Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Evenementenkalender van de NGV

Bladeren door de evenementen: Titels / Intro's / Volledig
(Inter-)Nationaal - Alle evenementen - Archief NGV/Zoeken

 

Wo 11 sep 2002 - Lezing: 'Bronnen voor onderzoek naar beroepen in het gemeentearchief Amsterdam'

Een evenement voor Amsterdam en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Pelgrimskerk, Van Boshuizenstraat, ingang Backershagen 12 AMSTERDAM
Organisator: NGV-afdeling Amsterdam en omstreken
Spreker: Dhr H.J. Snel van het Gemeente Archief AmsterdamVerslag

Bronnen vóór 1811
Vóór 1811 zijn in de periode 1575-1620 en in het begin van de 18e eeuw beroepen vermeld in de ondertrouwakten. Als er geen beroepen worden vermeld is men aangewezen op:
- De Poorterboeken, waarin uiteraard alleen de poorters zijn opgenomen. Behoorde men tot een beroepsgroep waarvoor geen gilde bestond dan was er doorgaans weinig aanleiding het poorterschap aan te vragen (en te betalen). In de poorterboeken kan men zowel op naam als op beroep zoeken. In de 17e en 18e eeuw zijn er nog drie andere belangrijke bronnen te weten:
- Het Notarieel Archief (3,5 km). Een bezwaar van deze bron is de gebrekkige toegangsmogelijkheid. Er is een mogelijkheid op beroep te zoeken en op plaats, maar dat impliceert dat men die al globaal moet weten.
- De Kwijtscheldingen (Amsterdamse benaming voor transportaktes van onroerend goed van vóór 1811). Hierin worden in de 17e eeuw vaak het beroep van de partijen genoemd en in de 18e eeuw een verwijzing naar de notariële akte. Sinds kort is er een geautomatiseerde toegang op straatnaam en op naam van de kopers.
- De Ambtenboeken (1682-1766). In deze boeken staan alle bij de plaatselijke overheid in dienst zijnde personen geadministreerd, van veerschippers tot turfdragers. De toegang is oorspronkelijk op beroep. Naderhand ook op naam.

Bronnen na 1811
- Na 1811 zijn in de akten van de Burgerlijke Stand beroepen vermeld van de een geboorte aangevende vader in de geboorteakte van zijn kind, in de huwelijksakten en vaak in de overlijdensakten als de overledene nog actief was. Het gaat hier om een summiere aanduiding van het beroep op het tijdstip van het opmaken van de akte.
- Ambten en Officiën, een 19e eeuwse voortzetting van de Ambtenboeken (1816-1908). Hierin staan onder meer de aanstellingen bij de gemeente. Maar ook de standaardinstructies voor een aantal ambten: interessante literatuur.
Pensioenkaarten (1894-1950). Er zijn kaarten van de mensen die in deze periode een dienstverband hadden met de gemeente Amsterdam.
- Archief Arbeidszaken (vanaf 1928). Van het personeelsbestand waarvan een pensioenkaart is bijgehouden vindt men in dit archief nadere gegevens, zoals bijv. de verdiensten. Ook zijn opgenomen de zuiveringsdossiers en de rehabilitatiedossiers, betrekking hebbend op de na WO II plaats gevonden processen.
- Stamboeken van de Brandweer. Als een brandweerman een militair verleden had (en die waren er veel), is die voorgeschiedenis ook opgenomen. Verder de hele loopbaan binnen de brandweer, bijzondere verrichtingen en uitgegeven kledij.
- Politie (1874-1920). Er is een register van beloningen en straffen, met daarin alle bijzondere activiteiten van de politieagenten. Toegang: klapper op naam.
- Onderwijs (1877-1960). Er is een collectie stamkaarten van het onderwijzend personeel van de openbare scholen. Voorts zijn er boekjes waarin per school aantekening werd gehouden van het verloop van het personeelsbestand, de salariëring en andere zaken de school betreffende. Met de reeks boekjes is in 1927 gestopt.
-Luchtbescherming. Dit is een in de vooroorlogse jaren opgerichte dienst, die maatregelen voorbereidde ter bescherming van de Amsterdamse bevolking tegen vijandelijke acties uit de lucht. Er zijn door het personeel ingevulde vragenlijsten, salarisstaten en lijsten van verstrekking van kleding.
- Gemeente Giro (1917-1979). Een gemeentelijke dienst die een rekeningsysteem beheerde ten behoeve van instanties, bedrijven en particulieren. De dienst - officieel Girokantoor van de Gemeente Amsterdam geheten - is in 1917 opgericht en in 1979 opgeheven. Er zijn gegevens van het personeel.
- Vreemdelingenkaarten (circa 1925-circa 1960). Van alle ingekomen vreemdelingen, ook de Duitse dienstmeisjes, werd een kaart aangelegd. Deze kaart bevatten o.a. een precieze opgave van bij wie verdiende inkomsten. Sociale Zaken (1890-1960). De voorgangers van deze dienst opereerden onder een scala van uiteenlopende namen. Het archief van deze diensten bevat ook talrijke soms zeer omvangrijke persoonsgebonden dossiers van 'klanten'. Voor alle genoemde bronnen geldt dat ze niet openbaar zijn voor zover ze nog levende personen betreffen.

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door 0 op 25 jan 2009 tijd: 20.02 - Laatste aanpassing door: 0 op: 25 jan 2009 tijd: 20.02
Aantal malen gelezen: 1747

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |