Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Evenementenkalender van de NGV

Bladeren door de evenementen: Titels / Intro's / Volledig
(Inter-)Nationaal - Alle evenementen - Archief NGV/Zoeken

 

Za 11 feb 2017 - Voorzittersoverleg NGV

Een evenement voor NGV algemeen en van (inter-)nationale betekenis.
Plaats: NGV Verenigingscentrum, Papelaan 6 1382RM WEESP
Organisator: NGV hoofdbestuur


Programma:

Vanaf 13.30 uur bent u welkom in het VC
1. Opening
2. Vaststellen concept agenda
3. Vaststellen verslag 2016-01-16,
4. Mededelingen:
4.1. Proces concept-jaarverslag en concept-financieel jaarverslag.
5. Stand van zaken huisvesting NGV.
6. Cursus besturen.
7. Uitvoering werkplan, visie, missie en hoofddoelen.
8. Uit het landelijk voorzittersoverleg: privacy en voortgang digitalisering archieven.
9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag.
10. Sluiting.

Vanaf ca. 15.30 uur tot 17.00 uur is er gelegenheid om met elkaar informeel van gedachte te wisselen en een glas te
heffen op het nieuwe jaar.

NB: De genodigden hebben inmiddels een uitnodiging en nadere informatie over de bijeenkomst ontvangen.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Mevr. A.P.J. Käyser-van der Zee op 16 jan 2017 tijd: 23.29
Aantal malen gelezen: 780

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |