Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Evenementenkalender van de NGV

Bladeren door de evenementen: Titels / Intro's / Volledig
(Inter-)Nationaal - Alle evenementen - Archief NGV/Zoeken

 

Za 14 jan 2017 - Nieuwjaarsbijeenkomst met "10-min Praatje" en Lezing "Medische Geschiedenis

Een evenement voor Gooiland en van lokale betekenis.
Plaats: De Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan 15 1411EL NAARDEN
Organisator: NGV Afd Gooiland
Spreker: Piet Schaddelee en Prof.dr. M.J. van Lieburg


Programma:

Welkom in het Nieuwe Jaar 13:30 u met sprankelend drankje.
14:00 u 10-min Praatje Er is meer dan een rijtje namen door Piet Schaddelee.
Hoe ben ik tot genealogisch onderzoek gekomen en welke vreemde zaken en conclusies kwam ik tegen.

14:15 u Lezing Medische Geschiedenis en Genealogie door Prof. M.L. van Lieburg
Samenvatting
De medische geschiedenis en de genealogie zijn twee disciplines die een symbiotische relatie hebben. Medische geschiedenis gaat over mensen: ziek en gezond, hulp vragend en hulp biedend. Voor beide aspecten zijn familietradities belangrijk: ziekte en gezondheid zijn gebonden aan familiale eigenschappen; ziek-zijn doe je niet alleen maar in de context van gezin en familie, en dokter zijn staat niet zelden in de traditie van geslachten. Genealogie gaat eveneens over mensen: mensen die leven in het spanningsveld van gezondheid en ziekte.
In deze lezing wordt aangetoond hoe nuttig het voor de genealoog kan zijn kennis te nemen van de medische geschiedenis. Het leven van onze voorouders kan zo op vitale onderdelen (geboorte, voortplanting, ziekte, sterven) in een tijdsbeeld worden geplaatst en de betekenis worden gegeven die het verdient. Biogenealogie, retrodiagnostiek en medische beroepsontwikkeling zijn enkele kernwoorden uit het betoog.

Verslag

Verslag 10-min Praatje: 'Er is nog meer dan een rijtje namen'
door Piet Schaddelee

In zijn 10-min praatje ging Piet in op zijn speurtocht naar zijn Schaddelee voorouders en vooral Waar kwam zijn naam vandaan? vele ideeën over de oorsprong deden de ronde.
Het was een prachtig verhaal en schoolvoorbeeld van doorgraven beloont en speurtochten in het buitenland zijn lastig maar boeiend.
Nadat hij jaren geleden aan zijn stamboom werk begon, kwam hij al ras uit bij Pieter in 1740 wonend te Werkendam. Zoeken naar andere Schaddelee’s en navraag bij huidige mensen met dezelfde naam leerde dat allen oorspronkelijk daar vandaan kwamen; velen heetten Koenraad of Pieter, alleen hij en zijn grootvader hebben de namen Koenraad Pieter. Naarstig vervolg onderzoek leidde naar Pieter Schaddelee gedoopt te Geertruidenberg en overleden te Werkendam. Bij de huwelijksregistratie te Breda/Geertruidenberg van zijn vader Conrad Schedelie met Catahrina de Bruyn was er de aantekening JM , soldaat in het Regiment van Overste Esscher ( uit Zürich). Dus werd het onderzoek in Zwitserland voortgezet. De soldijboeken gaven aan afkomstig uit het kanton Bern.
Uiteindelijk kwam Piet uit bij Conrad Schädelie in het kanton Bern. Na vele vergeefse pogingen met anderen kwam hij vele jaren later in contact met Kurt Peter (! de enige K.P. in der Schweiz) Schädeli die de familie in Zwitserland had uitgezocht. De oorsprong ligt in Müchenbuchsee.

Verslag lezing 'Medische Geschiedenis en Genealogie'
door Prof. Dr. M.J. van Lieburg

Dit was nu eens een heel bijzondere presentatie.
Opmerkelijk was de opening met in vogelvlucht de uiterst relevante onderwerpen die wegens tijdgebrek niet aan de orde zouden komen, zoals biogenealogie, tweelingen onderzoek en diagnose op basis van gelaatsuitdrukkingen, patho-fysiognomie.
Er kwamen wel veel andere zaken aan de orde; te veel om hier op te noemen.
De relaties, arts, patiënt en maatschappij. Vroeger stond ziekte centraal, tegenwoordig speelt gezondheid net zo’n grote rol.
Talloze voorbeelden zijn gegeven van typische ziektes die dodelijk waren en tegenwoordig goed behandelbaar. De medicatie heeft een enorme vlucht doorgemaakt. De rol van artsen (geneesheren) en vroedvrouwen was vroeger totaal anders dan tegenwoordig. Boeiend zijn ook de aandoeningen die vroeger als ziekte werden gekwalificeerd, maar tegenwoordig niet meer.
Interessant zijn ook de vele gevallen waarbij in de loop der tijd een ziekte lijkt over te gaan in een andere ('Krankheitswechsel') en hoe herken je 'ingebeelde ziektes' die soms epidemische vormen aannam, en soms nog steeds?

Een belangrijke boodschap voor genealogen is dat je erg voorzichtig moet zijn bij het interpreteren van in oudere documenten genoteerde ziektes of doodsoorzaken. Ga er niet van uit dat de genoemde ziekte dezelfde is als de ziekte die tegenwoordige met dezelfde naam wordt aangeduid.

Lezing werd zeer enthousiast ontvangen en aan het einde ontstond zo’n een levendige discussie; dat het de voorzitter onmogelijk was de bijeenkomst op tijd af te ronden. Vele leden vroegen mij: kan je van Lieburg vragen weer bij ons te komen spreken!

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. R.J.M. Tausk op 30 aug 2016 tijd: 21.14 - Laatste aanpassing door: Dhr. R.J.M. Tausk op: 21 nov 2016 tijd: 16.34
Aantal malen gelezen: 1140

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |