Evenementenkalender van afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel

 

Za 28 jan 2017 - DAG VAN DE DRENTSE FAMILIEGESCHIEDENIS

Een evenement voor Drenthe en Noordwest-Overijssel en van (inter-)nationale betekenis.
Plaats: Brink 4 9401HS ASSEN
Organisator: NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel i.s.m. het Drents Archief
Spreker: Diverse sprekers en stands.


Programma:

Thema: MIGRANTEN

Thema 2017: migranten
De Dag van de Drentse Familiegeschiedenis 2017 staat in het teken van migranten.
Op zoek naar een beter bestaan of gedwongen om te vertrekken. Dat gold o.a. voor arme kinderen en volwassenen die naar de Maatschappij van Weldadigheid werden opgezonden.
Voor de gezinnen die werk zochten in de Drentse venen. Voor de Molukse families die 60 jaar geleden naar Nederland kwamen of voor de Duitsers die in de 19de eeuw werk of een partner vonden in Drenthe. Daarnaast vertrokken er Drenten naar andere provincies of zelfs naar Amerika.

Veel workshops en lezingen staan tijdens de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis 2017 in het teken van deze migranten.

Informatiemarkt
Laarwoudzaal en Digilounge, 11.00 - 16.30 uur
Ervaren genealogen van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) afdeling Drenthe en Noordwest Overijssel geven informatie voor starters en gevorderden. 

Met onder meer informatie over militaire voorouders en over het genealogieprogramma GensDataPro van de NGV.

Verder laat Probook zien hoe je een boek in kleine oplages kunt publiceren en vanaf 13.00 uur is Ron Habiboe aanwezig om tips te geven over onderzoek naar Molukse voorouders. 

Heerlijke Indische lunchhapjes
Laarwoudzaal, 11.00 - 16.00 uur
Ita Thenu-Tobing heeft speciaal voor de Dag van de Drentse Familiegeschiedenis heerlijk gekookt. Je kunt bij haar terecht voor zoete en hartige hapjes en een lekker lunchgerecht.
Zoete hapjes
Kue pandan (Indische sponscake) € 1,20
Banana sponscake € 1,20
Spekkoek € 1,20
Hartige hapjes
Namu namu (pasteitje met gehakt) €1,20
Lemper (rolletje kleefrijst met vulling) € 1,20
Panada (pasteitje met tonijn) € 1,20
Lunchgerecht
Nasi rames van kip, ei en groenten met kroepoek € 6,-
Koffie en thee
In het Drents Archief is ook koffie en thee verkrijgbaar voor € 1,00

Film: Het veen
Digilounge, 11.30 - 16.30 uur
Aan de hand van historische filmfragmenten beleef je het dagelijks leven in Drenthe in de vorige eeuw. Prachtige films uit de collectie van het Drents Audiovisueel Archief (DAVA) 
brengen het werk in het veen in beeld. De filmcompilatie wordt doorlopend vertoond.

Zoeken in de database
Digilounge, 11.00 - 16.30 uur
Ben je nieuwsgierig naar het verleden van je familie? In de Digilounge kun je met hulp van medewerkers van het Drents Archief zoeken in alledrenten.nl, in de nieuwe database Post van Weldadigheid
en zoeken naar geëmigreerde Drenten.

Levend verleden
Digilounge en andere locaties, 11.00 - 16.30 uur
Drentse landverhuizers op weg naar Amerika komen op bezoek vanuit de 17de eeuw. Levend verleden verzorgd door Die Luyden van ’t Hooge Veene. Een geschiedenisgroep die de historie naleeft en probeert zo getrouw mogelijk tot leven te wekken.

Lezing De honkvaste Drent?
Studio, 11.00 - 11.30 uur
Van Drenthe bestaat vanouds het beeld van een verzameling besloten gemeenschappen, met een bevolking die gehecht is aan de geboortegrond. Richard Paping en Erwin Karel, 
docenten aan de Rijksuniversiteit Groningen, onderzochten of dit werkelijk het geval is. Ze maakten daarbij gebruik van databestanden met gegevens uit alle geboorte- huwelijks- en overlijdensakten van 1811 tot het begin van de twintigste eeuw. Vertrokken er naar verhouding weinig Drenten uit de provincie?

En als ze weggingen, waar gingen ze dan naartoe? Is de migratie van veenarbeiders naar Drenthe terug te zien in de cijfers en hoe zat het met de kolonisten van de Maatschappij van Weldadigheid?

Lezing Post van Weldadigheid
Studio, 11.45 - 12.15 uur
Vandaag gaat de database met namen uit de correspondentie van de Maatschappij van Weldadigheid online! Wil Schackmann geeft naar aanleiding daarvan deze lezing over het lief en leed van enkele koloniebewoners en over het unieke heropvoedingsexperiment van de koloniën. Als geen ander weet hij het dagelijks leven van de kolonisten in de Maatschappij van Weldadigheid te schetsen aan de hand van bijzondere, ontroerende en vaak ook humoristische ‘cases’; opmerkelijke verhalen die de deelnemers aan het project Post van Weldadigheid hebben opgediept.

Wil Schackmann schreef drie boeken over de Koloniën van Weldadigheid: ‘De proefkolonie’, ‘De bedelaarskolonie’ en ‘De kinderkolonie’.
Het project Post van Weldadigheid is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Drenthe.

Lezing Lodewijk van Heiden, admiraal in dienst van de Russische tsaar
Studio, 12.30 - 13.00 uur
Niet alleen arme lieden verlieten huis en haard op zoek naar een beter bestaan. Ook adellijke personen konden
door omstandigheden gedwongen worden hun geluk elders te beproeven. De uit het Drentse Zuidlaren afkomstige graaf Lodewijk Sigismund Jacob van Heiden doorliep zijn maritieme carrière eerst in Nederlandse dienst. Tijdens de Bataafse revolutie leken zijn kansen echter verkeken en vertrok hij naar Rusland. Na veel tegenslag lukte het hem eindelijk daar carrière te maken. Hij behaalde wereldfaam bij de slag bij Navarino (1827) als admiraal in Russische dienst. Zijn levensverhaal was misschien de inspiratie voor het bekende liedje over Berend Botje.  

Lezing van Hans van Koningsbrugge naar aanleiding van nieuw onderzoek in onder meer Russische archieven en het Koninklijk Huisarchief.
Hans van Koningsbrugge is hoogleraar Geschiedenis en politiek van Rusland aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Historisch vluchtelingeninterview
Studio, 13.15 - 13.45 uur
Interview over vluchtelingen in het verleden en het heden. Sophie Timmer (RTVDrenthe) zal proberen paralellen te trekken of juist verschillen 
te onderzoeken tussen vluchtelingen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog en vluchtelingen nu. Met medewerking van Jan Lagendijk en Heleen Meijboom (Integratie Drenthe Noord / VluchtelingenWerk Noord-Nederland).

Lezing Veenarbeiders
Studio, 14.15 - 14.45 uur
Lange tijd was turf de voornaamste brandstof in Nederland. Nadat in veel gebieden in Nederland het veen al was afgegraven of uitgebaggerd, bereikte de vervening rond 1870 Zuidoost-Drenthe.

Het leidde tot een sterke bevolkingsgroei in het gebied. In dezelfde periode zette echter de verdringing van turf door steenkool versneld door. De verslechterende marktomstandigheden voor de turf leidden ook tot slechtere arbeidsomstandigheden voor de veenarbeiders.

De bedrijfstak kende een grote opleving in de Eerste Wereldoorlog, doordat de grenzen dicht gingen en de import van steenkool wegviel. Een grote toevloed van veenarbeiders was het gevolg en de lonen verviervoudigden. Met het weer op gang komen van de steenkoleninvoer in 1920 stortte de bedrijfstak in. Er ontstond grote werkloosheid en armoede en velen vertrokken naar de opkomende industriële centra elders.
Lezing door Jan Kalter.

Het verhaal van Itja
Studio, 16.00 - 16.45 uur
Een indrukkend optreden van het duo Matahary. René Akihary vertelt het verhaal van Itja, een Molukse Nederlander op zoek naar zijn identiteit. Zijn dochter
Eleonora zingt bij de voorstelling prachtige liedjes.

We volgen Itja op zijn reis naar Nederland in de buik van zijn moeder. Als een van de vele Molukse jongeren wordt hij in een woonoord geboren. Hier groeit hij op en maakt hij zich de Molukse cultuur eigen: de adat, het geloof, het RMS-ideaal. Dan verhuist Itja en komt hij ineens tussen Nederlanders te wonen. Zijn vader heeft een keus gemaakt: “Wij blijven in Nederland, hier ligt onze toekomst”.

Tijdens zijn studie ontdekt Itja dat hij als geboren Nederlander geen Nederlands paspoort bezit. Hij heeft een vreemdelingenpaspoort en kan niet vrij door Europa reizen. Erger nog, hij heeft ook geen stemrecht. Op zoek naar zijn identiteit gaat Itja op vakantie naar Java, waar hij 55 jaar geleden verwekt is. Hier ziet en ervaart hij voor het eerst waar zijn ‘roots’ liggen.

U kunt reserveren voor deze voorstelling via info@drentsarchief.nl of 0592 313523.

Workshop Maak je eigen familieboek
Studiezaal, 11.00 - 11.30 uur
Heb je al tijden het idee om een boek van je familiegeschiedenis te maken, maar weet je niet hoe dit aan te pakken? Met behulp van Word 
kun je eenvoudig je eigen boek schrijven en klaarmaken voor het drukproces. Tijdens de workshop nemen de medewerkers van Pro-book je op praktische wijze bij de hand. Hoe ziet een boek eruit? Waar komt de Franse titelpagina en wat is een colofon? Ook items als het formaat, de marges en afbeeldingen worden behandeld. Je ontvangt tevens een praktische handleiding op papier, waarin je alles nog eens rustig kunt nagelezen. En er liggen diverse voorbeeldboeken voor klaar om in te zien.
Maximaal 8 deelnemers

Workshop Duitse voorouders
Studiezaal, 11.45 - 12.15 uur
Héél erg veel Nederlanders hebben ook Duitse voorouders. In de loop van de eeuwen emigreerden veel Duitsers naar Nederland op zoek naar werk of een beter leven.

Grote kans dat je Duitse voorouders tegenkomt wanneer je in je familiegeschiedenis duikt. En wanneer je vervolgens naar de roots van die migranten wilt zoeken in het land van herkomst heb je er een uitdaging bij: een andere archieftraditie, andere wetgeving, andere bronnen, een andere taal.
Johan Waterborg geeft een workshop over het doen van onderzoek naar Duitse voorouders.
Maximaal 8 deelnemers

Workshop emigranten
Studiezaal, 12.30 - 13.00 uur
Welke websites kun je gebruiken voor het onderzoek naar emigranten? En hoe zoek je handig in de databases? Tips en tricks door André Clement van het Drents Archief.  
Maximaal 8 deelnemers

Workshop voorouders in de Koloniën van Weldadigheid
Studiezaal, 13.15 - 13.45 uur
Wil Schackmann spit het archief van de Maatschappij van Weldadigheid door op zoek naar verhalen over kolonisten en ambtenaren.
Hij stelde een uitgebreide zoekwijzer samen voor onderzoek naar personen in de koloniën. Deze middag vertelt hij hoe je het beste uit je onderzoek kunt halen.
Wil Schackmann schreef drie boeken over de Koloniën van Weldadigheid: ‘De proefkolonie’, ‘De bedelaarskolonie’ en ‘De kinderkolonie’.
Maximaal 8 deelnemers

Workshop Molukse voorouders
Studiezaal, 14.15 - 14.45 uur
Ron Habiboe vertelt tijdens een workshop hoe je op zoek kunt gaan naar je Molukse familiegeschiedenis. Hij is daarnaast van 13.00-16.00 uur aanwezig op de informatiemarkt om tips te geven over stamboomonderzoek. Ron Habiboe is auteur van de onderzoeksgids ‘Silsilah Maluku, Molukse Stamboom’ in de reeks ‘Voorouders van verre’.
Maximaal 8 deelnemers

Presentatie project Molukse foto’s en verhalen
Studiezaal, 15.00 - 15.30 uur
Otis Polnaya geeft een presentatie over een nieuw fotoproject met als doel foto’s van Molukkers in Drenthe voor de toekomst te bewaren.
Buiten de workshop om is hij aanwezig op de informatiemarkt in de Digilounge.
Maximaal 8 deelnemers

Kijkje achter de schermen
Start bij entreebalie
Meer dan tien kilometer aan archiefmateriaal wordt door het Drents Archief in geklimatiseerde depots bewaard. Het gaat bijvoorbeeld om de akten van de burgerlijke stand, maar ook om bijzondere brieven uit het archief 
van de Maatschappij van Weldadigheid. Vandaag krijg je een kijkje achter de schermen. Ferry Sieders en André Clement nemen je mee met een rondleiding door het depot. Ze vertellen over het beheer en behoud van archiefstukken en laten enkele archiefschatten zien.
11.00-11.30 uur
11.45-12.15 uur
12.30-13.00 uur
13.15-13.45 uur
14.14-14.45 uur
15.00-15.30 uur
15.45-16.15 uur
Maximaal 15 deelnemers per ronde

Documentaire Kolonieverleden verteld
Kelder Operatie Sigismund', 11.00-16.30 uur (doorlopend)
Zestien videoportretten van mensen die hebben gewoond of gewerkt in de voormalige koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid Frederiksoord, 
Wilhelminaoord, Willemsoord en Boschoord. Op film gezet nu het nog kan, want veel van de geïnterviewden zijn diep in de zeventig. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere de zo specifieke kolonietaal, het ontstaan en het reilen en zeilen van twee koloniewinkels, ‘bestedelingen', oftewel wezen uit de grote steden die bij gezinnen geplaatst werden om verzekerd te zijn van een behoorlijke opvoeding en een betere toekomst. Er komen pachters aan het woord, de koloniedokter, de directeur, een boswachter met een 40-jarige staat van dienst.

Addergebroed – Het Leven van Johannes van Lier
Studio, 15.00 - 15.30 uur
Voorproefje van de nieuwe muziektheaterproductie van het historische verhaal over de 18e-eeuwse Drentse belastingontvanger Meester Johannes van Lier.
‘Addergebroed’ dompelt inwoners van Drenthe onder in de verhalen van hun provincie. Verhalen die niet even bekend zijn, maar des te meer bijdragen aan de trots van de Drent. Centraal in de musical staat Johannes van Lier. In het Drenthe van de 18e eeuw behoort hij tot de elite van de provincie. Daarnaast houdt hij zich bezig met zijn passies: wetenschap en natuur. Maar terwijl van Lier werkt aan een publicatie van zijn wetenschappelijk onderzoek naar slangen, raakt hij zelf verwikkeld in een politieke slangenkuil. Uiteindelijk ziet hij zich gedwongen om Drenthe te ontvluchten.

Lezing Blauw bloed. Onthulling van een familiegeheim
Kunstplaza Schurer, 12.00 - 13.30 uur, Kosten €14,50 
Aanmelden via: Kadetje Cultuur (Zie hiervoor de website van het Drents Archief!)
Tijdens de Dag van de Drentse Geschiedenis geeft Mary Ritsema, auteur van Blauw Bloed. Onthulling van een familiegeheim! een lunchlezing over hoofdpersoon Lutske Jansje Baron.

Een vrouw die heel bekend had kunnen zijn als ze erkend zou zijn door de man die haar heeft verwekt. Dat laatste was echter niet het geval. Sterker nog, volgens haar huwelijksakte was zij de natuurlijke, niet erkende dochter van Lutske Jans Baron en een NN-vader. Lutske Jans Baron, de moeder van Lutske Jansje was dienstmeisje op Nienoord.

De geschiedenis van Lutske Jansje, die de oma is van Geert Ritsema, de man van de auteur, heeft de familie behoorlijk beziggehouden. Haar afkomst was in 1930 reden voor haar enige zoon en haar schoonzoon om Lutske Jans Baron, de moeder van hun moeder en schoonmoeder, flink onder druk te zetten. Lutske Jansje haar moeder leefde in weelde, net als haar stiefdochter Lutske (dit is geen fout) en haar zoon Marten, tevens de halfbroer van beide Lutskes. Onder deze druk en met de woorden: “Als u nu niet iets voor moeder doet, dan hangen we aan de grote klok wie haar vader is” kreeg Lutske Jansje Baron een huis.

Twaalf jaar onderzoek, de bewerking van de dagboeken, interviews, akten en foto’s geven een beeld over het leven en de omgeving van Lutske Jansje Baron. De afkoop van Lutske Jansje Baron haar geboorte was in nevelen gehuld, hoe de rijkdommen binnen deze familie tot stand kwamen wordt inzichtelijk gemaakt. Dat dit niet een doorsnee verhaal is, wordt duidelijk in het boek.

Verslag

Met ruim 500 bezoekers was ook deze Dag van de Drentse Familiegeschiedenis weer een fantastisch jaarlijks evenement.

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. H. Hillinga op 20 okt 2016 tijd: 13.31 - Laatste aanpassing door: Dhr. H. Hillinga op: 11 jan 2017 tijd: 13.44
Aantal malen gelezen: 2031