Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Evenementenkalender van de NGV

Bladeren door de evenementen: Titels / Intro's / Volledig
(Inter-)Nationaal - Alle evenementen - Archief NGV/Zoeken

 

Za 22 apr 2017 - Ledenvergadering Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'

Een evenement voor NGV algemeen en van (inter-)nationale betekenis.
Plaats: 'De Tuyter' Nagtegaalstraat 8 2282VL KRIMPEN A/D IJSSEL
Organisator: Hollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'


Programma:

De ALV zal deze keer worden gehouden in ‘De Tuyter’, Nachtegaalstraat 8 te Krimpen a/d IJssel. Voor velen van u geen onbekende locatie. De zaal is geopend vanaf 13.00 uur. Aanvang van de vergadering om 13.30 uur.

De agenda luidt als volgt:

A. Huishoudelijk gedeelte

1. Opening van de vergadering.
2. Ingekomen stukken en mededelingen.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 30 april 2016.
4. Rekening en verantwoording over het boekjaar 2016 (zie jaarverslag).
5. Verslag van de kascommissie.
6. Benoeming nieuwe kascommissie.
7. Begroting voor het jaar 2017.
8. Bestuursverkiezing.
9. Rondvraag.
10. Sluiting van de vergadering.

Pauze ca. 14.30 uur.
Vervolg 15.00 uur.

B. Algemeen gedeelte

Lezing door de heer Bas Lems: “Laatste tijding uit Moscouw”.

In 1994 vond Bas Lems een lijst van bijna 3.000 vermiste Zuid-Hollanders uit het leger van Napoleon. Familie en kennissen van deze militairen hadden in 1814 opgave gedaan van hun vermissing bij het gemeentebestuur. De lijst heeft uiteindelijk een lange weg afgelegd, tot aan Sint Petersburg toe.

Het bestuur van de H.V.v.G. “Ons Voorgeslacht” is van mening dat deze informatie niet langer op de plank moet blijven liggen en heeft de heer Lems gevraagd zijn gegevens beschikbaar te stellen voor HoGenDa.
Vanmiddag zal de heer Lems deze unieke bron in een historische context plaatsen en zal hij tips geven voor aanvullend onderzoek.

Tijdens de pauze en na het algemene gedeelte om ca. 16.00 uur, is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Einde 17.00 uur.

Zie: link

Verslag

Geen verslag beschikbaar

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Mevr. A.P.J. Käyser-van der Zee op 29 mrt 2017 tijd: 21.01 - Laatste aanpassing door: Mevr. A.P.J. Käyser-van der Zee op: 15 apr 2017 tijd: 12.26
Aantal malen gelezen: 802

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |