Nederlandse Genealogische Vereniging
Wie op zoek gaat naar voorouders kan best wat hulp gebruiken...
Van de NGV bijvoorbeeld!

Evenementenkalender van de NGV

Bladeren door de evenementen: Titels / Intro's / Volledig
(Inter-)Nationaal - Alle evenementen - Archief NGV/Zoeken

 

Vr 18 feb 2000 - DNA en Genealogie

Een evenement voor Amersfoort en omstreken en van lokale betekenis.
Plaats: Gemeentehuis Barneveld, Raadhuisplein 2 3771ER BARNEVELD
Organisator: NGV afdeling Amersfoort e.o. i.s.w.m. de Vereniging Veluwse Geslachten
Spreker: Dhr. Yme Drost


Programma:

De genealogie heeft een nieuwe dimensie gekregen. Inmiddels staat DNA-onderzoek de genealoog ten dienste om hem of haar te ondersteunen bij de reconstructie van zijn stamboom. Daarnaast is het DNA-onderzoek een middel om te controleren of de ‘papieren’ afstamming ook genetisch juist is. Hoe dat kan wordt u tijdens deze zeer
interessante lezing op een duidelijke manier uitgelegd.
Bij DNA-onderzoek moeten we twee soorten DNA onderscheiden. Het mannelijke Y-DNA en het vrouwelijke MtDNA. Door middel van het Y-DNA, dat alleen mannen hebben, kan informatie worden verkregen over de genealogische mannelijke rechte lijn: zoon, vader, grootvader, overgrootvader, enzovoort. Dat kan omdat het Y-DNA bijna ongewijzigd wordt overgedragen van vader op zoon. Door middel van het MtDNA, zowel aanwezig bij mannen als vrouwen, wordt informatie verkregen over de vrouwelijke rechte lijn: zoon of dochter, moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, enzovoort. Mannen kunnen dus door middel van hun eigen DNA zowel de rechte lijnen van hun vader als moeder onderzoeken. Vrouwen kunnen door middel van hun eigen DNA alleen de rechte vrouwelijke stamboomlijn onderzoeken. Tijdens de lezing leert u ondermeer ook wat de betekenis is van Y-DNA, MtDNA, STR’s, SNP’s, markers en haplogroepen, alsmede de verspreiding van de haplogroepen over de wereld. Ook krijgt u inzicht in de genetische stamboom van een ieder tot de genetische Adam.
Uit onderzoek is gebleken dat alle mensen – ongeacht het land van herkomst – zonder enige twijfel genetisch afstammen van één man: de genetische Adam genaamd. Aangenomen wordt dat deze man, op basis van een aangenomen mutatiesnelheid van de diverse markers in het Y-DNA, ongeveer 70.000 jaar geleden geleefd heeft. Maar als de mutatiesnelheid van het Y-DNA groter is dan wordt aangenomen – dat lijkt niet onwaarschijnlijk – zal ook die periode korter worden. Dat roept bij sommigen de vraag op of we dan toch allemaal van de Bijbelse Adam afstammen. En hoe past de theorie van Darwin in dat geheel?
Yme P.J. Drost uit Hengelo (O) is letselschade-expert en projectcoördinator van de groep ‘Netherlands’ bij FTDNA en al ruim 25 jaar amateurgenealoog. Voorbeelden van een landenproject van FTDNA kunt u vinden op:
link.
Een voorbeeld van een familieproject bij FTDNA is te vinden op:
link.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. J.H. Roggenkamp op 24 dec 2009 tijd: 08.48
Aantal malen gelezen: 1292

 


| © Nederlandse Genealogische Vereniging | Privacy Policy | Disclaimer | Website overzicht |