Evenementenkalender van de NGV

 

Ma 15 jan 2018 - Lezing: “belevingen van genealogen en hun onderzoek”

Een evenement voor Amersfoort en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Kerkelijk Centrum De Brug, Schuilenburgerweg 2 3816TB AMERSFOORT
Organisator: NGV afdeling Amersfoort en omstreken
Spreker: Eva Bleeker


Programma:

Genealogie is van alle tijden. Het ontwikkelde zich door de eeuwen heen van een juridisch en aristocratisch fenomeen tot een hobby en een onderdeel van de populaire historische cultuur. Menig historicus en antropoloog heeft zich over het fenomeen gebogen, maar niemand heeft ooit de stap gezet om het gesprek aan te gaan met de genealogen zelf. Als publiekshistorica besloot Eva Bleeker de eerste stap te zetten om hier verandering in te brengen. Aan de hand van interviews en enquêtes schreef zij voor de Masteropleiding Publieksgeschiedenis haar afstudeerscriptie over de belevingen van genealogen en hun onderzoek, variërend van de manier waarop zij hier invulling aan geven tot hun meningen over digitalisering en de verhoudingen met historici.Deze lezing zal (wellicht) een feest van herkenning zijn, maar ook oproepen tot vragen, aanvullingen en discussie. Het doel is om een zo interactief mogelijke invulling aan de lezing te geven, waarin een uitwisseling van inzichten en standpunten kan plaatsvinden. Zo kan er een dialoog ontstaan over het delen van historische informatie en kennis, en kan met elkaar geprobeerd worden om het verleden te laten voortleven in het heden.

Daarom heeft Eva enkele stellingen die vooraf aan de lezing zal worden uitgedeeld.. Zij houdt eerst een korte introductie en wil daarna in een vast aantal minuten per stelling discussiëren met het publiek.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. A.C. van Herk op 28 aug 2017 tijd: 06.39 - Laatste aanpassing door: Dhr. A.C. van Herk op: 19 okt 2017 tijd: 06.47
Aantal malen gelezen: 728