Evenementenkalender van afdeling West Noord-Brabant

 

Wo 11 okt 2017 - Presentatie over migratie uit de Zuidelijke Nederlanden

Een evenement voor West Noord-Brabant en van lokale betekenis.
Plaats: Stadsarchief Breda, Parade 10 4811DZ BREDA
Organisator: NGV afdeling West Noord-Brabant
Spreker: de heer R. Philippo


Programma:

Deze presentatie staat in het teken van de lezing '2 eeuwen Macht, Malaise en Migraties tussen 1500-1700 in de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk' gepresenteerd door onze gastspreker dhr. Robert Philippo.
Het eerste deel van de lezing gaat vooral over de geschiedenis in de periode tussen 1500-1700, de 80-jarige en 30-jarige oorlog, conflicten en landjepik die de lappendeken van ons deel van de wereld toen teisterden.
De macht die lag bij vorsten en religieuze leiders waarvan de laatsten meer bezig waren met het beschermen van de heersende vorst en het versterken van hun eigen macht dan het uitdragen van spiritueel geloof. Het gewone volk werd veelal gedwongen te bekeren naar het geloof van de heersende orde van het moment met marteling als dwangmiddel zoals o.a. de Spaanse inquisitie laat zien. Oorlogen zorgden daarnaast voor armoede en ontberingen bij de bevolking dat vaak geen andere uitweg zag dan te verhuizen naar andere vorstendommen c.q. landen. Tijdens zo’n volksverhuizing gingen grote groepen mensen lopend naar hun nieuwe bestemming. Om ergens toegelaten te worden moest men destijds al aan heel wat regels voldoen en zat men soms met wel 40 man in 1 huis. Die grote stromen mensen zorgden echter ook voor de opkomst van de gouden eeuw door de vakkennis die zij meebrachten.
Dhr. Philippo weet dit alles op boeiende en soms humoristische wijze te vertellen. Bij zijn voorbeelden bekruipt je echter steeds meer het gevoel dat er eigenlijk helemaal niet zo veel veranderd is sinds die tijd en zie je de overeenkomsten met de huidige situatie in de wereld.
Het 2e deel van de lezing gaat over genealogisch onderzoek. Hier wordt goed duidelijk hoe handig het kan zijn om enige kennis te hebben van wat ons in het 1e deel verteld wordt. Het kan ons helpen bij vastgelopen onderzoek. Immers, waarom hebben wij voorouders die uit andere landen kwamen. Wat bewoog hen om naar de Nederlanden te komen of misschien andersom, waarom gingen onze voorouders hier weg. Zoals eerder gezegd is het thema de migraties in de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk en dhr. Philippo vertelt ons, aan de hand van voorbeelden, hoe we verder kunnen zoeken in bijvoorbeeld archieven in België en Frankrijk.

Verslag

Een volle zaal, ruim 50 belangstellenden, hebben dinsdag 11 oktober genoten van een interessante presentatie over migratie uit de Zuidelijke Nederlanden door de eeuwen heen. De heer Philippo liet zien, dat met name vanaf de zestiende eeuw de vele oorlogen tussen de op macht beluste koningen een belangrijke rol speelde bij het ontstaan van de vele migratiestromen. Geloof, economie maar ook de het veranderende klimaat maakten, dat velen hun toevlucht elders gingen zoeken.
Confronterend was de vergelijking met de vluchtelingenstromen van deze tijd, maar zeker ook de reactie van kerkelijke en burgerlijke overheden op andersdenkenden.
In het tweede deel van zijn presentatie liet de heer Philippo aan de hand van voorbeelden zien, dat genealogisch onderzoek naar vluchtelingen in die tijd mogelijk is. Via internet, maar zeker ook via genealogische verenigingen en archieven in Vlaanderen en Noord Frankrijk zijn er mogelijkheden, om de voorouders te vinden van hen, die vanaf de zeventiende eeuw naar o.a. Leiden trokken en die de basis vormden van wat in Holland de Gouden Eeuw werd genoemd. Daar de Gouden Eeuw, terwijl Brabant ontvolkt raakte en de bevolking wegtrok.
Het was een boeiende avond, die uitliep, waardoor het einde werd ingekort.

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. F.H.M. Roelvink op 01 dec 2016 tijd: 08.11 - Laatste aanpassing door: Mevr. A.P.J. Käyser-van der Zee op: 24 aug 2017 tijd: 21.09
Aantal malen gelezen: 1517