Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Evenementenkalender van de NGV

Bladeren door de evenementen: Titels / Intro's / Volledig
(Inter-)Nationaal - Alle evenementen - Archief NGV/Zoeken

 

Do 09 maart 2017 - Wat weten wij van onze voorouders? (Géén plaatskaarten meer beschikbaar)

Een evenement voor Oostelijk West-Friesland en van lokale betekenis.
Plaats: Westfries Archief - Blauwe Berg 5c 1625NT HOORN
Organisator: NGV. afd Oostelijk West-Friesland
Spreker: prof. dr. Maarten van Rossem


Programma:

De lezing van Maarten van Rossem zal gaan over " Wat weten wij van onze voorouders."

Hoe ervaart de spreker dit en wat zijn zijn ervaringen met de wetenschap af te stammen van een beroemde Nederlander?

Maarten van Rossem heeft in 2012 ook een aflevering van Vrerborgen verleden gemaakt en ook hier zal hij het één en ander over vertellen.

Inschrijven voor het bijwonen van de lezing uitsluitend via e mail aan de secretaris van de afd. Oostelijk West-Friesland
secretaris@owf.ngv.nl
Aan de zaal zijn geen toegangskaarten verkrijgbaar.

Verslag

De spreker stelde aan het begin van een drukbezochte lezing op donderdag 9 maart dat hij nooit genealogisch onderzoek had gedaan en zich daar ook helemaal niet mee verbonden voelde. Toch bleek uit het vervolg van zijn betoog dat hij als historicus wel degelijk een visie had over genealogie als hulpwetenschap. En zelfs affiniteit voelde voor genealogen.

Maarten van Rossem in het Westfries Archief

Eerst memoreerde Van Rossem dat een achterneef van zijn opa al een publicatie over de familie had laten uitgeven in een prestigieuze reeks. Die bleek bij een bezoek aan het hoofdkwartier van de Mormonen in Salt Lake City daar zelfs op de planken te staan. Nadat hij had verteld over zijn deelname aan het populaire programma Verborgen Verleden, kwam hij tot zijn eigenlijke punt: genealogie is leuk zolang de mondelinge overlevering binnen je familie levend blijft en je zo een emotionele verbondenheid kunt blijven voelen met je voorouders. Hoe langer je (groot)ouders leven, des te beter kun je je een beeld vormen van hun leefomstandigheden. In zijn geval vooral ging het vooral om handelaren in koloniale waar (Van Rossems Troost in Rotterdam) en dominees.

Maarten van Rossem in het Westfries Archief

Toename van het aantal voorouders door het eindeloos zoeken naar namen en generaties die steeds verder teruggaan in de tijd, leidt volgens Van Rossem niet meer tot emotionele betrokkenheid. Dat bij Verborgen Verleden was uitgezocht dat hij (via een bastaard) van zeeheld Maarten Harpertsz Tromp afstamde, zei hem niets: hij kon zich daar niets bij voorstellen. Aan een zoektocht naar ‘deftigheid’, die hij bij menig genealoog meent te bespeuren, wil hij niet meedoen en al helemaal niet zich daarop laten voorstaan. Genealogie koppelen aan historisch belangstelling levert extra inlevingsvermogen op, maar daar moet het wel bij blijven.

De Nederlandse archieven zijn volgens Maarten uitstekend geoutilleerd voor genealogisch onderzoek en kunnen daarom ook bijdragen aan historisch onderzoek. Maar je moet je als onderzoeker altijd blijven realiseren dat ons geheugen ons vaak bedriegt. De immense complexiteit van het verleden kan op allerlei manieren gedeeltelijk worden opgeroepen door ruïnes, schilderijen, tekeningen en verhalen. Maar het blijft een selectief beeld dat wordt teruggewonnen. De historische sensatie die je opdoet bij een bezoek aan een oude stad, door veel historische boeken te lezen of door te luisteren naar je opa, geeft slechts een deel van de historische werkelijkheid prijs. Hoe verder je teruggaat in het verleden, des te fragmentarischer dat beeld wordt.

Terug naar de genealogie: genealogie bedrijven in combinatie met historisch onderzoek helpt je een beter beeld te krijgen van de leefwereld van je voorvaderen. Maar als dat beeld niet meer op te roepen valt, kun je maar beter stoppen met het verder graven in je genealogische verleden. Je weet bovendien zeker dat die lijnen bijna nooit zuiver vallen te trekken. Het etaleren van lange familielijnen leidt tot niets anders dan ijdelheid! Een prikkelende stelling die op een cabareteske wijze en met het hem typerende taalgebruik werd betrokken!

Verslag geschreven door de heer Ben Leek NGV afd. OWF

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Mevr. M. van Teunenbroek-Land op 23 mei 2016 tijd: 13.59 - Laatste aanpassing door: Mevr. M. van Teunenbroek-Land op: 27 feb 2017 tijd: 07.30
Aantal malen gelezen: 887

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |