Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

70 jaar - Nederlandse Genealogische Vereniging - 1946-2016

In november 2016 verschijnt t.g.v. het 70 jarig bestaan van de “Nederlandse Genealogische Vereniging” een jubileumuitgave met de als thema “De vrouw in de genealogie”. Na een digitale oproep aan de leden om artikelen voor deze uitgave in te zenden, zijn tot 1 juni 2016 meer manuscripten binnengekomen dan in deze fysieke uitgave opgenomen konden worden.
Een zestal auteurs dat de eigen bijdrage niet in dit nummer terugziet, heeft gekozen voor digitale publicatie op www.ngv.nl . Hun manuscripten treft u hierbij aan. De zes auteurs blijven eigenaar van hun werk en verantwoordelijk voor hun eigen manuscript en (digitale) overname is derhalve niet toegestaan zonder expliciete toestemming van de auteur. Onderaan elke bijdrage staat het e-mailadres van de auteur, zodat u gemakkelijk met de auteur in contact kunt treden, als u dat wilt.
De zes bijdragen zijn (in volgorde van geboortejaar van de hoofdpersoon):

Auteur Hoofdpersoon pp
Voline van Teeseling Zoektocht naar Maria Boebes (1833-1904) 6
Piet Schaddelee Oma Lot, Maria Christina Punselie-van de Venne (1856-1950) 4
Antonia Veldhuis Klaske Veldhuis-Moerman (1892-1983) 6
Maud van Brenk-Hoogeboom Oma Maria Cornelia van Puijfelik-van der Linden (1893-1972) 3
Marianne Koortens-Bartels Lucia Bartels (1907-1933) 4
Sabine van den Wijngaard-van der Heide Oma Nel Gillissen (1916-2015) 8
Addenda en corrigenda Addenda en corrigenda 2

Wellicht inspireert het lezen van de artikelen u om zelf nog een bijdrage in te sturen met het thema “De vrouw in de genealogie”. U kunt uw manuscript met illustraties dan (digitaal) insturen naar ngv-70-jaar@ngv.nl.
Op de gedrukte versie van de jubileumuitgave zijn aanvullingen en correcties ontvangen. Ze zijn in een apart document verzameld en als extra bijdrage ‘Addenda en corrigenda’ vermeld.

Leo van der Linden, 17 oktober 2016
- éénmalig hoofdredacteur van de Jubileumeditie -

Zoek in de NGV site
(m.u.v. Bronnen)RSS Agenda
RSS Nieuws
RSS Prikbord
RSS Publicaties
RSS Cursussen

Onze partners:
| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |