Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Genealogische artikelen van de NGV

Bladeren door genealogische artikelen NGV (titels) - Bladeren door genealogische artikelen NGV (intros) - Bladeren door genealogische artikelen NGV (volledig) -
Archief / Zoeken

Toon de volledige inhoud van het genealogisch artikel

Dna-genealogisch onderzoek bereikt het grote publiek

Een algemeen genealogisch artikel
Geplaatst op: 03 sep 2011 09:56 door Dhr. J-W. Koten


Auteur: Dhr. J-W. Koten

Het Nederlands dagblad wijdt dit weekend een lang artikel aan het onderwerp DNA en genealogie. Dit is geschreven door H. Rozema. De titel is "van wangslijmvlies naar stamboom". De ondertitel: stamboom onderzoek een rage geworden. Een stand van zaken met praktische tips.
De auteur heeft een gesprek gehad met de welbekende genealogen: Leo Barjesteh van Waalwijk van Doorn en Yme Drost

Leo vertelt dat hij binnenkort een boek hoopt uit te geven over de genealogische achtergrond van bekende Limburgers. De meeste van de huidige Limburgse leidinggevende bewindspersonen, kunstenaars en industriŽlen stammen af van vrij-generfde boeren en laten. Zij waren meestal de bewoners van grote kasteelboerderijen, vermoedelijk de late resten van de Romeinse Villa's. Het was een bovenmodale klasse van grotere boeren die een gesloten kaste vormden en onderling door huwelijken met elkaar verwant waren. Vaak waren, deze laten en vrij generfde ook via huwelijken met bastaardkinderen verwant aan de hoge Limburgse adel. Wilbers is verwant aan Jolanda Sap, Maxime Verhagen aan mevrouw Maria van der Hoeven. Andrť Rieu is weer verwant aan Toon Hermans en andere bekende muzikale ďHermansenĒ zoals de welbekende dirigent en de oprichter van het Maastrichts Stedelijke orkest. Zo zijn er talrijke voorbeelden. Limburgse genealogie is daarom vaak bijzonder interessant en meestal zeer complex.

Veel oudere niet meer actieve mensen spenderen veel tijd aan het digitaliseren van oude folianten, waardoor de gegevens van onze voorouders voor wetenschappelijk onderzoek beschikbaar komen, zoals bij het medische onderzoek naar de erfelijkheid van bepaalde ziekten. Daarnaast voorkomt deze digitalisering overmatig gebruikt van de oude bronnen, zodat deze langer ongeschonden blijven omdat natuurgetrouwe kopieŽn digitaal beschikbaar zijn. De meeste gedigitaliseerde gegevens zijn nu ook via internet te vinden. Met een simpele muisklik zijn ze thans beschikbaar. Deze vrijwilligers doen door hbun speurwerk en monnikenwerk een grote dienst aan de samenleving.

Barjesteh is ook zeer betrokken met het genealogische DNA onderzoek en trekker van het project Genetische genealogie in Nederland 2007. Dit boek werd in het kader van het 125 feest van het Koninklijke Genootschap voor Geslacht en Wapenkunde (www.knggw.nl) uitgegeven. Het eerste boek met de resultaten van dit project was een succes. Het gaf een beeld van de verspreiding van de haplogroepen in Nederland. Verrassend was een kleine ďromeinse pocketĒ van "Romeinse oerbezetters", die daar van het begin van onze jaartelling zijn blijven hangen.

Een tweede persoon die aan het woord komt is Yme Drost, die ook met het DNA-onderzoek nauw betrokken is maar beweert met zijn onderzoek nog iets verder te gaan dat Leo Barjesteh.

Dit artikel bevestigt dat het DNA-genealogische onderzoek het grote publieke domein aan het veroveren is. Steeds meer mensen willen iets van hun DNA-genealogische achtergrond weten. Het is zonder meer een groeimarkt. Volledigheidshalve wijzen wij er ook op dat zowel de Heer Barjesteh als de heer Drost commerciŽle belangen hier hebben. Met name de heer Dost werk samen met buitenlandse laboratoria. Terecht wijzen beide geÔnterviewden er op dat men zo maar niet alles kritiekloos mag aanvaarden. Blijf dus op je hoede en laat je goed en onafhankelijk voorlichten. Dit is ook het standpunt van de NGV.

Mocht ik misverstanden hebben gewekt over de werkzaamheden van de heer Drost dan zie hier een brief ie hij tot mij richtte:

In uw artikel spreekt u over commerciŽle belangen die ik zou hebben
bij het DNA-onderzoek.
Het zij met nadruk gesteld: het werk dat ik doe als
project-coŲrdinator van FTDNA is geheel belangenloos. Dat geldt voor
alle project-coŲrdinatoren van FTDNA.
Het commerciŽle belang mag dan misschien bij FTDNA zitten, maar zeker
niet bij mij.
Mag ik u vriendelijk doch indringend vragen het artikel op dat punt
te corrigeren?

Met vriendelijke groet,
Yme DrostDeze e-mail is verzonden via uw profiel op de

Opmerking

Zie Nederlands Dagblad zaterdag 3 september 2011, pagina 8 van het NDZEVEN katern
Hildebrand Rozema, beeld Nederlands dagblad


Aantal malen gelezen: 1980
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd
Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de website geplaatst.
Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Aantal reacties: 0 (reacties alleen via e-mail worden meegeteld)

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |