Evenementenkalender van afdeling Kempen- en Peelland

 

Za 18 maart 2017 - Dag van de Familiegeschiedenis

Een evenement voor Land van Cuijk en Ravenstein en van lokale betekenis.
Plaats: Stationsweg 12 5831CR BOXMEER
Organisator: Afdeling Land van Cuijk en Ravenstein


Programma:

DAG VAN DE FAMILIEGESCHIEDENIS

Een nieuwe naam voor een vertrouwd programma dat ook dit jaar weer een hele dag bestrijkt.
De Dag van de Familiegeschiedenis bouwt voort op de traditie van de eerdere genealogische dagen. De dag maakt dit jaar ook nadrukkelijk deel uit van een gezamen-lijke campagne van de vier Brabantse NGV-afdeling als opmaat naar de Brabantdag in november.
Stamboomonderzoek en familiegeschiede-nis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ze vormen ieders persoonlijk erfgoed. Om iedereen daarmee kennis te laten maken of bestaande kennis te verdiepen is ook dit jaar weer een programma opgezet dat meer dan de moeite waard is.
Traditiegetrouw staan de kaartenbakken van Wim Jaegers voor u gereed met de duizenden gezinskaartjes.
Ook het BHIC is weer present, net als het Uden-archief van Bressers, WieWasWie, de emigratiespecialisten Willem Keeris en Wim Rovers, onze Duitse buren van Mosaik-Kleef en het Centrum Tweestromenland, de historische vereniging voor het Land van Maas en Waal.
Dit jaar is verder ook NGV Dienst ComputerGenealogie aanwezig om het programma GensDataPro te demonstreren en voor het beantwoorden van vragen.

Dag van de Familiegeschiedenis
talloze bronnen om onderzoek te doen

Kaartenbakken Wim Jaegers
> Met gezinskaartjes van ca. 1650 tot 1812 van alle parochies in het Land van Cuijk en Ravenstein en veel aangrenzende parochies Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg.

Burgerlijke stand
> Via de computer raadpleegbaar de burgerlijke stand van alle gemeenten in het Land van Cuijk van 1811 tot ca. 1950.

Afdelingsbibliotheek
> De afdelingsbibliotheek omvat een groot aantal streek- en familiegeschiedenissen.

Uden-archief van Bressers
> Bekend om zijn uitgebreide biblio-theek en veel digitale bronnen. Duizenden foto's, ansichtkaarten, bidprentjes, krantenknipsels et cetera uit Uden e.o. (19e en 20e eeuw).

Emigranten
> Willem Keeris en Wim Rovers zijn experts op het gebied van emigratie. Zij weten letterlijk bijna alles van de emigranten uit het Land van Cuijk en Ravenstein die vanaf 1840 naar de Verenigde Staten van Amerika zijn geëmigreerd.

BHIC
> Het BHIC demonstreert u graag hoe de website gebruikt kan worden voor het doen van genealogisch- of stamboomonderzoek.

Mosaik Kleef
> Onze Duitse collega's laten u de uitgebreide mogelijkheden zien van hun archief voor het doen van onderzoek naar verwanten in het Kleverland en de Niederrhein.

WieWasWie
> De website waarin tal van erfgoed-instellingen samenwerken. Een medewerker van WieWasWie helpt u bij uw vragen over het gebruik van de site en heeft waardevolle tips om meer informatie te halen uit de bijna 40 miljoen akten.

Centrum Tweestromenland
> De historische vereniging voor het Land van Maas en Waal en het westelijk deel van het Rijk van Nijmegen.

Gens Data Pro
> De computer is onmisbaar bij stamboomonderzoek. De NGV Dienst ComputerGenealogie is aanwezig om het programma GensDataPro te demonstreren en voor het beantwoorden van vragen.


Tijdens de Dag van de Familiegeschiedenis worden doorlopend korte lezingen gehouden:
10.15-10.45 uur
> Cor Verberk
> lezing over funerair erfgoed
11.00-11.30 uur
> Willem Keeris / Wim Rovers
> Emigratie naar Amerika in de 19e eeuw
11.45-12.15 uur
> Brabants Historisch Informatie Centrum
> ‘Wat staet daer’ (lezen van de oude akten) en het project ‘Vele Handen’
13.00-13.30 uur
> Familienkundliche Vereiniging für das Klever Land (Mosaik)
> Genealogisch onderzoek in Duitsland / Nederrijn
13.45-14.15 uur
> Fred Janssen
> Wie Was Wie – de vernieuwde site
14.30-15.00 uur
> Jo van Soest
> Aldfaer

Verslag

Geen verslag beschikbaar

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. M.M.J. Roefs op 17 dec 2016 tijd: 07.33 - Laatste aanpassing door: Dhr. M.M.J. Roefs op: 11 mrt 2017 tijd: 08.41
Aantal malen gelezen: 1128