Evenementenkalender van afdeling Rotterdam en omstreken

 

Za 13 mei 2017 - Symposium Middeleeuwen

Een evenement voor Rotterdam en omstreken en van (inter-)nationale betekenis.
Plaats: Geuzencollege, Geuzenplein1 3132AB VLAARDINGEN
Organisator: NGV afdeling Rotterdam e.o.
Spreker: 4 sprekers


Programma:

Op zaterdag 13 mei 2017 organiseert de afdeling Rotterdam e.o van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) de genealogische ‘Dag van de Middeleeuwen’.

De NGV helpt haar leden met onderzoek naar de geschiedenis van hun voorouderlijk geslacht en de oorsprong van hun familienaam. Het beoefenen van genealogie is, gezien de groeiende populariteit, een boeiende en waardevolle vrijetijdsbesteding. Veel liefhebbers trachten hun stamboom samen te stellen door het opsporen van voorouders en verwanten, en het vastleggen van hun familiegeschiedenis in boekvorm of op een website.

Op deze ‘Dag van de Middeleeuwen’ zullen 4 specialisten op dit gebied een lezing verzorgen over een aantal onderwerpen die verband houden met dit thema.
Sprekers zijn:
1. Dhr. Henk ’t Jong – ‘Waarom zelfs u een wapen mag hebben’
2. Dhr. Arie van Ede – ‘Onzekere tijden’
3. Dhr. Ir. R.A.J. Dix, oud-voorzitter NGV – ‘Voorbij de DTB naar de middeleeuwen’
4. Dhr. Drs. J.W. Van Maren - ‘Genealogie als het moeilijk wordt’

Over de locatie en bereikbaarheid:
De locatie is ‘Het Geuzencollege’ aan het Geuzenplein 1 te Vlaardingen.
Er is voldoende gratis parkeergelegenheid rondom het schoolgebouw.
Voor wie met Openbaar Vervoer komt: de locatie ligt direct naast NS-station Vlaardingen-West. Aangezien ten tijde van het symposium het NS-spoor wordt omgebouwd tot ‘Hoekse Lijn’ (metro) is er geen treinverkeer mogelijk maar wordt vanaf NS-station Schiedam een aparte snelbus-dienst onderhouden (lijn 713) met station Vlaardingen-West.
Vanaf Metro-station Vijfsluizen bereikt u de locatie met buslijn 156.

Verslag

DAG VAN DE MIDDELEEUWEN, EEN VERSLAG


Op zaterdag 13 mei j.l. organiseerde de afdeling Rotterdam e.o in het Geuzencollege te Vlaardingen de ‘Dag van de Middeleeuwen’. De toegang voor dit evenement was gratis voor zowel NGV leden als niet-leden. Voor deze dag had het afdelingsbestuur 4 sprekers uitgenodigd die hun kennis met de aanwezigen wilden delen. Ook werden verschillende organisaties in staat gesteld een informatie-stand te beheren.

Nadat de afdelingsvoorzitter de aanwezigen welkom had geheten werd de dag door de landelijk voorzitter Peter de Bruin geopend. De heer de Bruin wees op het belang van dit soort initiatieven en bedankte het afdelingsbestuur. Ons bestuurslid Conny Biesheuvel leidde vervolgens op haar eigen zo unieke wijze, verkleed als heraut en als Middeleeuws jonkvrouwe te paard, de sprekers in.Tussen de lezingen in was er voor de aanwezigen voldoende tijd om een broodje of een drankje tot zich te nemen. Dit werd op uitstekende wijze verzorgd door Mevr. Ouwendijk en de familie Lambermont. Daarnaast was er gelegenheid om de verschillende stands te bezoeken en daar o.a. vragen te stellen, boeken, tijdschriften en/of DVD’s met bronmateriaal aan te schaffen.

De eerste spreker was de bekende heraldicus Henk 't Jong met de tekst ‘Waarom zelfs u een wapen mag hebben’. De heer 't Jong gaf een duidelijk beeld van dit fenomeen en had een mooie power point presentatie om alles de verduidelijken. Het bewees maar weer dat je niet van adel hoeft te zijn om een wapen te voeren. Ook verduidelijkte hij de wijze hoe we naar een familiewapen moeten zoeken wanneer er in de familie geen wapen bekend is.

De lezing van de historicus Arie van Ede gaf ons een verrassend beeld van de late Middeleeuwer die volgens hem grote overeenkomsten vertoonde met de hedendaagse mens. Het boek dat hij over dit onderwerp schreef was bij hem te verkrijgen.

De derde lezing van Rob Dix (oud voorzitter NGV) was vooral gericht op de mogelijkheden aansluiting te vinden op de Middeleeuwse voorouders. Zo wees hij in een interessante theorie op het begrip kwartierverlies. Het veelvuldig voorkomen hiervan maakt dat een beperkt aantal Middeleeuwers in veel kwartierstaten voorkomen maar theoretisch ook in de eigen kwartierstaat meerdere malen zullen voorkomen. Het mogelijk resultaat van het vinden van Middeleeuwse voorouders is in grote mate afhankelijk van grondbezit. Waar de bronnen schaars worden werd het grondbezit in de Middeleeuwen vaak wel geregistreerd.

De laatste lezing van de heer Willem van Maren getiteld ‘Genealogie als het moeilijk wordt’ werd zeer verhelderend en open gebracht. Een prettig verhaal bij een lastig onderwerp.

Veel mensen liepen af en aan en ook 's middags kwamen er nog mensen kijken. Wanneer we onze standhouders meetellen werd de dag tussen 70 en 80 belangstellenden bezocht. De vele reacties waren zeer positief. We kijken dan ook terug op een mooie en vooral leerzame dag en danken iedereen die deze dag tot een succes heeft gemaakt. Ons lid Rob Voogt zorgde ook deze middag voor een fotografisch verslag. De foto’s kunt u terug vinden in een album op onze Facebook pagina https://www.facebook.com/1414568235505319/photos/?tab=album&album_id=1678393409122799
[Roelof Vennik – Voorzitter]

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Mevr. A.P.J. Käyser-van der Zee op 02 nov 2016 tijd: 16.00 - Laatste aanpassing door: Mevr. A.P.J. Käyser-van der Zee op: 13 mei 2017 tijd: 15.46
Aantal malen gelezen: 1989