.57-58v

Fernande de Wolff te Middelborgh, zijn zoon is w. Pauwels Nys x Anna Ryckaerts, kinderen: Anthonis en Pauwels verm. te Antwerpen. p.61v,62

Jan Huybrechtssen woont te Wuesterch in de lande van Luyck, zijn zoon Jacob Huybrechtssen te Leyden; er is bezit te Middelborch verkocht. p.62,62v

Benjamin Sporon te Amsterdam. p.65v,66

Samuel de Lannoy (x Marie/Maycken de Moor dr. w. Abraham x Claesken van Elmpt) is momboir, met het recht geleverd tot Middelborch, van Aelbrecht en Dierick de Moor. p.114-115,120,130-131

Mechtelt van Eertvelt/Eertsel wed. Marten Martens de jonge, nu x Steven Eylckens/Aylckens, proc. Amsterdam, en haar dochter Marie/Maycken Martens x Barent Juriaens te Amsterdam. Michiel Nuyts, proc. Delft. p.14v-19,21-22,150-153,165v,167v-170,243v-244v,245v-249,362,362v,428-429. Sr.478 p.121,121v. Sr.485 p.236-238. Sr.479 p.144v-147v,266-268. Sr.495 p.173v,174. Sr.501 p.63-65.

Jan van Rade fil. w. Abraham te Vere, zijn moeder Catlynen Thielens heeft in 1588 een scheiding te Amsterdam gapasseerd. p.182v-183v

Catlyne van Sand (dr. w. Michiel x Catlyne Maes) wonende in Oelkens plate in Zelant. p.185-186

Ysack Staes, Sara Staes wed. Niclaes Hermans (nu x Joos Ingelssen Stuerman), Susanna Staes wed. Michiels Leins te Middelborch. Robert Staes te Brussel. p.201,201v,474,474v.
Brezitta Staes wed. Willem Lenerssen, Philips Morette x Susanna Staes, proc. Middelborch. Sr.491 p.535. Sr.495 P.523-525v
Reactie van 0

Aangemaakt op 14 mei 2014 07:04

Antwerpen vervolg Schepenregister 489

Franchois de Schot, coopman Amsterdam, x Isabeau Walraven Jacquesdr. ; Catharina Walraven x Marten Demeyere, Susanna Walraven x Anthoni Gommaerts, Joanna Vierendeels x Guilliam Offenberch, proc. Amsterdam. p.207-211. Sr.483 p.113v-114v

Hessel Hermanssen Boeche, te Campen, x Anna Igermans (mede-erfgenaam van Jacob van Deventer). p.212v-214v

Pauwels Bordincx (zoon w. Gillis x Heylken Beckers) verwer te Amsterdam, hij is geboortig van Antwerpen. p.223

Jozyne Tybouts van Lucht wed. Thomas Betten, nu x mr. Pauwels van Bruessel schoolmeester te Berghen op den Zoom. p.228,228v

Hester van Ryst (dr. w. Lazarus x Susanna de Greve) x Richard Tharp, proc.
Berchen op ten Zoom; (Thomas Abrahamssen x Magdalena van Rist) ; kinderen Martha van Rist, proc. Dordrecht. p.233-234

Wijlen Sichgen Sprangers wed. Franchoys Coster, ze laat per testament d.d. 1600 een rente na aan de armen te Utrecht. p.234v,235

Aert Lemmens, te Amsterdam, x Marie van Bemen (dr. w. Servaes x Machalyntken van Eechoven), Magdalena Cornelisdr. x Franchois van Bemen te Amsterdam. p.235v-238v

Peter Robert te Middelborch, weduwnaar van Christina Vervliet en van Susanna Nederhoffer. p.258-259v

Philips Willem Arandeaux, schepen Vere, x Susanna Wicart (dr. w. Niclaes x Marie Appels), Elias van Roomen x Marie Wicart, Cornelis Schoonenboom x Elisabeth Spruyt (dr. Pieter x Marie Appels), acte Middelburch. p.259v-263v

Anna Haghens wed. Hans Schueff, proc. Dordrecht. p.280v-281v

Herbert en Hans Nasen en hun zuster Lysbeth x Franchoys Martens; Catlyne Burchouts (dr Franchois x Catlyne Nasen), Guille Burchouts is absent, Niclaes le Goes x Marie Nasen, inwoners van Amsterdam.
Allen kinderen en kints-kinderen van w. Cornelis Nasen x Elizabeth van Bruesseghem. p.287v-290. Sr.497 p.336-337, 396-397, 404-405. Sr.486 p.382v,383. Sr.501 p.274v-276v.

Hendrick Walraven, lieutenant van het Nassouwischen regiment van de stad Groeninghen, x Anna Tonnysdr. en zijn zuster Margriet Walraven. p.293-294

Christiaen Keyns, coopman van Middelborch, x Magdalena Pottuers, haar vader Philips verm. te Brussel. p.524-525v

Jan de Mers/Mars, coopman van Rotterdam, als voogd van Catlyn de Mers weeskind van zijn broer Dierick. p.338v-339v. Sr.546 p.333v,334.

Lucie Jansdr. wed. Barent Hermanssen en haar dochter Marie Barents en de laatste haar zoon Jan Willemssoon, proc. Hoorn. p.344-345v

Anthonis Oliviers (zoon Cornelis x w. Nelleken Hermans) woont te Haerlem en is geboren te Antwerpen. p.365

Joos Janssen Calaber (zoon Elizabeth Martens), proc. Hoorn. p.376v-378

Elizabeth van der Borcht x Willem Wouters, proc. Haarlem;
Maeyken van Dalen wed. Hans van Borcht geassisteerd met haar coysyn Hans de Hondecouter, proc. Delft;
Gillis de Hondecouter (zoon Jehanne van Borcht) proc. Amsterdam;
Jan van Borcht te Delft. p.424v-426v

Marie des Marez wed. Christiaens de la Court geassesteerd met haar zwager Jan Sandra, proc. Amsterdam. p.450v-452v


bb
Reactie van Dhr. R.M.A. de Jong

Aangemaakt op 14 mei 2014 13:04

Antwerpen vervolg Schepenregister 489

Quirijn Crommen x Mayken Jans, proc. Amsterdam. p.460v

Anthonis Verveck/ de Fervacq x Susanneken Adriaens, hun zoon is Hans;
Anthonis is ook gehuwd geweest met Hester van Roomen, te Middelborch. p.489,491v,492,578-579v. Sr.502 p.167,167v. ,Notaris P.Ardenb. no.3293 16 Okt. 1610

Hans Loys de Coloigne en Rebecca Loys de Coloigny x Jacob Franssen wonen in de Oude Bossche;
Adam Loys de Coloigne burger Rotterdam;
Judich Loys de Coloigne x Jacob van Molenschot, proc. Dordrecht;
Eva Loys de Coloigne x Victor Victorssen te Amsterdam. p.493-497v

Jan Claessen Jagher te Dordrecht als momboir van Jan en Claes van Honsbergen (w. Jan x Aechtken Claes). p.500

Joos en Hans Specx (kinderen w. Lenart x Susanna Eelen), ze worden door de armenmeester van Middelburch onderhouden. p.516-517

Albert Aelbertssen Coels Goossensone te Leyden. p.519v,520

Hendrick Jansz. Plencken, burger Harlinghen, x w. Maria de Wyse. p.546-548v,550v-554v

Jacob de Wit te Amsterdam. p.548v-550


Antwerpen ................. Certificatieboek 71 .............. jaar 1610

Jaquese de Moor (zoon Jacques x Catlyne de Moeleneer) woont binnen de stad Tholen. p.2,2v

Betteken van Offenberch, Guille van Offenberch coopman te Amsterdam. p.10v-11v

Vincent Zegers Benedictussone w. te Middelborch voor hem zelf en voor Jacquese Costers (zoon w. Geerads x Catlyne Zegers). p.14v-16

Andries en Cornelis Snellinck cooplieden te Amsterdam. p.16v,17

Peteren Houwen, kinderen: Bernaerdt, Janneken, Mayken, Kerstiane,( w. Dierix Houwen; Wollebrandt en Diericke) te Rotterdam. p.17v-19v

Philips Joossen te Goude. p.26,26v

Peteren van Bacularot x Jehanneken Daems te Amsterdam. p.39v,40

Janne van Vekene coopmanne van Rotterdam. p.40v

Wijlen Anneken Evertz Schilts had bezit te Amsterdam en te Dale bij Coevoirden. p.51

Carel Crieckart te Amsterdam. p.87,87v

Pauwels Viruli Willemsen w. , notaris tot Delft, is de oom van Guille- Viruli Carels w. te Harlem. Ze zijn mede-erfgenaam van Francois Viruli die op 29 Nov. 1605 te Alckmaer is overleden. p.101,101v

Alard de Weler coopman te Vlissingen. p.106,106v

Niclaes Thoenissen weduwnaar Clara Cools te Dordrecht. p.130

Gielis de la Valle (oud 77 jaar) x w. Johanna le Febure te Middelborch. p.143-146

Jan Corynssen te Hulst. p.147v

Peeter van Putte x Agneete Bouwens zijn omstr. 1589 vanuit Antwerpen naar Middelborch vertrokken. p.176-177

Adriaen Noirot coopman te Amsterdam. p.196,196v

Jacob Simonssen Louw/Lauwe coopman te Amsterdam. p.207,212v-214,228-229. Sr.491 p.126,126v

R.M.A. de Jong
Reactie van 0

Aangemaakt op 15 mei 2014 06:46

Antwerpen .............. Schepenregister 490 ................... jaar 1611

Catharina Hooftman (dr. Gillis x Catharina van Zantvoort) x Pelgrum van Os, proc. Amsterdam. p.121-122,241v-246. sr.517 p.425-432v,454v-455v. Sr.526 p.442v-443v. Sr.528 p.203-204v. Sr.533 p.394,394v,473v-475

Anna Hooftman (dr.Gillis x Catharina van Santvoort), proc. Bremen en 'sGravenhage. p.236v-237v,241v-246. Sr.517 p.425-432v,454v-455.

Maria Hooftman x Francois de Bruges, proc. 'sGravenhage. p.241v-246.

Jan en Anna Michielsen, Susanna Michielsen x Laureys Cornelissen, Cristina Michielssen x Adriaen van Loosvelt, allen kinderen van Michiel Michielsen en kleinkinderen van Jan Michielsen, proc. Amsterdam. p.163v,164

Adriaen Moriaens, proc. Berghen op den Zoom. p.255,255v

Peeter de Hino Jofa, heer van Weus (president in de hove van Hollandt) x Elisabeth van Almonde;
Joost de Bie, heer van Albranswaert, x Maria van Almonde;
Joost van Hembyse, heer van Grand en Tannaijz, x Petronella van Almonde, proc. Breda. p.285

Abraham de Vos, secretaris van Vere, de erven van Adriaen de Vos, proc. Vere;
Peeter Jammers x Dimpna van Berghen, Cornelis van der Haegen, Lambrecht Cornelissen x Dingenken de Weerdt, Wouter Hoochbosch, allen te Middelborch. p.291,291v,324,324v

Herman Hallinck en Peeter van Putte als bloetvoochden van het weeskind van Herman van Putten x Adriana Pauli, proc. Dordrecht. p.292

Ena en Lucia dr. van Gillis Andriessen x Anneken Job Janssen, proc. in den Haeghe bij Breda. p.302

Peeter van der Meulen x Anna van der Sweten wed. Daniel Glesers, proc. Saltbommel.
Jonkheer Peeter van Meulen , te Noortwyck, is voogd over Joris de Gleser fil. Daniel. p.313,313v,319

Barbara Pluym (dr. w. Cornelis x Adriana van Bredenbach), proc. Sevenberghen. p.376v-378,441v. Sr.494 p.360-363v

Jeremias van Laken x Maeyken de Windt wed Joris Veniers, haar kinderen :
Huybrecht Verniers, Catlyne Verniers x Henrick de Raet, w. Francois Verniers (wiens kinderen zijn: Catlyne en Elisabeth), proc. Amsterdam. p.387,387v,389-392,463v-467. Sr.495 p.331v-333,463-466v,469-472v.

Elisabeth Bruynincx wed. Hendrick van der Haghen en hun zoons Andries en Hendrick, proc. Amsterdam. p.419-420v

Maritgen Adriaens wed. Michiel Soetens te Delft. p.422v-423v


Antwerpen .................. Schepenregister 491 .................... jaar 1611

Peeter van den Vijvere Adriaenssone w., schipper, te Amsterdam. p.25,76v,77

Sacharijen Matijssen, Jan Adrijaen Pier Meeussen, Peter Sacharijas, Rogier Cobbert, allen zijn erfgenaam van Adrijaen Pier Meeus, proc. Vlissingen. p.28v-30v

Geerardt van den Voorde, coopman te Amsterdam, x Johanna de Cock; Carel de Cock te Dordrecht. p.69,69v

Isaacq le Maire, coopman te Amsterdam, x Marie Walravens; hun dochter Sara x Peeter Gobijn coopman te Antwerpen. p.77v-79. Sr.521 p.301v-302v

Catharine van Elst wed. Geerardts le Brun, proc. Dordrecht. p.133v-134v

Bartholomeus en Willem Peeter Snelle sonen, Mercelis Geerits van Deurn, allen borgeren en cooplieden binnen Breda wier grootvader was Mercelis van Deurne. p.138-139v

Constantia Coymans wed. Jan Cruypenninck te Amsterdam. p.206,206v.
Zij heeft ook te Hamburg gewoond. Sr. 477 p.87v,88
Sr.523 p.245v. Notaris G.v.d.B. no.3595, 17 Juli 1609

Thomas van Liere x Catlyne van Hamstede (dr. w. Wittens x Barbara de Liere) tot Ziricxzee, acte 1585. p.207v-208v

Kinderen w. Samuel Blommart x Catlyne Piccou; hij was het laatst gehuwd met Susanna Cocx, proc. Middelborch. p.224v-225v. Sr.494 p.408v,409

Damel de Rasieres, proc. Rotterdam. p.228-233v, 243v-246

Emanuel Adriaensen (zoon Emanuel x Sibelle Creylen) passeert een quitantie inzake zijn vader successie te Amsterdam. p.257-261

Jacques de Groote, coopman te Middelborch; Laureys de Rahieres, Hans Ducq x Johanna de Rahieres, Anna Rahieres (oud omstr. 28 jaar), proc. Middelborch. p.261v,262. Sr.497 p.39v,40
Reactie van 0

Aangemaakt op 15 mei 2014 13:37

Antwerpen vervolg Schepenregister 491

Elisabeth Becani (dr. doctor Janne Goxopia Becanus) x Gaspar Eumget/Quingetti te Amsterdam. p.247v-248. Sr.508 p.230v-233v

Anna Adriaenssen wed. Goynaert Diricxsen, proc. Breda. p.271-272

Cornelis Gielis Vogelssen weduwnaar Anna (dr. Lambrecht Verbeke) is overleden te Breughel in de meyerye van den Bossche, kinderen: Henrick Cornelissen, Margriete Cornelisdr. x Michiel Hermanssen.
Anneken Jan Joosten (dr. Aeltken Lambrechts)( wed. Michiel Joosten) x Niclaes Pnicheau, proc. Maestricht.
Elisabeth dr. Adams van Layr, proc. Vucht. p.290v-292

Jaecques van Walle coopman x w. Mechtelt Veselaers en x w. Susanne le Maire Jacquesdr. w.;
Joanna le Maire (dr. Arnoult le Maire x Susanna le Maire) x Laureys de Grootte coopman, allen te Amsterdam. p.325v-328,454-455. Sr. 497 p.380v-381. Sr.504 p.234v-235. Sr.525 p.361-363. Sr.539 p.26v-28,72

Cornelis Jansen van Epel (zoon w. Cornelis x Catlijne Valentijns) heeft volmacht (proc. Amsterdam) van zijn halve broer Salomon van Epel, Frederick Janssen x Marie van Epel, Teuntgen van Epel, de kinderen van w. Daniel van Epel, Wouter Jansen x Judith van Epel, Hans Hendricxssen x Josijntken van Epel. p.424-425

Meijnaert Diericxzen x Barbara Mugens (dr. w. Lieberde x Christijne Janssen), proc. Amsterdam. p.346v-347v

Wouter Meijs Jasparssone, proc. Vere. Catharina en Susanna Jasparsdr., proc. Berghen op den Zoom. p435-436

Sara Segers x Wijnandt Roloffs te Amsterdam. Johanna Zegers, Elizabeth Seijbens (dr. w. Elisabeth Segers), proc. Utrecht. p.473v,474

Olivier en Daniel le Grij, kinderen van w. Cornelis le Grij die enig zoon was van Olivier le Grij x Adriana Troullij, proc. Haerlem. p.475,475v

Kinderen w. Jan van Meeren zoon van Herman van Meeren, proc. Campen. p.519-520. Sr.512 p.177-178. Sr.534 p.307v-308v


Antwerpen .................. Schepenregister 492 ................. jaar 1611

David Muijts Denys w. coopman te Amsterdam voor hem zelf en voor zijn broer Cornelis Muyts. p.41

Jan Teelinck pensionaris Ziericzee. Eewout en Cornelis Teelinck, proc. Middelborch.
Adriaen Cornelis Willemsz. x Levina Teelincx, Adriaen de Huber x Antonette Teelincx, Johanna en Agatha Teelincx, proc. Ziericzee. p.45,45v

Johanna Dregge wed. Egberts van Deventer te Middelborch. p.92,92v

Juliane van de Poorte wed. Arnt du Cordeur, nu x Marcus Wielant borger tot Vlissinghen. p.112

Wijlen Johanna van Baerle wed. Govert Franssen, kinderen: Anna Fransdr. x Pieter Gadyts, Franchois Franssen, Johanna Fransdr. (dr. Johan Wichans), proc. Dordrecht. Gheertruyt Fransdr. x Roelof Diericssen van Dineren. p.141-142

Hans van Ryckenroy x Judith van Wolschaten, proc. Amsterdam. p.167v

Fam. van Hersbeke te Brunisse. Jan de Jonghe, heer van Oosterlant ende Nyeuw Dryschor geseyt 'sHeer Janslant, x Elizabeth van Hersbeke.
Lieven Werckendet, borgemeester Ziericzee, x Susanna van Hersbeke. p.170v. Zie ook Sr.480 p.289 in dit document.

Jacques de Velare/Velaer (zoon Geerard x w. Marie Cobbe), proc. Amsterdam. p.182v-186v. Sr.493 p.246v-247v. Sr.487 p.233,233v.

Marien Bosschaerts Aertsdr. w. , proc. Middelborch. p.209v,210

Jan van Schooten, zijdenlakencoopman te Antwerpen, heeft volmacht (proc. Amsterdam) van zijn moeder Marie du Carne wed. Willem van Schoten; Carel van Hallere is haar schoonzoon. p.212-213

Margriete Cobbez Helmansdr. w. x Janne Govertsz. van der Aa, haar voorsone is Adriane Kerstenssz. van Rhyn, proc. Harlem. p225v-228v

Bernaerdt Berwyns, coopman te Amsterdam, voor zijn broeder Nicolase Berwyns of diens erfgenamen. p.239v,240. Sr.501 p.437v-439. Sr.513 p.51-52, 66-67. Sr.544 p.147v,148. Sr.545 p.68,68v, 74v-75v.

Joncker Jacques Manrique x Anna de la Chesa, proc. 'sGravenhage. p.262v-264

Cathalina Cobben Helmansdr. wed. Gerrit van den Heuvel, hun kinderen: Herman, Henrick, Jacob, Henrickgen x mr. Adriaen Vroesen de jongen, Ysabella (oud omstr. 25 jaar), Geerarde en Marien van den Heuvel, proc. Rotterdam. p.268v-270v

Leonora van Schoonbeke wed. Sebastiaen van Utrecht, proc. Etten. p.315-316

Jan Pieterssen Varentman x Catlynen van der Oudermoelen te Amsterdam. p.331,331v. Sr.493 p.194. Sr.546 p.101
Reactie van Dhr. R.M.A. de Jong

Aangemaakt op 16 mei 2014 05:49

Antwerpen vervolg Schepenregister 492

Clementia Schotti wed. Cornelis van Bomberghen, haar neef is Ghysbrecht Parys van Zuydweert, proc. Amsterdam. p.337,337v

Elisabeth Rougkens (dr. w. Jacques x Marie Wouters), proc. Middelborch. p.362v,363,366v,367

Margriete van Halmale wed. jonckheer Loys 't Seraerts baillieu van 'sGravenhage en haar dochter Johanna 'tSeraerts wed. jonckheer Amelis Vuyten Enge, wed. 2e Pieter Sys, nu x jonckheer Ludolph van Lantscroon.
Agneta 'tSeraerts wed. jonckheer Dierick van Duvenvoorde baillieu van Briele, 2e wed. jonckheer Willem Zuylen van Nyvelt. Allen wonende te Inden Haghe.
Johan van Bassen (zoon w. Jan x Agneta van Halmale) stalmeester van graeff Ernst van Nassau, proc. Arnhem.
Arnoult Schroots wonende Inden Haghe,
Jonckheer Gillis de Fraipont, gouverneur van het casteel van Bischwiller, x Anna Schroots (dr. Arnould voornoemd x Hildegonda van Halmale).
Abraham van Zuylen van Nivelt x Susanna Schroots en jonckheer Adriaen van Duynbeecke x Cristina Schroots, proc. 'sGravenhage. p.385-391v,424,424v. Sr.523 p.274.

Geertgen Jansdr., zij was gehuwd met Herman Cornelissen, proc. Utrecht.
Jan Gerrits Poort, Henrick Jorianssen x Jaepge Gerrits, Claerken Gerrits, proc. Amsterdam. p.394v,395

Henrick van Dortmont (zoon Melchior x Geertruydt Cornelissen Cheens) (oud omstr. 22 jaar) coopman te Amsterdam. p.414v,415

Hanz Beyaerts cleermaecker te Amsterdam. p.416v

Peeter van Breuseghem coopman te Amsterdam. p.428,428v

Henrick ten Brenck x Fransken Voest (dr. Walburga Laerman) te Wilmez in den gestichte van Vuytrecht.
Hans Goossens van Bruessel (zoon Margriete Laerman) borgher te Vuytrecht. p.429,429v

Susanna de Smidt (dr. w. Lucas x Cornelia Reyns) x Lambrecht Cremers, coopman te Middelborch. p.429v,430

Daniel van Geel coopman te Utrecht. p.436-437

Aert Verbeke zijn zoons zijn: Isaacq en Jacques, proc. Amsterdam. p.449-450

Enghel van Vlaenderen x w. Digna Keesmans, proc. Amsterdam;
Anthonis Verheyden Pauwelssone w., Catharina van der Aert wed. Jan Verheyden, proc. Alckmaer? p.450v-452

Elisabeth Cornelisdr. van Rynevelt wed. Jan van Gemert, 2e wed. Jaspars van der Mylen, Peeter van der Myle, Catharina en Yda van der Myle, proc. 'sGravenhage; Adam van der Myle borgemeester van Woerden. p.467-474
Reactie van 0

Aangemaakt op 16 mei 2014 13:07

Antwerpen ................. Schepenregister 493 .................... jaar 1611

Adriaen Godevaerts, verwer, x Geertruyt van den Berghe te Amsterdam, hun zoon is Adriaen Goverts de jonge. Anna Goverts x Guilliam Antyck te Amsterdam. p.4-5v. Sr.538 p.286,286v

Mr. Peeter de Clerck, schoolmeester te Breda, x Catlyne Spinders (dr. w. Gabriel x Anna Smits). p.6v-7v,86v-87v

Roelant Aelbrechts x Mayken Stevens Verschuren, te Dircxlandt in het land van Voorne. p.11,11v

Weeskinderen Jan Schipman Jacobsz. x Sara Wouters: Jacob 12 jaar, Wouter 10 jaar, Janneken 14 jaar.
Abraham van den Bogaert (zoon Abraham x Maeyken Wouters), proc. Leiden. p.30v-33v,144,144v. Sr.503 p.115v-116v,172-173. Sr.547 p.307-308.

Floris en Lonys Jolyt, proc. Vlissingen. p.61-62v

Jonckheer Anthonis van Stembor, drossaet van den Oudenbossche, x Barbara Liphals. p.68,68v

Peeter van den Bosch (zoon w. jonckheer Carel x Beatris Ortiz) cancellier van Gelderlant en zijn zuster Agnes van Bosch. p.78,78v

Roeloff Eewouts van der Meulen, poorter Gorinchem, x Neeltken van Vlierden Jansdr. wed. Willem Heyns, kinderen van haar: Daniel Heyns te Gorinchem; w. Sara Heyns x w. Henricx van den Bossche; Anneken;
Maria Heyns (dr. Willem x Heyltken van den Elsnit?) x Jaspar Peeters van den Berch te Utrecht;
Anna Heyns x w. Lieven de Back: Sara x Cornelis van Lemmer, Helena, proc. Amsterdam. p.112v-114. Sr.488 p.43,43v,294,294v.

Gillis Hooftman Gillissone w. (oud 25 jaar) te 'sGravenhage. p.165,165v

Cornelis Meeus? Huybrechs (zoon Oudryntken Jans Huygendr.) geboren van Antwerpen en wonende tot Weesp twee mylen van Amsterdam. p.185v,186

Peeter van Berghe, nu te Amsterdam. p.221v

Joos Brussele x Christina van Kessele, proc. Amsterdam. p.230-231v

Peeter Gelikercken x Johanna Willekens, proc. Amsterdam. p.264-265v. Sr.494 p.73v-75

Franchois Wouters, coopman tot Amsterdam, x Catharina Boel (dr. w. Bertelmeeus Boel Peeterssone w.) p.283

Anna Boudaens x Egbert de Witte, proc. Amsterdam. p.286v,287. Sr.515 p.316v

Digna Hendricx (dr. Jan x Petronella Verbiest) x Mertten van Balen en hun dochter Cornelia. proc. Dordrecht. p.292v,293. Sr.495 p.437v-438. Sr.498 p.121,121v,146. Sr.481 p.178. Sr.508 p.113v-114v.

Jan van Hildernisse, hoogschouteth van Maestricht,x Cristina de Aijala, hun kinderen: Jan, Adriaen, Anthonis, Catharina.
Cathlijne en Josyne de Aijala, jonckheer Jacques Nassouw genaempt Merwen x Anna de Ayala, proc. Maestricht. p.299-300. Sr.502 p.331v-332v. Sr.506 p.282,282v. Sr.510 p.286v-288v.

Abraham van Pulle, Sara van Pulle x Jaspar van Beusecum, proc. Amsterdam. p.307v-308. (zie ook in dit document Sr.487 p.442v.)
Reactie van 0

Aangemaakt op 17 mei 2014 06:25

Antwerpen ....................Schepenregister 494 ................. jaar 1611

Jan Thijs coopman te Amsterdam.p.1-5
Augustijn Thys (zoon w. Hans Thys); Andreas Bacher x Magdalena Thys Christoffelsdr., zij hadden transport van mr. Jacob, Jan, Antheunis, Franchois en Anna Thijs haar broeders en zuster, proc. Amsterdam. ( Christoffele Thys x Catharina l'Honnore 1561) Sr.497 p.226v-228,307-308v.

Susanna Jans toegenaemt van Heusden (dr. w. Jan x Marie Bouchelet) wed. Jan Lugeersz., proc. Amsterdam. p.20v-21v

Joris Fortssen te Middelburg; Johannes Fortssen, proc. Middelburg. p.33-33Av. Sr.361 p.547

Peeter Philips van Wilsaden, Joos Janssen Bolcole x Sara van Wilsaden, proc. Bergen opten Zoom. p.48-49v,109v,110,328-329v. Sr.438 p.258v-260. Cert.72 p.133v. Sr.500 p.184v,185. Sr.499 p.227,227v. Sr.501 p.190-191.

Franchois en Hans van Driessche te Amsterdam. p.51,51v

Celiken van Berchem x Guille- Ooms, proc. Amsterdam. p.51v-52v

Corneliz Gillissen (zoon w. Gillis Jacobssen van Queborre) (oud omstr. 26 jaar) te Rotterdam; zijn broer Jacob Gillesz. ook aldaar. p.60v-61

Marie van Vlierden (dr. jonckheer Balthazar x Catharina van Delft), proc. Haerlem. p.71-72v

Guilliamme van Put, Marie van Put x Isack Poulle coopman te Middelburch. p.72v-73v

Jan van Wely x Leonora Haechs, proc. Amsterdam. p.73v-75. Sr.513 p.28,28v

Jacob de Vechter (zoon Lieven x Johanna de Wilde), proc. Rotterdam. p.76,76v

Anthoni Gaillaert x w. Anna le Febure, kinderen: Goynaert, Mertynken x Daniel van Hoorbeeck, Hester x Jan du Bois, proc. Amsterdam. p.103v,104. Sr.488 p.60-61v. Sr.499 p.324v-325v

Weeskind van Lieffken Symonsdr. x Hans Maillaert (zoon Guilliams x Mercyne van Noot), proc. Haerlem. p.110-111

Hans Faessen (zoon w. Janneken Pauwels), proc. Dordrecht. p.149

Margre- de Wulff wed. Henrick Joos, Neetken de Wulff, proc. Leiden. p.163v,164

Barbara Wiericx Adriaensdr. w. x Joos van Eynde, proc. Siericsee. p.179,179v,219,219v,225. Sr.536 p.567v,568

Silvester van Hemselroy, proc. Amsterdam. p.180,180v

Marcus Duyvoet en Elias Voet, beiden coopman en juwelier te 'sGravenhage. p196v,197

Jacques Liebrecht x Margriet Kersavont te 'sGravenhage. p.236v,237

Cornelis Gelmers, proc. Rotterdam. p.264v-265v

Hans Weerts fil. Cornelis w. te Vlissingen verkoopt een huis en land te Roosmaere bij Maestricht afkomstig van zijn vader. p.268,268v. Sr.493 p.465. Sr.499 p.21-23

Maria Points wed. Joris Gilpin ( in leven ambassadeur van Groot Bretaengnien) te 'sGravenhage heeft procuratie van haar familie te Londen i.v.b. met de nalatenschap van hun ouders jonckheer Robrecht Points x Agnete Creijt. p.279v-284v. Sr.502 p.111-114. Sr.503 p.124-125v

Peeter van Aken (zoon w. Peeter x Marie van Houte) te Amsterdam. p.296v,297

Daniel van Langdonck (zoon w. Jacob x Ursula Witstadt) coopman te Amsterdam bezit een hoeve te Duffele; zijn zuster is Sara van Landonck wed. Niclaes Sterck, proc. Middelborch. p.379-381. Sr.497 p.473v. Sr.500 p.247v. Sr.502 p.141v-143v. Sr.542 p.457v,459v-461,462v-464,472-473v.

Margarita Veselaers wed. Joost de Vogelaer te Amsterdam. p.394-395

Mr. Jacob van Cammen (zoon w. Jacob van Cammen zone w. Franchois sone Daniels van der Cammen) Raedt van 'sHertogenbossche. p.421v

Niclaes Claessen Honich schepen van Vere; de erfgenamen van Job Huijgenssen en van Jozijne van Liere. p.433v-434v. Sr.493 p.318v
Reactie van Dhr. R.M.A. de Jong

Aangemaakt op 17 mei 2014 13:11

Antwerpen ........................Schepenregister 495 ................jaar 1611

Marie de Clerck (dr. Constantius x Aechtken Ghysbrechts) x Hans van den Kerckhove fil. jans te Vlissinghen. p.64,64v

Ghysbrecht Janssen te Goude. p.69v-72v

Jeremias van Casteren, proc. Amsterdam. p.76-77v. Notaris P.Fabri no.1487 12-7-1610

Beatrix Joris Raets (dr. w. Clara Raets) x Anthonis Stevensz., proc. Delft. p.81-83

Peter Heymans, coopman te Amsterdam, x Ursula Alewyns wed. Hans Hermens. p.88-89v. Sr.516 p.18,18v

Willem Henrixcsz. Faes x Adriantgen Franssendr. te 'sGravenhage. p.125-127v

Hans Bulteel x Sara de Laet, proc. Amsterdam. p.156-157v

Thomas Quirynssen/Corijnsen van Dult, te Hulst, x Digna Vuerloos (dr. w. Jan x Heylwich/Elweght de Knuyt fil. Laureys w.).
De weeskinderen van Laurens de Knuyt fil. Jan, in leven was Laurens coopman te Middelburg. p.69v-72v,93-95v,158-160,310,333v,334. Sr.374 p.330v,331. Sr.479 p.235-236. Notaris D. Fabri no. 1493 p.43 (23-6-1610) p.85 (6-4-1611)

Jan Bernaerts van Hacvoort x Catharina Aerts fil. Christoffel w. te Teteringhen bij Breda. p.195v-196v. Sr.505 p.182,182v

Symon Meermans poorter Middelborch. p.247v-248v

Bernaert Marcus Guillamssone w. te Dordrecht en zijn zuster Johanna Marcus x Adriaen Cornelissen te Amsterdam. p.282-283,535-536

Andries van Steenwinckel x Lynken Caleyt (dr. Michiel x Catlyne Martens) te Amsterdam. p.292-294v,299v-301v

Pieter Beerentssen x Heylcken Verdoncken wonende in 'sPrincenlant bij Steenbergen verkopen een huis te Turnhout. p.374-375v

Hendrick en Samuel Leemans (zonen Margriet de Cuyper wed. Hendrick Leemans), proc. Amsterdam. p.415v-416v

Joncker Reynier van Bockholt, heer van Macken, weduwnaar Susanna Taquet, nu x Anna Justina de Deckere, Virlingbeecke gelegen in de overampte des lants van Cuyck. p.422v-424

Digna Bruynseels Jasparsdr. w. nu x Jan Stevens, proc. Vere; haar zoon Geriaerts? Janssone w., proc. Dordrecht.
Jacques Verhoeven (zoon Jacques x Margriete Bruynseels), proc. Amsterdam. Pauwels de Kempeneer wonende in den Hage. p.445v-447 (zie onder Sr.488 p.42 in dit document) Cert.71 p.215,215v

Marie en Franchynken Thys, Sint Adolfflant dat men noemt Oeltgensplate. p.326-328v. Sr.501 p.188v-189v

Jeronimus en Gilles van Casteren, zonen van Maria Utens wed. Martens van Casteren (zoon Gielisse x Digna Vermijen), 'sHertogenbossche. p.476-477. Sr.511 p.156,156v. Sr.521 p.107,107v

Pieter van Blanckeroort te 'sGravenhaghe, zijn vader Peeter was burgemeester van Haarlem; zijn cousyn is joncker Henrick van Berckenrode schepen van Haerlem. p.480-481. Sr.526 p.189-191v. Notaris J.Fabri no.1471 (1609) p.219

Maijken vuyt de Hooge wed. Niclaes de Weert, nu x Roelant Outerman, coopman, proc. Haerlem. p.503v-505v

Maria Coijmans x Jan Goossens te Amsterdam. p.510

Aelbrecht Aelbrechtssen Cools fil. Goosen te Leyden. p.526-528v

Robrecht Belckmans weduwnaar Elisabeth Vervect te Vlissinghen. p.544,544v
Reactie van Dhr. R.M.A. de Jong

Aangemaakt op 18 mei 2014 05:37

Antwerpen ................ Certificatieboek 72 .................... jaar 1611

Lambrecht Greners komt van Hasselt en woont nu te Rotterdam. p.76v,77

Guille Cockute (zoon w. Janneken van Walle) is enige maanden geleden te Middelborch overleden. David Cocuijt is ook ald. overleden. p.133,133v,165,165v. Cert. 73 p.154,154v. Cert. 74 p.115v,116.

Ten versuecke van Segondo Mulazzo wonende tot Asta in Savoyen procuratie hebbende van senor Julio Cesare Macetti heere in deele van Fruico, Cortanza en Salugia. Bernardin Marquis poorter van Antwerpen verklaart: Dat Cesare Macetti diverse jaren gewoond heeft en waarschijnlijk nog woont te Bolsward in Vrieslant en dat daar de R.K. religie niet in het openbaar is toegelaten. p.143

Sebastiaen Ooylaerts te Middelborch. p.151v


Antwerpen ................... Schepenregister 496 .................. jaar 1612

Jan Aubrebis, proc. Willemstadt. Johanna Auxbrebis x Guilliam Lindeman, proc. Amsterdam. Maria Petitpas wed. Franchois Auxbrebis, nu x Johannis Vuytenbogaert, proc. 'sGravenhage. p.115-116. Sr.498 p.71v,72. Sr.502 p.60-61v.

Cornelis Hooftman (zoon Margriete van Nispen), ridder, proc. 'sGravenhage. p.119,119v. Sr.528 p.193. Sr.548 p.504,504v

Catelyne van Velde wed. Guilliam Cartroyt, proc. Amsterdam. p.154,154v

Catharina Bodt wed. Nycolaes van Ceulen, proc. Utrecht. p.161v-162v

Arent Moors, schoolmeester, proc. Amsterdam. p.190v,191

De kinderen van w. Henrick Claes x Maria Verhult: Henrick, Barbara, Catharina en Susanna; proc. Rotterdam. p.221v,246v,247

Olivier Pillaert is te Leyden overleden zonder kinderen na te laten, zijn enige nicht is Josina van der Hulst. p.240

Steven Matthyssens x Sara Verhellen (dr. w. Laureys x Johanna van Brakel) te Amsterdam. p.286v

Anna Verhoeven (dr. w. Peeter x Catlyne 'sBruynen) is te 'sGravenhage overleden. p.309

Gabriel Guyot x Janneken Balthazar de Creemers dochter, Magdalena weeskind van Jacob Balthazars de Creemer, proc. Rotterdam. p.312v

Jonckheer Adriaen van Goes, jonckheer Philips de Maubus x Jacquelyna van Goes, proc. Utrecht. p.318-321

Peeter de Beste (zoon w. Jacob x Elisabeth van Damme Jansdr.), Helena de Beste x Balthazar Baten/Bortens, proc. Culenborch. p.321-322v. (zie Sr.478 p.256v van dit document)

Mathijs Peeters fil. Petri geboren van Stabroeck, nu geseten onder Ginniken bij Breda. p.331
Reactie van 0

Aangemaakt op 18 mei 2014 13:27

Antwerpen ................. Schepenregister 497 ................... jaar 1612

Franchoys Dauches x Isabella Michaeli, Catharina Michaeli, proc. Delft. p.8,8v Sr.481 p.212v,213

Naenken de Donckere x Geerart van Eycke, proc. Bergen opten Soom. p.9v,10

Anthonis Claessen de oude (zoon Jacob Claessen) borgher Amsterdam. p.69,69v

Janneken Naghels wed. Henrick Verweyden, proc. Amsterdam. p.83-84

Het Provenhuijse te Enckhuysen; Jan Pietersz. (zoon Maryt Jans) x Alyt Jans.
Het gaat om de nalatenschap van Dierick Jansz. wiens weduwe is Agniete Oijen, proc. Enckhuysen. p.174v-175v. Sr.501 p.355,355v

Peeter Janssen Schrijner (zoon w. Jan Peeterssen Schrijner) (oud 22 jaar), proc. Alphen. p.182

Joncker Andries van Bueren (zoon Adam x Cornelia van Lijer)
Joncker Dierick van Bueren (zoon Dierick die een broer was van voornoemde Andries).
Joncvrouwe Elisabeth van Bueren x Johan de Ruther.
Joncvrouwe Adriana van Bueren (zuster Dierick en Elizabeth).
Wageningen in Vrieslant. p.188v,189

Laurens de Groot x Johanna de Meere, proc. Amsterdam. p.223

Mathens Molckman, schepen tot Middelborch, x Hester Belwaert. p.236v

Jan Hendricxssen x Anneken Riemst (dr. w. Andries x Nelleken Ledders) te Gennep in de lande van Cleve. p.242v-244

Mr. Fredericx Hermanssen x w. Magdalena Robbyns (dr. Franchois x Magdalena Lelieboom), proc. 'sGravenhage, kinderen:
Elisabet Hermanssen x mr. Jan Goes schepen van Leyden;
Anna en Herman Hermanssen, proc. Amsterdam;
Margriet Hermanssen x Jan van Croubergen te Middelborch. p.263-264. Sr.486 p.103,103v

Peter Kersoens (zoon Gilles x Susanna Leeuwaerts) te Schiedam. p.338v-339

Anthoni van Welhuijsen x Sara de Huijter te Amsterdam. p.354-355

Anthonis Huijbrechts x Jacobmijne Loij kinderen: Huybrecht en Neeltken Anthonis, allen te Vlissingen. p.364-365

Jan van der Meulen te 'sHertogenbossche (bezit in het land van Aelst). p.434,434v

Hans Kemp (zoon w. Jan x Lijsbeth de Brunne) te Amsterdam. p.462,462v

Henrick Bercmans, Hilliken Sanders, samen erfgenamen van Margriete van Boeckhorst, proc. Weerdt. p.477,477v


Antwerpen ............... Schepenregister 498 .................. jaar 1612

Jan Stuner, coopman; kinderen w. Lysbeth Stuners, Emerentiana Stuners x Hillebrant den Otter; Cornelia Stuners x Niclaes den Otter; Merten en Gheertruyt Stuners, proc. Amsterdam. p.24,24v

Mr. Gilles van Ypeler, secretaris van Rosendael, voor zijn moeder Clara Bruynseels; Jaspar Bruynseels, proc. Rotterdam;
Cornelis Willemsen x w. Cornelia Anthonis Aertsdr., proc. Dordrecht;
Daniel d'Houve x Elizabeth Piggen (dr. Jan x Anna Bruynseels), proc. Amsterdam. p.73-74v

Jan Peeterssen de Keyser, poorter tot Berghen op ten Soom, x Anna Quiryns;
Magdalene Quirynssen x Cornelis Cornelissen Coenraets, Salomon Cornelissen, Stynken Cornelis x Engel Andriessen;
Jozyne Jans x Cornelis Quirynssen, allen in voornoemde stad Berghe. Merten Quirynssen, proc. Berghen op ten Soom.
Mr. Hans ter Clocken x Soetken Cryns, proc. Vlissinghen. Claes Quirynssen, proc. Putte. p.77v-78v

Ritzart Willemz. x Elizabeth Rosselet (haar grootmoeder was Cornelia Willems dr. van Peter Willems), proc. Utrecht. p.122,122v

Hubrecht Cornelissen Sprongh x Catlyne (dr. Cornelis van Eertryc x Catharina van Paesschen), haar broer is Cornelis van Eertryc;
Josina Anssem Hagaerts dochter wed. Jan van Eertryc, nu x Christoffel van Campen en haar dochter Jehanne van Eertryc, proc. Breda. p.150. Sr.521 p.175v-177

Jasparynen le Grande wed. Arnoult van Kilsdonck, proc. Middelborch. p.164v-167v

Guille Dont, lakencoopman, x Tanneken Bacx wed. Bernaerts Nagelerre, proc. Goes. p.239,239v,278v,279
Reactie van 0

Aangemaakt op 19 mei 2014 05:57

Antwerpen ................... schepenregister 499 .................. jaar 1612

Lijsbet Henricxdr. wed Philips van Heden en haar zwager Roelandt van Heden, proc. Amsterdam. p.9-11

Barbara en Catharina Kints (dr. Gilles zoon van Willem 'tKint) te Amsterdam, hun neef is Hanse Verspreet, droochgist. p.23,24. Sr.514 p.236,236v

Aert Cornelissen (zoon Cornelis Aertssen) te Amsterdam. p.88

Agneta Blommaerts (dr. w. Carel x Magdalena Boels) x Gheerart Sebastiaenssen van Driel;
haar zoon Carel du Bon Lasartssone w. ; haar dochters Sara en Magdalena van Pruyssen Aertsdr. w. en haar zoon Abraham van Pruyssen, proc. Dordrecht. p.89-91

Jooz Pieters Wybrants coopman te Amsterdam. p.92,93

Mayken Lossyen x Jan Stockmanz, proc. Amsterdam; Jacques Lossyen te Rotterdam, (beiden kinderen w. Jan Lossienz. ,silversmit, x w. Anna Marchans). p.161-163. Sr.528 p.240v,241

Jan en Damel van Alphen (zonen Symon x Elizabeth Maignaert/Mannaert dr. van Anna de Jonghe) cooplieden te Leyden. p.187-189. Sr.503 p.333. Sr.507 p.243v-244v

Symon de Beaulieu (zoon w. Symon x Elizabeth Pipelart/Pipelaer dr. van Jacques Pypelaert x Johanna Hedebout) is geboren te Antwerpen, hij is laeckenbereyder te Amsterdam. p.212,212v. Notaris P.Fabri no.1487 19 Juni 1609. Notaris H. van Cantelbeeck no.3366 4 Febr. 1612

Catharina Eggericx Gommarsdr. w. te Middelborch. p.213v-214v

Cornelis Bouwens coopman te Middelborch, Dominicus en Hans Bouwens (allen zonen van w. Geerart x Margriet dr. van Alexander de Keyser), proc. Middelborch. p.224,225v,308,308v

Anna Bosschaerts Woutersdr. wed. Abraham Adriaenssen Niclaessen, nu x Jacques Boon coopman te Amsterdam. p.242v,243,386v,387

w. Joncker Willem van Tuyl x Barbara van Duvenvoorde (dr. Jacob van Duvenvoorde des Ridders x Geertruyden van Lyere), kinderen:
Jacob en Heyndrick; joncker Willem en zijn zuster Geertuyt op het huys Bulckensteyn in Tilderweert, procuratie gepasseerd te Deyll (Gelderland?). p.243v-244v

Michielle Heymans (dr. w. Francois x Marie le Leu) laatst wed. capiteyn Jacques Titeler te Berghen op ten Zoom. p.287v,288

Olivier Francq, proc. Amsterdam. p.339v-341v

Kinderen w. Peeter van den Venne x Goedele Verhoeven: Lucas, Goedele x Melchior Mathyssen, Catlyne x Peeter de Ceulener, Susanna x Jan de Pirre, allen te Amsterdam. p.360v-362. Sr.493 p.269-270

Cornelis Eggericx (zoon Adriaen x Catlyne Roelants) pastybakker te Amsterdam. p.362v-363v. Sr.548 p.39,39v

Anna van Baerle (dr. w. Geraert x Johanna van Buyten) wed. Geeraerts van Haven/Houte woont in Outbyerlant bij Dordrecht. p.430. Sr.494 p.228-229

Cornelis Wouters (zoon w. Joris x Anna van der Willighen dr. van Peeter x Anna van Hove Woutersdr.) te Haerlem. p.432-433

Elizabeth Deyms (dr. w. Dircx x Elizabeth de Bruyne) x Alexander de By, proc. Amsterdam. p.450
Reactie van 0

Aangemaakt op 19 mei 2014 13:21


Antwerpen ................... Schepenregister 500 .................. jaar 1612

Tanneken (dr. w. Jeremias Servaes x Elizabeth van Welden Jansdr.) x Anthoni Anthonissen, slotmaker, proc. Sommelsdyck onder Zeelant. p.82-83,143,143v,227v

Hans van Baerogeryen (zoon w. Damel x Margriete Gabron) te Middelborch. p.95v,96

Israel de Maude (zoon w. Jacques x Catlyne van Pe), proc. Amsterdam. p.102v,103

De weeskinderen van mr. Franchois Manteau, in leven burgemeester van Berghen op ten Zoom, x Anna Ysermans (dr. mr. Jan x Anna van Vyvere);
mr. Jacques Manteau, proc. Poortvliet in het eyland van Tholen; Jacques Manteau de jonge tot Scherpenisse in Zeelant; Peeter Ysermans, proc. Amsterdam. p.109,109v,134v-135v,146v,147

Maria de Haze wed. Balthazar van Ray, kinderen: Henrick, Maeyken, Anna, Magdalena x Pieter Kina, proc. Amsterdam. p.125v-128,219-220v

Hans van Lanen (zoon Ambrosius) coopman te Amsterdam, zijn zoon woont te Antwerpen. p.143v,144. Sr.513 p.180-181v

Pieter Goossens (zoon w. Jacob x Paulyne Maes) te Hulst. p.133v,134

Mr. Huybrecht Claer x Lidia de Bart (dr. Philips x Tanneken Meels) te Amersfort. p.173,173v. Sr.497 p.295v.

Jaspar van Wickevoort/Vickevoort (zoon Jan x Maria de Vriese), de kinderen van w. Anthonis van Wickevoirt (broeder Jaspar), Jaspar Troyenz was gehuwd met Elisabeth van Wickvoirt, Thielman van Beringen x Maria van Wickevoirt, proc. Amsterdam. p.180. Sr.519 p.452,452v

Sacharias Manieus, coopman tot Middelborch, x Maria Franchois (dr. w. Jacques x Jozina de Wulff) bezit te Duynkercken, Wynocx Bergen, Bourborch). p.182v,183

Rogier Kestelier x Cornelia Borwaters te Haerlem. p.204v,205

Magdaleentken Stockelincx x Oseas de Zoutere, proc. Haarlem; Grietken Stocklinck, Magdalena de Roo wed. Roelants Stockelinck, proc. Leyden. p.263v,264. Certficatieboek 71 p.152,152v

Adriaen van Bergen (zoon w. Isaacx x Magdaleentken van Breusegem), oud 25 jaar, te Amsterdam; zijn zuster Anna van Bergen x Jacques Granier, coopman, proc. Middelborch. p.359-360v
Reactie van 0

Aangemaakt op 20 mei 2014 06:51

Antwerpen .................. Schepenregister 501 .................. jaar 1612

Rombout Janssen, scrynwercker, en zijn broer Anthonis Janssen te Breda. p.34v-35v

Balthazar van Vlierden en Marten Willemssen zijn de momboiren van Hester (dr. w. Anthonis de Witte x w. Jozyne van Schelstraten), proc. Middelborch. p.43,43v. Sr.513 p.7,7v

Dierick Vleugels x Geertruyt de Knuyt (haar grootvader is Laureys de Knuyt den Ouden), haar neef is Adam Jobssen de Knuyt, te Berghen opten Zoom. p.60-61v

Willem en Neeltken, weeskinderen van Anthonis Anthonisz. x Claerken Lenaerts Celen, hun oom is Jacob Anthonis, Marcelis en Anthonis Lenertsz. zijn mede momboirs; proc. Scherpenisse binnen de eylande van den Tholen. p.144v-146v

Marten Cobbe te 'sGravenhage (zijn neef Pauwels Cobbe woont te Antwerpen) voor hem zelf en voor Godevaert en Cornelis van Evenroy (zonen w. Cornelis x w. Sara Stevens). p.154-155

Geeraet de Buck x Johanna de Fraey, proc. Amsterdam. p.202-208

Susanna Janssen alias van Wilmersdonck (dr. w. Cornelis Jans x w. Achtken Offermans) x Cornelis Adriaenssen als schryner, coopman te Middelborch;
Adriaen de Neck x Sara Janssen van Wilmersdonck te Breda; Cornelis en Susanna Jansen van Wilmersdonck, proc. Amsterdam. p.229-231, 346v-348. Sr.505 p.94v-96, 220-222

Noel de Caron, heere van Schoonenwael, ambassadeur van Nederland in Bretaignen. p.237v-239

Anna Adriaenssen de Pottere wed. Godevaerts Diericx (en haar weeskinderen, proc. Breda) nu x Philips Herlin coopman te Bremen. p.242-245, 303-304, 338v-341. Sr.505 p.11v-14,48v-51. Sr.516 p.201-203v, 243v-246. Sr.517 p.5,5v. Sr.540 p.88-89. Sr. 545 p.98v,99, 124-125, 258v-260v.

Hester Cornelis wed. Thobias Ghileynssen (zoon Yne) nu x Gillis Martenssen timmerman te Vlissinghen.
Jan Cornelissen Couwe als behoude oom en oom van Cornelis Gheleynssen Thobiassone, proc. Vlissinghen. p.252-253v. Sr.495 p.308-310, 311-314. Sr.505 p.63

Pierina Schryvers wed. David Meerman Davidssone w., kinderen: Thobias Bartholomeus en Simon Meerman, proc. Middelborch. p.263v-267v.

Cecilia della Faille x Dierick Cornelissen Faro te Steenberghen. p.281-282.
Sr.546 p.189,189v,192. Sr.549 p.67-68v. Sr.551 p.51.

Hans Eduwaert backer en poorter der stad Middelburch. p.294v-295v,301,301v.

Willem Willemsen, brouwer te Berghen op Zoom, x w. Siberich Thunis wed. Adam Verheghen; w. Laureys Verheghen, 1597 weesmeesters Rotterdam. p.314v-315v

Alexander de Renialme (zoon w. Jan x Clara de Jonghe Jansdr.) coopman te Middelborch. p.374-376

Peeter Diuck x Jaquemyntken Verschueren, proc. Middelburch. p.396,396v

Wijlen Cornelis Coorne x Marie de Loever (dr. Katlyne van de Gheer), kinderen en kleinkinderen:
Tobias, Marie x Christoffel Bevelander, Peeter Coorne is te Middelborch als momboir gesteld over de wesen van Cornelis Coorne en de wees van Jacques Carlier x Sara Coorne, proc. Middelborch.
Jacob de Louriere Janssen w. heeft volmacht (proc. Huysduynen) van zijn broeder Thobias de Louriz. p.474-476v. Sr.488 p.154v-155v.

Jacob Verbeeck Adriaenssen, arbeyder en borger van Dordrecht, zijn oom was w. Gerrit Cuijlenborch. p.497-498v

Mayken Shulst is overleden te Haerlem. p.500-502

Gerrit Willemsen van Groenvelt x Helena Willemssen (dr. w. Anthonis x Marie Baltens), proc. Berghen op ten Zoom;
haar zuster Marie Willemsen x Joris Rademaecker, proc. Amsterdam. p.519,519v,555,555v. Sr.505 p.406

Thomas Janssen van Ravesteyn, wijntavenier te 'sHertogenbossche, x Clementia Galler (dr. w. Librechts x Margriet de Bleser). p.522v,523

Wouter van Eyck (zoon w. Christoffel x Magdalena van Espleghen) voor zich en gemachtigd (proc. Middelborch 1604) en van zijn broeder Henricke van Eyck. p.526v,527,593v-595

Susanna Calvart wed. Aelbrecht van Hooghendorp, kinderen: Jacques, Susanna en Catlyne van Hooghendorp, proc. Amsterdam. Clementia van Hooghendorp wed. Lambert de Vos. p.585-589v. Sr.505 p.324v-326. Sr.532 p.200-204v
Reactie van 0

Aangemaakt op 20 mei 2014 14:10

Antwerpen ................ Schepenregister 502 ................. jaar 1613

Mr. Peeter van Lare (zoon mr. Peeter x Elisabeth de Neve), notaris te Middelborch, x Magdalena Cuypers, hun kinderen:
Jacques van Laere notaris te Middelborch, Adriaen en Catharina van Laere, Elizabeth x Elias de Noyelles. p.5v,25,25v. Sr.496 p.332v-334v. Sr.499 p.109,110. Sr.509 p.321,321v. Sr.515 p.170,203-204. Sr.524 p.430v,431.

Jehanne Frappť wed. Jan la Theullux, proc. Amsterdam.
Catharina en Margarita le Thieulliex fil Jehan te Amsterdam, hun oom is Franchois du Gardin. p.26v-28v

De kinderen van Guille le Pape x Margrietten Michielssen: Gheertruyt x Hans Berckenhout coopman te Amsterdam, Pauwels, Maria, Hans en Sernout le Pape, proc. Amsterdam. p.35,35v. Sr.504 p.189,189v, 260-261. Sr.508 p.240v-242v. Sr.510 p.195v-199. Sr.513 p.217v-218v. Sr.533 p.116v-117v, 363v-364v,411-415, 417-422v. Sr.535 p.281-282v, 344,344v. Sr.547 p.133,133v.

Guillamme Lindeman en Anthoni Beaumont als momboiren van Elizabeth en Maria Tybaut (kinderen w. Jan x Susanne Auxbrebis) proc. Amsterdam. p.60-61v. (zie ook Sr.496 p.115 van dit document)

Adriaen van Boeckel, vrijheerlicheyt Steyn. p.95v,96

Catharina van Haesdonck x Valerius van Ghistele, proc. Amsterdam. p.96v

Andriesse Snellinck Andriessen, coopman, x Paulina Wolfaerts (dr. w. Pauwel x Anna de Robiano) (kleindr. van Franchyne de Renialme) te Harlem. p.128-136v,210-211. Sr.522 p.69-71v.

Maximiliane van Bogaerde, proc. Amsterdam. p.174,174v

Anastasia Hertsen Jacobsdr. w. wed. jonchers Adolfs van der Aa, proc. Berghen opten Zoom. p.175v-176v.

Hans van Dycke straetmaker binnen Ziericzee; Franchyne van Dycke, proc. Ziericzee. p.191v-192v

Peter de Fourmenoir (zoon w. Jan x Anna Deckers) te Amsterdam. p.192v-193v

Joncheer Arnoulde van Dijemen (zoon w. mr. Willem x Marien de Vaulx), proc. Utrecht.
(Joncher Johan Prys van Parys van Sudoort, Adriana van Duemen; Peteren van Asperen en Bueren x Margriete van Duemen; Johanna van Dyemen, Peeter van Roon). p.195-196v

Andries Couuin/Conum/Connin, cleermakere te Amsterdam, x w. Elisaeth van Schore (dr. w. Henricke x Lysbetten Simons). p.199v-201. Sr.495 p.90v-92v. Sr.505 p.31-32v. Sr.507 p.198v-200, 211v, 212, 303, 303v.

Charel Stelcius Gillis sone (zijn grootmoeder was Anna van Eerdborne), proc. Amsterdam. p203v-204v

Gillis van Bruessele (kleinzoon van Jan van Bruessele x Jacobmyne Goossens) coopman te Amsterdam. p.228v, 229

Joncheer Philips van Steelant, heer in Grysenoort, drossard Graefschap Buren. Joncheer Roelof van Arckel, drossard Gorinchem, x Annen van Steelant.
Joncher Loyse de la Cathulle, heer van Rijhoven, x Franchoise van Steelant, proc. Delft.
Hun grootvader was joncheer Jans van Royen/Roode Olivierssone den ouden geseten tot Denremonde wiens moeder was Jacobmyn Goedens. p.251-252

Peeter van Aken Gabrielssone w. te 'sGravenhage. p.267-268v

Isaac Andriessen, chirugyn, x Cornelia Abrahams 'sHerwouters, proc. Amsterdam.
Catharina Frederick Serwouters x Jan Gysbertsz., Margriete Frederick Serwouters x Jan Diricxz. Puijnen,
w. Elisabeth Frederick Serwouters x mr. Jacob van Teylinghen, allen erfgenamen van Frederick Frederickssen Serwouters, proc. Amsterdam. Allen stammen af van Catharina Maignarts. p.272-276v

Frederick Floriz (zoon w. Abraham x Elisabeth 'sHerwouters), weesmeesters Amsterdam. Ewout en Maria van Weert, proc. Amsterdam. Allen stammen af van w. Catharina Maignarts. p.309-310

Sara Boudeson x Lenaerd Kemp; Susanna Boudeson x Willem van Roodenburch van Leyden; ze zijn gemachtigd (proc. Gorinchem) van hun moeder Sara Mallet wed. Sebrechts Boudeson. p.277v, 278

Maria de Hoest wed. Jacques le Pouvre weduwnaar Johanna Boel, haar neef is Jan le Poovre.
Louwys del Beque x w. Elisabeth Poignet (dr. w. Jaspar x Johanna Boel).
Jacques du Bois (zoon w. Joost x Anna Poignet). Kinderen w. Agnieta Poignet x w. Franchois Fagel. Acte Amsterdam. p.279-280v. Sr.507 p.536,536v

Anna Verhult (dr. w. Jan x Emerentiana Mouw) x Hans Jachot, proc. Middelborch.
p.306v, 307

Isabella Steculorum (dr. van Maria de Carpentiers laatst wed. Aerts van Berlicom diemen hiet Boudewyns) x Loys de la Belcque; Isabella haar zoon is Arnoult de Cordes, proc. Amsterdam.
Susanna van Surck (dr. w. Gaspar x Geertruydt de Renialme Cornelisdr., Gaspar of Jaspar zijn grootvader was Jan Manaert) wed. Arnoult Hellemans, haar schoonzoon is Eduardo van Surck; ze had een broer Jaspar die een zoon Anthoni van Surck had. p.335-338v. Sr.498 p.170-172v, 291-291Av. Sr. 515 p.102v, 103. Sr.517 p.9-10. Sr.527 p.11-12. Sr.536 p.9v-11, 13v,14. Sr.547 p.183-186
Reactie van Dhr. R.M.A. de Jong

Aangemaakt op 21 mei 2014 05:57

Antwerpen ................... Schepenregister 503 ................... jaar 1613

Fyntgen Timmerman x Hans Baertsen Haeckmaker Janssen w. te Amsterdam. p.2v,12-13

Margre- van Oudenhoven (dr. w. Jan x Franchyne Smits) wed. Jans Kersnaens/ Kerstiaens nu wonende te Roosendael. p.5-6, 64-65v

Anna van Brecht wed. Henrixc 'tZeraets (in leven schouteth te Antwerpen), proc. Breda. p.106,106v. Sr.509 p.120,120v

Chrisotonius de Haze (zoon w. Jan x Johanna Braem) brouwer te Berghen opten Zoom.
Johanna Braem (dr. Willem x Margre- Humbrechts/Lambrechts) wed. Jan de Haze, proc. Berghen opten Zoom.
Guille de Haze wonende inden Haghe.
Baptista en Janneken de Hase (kinderen w. Jan x Achtken Gillis), weesmeesters Berghen opten Zoom. p.112-113. Sr.515 p.304v-305v. Sr.495 p.410-411. Sr.521 p.192-198, 237-238. Sr.522 p.186

Maria de Vriese wed. Aerts van den Wyer te Dordrecht. p.121-123.
Te 'sGravenhage (1614) Sr.510 p.195

Margriete Braem Melchiorsdr. x Leonard van Hensberch, Hester Braem Melchiorsdr. x Franchois Gijsels, ze wonen nu te Amsterdam.
Hun grootouders waren Willem Braem den ouden, tennegieter, (overl. te Antwerpen) x Margriete Lambrechts.
Nicolaes Teunemans, tennegieter te Rotterdam, x Janneken (dr. Willem Braem de jongen). p.143-144. Sr.521 p.192-198, 237-238. Sr.522 p.186

Lenaert Litzener (zoon w. Cornelis x Catharina Geens) nu te Amsterdam. p.147v-149

Tielman sone w. Frans sone Tielman Claessen te 'sHertogenbossche. p.168

Sara, Clara, Marie en Judith Kevelaer (dr. w. Joos x Marie Walschaerts) te Amsterdam, hun moeye is Helena Walschaert x Niclaas Bormans. p.170v

Guilliam Henricx (zoon Hnricx Henricxssen w. van Deventer x Anna Thys) schoenmaker, proc. Amsterdam. p.195v,196, 240-242v. Sr.511 p.220-221. Sr.519 p.142v-143v, 198.

Philips Bodaert te Antwerpen heeft volmacht van Passchier de Camp x Jehenna Baudaert borgers van Middelborch. p.230v,231

Peeter Kessels (zoon w. Geurt x Elizabeth Broenens) te Steen bij Maestricht, zijn neef is Jan Hellegeerts van Clunnen in de lande van Valckenborch. p.236v
Jan Hellegers (zoon w. Herman x Aechtken Kessels te Clunnen voor hem en zijn zuster Johanna Helgers, proc. Maestricht. Sr.504 p.110v,111

Carel van Goethem (zoon w. Jacques x Anna de Meyere) te Swolle. p.301v,302

Marie Jacobsdr. wed. Jacques van Rivieren Philipssen te Vlissingen. p.327v,328

Maria Peeters (dr. Peeter Janssen x Jua Peeters) wed. Geeraert Cornelissen te Amsterdam. p.346v,347

Heer Johan van Oldenbarnevelt x Maria Vuytrecht, joncheer Jan Jorich Oth x Maria Damiaens, Jeremias Genus/Gennis coopman te Amsterdam.
Er wordt een stuk bezit verkocht waartoe zij elk voor 1/3 gerechtigd zijn uit de nalatenschap van heer Johan van Roo van Vuytrecht, heere van Tempel. Proc. te Amsterdam en 'sGravenhage. p.362v-364v. Sr.548 p.347-349

Joncheer Johan de Hertoge, heer van Orsmale, proc. 'sGravenhage.
Balthazar de Boudaen Raedt Ordinaris in de Rade van Brabant te 'sGravenhage. p.363-364v

Digna Mathyssen wonende inden Hage bij Breda. p.376,376v

Cornelia Bruynseels (dr. Andries x Anna van Damme) x Reynier Verspreent te Amsterdam. p.377

Joncher Willem de Hertoge, heer van Orsmale, te Breda. p.370v,371, 377v,378. Sr.520 p.539v-540v. Sr.522 p.304v Sr.523 p.392Bv. Sr.548 p.347-349.
Reactie van Dhr. R.M.A. de Jong

Aangemaakt op 22 mei 2014 05:42

Antwerpen .................... Schepenregister 504 ..................jaar 1613

De kinderen van w. Willem de Wolff zijn: Hans, Isack, Carel, Margriet, Abraham, Jacob, Lysbeth x Jan van Erpecom, Tanneken x Hans Helverdincx, proc. Amsterdam. p.15-16v

Anna Bachgrach/Bacharach x Pauwels van Brussel/Bruyssen zijn in 1576 uit Antwerpen vertrokken naar Arnhem. Marinus Adriaenssen x Anneken van Bacharach, proc. Arnhem. p.66v,67. Sr.479 p.193-194

Jacques van Driele den ouden, coopman van Middelborch, x Margre- van Eerthezen.
Marten Solemans x Cornelia van Eerthesen, Anna van Eerthesen wed. Hans Leyse te Amsterdam. p.95,95v. Sr.486 p.101v. Sr.488 p.317v-318v

Dierick Janssen Amathe (zoon Janne Peeters x Jacomyne van Leeuwen), borger Utrecht, x Niclaesken Nizen. p.115,115v. Sr.488 p.323

Jacob Bertelmeus, poorter Rotterdam, x Catharina van Beken. p.134-135

Kinderen en kleinkinderen van w. Leonissen van Wyck x Geertruyt van Broeck:
Dierick, de erfgenamen van Pauwel, Josyne x Dierick Peetersz., w. Jozijne x Wilmer Johan Wynants (hun kinderen Leonis en Henrickx, Maycken x Dierick Rutgeerssen van Berckel).
Matheus (zoon w. Jans Matheussen) x Jozina. Alle procuraties te 'sHertogenbossche. p.135-136, 138v-140, 147-148.

Niclaes van Mechelen, te 'sGravenhage, x w. Catharina Goetheyns (dr. Adriaen Anthonis). p.172,172v. Sr.510 p.110v,111,170v,171. Sr.512 p.350,350v. Sr.535 p.295

Lodewyck de Knibbere (zoon w. Franchoys x Catharina Broecx dr. Jan Broecx x Catlyne van Paesschen) te 'sGravenhage. p.178-179. Sr.505 p.334v,335

De weeskinderen van Philips de Hoest (zoon w. Jan x Petronella van Arcom), weesmeesters van Amsterdam. p182-185v

Joncker Johan van Leeffdael, heere tot Waelwyck. p.207v-208v

Het grote Gasthuys van 'sHertogenbossche; Wynant sone w. Martens Valcx als enig erfgenaam van w. Agnees dr. w. Gooswijn Aelberts gast bagyne opte groote Bagijnhof van 'sHertogenbossche. p.213-214v

Kinderen w. Philips van der Veken x Margriet de Bock (dr. Joos x Marien Grapheus): Marie x Hans Nies, Philips, Hans en Joost, proc. Breda. p.220v,221

Dochters Claes Arien x Elisabeth (dr. Jan van Deurne Gerritsen): Catharina x Thomas sone Jan Aertssen, Johanna x Willem Ghysbrechts.
Jan en Reynder kinderen Lambert Henricx schouteth tot Deurne. Proc. Eijndhoven. p.232v-234

Jan Versprangen (zoon w. Jan x Catlyne Lossye) smit te Delft. p.280,280v
Reactie van 0

Aangemaakt op 23 mei 2014 06:33

Antwerpen ................. Schepenregister .................... jaar 1613

Kinderen w. Michiel Caleyt x Catalyne Martensdr. : Hans, Carel, Catalina x Andries van Steenwinckel, Clara Calydt (oud omstr. 29 jaar).
Clara Calydt wed. Everaert van Bocholt, haar zwager is Barthelmeens Janssen; proc. Amsterdam. p.5v-8v, 57,57v

Margriete le Vasseur wed. Carel van Penen, hun zoon is Samuel; proc. Amsterdam. p.19-21

Alexander Sigeti heeft te Antwerpen gewoond, nu te Amsterdam. p.44v

Peter 'tKint (zoon w. Hans zoon van Henricx 'tKint x Johanna van Houssum) te Amsterdam. p.120v-123v.
Jacques 'tKint (zoon w. Henricx x w. Johanna van Houssem), proc. Amsterdam. Sr.520 p.191,191v. Sr.525 p.179. Sr.540 p.84,203v,204. Sr.543 p.138-139. Sr.545 p.118v,119,133v,134,277v. Sr.550 p.298v.
Jacques 'tKint, te Amsterdam, x w. Margriete Casier, kinderen: Janneken, Isaack, Jan en Lysbeth (proc. Amsterdam), Jacques, Abraham en Catharina 'tKint te Londen. Sr.520 p.474,474v. Sr.525 p.431v,432. Sr.531 p.18,18v.

Elizabeth van Balen (dr. w. Henricx x Elizabeth de Backer) (kleindr. van Adriana van Praet wed. Adriaens Adriaenssen) x Jan Hardy fil. Claes van Nipkercke, proc. Leyden. p.154v-157v, 176v,177, 214v.

Sara Anthonis (dr. w. Jan x Marie Hulsbosch), proc. Amsterdam. p.195v

Peeter van Raey, proc. Texel; Maeyken van Raey, proc. Haerlem; achter-kleinkinderen van Joost de Backer x Lysbeth. p.200.

Sebastian Melchior Sebastiaenssone, borgemeester in Roosendaele, x Elizabeth Cornelis Ghoortssen dr. (kleindr. van Cornelis Gillis van Lyere). p.208-210

Barbara Panhuysen x mr. Gaspar van Vosberghen, Raedt in de hooghe Rade in Hollandt, proc. 'sGravenhage. p.240v-241v

Hester Rytwysers wed. Niclaes van Keppel te Middelborch. p.244-246v. Sr.511 p.99,100. Sr.514 p.71v

Susanna Rytwysers (zuster Hester) wed. Michiel van Mierbeke/Meerbeke, proc. Middelborch. p.252v-254. Sr.528 p.155-156

Bernaert de Keyser te Rotterdam, Sara van den Gaerde wed. Jacques de Keyser te Rotterdam.p.255v,256.

Peter Panhuysen (zoon van Peter in leven schepen te Antwerpen) coopman te Amsterdam; zijn zuster is Anna Panhuysen wed. Willem Schuyl, proc. Amsterdam. p.281v,282. Sr.487 p.141,141v. Sr.508 p.74-89.

Catlyne Sandelyn (dr. Jeronimi, ridder) wed. joncheer Philibert van Seroeskercke, nu x joncheer Guillam Cats, de kinderen uit haar 1e huwelijk:
Philibert, Charlotte Tuyl van Seroeskercke x Abel van Cats (hun kinderen Verius en Cathalyne van Cats), proc. Delft.
Joncheer Franchoys Sandelyn heer van Herenthout en Wickvorst heeft volmacht (proc. Capelle Byeselinghe in lande van Goes) van Catharina Sandelyn. p.348-352, 484v-485v.

Gielis Steur, goutsmit te Leyden, x Truyken Walschaert, proc. Leyden. p.357-358v

Franchoys Luijcx (zoon w. Jan x Jehanne Sanders, later x Marcus Pels) te Amsterdam. p.358v-359v. Sr.507 p.395

Mr. Peeter van Persyn (zoon Henrick Janssen van Persyn x Elisabeth Diericxdr.) ambachtsheer van de Grootlinde, proc. 'sGravenhage. p.404-405

Anna van der Aa (kleindr. Philips van der Aa) x joncheer Gosuin van Straelen, drossart van Berghen op den Zoom. p.409v,410

Magdalena de Chastillon 1e wed. Simons Beelaert, wed. Andries van Goorle (zoon w. Jan x Marie Fumael wed. Peeters le Pipre), nu x Crispyns van Liere, haar zoon is Andriesken van Goorle; proc. Middelborch. p.414-419. Sr.511 p.204-207v., 300-301. Sr.512 p.158-159. Sr.523 p.242v,243.

Gillis van Colen x Sytgen Willems verkopen een erf te Antwerpen (proc. Amsterdam) dat ze in 1609 te Colen hebben gekocht van Alyt Segers wed. Willem Otten. p.445v Sr.510 p.368v

Agnes Adriaenssen Dane wed. Guillen Cunen/Ceurens in leven rekenmeester van de Rekencamer in Hollant. p.465,465v. Sr.510 p.217,217v.
Reactie van 0

Aangemaakt op 23 mei 2014 13:18

Antwerpen ................... Schepenregister 506 .................. jaar 1613

Johanna de Kempeneer x mr. Jacob Lettnigher en haar zusters Sara en Lucretia de Kempeneer, proc. 'sGravenhage. p.55v,56

Susanna Malapart wed. Andries van der Meulen (in leven heer van Ranst) heeft procuratie te Utrecht gepasseerd. (Zij heeft te Bremen gewoond. Sr.479 p.360-362)
Marcus Manuchet x Susanna van der Meulen, Elisabeth van der Meulen wed. Jacques de Veler de jonge, Hester van der Meulen x Charles Latfeur, proc. Utrecht. p.138v-140, 161v-164.

Maria de Smit (dr. w. Peeter x Anna Sterck) wed. Tilmans Broen, proc. Amsterdam. (zij heeft te Hamburg gewoond Sr.486 p.27-29,63-64,121-123. Sr.483 p.347v. Sr.479 p.88v,89). p.237,237v.

Hans van Daesdonck, torffdrager, x Elisabeth Verhagen, proc. Amsterdam. p.257v.258

Neelken Schrevels (dr. w. Joos x Paschyne Willems) x Pieter Verbeke, hoochsetter, poorter Middelborch. p.262v-263v.

Catlyne Homborch doet afstand van het sterfhuis van haar man Hans Versmissen die te Amsterdam is overleden. p.276


Antwerpen .................... Schepenregister 507 .................jaar 1613

Bartholomeus Clauwen de jonge x Anna Bocx Cornelisdr. en haar zuster Elisabeth Bocx x Wolter van Aust, proc. Maestricht.
Geertruyt Coenegracht (kleindr. Cornelis Bocx) x Gielis Cloeten, proc. Maestricht.
Herman Hermans Coenegracht Mathyssone, wiens moeder was Maria Bocx, te Maestricht. p.1-3v,8,8v,100v-102v.

Kinderen Jan Pieterssen Schrijver x Cornelia de Haen Diericxdr.: Samuel en Peeter, proc. Elborch in Gelderlant. p.20v-21v

Kinderen w. Pauwels van Oppenheim fil. Goddaert x Geertken Vermeulen: Godevaert, Metken x Jan van den Berch, Stijnken x Dierick de Vries, Baeltken x Jacob van den Berch, Hendrick van Oppenheim, proc. Nijmegen. p.69v-70v

Jacques de la Faille Janssone w. x Josina Hamelts, proc. 'sHertogenbossche. p.128,128v. Sr.514 p.83,83v

Johanna Sanders (dr. Catharina de Clercx) wed. Jan de Laet, proc. Leyden. p.143

Steven Heyndricx de jonge (zoon w. Steven/Thomas Heyndricx zoon van Steven Heyndricx te Franckfort) te Amsterdam. p.154-157

Pauwels van Fockenborch Willemssone, proc. Amsterdam. p.163v,164

Maria Lupe wed. Goris Faes, nu x Wouter Cornelissen te Middelborch. p.181-182

Joncker Peeter Vyts (kleinzoon Janne Mathyssen x Barbelen 'sHertoghen), proc. Breda. p.244v-245v

Eva Reymers (dr. Adam x Magdalena del Becq) x Jan Raye, proc. Amsterdam. p.269,269v.

Henrick Lanckmans (zoon w. Henrick x Alidt Daelemans) busmaecker, poorter Haerlem; Aert Jordaens te Antwerpen is zijn schoonvader. p.354-355v

De kinderen van w. mr. Godefrit Steegh, doctor in de medicijnen, x Aleijt van Hucxtum als van Delft, Nicolaesdr.;
hun momboiren zijn hun oom Guillame van Delft te 'sHertogenbossche en Jan Willemsen van Amsterdam en Ghijsbrecht van Langevelt. p.398v,399,476-477. Sr.513 p.357,357v. Sr.517 p.253,253v. Sr. 548 p.49,49v,90v,172v.

Christina Peeters Hansdr. x Jan Coster gelaes schryver te Arnhem. p.452v,453

Peeter Boudewyns Boudewynssone, proc. Middelborch. p.455v-456v

Nicolaes Olislagers coopman tot Maestricht. p.467v

Hendrick Ballius is te Nimmeghen in Gelderlant overleden. p.483v-484v

Philips Bourgeois x Margriete Logier (dr. w. Symon x Margriete Grumelier), proc. 'sGravenhage. p.497,497v.

Wijlen Marie Adriaens wed. Claes Joosten droochscheerder te Leyden. p.520v,521,531v.

Jacques Criecke x w. Ytken Elen Huybrechtsdr., proc. Haerlem; haar broer is Hubert Elen soldaet in het garnizoen te Naerden. p.551v,552

Janneken Jacobsdr. heeft volmacht (proc. Dordrecht) van haar moeder Digna Jansdr. van Amerongen wed. Jan Willemssen Engelsman. p.552v

Peeter Cornelis Soetens (Cornelis x Anna Sprinkens) te Rotterdam, zijn vader woont te Antwerpen. p.566-570. Certificatieboek 74 p.110
Reactie van Dhr. R.M.A. de Jong

Aangemaakt op 24 mei 2014 06:22

Antwerpen ................. Certificatieboek 74 ................ jaren 1613-1614

Philips de Rosseau Jacques w. is geboren van Antwerpen en woont nu te Breda. p.54,54v.

Peeter Leunis (zoon w. Lowys x Lucretia le Febure) te Delft voor hem zelf en voor zijn broeder Jacques en zusters Lucretia en Ysabel Leunis; ze hebben te Antwerpen gewoond met hun ouders. p.64

Cornelis Smaudts van Mechelen woont nu te Amsterdam. p.71

Susanna Tonnemans Gomaersdr. w. x Philips de Han/Have meester hoefsmidt en poorter van Middelborch. p.89v,90. Sr.510 p.75v-76v,128,128v

Joncker Jan van Hoogelande (zoon Jaspar x Marien Jans), oud omstr. 67 jaar, te Leyden. p.96v,97.

Abraham van Neuven cremer te Rotterdam. p.122v

1614

Annen van Oyensbrugge en haar zuster Loyse van Oyenbrugge wed. des heren van Hofwegen, proc. Breda. p.163-164,179-180. Sr.508 p.261v,262

Geerarde en Henricke Roosboom, proc. Middelborch (1599). p.176

Jonckheer Philips van Brecht, hooch en leech schouwth der stadt en Meyerye van 'sHertogenbossche. p.206v,207. Sr.540 p.110v-112 (en verdere fam. ald.)

Gillis Clincx Jansz. (28 jaar) te Middelburch. p.207

Josyntken Moons (dr. w. Henricx x Anna Vervoort) te Amsterdam. p.226, 226v. Sr.515 p.227v

Wijlen Maximiliaen van Walscappele canonick te Utrecht. p.254,254v

Ghijsbrecht de Corte (zoon w. Dominicus x Arnolda Theulincx) te 'sHertogenbossche. p.265,265v

Catlyne Scheyden Jacobsdr. x Jan Martens te Middelborch. p.272v

Jan Barentssen (zoon w. Barent Lambertssen x Engelken Jansdr.) te Amsterdam. p.287v,288.

Wijlen Henrick Hulscher (zoon w. Henrick x Maria van Tessel) en zijn oom w. Adam Hulscher, proc. Amsterdam. p.289v


Antwerpen ................. Schepenregister 508 ................... jaar 1614

Joncker Frederic van Dorp x w. Anna Schetz, proc. de stadt van der Tholen. p.52v-53v, 58,58v

Trijnken Petersdr. van Rysoort wed. Claes Claessen Rotterdam met haar swager Hans Lambrechts, proc. Amsterdam. Helman Pieterssen van Rysoort, burger van Rotterdam. p.133-134. Sr.509 p.40v,41

Andries Stroobant (zoon Jan x Jehannen van Broechoven) te Brouwershaven in Zeelant. p.221v,222. Notaris B.v.d.Berg no.3448 (1613) p.19,19v,(24)

Jan Jans Geerartsen van Duppen alias Berckel geseten tot Someren in Peelandt onder de Meyerye van 'sHertogenbossche, zijn zuster Elisabetten x Henricke Anthonis Mennen, proc. Someren;
zijn nicht Jenneken dochter van Teeuwen Gerards van Duppen, proc. Someren.
Jan Jacobs van den Cruijce x Catlynen Janssen van Duppen als Berckel voorheen wed. Niclaes Reynders 'sBruynen te Asten meyerye 'sHertogenbossche. p.226,226v

Goynaert van Duppen te Helmont gemachtigd (proc. Asten) van Balthasaren en Herman Peterssen; Margrieten wed. Philips Peterssen; Peter en Joosten zonen Marcelis Peterssen;
Anna (dr. Joes Verheyen x Catharina Peters). Allen zijn erfgenamen van Mechtelt die een zuster was van Goart van Duppen alias Berckel. p.236v,237

Jehanne Volders (dr. w. Jan x Jehanne van Eeckelo) x Franchois Martens te Harlem. p.234,234v. Sr.536 p.546v.

Margareta Hooftman Gillesdr. w. wed. jonckheer Nicolaas van der Aa, hun zoon is
Geeraert; proc. 'sGravenhage. p.274-275v

Kinderen wijlen Jan van Valckenborch x Annen Balckeleers:
Wijlen Jan x Elisabeth Michiels, proc. Amsterdam.
Hans, burger Amsterdam.
Wijlen Anna haar zoon is Franchois del Heye, proc. Amsterdam, en haar dochter is Susanna Huysman Hermansdr. x Frederick Smit coopman te Amsterdam. Sr.523 p.272v.
Catharina x w. Anthonis Roeff, hun kinderen zijn: David, proc. Amsterdam; Anna Roeffs wed. Adriaenz van der Myl en Magdalena Roeffs wed. Sebastiaen van Epercum, proc. Amsterdam; en Maeyken Roeffs wed. Daniel Bulsinghe te Rotterdam. p.290-291v,293. Sr.512 p.385v-387

Herman en Franchoiz Hermans (kinderen w. Jan Hermans), Jeronimus en Herman Heesters coopman te Amsterdam. (kinderen Wolf x Elisabeth Pelgroms), proc. Amsterdam. p.341,341v. Sr.519 p.348v-351
Reactie van Dhr. J.A. Hauer

Aangemaakt op 17 nov 2014 11:47

In het Waals Trouwboek 1691-1802 (aanwezig in Bergen op Zoom) vond ik bij de namen van mijn voorouders Charles Ignace Cailleaux en Joanna Pieternella van Labeck dat zij beiden te Oostende geboren zijn.
Ik ben benieuwd zij en/of hun ouders deel uitmaakten van deze migratiegolf.
Reactie van Dhr. A.M. Stikkelorum

Aangemaakt op 03 mrt 2015 20:09

De naam Stikkelorum komt ca 1630 voor het eerst in Leiden voor en is afkomstig uit Belle en Nieuwkerke. Vanuit Vlaanderen zijn er ook Stikkelorums naar Engeland en Duitsland geŽmigreerd en Tussen Engeland en Leiden is er ook heen en weer gependeld. In Vlaanderen komt de naam Stekelorum nog steeds voor en is daar door Joeri Stekelorum ook verder uitgezocht. Graag wil ik nader betrokken worden bij het project en kennis op doen.

Is er literatuur over de sociale kant van de stroom vluchtelingen? In het bijzonder ben ik geÔnteresseerd naar bijvoorbeeld de afgelegde route naar Leiden, de wijze van verplaatsen, de kleding die men droeg enz.

Met vriendelijke groeten,

Ab Stikkelorum, Voorschoten
Reactie van 0

Aangemaakt op 09 mrt 2015 17:02
Reactie van Mevr. H.M. van Kampen-Jonkman

Aangemaakt op 06 sep 2016 10:53

Deze vooouders van mijn echtgenoot zijn begin 17e eeuw naar Amsterdam gekomen vanuit WalloniŽ:

Pierre Roge (Rogier)

Hij is in de kerk getrouwd met Marie Norge (Norguet) op 10 mei 1615 te Amsterdam.

inschrijvingsdatum:

25-04-1615
naam bruidegom:
Pierre, Rogier
naam bruid:
Norguet, Marie
bronverwijzing:
DTB 419, p.78 (= gereformeerde kerk, dus ws de oude kerk)
opmerkingen:
Huwelijksintekeningen van de KERK.
Archief van de Burgerlijke Stand: doop-, trouw- en begraafboeken van Amsterdam (retroacta van de Burgerlijke Stand)
Ondertrouwregister: NL-SAA-26544568

transcriptie

Compareerden als voren Pierre Rogier van Quievraijn boratwerker oud 22 jaren woonende 5 an(ni)s op de Ossesluijs geen ouders hebbende ter eenre, ende Marie Norguet van Doornik, oud 21 jaren woonende 4 an(nis) op de Roesengraft ter andre zijden

huwelijk 10-5-1615 in de Waalse kerk
Pierre Rogier natif de Quieuvain bourassier demeurant pres l'Escluse des Boeufs et Marye Norguť natifue de Tournay demeurante sur la Roesegraft.
marge:
fiancez le 18e apuril 1615
epousez le 10e may 1615.

Toestemming voor dit huwelijk is 25 april 1615 verkregen te Amsterdam.

Kind(eren):

1.Judich Roge (Rogier) 1616-????


2.Anna Roget (Roge, Rosie) 1617-????


3.Jean Roge (Rogier) 1619-????


4.Pierre Roge (Rogier) 1621-????


5.Abraham Roge (Rogier) 1628-????
Notities bij Pierre Roge (Rogier)

Origine : rogier est une forme regionale nord et nord-ouest de roger, nom de personne d'origine germanique hrodgari, compose de hrod qui signifie gloire et gari = lance ou issu du vieux-haut-allemand garo qui signifie prÍt.

Ten tijde van zijn huwelijk is Pierre boratwever:
Volgens: H.M.Lups: Oude beroepen (beroepen, ambachten en functies van vroeger)

Borat is een bepaalde geweven stof, voorheen gewoonlijk bestaande uit zijde en wol. Het werd voor allerlei kledingstukken gebruikt, vooral voor kousen. Maar ook voor mantels, zoals blijkt uit een opmerking gemaakt in de zeventiende eeuw. "De huycken Diese dragen sijn van heel fijn borat". En elders - in 1643 - wordt ook de prijs van de stof genoemd. " Boratten van de Breete van drie quart, ende lanck van achttien tot twintich ellen, 't stuck XV gulden." De boratwever behoorde tot hetzelfde gilde als de droogscheerders, greinwerkers en stofjeswerkers. Merkwaardig is dat vroeger een mindere soort van sajet, gebruikt voor het stoppen en mazen van kousen, zowel door de winkelier als door de huisvrouw brat werd genoemd.
Reactie van Mevr. B.A.M.H. Askamp

Aangemaakt op 24 feb 2017 06:29

Hoi, ik ben al een tijd op zoek naar gegevens van mijn voorouder die uit Laken (Brussel) kwam. Wanneer is hij hier precies gekomen. Zijn naam: Pieter Michielsz Bruggelincx.

Hoever is dit project nu ?

Ik hoor het graag,

Barbara Askamp

Einde lijst van reacties