Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Genealogische artikelen van de NGV

Bladeren door genealogische artikelen NGV (titels) - Bladeren door genealogische artikelen NGV (intros) - Bladeren door genealogische artikelen NGV (volledig) -
Archief / Zoeken

Toon de volledige inhoud van het genealogisch artikel

WAt BIEDEN DE VIER GROTE INTERNATIONALE GENEALOGISCHE ONDERNEMINGEN. DEEL II

Een genealogisch artikel van afdeling
Geplaatst op: 11 jul 2017 12:02 door Dhr. J-W. Koten


Auteur: Dhr. J-W. Koten

MEER SPECIFIEKE KENMERKEN VAN DE GROTE VIER ONDERNEMINGEN AFZONDERLIJK
1. De geografische achtergrond van de onderscheiden gegevensverzamelingen bij deze 4 grootondernemingen verschilt. Ancestry beschikt over gegevens uit 80 landen vooral afkomstig van Engelssprekende landen, West-Europa en Mexico. FamilySearch beschikt over gegevens uit 96 landen maar vooral uit de VS, Zuid Amerika, Afrika en Azië. Men behoeft bij deze site immers geen duur lidmaatschap te hebben om toch gegevens aan te leveren. Vandaar dat heel wat gegevens uit Afrika en Azië afkomstig zijn. FindMyPast zit in 7 landen; overwegend betreft dit de Britse Common Wealth gebieden en Ierland. Daarnaast ook nog gegevens uit de VS, Australië en Nieuw Zeeland met Britse achtergrond. MyHeritage heeft gegevens uit alle landen in hun database opgenomen, maar vooral gegevens afkomstig uit Europa en de joodse gemeenschap.

2. De meest uitgebreide familiestamboombestanden (stambomen) vindt men bij Ancestry. com ( 8 miljoen), gevolgd door MyHeritage (2 miljoen) en FamilySearch (1 miljoen), Geen familie bestanden zijn beschikbaar bij FindMyPast, omdat deze onderneming de genealogische records niet tot families aan elkaar koppelt. Aangetekend wordt dat Ancestry en MyHeritage gesloten maar ook open familienetwerken kennen. FamilySearch geeft uitsluitend een gemeenschappelijke toegang indien men bepaalde voorouders gemeenschappelijk heeft. Men heeft hier dus een gecontroleerde samenwerking.

3. Welke site is het meest kansrijk om familierelaties te vinden? Dit hangt vooral af van de geografische spreiding binnen het databestand, Hoe breder de geo-distributie en globale etnische diversiteit, des te meer kans heeft men mogelijke bloedverwanten te vinden. Maar ook de hoeveelheid gebruikte talen speelt een rol. Ancestry.com heeft overwegend gegevens uit de landen met Westerse talen. Bij FamilySearch vind je gegevens uit vrijwel alle taalgebieden, FindMyPast is natuurlijk uitsluitend Engelstalig. MyHeritage heeft materiaal uit de 42 belangrijkste talen. inclusief Ivriet.4. DNA-faciliteiten. DNA-faciliteiten genieten een steeds groeiende belangstelling. Twee ondernemingen bieden de mogelijkheid eigen onderzoek te laten doen of een DNA=profiel de betreffende onderneming toesturen. Hoe meer DNA-profielen in de database van de onderneming zijn opgenomen des te maar kansen men heeft bij het opsporen van mogelijke bloedverwanten. Belangrijk is dus te weten dat Ancestry 3 miljoen profielen in zijn database heeft en MyHeritage een half miljoen


5. Prijsvergelijking. De kosten kunnen ook de keuze bepalen aan welk van de vier men de voorkeur heeft. Ik geef hier globaal enkele richtgetallen van de kosten. De meeste kosten vergt ancestry.com (ca US$ 300 p.j.), Daarna volgt FindMyPast ( US$ 250 p.j.) en tenslotte MyHeritage (US$ 175 p.j.). Family search is volledig gratis. Tenslotte kan men ook zonderkostensommige offline bestanden zoals FindmyGrave raadplegen. En zijn ook andere sites waar men gratis gegevens kan vinden maar dat is buiten dit bestek.

WE BESPREKEN NU DE 4 GROTE ONDERNEMINGEN AFZONDERLIJK
Ancestry com:
Ancestry.com is vooral op de VS gericht en van dit land heeft men omvangrijke aanvullende familiegegevens uit een grote diversiteit van bronbestanden zoals migratie gegevens, sociale zkerheid gegevens, veteranen gegevens etc. Ancestry heeft bovendien veel DNA mogelijkheden en een uitgebreide DNA-database. De site is gebruikersvriendelijk vooral als men als genealogische (sync-)software Familytreemaker gebruikt, Het FTM-software programma kost rond de 50 US$. Een sterk pluspunt is dat men hints kan krijgen over mogelijke bloedverwanten of familieleden. Hoewel de US genealogische gegevens zeer omvangrijk zijn en afkomstig uit zeer diverse bronnen uit archieven en bibliotheken, zijn er echter weinig krantengegevens opgenomen.
FamilySearch
Family search is gratis en concentreert zich vooral op genealogische data en verwante brongegevens, De catalogus is offline te raadplegen o.a. bij Lsd centra. Wel verwacht men dat gebruikers vrijwilligers bijdragen leveren en aan diverse projecten gratis mee doen. De catalogus is zeer uitgebreid en gedetailleerd. Handig is dat men per land gegevens kan vinden hetgeen het zoeken vergemakkelijkt. De database van de mormonen omvat onder meer civiele DTB gegevens, kerkelijke gegevens, census immigratie en naturalisatie gegevens en gegevens van de sociale verzekeringen. Er is een grote geografische diversiteit aan brongegevens. Er zijn echter geen DNA-tools, Verder zijn er weinig gegevens uit kranten, maar wel veel gegevens uit boeken. De BYU-library (de Mormoonse universiteit) heeft het meest omvangrijke genealogische boekenbestand. Er is geen eigen (sync) genealogische software meer beschikbaar sinds de invoering van de hogere Windows-varianten. Roots-Magic een opvolger van vroegere software (PAF) door de mormonen geïntroduceerd, heeft de beste compatibiliteit om FamilySearch gegevens te benaderen. De kosten van dit programma bedragen ca 30 US$. Verder is er maar een beperkte functionaliteit wat betreft zoeken in beschikbare familiestambomen.
FindMyPast
FindMyPast is vooral Brits-georiënteerd, met genealogisch data en zeer veel aanvullende gegevens Er is echter geen DNA-faciliteit. Ook de optie wat betreft stambomenvergelijk ontbreekt. Ook is er geen functionaliteit die hints over familierelaties geeft. Het databestand is niet in een stamboomclusters gekoppeld. Sterk punt van FindMyPast is het zeer uitgebreide gedigitaliseerd krantenbestand, inclusief vele US gedigitaliseerde kranten. Zeer omvangrijk is ook het gedigitaliseerde boekenbezit. Een sterk punt is PERSI: een grote collectie van obituaries (in memoriam).

MyHeritage
MyHeritage heeft zeer uitgebreide en zijn geavanceerde software ontwikkeld. Het is de meest gelikte site + software. De database bestanden van MyHeritage tonen een grote diversiteit. De data verzamelingen over 42 talen zijn zeer betrouwbaar door verfijnde softwarematige controle. Het databestand is echter veel kleiner dan dat van Ancestry.com. Stamboomvorming binnen de site is zeer uitgebreid en complex, dat maakt uitgebreide social networking mogelijk. Verder is er de mogelijkheid om een gratis familie-website te creëren. Eveneens zijn de DNA-faciliteiten zeer uitgebreid, het is mogelijk DNA-gegevens gecreëerd door diverse laboratoria in te voeren en naar mogelijk bloedverwantschappen binnen het MyHeritage databestand te doorzoeken. Om goed met deze website te werken moet men echter de eigen (sync) software van MyHeritage: Familytreebuilder gebruiken. Het programma is wat prijs betreft concurrerend met de grote Amerikaanse software.

SAMENVATTEND
Wie gratis onderzoek wil doen kan het beste FamilySearch kiezen. Voor DNA-faciliteiten heeft ancestry.com de voorkeur. Een uitgebreid Engelstalig krantenbestand vindt men bij FindMyPast. Om een vrije family-website te delen is MyHeritage de beste keuze. Zeer bepalend voor de keuze van de software is ook waar men woont en aan welke taal men de voorkeur geeft. De meeste commerciële programma’s hebben echter diverse taalmodules. De onderlinge prijsverschillen zijn niet te groot als men de prijs/kwaliteit verhouding van het gebodene in ogenschouw neemt. Beginners kunnen het beste met Family search het eerste beginnen, voordat men naar een commercieel bedrijf overstapt. Voor Joodse genealogie is MyHeritage de meest aangewezen keuze.
Nawoord
Deze bijdrage pretendeert niet een alles omvattende beschouwing te geven, maar slechts puntjes aan te dragen waaraan men moet denken bij de keuze van de juiste genealogische websiteprovider. Een tweede aspect bij deze opzet is om te belichten in welke richting de computergenealogie zich ontwikkeld en wat er zo al mogelijk is. Het is bovendien welhaast zeker dat de invloed van de grote vier steeds groter gaat worden. Ook in ons land hebben de grote vier al diverse vingers in de genealogische pap. Wat de toekomst van genealogie voor Nederland brengt, blijft onzeker. Naar mijn mening zullen de genealogische vrijwilligersorganisaties harde concurrentie krijgen, zeker bij teruglopende ledentallen.
Ten dele ontleend aan lezing Lisa Cooke; zie verder www.genealogygems.com/family-tree


Aantal malen gelezen: 2485
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd
Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de website geplaatst.
Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Aantal reacties: 1 (reacties alleen via e-mail worden meegeteld)

Reactie van Mevr. H. Hardeman-Emans

Aangemaakt op 13 jul 2017 15:02

Dag Jan Willem,
Heel interessant de vergelijkingen.
Op dit moment neem ik gratis deel aan Wiki tree. Ken je dat ook ?
Het is een international samenwerkingsverband van genealogen. Je kunt gratis lid worden.
Hartelijke groet,
Henriette Hardeman Emans

Einde lijst van reacties

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |