Evenementenkalender van de NGV

 

Za 14 okt 2017 - Excursie naar Sondel met het Genealogysk Wurkferbân

Een evenement voor Friesland en van lokale betekenis.
Plaats: Kerk van Sondel, Beuckenswijkstraat 2 8565GN SONDEL
Organisator: Genealogysk Wurkferbân van de Fryske Akademy
Spreker: Hylke Smink vertelt over de Hugenoten in Sondel


Programma:

Op zaterdag 14 oktober is het reisje van ons wurkferbân. Deze keer gaan we naar Sondel. Chauffeurs en meerijders kunnen verzamelen achter het station van Leeuwarden; vertrek uiterlijk om 12.30 uur. Chauffeurs en passagiers regelen onderling het meerijden! Snelste route: Heerenveen-Joure- Lemmer-Sondel.

Programma deel 1: kennismaken met de hugenoten in Sondel
In 1683/84 zijn er heel wat Franse protestanten (hugenoaten) in Sondel terecht gekomen. Door het provinciebestuur werden ze hier naartoe gehaald en behoorlijk in de watten gelegd. De meesten zochten al voor 1725 een ander heenkomen. Wat resteert zijn een 17 tal grafstenen op it kerkhof en drie in de kerk van Sondel. Hylke Smink zal er op deze middag wat meer over vertellen.

Programma deel 2: Eppingastate
Na het verhaal in en om de kerk gaan we te voet of met de auto naar Eppingasate, Jac Boomsmastrjitte 52, 400m naar het oosten. Daar staat de koffie met een stukje oranjekoek klaar. Willem Eppinga heeft van zijn boederij een museum gemaakt met allerlei gereedschap dat vroeger op de 'pleats en yn de foarein' gebruikt werd. Bijzonder is dat hij ook oude Bijbels en Liedboeken verzamelt, o.a. van Datheen.
De Eppinga’s hebben in het verleden ook een stamreeks laten maken. Die hangt in de kofjeruimte. Deze Eppinga’s zijn nakomelingen van een roomse pastoor (1520) die na 1581 dominee werd. Er is een van de Eppinga’s aanwezig om er wat meer over te vertellen.

Koffie, oranjekoek en entree in het museum kosten € 6 en worden zoals gebruikelijk door de deelnemers zelf afgerekend. Om te weten hoeveel koffie er gezet moet worden willen wij graag weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. Elk die belangstelling heeft is welkom. Je hoeft geen lid van het wurkferbân te zijn.Verslag

Geen verslag beschikbaar

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Mevr. T. Hartman-van der Meulen op 01 okt 2017 tijd: 13.06 - Laatste aanpassing door: Mevr. T. Hartman-van der Meulen op: 01 okt 2017 tijd: 13.09
Aantal malen gelezen: 363