Evenementenkalender van de NGV

 

Za 25 maart 2017 - Geschiedenis als getuigenis. Kerkelijk erfgoed bedreigd en bewaard.

Een evenement voor Delfland en van lokale betekenis.
Plaats: Maria van Jessekerk, Burgwal 20 2611GJ DELFT
Organisator: Stichting Kerkelijk Erfgoed Delft
Spreker: Dhr. dr. Gerrit Verhoeven


Programma:

Na tien jaar is het inventariseren van het Delfts kerkelijk erfgoed voltooid !!
Toen wij in 2003 onze stichting oprichtten was één van de doelstellingen: het inventariseren van het Delfts kerkelijk erfgoed. Nu tien jaar later is het project afgerond. We willen dit feestelijk gedenken op zaterdagmorgen 25 maart met een lezing van Gerrit Verhoeven en een toespraak van Wim van Leeuwen. Aansluitend zal Gerrit Verhoeven de nieuwe tentoonstelling openen.
Programma
9.30 uur inloop, koffie en thee
10.00 u Opening door Wim van Leeuwen
10.05 u Toespraak Gerrit Verhoeven: 'Geschiedenis als getuigenis, kerkelijk erfgoed bedreigd en bewaard.'
10.55 u Koffiepauze
11.10 u Toespraak Wim van Leeuwen: In samenwerking met de kerken is het Delfts
kerkelijk erfgoed geïnventariseerd.
11.50 Huldiging Rob en Frans en aansluitend opening tentoonstelling door Gerrit Verhoeven.
12.00 Afsluiting en bezoek tentoonstelling

Over de lezing:
In deze lezing gaat Gerrit Verhoeven in op de omgang met kerkelijk erfgoed in verleden, heden en toekomst. Aan de hand van Delftse voorbeelden laat hij zien hoe wisselend de waardering voor de materiële en de immateriële uitingen van religie altijd is geweest. Wat door de ene generatie werd gekoesterd, bewonderd,
werd door een andere verguisd of zelfs vernietigd. Zelfs binnen één en dezelfde
gezindte kon de omgang met het erfgoed in korte tijd radicaal veranderen. De spreker behandelt de grote verliezen die het Delftse erfgoed leed door de stadsbrand en de beeldenstorm, maar ook door verwaarlozing en misplaatste zuinigheid. Gelukkig staat er veel tegenover: telkens weer hebben mensen zich
ingespannen om ‘nieuw’ erfgoed te scheppen of bedreigd erfgoed te redden. De discussie over de toekomst van religieus erfgoed is in onze tijd actueler dan ooit. Om die discussie te kunnen voeren met kracht van argumenten, is een inventarisatie zoals de SKED nu heeft voltooid, van cruciaal belang.

Over de spreker:
Gerrit Verhoeven studeerde geschiedenis aan deVrije Universiteit in Amsterdam, waar hij in 1992 promoveerde op 'Devotie en negotie. 'Delft als bedevaartplaats in de late middeleeuwen'. In 1994 werd hij benoemd tot gemeentearchivaris van Delft. In 2016 publiceerde hij 'De derde stad van Holland. Geschiedenis van Delft tot 1795'.

Zie link

Verslag

Geen verslag beschikbaar

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Mevr. A.P.J. Käyser-van der Zee op 27 feb 2017 tijd: 20.43 - Laatste aanpassing door: Mevr. A.P.J. Käyser-van der Zee op: 27 feb 2017 tijd: 20.52
Aantal malen gelezen: 332