Evenementenkalender van afdeling Rotterdam en omstreken

 

Za 12 nov 2016 - ALV + Lezing: Rust genealogie op historisch drijfzand?

Een evenement voor Rotterdam en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Museumpaviljoen “De Joon” Westhavenkade 56 3131AG VLAARDINGEN
Organisator: NGV afd. Rotterdam en omstreken
Spreker: Henk Feikema


Programma:

Algemene ledenvergadering gevolgd door een lezing

Genealogisch onderzoek naar verre voorouders staat of valt met de betrouwbaarheid van de geschiedschrijving. Dit gaat vooral een rol spelen als er aansluitingen op adellijke personen in de middeleeuwen worden gevonden. Tot die tijd kunnen de historische bronnen meestal wel worden vertrouwd maar naarmate het onderzoek vordert neemt het aantal beschikbare bronnen af en is men aangewezen op reeds uitgezochte stamreeksen die soms tot Adam teruggaan. Het is echter al een hele prestatie als men een voorouder in het eerste millennium vindt, laat staan een aansluiting op de eerste mens. Maar hoe betrouwbaar zijn die gegevens? Mogen we aannemen dat die voorouder ook werkelijk heeft geleefd? Het zijn vragen die voortkomen uit de vele wetenschappelijke onderzoeken en archeologische vondsten in de afgelopen decennia die hebben aangetoond dat de geschiedenis van de middeleeuwen en het verre verleden anders is dan ons wordt verteld maar waaraan om diverse redenen door vakhistorici en andere personen met belangen geen aandacht wordt gegeven. Vooral de chronologie van de historische gebeurtenissen blijkt niet te kloppen en dat heeft consequenties voor o.a. de beoefening van de genealogie. Voor genealogen met voorouders in de vroege middeleeuwen betekent dit meestal dat zij hun kwartierstaten zullen moeten aanpassen.

In deze lezing zal worden verteld wat er aan de hand is en wat de gevolgen voor het familieonderzoek zijn.

Henk Feikema is o.a. genealoog en auteur van het boek Karel de Grote – Mythe en werkelijkheid en diverse artikelen over de betrouwbaarheid van de geschiedschrijving
Verslag

VERSLAG LEZING 12 NOVEMBER 2016Afgelopen zaterdag was al weer de laatste bijeenkomst van dit jaar. Onze voorzitter Roelof Vennik vreesde een lage opkomst vanwege de intocht van Sinterklaas overal in het land. Hij had er niet verder naast kunnen zitten want de opkomst was bovengemiddeld. Ongetwijfeld had dit te maken met het onderwerp van deze lezing, ‘Rust genealogie op historisch drijfzand?’, waarin de geschiedschrijving zoals wij die kennen in twijfel getrokken wordt.

De lezing zou beginnen na de Algemene Ledenvergadering van 13:30u die geleid werd door onze voorzitter Roelof Vennik maar de bezoekers kwamen al rond 13:00u binnen. Gelukkig was onze penningmeester Nico Lambermon vroeg aanwezig en stond de koffie reeds klaar. Gezien de koude temperaturen van de afgelopen dagen was onze secretaris Arie Ouwendijk zo vriendelijk geweest om in de loop van de ochtend alvast de verwarming aan te zetten zodat we in een warm paviljoen terecht kwamen. Onze dank hiervoor Arie, dat was heel attent van je. Alle tafels waren bezet dit keer en daarom werd een aanwezige houten ton ook maar als tafel gebruikt.Om 13:50u kon dhr. Henk Feikema met zijn lezing beginnen waarin hij in eerste instantie uitlegde geen wetenschappelijk universitaire opleiding genoten te hebben als archeoloog of historicus maar dat hij wel ervaring heeft met opgraven. Dat laatste vooral bedoeld in de zin van graven in genealogische en historische onderzoeken. Aan de hand van heel veel grafieken nam meneer Feikema ons helemaal mee naar het begin van onze geschiedenis dat volgens hem gebaseerd is op een historisch model uit de 16e eeuw. Zijn eigen bevindingen berusten vooral op een Russisch onderzoek. Hij heeft ook veel aandacht besteed aan de genealogie en de archeologie. Volgens meneer Feikema zijn bijvoorbeeld opvallend de reflecties van koningen/keizers van de diverse imperia (o.a. Habsburgse Rijk, Heilige Romeinse Rijk, Romeinse Rijk en Byzantijnse Rijk) en de systematiek van de Duitse en Franse koningsnamen.

Wat de archeologie betreft zijn door verkeerde aannames de dateringen met behulp van de C14-methode en de dendrochronologie niet juist (artefacten zijn soms honderden jaren jonger) en ook recente archeologische vondsten (ontbreken van aardlagen tussen bijvoorbeeld de Romeinse tijd en de tiende/elfde eeuw op vele locaties in Europa) zouden bewijzen dat de geschiedenis niet klopt. En wat zijn conclusie betreft, de geschreven geschiedenis van het eerste millennium en de tijd daarvoor in de geschiedenisboeken is een reflectie van gebeurtenissen in de eerste helft van het tweede millennium. De meeste historische gebeurtenissen voor het jaar 1000 hebben wel plaatsgevonden, alleen in een kortere periode en later. Kortom, de chronologie van de gebeurtenissen klopt niet!

Tijdens zijn betoog was het muisstil in de zaal en kon je een speld horen vallen. Vragen zouden pas na afloop van de lezing gesteld worden.Natuurlijk werd ook tijdens deze lezing een korte pauze gehouden. Onder het genot van een kop koffie of thee werd er druk gepraat onder de bezoekers over wat zij tot nu toe gehoord hadden en wat zij daar zelf van vonden.

Na de pauze werden we meegenomen naar wat recentere tijden waarin ook het al dan niet bestaan van Karel de Grote even aan de orde kwam. Meneer Feikema vertelde ons dat in een nieuw historisch model geen plaats is voor de Griekse Oudheid, het Romeinse Rijk, het Karolische Rijk en Volksverhuizingen langer dan 1.000 jaar geleden omdat we van voor die tijd niets zouden weten. Wel is daarin plaats voor een Mongools=Groot Rijk, veroveringen vanuit het Oosten in de 13e en 14e eeuw en het Grote Rijk in de 15e en 16e eeuw. Daarna komt dan de Reformatie met de 80-jarige en 30-jarige oorlog. Met dit nieuwe historische model zouden tegenstrijdigheden uit het oude model worden verklaard.

Er werden na afloop pittige vragen gesteld die meneer Feikema zo goed mogelijk trachtte te beantwoorden. Terugkijkend op het geheel was dit zeer zeker een controversiële lezing waar men met een open mind naar moest luisteren. Of er bezoekers waren die de gepresenteerde stellingen omarmden waag ik persoonlijk te betwijfelen maar interessant was het wel. Ook geeft e.e.a. stof tot nadenken en mogelijk nieuwe discussies.

Meneer Feikema is auteur van het boek ‘Karel de Grote: mythe en werkelijkheid’. Na de lezing werden geďnteresseerde bezoekers de gelegenheid geboden dit boek tegen een speciale prijs aan te schaffen en daar werd dankbaar gebruik van gemaakt.

Natuurlijk krijgt u voor het einde van het jaar nog een nieuwsbrief van ons maar voor een bijeenkomst zullen we moeten wachten tot januari 2017.
Foto’s van deze lezing kunt u vinden op onze Facebook pagina https://www.facebook.com/1414568235505319/photos/?tab=album&album_id=1610293365932804

[Regina Philip – bestuurslid]

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Mevr. R. Philip op 19 sep 2016 tijd: 15.46 - Laatste aanpassing door: Mevr. R. Philip op: 07 nov 2016 tijd: 15.48
Aantal malen gelezen: 1220