Evenementenkalender van afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel

 

Za 28 okt 2017 - Voorstelling: DE DOOD VAN JUSTINA ABELINA.

Een evenement voor Drenthe en Noordwest-Overijssel en van lokale betekenis.
Plaats: De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 7902AV HOOGEVEEN
Organisator: NGV afd. Drenthe en Noordwest-Overijssel
Spreker: Wim Ensing en crew


Programma:

Voorstelling van Wim Ensing en crew:

DE DOOD VAN JUSTINA ABELINA

Afhankelijk van de beshikbare tijd zal de zaal betrokken worden bij de show en worden de aanwezigen gevraagd als 'rechtbank jury' op te treden.

Korte omschrijving van het gebodene:
Justina Abelina uit het geslacht de Coninck trouwt (naar de mening van haar familie) beneden haar stand met een dominee. Juist zij wordt onder mysterieuze omstandigheden levenloos in de pastorietuin gevonden. Zij is de dochter van Justus de Conick en de zuster van Justus Zeino Abel Jhr, de Coninck, die sterk tegen dit huwelijk gekant is.

In de voorstelling wordt getracht het raadsel van haar dood op te lossen.

Het aardige is dat onze voorzitter reeds een aanzet voor de genealogie van Justus de Coninck heeft gegeven op zijn website:

Tussen 1511 en 1529 bouwt Wigbolt Lewe een nieuw Huys op de 'borgklip' van het verwoeste 'Huys te Peijse'. Hij is tevens eigenaar van het andere adelijke huis in Peize: Ter Hansouwe. Hij is gehuwd met Wopke ten Grave. Na hun dood erft dochter Oede Lewe Ter Hansouwe terwijl de oudste zoon Joost Lewe 'Het Huys' erft.

Joost Lewe vlucht in 1582 voor het Staatse Leger naar Groningen waarna dat
leger als bestraffing het schathuis afbrandt.

Zijn zoon Wigbolt bewoont het Huys samen met zijn echtgenote Wennegien
Sickinge.

Wigbolts dochter Margaretha Lewe bewoont het Huys met haar echtgenoot Adolf
Ripperda, afkomstig uit een oud Ommelander geslacht.

In 1632 wordt zoon Wigbolt Ripperda eigenaar/bewoner. Hij huwt in 1646 met zijn dienstmaagd -en dus niet van adel- Catharina Beckers, waarmee hun, eerder geboren, dochter Margaretha wordt gewettigd.

Deze dochter huwt in 1652 met Bartholomeus de Coninck, afkomstig uit een Utrechts geslacht.

Zoon Alexander Wigbolt de Coninck wordt door zijn familie verstoten wegens een huwelijk beneden zijn stand. Vanaf 1685 wordt zijn broer Justus de volgende 'Heer van Peize'.

Justus is gehuwd met Abelina van den Clooster. De gevelsteen met hun beider familiewapens is te zien in het huis Brinkweg 2.

Justus wordt in 1720 door aankoop eigenaar van de Havezathe Mensinge in Roden en noemt zich daarna Heer van Peise en Mensinga.

Zijn zoon Justus Zeino Abel de Coninck is gehuwd met Barbara Elizabeth van Schratenbach. Na zijn dood 1742 staat het huis mogelijk enige jaren leeg of wordt verhuurd.

Justus Bartholomeus de Coninck bewoont de Havezathe vanaf 1748. Hij is gehuwd met Theotaarda Suffrida van Unia en dit huwelijk blijft kinderloos.

Bij de dood van de Douarriere De Coninck in 1795 gaat het Huys over naar de familie Kymmell.

Toevallig in datzelfde jaar verliest het Huys zijn adellijke status door het opheffen van privileges als gevolg van het uitroepen van de Bataafse Republiek door de Franse overheersers.

De erven Kymmell verkopen het Huys in datzelfde jaar aan Jan Louis Trip te Wageningen. Aan de adellijke bewoning van de Havezathe 'Het Huys te Peijse' is hiermee een einde gekomen.

HET DRAMA VAN JUSTINA ABELINA

Naar aanleiding van ons thema genealogie en historie bent u op 28 oktober aanstaande van harte welkom bij Wim Ensing en crew met een stukje genealogie en een historische talkshow in De Vredehorst. Het begint om half twee en de toegang is gratis.

Op 23 januari 1734 werd in Roderwolde het ontzielde lichaam ontdekt van Justina Abelina de Coninck, dochter van één van de belangrijkste Drentse edelen. De omstandigheden die tot haar dood geleid hebben zijn onderzocht door menig onderzoeker en er doen, tot op de dag van vandaag, nog vele vreemde verhalen de ronde.
Historicus Wim Ensing is in deze verhalen gedoken en heeft, als ware het een CSI-Roderwolde, de waarheid geprobeerd te achterhalen. Op 28 oktober om 13.30 uur in De Vredehorst te Hoogeveen is hij te gast bij de NGV afdeling Drenthe en Noordwest-Overijssel met een ‘historische talkshow’ waarin Justina Abelina en de beide andere hoofdrolspelers in dit drama (haar broer Justus Zeino Abel de Coninck en haar echtgenoot dominee Antonius Clant) als het ware ten tonele worden gevoerd. Via de aan hen gestelde vragen en de onderlinge interactie wordt duidelijk wat er zich eeuwen geleden heeft afgespeeld. En dan komt een spannend en zeer bijzonder verhaal naar voren. Het toeval speelt een grote rol net zoals een prachtig schilderij, een Duitse baron en een Groningse rechter die ook een verwoed amateur-historicus is. De talkshow wordt interactief afgesloten, het publiek mag zich ook uitspreken! Speciaal voor deze gelegenheid zal ook nader ingegaan worden op de genealogie van de familie De Coninck, anderhalve eeuw lang de ‘heren van Peize’.

Verslag

Geen verslag beschikbaar

Alleen de auteur of een gebruiker met usertype afdelingssecretaris of hoger kan een verslag toevoegen/aanpassen


Geplaatst door Dhr. H. Hillinga op 24 mei 2017 tijd: 15.18 - Laatste aanpassing door: Dhr. H. Hillinga op: 16 sep 2017 tijd: 15.48
Aantal malen gelezen: 559