Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Genealogische artikelen van de NGV

Bladeren door genealogische artikelen NGV (titels) - Bladeren door genealogische artikelen NGV (intros) - Bladeren door genealogische artikelen NGV (volledig) -
Archief / Zoeken

Toon de volledige inhoud van het genealogisch artikel

Overzicht genealogie programmas voor WINDOWS

Een genealogisch artikel van afdeling Apeldoorn en omstreken
Geplaatst op: 26 jul 2010 22:00 door Dhr. J-W. Koten


Auteur: jw.koten

In de loop der jaren zijn vele honderden genealogische software programma's op de markt gezet of door vrijwilligers gratis ter beschikking gekomen. De meeste van deze software heeft het niet gehaald. Maar een klein aantal van deze programma's heeft de tand des tijds weten te doorstaan. Een belangrijke oorzaak, waarom veel programma's afvielen is dat de Windows-versies uit commerciële overwegingen maar ook door de hogere technische eisen voortdurend veranderen. Dat vergt aanpassing van de bestaande software. Goede oude genealogische software valt soms af, omdat zij niet functioneert zoals bijvoorbeeld in een 64-bit omgeving. Veel genealogen bezorgt grote problemen. Genealogie mondialiseert bovendien. Buitenlandse invloeden nemen toe en verstoren soms de rustige Nederlandse genealogische vijver ondermeer door het opkopen van genealogische software of genealogische bedrijfjes. Buitenlandse programma's met een Nederlandstalige module vinden steeds meer ingang bij de Nederlandse gebruiker, mede omdat de kosten van deze software laag is. Grote commerciële bedrijven krijgen daarbij steeds meer grip op de genealogie en ontwikkelen grote databestanden die tegen geringe kosten kunnen worden geraadpleegd. Vaak ontwikkelt men de nieuwe software synchroon met het opzetten en uitbouwen van grote databestanden. Ook dit heeft invloed op de ontwikkelingen van de nieuwe software.

In deze bijdrage geven we een overzicht van de belangrijkste Engelstalige genealogische software, waar veel van bovenstaande ontwikkelingen zijn geïmplementeerd. We beperken ons hier tot die programma's die veel gebruikers kennen, ook in Nederland, en die internationaal als goed werden beoordeeld.

Ancestral Quest

Ancestral Quest (software van de genealogische onderneming ancestry.com) is een co-versie van het bekende programma PAF van de LSD-kerk dat voor verdere Windows versies is geschikt gemaakt. Het is een van de oudste genealogische programma's maar nog steeds zeer populair. Vandaar dat we dit programma als eerste bespreken. PAF en Ancestry files komen uit dezelfde koker. PAF werd echter nauwelijks geupdated en is nu “bevroren”. Er vinden dus geen updates meer plaats. Ancestry-file echter wordt voortdurend bijgewerkt. Naast een update voor de nieuwe windows-versies zijn aan dit programma vele nieuwe functionaliteiten toegevoegd. Wel is de band met PAF niet volledig doorgesneden, want Ancestry Quest kan rechtstreeks een PAF bestand inlezen. Zodoende zijn heel wat gebruikers van PAF uiteindelijk op Ancestry Quest overgestapt. Maar ook kan de vroeger PAF nog steeds de moderne versies van Ancestry Quest inlezen.

Nieuwe functionaliteiten van Ancestral Quest die bij de vroegere PAF versie ontbraken zijn de sterk verbeterde en meer veelzijdiger grafische en tekstuele uitvoer. Het aantal uitvoermogelijkheden onder andere in HTML-format is indrukwekkend. Men kan vanuit het programma een boek maken van de opgeslagen data. Multimedia tools, kladblokken, en betere internet-mogelijkheden zijn verder de nieuwe mogelijkheden. Verder zijn er bestanden voor bronvermeldingen en citaties. Praktisch is verder dat men vanaf een flash-drive een uitgekleed programma kan gebruiken. Daarmee kun je nieuwe gegevens uitwisselen of invoeren omdat je van de flash-drive dit programma kunt opstarten. Vanuit iedere willekeurige computer met flash drive mogelijkheden kun je dan ook je gegevens verwerken om ze later in je desktop-bestanden op te nemen. Deze laatste uitgeklede software heet AQ2Go. Deze mogelijkheid moet wel apart worden geïnstalleerd. Tenslotte is er een joodse editie van dit programma, waarmee de belangrijkste joodse levensgebeurtenissen en tradities kunnen worden vastgelegd.

Een belangrijk punt is dat Ancestral Quest met diverse andere programma goed compatibel is. In eerste instantie is dat natuurlijk de eigen website van ancestry.com, maar er is ook goede interactie mogelijk met sociale websites als New Family search. Ancestral Quest 12.1 kost $29.95, het programma kan worden gedownloade van de web site link

PAF 5.1
Genoemd wordt toch PAF 5.1, ondanks het gegeven dat in 2006 de verdere ontwikkeling van dit product is gestopt. Ondanks dat dit programma zwaar verouderd is wordt het nog veel gebruikt, vooral als 2de programma. Het voordeel van dit programma is dat het niet zo groot is en daarom vrij snel werkt. Overigens, het programma is nog steeds in de markt beschikbaar. Groot bijkomend voordeel van dit programma is dat je het ook op een flash drive kunt zetten. Je kunt dan deze eenvoudige software voor het invoeren gebruiken. PAF werkt naadloos samen met veel andere programma´s zodat je gemakkelijk je gegevens in andere software bestanden kunt opnemen. Trouwens PAF en GEDCOM zijn beide afkomstig van de LSD/kerk. PAF is dus een eenvoudig goed werkend programma dat goede diensten kan geven wanneer je elders los van je desktop data wil gaan invoeren met een vreemde computer, mits deze natuurlijk uitgerust is met een toegang voor een flash drive. Momenteel zijn 8 en 16 Giga Bytes flash-drives overal beschikbaar. De belangrijkste basale uitvoer mogelijkheden zowel tekstueel als grafisch zijn ook bij dit programma beschikbaar. 
PAF 5.2 kan men kosteloos downloaden via internet www.familysearch.org, maar er is ook voor geringe kosten een CD-rom versie beschikbaar bij de LSD-kerk. Er is bij dit programma een utility beschibaar die het aantal mogelijkheden van PAF vergroot, de kosten daarvan bedragen US $ 13,5.


Brother's Keeper
Een andere ouwe gouwe is Brother Keeper, dat nog uit de MS/DOS tijd stamt. Het programma wordt regelmatig updated zodra noodzakelijk of indien men de ontwikkelaars daarom vraagt. Vanwege de lange traditie zijn nog heel wat gebruikers van dit programma dat redelijk prestaties geeft en waar men, mits men niet al te hoge eisen stelt goed mee uit de voeten kan. Het is een gebruikersvriendelijke software met een meertalige ook een Nederlandse module, dat vaak als tweede programma wordt gebruikt. Ook in Nederland wordt Brother's Keeper regelmatig gebruikt. Voor meer info zie link. De kosten bedragen $45, maar er is ook een vrije eenvoudiger versie.
´
Family Tree Maker
Een van de meeste gebruikte genealogische programma´s is ongetwijfeld Family Tree Maker. Ook dit programma heeft een lange voorgeschiedenis, het was nog een DOS-programma. Via diverse opkopers wordt thans FTM uitgegeven door Ancestry.com, de grootste genealogische onderneming in de VS en wellicht ook van de wereld. Het programma is dan ook volledig compatibel met de website van ancestry com, dat over een groot databestand met genealogische gegevens beschikt. Vanuit dit bestand kan men dan snel gegevens vanuit dit bestand in het eigen bestand importeren, inclusief beschikt men men over een model om tevens de brongegevens vast te leggen. Verder is er een goede samenwerking mogelijk met New FamilySearch een sedert 2007 beschikbaar genealogisch sociaal netwerk Het sociale netwerk voor genealogen met: (sub)fora, profielen met familienamen en diensten, weblogs en genealogische evenementen en zoekplaatjes etc. Zie ook new.familysearch.org

Family Tree Maker creëert excellent print-outs, met timelines en interactieve topografische kaarten waarin je familiegebeurtenissen en de personen kunt aangeven.

Family Tree Maker kost $39.95 indien bij de makers rechtstreeks besteld. Voor meer info zie link. Voor een redelijke prijs krijg je veel waar. Daarnaast is men abonnementskosten verschuldigd wanneer je van de andere faciliteiten van ancestry.com wilt profiteren. FTM behoort met Legacy en Rootsmagic tot de best beoordeelde genealogische software. Helaas heeft dit programma geen Nederlandse module. Er is onlangs van dit programma een nieuwe versie verschenen die bij sommige Windows varianten problemen kan geven.


Legacy Family Tree 7.4
Dit krachtige programma is in twee versies beschikbaar: De Standard en de Deluxe Edition. De standaardversie is vrij van kosten en heeft niettemin zeer veel mogelijkheden. De deluxe versie biedt in feite al wat de gemiddelde genealoog zich zal wensen. Oneindig veel personen kunnen met dit programma in vrijwel al de gewenste formats worden opgenomen en bewerkt.
De versie 7.4 produceert een groot scala aan tekstuele en grafische uitvoer daarnaast nog kalenders, tijdbalken, research logs etc etc Er is een soepele samenwerking met google maps waarin je in 3D je genealogische gegevens kunt presenteren. Een van de belangrijke tools is de mogelijkheid om de brongegevens te citeren en dit in aparte bestanden vast te leggen. Dit programma biedt ook de mogelijkheid van goede tekstverwerking en ordening van deze bronnen.

Uiteraard heeft dit programma alle denkbare grafische en tekstuele uitvoer, waarmee men zelfs grote wandkaarten kan maken. Dan zijn er voor de orale geschiedenis interview modellen met keurig geselecteerde vragen, zodat je de juiste gegevens weet vast te leggen voordat het te laat is..

Legacy Family Tree werkt vlot samen met New FamilySearch, het reeds eerder genoemde nieuwe genealogisch sociale netwerk dat zowel voor data/uitwisseling, dataverwerking en dataopslag kan dienen.


Legacy Family Tree beschikt over een groot aantal functionaliteiten te veel om hier op te noemen. De Standard Edition is gratis en de Deluxe Edition kost maar $29.95. Er zijn verschillende tutors, handleidingen, video´s om het programma te leren kennen. Voor meer info zie± link. Legacy heeft een Nederlandse taalmodule. Gelet op de prijs kan dit programma ook voor de Nederlandse gebruiker worden aanbevolen wanneer deze veel internationale contacten heeft.

RootsMagic and RootsMagic Essentials

RootsMagic is een van de meest populaire Windows genealogie programmas in de VS. De reden is de grote overzichtelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid. Daarnaast is het programma flexibel genoeg dat je aanpassingen naar eigen smaak kunt maken. Daarnaast is het opnemen van noten en citaties, passend bij iedere gewenst gebeurtenis ook van voordeel. Ieder detail van een persoon, inclusief alternatieve namen, kan rechtstreeks op een scherm worden bekeken, zeer handig. Daarnaast kan men DNA-gegevens documenteren en ook de LSD-informatie

RootsMagic heeft de beschikking over tal van uitvoeringsmogelijkheden te veel om op te sommen, het is werkelijk geweldig wat men ter beschikking heeft. Een van de bijzondere dingen is een op de wens van de gebruiker in te stellen rapport generator, zodat je gespecialiseerde lijsten kunt samenstellen.

RootsMagic werkt soepel samen met New FamilySearch, Individuele persoons-records en groep-records, kunnen gemakkelijk geïmporteerd of geëxporteerd worden
RootsMagic kost $29.95. Voor meer informatie zie: link. Van dijt programma is ook een vereenvoudigde basis vesie beschikbaar RootsMagic Essentials, waarmee men toch ruim uit de voeten kan. Gegevens over FREE RootsMagic Essentials zijn te vinden bij: link.The Master Genealogist

The Master Genealogist, of TMG, is het professionele genealogische programma bij uitstek, dat vrijwel aan alle denkbare wensen kan voldoen of het nu om uitvoer, datainvoer, dataverwerking etc gaat. Dit programma heeft het dus helemaal. Je kunt er zelf valse feiten in opnemen zodat bij later speurwerk je deze zaken nog eens kunt bekijken. Dit programma heeft in België vele gebruikers, er is een Nederlandse module beschikbaar. Door de vele mogelijkheden is het programma tamelijk complex en minder gebruikersvriendelijk, maar men kan het programma ook op eenvoudig afstellen. Meer dan andere programma, denkt de software met je mee, zelfs voordat je conclusies hebt getrokken. Heb je van een persoon bijvoorbeeld tegenstrijdige gegevens en weet je niet wat de juiste gegevens zijn dan kun je deze data toch invoeren en de mate van waarschijnlijkheid vastleggen.


TMG heeft een rijke uitvoermogelijkheid, die je naar je eigen believen kunt instellen en zo gewenst kun je aan de uitvoer bovendien nog nieuwe elementen naar eigen keuze toevoegen. Ook de grafische uitvoer kun je volledig naar eigen wensen instellen of aanpassen. Uiteraard kun je prachtige wandkaarten maken, inclusief versieringen e.d. Met aanvullende foto's, grafieken en wat niet meer zij heb je een zee van mogelijkheden. Kortom dit programma is in veel opzichten zeer veelzijdig. De gebruiker moet rekening houden met eventuele problemen bij gebruik van een 64-bitter.


The Master Genealogist is voor wat het biedt niet duur en kost $34 to $69.95, afhankelijk van de versie die je wenst. Voor meer informatie, zie: link
Branches

Branches, wordt in de markt gezet door Sherwood Electronics en zij adverteren deze software als ''Genealogy Software of the 21st Century''. Sommig gebruikers roemen Branches wel als de “Google Maps for Genealogy.”

Branches heeft een sterk grafisch werkende interface. Men kan daardoor de genealogische data in een modern grafische omgeving beheren. Onder deze grafische interface ligt een zeer krachtige SQL database. Branches, geeft aan de computer genealogie een geheel nieuwe dimensie.

De grafische interface van Branches lijkt sprekend op de moderne mapping software die je ook bij Google maps hebt. De stamboom is ''mapped,'' je kunt in en uit zoomen en in iedere richting de cursor verplaatsen zoals je ook in Google map kunt doen. Het je een grafische kwartierstaat op je scherm dan kun je inzoomen uitzoomen en rond navigeren door de verschillende voorzaten en stamreeksen.

Branches kost $39.95, zie verder link


GRAMPS

GRAMPS is het bekende Linux genealogie programma, maar kan ook onder Windows and Macintosh operating systems functioneren. Het is een vrij open source (=bron) kosteloos programma, het enige genealogische programma dat dit biedt. Mensen die beide Linus en Windows systemen gebruiken, kunnen dus met een gemeenschappelijk programma toe. Gramps geeft de mogelijkheid om persoons, relatie en andere gegevens nauwkeurig te documenteren. Alle ingevoerde gegevens worden overzichtelijk gehouden. Het programma is zeer goed op het punt van multimedia beheer en opslag. Gramps is een redelijk complex programma en niet altijd even gebruikersvriendelijk.


Voor meer info over dit gratis GRAMPS genealogische programma zie: link. Een mailing list gericht op de Windows versie van GRAMPS is beschikbaar bij: link.

NIET AMERIKAANSE GENEALOGISCHE SOFTWARE

Het Engelse “Family Historian” programma

Family Historian van Calico Pie is een Windows genealogie programma van Engelse bodem dat ook buiten de UK populair is vooral in de landen van het gemenebest.

Family Historian is een solide programma dat alle mogelijkheden heeft die een gemiddelde genealoog zich wenst. Een goede grafische/tekstuele uitvoer, internet faciliteiten, CD/DVD-ROM databases etc.

Family Historian slaat de gegevens in GEDCOM format in zijn database op. Daarom is Family Historian een excellent programma om GDCOM bestanden niet alleen te onderzoeken maar ook rechtstreeks van het internet te plukken zonder dat gegevens conflicten ontstaan. Omdat geen moeilijk conversie nodig zijn, loopt de data-import bijzonder snel. Heb je dus een GEDCOM-bestand dan wordt dit rechtstreeks geopend met deze software.

Family Historian 4 kost $48.50 via internet en wat meer als CD-rom. Voor meer info zie link.

Het Israelische “Family Tree Builder” programma

MyHeritage is een Israëlisch product en omvat 2 diensten een MyHeritage web site en het Family Builder genealogie programma voor Windows. Beide programma''s zijn complementair en bij beiden kun je data opslaan en verwerken maar ook uitvoer genereren.
Family Tree Builder 4.0 is een kosteloos genealogie programma en beschikt over een taalmodule met 35 talen waaronder het Nederlands. Het programma is zeer geschikt voort de joodse diaspora en sluit goed aan bij de joodse traditie. Family Tree Builder is een product van Bnei Atarot, Tel Aviv, Israël. Family Tree Builder heeft een zeer moderne gebruikers interface, met een uitzonderlijk goede grafische tools zoals het unieke gezichtherkenningsprogramma. Het programma is gebruikersvriendelijk een heeft een intuïtieve navigatie. Ook de interactie met internet is uitstekend. Het programma genereert websites en
ondersteunt Web 2.0 sociale faciliteiten, waardoor diverse onderzoekers aan een gemeenschappelijke genealogische database kunnen samenwerken .

Family Tree Builder 4.0 is een tendele kosteloos genealogie programma. Voor meer info zie: link

Het IJslandse “Osk” programma

In IJsland wordt zeer druk genealogie bedreven en men kan daar zijn familie vaak terugvoeren tot de vroege middeleeuwen. Geen wonder dat men in IJsland een groot projecct heeft opgezet waar men de medische aspecten vaqn bepaalde erfelijke ziekten ook met DNA-methoden onderzoekt. Geen wonder ook dat in Ijsland diverse genealogische programma's zijn ontwikkeld waarbij OSK momenteel populair is. Osk is een IJslands woord dat “wens” betekent. Osk is een product van Stuðlar Software, genoemd naar ee plaatsje bij Reydarfjordur. Het IJslands kent naast onze gewone letters ook andere unicode lettertypen. Osk geeft daarom een volledige unicode ondersteuning en gebruikt multiple CPU's. Osk heeft een moderne opzet bij de omschrijving van de gezinsstructuur, homohuwelijk, adoptie, meervoudig ouderschap (biologische, pleegouders) kunnen worden verwerkt. De multimediamogelijkheden zijn voorbeeldig, evenals de internet-faciliteiten. Belangrijke elementen van deze software is het documenteren van ziekte, beroep, opleiding door de hele levensgang. Osk heeft tenslotte een taal module die de meeste Europese talen omvat maar helaas nog niet het Nederlands.
Osk kost $39.95. Zie verder de site van Osk : link


MyBlood

MyBlood is een Belgisch genealogische programma dat zowel onder Windows als Macintosh loopt. Het is een Engelstalig programma maar met ook een Nederlandse module. Kennelijk ziet het softwarehuis Vertical Horizon, mogelijkheden om een commercieel Engelstalig programma op de markt te zetten Het is een teken aan de wand dat steeds meer genealogische software Angelsaksisch gericht wordt, vooral omdat in Amerika genealogie zeer populair is en Engels de internationale voertaal.. MyBlood geeft een nieuwe aanpak van genealogische dataverwerking.
MyBlood is een sterk visueel gericht programma, waarbij een grafische interface fraaie beelden geeft bij de presentatie van tijdsbalken, allerlei uitvoer en de opmaak van veel schermen. Veel aandacht is geschonken aan een makkelijke navigatie en de overzichtelijkheid. Veel werk is ook gemaakt van de externe uitvoermogelijkheden. MyBlood werkt goed samen met Google Maps en Picassa voor de multimediale ondersteuning en het integreerd soepel met Sociale websites. Ik heb nog geen gebruikersoordeel gezien. Wat ik in de demo zag, oogt het zeer goed.

MyBlood kost $59.95 US. Zie link.

beschouwing
Het doel van dit artikel is niet een kritische beoordeling van de verschillende genealogische software programma's te geven, maar meer om U een globaal beeld te schetsen van moderne Engelstalige software met de gebruikelijke utilities. Er is daarbij bovendien een belangrijke prijsdaling ingetreden, voor US $ 30 kan men reeds een uitstekend software pakket bekomen, waarvoor men eertijds het tienvoudige zou hebben betaald. In veel geval is er online hulp beschikbaar, maar lang niet altijd. In vogelvlucht worden ook de belangrijkste mogelijkheden van deze programma's genoemd, en dat zijn er velen, soms te veel voor de eenvoudige gebruiker. Een ideaal iedereen passend genealogische pakket bestaat dus niet. Iedere software heeft bovendien zijn sterke en zwakke punten. Men zal de individuele keus moeten bepalen aan de hand van een eigen pakket aan eisen en mogelijkheden die vermoedelijk gedurende de jaren verder kunnen evolueren. Zelfs de individuele wensen veranderen gestaag, niet alleen omdat meer mogelijkheden worden geboden, de sturingssoftware verandert maar vooral omdat de eisen die aan een genealoog worden gesteld steeds toenemen. Ook daarop moet men zijn keus instellen. Denk maar aan de multimediale wensen die steeds uitgebreider worden of aan het gebruik van internet. Nieuwigheden waar men 5 jaar geleden nog amper aan dacht, maar die nu standaard al zijn.

Drie zaken verdienen hierbij bijzondere aandacht.
– Genealogie wordt steeds meer een sociaal gebeuren dat soms de landsgrenzen bij de beoefening overschrijdt. Ook de genealogische software wordt steeds internationaler, nu al hebben Amerikaanse commerciële software bedrijven, met gigantische genealogische databases, het voortouw bij de ontwikkelingen. Een Web 2.0 opzet bij de structuur van de genealogische software wordt standaard om sociale netwerken te kunnen benaderen. Moderne genealogische programma's behoren rechtstreeks met internet te communiceren en zij dienen daarbij te zijn aangepast op vlotte probleemloze communicatie met sociale websites zowel commerciële maar ook in verenigingsverband. Doordat veel gebruikers hun gegevens op deze sites plaatsen ontstaan hier langzamerhand gigantische databestanden die vele miljarden mensen zullen gaan omvatten. Ik denk dat individuele sites waarom men via HTML zijn gegevens gepositioneerd hun langste tijd hebben gehad. Wil men deze gigantische bestanden kunnen benaderen dan zal de genealogische software daarop dienen te zijn ingericht zodat men snel en zonder omwegen de relevante data gegevens van uit de grote database in de eigen data bastanden kan inlezen en daarbij op juistheid en dubbelen moet letten.
– Meer dan vroeger is het nodig dat men de in- en exportmogelijkheden in beschouwing neemt. Tot voor kort was GEDCOM het enige medium waarin genealogische data-overdracht mogelijk was, maar de dagen van GEDCOM zijn geteld. Dat betekent dat men in de toekomst steeds meer met compatibiteit problemen rekening moet houden. Bij de keuze van de software moet men hierop bedacht zijn. Iedere verandering van software geeft pijnlijke ervaringen. Dat is niet alleen het dataverlies maar ook dat de oude data niet goed in het nieuwe programma worden geïntegreerd. In de VS zijn al commerciële instellingen die data afkomstig vanuit diverse bestanden in hun eigen databestand kunnen inlezen zodat men deze met de aanbevolen eigen (vaak commerciële) software opnieuw thuis kan inlezen en opslaan. Het probleem bij de unificatie van de data-opslag is dat het specifieke data-opslagformat een wezenlijk onderdeel is van de marketing strategie waarmee klanten worden gebonden.
- DNA documentatie is in eenvoudige vorm reeds bij veel genealogische software beschikbaar. Het is te voorzien dat bij geavanceerde genealogische software niet alleen de haplo-registratie een eis wordt maar ook de duiding daarvan naar bepaalde geografische en etnische achtergronden. Ik voorzie hier grote ontwikkelingen als ik de VS-literatuur mag geloven.

SAMENVATTING
Geleidelijk aan ziet men dus internationaal bij de genealogische software duidelijke verschuivingen optreden, mede als gevolg van de Web 2.0 ontwikkelingen. Daarnaast wordt de registratie van DNA-gegevens steeds belangrijker. In hoeverre deze vernieuwingen ook op onze vaderlandse software grip krijgt is onzeker. Ik vrees echter voordat men volledig in de achterhoede raakt, men toch met de vaart der volken mee moet gaan doen.

Genealogie wordt geleidelijk aan big business, ook de Nederlandse software bedrijven ontkomen er niet aan. Steeds meer ziet men dat de genealogische software ook op individueel niveau, toch geleidelijk onderdeel wordt van de software en database van grote commerciële genealogische ondernemingen, waarbij de eigen computer meer het karakter van een terminal krijgt.


Aantal malen gelezen: 4590
Uw reactie wordt alleen via e-mail verstuurd
Uw reactie wordt via e-mail verstuurd en op de website geplaatst.
Als u wilt reageren, dan wel eerst inloggen!

Aantal reacties: 0 (reacties alleen via e-mail worden meegeteld)

 

Zoek in de NGV site
(m.u.v. Bronnen)RSS Agenda
RSS Nieuws
RSS Prikbord
RSS Publicaties
RSS Cursussen

Onze partners:
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |