Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Evenementenkalender van de NGV

Bladeren door de evenementen: Titels / Intro's / Volledig
(Inter-)Nationaal - Alle evenementen - Archief NGV/Zoeken

 

Za 08 apr 2017 - Afdelingsledenvergadering 2017/1

Een evenement voor Twente en van lokale betekenis.
Plaats: Grotestraat 207 BORNE


Programma:

Uitnodiging Afdelingsledenvergadering 2017/1

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse afdelingsledenvergadering. Deze zal gehouden worden op zaterdag 8 april 2017 om ca. 15:15 uur, na afloop van de lezing van die dag, in de Stefanshof, Grotestraat 207 te Borne.

Agenda Afdelingsledenvergadering

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Notulen Afdelingsledenvergadering van 12 november 2016
4. Jaarverslag van de afdeling over 2016
5. Financieel verslag over 2016 (ligt ter inzage)
6. Verslag van de kascontrolecommissie 2016
7. Benoeming leden kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Benoeming afgevaardigde en plv. afgevaardigde naar de Algemene Vergadering van de NGV
10. Toelichting op belangrijke punten door afgevaardigde(n) naar de voorjaarsvergadering AV
11. Rondvraag en Sluiting

8. Bestuursverkiezing.
Volgens rooster is aftredend de penningmeester Ben Schothuis. Hij stelt zich voor zijn functie herkiesbaar.

Jan Oude Munnink treedt af als voorzitter van de afdeling. Hij stelt zich verkiesbaar als algemeen bestuurslid.

Hiermee is de functie van voorzitter vacant. Mocht u voor deze functies belangstelling hebben dan kunt u bij de secretaris voor informatie terecht.

Leden van de afdeling kunnen kandidaten voordragen. (Art. 30 Statuten)
- Kandidaatstelling kan geschieden door ten minste vijf leden.
- Kandidaatstelling dient uiterlijk één week voor de desbetreffende vergadering te geschieden door schriftelijke en ondertekende opgave aan de afdelingssecretaris.

9. Benoeming (plaatsvervangend) afgevaardigde.
Het bestuur stelt voor Henk Huiskes als afgevaardigde te benoemen, en Ben Schothuis als plaatsvervangend.


Marieken Scholten-Sijses, secretaris

Verslag

Geen verslag beschikbaar

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. B.J.M. Nijkamp op 21 mrt 2017 tijd: 17.41 - Laatste aanpassing door: Dhr. B.J.M. Nijkamp op: 21 mrt 2017 tijd: 17.41
Aantal malen gelezen: 415

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |