Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Evenementenkalender van de NGV

Bladeren door de evenementen: Titels / Intro's / Volledig
(Inter-)Nationaal - Alle evenementen - Archief NGV/Zoeken

 

Wo 06 sep 2017 - Praatje "Start genealogie: Vraag je ouders" gevolgd door Lezing over "Migratie"

Een evenement voor Gooiland en van lokale betekenis.
Plaats: De Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15 1411EL NAARDEN
Organisator: NGV Afd. Gooiland
Spreker: Rob Tausk en Harmen Snel


Programma:

10-min Praatje Start familiegeschiedenis: Vraag je ouders, Toch oppassen geblazen door Rob Tausk
Mijn onderzoek naar de familiegeschiedenis begon met de 32 registratie documenten over mijn voorouders die mijn vader, Marius, had verzameld ten behoeve van een Niet-Jood verklaring die hij in 1941 nodig had. Met de gegevens van één overgrootmoeder van mij, Emilie Tausk-Roth, had ik de nodige problemen en mijn vader legde mij uit dat de gegevens van een Joodse en een Katholieke Emilie Roth verwisseld waren. Ten behoeve van een recente conferentie in Graz, Oostenrijk, had ik mij ook verdiept in het leven van mijn oom Hugo, en tot mijn verrassing kwam ik dezelfde verwisseling tegen.

Lezing Migratie naar de Nederlanden door Harmen Snel.
Harmen Snel zal in zijn praatje ingaan op de grote(re) stromen migranten die de Republiek overspoelden sinds het midden van de 16e eeuw. Hij zal vooral ingaan op de invloed die de migrantenstromen hadden op de ontwikkeling van Amsterdam. Men moet dan denken aan vluchtelingen uit de Zuidelijke Nederlanden, Portugese Joden, Hugenoten etc. Maar welke andere groepen vestigden zich in kleinere of grote mate in de 17de en 18de eeuw? En welke invloed had dat op het Gooi? Waren er ook in het Gooi in de 17de en 18de eeuw immigranten uit het buitenland? En waar kamen die vandaan? Waren die nieuwkomers alleen in Naarden te vinden of ook in de Gooise dorpen? In hoeverre speelde religie een rol? Katholieken hoefden in Huizen niet aan te komen, maar waren wel welkom in Laren en Blaricum. Maar kwamen ze ook? Of was het vooral migratie uit de gebieden rondom het Gooi?
Een unieke gelegenheid: Mogelijk kunnen leden van de afdeling zelf een niet terug gevonden voorouder, liefst met een buitenlandse naam, benoemen uit de 17e of 18e eeuw. Mogelijk kan Harmen Snel daarover zijn licht laten schijnen. Was zijn of haar afkomst Goois? Of mogelijk toch niet?
Graag inzendingen van voorouders via de mail van Rob Tausk, secretaris@gooiland.ngv.nl


Verslag

Start familiegeschiedenis: Vraag je ouders, Toch oppassen geblazen door Rob Tausk
Mijn onderzoek naar de familiegeschiedenis begon met de 32 registratiedocumenten over mijn voorouders die mijn vader Marius had verzameld ten behoeve van een Niet-Jood verklaring die hij in 1941 nodig had. Met de gegevens van één van mijn overgrootmoeders, Emilie Tausk-Roth, had ik de nodige problemen. Uit haar Weense Katholieke doopregistratie (1849) zou blijken dat zij ten tijde van haar huwelijk (1878) met Herman Tausk tegen 29 j zou zijn, terwijl zij op de huwelijksfoto ongeveer 20 j lijkt. Bovendien had zij uit haar huwelijk 10 kinderen.
Mijn vader legde mij uit dat de gegevens van de Joodse en een Katholieke Emilie Roth verwisseld waren. De juiste geboortegegevens van Emilie bleken ook uit haar begraaf-registratie van het Joodse deel van de Mirogoi begraafplaats in Zagreb, Kroatië, en uit onderzoek door een professionele genealoge in Zilina, Tsjechië.
Ten behoeve van een recente conferentie in Graz, Oostenrijk, had ik mij ook verdiept in het leven van mijn oom Hugo. Ik vond onder meer zijn korte autobiografie (CV) die tot mijn grote verrassing dezelfde verwisseling bevatte, terwijl ook hij wel nauwkeurig op de hoogte was van de echte gegevens over zijn grootmoeder. Hugo vluchtte uit Oostenrijk op de dag van de 'Anschluss' van Oostenrijk en Duitsland, 12 mrt 1938. Dat was ook Emilie’s 80ste verjaardag en verder had zijn vader, Viktor, dezelfde verjaardag. Deze laatste was dus geboren op Emilie’s 21ste verjaardag.
Een ander document uit 1940 en vroeger ook in bezit van mijn vader leidde ook tot nodig verwarring: een registratie van naar blijkt een 3de Emilie die tot de Servische Orthodoxe kerk behoorde. Dit document had Nada, een tante van mijn vader en dochter Emilie, aangevraagd, mogelijk als alternatieve afstamming.

Migratie naar de Nederlanden, door Harmen Snel
Harmen Snel was de absolute publiekstrekker met zijn presentatie over migratie. In het eerste deel van zijn betoog werden de historie van en aanleidingen voor de grote stromen buitenlanders naar Amsterdam besproken. Daarna werd ingegaan op immigratie naar het Gooi en tot slot werd ingegaan op vragen die vooraf gesteld werden door mensen die vermoedden dat hun voorouders uit het buitenland kwamen: genealogische vastlopers.

Migratie naar Amsterdam
Het begin van de aanzienlijke stromen migranten naar Amsterdam nam een aanvang in de 12e eeuw bij de stichting van de stad. De meesten die zich vestigden kwamen uit de omstreken. Later werd die migratie veel groter toen A’dam zich ontwikkelde tot een echte handelsstad doordat A’dam commerciële voordelen ontwikkelde in vergelijking met andere grote steden zoals Delft en Leiden. A’dam verkreeg bijvoorbeeld al in 1275 vrijdom van het tolrecht in Holland. In 1578 koos A'dam als laatste grote stad de zijde van de opstand en begon het tolerante A’dam aan haar Gouden Eeuw. Nota in A’dam zijn alle trouwregisters vanaf die datum bewaard gebleven. In vergelijking met Antwerpen (100.000 inwoners) was A’dam (30.000 inwoners) heel klein, maar na de Val van Antwerpen vluchtten vele Protestanten uit Antwerpen en omgeving naar de Noordelijke Nederlanden en ook naar A’dam, waaronder veel textiel fabrikanten.
Vanaf begin 17e eeuw kwamen Spaanse en Portugese Joden naar A’dam, bijv. de bekende handelaren in diamant uit Brazilië, maar ook kooplui die suiker uit Brazilië en zout uit Portugal en Zuid-Frankrijk importeerden.
Een belangrijke groep van immigranten was de scheepsbemanningen. In een halve eeuw groeide A’dam van 30.000 naar 100.00 inwoners. Deze scheepslieden kwamen vooral uit Noord Duitsland, maar ook uit Scandinavië. In genealogisch studies levert dit aanzienlijke problemen, bijv. een Niels Pedersen die hier verder leeft onder de naam Cornelis Pieters, of de stad van herkomst Trondheim, veelal geschreven als Dronten.
Een volgende golf van immigranten waren de Hugenoten (strenge Calvinisten) uit Frankrijk (na het opheffen van Edict van Nantes 1685). Zij waren veelal financieel bemiddeld en goede ambachtslieden.
In die tijd was de migratie niet alleen uit het buitenland, maar ook bijvoorbeeld uit Friesland en Gelderland.
In de 18e eeuw kwamen ook veel economische migranten uit Duitsland (bijvoorbeeld Westfalen en Munsterland). Hieronder velen die in dienst raden bij de VOC en heen (en soms weer) naar Oost-Indië reisden.
Daarnaast waren er heel speciale groepen waaronder de schoorsteenvegers uit kleine bergdorpjes in Italië, glasblazers uit Bohemen, slagers uit Württemberg en seizoenarbeiders, zoals de strohoedenmakers uit het Franstalige Jekerdal bij Luik.

Migratie naar ’t Gooi
In het algemeen kan gesteld worden dat in het verdere verleden de immigratie naar en emigratie vanuit het Gooi relatief beperkt was. Mobiliteit werd onder meer beperkt door de overheersende Kerkgenootschappen, zo was Huizen en Loosdrecht voornamelijk Gereformeerd, maar Blaricum en Laren vooral Rooms Katholiek. Voor Duitse Lutheranen en Franse Hugenoten was het Gooi ook niet zo aantrekkelijk. Er waren immers geen 'eigen' kerken. In de 17de en 18e eeuw waren buitenlanders in Huizen letterlijk op één hand te tellen. De garnizoensstad Naarden was een uitzondering door de komst van huursoldaten uit bijvoorbeeld Duitsland, Schotland en Frankrijk. In Nederland was immers vóór de Napoleontische tijd geen dienstplicht, zodat soldaten uit Duitsland, Zwitserland en Schotland ingehuurd werden.
De erfgooiers waren honkvast; deze boeren bezaten een deel van de grond die middels erfrecht van generatie op generatie doorgegeven werd. Daarnaast hadden zij allerlei rechten, zoals het weiden van vee op de gemene gronden, het sprokkelen van hout etc. De allochtonen hadden deze rechten niet en bleven vaak behoren tot de achtergestelde arbeidersklasse. In het rampjaar 1672 vluchtten velen uit bijvoorbeeld Bunschoten, Nijkerk en West Veluwe, maar ook uit het Gooi. Velen trokken naar A’dam of naar Noord Holland boven het IJ.

Aanpak voor genealogische studies in het buitenland
Harmen Snel gaf vervolgens handige tips voor het zoeken naar buitenlandse voorouders.
De eerste vragen die jee je moet stellen zijn:
• Bepaal de religie
• Bepaal het geografische gebied waarin gezocht moet worden (deelstaat Kreis, Kanton, parochie etc en zorg voor een gedetailleerde kaart)
• Zoek op internet (telefoongidsen, kaarten met concentraties van achternamen, volkstellingen etc) waar een bepaalde naam veel voorkomt
• Oriënteer je op genealogisch onderzoek in het betreffende land of streek.

Een uitgebreide lijst met belangrijke websites voor onderzoek in het buitenland werd door Harmen overhandigd en deze is in te zien via onze website
Een heel informatieve site om mee te beginnen is https://www.familysearch.org/catalog/search.
Per plaats is dan na te gaan welke films in bezit zijn van de Mormonen, met daarop de registers en van wanneer tot die lopen en of en hoe die in te zien zijn.
Voor verschillende landen zoals België, Frankrijk, Engeland/Schotland, Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië gaf Snel vervolgens nog nadere handreikingen.

Tot slot van de presentatie ging Snel nog in op de verzoeken die hem bereikt hadden om hulp bij het oplossen van de vastlopers.


Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. R.J.M. Tausk op 29 okt 2016 tijd: 06.49 - Laatste aanpassing door: Dhr. R.J.M. Tausk op: 02 aug 2017 tijd: 06.39
Aantal malen gelezen: 1088

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |