Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Evenementenkalender van de NGV

Bladeren door de evenementen: Titels / Intro's / Volledig
(Inter-)Nationaal - Alle evenementen - Archief NGV/Zoeken

 

Za 24 apr 2010 - NGV Algemene Vergadering

Een evenement voor en van (inter-)nationale betekenis.
Plaats: Jaarbeurs i.h. Beatrixgebouw UTRECHT
Organisator: NGV hoofdbestuur


Programma:

Vanaf 11.30 uur bestaat er gelegenheid tot onderling contact en omstreeks 12.45 uur is er een lunchbuffet.
Aanvang van de vergadering 13.30 uur. Pauze om 15.00 uur.

1. Opening door de voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling verslag Algemene Vergadering van 28 november 2009 (bijgevoegd)
4. Jaarverslag secretariaat over 2009 (bijgevoegd)
5. Jaarverslag van de penningmeester over 2009 (bijgevoegd)
6. Verslag van de kascommissie ( ter vergadering)
7. Décharge hoofdbestuur en functionarissen
8. Verkiezing leden kascommissie
9. Bestuursverkiezing.
Aftredend en herkiesbaar is de heer M.J.Krooswijk.
Het hoofdbestuur stelt voor om de heer M.J.Krooswijk te herbenoemen als secretaris.
Tegenkandidaten kunnen op de statutair voorgeschreven wijze bij ondergetekende worden aangemeld.
10. Pauze
11. Op weg naar 2020, vervolg op de Denktank (bijgevoegd)
12. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
13. Sluiting

Verslag

U moet eerst inloggen om het verslag te zien

Geplaatst door Mevr. A.P.J. Käyser-van der Zee op 12 jun 2009 tijd: 14.27 - Laatste aanpassing door: Dhr. M.W.G.A.H. Hendriks op: 30 nov 2010 tijd: 19.37
Aantal malen gelezen: 968

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |