Evenementenkalender van de NGV

 

Za 25 maart 2017 - AFDELINGSLEDENVERGADERING EN LEZING BRONNEN VOOR GENEALOGEN

Een evenement voor Kempen- en Peelland en van lokale betekenis.
Plaats:  't Trefpunt, Belgiëplein 20 5628XJ EINDHOVEN
Organisator: NGV afd. Kempen- en Peelland


Programma:

In deze vergadering staat het secretariële en financiële jaarverslag 2016 van de afdeling centraal. Henriette Hardeman (vicevoorzitter en pr) is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Anton Neggers (voorzitter) en Marie-Louise van Wijk (secretaris) zijn aftredend en stellen zich voor hun functie herkiesbaar. Er is dus één vacature.
U kunt zich kandidaat stellen als u
1 lid bent van de afdeling KPL;
2. kandidaat gesteld wordt door ten minste vijf leden;
3. de kandidaatstelling uiterlijk één week voor de betreffende vergadering door schriftelijke en ondertekende opgave aan de afdelingssecretaris te melden;
4. door het afdelingsbestuur kandidaten gesteld wordt.
Vragen over de vacature kunt u stellen aan een der bestuursleden.

De agenda en het afdelingsjaarverslag worden naar het bij ons bekende mailadres gestuurd. In andere gevallen kunt u contact opnemen met het secretariaat via secretaris@kpl.ngv.nl.

Na het formele gedeelte wordt de bijeenkomst voortgezet met een lezing over Bronnen voor Genealogen:

Waar haalt een genealoog heden ten dage zijn gegevens vandaan?
Burgerlijke stand en DTB-boeken zijn inmiddels over nagenoeg het hele
land op internet te vinden, steeds vaker inclusief scans van de
originele boeken. Maar waar vind je wat? En heb je eenmaal al die
voorouders gevonden, waar vind je meer gegevens over die personen? Hun
beroep, bijzondere wederwaardigheden, achtergronden? In deze voordracht
willen we zoveel mogelijk nuttige websites bespreken en niet te vergeten
de risico's: klopt het allemaal wel en hoe kom je daar achter?

Verslag

U moet eerst inloggen om het verslag te zien

Geplaatst door Dhr. J.D. Jager op 22 jan 2017 tijd: 09.05 - Laatste aanpassing door: Dhr. J.D. Jager op: 06 apr 2017 tijd: 07.23
Aantal malen gelezen: 595