Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Evenementenkalender van de NGV

Bladeren door de evenementen: Titels / Intro's / Volledig
(Inter-)Nationaal - Alle evenementen - Archief NGV/Zoeken

 

Za 08 apr 2017 - Afdeling Ledenvergadering Achterhoek en Liemers, aansluitend de lezing "Weg met die zooi"

Een evenement voor Achterhoek en Liemers en van lokale betekenis.
Plaats: Kulturhus, Raadhuisstraat 6 7251AB VORDEN
Organisator: NGV-Achterhoek en Liemers
Spreker: Hans van Felius


Programma:

In deze vergadering doet het bestuur van de afdeling verslag van de activiteiten van het afgelopen jaar en legt verantwoording af over het gevoerde beleid. De plannen voor 2017 worden door het bestuur voorgelegd en met de leden besproken. De kascommissie doet verslag van haar bevindingen en de penningmeester presenteert de begroting 2017. Het is de gelegenheid bij uitstek voor leden om invloed uit te oefenen op het beleid van het afdelingsbestuur en daarmee op de koers van de hele vereniging.

Lezing "Weg met die zooi".
Dhr. Hans van Felius is archivaris, werkzaam bij het Noord-Hollands Archief in Haarlem en in de NGV leidt hij de werkgroep Collectiebeheer. Hij is binnen de vereniging verantwoordelijk voor het ordenen en opbergen van de genealogische collecties en neemt de praktische besluiten over het al of niet bewaren van delen ervan. Met de wat provocerende titel van zijn lezing, opent hij zijn toehoorders de ogen voor de mogelijkheden en moeilijkheden die met collectievorming samengaan.
Vrijwel iedere genealoog zal het door hem of haar verzamelde materiaal belangwekkend vinden en de moeite van het bewaren waard. Met de ogen van een archivaris bezien is daar nog wel wat op af te dingen.
Omdat we in het zogenaamde digitale tijdperk terecht zijn gekomen, spelen ook technische aspecten een rol en ook daaraan wordt door de spreker in deze lezing aandacht geschonken.
Aan het einde van zijn voordracht gaat de spreker met plezier in op opmerkingen, gedachten en suggesties van zijn toehoorders. Het bestuur van onze afdeling meent u deze middag een interessante en belangrijke lezing te bieden en rekent op een ruime belangstelling.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. A.A.W.M. de Jong op 27 jan 2017 tijd: 19.44 - Laatste aanpassing door: Dhr. A.A.W.M. de Jong op: 09 mrt 2017 tijd: 10.17
Aantal malen gelezen: 302

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |