Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Evenementenkalender van de NGV

Bladeren door de evenementen: Titels / Intro's / Volledig
(Inter-)Nationaal - Alle evenementen - Archief NGV/Zoeken

 

Do 13 apr 2017 - afdelingsledenvergadering, kennismaking website,lezing

Een evenement voor Den Helder en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Bibliotheek den Helder 1781BB DEN HELDER
Organisator: NGV afdeling Den Helder
Spreker: Olaf Nijhuis, Toon van Gestel


Programma:

Ledenvergadering afdeling Den Helder e.o.

Op de agenda staan een bespreking van de toekomst van de afdeling en de voorbereiding van de agenda van de Algemene Vergadering van onze vereniging op 22 april 2017.


Agenda donderdag 13 april 2017
Locatie: Bibliotheek Den Helder School 7, Keizersgracht 94
Tijd: 14:30 15:15 uur

1. Opening om 14:30 uur door de voorzitter en vaststellen van de agenda
2. Mededelingen
3. Vaststellen van het verslag van de ledenvergadering van onze afdeling van 08-12-2016.
4. Toekomst van de afdeling (wordt mondeling toegelicht).
5. Voorbereiding Algemene vergadering (AV) van 22 april 2017
a. Op de agenda staan: Jaarverslag en Financieel Verslag 2016.
b. Verkiezing afgevaardigde en plaatsvervangend afgevaardigde en het verlenen van mandaat aan onze afgevaardigde voor de AV.
6. Rondvraag en sluiting.

Het verslag vindt u op de website bij de afdeling Den Helder e.o.
De AV-stukken staan ook op de website. Ga naar de pagina actueel. Midden op de pagina naast de column van Antonia Veldhuis staat de link naar de AV-stukken.
Wel eerst inloggen, anders ziet u deze stukken niet.
Leden zonder internet kunnen deze schriftelijk aanvragen bij de secretaris a.i., Broekstraat 28, 5292ND Gemonde.

Aansluitend start om 15:15 uur een toelichting op de website www.genealogiedenhelder.nl door Olaf Nijhuis.
Om 15:30 neemt Toon van Gestel ons mee naar de voorgeschiedenis van de mens en diens verspreiding over de aarde.
Het einde van de bijeenkomst zal zijn om ongeveer 16:30 uur.

Verslag

Kort verslag van de Afdelingsledenvergadering van 13 april 2017

Aanwezig zijn 9 leden en de heren Toon van Gestel (tijdelijk voorzitter, voorzitter hoofdbestuur) en Peter de Bruin (tijdelijk secretaris, lid hoofdbestuur)

De voorzitter opent de vergadering met enige vertraging wegens het niet functioneren van de beamer.
Met betrekking tot het verslag merkt een lid op dat hij zich achteraf realiseerde dat de voorzitter van OWF aanwezig was. De voorzitter merkt daarover op dat betrokkene door het hoofdbestuur is uitgenodigd in verband met de gerezen bestuurlijke problemen en deze mogelijkerwijs aan een oplossing zou kunnen bijdragen.
Het verslag wordt vastgesteld.
Met betrekking tot de toekomst van de afdeling doet de voorzitter verslag van verschillende overleggen die hebben plaatsgevonden. In elk geval is duidelijk dat de afdeling geen heil ziet in een samengaan met HNK. Het lid Nijhuis dat aanwezig zou zijn en een korte presentatie zou geven, moet helaas verstek laten gaan wegens een in gang gezette reorganisatie bij zijn werkgever waarbij zijn aanwezigheid vereist is.
Na een uitvoerige discussie over de toekomst van de afdeling wordt bepleit in elk geval een steunpunt in Den Helder te houden. Waar mogelijk zal samengewerkt moet worden met anderen.
Met betrekking tot de stukken voor de AV zijn er geen opmerkingen.
Geen van de aanwezige leden is bereid als afgevaardigde de AV bij te wonen.
Daarna sluit de voorzitter onder dankzegging voor de inbreng de vergadering.

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. A.W.J.M. van Gestel op 24 mrt 2017 tijd: 13.29 - Laatste aanpassing door: Dhr. H.J.B.M. Brocken op: 25 mrt 2017 tijd: 17.03
Aantal malen gelezen: 599

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |